Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv"

Transkript

1 fremtiden starter her... Gode råd om... Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

2 INDHOLD Hvad er stress? 3 Ledelse og stress 4 Virksomhedens kultur skal værne mod stress 5 Gør jeres stresspolitik aktiv 7 Samtale er guld 8 Dialogmøder 9 Når der er behov for en individuel samtale 10 Formelle krav når en medarbejder sygemeldes 11 Udgivet af Dansk Erhverv 1.. udgave 1. oplag, november 2013 Tryk: Rosendahls-schultzgrafisk.dk 2 Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

3 Gode råd om stress set et fra et praktisk ledelsesperspektiv Stress er bekosteligt, energidrænede og skaber ineffektivitet på arbejdspladsen. Denne pjece er en guide til dig som leder. Her får du gode råd om, hvilke ledelsesmæssige overvejelser du kan gøre dig, og hvordan du kan ruste virksomheden til at forbygge og håndtere belastende situationer, så de ikke udvikler sig til stress. Men også nogle fif til, hvordan du bliver opmærksom på, om en af dine medarbejdere er ved at udvikle stress. Hvad er stress? Fysiske stressorer Varme kulde Luft eller mangel på samme Mange mennesker Støj Biologiske stressorer Smerter Feber Sygdom Graviditet Psykiske stressorer Konflikter, vrede, nag, skuffelse Bekymringer og afvisninger Tidspres og kedsomhed Manglende støtte og retfærdighed Manglende kompetence og indflydelse Eksistentielle stressorer Ikke slå til Andres mening, straf, kritik, afvisning Tab af partner, social status eller job Familieforøgelse og flytning Skilsmisse Stress er en naturlig reaktion på en belastende situation. Man kan ofte høre stress omtalt som en sygdom det er det ikke. Det er tværtimod en sund og nødvendig reaktion på forhold i omgivelserne (stressorer). Det er kroppens svar på en belastning, der kan være både fysisk og psykisk, og stressen hjælper til med at mobilisere energi, så vi kan overkomme den udfordring, der ligger foran os. Det er først, hvis tilstanden bliver langvarig, at den kan være skadelig. Videncenter for Arbejdsmiljø siger, at konstant stress i mere end en måned skal betragtes som et faresignal. Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv 3

4 Stress er et udtryk for en ubalance. Stress opstår typisk i en ubalance mellem de krav, der stilles til den enkelte person og de ressourcer, personen besidder. Det kan være mængden af opgaver eller begrænsede kompetencer, der opleves som en belastning for medarbejderen. Ligesom høje krav kombineret med lille kontrol over dem, øger risikoen for stress. Stress har sjældent kun én årsag. Stress i virksomheden kan være relateret til individuelle, gruppemæssige, ledelsesmæssige og organisatoriske faktorer. Stress vil dog meget sjældent kun udspringe af arbejdsmæssige forhold, men i kombination med stressorer uden relation til arbejdet, f.eks. skilsmisse eller familieforøgelse. Stress indeholder store individuelle forskelle. Vi reagerer forskelligt på stressorer. Det skyldes, at stress også er knyttet til forhold som tidligere erfaringer, kompetencer, personlige egenskaber osv. På samme måde er det individuelt, hvordan stress håndteres, og der vil være behov for individuelle løsninger. Selvom stress som udgangspunkt er individuelt, bør det løses med støtte fra de fælleskaber, man indgår i, og her kan fællesskabet på arbejdspladens spille en vigtig rolle. Signaler på stress. Signalerne på stress anvendes om det enkelte menneskes psykologiske, fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner på stress. Signalerne hjælper til med at opdage stress. De er dog ikke alle synlige, og det er i dialogen med medarbejderen, at de skal opdages. Fysiologiske Psykologiske Adfærdsmæssige Hovedpine Hjertebanken Svimmelhed Mavesmerter Appetitløshed Indre uro Forværring af kronisk sygdom, f.eks. sukkersyge. Ulyst Træthed Hukommelsesbesvær Koncentrationsbesvær Rastløshed Nedsat humør. Søvnløshed Vrede Aggressivitet Ubeslutsomhed Appetitløshed Sygefravær Øget brug af stimulanser som røg og alkohol. 4 Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

5 Ledelse og stress Som leder har du et særligt ansvar for at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og ikke udsættes for langvarig stress. Vær derfor bevidst om, at; Du bør anvende din ret og gøre din pligt. Som leder er du i din gode ret til at beslutte og indgå aftaler om at ændre f.eks. arbejdstilrettelæggelsen, arbejdets indhold og arbejdsdelingen. Derimod kan det være sværere at ændre på forhold, der drejer sig om kontakt mellem medarbejderne. Hvis en afdeling er præget af uløste konflikter og ubehageligt drilleri, kan lederen ikke bare beslutte, at alle skal være gode mod hinanden. Som leder må du hjælpe til at skabe et godt arbejdsklima og med at håndtere konflikter. Klar og tydelig kommunikation kan være et afgørende redskab. Din ledelsesstil er afgørende. Vær blandt andet opmærksom på, hvordan din tolerance er over for arbejdspres, og hvordan du håndterer medarbejdere, som viser eller fortæller om tegn på stress. Sørg for at få skabt klarhed om forventninger, opgaver og roller hos medarbejderne. På den brede bane børe du være opmærksom på, hvordan du hjælper til med at skabe trivsel, samarbejde, tillid, energi og motivation. Din egen stress smitter. Lederens stress smitter, og derfor bør du som leder være ekstra opmærksom på dit eget stressniveau, og hvordan du agerer i pressede situationer. Bliver du kort for hovedet, og får ikke kommunikeret tilstrækkeligt med dine medarbejdere? Bliver du mere konfronterende, når du taler med kolleger og medarbejdere? Bliver du mere hektisk og taler højere eller mere og glemmer helt at lytte? Du vurderer, hvornår der skal gribes ind. Stress afhænger af længden, hyppigheden og styrken af påvirkningerne, foruden medarbejderens personlige forhold. Dér, hvor du skal overveje at gribe ind, er, hvis der i lange perioder er pres på vilkårene for, hvordan medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver. Eller hvis du som leder oplever, at en medarbejder over en længere periode har ændret adfærd. Er du i tvivl, så spørg hellere medarbejderne en gang for meget end en gang for lidt. Virksomhedens kultur skal værne mod stress Forskning viser, at visse positive forhold i arbejdet gør medarbejderne i stand til at håndtere flere krav i arbejdet, og deres tærskel mod stress øges. Du har stor Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv 5

6 indflydelse på, hvilken kultur og værdier, der skal være gældende i jeres virksomhed, og dine valg påvirker balancen mellem krav til og ressourcer hos den enkelte medarbejder. Gevinsten ved stressforebyggelse er illustreret i nedenstående model. Der er nemlig en klar sammenhæng mellem stress, trivsel, ressourcer og effektivitet: Ingen stress Større effektivitet Tilfredse medarbejdere Færre arbejdsskader Mindre sygefravær Lavere personaleomsætning Du kan derfor overveje, om det i din virksomhed giver mening at iværksætte tiltag som skærper nedenstående: Mening og sammenhæng drejer sig om, på hvilken måde arbejdet giver mening, og at den enkelte kan se, hvad han/hun bidrager med i forhold til virksomhedens overordnede mål. Det kan være hjælpsomt at afstemme forventninger med den enkelte medarbejder og som ledelse være tydelig i, hvordan en arbejdsmæssig rolle er defineret. Støtte og opbakning fra kolleger og ledelse opstår, når man har oplevelsen af at blive lyttet til. En god feedback-kultur i virksomheden kan være med til at sikre det rigtige fokus og er kendetegnet ved faglig og social sparring til medarbejderne. Den indebærer en mulighed for udvikling, når feedbacken bliver brugt til at korrigere adfærd, ligesom den kan være anerkendende, når den kvitterer for, at medarbejderen har gjort det på den rigtige måde. Det er vigtigt, at du som leder viser din oprigtige interesse, omsorg og opmærksomhed, og gennem åben dialog er det din opgave at afstemme krav og forventninger. Oplevelsen af kontrol opstår, når medarbejderne oplever, at de har indflydelse på arbejdet. Virksomhedens struktur og klima er knyttet til graden af engagement, deltagelse i beslutninger og graden af selvbestemmelse. En vis handlefrihed giver ud over en større tilfredshed ofte også en større ansvarsfølelse over for resultatet. Det kan det være en god idé så vidt muligt at inddrage medarbejderne i dialog om 6 Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

7 planlægning af arbejdet, ændringer af arbejdstider eller den fysiske indretning af arbejdspladsen. Oplevelsen af forudsigelighed handler i høj grad om at få de rette informationer på det rette tidspunkt og det rette sted. Når man ved, hvad der er i vente, er det også lettere at indstille sig på det. Det gælder i den daglige drift, hvor der er oplysninger, som kan være af betydning for medarbejderens løsning af en arbejdsopgave. Og det gælder særligt i forbindelse med store forandringer i virksomheden. Eksempelvis bør ledelsen så hurtigt som muligt omhyggeligt informere om, hvad der sker i potentielle krisesituationer som større omlægninger, fusioner eller personalenedskæringer. Måske kan du på den måde bidrage til at skabe større ro ved at fortælle om dine perspektiver for virksomhedens nærmeste fremtid. Belønning kan være anerkendelse, anseelse, løn eller mulighed for udvikling og karriere. Belønningen kan benyttes som et redskab til at skabe trivsel i virksomheden. Det er vigtigt, at belønningen står mål med indsatsen, ellers vil det kunne opleves uretfærdigt. Derudover er der en række andre redskaber, som kan øge trivslen og forebygge stress. Det kan være medarbejdersamtaler, introduktionsforløb for nye medarbejdere, tilfredshedsmålinger, sociale aktiviteter, motionsordning og en egentlig trivsels- eller stresspolitik. Det kan naturligvis også være en idé i forbindelse med fokus på virksomhedens kultur og værdier at arbejde aktivt med, hvordan man får skabt den rette work-life balance. Gør jeres stresspolitik aktiv Med en stresspolitik signalerer virksomheden klart, hvordan ledelsen forholder sig til stress, og hvem der skal gøre hvad på hvilke tidspunkter i et stressforløb. Ved at arbejde med og nedskrive holdningen til stress i en politik, kommer holdningen nemmere til at fungere som et ledelsesværktøj, og for medarbejderne vil det være et klart signal om, at stress bliver taget alvorligt. Politikken er derfor et redskab for både ledelse og medarbejdere, som bliver klar over deres handlemuligheder, og hvad der forventes af dem. Stresspolitikken i sig selv gør ikke noget. Der skal sættes handling bag, ligesom den skal synliggøres og aktiveres i virksomheden. Derfor er det vigtigt, at den er tilpasset jeres kultur, værdier og vilkår. Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv 7

8 Helt overordnet indeholder stresspolitikken tre temaer; før, under og efter stress. Hvordan forebygger vi stress? Hvad gør vi, når der forekommer stress? Og hvad gør vi, når en medarbejder kommer tilbage i arbejde efter en sygdomsperiode? Nedenstående forslag til indhold i en stresspolitik vil derfor alle skulle medtages hos nogle virksomheder og kun udvalgte for andre virksomheder. Ligesom indholdet under hvert punkt vil variere fra virksomhed til virksomhed. Vigtigst er det, at den passer til netop jer, og at I aktivt har til- eller fravalgt budskaberne i den. Hvad er formålet med politikken? Hvordan hænger den sammen med vores værdier og strategi? Hvad er vores holdning til stress? Og hvad er stress? Tegn på stress, som medarbejdere, kolleger og ledere skal være opmærksomme på? Hvad gør vi for at skabe trivsel og modvirke stress? På individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Hvad kan man gøre, hvis man oplever stress? Og hvem skal man gå til? Hvad skal man gøre, hvis man oplever, at en kollega har stress? Hvad skal ledelsen gøre før, under og efter stress? Og hvornår skal ledelsen gribe ind? Hvornår skal der ske opfølgning af politikken? Hvordan er forløbet, når en medarbejder skal tilbage til arbejdet efter en stress-sygemelding? Hvordan forankrer vi politikken? Samtale er guld Uanset, om der forekommer stress eller ej, er det vigtigt, at det er muligt at tale om det, der er berigende i arbejdet og det, der belaster. Dialog mellem ledelse og medarbejder er central i forhold til at forebygge og håndtere stress. Igennem den uformelle dialog kan leder og medarbejder afstemme forventninger til arbejdsmængden, og du kan hjælpe den enkelte medarbejder med at prioritere og planlægge sit arbejde efter behov. I den løbende dialog er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke to mennesker er ens i forhold til stresstærskel og behov for at få støtte og anerkendelse. Det kræver åbenhed fra begge sider at have denne uformelle dialog om opgaver og forventninger. Uanset åbenheden, falder det ikke alle medarbejdere let at tale om stress. Det skyldes bl.a., at medarbejderne ikke altid ser, at de er ved at blive belastet eller ikke ønsker at tale om det, fordi de har nogle forventninger til dem selv og til 8 Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

9 deres egne ressourcer. Hvis medarbejderne ikke af sig selv giver udtryk for deres tanker og oplevelser i forhold til stress, kan der være grund til på individ- eller gruppeniveau at initiere en mere formel dialog. Samtalen på gruppeniveau er typisk for at forebygge stress ved at give medarbejderne i en afdeling mulighed for at sætte ord på de forhold, som belaster dem, og de forhold, som giver dem energi. Ligesom man gennem en gruppesamtale kan følge op på interne målinger som den lovpligtige arbejdspladsvurdering eller den valgfrie trivselsundersøgelse, hvis de viser, at medarbejderne ikke oplever balance mellem krav og ressourcer. Dialogmøder Det kan være en god investering at lade afdelingsvise dialogmøder være rammen for jeres drøftelser om, hvad der belaster i hverdagen. Dialogmøder har mange former og kan være som følgende: Introduktion til mødets form og indhold Drøftelse af forhold, som I gør godt, og de forhold, som medvirker til stress Prioritering af indsatser til at modvirke dårlig stress Udarbejde handlingsplan, hvoraf fremgår konkrete handlinger for hver af de prioriterede indsatser. Lad medarbejderne forud for mødet tænke over 3-5 forhold, som I gør godt, og som er positive trivselsfaktorer, og 3-5 forhold, som er negative på arbejdspladsen. Forskning viser, at visse positive forhold i arbejdet gør medarbejderne i stand til at håndtere flere krav i arbejdet, og deres tærskel mod stress dermed øges (se side 5-6). Derfor er det væsentligt også at tale om de positive forhold i arbejdet. Når mødet starter, introducerer lederen eller en anden nøgleperson mødets tema om stress, herunder hvad der belaster og beriger i arbejdet, hvorfor gruppen er samlet for at drøfte det, hvordan mødet vil forløbe, hvad mødet skal ende ud i, og hvilke rammer og ressourcer der er for mødet og for de efterfølgende indsatser. Derefter drøfter medarbejderne i grupper af 4-6 personer det, som de har forberedt sig på, altså de positive og belastende forhold i arbejdet. Ligesom gruppen taler om, hvilken betydning faktorerne har for, at de kan løse deres kerneopgave. Èn i gruppen sørger for at notere det, som bliver sagt. Gruppen skal herefter rubricere forholdene under temaer, f. eks. manglende information, hjælpsomme og støt- Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv 9

10 tende kolleger, mangel på feedback etc. Af disse temaer skal gruppen prioritere 2-4 indsatser inden for både de positive og negative temaer, som de ønsker at handle på. Er der flere grupper af 4-6 personer, skal deres forslag også indgå i prioriteringen. Og grupperne skal i fællesskab nå frem til 2-4 indsatser, som de ønsker at handle på, både i relation til de positive faktorer og de negative faktorer. Efterfølgende skal temaerne prioriteres. Når temaerne er fundet, skal der sættes handling bag dem. Det er vigtigt, at medarbejderne blive meget konkrete på de prioriterede indsatser i forhold til, hvordan der skal handles på dem. Skriver man vi skal blive bedre til at støtte hinanden, kan det være svært efterfølgende at handle på det. Det skal derimod præciseres, hvilke konkrete handlinger som skal sættes i værk, i hvilke situationer og over for hvem. Det skal også fremgå af handlingsplanen, hvordan I følger op på, at handlingerne sker, og om de har den tilsigtede virkning. Det vil sige, hvad I vil måle på, hvem der gør det, og hvornår I gør det. Når der er behov for en individuel samtale Den individuelle samtale mellem medarbejder og leder sker typisk, hvis du som leder observerer en medarbejder, som viser tegn på stress. Hvis du som leder har mistanke om eller oplever, at en medarbejder ikke kan overskue sine opgaver og virker stresset, har du et ansvar for at håndtere situationen og få medarbejderen på rette kurs. Det kan opleves som en vanskelig samtale, men det er nødvendigt, at du gør det. Overordnet er der tre faser i en vanskelig samtale; forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Forberedelsen er mindst lige så vigtig som selve afholdelsen. Her er det en fordel, at du overvejer følgende: Hvad vil jeg opnå med samtalen? Hvorfor er det vigtigt? Hvad skal den anden part vide? Hvad skal den anden part gøre efter samtalen? Er det dit ønske eller krav? Hvordan vil du selv eller andre stå til rådighed efter samtalen? Sæt dig i medarbejderens sted; hvordan tror du, at vedkommende vil reagere, og hvordan vil du takle den reaktion? 10 Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

11 Under selve samtalen er det vigtigt, at du er rolig, ærlig og direkte. Fortæl klart, hvad formål og mål er med samtalen. Start med en kort indledning efterfulgt af et klart budskab. Vær så konkret som mulig ved eksempelvis at sige; jeg har inden for de seneste to uger oplevet, at du har misset tidsfrister, overset opgaver, arbejdet mere hjemme og virket trist til mode. Det giver mig anledning til at tro, at du ikke kan overskue dine opgaver, hvilket vi skal have fundet en løsning på..:. Hold øjenkontakt, lyt og giv medarbejderen plads til at reagere. Sørg for, at samtalen ender ud i konkrete aftaler om prioritering og forventninger til opgaver, herunder tidsforbrug, og hvor medarbejderen skal søge støtte, hvis det bliver aktuelt, inden I mødes næste gang. Der skal helst kun gå et par dage til den opfølgende samtale. Det er en god idé at spørge medarbejderen, hvilke opgaver pågældende skal udføre inden den opfølgende samtale. På den måde kan du sikre, at I er enige om det aftalte. Formelle krav når en medarbejder sygemeldes Vær opmærksom på, at arbejdsgiveren skal indkalde sygemeldte medarbejdere til en sygefraværssamtale, der skal afholdes senest ved udgangen af den 4. fraværsuge. Formålet er at drøfte, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. En mulighedserklæring og en fastholdelsesplan kan også være redskaber, som kan benyttes for at få den sygemeldte medarbejder tilbage i arbejde. Vær også opmærksom på begrænsningerne i helbredsoplysningsloven. Som udgangspunkt må en arbejdsgiver ikke spørge en medarbejder direkte om, hvad vedkommende fejler. Vælger medarbejderen selv at fortælle om sin sygdom, er der intet til hinder for, at I taler om den. Du skal også være opmærksom på, at anden lovgivning (herunder persondataloven og straffeloven mm.) sætter grænser for, hvad du må registrere og videregive af oplysninger og til hvem. HR- og ledelseskonsulenterne i Dansk Erhverv rådgiver og afholder workshops om stresshåndtering og den vanskelige samtale. Arbejdsmiljøkonsulenterne i Dansk Erhverv rådgiver om APV og arbejdsmiljø. Desuden kan ansættelsesretsjuristerne i Dansk Erhverv rådgive om de juridiske forhold i virksomheden. KONTAKT HR og arbejdsmiljøafdelingen på telefon og få hjælp og vejledning om stress. Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv 11

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F DSK De Samvirkende Købmænd Svanemøllevej Hellerup T F

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Sådan spotter du stress og mistrivsel

Sådan spotter du stress og mistrivsel Sådan spotter du stress og mistrivsel Kend de små tegn og reager v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen IGLO: Stress kommer til udtryk og skal håndteres på flere niveauer på arbejdspladsen Individ Gruppe

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 Indhold 1.0 Målsætning 3 2.0 Fakta om stress 4 3.0 Målinger og indikatorer på stress 5 4.0 Konsekvenser for arbejdspladsen 5 5.0 Forebyggelse på arbejdspladsniveau

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle Tlf.: 51 35 51 32 anja@anja- dahl.dk Arbejder indenfor områderne: Psykisk arbejdsmiljø Organisationsudvikling Lederudvikling 18. august 2016 www.anja- dahl.dk 1 Stress

Læs mere

forebyggelse og håndtering af stress

forebyggelse og håndtering af stress forebyggelse og håndtering af stress 2 forebyggelse og håndtering af stress Forord Medarbejderne er Aarhus Universitets væsentligste ressource. For at universitetets medarbejdere kan præstere deres bedste,

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel lederens håndtering af stress hos medarbejderne HR-værktøjer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er stress?... 3 3. Hvad er signalerne på stress?... 4 - Hvordan viser

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Stress STRESS STRESS STRESS STRESS STRESS L I N D H O L M L I N D H O L M. info@lindholm.com www.lindholm.com 1

Stress STRESS STRESS STRESS STRESS STRESS L I N D H O L M L I N D H O L M. info@lindholm.com www.lindholm.com 1 Stress Mads Lindholm Erhvervspsykolog Google: 154.000.000 resultater på 0,5 sekunder Hver 10. dansker føler sig ofte stresset WHO: Stress og depression blandt de største sygdomsfaktorer i 2010 1 Oplevelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Hvad er det for

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

Forandring og stress. forebyggelse og håndtering af stress

Forandring og stress. forebyggelse og håndtering af stress Forandring og stress forebyggelse og håndtering af stress 2 Stress og forandring Forord Medarbejderne er Aarhus Universitets væsentligste ressource. Den psykiske APV på Aarhus Universitet 2009 viste et

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Medlemsinformation nr. 6 2009

Medlemsinformation nr. 6 2009 Medvv Medlemsinformation nr. 6 2009 Læs om PFA Helbredssikring på side 5 - PFA har varslet ændringer fra januar 2010. Stressundersøgelse Erhvervsskolelederne udsendte i samarbejde med PFA pension i slutningen

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Fra stress til trivsel SIGNE TØNNESEN, CHEFKONSULENT LEDERNE

Fra stress til trivsel SIGNE TØNNESEN, CHEFKONSULENT LEDERNE Fra stress til trivsel SIGNE TØNNESEN, CHEFKONSULENT LEDERNE Program Fokus på stress i Lederne Fakta om stress Hvordan kan man spotte og håndtere stress? Fokus på stress i Lederne stress Lederne arbejder

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

NÅR DET HELE HOBER SIG OP

NÅR DET HELE HOBER SIG OP Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere