VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse."

Transkript

1

2 Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark December 2009 Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forfatter: Thomas Kynde Møller cand.mag i turisme Analysekonsulent i VisitDenmark VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 2

3 Indhold Hovedkonklusioner... 4 Om rapporten... 5 Kapitel 1. Turismeforbrug... 6 Kapitel 2. Samfundsøkonomiske effekter Beskæftigelse Værditilvækst Skatter og afgifter Kapitel 3. Sæsonafhængighed Kapitel 4. Udvikling Kapitel 5. Ferieturisterne i Østjylland og Vestjylland Indledning Konklusioner på turistprofiler Demografiske målgrupper Loyalitet, nye besøg og anbefaling Transport til landet Informationssøgning Motiver Opholdslængde Døgnforbrug Udflugter på ferien Aktiviteter Tilfredshed Kapitel 6. Erhvervsturister i Midtjylland Indledning Hovedkonklusioner på erhvervsturistprofil Rejseformål Transportmiddel til destinationen Døgnforbrug Tilfredshed Bilag Bilag 1. Turismeforbrug Ringkøbing-Skjern Kommune Bilag 2. Antal turismeprodukter Ringkøbing-Skjern Kommune

4 Hovedkonklusioner Turismen er en væsentlig økonomisk aktivitet for Ringkøbing-Skjern Kommune. Rapporten opgør turisternes samlede forbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune til mio. kr., og turismeaktiviteten er med til at skabe job svarende til 7 pct. af kommunens samlede beskæftigelse. Effekterne af turismeforbruget spredes ud i en lang række brancher. Derigennem skaber turismen i Ringkøbing kommune en værditilvækst på 961 mio. kr. Samlet set svarer dette til 7 pct. af kommunens totale værditilvækst 1. Gennem turismeforbruget skabes også skatte- og afgiftsprovenu for både stat og kommune. For Ringkøbing-Skjern Kommune lyder det samlede skatteprovenu skabt gennem dansk og udenlandsk turisme på 457 mio. kr. De registrerede overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune var i 2008 på 3,1 mio. Udviklingen fra 2007 til 2008, som er eksklusive feriehusovernatninger, bød på en lille vækst på 0,3 pct. i forhold til året før. Oversigtstabel Ringkøbing-Skjern Kommune. Turismeforbrug i kommunen Andel af kommunens samlede udbud Andel af regionens samlede turismeforbrug Turismeskabt værditilvækst i kommunen 1 Andel af kommunens samlede værditilvækst Turismeskabt skatteprovenu i kommunen Andel af kommunens samlede skatteprovenu Kommunens største markeder: Tyskland Danmark Norge Turismeskabt beskæftigelse 1 Andel af alle kommunens beskæftigede Overnatninger i kommunen 2008 Registrerede overnatninger Udvikling mio. kr. 3 pct. 12 pct. 961 mio. kr. 7 pct. 457 mio. kr. 7 pct. 783 mio. kr. 429 mio. kr. 70 mio. kr årsværk 6,7 pct. 3,1 mio. 0,3 pct. 1: Inkl. direkte og afledte effekter. 2: Udvikling er ekskl. feriehusovernatninger Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 1 Værditilvækst svarer til BNP i basispriser altså eksklusiv produktskatter og produktsubsidier. Den formelle betegnelse er bruttoværditilvækst, men i denne rapport anvendes blot værditilvækst. 4

5 Om rapporten Denne rapport beskriver turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rapporten forholder sig til følgende spørgsmål: 1. Hvor stor er turismeforbruget i området og hvordan fordeler det sig? 2. Hvad er de samfundsøkonomiske effekter af turismen for Ringkøbing-Skjern Kommune? 3. Hvor sæsonafhængig er kommunens turisme? 4. Hvordan har udviklingen i overnatninger været? 5. Hvad kendetegner ferieturisterne i området? 6. Hvad kendetegner erhvervsturisten i Midtjylland? Gennem sammenligninger med region Midtjylland og hele Danmark perspektiveres turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Året er 2008 og 2006 De økonomiske effekter af turismen, som bl.a. er beregnet med oplysninger fra nationalregnskabet, forholder sig til år Dette år er det seneste, hvorfra der findes oplysninger fra nationalregnskabet. Da der er tale om meget grundlæggende økonomiske sammenhænge i Ringkøbing-Skjern Kommune som samfund, er det vurderingen, at tallene fortsat er aktuelle. Gennemgangen skal således ses som den pr mest aktuelle beskrivelse af turismens struktur i Ringkøbing-Skjern. Gennemgangen af overnatningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune samt af turisternes kendetegn og adfærd forholder sig alle til år Derudover findes der i bilagene en oversigt over kommunens turismeprodukter. Fremgangsmåde Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af følgende: Turismesatellitregnskabet for Danmark (2006, se danskturisme.dk) og den økonomiske model LINE, begge udviklet af Center for Regional og Turismeforskning for VisitDenmark. Interviews af 940 ferieturister i Midtjylland til turistprofilen for Vestjylland og interviews af 442 erhvervsturister til profilen af erhvervsturister i Midtjylland. Disse interviews er foretaget løbende i hele 2008 af SFI Survey på grundlag af et omfattende spørgeskema. Overnatningstal fra Danmarks Statistik. 5

6 Kapitel 1. Turismeforbrug Turisternes samlede forbrug i Ringkøbing-Skjern er på mio. kr. Dermed er Ringkøbing-Skjern den kommune i Region Midtjylland med det næststørste samlede turismeforbrug kun overgået af Århus kommune. Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udbud af varer og tjenesteydelser er mio. kr., og turismen har en andel på 2,7 pct. Dermed er Ringkøbing-Skjern Kommunes turismeandel af kommunens samlede udbud i den høje ende sammenlignet med tilsvarende andel for både Region Midtjylland og hele Danmark (hhv. 1,5 og 1,9 pct.). Tabel 1.1 Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner. Sorteret efter turismeforbrug. Region Midtjylland Kommercielle overnatningsformer Turismeforbruget Ikkekommercielle overnatningsformer og endagsrejsende I alt Samlet udbud Turismeandel af samlet udbud mio. kr. Hele Danmark i alt ,9 Region Midtjylland i alt ,5 Århus ,4 Ringkøbing-Skjern ,7 Syddjurs ,4 Silkeborg ,7 Herning ,2 Horsens ,2 Skive ,7 Skanderborg ,8 Viborg ,8 Norddjurs ,6 Holstebro ,2 Randers ,9 Struer ,7 Lemvig ,2 Hedensted ,1 Ikast-Brande ,9 Odder ,3 Favrskov ,6 Samsø ,7 Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus. Tallene er revideret siden VisitDenmark publikationen: Turismens økonomiske betydning i Danmark Kilde: VisitDenmarks turismesatellitregnskab. Pct. 6

7 Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune er i høj grad afhængig af udenlandske turister. Hele 69 pct. af turismeforbruget kommer fra udenlandske turister. Dette er en høj andel sammenlignet med hele Region Midtjylland (43 pct.), mens dansk turisme samlet har en lige fordeling mellem turismeforbruget fra danske og udenlandske turister. Ringkøbing-Skjern Kommunes turisme er i meget høj grad drevet af tyske turister. Hele 56 pct. af omsætningen stammer fra de tyske gæster. Danske turister tegner sig for 31 pct. af turismeforbruget, mens alle andre lande kun står for mindre andele. Se bilag 1 for mere detaljeret nationalitetsfordeling af turismeforbruget. Tabel 1.2 Turismeforbrug fordelt på markeder. Ringkøbing-Skjern Kommune Turismeforbrug mio. kr. Pct.-vis fordeling af kommunens turismeforbrug Tilsvarende fordeling af regionens turismeforbrug pct. Tilsvarende fordeling af Danmarks turismeforbrug I alt Danmark Udlændinge i alt Tyskland Norge Sverige Holland Polen Storbritannien Øvrige lande Note: Tallene er revideret siden VisitDenmark publikationen: Turismens økonomiske betydning i Danmark Kilde: VisitDenmarks turismesatellitregnskab. Nedenstående tabel viser fordelingen af turismeforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune på rejseformål og Danmark/udland. Ikke overraskende står ferierejserne for en meget stor del af det samlede turismeforbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune. Knap 91 pct. af turismeforbruget er ferierelateret, mens de resterende 9 pct. stammer fra forretningsrejser. Dermed er Ringkøbing-Skjern Kommune en af de meget ferietunge kommuner i Danmark. Ca. tre fjerdedele af ferieturismen stammer fra udenlandske turister, mens der for forretningsrejserne tegner sig et helt andet billede. Her står danskere nemlig for langt den største del af forbruget (94 pct.). Tabel 1.3 Turismeforbruget fordelt på forretnings-/ferierejser og Danmark/udland Ringkøbing-Skjern Kommune I alt Forretningsrejser Ferierejser mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt Danmark Udland Kilde: VisitDenmarks turismesatellitregnskab. 7

8 Tabel 1.4 viser fordelingen af forretningsrejser og ferierejser på overnattende gæster og endagsturister. Samlet set har langt den største del af gæsterne en eller flere overnatninger. Næsten hele turismeforbruget fra ferierejsende kommer ligeledes fra overnattende gæster. Forretningsrejser er derimod fordelt mere ligeligt på overnattende gæster og forretningsfolk på endagsophold. Tabel 1.4 Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer og endags-turisme samt på ferie-/forretning. Ringkøbing-Skjern Kommune I alt Forretningsrejser Ferierejser mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt Overnattende gæster Endagsturister Note: Overnatninger inkluderer kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer. 1 Eksklusiv turister, der overnatter i andre kommuner. Kilde: VisitDenmarks turismesatellitregnskab. Som det fremgår af nedenstående tabel, er fordelingen af turismeforbruget på kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer i Ringkøbing-Skjern Kommune atypisk både i forhold til Region Midtjylland og dansk turisme samlet set. De kommercielle overnatningsformers andel af turismeforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune er på hele 81 pct., mens den tilsvarende andel for regionen og dansk turisme ligger på hhv. 58 og 51 pct. Gæster i feriehuse står for hele 60 pct. af turismeforbruget i kommunen, hvilket er klart over gennemsnittet i såvel Region Midtjylland som i dansk turisme samlet. Efter lejede feriehuse kommer camping med en andel på blot 8 pct. af turismeforbruget i kommunen. 8

9 Tabel 1.5 Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer. Ringkøbing-Skjern Kommune Turismeforbrug i alt (mio. kr.) Pct.-vis fordeling i kommunen Tilsvarende fordeling i regionen Tilsvarende fordeling i dansk turisme mio.kr. pct. I alt Kommercielle i alt: Hotel ferierelateret Hotel forretningsrelateret Camping Vandrerhjem Lejet feriehus Feriecentre Festival Lystbåde Bondegårde Krydstogt Ikke-kommercielle i alt: Eget feriehus Lånt sommerhus Familie/venner Endagsturister - ferie Endagsturister - forretning Kilde: VisitDenmarks turismesatellitregnskab. Opgørelsen af turismeforbruget viser også, hvordan forbruget fordeler sig på forskellige produkttyper, jf. turismesatellitregnskabet. Regnskabet inddeler produkterne i tre typer: Turismekarakteristiske produkter (typiske turismeprodukter), turistforbundne produkter (primært detailhandlen) og endelig ikke-turismespecifikke produkter, som omfatter alle andre produkter. Turismeforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune er kendetegnet ved, at der samlet set kun går lidt over en tredjedel af forbruget til de turismekarakteristiske produkter såsom overnatning, restaurant og transport. Det er især forbrugsmønstret på ferierejser, der her trækker denne andel ned, for på forretningsrejserne er billedet det modsatte med en meget stor andel af turismeomsætningen i de turismekarakteristiske produktgrupper. Knap halvdelen af det samlede forbrug går til de turismeforbundne produkter. En stor del af ferierejsernes forbrug på turismeforbundne produkter går til fødevarer, hvilket skyldes den store andel feriehusturisme i Ringkøbing-Skjern Kommune. 9

10 Tabel 1.6 Turismeforbruget fordelt på forretnings-/ferierejser og produkter Ringkøbing Skjern kommune I alt Forretningsrejser Ferierejser mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt Turismekarakteristiske produktgrupper Heraf: Overnatning Restaurant Transport Rejseservice Kultur og forlystelser Turismeforbundne produktgrupper Heraf: Føde- og drikkevarer samt tobak , Benzin og andet brændstof Andet Ikke-turismespecifikke produkter Note: Tallene er revideret siden VisitDenmark publikationen: Turismens økonomiske betydning i Danmark Kilde: VisitDenmarks turismesatellitregnskab. Figur 1: Turismeforbruget i Ringkøbing-Skjern kommune fordelt på produktgrupper 18% Turismekarakteristiske produktgrupper Turismeforbundne produktgrupper 36% Ikke-turismespecifikke produkter 46% Kilde: VisitDenmarks turismesatellitregnskab. 10

11 Kapitel 2. Samfundsøkonomiske effekter Dette kapitel beskriver de samfundsøkonomiske effekter af turismen, som turismeforbruget skaber. De samfundsøkonomiske effekter inkluderer både de direkte og de afledte effekter af turismeforbruget. De afledte effekter fremkommer, når en virksomhed, som har solgt en vare eller en ydelse direkte til en turist, bruger en del af sin omsætning på: 1. at købe råvarer i en anden virksomhed (indirekte effekter). 2. at aflønne sine ansatte, som derefter bruger en del af deres løn hos andre virksomheder (inducerede effekter). 3. at sende penge ud af landet til udenlandske ejere (importeffekter) Beskæftigelse Turismen skaber knap årsværk i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvilket svarer til en andenplads i region Midtjylland efter Århus kommune. Der er dog en større andel af turismeskabte arbejdspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune, da 7 pct. af den samlede beskæftigelse i kommunen kan relateres til turisme mod 3 pct. i Århus kommune. Dette er mere end det dobbelte set i forhold til regionens turismeandel, og er også over dansk turismes samlede andel. Turismen skaber dermed en væsentlig del af Ringkøbing-Skjern Kommunes beskæftigelse. Tabel Antal arbejdspladser skabt af turismen. Region Midtjylland Turismeskabte beskæftigede årsværk Samlet antal beskæftigede Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune Dansk turisme i alt ,6 Hele regionen ,3 Århus Ringkøbing-Skjern Syddjurs Silkeborg Herning Horsens Skanderborg Randers Skive Norddjurs Viborg Holstebro Struer Lemvig Odder Hedensted Ikast-Brande Favrskov Samsø Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Opgjort i fuldtidsbeskæftigede. pct. Kilde: VisitDenmarks økonomiske model LINE. 11

12 De direkte og afledte effekter af turisternes forbrug forbliver ikke inden for én kommune men spreder sig til de øvrige kommuner i Danmark. Derfor skabes turismebeskæftigelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune både fra turister, der overnatter i kommunen og fra turister, som overnatter i andre kommuner. For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende kommer 58 pct. af den turismeskabte beskæftigelse fra turister med overnatninger i kommunen, mens de resterende 922 arbejdspladser eller 42 pct. skabes af turister, der overnatter i andre kommuner. Fordelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune er nogenlunde som på regions- og landsniveau. Tabel Beskæftigelse afledt af turismen, Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigede årsværk Pct.-vis fordeling på kommunen Tilsvarende fordeling på regionen Tilsvarende fordeling på dansk turisme Fra turister overnattende i kommunen Fra turister overnattende i andre kommuner I alt Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Omfatter ikke endagsturister. pct. Kilde: VisitDenmarks økonomiske model LINE. I nedenstående tabel kan det ses, at 770 job eller 33 pct. af den turismeskabte beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune ligger inden for de turismekarakteristiske brancher, hvor restauranter og overnatningssteder står for størstedelen. I forhold til Region Midtjylland og dansk turisme som helhed er andelen af turismeskabt beskæftigelse inden for de turismekarakteristiske produkter dog noget lavere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern har sammenlignet med Region Midtjylland en stor andel beskæftigelse skabt af turismen i detailhandelen (40 pct. mod 28 pct.). Dette passer godt sammen med, at en stor andel af turismeforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune er placeret i turismeforbundne produktgrupper (jf. tabel 1.6 kapitel 1). 12

13 Tabel Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen, Ringkøbing- Skjern Kommune Beskæftige de årsværk Pct.-vis fordeling på kommunen Tilsvarende fordeling på regionen Tilsvarende fordeling på dansk turisme I alt Turismekarakteristiske branchegrupper Overnatningssteder Restauranter og værtshuse Transportvirksomheder Rejseservice Forlystelsesparker, museer mv Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.) Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher) Note: Inkl. direkte og afledte effekter. pct. Kilde: VisitDenmarks økonomiske model LINE. 13

14 2.2. Værditilvækst For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende udgør den turismeskabte værditilvækst 962 mio. kr. Dette svarer til 7 pct. af kommunens samlede værditilvækst og viser, at en væsentlig del af værditilvæksten i kommunen er skabt af turismen. Til sammenligning er Region Midtjyllands turismeskabte værditilvækstsandel kun på 3 pct. Tabel Værditilvækst skabt af turismen. Region Midtjylland Turismeskabt værditilvækst mio.kr. Samlet værditilvækst i kommunen Turismeandel af samlet værditilvækst Dansk turisme i alt Hele regionen Århus Ringkøbing-Skjern Syddjurs Silkeborg Herning Horsens Skive Skanderborg Viborg Randers Norddjurs Holstebro Struer Lemvig Hedensted Odder Ikast-Brande Favrskov Samsø Note: Dækker både de direkte og afledte effekter af turismen. pct. Kilde: VisitDenmarks økonomiske model LINE. I nedenstående figur er det værd at bemærke, at Ringkøbing-Skjern Kommunes turismeskabte værditilvækst kommer i lige høj grad fra turister, der overnatter i kommunen og fra turister, der overnatter uden for kommunen. For kommunerne i Region Midtjylland forholder det sig i gennemsnit således, at den største andel af værditilvæksten kommer fra turister, der overnatter uden for kommunen. Det samme gælder på landsplan. 14

15 Tabel Værditilvækst afledt af turismen, Ringkøbing-Skjern Kommune Værditilvækst mio. kr. Fordeling på kommunens værditilvækst Tilsvarende fordeling på regionen Tilsvarende fordeling på dansk turisme Turister overnattende i kommunen Turister overnattende andre kommuner I alt Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Omfatter ikke endagsturister. pct. Kilde: VisitDenmarks økonomiske model LINE. Af de 962 mio. kr., som Ringkøbing-Skjern Kommunes turismeskabte værditilvækst udgør, kommer blot 26 pct. fra de turismekarakteristiske brancher, mens de resterende 74 pct. er jævnt fordelt på de turismeforbundne og ikke-turismespecifikke brancher. Ringkøbing-Skjern Kommunes værditilvækst fra de turismekarakteristiske produktgrupper ligger dermed et stykke under regions- og landsniveau. Tabel Værditilvækst fordelt på branchegrupper afledt af turismen, Ringkøbing- Skjern Kommune Værditilvækst mio. kr. Fordeling på kommunens værditilvækst Tilsvarende fordeling på regionen Tilsvarende fordeling på dansk turisme I alt Turismekarakteristiske branchegrupper Overnatningssteder Restauranter og værtshuse Transportvirksomheder Rejseservice Forlystelsesparker, museer mv Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.) Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher) Note: Inkl. direkte og afledte effekter. pct. Kilde: VisitDenmarks økonomiske model LINE. 15

16 2.3. Skatter og afgifter Ringkøbing-Skjern Kommunes turisme skaber offentlige indtægter på 457,4 mio. kr. De fleste af disse falder inden for vare- og selskabsskatter, herunder især moms/merværdiafgift og vareskatter/punktafgifter. Personskatterne står for 73,9 mio. kr., hvoraf størstedelen går til staten, mens knap 16 mio. går til kommunen. Ringkøbing-Skjern Kommunes turisme skaber hele 7 pct. af kommunens samlede skatteprovenu, hvilket er en meget stor andel sammenlignet med Region Midtjylland og dansk turisme. Tabel Skatter og afgifter afledt af turismen, Ringkøbing-Skjern Kommune Skatter og afgifter Andel af samlede skatteprovenu Tilsvarende pct. i regionen Tilsvarende pct. i dansk turisme kr. pct. I alt skatter og afgifter Personskatter i alt Kommuneskatter Kirkeskatter Amts-/Regionsskatter Statsskatter Vare- og selskabsskatter i alt Vareskatter/Punktafgifter Moms/Merværdiafgift Selskabsskatter* * I gennemsnit tilfalder ca. 13 pct. af selskabsskatterne kommunerne. Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Kilde: VisitDenmarks økonomiske model LINE. 16

17 Kapitel 3. Sæsonafhængighed Dette kapitel beskriver fordelingen af overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune på årets tolv måneder samt udregner en såkaldt sæsonindikator for de enkelte overnatningsformer. I 2008 var der i alt godt 3,1 mio. overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune fordelt på seks forskellige overnatningsformer (pga. diskretionering af indberettere er tallene for hoteller og vandrerhjem lagt sammen). De 2,5 mio. feriehusovernatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med langt den største andel af kommunens samlede overnatninger. Campingpladserne kommer ind på en andenplads med efterfulgt af feriecentre med knap overnatninger. Sæsonindikatoren for de samlede overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune viser, at turismen er ganske afhængig af overnatningerne i højsæsonen juli-august. I snit er de to måneder 2,4 gange så store som de resterende måneder i året. Lystbådehavnene er i kraft af den meget korte sæson yderst afhængige af højsæsonen. Dette gælder også camping, feriecentre og feriehuse, men kun i mindre grad for hoteller og vandrerhjem i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tabel 3.1 Antal overnatninger Ringkøbing-Skjern Kommune Alle overnatningsformer Hoteller og vandrerhjem Feriecentre Camping Lystbådehavne Feriehuse 1 Hele året Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Sæsonindikator 2,4 1,6 2,5 3,1 4,2 2,3 Noter: 1 Månedsfordelingen for feriehuse er estimeret på grundlag af månedsfordelingen i hele Danmark. Dækker kun overnatninger i feriehuse udlejet gennem et bureau. 2 Defineret som ((juli+august)/2)/(gennemsnit for hele året). Kilde: Danmarks Statistik. 17

18 Nedenstående tabel viser den relative månedsfordeling af overnatningsformerne. Juli og august har i gennemsnit mere end dobbelt så mange overnatninger som årets øvrige måneder. Men perioden fra maj til og med oktober har også overgennemsnitlige overnatningstal. Oktobers overnatningstal er påvirket af efterårsferiens placering, hvilket tydeligt ses på indekset for feriecentre og feriehuse. Tabel 3.2 Månedens relative størrelse i forhold til gennemsnitligt antal overnatninger pr. måned. Alle kommercielle 1 overnatningsformer. Ringkøbing-Skjern Kommune Hoteller og vandrerhjem Feriecentre Camping Alle overnatningsformer Lystbådehavne Feriehuse Indeks: månedligt gennemsnit = 100 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Noter: 1 Månedsfordelingen for feriehuse er estimeret på grundlag af månedsfordelingen i hele Danmark. Kilde: Danmarks Statistik. Forretningsturister i Ringkøbing-Skjern Kommune foretog i 2008 i alt hotelovernatninger. Overnatningerne er jævnt fordelt over hele året med en sæsonindikator på 1,0, hvilket vil sige, at månedsgennemsnittet for juli og august også svarer til de øvrige måneders gennemsnit. Kun maj, september, oktober og november har indeks på over 100. Tabel 3.3 Sæsonfordeling og sæsonindikator på hotel - forretning Hotel forretning overnatninger Hotel forretning indeks Indeks: Månedligt gennemsnit = 100 Hele året Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Sæsonindikator 1 1,0.. 1 Defineret som ((juli+august)/2)/(gennemsnit for hele året). Kilde: Danmarks Statistik. 18

19 Kapitel 4. Udvikling Dette kapitel viser udviklingen i overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune over de seneste ti år. Bemærk at tallene er eksklusiv feriehuse, da disse først er blevet opgjort på kommunalt niveau i Fra 2007 til 2008 steg de samlede overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune med overnatninger, hvilket svarer til 0,3 pct. De danske overnatninger steg med 3,7 pct., mens de udenlandske faldt med 3,6 pct. Set over de seneste ti år har den gennemsnitlige årlige udvikling i overnatninger været på -0,6 pct. Danske overnatninger har haft en lille årlig vækst på i gennemsnit 0,7 pct., mens de udenlandske i denne periode i snit er faldet med 1,9 pct. om året. Andre lande og Holland har haft flotte, årlige vækstrater, mens Sverige og Storbritannien relativt set har haft store årlige fald i gennemsnit. Tabel 4.1 Overnatninger fordelt på nationalitet, ekskl. feriehuse. Ringkøbing-Skjern Kommune Gennemsnitlig årlig vækst Udvikling I alt ,6 0,3 Danmark ,7 3,7 Udlandet ,9-3,6 Holland ,5 30,5 Norge ,2-21,6 Storbritannien ,9-26,6 Sverige ,2-23,6 Tyskland ,5-3,1 Andre lande ,7-0,2 Note: Antallet af nationaliteter, som der skulle indberettes for, blev udvidet i Kun hoteller med min. 40 senge og campingpladser med min. 75 campingenheder. Kilde: Danmarks Statistik Tallene i tabel 18 skal fortolkes med stor forsigtighed, da den suverænt største overnatningsform feriehuse, som sagt ikke er inkluderet. 19

20 Figur 2 viser et flot år 2003, især hvad angår udenlandske overnatninger, mens de seneste fire år har været stort set uændrede. Dette dækker over faldende udenlandske og stigende danske overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune, som også er registreret i resten af Danmark. Figur 2. Antal overnatninger, ekskl. feriehuse. Ringkøbing-Skjern Kommune. Danmarks Statistik Overnatninger i Ringkøbing-Skjern kommune Overnatninger I alt Danmark Udlandet Kilde: Danmarks Statistik 20

21 Tabel 4.2 viser udviklingen i overnatningstal fordelt på overnatningsformerne (feriehuse er først med fra 2008, da de ikke er opgjort på kommunalt niveau før). Eksklusive feriehuse er det samlede overnatningstal for Ringkøbing-Skjern Kommune faldet fra 1999 til Hoteller og vandrerhjem samt feriecentre har haft fald, mens campingpladserne har haft vækst i denne periode. Fra 2007 til 2008 var der fald i overnatninger på hoteller, vandrerhjem og feriecentre. Til gengæld var der vækst at spore i overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne. Det gennemsnitlige årlige fald eksklusive feriehuse i perioden var på 0,6 pct. Af de nævnte overnatningsformer er feriecentrene hårdest ramt med en gennemsnitlig årlig udvikling på -4,6 pct. Camping har som den eneste haft vækst på 1,3 pct. per år i gennemsnit. Tabel 4.2 Antal overnatninger fordelt på overnatningsformer Ringkøbing-Skjern Kommune. Gennemsnitlig årlig vækst Udvikling I alt ekskl. feriehuse ,6 0,3 Hoteller og vandrerhjem ,2-1,3 Feriecentre ,6-1,2 Camping ,3 0,8 Lystbådehavne ,4 37,3 I alt inkl. feriehuse Feriehuse Note: Kun hoteller med min. 40 senge og campingpladser med min. 75 campingenheder. Feriehusstatistikken er først kommunalt fordelt fra Kilde: Danmarks Statistik 21

22 Kapitel 5. Ferieturisterne i Østjylland og Vestjylland 5.1 Indledning De følgende kapitler vil beskrive turisterne i Midtjylland på baggrund af VisitDenmarks Turistundersøgelse fra Der vil blive arbejdet med to turistprofiler for ferierejsende: en for Vestjylland og en for Østjylland. Analysen vil løbende vise Turistundersøgelsens resultater for hver af disse profiler og gennemgå deres respondenternes besvarelser. Derudover vil der blive perspektiveret til landets øvrige turister for at give en bedre forståelse af turisterne i hhv. Vest- og Østjylland. Undersøgelsen er repræsentativ for overnattende ferierelaterede turister på hoteller, feriecentre, campingpladser, lejede feriehuse og vandrerhjem i For turistprofilerne Vest- og Østjylland er der gennemført hhv. 943 og 565 ferierelaterede turistinterviews fordelt på fem forskellige overnatningsformer. Turistprofilerne er derfor principielt ikke gældende for turister på andre overnatningsformer end de nævnte, dvs. de er ikke gældende for privat indkvarterede og endagsturister. Når resultaterne tolkes skal det haves in mente, at de ferierelaterede interviews er stærkt præget af campinggæster, feriehusgæster samt i nogen grad af hotelgæster for specielt Østjyllands vedkommende. Tabel Interviewgrundlag/antal interviews per overnatningsform: Camping Feriecenter Hotel ferie Lejet feriehus Vandrerhjem Antal interviews i alt Antal interviews Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse 2008 I de præsenterede tabeller er fordelingen vægtet efter overnatninger. Det betyder at de viste resultater repræsenterer en andel af overnatninger og ikke f.eks. en andel af turister eller hoveder. Nedenstående tabel viser hvilke kommuner der tilhører hhv. Øst- og Vestjylland i opdelingen af Midtjylland, samt hvor mange interviews der ligger til grund for hvert område. 22

23 Tabel Profilgrundlag Sammensætning af kommuner til turistprofiler Ferie i Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing Skjern Skive Struer Viborg Ferie i Østjylland Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Skanderborg Silkeborg Syddjurs Viborg Århus 943 interviews 565 interviews Obs: Bemærk, at Viborg er repræsenteret i begge turistprofiler. Dette er besluttet i samarbejde med Midtjysk Turisme. 5.2 Konklusioner på turistprofiler Dette afsnit sammenfatter på de indsigter der kunne ligge i resultaterne af turismeprofilerne for Vest- og Østjylland. Hver profil vil blive gennemgået for sig. Sammenfatningen er ikke udtømmende, men kan og bør suppleres med yderligere analyser af materialet. Turistprofil Vestjylland: Profilen af turisten i Vestjylland viser en klar overrepræsentation af modne turister i forhold til resten af landet, hvilket til en vis grad har indvirkning på turisternes motiver og aktiviteter. F.eks. er de ikke i så høj grad motiveret af de mere typiske familieværdier på ferien, ligesom deres mest foretrukne ferieaktiviteter er lidt forskellige fra landets øvrige turisters. Man kunne sige, at de mere forbrugstunge motiver og aktiviteter, såsom shopping og restauranter/dansk mad mv. er lidt mere udtalte i turistprofilen for Vestjylland end i resten af landet. Den typiske turist i Vestjylland tager gerne på udflugt i løbet af sit ophold, hvorfor det er passende, at næsten alle kommer til destinationen i bil. Specielt de udenlandske gæster kører gerne langt, mens de danske turister primært nøjes med kortere ture på op til maks. 100 km væk fra overnatningsstedet. De lange udflugter kunne på den ene side indikere, at især de udenlandske turister gerne udforsker de nærliggende områder, men på den anden side også, et der er for få aktiviteter i lokalområdet. Det typiske ferieophold i Vestjylland er i gennemsnit en dag længere end i resten af landet, hvilket skyldes udenlandske gæster med lange ophold. Splittet op på overnatningsformer har turisterne i Vestjylland næsten længere ophold over hele linjen i forhold til landets øvrige turister. Der opnås dog ikke fuldt udbytte af de lange ferieophold, da turisterne i Vestjylland generelt har et forholdsvist lavt døgnforbrug. 23

24 Heldigvis har feriehusgæsterne, som udgør den største del af det samlede antal gæster i Vestjylland, et højere døgnforbrug end i resten af landet. De danske turister i Vestjylland er ikke de mest flittige informationssøgere forud for ferien. Det er primært de udenlandske turister, der har søgt informationer om destinationen inden ferien, navnlig er venner/bekendte samt rejsebureauer, rejsemesser og internettet brugt til dette. Den lave andel turister, der søgte informationer, kunne tyde på, at en stor del mener at have et tilstrækkeligt kendskab til destinationen i forvejen. Turisterne i Vestjylland er i gennemsnit en smule mindre tilfredse med Danmark som destination sammenlignet med andre turister i landet. Tilfredsheden med flere af enkeltdelene på ferien varierer noget. F.eks. er turisterne ikke så tilfredse med overnatningen, men derimod mere tilfredse med information og service samt spisesteder og pris. Overordnet er der altså stor tilfredshed med ferien i Danmark, men på produktniveau er der visse forbedringsmuligheder. Turistprofil Østjylland: Målt i overnatninger udgør to tredjedele af turisterne i Østjylland målgruppen familier med børn. De modne turister udgør blot 29 pct. og er dermed underrepræsenterede i forhold til den gennemsnitlige fordeling blandt landets øvrige turister, mens børnefamilierne er overrepræsenterede. Den store andel børnefamilier giver positivt udslag i de børne- og familierelaterede motiver og aktiviteter. Det understreger vigtigheden i gode produkter til familier på ferie. Hvad angår ferieproduktet i Østjylland er turisterne i høj grad tilfredse. Deres vurdering af Danmark som destination er på niveau med landets øvrige turisters, mens deres tilfredshed på produktniveau er over gennemsnittet på næsten alle punkter, når man sammenligner med resten af landet. Specielt information og service samt aktivitetsudbuddet er der relativt meget større tilfredshed med. Østjyllands kommuner ser dermed ud til at tilbyde et rigtigt godt ferieprodukt til deres turister. Om det er det gode produkt på stedet, der holder turisterne fra at tage på mange udflugter, er ikke umiddelbart til at sige, men det er karakteristisk for turisterne i Østjylland, at kun en lille andel af dem tager på en eller flere udflugter i løbet af deres ophold. De danske turister med udflugter tager primært på kortere ture, mens de udenlandske gerne kører mellem 50 til 200 km på en udflugt. På trods af at en stor del af turisterne bliver på destinationen, afholder det dem ikke fra at holde en lang ferie i Østjylland. Både danske og udenlandske gæster har lange ferieophold. Til gengæld bruger de ikke helt så mange penge per døgn per person, som det er tilfældet med turisterne i resten af landet, hvilket dog opvejes af større rejsegrupper. Turisterne, der rejser til Østjylland, er meget velinformerede inden afrejsen - specielt de udenlandske. Det høje informationsniveau er en styrke for så vidt der er hul igennem til målgruppen, men kan samtidig være et symptom på et relativt lavt kendskab til regionen, hvorfor det måske ville være en god ide i højere grad at kommunikere det åbenbart meget gode ferieprodukt i Østjylland til omverdenen. 24

25 5.3 Demografiske målgrupper Nedenfor ses en opdeling af ferieturister i Vest- og Østjylland efter alder og familiesituation. Der er defineret tre målgrupper: unge uden børn i alderen år, familier med børn og endelig voksne over 40 år uden børn. De to turistprofiler adskiller sig væsentligt på fordelingen af målgrupper. I Vestjylland er der en klar overvægt af overnatninger foretaget af voksne turister (59 pct.), mens der i Østjylland er en overvægt af børnefamilier (67 pct.). Fælles for dem begge gælder det, at der kun er en mindre mængde unge turister, samt at andelen af hhv. voksne turister og børnefamilier er over gennemsnittet i resten af landet. Tabel Målgrupper fordelt på danske og udenlandske turister Rejsegruppens sammensætning (i pct. af overnatninger) Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt Familier med børn Unge (17-39 år) uden børn Voksne (40+ år) uden børn Ikke angivet Pct. Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse Loyalitet, nye besøg og anbefaling Respondenterne er under deres ferie blevet spurgt, om de inden for de seneste fem år har været i Danmark, om de forventer at vende tilbage til Danmark inden for de kommende tre år, samt om de vil anbefale en ferie i Danmark til andre. I forhold til det øvrige Danmark er både Vestjylland og Østjylland kendetegnet ved at have mange danske gæster, der har været på Danmarksferie inden for de seneste fem år, men det er kun Østjylland med 10 pct., der har et større antal Danmarksrejser bag sig i gennemsnit end landsgennemsnittet. Vestjylland er på niveau med resten af landet. Blandt udlændinge er der i Vest- og Østjylland en lidt lavere andel gæster, som er vendt tilbage til samme destination, når man sammenligner med landet i øvrigt. Sammenlagt vil 92 pct. af gæsterne i såvel Vest- som i Østjylland vende tilbage inden for tre år. Dette er to procentpoint over niveauet for landets øvrige turister. For begge turistprofiler gælder det, at især danskerne planlægger at komme på besøg igen i løbet af de næste tre år. 25

26 Blandt gæsterne er glæden for ferie i Danmark til at føle på, når man ser på, hvor mange, der vil anbefale andre at tage på ferie i Danmark. Alle danskere i Vestjylland vil anbefale Danmark og totalt set vil hhv. 99 og 98 pct. af turisterne i hhv. Vestjylland og Østjylland anbefale Danmark til andre. Dette er over gennemsnittet for det øvrige Danmark. Tabel Erfaring med og loyalitet mod Danmark som destination Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt Antal Danmarksrejser (seneste fem år) Vil vende tilbage inden for tre år Vil anbefale andre at holde ferie i Danmark Pct. Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse Transport til landet Adspurgt om det primære transportmiddel under deres ferie i Danmarks angiver turisterne i Vestjylland i langt overvejende grad bil (94 pct. for danskere, udlændinge og totalt). De fleste af ferieturisterne i Østjylland rejser også med bil til destinationen, men knap halvdelen (44 pct.) kombinerer bilen med færgetransport. Dette er i sig selv ikke særligt overraskende, da der er flere færgeforbindelser til den østlige del af Jylland (og andre steder i Jylland) fra ind- og udland. I forhold til det øvrige Danmark rejser relativt set flere udelukkende med bil til Vestjylland, mens turisterne i Østjylland relativt set oftere rejser med bil og færge. Fælles for alle er, at bilen er i fokus. Kun på landsplan rejser en nævneværdig mængde med mobilehome/camper eller fly. 26

27 Tabel Primært transportmiddel til destinationen Andet Bil Bil og færge Bus Fly Mobilehome/ camper Tog Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt Pct. Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse Informationssøgning Turisterne er blevet spurgt om, hvorvidt de har søgt om informationer om Danmark inden afrejsen (overnatning, klima, seværdigheder, prisniveau og andet) samt om, ad hvilke veje de i så fald også informerede sig. Det er vigtigt at vide, hvor turisterne typisk informerer sig, da man dermed kan målrette sin markedsføring via de rette kanaler. Listen er sorteret efter landet i øvrigt, alle, og turistprofilernes fem mest benyttede informationskilder er markeret med farve. Som det fremgår af nedenstående tabel, informerede 39 pct. af turisterne i Vestjylland sig om Danmark inden afrejsen, mens 57 af turisterne i Østjylland gjorde det samme. Det kunne tyde på, at Vestjylland er mere kendt af turisterne, end tilfældet er for Østjylland. Dette understøttes af, at der var lidt flere gæster med gentagne besøg i Vestjylland. I en sammenligning med landet i øvrigt gælder det for Vestjylland, at færre søger informationer inden afrejse, specielt blandt danskere. Tilsvarende for Østjylland gælder det, at sammenlagt flere søger information inden afrejse. Både danskere og udlændinge på ferie i Østjylland synes at have et relativt dårligt forudgående kendskab til destinationen. Turisterne i Vestjylland bruger kun i mindre omfang internettet. I stedet konsulterer de venner og bekendte, rejsebureauer og rejsemesser. Det er specielt de udenlandske gæster i Vestjylland, der anvender informationssøgning ad disse veje. Det er primært de udenlandske gæster, der søger information inden afrejse (54 pct.). Kun 16 pct. af de danske gør dette. Blandt turisterne i Østjylland er der før afrejse en flittig informationssøgning. Næsten tre ud af fire udlændinge og knap halvdelen af de danske gæster søger informationer, inden de rejser. Hyppigst benyttes internettet (generelt), overnatningsportalers og transportselskabers hjemmesider samt kataloger og brochurer fra rejsearrangører, indkvartering og lign. For de udenlandske gæsters vedkommende er især internettet populært. 27

28 Tabel Informationssøgning om destinationen før afrejse, sorteret efter landet i øvrigt, alle Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle Pct. Pct. Pct. Har søgt information inden afrejse WWW (generelt) WWW (overnatning/portal) WWW (VisitDenmark.com) WWW (attraktioner/ seværdigheder/portal) WWW (regional/lokal turistorg.) Kataloger, brochurer fra rejsearr./transportør/ indkvartering Aviser, magasiner, guidebøger Venner/bekendte Kataloger, brochurer fra VisitDenmark Kataloger, brochurer fra regionale turistorg WWW (transportselsskab portal) WWW (rejsebureau/rejsearr./ portal) Rejsebureau i hjemland Tv, radio VisitDenmark i hjemland Rejsemesse Andet Motiver Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse 2008 Som led i undersøgelsen blev turisterne også spurgt om, hvad der motiverede dem til at vælge netop Danmark som destination for deres ferie. Nedenstående tabel viser den fulde liste over motiver, som turisterne havde at vælge imellem. Det var muligt for respondenterne at vælge flere. Listen er sorteret efter kolonnen alle under landet i øvrigt. Derudover er de fem mest populære motiver for hver turistprofil markeret med farve (bemærk evt. anden rækkefølge under hver profil end under landet i øvrigt, alle). Vestjyllands turister var mest motiveret af natur, tryghed, Danmark som et rent land, dansk mad samt af shoppingmuligheder. Det er karakteristisk for Vestjyllands turister, at de er motiverede af flere ting mange af motiverne er blevet angivet af 40 pct. eller flere af turisterne. Samtidig er de tre største og delte hovedmotiver for Vestjyllands turister og Danmarks øvrige turister stærkere manifesteret i Vestjylland, dvs. der er større enighed om dem. 28

29 Østjyllands turisters mest populære motiver er de samme som i det øvrige Danmark, selv om prioriteringen er lidt anderledes. F.eks. er børnevenligheden i Danmark mere motiverende og trygheden mindre. I modsætning til Vestjyllands turister er der ikke så stor enighed om de populære motiver. Tabel Motiver for valg af destination Danmark, sorteret efter landet i øvrigt, alle Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle Pct. Pct. Pct. Natur (strand, skov) Trygt at opholde sig Rent land Børnevenligt Befolkningen generelt Attraktionerne og forlystelser Mulighed for at nyde dansk mad Kulturhistorisk seværdighed, museer og udstillinger Mulighed for at vandre Andet Aktivitetsmuligheder (fx minigolf og badelande) Shoppingmuligheder Besøge venner/familie Få turister Mulighed for cykling Prisniveauet/økonomisk Gode/billige transportmuligheder til landet Mulighed for lystfiskeri Særlig begivenhed/event (fx sportsarrangement, festival, kunstudstilling) Mulighed for kur- og helseoplevelser Mulighed for at spille golf Mulighed for at sejle Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse

30 5.8 Opholdslængde Den gennemsnitlige turist i Vestjylland har et ferieophold på 6,1 nætter. Der er imidlertid stor forskel i opholdslængden, når man deler op på danske og udenlandske gæster. De udenlandske gæster har i gennemsnit lidt mere end ni overnatninger, mens danske turister oftere er på korte ophold med fire overnatninger. I forhold til landets øvrige turister har turisterne i Vestjylland en overnatning mere. Dette skyldes, at gennemsnit er trukket op af de lange udenlandske ophold. Turisten i Østjylland har i gennemsnit knap syv overnatninger. Også her gælder det, at udenlandske gæster har væsentligt flere overnatninger end danske. I modsætning til turisterne i Vestjylland har ikke blot de udenlandske men også de danske turister i Østjylland længere ophold end gennemsnittet i resten af landet. Tabel Opholdslængde fordelt på danske/udenlandske gæster Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt Opholdslængde Overnatninger Danskere 4,0 Udlændinge 9,2 Alle 6,1 Danskere 5,5 Udlændinge 10,9 Alle 6,8 Danskere 4,2 Udlændinge 6,7 Alle 5,1 Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse 2008 Opholdslængden fordelt på overnatningsformer viser, at feriehusene i Østjylland i gennemsnit har turister med længst ophold (10 overnatninger). Dette er også over gennemsnittet på landsplan. De korteste ophold står hotelgæster i Vestjylland for. Generelt er hotelopholdene meget korte i både Vest- og Østjylland i forhold til resten af landet (Østjyllands ferieturister på hotel er dog tæt på landsgennemsnittet i opholdslængde, sandsynligvis trukket op af Århus turister). For begge turistprofiler er det gældende, at opholdslængden i feriehuse, feriecentre samt på vandrerhjem er længere end gennemsnittet blandt landets øvrige turister. Tabel Opholdslængde fordelt på overnatningsformer Camping Feriecenter Hotel ferie Lejet feriehus Vandrerhjem I alt overnatninger Ferie i Vestjylland 5,9 7,8 1,6 8,9 6,1 6,1 Ferie i Østjylland 7,5 5,5 2,1 10,0 3,6 6,8 Landet i øvrigt 6,9 4,3 2,4 8,8 3,1 5,1 Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse

31 5.9 Døgnforbrug Ud fra Turistundersøgelsen kan det gennemsnitlige døgnforbrug per person beregnes. Forbruget inkluderer børn i rejsegruppen og er afrundet til nærmeste 10 ere. Turisterne i både Vest- og Østjylland har i alt et lavt døgnforbrug sammenlignet med landet i øvrigt. Dette skyldes den store andel feriehus- og campinggæster i forhold til resten af landet. Feriehusgæsterne i Vest- og Østjylland har i gennemsnit et større døgnforbrug end landets øvrige turister med overnatning i feriehuse, men på de fleste andre overnatningsformer har landets øvrige turister et højere døgnforbrug. Der findes dog undtagelser såsom udenlandske camping- og feriehusgæster i Vest- og Østjylland, som forbruger flere penge per dag end landets andre udenlandske turister med samme overnatningsform. Hotelgæster ses ofte som mere attraktive grundet deres højere døgnforbrug, men de bliver i snit kun meget få dage i de undersøgte kommuner og rejser i mindre grupper. Derfor bør døgnforbrug ikke stå alene i vurderingen af attraktiviteten af den enkelte turistovernatning. F.eks. vil rejsegruppens samlede daglige rejsebudget være relevant, idet det tager højde for rejsegruppens størrelse, som typisk er højere for overnatningsformer med lavere persondøgnforbrug. Tabel Døgnforbrug fordelt på danske/ og udenlandske gæster samt overnatningsformer Camping Feriecenter Hotel ferie Lejet feriehus Vandrerhjem I alt Ferie i Vestjylland Ferie i Østjylland Landet i øvrigt kr. Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Danskere Udlændinge Alle Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Midtjylland September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Randers

Turismens økonomiske betydning i Randers Turismens økonomiske betydning i Randers VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Randers Kommune Udgivet af: VisitDenmark for VisitRanders Maj 2013 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Turismen i Region Nordjylland i tal Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 ISBN 87-87393-68-9 Forfattere: Christian

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune.

Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune. Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune. VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Skive Kommune Maj 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Destination Fyn Oktober 2014 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014

Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Region Midtjylland Oktober

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008 Turismens økonomiske betydning for Syddanmark Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken, DK-

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-97-3

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken,

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turisterne på Bornholm havde i 2011 et samlet forbrug på 1,83 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på 572 millioner

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Aarhus Kommune 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for VisitAarhus August

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Middelfart, Kolding og Fredericia kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Udarbejdet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region. Teglgaardsparken

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Fyn 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Destination Fyn August 2016 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014 Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Fredensborg og Helsingør kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere