Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017"

Transkript

1 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs S Hedensted Region Midtjylland Regional Udvikling

2 Indhold Befolkningen Befolkning 5 Uddannelse 9 Indkomst 12 Flyttemønstre 15 Beskæftigelse 20 Pendling 25 Arbejdsløshed 28 Erhvervslivet Erhvervsstruktur 31 Iværksætteri 33 Fokuserede vækstområder 37 Kontakt: Fotos: Niels Aage Skovbo og Region Midtjylland 2

3 RingkøbingRanders Skjern 3

4 Indbyggere Arbejdspladser Ringkøbing- Skjern i tal Areal 1470 kvadratkilometer Nettotilflytning -447 personer Arbejdsstyrken Antal indbyggere er opgjort 1. januar Det gælder ligeledes arbejdsstyrken, som er opgjort for årige. Antal arbejdspladser omfatter både offentlige og private og er opgjort ultimo november Nettotilflytningen er opgjort i 2016 og indeholder ikke indvandring fra og udvandring til udlandet. Den gennemsnitlige pendlingsafstand er opgjort efter bopælsområde ultimo november Kommunens areal er opgjort i Kilde: Region Midtjylland, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K) Gennemsnitlig pendlingsafstand 20,5 km

5 Befolkningen 5

6 Befolkning Befolkningsudvikling fra Samsø Lemvig Struer Skive Ringkøbing-Skjern Norddjurs Hedensted Syddjurs Ikast-Brande Holstebro Odder Favrskov Silkeborg Herning Viborg Randers Skanderborg Horsens Aarhus Region Midtjylland Hele landet -7% -7% -5% -3% -2% 0% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% Figuren viser den procentvise befolkningsudvikling i kommunerne, i Region Midtjylland og i hele landet i perioden Befolkningen er opgjort i 1. kvartal i 2010 og Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik 9% 9% Andel årige i Samsø Struer Syddjurs Odder Lemvig Ringkøbing-Skjern Favrskov Skanderborg Skive Hedensted Ikast-Brande Norddjurs Silkeborg Viborg Holstebro Herning Randers Horsens Aarhus Region Midtjylland Hele landet 50,5% 52,9% 53,1% 53,4% 53,6% 53,8% 54,5% 54,7% 55,0% 55,1% 55,3% 55,5% 55,8% 56,0% 56,1% 56,9% 57,2% 58,2% 64,6% 58,0% 58,1% Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er mellem 20 og 64 år i kommunerne, i Region Midtjylland og i hele landet i 1. kvartal Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik

7 Befolkning Befolkningspyramide med fremskrivning til år år år år år år år år år Figuren viser befolkningen 1. januar 2017 og 2027 fordelt på 10 års aldersgrupper Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper Udvikling i antal Ringkøbing- Skjern Ringkøbing- Skjern Udvikling i procent Region Midtjylland Hele landet 0-15 år % 2% 3% år % -5% -4% år % 2% 2% år % 19% 13% 80+ år % 56% 55% I alt % 5% 5% Tabellen viser den fremskrevne befolkningsudvikling fra 2017 til 2027, opgjort på fem aldersgrupper for kommunen, Region Midtjylland og hele landet. 7

8 Befolkning Befolkningsfremskrivning Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Hele landet Figuren viser den fremskrevne befolkningsudvikling i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet i perioden 2017til Indeks 2017 =

9 Uddannelse Antal studerende opgjort efter bopæl i 2016 Ringkøbing-Skjern Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Professionsbachelor Figuren viser antallet af studerende opgjort efter bopælskommune i 2016 og den igangværende uddannelsesaktivitet pr. 1. oktober. Akademisk Bachelor 41 Lange videregående uddannelser 44 Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Professionsbachelor Akademisk Bachelor Lange videregående uddannelser 15% 12% 11% 9% 1% 2% 3% 8% 0% 6% 0% 4% 58% 69% Figuren viser fordelingen af studerende i kommunen og i Region Midtjylland opgjort efter bopælskommune i 2016 og den igangværende uddannelsesaktivitet pr. 1. oktober. Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Befolkningens højeste fuldførte uddannelse i 2017 Grundskolen Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Gymnasial Ringkøbing-Skjern 23% 4% 49% 5% 16% 4% Region Midtjylland 19% 6% 39% 6% 21% 10% Hele landet 19% 6% 37% 6% 20% 12% Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år) fordelt på højeste fuldførte uddannelse i Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). 9

10 Uddannelse Andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2017 Figuren viser, hvor stor en andel af de årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og videregående uddannelse). Profilmodellen 5 og 25 år efter 9. klasse i % 11% 24% 22% 4% 4% 0% 0% 20% 26% 78% 74% 62% 62% 94% 93% 65% 66% 66% 67% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 71% 71% 72% 74% 74% 75% 75% 78% 71% 70% 5 år efter 9. klasse 25 år efter 9. klasse Med mindst en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse 25 år efter 9. klasse 5 år efter 9. klasse 25 år efter 9. klasse 5 år efter 9. klasse 25 år efter 9. klasse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 5 og 25 år hos de unge, der påbegyndte 9. klasse i Tallene er baseret på den såkaldte profilmodel fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Se appendiks side 40, for en kort beskrivelse af profilmodellens vigtigste antagelser. Kilde: Region Midtjylland og Undervisningsministeriet 10 Nationalt har man en række målsætninger for uddannelsesniveauet målsætningen er, at 95 procent af en ungdomsårgang skal opnå mindst en ungdomsuddannelse målsætningen er, at 60 procent skal opnå en videregående uddannelse, og 25 procent skal opnå en lang videregående uddannelse. Ydermere skal målsætningen om, at 30 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, være opfyldt i Kilde: Undervisningsministeriet

11 Uddannelse Frafaldsprocent for gymnasiale uddannelser i 2015 Skive Randers Lemvig Viborg Struer Holstebro Favrskov Herning Norddjurs Syddjurs Silkeborg Aarhus Skanderborg RingkøbingSkjern Ikast-Brande Odder Horsens Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i 2015, der påregnes at frafalde i løbet af uddannelsen. Tallene er modelberegnet. Der er ingen hovedinstitutioner Legend for gymnasiale uddannelser på Samsø Kilde: Undervisningsministeriet Frafald_gym_ % Samsø 9-12 % % Hedensted % Frafaldsprocent for erhvervsfaglige uddannelser i 2015 Skive Randers Lemvig Viborg Struer Holstebro Favrskov Herning Norddjurs Syddjurs Silkeborg Aarhus Skanderborg RingkøbingSkjern Ikast-Brande Horsens Odder Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der påbegyndte en erhvervsfaglig uddannelse i 2015, der påregnes at frafalde i løbet af uddannelsen. Tallene er modelberegnet. Der er ingen hovedinstitutioner for erhvervsuddannelser ilegend Ikast-Brande Kommune og på Samsø Kilde: Undervisningsministeriet Afbrudspct_erh_ % Samsø Hedensted % % % 11

12 Indkomst Indkomstfordeling i kommunen i % 8% 9% 12% 15% 16% 16% 14% 15% 12% 13% 15% 26% 23% 22% 28% 25% 24% kr kr kr kr kr kr. Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Hele landet Figuren viser befolkningens fordeling på indkomstniveauer (samlet indkomst) for borgere i alderen år i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet i Se appendiks side 40, for en definition af samlet indkomst. Indkomst pr. indbygger i 2015 Lemvig Struer Holstebro Skive Herning Viborg Silkeborg Randers Favrskov Aarhus Norddjurs Syddjurs Kortet viser den gennemsnitlige samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i kommunerne i Region Midtjylland i Se appendiks side 40, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik Ringkøbing- Skjern Skanderborg Ikast-Brande Horsens Odder kr kr. 12 Hedensted Samsø kr kr.

13 Indkomst Gennemsnitlig indkomst pr. indbygger i 2015 Figuren viser den samlede indkomst i kroner pr. indbygger i kommunerne, i Region Midtjylland og hele landet i Se appendiks side 40, for en definition af samlet indkomst. Gennemsnitlig personlig indkomst efter højeste fuldførte uddannelse i Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser inkl. bachelor Lange videregående uddannelser Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Hele landet Figuren viser den gennemsnitlige indkomst i kroner (samlet indkomst) fordelt på uddannelsesniveau for borgere i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet i Se appendiks side 40, for en definition af samlet indkomst. 13

14 Indkomst Andel af befolkningen i lavindkomstgruppen i 2015 Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Herning Silkeborg Aarhus Ringkøbing- Skjern Skanderborg Ikast-Brande Horsens Odder 2,8-3,5 % Hedensted Samsø 3,6-4,5 % 4,6-5,1 % Kortet viser andelen af kommunernes befolkning i alderen årige, som tilhører lavindkomstgruppen i Lavindkomstgruppen defineres som personer, der har en samlet indkomst på under kroner. Se appendiks side 40, for en definition af lavindkomstgruppen. 14

15 Flyttemønstre Antal flytninger Ringkøbing-Skjern Pct. udvikling Tilflytninger % Indvandring % Samlet tilflytning % Fraflytninger % Udvandring % Samlet fraflytning % Nettotilflytning % Tabellen viser antal flytninger til og fra øvrige kommuner samt indvandring fra og udvandring til udlandet i 2007 og Nettotilflytning beregnes som tilflytning og indvandring minus fraflytning og udvandring. Udviklingen i antal flytninger Tilflytning Fraflytning Figuren viser udviklingen i antal flytninger i kommunen fra 2007 til Udviklingen viser antal flytninger mellem kommuner og medregner ikke indvandring fra og udvandring til udlandet. 15

16 Flyttemønstre Hvor kom tilflytterne fra i 2016? Herning Holstebro Aarhus Varde Esbjerg Figuren viser de kommuner i landet, som kommunen fik flest tilflyttere fra i Figuren indeholder ikke indvandring fra udlandet. Nettotilflytning i 2016 Aarhus 859 Skanderborg 401 Horsens 278 Randers 200 Odder 36 Herning 33 Silkeborg -9 Samsø -10 Viborg -19 Holstebro -30 Hedensted -35 Syddjurs -74 Favrskov -100 Norddjurs -108 Lemvig -189 Struer -228 Ikast-Brande -230 Skive -245 Ringkøbing-Skjern -447 Region Midtjylland 83 Tabellen viser kommunerne og Region Midtjyllands nettotilflytning i Tabellen indeholder ikke indvandring fra og udvandring til udlandet. 16

17 Flyttemønstre Hvor flyttede fraflytterne typisk hen i 2016? Herning Aarhus Holstebro Varde Esbjerg Figuren viser de kommuner i landet, som kommunen afgiver flest fraflyttere til i Figuren indeholder ikke udvandring til udlandet. Flytninger fordelt på aldersintervaller i 2016 Tilflytning Fraflytning Nettotilflytning 0-9 år år år år år år år år år Tabellen viser antal til- og fraflytninger i kommunen, samt nettotilflytningen i 2016 fordelt på aldersintervaller. Tabellen indeholder ikke indvandring fra og udvandring til udlandet. 17

18 Flyttemønstre Flytninger fordelt på alder i Nettotilflytning Tilflytning Fraflytning Figuren viser antal til- og fraflytninger i kommunen, samt nettotilflytningen i 2016 fordelt på alder. Figuren indeholder ikke indvandring fra og udvandring til udlandet. Kommunernes nettotilflytning for årige i 2016 Kortet viser nettotilflytningen til kommunerne for de årige i Nettotilflytningen defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning mellem kommuner. Indvandring fra og udvandring til udlandet er ikke medtaget. Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (-510) - (-340) (-339) - (-170) (-169)

19 Flyttemønstre Kommunernes nettotilflytning for over 25 årige i 2016 Kortet viser nettotilflytningen til kommunerne for personer over 25 år i Nettotilflytningen defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning mellem kommuner. Indvandring fra og udvandring til udlandet er ikke medtaget. Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (-5.970) - (-313) (-312)

20 Beskæftigelse Antal arbejdspladser i 2015 Antal arbejdspladser Heraf private Antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere (20-64 årige) Heraf private Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Region Midtjylland Hele landet Tabellen viser antal arbejdspladser og antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen år i 2015 i kommunerne, Region Midtjylland og hele landet. Opgørelsen vises også for de private arbejdspladser alene. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K) Andel beskæftigede årige i kommunerne i % 72% 73% 73% 74% 74% 75% 76% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 78% 75% 74% 81% 81% 81% 20 Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen i alderen år, der er i beskæftigelse opgjort ultimo november 2015.

21 Beskæftigelse Arbejdspladser pr. 100 indbyggere i Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen årige i

22 Beskæftigelse Udviklingen i antal arbejdspladser Struer Lemvig Skive Silkeborg Syddjurs Viborg Randers Norddjurs Holstebro Horsens Odder Favrskov Herning Samsø Ikast-Brande Skanderborg Aarhus Ringkøbing-Skjern Hedensted Region Midtjylland Hele landet -5,3% -1,6% -1,2% -0,6% -0,1% 0,0% 0,3% 0,7% 0,9% 1,1% 1,1% 1,7% 2,5% 3,1% 3,5% 3,9% 4,0% 4,4% 5,1% 2,0% 2,4% Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de midtjyske kommuner, i Region Midtjylland og i hele landet i perioden 2013 til Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik Beskæftigede med MVU og LVU 2015 Privat sektor Offentlig sektor 22 8% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 21% 14% 16% Norddjurs Skive Ringkøbing-Skjern Holstebro Herning Lemvig Hedensted Randers Samsø Favrskov Struer Viborg Horsens Syddjurs Ikast-Brande Odder Silkeborg Skanderborg Aarhus Region Midtjylland Hele landet 43% 40% 45% 51% 55% 48% 46% 53% 44% 58% 44% 57% 53% 50% 46% 50% 54% 54% 62% 55% 56% Figuren viser, hvor stor en andel af de beskæftigede i de midtjyske kommuner i hhv. den private og den offentlige sektor i 2015, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Den offentlige sektor omfatter staten, kommuner, regioner samt offentligt ejede selskaber. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K)

23 Beskæftigelse Arbejdspladser i privat og offentlig sektor i 2015 Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland 16% 18% 0% 4% 5% 6% 80% 71% Private Staten Regionen Kommuner Private Staten Regionen Kommuner Figuren viser fordelingen af private og offentlige arbejdspladser i De offentlige arbejdspladser er fordelt på stat, region og kommuner. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K) Arbejdsstyrke og beskæftigelse fra % 84% Andel af årige 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% Ringkøbing-Skjern arbejdsstyrke Ringkøbing-Skjern beskæftigelse Hele landet arbejdsstyrke Hele landet beskæftigelse Figuren viser udviklingen i andelen af årige, der hhv. er i beskæftigelse eller indgår i arbejdsstyrken (beskæftigede samt ledige) fra Arbejdsstyrken og beskæftigelsen er opgjort efter bopæl. 23

24 Beskæftigelse Indbyggernes socioøkonomiske status i % 4% 10% 8% 2% 5% 6% 2% 6% 3% 77% 74% Andre udenfor arbejdsstyrken Tilbagetrækning Under uddannelse Midlertidigt udenfor arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Ringkøbing-Skjern Hele landet Figuren viser de åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i Kategorien andre udenfor arbejdsstyrken dækker over personer, der ikke er i arbejde og ikke modtager nogen ydelse. Tilbagetrækning dækker folk på førtidspension, efterløn, fleksydelse og anden pension. Udviklingen i beskæftigede Ufaglært, studenter mv. 148 Erhvervsfaglig uddannelse 264 Kort videregående uddannelse 96 Mellemlang videregående uddannelse 293 Lang videregående uddannelse 410 Uoplyste 779 Alle uddannelser 24 Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højeste fuldførte uddannelse fra 2015 til Figuren viser udviklingen for beskæftigede med arbejdssted i kommunen. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K og LINE)

25 Pendling Pendlingsmønstre i kommunen i 2008 og Vækst Antal % Indpendling I procent af antal 21% 24% 3,0 pct.point arbejdspladser Antal % Udpendling I procent af antal 18% 21% 3,7 pct.point beskæftigede Nettoindpendling Totalt antal Tabellen viser antallet af indpendlere til kommunen, antallet af udpendlere fra kommunen samt nettoindpendlingen i 2008 og Desuden vises indpendlingen i procent af alle arbejdspladser i kommunen og udpendlingen i procent af alle beskæftigede med bopæl i kommunen. Indpendlere, der bor uden for landet, og udpendlere til udlandet indgår ikke. Indpendling til kommunen i 2008 og Herning Holstebro Varde Lemvig Esbjerg Figuren viser antal indpendlere i 2008 og i 2015 fra de kommuner, hvorfra indpendlingen er størst i Indpendlere fra udlandet indgår ikke. 25

26 Pendling Udpendling fra kommunen i 2008 og Herning Holstebro Varde Ikast-Brande Esbjerg Figuren viser antal udpendlere i 2008 og i 2015 til de fem kommuner, hvortil udpendlingen er størst i Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår ikke. Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælsområde i 2008 og Figuren viser den gennemsnitlige pendlingsafstand i kilometer i 2008 og i 2015 opgjort efter bopælsområde.

27 Pendling Antal personer og pendlingsafstand til arbejdspladsstedsområde i 2008 og Ingen pendling Indtil 5 km 5-10 km km km km km Over 50 km Ringkøbing-Skjern 2008 Ringkøbing-Skjern 2015 Figuren viser, hvor mange personer der pendler for at komme på arbejde i kommunen og hvor mange kilometer, de i givet fald pendler i 2008 og Pendling fordelt på uddannelsesniveau i % 36% 21% 19% 24% 21% 29% 29% 28% 32% 24% 21% Uden erhv. komp. udd Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Alle uddannelser Andel af kommunens arbejdspladser, der varetages af indpendlere Andel af kommunens beskæftigede borgere, der er udpendlere Figuren viser, hvor stor en andel af kommunernes arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere samt, hvor stor en andel af de beskæftigede med bopæl i kommunen (fordelt på uddannelsesniveau), der pendler ud af kommunen i Uddannelseskategorierne består af uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som dækker grundskole, ufaglærte, studenter mv., erhvervsfaglige uddannelser, KVU (kort videregående udd.), MVU (mellemlang videregående udd.), LVU (lang videregående udd.) inkluderer akademisk bachelor og Ph.D, samt alle uddannelser. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K) 27

28 Arbejdsløshed Udviklingen i fuldtidsledige fra Ringkøbing-Skjern Grafen viser udviklingen i fuldtidsledige fra 1. måned 2007 til 4. måned i 2017 i kommunen. Udviklingen er sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik bruger begrebet fuldtidsledige, der beregnes ved at omregne samtlige ledighedsberørtes ledighed til den tilsvarende fuldtidsvolumen (altså hvor mange fuldtidsledige de berørte lediges volumen svarer til). Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ringkøbing-Skjern Hele landet 28 Grafen viser udviklingen i fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken fra 1. måned 2007 til 10. måned i 2016 i kommunen og i hele landet.

29 Arbejdsløshed Andel fuldtidsledige fordelt efter a-kasse i % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Figuren viser antal fuldtidsledige fordelt efter a-kasse i 4. måned i 2017 i kommunen og i Region Midtjylland. Tallene er foreløbige. Langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra ,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Grafen viser antal landtidsledige i procent af arbejdsstyrken fra 2. måned 2009 til 11. måned 2016 i kommunen og i Region Midtjylland. Langtidsledige defineres som ledighedsberørte personer, der vurderes at have været ledige i mindst 12 sammenhængende måneder. 29

30 Erhvervslivet 30

31 Erhvervsstruktur Kommunens erhvervsstruktur i 2015 Landbrug, skovbrug og fiskeri 3% 3% 8% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 12% 14% 27% Bygge og anlæg 5% 6% 6% Handel og transport mv. 19% 24% 24% Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed 1% 3% 4% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 7% 10% 11% 24% Figuren viser de offentlige og private arbejdspladser i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet, fordelt på brancher i Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K) 31% 32% Kultur, fritid og anden service 3% 4% 5% Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Hele landet Udviklingen i erhvervsstruktur fra Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Alle erhverv -9% -1% -5% -2% -3% -2% 0% 1% 5% 3% 7% 5% 4% 4% 1% 5% 4% 2% 3% 10% 13% 23% Ringkøbing-Skjern Hele landet Figuren viser udviklingen i antal offentlige og private arbejdspladser i kommunen og i hele landet fordelt på brancher i Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K) 31

32 Erhvervsstruktur Erhvervsspecialisering 2015 Erhvervsspecialisering Arbejdspladser grundet specialisering Arbejdspladser Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Tabellen viser kommunens antal arbejdspladser, specialiseringsgrad og specialiseringsgradens betydning for antal arbejdspladser i Kommunen er specialiseret indenfor en branche, når specialiseringsgraden er over 100. Kolonnen længst til højre viser, hvor mange flere eller færre arbejdspladser, der er i branchen som følge af, at kommunen har en større eller mindre specialisering i branchen i forhold til landsgennemsnittet. Figuren omfatter både offentlige og private arbejdspladser. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K) Produktivitet i 2015 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Figuren viser produktivitetsniveauet i både den offentlige og private sektor i de midtjyske kommuner, i Region Midtjylland og i hele landet i Produktiviteten opgøres som værditilvækst pr. årsværk. For en definition af værditilvækst se appendiks side 40. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K)

33 Iværksætteri Antal nye virksomheder med ansatte og eksport i 2011 og 2014 Antal nye virksomheder Pct. udvikling fra Antal nye virksomheder med ansatte Pct. udvikling fra Antal nye virksomheder med eksport Pct. udvikling fra Horsens 251 2% 54-18% 18-10% Herning 240-9% 65 7% 16-11% Holstebro 140 7% 28-7% 10 11% Lemvig 50 28% 8 14% 8 700% Struer 46-25% 9 13% 5-17% Syddjurs 119-9% 24-29% 6-45% Norddjurs 89-11% 14-22% 6-40% Favrskov % 18-47% 7-30% Odder 66 12% 11 22% % Randers 250-9% 47-13% 9-50% Silkeborg % 53-4% 22 57% Samsø 15-17% 3 50% % Skanderborg 194 0% 46 24% 24 71% Aarhus % 258 5% 99 27% Ikast-Brande % % 14 27% Ringkøbing-Skjern % 20-35% 12 71% Hedensted % 27-33% 9-18% Skive 114-1% 26-4% 7 250% Viborg % 58-24% 21-19% Hele landet % % % Region Midtjylland % 805-6% % Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder, samt nyetablerede virksomheder med ansatte og eksport i de midtjyske kommuner, i regionerne og i hele landet i 2011 og i

34 Iværksætteri Etableringsrate 2014 og overlevelsesgrad % 85% Etableringsrate under og overlevelsesgrad over landsgennemsnittet Etableringsrate og overlevelsesgrad over landsgennemsnittet Overlevelsesgrad 80% 75% 70% 65% 60% Ikast-Brande Struer Herning Skive Ringkøbing-Skjern Odder Silkeborg Randers Lemvig Hedensted Horsens Viborg Skanderborg Norddjurs Holstebro Favrskov Samsø Syddjurs Etableringsrate Aarhus 55% Etableringsrate og Etableringsrate over og overlevelsesgrad under overlevelsesgrad under landsgennemsnittet landsgennemsnittet 50% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Figuren viser etableringsraten på X-aksen og overlevelsesraten på Y-aksen. Etableringsraten er antallet af nye virksomheder i 2014 i procent af det samlede antal virksomheder i Overlevelsesgraden angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 2012, der stadig eksisterer i De grå linjer viser landsgennemsnittet. Etableringsraten på brancher i 2012 og 2014 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forskning Videnservice Kultur, fritid og anden service Ejendomshandel og udlejning Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Undervisning og sundhed Total 1% 0% 3% 2% 3% 6% 6% 5% 5% 4% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 10% 12% 11% 9% 12% 10% 8% 11% 12% 8% 34 Ringkøbing-Skjern 2012 Ringkøbing-Skjern 2014 Figuren viser etableringsraten fordelt på brancher i kommunen i 2012 og Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

35 Iværksætteri Overlevelsesgraden på brancher Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 89% Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forskning Videnservice Kultur, fritid og anden service 40% 38% 63% 62% 71% 86% 86% 100% Figuren viser overlevelsesgraden i kommunen. Overlevelsesgraden defineres som antal virksomheder etableret i 2012, som stadig eksisterer i Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik Ejendomshandel og udlejning Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Undervisning og sundhed Total 78% 73% 75% 72% Ringkøbing-Skjern Andel nye virksomheder med henholdsvis beskæftigelse og eksport i 2014 Andel nye virksomheder med eksport 18% Andel med beskæftigelse Andel med beskæftigelse 16% under og eksport over Lemvig og eksportover landsgennemsnittet Odder landsgennemsnittet 14% Skanderborg 12% Struer 10% Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Aarhus Silkeborg 8% Viborg 6% Holstebro Horsens Norddjurs Hedensted Skive Favrskov Syddjurs Herning 4% Randers 2% Andel med beskæftigelse Andel med beskæftigelse og eksport under over og eksport under 0% landsgennemsnittet Samsø landsgennemsnittet 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% Andel nye virksomheder med beskæftigelse Figuren viser andelen af nyetablerede virksomheder, der har henholdsvis ansatte (X-aksen) og eksport (Y-aksen) i De grå linjer viser landsgennemsnittet. Kilde: Danmarks Statistik og Region Midtjylland 35

36 Iværksætteri Nye virksomheders jobskabelse i 2012 og Figuren viser antallet af beskæftigede i kommunernes nyetablerede virksomheder i 2012 og i

37 Fokuserede vækstområder Region Midtjylland har i forbindelse med vækst- og udviklingsstrategien udvalgt fire styrkepositioner, regionen vil have ekstra fokus på i de kommende år. Disse fire områder kaldes de fokuserede vækstområder og indeholder; Fødevarer, Smart industri, Energi og klima, samt Kreative erhverv, IKT og Turisme. Se appendiks side 40, for en nærmere beskrivelse af de fokuserede vækstområder. Erhvervsspecialisering og produktivitet i % Industri Gns. årlig produktivitetsstigning % 0% -5% -10% -15% Kreative erhverv IKT Turisme Energi og klima Fødevarer -20% Ingen specialisering Neutral Høj specialisering Gns. årlig produktivitetsudvikling på landsplan Høj Mellem Negativ Antal beskæftigede i kommunen i 2014 Få Mange Figuren viser erhvervsspecialiseringen i 2014 og den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling fra i den private sektor i kommunen, fordelt på fokuserede vækstområder. Inflationen er fratrukket den gennemsnitlige årlige produktivitet ved at bruge en generel deflator. Deflatoren er udregnet ved at dividere bruttoværditilvæksten for 2014 i løbende priser med bruttoværditilvæksten for 2014 i faste 2010-priser. Den vandrette akse viser kommunens erhvervsspecialisering inden for de enkelte fokuserede vækstområder. Ligger området til højre for neutral på aksen, er vækstområdets andel af kommunens beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. Boblernes farve viser den gennemsnitlige årlige vækst i produktivitet på landsplan fra På den lodrette akse vises den gennemsnitlige årlige vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. årsværk). Størrelsen af boblerne viser vækstområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen. Jo længere mod højre på X-aksen, des mere specialiseret er fokusområdet. Jo højere oppe på Y-aksen, des større årlig produktivitetsstigning i fokusområdet. Jo større boble, des flere arbejdspladser i fokusområdet. Kilde: Region Midtjylland og CRT (SAM-K) 37

38 Erhvervsstruktur Energi og klima i 2014 Fødevarer i 2014 Antal virksomheder Værditilvækst (Tusinde kr.) Eksport (Tusinde kr.) Ringkøbing-Skjern % Industri i 2014 IKT i 2014 Antal virksomheder Værditilvækst (Tusinde kr.) Eksport (Tusinde kr.) Ringkøbing-Skjern Kreative erhverv i 2014 Arbejdspladser Antal Værditilvækst Eksport Eksport- virksomheder (Tusinde kr.) (Tusinde kr.) andel Ringkøbing-Skjern % Arbejdspladser Eksportandel Arbejdspladser Antal Værditilvækst Eksport Eksport- virksomheder (Tusinde kr.) (Tusinde kr.) andel Ringkøbing-Skjern % Arbejdspladser Eksportandel Arbejdspladser Antal virksomheder Værditilvækst (Tusinde kr.) Eksport (Tusinde kr.) Eksportandel Ringkøbing-Skjern Tabellerne viser antal arbejdspladser, antal virksomheder, værditilvæksten og eksporten i kommunen for forskellige erhverv i For en definition af værditilvækst se appendiks side 40. Kilde: Region Midtjylland og CRT

39 Turismeforbruget i 2014 Tabellen viser turismeforbruget i kommunen og hele landet i 2014, fordelt på kommerciel og ikke-kommerciel overnatning. Kilde: Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland i 2014 Værditilvækst og antal årsværk skabt af turismen i 2014 Ringkøbing- Skjern Hele landet I alt (mio. kr.) Kommerciel overnatning (mio. kr.) Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende (mio. kr.) Samlet udbud (mio. kr.) Turismeandel af samlet udbud 3% 2% Ringkøbing- Skjern Hele landet Turismeskabt værditilvækst (mio. kr.) Samlet værditilvækst i kommunen (mio. kr.) Turismeandel af samlet værditilvækst (pct.) 8% 3% Turismeskabte årsværk Samlet antal beskæftigede (Årsværk) Turismeandel af samlet beskæftigelse (pct.) 10% 4% Tabellen viser værditilvækst og antal årsværk skabt af turismen i kommunen og hele landet i For en definition af værditilvækst se appendiks side 40. Kilde: Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland i 2014 Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på kommuner i Udvikling Ringkøbing-Skjern ,2% Hele landet ,9% Tabellen viser udviklingen i antal overnatninger opgjort i tusinder i kommunen og hele landet fra 2011 til Kilde: Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland i

40 Appendiks Definition af de fokuserede vækstområder Vækstforum og regionsrådet har udarbejdet en vækst- og udviklingsstrategi, der skal sætte retning for den regionale indsats for at blive en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Vækst- og udviklingsstrategien indeholder en række højt prioriterede vækstområder, som i de kommende år vil nyde særlig opmærksomhed i Region Midtjylland. Det gælder Fødevarer, Energi og klima, Smart industri samt Kreative erhverv, IKT og Turisme. De fokuserede vækstområder indeholder en række delområder, som er udspecificeret i det nedenstående. Nogle virksomheder kan indgå under flere fokuserede vækstområder. Virksomhedsdata stammer fra Regnskabsstatistikken for private byerhverv fra Danmarks Statistik, og er opgjort på virksomhedsniveau fremfor arbejdsstedsniveau. Fødevarer Det fokuserede vækstområde Fødevarer omfatter virksomheder indenfor forarbejdning, salg og distribution af fødevarer, samt restauration. Datagrundlaget indeholder ikke primære erhverv, derfor er produktion af fødevarer ikke medtaget. Smart industri Det fokuserede vækstområde Smart industri omfatter hele fremstillingssektoren dvs. føde-, drikke- og tobaksvareindustri, tekstil- og læderindustri, træ- og papirindustri, trykkerier, kemisk industri, medicinalindustri, plast-, glasog betonindustri, metalindustri, elektronikindustri, fremstilling af elektronisk udstyr, maskinindustri, transportmiddelindustri, møbel- og anden industri. Energi og klima Det fokuserede vækstområde Energi og klima omfatter virksomheder indenfor indvinding af råstoffer, håndtering og behandling af affald, samt produktion af udstyr og rådgivning hertil. Datagrundlaget indeholder ikke områderne el-, gas-, fjernvarme-, og vandforsyning. Kreative erhverv I Region Midtjyllands vækst- og udviklingsstrategi behandles Kreative erhverv, IKT og Turisme som et samlet fokuseret vækstområde, men i denne publikation beskrives de som tre individuelle områder, da det giver mulighed for at vise antal arbejdspladser, virksomheder, værditilvækst og eksport som hvert område bidrager med. Kreative erhverv omfatter delområderne mode, digitale visuelle industrier, design, arkitektur samt øvrige kreative erhverv. Denne inddeling af de kreative erhverv er i overensstemmelse med rapporten»analyse af potentialer og vækstbarrierer for kreative erhverv i Region Midtjylland«, der kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside. Datagrundlaget for de kreative erhverv er ligeledes fra Regnskabsstatistikken for private byerhverv. Det betyder, at kreative aktiviteter, kulturel virksomhed, sport og forlystelser ikke indgår i tallene. IKT Det fokuserede vækstområde IKT omfatter udvikling, produktion, salg og distribution af it og telekommunikation. 40

41 Turisme Det fokuserede vækstområde Turisme er beskrevet med data fra VisitDenmarks rapport»turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland i 2014«. Analysen af turismens økonomiske betydning er baseret på en beregning af turisternes forbrug. Det beregnede forbrug omregnes til turismeafledte arbejdspladser og omsætning, både direkte i turismeerhverv, detailhandel og andre. Den forbrugsbaserede beregning har isoleret fokus på»turismeproduktet«dvs. i form af overnatninger, restaurantbesøg og dagligvarekøb mv. og den afledte økonomiske aktivitet som den turistspecifikke efterspørgsel skaber. Samlet indkomst Samlet indkomst består af erhvervsindkomst, offentlige overførsler, private pensioner, brutto formueindkomst og anden personlig indkomst. Lavindkomstgruppen Lavindkomstgruppen defineres som personer, der har en disponibel indkomst på under kr. Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage af indkomsten til forbrug og opsparing, når direkte skat mv., underholdsbidrag og renteudgifter er betalt. Profilmodellens antagelser Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan man forventer en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 år under følgende antagelser: Uddannelsessystemet vil forblive, som det var i de skoleår, hvor ungdomsårgangen gik i ottende og niende klasse. Ungdomsårgangen, hvis uddannelsesadfærd fremskrives, vil bevæge sig i uddannelsessystemet på samme måde som dem, der er i uddannelsessystemet i de år, hvor ungdomsårgangen gik i ottende og niende klasse. Profilmodellen kan anvendes til at vurdere, hvad det samlede uddannelsessystem formåede i de år, hvor de unge gik i ottende og niende klasse. Dermed kan man også anvende fremskrivningen til at sammenligne uddannelsessystemerne over tid, blandt andet målt ved størrelsen af andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Profilmodellen fremskriver blandt andet også andelen, der forventes at opnå en videregående uddannelse efter 5, 10, 15, og 20 år efter niende klasse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at Profilmodellen er en fremskrivning og derfor behæftet med usikkerhed. Kilde: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Værditilvækst Værditilvækst er formelt produktion minus forbrug i produktion og dermed udtryk for, hvad der er tilbage af den samlede omsætning i virksomhederne til aflønning af de ansatte, profit og kapitalomkostninger mv.

42 42

43 43

44 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Norddjurs Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Holstebro Herning Skive Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Syddjurs Samsø Hedensted Region Midtjylland Regional Udvikling

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

Midt i statistikken Aarhus Kommune 2016

Midt i statistikken Aarhus Kommune 2016 Midt i statistikken Kommune 2016 Norddjurs Skive Randers ingkøbing Skjern Struer Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Odder Syddjurs Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

Midt i statistikken Holstebro Kommune 2016

Midt i statistikken Holstebro Kommune 2016 Midt i statistikken Kommune 2016 Norddjurs mvig Ringkøbing Skjern Struer Herning Skive Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Randers Aarhus Odder Syddjurs Samsø Region Midtjylland

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Midt i statistikken Randers Kommune 2016

Midt i statistikken Randers Kommune 2016 Midt i statistikken Kommune 2016 Skive Struer Viborg Favrskov Norddjurs Syddjurs Holstebro Silkeborg Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Skanderborg Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Skanderborg Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Herning Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Herning Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Hedensted Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Hedensted Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Midt i statistikken. Syddjurs Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Syddjurs Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det

Nøgletal for udvikling i det KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 1 19-12-2012 10:27:47 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Øst markdria@rn.dk INDHOLD BO OG LEVE 3 Befolkningsudvikling 2007-2014 3 Befolkningsudvikling i s byer 2007-2014

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Midt i statistikken. Samsø Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Samsø Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Midt i statistikken. Silkeborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Silkeborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

Midt i statistikken. Ringkøbing-Skjern Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Ringkøbing-Skjern Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Midt i statistikken. Favrskov Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Favrskov Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Midt i statistikken. Horsens Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Horsens Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Horsens Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Horsens Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Holstebro Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Holstebro Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Aarhus Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Aarhus Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken 2013 Aarhus Kommune Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Aarhus Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område 2015 Nøgletal for udvikling i det vestdanske område www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk SILKEBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Jyllandskorridoren Nordtyskland og Vestdanmark er bundet sammen

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere