Årsberetning Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Bilag"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Bilag

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v. 16 Administration 18 Rammebeløb 22 Teknik- og Miljøforvaltningen 24 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 25 AK-Arealer 28 Byfornyelse 32 Parker og fritidsområder 34 Kirkegårde 37 Skadedyrsbekæmpelse 39 Miljø 41 Veje 45 Færger 53 Entreprenørenheden 57 Støttet boligbyggeri 59 Administration 61 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 64 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 65 Børn og unge 67 Voksen Familie- og Socialudvalget 76 Voksen Beskæftigelsesudvalget 81 Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 85 Områder med 100 % refusion 89 Ældre- og Handicapforvaltningen 90 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 91 Serviceydelser for ældre 96 Tilbud for mennesker med handicap 100 Myndighedsopgaver og administration 104 Skole- og Kulturforvaltningen 106 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 107 Skoler 109 Fritid 116 Aalborg Bibliotekerne 121 Kultur 125 Administration 128 Sundhed og Bæredygtig udvikling 130 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 131 Sundhed 132 Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 136 Kollektiv trafik 139 Administration 142

3 Forsyningsvirksomhederne 144 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 145 Aalborg Forsyning, Gas 147 Aalborg Forsyning, Varme 150 Aalborg Forsyning, Renovation 154 Aalborg Forsyning, Administration 160 Hovedoversigt til regnskab 166 Finansiel status 169 Tværgående artsoversigt 172 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 174 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 189 Foreløbige anlægsregnskaber 216 Byggemodningsregnskaber mv. 231 Personaleoversigt 238 Garantiforpligtelser 248 Eventualrettigheder 251 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 255 Oversigt over overførsler Omkostningsbaserede tilbud 259 Mellemværende med resultatcentre 261

4 Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning 1

5 Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 62,4-31,0 31,4 55,5-6,9 48,6-17,2 Beredskab 78,9-34,7 44,2 48,6-6,2 42,4 1,8 Parkeringskontrol 13,7-14,9-1,2 7,4-10,7-3,3 2,1 Resultatcentre 1,7-6,5-4,8 9,8-9,8 0,0-4,8 Administration 84,2-13,2 71,0 91,9-16,8 75,1-4,1 Serviceudgifter i alt 240,9-100,3 140,6 213,2-50,4 162,8-22,2 I alt Drift 240,9-100,3 140,6 213,2-50,4 162,8-22,2 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5-3,5 Anlæg Fælles kommunale udgifter 62,0-14,9 47,1 38,1-0,9 37,2 9,9 Beredskab 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Resultatcentre -1,1 0,0-1,1 0,0 0,0 0,0-1,1 Administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Anlæg 61,1-14,9 46,2 38,1-0,9 37,2 9,0 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, kommunikation, personaleadministrative forhold, IT, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, kommunalbestyrelsen samt indtil 2013 myndigheds- og operative opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. 2

6 Borgmesterens Forvaltning Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Beredskab Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m. Parkeringskontrol Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. 3

7 Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2013 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt Overførsel fra 2012 til 2013 ( , punkt 2) Rammebesparelse på fremmede lejemål ( , punkt 12) Justering af løn 2013 ( , punkt 8) Vaart-Fjellerad Biogasanlæg under rekonstruktion ( , punkt 6) Aktuel status 2013 ( , punkt 1) Tekniske tillægsbevillinger: Årlig regulering af interne lejemål Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Energilån Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Rammebesparelser fremmed lejemål ( , punkt 12) Overførsel af anlæg fra 2012 til , punkt 3) Overførsel af kvalitetsfondsprojekter fra 2013 til 2014 ( , punkt 6) Aktuel status 2013 ( , punkt Arktisk samarbejde omplaceres fra drift til anlæg Korrigeret anlæg

8 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter 2013 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme Fællesinformation Flådebesøg Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker Kunstindkøb - repræsentation juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Frederiksstad juletræ Danmarksindsamling Forsmag på Musikkens Hus ECSG Universitarium 2013 og Åbning af Musikkens Hus Velkomstcenter Krydstogtsskibe Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall ships Race Aalborg Regatta EM i Ropeskipping Sekretariat Rammeaftaler Leje af Spidsgatterhal Administrative udgifter overført fra konto 6 til konto 5 (teknisk) MBT Marathon DM i Skills Landsstævne 2013 (Esbjerg) DGI Landsstævne European Tour Golf Grønlandske dage EM i håndbold Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Forsikringer Moppeadministration Subtotal

9 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter fortsat 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side Revision Fastprisaftalen KMD Tilskud til AKU Administration af spildevand Fælles personaleområder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg By's historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskab Venskabsbysamarbejde KemiLab Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet projekt Pulje energimærkning Separatkloakering Afviklingsomkostninger El-salg Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Ikke specificerede tilskud Tilskud AKKC IP-telefoni Andet I alt Væsentlige afvigelser (drift) Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 10,6 mio. kr. lavere i 2013 og skyldes bl.a., at færre end forventet overgik til pension. De 10 mio. kr. er efterfølgende omplaceret til medfinansiering af andre aktiviteter på samme sektor. F.eks. blev der i forbindelse med drøftelserne i august måned, forhåndsreserveret 5 mio. kr. til DGI Landsstævne i 2017 og 2 mio. kr. til European Golf Tour i De resterende 3 mio. kr. er reserveret til åbning af Musikkens Hus, Tall Ships Race, Universitarium samt til etablering af et Velkomstcenter for krydstogtsskibe. Andre events/aktiviteter som er aktiveret i 2013 men som først afvikles og afsluttes i 2014, er MTB Marathon og DM i Skills. Her er der et samlet mindreforbruget på i alt 1,6 mio. kr. Dette beløb vil blive overført til aktiviteterne På forsikringstet har der i 2013 været et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes færre skader og indbetaling af refusioner fra tidligere år. Mindre forbruget på fastprisaftalen - i alt 3,3 mio. kr. skyldes forskydninger i betalinger og skal anvendes til den trinvise stigning i kontraktsummen. 6

10 Borgmesterens Forvaltning På faste ejendomme er der en merindtægt på ca. 1 mio. kr. som følge af diverse lejereguleringer og ikke terede lejeindtægter. Som følge af udskudt leverance vedrørende nyt edoc er der til fælles IT- formål et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Beløbet skal medgå til finansieringen af systemet som kommer i Merudgifter til kommunalbestyrelsen skyldes betaling af eftervederlag samt øgede udgifter til IT bl.a. til nye byrådsmedlemmer. Til rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab blev der givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til betaling af forfaldne ydelser hos KommuneKredit. Samtidig blev det godkendt, at Bionaturgas 3 ApS købte virksomheden for kr. (Byrådets møde den 7/ , punkt 6). Det er salgsindtægten minus de lovpligtige omkostninger, som udgør afvigelsen i regnskabet på netto kr. Den endelige boopgørelse afsluttes i løbet af Andre bemærkninger: Fremmede lejemål Finansiering af rammebesparelse på fremmede lejemål i 2013 på i alt 10 mio. kr. er sket ved reduktion af huslejeudgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skole og Kulturforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt kr. Resten kr. er finansieret ved følgende ændringer i Borgmesterens Forvaltnings 2013 jf. byrådets møde den , punkt 12 og byrådets møde den , punkt 10. Rammebesparelse på lejemål på 10 mio. kr. årligt. o o o o o o Forhøjelse af ændring i eksisterende lejemål i Borgmesterens Forvaltning kr. Besparelser på fælles IT - udgifter (fastprisaftalen) på 2 mio. kr. Forhøjelse af indtægtskravet på Ejendomsanalysen anlæg 2 mio. kr. Administrationsbidrag Sprogcentret 1 mio. kr. Øvrige administrationsbidrag kr. Overførsel fra 2012 til 2013 fra faste ejendomme 1 mio. kr. Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en omplacering på 9,2 mio. kr. 7

11 Borgmesterens Forvaltning Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Tjenestemændspensionister

12 Borgmesterens Forvaltning Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Rammebeløb til vedligeholdelse 28,3 28,1 Fortsætter i 2014 Ejendomsanalysen -0,9 6,3 Fortsætter i 2014 Torvet 5 0,0 0,0 Afsluttet i 2013 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Fortsætter i 2013 Erhvervsafdelingens projektdel 1,8 5,0 Projekterne løber over årene og afvikles af styringsmæssige årsager over anlæg Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 9

13 Borgmesterens Forvaltning Sektor Beredskabsforvaltningen Regnskab sektor Beredskabsforvaltningen Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed. 10

14 Borgmesterens Forvaltning Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Godkendte ændringer til sektor Beredskab Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra 2012 til Ændring Lov- og cirkulæreprogram Justering af løntet Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overført fra 2012 til Revision af anlæg - overført fra 2013 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Der er i 2013 sket korrektion af tet i form af en negativ overførsel fra 2012 til 2013 på kr. på baggrund af årets resultat fra Beredskabsområdet, grundet større investeringer. I forbindelse med lægningen for 2014 blev der som følge af ændringer i Lov - og cirkulæreprogrammet med tilbagevirkende kraft i 2013 justeret med en negativ tillægsbevilling på kr. Reguleringen vedrører etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab, jf. politisk aftale om redningsberedskabet for af 12. november 2012 denne del var allerede iværksat år forud inden reguleringen. Herudover er der centralt beregnet en justering af løntet mellem forventede løn og de faktiske lønfremskrivninger. Tillægsbevilling hertil var på kr. Driftsaktiviteter i 2013 Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer. Opgaverne rummer følgende hovedelementer: Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe) Myndighedselementet (forebygge) Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende: Vagtcentral, installation af tyverianlæg m.v. Salg af kurser/uddannelser Udleje af materiel Servicering af kommunens mindre køretøjer Servicering/salg af håndslukningsudstyr Transport af hjælpemidler Vask og transport af rengøringsmopper Budkørsel for kommunens forvaltninger og institutioner samt frankering 11

15 Borgmesterens Forvaltning Vægterfunktioner Driftsaktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Beredskab 49,2-6,2 78,9-34,7 48,6-6,2 1,8 I alt driftsaktiviteter 49,2-6,2 78,9-34,7 48,6-6,2 1,8 Væsentlige afvigelser (drift) Beredskabscenter Aalborg har også i 2013 oplevet, at udviklingen i indtjeningen har været nedadgående. Derfor har det været nødvendigt gennem hele 2013 at foretage kraftige opstramninger på hele omkostningssiden herunder også en tilpasning af normeringer i forhold til de faktiske opgavemængder. Resultat for 2013 bliver alligevel et underskud på 1,8 mio. kr. for beredskabsområdet, idet opførelsen af en ny brandstation i Nibe, som planlagt ikke har kunnet finansieres på driften inden for et regnskabsår, samtidig med at der blev overført et underskud fra 2012 på 0,7 mio. kr. Selvom der i løbet af 2013 er ført en stram indkøbspolitik og udgiftspolitik i det hele taget, så har der dog fortsat været fokus på, at der på materielsiden holdes en acceptabel standard i forhold til sikkerhed og drift, men der er således skabt et efterslæb med behov for udskiftning de næste to år. Af de samlede udgifter på 78,9 mio. kr. er 51,3 mio. kr. anvendt til løn. Hertil kommer udgifter til bygninger, køretøjer samt øvrige myndighedsopgaver på 15,3 mio. kr. De øvrige udgifter dækker primært udgifter i forbindelse med serviceområderne samt afregnede parkeringsafgifter til eksterne kommuner og Staten. Indtægterne på 34,7 mio. kr. er vedrørende serviceområderne, hvoraf 11,5 mio. kr. er pålignede parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som løbende afregnes til henholdsvis Staten og Kommunerne. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Normeringer: Personale 113,5 95,3 12

16 Borgmesterens Forvaltning Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Etablering af Radiokommunikation SINE 0 0,2 Fortsætter i 2014 Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt i gang sat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE nettet blev i slutningen af 2010 fuld ud etableret i Nordjylland, og de første investeringen i terminaler fandt sted i slutningen af 2010 og resten i Beredskabscenter Aalborg overgik til SINE kommunikation via radioer pr. april Investeringerne i software blev kun lige påbegyndt i 2011 og fortsatte i med udvikling af programmer specifikt til netop denne opgave, hvorfor restbeløbet på denne anlægsbevilling skal overføres til 2014, hvor den nye vagtcentralmodul etableres. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav På det beredskabsmæssige området har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere samt at opretholde et socialt engagement med en rummelig personaleprofil for derved at opfylde et socialt hensyn også på personaleområdet. 13

17 Borgmesterens Forvaltning Sektor Parkeringskontrol Regnskab sektor Parkeringskontrol Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i Aalborg by / Kommune. Driftsaktiviteter i 2013 Parkeringskontrol Nord er medvirkende til at skabe og opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Parkeringskontrol Aalborg Kommune 7,4-10,5 13,7-14,9 7,4-10,8 2,1 I alt driftsaktiviteter 7,4-10,5 13,7-14,9 7,4-10,8 2,1 Væsentlige afvigelser (drift) I forhold til det oprindeligt afsatte netto for Parkeringskontrollen er der i 2013 sket en negativ overførsel af underskud fra 2012 på kr. Herudover er der centralt beregnet en justering af løntet mellem forventede løn og de faktiske lønfremskrivninger. Tillægsbevilling hertil var på kr. Oprindelig var parkeringskontrolområdet forudsat at skulle give et positivt afkast til kommunekassen på 1,5 mio. kr., det er gradvis hævet til 3,0 mio. kr. og grundet lønreguleringer er dette tal blevet til kr., hvilket ikke kan indfries uden et øget pres på området. Det bør overvejes 14

18 Borgmesterens Forvaltning om dette bidrag skal nedsættes eller der accepteres et større pres på kontrolområdet de kommende år. Udgifter og indtægter fordeler sig således: Pålignede afgifter i Aalborg Kommune -14,5 Udenlandske betalte afgifter -0,4 50 % af indbetalte afgifter afregnet til staten 7,1 Lønudgifter 3,3 Øvrige udgifter. 3,3 Parkeringskontrollen opnåede ikke den ventede indtjening på 3,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at parkeringsafgiften på 510 kr. har været uændret i en lang årrække, et forhold som kommunen ikke selv kan regulere på, mens udgifter til bl.a. løn - og administrationsudgifterne har været stigende gennem årene. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale 25,3 8,3 15

19 Borgmesterens Forvaltning Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat på drift og anlæg overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 1,8 1,8 2,4-6,5 0,0 0,0-4,1 AaK Bygninger 7,9-7,9-0,7 0,0 7,9-7,9-0,7 I alt 9,7-6,1 1,7-6,5 7,9-7,9-4,8 Nettoresultater for drift og anlæg 2013 Nettoresultaterne 2013 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: 16

20 Borgmesterens Forvaltning Nettomerindtægt 2013 drift: IT- Centret, ordinær drift 0,9 mio. kr. IT- Centret, fælles 2,4 mio. kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport m.m.) IT-Centret, Akprint 0,9 mio. kr. AaK Bygninger 0,6 mio. kr. Nettomerindtægt 2013 anlæg: EU-kontoret (anlæg) 1,1mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 24,4 24,0 Akprint 5,5 7,0 AaK Bygninger 10,4 16,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr : Saldo pr. Saldo pr IT-Centret, ordinær drift -10,7-9,8 IT-Centret, Fælles -6,6-6,3 IT,Centret, Akprint 2,4 3,3 AaK Bygninger -2,6-1,9 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld Anlægsprojekter i 2013 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Norddanmarks EU-kontor - projektdel 0,0-1,1 Overføres til status til videreførelse af projekterne Af styringsmæssige årsager afvikles EU-kontoret projekter under anlæg og årenes over- og underskud overføres til status. Anlægsskemaet foreløbige anlægsregnskaber anvendes ikke til denne type projekter. EU-kontoret ophørte som resultatcenter pr men projektdelen fortsætter styringsmæssigt på samme måde som hidtil. 17

21 Borgmesterens Forvaltning Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligningsordning Anvendelse og fordeling af trepartsmidler Overførsel fra 2012 til Moderniseringsaftalen - indkøb Moderniseringsaftalen - rammebesparelse kontorer Rammebesparelse Fremmede lejemål Energilån Regulering af løn Projekt Arktisk flyttet flyttes fra drift til anlæg Omplacering mellem indtægter og udgifter - rykkergebyrer Korrigeret serviceudgifter

22 Borgmesterens Forvaltning Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2013 Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger Budget til interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre Kompetence- og lederudvikling Motionscenter Porto/intern postombringning Fotokopiering Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse Trepartsinitiativer Erhvervssamarbejde STAY - jobskabelse i partnerskab Personale, løn, refusioner, barselsudligning, dagpengeref. samt øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, fragt, kontingenter og abonnementer, konsulentbistand, møder, rejser og repræsentation, fællesudgifter og rammebesparelser, kantine, IT, inventar og material m.m, Øvrige indtægter, rykkergebyrer, parkeringsafgifter, kasinokontrol, folkeregisterattester m.m I alt Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: På administrationsbygninger er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Administrationsbidrag fra Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre viser en samlet mindreindtægt i 2013 på 1,9 mio. Bidraget fra Forsyningsvirksomhederne er blevet mindre grundet færre træk på administrative funktioner. Herudover er der mindre udbytte fra resultatcentrene Akprint og Storkøkkener og merindtægter fra Rådgivende arkitektkontor. 19

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Regnskab 2011 bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 3 Fælles kommunale udgifter m.m. 5 Beredskab 9 Parkeringskontrol 12 Resultatcentre m.v. 14

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 Regnskab 2014 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 By- og Landskabsforvaltningen 16 AK Arealer

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto AK-Arealer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser. #BREVFLET# Click here to enter text. Økonomisk status 2014 for Borgmesterens Forvaltning - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2015-2018 for Borgmesterens Forvaltning Til Magistraten 12-08-2014

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme 2008 Konto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 3.254 Erhvervsformål - 33 Ubestemte formål - 52 Erhvervsejendomme - 2.127 Andre faste ejendomme - 928 Grønne områder og naturpladser - 44 Redningsberedskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Vandplanerne Miljøregulering af virksomheder og landbruget Jordforurening og jordflytning Drikkevand og Grundvandsbeskyttelse Affaldsmyndighed Beskyttelse

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Selvforvaltningsaftale mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg

Selvforvaltningsaftale mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg Selvforvaltningsaftale mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg AFTALENS STATUS Denne aftale er indgået i forlængelse af tidligere indgået selvforvaltningsaftale og træder i kraft 1. januar 2014

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere