B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid!"

Transkript

1 B I B E L E N S K r o n o l o g i Et Tidsstudie over 6000 År Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene og Segl for Bogen til Endens Tid! Daniels Bog 12,4. Fortolket af Börje Flemming Boysen Senior 2012 THE SPIRIT OF PROPHECY PUBLICATIONS, DENMARK ISBN:

2 B I B E L E N D E N G A M L E O G D E N N Y E P A G T S K A N O N I S K E B Ø G E R GT NT 1931 Autoriseret Oversættelse 1948 Udarbejdet og sammenlignet med Grundteksterne i: The Fourth Centenary Edition THE HOLY BIBLE King James Bible Authorized Version AD

3 D I E H E I L I G E S C H R I F T AUS DEM GRUNDTEXT Textus receptus von Dr. Martin Luther Wittenberg 1524 Den fra Gud modtagede Tekst. Valget af den danske Bibels aut. oversættelser fra år 1931 respektive 1948 har flere grunde. Det danske sprog er vel bevaret, sådan som vi kender det i forædlet dansk digtekunst i guldalderperioden år , helt i samklang med det engelske sprog: in The Holy Bible, King James Version (KJV) und Die Heilige Schrift i Luthers oversættelse. (Textus receptus, TR). Her står der i indledningen: Som Gud i Begyndelsen af det 16. Århundrede lod sit Lys bryde frem for Øjnene af Verden, dybt nedsunket i åndeligt Mørke, var Martin Luther Guds udvalgte Redskab i at udbrede Sandheden til det tyske folk på modersmålet, oversat fra den græske grundtekst Textus receptus. 3

4 THE HOLY BIBLE The Authorized King Jame s Version I oversætternes forord til King James Bible år 1611: To The Most High Prince James, By the Grace of God, King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, etc., The Translators of The Bible Wish Grace, Mercy, and Peace, Through Jesus Christ Our Lord. Great and manifold were the blessings, most dread Sovereign, which Almighty God, the Father of all mercies, bestowed upon us the people of England Indtil Reformationen fandtes kun den latinske overs. af Bibelen, Vulgata, som biskop Damasus i Rom ( ) lod revidere, samtidig med at han gjorde latin til den katolske messes officielle sprog. Dette lagde grunden til skismaet mellem de græske kirker i øst og de latinske kirker i vest. Paverne forbød, under bandlysning og dødsstraf, oversættelser af Bibelen in vernacular, dvs. oversat til de katolske landes respektive modersmål. Wycliffe blev i 1381, i det engelske parlament, dømt som kætter, og hans engelske oversættelse, efter den latinske v e r s i o v u l g a t a, brændtes på bål over hele England. William Tyndale oversatte Det Nye Testamente fra den græske grundtekst i 1525, som for første gang, med bogtrykkeriets opfindelse, i Køln kunne trykkes i 3000 eks. og smugles til England. I 1526 og 1527 lod myndighederne mange bibellæsere fængsle og tortere. Bibelsælgere blev offentligt brændt på bål, sammen med biblerne og andre protestantiske skrifter. Men Guds Ord havde fremgang og spredtes til hele Norden. I Danmark blev Reformationen indført i Rigsdagen i København 1536, i England først i 1559, under Elizabeth I s regering. BIBELEN DET DANSKE BIBELSELSKAB København 1957 Med det første bibelselskab, som stiftedes i London 1804, i Danmark 1814 og siden i alle protestantiske lande, blev Bibelen nu spredt over hele verden. Men mange oversættelser i det sidste århundrede på engelsk afviger så meget fra grundteksten, og senest den danske oversættelse på nutids-dansk, at man kun appellerer til fornuften, men sætter GUDS ORD til omvendelse og frelse ud af Kraft. København i September Börje Flemming Boysen 4

5 V E R D E N S S K A B E L S E FØRSTE MOSEBOG 1. Kapitel. Men Evigheden - var til - før Skabelsen! Og nu Fader! herliggør Du mig hos Dig selv med den Herlighed, jeg havde hos Dig,- - før Verden blev til. Joh. 17,5. Verdensrummets uendelighed har altid fascineret videnskaben. I min barndom talte man om tusinder af år, et tal med tre nuller, i min ungdom om millioner af år - et tal med seks nuller, så blev det til en milliard,- et årstal med ni nuller. Man lægger stadig flere nuller til, nu er det oppe i et tal med atten nuller- en trillion/eng. billion, for at med videnskabelige nuller bevise uendeligheden. - endeløs Tomhed, sagde Prædikeren. Præd. 1,2. Men på den anden Side, ere de ikke til at undskylde, thi formåede de at vide så meget, at de kunde udgrunde Verden, hvorledes kunde de ikke snarere have fundet disse Tings Herre? Visdoms Bog 13,1-8. Apokryfiske Bøger Thi hans usynlige Væsen, både hans evige Kraft og hans Guddommelighed, har kunnet ses fra Verdens Skabelse af, idet det forstås af hans Gerninger så de er uden Undskyldning. Rom.1,20. Og når de 6000 år er til Ende, fortsætter uendeligheden: Frygt ikke! - JEG ER- Alpha og Omega, den første og den sidste og den, som lever; og Jeg var død, - men se,- Jeg lever i Evighedernes Evigheder Åb. 1,18. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Kronologisk Oversigt Del I. Side Oversigt over Menneskeslægtens Historie fra Skabelsen til Abraham, ifølge Jesu Kristi Stamtavle: 3 x 14 Slægtled fra Abraham til Jesus korsfæstelse. Påsken år 33 e. Kr. (Matt. 1,1-17.) Del II. Side Det fjerde årtusindes afslutning omkr. år 36 e.kr. til Jerusalems Ødelæggelse år 70 e.kr. Hvert slægtled er tidsangivet i årstal gennem hele Det Gamle og Det Nye Testamente. Kun bibeltekster, som er relateret til den kontinuerlige tidsangivelse, belyses i dette studie. Del III. Side En kronologisk sammenfatning af Jerusalems historie, Fra år 70 e.kr. til år Del IV. Side En oversigt over Staten Israels Historie Jødisk og kristen Zionisme i Israel og Amerika. LITTERATURFORTEGNELSE Side 214 6

7 K R O N O L O G I S K O V E R S I G T DEL I. FØRSTE MOSEBOG 1. Kapitel. VERDENS SKABELSE 1. I BEGYNDELSEN skabte GUD Himmelen og Jorden. Og Jorden var øde og tom. Og der var Mørke over Verdensdybet. Men GUDS ÅND svævede over Vandene. Og GUD sagde: Der blive Lys! og der blev Lys. Og GUD så, at Lyset var godt, og GUD satte Skel mellem Lyset og Mørket. I seks Dage skabte GUD Himmelen og Jorden. 31. Og GUD så alt, hvad Han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag. 2. Kapitel 1. Således fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær. På den syvende Dag fuldendte GUD det Værk, Han havde udført, og Han hvilede på den syvende Dag efter det Værk, Han havde udført; 3. og GUD velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede Han efter hele sit Værk, det, GUD havde skabt og udført. Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da GUD HERREN gjorde Jord og Himmel 1 Mose 2, 4. Kommentarer: Hvorvidt EEN Dag i Skabelsen bogstaveligt modsvarer 1 Dag gives der ingen entydig forklaring på. Andet steds står der: Men dette ene må I ikke glemme, I elskede, at een Dag er for HERREN som tusinde År, og tusinde År som een Dag. (2 Pet.3,8). Vi må huske, at Evigheden var til, før Jordens Grundvold blev lagt. (Åb.13,8;17,8). Også om Skabelsen skulle have taget 6000 år, gør det os ikke klogere, så måske derfor. Men eet er sikkert: Menneskets tidsregning begyndte med Adams fødsel. 7

8 Fra den f ø r s t e tidsangivelse, når han bliver 130 År, b e g y n d e r B i b e l e n s k r o n o l o g i. Kun Skriftsteder forbundet med tidsangivelse citeres: Der er også meget andet, og hvis det skulle nedskrives i Enkeltheder, mener jeg ikke, at hele Verden kunde rumme de bøger, som så måtte skrives. Joh. 21, 25. År 130 efter Skabelsen. 1 Mose 5,1-2: Dette er Adams Slægtebog. Dengang GUD skabte Mennesket, gjorde Han det i GUDS Billede; som Mand og Kvinde skabte Han dem, og gav dem Navnet Menneske, da de blev skabt. 3 Da Adam havde levet 130 År, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set; 6 Da Set havde levet 105 år, avlede han Enosj; 9 Da Enosj havde levet 90 År, avlede han Kenan; 12 Da Kenan havde levet 70 År, avlede han Mahalalél. 15 Da Mahalalél havde levet 65 År, avlede han Jered; 18 Da Jered havde levet 162 År, avlede han Enok; 21 Da Enok havde levet 65 År, avlede han Metusalem. 25 Da Metusalem havde levet 187 År, avlede han Lemek; 28 Da Lemek havde levet 182 År, avlede han en Søn som han gav Navnet NOA, idet han sagde: Han skal skaffe os Trøst i vort møjefulde Arbejde med Jorden, som HERREN har forbandet. Da Noa var 500 År gammel, avlede han: Sem, Kam og Jafet. 1 Mose 5,32. Fra Adam var 130 År, til Noa var 500 År, går der: år = 1656 År efter Skabelsen 8

9 P r o v i n g t h e O l d T e s t a m e n t V e r g l e i c h e n d e Z e i t t a f e l 9

10 MENNESKESLÆGTENS FORDÆRVELSE Menneskets Levealder fastsættes, Syndfloden bebudes. 1 Mose 6. Kap. Da nu Menneskene begyndte at blive talrige på Jorden, og der fødtes dem Døtre, fik Gudesønnerne Øje på Menneskedøtrenes Skønhed, og de tog nu så mange af dem, som de lystede, til Hustruer. Da sagde HERREN: Min Ånd skal ikke for evigt blive i Menneskene, eftersom de jo dog er Kød; deres Dage skal være 120 År. Men HERREN så, at Menneskenes Ondskab tog til på Jorden, og at deres Higen og Tragten kun var ond Dagen lang. Da angrede HERREN, at Han havde gjort Menneskene på den, og det skar Ham i Hjertet. Og HERREN sagde: Jeg vil udslette Menneskene, som jeg har skabt af Jordens Flade, både Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle, thi Jeg angrer, at Jeg gjorde dem! Men Noa fandt Nåde for HERRENS Øjne. Dette er Noas Slægtebog. Noa var en retfærdig, ustraffelig mand blandt sine samtidige; Noa vandrede med GUD. Noa avlede tre Sønner: Sem, Kam og Jafet. Men Jorden fordærvedes for GUDS Øjne, og Jorden blev fuld af Vold; og GUD så til Jorden, og se, den var fordærvet, thi alt Kød havde fordærvet sin Vej på Jorden. Da sagde GUD til Noa: Jeg har besluttet at gøre Ende på alt Kød, fordi Jorden ved deres Skyld er fuld af Vold, derfor vil Jeg nu udrydde dem af Jorden. SYNDFLODEN BRYDER FREM OG UDSLETTER MENNESKENE PÅ JORDEN Noa er 600 År gammel, da Vandfloden kommer over Jorden : År År, 1 Mose 7,6. År 1656 efter Skabelsen. Noa gik med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner ind i Arken for at undslippe Flodens Vande. Da kom Vandfloden over Jorden i fyrretyve Dage, og Vandet steg og steg over Jorden, så de højeste Bjerge under Himmelen stod under Vand; femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under Vand. 10

11 Da omkom alt Kød, som rørte sig på Jorden, Fugle, Kvæg, vildt levende Dyr og alt Kryb på Jorden og alle Mennesker; alt, i hvis Næse der var Livets Ånde, alt, hvad der var på det faste Land, døde. Således udslettedes alle Væsener, der var på Jorden, Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle; de udslettedes af Jorden, og tibage blev kun Noa og de, der var hos ham i Arken. Vandet steg over Jorden i 150 Dage. 1 Mose 7,24. Da ihukom GUD Noa og alle de vilde Dyr og Kvæget, som var hos ham i Arken, og GUD lod en Storm fare hen over Jorden, så at Vandet begyndte at falde; Verdensdybets Kilder, Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede, og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forløb. I Noas 601ste Leveår på den første Dag i den første Måned var Vandet tørret bort fra Jorden. År 1657 efter Skabelsen. 1 Mose 8,13. Da tog Noa Dækket af Arken, og da han så sig om, se, da var Jordens Overflade tør. Da gik Noa med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner; og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvæget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber på Jorden, efter deres Slægter, gik ud af Arken. Herefter skal, så længe Jorden står, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre! 1 Mose 8,22. Noas Sønner der gik ud af Arken var: Sem, Kam og Jafet; Kam var Fader til Kana an; det var Noas tre Sønner, og fra dem stammer hele Jordens Befolkning. Noa levede 350 År efter Vandfloden; således blev Noas fulde Levetid 950 År, og derpå døde han. 1 Mose 9,

12 FOLKESLAGENES STAMTAVLE Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes dem Sønner. 1 Mose 10, 2. Vers 2: Jafets Sønner: (den hvide Race) Vers 6: Kams Sønner: (den sorte Race) Vers 22: Sems Sønner: (Semitternes Race) Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk ; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden. Kommentarer: Vi ved ikke, om Noa fik sine tre sønner med én og samme hustru eller tre forskellige, som hver for sig har været af stammer, der gennem 1500 år fra skabelsen har udviklet et særpræg. Kam, Noas yngste søn, var sort, Jafet var lys og blev stamfader til den hvide race. Sem har præget de semitiske stammer med jødiske og semitiske træk hos de stammer, der spredte sig i Mesopotamien, som f.eks. assyrerne, aramæerne og araberne. Den førstefødte Søns Navn dannede hvert slægtled i stamtavlen. Ligesom de 3 grundfarver rød, gul og blå ved opblanding danner alle nuancer i spektret, har Noas tre Sønners individuelle pigment og gener, foruden de 3 ovennævnte stammer der århundreder efter indgik blandede ægteskaber, Blandingsfolkene (Jer.25,20), udviklet en mangfoldighed af racer, der ses ved antropologiske studier af menneskenes fysiske og genetiske (etnografiske) variation, når man blot tager videnskabelige hypotetiske og estimerede tidsregninger med forbehold, hvor de overskrider de tidsangivelser i dette studium, som i de 3 ovennævnte racer tager sin begyndelse efter Vandflodens ophør: År 1657 efter Skabelsen. BABELSTÅRNET OG SPROGENES OPRINDELSE Hele Menneskeheden havde eet Tungemål og samme Sprog. Da de nu drog østerpå, traf de på en Dal i Sinear, og der slog de sig ned. Da sagde de til hverandre: Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt! De brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk. Derpå sagde de: Kom, lad os bygge os en By og et Tårn, hvis Top når til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke spredes ud over hele Jorden! 12

13 Men HERREN steg ned for at se Byen og Tårnet, som Menneskebørnene byggede, og sagde: Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem; Lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemål der, så de ikke forstår hverandres Tungemål! Da spredte HERREN dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen.Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede HER- REN al Jordens Tungemål, og derfra spredte HERREN dem ud over hele Jorden. 1 Mose 11,9. Kommentarer: Godt 120 år efter Vandfloden, i Pelegs dage (1 Mose 10,25, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning) lød GUDS forudsigelse: når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem. Og menneskene spredtes ud over hele jorden. Der er nu gået snart 6000 år fra jordens skabelse, og jordens befolkning har nu rundet 6000 millioner mennesker. Man bygger huse, hvis tårne og spir når helt op til skyerne (sky-skrabere), og intet synes at hindre dem. Så nu, i vore dage, har man i overmod rejst EUparlamentets kæmpemæssige glas- og stålbygning i Strasbourg, som med fuldt overlæg er designet med form efter det ufuldbyrdede Babels-tårn, som i 1 Mosebog rejstes i trods mod GUD, der forhindrede det ved at skabe sprogforvirring. Man er nu kommet sig, dog ikke over sprogforvirringen, den råder stadig, men nu har man, i samme ånd, genopbygget tårnet, der i sin færdige struktur giver udseende af at være ufuldbyrdet og med et nyt motto: Mange Sprog én Røst! Man trodser igen Skaberen, fordi det ikke kræver tro, men viden siger man i vore dage, mens man uafladeligt erfarer, hvad der dengang blev forudsagt: og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem 1 Mose 11,6. Men uden at betænke følgerne, ænser man ikke Tidernes Tegn og Jesu Kristi svar på apostlenes spørgsmål: Hvad er Tegnet på dit Komme og Verdens Ende? Jesus svarede: Som de levede i Dagene før Syndfloden: de åd og drak, tog til Ægte og gav til Ægte, lige til den Dag, da Noa gik ind i Arken, og de ænsede intet, før Syndfloden kom og rev dem alle bort sådan skal det gå ved Menneskesønnens Komme. (Matt. 24, 37.) 13

14 SEMS SLÆGTEBOG: 1 Mose 11,10. Da Sem var 100 År gammel, ( = 1656 år) avlede han Arpaksjad, to År efter Vandfloden; Da Arpaksjad havde levet 35 År avlede han Sjela: Da Sjela havde levet 30 År, avlede han Eber; Da Eber havde levet 34 År, avlede han Peleg; Da Peleg havde levet 30 År, avlede han Reú; Da Reú havde levet 32 År, avlede han Serug; Da Serug havde levet 30 År, avlede han Nakor; Da Nakor havde levet 29 År, avlede han Tara; Da Tara havde levet 70 År, avlede han: Abram, Nakor og Haran; Dette er Taras Slægtebog. 1 Mose 11,27. Sammenlagt: år = 292 år efter Floden. År 1656 efter Skabelsen.. (s. 8.) fødtes Abraham efter Floden År 1948 efter Skabelsen Haran døde i sin Fader Taras Levetid i sin Hjemstavn i Ur -Kasdim. Abram og Nakor tog sig Hustruer; Abrams Hustru hed Saraj, Nakors Milka, en Datter af Haran, Milkas og Jiskas Fader. Men Saraj var ufrugtbar og havde ingen Børn. Tara tog sin Søn Abram, sin Sønnesøn Lot, Harans Søn, og sin Sønnekone Saraj, hans Søn, Abrams Hustru, og førte dem fra Ur-Kasdim for at begive sig til Kana ans Land; men da de kom til Karan, slog de sig ned der. Taras Levetid var 205 år; og Tara døde i Karan. 1 Mose 11,

15 ABRAHAMS INDVANDRING I KANA AN HERREN sagde til Abram: Drag ud fra dit Land, fra din Slægt og din Faders Hus til det Land, jeg vil vise dig; så vil Jeg gøre dig til et stort Folk, og Jeg vil velsigne dig og gøre dit Navn stort, og vær en Velsignelse! Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; med dig skal alle Jordens Slægter velsignes! Og Abram gik, som HERREN sagde til ham, og Lot gik med ham. Abram var fem og halvfjerdsindstyve År, da han drog fra Karan; 1 Mose 12, 4. År Abraham var 75 år År år efter Floden, År 1948 efter Skabelsen (s.14.) År 2023 efter Skabelsen Obs! Kun de Skriftsteder, der markerer Tidsangivelse, citeres i dette studium. Efter at Lot havde skilt sig fra Abram, sagde HERREN til denne: Løft dit Blik og se dig om der, hvor du står, mod Nord, mod Syd, mod øst og mod Vest; thi hele det Land, du ser, vil Jeg give dig og dit Afkom til evig Tid, og Jeg vil gøre dit Afkom som Jordens Støv, så at det lige så lidt skal kunde tælles, som nogen kan tælle Jordans Støv. Drag nu gennem Landet på Kryds og Tværs, thi dig giver Jeg det! Så drog Abram fra Sted til Sted med sine Telte og kom til Mamre Lund i Hebron, hvor han slog sig ned og byggede HERREN et Alter. 1 Mose 13,18. Men Salems Konge Melkizedek, GUD den Allerhøjestes Præst, bragte Brød og Vin og velsignede ham med de Ord: Priset være Abram for GUD den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber, og priset være GUD den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Hånd! Og Abram gav Ham Tiende af alt. 1 Mose 14,20. 15

16 Kommentarer: Damaskus nævnes for første gang på Abrahams tid, over 1200 år før Jeriko omtales. Salems Konge: denne Melkizedek, Konge i Salem, GUDS, den Allerhøjestes, Præst, som gik Abraham i Møde, da han vendte hjem efter Sejren over Kongerne, og velsignede ham, og hvem Abraham gav Tiende af alt, Han, som for det første, når Hans Navn udlægges, er Retfærdigheds Konge, dernæst også Salems Konge, det vil sige Freds Konge uden Fader, uden Moder, uden Stamtavle, uden Begyndelse på sine Dage og uden Afslutning på sit Liv, ligestillet med GUDS Søn - Han bliver ved med at være Præst evindelig. Se dog, hvor stor HAN ER, at Abraham, vor Stamfader, gav Ham Tiende af det bedste Bytte. (Hebr. 7,2.) I Skabelsesberetningen ER GUDS SØN, som var til før Skabelsen, også med i Skabelsen af Verden, thi: Efter at GUD fordum mange Gange og på mange Måder havde talt til Fædrene ved Profeterne, har Han nu ved Dagenes Ende talt til os ved SIN SØN, hvem Han har indsat som Arving til alle Ting, ved Hvem Han også har skabt Verden. (Hebr.1,1.) GUDS SØN åbenbarer sig her for første gang, 2000 år efter Skabelsen, for Abraham, og nævner det yderlige 1900 år senere for jøderne i sin samtid: Abraham, jeres Fader, frydede sig over at skulde se Min Dag, og han glædede sig. Da sagde Jøderne til Ham: Du er ikke halvtreds År endnu, og du har set Abraham! Jesus sagde til dem: Sandelig, sandelig siger Jeg eder: Før Abraham blev til, ER JEG! (Joh.8,58.) I Tro adlød Abraham Kaldet til at gå til et Land, som han skulde få i Eje; og han drog ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen. I Tro bosatte han sig i det forjættede Land, som i et fremmed Land og boede i Telte med Isak og Jakob, Medarvingerne til den samme Forjættelse; thi han ventede på Staden med de faste Grundvolde, hvis Bygmester og Skaber Er GUD. (Hebr.11,8.) Abraham blev lovet det Land, han vandrede i som fremmed, men fik også Løfte om det himmelske Fædreland og Staden med den faste Grundvold: I Tro døde alle disse uden at have opnået, hvad der var forjættet; men de så og hilste det i det fjerne og bekendte, at de var fremmede og Udlændinge på Jorden. De som taler sådan viser jo derved, at de søger efter et Fædreland. Og hvis de havde tænkt på det, de var udvandret fra, havde de haft Tid nok til at vende tilbage; men nu står deres Hu til et bedre, nemlig det himmelske Fædreland; derfor skammer GUD sig ikke ved dem, ved at kaldes deres GUD; thi Han har beredt dem en Stad. Hebr.11,13. Alt dette blev åbenbaret for Abraham, 1900 år før GUD sendte sin egen Søn til de fortabte Får af Israels Hus, Abrahams Slægt i 42nde led. (Matt.1,17; 15,24.) 16

17 HERREN SLUTTER PAGT MED ABRAHAM Da Solen var ved at gå ned, faldt der Dvale over Abram, og se, Rædsel faldt over ham, et stort Mørke. Og GUD sagde til Abram: Vide skal du, at dit Afkom skal bo som fremmede i et Land, der ikke er deres eget; de skal trælle for dem og mishandles af dem i 400 År.. Dog vil jeg også dømme det Folk, de kommer til at trælle for, og siden skal de udvandre med meget Gods. På den Dag sluttede HERREN Pagt med Abram, idet han sagde: Dit Afkom giver jeg dette Land fra Egyptens Bæk til den store Flod, Eufratfloden; 1 Mose 15,18. HAGAR OG ISMAEL Abrams Hustru Saraj fødte ham intet Barn. Men Saraj havde en egyptisk Trælkvinde ved Navn Hagar; Og Saraj sagde til Abram: HERREN har jo nægtet mig Børn; gå derfor ind til min Trælkvinde, måske kan jeg få en Søn ved hende! Og Abram adlød Saraj. Så tog A- brams Hustru Saraj sin Trælkvinde, Egypterinden Hagar, efter at Abram havde boet ti År i Kana ans Land, og gav sin Mand Abram hende til Hustru; og han gik ind til Hagar, og hun blev frugtsommelig. Men da hun så, at hun var frugtsommelig, lod hun hånt om sin Herskerinde. Og Hagar fødte Abram en Søn, og Abram kaldte Sønnen, Hagar fødte ham, Ismael. Abram var seks og firsindstyve År gammel, da Hagar fødte ham Ismael. 1 Mose 16,16. År År 37 8 efter Floden Abraham var 86 år da Ismael fødtes og År 1948 (s.14.) År 2034 efter Skabelsen 17

18 GUDS Pagt med Abraham. Omskærelsen som Pagtstegn. Da Abram var ni og halvfemsindstyve År gammel, åbenbarede HERREN sig for Ham og sagde til ham: JEG ER GUD den Almægtige; vandre for mit Åsyn og vær ustraffelig, så vil Jeg oprette min Pagt mellem mig og dig og give dig et overvættes stort Afkom! Da faldt Abram på sit Ansigt, og GUD sagde til ham: Fra min Side er min Pagt med dig, at du skal blive Fader til en Mængde Folk; derfor skal dit Navn ikke mere være Abram, men du skal hedde ABRAHAM, thi jeg gør dig til en Mængde Folk og dette er Min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt Mandkøn hos eder skal omskæres. I skal omskæres på eders Forhud, det skal være et Pagtstegn mellem mig og eder. Endvidere sagde GUD til Abraham: Din Hustru Saraj skal du ikke mere kalde Saraj, hendes Navn skal være SARA; Jeg vil velsigne hende og give dig en Søn også ved hende; Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til Folk, og Folkeslags Konger skal nedstamme fra hende! Da faldt Abraham på sit Ansigt og lo, idet han tænkte: Kan en hundredårig få Børn, og kan Sara med sine halvfemsindstyve År føde en Søn? Abraham sagde derfor til GUD: Måtte dog Ismael leve for Dit Åsyn! Men GUD sagde: Nej, din Ægtehustru Sara skal føde dig en Søn, som du skal kalde Isak; med ham vil Jeg oprette min Pagt; og det skal være en evig Pagt, der gælder hans Afkom efter ham! Men hvad Ismael angår, har Jeg bønhørt dig: Jeg vil velsigne ham og gøre ham frugtbar og give ham et overvættes talrigt Afkom; Tolv Stammehøvdinger skal han avle, og Jeg vil gøre ham til et stort Folk. Men Min PAGT opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig om et År ved denne Tid. Selvsamme Dag blev Abraham og hans Søn Ismael omskåret; 1 Mose 17,

19 ISAKS FØDSEL, HAGARS OG ISMAELS FLUGT HERREN så til Sara, som Han havde lovet. Og HERREN gjorde ved Sara, som Han havde sagt, og hun undfangede og fødte Abraham en Søn i hans Alderdom, til den Tid GUD havde sagt ham. Abraham kaldte den Søn, han fik med Sara, Isak; og Abraham omskar Isak, da han var otte Dage gammel, således som GUD havde pålagt ham. Abraham var 100 År gammel, da hans Søn Isak fødtes ham. 1 Mose 21, 1-5. År 292 efter Floden Abraham 100 år Isak fødtes År 392 efter Floden, År 392 ( = 2048) Abraham fik Isak fjorten år efter Ismael, År 2048 efter Skabelsen Kommentarer: Med Isak begynder GUDS PAGT med Abrahams Slægt, som, ifølge Mattæus Evangeliets 1. kapitel, opregner Jesu Kristi, Davids Søns, Abrahams Søns Stamtavle. Altså er der i alt fra Abraham indtil David fjorten Slægtled, og fra David indtil Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten Slægtled. I alt toogfyrretyve (42) Slægtled. Lukas Evangeliets 3. Kapitel, 3,23, regner i nedadstigende linje, fra: Jesus var omkring tredive År gammel, da han begyndte. Og Han var, efter hvad man mente, Søn af Josef, der var Søn af Eli, etc. ned til David, Abraham samt 10 slægtled til Noa, og 10 slægtled fra Noa til Adam, altså i alt 20 slægtled yderligere til de førstnævnte 42 slægtled. I alt 62 slægtled fra Skabelsen til Kristus Jesus. ABRAHAMS OFFER Efter disse Begivenheder satte GUD Abraham på Prøve og sagde til ham: Abraham! Han svarede: Se, her er jeg! Da sagde Han til ham: Tag din Søn Isak, din eneste, ham, du elsker, og drag hen til Morija Land og bring ham der som Brændoffer på et af Bjergene, som Jeg vil vise dig! Da sadlede Abraham tidligt næste Morgen sit Æsel, tog to af sine Drenge og sin Søn Isak med sig, og efter at have kløvet Offerbrænde gav han sig på Vandring til det Sted, GUD havde sagt ham. Da Abraham den tredje 19

20 Dag så op, fik han Øje på Stedet langt borte. Så sagde Abraham til sine Drenge: Bliv her med Æselet, medens jeg og Drengen vandrer derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til eder. Abraham tog da Brændet til Brændofferet og lagde det på sin Søn Isak; selv tog han Ilden og Offerkniven, og så gik de to sammen. Da sagde Isak til sin Fader Abraham: Fader! Han svarede: Ja, min Søn! Da sagde han: Her er Ilden og Brændet, men hvor er Dyret til Brændofferet? Abraham svarede: GUD vil selv udse sig Dyret til Brændofferet, min Søn! Og så gik de to sammen. Da de nåede det Sted, GUD havde sagt ham, byggede Abraham der et Alter og lagde Brændet til Rette; så bandt han sin Søn Isak og lagde ham på Alteret oven på Brændet. Og Abraham greb Kniven og rakte Hånden ud for at slagte sin Søn. Da råbte HERRENS Engel til ham fra Himmelen: Abraham, Abraham! Han svarede: Se, her er jeg! Da sagde Engelen: Ræk ikke din Hånd ud mod Drengen og gør ham ikke noget; thi nu ved Jeg, at du frygter GUD og end ikke sparer din Søn, din eneste, for mig! Og da A- braham nu så op, fik han bag ved sig Øje på en Vædder, hvis Horn havde viklet sig ind i de tætte Grene; og Abraham gik hen og tog Vædderen, og ofrede den som Brændoffer i sin Søns Sted. Derfor kaldte Abraham dette Sted: HERREN udser sig, eller som man nu til Dags siger: Bjerget hvor HERREN viser sig. Men HERRENS Engel råbte atter til Abraham fra Himmelen: Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra HERREN: Fordi du har gjort dette og ikke sparet din Søn, din eneste, for mig, så vil Jeg velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og Sandet ved Havets Bred; og dit Afkom skal tage sine Fjenders Porte i Besiddelse; og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig, 20

21 Derpå vendte Abraham tilbage til sine Drenge, og de brød op og drog sammen til Beérsjeba. Og Abraham blev i Be ersjeba. 1 Mose 22,19. Kommentarer: Apostlene, som i deres breve til menighederne udlagde Abrahams offer, der, i kraft af hans tro, blev regnet ham til retfærdighed, har mange belærende aspekter. Set i historisk perspektiv var menneskeofringer, for at sone afguderne, hyppigt forekommende i Abrahams samtid. I byen Ur i Kaldæa, Mesopotamien, hvor Abraham fødtes, har man i arkæologiske udgravninger fundet spor efter disse kultiske menneskeofringer. Dette giver Abraham ikke udtryk for, personligt har han sikkert haft en etisk modvilje mod det han så i Ur, og det kan have været en del af hans prøvelse. Israeliterne vakte senere GUDS Vrede, da de ofrede deres sønner og døtre til guden Baal, på Jeremias tid (Jer.19;), ja, endnu tidligere, på Jeftas tid, som ofrede sin eneste datter (Dom. 11;). Forfatteren til Brevet til Hebræerne i Det Nye Testamente skriver: I Tro bragte Abraham Isak som Offer, da han blev sat på Prøve; ja, sin enbårne var han rede til at ofre, skønt han havde fået Forjættelserne, og der var sagt til ham: Gennem Isak skal en Slægt få Navn efter dig; thi han regnede med, at GUD har Magt til endog at vække fra de døde; og derfra fik han ham jo også forbilledeligt tilbage. (Som et forbillede på Kristi Opstandelse). I denne sammenhæng havde Morijabjerget en forbindelse, idet Kong David grundlagde Davidsbyen, Jerusalem, på dette bjerg, hvor Menneskesønnen 1900 år senere ofrede sig på Golgata for vore synders skyld. ABRAHAMS DØD, ISMAELS SLÆGT 1 Mose 25 Kap. Abraham gav Isak alt, hvad han ejede; men de Sønner, han havde med sin Medhustru, Ketura, skænkede han Gaver og sendte dem, medens han endnu levede, bort fra sin Søn Isak, østpå til Østlandet. De År, Abraham levede, udgjorde 175; så udåndede han, og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt. Og hans Sønner Isak og Ismael jordede ham i Makpelas Klippehule på Hetitten Efrons, Zohars Søns, Mark over for Mamre, den Mark, Abraham havde købt af Hetitterne; der jordedes Abraham og hans Hustru Sara. Og da Abraham var død, velsignede GUD hans Søn Isak. Isak boede ved Be er-lahaj-ro i. 21

En far, som ser sin egen søn

En far, som ser sin egen søn En far, som ser sin egen søn Bibelgnask: 1 Mos 22 Introduktion til 1 Mos Israels forhistorie ( 1-11) Abrahams familie ( 12-50) Skabelsesberetningen Toledot 1: Adam og Kain Toledot 2: Adam til Noa Toledot

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen 1 Mos 1.1-31 Sl 104 1 Mos 1.1 Sl 90,2 Jer 32,17 Joh 1.1 Apg 17,24 9,4 Rom 4,17 Kol 1,16 Hebr 11,3 Åb 4,11 42,2 298,3 362,1 1 Mos 1.2 og Guds ånd svævede over vandene. 121,2 Anden mulig oversættelse: 346,1

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien 1. mosebog: Velsignelserne

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Ved bonusspørgsmål kan opnås 2 tillægspoint, der gives dog ingen ledetråde til bonusspørgsmål.

Ved bonusspørgsmål kan opnås 2 tillægspoint, der gives dog ingen ledetråde til bonusspørgsmål. Bibelskattejagt Hvert hold skal løse en række opgaver hvor svarene skal findes i Bibelen. Der er mulighed for op til 3 ledetråde, dog trækker dette ned i point. - For hvert rigtigt svar gives 5 point.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Bibelen, første del. Bibelen. Lektion 1

Bibelen, første del. Bibelen. Lektion 1 Lektion 1 Bibelen, første del Bibelen er verdens mest solgte bog og fyldt med kærestebreve, drømme, forudsigelser og fantastiske fortællinger om krig og kærlighed. Men hvad kan vi bruge den til? Hvorfor

Læs mere

12 spørgsmål Navn: Klasse:

12 spørgsmål Navn: Klasse: 12 spørgsmål Navn: Klasse: 1. Hvem bad om at få børn med? (1 Mos 30:3-4) 2. Hvad hed s anden hustru? Batseba (1 Mos 29:27-28) 7. Hvilken af sine hustruer elskede højest? Batseba (1 Mos 29:30) 8. Hvem forsøgte

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Opgave 5: At overgive sig

Opgave 5: At overgive sig Søren Kierkegaard sagde, at det handler om at overgive sig til den kristne Gud, for hvem alt er muligt. Giv et bud på, hvad det vil sige at overgive sig til Gud? For Kierkegaard er det at tro på Gud ikke

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Syndfloden og Noa. Skolen i Kirken Syndfloden 1/ Ca mos kap 6-8

Syndfloden og Noa. Skolen i Kirken Syndfloden 1/ Ca mos kap 6-8 Skolen i Kirken Syndfloden 1/ Syndfloden og Noa Ca. -200 1 mos kap 6-8 Beretningen om syndfloden er ikke blot en spændende søndagsskole historie. Det er en konstateret realitet, hvor hele verdens befolkning

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

19. søndag efter trinitatis 2. oktober 2016

19. søndag efter trinitatis 2. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En åben himmel Salmer: 731, 26, 335; 164, 334 Evangelium: Joh. 1,35-51 Jesus sagde til Nathanael at han og alle andre skulle se Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

De 5 mosebøger

De 5 mosebøger De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. III. IV. 1 Mos 12 50: Patriark-historien 2 Mos 1 18: Guds

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne?

Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne? Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne? og hvad kan vi bruge det til? Disposition 1. Hvordan ser vi på Bibelen? 2. Introduktion til Mosebøgerne 3. Tre temaer i Mosebøgerne 4. Introduktion til

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien III. 2 Mos 1 18: Guds folks

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

De 9 læsninger Tekst: Thyge Enevoldsen Musik: Inger Merete Tuxen

De 9 læsninger Tekst: Thyge Enevoldsen Musik: Inger Merete Tuxen De 9 læsninger Tekst: Thyge Enevoldsen Musik: Inger Merete Tuxen Maleri: Lissen Margaard Bendix Jensen Forord De 9 læsninger er en musikgudstjeneste, som gennem 9 bibeltekster fortæller om syndefaldet,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

kasperbergholt.dk/jesus Bibelgnask 2 Mos 19

kasperbergholt.dk/jesus Bibelgnask 2 Mos 19 Bibelgnask 2 Mos 19 Sidste gang kasperbergholt.dk/jesus Introduktion til 2 Mos 1-18 Befrielse Gud befrier sit folk 19-24 Pagt for at indgå en pagt med dem 25-40 Tabernakel så han kan bo hos dem Moses

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kom, lad os ham tilbede

Kom, lad os ham tilbede Kom, lad os ham tilbede Kristus, himlens allerbedste! »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Kristus, himlens allerbedste!

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS

PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS SØNDAG AFTEN SPØRGSMÅL HVAD ER EN PROFET? HVORFOR HAR VI PROFETIER? HVAD VAR GUDS ØNSKE FRA STARTEN? DER ER NOGET GALT I VERDEN. DERFOR HAR VI

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Juleaften den 24. december 2013 Vor Frue kirke kl 16.30. Tekst: Luk 2,1-20 (Hartmanns juleliturgi) Salmer: 94, 103, 104, 119.

Juleaften den 24. december 2013 Vor Frue kirke kl 16.30. Tekst: Luk 2,1-20 (Hartmanns juleliturgi) Salmer: 94, 103, 104, 119. 1 Juleaften den 24. december 2013 Vor Frue kirke kl 16.30 Jesper Stange Tekst: Luk 2,1-20 (Hartmanns juleliturgi) Salmer: 94, 103, 104, 119. Du soles sol fra Betlehem hav tak og lov og pris for hvert et

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED

UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Alle mennesker har valgt at synde at vælge sig selv

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere