Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort"

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 12. juli Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 27. juli Sagens omstændigheder: Klageren rejste med metroen den 11. juli 2012 og havde forinden bestilt 3 klip på sit mobile klippekort via applikationen Mobilbilletter Hovedstaden. Disse billetter leveres direkte i applikationen og ikke via sms. Ifølge klageren steg hun på metroen på Christianshavn station uden at have modtaget billetten, idet hun var uvidende om, at dette var et krav. Ved kontrol af rejsehjemmelen kl. 17:26 blev hun pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at forevise billet. I en note på kontrolafgiften skrev stewarden følgende: <Note>Pax bestilt en sms-billet via "Mobilbillet", men ikke fået den. Viste stadig "udsteder billet". Forsvandt lige pludselig, men jeg så beskeden. "Bestilt ved Falkoner Alle".</Note> Ifølge klageren oplyste hun stewarden om, at hun skulle til Amagerbro station, selv om hun skulle til Amager Strand station. Hun fulgtes derfor med stewarden til Amagerbro, hvorfra hun kl. 17:35 bestilte en ny mobilbillet, som blev leveret kl. 17:35:11, for at tage til Amager Strand station. Ifølge Unwire-systemet, som leverer mobilbilletter er der kun registeret billetkøb kl. 17:35 og kl. 08:08 den pågældende dag.

2 Den 12. juli 2012 anmodede klageren Metro Service om at annullere kontrolafgiften med følgende begrundelse: I går den købte jeg 3 zoner på mit klippekort via app en på min mobil. Som så ofte før kom billetten ikke frem med det samme jeg har problemer med dette ca. hver 3. gang jeg skal bruge mit mobilklippekort. Jeg har aldrig fået at vide, at jeg skulle vente med påstigning til billetten var fremme, så jeg vidste ikke, at jeg kunne risikere en bøde, fordi app en ikke virker optimalt. Da kontrolløren i metroen skulle min billet, vist jeg ham min mobil og fortalte, at billetten endnu ikke var kommet frem. Han fortalte mig så, at billetten skulle være kommet, inden jeg måtte stige på, hvilket jeg ikke var klar over. Kontrolløren så min mobil, og kunne se, at den var i gang med at lave betalingen han har selvfølgelig ingen mulighed for at se, hvor mange zoner, jeg havde købt men han kunne se at jeg ingen intentioner havde om at snyde. Hvis jeg havde vidst, at billetten skulle være kommet inden påstigning, var jeg aldrig steget på bussen i går, før billetten var kommet. Den 26. juli 2012 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningssystemet, hvorefter det er passagerens eget ansvar at være i besiddelse af gyldig billet, inden rejsen påbegyndes, og til at sms-billetter skal være modtaget på mobilen inden ombordstigning. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort følgende gældende: Via app'en Mobilbillet havde jeg købt en billet til bus og metro. Jeg havde bekræftet købet, og betalingen var i gang, men som så ofte før, var den ikke registreret, da jeg steg ombord. Billetten kommer altid med tilbagevirkende kraft, men ikke denne gang. Jeg viste kontrolløren at betalingen stadig var i gang, men fik stadig en kontrolafgift. Jeg har vidne på, at jeg bestilte klip på zonekortet inden påstigning, at systemet ikke virker optimalt, er jeg uden skyld i. Jeg var ikke klar over, at den fysiske billet skulle være kommet inden påstigning, ellers havde jeg ikke foretaget påstigning. Efterfølgende har jeg kommet til at købe klip to gange, fordi billetten ikke kom med det samme, og jeg var nervøs for ikke at have en billet. Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at jeg skal betale, når jeg aldrig tidligere er blevet gjort opmærksom på, at jeg skal have en fysisk billet inden påstigning - Måske burde I skilte tydligere med dette. Jeg køber altid billet, og har aldrig snydt med offentlig transport, så det er mit håb, at I viser forståelse for, at systemet var skyld i, at min billet ikke var kommet, og ikke mig. Jeg har følelsen af, at Metro slet ikke har læst mine forklaringer, eller for den sags skyld kontrollørens forklaring. Kontrollørens forklaring bakker op om min forklaring - at det netop IKKE var et spørgsmål om at snyde, men uanset om de siger, at der ikke var problemer med forbindelser dén dag, så var der netop problemer med min app. Da jeg taler med kontrolløren, spørger han mig hvor jeg skulle hen, hvortil jeg svarer 'Amagerbro', selvom jeg skulle til Amager Strand. Så jeg følges med kontrolløren tilbage til Amagerbro. Da kontrolløren forlader mig dér, går det op for mig, at jeg er på den forkerte station, så jeg går i gang med at købe en ny billet til Amager Strand. App'en bliver ved med at sige, at da jeg er i zone 1, er jeg ikke i hovedstadsområdet, så jeg ender med at gå helt op i gadeniveau, hvor jeg efter ca. 2-3 min får lov til at købe en billet.

3 Jeg er udmærket klar over, at man skal betale kontrolafgift, hvis man har snydt og ikke købt billet, men jeg forstår simpelthen ikke, at jeg skal straffes for, at systemet ikke virker. Jeg har flere gange efterfølgende kommet til at købe to billetter til samme tur, fordi jeg har troet, at billetten ikke kom og derfor købte endnu en billet. App'en er så ustabil, så hvis jeg skulle bruge den i hverdagen, skal jeg tage afsted 10 min. tidligere hver gang, for at være sikker på, at billetten er fremme, inden jeg skal med bussen - det synes jeg bestemt ikke er rimeligt. Metroservice henholder sig til, at jeg først havde gyldig billet kl hvilket jo netop skyldtes det forhold, at jeg fejlagtigt var stået af på den forkerte station og ikke et spørgsmål om, hvornår jeg købte billet til den rejse, hvor jeg møder kontrolløren. Endvidere henviser de til, at billetten er gyldig fra det tidspunkt, man har købt den, og ikke det tidspunkt, den fremkommer på mobilen - hvilket jeg synes er tydeliggjort, at jeg havde købt (udsagnet fra kontrolløren, at 'der udstedes billet', som der stod på min mobil). Endvidere vil jeg igen påpege, at jeg ikke købte mobilbillet (billederne de medsender, er ifm køb af mobilbillet), jeg købte klip af mit mobilklippekort, som købes via en app. og ikke via 1415 eller Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at Metroen kører i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig gyldig billet eller kort, som kan forevises på forlangende. Kan der ikke forevises gyldig rejsehjemmel må det accepteres, at der udstedes en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Reglerne herfor fremgår dels af Metroens rejseregler og dels af de fælles rejseregler for bus, tog og metro. I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at skulle betale en kontrolafgift på kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. Ovenstående fremgår også af folderen Metroens Rejseregler, som er tilgængelig på hjemmesiden Herudover er informationen tilgængelig på stationerne info-tavler og i foldere på metrostationer. Informationen fremgår ligeledes af de fælles rejseregler: De har undersøgt den konkrete sag hos Unwire, og der har den pågældende dag ikke været noteret nogen fejl, hverken hos klagers teleleverandør eller på selve systemet. Af udskriften fra Unwire fremgår det, at billetten er bestilt, produceret og leveret kl. 17:35:11. Klager har således ikke haft gyldig rejsehjemmel, da hun blev billetteret, idet det af udskriften af den elektroniske kontrolafgift fremgår, at denne er blevet påbegyndt udfyldt kl. 17:26:00. I henhold til de gældende regler for sms-billetter fremgår det under Rejseregler: Billetten skal være købt i påstigningszonen og modtaget på mobilen inden du stiger på bus, tog eller Metro. Hvis du ikke modtager din Mobilbillet indenfor få minutter, skal du bestille en ny Mobilbillet, eller du skal købe billet i automaten, hos chaufføren eller i billetsalget. endvidere fremgår det under Kontrol: Rejsen må ikke påbegyndes uden at du har en gyldig billet. Se link -

4 De står uforstående overfor, at klageren skriver, at de ikke har læst hendes forklaringer eller kontrollørens forklaring. Det forhold, at klageren fejlagtigt havde fået oplyst til stewarden, at hun skulle til Amagerbro i stedet for Amager Strand, er helt nye oplysninger men ikke oplysninger, som ændrer på det faktum, at hun ikke inden om bordstigning havde gyldig rejsehjemmel, som kunne fremvises på forlangende. De forholder sig ikke til, hvorvidt der er tale om snyd eller ej men alene til, om passageren på forlangende kan fremvise gyldig rejsehjemmel. Kan der ikke fremvises gyldig rejsehjemmel, udstedes en kontrolafgift. Stewardens kommentarer indikerer rent faktisk, at der ikke kunne fremvises gyldig rejsehjemmel jf. stewardkommentarer hvor det blandt andet fremgår Pax bestilt en sms-billet via "Mobilbillet", men ikke fået den. Viste stadig "udsteder billet. " Af informationstavlerne - Metroinformation som er opsat på alle metrostationer, fremgår det blandt andet: Af de gældende regler for benyttelse af sms-billetter, som kan ses på fremgår det blandt andet: Endelig er der på alle metrostationer opsat KØB BILLET PÅ MOBILEN, som er en instruktion til forbrugeren i at købe sms-billet. 4. og sidste punkt kan ses nedenfor.

5 Af Handelsbetingelserne fremgår det, at Mobilbilletter er gyldige fra det tidspunkt, hvor de er købt. Denne formulering indikerer, at hvis du køber en billet kl. 10:00, og modtager denne kl. 10:03 (eksempelvis grundet forsinkelse i mobilnettet), er billetten altså gyldig fra kl. 10:00 og ikke fra kl. 10:03. Tidspunktet for køb er det tidspunkt, hvor købet registreres i mobilbilletsystemet, og ikke hvornår kunden færdiggør købet på sin mobiltelefon, idet der kan være forsinkelse på levering eksempelvis hvis kunden ikke har mobildækning, i det øjeblik bestilling færdiggøres. Længere nede i handelsbetingelserne under afsnittet kontrol, fremgår det endvidere, at Mobilbilletten skal vises for buschauffører ved indstigning i bussen og for andet kontrolpersonale på forlangende. Heri ligger det, at billetten skal være modtaget inden påstigning, idet man ellers ikke kan fremvise billetten på forlangende. For at tydeliggøre dette, har vi bedt om at få Handelsbetingelserne opdateret, så det her tydeligere fremgår, at billetten skal være modtaget inden påstigning. Fakta er: Der har ingen problemer registeret i Unwire systemet Kontrolafgiften er udstedt kl. 17:26 Klagerens billet (klip på klippekort) er bestilt og leveret kl. 17:35 Som det fremgår af Unwire udskriften, er billetten fortaget via Applikation (APP) og betalingskanalen er Klippekort. Hvis klageren mener, at have været i besiddelse af gyldig rejsehjemmel på billetteringstidspunktet, må klager uddybe dette nærmere. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Ifølge 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder loven også for metroen. Af 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernbanevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). I henhold til 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006, som fortsat er gældende, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Metrostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i

6 forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. Fra de fælles rejseregler i Hovedstadsområdet:

7 I applikationen Mobilbilletter Hovedstaden kan købes mobilbilletter og klippekort. Betalingen forgår enten via et på forhånd indtastet betalingskortnummer eller ved at indtaste betalingskortnummer efter bestilling af billetten. Betaling finder ikke sted via overtakseret sms-takst via telefonregningen. Under Handelsbetingelser er bl.a. anført følgende: Gyldighed: Mobilbilletter er gyldige fra det tidspunkt, hvor de er købt. Levering Mobilbilletter bliver leveret til og gemt i den enhed, hvor den er købt. Mobilbilletter skal vises på den enhed, som den er købt på. Hvis du sletter applikationen, bliver dine mobilbilletter også slettet. Kontrol Mobilbilletten skal vises for buschauffører ved indstigning i bussen og for andet kontrollerende personale på forlangende. Billetten skal vises med de 4 kodelinjer synlige og læsbare. Såfremt du lister din enhed, eller hvis den løber tør for strøm må du påregne at skulle betale en kontrolafgift. Betalingsmåder/Betalingskort Når du køber en Mobilbillet kan du betale med betalingskort direkte i forlængelse af købet Betalingen bliver trukket på din konto, når Mobilbilletten er leveret til dig.

8 Mobilklippekort Mobilklippekortet består af 20 zoner og kan bruges til betaling af mobilbilletter for voksne og børn. Ved brug af mobilklippekortet til køb af voksenbilletter kan du bestille et valgfrit antal zoner (mellem 2 og 9/alle).. Tilbagebetaling Mobilbilletter kan ikke tilbagebetales eller ændres. Den konkrete sag: Indledningsvist bemærker ankenævnet, at mobilbilletter og klip på mobilklippekort ikke leveres via sms, men direkte til den applikation, som brugeren forinden har downloaded på sin telefon. Betalingen for mobilbilletter og -klippekort sker udelukkende med betalingskort, som indtastes af brugeren i forbindelse med betalingen. Mobilklippekortet består af 20 zoner og kan bruges til betaling af mobilbilletter for voksne og børn. Det fremgår af applikationens handelsbetingelser, som man accepterer ved køb af mobilklippekort og billetter, at billetten skal kunne vises til det kontrollerende personale på forlangende. Af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet fremgår det, at rejsen ikke må påbegyndes uden gyldig billet. Den billet på 3 klip, som klageren havde bestilt, inden hun steg om bord på metroen, blev aldrig leveret til applikationen, og bestillingen fremgår ikke af Unwires registrering. Klageren har ikke gjort gældende, at de 3 klip er trukket fra hendes mobilklippekort. Klageren valgte således i strid med rejsereglerne at påbegynde rejsen, selv om hun ikke havde sikret sig at have modtaget en gyldig billet. Det kan ikke lægges til grund, at der var en fejl ved applikationen eller systemet, som leverer mobilbilletter, da klageren kl. 17:35 9 minutter efter kontrollen gennemførte et køb af mobilbillet via applikationen. På den baggrund finder ankenævnet, at kontrolafgiften, som blev udstedt som følge af, at billetten ikke kunne forevises på telefonen ved kontrollen, blev pålagt med rette. Ankenævnet finder videre, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at fravige reglen om, at passageren skal have en gyldig billet inden ombordstigning. Den omstændighed, at klageren ikke vidste, at det er et krav, at billetten modtages på telefonen inden ombordstigning, og at stewarden noterede, at han så teksten billetten udstedes, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet bemærker, at den manglende levering af billetten kan skyldes, at der ikke var tilstrækkelig mobildækning, og Metro Service opfordres til at skilte på stationer med, at passagerer skal være opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at gå op i gadeplan for at modtage mobilbilletten på telefonen. Ankenævnet bemærker videre, at det vil være god kundeservice, hvis der i forbindelse med tasten køb på applikationen står i en tekst om, at billetten skal være modtaget på telefonen, før man stiger om bord.

9 Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 19. februar Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere