Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE"

Transkript

1 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

2 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling Befolkningsprognose Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik 2

3 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Byggeriets nøgletal Kilde: Økonomisk Redegørelse, December 2013, Økonomi- og indenrigsministeriet 3

4 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Byggeriets nøgletal Økonomisk Redegørelse nybyggeriet ligger underdrejet og nu befinder sig på det laveste niveau i over 30 år... i 2014 ventes der at komme mere fart på boliginvesteringerne, der fortsat støttes af politiske tiltag, samtidig med at en fremgang i boligpriserne gør det mere attraktivt at bygge nyt... i 2015 ventes en lidt mindre fremgang i takt med at boligpriserne stiger, og det generelle konjunkturbillede forbedres, ventes det private nybyggeri at stige. Den spæde fremgang understøttes ligeledes af, at renteniveauet ventes at forblive lavt. I 2015 ventes genopretningen af nybyggeriet for alvor at tage fat og drive investeringerne op fra det aktuelt historisk lave niveau. 4

5 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Boligbehovet ifølge Dansk Byggeri Udvikling i boligbehovet fra 2013 til 2040 Udvikling i boligbehovet fra til 2030 og 2040 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri 5

6 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Bosætningspolitik hvad handler det om? Tilflytning Fraflytning Mål Tiltrækning Fastholdelse Segment i fokus Potentielle tilflyttere Risikofraflyttere Behov for viden Hvem er de, og hvad kan tiltrække dem? Hvem er de, og hvad kan fastholde dem? 6

7 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Bosætningspolitik hvad handler det om? MARKED UDBUD EFTERSPØRGSEL PÅVIRKNING AF MARKED KOMMUNE Visioner og strategier Kommuneplan, lokalplaner, byfornyelsesplaner Planlov, miljølovgivning, byggelovgivning, miljøklasser mv. Investeringer i jord, infrastruktur og institutioner Udbud af service Samarbejde, dialog, markedsføring mv. 7

8 Antal personer Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Indbyggertallet er faldet fire år i træk Folketal primo 8

9 Antal personer Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune De små marginaler afgør udviklingen Tilflyttede Fraflyttede 9

10 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudvikling og boligbyggeri følges ad Fuldførte boliger

11 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Byernes udbud Faaborg Ringe Byanalyser i Region Syddanmark 2009 Faaborg Bymiljø Byens omgivelser Kulturarven Sport og foreningsliv Ringe Arbejdspladser i byen og inden for køreafstand Indkøbsmuligheder Sport og foreningsliv 11

12 Eksempel - bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Boligudbud 2012 Korinth Rolfsted-Ferritslev Allested - Vejle Brobyværk Nørre Broby Årslev Ryslinge Ringe Nørre Lyndelse Kværndrup Gislev Faaborg Øvrige del af kommunen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Fritidshuse Øvrige boligtyper 12

13 Boligudbud 2012 Korinth Rolfsted-Ferritslev Allested - Vejle Brobyværk Nørre Broby Årslev Ryslinge Ringe Nørre Lyndelse Kværndrup Gislev Faaborg Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Fritidshuse Øvrige boligtyper 13

14 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Udviklingen i Odense Kommune Thomas B. Thriges Gade Letbane VIVA Nyt OUH Campus ved SDU 25 mia. kr. investeres arbejdspladser i byggefasen frem til varige arbejdspladser flere indbyggere 14

15 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvad afgør valg af by og bolig? Top ti liste fra bosætningsanalyse i Syddjurs Kommune 1. Naturen 2. Tæt på Aarhus 3. At bo tæt på havet 4. Ro og fred 5. Familie og venner 6. Tæt på arbejde 7. Boligpriserne 8. Bylivet 9. Frisk luft 10. Skole og børnepasning 15

16 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Udviklingen i byerne i Faaborg Midtfyn Kommune 16

17 Antal Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvilke aldersgrupper flytter til kommunen? Alder 17

18 Antal Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvordan ser det ud når vi også tager fraflytterne med? Alder Tilflytning Fraflytning Netto 18

19 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvilke boliger tiltrækker hvilke aldersgrupper? 6% 5% 4% Alle boligtyper Parcel/Stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Flytninger over kommunegrænsen fra andre kommuner og indvandringer fra % 2% 1% 0%

20 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvilke aldersgrupper tiltrækker nybyggede boliger? 10 8 Parcel Række Etage

21 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvilke nybyggede boliger trækker tilflyttere ude fra? 100% 75% 50% Interne Eksterne 25% 0% Parcel Række Etage 21

22 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvor kommer tilflytterne til kommunen fra? tilflyttere fra % tilflyttere fra Fyn 35 % fra Odense Kommune 16 % fra Jylland 12 % fra Sjælland

23 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvor er byerne gode til at trække tilflyttere fra? Faaborg 245 tilflyttere 56 % tilflyttere fra Fyn 25 % fra Odense Kommune 26 % fra Jylland 18 % fra Sjælland Årslev 183 tilflyttere 88 % tilflyttere fra Fyn 62 % fra Odense Kommune 8 % fra Jylland 4 % fra Sjælland

24 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvilke aldersgrupper er byerne gode til at tiltrække? Faaborg Årslev

25 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvilke byer er bedst til at tiltrække tilflyttere ude fra? 100% 90% % 70% 60% 50% 40% 30% Interne (resten af FMK) Eksterne (Odense) Eksterne (ikke Odense) 20% 10% 0% 25

26 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvilke byer er bedst til at tiltrække tilflyttere ude fra? Eksterne (ikke Odense) Eksterne (Odense) Interne (resten af FMK)

27 Eksempel - bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvordan har tilflytningen ændret sig over tid? Udlandet Resten af DK Resten af Fyn Odense 27

28 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvor pendler folk til? Faaborg Årslev 28

29 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Områdernes markedsprofil og handlemuligheder 29 FAABORG Udbud Blandede boligformer, bymiljø, natur, kultur, foreningsliv Efterspørgsel Jylland og Sjælland, Odense, udlændinge og lokale Unge fra 18 til 25 år og hele spektret fra ca. 45 til 70 år Singler Middel indkomster Fritidsborgere Muligheder Bredspektret bosætningsby med stort tilflytningsopland Afkorte køretid til Odense og fremme samkørsel Erhvervsfremme Udvikle byens kvaliteter og aktivitetsmuligheder Markedsføring, events og arrangementer, der taler til hjertet Mere viden om Faaborg målgrupper, de unge og seniorerne Boligbyggeri til målgrupperne som byboliger og i nye udstykninger Byggegrupper Dyrke ungemiljøet og skabe den attraktive seniorby Udnytte fritidsboligmarkedet og inkludere fritidsborgerne

30 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Områdernes markedsprofil og handlemuligheder 30 RINGE Udbud Blandede boligformer, lokale arbejdspladser, stort pendlingsopland, handelsliv, foreningsliv, motorvej, station Efterspørgsel Odense, Jylland, Sjælland, Svendborg, udlandet og internt Unge fra 18 til 25 år Unge familier fra 25 til 45 årige med børn Muligheder Fastholde position som god og driftig by med unik beliggenhed Udnytte de objektive fordele ved at flytte til byen Øge tilflytning fra Odense Markedsføring som det fornuftige valg med meget kvalitet for pengene Mere viden om målgrupperne (de unge, de unge familier, seniorerne) Nyt boligbyggeri til målgrupperne både som byboliger og i nye udstykninger Kvalitetsboliger til konkurrencedygtige priser Byggegrupper Grønne områder og sikker skolevej Sociale medier, låne og bytteøkonomi Sundhed og motion

31 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Områdernes markedsprofil og handlemuligheder 31 DET NORDLIGE OMRÅDE Udbud Parcelhuse, foreningsliv, tryghed, nærhed til Odenses faciliteter Efterspørgsel Odense 20 til 40 årige par med børn Høje indkomster, mange selvstændige, ledere mv. Muligheder Det rationelle og fornuftige valg med høj kvalitet for pengene Brande og markedsføre det gode forstadsliv Opførelse af moderne familieboliger Moderne arkitektur, god plads, individuelt præg, vedligeholdelsesfrit, energioptimeret, sunde materialer mv. Supplere med tæt lav og etageboliger i høj kvalitet Phd'ere og unge forskere, skilsmisser, ældre mv. Fokus på den ideelle børnefamilieby Børnene: Tryghed, sikker skolevej, pasning, skole og fritid De voksne: Lette tidspres til transport, indkøb, madlavning, barnepige, mv. mulighed for motion, løb, mountain bike osv. Sociale medier, låne og bytteøkonomi Byg- og boudstilling i Årslev

32 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Områdernes markedsprofil og handlemuligheder 32 MOTORVEJSBYERNE (Ryslinge og Kværndrup) Udbud Motorvej og station i Kværndrup Efterspørgsel Kværndrup Unge fra år, singler og enlige Svendborg og Odense Lave indkomster og lavt uddannelsesniveau Ryslinge Unge og unge familier fra år Odense, Nyborg, Svendborg, Jylland og Sjælland Højt uddannelsesniveau og indkomster over middel Muligheder Kværndrup: Opmærksomhed på sociale udfordringer Ryslinge: Fastholde byens gode position

33 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Områdernes markedsprofil og handlemuligheder 33 OPLANDSBYERNE Nr. Broby, Brobyværk, Korinth og Gislev Udbud Lave priser, tomme huse, natur, lokalsamfund Efterspørgsel Brobyværk og Nr. Broby: år fra Odense og Assens Korinth: år fra kommunen Gislev: år fra Svendborg, Odense, Nyborg og Sjælland Generelt: Ældre befolkning, lave indtægter, få selvstændige Unge familier fra nærområdet som største tilflyttergruppe Muligheder Potentiale i Brobyværk og Nr. Broby Samarbejde og overvågning af yderligere tilbagegang Byfornyelse og nedrivning Klyngebyer der deles om faciliteter

34 Vækst på indbyggere, hvordan? Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Vækst Vækst Vækst pr. år Vækst Vækst Områdernes markedsprofil og strategi Antal Antal Antal % Antal Antal Antal Faaborg , Gislev , Kværndrup , Nørre Lyndelse , Ringe , Ryslinge , Årslev , Allested - Vejle , Brobyværk , Nørre Broby , Korinth , Rolfsted-Ferritslev , Åben land , I alt ,

35 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Inspiration til ideudvikling TUNEGÅRDSVÆNGET 35 km. til Aarhus Natur, skov og de særlige værdier i Ry Golfbane Bredt udbud med blandede boligformer Mindre enklaver med hver sin identitet Træhuse, moderne og alm. teglhuse 24 km. til Aarhus Motorvej, station og bynært Række-, punkt-, etage- og parcelhuse Moderne arkitektur og høj kvalitet Tæthed og grønne områder Udsigt over Skanderborg Sø Udkanten af Tune ved Greve Klimavenlige lavenergihuse Konkurrencedygtige priser (2,3 mio. kr.) Billig drift (ca kr. pr. år) Indflydelse på husets indretning Udsigt over grønt areal 35

36 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Inspiration til ideudvikling 15 km. fra Oslo centrum Opført Præfabrikerede ens boliger til lav pris Forhåndsgodkendelse til udvidelser Mere end 50 % af husene er ændret Stor variation Fællesskab 36

37 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Inspiration til ideudvikling 37 Partnerskab med borgere og lokale foreninger Lokalt initiativ og frivillig indsats Vestervig Byfornyelse ApS Fjerne spor af forfald og forskønne byen kr. fra mere end 100 borgere kr. fra anonym giver 8 mio. kr. i eksterne midler til byfornyelse Fem personers bestyrelse køber og sælger ejendomme Støttes af frivillige 15 faldefærdige boliger nedrevet og 1 er renoveret Ny børneinstitution Anlæg af grønne parceller, parkanlæg og stier Brande Vestervig

38 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Tak for ordet! 38

39 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvad kan vi lære af eksperter og analyser? Trends Flere danskere, de store byer, tid, økonomi, individualisering, sociale medier, second home Livsformer De engagerede, de loyale, de fornyende og de frie Det får folk til at vælge bosted Naturen, tryghed, forhåndskendskab, huspriser, familie og venner, kollektiv transport mv. Økonomisk provenu ved forskellige grupper af tilflyttere Unge, unge familier, de frie voksne, seniorer, ældre 39

40 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Udbud Byens udbud Bymiljø og natur Arbejdspladser, indkøb, service, kultur, fritid Foreningsliv og byliv Tryghed Image Priser Boligudbud Mængder, typer, kvalitet Priser 40

41 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Efterspørgsel Udviklingen i Odense Kommune Dialog med målgrupper Nyuddannede Særlige målgrupper Grupper i vækst Særligt interessante segmenter Interviews, fokusgrupper mv. Statistik 41

42 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Hvorfor flytter folk til en bestemt kommune? 42

43 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Markedstest Ejendomsmæglere Boligselskaber Typehusfirmaer Kreditforeninger Målgrupperne Strategi og projekter Realiseringen kan starte 43

44 Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Bosætningsstrategi for Faaborg Midtfyn Kommune - muligheder Hvad efterspørger tilflytterne? Hvad er byerne gode til og hvad er de ikke gode til? Hvad kan vi lære af de gode eksempler? Hvem har haft succes med noget der ligner? Hvad siger de parter, der skal realisere planerne? Differentieret strategi alle byer bidrager med det de er gode til og deres svage sider modvirkes 44

45 Boligsammensætning, nybyggeri og befolkningstilflytning 45

46 Socioøkonomiske data Allested By 1 Brobyværk By 2 Gislev By 3 Korinth By 4 Kværndrup By 5 Nr. By Søby 6 / Nørre By Broby 7 Ringe By 8 Rolfsted By 9 / Ryslinge By 10 Årslev By 11 / Faaborg By 12 Vejle Nr. Ferritslev Sdr. Nærå Lyndelse Husstandsindkomst - gennemsnit Husstandsindkomst - Kommunegennemsnit 46 COWI POWERPOINT PRESENTATION

47 Formue - gennemsnitlig Allested Vejle Brobyværk Gislev Korinth Kværndrup Nr. Søby / Nr. Lyndelse Nørre Broby Ringe Rolfsted / Ferritslev Ryslinge Årslev / Sdr. Nærå Faaborg Formue - gennemsnit Formue - Kommunegennemsnit JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

48 Fordeling af boligmassen efter boligtyper (2012) Hele Faaborg-Midtfyn Kommune Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Fritidshuse Øvrige boligtyper Boligmasse - Faaborg-Midtfyn Kommune 48

49 Fordeling af boligmassen efter boligtyper (2012) 10% 6% 1% Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse 17% Etageboliger 66% Fritidshuse Øvrige boligtyper 49

50 Udvikling i antal nye boliger efter boligtype Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige boligtyper 50

51 Nye boliger i forhold til eksisterende boligmasse, antal Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige boligtyper 51

52 Flytninger 52

53 Antal personer Flyttebalance

54 Antal Aldersfordeling for nettoflytning over tid Hele kommunen Alder

55 Antal personer Tilflytternes fordeling på boligtyper Gns. pr. år i perioden Hele kommunen Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige boligtyper 55

56 Det blå område Faaborg Brobyværk Det grønne område Korinth Allested - Vejle Forstadsområder Nørre Broby Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Årslev Gislev Landbrugsområdet Kværndrup Motorvejsnær Ringe Ryslinge Total Interne flytninger mellem områder i kommunen Det blå område Det blå område 51% 30% 1% 7% 3% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 1% 0% 1% 0% 100% Faaborg 22% 64% 1% 5% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 100% Det grønne område Brobyværk 3% 4% 43% 16% 0% 5% 7% 15% 1% 0% 0% 1% 4% 1% 0% 0% 0% 100% Det grønne område 12% 13% 7% 38% 7% 1% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 7% 2% 1% 2% 1% 100% Korinth 13% 16% 0% 19% 39% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 2% 1% 1% 100% Forstadsområder Allested - Vejle 2% 2% 4% 4% 0% 47% 22% 5% 3% 0% 2% 0% 6% 0% 1% 1% 0% 100% Forstadsområder 2% 4% 4% 4% 0% 4% 27% 7% 12% 5% 13% 1% 8% 1% 2% 4% 1% 100% Nørre Broby 1% 2% 12% 11% 1% 8% 14% 45% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 100% Nørre Lyndelse 2% 1% 1% 2% 1% 2% 16% 1% 55% 2% 7% 0% 5% 0% 1% 2% 1% 100% Rolfsted-Ferritslev 1% 1% 0% 1% 0% 1% 13% 1% 4% 54% 13% 1% 7% 1% 1% 3% 1% 100% Årslev 1% 0% 0% 1% 0% 0% 16% 0% 4% 3% 61% 0% 6% 1% 1% 3% 1% 100% Landbrugsområdet Gislev 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 47% 18% 8% 6% 7% 6% 100% Landbrugsområdet 2% 2% 1% 4% 1% 0% 3% 0% 2% 1% 2% 5% 46% 4% 8% 16% 2% 100% Motorvejsnær Kværndrup 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 4% 14% 47% 13% 9% 3% 100% Motorvejsnær 1% 2% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 5% 21% 9% 20% 24% 10% 100% Ringe 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 2% 19% 3% 8% 54% 5% 100% Ryslinge 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 2% 6% 12% 3% 17% 14% 40% 100% Alle delområder 13% 19% 2% 6% 3% 2% 4% 2% 3% 2% 5% 3% 12% 4% 4% 12% 3% 100% 56

57 Antal personer Tilflytternes og beboerenes fordeling på boligtyper Andele i perioden Hele kommunen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige boligtyper Beboere Tilflyttere 57

58 Antal personer Tilflyttere i nye og eksisterende boliger Tilflyttere til eks. bolig Tilflyttere til ny bolig 58

59 Antal personer Fordeling mellem interne og eksterne tilflytninger % 59% 57% % 41% 43% Ekstern tilflytning Intern tilflytning 59

60 Byernes andel af eksterne tilflyttere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

61 Flyttesammenhænge mellem byerne 61

62 Nettoflytning pr. år i perioden Generelt taber landdistrikterne og byerne vinder på flytningerne. Ringe, Faaborg og Årslev har haft den største gennemsnitlige nettotilflytning. Forstadsområdet og landbrugsområdet har haft den største nettofraflytning. Nørre Lyndelse og Rolfsted-Ferritslev har haft en beskeden gennemsnitlig nettotilflytning. Det grønne område, det motorvejsnære område og det blå område har haft en beskeden gennemsnitlig nettofraflytning. Gns. pr. år Det blå område Det blå område -12 Faaborg 55 Det grønne område Brobyværk 16 Det grønne område -27 Korinth 11 Forstadsområder Allested - Vejle 3 Forstadsområder -46 Nørre Broby -1 Nørre Lyndelse 19 Rolfsted-Ferritslev 19 Årslev 48 Landbrugsområdet Gislev 7 Landbrugsområdet -36 Motorvejsnær Kværndrup 11 Motorvejsnær -17 Ringe 87 Ryslinge 3 Alle delområder

63 Odense Assens Svendborg Nyborg Øvrige Fyn og øer Jylland Sjælland Total Ekstern tilflytning opdelt efter fraflytningskommune Fra nabokommunerne Odense flytter næsten halvdelen af tilflytterne til Faaborg-Midtfyn Kommune til forstadsområderne, særligt Årslev. Fra nabokommunerne Assens og Svendborg flytter knap en tredjedel til det blå område omkring Faaborg. Fra nabokommunerne Svendborg og Nyborg flytter omkring en tredjedel til de motorvejsnære områder. Fra Jylland og Sjælland flytter omkring en tredjedel til det blå område omkring Faaborg. Samlet set flytter ca. 25 % til det blå område, ca. 10 % til det grønne område, ca. 30 % til forstadsområderne, ca. 15 % til landbrugsområderne og ca. 20 % til motorvejsområderne. 63 Det blå område Det blå område 6% 16% 16% 5% 11% 12% 19% 12% Faaborg 7% 13% 11% 5% 10% 15% 15% 11% Det grønne område Brobyværk 3% 7% 1% 1% 2% 2% 2% 3% Det grønne område 4% 14% 5% 4% 8% 12% 10% 8% Korinth 1% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 2% Forstadsområder Allested - Vejle 3% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 2% Forstadsområder 10% 7% 2% 6% 8% 6% 4% 7% Nørre Broby 4% 9% 1% 1% 3% 2% 2% 3% Nørre Lyndelse 10% 4% 2% 2% 4% 4% 3% 6% Rolfsted-Ferritslev 4% 1% 1% 12% 4% 2% 2% 3% Årslev 14% 3% 3% 4% 6% 4% 4% 7% Landbrugsområdet Gislev 1% 1% 5% 8% 3% 1% 3% 3% Landbrugsområdet 12% 10% 16% 18% 16% 13% 12% 13% Motorvejsnær Kværndrup 2% 1% 12% 5% 5% 3% 4% 4% Motorvejsnær 5% 3% 8% 9% 6% 5% 6% 6% Ringe 10% 4% 10% 11% 9% 9% 7% 9% Ryslinge 3% 1% 3% 6% 3% 5% 4% 3% Grand Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

64 Odense Assens Svendborg Nyborg Øvrige Fyn og øer Jylland Sjælland Total Ekstern tilflytning opdelt efter tilflytningsområde Knap halvdelen af tilflytterne til Faaborg kommer fra Jylland og Sjælland. Næsten 2/3 af tilflytterne til Nørre Lyndelse og Årslev kommer fra Odense Kommune. Omkring halvdelen af tilflytterne til Allested- Vejle, Nørre Broby og Rolfsted-Ferritslev kommer fra Odense Kommune. Forstadsområderne har den laveste tilflytning fra Jylland og Sjælland. Ca. 1/3 af tilflytterne til Kværndrup kommer fra Svendborg Kommune. Særligt det blå, det grønne og det motorvejsnære område har en stor tiltrækning på tilflyttere fra Jylland og Sjælland. 64 Det blå område Det blå område 19% 10% 18% 2% 8% 17% 25% 100% Faaborg 22% 9% 14% 2% 8% 22% 22% 100% Det grønne område Brobyværk 42% 19% 4% 2% 5% 15% 13% 100% Det grønne område 20% 14% 9% 3% 9% 25% 20% 100% Korinth 19% 9% 18% 4% 12% 19% 20% 100% Forstadsområder Allested - Vejle 52% 13% 3% 3% 5% 13% 9% 100% Forstadsområder 52% 7% 4% 5% 10% 13% 9% 100% Nørre Broby 43% 23% 4% 2% 9% 11% 9% 100% Nørre Lyndelse 63% 5% 5% 2% 5% 12% 7% 100% Rolfsted-Ferritslev 44% 3% 4% 20% 10% 9% 9% 100% Årslev 64% 3% 6% 3% 6% 9% 9% 100% Landbrugsområdet Gislev 18% 2% 25% 17% 10% 9% 19% 100% Landbrugsområdet 30% 6% 16% 8% 10% 16% 14% 100% Motorvejsnær Kværndrup 19% 2% 37% 6% 10% 13% 13% 100% Motorvejsnær 28% 4% 20% 9% 9% 15% 16% 100% Ringe 38% 3% 16% 7% 8% 16% 12% 100% Ryslinge 29% 2% 12% 10% 6% 23% 17% 100% Alle delområder 34% 7% 13% 6% 8% 16% 15% 100%

65 Interne flytninger fordelt på fraflytningsområde Der er relativ stor fraflytning fra det blå område til Faaborg. Flytninger til Ringe sker hovedsageligt fra landbrugsområderne, de motorvejsnære områder samt Ryslinge. Flytninger til Gislev, landbrugsområdet, Kværndrup, de motorvejsnære områder, Ringe og Ryslinge sker stort set kun fra de samme områder. Omkring 30 % af de interne flytninger til Årslev sker fra forstadsområderne og Rolfsted Ferritslev. Forstadsområderne og landbrugsområderne er de eneste områder, der får interne flytninger bredt fra hele Faaborg-Midtfyn Kommune. 65

66 Det blå område Faaborg Brobyværk Det grønne område Korinth Allested - Vejle Forstadsområder Nørre Broby Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Årslev Gislev Landbrugsområdet Kværndrup Motorvejsnær Ringe Ryslinge Total Interne flytninger, gennemsnit i perioden Det blå område Det blå område Faaborg Det grønne område Brobyværk Det grønne område Korinth Forstadsområder Allested - Vejle Forstadsområder Nørre Broby Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Årslev Landbrugsområdet Gislev Landbrugsområdet Motorvejsnær Kværndrup Motorvejsnær Ringe Ryslinge Alle delområder

67 Interne flytninger, gennemsnit i perioden Særligt Faaborg, det blå område, Ringe, og landbrugsområdet har haft mange interne tilflytninger. Der sker relativt mange interne flytninger mellem Faaborg og det blå område samt mellem Ringe og landbrugsområderne og mellem Ringe og motorvejsområderne. Der flytter også et beskedent antal interne flytninger fra det det grønne område og Korinth til Faaborg og det blå område. Der sker også en vis intern flytning mellem Årslev og forstadsområderne. 67

68 Det blå område Faaborg Brobyværk Det grønne område Korinth Allested - Vejle Forstadsområder Nørre Broby Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Årslev Gislev Landbrugsområdet Kværndrup Motorvejsnær Ringe Ryslinge Total Interne nettoflytninger, gns. pr år i Det blå område Det blå område Faaborg Det grønne område Brobyværk Det grønne område Korinth Forstadsområder Allested - Vejle Forstadsområder Nørre Broby Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Årslev Landbrugsområdet Gislev Landbrugsområdet Motorvejsnær Kværndrup Motorvejsnær Ringe Ryslinge Alle delområder Fremhævningen er baseret på nettotilflytningen til den enkelte by og det enkelte område. 68

69 Interne nettoflytninger, gns. pr. år Landbrugsområderne afgiver indbyggere til stort set alle byer særligt Ringe. Den største nettofraflytning sker fra landbrugsområdet og forstadsområdet. Det grønne område henter relativt mange indbyggere fra Faaborg og Korinth. Årslev afgiver relativt mange indbyggere til forstadsområderne. Ringe har den største interne nettotilflytning. 69

70 Odense Assens Svendborg Nyborg Øvrige Fyn og øer Jylland Sjælland Total Ekstern fraflytning opdelt efter fraflytningssted 1 Stort set alle områder sender mange fraflyttere til Odense. Hver anden fraflytter fra forstadsområderne flytter til Odense. Kværndrup sender dobbelt så mange fraflyttere til Nyborg som til Odense. Det grønne område sender en forholdsvis stor andel af fraflytterne til Jylland. Det blå område og Faaborg sender en forholdsvis stor andel af fraflytterne til Jylland og Sjælland. 70 Det blå område Det blå område 25% 10% 22% 3% 8% 17% 17% 100% Faaborg 29% 6% 15% 2% 7% 22% 19% 100% Det grønne område Brobyværk 36% 24% 5% 4% 8% 14% 10% 100% Det grønne område 24% 15% 9% 3% 9% 26% 13% 100% Korinth 27% 7% 19% 4% 10% 19% 14% 100% Forstadsområder Allested - Vejle 54% 12% 4% 2% 11% 10% 7% 100% Forstadsområder 49% 10% 5% 6% 10% 12% 10% 100% Nørre Broby 44% 22% 4% 3% 9% 11% 6% 100% Nørre Lyndelse 54% 7% 5% 3% 8% 15% 8% 100% Rolfsted-Ferritslev 39% 2% 5% 22% 12% 10% 10% 100% Årslev 54% 4% 6% 7% 8% 11% 10% 100% Landbrugsområdet Gislev 27% 6% 23% 12% 9% 13% 11% 100% Landbrugsområdet 31% 5% 16% 10% 8% 16% 12% 100% Motorvejsnær Kværndrup 19% 2% 39% 6% 9% 12% 12% 100% Motorvejsnær 26% 4% 22% 9% 10% 14% 15% 100% Ringe 37% 3% 14% 7% 8% 18% 13% 100% Ryslinge 30% 4% 14% 12% 7% 21% 11% 100% Alle delområder 34% 8% 14% 6% 9% 17% 13% 100%

71 Odense Assens Svendborg Nyborg Øvrige Fyn og øer Jylland Sjælland Total Ekstern fraflytning opdelt efter fraflytningssted 2 Fraflytterne der flytter til Assens udgøres i særligt stor grad af fraflyttere fra det blå og det grønne område. Fraflytterne der flytter til Nyborg udgøres i særligt stor grad af fraflyttere fra landbrugsområdet. Fraflytterne til Jylland og Sjælland udgøres i høj grad af fraflyttere fra det blå område og Faaborg. 71 Det blå område Det blå område 8% 14% 18% 5% 10% 12% 15% 11% Faaborg 10% 9% 12% 5% 10% 16% 18% 12% Det grønne område Brobyværk 2% 7% 1% 1% 2% 2% 2% 2% Det grønne område 6% 15% 5% 3% 9% 12% 8% 8% Korinth 2% 2% 3% 1% 2% 2% 2% 2% Forstadsområder Allested - Vejle 3% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 2% Forstadsområder 10% 9% 2% 6% 8% 5% 5% 7% Nørre Broby 4% 10% 1% 2% 4% 2% 2% 3% Nørre Lyndelse 8% 5% 2% 3% 5% 5% 3% 5% Rolfsted-Ferritslev 3% 1% 1% 10% 4% 2% 2% 3% Årslev 9% 3% 3% 7% 6% 4% 4% 6% Landbrugsområdet Gislev 2% 2% 4% 5% 3% 2% 2% 3% Landbrugsområdet 11% 8% 14% 19% 12% 12% 11% 12% Motorvejsnær Kværndrup 2% 1% 11% 4% 4% 3% 4% 4% Motorvejsnær 4% 3% 9% 8% 6% 5% 7% 6% Ringe 10% 4% 9% 11% 9% 10% 9% 9% Ryslinge 3% 2% 4% 7% 3% 5% 3% 4% Alle delområder 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

72 Odense Assens Svendborg Nyborg Øvrige Fyn og øer Jylland Sjælland Total Eksterne nettoflytninger, gns. pr. år Samlet set er det Årslev, landbrugsområdet, Nørre Lyndelse, rolfsted-ferritslev og Brobyværk, som har tiltrukket flest tilflyttere fra andre kommuner. Nørre Lyndelse og Årslev har vundet særligt mange indbyggere fra Odense. Det blå og det grønne område har vundet særligt mange indbyggere fra Sjælland. Faaborg og det blå område har det største underskud, og det skyldes en stor fraflytning til Odense. 72 Det blå område Det blå område Faaborg Det grønne område Brobyværk Det grønne område Korinth Forstadsområder Allested - Vejle Forstadsområder Nørre Broby Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Årslev Landbrugsområdet Gislev Landbrugsområdet Motorvejsnær Kværndrup Motorvejsnær Ringe Ryslinge Alle delområder

73 Nettoflytninger fordelt på aldersgrupper, gns. pr. år år 3-5 år 6-16 år år år år år år år 90+ år Total Det blå område Det blå område Faaborg Det grønne område Brobyværk Det grønne område Korinth Forstadsområder Allested - Vejle Forstadsområder Nørre Broby Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Årslev Landbrugsområdet Gislev Landbrugsområdet Motorvejsnær Kværndrup Motorvejsnær Ringe Ryslinge Alle delområder

74 Nettoflytninger fordelt på aldersgrupper, gns. pr. år Årslev har haft den største nettotilflytning af 0-5 årige. Bortset fra Nørre Broby og Korinth har alle områder haft nettotilflytning af 0-5 årige. Det blå område og landbrugsområdet har haft den størst nettotilflytning af 6-16 årige. Alle områder har haft nettofraflytning af årige. Det blå område og Faaborg har oplevet den største nettofraflytning af årige. Landbrugsområdet, Årslev g Nørre Lyndelse har haft den største nettotilflytning af årige. Bortset fra Faaborg og Korinth har alle områder haft nettotilflytning af årige. Landbrugsområdet og Årslev har haft en relativ høj nettotilflytning af årige. Det blå område og Faaborg har haft en relativ høj nettotilflytning af årige. 74

75 Relativ aldersfordeling på til- og fraflyttere 75

76 Relativ aldersfordeling på til- og fraflyttere (fortsat) Der er stor nettotilflytning især blandt de helt små. Nettotilflytningen falder frem mod de større børn, og blandt de årige er der stort set ligevægt mellem til- og fraflyttere. Der er en massiv nettofraflytning blandt de årige, som topper blandt de årige. De årige har givet et tilflytningsoverskud. Størst er overskuddet blandt de årige. Nettotilflytningen er stort set i balance blandt de årige. Der er stort set ingen ekstern til- og fraflytning blandt de +75 årige. 76

77 Faaborg 77

78 Boligmasse efter boligtype i Faaborg (2012) 78

79 Nye boliger efter boligtype i Faaborg ( ) 79

80 Aldersfordeling for tilflyttere i Faaborg Gns. pr. år i perioden

81 Tilflytteres fordeling på boligtype i Faaborg 81

82 Ringe 82

83 Boligmasse efter boligtype i Ringe (2012) 83

84 Nye boliger efter boligtype i Ringe ( ) 84

85 Aldersfordeling for tilflyttere i Ringe Gns. pr. år i perioden

86 Aldersfordeling for tilflyttere i Ringe Gns. pr. år i perioden

87 Tilflytteres fordeling på boligtype i Ringe 87

88 Ringe Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

89 Årslev 89

90 Boligmasse efter boligtype i Årslev (2012) 90

91 Nye boliger efter boligtype i Årslev ( ) 91

92 Aldersfordeling for tilflyttere i Årslev Gns. pr. år i perioden

93 Tilflytteres fordeling på boligtype i Årslev 93

94 Nørre Lyndelse 94

95 Boligmasse efter boligtype i Nørre Lyndelse (2012) 95

96 Nye boliger efter boligtype i Nørre Lyndelse ( ) 96

97 Aldersfordeling for tilflyttere i Nørre Lyndelse Gns. pr. år i perioden

98 Aldersfordeling for tilflyttere i Nørre Lyndelse Gns. pr. år i perioden

99 Tilflytteres fordeling på boligtype i Nørre Lyndelse 99

100 Nørre Lyndelse Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

101 Rolfsted-Ferritslev 101

102 Boligmasse efter boligtype i Rolfsted-Ferritslev (2012) 102

103 Nye boliger efter boligtype i Rolfsted-Ferritslev ( ) 103

104 Aldersfordeling for tilflyttere i Rolfsted-Ferritslev Gns. pr. år i perioden

105 Aldersfordeling for tilflyttere i Rolfsted-Ferritslev Gns. pr. år i perioden

106 Tilflytteres fordeling på boligtype i Rolfsted-Ferritslev 106

107 Rolfsted-Ferritslev Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

108 Kværndrup 108

109 Boligmasse efter boligtype i Kværndrup (2012) 109

110 Nye boliger efter boligtype i Kværndrup ( ) 110

111 Aldersfordeling for tilflyttere i Kværndrup Gns. pr. år i perioden

112 Aldersfordeling for tilflyttere i Kværndrup Gns. pr. år i perioden

113 Tilflytteres fordeling på boligtype i Kværndrup 113

114 Kværndrup Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

115 Ryslinge 115

116 Boligmasse efter boligtype i Ryslinge (2012) 116

117 Nye boliger efter boligtype i Ryslinge ( ) 117

118 Aldersfordeling for tilflyttere i Ryslinge Gns. pr. år i perioden

119 Aldersfordeling for tilflyttere i Ryslinge Gns. pr. år i perioden

120 Tilflytteres fordeling på boligtype i Ryslinge 120

121 Ryslinge Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

122 Gislev 122

123 Boligmasse efter boligtype i Gislev (2012) 123

124 Nye boliger efter boligtype i Gislev ( ) 124

125 Aldersfordeling for tilflyttere i Gislev Gns. pr. år i perioden

126 Aldersfordeling for tilflyttere i Gislev Gns. pr. år i perioden

127 Tilflytteres fordeling på boligtype i Gislev 127

128 Gislev Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

129 Brobyværk 129

130 Boligmasse efter boligtype i Brobyværk (2012) 130

131 Nye boliger efter boligtype i Brobyværk ( ) 131

132 Aldersfordeling for tilflyttere i Brobyværk Gns. pr. år i perioden

133 Aldersfordeling for tilflyttere i Brobyværk Gns. pr. år i perioden

134 Tilflytteres fordeling på boligtype i Brobyværk 134

135 Brobyværk Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

136 Allested-Vejle 136

137 Boligmasse efter boligtype i Allested-Vejle (2012) 137

138 Nye boliger efter boligtype i Allested-Vejle ( ) 138

139 Aldersfordeling for tilflyttere i Allested-Vejle Gns. pr. år i perioden

140 Aldersfordeling for tilflyttere i Allested-Vejle Gns. pr. år i perioden

141 Tilflytteres fordeling på boligtype i Allested-Vejle 141

142 Allested-Vejle Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

143 Nr. Broby 143

144 Boligmasse efter boligtype i Nr. Broby (2012) 144

145 Nye boliger efter boligtype i Nr. Broby ( ) 145

146 Aldersfordeling for tilflyttere i Nr. Broby Gns. pr. år i perioden

147 Aldersfordeling for tilflyttere i Nr. Broby Gns. pr. år i perioden

148 Tilflytteres fordeling på boligtype i Nr. Broby 148

149 Nr. Broby Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

150 Korinth 150

151 Boligmasse efter boligtype i Korinth 151

152 Nye boliger efter boligtype i Korinth ( ) 152

153 Aldersfordeling for tilflyttere i Korinth Gns. pr. år i perioden

154 Aldersfordeling for tilflyttere i Korinth Gns. pr. år i perioden

155 Tilflytteres fordeling på boligtype i Korinth 155

156 Korinth Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

157 Flytning og boligtyper 157

158 Antal personer Fordeling på boligtyperne i kommunen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige boligtyper Beboere Tilflyttere Tilflytternes og beboerenes fordeling på boligtyper Andele i perioden Hele kommunen tilflyttere over kommunegrænsen 158

159 Boligtyper og tilflytning Ses der mere detaljeret på tilflytterne til byerne (men stadig kun for tilflyttere over kommunegrænsen), er der nogen variation indenfor boligtyperne i forhold til kommunegennemsnittet. Delvist forklares dette af andelen af boligtyperne i byerne jo større andel parcelhuse, jo større andel vil der generelt tilflytte denne type. For byerne samlet set, er der færre tilflytninger til parcelhuse, end for hele kommunen ganske naturligt, da de større byer er skilt ud. De 12 byer har i øvrigt modtaget 54 % af kommunens eksterne tilflyttere. Over perioden er det gennemsnitligt 57,6 % af kommunens befolkning, der har boet i de 12 byer - andelen er steget fra 56,3 % i 2004 til 58,8 % i Herunder stuehuse. Begrebet dækker begge typer i denne afrapportering, medmindre andet er angivet. Stuehuse udgør en meget begrænset andel af gruppen, hvad der er endnu mere udtalt i byerne Befolkningsdata er organiseret på den måde, at hændelser (flytninger m.v.) er registreret som hørende til et år, f.eks. 2012, og der som resultat af disse hændelser fremkommer et befolkningstal ultimo året. Dette svarer så til befolkningstallet primo næste år, f.eks Derfor er opgørelser af flytninger og antal beboere forskudt med et år i forhold til hinanden 159

160 Boligtyper og tilflytning I Allested-Vejle og Brobyværk er omkring 85 % af de eksterne tilflyttere flyttet i parcelhus. Det er en stor andel, selv når man tager hensyn til andelen af parcelhuse i byerne (cirka 70 %). Nørre Broby, Gislev samt Korinth har en relativt lav andel af tilflytning til parcelhuse, sammenlignet med andelen af parcelhuse i byen. Andelen af parcelhustilflyttere er også lav i Faaborg og Ringe, men her er sammenhængen med boligmassen den forklarende faktor. I de øvrige byer, modsvarer andelen af parcelhustilflyttere ganske præcist andelen af parcelhuse i boligmassen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tilflytternes (over kommunegrænsen) fordeling på boligtyper. Andele i perioden Øvrige boligtyper Etageboliger Række-, kæde- og dobbelthuse Parcel/Stuehuse

161 Boligtyper og tilflytning Som det ses, er der flest der bor i parcelhuse, og det er i endnu højere grad det tilflytterne går efter. Værd at bemærke, da de unge som vist fylder meget i flyttestatistikken. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Øvrige boligtyper Etageboliger Række-, kæde- og dobbelthuse Parcel/Stuehuse 161 Tilflytternes (over bygrænsen) fordeling på boligtyper. Andele i perioden

162 Aldersfordeling for tilflyttere efter boligtyper Det er 23 % af tilflytterne til parcelhuse, der er mellem 19 og 25 år. Andelen til rækkehuse er 17 %, og 29 % til etageboliger. De årige udgør 24 % af alle eksterne tilflytninger, og der har dermed samme tendens til at flytte i parcelhuse som de resterende aldersgrupper, hvad der også ses af grafen. Det kan også illustreres ved at se på fordele aldersgrupperne på boligtyper. 65 % af de årige tilflyttere, flytter ind i et parcelhus, mens 9 % vælger et rækkehus og 14 % en etagebolig. For de årige er tallene ikke meget anderledes. Andel Parcel/Stue huse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige boligtyper Andel tilflyttere over kommunegrænsen efter boligtyper I alt % 9% 14% 12% 100% % 14% 11% 7% 100% Alle aldre 67% 13% 11% 9% 100% 162

163 Aldersfordeling for tilflyttere efter boligtyper Det er en overraskende lille variation imellem de to aldersklasser, og antyder, at mange allerede i denne aldersgruppe har fundet deres første 'rigtige' bolig. Det kan dog også skyldes, at nogle unge flytter hjem til deres forældre igen, særligt de helt unge i aldersspændet. Beregningen er gennemført for alle byer, hvor andelen er tilflyttere til parcelhuse i de to aldersklasser er opgjort. Det skal bemærkes, at for de mindste byer af antallet af tilflyttere ikke så stort, hvad der giver risiko for udsving, og man bør derfor læse tallene med forsigtighed. Man kunne overveje at fjerne Gislev, Allested, Brobyværk, Nørre brobym korinth og Rolfsted fra oversigten. Man kunne også gøre aldersspændet større, men det bliver hurtigt diffust at henholde det til en livsfase 163

164 Aldersfordeling for tilflyttere efter boligtyper Alle aldre Andel parcelhuse Faaborg 35 % 33 % 37 % 40 % Gislev 61 % 55 % 63 % 67 % Kværndrup 43 % 46 % 51 % 58 % Nørre Lyndelse 75 % 61 % 68 % 74 % Ringe 46 % 60 % 54 % 51 % Ryslinge 59 % 55 % 63 % 72 % Årslev 70 % 71 % 69 % 74 % Allested - Vejle 89 % 84 % 86 % 68 % Brobyværk 80 % 90 % 84 % 72 % Nørre Broby 67 % 57 % 67 % 85 % Korinth 57 % 40 % 49 % 67 % Rolfsted-Ferritslev 61 % 43 % 55 % 59 % 164 Andel tilflyttere over kommunegrænsen, der flytter i parcelhus, Det skal bemærkes, at tallene i de mindre byer kan påvirkes relativt meget af udsving grundet et begrænset data-grundlag

165 Aldersfordeling for tilflyttere efter boligtyper Det viser sig, at i de fleste byer, ligger andelen af tilflyttere, der flytter i parcelhus, ret tæt mellem de to aldersklasser. Største afvigelse (hvor der også er et data-grundlag af en fornuftig størrelse), er Nørre Lyndelse, hvor der har været en noget større andel af årige end årige, der er flyttet i parcelhus. Omvendt er andelen i Ringe noget lavere. I de to byer, er andelen af årige tilflyttere, der flytter i parcelhus, den sammen, men for de årige er den meget forskellig. Sammenligner man på tværs af byerne, er der en betydelig forskel i andelen der flytter i parcelhus (uafhængigt af alder). Et langt stykke hen ad vejen kan forklaringen findes i byens boligudbud på kommuneniveau er det to tredjedele af tilflytterne, der flytter i parcelhus, og to tredjedele af boligerne, der er parcelhuse. Det mønster går igen i de fleste byer, dog med nogle udsving i de mindste byer, som kan skyldes datagrundlagets størrelse. 165

166 Fraflyttere Fraflyttere over kommunegrænsen er karakteriseret med et meget mere spidst aldersprofil, med top ved de 21-årige. Det er fraflytningen fra parcelhuse, der især er højt for aldersgruppen. Generelt er fraflytningen karakteriseret ved en meget høj fraflytningsfrekvens (antal fraflytninger i forhold til antal personer) snakker vi flytninger ud af kommunen, er det over en tredjedel af de årige der fraflytter i løbet af et år, i nogle områder op mod halvdelen. Ser man udenfor aldersspændet år, er det under 5 %, der flytter ud af kommunen i løbet af et år. Det er karakteristisk, at denne andel falder med alderen, og er for de 70+ årige meget tæt på nul % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Alle boligtyper Parcel/Stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Aldersfordelingen på fraflyttere fra forskellige boligtyper, Alle flytninger over kommunegrænsen (til andre kommuner og udvandringer)

167 Fraflyttere For fraflytninger til andre steder i kommunen er billedet mere sammensat: De unge er stadig de mest flytteaktive, men i meget mindre grad end for de eksterne flytninger. Omvendt er fraflytningsraterne for de andre aldersgrupper højere, end den er for de eksterne flytninger. Ser man på antallet af fraflytninger, ses dette tydeligt. Det ses også, at antallet af fraflytninger falder med alderen efter år, og at andelen af interne fraflytninger stiger, og for 80+ årige udgør stort set alle fraflytningerne Udvandringer Fraflytninger (eksterne) Fraflytninger (interne) Antal fraflytninger, gennemsnit pr. år , fordelt på fraflytningsdestination: Til andre steder i kommunen (interne), til andre kommuner (ekstern) og til udlandet (udvandringer)

168 Tiltrækning til boligtyper Tilflytningerne i hele perioden fordelt på boligtype viser, at der overordnet er balance i til- og fraflytningen til de forskellige boligtyper, dog med små forskydninger. Flytteaktiviteten har i sig selv givet flere beboere i rækkehusene og etageboligerne, og færre i parcelhuse samt øvrige boligtyper. Det kan henføres til to ting: Dels kan det samlet flytte befolkningens fordeling på boligtype, og dels skal det ses i sammenhæng med fødsler og dødsfald, som bidrager til den samlede udvikling i boligtypen. For eksempel kan det antages, at mange nyfødte (eller rettere deres forældre) bor i parcelhuse, og dermed bidrager til væksten af befolkningen i denne boligtype. Omvendt kan der generelt være flere dødsfald i række- og etageboliger, som derfor vil have behov for en nettotilflytning, hvis beboertallet skal holdes nogenlunde konstant Tilflyttere i alt Fraflyttere i alt Alle til og fraflytninger fordelt på boligtype Øvrige boligtyper Etageboliger Række-, kæde- og dobbelthuse Parcel/Stuehuse 168

169 Tiltrækning til boligtyper Fordeler man til- og fraflytningen på flytninger over kommunegrænsen (inklusiv vandringer) og indenfor kommunen, ses det at flytteaktiviteten over kommunegrænsen netto giver en tilvækst til parcelhusene, mens den interne flytning 'trækker folk ud af' parcelhusene. Med andre ord, er det parcelhusene der især tiltrækker udefrakommende beboere, mens der er færre tilflyttere end fraflyttere til parcelhusene, når vi snakker interne flytninger. Her er der omvendt nettoflytteoverskud for rækkehuse og etageboliger Tilflyttere over Fraflyttere over kommunegrænsen kommunegrænsen Interne tilflyttere Interne fraflyttere Øvrige boligtyper Etageboliger Række-, kæde- og dobbelthuse Parcel/Stuehuse 169 Alle til og fraflytninger fordelt på boligtype, samt på interne og eksterne flytninger

170 Tiltrækning til boligtyper Sammenholdt med den aldersfordelte flytning, bekræfter det billedet, at familier flytter til parcelhusene, som på deres side bliver ledige, når de lidt ældre flytter til andre boligtyper, og at familierne i højere grad kommer fra andre kommuner, mens de lidt ældre 'parcelhusfraflyttere' finder en ny bolig indenfor kommunens grænser. Samtidig fylder de unge dog meget, både i til- og fraflytningsstatistikkerne. Det skal understreges, at nettoflytningen er ganske begrænset i forhold til antallet af flytninger. Der er altså også mange interne der flytter til parcelhuse der er bare lidt flere der flytter fra. Ser man på flytninger internt i kommunen, er over 30 % af alle flytninger både til og fra et parcelhus. Derudover er yderligere 19 % af flytningerne til et parcelhus (fra en anden boligtype), og endnu 26 % fra et parcelhus (til en anden boligtype). Det er altså kun 24 % af alle flytninger indenfor kommunegrænsen, der ikke involverer parcelhuse heraf er størstedelen til/fra rækkehuse og etageboliger. Samlet er halvdelen af de interne flytninger til parcelhuse. Heraf er 61 % også fra et parcelhus, mens fra række og etage begge er cirka 15 %. 170

171 Tiltrækning til boligtyper Til \ Fra Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Øvrige Ukendte I alt Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Øvrige Ukendte I alt Antal interne flytninger til boligtype, fra boligtype 171

172 Tiltrækning til boligtyper Generelt er parcelhuse dominerende som både tilflytnings- og fraflytningsbolig. Skemaet viser fordelingen af 'fraflytningsbolig' på de forskellige 'tilflytningsboliger' altså 55 % af tilflytterne til rækkehuse kommer fra et parcelhus, 20 % fra et andet rækkehus, og så fremdeles. Til \ Fra Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Øvrige Ukendte I alt Parcelhuse 61 % 15 % 16 % 3 % 4 % 100 % Rækkehuse 55 % 20 % 18 % 3 % 4 % 100 % Etageboliger 48 % 15 % 28 % 4 % 4 % 100 % Øvrige 58 % 14 % 11 % 13 % 4 % 100 % Ukendte 48 % 17 % 23 % 2 % 9 % 100 % I alt 56 % 16 % 19 % 3 % 4 % 100 % 172 Flytninger til boligtype fra boligtype, som andel af alle tilflytninger til boligtypen fordelt på fraflytningsbolig. Farvelægningen viser andelen af tilflytninger.

173 Tiltrækning til boligtyper Skemaet viser fordelingen af 'tilflytningsbolig' på de forskellige 'fraflytningsboliger'. 50 % af alle tilflytninger er til et parcelhus. Fraflyttere fra rækkehuse flytter i 47 % af tilfældene til et parcelhus, i 27 % af tilfældene til et andet rækkehus, 20 % til en etagebolig. Det ses også, at flytning mellem samme boligtype er overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet. Til \ Fra Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Øvrige Ukendte I alt Parcelhuse 54 % 47 % 41 % 44 % 47 % 50 % Rækkehuse 21 % 27 % 21 % 17 % 21 % 22 % Etageboliger 19 % 20 % 32 % 25 % 21 % 22 % Øvrige 3 % 2 % 2 % 11 % 3 % 3 % Ukendte 3 % 4 % 5 % 3 % 8 % 4 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 173 Flytninger til boligtype fra boligtype, som andel af alle fraflytninger til boligtypen fordelt på fraflytningsbolig. Farvelægningen viser andelen af tilflytninger.

174 Tiltrækning til boligtyper Skelner man mellem interne og eksterne flytninger, er parcelhuse overrepræsenteret som både til og fraflytningsbolig for de eksterne. Det hænger i et vist omfang sammen med forskellen i alderssammensætningen for de to flyttetyper der er flere ældre blandt de interne flyttere, som vist på figuren med flyttetype for hele aldersintervallet. Tilflytning Fraflytning Interne Eksterne Interne Eksterne Parcelhuse 50 % 67 % 56 % 66 % Rækkehuse 22 % 13 % 16 % 12 % Etageboliger 22 % 11 % 19 % 12 % Øvrige 3 % 6 % 3 % 6 % Ukendte 4 % 3 % 4 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 174 Tilflyttere og fraflyttere fordelt på boligtype og på interne og eksterne flytninger

175 Nye boliger og deres tiltrækning I forbindelse med befolkningsprognosen, er det kortlagt hvilke tilflytninger der er sket til nye boliger. Opgørelsesmetoden tager hensyn til, at noget nybyggeri kan være bygget som erstatning for f.eks. et eksisterende parcelhus, hvor der tilflytter nye beboere. Data er gennemgået, så det kun er de boliger, der reelt er nye tilføjelser til boligmassen, der er medtaget. Dertil er boligtypen kontrolleret for de nye boliger Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige boligtyper Antal nye boliger fordelt på boligtyper og år 175

176 Nye boliger og deres tiltrækning Som det ses af tabellen, er det især i Ringe, Faaborg og Årslev at der har været stor boligudbygning. Sætter man udbygningen i forhold til byernes størrelse, ser billedet imidlertid anderledes ud. Overordnet er byernes udbygning tættere på hinanden, med Årslev og Brobyværk som de relativt set mest udbyggende byer. Gislev ligger nederst, sammen med Allested-Vejle, Rolfsted- Ferritslev og Ryslinge Andre Etage Række Parcel Antal nye boliger fordelt på byer,

177 Nye boliger og deres tiltrækning Relativ udbygning i byerne, beregnet som antallet af nye boliger pr indbyggere i perioden (gennemsnitligt folketal) 177

178 Nye boliger og deres tiltrækning Byernes og boligtypernes tiltrækning af tilflyttere over kommunegrænsen kan ses af de nedenstående grafer. 100% 75% 50% 25% 0% Eksterne Interne 178 Tilflyttere til nye boliger, fordelt på andel af interne (alle indenfor kommunegrænsen) og eksterne tilflyttere i byerne.

179 Afledte effekter Som case kan undersøges tilflytningen til særlige udbygninger. Her er valgt udbygningen af rækkehuse fra 2009 og frem, da rækkehuse som vist generelt tiltrækker lidt ældre og overvejende interne tilflyttere. Der er i perioden blevet bygget og tilflyttet 130 rækkehuse. De tiltrak i alt 314 tilflyttere. Allerede her kan ses en udvikling i forhold til rækkehusbyggeriet i hele perioden Som det ses af nedenstående graf, er alderprofilen for tilflytning til nye rækkehuse ændret. I de seneste år har tilflytningen i høj grad lignet parcelhustilflytningen, omend det er en smule mindre udtalt hvad angår de helt små børn og de 30 årige. Med dette skæringsår kan individerne følges på tværs af år Indekseret 179

180 Afledte effekter 10 Parcel Række i alt Etage Række Aldersfordeling for tilflyttere til nye boliger fordelt på boligtyper (graferne er udjævnede), Desuden er aldersfordelingen for tilflyttere til nye rækkehuse i vist.

181 Afledte effekter Af de 314 tilflyttere er lidt under en tredjedel - flyttet over kommunegrænsen. Heraf er Odense dominerende med cirka 40 % af de eksterne tilflyttere, mens Svendborg og Nyborg leverer cirka 10 % hver. De 199 interne tilflytteres fraflyttede 97 boliger, fordelt på omtrent for 65 % parcelhuse, 20 % rækkehuse og 12 % etageboliger. Generelt ses det, at de fraflyttede boliger ikke huser så mange beboere efterfølgende, primært da en del af boligerne står tomme. I forhold til antallet af beboere i starten af det år, hvor fraflytningen til de nye rækkehuse sker, var der gennemsnitligt lidt over 20 % færre beboere i boligerne året efter. Efter endnu et år var tallet lidt over 10 %. For de boliger, der blev fraflyttet i 2009, var antallet af beboere efter fire år stadig 10 % lavere, end i året inden fraflytningen. Indekseret 181

182 Socioøkonomisk data JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

183 Uddannelsesniveau Højeste gennemførte uddannelse pr hustand Grundskole Almen gymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglig udd. KVU MVU Bachelor LVU + forskere Allested Vejle 25% 5% 2% 39% 5% 14% 1% 5% Brobyværk 28% 5% 2% 38% 4% 13% 1% 4% Gislev 27% 5% 2% 38% 5% 13% 1% 5% Korinth 29% 5% 2% 37% 4% 12% 1% 5% Kværndrup 31% 4% 2% 37% 4% 11% 1% 4% Nr. Søby / Nr. Lyndelse 19% 5% 2% 37% 6% 18% 2% 8% Nørre Broby 31% 4% 2% 37% 4% 11% 1% 4% Ringe 25% 5% 2% 37% 5% 14% 2% 6% Rolfsted / Ferritslev 25% 5% 2% 39% 5% 14% 1% 5% Ryslinge 23% 5% 2% 37% 5% 15% 2% 6% Årslev / Sdr. Nærå 19% 5% 2% 37% 5% 18% 2% 8% Faaborg 24% 5% 2% 38% 5% 15% 2% 6% 183

184 Uddannelsesniveau Faaborg Årslev / Sdr. Nærå Ryslinge Rolfsted / Ferritslev Ringe Nørre Broby Nr. Søby / Nr. Lyndelse Kværndrup Korinth Gislev Brobyværk Allested Vejle 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uden erhvskompetence Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse 184

185 Beskæftigelse 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Allested Vejle Brobyværk Gislev Korinth Kværndrup Nr. Søby / Nr. Lyndelse Nørre Broby Ringe Rolfsted / Ferritslev Ryslinge Årslev / Sdr. Nærå Faaborg Selvstændige Topledere Lønmodtagere på højt niveau Lønmodtagere på mellemniveau Øvrige lønmodtagere Arbejdsledige Førtidspensionister Efterlønsmodtagere Under uddannelse Pensionister Børn Anden beskæftigelse JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

186 Boligstørrelse 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Allested Vejle Brobyværk Gislev Korinth Kværndrup Nr. Søby / Nr. Lyndelse Nørre Broby Ringe Rolfsted / Ferritslev Ryslinge Årslev / Sdr. Nærå Faaborg Under 39 m² Fra 40 til 70 m² Fra 71 til 90 m² Fra 91 til 130 m² Over 131 m² JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

187 Børn pr husstand Faaborg Årslev / Sdr. Nærå Ryslinge Rolfsted / Ferritslev Ringe Nørre Broby Nr. Søby / Nr. Lyndelse Kværndrup Korinth Gislev Brobyværk Allested Vejle 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen børn Et barn To børn Tre eller flere børn JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

188 Civilstand Faaborg 55,52% 44,48% Årslev / Sdr. Nærå Ryslinge Rolfsted / Ferritslev Ringe Nørre Broby Nr. Søby / Nr. Lyndelse Kværndrup Korinth Gislev Brobyværk Allested Vejle 37,20% 44,24% 47,30% 52,90% 50,61% 38,97% 53,09% 51,01% 49,96% 47,55% 35,83% 62,80% 55,76% 52,70% 47,10% 49,39% 61,03% 46,91% 48,99% 50,04% 52,45% 64,17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enlige / singler Par JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

189 Ejerforhold Faaborg 71,28% 8,41% 15,78% 4,17% Årslev / Sdr. Nærå 75,61% 9,34% 9,99% 4,99% Ryslinge 82,43% 5,62% 10,71% 1,24% Rolfsted / Ferritslev 73,61% 12,33% 12,87% 1,19% Ringe 61,38% 9,32% 24,15% 5,15% Nørre Broby 68,96% 9,33% 16,33% 5,39% Nr. Søby / Nr. Lyndelse 81,01% 9,25% 7,97% 1,77% Kværndrup 75,29% 9,05% 12,71% 2,94% Korinth 77,13% 8,67% 14,20% 0,00% Gislev 75,29% 8,51% 14,61% 1,59% Brobyværk 73,42% 3,26% 21,66% 1,66% Allested Vejle 84,57% 4,91% 8,95% 1,57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ejerboliger Privat lejeboliger Offentlige lejeboliger Andelsboliger JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

190 Formue 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Allested Vejle Brobyværk Gislev Korinth Kværndrup Nr. Søby / Nørre Broby Ringe Rolfsted / Nr. Lyndelse Ferritslev Ryslinge Årslev / Sdr. Nærå Faaborg Under kr Fra til kr Fra til kr Fra til kr Fra til kr Over kr JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

191 Indkomst pr. husstand 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Brobyværk Gislev Korinth Kværndrup Nr. Søby / Nørre Broby Ringe Rolfsted / Nr. Lyndelse Ferritslev Ryslinge Årslev / Sdr. Nærå Faaborg Under kr Fra til kr Fra til kr Fra til kr Over kr JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

192 Personindkomst 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Allested Vejle Brobyværk Gislev Korinth Kværndrup Nr. Søby / Nørre Broby Ringe Rolfsted / Nr. Lyndelse Ferritslev Ryslinge Årslev / Sdr. Nærå Faaborg Under kr Fra til kr Fra til kr Fra til kr Over kr JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

193 Personindkomst - gennemsnitlig Allested Vejle Brobyværk Gislev Korinth Kværndrup Nr. Søby / Nr. Lyndelse Nørre Broby Ringe Rolfsted / Ferritslev Ryslinge Årslev / Sdr. Nærå Faaborg Personindkomst - gennemsnit Personindkomst - kommunegennemsnit JANUAR 2014 COWI POWERPOINT PRESENTATION

194 Pendling 194

195 Antal arbejdspladser 195

196 Antal beskæftigede i kommunerne 196

197 Forhold mellem antal arbejdspladser og antal beskæftigede 197

198 Pendlere til Odense fra andre fynske kommuner 198

199 Pendlere fra FMK til andre kommuner 199

200 Pendlere til FMK fra andre kommuner 200

201 Faaborg 201

202 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Faaborg 202

203 Ringe 203

204 Antal pendlere bosat i Ringe 204

205 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Ringe 205

206 Årslev 206

207 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Årslev 207

208 Nørre Lyndelse 208

209 Antal pendlere bosat i Nørre Lyndelse 209

210 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Nørre Lyndelse 210

211 Rolfsted-Ferritslev 211

212 Antal pendlere bosat i Rolfsted-Ferritslev 212

213 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Rolfsted- Ferritslev 213

214 Kværndrup 214

215 Antal pendlere bosat i Kværndrup 215

216 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Kværndrup 216

217 Ryslinge 217

218 Antal pendlere bosat i Ryslinge 218

219 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Ryslinge 219

220 Gislev 220

221 Antal pendlere bosat i Gislev 221

222 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Gislev 222

223 Brobyværk 223

224 Antal pendlere bosat i Brobyværk 224

225 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Brobyværk 225

226 Allested-Vejle 226

227 Antal pendlere bosat i Allested-Vejle 227

228 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Allested-Vejle 228

229 Nr. Broby 229

230 Antal pendlere bosat i Nr. Broby 230

231 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Nr. Broby 231

232 Korinth 232

233 Antal pendlere bosat i Korinth 233

234 Procentvis fordeling af pendlere bosat i Korinth 234

235 Udenlandske borgere 235

236 Udvikling i til- og fraflyttere Udvandring Fraflytning til andre kommuner Indvandring Tilflytninger fra andre kommuner Netto

237 Fordeling af statsborgerskab Faaborg Gislev Ringe Nørre Lyndelse Rolfsted- Ferritslev Kværndrup Ryslinge Årslev Brobyværk Nørre Broby Allested - Vejle Ikke-vestlige lande Vestlige lande Danmark Korinth 237

238 Andel udenlandske statsborgere i byerne 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 238

239 Fordelingen af udenlandske statsborgere 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ikke-vestlige lande Vestlige lande 20% 10% 0% 239

240 Fordelingen af boligtyper 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Danmark Vestlige lande Ikke-vestlige lande 20% 10% 0% Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboliger Andre 240

241 Vurdering af vækstscenarie 241

242 Historisk udvikling Historisk har udviklingen på Fyn været relativt jævn, mellem -200 og 2.900, eller 0,0 og 0,6 % i de enkelte år. Gennemsnitligt i perioden har væksten været 0,2 % Indekserede befolkningstal for de fynske kommuner. Statistikbanken Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn 242

243 Historisk Udvikling I Faaborg-Midtfyn Kommune har væksten været mellem -0,5 og 0,9 % (-260 og 470), og et gennemsnit på 0,0 %. Frem til 2006 var udviklingen meget jævn, med udsving på kun mellem -0,3 og 0,4 % (- 160 til 210), og et gennemsnit på 0,0 % Faaborg-Midtfyn Odense Fyn Indekserede befolkningstal. Statistikbanken 243

244 Historisk udvikling I Faaborg-Midtfyn Kommune var der særlig stor vækst i og et større fald i i forhold til resten af Fyn I Odense er tendensen omvendt med en meget lav vækst i og høj vækst i ,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% Faaborg-Midtfyn Fyn Odense ,6% Årlig befolkningsvækst i procent. Statistikbanken 244

245 Eksisterende prognoser Danmarks Statistiks fremskrivning findes for alle landets kommuner. Samlet forventes en vækst på Fyn på 2 %, eller cirka 0,1 % om året. Fordelingen er dog meget skæv, med en stor vækst i Odense (9 %), og et fald mellem 1 og 9 % i de øvrige kommuner (Kerteminde undtaget med en forventet vækst på 2 %). I Faaborg Midtfyn ventes et fald på 3,5 %. Beregningsmæssigt har de seneste års fald stor betydning i Danmarks statistiks fremskrivning, hvorfor der i første omgang ses en fortsættelse af denne tendens Indekserede befolkningstal. Fremskrivning, statistikbanken Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn 245

246 Eksisterende prognoser I forhold til historikken har udviklingen for Fyn og Odense været ganske stabile over perioden, med tæt på en jævn vækst i perioden 1979 til 2013 (r 2 = 0,9568 for Odense, 0,9812 for Fyn, men kun 0,2798 for Faaborg Midtfyn) Faaborg-Midtfyn Odense Fyn Indekserede befolkningstal. Historik og fremskrivning, statistikbanken 246

247 Eksisterende prognoser Sammenligner man vækstraten for Odense, Fyn og Faaborg-Midtfyn, for henholdsvis hele historikken og prognoseårene frem til 2033, ses det, at der i prognoseårene forventes cirka dobbelt så stor vækst i Odense, omtrent samme vækstrate for hele Fyn, og en negativ vækstrate for Faaborg Midtfyn i prognoseårene, mod omtrent status quo i historikken. 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000-0,005-0,010 Hist Prog Odense Fyn FMK 247 Årlige vækstrater i de historiske år ( ) og prognoseårene ( ), Danmarks Statistiks fremskrivning

248 Eksisterende prognoser Faaborg Midtfyn har selv beregnet en befolkningsprognose. Der er beregnet en officiel befolkningsprognose, som ligger til grundlag for kommunens budget mv. Dertil er beregnet et scenarie, med et kraftigt øget boligbyggeri i de nordlige dele af kommunen Faaborg-Midtfyn Odense Fyn FMK prognose - grundsc. FMK prognose - vækstsc Indekserede befolkningstal. Historik og fremskrivning, statistikbanken samt Faaborg Midtfyn Kommune

249 Eksisterende prognoser I de to scenarier forventes på kort sigt en fastholdelse af befolkningstallet. I grundscenariet forventes herefter en begrænset stigning over hele perioden. I vækstscenariet er der i perioden forudsat et højere boligbyggeri, som resulterer i en relativt kraftig vækst i disse år. I kommunens grundscenarie ventes en vækst over hele perioden på cirka 0,5 % og et folketal i 2033 på (mod i 2013). I Danmarks Statistiks fremskrivning ventes et fald på 3,1 % og et befolkningstal på I kommunens vækstscenarie ventes en vækst på 4,4 % og personer. 249

250 Eksisterende prognoser Forskellene mellem scenarierne er altså op til personer i For at anskueliggøre størrelsesordenen, kan tallene sættes i forhold til befolkningen på Fyn. Under den forsimplede antagelse, af ændringer vil ske om 'ommøblering' af den fynske befolkning mellem kommunerne, vil Faaborg- Midtfyns Kommunes andel af befolkningen være mellem 10,1 og 10,9 % af befolkningen på Fyn. Set i et 'landsdelsperspektiv' er ændringerne altså begrænset, mens det set fra et kommunalt perspektiv er udsving mellem - 3,1 og 4,4 % (i forhold til 2013). 250

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Roskilde. September 2017

Roskilde. September 2017 Roskilde September 2017 1 Boligmarkedets udvikling V/ Regionsdirektør John Borrisholt EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde / Lokalt Demografi Udgangspunkt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // --

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Vejen

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Tommerup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI TOMMERUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2 HOLBÆK KOMMUNE FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund & formål 2 2 Sammenfatning & konklusioner

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere