MÅRSLET-bladet OKTOBER Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet OKTOBER Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet OKTOBER MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos Håndboldkaravanen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: PR-OFSET Klamsagervej Aarhus Tlf: BYENS HUS behøver din støtte nu Det nye Multi Hus i Mårslet bliver en realitet indenfor et par år, hvis vi i Mårslet er parate til det. Den lokale brugsforening medvirkede til et alle tiders startskud for en lokal indsamling med en donation på kroner i forbindelse med byens festuge. Der har gennem flere år været en del snak om hvordan og hvorledes kapaciteten til at imødekomme den øgede efterspørgsel på aktivitets tilbuddene som byens udvikling giver. Sidste efterår kom første gennembrud i projektet efter at der blev bevilget 1,6 mill. kr. fra Aarhus kommunes anlægspulje.. En af forudsætningerne i forbindelse hermed er dog naturligt at der også skal fremskaffes 2,25 mill. kr. svarende til 15% i lokal egenfinansiering i forhold til det nuværende projekt. På nuværende tidspunkt mangler der ca. 1,3 mill. som gerne skal kunne skaffes i form af indbetalinger og støttetilsagn indenfor det næste halve år. Det er tanken at det skal blive hele byens hus med anvendelse af alle former for foreninger og sammenslutninger og selve etableringen vil blive i en Erhvervsdrivende Fond med en selvstændig og uafhængig bestyrelse. Spørgsmålet er nu om du er med og er parat til at sige JA til at støtte op om dette nye Multi Hus én mulighed er at anvende den blanket som er med dette nummer af Mårslet Bladet jeg kan kun opfordre til at sætte blæk på blanketten, for det er nu det gælder og ikke om et år. Et kendt ordsprog engelsk ordsprog siger When the mind is ready the money is ready - jeg håber at sindet er klar hos de mange I Mårslet. Erling Sørensen Medlem af styregruppen for Multihuset Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Anette Poulsen Nymarksalle Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf

4 4.Trafikforhold Oddervej Kommunen haste inviterede fællerådene i Aarhus Syd om forholdene på Oddervej ved vejkrydsene omkring Beder og Malling. Der har været mange trafikuheld ved disse vejkryds, og presset fra Beder Malling Ajstrup Fællesråd, har endelig båret frugt. I øjeblikket arbejdes der på en såkaldt shunt ved Damgårds Allé, og der arbejdes på at etablere en rundkørsel til erstatning for krydset ved Bredgade. Fra Mårslet Fællesråd anførte vi, at der også bør kikkes nærme på mulighederne for at forbedre forholdene ved krydset Hørretvej / Oddervej. Kommunen lovede, at lade dette kryds indgå i overvejelserne omkring ændringen af Ringvej Syd krydset. På mødet blev vi lovet, at hele Oddevej strækningen mellem krydset Ringvej Syd i Nord og krydset Bredgade i syd vil indgå i en samlet vurdering. Kommunen arbejder videre med sagen, og vi vil blive præsenteret for resultatet af deres undersøgelser på det årlige møde med fællesrådene d. 25. september. Beder Bering vejen Arbejdet med udarbejdelse af VVM redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) går som planlagt. Næste større milepæl i denne proces er, at byrådet skal godkende VVM redegørelsen til offentliggørelse, hvilket forventes at ske i slutningen af MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Stort og småt fra Fællesrådet Herefter begynder 2. offentlighedsfase, hvor borgere får mulighed for at indsende indsigelser til projektet. Hvis alt går efter planen, vil det endelige projekt blive godkendt af Byrådet medio Foreningernes dag Igen i år havde Mårslet Fællesråd fornøjelsen af at kunne uddele støtte til foreninger i Mårslet. Blandt ansøgningerne var der to, som blev udvalgt. KultuCafé 8320 ved Hanne Davidsen og Kulturformidling i Mårslet ved Anna Johnsen, fik hver tildelt k. Der er stemning i Forretningsudvalget for, at der igen i 2014 budgettet afsættes et beløb som kan uddeles til støtte til nye forenings-initiativer. Træer langs Langballevej Mange af træerne ved den nye sti langs Langballevej, har skader og nogle er allerede væltet. Vi kan ikke forvente, at disse træer står evigt. Derfor har Miljøudvalget fremsendt ønske om at få plantet nye træer på sydsiden af stien. Med de nuværende regler for plantning af træer langs veje, kan det ikke lade sig gøre at genplante hvor de nuværende træer står. Vi må håbe på, at kommunen ser velvilligt på vor ansøgning. Kogræsserlaug Projektudvalget har arbejdet længe på at få etableret et kogræsserlaug. MÅRSLET FÆLLESRÅD Kommunen har indhegnet halvdelen af Hørret Enge og der er ved at blive sat kreaturer ud på arealet. Baneoverskæring Hørretvej Kommunen oplyste på et møde i foråret at der er penge til projektet i år. I øjeblikket samler kommunen flere projekter med dynamiske tavler med henblik på at sende dem ud i samlet udbud. Konkret etableringsdato afventer. Forvarsling af bump på Obstrupvej Kommunen vil overveje vort forslag om, at der opsættes en advarselstavle som forvarsler bumpene i 30 km zonen. Der tilføjes et ekstra skilt så der forvarsles f.eks m før zonen starter. Dette skal dog godkendes på færdselsmøde hvor Politiet deltager. Der kan gå et stykke tid før vi får afklaring på sagen. John Engelbrechtsen Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Husk deadline indlevering af stof og annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

5 MÅRSLET-bladet OKTOBER Så er MultiHuset i Mårslet rykket nærmere Indsamlingen er i gang og Mårslet-Armbåndet er en realitet! I forbindelse med Byfesten i Mårslet i august blev indsamlingen til det kommende MultiHus sat endeligt i gang. På Torvet ved SuperBrugsen blev mini-udgaver af de kommende mursten præsenteret sammen med Tilsagnsblanketter for både interesse- og konkret tilskudstilkendegivelse. På det tilknyttede LoppeMarked var der salg at støttearmbånd til en flad hundredekroneseddel. Heraf gik kr. 50,- af hvert solgt armbånd til mursten til MultiHuset. Der var stor interesse for at støtte MultiHuset gennem dette initiativ og selv store og mindre store hærdebrede herrer, som indtil denne dag på ingen måde og nogensinde havde overvejet så meget som at kaste et blik på et herrearmbånd overgav sig og gik friskt til de fremlagte armbånd. Ved den efterfølgende evaluering i IndsamlingsGruppen måtte vi konkludere, at Mårsletborgerne havde taget armbånd-ideen til sig som en måde både at støtte og at skabe opmærksomhed og synlighed om MultiHuset på. Derfra var der ikke langt til ideen om at lancere et helt specifikt og unikt Mårslet MultiHus Armbånd, som nu er på vej i produktion og som vil være klar til salg i diverse pop-up -shops rundt om i byen inden længe. Prisen bliver kr. 150,- pr. styk og heraf går kr. 90,- til MultiHuset. Pop-Up-Shops Lige pludseligt er den der Pop-Up- Shop en med salg af Mårslet- Armbåndet og information om Multi- Hus Indsamlingen. Det kan være en lørdag i myldretiden på Torvet; det kan være en hverdag i et af supermarkederne; det kan være en aften i Halhuset eller Motionscentret; det kan være hos en af vore sponsorer; eller Hold øje med os og bak op om MultiHus Indsamlingen, når du møder os. Hanne Marklund, IndsamlingsGruppen for årslet MultiHus

6 6 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Plantning af træer er mere aktuelt end nogensinde før. Miljøudvalget har i samarbejde med vor mand i kommunens Grønne Råd, Jørgen Brandt Andersen, anmodet om at få plantet træer langs Langballevej fra Langballevænget syd for den nys anlagte sti derfra til Hovstien i lighed med de træer, der allerede er plantet langs vejen øst for Hovstien til Langballe By. Og det skulle der være gode muligheder for at få opfyldt til næste år. Så er Miljøudvalget ved at komme sig Nyt fra Miljøudvalget over den bandbulle Stiftstidende lod gyde over vore haveejeres manglende ansvarlighed overfor grundvandets renhed her i Mårslet (- og Beder, Malling og Ajstrup). Ved nærmere eftersyn viste det sig dog at stamme fra en pressemeddelelse udsendt af kommunens vandfolk i forbindelse med den allerede i april lancerede kampagne, SPRØJTEFRI, som dette blad så smukt har medvirket til ved at omdele brochure og klistermærker til brug for borgerne i Mårslet i deres indædte kamp for at holde haverne rene og præsentable og fortovene på den sunde måde.for at lodde stemningen blandt alle husstande i Mårslet og omegn (8320) har vi udformet et skema med spørgsmål om vand og miljø. Skemaet bringes her i bladet og man kan udfylde det - og lægge det i en kasse, der er sat op i Super-Brugsen inden 1. november Godt miljø og navnlig rent grundvand - og dermed drikkevand - er ikke noget, der kommer af sig selv så brug et par minutter på skemaet, som så også sætter tankerne i gang. Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd

7 MÅRSLET-bladet OKTOBER Spørgeskema vedr. miljøet og SPRØJTEFRI - Kampagnen Spørgsmålene besvares med "Meget enig helt uenig"med 7 gradueringer og de ser sådan ud foreløbigt: Nr. Påstand, der synes at være debat om Sæt kryds i den kolonne, der svarer til din holdning Meget enig Enig Hælder til Ligeglad Lidt uenig Uenig Helt uenig 1 Mårslets vand er godt. Det bør beskyttes bedst muligt. 2 Grundvandet under Mårslet by - inden for vandskellene mod nord og mod syd er en unik ressource. 3 Brug af gift farligt for grundvandet bør undgås i alle haver, grønne områder og trafikanlæg af enhver art. 4 Giftfri haver bør certificeres evt. ved tinglysning medførende værdiforøgelse. 5 Jeg bruger mærkaterne fra den SPRØJTEFRI kampagne, for at vise min holdning overfor mine medmennesker. 6 Jeg synes, at det bør kunne markeres offentligt, at jeg accepterer et forbud mod brug af grundvandsfarligt gift i enhver form på min grund. 7 Det virker som en god ide, at kommunen betaler for tinglysning af evt. pionerområders haver (Matrikler) 8 Gift i grundvandet er uopretteligt - jeg påtaler, når lejlighed byder sig, andres evt. brug af sprøjtegifte. 9 Ved særligt svære angreb af f.eks. skvalderkål vil jeg bruge Round-Up (i fortyndet brugsklar form) til at kontrollere planteangrebet. 10 Jeg er interesseret i detaljeret oplysning om sprøjtegifte og måder at holde haven ren uden brug af samme 11 Hold Rent Dagen her i Mårslet er en god ting og jeg vil bidrage næste år. 12 Jeg støtter kommunens bestræbelser på at få rejst mest mulig skov i 8320 området både af hensyn til CO2 optagelse og grundvandsbeskyttelse. 13 Jeg kunne tænke mig at installere regnvands opsamlere i forbindelse med mit tag og bruge vandet til at vande have. 14 Udkørsel af gylle på markerne ved Mårslet bør varsles på maarslet.net dagen før. 15 Mit eget problem med miljøet her (a.: 16 Mit eget problem med miljøet her (b.): Hvis man ønsker at blive kontaktet; anfør da mail adr.: Alder er ret vigtig at få anført: Anfør hvilken type bolig du bor i her i Mårslet (8320) Villa med have, rækkehus o.l. med egen have Lejlighed med altankasser. Har familien har bil - 1.: 2.: flere Antal biler: Udfyld skemaet og læg det i Boksen, opsat ved Super-Brugsen inden 1. November 2013 med venlig hilsen - Fællesrådets Miljø udvalg

8 8 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Onsdag d. 2. okt. kl : Gudstjeneste Torsdag d. 3. okt. kl : Tag-selv-bord. Pris: 60 kr. Søndag d. 13. okt. kl : Bankospil Mandag d. 14. okt. kl : Syng med Solveig AKTIVITETER I OKTOBER 2013 Mandag d. 21. okt. kl : Modeshow og tøj salg med Dorthe Kring Onsdag d. 23. okt. kl : Film om Frankrig Mandag d. 28. okt. kl : Krolf el. boccia Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl Henvendelse om Genbrugsen til: Karen Kristensen Villy Pedersen Henry Lander Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl , men kun efter aftale ml. kl Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 Tlf.: Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf (nyt hovednummer) Brugerrådets tlf.: (direkte) Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Vi søger frivillige spisevenner til hyggelig socialt samvær med beboerne i plejeboliger i dagligstuen mellem kl Kontakt Birgit Jørgensen, teamleder på mail: eller tlf.: for at høre nærmere.

9 MÅRSLET-bladet OKTOBER Vi savner vores bus på Kildevang Kære Mårslet borgere Begrundelsen for dette brev er, at lokalcentrets bus blev kasseret sidste år efter 12 års tro tjeneste og at der ikke bliver anskaffet en ny for kommunens penge. De borgere, der havde stor glæde af oplevelsesturene i bussen, savner at komme ud at køre nu. Det drejer sig om en gruppe borgere uden mange muligheder for selv at komme ude i naturen. De bor i plejeboligerne med hjælp døgnet rundt eller i en ældrebolig i nærheden af lokalcentret. Disse busture giver denne gruppe borgere mulighed for at få årstidernes skifte tæt ind på livet. Busturene skaber meningsfulde oplevelser sammen med andre og under trygge forhold. Turene kan være ud i det blå, ind til byen til et bestemt sted for at få en fælles oplevelse, eller til et indkøbscenter for at støtte borgerne i at kunne blive ved med at klare sig selv i eget hjem. Bussen bruges flere gange ugentligt på fortrinsvis halvdags ture. Der er en gruppe frivillige chauffører der gerne stiller sig til rådighed ved disse ture, så personalet kan koncentrere sig om beboerne, for at sikre at de få en god oplevelse på køreturen. Prisen for en afgiftsfrie handicapvenlig bus ligger omkring 350,000 kroner. Vi er gået i gang med at samle penge ind til bussen og ved udgangen af august måned er vi halvvejs. Brugerrådet har lavet en pengesøjle, der hænger i lokalcentrets indgang, for at synliggøre, hvor langt vi er kommet med indsamlingen og hvor pengene er kommet fra. Vi vil blive meget glad for dit bidrag, pengene kan sættes ind på denne konto i Djurslandsbank: eller afleveres til brugerrådet, som så sørger for at pengene kommer i banken. Vi tager med stor taknemmelighed imod alle bidrag store som små. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen, Birgit Jørgensen Teamleder Lokalcenter Kildevang Tlf: / Mail: Kildevangs Venneforening Vi vil glæde os til at se rigtige mange til vores Generalforsamling onsdag den kl. 19,00 i Caféen på Kildevang På valg er Inger Christiansen, Gerda Jensen og Erling Poulsen. Efter generalforsamlingen serverer vi kaffe og brød og Preben Ulvskov vil underholde os, så mød nu op til en hyggelig aften. Høstfest fredag den kl , en rigtig hyggelig aften, vi glæder os til at se rigtig mange. Middag, musik og dans. Pris 130,00. Vin, øl og vand kan købes. Amerikansk lotteri. Tilmelding til Inger Christiansen, tlf , eller i caféen senest den Med venlig hilsen Venneforeningen Inger Christiansen Formand

10 10 MÅRSLET-bladet OKTOBER

11 MÅRSLET-bladet OKTOBER Vores grønne områder er ikke hundetoiletter Der er i stigende grad en tendens at hundeejer ikke rydder op efter deres kæledyr. Når man går rundt omkring vores dejlig lille by, kan man tydelig bemærke at udsigten er ødelagt af hundeafføring som ligger på stierne og græsarealer. Det er dog ikke kun udsigten der er ødelagt, det forhindrer også børnene for at kunne lege da mange forældre gider ikke at skulle risikere at deres børn kommer hjem dækket i hundelorte eller værre at de bliver smittet med ormene fra hundeafføring. Jeg har selv forsket hundeparasitter og andre parasitter, og kender til den reelt risiko der kommer fra disse parasitter, som mennesker kan pådrage sig hvis de kommer i kontakt med æggene som er i afføring. Toxocara canis er en smitsom parasite som kan overføres fra hund til mennesker. Den velkendt og de umodne larver rejser gennem kroppen især lungerne og kan lægge sig til sidst bagved øjnene af mennesker. Sygdommen hedder toxoxariasis (http://www.cdc.gov/ parasites/toxocariasis/disease.html). Symptomerne kan være en mildere sygdom som en allergisk reaktion som er jo forværret i dem som har allergi i forvejen men i den værste tilfælde kan den forårsage blindhed. Det behøver kun være et barn som bliver smittet af sygdommen for at gøre denne adfærd, det vil sige at ikke rydde op efter hunden, uacceptabel. Hvorfor i et modern samfund hvor vi kender risikoen, er der folk der vil udsætte vores børn for dem, når de kan nemt og hurtigt fjerne afføringen, således beholder byen rent og sikkert, da de jo selv bor i byen. Hvis de folk mener ikke at det er deres opgave så burde de derved stille selv spørgsmålet, om de burde have en hund, hvis ikke de kan selv sørge for den på alle måde, og derved konsekvenserne af hundeejerskab. Hvorfor skal ansvar lægges hos os som benytter områderne, og vil gerne sikre de bedste vilkår for vores børnene. Det er ikke kun forældre med børnene som benytter steder hvor folk gå med hunde men også daginstitutioner. Det er hundeejerne som har taget en beslutning for at ville købe/eje en hund og dermed skal tage ansvar for alt der hænger sammen med hundeejerskab. Der skal siges at det er bestemt ikke alle hundeejer, som er ubetænksom, og der er mange som rydder op efter hundene. Disse folk skal også lige bemærkes fordi det er ikke dem at indslaget peger på, men det kræver kun få til at ødelægge det for mange. For at beholde Mårslet som et tiltrækkende sted hvor vi kan alle bo sammen uden bekymringer om sygdom og ulækkert uheld burde vi som et lille samfund sætte fokus på det stigende problem. Hvert år er der et drive til at gøre Mårslet rent ved at samle dåser og andet affald op, og det sætter jeg selv stor pris på den, men jeg vil hellere se en dåse liggende på græsset, end skal bekymre mig om mine børn ved uheld kommer til at røre ved den eller værre kunne muligvis falde i hundeafføring. Til dem der ejer hunde og tænker at det ikke skader, tænk lige på jeres egne familier og om De ville udsætte dem for de sygdom eller bare for den ulækre hændelse af et barn som falder eller rører ved det. Det er ikke fordi der er ikke plads til hunde men de delte områder skal også kunne benyttes af alle og det kræver lidt ekstra indsats fra hundeejerens side. Venligst ryd op efter jeres kæledyr og derved gør Mårslet et sted for os alle... RL

12 12 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013

13 MÅRSLET-bladet OKTOBER MultiHus i Mårslet SuperBrugsen hjælper Mårslet MultiHus videre med indsamlingen Lørdag ved byfesten fik MultiHuset en rigtig god kickstart af indsamlingen. SuperBrugsen donerede nemlig ikke mindre end kroner og vil yderligere give 10% af det beløb, der kommer ind ved husstandsindsamlingen. SuperBrugsens bestyrelse og styregruppen for MultiHuset ved overrækkelsen Vi har fulgt MultiHus projektet fra sidelinjen igennem længere tid. Vi ønsker at støtte projektet, da vi mener at det kommer alle vores medlemmer til gode, sagde Anne-Mette Bay Bjørn, formand for Brugsforeningen ved overdragelsen af pengebeløbet til MultiHus gruppen. Brugsforeningen vedtog i foråret en ny strategi for SuperBrugsen i Mårslet, som bl.a. fokuserer på at styrke udviklingen af Mårslet som by og levested for alle borgere. Desuden er der truffet aftale med MultiHus indsamlingsgruppen om at Brugsforeningen donerer 100 kr. for hver indsamlede kr. ved hustandsindsamlingen. Indsamlingen vil blive fulgt løbende hen over efteråret. På den måde vil borgerne i Mårslet blive belønnet for deres donation præciserede Formanden for Brugsforeningen. Ud over den store donation fik Multi- Hus gruppen ved byfesten igen gang i indsamlingen med salg af armbånd og salg af mursten. Mursten kan købes som det fremgår af den indlagte tilsagnsblanket. MultiHuset har fået kommunalt tilsagn på 1,6 million i 2012, med forventning om mere i år. Vi har allerede samlet over kroner ind og skal op på 2,25 million, så vi mangler stadig godt 1,3 million. Se mere på Kurt Kirkedal Laursen MultiHusets styregruppe.

14 14 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen Sculpture by Giber Å og Sommerfest Noget for alle Omkring 100 klubmedlemmer fra 5., 6. og 7. klassetrin deltog i projekterne omkring udstillingen, og der var noget for alle. Nogle af børnene arbejdede kreativt med skulpturer til selve udstillingen, andre arbejder med drama og sang over temaet Mod Strømmen og andre var meldt til som pressekorps og skulle fotografere og skrive historier om både processen og selve udstillingen. Fernisering og Sommerfest Værkerne blev afsløret i forbindelse med Ung i Mårslets store sommerfest fredag d. 30. August på legepladsen Midgaard. Medlemmer med forældre og søskende var indbudt på dagen, hvor legepladsen var pyntet med fakler og parasoller. Der blev desuden tændt op i grillen, så man kunne medbringe egen mad. Klubberne bød på kaffe og kage og der kunne købes øl og sodavand i baren. I uge 34 og 35 summede både klub Midgaard og Club 7up i Mårslet af kreativ energi. Temaet var Mod Strømmen og refererer til Giber Å, der løber i baghaven af Legepladsen Midgård på Testrupvej. Langs åen var der guidede ture, hvor kunstnerne fortalte om deres værker. På turen fik man samtidig oplevelsen af det sang og drama, der også hørte til udstillingen. Til lejligheden var der lavet en brochure, hvor man kunne læse mere om de enkelte værker, hvis man havde lyst. Alle borger i Mårslet velkomne Med henblik på at give alle borgere i Mårslet et indblik i det pædagogiske arbejde, der laves i Ung i Mårslet, og som en mulighed for at nyde omgivelserne på legepladsen, var der åben invitation til at kigge forbi udstillingen fra lørdag d til og med den 5. september, hvor værkerne stadig stod langs åen. Kom man forbi om eftermiddagen i hverdagene, kunne man endog være så heldig at få en snak med en af kunstnerne.

15 MÅRSLET-bladet OKTOBER UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen KlubM. Åbningstider i Ungdomsklubben efteråret Mandag: Onsdag: Torsdag: Det fede KlubM store aktivitets program for efteråret September: Fredag den 20 Festlig fredag fra kl Oktober: Weekenden den 5/6 Tur til Vigsø feriecenter. Fredag den 25 KlubM fest November: Fredag den 15 Festlig fredag fra kl December: Fredag den 13 Festlig fredag med underholdning. Tidspunkt kommer senere. Skitur Juhuuu.. KlubM drager på skitur til Zell Am See i 6 dage i uge 7. Der er 35 tilmeldte unge til skituren. I vil høre nærmere i næste nummer. Unge, alkohol og hash. Vi har over forår/sommer haft en del besøg af unge mennesker på KlubMidgaard. Vores generelle opfattelse er, at det langt hen ad vejen er foregået stille og roligt. Men vi har desværre også oplevet en del hærværk kr ,00. Det er penge der går fra medlemmerne. Mange gange har der været store mængder af tomme flasker alkohol og joints skodder. Det er trættende og giver stof til eftertanke. De unge er velkommen og vi indbyder specielt til, at de kan komme på Klub Midgaard- men de skal ganske enkelt opføre sig ordentligt. Vi vil gerne appellere til, at I forældre er opmærksomme, og tager en snak med de unge om deres ve og vel og færden. Vores oplevelse er, at det er i de små enheder der bliver røget hash og også øvet hærværk. Sommerbussen et tiltag i Ungiaarhus oddervej i samarbejde med institutioner og skoler i vores område, har været på besøg i Mårslet gennem hele ferien og kører forsat. De har været i kontakt med mange unge i løbet af ferien og generelt haft en god kontakt med de unge. De rapporterer, der har været drukket rigtig meget alkohol og røget meget hash i Mårslet denne sommer

16 16 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 GÅR I VINTERHI Det betyder dog ikke at jeg har lukket, i kan fortsat ringe på og lave aftale for hjemmebesøg. Det er kun min ugentlige stand på torvet der holder vinterpause. Sidste gang i Mårslet bliver tirsdag d. 1/10. I stedet holder jeg åbent i min lille butik på Sofienlystvej 7c i Malling, i følgende tidsrum: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14,00 17,30 Jeg vender tilbage på torvene omkring 1. april 2014, alt efter vind og vejr. Mvh. Mikael Nymann Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

17 MÅRSLET-bladet OKTOBER Lederen Af INGE PEDERSEN, Skoleleder Kurs mod fremtidens folkeskole I juni måned vedtog et bredt politisk flertal en ny skolereform. Det betyder, at når børnene næste år møder ind efter sommerferien, vil de skulle sige goddag til en ny og anderledes skoledag. Børnene vil få væsentligt flere timer hver uge, end de har nu: 30 timer fra klasse, 33 timer fra klasse og 35 timer fra klasse, og skoledagen vil være mere varieret, så bevægelse og mere praktiske og anvendelsesorienterede læringsformer veksler med mere stillesiddende arbejdsformer i løbet af skoledagen. Lærere og pædagoger skal samarbejde endnu tættere om børnenes trivsel og læring, og det omkringliggende samfund skal drages mere ind i skolens liv, så fx forenings- og erhvervsliv i lokalområdet kommer til at spille en større rolle i dannelsen og uddannelsen af de unge. De tre overordnede mål for reformen er at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan at skolen skal mindske betydningen af social arv og at tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Det er en målsætning, at eleverne fremover skal kunne det samme i 8. klasse, som vores elever kan i 9. klasse i dag. Det skal blandt andet ske ved, at undervisningen i endnu højere grad end i dag skal målrettes hver enkelt elevs behov og gennem ekstra undervisningstimer. Fx skal engelskundervisningen starte fra 1. klasse (mod 3. klasse nu), tysk fra 5. klasse (nu 7. klasse), flere timer i dansk og matematik fra klasse, og der skal være understøttende timer og flere valgfag fra 7. klasse. Du kan læse mere om reformen på Undervisningsministeriets hjemmeside. Vi er i gang Skolerne har altså dette skoleår til at forberede sig på det nye, og på Mårslet Skole er vi da også i fuld gang! I vores indskoling har vi i år indført et temabånd en time midt på dagen tre gange om ugen. Her laver pædagogerne fra SFO aktiviteter med børnene med natur og bevægelse i fokus. Fra klasse er eleverne samlede i grupper på tværs af alder, så de yngste kan lære af de ældre, og børn kan tage ansvar og opleve fællesskaber på nye måder. Én dag om ugen har klasserne en fordybelsesdag, hvor en lærer og pædagog er sammen om klassen stort set hele dagen. I denne måned bruger klasserne på vores 3. årgang dagen til at udforske Hasle Bakker og de forløb i faget natur/teknik, som er oplagt at arbejde med dér. Vores temabånd gør (sammen med de timer, som børnene mangler fra lockouten i foråret), at skoledagen allerede nu for de yngste elever er noget længere, end de er vant til. Medarbejderne gør sig erfaringer med, hvad der skal til, for at eleverne har energi hele dagen og er parate til at lære. Samtidig får lærere og pædagoger sat rammer og retning for deres samarbejde, så de i endnu højere grad kan samarbejde om børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling. Stor fælles opgave Indførelsen af den nye folkeskole er helt sikkert en stor opgave og vil være en betydelig ændring af hverdagen for både børn og medarbejdere. Men det er også en spændende udfordring, som vi kun kan løse i et tæt samarbejde - både internt på skolen, men også med forældre, Klub og Ungdomsskole, foreninger og lokalområdet i øvrigt. Der bliver nok at se til.

18 18 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 Mårslet Skole Koste, armbånd og en pisprås som i gamle dage Sidste skoleår havde Mårslet Skoles Venner ikke så travlt i afdelingen for uddeling af penge. Lidt blev det dog heldigvis til blandt andet til hele 5. årgang. Foreningen hjalp dem med financieringen af en dag med historiske aktiviteter på Hjerl Hede. Mads og Kirstine fra 5.a og Sigrid og Ditte 5.c har skrevet om hele turen til Aarhus Kommunes lejrskole i Sahl: Vi er fire elever fra 5. årgang, som har været på en fantastisk lejrtur. Først vil vi rigtig gerne takke Mårslet skoles venner, som har været så søde at donere over 3000 kr. til vores dejlige tur, der gik til Sahl, og alle de sjove aktiviteter på turen. Vi startede mandag morgen ved Mårslet Station. Da vi kom til banegården i Århus, skiftede vi over til et Arriva-tog, som kørte direkte til Vinderup. Vi gik de sidste 3 km til Sahl lejrskole. Da vi ankom, spiste vi vores madpakker, og der blev sagt et par ord om reglerne. Vi tjekkede ind på vores værelser og pakkede det meste ud. Så gik turen til Sahl kirke, hvor vi blandt andet skulle lave opgaver om det gyldne alter, som faktisk er et gammelt sengestykke. Det er det ældste alter i Danmark. Næste dag gik turen til Hjerl Hede, som er et frilandsmuseum. Der prøvede vi en masse sjove aktiviteter, som at lave en kost fra gamle dage, lave armbånd ud af fåreuld, grutte mel og lave en såkaldt pisprås ud af fårelind og træ. Derefter fik vi tid til at købe en is og et par souvenirs til at tage med hjem. Næste morgen da vi havde fået morgenmad, smurt madpakker, pakket og gjort rent, gik vi de tre kilometer til stationen og tog togene hjem. Vi kommer til at savne stedet, men det var da også lidt dejligt at komme hjem, få et varmt bad og sove i sin egen seng. Telefon: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

19 Nedenstående billeder stammer fra et malerprojekt, hvor 1. klasserne i SFO lavede maleri med fødderne til ophængning på containeren. MÅRSLET-bladet OKTOBER Malerprojekt

20 20 MÅRSLET-bladet OKTOBER ugers undervisning fra Singapore I maj startede 3 lærerstuderende fra Singapore i 6 ugers praktik på Mårslet Skole. Det blev en stor oplevelse for de involverede klasser, lærere, familier og for de studerende selv. Det fortæller en af de studerende om i denne artikel. An enriching experience I think I speak for both Dorothy and Yvonne and myself when I say that these 6 weeks spent in Mårslet Skole has been an amazing and enriching experience. Before we came, we only had basic information on how the Danish schools were like and hence we came to Mårslet full of anticipation and excitement just thinking about what we would be able to learn here. The Danish schools and Singapore schools are very much different and I think it was because of these differences that we were able to learn a lot during such a short 6 weeks. We faced a lot of challenges such as language and content. There were many times when we had to use hand signals, actions, and sounds or get help from the teachers to help us translate our instructions. However, all the students we had were all very eager to learn despite the language barrier and it was really heartwarming for us. It must have been hard for the students to have so many lessons in English and the Grade 7 students even had to learn Mathematics in English. We learnt so much about ourselves, the way we teach and why we teach. For me, my favorite part about teaching is the students excitement, the shine in their eyes and the look on their faces when they finally understand something. The 6 weeks in Mårslet Skole were truly memorable because of all the students we had, how they were all so enthusiastic in our lessons and how friendly they were to us. I think that these are feelings that cannot be expressed using a few simple words. Just as they had touched our lives, we hope that we had touched their lives too and left a deep impression which will stay for ages to come. Many thanks We would first like to extend our thanks to VIA University College, for collaborating with our school in Singapore. We would also like to thank Mårslet Skole, Prinicpal Inge Pedersen, our co -ordinator Britta Pedersen, our cooperating teachers Michael Lee, Flemming Rasmussen, Dennis Hoffskov, and all other teachers who have so graciously invited us to observe your lessons and not to forget all the wonderful students especially Class 7a, 3a and 3c for participating actively in our lessons. And last but not least, we would like to thank our host families (Peter Mouritsen s family, Morten Mansachs s family and Lone Andersen s family) for giving us a nice place to stay and accepting us to be part of your family. You have made our stay in Mårslet a very memorable and unforgettable one. In a short 6 weeks, we have grown to be a part of our host families and we enjoyed our time making dinner, cycling, going to summer house and living together. We will never forget the times we had. Life in Mårslet was more enjoyable because of all the love and care you have so generously shown us. By GRACE CHAN * Massage til gravide * Massage efter fødslen * Nordlys Massage til kvinder Velvære - Ro - Glæde Massageterapeut Anette Krogh

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere.

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere. TORSDAGS-NYT 28. august 2008 Skolestart Det er dejligt at mærke, at skolen nu er i gang efter ferien. Lærings livet blomstrer og glade børn tumler omkring os! Dejligt at opleve de nye 0. klasser er ved

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 HÅNDARBEJDE OG FREMSTILLING AF KORT 4 BAGEGRUPPE 4 BLOMSTERBINDING

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere