Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der har været tale om en spændende uge, hvor især euroområdet har været omdrejningspunkt med ECB s spændende rentemøde torsdag. Op til torsdagen steg forventningerne til at ECB ville levere en rentesænkning på mødet. Det fik især støtte fra et uventet stort fald i ESI-konjunkturbarometeret i april, kombineret med at arbejdsløsheden steg til nyt rekordhøjt niveau på 12,1%, mens forbrugerprisinflationen samtidigt faldt uventet kraftigt til blot 1,2% - det laveste niveau i mere end tre år. Centralbanken leverede da også en rentesænkning i den officielle udlånsrente til nye historisk lave 0,50%. Nok så interessant var markedernes fokus i lige så høj grad på hvad ECB derudover ville levere af ukonventionelle tiltag. Det var nok ikke så overraskende at banken valgte at forlænge de lempelige vilkår for MRO og LTRO likviditetstildelingerne frem til midt Mere skuffende var det til gengæld nok, at ECBchef Draghi ikke annoncerede en ny kreditfacilitet for små og mellemstore virksomheder, men blot sagde, at man vil indlede en diskussion med de relevante institutioner med henblik på at oprette en sådan. Det skuffede markederne, og det var først da Draghi sidst på pressemødet indikerede, at der ikke nødvendigvis var tale om en rentebund, samt sagde at det var teknisk muligt at sænke indlånsrenten til negativt territorium, at markederne troede på snarlige flere lempelser fra ECB. De tyske tiårige obligationsrenter faldt efterfølgende til nyt historisk lavt niveau og EUR blev svækket, men ikke mere end at den så ud til at slutte ugen stærkere over for USD. Det skulle ses i sammenhæng med at aktiemarkederne gennemgående tog vel imod yderligere stimulansinitiativer samt på baggrund af rentemødet i den amerikanske centralbank onsdag. Banken fastholdt her i store træk vurderingen af den økonomiske situation (moderat vækst med risici på nedsiden), hvilket måske var lidt overraskende givet den seneste tids svagheder i de økonomiske nøgletal. Ordlyden var dog svagt mere dueagtig, og den største ændring var en tilføjelse om, at Fed er parate til både at øge eller bremse de kvantitative lempelser baseret på den økonomiske udvikling. Det indikerede, at Fed for indeværende er mindre tilbøjelige til at bremse de kvantitative lempelser i løbet af 2. halvår, end hvad meldingen ellers har været tidligere. Med hensyn til USA-nøgletallene spejlede en svag ISM-fremstillingsrapport den globalt svagere tendens i april. Ikke desto mindre er vi optimistiske om at den uventede store stigning i forbrugertilliden fra Conference Board tidligere på ugen vil spejle sig i ISM-rapporten for servicesektoren (senere i dag), og sammen med en vis bedring i eftermiddagens arbejdsmarkedsrapport vil mindske bekymringerne for en forårsforkølelse i amerikansk økonomi. Ledighed og CPI skubbede på en rentesænkning fra ECB % (Omvendt akse) Arbejdsløshedsrate (lag 6M) Total CPI EUR/USD holder niveau trods rekordlav tysk rente % 2% Understøttes dog af relativ PMI EUR/USD 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 jun Cypern-usikkerhed 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 % y/y Source: Reuters EcoWin 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 nov dec jan feb mar apr maj Tysk 10-årig rente EUR/USD Source: Reuters EcoWin okt 10 feb jun okt 11 feb jun okt 12 feb 13 EUR/USD PMI-industri forskel ml. euroområdet og USA (3M lag) jun EUR/USD Indekspoint For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA Stille uge i USA med lidt centralbanktaler: Der bliver tale om en stille uge i USA med hensyn til økonomiske begivenheder, og blandt nøgletallene vil vi blot følge antallet af nytilmeldte ledige på overførselsindkomst som vi modtager torsdag. Det er ikke mindst interessant efter at antallet af nye ledig i sidste uge overraskende faldt til personer, hvilket er den laveste aflæsning siden lige før finanskrisen brød ud. Derudover vil der nok være en smule fokus på en række taler fra fremtrædende personer fra den amerikanske centralbank. Her kan vi eventuelt modtage en uddybning af det seneste rentemøde, som havde et svagt mere lempeligt touch over sig. I den forbindelse skal Fed-chef Bernanke tale fredag. Fredag kan der derudover i en mere global sammenhæng være fokus på G7(8)-mødet i Storbritannien, hvor finansministre og centralbankchefer fra verdens otte dominerende økonomier starter todages- mødet. Euroområdet Lidt fokus på tysk industri: Det er småt med vigtige økonomiske begivenheder i euroområdet i den kommende uge, om end vi allerede mandag lægger ud med det investorbaserede konjunktur barometer, Sentix, som er det første af sin art med et bud på maj. Det er dog mindre interessant for tiden, hvor det blot ser ud til at følge PMIindekset med en lille forsinkelse, hvorfor der da også forventes en flad udvikling i maj oven på de markante fald i de forrige to måneder. Mere interessant bliver det nok at se frem mod ugens industridata fra Tyskland angående marts. Tirsdag modtager vi fabriksordre, og onsdag følges der op med industriproduktionen. Vi venter et lille produktionsfald i marts, hvilket først og fremmest er blevet indikeret af de tidligere par måneders mere afdæmpede udvikling i ordreindgangen. I den sammenhæng forventer vi et lidt større fald i fabriksordreindgangen i marts, hvilket vi baserer på faldende eksport samt faldet i PMI-indekset for fremstillingsindustrien de seneste to måneder. Der er dog lidt usikkerhed om produktionen, idet marts var usædvanlig kold, hvilket kan have understøttet energiproduktionen. Alt i alt forventer vi altså lidt aftagende industridata, men det hindrer ikke at industriproduktionen for hele 1. kvartal peger på at BNP-væksten vil komme tilbage tæt på nul, hvilket dog er en skuffelse, da der tidligere generelt har været en forventning til at tysk økonomi her vendte tilbage til positiv vækst oven på det svage 4. kvartal. Nye ledige laveste siden lige før finanskrisen % Tysk produktion peger tæt på 1.kv.-nulvækst % m/m ,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5 Arbejdsløshedsrate Nytilmeldte ledige (6M lag) Industriproduktion BNP personer % k/k Source: Reuters EcoWin Storbritannien Rentemøde uden handling: Vi forventer heller ikke handling denne gang fra Bank of England (BoE) i forbindelse med rentemødet torsdag. Der er to vigtige årsager til dette. For det første overraskede BNP-væksten på den positive side i 1. kvartal, hvor den lød på +0,3% k/k, hvormed økonomien friholdt sig fra det frygtede triple-dip. Ikke desto mindre understreger tallene endnu en gang at væksten i længere tid blot har "danset" omkring nulpunktet. For det andet kom BNP-rapporten dagen efter, at finansministeriet i samarbejde med BoE udvidede sit FLS-støtteudlånsprogram (Funding for Lending Scheme) rettet mod at stimulere udlån til små og mellemstore virksomheder samt realkreditudlånet. Således er der kommet en form for ukonventionel stimulanshandling siden sidste rentemøde, hvilket mindsker behovet her og nu. Ser vi derudover på de seneste konjunkturbaro- Britisk bedring i væksttendens % kk Indeks 3. maj

3 metre har de rettet sig en smule i april, hvilket dog i en vis udstrækning nok kan tilskrives vejrudsving oven på den kolde marts måned. Disse ting lagt sammen betyder, at vi meget vel ikke ser ny stimulans fra Bank of England før end den nye BoE-chef Carney indsættes til juli. Norges Bank varmer op til rentesænkning: Vi forventer ikke de store nyheder på rentemødet i Norge på onsdag. Banken har allerede flaget muligheden for rentesænkning i juni, og det tror vi den holder fast i. Mest interessant er kerneinflationen faldet mere end ventet til blot 0,9% i marts, og de seneste tal for antallet af registrerede ledig har budt på stigninger i de seneste par måneder. Godt nok er NOK blevet svækket siden sidste rentemøde, men der er netop på forventningerne til at Norges bank vil levere en rentesænkning i juni til 1,25%. DK: Nye svaghedstegn og let stigende inflation i vente: For den finansielle sektors vedkommende træder vi ind i en kort uge, med Kr. Himmelfartsdag torsdag og bankhelligdag fredag. Vi får dog alligevel et væld af økonomiske nøgletal, hvor især tal for industriproduktionen (tirsdag) og handelsbalancen (onsdag) i marts bliver interessante. Disse tal kan således give et fingerpeg om dansk økonomi igen er ramt af recession, hvor dommen over hvorvidt den økonomiske vækst tippede i negativ eller positiv retning i 1. kvartal stadig er på vippen. Overordnet venter vi, at de svagere konjunkturer blandt flere af vores største samhandelspartnere i slutningen af marts har trukket ned i både eksporten og industriproduktionen. Vi venter således et fald i industriproduktionen i omegnen af -3% m/m i marts, som også vil være i overensstemmelse med udviklingen i konjunkturbarometeret for industrisektoren. Det ville være anden måned i træk med betydelig nedgang i produktionen, og det ville fuldstændigt reversere den kraftige stigning i produktionen vi så i årets første måned. Den gode nyhed er imidlertid, at netop den kraftige stigning i januar vil sikre, at industriproduktionen samlet set steg med 1,1% q/q i 1. kvartal trods den negative udvikling i både februar og marts. Det er et markant skift fra faldet på -2,9% q/q i 4. kvartal og indikerer, at industrisektoren isoleret set i årets første måneder har bidraget med et løft til BNP-væksten. På den negative side betyder svaghederne i produktionen i februar og marts, at vi står med et skidt udgangspunkt for udviklingen i 2. kvartal. Trods det positive bidrag fra industriproduktionen tør vi dog alligevel ikke sige os helt fri for at frygte, at BNP-væksten vil vise sig også at have været negativ i 1. kvartal. Et af de helt store negative træk for BNP-væksten i 4. kvartal var udviklingen i nettoeksporten. På linje med udviklingen i industriproduktionen venter vi også et nyt fald i eksporten i marts og selv om indtrykket af eksporten for første kvartal som helhed vil være pænere end hvad vi så i slutningen af 2012, vil der samlet set kun være tale om en flad udvikling i eksporten i årets første måneder. Så selv om vi venter et endnu større fald i importen i marts, vil det ikke ændre ved, at importen for 1. kvartal som helhed vil være steget langt mere end eksporten, og dermed at samhandlen med udlandet fortsat vil trække ned i den økonomiske vækst. Udviklingen i marts betyder dog, at overskuddet på handelsbalancen formentlig vil stige en smule fra DKK 4,1 mia. til i underkanten af DKK 5 mia.. Til gengæld venter vi et underskud 3. maj

4 på betalingsbalancen på DKK -0,1 mia. Det skyldes dog primært et sæsonbestemt negativt træk fra løn- og formueindkomsten i forbindelse med virksomhedernes udbytteudbetalinger i marts måned, og skal ikke tages om udtryk for større ubalanceproblemer i dansk økonomi. Herudover får vi også tal for inflationen i april. Forbrugerprisudviklingen har været et af få lyspunkter, hvor et kraftigt fald i inflationen i årets første måneder giver håb om en lidt mere gunstig udvikling i reallønnen. I april venter vi en stigning i forbrugerpriserne på 0,2% m/m som imidlertid vil medvirke til at trække inflationen op fra 0,9% til 1,2%. Årsagen til den stigende inflation skal primært findes i basiseffekter inden for fritid og kultur (og især charterferier) som følge af påskens tidlige placering i år, men også inden for brændsel, hvor et stort fald i priserne i april sidste år trækker op i årsstigningstakten inden for denne kategori. Selv om inflationen stiger i april, er indtrykket dog stadig, at inflationspresset i den kommende tid vil være yderst moderat. Endelig skal det nævnes at ugen begynder med tal for udviklingen i antallet af tvangsauktioner, konkurser, fyringsvarsler samt ledige stillinger - alle for april. Vi venter imidlertid ikke de store udsving i nogen af statistikkerne. Emerging Markets Kina med handelstal, inflation og udlånsaktivitet: Fordi den kinesiske økonomi stadig er en meget fremstillingsorienteret økonomi har der generelt været relativt mindre fokus på HSBCs PMI-opgørels for servicesektoren, der offentliggøres natten til mandag. Det faktum, at opgørelsen endvidere har en meget kort historie reducerer yderligere dens pålidelighed som en indikator for den samlede økonomiske aktivitet. De kinesiske handelstal har også været forbundet med en del skepsis på det seneste, idet bilaterale data ikke har matchet de tilsvarende data for handelspartnere. Handelsdata har endvidere ikke stemt overens med data for den samlede økonomi. Derfor forventer vi, at markedernes opmærksomhed, når april-data offentliggøres onsdag, vil være noget begrænset. Mere interessant bliver opgørelsen over forbrugerpriserne i april, hvor der ventes en lille stigning til 2,2% y-o-y fra 2,1% y-o-y i marts. Opmærksomheden omkring inflationsudsigterne er aftaget efter en temmelig klar udmelding fra myndighederne om, at den makroøkonomiske politik vil blive fastholdt uændret der vil med andre ord ikke blive lanceret yderligere stimulans til økonomien i år. Fokus vil i stedet være rettet mod strukturelle reformer, hvilket bør fokusere på at forbedre effektiviteten i økonomien via en gradvis udfasning af diverse priskontroller. Dette vil indebære en strukturelt højere inflation. De seneste skuffende økonomiske nøgletal, samt kraftige fald i priskomponenterne af PMI-opgørelserne, indikerer et fortsat afdæmpet inflationspres. Efter vores vurdering vil en overraskende stigning i inflationen i højere grad give anledning til stramninger end en tilsvarende lavere inflation vil give anledning til stimulerende tiltag. Vi modtager endvidere muligvis sidst på ugen opgørelsen over udlånsaktiviteten for april (offentliggøres maj). Denne rapport vil sandsynligvis være det mest interessante input fra Kina i næste uge. Vi har set en kraftig acceleration af kredit-volumener i de seneste måneder, selvom den overordnede økonomiske vækst er fladet ud. Det tilsyneladende sammenbrud i sammenhængen mellem kredit og økonomisk vækst kan til dels forklares ved, at ny kredit i et bety- 3. maj

5 deligt omfang går til at betale af på gammel gæld. Dermed når ny kredit ikke ud i realøkonomien. En vis del af disse lån kan klassificeres som såkaldte zombie-lån. En anden forklaring på hvor kreditten forsvinder hen er underslæb med andre ord korruption og lignende. I opgørelsen over total samfundsmæssig kredit vil vi især holde øje med den voksende betydning af skyggebanksektoren. Såkaldte trust lån og i et vist omfang bankers acceptance bills falder i denne kategori. 3. maj

6 Økonomisk kalender D ato T id Land Indikato r P erio de Survey SH B F o rrige :45 Kina HSBC Services PM I Apr :30 Sverige PM I Services Apr :00 EM U PM I Services Apr F :00 EM U PM I Composite Apr F :30 EM U Sentix Investor Confidence M ay :00 EM U Euro-Zone Retail Sales (M om /YoY) M ar -0.1%/-2.2% %/-1.4% EM U ECB's M ersch Speaks :45 Schweiz Unemployment Rate (sa) Apr 3.1% 3.1% 3.1% :45 Schweiz SECO Consumer Confidence Apr :45 Frankrig Industrial Production (M om /YoY) M ar -0.1%/-1.2% %/-2.5% :00 Danmark Industrial Production M om M ar 1.5% 3.0% -4.8% :00 Schweiz Foreign Currency Reserves Apr 434.8B B :30 Sverige Industrial Prod. (M om /YoY) M ar %/-1.8% 0.5%/-0.9% :00 Tyskland Factory Orders (M om /YoY) M ar -0.5%/-2.9% -0.8%/ 2.3%/0.0% /2013 EM U EU's Rehn, Dijsselbloem, ECB's M ersch Speak in Brussels :00 Danmark Trade Bal. X Ship sa (Kroner) M ar 5.0B 4.7B 4.1B :00 Danmark Current Account (Kroner) M ar 2.8B -0.1% 3.5B :15 Schweiz CPI (M om /YoY) Apr 0.1%/-0.6% 0%/-0.7% 0.2%/-0.6% :00 Tyskland Industrial Production (M om /YoY) M ar -0.1%/-4.0% -0.2%/ 0.5%/-1.8% :00 USA M BA M ortgage Applications M ay % :00 Norge Norwegian Deposit Rates M ay % 1.50% 1.50% /2013 Kina Trade Balance (USD) Apr $16.00B -- -$0.88B /2013 Kina Exports/Import (YoY) Apr 10.0%/13.2% %/14.1% :30 Kina Consumer Price Index (YoY) Apr 2.3% % :30 UK Industrial Production (M om /YoY) M ar 0.2%/-1.6% %/-2.2% :00 UK BOE ANNOUNCES RATES M ay % 0.50% 0.50% :00 UK BOE Asset Purchase Target M ay 375B 375B 375B :30 USA Initial Jobless Claims M ay 4 332K K :45 USA Bloomberg Consumer Comfort M ay :00 USA Wholesale Inventories M ar 0.4% % :15 USA Fed's Plosser Speaks on M onetary Policy :50 Japan Adjusted Current Account Total M ar 480.4B B :00 Tyskland Exports SA (M om ) M ar 0.5% % :00 Danmark CPI - EU Harmonized (M om ) Apr 0.2%/0.9% 0.2%/0.9% 0.3%/0.7% :00 Danmark CPI (M om /YoY) Apr 0.2%/1.1% 0.2%/1.2% 0.2%/0.9% :00 Norge CPI (M om /YoY) Apr %/1.5% 0.3%/1.4% :00 Norge CPI Underlying (M om /YoY Apr 0.3%/1.1% 0.2%/1.0% 0.2%/0.9% :25 USA Fed's Bernanke, Evans Speaks :00 USA Fed's George Speaks on the Economy UK G-7 Finance M inisters, Central Bank Chiefs, M eet in U.K. Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA 0,125 0,125 0,125 1,67 1,75 1,80 EUR/USD 1,312 1,27 1,23 Euroland 0,50 0,25 0,25 1,22 1,30 1,30 USD/JPY 98,1 98,0 99,0 Storbritannien 0,50 0,50 0,50 1,68 1,75 1,90 EUR/GBP 0,843 0,830 0,840 Schweiz 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 1,223 1,22 1,21 Danmark 0,20 0,10 0,10 1,36 1,40 1,45 EUR/DKK 7,454 7,45 7,45 Sverige 1,00 1,00 1,00 1,62 1,35 1,80 EUR/SEK 8,528 8,60 8,30 Norge 1,50 1,25 1,25 2,06 2,00 2,10 EUR/NOK 7,609 7,45 7,35 Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge Græsk valghårdknude og euroområde i recession Ugefokus udkommer ikke i næste uge Ugen der gik Grækenland sænker stemningen: Ugen har været præget af den nedtrykte stemning som

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 14 ECB næppe mindre dueagtig igen Makroøkonomisk Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. Påsken Ugen der gik Blandet uge præget af en dueagtig Bernanke: I denne uge er det svært

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 7. august 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Euroområdets vækst lidt ned i gear Ugen der gik Renter og USD understøttes af FOMC-medlem Ugen har været præget af en rimelig stabil udvikling

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stille uge med lidt fokus på amerikanske forbrugere Ugen der gik USA-nøgletal og ECB skuffer: I denne uge var der tale om en generel tilbagegang på aktiemarkederne, som dermed

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 13. marts 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 12 Så holder Feds tålmodighed nok ikke længere Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder er faldet lidt i denne uge i takt med, at den forventede

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Bernanke med vigtig Jackson Hole -tale Ugen der gik Finansmarkederne kunne ikke opretholde optimismen: Den seneste optimisme på finansmarkederne har især været båret frem

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. juni 2016 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 At være, eller ikke være i EU? er næste uges spørgsmål Ugen der gik Brexit eller bremain? meningsmålinger styrer markedet Den primære drivkraft

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 8. januar 2016 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Kinas finansielle uro også i fokus i næste uge Ugen der gik Dramatisk første uge af 2016 Årets første uge har været særdeles dramatisk på de

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 Politisk usikkerhed / koordineret centralbank-modsvar? Ugen der gik Stilhed før storm? Det har været en højspændt uge, hvor fokus ikke mindst til at begynde med var på reaktionen

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere