Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der har været tale om en spændende uge, hvor især euroområdet har været omdrejningspunkt med ECB s spændende rentemøde torsdag. Op til torsdagen steg forventningerne til at ECB ville levere en rentesænkning på mødet. Det fik især støtte fra et uventet stort fald i ESI-konjunkturbarometeret i april, kombineret med at arbejdsløsheden steg til nyt rekordhøjt niveau på 12,1%, mens forbrugerprisinflationen samtidigt faldt uventet kraftigt til blot 1,2% - det laveste niveau i mere end tre år. Centralbanken leverede da også en rentesænkning i den officielle udlånsrente til nye historisk lave 0,50%. Nok så interessant var markedernes fokus i lige så høj grad på hvad ECB derudover ville levere af ukonventionelle tiltag. Det var nok ikke så overraskende at banken valgte at forlænge de lempelige vilkår for MRO og LTRO likviditetstildelingerne frem til midt Mere skuffende var det til gengæld nok, at ECBchef Draghi ikke annoncerede en ny kreditfacilitet for små og mellemstore virksomheder, men blot sagde, at man vil indlede en diskussion med de relevante institutioner med henblik på at oprette en sådan. Det skuffede markederne, og det var først da Draghi sidst på pressemødet indikerede, at der ikke nødvendigvis var tale om en rentebund, samt sagde at det var teknisk muligt at sænke indlånsrenten til negativt territorium, at markederne troede på snarlige flere lempelser fra ECB. De tyske tiårige obligationsrenter faldt efterfølgende til nyt historisk lavt niveau og EUR blev svækket, men ikke mere end at den så ud til at slutte ugen stærkere over for USD. Det skulle ses i sammenhæng med at aktiemarkederne gennemgående tog vel imod yderligere stimulansinitiativer samt på baggrund af rentemødet i den amerikanske centralbank onsdag. Banken fastholdt her i store træk vurderingen af den økonomiske situation (moderat vækst med risici på nedsiden), hvilket måske var lidt overraskende givet den seneste tids svagheder i de økonomiske nøgletal. Ordlyden var dog svagt mere dueagtig, og den største ændring var en tilføjelse om, at Fed er parate til både at øge eller bremse de kvantitative lempelser baseret på den økonomiske udvikling. Det indikerede, at Fed for indeværende er mindre tilbøjelige til at bremse de kvantitative lempelser i løbet af 2. halvår, end hvad meldingen ellers har været tidligere. Med hensyn til USA-nøgletallene spejlede en svag ISM-fremstillingsrapport den globalt svagere tendens i april. Ikke desto mindre er vi optimistiske om at den uventede store stigning i forbrugertilliden fra Conference Board tidligere på ugen vil spejle sig i ISM-rapporten for servicesektoren (senere i dag), og sammen med en vis bedring i eftermiddagens arbejdsmarkedsrapport vil mindske bekymringerne for en forårsforkølelse i amerikansk økonomi. Ledighed og CPI skubbede på en rentesænkning fra ECB % (Omvendt akse) Arbejdsløshedsrate (lag 6M) Total CPI EUR/USD holder niveau trods rekordlav tysk rente % 2% Understøttes dog af relativ PMI EUR/USD 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 jun Cypern-usikkerhed 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 % y/y Source: Reuters EcoWin 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 nov dec jan feb mar apr maj Tysk 10-årig rente EUR/USD Source: Reuters EcoWin okt 10 feb jun okt 11 feb jun okt 12 feb 13 EUR/USD PMI-industri forskel ml. euroområdet og USA (3M lag) jun EUR/USD Indekspoint For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA Stille uge i USA med lidt centralbanktaler: Der bliver tale om en stille uge i USA med hensyn til økonomiske begivenheder, og blandt nøgletallene vil vi blot følge antallet af nytilmeldte ledige på overførselsindkomst som vi modtager torsdag. Det er ikke mindst interessant efter at antallet af nye ledig i sidste uge overraskende faldt til personer, hvilket er den laveste aflæsning siden lige før finanskrisen brød ud. Derudover vil der nok være en smule fokus på en række taler fra fremtrædende personer fra den amerikanske centralbank. Her kan vi eventuelt modtage en uddybning af det seneste rentemøde, som havde et svagt mere lempeligt touch over sig. I den forbindelse skal Fed-chef Bernanke tale fredag. Fredag kan der derudover i en mere global sammenhæng være fokus på G7(8)-mødet i Storbritannien, hvor finansministre og centralbankchefer fra verdens otte dominerende økonomier starter todages- mødet. Euroområdet Lidt fokus på tysk industri: Det er småt med vigtige økonomiske begivenheder i euroområdet i den kommende uge, om end vi allerede mandag lægger ud med det investorbaserede konjunktur barometer, Sentix, som er det første af sin art med et bud på maj. Det er dog mindre interessant for tiden, hvor det blot ser ud til at følge PMIindekset med en lille forsinkelse, hvorfor der da også forventes en flad udvikling i maj oven på de markante fald i de forrige to måneder. Mere interessant bliver det nok at se frem mod ugens industridata fra Tyskland angående marts. Tirsdag modtager vi fabriksordre, og onsdag følges der op med industriproduktionen. Vi venter et lille produktionsfald i marts, hvilket først og fremmest er blevet indikeret af de tidligere par måneders mere afdæmpede udvikling i ordreindgangen. I den sammenhæng forventer vi et lidt større fald i fabriksordreindgangen i marts, hvilket vi baserer på faldende eksport samt faldet i PMI-indekset for fremstillingsindustrien de seneste to måneder. Der er dog lidt usikkerhed om produktionen, idet marts var usædvanlig kold, hvilket kan have understøttet energiproduktionen. Alt i alt forventer vi altså lidt aftagende industridata, men det hindrer ikke at industriproduktionen for hele 1. kvartal peger på at BNP-væksten vil komme tilbage tæt på nul, hvilket dog er en skuffelse, da der tidligere generelt har været en forventning til at tysk økonomi her vendte tilbage til positiv vækst oven på det svage 4. kvartal. Nye ledige laveste siden lige før finanskrisen % Tysk produktion peger tæt på 1.kv.-nulvækst % m/m ,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5 Arbejdsløshedsrate Nytilmeldte ledige (6M lag) Industriproduktion BNP personer % k/k Source: Reuters EcoWin Storbritannien Rentemøde uden handling: Vi forventer heller ikke handling denne gang fra Bank of England (BoE) i forbindelse med rentemødet torsdag. Der er to vigtige årsager til dette. For det første overraskede BNP-væksten på den positive side i 1. kvartal, hvor den lød på +0,3% k/k, hvormed økonomien friholdt sig fra det frygtede triple-dip. Ikke desto mindre understreger tallene endnu en gang at væksten i længere tid blot har "danset" omkring nulpunktet. For det andet kom BNP-rapporten dagen efter, at finansministeriet i samarbejde med BoE udvidede sit FLS-støtteudlånsprogram (Funding for Lending Scheme) rettet mod at stimulere udlån til små og mellemstore virksomheder samt realkreditudlånet. Således er der kommet en form for ukonventionel stimulanshandling siden sidste rentemøde, hvilket mindsker behovet her og nu. Ser vi derudover på de seneste konjunkturbaro- Britisk bedring i væksttendens % kk Indeks 3. maj

3 metre har de rettet sig en smule i april, hvilket dog i en vis udstrækning nok kan tilskrives vejrudsving oven på den kolde marts måned. Disse ting lagt sammen betyder, at vi meget vel ikke ser ny stimulans fra Bank of England før end den nye BoE-chef Carney indsættes til juli. Norges Bank varmer op til rentesænkning: Vi forventer ikke de store nyheder på rentemødet i Norge på onsdag. Banken har allerede flaget muligheden for rentesænkning i juni, og det tror vi den holder fast i. Mest interessant er kerneinflationen faldet mere end ventet til blot 0,9% i marts, og de seneste tal for antallet af registrerede ledig har budt på stigninger i de seneste par måneder. Godt nok er NOK blevet svækket siden sidste rentemøde, men der er netop på forventningerne til at Norges bank vil levere en rentesænkning i juni til 1,25%. DK: Nye svaghedstegn og let stigende inflation i vente: For den finansielle sektors vedkommende træder vi ind i en kort uge, med Kr. Himmelfartsdag torsdag og bankhelligdag fredag. Vi får dog alligevel et væld af økonomiske nøgletal, hvor især tal for industriproduktionen (tirsdag) og handelsbalancen (onsdag) i marts bliver interessante. Disse tal kan således give et fingerpeg om dansk økonomi igen er ramt af recession, hvor dommen over hvorvidt den økonomiske vækst tippede i negativ eller positiv retning i 1. kvartal stadig er på vippen. Overordnet venter vi, at de svagere konjunkturer blandt flere af vores største samhandelspartnere i slutningen af marts har trukket ned i både eksporten og industriproduktionen. Vi venter således et fald i industriproduktionen i omegnen af -3% m/m i marts, som også vil være i overensstemmelse med udviklingen i konjunkturbarometeret for industrisektoren. Det ville være anden måned i træk med betydelig nedgang i produktionen, og det ville fuldstændigt reversere den kraftige stigning i produktionen vi så i årets første måned. Den gode nyhed er imidlertid, at netop den kraftige stigning i januar vil sikre, at industriproduktionen samlet set steg med 1,1% q/q i 1. kvartal trods den negative udvikling i både februar og marts. Det er et markant skift fra faldet på -2,9% q/q i 4. kvartal og indikerer, at industrisektoren isoleret set i årets første måneder har bidraget med et løft til BNP-væksten. På den negative side betyder svaghederne i produktionen i februar og marts, at vi står med et skidt udgangspunkt for udviklingen i 2. kvartal. Trods det positive bidrag fra industriproduktionen tør vi dog alligevel ikke sige os helt fri for at frygte, at BNP-væksten vil vise sig også at have været negativ i 1. kvartal. Et af de helt store negative træk for BNP-væksten i 4. kvartal var udviklingen i nettoeksporten. På linje med udviklingen i industriproduktionen venter vi også et nyt fald i eksporten i marts og selv om indtrykket af eksporten for første kvartal som helhed vil være pænere end hvad vi så i slutningen af 2012, vil der samlet set kun være tale om en flad udvikling i eksporten i årets første måneder. Så selv om vi venter et endnu større fald i importen i marts, vil det ikke ændre ved, at importen for 1. kvartal som helhed vil være steget langt mere end eksporten, og dermed at samhandlen med udlandet fortsat vil trække ned i den økonomiske vækst. Udviklingen i marts betyder dog, at overskuddet på handelsbalancen formentlig vil stige en smule fra DKK 4,1 mia. til i underkanten af DKK 5 mia.. Til gengæld venter vi et underskud 3. maj

4 på betalingsbalancen på DKK -0,1 mia. Det skyldes dog primært et sæsonbestemt negativt træk fra løn- og formueindkomsten i forbindelse med virksomhedernes udbytteudbetalinger i marts måned, og skal ikke tages om udtryk for større ubalanceproblemer i dansk økonomi. Herudover får vi også tal for inflationen i april. Forbrugerprisudviklingen har været et af få lyspunkter, hvor et kraftigt fald i inflationen i årets første måneder giver håb om en lidt mere gunstig udvikling i reallønnen. I april venter vi en stigning i forbrugerpriserne på 0,2% m/m som imidlertid vil medvirke til at trække inflationen op fra 0,9% til 1,2%. Årsagen til den stigende inflation skal primært findes i basiseffekter inden for fritid og kultur (og især charterferier) som følge af påskens tidlige placering i år, men også inden for brændsel, hvor et stort fald i priserne i april sidste år trækker op i årsstigningstakten inden for denne kategori. Selv om inflationen stiger i april, er indtrykket dog stadig, at inflationspresset i den kommende tid vil være yderst moderat. Endelig skal det nævnes at ugen begynder med tal for udviklingen i antallet af tvangsauktioner, konkurser, fyringsvarsler samt ledige stillinger - alle for april. Vi venter imidlertid ikke de store udsving i nogen af statistikkerne. Emerging Markets Kina med handelstal, inflation og udlånsaktivitet: Fordi den kinesiske økonomi stadig er en meget fremstillingsorienteret økonomi har der generelt været relativt mindre fokus på HSBCs PMI-opgørels for servicesektoren, der offentliggøres natten til mandag. Det faktum, at opgørelsen endvidere har en meget kort historie reducerer yderligere dens pålidelighed som en indikator for den samlede økonomiske aktivitet. De kinesiske handelstal har også været forbundet med en del skepsis på det seneste, idet bilaterale data ikke har matchet de tilsvarende data for handelspartnere. Handelsdata har endvidere ikke stemt overens med data for den samlede økonomi. Derfor forventer vi, at markedernes opmærksomhed, når april-data offentliggøres onsdag, vil være noget begrænset. Mere interessant bliver opgørelsen over forbrugerpriserne i april, hvor der ventes en lille stigning til 2,2% y-o-y fra 2,1% y-o-y i marts. Opmærksomheden omkring inflationsudsigterne er aftaget efter en temmelig klar udmelding fra myndighederne om, at den makroøkonomiske politik vil blive fastholdt uændret der vil med andre ord ikke blive lanceret yderligere stimulans til økonomien i år. Fokus vil i stedet være rettet mod strukturelle reformer, hvilket bør fokusere på at forbedre effektiviteten i økonomien via en gradvis udfasning af diverse priskontroller. Dette vil indebære en strukturelt højere inflation. De seneste skuffende økonomiske nøgletal, samt kraftige fald i priskomponenterne af PMI-opgørelserne, indikerer et fortsat afdæmpet inflationspres. Efter vores vurdering vil en overraskende stigning i inflationen i højere grad give anledning til stramninger end en tilsvarende lavere inflation vil give anledning til stimulerende tiltag. Vi modtager endvidere muligvis sidst på ugen opgørelsen over udlånsaktiviteten for april (offentliggøres maj). Denne rapport vil sandsynligvis være det mest interessante input fra Kina i næste uge. Vi har set en kraftig acceleration af kredit-volumener i de seneste måneder, selvom den overordnede økonomiske vækst er fladet ud. Det tilsyneladende sammenbrud i sammenhængen mellem kredit og økonomisk vækst kan til dels forklares ved, at ny kredit i et bety- 3. maj

5 deligt omfang går til at betale af på gammel gæld. Dermed når ny kredit ikke ud i realøkonomien. En vis del af disse lån kan klassificeres som såkaldte zombie-lån. En anden forklaring på hvor kreditten forsvinder hen er underslæb med andre ord korruption og lignende. I opgørelsen over total samfundsmæssig kredit vil vi især holde øje med den voksende betydning af skyggebanksektoren. Såkaldte trust lån og i et vist omfang bankers acceptance bills falder i denne kategori. 3. maj

6 Økonomisk kalender D ato T id Land Indikato r P erio de Survey SH B F o rrige :45 Kina HSBC Services PM I Apr :30 Sverige PM I Services Apr :00 EM U PM I Services Apr F :00 EM U PM I Composite Apr F :30 EM U Sentix Investor Confidence M ay :00 EM U Euro-Zone Retail Sales (M om /YoY) M ar -0.1%/-2.2% %/-1.4% EM U ECB's M ersch Speaks :45 Schweiz Unemployment Rate (sa) Apr 3.1% 3.1% 3.1% :45 Schweiz SECO Consumer Confidence Apr :45 Frankrig Industrial Production (M om /YoY) M ar -0.1%/-1.2% %/-2.5% :00 Danmark Industrial Production M om M ar 1.5% 3.0% -4.8% :00 Schweiz Foreign Currency Reserves Apr 434.8B B :30 Sverige Industrial Prod. (M om /YoY) M ar %/-1.8% 0.5%/-0.9% :00 Tyskland Factory Orders (M om /YoY) M ar -0.5%/-2.9% -0.8%/ 2.3%/0.0% /2013 EM U EU's Rehn, Dijsselbloem, ECB's M ersch Speak in Brussels :00 Danmark Trade Bal. X Ship sa (Kroner) M ar 5.0B 4.7B 4.1B :00 Danmark Current Account (Kroner) M ar 2.8B -0.1% 3.5B :15 Schweiz CPI (M om /YoY) Apr 0.1%/-0.6% 0%/-0.7% 0.2%/-0.6% :00 Tyskland Industrial Production (M om /YoY) M ar -0.1%/-4.0% -0.2%/ 0.5%/-1.8% :00 USA M BA M ortgage Applications M ay % :00 Norge Norwegian Deposit Rates M ay % 1.50% 1.50% /2013 Kina Trade Balance (USD) Apr $16.00B -- -$0.88B /2013 Kina Exports/Import (YoY) Apr 10.0%/13.2% %/14.1% :30 Kina Consumer Price Index (YoY) Apr 2.3% % :30 UK Industrial Production (M om /YoY) M ar 0.2%/-1.6% %/-2.2% :00 UK BOE ANNOUNCES RATES M ay % 0.50% 0.50% :00 UK BOE Asset Purchase Target M ay 375B 375B 375B :30 USA Initial Jobless Claims M ay 4 332K K :45 USA Bloomberg Consumer Comfort M ay :00 USA Wholesale Inventories M ar 0.4% % :15 USA Fed's Plosser Speaks on M onetary Policy :50 Japan Adjusted Current Account Total M ar 480.4B B :00 Tyskland Exports SA (M om ) M ar 0.5% % :00 Danmark CPI - EU Harmonized (M om ) Apr 0.2%/0.9% 0.2%/0.9% 0.3%/0.7% :00 Danmark CPI (M om /YoY) Apr 0.2%/1.1% 0.2%/1.2% 0.2%/0.9% :00 Norge CPI (M om /YoY) Apr %/1.5% 0.3%/1.4% :00 Norge CPI Underlying (M om /YoY Apr 0.3%/1.1% 0.2%/1.0% 0.2%/0.9% :25 USA Fed's Bernanke, Evans Speaks :00 USA Fed's George Speaks on the Economy UK G-7 Finance M inisters, Central Bank Chiefs, M eet in U.K. Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA 0,125 0,125 0,125 1,67 1,75 1,80 EUR/USD 1,312 1,27 1,23 Euroland 0,50 0,25 0,25 1,22 1,30 1,30 USD/JPY 98,1 98,0 99,0 Storbritannien 0,50 0,50 0,50 1,68 1,75 1,90 EUR/GBP 0,843 0,830 0,840 Schweiz 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 1,223 1,22 1,21 Danmark 0,20 0,10 0,10 1,36 1,40 1,45 EUR/DKK 7,454 7,45 7,45 Sverige 1,00 1,00 1,00 1,62 1,35 1,80 EUR/SEK 8,528 8,60 8,30 Norge 1,50 1,25 1,25 2,06 2,00 2,10 EUR/NOK 7,609 7,45 7,35 Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 5 Møder i EU og ECB samt jobrapport fra USA Ugen der gik Lidt uro om Japan og Storbritannien: Ugen var generelt præget af pæne nøgletal fra både USA og euroområdet, samtidigt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 26. september 2014, uge 39 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,3%

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug. - 2012 d. 08.10.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk I årets

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere