MÅRSLET-bladet OKTOBER Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet OKTOBER Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet OKTOBER MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos Håndboldkaravanen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: PR-OFSET Klamsagervej Aarhus Tlf: BYENS HUS behøver din støtte nu Det nye Multi Hus i Mårslet bliver en realitet indenfor et par år, hvis vi i Mårslet er parate til det. Den lokale brugsforening medvirkede til et alle tiders startskud for en lokal indsamling med en donation på kroner i forbindelse med byens festuge. Der har gennem flere år været en del snak om hvordan og hvorledes kapaciteten til at imødekomme den øgede efterspørgsel på aktivitets tilbuddene som byens udvikling giver. Sidste efterår kom første gennembrud i projektet efter at der blev bevilget 1,6 mill. kr. fra Aarhus kommunes anlægspulje.. En af forudsætningerne i forbindelse hermed er dog naturligt at der også skal fremskaffes 2,25 mill. kr. svarende til 15% i lokal egenfinansiering i forhold til det nuværende projekt. På nuværende tidspunkt mangler der ca. 1,3 mill. som gerne skal kunne skaffes i form af indbetalinger og støttetilsagn indenfor det næste halve år. Det er tanken at det skal blive hele byens hus med anvendelse af alle former for foreninger og sammenslutninger og selve etableringen vil blive i en Erhvervsdrivende Fond med en selvstændig og uafhængig bestyrelse. Spørgsmålet er nu om du er med og er parat til at sige JA til at støtte op om dette nye Multi Hus én mulighed er at anvende den blanket som er med dette nummer af Mårslet Bladet jeg kan kun opfordre til at sætte blæk på blanketten, for det er nu det gælder og ikke om et år. Et kendt ordsprog engelsk ordsprog siger When the mind is ready the money is ready - jeg håber at sindet er klar hos de mange I Mårslet. Erling Sørensen Medlem af styregruppen for Multihuset Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Anette Poulsen Nymarksalle Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf

4 4.Trafikforhold Oddervej Kommunen haste inviterede fællerådene i Aarhus Syd om forholdene på Oddervej ved vejkrydsene omkring Beder og Malling. Der har været mange trafikuheld ved disse vejkryds, og presset fra Beder Malling Ajstrup Fællesråd, har endelig båret frugt. I øjeblikket arbejdes der på en såkaldt shunt ved Damgårds Allé, og der arbejdes på at etablere en rundkørsel til erstatning for krydset ved Bredgade. Fra Mårslet Fællesråd anførte vi, at der også bør kikkes nærme på mulighederne for at forbedre forholdene ved krydset Hørretvej / Oddervej. Kommunen lovede, at lade dette kryds indgå i overvejelserne omkring ændringen af Ringvej Syd krydset. På mødet blev vi lovet, at hele Oddevej strækningen mellem krydset Ringvej Syd i Nord og krydset Bredgade i syd vil indgå i en samlet vurdering. Kommunen arbejder videre med sagen, og vi vil blive præsenteret for resultatet af deres undersøgelser på det årlige møde med fællesrådene d. 25. september. Beder Bering vejen Arbejdet med udarbejdelse af VVM redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) går som planlagt. Næste større milepæl i denne proces er, at byrådet skal godkende VVM redegørelsen til offentliggørelse, hvilket forventes at ske i slutningen af MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Stort og småt fra Fællesrådet Herefter begynder 2. offentlighedsfase, hvor borgere får mulighed for at indsende indsigelser til projektet. Hvis alt går efter planen, vil det endelige projekt blive godkendt af Byrådet medio Foreningernes dag Igen i år havde Mårslet Fællesråd fornøjelsen af at kunne uddele støtte til foreninger i Mårslet. Blandt ansøgningerne var der to, som blev udvalgt. KultuCafé 8320 ved Hanne Davidsen og Kulturformidling i Mårslet ved Anna Johnsen, fik hver tildelt k. Der er stemning i Forretningsudvalget for, at der igen i 2014 budgettet afsættes et beløb som kan uddeles til støtte til nye forenings-initiativer. Træer langs Langballevej Mange af træerne ved den nye sti langs Langballevej, har skader og nogle er allerede væltet. Vi kan ikke forvente, at disse træer står evigt. Derfor har Miljøudvalget fremsendt ønske om at få plantet nye træer på sydsiden af stien. Med de nuværende regler for plantning af træer langs veje, kan det ikke lade sig gøre at genplante hvor de nuværende træer står. Vi må håbe på, at kommunen ser velvilligt på vor ansøgning. Kogræsserlaug Projektudvalget har arbejdet længe på at få etableret et kogræsserlaug. MÅRSLET FÆLLESRÅD Kommunen har indhegnet halvdelen af Hørret Enge og der er ved at blive sat kreaturer ud på arealet. Baneoverskæring Hørretvej Kommunen oplyste på et møde i foråret at der er penge til projektet i år. I øjeblikket samler kommunen flere projekter med dynamiske tavler med henblik på at sende dem ud i samlet udbud. Konkret etableringsdato afventer. Forvarsling af bump på Obstrupvej Kommunen vil overveje vort forslag om, at der opsættes en advarselstavle som forvarsler bumpene i 30 km zonen. Der tilføjes et ekstra skilt så der forvarsles f.eks m før zonen starter. Dette skal dog godkendes på færdselsmøde hvor Politiet deltager. Der kan gå et stykke tid før vi får afklaring på sagen. John Engelbrechtsen Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Husk deadline indlevering af stof og annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

5 MÅRSLET-bladet OKTOBER Så er MultiHuset i Mårslet rykket nærmere Indsamlingen er i gang og Mårslet-Armbåndet er en realitet! I forbindelse med Byfesten i Mårslet i august blev indsamlingen til det kommende MultiHus sat endeligt i gang. På Torvet ved SuperBrugsen blev mini-udgaver af de kommende mursten præsenteret sammen med Tilsagnsblanketter for både interesse- og konkret tilskudstilkendegivelse. På det tilknyttede LoppeMarked var der salg at støttearmbånd til en flad hundredekroneseddel. Heraf gik kr. 50,- af hvert solgt armbånd til mursten til MultiHuset. Der var stor interesse for at støtte MultiHuset gennem dette initiativ og selv store og mindre store hærdebrede herrer, som indtil denne dag på ingen måde og nogensinde havde overvejet så meget som at kaste et blik på et herrearmbånd overgav sig og gik friskt til de fremlagte armbånd. Ved den efterfølgende evaluering i IndsamlingsGruppen måtte vi konkludere, at Mårsletborgerne havde taget armbånd-ideen til sig som en måde både at støtte og at skabe opmærksomhed og synlighed om MultiHuset på. Derfra var der ikke langt til ideen om at lancere et helt specifikt og unikt Mårslet MultiHus Armbånd, som nu er på vej i produktion og som vil være klar til salg i diverse pop-up -shops rundt om i byen inden længe. Prisen bliver kr. 150,- pr. styk og heraf går kr. 90,- til MultiHuset. Pop-Up-Shops Lige pludseligt er den der Pop-Up- Shop en med salg af Mårslet- Armbåndet og information om Multi- Hus Indsamlingen. Det kan være en lørdag i myldretiden på Torvet; det kan være en hverdag i et af supermarkederne; det kan være en aften i Halhuset eller Motionscentret; det kan være hos en af vore sponsorer; eller Hold øje med os og bak op om MultiHus Indsamlingen, når du møder os. Hanne Marklund, IndsamlingsGruppen for årslet MultiHus

6 6 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Plantning af træer er mere aktuelt end nogensinde før. Miljøudvalget har i samarbejde med vor mand i kommunens Grønne Råd, Jørgen Brandt Andersen, anmodet om at få plantet træer langs Langballevej fra Langballevænget syd for den nys anlagte sti derfra til Hovstien i lighed med de træer, der allerede er plantet langs vejen øst for Hovstien til Langballe By. Og det skulle der være gode muligheder for at få opfyldt til næste år. Så er Miljøudvalget ved at komme sig Nyt fra Miljøudvalget over den bandbulle Stiftstidende lod gyde over vore haveejeres manglende ansvarlighed overfor grundvandets renhed her i Mårslet (- og Beder, Malling og Ajstrup). Ved nærmere eftersyn viste det sig dog at stamme fra en pressemeddelelse udsendt af kommunens vandfolk i forbindelse med den allerede i april lancerede kampagne, SPRØJTEFRI, som dette blad så smukt har medvirket til ved at omdele brochure og klistermærker til brug for borgerne i Mårslet i deres indædte kamp for at holde haverne rene og præsentable og fortovene på den sunde måde.for at lodde stemningen blandt alle husstande i Mårslet og omegn (8320) har vi udformet et skema med spørgsmål om vand og miljø. Skemaet bringes her i bladet og man kan udfylde det - og lægge det i en kasse, der er sat op i Super-Brugsen inden 1. november Godt miljø og navnlig rent grundvand - og dermed drikkevand - er ikke noget, der kommer af sig selv så brug et par minutter på skemaet, som så også sætter tankerne i gang. Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd

7 MÅRSLET-bladet OKTOBER Spørgeskema vedr. miljøet og SPRØJTEFRI - Kampagnen Spørgsmålene besvares med "Meget enig helt uenig"med 7 gradueringer og de ser sådan ud foreløbigt: Nr. Påstand, der synes at være debat om Sæt kryds i den kolonne, der svarer til din holdning Meget enig Enig Hælder til Ligeglad Lidt uenig Uenig Helt uenig 1 Mårslets vand er godt. Det bør beskyttes bedst muligt. 2 Grundvandet under Mårslet by - inden for vandskellene mod nord og mod syd er en unik ressource. 3 Brug af gift farligt for grundvandet bør undgås i alle haver, grønne områder og trafikanlæg af enhver art. 4 Giftfri haver bør certificeres evt. ved tinglysning medførende værdiforøgelse. 5 Jeg bruger mærkaterne fra den SPRØJTEFRI kampagne, for at vise min holdning overfor mine medmennesker. 6 Jeg synes, at det bør kunne markeres offentligt, at jeg accepterer et forbud mod brug af grundvandsfarligt gift i enhver form på min grund. 7 Det virker som en god ide, at kommunen betaler for tinglysning af evt. pionerområders haver (Matrikler) 8 Gift i grundvandet er uopretteligt - jeg påtaler, når lejlighed byder sig, andres evt. brug af sprøjtegifte. 9 Ved særligt svære angreb af f.eks. skvalderkål vil jeg bruge Round-Up (i fortyndet brugsklar form) til at kontrollere planteangrebet. 10 Jeg er interesseret i detaljeret oplysning om sprøjtegifte og måder at holde haven ren uden brug af samme 11 Hold Rent Dagen her i Mårslet er en god ting og jeg vil bidrage næste år. 12 Jeg støtter kommunens bestræbelser på at få rejst mest mulig skov i 8320 området både af hensyn til CO2 optagelse og grundvandsbeskyttelse. 13 Jeg kunne tænke mig at installere regnvands opsamlere i forbindelse med mit tag og bruge vandet til at vande have. 14 Udkørsel af gylle på markerne ved Mårslet bør varsles på maarslet.net dagen før. 15 Mit eget problem med miljøet her (a.: 16 Mit eget problem med miljøet her (b.): Hvis man ønsker at blive kontaktet; anfør da mail adr.: Alder er ret vigtig at få anført: Anfør hvilken type bolig du bor i her i Mårslet (8320) Villa med have, rækkehus o.l. med egen have Lejlighed med altankasser. Har familien har bil - 1.: 2.: flere Antal biler: Udfyld skemaet og læg det i Boksen, opsat ved Super-Brugsen inden 1. November 2013 med venlig hilsen - Fællesrådets Miljø udvalg

8 8 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Onsdag d. 2. okt. kl : Gudstjeneste Torsdag d. 3. okt. kl : Tag-selv-bord. Pris: 60 kr. Søndag d. 13. okt. kl : Bankospil Mandag d. 14. okt. kl : Syng med Solveig AKTIVITETER I OKTOBER 2013 Mandag d. 21. okt. kl : Modeshow og tøj salg med Dorthe Kring Onsdag d. 23. okt. kl : Film om Frankrig Mandag d. 28. okt. kl : Krolf el. boccia Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl Henvendelse om Genbrugsen til: Karen Kristensen Villy Pedersen Henry Lander Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl , men kun efter aftale ml. kl Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 Tlf.: Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf (nyt hovednummer) Brugerrådets tlf.: (direkte) Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Vi søger frivillige spisevenner til hyggelig socialt samvær med beboerne i plejeboliger i dagligstuen mellem kl Kontakt Birgit Jørgensen, teamleder på mail: eller tlf.: for at høre nærmere.

9 MÅRSLET-bladet OKTOBER Vi savner vores bus på Kildevang Kære Mårslet borgere Begrundelsen for dette brev er, at lokalcentrets bus blev kasseret sidste år efter 12 års tro tjeneste og at der ikke bliver anskaffet en ny for kommunens penge. De borgere, der havde stor glæde af oplevelsesturene i bussen, savner at komme ud at køre nu. Det drejer sig om en gruppe borgere uden mange muligheder for selv at komme ude i naturen. De bor i plejeboligerne med hjælp døgnet rundt eller i en ældrebolig i nærheden af lokalcentret. Disse busture giver denne gruppe borgere mulighed for at få årstidernes skifte tæt ind på livet. Busturene skaber meningsfulde oplevelser sammen med andre og under trygge forhold. Turene kan være ud i det blå, ind til byen til et bestemt sted for at få en fælles oplevelse, eller til et indkøbscenter for at støtte borgerne i at kunne blive ved med at klare sig selv i eget hjem. Bussen bruges flere gange ugentligt på fortrinsvis halvdags ture. Der er en gruppe frivillige chauffører der gerne stiller sig til rådighed ved disse ture, så personalet kan koncentrere sig om beboerne, for at sikre at de få en god oplevelse på køreturen. Prisen for en afgiftsfrie handicapvenlig bus ligger omkring 350,000 kroner. Vi er gået i gang med at samle penge ind til bussen og ved udgangen af august måned er vi halvvejs. Brugerrådet har lavet en pengesøjle, der hænger i lokalcentrets indgang, for at synliggøre, hvor langt vi er kommet med indsamlingen og hvor pengene er kommet fra. Vi vil blive meget glad for dit bidrag, pengene kan sættes ind på denne konto i Djurslandsbank: eller afleveres til brugerrådet, som så sørger for at pengene kommer i banken. Vi tager med stor taknemmelighed imod alle bidrag store som små. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen, Birgit Jørgensen Teamleder Lokalcenter Kildevang Tlf: / Mail: Kildevangs Venneforening Vi vil glæde os til at se rigtige mange til vores Generalforsamling onsdag den kl. 19,00 i Caféen på Kildevang På valg er Inger Christiansen, Gerda Jensen og Erling Poulsen. Efter generalforsamlingen serverer vi kaffe og brød og Preben Ulvskov vil underholde os, så mød nu op til en hyggelig aften. Høstfest fredag den kl , en rigtig hyggelig aften, vi glæder os til at se rigtig mange. Middag, musik og dans. Pris 130,00. Vin, øl og vand kan købes. Amerikansk lotteri. Tilmelding til Inger Christiansen, tlf , eller i caféen senest den Med venlig hilsen Venneforeningen Inger Christiansen Formand

10 10 MÅRSLET-bladet OKTOBER

11 MÅRSLET-bladet OKTOBER Vores grønne områder er ikke hundetoiletter Der er i stigende grad en tendens at hundeejer ikke rydder op efter deres kæledyr. Når man går rundt omkring vores dejlig lille by, kan man tydelig bemærke at udsigten er ødelagt af hundeafføring som ligger på stierne og græsarealer. Det er dog ikke kun udsigten der er ødelagt, det forhindrer også børnene for at kunne lege da mange forældre gider ikke at skulle risikere at deres børn kommer hjem dækket i hundelorte eller værre at de bliver smittet med ormene fra hundeafføring. Jeg har selv forsket hundeparasitter og andre parasitter, og kender til den reelt risiko der kommer fra disse parasitter, som mennesker kan pådrage sig hvis de kommer i kontakt med æggene som er i afføring. Toxocara canis er en smitsom parasite som kan overføres fra hund til mennesker. Den velkendt og de umodne larver rejser gennem kroppen især lungerne og kan lægge sig til sidst bagved øjnene af mennesker. Sygdommen hedder toxoxariasis (http://www.cdc.gov/ parasites/toxocariasis/disease.html). Symptomerne kan være en mildere sygdom som en allergisk reaktion som er jo forværret i dem som har allergi i forvejen men i den værste tilfælde kan den forårsage blindhed. Det behøver kun være et barn som bliver smittet af sygdommen for at gøre denne adfærd, det vil sige at ikke rydde op efter hunden, uacceptabel. Hvorfor i et modern samfund hvor vi kender risikoen, er der folk der vil udsætte vores børn for dem, når de kan nemt og hurtigt fjerne afføringen, således beholder byen rent og sikkert, da de jo selv bor i byen. Hvis de folk mener ikke at det er deres opgave så burde de derved stille selv spørgsmålet, om de burde have en hund, hvis ikke de kan selv sørge for den på alle måde, og derved konsekvenserne af hundeejerskab. Hvorfor skal ansvar lægges hos os som benytter områderne, og vil gerne sikre de bedste vilkår for vores børnene. Det er ikke kun forældre med børnene som benytter steder hvor folk gå med hunde men også daginstitutioner. Det er hundeejerne som har taget en beslutning for at ville købe/eje en hund og dermed skal tage ansvar for alt der hænger sammen med hundeejerskab. Der skal siges at det er bestemt ikke alle hundeejer, som er ubetænksom, og der er mange som rydder op efter hundene. Disse folk skal også lige bemærkes fordi det er ikke dem at indslaget peger på, men det kræver kun få til at ødelægge det for mange. For at beholde Mårslet som et tiltrækkende sted hvor vi kan alle bo sammen uden bekymringer om sygdom og ulækkert uheld burde vi som et lille samfund sætte fokus på det stigende problem. Hvert år er der et drive til at gøre Mårslet rent ved at samle dåser og andet affald op, og det sætter jeg selv stor pris på den, men jeg vil hellere se en dåse liggende på græsset, end skal bekymre mig om mine børn ved uheld kommer til at røre ved den eller værre kunne muligvis falde i hundeafføring. Til dem der ejer hunde og tænker at det ikke skader, tænk lige på jeres egne familier og om De ville udsætte dem for de sygdom eller bare for den ulækre hændelse af et barn som falder eller rører ved det. Det er ikke fordi der er ikke plads til hunde men de delte områder skal også kunne benyttes af alle og det kræver lidt ekstra indsats fra hundeejerens side. Venligst ryd op efter jeres kæledyr og derved gør Mårslet et sted for os alle... RL

12 12 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013

13 MÅRSLET-bladet OKTOBER MultiHus i Mårslet SuperBrugsen hjælper Mårslet MultiHus videre med indsamlingen Lørdag ved byfesten fik MultiHuset en rigtig god kickstart af indsamlingen. SuperBrugsen donerede nemlig ikke mindre end kroner og vil yderligere give 10% af det beløb, der kommer ind ved husstandsindsamlingen. SuperBrugsens bestyrelse og styregruppen for MultiHuset ved overrækkelsen Vi har fulgt MultiHus projektet fra sidelinjen igennem længere tid. Vi ønsker at støtte projektet, da vi mener at det kommer alle vores medlemmer til gode, sagde Anne-Mette Bay Bjørn, formand for Brugsforeningen ved overdragelsen af pengebeløbet til MultiHus gruppen. Brugsforeningen vedtog i foråret en ny strategi for SuperBrugsen i Mårslet, som bl.a. fokuserer på at styrke udviklingen af Mårslet som by og levested for alle borgere. Desuden er der truffet aftale med MultiHus indsamlingsgruppen om at Brugsforeningen donerer 100 kr. for hver indsamlede kr. ved hustandsindsamlingen. Indsamlingen vil blive fulgt løbende hen over efteråret. På den måde vil borgerne i Mårslet blive belønnet for deres donation præciserede Formanden for Brugsforeningen. Ud over den store donation fik Multi- Hus gruppen ved byfesten igen gang i indsamlingen med salg af armbånd og salg af mursten. Mursten kan købes som det fremgår af den indlagte tilsagnsblanket. MultiHuset har fået kommunalt tilsagn på 1,6 million i 2012, med forventning om mere i år. Vi har allerede samlet over kroner ind og skal op på 2,25 million, så vi mangler stadig godt 1,3 million. Se mere på Kurt Kirkedal Laursen MultiHusets styregruppe.

14 14 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen Sculpture by Giber Å og Sommerfest Noget for alle Omkring 100 klubmedlemmer fra 5., 6. og 7. klassetrin deltog i projekterne omkring udstillingen, og der var noget for alle. Nogle af børnene arbejdede kreativt med skulpturer til selve udstillingen, andre arbejder med drama og sang over temaet Mod Strømmen og andre var meldt til som pressekorps og skulle fotografere og skrive historier om både processen og selve udstillingen. Fernisering og Sommerfest Værkerne blev afsløret i forbindelse med Ung i Mårslets store sommerfest fredag d. 30. August på legepladsen Midgaard. Medlemmer med forældre og søskende var indbudt på dagen, hvor legepladsen var pyntet med fakler og parasoller. Der blev desuden tændt op i grillen, så man kunne medbringe egen mad. Klubberne bød på kaffe og kage og der kunne købes øl og sodavand i baren. I uge 34 og 35 summede både klub Midgaard og Club 7up i Mårslet af kreativ energi. Temaet var Mod Strømmen og refererer til Giber Å, der løber i baghaven af Legepladsen Midgård på Testrupvej. Langs åen var der guidede ture, hvor kunstnerne fortalte om deres værker. På turen fik man samtidig oplevelsen af det sang og drama, der også hørte til udstillingen. Til lejligheden var der lavet en brochure, hvor man kunne læse mere om de enkelte værker, hvis man havde lyst. Alle borger i Mårslet velkomne Med henblik på at give alle borgere i Mårslet et indblik i det pædagogiske arbejde, der laves i Ung i Mårslet, og som en mulighed for at nyde omgivelserne på legepladsen, var der åben invitation til at kigge forbi udstillingen fra lørdag d til og med den 5. september, hvor værkerne stadig stod langs åen. Kom man forbi om eftermiddagen i hverdagene, kunne man endog være så heldig at få en snak med en af kunstnerne.

15 MÅRSLET-bladet OKTOBER UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen KlubM. Åbningstider i Ungdomsklubben efteråret Mandag: Onsdag: Torsdag: Det fede KlubM store aktivitets program for efteråret September: Fredag den 20 Festlig fredag fra kl Oktober: Weekenden den 5/6 Tur til Vigsø feriecenter. Fredag den 25 KlubM fest November: Fredag den 15 Festlig fredag fra kl December: Fredag den 13 Festlig fredag med underholdning. Tidspunkt kommer senere. Skitur Juhuuu.. KlubM drager på skitur til Zell Am See i 6 dage i uge 7. Der er 35 tilmeldte unge til skituren. I vil høre nærmere i næste nummer. Unge, alkohol og hash. Vi har over forår/sommer haft en del besøg af unge mennesker på KlubMidgaard. Vores generelle opfattelse er, at det langt hen ad vejen er foregået stille og roligt. Men vi har desværre også oplevet en del hærværk kr ,00. Det er penge der går fra medlemmerne. Mange gange har der været store mængder af tomme flasker alkohol og joints skodder. Det er trættende og giver stof til eftertanke. De unge er velkommen og vi indbyder specielt til, at de kan komme på Klub Midgaard- men de skal ganske enkelt opføre sig ordentligt. Vi vil gerne appellere til, at I forældre er opmærksomme, og tager en snak med de unge om deres ve og vel og færden. Vores oplevelse er, at det er i de små enheder der bliver røget hash og også øvet hærværk. Sommerbussen et tiltag i Ungiaarhus oddervej i samarbejde med institutioner og skoler i vores område, har været på besøg i Mårslet gennem hele ferien og kører forsat. De har været i kontakt med mange unge i løbet af ferien og generelt haft en god kontakt med de unge. De rapporterer, der har været drukket rigtig meget alkohol og røget meget hash i Mårslet denne sommer

16 16 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 GÅR I VINTERHI Det betyder dog ikke at jeg har lukket, i kan fortsat ringe på og lave aftale for hjemmebesøg. Det er kun min ugentlige stand på torvet der holder vinterpause. Sidste gang i Mårslet bliver tirsdag d. 1/10. I stedet holder jeg åbent i min lille butik på Sofienlystvej 7c i Malling, i følgende tidsrum: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14,00 17,30 Jeg vender tilbage på torvene omkring 1. april 2014, alt efter vind og vejr. Mvh. Mikael Nymann Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

17 MÅRSLET-bladet OKTOBER Lederen Af INGE PEDERSEN, Skoleleder Kurs mod fremtidens folkeskole I juni måned vedtog et bredt politisk flertal en ny skolereform. Det betyder, at når børnene næste år møder ind efter sommerferien, vil de skulle sige goddag til en ny og anderledes skoledag. Børnene vil få væsentligt flere timer hver uge, end de har nu: 30 timer fra klasse, 33 timer fra klasse og 35 timer fra klasse, og skoledagen vil være mere varieret, så bevægelse og mere praktiske og anvendelsesorienterede læringsformer veksler med mere stillesiddende arbejdsformer i løbet af skoledagen. Lærere og pædagoger skal samarbejde endnu tættere om børnenes trivsel og læring, og det omkringliggende samfund skal drages mere ind i skolens liv, så fx forenings- og erhvervsliv i lokalområdet kommer til at spille en større rolle i dannelsen og uddannelsen af de unge. De tre overordnede mål for reformen er at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan at skolen skal mindske betydningen af social arv og at tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Det er en målsætning, at eleverne fremover skal kunne det samme i 8. klasse, som vores elever kan i 9. klasse i dag. Det skal blandt andet ske ved, at undervisningen i endnu højere grad end i dag skal målrettes hver enkelt elevs behov og gennem ekstra undervisningstimer. Fx skal engelskundervisningen starte fra 1. klasse (mod 3. klasse nu), tysk fra 5. klasse (nu 7. klasse), flere timer i dansk og matematik fra klasse, og der skal være understøttende timer og flere valgfag fra 7. klasse. Du kan læse mere om reformen på Undervisningsministeriets hjemmeside. Vi er i gang Skolerne har altså dette skoleår til at forberede sig på det nye, og på Mårslet Skole er vi da også i fuld gang! I vores indskoling har vi i år indført et temabånd en time midt på dagen tre gange om ugen. Her laver pædagogerne fra SFO aktiviteter med børnene med natur og bevægelse i fokus. Fra klasse er eleverne samlede i grupper på tværs af alder, så de yngste kan lære af de ældre, og børn kan tage ansvar og opleve fællesskaber på nye måder. Én dag om ugen har klasserne en fordybelsesdag, hvor en lærer og pædagog er sammen om klassen stort set hele dagen. I denne måned bruger klasserne på vores 3. årgang dagen til at udforske Hasle Bakker og de forløb i faget natur/teknik, som er oplagt at arbejde med dér. Vores temabånd gør (sammen med de timer, som børnene mangler fra lockouten i foråret), at skoledagen allerede nu for de yngste elever er noget længere, end de er vant til. Medarbejderne gør sig erfaringer med, hvad der skal til, for at eleverne har energi hele dagen og er parate til at lære. Samtidig får lærere og pædagoger sat rammer og retning for deres samarbejde, så de i endnu højere grad kan samarbejde om børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling. Stor fælles opgave Indførelsen af den nye folkeskole er helt sikkert en stor opgave og vil være en betydelig ændring af hverdagen for både børn og medarbejdere. Men det er også en spændende udfordring, som vi kun kan løse i et tæt samarbejde - både internt på skolen, men også med forældre, Klub og Ungdomsskole, foreninger og lokalområdet i øvrigt. Der bliver nok at se til.

18 18 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Mårslet Skole Koste, armbånd og en pisprås som i gamle dage Sidste skoleår havde Mårslet Skoles Venner ikke så travlt i afdelingen for uddeling af penge. Lidt blev det dog heldigvis til blandt andet til hele 5. årgang. Foreningen hjalp dem med financieringen af en dag med historiske aktiviteter på Hjerl Hede. Mads og Kirstine fra 5.a og Sigrid og Ditte 5.c har skrevet om hele turen til Aarhus Kommunes lejrskole i Sahl: Vi er fire elever fra 5. årgang, som har været på en fantastisk lejrtur. Først vil vi rigtig gerne takke Mårslet skoles venner, som har været så søde at donere over 3000 kr. til vores dejlige tur, der gik til Sahl, og alle de sjove aktiviteter på turen. Vi startede mandag morgen ved Mårslet Station. Da vi kom til banegården i Århus, skiftede vi over til et Arriva-tog, som kørte direkte til Vinderup. Vi gik de sidste 3 km til Sahl lejrskole. Da vi ankom, spiste vi vores madpakker, og der blev sagt et par ord om reglerne. Vi tjekkede ind på vores værelser og pakkede det meste ud. Så gik turen til Sahl kirke, hvor vi blandt andet skulle lave opgaver om det gyldne alter, som faktisk er et gammelt sengestykke. Det er det ældste alter i Danmark. Næste dag gik turen til Hjerl Hede, som er et frilandsmuseum. Der prøvede vi en masse sjove aktiviteter, som at lave en kost fra gamle dage, lave armbånd ud af fåreuld, grutte mel og lave en såkaldt pisprås ud af fårelind og træ. Derefter fik vi tid til at købe en is og et par souvenirs til at tage med hjem. Næste morgen da vi havde fået morgenmad, smurt madpakker, pakket og gjort rent, gik vi de tre kilometer til stationen og tog togene hjem. Vi kommer til at savne stedet, men det var da også lidt dejligt at komme hjem, få et varmt bad og sove i sin egen seng. Telefon: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

19 Nedenstående billeder stammer fra et malerprojekt, hvor 1. klasserne i SFO lavede maleri med fødderne til ophængning på containeren. MÅRSLET-bladet OKTOBER Malerprojekt

20 20 MÅRSLET-bladet OKTOBER ugers undervisning fra Singapore I maj startede 3 lærerstuderende fra Singapore i 6 ugers praktik på Mårslet Skole. Det blev en stor oplevelse for de involverede klasser, lærere, familier og for de studerende selv. Det fortæller en af de studerende om i denne artikel. An enriching experience I think I speak for both Dorothy and Yvonne and myself when I say that these 6 weeks spent in Mårslet Skole has been an amazing and enriching experience. Before we came, we only had basic information on how the Danish schools were like and hence we came to Mårslet full of anticipation and excitement just thinking about what we would be able to learn here. The Danish schools and Singapore schools are very much different and I think it was because of these differences that we were able to learn a lot during such a short 6 weeks. We faced a lot of challenges such as language and content. There were many times when we had to use hand signals, actions, and sounds or get help from the teachers to help us translate our instructions. However, all the students we had were all very eager to learn despite the language barrier and it was really heartwarming for us. It must have been hard for the students to have so many lessons in English and the Grade 7 students even had to learn Mathematics in English. We learnt so much about ourselves, the way we teach and why we teach. For me, my favorite part about teaching is the students excitement, the shine in their eyes and the look on their faces when they finally understand something. The 6 weeks in Mårslet Skole were truly memorable because of all the students we had, how they were all so enthusiastic in our lessons and how friendly they were to us. I think that these are feelings that cannot be expressed using a few simple words. Just as they had touched our lives, we hope that we had touched their lives too and left a deep impression which will stay for ages to come. Many thanks We would first like to extend our thanks to VIA University College, for collaborating with our school in Singapore. We would also like to thank Mårslet Skole, Prinicpal Inge Pedersen, our co -ordinator Britta Pedersen, our cooperating teachers Michael Lee, Flemming Rasmussen, Dennis Hoffskov, and all other teachers who have so graciously invited us to observe your lessons and not to forget all the wonderful students especially Class 7a, 3a and 3c for participating actively in our lessons. And last but not least, we would like to thank our host families (Peter Mouritsen s family, Morten Mansachs s family and Lone Andersen s family) for giving us a nice place to stay and accepting us to be part of your family. You have made our stay in Mårslet a very memorable and unforgettable one. In a short 6 weeks, we have grown to be a part of our host families and we enjoyed our time making dinner, cycling, going to summer house and living together. We will never forget the times we had. Life in Mårslet was more enjoyable because of all the love and care you have so generously shown us. By GRACE CHAN * Massage til gravide * Massage efter fødslen * Nordlys Massage til kvinder Velvære - Ro - Glæde Massageterapeut Anette Krogh

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Vejen ind i reformen En rejse, vi indledte i efteråret 2013 Vores WHY hvad er vores

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere