Skatteministeriet J. nr Udkast den 23. oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Udkast den 23. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.) 1 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014 og 24 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, nr. 14, affattes således:»14) et brændselscelledrevet motorkøretøj, hvis køretøjet er registreret inden udgangen af 2018,«. 2. I 2, stk. 1, nr. 19, ændres», og«til:».«. 3. 2, stk. 1, nr. 20, ophæves. 4. I 3 a, stk. 8, ændres» 4«til:» 4-5 d«. 5. I 3 b, stk. 10, ændres» 4, 5, 5 a, 6, 6 a eller 6 b«til:» 4-5 d«. 6. 4, stk. 10, ophæves. Stk. 11 og 12 bliver herefter stk. 10 og I 4, stk. 12, der bliver stk. 11, ændres»stk. 11«til:»stk. 10«. 8. Efter 5 a indsættes før overskriften før 7:» 5 b. For køretøjer, der alene anvender el som drivmiddel, beregnes afgiften som følger: 1) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2016 beregnes afgiften som 20 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a. 1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 - 2-2) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2017 beregnes afgiften som 40 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a. 3) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2018 beregnes afgiften som 65 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a. 4) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2019 beregnes afgiften som 90 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a. Stk. 2. Stk. 1, nr. 1-4, finder alene anvendelse for den del af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a, der udgør op til kr. Hvis registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a, overstiger kr., betales forskellen mellem registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a, og kr. i tillæg til afgiften efter 1. pkt. Stk. 3. Ved køretøjets registrering i 2016 og 2017 gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1 og 2 på kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften efter stk. 1 og 2.«9. Efter 5 b indsættes før overskriften før 7:» 5 c. For køretøjer, der drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og hvor opladningen af køretøjet kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales registreringsafgift efter 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8 i lov nr af 21. december Stk. 2. I tillæg til registreringsafgiften efter stk. 1, betales følgende afgift: 1) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2016 betales 20 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter 4 eller 5 og registreringsafgiften efter 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8 i lov nr af 21. december ) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2017 betales 40 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter 4 eller 5 og registreringsafgiften efter 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8 i lov nr af 21. december ) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2018 betales 65 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter 4 eller 5 og registreringsafgiften efter 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8 i lov nr af 21. december ) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2019 betales 90 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter 4 eller 5 og registreringsafgiften efter 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8 i lov nr af 21. december Stk. 3. Stk. 2, nr. 1-4, finder alene anvendelse for den del af differencen, der udgør op til kr. For den overskydende del af differencen betales forskellen mellem den beregnede afgift efter 4 eller 5 og kr. i tillæg til afgiften efter stk. 1 og 1. pkt. Stk. 4. Ved køretøjets registrering i 2016 og 2017 gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 2 og 3 på kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften efter stk. 2 og 3.«10. Efter 5 c indsættes før overskriften før 7:» 5 d. For køretøjer, der alene anvender brændselsceller som drivmiddel, beregnes afgiften som følger: 1) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2019 beregnes afgiften som 20 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a. 2) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2020 beregnes afgiften som 40 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a.

3 - 3-3) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2021 beregnes afgiften som 65 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a. 4) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2022 beregnes afgiften som 90 pct. af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a. Stk. 2. Stk. 1, nr. 1-4, finder alene anvendelse for den del af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a, der udgør op til kr. Hvis registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a, overstiger kr., betales forskellen mellem registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a og kr. i tillæg til afgiften efter 1. pkt.«11. I 7 b, stk. 1, ændres» 4, 5, 5 a, 6«til:» 4-5 d«. 12. I 7 b, stk. 2, indsættes som nr. 5:»5) For eldrevne køretøjer, plug-in-hybridkøretøjer og brændselscelledrevne køretøjer afgiftsberigtiget efter 5 b, stk. 1-3, 5 c, stk. 1-4, eller 5 d, stk. 1-2, som afgiften efter 5 b, stk. 1-3, 5 c, stk. 1-4, eller 5 d, stk. 1-2.«13. I 8, stk. 3, 2. pkt., ændres»1.000 kr.«til:»600 kr.« , stk. 3, 2. pkt., ophæves. 15. I 8, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., udgår»endvidere«. 16. I 27, stk. 1, nr. 4, ændres» 5 eller 5 a, stk. 1 og 2«til:» 5, 5 a, stk. 1 og 2, eller 5 b-5 d,«. I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 16. januar 2014, som ændret ved 2 i lov nr af 23. december 2014 og 3 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Indtil den 31. december 2018 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender brændselsceller som drivmiddel.«2. 3, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 3. Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler. Foreligger der oplysning om en natur- og biogasdrevet bils udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, omregnes denne udledning til liter diesel pr. 100 km. Omregningen foretages ved at dividere den oplyste udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer med en fast faktor på 26,5. Foreligger der ikke oplysning om udledningen af CO2, betales afgift efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning. Stk. 4. Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. 2

4 - 4 - Stk. 5. For biler, der drives af el i kombination med benzin, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysninger om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer, og benzinforbrug målt i liter pr. 100 km, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne beregning omregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Det samlede benzinforbrug målt i liter pr. 100 km er summen af det beregnede og det målte benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Stk. 6. For biler, der drives af el i kombination med diesel, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysninger om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer, og dieselforbrug målt i liter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne beregning omregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. 100 km med en fast faktor på 91,25. Bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at gange med bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km med en fast faktor på 1,092. Det samlede benzinforbrug målt i liter pr. 100 km er summen af det beregnede benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens dieselforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Stk. 7. For biler, der drives af el i kombination med natur og biogas, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysninger om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne beregning omregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere den målte udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer med en fast faktor på 24. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, jf., stk. 3, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Stk. 8. Af brændselscelledrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Stk. 9. Af biler, der hverken drives af benzin, diesel, elektricitet, brændselsceller, naturgas eller biogas, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i 2, 2. pkt., foretagne omregning.«stk. 5-8 bliver herefter til stk I 3, stk. 8, der bliver stk. 12, ændres»stk. 5 og den i stk. 6«til:»stk. 9 og den i stk. 10«.

5 - 5-3 I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 745 af 25. juni 2014, 3 i lov nr af 23. december 2014, 30 i lov nr af 27. december 2014 og 6 i lov nr. 540 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, ændres»samt indtil den 31. december 2015 køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.«til:»samt indtil den 31. december 2018 køretøjer, der alene drives ved hjælp af brændselsceller.«2. I 2, stk. 2, ændres»anden drivkraft end benzin«til:»anden drivkraft end benzin og elektricitet«3. I 2 b indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over kg, der er registreret første gang før den 18. marts Tillægget efter 1. pkt. reduceres i 2017 til 400 kr. og i 2018 til 600 kr.«4. I 15, stk. 1, ophæves nr I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, 3 i lov nr af 23. december 2012, 3 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, 2 i lov nr. 93 af 29. januar 2014 og 3 i lov nr af 5. november 2014 og senest ved 1 i lov nr. 578 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 11, stk. 3, indsættes som 12. pkt.:»tilbagebetaling kan ikke finde sted for afgiftspligtig elektricitet, som forbruges til lagring af energi i komponenter til fremdrift af registrerede eldrevne køretøjer.«. 2. I 11, stk. 5, indsættes før 1. pkt.:»for at tilbagebetalingen kan finde sted efter stk. 1, nr. 1, skal den elektricitet, som anvendes til lagring af energi i komponenter til fremdrift af registrerede eldrevne køretøjer, og for hvilken tilbagebetalingen ikke kan finde sted, jf. stk. 3, 12. pkt., være opgjort særskilt efter måler. Hvis ikke der er foretaget en særskilt opgørelse efter måler af den elektricitet, som anvendes til lagring af energi i komponenter til fremdrift af registrerede eldrevne køretøjer, jf. stk. 3, 12. pkt., fastsættes forbruget til 460 kwh pr. måned for ethvert registreret eldrevet køretøj, som oplades i virksomheden. 5 I lov nr af 21. december 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra

6 - 6 - egen cementproduktion) foretages følgende ændring: ophæves. 6 Stk. 1. 1, nr. 6 og 13, 2, nr. 2 og 3, 3, nr. 2 og 4, 4 og 5, træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 14 og 15 og 3, nr. 3, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1, nr. 1-5, nr og nr. 16, 2, nr. 1 og 3, nr. 1. Ministeren kan herunder fastsætte, at 1, nr. 1-5, nr og nr. 16, 2, nr. 1 og 3, nr. 1, træder i kraft på forskellige tidspunkter. Stk. 4. 1, nr. 8-10, har ikke virkning for køretøjer, hvis der for køretøjet er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og hvis køretøjet anmeldes til registrering i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 1. juli Disse køretøjer fritages fortsat for registreringsafgift. Stk. 5. 1, nr. 8-10, har ikke virkning for køretøjer, der drives af el i kombination med diesel, benzin, naturgas eller biogas, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, hvis der for køretøjet er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og hvis køretøjet anmeldes til registrering i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 1. juli For disse køretøjer betales registreringsafgift efter 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8 i lov nr af 21. december 2012.

7 - 7 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Indfasning af el- og brintdrevne køretøjer i grøn ejer- og registreringsafgift Gældende ret Lovforslaget 3.2. Justering af beregningen af brændstofforbrug for plug-in-hybridkøretøjer og gradvis indfasning heraf Gældende ret Lovforslaget 3.3. Afskaffelse af særreglen om skematisk værdiansættelse for brugte biler med en alder under 1 år Gældende ret Lovforslaget 3.4. Reduktion af radiofradraget Gældende ret Lovforslaget 3.5. Indfasning af tillæg i grøn ejerafgift for manglende partikelfiltre for ældre dieselvarebiler Gældende ret Lovforslaget 3.6. Bortfald af særreglen om, at der for elektricitet anvendt til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed betales den lave processats på 0,4 øre pr. kwh Gældende ret Lovforslaget 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten Notifikation efter informationsproceduredirektivet Statsstøtteretlig vurdering 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema

8 Indledning Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 9. oktober 2015 indgået aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler. Efter gældende regler vil el og brintbiler blive omfattet af fuld registreringsafgift den 1. januar Aftalen betyder, at elbiler vil få en mere lempelig overgang til fuld registreringsafgift frem til 2020, hvor elbiler vil være fuldt indfaset i registreringsafgiften. Aftalens formål er dels at sikre en gradvis indfasning af elbiler og brændselscellebiler i registreringsafgiften, dels at skabe ro om rammevilkårene for elbiler og brændselscellebiler i Danmark. Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal ske en balanceret udbredelse af elbiler og brændselscellebiler i Danmark. Den gradvise indfasning skal ses i lyset af den seneste teknologiske og markedsmæssige udvikling for elbiler og brændselscellebiler, som viser tegn på, at elbilerne står over for et mindre gennembrud i Danmark, mens udviklingen for brændselscellebiler endnu ikke er nået samme niveau. Indfasningen af afgiften for elbiler vil derfor blive igangsat fra og med den 1. januar 2016, mens indfasningen af afgiften for brændselscellebiler udsættes til den 1. januar Der er ved fastlæggelsen af modellen for indfasningen af afgift for elbiler og brændselscellebiler tale om en balance mellem to hensyn. På den ene side vil en langsom indfasning medføre risiko for et stort statsligt provenutab. På den anden side vil en for hurtig indfasning svække udbredelsen af elbiler og brændselscellebiler i Danmark. Aftalen tager desuden højde for, at elbiler og plug-in hybridbiler, dvs. biler, der drives af el i kombination med benzin, diesel m.v., og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, afgiftsmæssigt bør ligestilles. Aftaleparterne er enige om, at såfremt forudsætningerne for aftalen ændrer sig markant i løbet af indfasningsperioden, vil aftaleparterne drøfte indfasningen. Aftaleparterne vil desuden drøfte indfasningsmodellen for brændselscellebilerne, hvis antallet af nyregistrerede brændselscellebiler overstiger 500 i et givent kalenderår i indfasningsperioden ( ). Aftaleparterne er enige om, at finansiering for 2017 til 2019 skal aftales i Som det fremgår af regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden, har regeringen indført et skatte- og byrdestop. Undtaget fra skattestoppet er dog muligheden for at lave en provenuneutral omlægning af bilafgifter, som blandt andet også skal rumme en langsigtet holdbar model beskatning af elbiler m.v. 2. Lovforslagets formål og baggrund Lovforlaget har til formål at udmønte aftalen mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af den 9. oktober 2015 om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler. Det foreslås at udmønte aftalen, som har følgende indhold:

9 - 9 - Eldrevne køretøjer indfases gradvist i registreringsafgiften over en 5-årig periode fra den 1. januar 2016 og med et loft på kr. Loftet på kr. betyder, at der gennem hele indfasningsperioden skal afregnes fuld registreringsafgift for køretøjet for den del af registreringsafgiften, der overstiger kr. Under loftet betales en nærmere bestemt andel af afgiften, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20 pct. i 2016, 40 pct. i 2017, 65 pct. i 2018, 90 pct. i 2019 og 100 pct. i Eldrevne køretøjer vil være fuldt ud indfaset i registreringsafgiften fra den 1. januar I tillæg til den gradvise indfasning ydes i 2016 og 2017 et bundfradrag i registreringsafgiften på kr., dog maksimalt afgiftsbeløbet. Eldrevne køretøjer indpasses endvidere i reglerne om grøn ejerafgift og vægtafgift fra den 1. januar Reglerne om opgørelsen af brændstofforbruget ved beregningen af grøn ejerafgift og registreringsafgift for plug-in-hybridkøretøjer, dvs. køretøjer, der drives af el i kombination med benzin, diesel m.v., og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, justeres, så reglerne svarer til opgørelsen af brændstofforbruget for eldrevne køretøjer. Ændringen vil medføre en væsentligt højere registreringsafgift for plug-in-hybridkøretøjer, og ændringen indfases derfor gradvist i registreringsafgiften på så vidt muligt samme måde som for eldrevne køretøjer, dvs. over en 5-årig periode fra den 1. januar 2016 og med et loft på kr. Loftet på kr. betyder, at der gennem hele indfasningsperioden afregnes fuld registreringsafgift for den del af afgiften, der overstiger kr., mens der alene gives nedslag i den del af registreringsafgiften, der udgør en lavere værdi end kr. Heraf betales en nærmere bestemt andel af afgiften, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20 pct. i 2016, 40 pct. i 2017, 65 pct. i 2018, 90 pct. i 2019 og fuld indfasning 100 pct. i I tillæg til den gradvise indfasning ydes i 2016 og 2017 et bundfradrag i registreringsafgiften på kr., dog maksimalt afgiftsbeløbet. De ændrede regler for opgørelsen af brændstofforbruget for plug-inhybridkøretøjer vil være fuldt ud indfaset i registreringsafgiften fra den 1. januar Der foreslås en 3-årig afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer, herunder brintdrevne køretøjer, fra den 1. januar Brændselscelledrevne køretøjer indfases herefter gradvist i registreringsafgiften over en 5-årig periode fra den 1. januar 2019 og med et tilsvarende loft over den maksimale afgiftsrabat på kr., som gælder for eldrevne køretøjer. Brændselscelledrevne køretøjer vil således være fuldt ud indfaset i registreringsafgiften fra den 1. januar Brændselscelledrevne køretøjer indpasses desuden i reglerne om grøn ejerafgift og vægtafgift fra den 1. januar Den midlertidige særregel om, at der gives en delvis godtgørelse i elafgiften til momsregistrerede virksomheder for elektricitet anvendt til opladning af batterier til registrerede elbiler, herunder elektricitet anvendt i ladestandere, der drives for virksomhedens regning og risiko, videreføres ikke. Som led i finansieringen af aftalen afskaffes særreglen om skematisk værdiansættelse i forbindelse med beregningen af registreringsafgiften for brugte biler og motorcykler, der er under 1 år, da denne regel indebærer en utilsigtet begunstigelse i registreringsafgiften for bl.a. de såkaldte valutaudlejningsbiler ved videresalg af disse biler som brugte biler. Desuden reduceres radiofradraget i registreringsafgiften

10 med 40 pct. fra Det indebærer, at indfasningen er fuldt finansieret i 2016, mens der fortsat skønnes at være et finansieringsbehov på 100 mio. kr. i 2017, 150 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i Aftaleparterne er enige om, at finansieringen for 2017 til 2019 skal tilvejebringes i 2016 inden for bilområdet. Med henblik på at sikre at aftalen inden for rammerne af budgetloven ikke reducerer udgiftslofterne og dermed råderummet til offentlige serviceudgifter og øvrige prioriteringer, er finansieringsbehovet for 2017 til 2019 teknisk set tilvejebragt i dette lovforslag ved at afskaffe radiofradraget fuldt ud fra 2017 og at udvide tillægget i den grønne ejerafgift for manglende partikelfilter til også at omfatte ældre dieselvarebiler fra den 1. januar 2017, men aftaleparterne er som nævnt enige om, at finansieringen først aftales i Af tekniske årsager er tillægget for de ældre dieselbiler for manglende partikelfilter i lovforslaget fastsat til 400 kr. i 2017, 600 kr. i 2018, og 1000 kr. i Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Indfasning af el- og brintdrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift Gældende ret Ved registrering af personbiler, motorcykler, varebiler, busser og autocampere i Køretøjsregisteret betales registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens 4-5 a. For nye personbiler udgør afgiften 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For nye motorcykler udgør afgift 105 pct. af kr kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For kassevogne op til 4 tons udgør afgiften 0 kr. af kr. (2015-niveau), og 50 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For varebiler mellem 2,5 tons og 4 tons udgør afgiften 0 kr. af kr. (2015-niveau) og 30 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For busser udgør afgiften 0 kr. af kr. (2015-niveau) og 60 pct. af de af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For autocampere udgør afgiften 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst 0 kr. af kr og 60 pct. af de af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. Der gives ved beregningen af registreringsafgiften for personbiler, motorcykler og varebiler fradrag eller tillæg for køretøjets brændstoføkonomi og sikkerhedsudstyr. Der gives endvidere et fradrag for radioudstyr. Der betales tilsvarende registreringsafgift for brugte køretøjer ved disse køretøjers registrering i Køretøjsregisteret. Der gives dog alene et forholdsmæssigt fradrag eller tillæg svarende til den ændrede værdi i sammenligning med tilsvarende biler, der afgiftsberigtiges som nye. Desuden betales der grøn ejerafgift for nyere personbiler og varebiler, mens der betales vægtafgift for de øvrige køretøjer. Disse afgifter opkræves årligt. El- og brintdrevne køretøjer er fritaget for registreringsafgiften, hvis køretøjet anmeldes til registrering inden udgangen af Afgiftsfritagelserne omfatter alene el- og brintdrevne køretøjer, dvs. køretøjer med drivkraftsystem, som udelukkende består af el- og brintmotorer. Eldrevne køretøjer har siden 1984 været understøttet af tidsbegrænsede fritagelser for

11 registreringsafgift. Ordningen blev fra 2008 udvidet til også at omfatte brintdrevne køretøjer. El- og brintdrevne køretøjer er ligeledes fritaget for den grønne ejerafgift og vægtafgift frem til den 31. december Denne afgiftsfritagelse for de løbende bilafgifter har været gældende for eldrevne køretøjer siden indførelsen af den grønne ejerafgift i Afgiftsfritagelsen for de løbende bilafgifter for brintdrevne køretøjer blev indført samtidig med afgiftsfritagelsen for registreringsafgiften, dvs. i Lovforslaget Der foreslås en gradvis indfasning af eldrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5-årig periode fra den 1. januar 2016, dog med et loft på kr. for den gradvise indfasning. Loftet betyder, at der gennem hele indfasningsperioden skal afregnes fuld registreringsafgift for køretøjet for den del af registreringsafgiften efter 4, 5 eller 5 a, der overstiger kr. For afgift under loftet betales en nærmere bestemt andel, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20 pct. i 2016, 40 pct. i 2017, 65 pct. i 2018, 90 pct. i 2019 og 100 pct. i Den maksimale afgiftsrabat aftrappes hermed over indfasningsperioden og vil i 2016 udgøre kr. og i 2017 udgøre kr. I tillæg til den gradvise indfasning ydes i 2016 og 2017 et bundfradrag i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer på kr., dog maksimalt afgiftsbeløbet. Det foreslås desuden, at de eksisterende afgiftsfritagelser for brintdrevne køretøjer forlænges i perioden , og at fritagelserne i denne periode udvides til at omfatte alle brændselscelledrevne køretøjer. Det foreslås endvidere, at afgiftsfritagelserne for brændselscelledrevne køretøjer efterfølges af en gradvis indfasning i registreringsafgiftssystemet for disse køretøjer over en 5-årig periode fra den 1. januar Det foreslås endeligt, at eldrevne køretøjer indpasses i reglerne om grøn ejerafgift og vægtafgift fra den 1. januar Denne indpasning vil ske gennem en omregning af disse køretøjers elforbrug til brændstofforbrug. På tilsvarende vis foreslås en indpasning af brændselscelledrevne køretøjer i reglerne om grøn ejerafgift og vægtafgift fra den 1. januar Justering af beregningen af brændstofforbrug for plug-in-hybridkøretøjer og gradvis indfasning heraf Gældende ret Plug-in-hybridkøretøjer er køretøjer, som drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og som kan oplades ved hjælp af en ekstern strømforsyning. Plug-inhybridkøretøjer er ikke efter gældende regler omfattet af tilsvarende afgiftsfritagelser, som gælder for el- og brintbiler, og der betales derfor registreringsafgift efter 4, 5 eller 5 a for disse køretøjer. Plug-in-hybridkøretøjers elforbrug indgår imidlertid ikke ved beregningen af køretøjets brændstofforbrug. Beregningen af registreringsafgiften og den grønne ejerafgift baseres derfor på et ekstraordinært lavt brændstofforbrug pr. km. Dette betyder, at der for et plug-inhybridkøretøj som udgangspunkt betales grøn ejerafgift på laveste niveau, og at der ofte alene

12 svares registreringsafgift på minimumsniveauet, svarende til kr. for en ny personbil Lovforslaget Det foreslås, at eldrevne køretøjer og plug-in-hybridkøretøjer afgiftsmæssigt ligestilles ved at justere reglerne om beregningen af brændstofforbruget. Plug-in-hybridkøretøjers elforbrug vil herefter skulle medregnes ved beregningen af brændstofforbruget på samme måde, som det er tilfældet for eldrevne køretøjer. Denne ændrede beregning af brændstofforbruget for plug-inhybridkøretøjer vil medføre meget store engangsstigninger i registreringsafgiften for plug-in hybrid biler. Det foreslås derfor, at medregningen af elforbruget for plug-in-hybridkøretøjer ved registreringsafgiftsberegningen ligeledes indfases over en 5-årig periode, således at denne indfasning sker på så vidt muligt samme måde som indfasningsmodellen for betaling af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer. Registreringsafgiften i indfasningsperioden beregnes som hidtil, dvs. uden indregning af elforbruget ved beregningen af køretøjets brændstofforbrug. I tillæg hertil betales desuden gennem indfasningsperioden en andel af differencen mellem registreringsafgiften ved en fuld indregning af elforbruget, og registreringsafgiften uden indregning af elforbruget. Den andel af differencen, der skal betales i indfasningsperioden, stiger gradvist og udgør 20 pct. i 2016, 40 pct. i 2017, 65 pct. i 2018, 90 pct. i 2019 og 100 pct. i Der indføres som for elbiler et loft på kr. Loftet på kr. betyder, at der gennem hele indfasningsperioden skal afregnes fuld registreringsafgift for den del af merafgiften, der overstiger kr. Den maksimale afgiftsrabat aftrappes hermed over indfasningsperioden og vil således udgøre kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i I tillæg til den gradvise indfasning ydes i 2016 og 2017 et bundfradrag i merafgiften for plug-in-hybridkøretøjer på kr., dog maksimalt afgiftsbeløbet Afskaffelse af særreglen om skematisk værdiansættelse for brugte biler med en alder under 1 år Gældende ret Ved beregningen af registreringsafgiften for brugte personbiler og motorcykler foretages en vurdering af køretøjets afgiftspligtige værdi. Denne vurdering foretages med udgangspunkt i den almindelige handelspris (dvs. den pris, som en bruger generelt må forventes at skulle betale for et tilsvarende køretøj ved salg her i landet). Den afgiftspligtige værdi kan imidlertid ikke overstige køretøjets oprindelige nypris. Er køretøjets nypris ukendt, fastsættes nyprisen skønsmæssigt. For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år kan registreringsafgiften imidlertid fastsættes skematisk. Ved den skematiske fastsættelse af afgiften tages ikke udgangspunkt i den almindelige handelspris, men derimod i køretøjets nypris og et skematisk beregnet værdifald. Baggrunden herfor er, at køretøjer, der er under 1 år gamle, som udgangspunkt har en ensartet afskrivningsprofil og dermed også en ensartet nedskrivningsprofil for værdien af registreringsafgiften Lovforslaget Det foreslås at afskaffe særreglen om skematisk fastsættelse af registreringsafgiften for brugte

13 biler med en alder under 1 år, da denne regel indebærer en særlig begunstigelse ved afgiftsberigtigelsen af de såkaldte valutaudlejningsbiler. En valutaudlejningsbil er et køretøj, der udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, dvs. fysiske eller juridiske personer, der ikke er hjemmehørende her i landet, og som derfor er afgiftsfritaget efter de særlige regler herom. Hvis disse biler videresælges og afgiftsberigtiges inden for et år, vil særreglen om en skematisk fastsættelse af registreringsafgiften finde anvendelse. Nyprisen for disse køretøjer vil imidlertid ofte være beregnet på grundlag af en særlig rabatpris (flåderabat) til de udlejningsselskaber, som anskaffer nye biler til brug som valutaudlejningsbiler. Da netop nyprisen lægges til grund for den skematiske fastsættelse af registreringsafgiften, bliver den afgiftspligtige værdi lavere end markedsprisen for det brugte køretøj. Ved afskaffelsen af reglen sikres det, at der fremover ved afgiftsberigtigelsen skal foretages en egentlig værdifastsættelse for alle brugte køretøjer, der er under 1 år gamle, som det tilsvarende gælder for alle andre brugte køretøjer Reduktion af radiofradraget Gældende ret Ved beregningen af registreringsafgiften for et nyt køretøj medregnes værdien af alt udstyr, som leveres med køretøjet, i den afgiftspligtige værdi. Værdien af køretøjets radioudstyr medregnes dog kun, hvis værdien overstiger et beløb på kr. Fradraget blev indført i 1978 som et fradrag for sikkerhedsudstyr. Værdien af radiofradraget er fastsat på baggrund af et skøn over, hvad meromkostningen for en fabriksmonteret bilradio af rimelig kvalitet udgør Lovforslaget Det foreslås at reducere fradraget for radioudstyr ved beregningen af registreringsafgiften med 40 pct. i Fradraget for radioudstyr kan højest udgøre kr. og blev indført i 1978 på baggrund af et skøn over, hvad meromkostningen for en fabriksmonteret bilradio af rimelig kvalitet kunne beløbe sig til. Den teknologiske udvikling har siden da ændret sig markant. En bilradio er i dag standardudstyr og betragtes ikke længere som sikkerhedsudstyr, hvorfor hensigten bag fradraget er forældet. Med henblik på at sikre at aftalen inden for rammerne af budgetloven ikke reducerer udgiftslofterne og dermed råderummet til offentlige serviceudgifter og øvrige prioriteringer, er finansieringsbehovet for 2017 til 2019 teknisk set tilvejebragt i lovforslaget ved, at radiofradraget afskaffes fuldt ud fra 2017 og frem. Aftaleparterne vil i 2016 aftale finansieringen i årene 2017 til 2019, hvilket indebærer, at afskaffelsen af radiofradraget kan blive revideret Indfasning af tillæg i grøn ejerafgift for manglende partikelfiltre for ældre dieselvarebiler Gældende ret Dieseldrevne personbiler og nyere dieseldrevne varebiler betaler årligt et tillæg på kr. i den grønne ejerafgift, også kaldet partikeludledningsafgift, såfremt EU-normen om udledning af højst 5 mg partikler pr. kilometer ikke overholdes (som angivet i Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6),

14 om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer), eller hvis ikke der er eftermonteret et godkendt partikelfilter. Tillægget omfatter dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere. Varebiler, der er registreret første gang før den 18. marts 2009 med en tilladt totalvægt på ikke over kg, betaler ikke partikeludledningsafgift Lovforslaget Med henblik på at sikre at aftalen inden for rammerne af budgetloven ikke reducerer udgiftslofterne og dermed råderummet til offentlige serviceudgifter og øvrige prioriteringer, er finansieringsbehovet for 2017 til 2019 teknisk set tilvejebragt indgår endvidere i lovforslaget ved, at partikeludledningsafgiften udvides. Aftaleparterne vil i 2016 aftale finansieringen i årene 2017 til 2019, hvilket indebærer, at udvidelsen af partikeludledningsafgiften kan blive revideret. Efter forslaget vil partikeludledningsafgiften også omfatte dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over kg, der er registeret første gang før den 18. marts Udvidelsen af partikeludledningsafgiften indfases over en 3-årig periode fra den 1. januar 2017 med 400 kr., til 600 kr. i 2018 og med et fuldt tillæg på kr. i Bortfald af særreglen om, at der for elektricitet anvendt til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed betales den lave processats på 0,4 øre pr. kwh Gældende ret Momsregistrerede virksomheder har som udgangspunkt og under nærmere betingelser adgang til en delvis godtgørelse i elafgiften af elektricitet, der er forbrugt af virksomheden til procesformål. I forhold til denne godtgørelsesordning er det således afgørende, hvorvidt den pågældende elektricitet anses for at være forbrugt af den momsregistrerede virksomhed. Der gives dog alene godtgørelse for elafgift i samme omfang, som den momsregistrerede virksomhed har fradragsret for købsmomsen i relation til indkøbet af elektriciteten. Skatterådet traf den 27. april 2010 afgørelse i en sag om godtgørelse for el, der var forbrugt til opladning af batterier af elbiler. Skatterådet slog i afgørelsen fast, at servicevirksomheder, der har aktiviteter med opladning af batterier til elbiler, kunne få godtgørelse for den el, der var forbrugt hertil. Skatterådet lagde her særlig vægt på, at den pågældende el måtte anses for at være forbrugt af virksomheden ved opladningen af batteriet. Med 21 i ændringslov nr af 21. december 2012 er der vedtaget midlertidige særregler, der præciserer og udbreder reglerne om godtgørelse af elafgift af elektricitet til opladning af batterier til registrerede elbiler. De midlertidige regler gælder til udgangen af Den midlertidige særordning indebærer, at der ydes godtgørelse for elafgift af den af virksomheden forbrugte elektricitet anvendt til opladning af batterier til registrerede elbiler. Tilbagebetalingen omfatter elektricitet anvendt i ladestandere, herunder hurtigladere, der drives for virksomhedens regning og risiko, og elektricitet anvendt til opladning af batterier på batteriskiftestationer. Godtgørelsen ydes med satsen for elektricitet til proces. Der stilles ikke krav om, at virksomheden har fradragsret for købsmomsen i relation til indkøbet af

15 elektriciteten Lovforslaget Det foreslås, at den midlertidige særordning ikke videreføres, og at der indsættes regler i elafgiftsloven, hvormed det fastslås, at der ikke kan ydes godtgørelse for elektricitet til opladning af batterier eller lignende, som benyttes til fremdrift af eldrevne registrerede køretøjer. Det foreslås desuden, at hvis momsregistrerede virksomheder skal have godtgørelse for elafgift af den elektricitet, der er forbrugt af virksomheden til procesformål, skal den elektricitet, som virksomheden anvender til lagring af energi i komponenter til fremdrift af registrerede eldrevne køretøjer være opgjort særskilt efter måler. Hvis ikke der er foretaget en særskilt opgørelse efter måler af den elektricitet, som anvendes til lagring af energi i komponenter til fremdrift af registrerede eldrevne køretøjer, jf. stk. 3, 12. pkt., fastsættes forbruget til 460 kwh pr. måned for hvert registreret eldrevet køretøj, som oplades i virksomheden. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget om indfasning af afgift for eldrevne køretøjer skønnes med betydelig usikkerhed at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 150 mio. kr. i 2016 stigende til et mindreprovenu på 275 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1. Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser ved indfasning af elbiler Mio. kr. (2016-niveau) Konventionelle køretøjer Eldrevne køretøjer Umiddelbart nettoprovenu Adfærd Provenu efter tilbageløb og adfærd Den gennemsnitlige pris for et eldrevet køretøj skønnes på baggrund af nyregistrerede eldrevne køretøjer i perioden fra august 2014 til juli 2015 at udgøre omkring kr. inkl. moms. Dette skal dog ses i lyset af, at de luksusprægede eldrevne køretøjer vejer tungt. Da indfasningen af afgift for eldrevne køretøjer især medfører betydelige prisstigninger for de luksusprægede eldrevne køretøjer, forventes gennemsnitsprisen for et eldrevet køretøj i 2016 at falde og skønnes at udgøre ca kr. inkl. moms og registreringsafgift, hvoraf registreringsafgiften udgør ca kr. i gennemsnit. Det er herudover forudsat, at køb af et eldrevet køretøj til ca kr. inkl. moms og registreringsafgift i 2016 erstatter købet af et konventionelt køretøj til samme pris inkl. moms og registreringsafgift. I et konventionelt gennemsnitskøretøj til ca kr. inkl. moms og registreringsafgift, skønnes registreringsafgiften at udgøre ca kr., således at det umiddelbare nettomindreprovenu pr. eldrevet køretøj fra registreringsafgift udgør ca kr. i Nettomindreprovenuet pr. eldrevet køretøj vil være faldende frem mod 2019 som følge af indfasningen af afgift, og skønnes at udgøre ca kr. (2016-niveau) i 2019.

16 Det er herudover ved provenuberegningen lagt til grund, at salget af eldrevne køretøjer vil udgøre ca stk. i 2016, stk. i 2017, stk. i 2018 og stk. i Endelig er det beregningsteknisk forudsat, at eldrevne køretøjers pris vil falde med ca. 4 pct. årligt bl.a. som følge af teknologisk udvikling. De effekter der indgår som adfærd i tabel 1 består som det væsentligste i, at der for de eldrevne køretøjer, der sælges i stedet for de konventionelle køretøjer, forventeligt betales mere i moms. Herudover vil der være et merprovenu fra ejerafgift samt elafgift og moms af el fra de eldrevne køretøjer. Omvendt vil der være et provenutab fra ejer- og udligningsafgift samt brændstofafgift og moms på brændstof fra de konventionelle biler, som de eldrevne køretøjer erstatter. Provenutabet fra de konventionelle biler fra ejer- og brændstofafgift mv. skønnes at overstige merprovenuet fra elbilerne fra ejer- og elafgift mv. Der er endvidere et begrænset tilbageløb af andre afgifter, idet de, som køber et eldrevet køretøj i stedet for et konventionel køretøj, forventes at have lavere udgifter til brændstof og løbende bilafgifter. Samlet set forventes de hermed at have færre udgifter til bilforbrug og dermed et øget forbrug af andre varer, som vil øge statens indtægter fra moms og afgifter. Som finansiering af indfasningen af eldrevne køretøjer foreslås det i 2016 at afskaffe særreglen om skematisk værdiansættelse for brugte biler med en alder under 1 år og en reduktion af fradraget for radioudstyr på 40 pct. En afskaffelse af særreglen skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 400 mio. kr. i 2016 og 2017, faldende til ca. 375 mio. kr. i 2019, jf. tabel 2. Provenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre ca. 100 mio. kr. i 2016, som falder til ca. 75 mio. kr. i I varig virkning skønnes merprovenuet at udgøre ca. 75 mio. kr. årligt. Det er lagt til grund for beregningen, at der indregistreres biler omfattet af særreglen årligt. På baggrund af data fra Det Digitale Motorregister skønnes det med betydelig usikkerhed, at forskellen mellem den registreringsafgift, der betales for valutaudlejningsbiler m.v., og den registreringsafgift, der betales for tilsvarende brugte biler under 1 år, som ikke er valutaudlejningsbiler m.v., gennemsnitligt udgør omkring kr. pr. bil. Afgiftsforhøjelsen skønnes hovedsageligt at belaste udlændinge, hvorfor der ikke indregnes et tilbageløb af moms og andre afgifter eller en arbejdsudbudseffekt. Den relativt kraftige forudsatte adfærdseffekt skal således ses i lyset af, at en ophævelse af særreglen må forventes at reducere brugen af registrering af valutaudlejningsbiler uden registreringsafgift og i stedet føre til at udlejningsselskaberne indregistrerer bilerne som almindelige personbiler. Reduktionen af radiofradraget skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 125 mio. kr. i 2016 og faldende til ca. 75 mio. kr. i Provenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes med usikkerhed at udgøre ca. 50 mio. kr. i 2016 og 2017, som falder til ca. 25 mio. kr. i I varig virkning skønnes merprovenuet at udgøre ca. 25 mio. kr. årligt.

17 Der er i 2016 taget udgangspunkt i bilsalget som budgetteret på FFL16 og i de efterfølgende år med et strukturelt niveau for bilsalget, svarende til at bestanden af personbiler og varebiler udskiftes på hhv. 15 og 16 år. Finansieringsforslagene i 2016 medfører skønsmæssigt et varigt merprovenu på 75 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, mens der udestår et finansieringsbehov på 100 mio. kr. i 2017, 150 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i Tabel 2. Finansiering af indfasning af eldrevne køretøjer i 2016 Mio. kr. (2016-niveau) Varig virkning Finansårsvirkning 2016 Provenu fra indfasning af eldrevne køretøjer Umiddelbart provenu Afskaffelse af særregel Reduktion af radiofradrag med 40 pct Provenu efter tilbageløb og adfærd Afskaffelse af særregel Reduktion af radiofradrag med 40 pct Nettofinansiering efter adfærd og tilbageløb Med henblik på at sikre, at aftalen ikke reducerer udgiftslofterne inden for rammerne af budgetloven er det i lovforslaget rent teknisk lagt til grund, at radiofradraget afskaffes helt fra 2017 samt at partikeludledningsafgiften for de ældre varebiler indfases over en 3-årig periode fra den 1. januar 2017 med 400 kr., til 600 kr. i 2018, og med et fuldt tillæg på kr. fra Herved skønnes der et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på 100 mio. kr. i 2017, 150 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i 2019, jf. tabel 3. Finansieringen i årene vil blive besluttet i 2016, hvor udvidelsen af partikeludledningsafgiften og afskaffelse af radiofradraget i 2017 derfor kan blive ændret. Tabel 3. Teknisk finansiering af indfasning af eldrevne køretøjer efter 2016 Mio. kr. (2016-niveau) Varig Finansårsvirkning virkning Umiddelbart provenu Provenu efter tilbageløb og adfærd Forslaget medfører en reduktion af skatteudgifter. Skatteudgifter er afvigelser fra det almindelige skattesystem, hvor konkrete aktiviteter opnår en begunstigelse. Almindeligvis svarer skatteudgiften til det umiddelbare provenutab, dvs. provenutabet uden korrektion for tilbageløb og eventuelle adfærdseffekter. Indfasningen af eldrevne køretøjer i det almindelige afgiftssystem vil på den baggrund kunne anslås at øge skatteudgifterne med i størrelsesordenen 25 mio. kr., mens nedsættelsen af fradraget for radioer vil medføre en reduktion af skatteudgifterne med i størrelsesordenen 75 mio. kr. opgjort i varig virkning. Når det gælder særreglen for registreringsafgiften af de 0-1 årige brugte køretøjer, stiller sagen sig lidt anderledes. Det skyldes, at det hovedsagligt er udlejningsvirksomheder, der anvender reglen, og at udlejningsvirksomheder i kraft af deres status som flådeejere, også ved brug af de almindelige regler, er i stand til at opnå lavere indkøbspriser og dermed lavere

18 registreringsafgift, end der typisk gælder ved enkeltstående bilkøb. Det vurderes derfor, at reduktionen af skatteudgiften, i dette tilfælde, bør opgøres efter adfærd, hvor udlejningsvirksomhederne forudsættes at afgiftsberigtige køretøjerne efter de almindelige regler. På den måde kan ophævelsen af særreglen for registreringsafgiften af de 0-1 årige brugte køretøjer anslås at reducere skatteudgifter med i størrelsesordenen 75 mio. kr. opgjort i varig virkning. Samlet set anslås skatteudgifterne således i varig virkning reduceret med i størrelsesordenen 125 mio. kr. årligt. Den tekniske finansiering skønnes endvidere at medføre en reduktion af skatteudgifter på ca. 125 mio. kr. opgjort i varig virkning som følge af den fulde afskaffelse af radiofradraget. Forslagets øvrige ændringer skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes at medføre en engangsudgift på kr. til tilretning af Køretøjsregistret. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Hvis det lægges til grund, at erhvervenes køb af eldrevne køretøjer udgør omkring 50 pct. af de samlede nyregistreringer, vil erhvervene få en lempelse som følge af indfasningen af eldrevne køretøjer som umiddelbart udgør ca. 100 mio. kr. i 2016, 150 mio. kr. i 2017 og 2018 og 175 mio. kr. i Finansieringsforslagene i 2016 skønnes at medføre en varig belastning af erhvervene på ca. 75 mio. kr. årligt som følge af afskaffelse af særreglen, svarende til den skønnede merregistreringsafgift når køretøjerne afgiftsberigtiges efter de almindelige regler. Reduktionen af radiofradraget forventes først og fremmest at berøre private. Under forudsætning af, at 10 pct. af personbilerne og 60 pct. af varebilerne benyttes af erhvervene, skønnes belastningen af erhvervene som følge af reduktionen af radiofradraget at være begrænset. Under samme forudsætninger skønnes den tekniske finansiering som følge af den fulde afskaffelse af radiofradraget med betydelig usikkerhed at medføre en varig umiddelbar belastning af erhvervene på 25 mio. kr. årligt fra Administrative konsekvenser for erhvervslivet [Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at lovforslaget medfører administrative byrder for erhvervslivet. De administrative byrder består i, at der fremover vil skulle angives Wh-forbrug og brændstofforbrug for plug-in hybrid biler. I lyset af det forholdsvis begrænsede antal af disse biler, og da de administrative byrder for erhvervslivet kun retter sig mod de erhvervsrelaterede køretøjer, vil de administrative byrder i relation til udkastet være relativt begrænsede.

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 2015/1 ÆF2 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 1031 af 23/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-3488 Senere ændringer til forskriften LOV nr 687 af 08/06/2017

Læs mere

Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 210 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften)

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven,

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017 Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017 1 Omlægning af bilafgifterne Et dynamisk samfund bygger på, at man let og sikkert kan bevæge sig fra sted til sted. Mobilitet er et samfundsgode. Derfor

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 61 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 61 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 4 Offentligt 1. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende L 61 - lovforslag til lov om

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt J.nr. 2008-518-0032 Dato: 11. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) 2015/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3097916 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere