Årsberetning Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Bilag"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Bilag

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v. 16 Administration 18 Rammebeløb 22 Teknik- og Miljøforvaltningen 24 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 25 AK-Arealer 28 Byfornyelse 32 Parker og fritidsområder 34 Kirkegårde 37 Skadedyrsbekæmpelse 39 Miljø 41 Veje 45 Færger 53 Entreprenørenheden 57 Støttet boligbyggeri 59 Administration 61 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 64 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 65 Børn og unge 67 Voksen Familie- og Socialudvalget 76 Voksen Beskæftigelsesudvalget 81 Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 85 Områder med 100 % refusion 89 Ældre- og Handicapforvaltningen 90 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 91 Serviceydelser for ældre 96 Tilbud for mennesker med handicap 100 Myndighedsopgaver og administration 104 Skole- og Kulturforvaltningen 106 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 107 Skoler 109 Fritid 116 Aalborg Bibliotekerne 121 Kultur 125 Administration 128 Sundhed og Bæredygtig udvikling 130 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 131 Sundhed 132 Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 136 Kollektiv trafik 139 Administration 142

3 Forsyningsvirksomhederne 144 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 145 Aalborg Forsyning, Gas 147 Aalborg Forsyning, Varme 150 Aalborg Forsyning, Renovation 154 Aalborg Forsyning, Administration 160 Hovedoversigt til regnskab 166 Finansiel status 169 Tværgående artsoversigt 172 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 174 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 189 Foreløbige anlægsregnskaber 216 Byggemodningsregnskaber mv. 231 Personaleoversigt 238 Garantiforpligtelser 248 Eventualrettigheder 251 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 255 Oversigt over overførsler Omkostningsbaserede tilbud 259 Mellemværende med resultatcentre 261

4 Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning 1

5 Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 62,4-31,0 31,4 55,5-6,9 48,6-17,2 Beredskab 78,9-34,7 44,2 48,6-6,2 42,4 1,8 Parkeringskontrol 13,7-14,9-1,2 7,4-10,7-3,3 2,1 Resultatcentre 1,7-6,5-4,8 9,8-9,8 0,0-4,8 Administration 84,2-13,2 71,0 91,9-16,8 75,1-4,1 Serviceudgifter i alt 240,9-100,3 140,6 213,2-50,4 162,8-22,2 I alt Drift 240,9-100,3 140,6 213,2-50,4 162,8-22,2 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5-3,5 Anlæg Fælles kommunale udgifter 62,0-14,9 47,1 38,1-0,9 37,2 9,9 Beredskab 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Resultatcentre -1,1 0,0-1,1 0,0 0,0 0,0-1,1 Administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Anlæg 61,1-14,9 46,2 38,1-0,9 37,2 9,0 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, kommunikation, personaleadministrative forhold, IT, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, kommunalbestyrelsen samt indtil 2013 myndigheds- og operative opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. 2

6 Borgmesterens Forvaltning Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Beredskab Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m. Parkeringskontrol Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. 3

7 Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2013 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt Overførsel fra 2012 til 2013 ( , punkt 2) Rammebesparelse på fremmede lejemål ( , punkt 12) Justering af løn 2013 ( , punkt 8) Vaart-Fjellerad Biogasanlæg under rekonstruktion ( , punkt 6) Aktuel status 2013 ( , punkt 1) Tekniske tillægsbevillinger: Årlig regulering af interne lejemål Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Energilån Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Rammebesparelser fremmed lejemål ( , punkt 12) Overførsel af anlæg fra 2012 til , punkt 3) Overførsel af kvalitetsfondsprojekter fra 2013 til 2014 ( , punkt 6) Aktuel status 2013 ( , punkt Arktisk samarbejde omplaceres fra drift til anlæg Korrigeret anlæg

8 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter 2013 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme Fællesinformation Flådebesøg Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker Kunstindkøb - repræsentation juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Frederiksstad juletræ Danmarksindsamling Forsmag på Musikkens Hus ECSG Universitarium 2013 og Åbning af Musikkens Hus Velkomstcenter Krydstogtsskibe Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall ships Race Aalborg Regatta EM i Ropeskipping Sekretariat Rammeaftaler Leje af Spidsgatterhal Administrative udgifter overført fra konto 6 til konto 5 (teknisk) MBT Marathon DM i Skills Landsstævne 2013 (Esbjerg) DGI Landsstævne European Tour Golf Grønlandske dage EM i håndbold Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Forsikringer Moppeadministration Subtotal

9 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter fortsat 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side Revision Fastprisaftalen KMD Tilskud til AKU Administration af spildevand Fælles personaleområder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg By's historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskab Venskabsbysamarbejde KemiLab Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet projekt Pulje energimærkning Separatkloakering Afviklingsomkostninger El-salg Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Ikke specificerede tilskud Tilskud AKKC IP-telefoni Andet I alt Væsentlige afvigelser (drift) Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 10,6 mio. kr. lavere i 2013 og skyldes bl.a., at færre end forventet overgik til pension. De 10 mio. kr. er efterfølgende omplaceret til medfinansiering af andre aktiviteter på samme sektor. F.eks. blev der i forbindelse med drøftelserne i august måned, forhåndsreserveret 5 mio. kr. til DGI Landsstævne i 2017 og 2 mio. kr. til European Golf Tour i De resterende 3 mio. kr. er reserveret til åbning af Musikkens Hus, Tall Ships Race, Universitarium samt til etablering af et Velkomstcenter for krydstogtsskibe. Andre events/aktiviteter som er aktiveret i 2013 men som først afvikles og afsluttes i 2014, er MTB Marathon og DM i Skills. Her er der et samlet mindreforbruget på i alt 1,6 mio. kr. Dette beløb vil blive overført til aktiviteterne På forsikringstet har der i 2013 været et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes færre skader og indbetaling af refusioner fra tidligere år. Mindre forbruget på fastprisaftalen - i alt 3,3 mio. kr. skyldes forskydninger i betalinger og skal anvendes til den trinvise stigning i kontraktsummen. 6

10 Borgmesterens Forvaltning På faste ejendomme er der en merindtægt på ca. 1 mio. kr. som følge af diverse lejereguleringer og ikke terede lejeindtægter. Som følge af udskudt leverance vedrørende nyt edoc er der til fælles IT- formål et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Beløbet skal medgå til finansieringen af systemet som kommer i Merudgifter til kommunalbestyrelsen skyldes betaling af eftervederlag samt øgede udgifter til IT bl.a. til nye byrådsmedlemmer. Til rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab blev der givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til betaling af forfaldne ydelser hos KommuneKredit. Samtidig blev det godkendt, at Bionaturgas 3 ApS købte virksomheden for kr. (Byrådets møde den 7/ , punkt 6). Det er salgsindtægten minus de lovpligtige omkostninger, som udgør afvigelsen i regnskabet på netto kr. Den endelige boopgørelse afsluttes i løbet af Andre bemærkninger: Fremmede lejemål Finansiering af rammebesparelse på fremmede lejemål i 2013 på i alt 10 mio. kr. er sket ved reduktion af huslejeudgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skole og Kulturforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt kr. Resten kr. er finansieret ved følgende ændringer i Borgmesterens Forvaltnings 2013 jf. byrådets møde den , punkt 12 og byrådets møde den , punkt 10. Rammebesparelse på lejemål på 10 mio. kr. årligt. o o o o o o Forhøjelse af ændring i eksisterende lejemål i Borgmesterens Forvaltning kr. Besparelser på fælles IT - udgifter (fastprisaftalen) på 2 mio. kr. Forhøjelse af indtægtskravet på Ejendomsanalysen anlæg 2 mio. kr. Administrationsbidrag Sprogcentret 1 mio. kr. Øvrige administrationsbidrag kr. Overførsel fra 2012 til 2013 fra faste ejendomme 1 mio. kr. Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en omplacering på 9,2 mio. kr. 7

11 Borgmesterens Forvaltning Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Tjenestemændspensionister

12 Borgmesterens Forvaltning Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Rammebeløb til vedligeholdelse 28,3 28,1 Fortsætter i 2014 Ejendomsanalysen -0,9 6,3 Fortsætter i 2014 Torvet 5 0,0 0,0 Afsluttet i 2013 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Fortsætter i 2013 Erhvervsafdelingens projektdel 1,8 5,0 Projekterne løber over årene og afvikles af styringsmæssige årsager over anlæg Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 9

13 Borgmesterens Forvaltning Sektor Beredskabsforvaltningen Regnskab sektor Beredskabsforvaltningen Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed. 10

14 Borgmesterens Forvaltning Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Godkendte ændringer til sektor Beredskab Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra 2012 til Ændring Lov- og cirkulæreprogram Justering af løntet Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overført fra 2012 til Revision af anlæg - overført fra 2013 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Der er i 2013 sket korrektion af tet i form af en negativ overførsel fra 2012 til 2013 på kr. på baggrund af årets resultat fra Beredskabsområdet, grundet større investeringer. I forbindelse med lægningen for 2014 blev der som følge af ændringer i Lov - og cirkulæreprogrammet med tilbagevirkende kraft i 2013 justeret med en negativ tillægsbevilling på kr. Reguleringen vedrører etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab, jf. politisk aftale om redningsberedskabet for af 12. november 2012 denne del var allerede iværksat år forud inden reguleringen. Herudover er der centralt beregnet en justering af løntet mellem forventede løn og de faktiske lønfremskrivninger. Tillægsbevilling hertil var på kr. Driftsaktiviteter i 2013 Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer. Opgaverne rummer følgende hovedelementer: Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe) Myndighedselementet (forebygge) Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende: Vagtcentral, installation af tyverianlæg m.v. Salg af kurser/uddannelser Udleje af materiel Servicering af kommunens mindre køretøjer Servicering/salg af håndslukningsudstyr Transport af hjælpemidler Vask og transport af rengøringsmopper Budkørsel for kommunens forvaltninger og institutioner samt frankering 11

15 Borgmesterens Forvaltning Vægterfunktioner Driftsaktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Beredskab 49,2-6,2 78,9-34,7 48,6-6,2 1,8 I alt driftsaktiviteter 49,2-6,2 78,9-34,7 48,6-6,2 1,8 Væsentlige afvigelser (drift) Beredskabscenter Aalborg har også i 2013 oplevet, at udviklingen i indtjeningen har været nedadgående. Derfor har det været nødvendigt gennem hele 2013 at foretage kraftige opstramninger på hele omkostningssiden herunder også en tilpasning af normeringer i forhold til de faktiske opgavemængder. Resultat for 2013 bliver alligevel et underskud på 1,8 mio. kr. for beredskabsområdet, idet opførelsen af en ny brandstation i Nibe, som planlagt ikke har kunnet finansieres på driften inden for et regnskabsår, samtidig med at der blev overført et underskud fra 2012 på 0,7 mio. kr. Selvom der i løbet af 2013 er ført en stram indkøbspolitik og udgiftspolitik i det hele taget, så har der dog fortsat været fokus på, at der på materielsiden holdes en acceptabel standard i forhold til sikkerhed og drift, men der er således skabt et efterslæb med behov for udskiftning de næste to år. Af de samlede udgifter på 78,9 mio. kr. er 51,3 mio. kr. anvendt til løn. Hertil kommer udgifter til bygninger, køretøjer samt øvrige myndighedsopgaver på 15,3 mio. kr. De øvrige udgifter dækker primært udgifter i forbindelse med serviceområderne samt afregnede parkeringsafgifter til eksterne kommuner og Staten. Indtægterne på 34,7 mio. kr. er vedrørende serviceområderne, hvoraf 11,5 mio. kr. er pålignede parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som løbende afregnes til henholdsvis Staten og Kommunerne. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Normeringer: Personale 113,5 95,3 12

16 Borgmesterens Forvaltning Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Etablering af Radiokommunikation SINE 0 0,2 Fortsætter i 2014 Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt i gang sat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE nettet blev i slutningen af 2010 fuld ud etableret i Nordjylland, og de første investeringen i terminaler fandt sted i slutningen af 2010 og resten i Beredskabscenter Aalborg overgik til SINE kommunikation via radioer pr. april Investeringerne i software blev kun lige påbegyndt i 2011 og fortsatte i med udvikling af programmer specifikt til netop denne opgave, hvorfor restbeløbet på denne anlægsbevilling skal overføres til 2014, hvor den nye vagtcentralmodul etableres. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav På det beredskabsmæssige området har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere samt at opretholde et socialt engagement med en rummelig personaleprofil for derved at opfylde et socialt hensyn også på personaleområdet. 13

17 Borgmesterens Forvaltning Sektor Parkeringskontrol Regnskab sektor Parkeringskontrol Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i Aalborg by / Kommune. Driftsaktiviteter i 2013 Parkeringskontrol Nord er medvirkende til at skabe og opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Parkeringskontrol Aalborg Kommune 7,4-10,5 13,7-14,9 7,4-10,8 2,1 I alt driftsaktiviteter 7,4-10,5 13,7-14,9 7,4-10,8 2,1 Væsentlige afvigelser (drift) I forhold til det oprindeligt afsatte netto for Parkeringskontrollen er der i 2013 sket en negativ overførsel af underskud fra 2012 på kr. Herudover er der centralt beregnet en justering af løntet mellem forventede løn og de faktiske lønfremskrivninger. Tillægsbevilling hertil var på kr. Oprindelig var parkeringskontrolområdet forudsat at skulle give et positivt afkast til kommunekassen på 1,5 mio. kr., det er gradvis hævet til 3,0 mio. kr. og grundet lønreguleringer er dette tal blevet til kr., hvilket ikke kan indfries uden et øget pres på området. Det bør overvejes 14

18 Borgmesterens Forvaltning om dette bidrag skal nedsættes eller der accepteres et større pres på kontrolområdet de kommende år. Udgifter og indtægter fordeler sig således: Pålignede afgifter i Aalborg Kommune -14,5 Udenlandske betalte afgifter -0,4 50 % af indbetalte afgifter afregnet til staten 7,1 Lønudgifter 3,3 Øvrige udgifter. 3,3 Parkeringskontrollen opnåede ikke den ventede indtjening på 3,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at parkeringsafgiften på 510 kr. har været uændret i en lang årrække, et forhold som kommunen ikke selv kan regulere på, mens udgifter til bl.a. løn - og administrationsudgifterne har været stigende gennem årene. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale 25,3 8,3 15

19 Borgmesterens Forvaltning Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat på drift og anlæg overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 1,8 1,8 2,4-6,5 0,0 0,0-4,1 AaK Bygninger 7,9-7,9-0,7 0,0 7,9-7,9-0,7 I alt 9,7-6,1 1,7-6,5 7,9-7,9-4,8 Nettoresultater for drift og anlæg 2013 Nettoresultaterne 2013 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: 16

20 Borgmesterens Forvaltning Nettomerindtægt 2013 drift: IT- Centret, ordinær drift 0,9 mio. kr. IT- Centret, fælles 2,4 mio. kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport m.m.) IT-Centret, Akprint 0,9 mio. kr. AaK Bygninger 0,6 mio. kr. Nettomerindtægt 2013 anlæg: EU-kontoret (anlæg) 1,1mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 24,4 24,0 Akprint 5,5 7,0 AaK Bygninger 10,4 16,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr : Saldo pr. Saldo pr IT-Centret, ordinær drift -10,7-9,8 IT-Centret, Fælles -6,6-6,3 IT,Centret, Akprint 2,4 3,3 AaK Bygninger -2,6-1,9 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Norddanmarks EU-kontor - projektdel 0,0-1,1 Overføres til status til videreførelse af projekterne Af styringsmæssige årsager afvikles EU-kontoret projekter under anlæg og årenes over- og underskud overføres til status. Anlægsskemaet foreløbige anlægsregnskaber anvendes ikke til denne type projekter. EU-kontoret ophørte som resultatcenter pr men projektdelen fortsætter styringsmæssigt på samme måde som hidtil. 17

21 Borgmesterens Forvaltning Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligningsordning Anvendelse og fordeling af trepartsmidler Overførsel fra 2012 til Moderniseringsaftalen - indkøb Moderniseringsaftalen - rammebesparelse kontorer Rammebesparelse Fremmede lejemål Energilån Regulering af løn Projekt Arktisk flyttet flyttes fra drift til anlæg Omplacering mellem indtægter og udgifter - rykkergebyrer Korrigeret serviceudgifter

22 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2013 Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger Budget til interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre Kompetence- og lederudvikling Motionscenter Porto/intern postombringning Fotokopiering Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse Trepartsinitiativer Erhvervssamarbejde STAY - jobskabelse i partnerskab Personale, løn, refusioner, barselsudligning, dagpengeref. samt øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, fragt, kontingenter og abonnementer, konsulentbistand, møder, rejser og repræsentation, fællesudgifter og rammebesparelser, kantine, IT, inventar og material m.m, Øvrige indtægter, rykkergebyrer, parkeringsafgifter, kasinokontrol, folkeregisterattester m.m I alt Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: På administrationsbygninger er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Administrationsbidrag fra Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre viser en samlet mindreindtægt i 2013 på 1,9 mio. Bidraget fra Forsyningsvirksomhederne er blevet mindre grundet færre træk på administrative funktioner. Herudover er der mindre udbytte fra resultatcentrene Akprint og Storkøkkener og merindtægter fra Rådgivende arkitektkontor. 19

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 Regnskab 2014 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 By- og Landskabsforvaltningen 16 AK Arealer

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00 Medborgerhuset 1. Regnskab 2008 - Aalborg Kommune.... 1 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2008.... 5 3. Overførsel af uforbrugte midler

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere