Forord 2014 CSR-RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 2014 CSR-RAPPORT"

Transkript

1 Forord 2 Kort om Topdanmark 3 Interessenter og værdier 4 CSR er forretningsdrevet 5 Kunder og forbrugerforhold 6 Skadeforebyggelse og -begrænsning 13 Ansvarlig virksomhedsledelse 20 Virksomhedskultur 30 Relationer og dialog 36 Om rapporten 40 Global Compact-principperne 41 Samfundsregnskab CSR-rapport 2014

2 2014 CSR-RAPPORT Foto: Ulrik Jantzen Forord Det er en glæde at præsentere Topdanmarks CSR-rapport, som beskriver, hvordan vi i 2014 har arbejdet med samfundsansvar og de resultater, vi har opnået. For Topdanmark går samfundsansvar hånd i hånd med kerneforretningen. Vores produkter og services giver kunderne en økonomisk og social tryghed, når en skade er sket, eller arbejdslivet er afsluttet, og bidrager dermed også positivt til det danske samfund. Vi arbejder tillige med skadeforebyggelse og -begrænsning, hvilket også er til gavn både for kunderne, for Topdanmark og for det samfund, vi er en del af, eksempelvis i tilfælde af skybrud og storme. I denne CSR-rapport er forebyggelse i landbrug omtalt som et særligt tema. Samfundsansvar betyder for os også at tage vare på tre hovedinteressenter: kunder, medarbejdere og aktionærer. Kunderne skal føle sig godt hjulpet, medarbejderne være motiverede og føle sig kompetente til at yde det bedste i kontakten med kunderne, og aktionærer skal have et konkurrencedygtigt afkast. For yderligere at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet har Topdanmark siden 2010 været tilsluttet FN Global Compact. Vi arbejder løbende på at integrere ti principper om arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og antikorruption i forretningen, og dette engagement vil fortsætte fremover. Året har budt på mange aktiviteter og gode resultater. De vigtigste er: Der har igen været fokus på at levere en god kundeoplevelse, bl.a. gennem forbedring af en række interne processer og implementering af digitale og mere brugervenlige løsninger. Andelen af tilfredse kunder er steget. På forebyggelsesområdet har udviklingen været tilfredsstillende, bl.a. med lancering af en digital Topgård, som giver landbrugskunder råd og viden om øget sikkerhed. På klimaområdet blev målsætningen om at reducere CO2-udledning 10 % (pr. antal medarbejdere) i forhold til 2011-udledningen opfyldt. Det er bl.a. sket i kraft af et solcelleanlæg, som har produceret knap 15 % af strømmen til hovedkontoret i Ballerup. Der er arbejdet på at fremme kvinder i ledelsen gennem en mentorordning. Et nyt CSR-program for leverandører blev introduceret. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild 2

3 Kort om Topdanmark Overblik Landsdækkende dansk skade- og livsforsikringsselskab Hovedkontor i Ballerup Skadeforsikring i over 110 år Livsforsikring og pension i mere end 40 år Børsnoteret siden 1985 Vigtigste brands: Formål Det er Topdanmarks formål at: drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde sikre aktionærer et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast Kunder og markedsandele Topdanmark har tre forretningsområder inden for skadeforsikring, og mange har valgt at være forsikret hos os: Private: Omkring hver fjerde indbygger Virksomheder: Omkring hver sjette virksomhedsejer Landbrug: Omkring hver anden landmand Det gør Topdanmark til det næststørste skadeforsikringsselskab i Danmark, og vi har en markedsandel på 18 %. Topdanmark har to forretningsområder inden for livs- og pensionsforsikring: Privatkunder Virksomhedskunder Vi er det sjettestørste livsforsikringsselskab i Danmark med en markedsandel på 3 %. Medarbejdere Vi har omkring medarbejdere i alt. Heraf arbejder på hovedkontoret i Ballerup, mens omkring 600 er fordelt på en række større kontorer og salgscentre rundt om i landet. Derudover har vi 600 kørende medarbejdere, bl.a. assurandører og taksatorer. Topdanmarks hovedkontor i Ballerup rummer bl.a. et af Danmarks største kontorlandskaber med plads til knap medarbejdere. Foto: Topdanmark 3

4 2014 CSR-RAPPORT Hovedinteressenter og værdier Topdanmark har defineret tre hovedinteressenter: kunder, medarbejdere og aktionærer, som hver især har forventninger til os som virksomhed. Kunderne skal føle sig godt hjulpet Topdanmark er sat i verden for at afdække kundernes forsikrings- og pensionsbehov, så vi kan hjælpe dem, når uheldet er ude, eller når det aktive arbejdsliv ophører. Vores produkter og services vedrører på den måde kundernes økonomiske og sociale sikkerhed, og det giver os et stort ansvar. Det tager vi alvorligt. Kontakten med kunderne er omdrejningspunktet i det daglige arbejde, og kunderne skal føle sig godt hjulpet. Kunderne skal føle sig hørt, de skal have tillid til os, og de skal få et overblik over deres forsikringssituation i kontakten med os, fx i forbindelse med en skade. Medarbejderne skal være kompetente Medarbejderne er den vigtigste ressource til at give kunderne en optimal service. Derfor er det afgørende, at medarbejderne er kompetente til at varetage kontakten med kunderne. Vi ønsker, at de er motiverede til at yde det bedste i kunderelationen. Desuden ønsker vi, at samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse er kendetegnet ved gensidig tillid. Aktionærerne skal opleve en værdiskabelse Som aktieselskab spiller Topdanmarks aktionærer en afgørende rolle i vores forretning. For aktionærerne er det centralt, at de oplever Topdanmark som en værdiskabende virksomhed, der leverer et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Det er ligeledes vigtigt, at de oplever os som en transparent og tillidsvækkende virksomhed, der er tilgængelig og åben om alle nødvendige informationer. Vores værdier For at leve op til forventningerne fra de tre interessentgrupper har Topdanmark defineret tre værdier, som er centrale i arbejdet: vi er professionelle, dvs. seriøse, kompetente og kan vores fag vi er værdiskabende ved at levere resultater og have fokus på løbende forbedringer vi er ansvarlige, dvs., at vi opfører os ordentligt og holder, hvad vi lover WWW Læs mere om Topdanmark, fx om ledelsesorganisation, bestyrelse og finansielle rapporter Kunde Hørt Overblik Tillid Topdanmarks interessenttrekant og forretningsværdier Værdier Professionelle Værdiskabende Ansvarlige Medarbejder Kompetent Motiveret Tillid Aktionær Værdiskabende Transparent Tillid 4

5 CSR er forretningsdrevet Topdanmarks arbejde med CSR er forretningsdrevet og har til hensigt at understøtte de forretningsmæssige mål og strategier. Vi ser CSRarbejdet som en disciplin, der kan bidrage til at øge kundernes, medarbejdernes og aktionærernes opfattelse og oplevelse af Topdanmark som et professionelt, værdiskabende og ansvarligt skadeforsikrings- og livsforsikringsselskab. Samtidig kan CSR-initiativer øge Topdanmarks bidrag til en bæredygtig udvikling af det danske samfund. Da Topdanmarks produkter og services i deres natur er gavnlige ikke blot for vores kunder, men også for samfundet i bred forstand, er de forretningsmæssige mål integreret i CSR-strategien. For at integrere CSR yderligere i forretningen er Topdanmark tilmeldt FNs initiativ for private virksomheder og organisationer, Global Compact, som har til formål at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet. Topdanmarks CSR-strategi Topdanmarks CSR-strategi er at: udvikle og forbedre kundeservice, bl.a. ved at tage hånd om forbrugerforhold såsom at sikre let forståelig produktinformation, sikre korrekt dækning med udgangspunkt i kundens ønsker og risiko, sikre fair og god skadebehandling og nem adgang til klagemuligheder og fair klageproces Se afsnittet Kunder og forbrugerforhold på side 6 integrere skadeforebyggelse og skadebegrænsning i produkter og services for at begrænse antallet og omfanget af skader på mennesker, bygninger og miljø Se afsnittet Skadeforebyggelse og -begrænsning på side 13 integrere hensynet til miljøet, arbejdstager- og menneskerettigheder og antikorruption i forretningen og i relation til medarbejdere og samarbejdspartnere Se fx afsnittet Ansvarlig virksomhedsledelse på side 20 og Virksomhedskultur på side 30 være opmærksom på og arbejde med forretningsmæssige dilemmaer i relation til CSR, enten på brancheniveau eller i egen forretning Se afsnittet Kunder og forbrugerforhold på side 6 skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå dialog om CSR, hvor det vurderes at være relevant Se afsnittet Dialog og relationer på side 36 være en aktiv og engageret virksomhed i lokalsamfund og i det danske samfund generelt Se afsnittet Dialog og relationer på side 36 Evaluering af årets resultater I hvert afsnit i rapporten angives målsætning, aktiviteter, resultater samt en evaluering af årets resultat set i forhold til Hvor det er relevant, angives desuden et lyskryds : Grøn = fremgang i forhold til 2013-resultat Gul = ingen ændring i forhold til 2013-resultat Rød = tilbagegang i forhold til 2013-resultat Læs mere om rapporten på side 40, fx om kriterier for indholdet af rapporten og dataindsamling. WWW WWW Se resumé af rapporten Læs Topdanmarks samlede CSR-politik, som også beskriver, hvordan CSR er organiseret 5

6 2014 CSR-RAPPORT Kunder og forbrugerforhold Topdanmark modtager omkring 2,3 mio. telefonopkald og behandler ca skader om året. Kontakten med kunderne er således omdrejningspunktet i det daglige arbejde, og alle skal føle sig godt hjulpet uanset hvilken situation, det drejer sig om. Dialog med kunderne gør hele forskellen For at yde den bedste service i de mange kontaktpunkter, vi har med kunderne, tænker vi udefra-og-ind i alle led af forretningen. Det betyder, at dialogen tager afsæt i kundens konkrete situation, og at alle relevante forhold så vidt muligt afdækkes ved første samtale. Det gælder både i salgssituationer og ved en skade. I salgssituationer er det desuden assurandørens opgave at formidle et overblik over produkternes dækning og andre vilkår, så kunden kan træffe den rigtige beslutning. Målet er, at kunden får en korrekt dækning sat i forhold til kundens egne ønsker og den risiko, der er. For at sikre det rette kundefokus i salgssituationer arbejdes der løbende på forbedring af processerne. Hurtig hjælp og overblik i skadesituationer Det er ikke mindst i selve skadesituationen, at kunden har behov for høj kundeservice. Det er vigtigt at få et hurtigt overblik over selve dækningen, og hvordan det videre forløb kommer til at foregå. På den baggrund har vi i de senere år ændret de interne processer, så kunden nu får flere oplysninger og bedre rådgivning i den første kontakt med os. Klar målsætning for kundetilfredsheden Topdanmarks arbejde med kundetilfredshed er en opgave uden slutdato vi kan og skal hele tiden blive bedre. Et vigtigt element i denne proces er kundeinterview, som der udføres omkring af om året. Målsætningen for kundetilfredsheden er klar: En stigning i antallet af kunder, som har lyst til at anbefale Topdanmark til andre Et fald i antallet af kunder, som er utilfredse EPSI-målinger Kundetilfredsheden blandt privatkunder vurderes også ud fra den årlige EPSI-måling, som er en analyse af privatkunders tilfredshed med deres forsikringsselskab. Der udføres interview af analyseinstituttet EPSI i en afgrænset periode. Her er målsætningen også at stige. Sociale medier Det er velkendt, at forbrugere benytter deres stemme på de sociale medier til at udtrykke både tilfredshed og det modsatte over kundeoplevelser og produkter. Det gælder naturligvis også Topdanmarks kunder. Vi lytter til ros og ris på Facebook og Trustpilot og inviterer til dialog om dårlige kundeoplevelser, når det er relevant. Ros og ris bruges aktivt Alle input og kommentarer, negative såvel som positive, bruges aktivt til at forbedre processer og kommunikation med kunderne. Se konkrete eksempler på forbedringer, der er implementeret i 2014, på side 8. Se resultaterne for interne kundemålinger, EPSImålingen og sociale medier i 2014 på side 9. Kilde: Trustpilot 6

7 Foto: Topdanmark Topdanmarks skadedirektør, Marianne Wier, besøgte skadelidte kunder og fik iværksat hjælp, da fejl i skadebehandling blev opdaget. Der sker fejl Der kan naturligvis ske fejl i behandlingen af vores kunder det indrømmer vi gerne. I sådanne situationer er det vigtigt at indse fejlen og rette op på den, som det skete for Topdanmark i efteråret Allerede dagen efter blev fejlen erkendt, og Topdanmarks skadedirektør tog personligt op til de berørte kunder og fik iværksat den nødvendige hjælp. Ved et voldsomt skybrud i Vendsyssel i Nordjylland blev 330 Topdanmark-kunder ramt af skader. Desværre fik nogle kunder i første omgang afvist hjælp fx til udpumpning af vand og genhusning. Det skete, fordi det umiddelbart så ud til at være skader forårsaget af en efterfølgende oversvømmelse ikke af selve skybruddet. Skader ved oversvømmelser dækkes af Stormrådet gennem oversvømmelsesordningen og ikke den private forsikring. På den baggrund afventede Topdanmark en afgørelse fra Stormrådet om årsagen til skaderne. Klik her Læs hvad Marianne Wier, skadedirektør i Topdanmark, siger om situationen Foto: Claus Boesen/MediaPress 7

8 2014 CSR-RAPPORT Eksempler på kundevendte initativer i 2014 Løft til digital skadeanmeldelse Kundeundersøgelser viser, at kunderne gerne vil anmelde skader på nettet, hvis det er hurtigt og nemt. Det kunne Topdanmarks løsning ikke leve op til. Derfor blev der i 2014 udviklet og lanceret et nyt system for skadeanmeldelse, som tager udgangspunkt i kundens hændelse, og som er nemmere og mere enkelt at udfylde. Hvis kunden er i tvivl om noget undervejs, er der mulighed for at chatte med en medarbejder. Ændringen har betydet, at langt flere kunder gennemfører en skadeanmeldelse på nettet, hvor mange førhen faldt fra undervejs. Det er naturligvis også muligt at anmelde skader ved at ringe til os eller via en Topdanmark-app. Bedre information om produkter Forsikrings- og pensionsprodukter kan være komplicerede og svære at forstå ikke mindst hvis købet foregår over nettet og uden en personlig kontakt. Derfor arbejder vi løbende på at forbedre produktinformationen på hjemmesiderne, topdanmark.dk og danskeforsikring.dk. I 2014 blev produktinformationer på hjemmesiderne omstruktureret, så forbrugerne nemmere kan få relevante oplysninger om de enkelte produkter, hvad enten man er eksisterende eller potentiel kunde. De nye produktpræsentationer gør det fx mere overskueligt, hvilke skader der er dækket på de enkelte forsikringer. Arbejdet fortsætter i Forbedret portal til sammenligning For at skabe gennemsigtighed omkring forsikringspriser og vilkår, og dermed gøre det nemmere for forbrugerne at vælge den forsikring, de har behov for, har Topdanmark deltaget aktivt i en forbedring af en sammenligningsportal, Forsikringsguiden.dk. Portalen blev relanceret i Portalen er udviklet af brancheorganisationen, Forsikring og Pension, i et samarbejde mellem en lang række forsikringsselskaber, herunder Topdanmark. Forsikringsguiden er udviklet i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. På Forsikringsguiden kan pris og vilkår på bil-, hus-, indbo-, rejse- og ulykkesforsikring sammenlignes mellem selskaber på markedet. Samtidig er det muligt at se antallet af anmeldte klager til Ankenævnet for Forsikring og udvikling i kundetilfredshed for de enkelte selskaber. Der findes også en portal til sammenligning af pensionsordninger i forskellige selskaber, Fakta om Pension. Her bidrager Topdanmark også med data. WWW WWW Se Fakta om Pension her Se Forsikringsguiden her Fakta Digital kundekontakt Omkring 8 ud af 10 af Topdanmarks privatkunder er tilmeldt e-boks og modtager dermed dokumenter via den digitale løsning. Det er en stigning på omkring 60 % i forhold til 2013 I alt blev 2,4 mio. dokumenter sendt ud via e-boks, hvilket er en stigning på 59 % i forhold til 2013 De kunder, som ikke ønsker at benytte e-boks, kan stadig få tilsendt breve og vilkår med posten Forsikringsvilkår sendes ikke ud via e-boks, men ligger på Topdanmarks og Danske Forsikrings hjemmesider 8

9 Kundemålinger: Overblik over målsætninger og resultater Målsætning Aktiviteter i 2014 Resultat for 2014 Evaluering af 2014 Interne kundemålinger: stigning i antallet af kunder, som ønsker at anbefale Topdanmark til andre (ambassadørkunder) Kundeinterview og individuel opfølgning på udvalgte kunder 44,5 % En stigning på 1,2 procentpoint, hvilket er tilfredsstillende Interne kundemålinger: Fald i antallet af utilfredse kunder Ændringer i processer og organisationsstruktur Forbedret produktinformation på hjemmesider 6,2 % En stigning på 0,2 procent point, hvilket betragtes som en ikke-signifikant ændring Forbedret digital skadeanmeldelse Stigning i EPSI -målingerne Forbedret sammenligningsportal 75,5 % Fald på 3,2 procentpoint, hvilket ikke er tilfredsstillende. Se mere nedenfor Resultater for 2011 til 2014 (i procent) alle forretningsområder Ambassadørkunder 37,0 39,0 43,3 44,5 Utilfredse kunder 7,7 6,8 6,0 6,2 EPSI-målinger 73,7 75,7 78, 7 75,5 Status på sociale medier Samlet kundescore på Trustpilot Topdanmark (0 til 10) 5,6 8,8 Samlet kundescore på Trustpilot Danske Forsikring (0 til 10) 4,5 9,1 Facebook organisk rækkevidde* * Antal personer som har set Topdanmark-opslag uden der er betalt for det På Trustpilot var Danske Forsikring ved udgangen af 2014 placeret som nr. 1 blandt alle forsikrings- og pensionsselskaber, mens Topdanmark var nr. 3. 9

10 2014 CSR-RAPPORT Evaluering af kundetilfredshed 2014 Topdanmarks interne kundemålinger viser en god fremgang i andel af ambassadør-kunder, dvs. kunder som har lyst til at anbefale Topdanmark til andre. Alt i alt tyder det på, at arbejdet med kundeperspektivet er på rette spor, til trods for at Topdanmark er gået tilbage i EPSImålingen. Resultatet af EPSI-målingen kan variere fra år til år, fx gik Topdanmark frem i årene 2011 til Tilbagegangen i 2014 kan skyldes, at undersøgelsen blev udført umiddelbart efter en varsling af prisstigning på rejseforsikring. Klik her Se hvad Bjørn Verwohlt, marketingdirektør, mener om resultatet i EPSImålingen Foto: Claus Boesen/MediaPress Forsikringsdilemmaer Forsikring skaber tryghed og sikkerhed, og Topdanmark vil gerne tilbyde alle privatpersoner i Danmark en forsikring. Det er en grundholdning. Der kan imidlertid opstå dilemmaer, hvor det reelt er umuligt for privatpersoner at få en forsikring. Det gælder fx boligejere, hvis bolig er placeret på steder med meget høj risiko for vandskader ved skybrud et fænomen som optræder oftere og voldsommere på grund af klimaforandringer. I forsikringsbranchen kaldes disse boliger for de røde huse, og de kan være vanskelige at få forsikret. Løsninger på brancheniveau Ved dette forsikringsdilemma såvel som ved andre er der tale om komplekse problemstillinger, som derfor bedst løses på brancheniveau, dvs. i brancheforeningen Forsikring og Pension (F & P) med inddragelse af forsikrings- og pensionsselskaber og offentlige institutioner. Topdanmark deltager aktivt i arbejdsgrupper, der har til formål at løse forsikringsdilemmaer. Det er også tilfældet i forbindelse med problematikken omkring de røde huse, hvor Topdanmark arbejder for at få problemet anerkendt som et samfundsmæssigt problem, der ikke kan løses af den enkelte husejer. Løsninger i egen forretning Der kan være situationer, hvor privatpersoner fravælger eller glemmer at tegne en indbo- og ansvarsforsikring. Det kan få alvorlige konsekvenser, både for vedkommende selv fx ved brand og tyveri, og for andre, hvis vedkommende er årsag til en ulykke. For at adressere denne problematik, har Topdanmark iværksat en række muligheder, fx: Mange unge glemmer eller sparer indboforsikringen væk, når de flytter hjemmefra. For at gøre det nemmere for unge at købe en indboforsikring, har Topdanmark udviklet en særlig forsikring, der dækker unges behov, men samtidig er til en fordelagtig pris og som let kan betales månedligt. Statistikker viser, at privatpersoner i lejebolig i højere grad er uforsikrede end privatpersoner i egen bolig. Derfor kontakter Topdanmark personer i lejeboliger for at tilbyde dem en forsikring for herved at bidrage til at nedbringe antallet af uforsikrede privatpersoner. 10

11 Kundeklager tages alvorligt Topdanmark behandler over skader om året og det kan ikke undgås, at vi modtager klager fra kunder over den erstatning eller den service, de har fået. En forsikring købes typisk længe før, den bruges, og erstatningen eller hjælpen i skadesituationen lever i nogle tilfælde ikke op til den forventning, kunden har haft. Kunderne har naturligvis ret til at klage. Det er almindelige forbrugerrettigheder, som vi understøtter. Vi sikrer information om klagemuligheder til kunderne og en effektiv klageproces. Kilde til forbedring af kommunikation og sagsbehandling Topdanmark er opmærksom på, at kundeklager også kan være et udtryk for, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere de betingelser og vilkår, som forsikringerne er bygget op omkring. Derfor arbejder vi løbende på at forbedre informationsmateriale til kunderne for at sikre overblik og gennemskuelighed. Baseret på klagesager evalueres arbejdsprocesser for sagsbehandling for at minimere fejlbehandling. Fakta Antallet af klager, der sendes til Ankenævnet for Forsikring, er under én promille af det samlede antal skadeanmeldelser. Kundeklager til Ankenævnet: Overblik over aktiviteter og resultater Målsætning for Topdanmarks skadeforretning Andel af klagesager i Ankenævnet for Forsikring må ikke overstige den markedsandel, vi har på den pågældende produkttype Aktiviteter i 2014 Resultat for 2014 Evaluering af 2014 Evaluering af 2013* Evaluering af interne klagestatistikker Forbedret forankring af håndtering af kundeklager gennem intern undervisning Resultat for hele 2014 var ikke tilgængeligt ved afslutningen af denne rapport Det forventes, at målsætningen opfyldes for 2014 Målsætningen opfyldt for alle skadeforsikringer Øget brugen af mediation som løsningsmodel Evaluering af kunde- og ankenævnssager med henblik på at forbedre processer og kommunikation, fx kundebreve Nedbringe andelen af klagesager til Ankenævnet for Forsikring under forudsætning af, at markedsandel ikke er steget Resultat for 2014 var ikke tilgængeligt ved afslutningen af denne rapport Der ses dog igen i år en tendens til færre indbragte sager for Ankenævnet se skema side 12 Det forventes, at målsætningen opfyldes for 2014 Andelen af klagesager på rejse, hus, bil og indbo, ejerskifte og ulykke faldt alle væsentligt i forhold til 2012 * Evaluering af 2013 er medtaget i denne rapport, da den ikke fremgik af CSR-rapport 2013 på grund af manglende data for året ved rapportens afslutning 11

12 2014 CSR-RAPPORT Statistik over afgørelser i Ankenævnet for Forsikring* ** 2014*** Antal afgørelser Topdanmark medhold 183 (76 %) 187 (81 %) 119 (78 %) 78 (88 %) Topdanmark ikke medhold eller kun delvis medhold * Tallene dækker både over Topdanmark Forsikring, Topdanmark Livsforsikring og Danske Forsikring, som er et brand under Topdanmark. Tallene indeholder både afgørelser for skade- og livforretning, men ikke de kendelser, som Ankenævnet ikke har taget stilling til. Kilde: ** Bemærk. Tal for 2013 er korrigeret i forhold til de tal, som fremgik af CSR-rapport 2013, idet disse kun dækkede perioden fra 1. januar 2013 til og med 21. oktober 2013 *** Tal for 2014 dækker perioden fra 1. januar 2014 til og med 20. oktober I CSR-rapport 2015 vil tallene blive korrigeret, så de dækker hele året WWW Læs mere om Topdanmarks holdning til klager, sagsbehandling af klager og mediation som løsningsmodel Foto: Ulrik Jantzen Input fra kunder, både negative og positive, bruges aktivt til at forbedre proces-ser og forretningsgange, så kunder kan føre sig godt hjulpet. 12

13 Skadeforebyggelse og -begrænsning Kunderne har en økonomisk sikkerhed i mange forskellige situationer gennem Topdanmarks forsikrings- og livprodukter, fx ved ulykker, brand og tyveri og sygdom. Men skader og sygdom har ofte en langt større betydning og konsekvens end blot det økonomiske aspekt, både for den enkelte kunde, for Topdanmark og for samfundet som helhed. Derfor arbejder Topdanmark med skadeforebyggelse og -begrænsning. Kundeperspektivet Topdanmarks arbejde med forebyggelse og skadebegrænsning kan gavne kunderne i mange situationer, fx i følgende: Klima. Vi bidrager til at forebygge skader på privathuse og erhvervsbygninger forårsaget af de mange skybrud og storme, som har plaget Danmark i de senere år Personskader og sygdom. Vi bidrager til at forebygge sygdomme, skader og ulykker, hvad enten det er i fritiden eller på arbejdspladsen. Hvis skaden er sket, bidrager det til at begrænse konsekvensen af skaden, så kunden kan forblive på arbejdsmarkedet Storbrande. Storbrande er en reel trussel mod driften i såvel erhvervsvirksomheder som landbrug. Vi bidrager til at forebygge brande, holde driften i gang og holde mennesker og dyr skadesløse Tyveri. Vi bidrager til, at kunder kan føle sig sikre i deres eget hjem, og at virksomhedsejere kan undgå produktionsstop på grund af tyveri og hærværk Samfundsperspektivet For samfundet betyder Topdanmarks arbejde med skadeforebyggelse og -begrænsning en forskel, fordi det bidrager til at løse de samfundsmæssige udfordringer, som opstår i forbindelse med klimaforandringer, fx en stigning i antal af skybrud og oversvømmelser opretholde velfærdsamfundet ved at nedbringe udgifter til sygemeldinger og til personer på overførselsindkomster Forretningsperspektivet For Topdanmark har skadeforebyggelse og -begrænsning også en positiv effekt, fordi det bidrager til at: skabe gode kundeoplevelser og dermed loyale kunder reducere skadeudbetalinger, hvilket bidrager til at holde forsikringspræmien nede WWW Læs Topdanmarks samlede politik for skadeforebyggelse Global Compact. Skadeforebyggelse og skadebegrænsning understøtter princip 2 (Retten til arbejde) og retten til fysisk og mental sundhed) og principperne 7 og 8 13

14 2014 CSR-RAPPORT Foto: Topdanmark Allan og Bodil vi er parate ved alle skybrud og storme Siden 2012 har Topdanmark mærket konsekvenserne af klimaforandringerne i forretningen gennem flere og kraftigere storme og skybrud end tidligere. I 2013 skabte stormen Allan omkring skader, mens den efterfølgende storm, Bodil, med stormflod til følge, medførte skader. I 2014 har skybrudssæsonen strakt sig helt ind i oktober, fx med kraftige regnvejr og oversvømmelser i Nordjylland, hvor risikoen for skybrud tidligere var slut i begyndelsen af september. Beredskabsplan træder til For at hjælpe kunderne bedst og hurtigst muligt i disse vanskelige situationer og samtidig begrænse omfanget af skaderne, er der etableret en beredskabsplan. Planen består af flere niveauer, så indsatsen kan skaleres efter behov. Beredskabsplanen tilrettes løbende baseret på konkrete erfaringer. I 2014 er processerne for den interne kommunikation forbedret, så medarbejderne kan give kunderne et endnu bedre overblik i den aktuelle situation, fx mere præcis besked om, hvornår der vil blive ryddet op efter skaden. Selvom vi er forberedt til det yderste, kan der ske fejl i behandlingen af kunderne. Læs om, hvordan vi kunne have håndteret en situation bedre i efteråret 2014 på side 7. Alle gode råd om forebyggelse på ét sted Til forebyggelse af alle typer af skader og ulykker kan kunder og andre interesserede finde tjeklister og videoer med gode råd på hjemmesiderne Sikkert Topdanmark og Sikkert Danske Forsikring, fx i forbindelse med skybrud. På siderne kan kunder og andre interesserede tilmelde sig nyhedsbreve og forebyggelse. Hjemmesiderne er også et redskab, der gør det nemt for Topdanmarks medarbejdere at integrere skadeforebyggelse i det daglige arbejde og i dialogen med kunderne, både ved salg og i skadesituationer. Vi henviser til konkret indhold, der passer på den enkelte kundes aktuelle situation. WWW sikkert.topdanmark.dk WWW sikkert.danskeforsikring.dk 14

15 Sikkerhed i landbruget er vejen frem Topdanmark har erfaret, at skadeforebyggelse er til gavn for landmanden. Det gør livet mere sikkert på gården for mennesker og dyr, og det skaber en stabil drift. Derfor har vi udviklet et koncept, Sikkert Landbrug, som samler alle relevante tiltag, en landmand kan få brug for, fx i forhold til brand, vandskader og tyveri. Vores motto er: Dyrk sikkerheden det betaler sig! Topgårde gør forebyggelse til virkelighed Alle de elementer, som Sikkert Landbrug indeholder, er helt konkret installeret på to gårde henholdsvis i Jylland og på Fyn. Vi kalder dem for TopGårde, og de er de eneste af deres slags i Danmark. Her kan kunder og andre interesserede komme på besøg og se, hvordan forebyggelse fungerer i praksis. Topgårdene bliver desuden brugt til uddannelse af vores assurandører og samarbejdspartnere. Tag på en digital rejse til et sikkert landbrug I 2014 blev der taget endnu et skridt fremad med lanceringen af en digital version af Topgården i Jylland topgården.dk. Nu kan kunder og andre interesserede uden besvær besøge en Topgård Klik her Læs hvad Pia Laub von Gottberg, direktør for Topdanmark Landbrug, siger om formålet med topgården.dk og få en gennemgang af alle de konkrete sikkerhedstiltag, der er installeret levende fortalt af gårdejer Søren Bak Andersen og agronom Svend Anker Worm. Topgården.dk bliver også benyttet af assurandører som et element i dialogen og rådgivningen af kunderne. Topgården.dk nomineret til pris I 2014 blev topgården.dk nomineret til True Award, der er en anerkendt pris i reklamebranchen. Topgården.dk var nomineret i kategorien Bedste Interaktive Film med i alt fem nomineringer. Foto: Claus Boesen/MediaPress Forebyggelse landbrug: Overblik over aktiviteter og resultater Målsætning Aktiviteter i 2014 Resultat for 2014 Evaluering af 2014 Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse gennem konceptet Sikkert Landbrug Udrulning af hjemmesiden om skadeforebyggelse, topgården.dk Indarbejdet Sikkert Landbrug som element i risikovurdering og præmiesætning De to gårde har været besøgt af omkring 130 personer, primært til uddannelse af egne medarbejdere Topgården dk har siden april 2014 haft unikke besøg Interessen for Sikkert Landbrugkonceptet er til stede i branchen, men Topdanmark Landbrug kan med fordel blive endnu bedre til at vise landmænd, at det også er en økonomisk fordel at implementere forebyggelse Det vurderes, at det vil tage nogle år, før konceptet for alvor er slået igennem Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse generelt Færdigudviklet konceptet omkring arnestedsanalyse med henblik på effektiv skadeforebyggelse af storskader Ingen resultater endnu Konceptet er klar og vil blive udrullet som pilot i Q

16 2014 CSR-RAPPORT FAKTA Landbrug kan være en farlig arbejdsplads Landbrug kan på mange måder være en farlig arbejdsplads. Der kan ske personskader og skader på dyr og bygninger. Desuden kan brand og tyveri sætte driften i stå. Ofte er bedrifter ubemandede i mange timer i døgnet, så selv en lille skade kan udvikle sig til en alvorlig situation, hvis den ikke opdages i tide. Personskader Ifølge arbejdstilsynet kommer årligt i gennemsnit 175 ansatte i landbruget ud for en alvorlig ulykke, og ca. fem kommer ud for en dødsulykke. Det er især ved betjening af maskiner, at der opstår ulykker, men derudover er der mange andre årsager. Med den rette sikkerhedspakke kan meget forebygges, og konsekvensen af en ulykke kan begrænses. Brand Brande er en reel trussel for danske landbrug, der kan forårsage driftstab foruden skader på dyr og mennesker. Hver dag året rundt opstår der i gennemsnit større eller mindre brande på 10 danske landbrug eller landbrugsejendomme. Mange af dem får landmanden selv bugt med, men nogle af dem udvikler sig og forårsager store skader og måske også et stop i landmandens produktion. Tyveri Et landbrug kan have mange værdier, som er attraktive for tyve. Det er både værktøj, diesel og kemikalier, der bruges i driften, som stjæles, samt indbo fra stuehuset og mindre landbrugsmaskiner. På landet kan tyvene operere i fred og ro. I takt med at der købes dyrere elektronik og andre værdifulde genstande, bliver tyveri en øget omkostning både for kunden og Topdanmark. WWW Bøsøg topgaarden.dk WWW Test din viden om sikkerhed på en gård På topgården.dk kan kunder og andre interesserede finde råd om, hvordan brand, tyveri og andre skader kan forebygges og begrænses Foto:s Topdanmark 16

17 Topgårde hjælper landbrugsbranchen til sikker drift Morten Haahr Jensen, specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, under Landbrug & Fødevarer Med det antal brande og ulykker, der årligt er inden for landbruget, er der behov for at tænke sikkerhed ind på landbrugsvirksomheden. Topdanmarks initiativ omkring Sikkert Landbrug og Topgårde er derfor både nytænkende og relevant. Det er en positiv oplevelse at besøge Topgården på Fyn og se, hvilke tiltag der er sat i værk og idéerne bag. Der er ingen tvivl om, at erfaringerne fra Topgårdene kan benyttes, når der skal tænkes sikkerhed ind i landbrugsvirksomhederne. Den digitale Topgård kan ligeledes uddanne landmænd til at tænke mere på sikkerhed, ikke mindst i forhold til at imødegå risikoen for brand. Sammen med sin far ejer og driver Søren Bak Andersen Spøttrup Svineproduktion med ca søer. Det er en moderne gård med ny teknologi og så er det blevet en Topgård Gården er blevet en mere sikker gård både for dyr, min familie og ansatte. Det er en rigtig god fornemmelse Jeg oplever en større tryghed i hverdagen, fordi jeg ved, at der bliver taget hånd om en masse situationer, som ellers kunne udvikle sig til ulykker, skader og driftstop. Jeg tillægger installation af vandsikringen stor værdi, fordi vandventiler ofte springer. Det kan have alvorlige konsekvenser, fx med druknede grise og skader på elinstallationer. På min gård har vandsikring allerede været i brug mange gange, hvilket betyder, at vandtilførslen er blevet stoppet. Termografering er også et vigtigt element. Det er en undersøgelse med kameraer, som registrerer fejl i eltavler, som man ikke kan se med det blotte øje, og som kan forårsage varmeudvikling og dermed brand. Termografering er en relativ billig undersøgelse, men den giver stor værdi og tryghed i forebyggelse af brand. Jeg har også fået lavet en beredskabsplan og det var en øjenåbner. Jeg blev opmærksom på forhold, som var uhensigtsmæssige. Det giver mig en tryghed i hverdagen at have en konkret plan, hvis uheldet skulle ske. 17

18 2014 CSR-RAPPORT Forebyggelse giver gevinst for virksomheder forebyggelse af lignende skader fremover. I nogle tilfælde har der også været tale om konkrete krav til forebyggelse. Foto: Tommy Verting Erhvervskunder hos Topdanmark Erhverv og Industri har gavn af Topdanmarks arbejde med forebyggelse, da det bidrager til at holde driften sikker og stabil. Rådgivningen er målrettet de behov, som kunderne reelt har. Rådgivning gennem blogindlæg I 2014 blev erhvervsblog etableret på hjemmesiden topdanmark.dk. Her giver to eksperter konkrete råd om, hvordan virksomheder kan forebygge tyveri, brande og ulykker generelt. Det er også muligt at stille spørgsmål til eksperterne og på den måde blive hjulpet mere specifikt. Med bloggen ønsker Topdanmark Erhverv og Industri at komme tættere på kunderne og dele viden om aktuelle emner og konkrete cases. Fra maj og frem til december 2014 havde bloggen 882 besøg. Igennem en årrække har erhvervs- og industrivirksomheder været præget af storbrande, fx i køkkener, kantiner og på autoværkssteder. Derfor har Topdanmark Erhverv og Industri haft fokus på forebyggelse af netop disse skader. I 2014 blev der i samarbejde med Dansk Bilbrancheråd (DBR) afholdt syv workshops for medlemmernes autoværksteder omkring forebyggelse og bekæmpelse af brande. Der har ligeledes været arbejdet på at forebygge brande i idrætshaller, hoteller og restauranter. WWW Gå til Topdanmarks Erhvervsblog Skybrudsskader kigget efter i sømmene Skybrudsskader har ligeledes været en udfordring. I 2014 har et ingeniørteam derfor besøgt kunder, som har haft skybrudsskader, der hver især har beløbet sig til kr. og derover. Det har resulteret i, at hver enkelt kunde har fået en rapport med råd over relevante initiativer til Klik her KAB var én af de kunder, som i 2014 havde besøg af Topdanmarks ingeniører. Læs hvad Dennis Romar, driftsleder i boligkomplekset Valbyholm, synes om besøget Forebyggelse Erhverv og Industri: Overblik over aktiviteter og resultater Målsætning Aktiviteter i 2014 Resultat for 2014 Evaluering af 2014 Udbygge arbejdet med målrettet skadeforebyggelse og rådgivning Forebyggelse af brande, fx workshops for autoværksteder Genbesigtigelse af kunder med skybrudsskader Etablering af erhvervsblog Forbedret risikohåndtering og rådgivning af autoværksteder, idrætshaller og restauranter Forbedret håndtering og forebyggelse af skybrudsskader Der er sket en fremgang inden for arbejdet med forebyggelse. Flere kunder, som blev ramt af store skader ved skybrud i 2011, har ikke haft skader ved skybrud i Kunderne er gennemgående tilfredse med rådgivning og følger den 18

19 Proaktiv skadebehandling bidrager til arbejdsfastholdelse For personer, som rammes af sygdom eller kommer alvorligt til skade, kan en uheldig konsekvens blive, at de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og måske i sidste ende kommer på førtidspension. Med en effektiv og proaktiv indsats i skadebehandling bidrager Topdanmark til, at skadelidte har større mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet frem for kun at modtage forsikringsudbetaling og måske være på førtidspension. Det er både til gavn for kunderne, for samfundet og for Topdanmark. Individuelt tilrettelagt forløb Kernen i indsatsen er et fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb, med udgangspunkt i den enkeltes livssituation og udfordringer. Indsatsen kan fx bestå i at samle og koordinere trådene mellem de mange involverede parter, et særligt behandlingsforløb eller hjælp til at finde et passende arbejde. Der lægges vægt på at begynde indsatsen så tidligt som muligt, da det forbedrer kundens mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Fakta Proaktiv skadebehandling kan benyttes til kunder, som er dækket af følgende forsikringer: Tab af erhvervsevneforsikring Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring Proaktiv skadebehandling benyttes kun for kunder, hvor Topdanmark skønner, at det er relevant. Det er således ikke et forløb, som kunder har krav på at modtage. WWW Læs om, hvordan en kunde fik hjælp til at vende tilbage til på arbejdsmarkedet Global Compact. Proarktiv skadebehandling understøtter princip 2. (Retten til arbejde og retten til fysisk og mental sundhed) Status på proaktiv skadebehandling Antal afsluttede kundesager, hvor proaktiv skadebehandling har været anvendt Procentvis andel i forhold til samlet antal afsluttede kundesager Tab af erhvervsevneforsikring * % 34 % Arbejdsskadeforsikring & ansvarsforsikring ** <3 % <3 % * 331 igangværende sager pr , hvor proaktiv skadebehandling anvendes ** 161 igangværende sager pr , hvor proaktiv skadebehandling anvendes Som det fremgår af tabellen ovenfor, benyttes proaktiv skadebehandling oftere ved sager i forbindelse med tab af erhvervsevneforsikring end ved de to andre forsikringer. Det skyldes, at der er langt flere sager under denne forsikring, hvor det er relevant med en ekstra indsats. 19

20 2014 CSR-RAPPORT Ansvarlig virksomhedsledelse Som aktieselskab er Topdanmark forpligtet til at skabe økonomisk værdi for aktionærerne jævnfør afsnittet Kort om Topdanmark på side 3. I den værdiskabelse har vi et ansvar for at: overholde national lovgivning leve op til anbefalinger for god selskabsledelse leve op til forventningerne i FNs Global Compact I praksis betyder det, at der er udviklet og implementeret en række politikker og iværksat særlige indsatser, hvor der er behov, eller det giver forretningsmæssig mening. De væsentligste områder er: Klima og miljø Ansvarlig investering Menneskerettigheder og mangfoldighed I CSR-sammenhæng er det primært Global Compact, der arbejdes med. Det gøres på to måder: WWW Læs også om Topdanmarks arbejde med Corporate Governance (god selskabsledelse) Risiko. Løbende overvågning af de udfordringer, Topdanmark måtte have med de ti principper i driften af forretningen og i relation til samarbejdspartnere. Det tilstræbes at forebygge en negativ påvirkning af principper. Muligheder. Der arbejdes løbende på at integrere Global Compact-principperne positivt i forretningen i det omfang, det giver mening og kan være til værdi for både Topdanmark og samfundet. Whistleblowerordning Topdanmark har implementeret en whistleblower-ordning baseret på anbefalinger om god selskabsledelse. Formålet er at imødekomme medarbejdere, som ikke ønsker at gå videre i ledelsessystemet, hvis de har en bekymring om ulovlige forhold i virksomheden eller brud på vores politikker. WWW Læs mere om ordning Klima og miljø Som forsikringsselskab oplever Topdanmark konsekvenserne af klimaforandringerne: kraftigere og hyppigere skybrud, storme og oversvømmelser. Det er problematikker, som adresseres i kerneforretningen fx ved at integrere forebyggelse af vejrrelaterede skader i produkter og rådgivning. Se mere om dette under afsnittet Skadeforebyggelse og -begrænsning på side 13. Topdanmark integrerer også hensynet til klima og miljø i selve driften af forretningen, og vi har defineret en klima- og miljøstrategi, som omfatter målsætninger for: Reduktion af CO2-udledning Reduktion af papirforbrug Affaldssortering Kontorindkøb og -aftaler Strategien omfatter ikke mål for vandforbrug, da forbruget er lavt og ikke forventes at kunne reduceres yderligere. WWW Målsætning, aktiviteter og resultater vedrørende reduktion af papirforbrug, affaldssortering og kontorindkøb og aftaler kan ses i resumé af CSRrapporten Global Compact. Klima- og miljøpolitikken understøtter princip 7,8 og 9 20

21 Målsætning for reduktion af CO2-udledning er nået Topdanmark har defineret en målsætning om at opnå en reduktion i relativ CO2-udledning på 10 % (pr. antal medarbejdere) i 2014 med 2011 som udgangspunkt. Målsætningen blev opfyldt, idet der er sket en reduktion i relativ CO2-udledning på 20,7 % siden Reduktionen er opnået primært ved en reduktion af strømforbruget på hovedkontoret i Ballerup, bl.a. ved at opsætte solcelleanlæg og implementere både energistyringssystem og diverse energioptimeringsprojekter. CO2-reduktion: Overblik over aktiviteter og resultater Målsætning i 2014 Aktiviteter i 2014 Resultat for 2014 Evaluering af % reduktion i relativ CO2-udledning (CO2 pr. fuldtidsmedarbejder) i 2014 i forhold til 2011-udledning Drift af solcelleanlæg energioptimering af it-drift Energioptimering af kølecentral Nyt miljøvenligt ventilationssystem Implementering af onlinemøder CO2-udslip pr. fuldtidsmedarbejder var 2,3 tons Den absolutte CO2-udledning var 5593 tons Se detaljer i klimaregnskab på side 23 Målsætningen er nået, idet den relative CO2-udledning er faldet med 20,7 % fra 2011 Absolut CO2-udledning er også faldet med 18,7 % siden 2011 Ny målsætning for CO2-udledning i 2017 Topdanmark har defineret en ny målsætning vedrørende CO2-udledning for Målsætningen er at bevare niveauet fra 2014, dvs. 2,3 tons CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder. Baggrunden er følgende: Der er allerede opnået en væsentlig CO2-reduktion siden 2011 se klimaregnskab side 23. I de næste fire år vil det være vanskeligt at opnå yderligere reduktion, fordi større byggeprojekter vil kræve en del strøm Eventuelle varmere somre vil ligeledes medføre et højere strømforbrug til nedkøling såfremt medarbejdernes komfortniveau skal være tilfredsstillende. Der vil ikke ske markant fald i CO2-udledning fra erhvervskørsel eller varmeforbruget I relation til nye installationer, bygninger og lignende tænkes miljø og energioptimering imidlertid altid med. Topdanmark har opsat en ladestander til elbiler, som kan benyttes både af medarbejdere og gæster. Foto: Topdanmark 21

22 2014 CSR-RAPPORT Topdanmark har et af Nordens største solcelleanlæg Topdanmark har et af Nordens største solcelleanlæg, som blev indviet i august Anlægget står på taget af vores hovedkontor i Ballerup. Målet er at producere 15 % af strømforbruget på hovedkontoret. WWW WWW Læs mere om anlægget Læs om, hvordan viden og rapporter om solcelleanlægget indgår i undervisningsmateriale for gymnasieelever Status på solcelleanlæg: Strømproduktion (kwh) Procent af samlede strømproduktion CO2-besparelse (tons) Besparelse til køb af elektricitet (mio.) 1,5 1,4 Mwh Overblik over strømproduktion fra solcelleanlægget i perioden januar til december

23 Klimaregnskab Oversigt over CO2-udledning (i tons) Scope 1 Varmeforbrug naturgas Kørsel i firmabiler 1) Scope 2 Varmeforbrug fjernvarme Elforbrug 2) Erhvervskørsel i egne biler Scope 3 Outsourcede aktiviteter 3) Samlet absolutte CO2-udledning Samlet CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder 2,9 2,6 2,4 2,3 1) I tal indgår også brug af firmabil til privatkørsel. Tal alene for erhvervskørsel registreres ikke. Det vurderes, at den procentvise fordeling mellem privat- og erhvervskørsel er ca. 50 % til hver form for kørsel 2) Tal vedrørende CO2-udledning fra elforbrug i 2011 og 2012 er korrigeret i forhold til klimaregnskab i tidligere CSR-rapporter, så tal afspejler den emissionsfaktor, som benyttes i Klimakompasset i 2013 og Det betyder også ændring i samlet absolut CO2-udledning og relativ CO2-udledning i forhold til tidligere rapporter 3) I 2014 blev Topdanmarks main frame outsourcet til IBM. Topdanmarks strømforbrug udgør 1,18 kwh. Da IBM får strøm fra vandkraft, er der ingen CO2-udledning forbundet med forbruget Klimarapport til Carbon Disclosure Project Topdanmark har siden 2010 rapporteret til CDP (Carbon Disclosure Project), som er et internationalt miljørapporteringsinitiativ, der arbejder for åbenhed og dialog omkring virksomheders CO2-udledninger og klimastrategier. Formålet er at stille denne viden til rådighed for investorer. En CDP-rapport tildeles en score, som er vurderet ud fra to kriterier: Performance score, som er en vurdering af, hvordan en virksomhed konkret håndterer klimaforandringer ved fx at sætte mål for CO2-reduktion. Der gives talpoint fra 1 til 100. Disclosure score som vurderer kvaliteten og gennemsigtigheden af selve rapporten. Der gives bogstavpoint, fra E til A, hvoraf A er det højeste. Målsætning i 2014 Resultat 2013 Resultat for 2014 Evaluering af point 61 D 82 C Resultatet skyldes forbedrede interne processer, øget systematik i forhold til klima og miljø foruden en forbedring i selve rapporteringen. Til sammenligning er gennemsnittet for nordiske virksomheder på tværs af alle brancher: 80 C Ny målsætning for CDP-rapportering er 85B. WWW Se Topdanmarks CDP-rapport 2014 her 23

24 2014 CSR-RAPPORT Topdanmark har sat strøm på transporten Topdanmark har igennem de sidste to år haft særligt fokus på at fremme miljøvenlig transport, både i og uden for arbejdstiden. Vi vil gerne inspirere medarbejderne til at benytte andre transportmidler end bil ved at gøre miljøvenlige transportformer mere tilgængelige. Størstedelen af indsatserne er iværksat på hovedkontoret i Ballerup, da de fleste af medarbejderne arbejder der. I 2014 har der især været initiativer omkring elcykler og elbiler. Elcykler et godt alternativ til bilen Topdanmark har deltaget i en landsdækkende kampagne, Test en elcykel, både i Odense og Ballerup. I alt 44 medarbejdere tilmeldte sig kampagnen, og 23 fik mulighed for at afprøve elcyklen som alternativ til bil i tre måneder. Der har generelt været stor tilfredshed med at afprøve en elcykel. For nogle medarbejdere har det betydet en ændring i transportvaner, enten til elcykel eller til almindelig cykel. For andre har det ikke fungeret tilfredsstillende med elcykel i hverdagen, og de er vendt tilbage til bil. Klik her Se hvad Anette Raun, kompetenceleder i Topdanmark, siger om at køre i elbil uger var i spil. Der var stor interesse for projektet: 61 medarbejdere tilmeldte sig lodtrækningen. For de otte test-elbilister har det været spændende at afprøve en elbil i deres hverdag, og de har generelt fået et mere positivt syn på elbilens muligheder. For CE var der tale om et pilotprojekt, som blev udviklet i samarbejde med Topdanmark. Nu arbejder CE på et lignede koncept, som vil blive tilbudt medarbejdere i andre virksomheder i Region Hovedstaden. Leasing af elbil til fordelagtig pris Samarbejdet med Avis Biludlejning gik ud på, at der blev stillet et særligt kampagnetilbud til rådighed for Topdanmarks medarbejdere om leasing af en Avis-branded elbil til fordelagtig pris. Fire medarbejdere har taget imod tilbuddet, som fortsætter i Klik her Se hvad Martin Christian Delvaux, taksator, siger om at deltage i Test en elcykelkampagnen WWW Se kort video om grønt vinderprojektet og om Topdanmarks mange cykelinitiativer Medarbejdere testede elbil i hverdagen I 2014 har Topdanmark samarbejdet med Copenhagen Electric (CE), som er Region Hovedstadens elbilsekretariat, og Avis Biludlejning om at fremme elbilen. Baggrunden er, at Topdanmark i 2013 opsatte en ladestander til brug for medarbejdere og gæster. Samarbejdet med CE gik ud på, at medarbejdere fik mulighed for at tilmelde sig lodtrækning om en uges leje af en elbil til en fordelagtig pris otte Klik her Se hvad Kåre Albrechtsen, sekretariatschef, Copenhagen Electric, siger om samarbejdet med Topdanmark 24

25 Miljøvenligt transport: Overblik over aktiviteter og resultater Cykel og elcykel Gratis deltagelse i Vi cykler til arbejdekampagnen (VCTA) Gratis cykeltjek til deltagere i VCTA Cykelservice i arbejdstiden udført af socialøkonomisk virksomhed, Min Cykelven Deltagelse i landsdækkende test af elcykelkampagne medarbejdere deltog 151 medarbejdere benyttede tilbuddet 380 tilmeldte medarbejdere en stigning på 90 % i forhold til 2012 Tre medarbejdere 304 medarbejdere deltog 128 medarbejdere benyttede tilbuddet 405 tilmeldte medarbejdere 44 tilmeldte og 23 fik mulighed for at teste i tre måneder. Ved året afslutning havde 4 anskaffet sig en elcykel, 12 overvejede at anskaffe en Rabat på cykler 70 cykler er købt 45 cykler er købt Elbil Ladestander til elbil Informationsbod om elbil ved kantinen i Ballerup med elbils-eksperter Samarbejde med Region Hovedstaden om leje af elbil i en uge Kampagnetilbud på leasing af elbil gennem Avis Andre initiativer Etablering af digital platform til at fremme samkørsel i og uden for arbejdstiden Ingen medarbejdere brugte den Tre medarbejdere brugte ladestanderen ved afslutningen af 2014 Blev besøgt af knap 100 medarbejderne 61 tilmeldte 8 fik mulighed for at teste Fire har leaset en elbil Kun enkelte brugere Foto: Topdanmark 25

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

DK Foto: Knud Højgaard

DK Foto: Knud Højgaard Forebyggelse af storbrande har stor betydning for landbrug og erhverv. Indsatser kan helt forhindre at branden opstår eller at den udvikler sig til en katastrofe. 52227-2015-DK Foto: Knud Højgaard CSR-RAPPORT

Læs mere

Topdanmark A/S CSR-rapport 2016

Topdanmark A/S CSR-rapport 2016 Topdanmark A/S CSR-rapport 2016 INDLEDNING KUNDERELATIONER ANSVARLIG INVESTERING FOREBYGGELSE 5 Forord 6 Om Topdanmark 8 CSR understøtter forretning og samfund 13 Kundevendte initiativer i 2016 14 Beskyttelse

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14.

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14. Forords Side 2 Kort om Topdanmark Side 3 Tophistorier s Side 4 CSR-politiks Side 8 Om Rapportens Side 10 Ansvarlig virksomhedsledelse Side 14 Interessenters Side 22 Produkter & service Side 32 Samfunds

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Forsikringsguide 2012

Forsikringsguide 2012 Forsikringsguide 2012 Et overblik til dig der er tillidsvalgt gør det enkelt Forsikringsguide 2012 Når talen falder på forsikring Kære tillidsvalgte Velkommen til Alka Forsikringsguide 2012. Den er dit

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Sammen passer vi godt på din virksomhed. Erhvervsforsikring for dig med 0-9 ansatte

Sammen passer vi godt på din virksomhed. Erhvervsforsikring for dig med 0-9 ansatte Sammen passer vi godt på din virksomhed Erhvervsforsikring for dig med 0-9 ansatte Hvorfor erhvervsforsikring fra Privatsikring? Vi er specialister i de mindre virksomheder Når det gælder erhvervsforsikringer,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne) Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

CSR-rapport. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport 2009 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport Marts 2010 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Danmark - Fra et kundeperspektiv

Danmark - Fra et kundeperspektiv Danmark - Fra et kundeperspektiv EPSI Kunde 2015 OM VORES KUNDEUNDERSØGELSER 2015 - Et sammendrag af undersøgelser foretaget i 2015 Vi fanger kundeoplevelsen, dvs. det som kunderne oplever, ser og hører

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Forbunds Familieforsikring kun 1.258 kr. (pr. 1. januar 2011) Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Specialtilbud til

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse Overskud til dig Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse 2 Overskud til dig Middelfart Sparekasse var ved grundlæggelsen i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og filosofien var, at Sparekassen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere