B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid!"

Transkript

1 B I B E L E N S K r o n o l o g i Et Tidsstudie over 6000 År Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene og Segl for Bogen til Endens Tid! Daniels Bog 12,4. Fortolket af Börje Flemming Boysen Senior 2012 THE SPIRIT OF PROPHECY PUBLICATIONS, DENMARK ISBN:

2 B I B E L E N D E N G A M L E O G D E N N Y E P A G T S K A N O N I S K E B Ø G E R GT NT 1931 Autoriseret Oversættelse 1948 Udarbejdet og sammenlignet med Grundteksterne i: The Fourth Centenary Edition THE HOLY BIBLE King James Bible Authorized Version AD

3 D I E H E I L I G E S C H R I F T AUS DEM GRUNDTEXT Textus receptus von Dr. Martin Luther Wittenberg 1524 Den fra Gud modtagede Tekst. Valget af den danske Bibels aut. oversættelser fra år 1931 respektive 1948 har flere grunde. Det danske sprog er vel bevaret, sådan som vi kender det i forædlet dansk digtekunst i guldalderperioden år , helt i samklang med det engelske sprog: in The Holy Bible, King James Version (KJV) und Die Heilige Schrift i Luthers oversættelse. (Textus receptus, TR). Her står der i indledningen: Som Gud i Begyndelsen af det 16. Århundrede lod sit Lys bryde frem for Øjnene af Verden, dybt nedsunket i åndeligt Mørke, var Martin Luther Guds udvalgte Redskab i at udbrede Sandheden til det tyske folk på modersmålet, oversat fra den græske grundtekst Textus receptus. 3

4 THE HOLY BIBLE The Authorized King Jame s Version I oversætternes forord til King James Bible år 1611: To The Most High Prince James, By the Grace of God, King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, etc., The Translators of The Bible Wish Grace, Mercy, and Peace, Through Jesus Christ Our Lord. Great and manifold were the blessings, most dread Sovereign, which Almighty God, the Father of all mercies, bestowed upon us the people of England Indtil Reformationen fandtes kun den latinske overs. af Bibelen, Vulgata, som biskop Damasus i Rom ( ) lod revidere, samtidig med at han gjorde latin til den katolske messes officielle sprog. Dette lagde grunden til skismaet mellem de græske kirker i øst og de latinske kirker i vest. Paverne forbød, under bandlysning og dødsstraf, oversættelser af Bibelen in vernacular, dvs. oversat til de katolske landes respektive modersmål. Wycliffe blev i 1381, i det engelske parlament, dømt som kætter, og hans engelske oversættelse, efter den latinske v e r s i o v u l g a t a, brændtes på bål over hele England. William Tyndale oversatte Det Nye Testamente fra den græske grundtekst i 1525, som for første gang, med bogtrykkeriets opfindelse, i Køln kunne trykkes i 3000 eks. og smugles til England. I 1526 og 1527 lod myndighederne mange bibellæsere fængsle og tortere. Bibelsælgere blev offentligt brændt på bål, sammen med biblerne og andre protestantiske skrifter. Men Guds Ord havde fremgang og spredtes til hele Norden. I Danmark blev Reformationen indført i Rigsdagen i København 1536, i England først i 1559, under Elizabeth I s regering. BIBELEN DET DANSKE BIBELSELSKAB København 1957 Med det første bibelselskab, som stiftedes i London 1804, i Danmark 1814 og siden i alle protestantiske lande, blev Bibelen nu spredt over hele verden. Men mange oversættelser i det sidste århundrede på engelsk afviger så meget fra grundteksten, og senest den danske oversættelse på nutids-dansk, at man kun appellerer til fornuften, men sætter GUDS ORD til omvendelse og frelse ud af Kraft. København i September Börje Flemming Boysen 4

5 V E R D E N S S K A B E L S E FØRSTE MOSEBOG 1. Kapitel. Men Evigheden - var til - før Skabelsen! Og nu Fader! herliggør Du mig hos Dig selv med den Herlighed, jeg havde hos Dig,- - før Verden blev til. Joh. 17,5. Verdensrummets uendelighed har altid fascineret videnskaben. I min barndom talte man om tusinder af år, et tal med tre nuller, i min ungdom om millioner af år - et tal med seks nuller, så blev det til en milliard,- et årstal med ni nuller. Man lægger stadig flere nuller til, nu er det oppe i et tal med atten nuller- en trillion/eng. billion, for at med videnskabelige nuller bevise uendeligheden. - endeløs Tomhed, sagde Prædikeren. Præd. 1,2. Men på den anden Side, ere de ikke til at undskylde, thi formåede de at vide så meget, at de kunde udgrunde Verden, hvorledes kunde de ikke snarere have fundet disse Tings Herre? Visdoms Bog 13,1-8. Apokryfiske Bøger Thi hans usynlige Væsen, både hans evige Kraft og hans Guddommelighed, har kunnet ses fra Verdens Skabelse af, idet det forstås af hans Gerninger så de er uden Undskyldning. Rom.1,20. Og når de 6000 år er til Ende, fortsætter uendeligheden: Frygt ikke! - JEG ER- Alpha og Omega, den første og den sidste og den, som lever; og Jeg var død, - men se,- Jeg lever i Evighedernes Evigheder Åb. 1,18. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Kronologisk Oversigt Del I. Side Oversigt over Menneskeslægtens Historie fra Skabelsen til Abraham, ifølge Jesu Kristi Stamtavle: 3 x 14 Slægtled fra Abraham til Jesus korsfæstelse. Påsken år 33 e. Kr. (Matt. 1,1-17.) Del II. Side Det fjerde årtusindes afslutning omkr. år 36 e.kr. til Jerusalems Ødelæggelse år 70 e.kr. Hvert slægtled er tidsangivet i årstal gennem hele Det Gamle og Det Nye Testamente. Kun bibeltekster, som er relateret til den kontinuerlige tidsangivelse, belyses i dette studie. Del III. Side En kronologisk sammenfatning af Jerusalems historie, Fra år 70 e.kr. til år Del IV. Side En oversigt over Staten Israels Historie Jødisk og kristen Zionisme i Israel og Amerika. LITTERATURFORTEGNELSE Side 214 6

7 K R O N O L O G I S K O V E R S I G T DEL I. FØRSTE MOSEBOG 1. Kapitel. VERDENS SKABELSE 1. I BEGYNDELSEN skabte GUD Himmelen og Jorden. Og Jorden var øde og tom. Og der var Mørke over Verdensdybet. Men GUDS ÅND svævede over Vandene. Og GUD sagde: Der blive Lys! og der blev Lys. Og GUD så, at Lyset var godt, og GUD satte Skel mellem Lyset og Mørket. I seks Dage skabte GUD Himmelen og Jorden. 31. Og GUD så alt, hvad Han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag. 2. Kapitel 1. Således fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær. På den syvende Dag fuldendte GUD det Værk, Han havde udført, og Han hvilede på den syvende Dag efter det Værk, Han havde udført; 3. og GUD velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede Han efter hele sit Værk, det, GUD havde skabt og udført. Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da GUD HERREN gjorde Jord og Himmel 1 Mose 2, 4. Kommentarer: Hvorvidt EEN Dag i Skabelsen bogstaveligt modsvarer 1 Dag gives der ingen entydig forklaring på. Andet steds står der: Men dette ene må I ikke glemme, I elskede, at een Dag er for HERREN som tusinde År, og tusinde År som een Dag. (2 Pet.3,8). Vi må huske, at Evigheden var til, før Jordens Grundvold blev lagt. (Åb.13,8;17,8). Også om Skabelsen skulle have taget 6000 år, gør det os ikke klogere, så måske derfor. Men eet er sikkert: Menneskets tidsregning begyndte med Adams fødsel. 7

8 Fra den f ø r s t e tidsangivelse, når han bliver 130 År, b e g y n d e r B i b e l e n s k r o n o l o g i. Kun Skriftsteder forbundet med tidsangivelse citeres: Der er også meget andet, og hvis det skulle nedskrives i Enkeltheder, mener jeg ikke, at hele Verden kunde rumme de bøger, som så måtte skrives. Joh. 21, 25. År 130 efter Skabelsen. 1 Mose 5,1-2: Dette er Adams Slægtebog. Dengang GUD skabte Mennesket, gjorde Han det i GUDS Billede; som Mand og Kvinde skabte Han dem, og gav dem Navnet Menneske, da de blev skabt. 3 Da Adam havde levet 130 År, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set; 6 Da Set havde levet 105 år, avlede han Enosj; 9 Da Enosj havde levet 90 År, avlede han Kenan; 12 Da Kenan havde levet 70 År, avlede han Mahalalél. 15 Da Mahalalél havde levet 65 År, avlede han Jered; 18 Da Jered havde levet 162 År, avlede han Enok; 21 Da Enok havde levet 65 År, avlede han Metusalem. 25 Da Metusalem havde levet 187 År, avlede han Lemek; 28 Da Lemek havde levet 182 År, avlede han en Søn som han gav Navnet NOA, idet han sagde: Han skal skaffe os Trøst i vort møjefulde Arbejde med Jorden, som HERREN har forbandet. Da Noa var 500 År gammel, avlede han: Sem, Kam og Jafet. 1 Mose 5,32. Fra Adam var 130 År, til Noa var 500 År, går der: år = 1656 År efter Skabelsen 8

9 P r o v i n g t h e O l d T e s t a m e n t V e r g l e i c h e n d e Z e i t t a f e l 9

10 MENNESKESLÆGTENS FORDÆRVELSE Menneskets Levealder fastsættes, Syndfloden bebudes. 1 Mose 6. Kap. Da nu Menneskene begyndte at blive talrige på Jorden, og der fødtes dem Døtre, fik Gudesønnerne Øje på Menneskedøtrenes Skønhed, og de tog nu så mange af dem, som de lystede, til Hustruer. Da sagde HERREN: Min Ånd skal ikke for evigt blive i Menneskene, eftersom de jo dog er Kød; deres Dage skal være 120 År. Men HERREN så, at Menneskenes Ondskab tog til på Jorden, og at deres Higen og Tragten kun var ond Dagen lang. Da angrede HERREN, at Han havde gjort Menneskene på den, og det skar Ham i Hjertet. Og HERREN sagde: Jeg vil udslette Menneskene, som jeg har skabt af Jordens Flade, både Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle, thi Jeg angrer, at Jeg gjorde dem! Men Noa fandt Nåde for HERRENS Øjne. Dette er Noas Slægtebog. Noa var en retfærdig, ustraffelig mand blandt sine samtidige; Noa vandrede med GUD. Noa avlede tre Sønner: Sem, Kam og Jafet. Men Jorden fordærvedes for GUDS Øjne, og Jorden blev fuld af Vold; og GUD så til Jorden, og se, den var fordærvet, thi alt Kød havde fordærvet sin Vej på Jorden. Da sagde GUD til Noa: Jeg har besluttet at gøre Ende på alt Kød, fordi Jorden ved deres Skyld er fuld af Vold, derfor vil Jeg nu udrydde dem af Jorden. SYNDFLODEN BRYDER FREM OG UDSLETTER MENNESKENE PÅ JORDEN Noa er 600 År gammel, da Vandfloden kommer over Jorden : År År, 1 Mose 7,6. År 1656 efter Skabelsen. Noa gik med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner ind i Arken for at undslippe Flodens Vande. Da kom Vandfloden over Jorden i fyrretyve Dage, og Vandet steg og steg over Jorden, så de højeste Bjerge under Himmelen stod under Vand; femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under Vand. 10

11 Da omkom alt Kød, som rørte sig på Jorden, Fugle, Kvæg, vildt levende Dyr og alt Kryb på Jorden og alle Mennesker; alt, i hvis Næse der var Livets Ånde, alt, hvad der var på det faste Land, døde. Således udslettedes alle Væsener, der var på Jorden, Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle; de udslettedes af Jorden, og tibage blev kun Noa og de, der var hos ham i Arken. Vandet steg over Jorden i 150 Dage. 1 Mose 7,24. Da ihukom GUD Noa og alle de vilde Dyr og Kvæget, som var hos ham i Arken, og GUD lod en Storm fare hen over Jorden, så at Vandet begyndte at falde; Verdensdybets Kilder, Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede, og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forløb. I Noas 601ste Leveår på den første Dag i den første Måned var Vandet tørret bort fra Jorden. År 1657 efter Skabelsen. 1 Mose 8,13. Da tog Noa Dækket af Arken, og da han så sig om, se, da var Jordens Overflade tør. Da gik Noa med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner; og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvæget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber på Jorden, efter deres Slægter, gik ud af Arken. Herefter skal, så længe Jorden står, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre! 1 Mose 8,22. Noas Sønner der gik ud af Arken var: Sem, Kam og Jafet; Kam var Fader til Kana an; det var Noas tre Sønner, og fra dem stammer hele Jordens Befolkning. Noa levede 350 År efter Vandfloden; således blev Noas fulde Levetid 950 År, og derpå døde han. 1 Mose 9,

12 FOLKESLAGENES STAMTAVLE Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes dem Sønner. 1 Mose 10, 2. Vers 2: Jafets Sønner: (den hvide Race) Vers 6: Kams Sønner: (den sorte Race) Vers 22: Sems Sønner: (Semitternes Race) Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk ; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden. Kommentarer: Vi ved ikke, om Noa fik sine tre sønner med én og samme hustru eller tre forskellige, som hver for sig har været af stammer, der gennem 1500 år fra skabelsen har udviklet et særpræg. Kam, Noas yngste søn, var sort, Jafet var lys og blev stamfader til den hvide race. Sem har præget de semitiske stammer med jødiske og semitiske træk hos de stammer, der spredte sig i Mesopotamien, som f.eks. assyrerne, aramæerne og araberne. Den førstefødte Søns Navn dannede hvert slægtled i stamtavlen. Ligesom de 3 grundfarver rød, gul og blå ved opblanding danner alle nuancer i spektret, har Noas tre Sønners individuelle pigment og gener, foruden de 3 ovennævnte stammer der århundreder efter indgik blandede ægteskaber, Blandingsfolkene (Jer.25,20), udviklet en mangfoldighed af racer, der ses ved antropologiske studier af menneskenes fysiske og genetiske (etnografiske) variation, når man blot tager videnskabelige hypotetiske og estimerede tidsregninger med forbehold, hvor de overskrider de tidsangivelser i dette studium, som i de 3 ovennævnte racer tager sin begyndelse efter Vandflodens ophør: År 1657 efter Skabelsen. BABELSTÅRNET OG SPROGENES OPRINDELSE Hele Menneskeheden havde eet Tungemål og samme Sprog. Da de nu drog østerpå, traf de på en Dal i Sinear, og der slog de sig ned. Da sagde de til hverandre: Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt! De brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk. Derpå sagde de: Kom, lad os bygge os en By og et Tårn, hvis Top når til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke spredes ud over hele Jorden! 12

13 Men HERREN steg ned for at se Byen og Tårnet, som Menneskebørnene byggede, og sagde: Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem; Lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemål der, så de ikke forstår hverandres Tungemål! Da spredte HERREN dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen.Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede HER- REN al Jordens Tungemål, og derfra spredte HERREN dem ud over hele Jorden. 1 Mose 11,9. Kommentarer: Godt 120 år efter Vandfloden, i Pelegs dage (1 Mose 10,25, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning) lød GUDS forudsigelse: når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem. Og menneskene spredtes ud over hele jorden. Der er nu gået snart 6000 år fra jordens skabelse, og jordens befolkning har nu rundet 6000 millioner mennesker. Man bygger huse, hvis tårne og spir når helt op til skyerne (sky-skrabere), og intet synes at hindre dem. Så nu, i vore dage, har man i overmod rejst EUparlamentets kæmpemæssige glas- og stålbygning i Strasbourg, som med fuldt overlæg er designet med form efter det ufuldbyrdede Babels-tårn, som i 1 Mosebog rejstes i trods mod GUD, der forhindrede det ved at skabe sprogforvirring. Man er nu kommet sig, dog ikke over sprogforvirringen, den råder stadig, men nu har man, i samme ånd, genopbygget tårnet, der i sin færdige struktur giver udseende af at være ufuldbyrdet og med et nyt motto: Mange Sprog én Røst! Man trodser igen Skaberen, fordi det ikke kræver tro, men viden siger man i vore dage, mens man uafladeligt erfarer, hvad der dengang blev forudsagt: og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem 1 Mose 11,6. Men uden at betænke følgerne, ænser man ikke Tidernes Tegn og Jesu Kristi svar på apostlenes spørgsmål: Hvad er Tegnet på dit Komme og Verdens Ende? Jesus svarede: Som de levede i Dagene før Syndfloden: de åd og drak, tog til Ægte og gav til Ægte, lige til den Dag, da Noa gik ind i Arken, og de ænsede intet, før Syndfloden kom og rev dem alle bort sådan skal det gå ved Menneskesønnens Komme. (Matt. 24, 37.) 13

14 SEMS SLÆGTEBOG: 1 Mose 11,10. Da Sem var 100 År gammel, ( = 1656 år) avlede han Arpaksjad, to År efter Vandfloden; Da Arpaksjad havde levet 35 År avlede han Sjela: Da Sjela havde levet 30 År, avlede han Eber; Da Eber havde levet 34 År, avlede han Peleg; Da Peleg havde levet 30 År, avlede han Reú; Da Reú havde levet 32 År, avlede han Serug; Da Serug havde levet 30 År, avlede han Nakor; Da Nakor havde levet 29 År, avlede han Tara; Da Tara havde levet 70 År, avlede han: Abram, Nakor og Haran; Dette er Taras Slægtebog. 1 Mose 11,27. Sammenlagt: år = 292 år efter Floden. År 1656 efter Skabelsen.. (s. 8.) fødtes Abraham efter Floden År 1948 efter Skabelsen Haran døde i sin Fader Taras Levetid i sin Hjemstavn i Ur -Kasdim. Abram og Nakor tog sig Hustruer; Abrams Hustru hed Saraj, Nakors Milka, en Datter af Haran, Milkas og Jiskas Fader. Men Saraj var ufrugtbar og havde ingen Børn. Tara tog sin Søn Abram, sin Sønnesøn Lot, Harans Søn, og sin Sønnekone Saraj, hans Søn, Abrams Hustru, og førte dem fra Ur-Kasdim for at begive sig til Kana ans Land; men da de kom til Karan, slog de sig ned der. Taras Levetid var 205 år; og Tara døde i Karan. 1 Mose 11,

15 ABRAHAMS INDVANDRING I KANA AN HERREN sagde til Abram: Drag ud fra dit Land, fra din Slægt og din Faders Hus til det Land, jeg vil vise dig; så vil Jeg gøre dig til et stort Folk, og Jeg vil velsigne dig og gøre dit Navn stort, og vær en Velsignelse! Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; med dig skal alle Jordens Slægter velsignes! Og Abram gik, som HERREN sagde til ham, og Lot gik med ham. Abram var fem og halvfjerdsindstyve År, da han drog fra Karan; 1 Mose 12, 4. År Abraham var 75 år År år efter Floden, År 1948 efter Skabelsen (s.14.) År 2023 efter Skabelsen Obs! Kun de Skriftsteder, der markerer Tidsangivelse, citeres i dette studium. Efter at Lot havde skilt sig fra Abram, sagde HERREN til denne: Løft dit Blik og se dig om der, hvor du står, mod Nord, mod Syd, mod øst og mod Vest; thi hele det Land, du ser, vil Jeg give dig og dit Afkom til evig Tid, og Jeg vil gøre dit Afkom som Jordens Støv, så at det lige så lidt skal kunde tælles, som nogen kan tælle Jordans Støv. Drag nu gennem Landet på Kryds og Tværs, thi dig giver Jeg det! Så drog Abram fra Sted til Sted med sine Telte og kom til Mamre Lund i Hebron, hvor han slog sig ned og byggede HERREN et Alter. 1 Mose 13,18. Men Salems Konge Melkizedek, GUD den Allerhøjestes Præst, bragte Brød og Vin og velsignede ham med de Ord: Priset være Abram for GUD den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber, og priset være GUD den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Hånd! Og Abram gav Ham Tiende af alt. 1 Mose 14,20. 15

16 Kommentarer: Damaskus nævnes for første gang på Abrahams tid, over 1200 år før Jeriko omtales. Salems Konge: denne Melkizedek, Konge i Salem, GUDS, den Allerhøjestes, Præst, som gik Abraham i Møde, da han vendte hjem efter Sejren over Kongerne, og velsignede ham, og hvem Abraham gav Tiende af alt, Han, som for det første, når Hans Navn udlægges, er Retfærdigheds Konge, dernæst også Salems Konge, det vil sige Freds Konge uden Fader, uden Moder, uden Stamtavle, uden Begyndelse på sine Dage og uden Afslutning på sit Liv, ligestillet med GUDS Søn - Han bliver ved med at være Præst evindelig. Se dog, hvor stor HAN ER, at Abraham, vor Stamfader, gav Ham Tiende af det bedste Bytte. (Hebr. 7,2.) I Skabelsesberetningen ER GUDS SØN, som var til før Skabelsen, også med i Skabelsen af Verden, thi: Efter at GUD fordum mange Gange og på mange Måder havde talt til Fædrene ved Profeterne, har Han nu ved Dagenes Ende talt til os ved SIN SØN, hvem Han har indsat som Arving til alle Ting, ved Hvem Han også har skabt Verden. (Hebr.1,1.) GUDS SØN åbenbarer sig her for første gang, 2000 år efter Skabelsen, for Abraham, og nævner det yderlige 1900 år senere for jøderne i sin samtid: Abraham, jeres Fader, frydede sig over at skulde se Min Dag, og han glædede sig. Da sagde Jøderne til Ham: Du er ikke halvtreds År endnu, og du har set Abraham! Jesus sagde til dem: Sandelig, sandelig siger Jeg eder: Før Abraham blev til, ER JEG! (Joh.8,58.) I Tro adlød Abraham Kaldet til at gå til et Land, som han skulde få i Eje; og han drog ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen. I Tro bosatte han sig i det forjættede Land, som i et fremmed Land og boede i Telte med Isak og Jakob, Medarvingerne til den samme Forjættelse; thi han ventede på Staden med de faste Grundvolde, hvis Bygmester og Skaber Er GUD. (Hebr.11,8.) Abraham blev lovet det Land, han vandrede i som fremmed, men fik også Løfte om det himmelske Fædreland og Staden med den faste Grundvold: I Tro døde alle disse uden at have opnået, hvad der var forjættet; men de så og hilste det i det fjerne og bekendte, at de var fremmede og Udlændinge på Jorden. De som taler sådan viser jo derved, at de søger efter et Fædreland. Og hvis de havde tænkt på det, de var udvandret fra, havde de haft Tid nok til at vende tilbage; men nu står deres Hu til et bedre, nemlig det himmelske Fædreland; derfor skammer GUD sig ikke ved dem, ved at kaldes deres GUD; thi Han har beredt dem en Stad. Hebr.11,13. Alt dette blev åbenbaret for Abraham, 1900 år før GUD sendte sin egen Søn til de fortabte Får af Israels Hus, Abrahams Slægt i 42nde led. (Matt.1,17; 15,24.) 16

17 HERREN SLUTTER PAGT MED ABRAHAM Da Solen var ved at gå ned, faldt der Dvale over Abram, og se, Rædsel faldt over ham, et stort Mørke. Og GUD sagde til Abram: Vide skal du, at dit Afkom skal bo som fremmede i et Land, der ikke er deres eget; de skal trælle for dem og mishandles af dem i 400 År.. Dog vil jeg også dømme det Folk, de kommer til at trælle for, og siden skal de udvandre med meget Gods. På den Dag sluttede HERREN Pagt med Abram, idet han sagde: Dit Afkom giver jeg dette Land fra Egyptens Bæk til den store Flod, Eufratfloden; 1 Mose 15,18. HAGAR OG ISMAEL Abrams Hustru Saraj fødte ham intet Barn. Men Saraj havde en egyptisk Trælkvinde ved Navn Hagar; Og Saraj sagde til Abram: HERREN har jo nægtet mig Børn; gå derfor ind til min Trælkvinde, måske kan jeg få en Søn ved hende! Og Abram adlød Saraj. Så tog A- brams Hustru Saraj sin Trælkvinde, Egypterinden Hagar, efter at Abram havde boet ti År i Kana ans Land, og gav sin Mand Abram hende til Hustru; og han gik ind til Hagar, og hun blev frugtsommelig. Men da hun så, at hun var frugtsommelig, lod hun hånt om sin Herskerinde. Og Hagar fødte Abram en Søn, og Abram kaldte Sønnen, Hagar fødte ham, Ismael. Abram var seks og firsindstyve År gammel, da Hagar fødte ham Ismael. 1 Mose 16,16. År År 37 8 efter Floden Abraham var 86 år da Ismael fødtes og År 1948 (s.14.) År 2034 efter Skabelsen 17

18 GUDS Pagt med Abraham. Omskærelsen som Pagtstegn. Da Abram var ni og halvfemsindstyve År gammel, åbenbarede HERREN sig for Ham og sagde til ham: JEG ER GUD den Almægtige; vandre for mit Åsyn og vær ustraffelig, så vil Jeg oprette min Pagt mellem mig og dig og give dig et overvættes stort Afkom! Da faldt Abram på sit Ansigt, og GUD sagde til ham: Fra min Side er min Pagt med dig, at du skal blive Fader til en Mængde Folk; derfor skal dit Navn ikke mere være Abram, men du skal hedde ABRAHAM, thi jeg gør dig til en Mængde Folk og dette er Min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt Mandkøn hos eder skal omskæres. I skal omskæres på eders Forhud, det skal være et Pagtstegn mellem mig og eder. Endvidere sagde GUD til Abraham: Din Hustru Saraj skal du ikke mere kalde Saraj, hendes Navn skal være SARA; Jeg vil velsigne hende og give dig en Søn også ved hende; Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til Folk, og Folkeslags Konger skal nedstamme fra hende! Da faldt Abraham på sit Ansigt og lo, idet han tænkte: Kan en hundredårig få Børn, og kan Sara med sine halvfemsindstyve År føde en Søn? Abraham sagde derfor til GUD: Måtte dog Ismael leve for Dit Åsyn! Men GUD sagde: Nej, din Ægtehustru Sara skal føde dig en Søn, som du skal kalde Isak; med ham vil Jeg oprette min Pagt; og det skal være en evig Pagt, der gælder hans Afkom efter ham! Men hvad Ismael angår, har Jeg bønhørt dig: Jeg vil velsigne ham og gøre ham frugtbar og give ham et overvættes talrigt Afkom; Tolv Stammehøvdinger skal han avle, og Jeg vil gøre ham til et stort Folk. Men Min PAGT opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig om et År ved denne Tid. Selvsamme Dag blev Abraham og hans Søn Ismael omskåret; 1 Mose 17,

19 ISAKS FØDSEL, HAGARS OG ISMAELS FLUGT HERREN så til Sara, som Han havde lovet. Og HERREN gjorde ved Sara, som Han havde sagt, og hun undfangede og fødte Abraham en Søn i hans Alderdom, til den Tid GUD havde sagt ham. Abraham kaldte den Søn, han fik med Sara, Isak; og Abraham omskar Isak, da han var otte Dage gammel, således som GUD havde pålagt ham. Abraham var 100 År gammel, da hans Søn Isak fødtes ham. 1 Mose 21, 1-5. År 292 efter Floden Abraham 100 år Isak fødtes År 392 efter Floden, År 392 ( = 2048) Abraham fik Isak fjorten år efter Ismael, År 2048 efter Skabelsen Kommentarer: Med Isak begynder GUDS PAGT med Abrahams Slægt, som, ifølge Mattæus Evangeliets 1. kapitel, opregner Jesu Kristi, Davids Søns, Abrahams Søns Stamtavle. Altså er der i alt fra Abraham indtil David fjorten Slægtled, og fra David indtil Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten Slægtled. I alt toogfyrretyve (42) Slægtled. Lukas Evangeliets 3. Kapitel, 3,23, regner i nedadstigende linje, fra: Jesus var omkring tredive År gammel, da han begyndte. Og Han var, efter hvad man mente, Søn af Josef, der var Søn af Eli, etc. ned til David, Abraham samt 10 slægtled til Noa, og 10 slægtled fra Noa til Adam, altså i alt 20 slægtled yderligere til de førstnævnte 42 slægtled. I alt 62 slægtled fra Skabelsen til Kristus Jesus. ABRAHAMS OFFER Efter disse Begivenheder satte GUD Abraham på Prøve og sagde til ham: Abraham! Han svarede: Se, her er jeg! Da sagde Han til ham: Tag din Søn Isak, din eneste, ham, du elsker, og drag hen til Morija Land og bring ham der som Brændoffer på et af Bjergene, som Jeg vil vise dig! Da sadlede Abraham tidligt næste Morgen sit Æsel, tog to af sine Drenge og sin Søn Isak med sig, og efter at have kløvet Offerbrænde gav han sig på Vandring til det Sted, GUD havde sagt ham. Da Abraham den tredje 19

20 Dag så op, fik han Øje på Stedet langt borte. Så sagde Abraham til sine Drenge: Bliv her med Æselet, medens jeg og Drengen vandrer derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til eder. Abraham tog da Brændet til Brændofferet og lagde det på sin Søn Isak; selv tog han Ilden og Offerkniven, og så gik de to sammen. Da sagde Isak til sin Fader Abraham: Fader! Han svarede: Ja, min Søn! Da sagde han: Her er Ilden og Brændet, men hvor er Dyret til Brændofferet? Abraham svarede: GUD vil selv udse sig Dyret til Brændofferet, min Søn! Og så gik de to sammen. Da de nåede det Sted, GUD havde sagt ham, byggede Abraham der et Alter og lagde Brændet til Rette; så bandt han sin Søn Isak og lagde ham på Alteret oven på Brændet. Og Abraham greb Kniven og rakte Hånden ud for at slagte sin Søn. Da råbte HERRENS Engel til ham fra Himmelen: Abraham, Abraham! Han svarede: Se, her er jeg! Da sagde Engelen: Ræk ikke din Hånd ud mod Drengen og gør ham ikke noget; thi nu ved Jeg, at du frygter GUD og end ikke sparer din Søn, din eneste, for mig! Og da A- braham nu så op, fik han bag ved sig Øje på en Vædder, hvis Horn havde viklet sig ind i de tætte Grene; og Abraham gik hen og tog Vædderen, og ofrede den som Brændoffer i sin Søns Sted. Derfor kaldte Abraham dette Sted: HERREN udser sig, eller som man nu til Dags siger: Bjerget hvor HERREN viser sig. Men HERRENS Engel råbte atter til Abraham fra Himmelen: Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra HERREN: Fordi du har gjort dette og ikke sparet din Søn, din eneste, for mig, så vil Jeg velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og Sandet ved Havets Bred; og dit Afkom skal tage sine Fjenders Porte i Besiddelse; og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig, 20

21 Derpå vendte Abraham tilbage til sine Drenge, og de brød op og drog sammen til Beérsjeba. Og Abraham blev i Be ersjeba. 1 Mose 22,19. Kommentarer: Apostlene, som i deres breve til menighederne udlagde Abrahams offer, der, i kraft af hans tro, blev regnet ham til retfærdighed, har mange belærende aspekter. Set i historisk perspektiv var menneskeofringer, for at sone afguderne, hyppigt forekommende i Abrahams samtid. I byen Ur i Kaldæa, Mesopotamien, hvor Abraham fødtes, har man i arkæologiske udgravninger fundet spor efter disse kultiske menneskeofringer. Dette giver Abraham ikke udtryk for, personligt har han sikkert haft en etisk modvilje mod det han så i Ur, og det kan have været en del af hans prøvelse. Israeliterne vakte senere GUDS Vrede, da de ofrede deres sønner og døtre til guden Baal, på Jeremias tid (Jer.19;), ja, endnu tidligere, på Jeftas tid, som ofrede sin eneste datter (Dom. 11;). Forfatteren til Brevet til Hebræerne i Det Nye Testamente skriver: I Tro bragte Abraham Isak som Offer, da han blev sat på Prøve; ja, sin enbårne var han rede til at ofre, skønt han havde fået Forjættelserne, og der var sagt til ham: Gennem Isak skal en Slægt få Navn efter dig; thi han regnede med, at GUD har Magt til endog at vække fra de døde; og derfra fik han ham jo også forbilledeligt tilbage. (Som et forbillede på Kristi Opstandelse). I denne sammenhæng havde Morijabjerget en forbindelse, idet Kong David grundlagde Davidsbyen, Jerusalem, på dette bjerg, hvor Menneskesønnen 1900 år senere ofrede sig på Golgata for vore synders skyld. ABRAHAMS DØD, ISMAELS SLÆGT 1 Mose 25 Kap. Abraham gav Isak alt, hvad han ejede; men de Sønner, han havde med sin Medhustru, Ketura, skænkede han Gaver og sendte dem, medens han endnu levede, bort fra sin Søn Isak, østpå til Østlandet. De År, Abraham levede, udgjorde 175; så udåndede han, og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt. Og hans Sønner Isak og Ismael jordede ham i Makpelas Klippehule på Hetitten Efrons, Zohars Søns, Mark over for Mamre, den Mark, Abraham havde købt af Hetitterne; der jordedes Abraham og hans Hustru Sara. Og da Abraham var død, velsignede GUD hans Søn Isak. Isak boede ved Be er-lahaj-ro i. 21

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Opgave 5: At overgive sig

Opgave 5: At overgive sig Søren Kierkegaard sagde, at det handler om at overgive sig til den kristne Gud, for hvem alt er muligt. Giv et bud på, hvad det vil sige at overgive sig til Gud? For Kierkegaard er det at tro på Gud ikke

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Abraham, den første missionær

Abraham, den første missionær 2 TIL SABBATTEN 11. JULI 2015 Abraham, den første missionær Ugens vers Introduktion Det er som med Abraham: Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes Langfredag, 3.april 2015. Domkirken 10: 208 Skriv dig Jesus. Kollekt. Læsning fra Esajas, 191 Gak under, v.1-8. Kort orgelkoral, Gak under, v.9-16. Prædiken med sagt trosbekendelse. Motet. 201. Det hellige

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

RUTHS BOG. indledning og kommentarer af kirsten nielsen

RUTHS BOG. indledning og kommentarer af kirsten nielsen RUTHS BOG indledning og kommentarer af kirsten nielsen Ruths Bog er en novelle, som i kristne udgaver af Det Gamle Testamente står mellem Dommerbogen og Samuelsbøgerne; i jødiske bibler regnes bogen blandt

Læs mere