Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der har været tale om en spændende uge, hvor især euroområdet har været omdrejningspunkt med ECB s spændende rentemøde torsdag. Op til torsdagen steg forventningerne til at ECB ville levere en rentesænkning på mødet. Det fik især støtte fra et uventet stort fald i ESI-konjunkturbarometeret i april, kombineret med at arbejdsløsheden steg til nyt rekordhøjt niveau på 12,1%, mens forbrugerprisinflationen samtidigt faldt uventet kraftigt til blot 1,2% - det laveste niveau i mere end tre år. Centralbanken leverede da også en rentesænkning i den officielle udlånsrente til nye historisk lave 0,50%. Nok så interessant var markedernes fokus i lige så høj grad på hvad ECB derudover ville levere af ukonventionelle tiltag. Det var nok ikke så overraskende at banken valgte at forlænge de lempelige vilkår for MRO og LTRO likviditetstildelingerne frem til midt Mere skuffende var det til gengæld nok, at ECBchef Draghi ikke annoncerede en ny kreditfacilitet for små og mellemstore virksomheder, men blot sagde, at man vil indlede en diskussion med de relevante institutioner med henblik på at oprette en sådan. Det skuffede markederne, og det var først da Draghi sidst på pressemødet indikerede, at der ikke nødvendigvis var tale om en rentebund, samt sagde at det var teknisk muligt at sænke indlånsrenten til negativt territorium, at markederne troede på snarlige flere lempelser fra ECB. De tyske tiårige obligationsrenter faldt efterfølgende til nyt historisk lavt niveau og EUR blev svækket, men ikke mere end at den så ud til at slutte ugen stærkere over for USD. Det skulle ses i sammenhæng med at aktiemarkederne gennemgående tog vel imod yderligere stimulansinitiativer samt på baggrund af rentemødet i den amerikanske centralbank onsdag. Banken fastholdt her i store træk vurderingen af den økonomiske situation (moderat vækst med risici på nedsiden), hvilket måske var lidt overraskende givet den seneste tids svagheder i de økonomiske nøgletal. Ordlyden var dog svagt mere dueagtig, og den største ændring var en tilføjelse om, at Fed er parate til både at øge eller bremse de kvantitative lempelser baseret på den økonomiske udvikling. Det indikerede, at Fed for indeværende er mindre tilbøjelige til at bremse de kvantitative lempelser i løbet af 2. halvår, end hvad meldingen ellers har været tidligere. Med hensyn til USA-nøgletallene spejlede en svag ISM-fremstillingsrapport den globalt svagere tendens i april. Ikke desto mindre er vi optimistiske om at den uventede store stigning i forbrugertilliden fra Conference Board tidligere på ugen vil spejle sig i ISM-rapporten for servicesektoren (senere i dag), og sammen med en vis bedring i eftermiddagens arbejdsmarkedsrapport vil mindske bekymringerne for en forårsforkølelse i amerikansk økonomi. Ledighed og CPI skubbede på en rentesænkning fra ECB % (Omvendt akse) Arbejdsløshedsrate (lag 6M) Total CPI EUR/USD holder niveau trods rekordlav tysk rente % 2% Understøttes dog af relativ PMI EUR/USD 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 jun Cypern-usikkerhed 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 % y/y Source: Reuters EcoWin 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 nov dec jan feb mar apr maj Tysk 10-årig rente EUR/USD Source: Reuters EcoWin okt 10 feb jun okt 11 feb jun okt 12 feb 13 EUR/USD PMI-industri forskel ml. euroområdet og USA (3M lag) jun EUR/USD Indekspoint For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA Stille uge i USA med lidt centralbanktaler: Der bliver tale om en stille uge i USA med hensyn til økonomiske begivenheder, og blandt nøgletallene vil vi blot følge antallet af nytilmeldte ledige på overførselsindkomst som vi modtager torsdag. Det er ikke mindst interessant efter at antallet af nye ledig i sidste uge overraskende faldt til personer, hvilket er den laveste aflæsning siden lige før finanskrisen brød ud. Derudover vil der nok være en smule fokus på en række taler fra fremtrædende personer fra den amerikanske centralbank. Her kan vi eventuelt modtage en uddybning af det seneste rentemøde, som havde et svagt mere lempeligt touch over sig. I den forbindelse skal Fed-chef Bernanke tale fredag. Fredag kan der derudover i en mere global sammenhæng være fokus på G7(8)-mødet i Storbritannien, hvor finansministre og centralbankchefer fra verdens otte dominerende økonomier starter todages- mødet. Euroområdet Lidt fokus på tysk industri: Det er småt med vigtige økonomiske begivenheder i euroområdet i den kommende uge, om end vi allerede mandag lægger ud med det investorbaserede konjunktur barometer, Sentix, som er det første af sin art med et bud på maj. Det er dog mindre interessant for tiden, hvor det blot ser ud til at følge PMIindekset med en lille forsinkelse, hvorfor der da også forventes en flad udvikling i maj oven på de markante fald i de forrige to måneder. Mere interessant bliver det nok at se frem mod ugens industridata fra Tyskland angående marts. Tirsdag modtager vi fabriksordre, og onsdag følges der op med industriproduktionen. Vi venter et lille produktionsfald i marts, hvilket først og fremmest er blevet indikeret af de tidligere par måneders mere afdæmpede udvikling i ordreindgangen. I den sammenhæng forventer vi et lidt større fald i fabriksordreindgangen i marts, hvilket vi baserer på faldende eksport samt faldet i PMI-indekset for fremstillingsindustrien de seneste to måneder. Der er dog lidt usikkerhed om produktionen, idet marts var usædvanlig kold, hvilket kan have understøttet energiproduktionen. Alt i alt forventer vi altså lidt aftagende industridata, men det hindrer ikke at industriproduktionen for hele 1. kvartal peger på at BNP-væksten vil komme tilbage tæt på nul, hvilket dog er en skuffelse, da der tidligere generelt har været en forventning til at tysk økonomi her vendte tilbage til positiv vækst oven på det svage 4. kvartal. Nye ledige laveste siden lige før finanskrisen % Tysk produktion peger tæt på 1.kv.-nulvækst % m/m ,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5 Arbejdsløshedsrate Nytilmeldte ledige (6M lag) Industriproduktion BNP personer % k/k Source: Reuters EcoWin Storbritannien Rentemøde uden handling: Vi forventer heller ikke handling denne gang fra Bank of England (BoE) i forbindelse med rentemødet torsdag. Der er to vigtige årsager til dette. For det første overraskede BNP-væksten på den positive side i 1. kvartal, hvor den lød på +0,3% k/k, hvormed økonomien friholdt sig fra det frygtede triple-dip. Ikke desto mindre understreger tallene endnu en gang at væksten i længere tid blot har "danset" omkring nulpunktet. For det andet kom BNP-rapporten dagen efter, at finansministeriet i samarbejde med BoE udvidede sit FLS-støtteudlånsprogram (Funding for Lending Scheme) rettet mod at stimulere udlån til små og mellemstore virksomheder samt realkreditudlånet. Således er der kommet en form for ukonventionel stimulanshandling siden sidste rentemøde, hvilket mindsker behovet her og nu. Ser vi derudover på de seneste konjunkturbaro- Britisk bedring i væksttendens % kk Indeks 3. maj

3 metre har de rettet sig en smule i april, hvilket dog i en vis udstrækning nok kan tilskrives vejrudsving oven på den kolde marts måned. Disse ting lagt sammen betyder, at vi meget vel ikke ser ny stimulans fra Bank of England før end den nye BoE-chef Carney indsættes til juli. Norges Bank varmer op til rentesænkning: Vi forventer ikke de store nyheder på rentemødet i Norge på onsdag. Banken har allerede flaget muligheden for rentesænkning i juni, og det tror vi den holder fast i. Mest interessant er kerneinflationen faldet mere end ventet til blot 0,9% i marts, og de seneste tal for antallet af registrerede ledig har budt på stigninger i de seneste par måneder. Godt nok er NOK blevet svækket siden sidste rentemøde, men der er netop på forventningerne til at Norges bank vil levere en rentesænkning i juni til 1,25%. DK: Nye svaghedstegn og let stigende inflation i vente: For den finansielle sektors vedkommende træder vi ind i en kort uge, med Kr. Himmelfartsdag torsdag og bankhelligdag fredag. Vi får dog alligevel et væld af økonomiske nøgletal, hvor især tal for industriproduktionen (tirsdag) og handelsbalancen (onsdag) i marts bliver interessante. Disse tal kan således give et fingerpeg om dansk økonomi igen er ramt af recession, hvor dommen over hvorvidt den økonomiske vækst tippede i negativ eller positiv retning i 1. kvartal stadig er på vippen. Overordnet venter vi, at de svagere konjunkturer blandt flere af vores største samhandelspartnere i slutningen af marts har trukket ned i både eksporten og industriproduktionen. Vi venter således et fald i industriproduktionen i omegnen af -3% m/m i marts, som også vil være i overensstemmelse med udviklingen i konjunkturbarometeret for industrisektoren. Det ville være anden måned i træk med betydelig nedgang i produktionen, og det ville fuldstændigt reversere den kraftige stigning i produktionen vi så i årets første måned. Den gode nyhed er imidlertid, at netop den kraftige stigning i januar vil sikre, at industriproduktionen samlet set steg med 1,1% q/q i 1. kvartal trods den negative udvikling i både februar og marts. Det er et markant skift fra faldet på -2,9% q/q i 4. kvartal og indikerer, at industrisektoren isoleret set i årets første måneder har bidraget med et løft til BNP-væksten. På den negative side betyder svaghederne i produktionen i februar og marts, at vi står med et skidt udgangspunkt for udviklingen i 2. kvartal. Trods det positive bidrag fra industriproduktionen tør vi dog alligevel ikke sige os helt fri for at frygte, at BNP-væksten vil vise sig også at have været negativ i 1. kvartal. Et af de helt store negative træk for BNP-væksten i 4. kvartal var udviklingen i nettoeksporten. På linje med udviklingen i industriproduktionen venter vi også et nyt fald i eksporten i marts og selv om indtrykket af eksporten for første kvartal som helhed vil være pænere end hvad vi så i slutningen af 2012, vil der samlet set kun være tale om en flad udvikling i eksporten i årets første måneder. Så selv om vi venter et endnu større fald i importen i marts, vil det ikke ændre ved, at importen for 1. kvartal som helhed vil være steget langt mere end eksporten, og dermed at samhandlen med udlandet fortsat vil trække ned i den økonomiske vækst. Udviklingen i marts betyder dog, at overskuddet på handelsbalancen formentlig vil stige en smule fra DKK 4,1 mia. til i underkanten af DKK 5 mia.. Til gengæld venter vi et underskud 3. maj

4 på betalingsbalancen på DKK -0,1 mia. Det skyldes dog primært et sæsonbestemt negativt træk fra løn- og formueindkomsten i forbindelse med virksomhedernes udbytteudbetalinger i marts måned, og skal ikke tages om udtryk for større ubalanceproblemer i dansk økonomi. Herudover får vi også tal for inflationen i april. Forbrugerprisudviklingen har været et af få lyspunkter, hvor et kraftigt fald i inflationen i årets første måneder giver håb om en lidt mere gunstig udvikling i reallønnen. I april venter vi en stigning i forbrugerpriserne på 0,2% m/m som imidlertid vil medvirke til at trække inflationen op fra 0,9% til 1,2%. Årsagen til den stigende inflation skal primært findes i basiseffekter inden for fritid og kultur (og især charterferier) som følge af påskens tidlige placering i år, men også inden for brændsel, hvor et stort fald i priserne i april sidste år trækker op i årsstigningstakten inden for denne kategori. Selv om inflationen stiger i april, er indtrykket dog stadig, at inflationspresset i den kommende tid vil være yderst moderat. Endelig skal det nævnes at ugen begynder med tal for udviklingen i antallet af tvangsauktioner, konkurser, fyringsvarsler samt ledige stillinger - alle for april. Vi venter imidlertid ikke de store udsving i nogen af statistikkerne. Emerging Markets Kina med handelstal, inflation og udlånsaktivitet: Fordi den kinesiske økonomi stadig er en meget fremstillingsorienteret økonomi har der generelt været relativt mindre fokus på HSBCs PMI-opgørels for servicesektoren, der offentliggøres natten til mandag. Det faktum, at opgørelsen endvidere har en meget kort historie reducerer yderligere dens pålidelighed som en indikator for den samlede økonomiske aktivitet. De kinesiske handelstal har også været forbundet med en del skepsis på det seneste, idet bilaterale data ikke har matchet de tilsvarende data for handelspartnere. Handelsdata har endvidere ikke stemt overens med data for den samlede økonomi. Derfor forventer vi, at markedernes opmærksomhed, når april-data offentliggøres onsdag, vil være noget begrænset. Mere interessant bliver opgørelsen over forbrugerpriserne i april, hvor der ventes en lille stigning til 2,2% y-o-y fra 2,1% y-o-y i marts. Opmærksomheden omkring inflationsudsigterne er aftaget efter en temmelig klar udmelding fra myndighederne om, at den makroøkonomiske politik vil blive fastholdt uændret der vil med andre ord ikke blive lanceret yderligere stimulans til økonomien i år. Fokus vil i stedet være rettet mod strukturelle reformer, hvilket bør fokusere på at forbedre effektiviteten i økonomien via en gradvis udfasning af diverse priskontroller. Dette vil indebære en strukturelt højere inflation. De seneste skuffende økonomiske nøgletal, samt kraftige fald i priskomponenterne af PMI-opgørelserne, indikerer et fortsat afdæmpet inflationspres. Efter vores vurdering vil en overraskende stigning i inflationen i højere grad give anledning til stramninger end en tilsvarende lavere inflation vil give anledning til stimulerende tiltag. Vi modtager endvidere muligvis sidst på ugen opgørelsen over udlånsaktiviteten for april (offentliggøres maj). Denne rapport vil sandsynligvis være det mest interessante input fra Kina i næste uge. Vi har set en kraftig acceleration af kredit-volumener i de seneste måneder, selvom den overordnede økonomiske vækst er fladet ud. Det tilsyneladende sammenbrud i sammenhængen mellem kredit og økonomisk vækst kan til dels forklares ved, at ny kredit i et bety- 3. maj

5 deligt omfang går til at betale af på gammel gæld. Dermed når ny kredit ikke ud i realøkonomien. En vis del af disse lån kan klassificeres som såkaldte zombie-lån. En anden forklaring på hvor kreditten forsvinder hen er underslæb med andre ord korruption og lignende. I opgørelsen over total samfundsmæssig kredit vil vi især holde øje med den voksende betydning af skyggebanksektoren. Såkaldte trust lån og i et vist omfang bankers acceptance bills falder i denne kategori. 3. maj

6 Økonomisk kalender D ato T id Land Indikato r P erio de Survey SH B F o rrige :45 Kina HSBC Services PM I Apr :30 Sverige PM I Services Apr :00 EM U PM I Services Apr F :00 EM U PM I Composite Apr F :30 EM U Sentix Investor Confidence M ay :00 EM U Euro-Zone Retail Sales (M om /YoY) M ar -0.1%/-2.2% %/-1.4% EM U ECB's M ersch Speaks :45 Schweiz Unemployment Rate (sa) Apr 3.1% 3.1% 3.1% :45 Schweiz SECO Consumer Confidence Apr :45 Frankrig Industrial Production (M om /YoY) M ar -0.1%/-1.2% %/-2.5% :00 Danmark Industrial Production M om M ar 1.5% 3.0% -4.8% :00 Schweiz Foreign Currency Reserves Apr 434.8B B :30 Sverige Industrial Prod. (M om /YoY) M ar %/-1.8% 0.5%/-0.9% :00 Tyskland Factory Orders (M om /YoY) M ar -0.5%/-2.9% -0.8%/ 2.3%/0.0% /2013 EM U EU's Rehn, Dijsselbloem, ECB's M ersch Speak in Brussels :00 Danmark Trade Bal. X Ship sa (Kroner) M ar 5.0B 4.7B 4.1B :00 Danmark Current Account (Kroner) M ar 2.8B -0.1% 3.5B :15 Schweiz CPI (M om /YoY) Apr 0.1%/-0.6% 0%/-0.7% 0.2%/-0.6% :00 Tyskland Industrial Production (M om /YoY) M ar -0.1%/-4.0% -0.2%/ 0.5%/-1.8% :00 USA M BA M ortgage Applications M ay % :00 Norge Norwegian Deposit Rates M ay % 1.50% 1.50% /2013 Kina Trade Balance (USD) Apr $16.00B -- -$0.88B /2013 Kina Exports/Import (YoY) Apr 10.0%/13.2% %/14.1% :30 Kina Consumer Price Index (YoY) Apr 2.3% % :30 UK Industrial Production (M om /YoY) M ar 0.2%/-1.6% %/-2.2% :00 UK BOE ANNOUNCES RATES M ay % 0.50% 0.50% :00 UK BOE Asset Purchase Target M ay 375B 375B 375B :30 USA Initial Jobless Claims M ay 4 332K K :45 USA Bloomberg Consumer Comfort M ay :00 USA Wholesale Inventories M ar 0.4% % :15 USA Fed's Plosser Speaks on M onetary Policy :50 Japan Adjusted Current Account Total M ar 480.4B B :00 Tyskland Exports SA (M om ) M ar 0.5% % :00 Danmark CPI - EU Harmonized (M om ) Apr 0.2%/0.9% 0.2%/0.9% 0.3%/0.7% :00 Danmark CPI (M om /YoY) Apr 0.2%/1.1% 0.2%/1.2% 0.2%/0.9% :00 Norge CPI (M om /YoY) Apr %/1.5% 0.3%/1.4% :00 Norge CPI Underlying (M om /YoY Apr 0.3%/1.1% 0.2%/1.0% 0.2%/0.9% :25 USA Fed's Bernanke, Evans Speaks :00 USA Fed's George Speaks on the Economy UK G-7 Finance M inisters, Central Bank Chiefs, M eet in U.K. Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA 0,125 0,125 0,125 1,67 1,75 1,80 EUR/USD 1,312 1,27 1,23 Euroland 0,50 0,25 0,25 1,22 1,30 1,30 USD/JPY 98,1 98,0 99,0 Storbritannien 0,50 0,50 0,50 1,68 1,75 1,90 EUR/GBP 0,843 0,830 0,840 Schweiz 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 1,223 1,22 1,21 Danmark 0,20 0,10 0,10 1,36 1,40 1,45 EUR/DKK 7,454 7,45 7,45 Sverige 1,00 1,00 1,00 1,62 1,35 1,80 EUR/SEK 8,528 8,60 8,30 Norge 1,50 1,25 1,25 2,06 2,00 2,10 EUR/NOK 7,609 7,45 7,35 Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - d. 03.01.12 Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere