Årsberetning Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Bilag"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Bilag

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v. 16 Administration 18 Rammebeløb 22 Teknik- og Miljøforvaltningen 24 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 25 AK-Arealer 28 Byfornyelse 32 Parker og fritidsområder 34 Kirkegårde 37 Skadedyrsbekæmpelse 39 Miljø 41 Veje 45 Færger 53 Entreprenørenheden 57 Støttet boligbyggeri 59 Administration 61 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 64 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 65 Børn og unge 67 Voksen Familie- og Socialudvalget 76 Voksen Beskæftigelsesudvalget 81 Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 85 Områder med 100 % refusion 89 Ældre- og Handicapforvaltningen 90 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 91 Serviceydelser for ældre 96 Tilbud for mennesker med handicap 100 Myndighedsopgaver og administration 104 Skole- og Kulturforvaltningen 106 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 107 Skoler 109 Fritid 116 Aalborg Bibliotekerne 121 Kultur 125 Administration 128 Sundhed og Bæredygtig udvikling 130 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 131 Sundhed 132 Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 136 Kollektiv trafik 139 Administration 142

3 Forsyningsvirksomhederne 144 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 145 Aalborg Forsyning, Gas 147 Aalborg Forsyning, Varme 150 Aalborg Forsyning, Renovation 154 Aalborg Forsyning, Administration 160 Hovedoversigt til regnskab 166 Finansiel status 169 Tværgående artsoversigt 172 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 174 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 189 Foreløbige anlægsregnskaber 216 Byggemodningsregnskaber mv. 231 Personaleoversigt 238 Garantiforpligtelser 248 Eventualrettigheder 251 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 255 Oversigt over overførsler Omkostningsbaserede tilbud 259 Mellemværende med resultatcentre 261

4 Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning 1

5 Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 62,4-31,0 31,4 55,5-6,9 48,6-17,2 Beredskab 78,9-34,7 44,2 48,6-6,2 42,4 1,8 Parkeringskontrol 13,7-14,9-1,2 7,4-10,7-3,3 2,1 Resultatcentre 1,7-6,5-4,8 9,8-9,8 0,0-4,8 Administration 84,2-13,2 71,0 91,9-16,8 75,1-4,1 Serviceudgifter i alt 240,9-100,3 140,6 213,2-50,4 162,8-22,2 I alt Drift 240,9-100,3 140,6 213,2-50,4 162,8-22,2 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5-3,5 Anlæg Fælles kommunale udgifter 62,0-14,9 47,1 38,1-0,9 37,2 9,9 Beredskab 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Resultatcentre -1,1 0,0-1,1 0,0 0,0 0,0-1,1 Administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Anlæg 61,1-14,9 46,2 38,1-0,9 37,2 9,0 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, kommunikation, personaleadministrative forhold, IT, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, kommunalbestyrelsen samt indtil 2013 myndigheds- og operative opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. 2

6 Borgmesterens Forvaltning Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Beredskab Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m. Parkeringskontrol Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. 3

7 Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2013 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt Overførsel fra 2012 til 2013 ( , punkt 2) Rammebesparelse på fremmede lejemål ( , punkt 12) Justering af løn 2013 ( , punkt 8) Vaart-Fjellerad Biogasanlæg under rekonstruktion ( , punkt 6) Aktuel status 2013 ( , punkt 1) Tekniske tillægsbevillinger: Årlig regulering af interne lejemål Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Energilån Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Rammebesparelser fremmed lejemål ( , punkt 12) Overførsel af anlæg fra 2012 til , punkt 3) Overførsel af kvalitetsfondsprojekter fra 2013 til 2014 ( , punkt 6) Aktuel status 2013 ( , punkt Arktisk samarbejde omplaceres fra drift til anlæg Korrigeret anlæg

8 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter 2013 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme Fællesinformation Flådebesøg Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker Kunstindkøb - repræsentation juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Frederiksstad juletræ Danmarksindsamling Forsmag på Musikkens Hus ECSG Universitarium 2013 og Åbning af Musikkens Hus Velkomstcenter Krydstogtsskibe Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall ships Race Aalborg Regatta EM i Ropeskipping Sekretariat Rammeaftaler Leje af Spidsgatterhal Administrative udgifter overført fra konto 6 til konto 5 (teknisk) MBT Marathon DM i Skills Landsstævne 2013 (Esbjerg) DGI Landsstævne European Tour Golf Grønlandske dage EM i håndbold Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Forsikringer Moppeadministration Subtotal

9 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter fortsat 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side Revision Fastprisaftalen KMD Tilskud til AKU Administration af spildevand Fælles personaleområder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg By's historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskab Venskabsbysamarbejde KemiLab Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet projekt Pulje energimærkning Separatkloakering Afviklingsomkostninger El-salg Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Ikke specificerede tilskud Tilskud AKKC IP-telefoni Andet I alt Væsentlige afvigelser (drift) Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 10,6 mio. kr. lavere i 2013 og skyldes bl.a., at færre end forventet overgik til pension. De 10 mio. kr. er efterfølgende omplaceret til medfinansiering af andre aktiviteter på samme sektor. F.eks. blev der i forbindelse med drøftelserne i august måned, forhåndsreserveret 5 mio. kr. til DGI Landsstævne i 2017 og 2 mio. kr. til European Golf Tour i De resterende 3 mio. kr. er reserveret til åbning af Musikkens Hus, Tall Ships Race, Universitarium samt til etablering af et Velkomstcenter for krydstogtsskibe. Andre events/aktiviteter som er aktiveret i 2013 men som først afvikles og afsluttes i 2014, er MTB Marathon og DM i Skills. Her er der et samlet mindreforbruget på i alt 1,6 mio. kr. Dette beløb vil blive overført til aktiviteterne På forsikringstet har der i 2013 været et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes færre skader og indbetaling af refusioner fra tidligere år. Mindre forbruget på fastprisaftalen - i alt 3,3 mio. kr. skyldes forskydninger i betalinger og skal anvendes til den trinvise stigning i kontraktsummen. 6

10 Borgmesterens Forvaltning På faste ejendomme er der en merindtægt på ca. 1 mio. kr. som følge af diverse lejereguleringer og ikke terede lejeindtægter. Som følge af udskudt leverance vedrørende nyt edoc er der til fælles IT- formål et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Beløbet skal medgå til finansieringen af systemet som kommer i Merudgifter til kommunalbestyrelsen skyldes betaling af eftervederlag samt øgede udgifter til IT bl.a. til nye byrådsmedlemmer. Til rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab blev der givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til betaling af forfaldne ydelser hos KommuneKredit. Samtidig blev det godkendt, at Bionaturgas 3 ApS købte virksomheden for kr. (Byrådets møde den 7/ , punkt 6). Det er salgsindtægten minus de lovpligtige omkostninger, som udgør afvigelsen i regnskabet på netto kr. Den endelige boopgørelse afsluttes i løbet af Andre bemærkninger: Fremmede lejemål Finansiering af rammebesparelse på fremmede lejemål i 2013 på i alt 10 mio. kr. er sket ved reduktion af huslejeudgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skole og Kulturforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt kr. Resten kr. er finansieret ved følgende ændringer i Borgmesterens Forvaltnings 2013 jf. byrådets møde den , punkt 12 og byrådets møde den , punkt 10. Rammebesparelse på lejemål på 10 mio. kr. årligt. o o o o o o Forhøjelse af ændring i eksisterende lejemål i Borgmesterens Forvaltning kr. Besparelser på fælles IT - udgifter (fastprisaftalen) på 2 mio. kr. Forhøjelse af indtægtskravet på Ejendomsanalysen anlæg 2 mio. kr. Administrationsbidrag Sprogcentret 1 mio. kr. Øvrige administrationsbidrag kr. Overførsel fra 2012 til 2013 fra faste ejendomme 1 mio. kr. Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en omplacering på 9,2 mio. kr. 7

11 Borgmesterens Forvaltning Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Tjenestemændspensionister

12 Borgmesterens Forvaltning Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Rammebeløb til vedligeholdelse 28,3 28,1 Fortsætter i 2014 Ejendomsanalysen -0,9 6,3 Fortsætter i 2014 Torvet 5 0,0 0,0 Afsluttet i 2013 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Fortsætter i 2013 Erhvervsafdelingens projektdel 1,8 5,0 Projekterne løber over årene og afvikles af styringsmæssige årsager over anlæg Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 9

13 Borgmesterens Forvaltning Sektor Beredskabsforvaltningen Regnskab sektor Beredskabsforvaltningen Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed. 10

14 Borgmesterens Forvaltning Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Godkendte ændringer til sektor Beredskab Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra 2012 til Ændring Lov- og cirkulæreprogram Justering af løntet Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overført fra 2012 til Revision af anlæg - overført fra 2013 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Der er i 2013 sket korrektion af tet i form af en negativ overførsel fra 2012 til 2013 på kr. på baggrund af årets resultat fra Beredskabsområdet, grundet større investeringer. I forbindelse med lægningen for 2014 blev der som følge af ændringer i Lov - og cirkulæreprogrammet med tilbagevirkende kraft i 2013 justeret med en negativ tillægsbevilling på kr. Reguleringen vedrører etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab, jf. politisk aftale om redningsberedskabet for af 12. november 2012 denne del var allerede iværksat år forud inden reguleringen. Herudover er der centralt beregnet en justering af løntet mellem forventede løn og de faktiske lønfremskrivninger. Tillægsbevilling hertil var på kr. Driftsaktiviteter i 2013 Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer. Opgaverne rummer følgende hovedelementer: Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe) Myndighedselementet (forebygge) Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende: Vagtcentral, installation af tyverianlæg m.v. Salg af kurser/uddannelser Udleje af materiel Servicering af kommunens mindre køretøjer Servicering/salg af håndslukningsudstyr Transport af hjælpemidler Vask og transport af rengøringsmopper Budkørsel for kommunens forvaltninger og institutioner samt frankering 11

15 Borgmesterens Forvaltning Vægterfunktioner Driftsaktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Beredskab 49,2-6,2 78,9-34,7 48,6-6,2 1,8 I alt driftsaktiviteter 49,2-6,2 78,9-34,7 48,6-6,2 1,8 Væsentlige afvigelser (drift) Beredskabscenter Aalborg har også i 2013 oplevet, at udviklingen i indtjeningen har været nedadgående. Derfor har det været nødvendigt gennem hele 2013 at foretage kraftige opstramninger på hele omkostningssiden herunder også en tilpasning af normeringer i forhold til de faktiske opgavemængder. Resultat for 2013 bliver alligevel et underskud på 1,8 mio. kr. for beredskabsområdet, idet opførelsen af en ny brandstation i Nibe, som planlagt ikke har kunnet finansieres på driften inden for et regnskabsår, samtidig med at der blev overført et underskud fra 2012 på 0,7 mio. kr. Selvom der i løbet af 2013 er ført en stram indkøbspolitik og udgiftspolitik i det hele taget, så har der dog fortsat været fokus på, at der på materielsiden holdes en acceptabel standard i forhold til sikkerhed og drift, men der er således skabt et efterslæb med behov for udskiftning de næste to år. Af de samlede udgifter på 78,9 mio. kr. er 51,3 mio. kr. anvendt til løn. Hertil kommer udgifter til bygninger, køretøjer samt øvrige myndighedsopgaver på 15,3 mio. kr. De øvrige udgifter dækker primært udgifter i forbindelse med serviceområderne samt afregnede parkeringsafgifter til eksterne kommuner og Staten. Indtægterne på 34,7 mio. kr. er vedrørende serviceområderne, hvoraf 11,5 mio. kr. er pålignede parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som løbende afregnes til henholdsvis Staten og Kommunerne. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Normeringer: Personale 113,5 95,3 12

16 Borgmesterens Forvaltning Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Etablering af Radiokommunikation SINE 0 0,2 Fortsætter i 2014 Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt i gang sat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE nettet blev i slutningen af 2010 fuld ud etableret i Nordjylland, og de første investeringen i terminaler fandt sted i slutningen af 2010 og resten i Beredskabscenter Aalborg overgik til SINE kommunikation via radioer pr. april Investeringerne i software blev kun lige påbegyndt i 2011 og fortsatte i med udvikling af programmer specifikt til netop denne opgave, hvorfor restbeløbet på denne anlægsbevilling skal overføres til 2014, hvor den nye vagtcentralmodul etableres. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav På det beredskabsmæssige området har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere samt at opretholde et socialt engagement med en rummelig personaleprofil for derved at opfylde et socialt hensyn også på personaleområdet. 13

17 Borgmesterens Forvaltning Sektor Parkeringskontrol Regnskab sektor Parkeringskontrol Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i Aalborg by / Kommune. Driftsaktiviteter i 2013 Parkeringskontrol Nord er medvirkende til at skabe og opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Parkeringskontrol Aalborg Kommune 7,4-10,5 13,7-14,9 7,4-10,8 2,1 I alt driftsaktiviteter 7,4-10,5 13,7-14,9 7,4-10,8 2,1 Væsentlige afvigelser (drift) I forhold til det oprindeligt afsatte netto for Parkeringskontrollen er der i 2013 sket en negativ overførsel af underskud fra 2012 på kr. Herudover er der centralt beregnet en justering af løntet mellem forventede løn og de faktiske lønfremskrivninger. Tillægsbevilling hertil var på kr. Oprindelig var parkeringskontrolområdet forudsat at skulle give et positivt afkast til kommunekassen på 1,5 mio. kr., det er gradvis hævet til 3,0 mio. kr. og grundet lønreguleringer er dette tal blevet til kr., hvilket ikke kan indfries uden et øget pres på området. Det bør overvejes 14

18 Borgmesterens Forvaltning om dette bidrag skal nedsættes eller der accepteres et større pres på kontrolområdet de kommende år. Udgifter og indtægter fordeler sig således: Pålignede afgifter i Aalborg Kommune -14,5 Udenlandske betalte afgifter -0,4 50 % af indbetalte afgifter afregnet til staten 7,1 Lønudgifter 3,3 Øvrige udgifter. 3,3 Parkeringskontrollen opnåede ikke den ventede indtjening på 3,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at parkeringsafgiften på 510 kr. har været uændret i en lang årrække, et forhold som kommunen ikke selv kan regulere på, mens udgifter til bl.a. løn - og administrationsudgifterne har været stigende gennem årene. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale 25,3 8,3 15

19 Borgmesterens Forvaltning Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat på drift og anlæg overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 1,8 1,8 2,4-6,5 0,0 0,0-4,1 AaK Bygninger 7,9-7,9-0,7 0,0 7,9-7,9-0,7 I alt 9,7-6,1 1,7-6,5 7,9-7,9-4,8 Nettoresultater for drift og anlæg 2013 Nettoresultaterne 2013 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: 16

20 Borgmesterens Forvaltning Nettomerindtægt 2013 drift: IT- Centret, ordinær drift 0,9 mio. kr. IT- Centret, fælles 2,4 mio. kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport m.m.) IT-Centret, Akprint 0,9 mio. kr. AaK Bygninger 0,6 mio. kr. Nettomerindtægt 2013 anlæg: EU-kontoret (anlæg) 1,1mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 24,4 24,0 Akprint 5,5 7,0 AaK Bygninger 10,4 16,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr : Saldo pr. Saldo pr IT-Centret, ordinær drift -10,7-9,8 IT-Centret, Fælles -6,6-6,3 IT,Centret, Akprint 2,4 3,3 AaK Bygninger -2,6-1,9 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Norddanmarks EU-kontor - projektdel 0,0-1,1 Overføres til status til videreførelse af projekterne Af styringsmæssige årsager afvikles EU-kontoret projekter under anlæg og årenes over- og underskud overføres til status. Anlægsskemaet foreløbige anlægsregnskaber anvendes ikke til denne type projekter. EU-kontoret ophørte som resultatcenter pr men projektdelen fortsætter styringsmæssigt på samme måde som hidtil. 17

21 Borgmesterens Forvaltning Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligningsordning Anvendelse og fordeling af trepartsmidler Overførsel fra 2012 til Moderniseringsaftalen - indkøb Moderniseringsaftalen - rammebesparelse kontorer Rammebesparelse Fremmede lejemål Energilån Regulering af løn Projekt Arktisk flyttet flyttes fra drift til anlæg Omplacering mellem indtægter og udgifter - rykkergebyrer Korrigeret serviceudgifter

22 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2013 Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger Budget til interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre Kompetence- og lederudvikling Motionscenter Porto/intern postombringning Fotokopiering Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse Trepartsinitiativer Erhvervssamarbejde STAY - jobskabelse i partnerskab Personale, løn, refusioner, barselsudligning, dagpengeref. samt øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, fragt, kontingenter og abonnementer, konsulentbistand, møder, rejser og repræsentation, fællesudgifter og rammebesparelser, kantine, IT, inventar og material m.m, Øvrige indtægter, rykkergebyrer, parkeringsafgifter, kasinokontrol, folkeregisterattester m.m I alt Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: På administrationsbygninger er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Administrationsbidrag fra Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre viser en samlet mindreindtægt i 2013 på 1,9 mio. Bidraget fra Forsyningsvirksomhederne er blevet mindre grundet færre træk på administrative funktioner. Herudover er der mindre udbytte fra resultatcentrene Akprint og Storkøkkener og merindtægter fra Rådgivende arkitektkontor. 19

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere