Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed"

Transkript

1

2 Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl Tlf.: fax: Århus Afdelingskontor Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Kontortid: alle hverdage kl Tlf.: fax: Odense Lokalkontor Overgade Odense C Kontortid: alle hverdage kl Tlf.: fax: Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Nr. 2. Supplerende dagpenge Nr. 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Nr. 4. Sygdom og barsel under ledighed og aktivering Nr. 5. Dagpenge i udlandet Nr. 6. Efterløn Nr. 7. Feriedagpenge til dimittender Nr. 8. På vej til ledighed Du kan hente pjecerne på under publikationer - pjecer fra a-kassen. Eller rekvirere dem ved at henvende dig til PROSAs a-kasse. Redaktion: Anne Hildebrandt Teknisk produktion: PROSA Tryk: Paritas Digital Service AsP Illustrationer: N. Roland April 2006

3 Indhold Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse...4 Selvstændigvirksomhed som bibeskæftigelse...4 Rådighed...4 Fradrag i dagpengene...5 Begrænset ret til dagpenge...5 Nye 78 uger med ret til dagpenge...5 Når du ikke driver virksomhed mere...6 Ingen begrænset retten til dagpenge...6 Kontakt din A-kasse...7 Mail til a-kassen...7 A-kassens hjemmeside...7 Se også...7 Klager...7 Kritik og gode idéer...7

4 Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Denne pjece giver dig nogle af de vigtigste informationer, du har brug for, når du er arbejdsløs og gerne vil drive selvstændig virksomhed. Du kan altid kontakte It-fagets A-kasse, hvis der er noget du vil have uddybet. Selvstændigvirksomhed som bibeskæftigelse Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, samtidig med at du får dagpenge. Hvis virksomheden er for omfattende til at kunne anses for bibeskæftigelse, og du driver virksomheden i væsentligt omfang (svarende til mere end 30 timer ugentligt), skal du være medlem af en a-kasse for selvstændige. A-kassen skal vurdere, om din virksomhed betragtes som bibeskæftigelse. Du driver selvstændig virksomhed, når du er beskæftiget for egen eller din ægtefælles regning og risiko og med det formål, at opnå økonomisk udbytte. Virksomheden kan være en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab. A-kassen træffer på baggrund af dine oplysninger afgørelse om du er selvstændig erhvervsdrivende. Hvis du er momsregistreret, anses du normalt for at have selvstændig virksomhed. Rådighed Når du bliver arbejdsløs og søger om dagpenge i en a-kasse, skal a-kassen vurdere, om din virksomhed er bibeskæftigelse, og om den står i vejen for din rådighed som lønmodtager. Det betyder, at det er dig, der skal sandsynliggøre, at du til enhver tid kan drive virksomheden uden for normal arbejdstid. For at a-kassen kan vurdere din rådighed, skal du oplyse: om arten og omfanget af din virksomhed om der er ansat arbejdskraft om din egen og evt. ægtefælles/medejers arbejdsindsats i virksomheden og om evt. fast arbejdsdeling ægtefællerne/medejerne imellem om virksomhedens omsætning Disse oplysninger skal du give a-kassen ved at udfylde en blanket, der hedder: AR 259 Supplerende oplysninger om Blanketten rekvireres i a-kassen eller kan downloades på nettet fra Arbejdsdirektoratets hjemmeside: På baggrund af dine oplysninger på blanket AR 259 vil vi ofte bede dig om flere oplysninger om virksomheden. Når vi har de nødvendige oplysninger, træffer vi afgørelse om, du kan få dagpenge samtidig med driften af virksomheden. Hvis du har haft arbejde som lønmodtager på fuld tid i mindst 26 uger umiddelbart inden, du blev ledig og samtidig har drevet den selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, betragter vi dig som værende

5 til rådighed for arbejdsmarkedet. Udvider du virksomheden i forbindelse med ledigheden, skal du stadig sandsynliggøre, at alle dine arbejdsopgaver kan udføres uden for normal arbejdstid. For at få dagpenge mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du: være arbejdssøgende og stå til rådighed for arbejde som lønmodtager i normalt omfang. tilrettelægge arbejdet i din virksomhed, så det ikke forhindrer dig i at begynde på arbejde eller aktivering med én dags varsel inden for fagets normale arbejdstid. huske, at hvis der sker ændringer i virksomhedens drift og/eller omfang, skal du straks oplyse dette til a-kassen. Fradrag i dagpengene Arbejdet i din selvstændige virksomhed medfører fradrag i dagpengene. Al den tid, du bruger på virksomheden, medfører fradrag i dagpengene. Det gælder også fx administration og transport. De timer, du har brugt på virksomheden, skal du skrive på dagpengekortet. Det er uden betydning, hvornår på døgnet og på hvilke ugedage, arbejdet bliver udført. Arbejder du uden for normal arbejdstid, fx om aftenen eller i weekenden, skal du skrive dine arbejdstimer på dagpengekortet. Eksempel på beregning af antallet af timer, som du kan få dagpenge for: En fuld ledig uge = 37 timer. De timer du har arbejdet i virksomheden = 10 timer. Udbetalte timer i ugen = 27 timer Begrænset ret til dagpenge Når du begynder på selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, og har ret til dagpenge, har du ret til ydelser fra a-kassen i 78 uger. Det forudsætter dog, at du har mindst 78 uger tilbage af dagpengeperioden. Retten til 78 uger med ydelser regnes fra den dag, du begynder på din selvstændige virksomhed og samtidig modtager dagpenge. Hvis du begyndte på virksomheden, mens du var i arbejde, har du ret til 78 uger med ydelser fra den dag, du bliver ledig. Uger, hvor du ikke modtager ydelser fra a-kassen, f.eks. pga. fuldtidsarbejde eller egen optjent ferie, medregnes ikke i de 78 uger. Når du har modtaget ydelser fra a-kassen i 78 uger samtidig med, at du har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du tage stilling til, om du vil fortsætte med at drive din virksomhed. Fortsætter du driften af virksomheden mister du retten til ydelser fra a-kassen. Ophører du med virksomheden, og opfylder de normale betingelser for ret til dagpenge, kan du få din almindelige dagpengeret tilbage. Nye 78 uger med ret til dagpenge Du kan generhverve retten til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed. Det sker ved, at du har 962 timers arbejde inden for 18 måneder. Er du deltidsforsikret kan du nøjes med 629 arbejdstimer inden for 18 måneder. Arbejdet skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og uden offentlig støtte.

6 Når du ikke driver virksomhed mere Hvis du vil ophøre med at drive virksomheden, skal du skriftligt erklære, at virksomheden er lukket, afhændet eller bortforpagtet til andre end ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Du skal skriftligt begrunde, hvorfor du ophører med at drive virksomhed i erklæringen. Har du dokumentation for ophøret, fx. bortforpagtnings- eller salgskontrakt, skal vi have kopi heraf Er du momsregistreret, skal vi have dokumentation for afmelding fra momsregisteret Ingen begrænsning i retten til dagpenge Enkelte former for selvstændig virksomhed, der drives som bibeskæftigelse, medfører ikke begrænsning af retten til dagpenge: Fritidslandbrug, hvis du har bopæl på ejendommen du har drevet virksomheden inden, du blev ledig du ikke udvider virksomheden, mens du er ledig du ikke dyrker andet end korn, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler eventuelt husdyrhold for det meste er til eget forbrug du ikke har ansat fremmed arbejdskraft og du skriftligt erklærer, at landbruget til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid, og at du står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde forbundet med fiskeriet er af ringe omfang. Biavl med højst 15 bistader. Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, når du kun i mindre omfang personligt udfører administration, småreparationer og viceværtfunktioner. Underordnet deltagelse i ægtefælles virksomhed, når deltagelsen ikke har indflydelse på virksomhedens drift. Egen vindmølle, når dit arbejde herved er helt ubetydeligt.

7 Kontakt din A-kasse Åbent dagligt mellem MAIL TIL A-KASSEN A-kassen får mange henvendelser hver dag. Du kan derfor nemt komme til at opleve kø på telefonen, når du ringer til os. Men du kan altid komme igennem på vores mail. Derfor anbefaler vi, at du sender en mail til os, hvor du kort beskriver dit spørgsmål. Husk også at skrive dit tlf.nr. så vi kan få fat i dig, hvis vi vurderer, at spørgsmålet kræver telefonisk kontakt. Skal du skrive til: Hvis du er it-studerende skal du skrive til: A-KASSENS HJEMMESIDE På a-kassens hjemmeside kan du få svar på generelle spørgsmål vedr. f.eks. kontingent, dagpengesatser og dagpengeperioder. Her skriver vi også relevante oplysninger for bl.a. dimittender og medlemmer i aktivering. Kig på vores hjemmeside, før du ringer måske kan du her få svar på dine spørgsmål, hurtigt og nemt! Se også og Klager A-kassens afgørelser og sagsbehandling kan altid bringes op i PROSAs a-kasseudvalg. Hvis du herefter fortsat er utilfreds, kan du anke a-kassens afgørelser til Arbejdsdirektoratet. Kritik og gode idéer Vi vil gerne opfordre til, at du kommer med kritik af a-kassens arbejde. Hold dig ikke tilbage, hvis der er forhold, du mener bør ændres. Du er også meget velkommen til at komme med idéer og forslag til ændringer og nye aktiviteter.

8 AKTIV ARBEJDSLØS - KEND DINE RETTIGHEDER Som arbejdsløs er der masser af muligheder for at komme i klemme og blive fanget af en eller anden paragraf. Omvendt er der også mange muligheder for at bruge en arbejdsløshedsperiode på en fornuftig måde. Der er ikke nogen grund til at lade sig tryne af paragrafferne. Der er heller ikke nogen grund til at gå i stå. En arbejdsløshedsperiode kan også blive en udfordring og begyndelsen til noget positivt. PROSA opfordrer sine medlemmer, både de arbejdsløse og folk i arbejde, til at komme i de lokale IT-faglige miljøer som pt. findes i relation til fagforeningens lokaler i Aalborg, Århus, Odense og København. Her har medlemmerne ret frie muligheder for selv at bestemme aktiviteter og omfang for aktiviteterne. Indtil nu har der med mellemrum været afholdt kortere kurser om forskellige tekniske emner. Medlemmerne stiller selv dagsordenen og PROSA understøtter aktiviteterne økonomisk.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere