FADLs skattevejledning Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014"

Transkript

1 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

2 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015

3 3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Aflevering og ændringer... 6 Restskat/overskydende skat... 6 Renteudgifter... 7 Kapitalpension og aldersopsparing... 7 Stipendier/legater... 7 Gaver... 7 Fradrag... 8 Kontingenter... 8 Befordringsfradrag... 8 Bropendlere Færge Rejsefradrag, skattefri rejsegodtgørelse eller fradrag for dobbelt husførelse Hjælp jeg har glemt fradrag i tidligere år! Forhold for udenlandske studerende Øresundsregionen & grænsegængere Bilag Praktiske eksempler på beregning af befordringsfradrag og rejsefradrag Bilag Forskellig fortolkning af rejsefradrag Bilag Rejsebegrebet... 20

4

5 5 Forord Denne skattevejledning er primært skrevet til FADL-medlemmer, der tager vagter eller har lægevikariater. Vejledningen beskriver de fradragsmuligheder, som den typiske lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør m.v. kan gøre brug af. Såfremt du har behov for vejledning ud over disse specifikke områder, findes der en mere omfattende vejledning på Skats hjemmeside under menupunktet Vejledninger. Særligt for lægevikarer kan du finde en del oplysninger på Yngre Lægers hjemmeside Du er også velkommen til at rette henvendelse til FADLs Hovedforening via Vejledningen bliver løbende revideret og opdateret. Denne udgave, til brug for skatteåret 2014, er senest redigeret i april Vi håber, at du som medlem kan drage nytte af vejledningen. FADLs Sekretariat København april 2015

6 6 Årsopgørelse (selvangivelse) SKAT sender dig hvert forår en årsopgørelse, hvoraf din(e) indkomst(er) og fradrag for det seneste år fremgår. Der kan dog være forkerte beløb eller beløb, der mangler, fordi skattevæsenet ikke kender til dem. Det er derfor vigtigt at du, når du modtager årsopgørelsen, altid husker at tjekke de oplysninger, som er fortrykt fra skattevæsenets side. Det er oplysninger om SU, lønindtægt (f.eks. fra Vagtbureauet), renteindtægter og udgifter, ligesom det kontingent, du har betalt til FADL, også skal fremgå af årsopgørelsen (rubrik 50) men check det alligevel. Aflevering og ændringer SKAT har gjort din årsopgørelse tilgængelig den 9. marts Rettelser og/eller tilføjelser til din årsopgørelse skal være indrapporteret senest den 1. maj Hvis du ikke har tilføjelser eller ændringer til de fortrykte oplysninger, du har modtaget, behøver du ikke foretage dig noget. Du bør dog huske, at indrapportere et evt. befordringsfradrag (rubrik 51), hvis du har haft vagter. Har du ændringer til oplysningerne skal du få dem rettet, enten via TastSelv på eller pr. telefon (telefon- og kontrolnummer fremgår af årsopgørelsen), eller ved personlig henvendelse. Restskat/overskydende skat Har du betalt for lidt i skat i løbet af året, skal du betale restskat. Du kan betale din restskat på flere måder alt efter beløbets størrelse. Du kan enten indregne restskatten i næste års årsopgørelse, betale den med dankort på skat.dk under TastSelv, via netbank ved at få et betalingsid på TastSelv eller via et tilsendt indbetalingskort. På din årsopgørelse for 2014, som du modtager i foråret 2015, vil det fremgå, om du har restskat og hvor meget. For helt at undgå at betale renter af evt. restskat for 2014 skal denne restskat være betalt inden 1. januar Du kan også vente med at betale restskatten til du modtager din årsopgørelse, i så fald vil der fra d. 1. januar 2015 til du betaler restskatten blive pålagt en dag-til-dag-rente på 2,9 %. Har du ikke betalt senest d. 1. juli 2015 opkræver SKAT din restskat nu pålagt et procenttillæg på 4,9 %. Restskat til og med kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for Restskat over kr. opkræves i september, oktober og november måned. I begge tilfælde lægges der procenttillæg oveni. På kan du allerede nu regne ud, om du skal have skat retur, eller du skal betale et yderligere beløb til skattevæsenet.

7 7 Renteudgifter Renteudgifter er som udgangspunkt fradragsberettigede i forfaldsåret og også fortrykt på årsopgørelsen. Specifikt med hensyn til renter af SU-lån kan du først trække renterne fra i tilbagebetalingsåret. Til den tid kan du til gengæld fratrække alle påløbne renter Kapitalpension og aldersopsparing Der er sket ændringer i reglerne for kapitalpensioner. I indkomståret 2013 er reglerne ændret således, at du ikke kan få fradrag eller bortseelse for indbetalinger på kapitalpension. Hvis du har en kapitalpension kan du også i 2015 få skatterabat (37,3 % i stedet for 40%), hvis du flytter kapitalpensionen over på en aldersopsparing i et pengeinstitut (aldersforsikring i pensionskasse). En aldersforsikring kan ikke senere ændres til en ratepension eller en livsvarig alderspension, og der ikke gives fradrag eller bortseelse for indbetalinger. Afkastet fra indbetalingen beskattes med 15,3 %. Ratepension Hvis du kommer til at tjene for meget i forhold til SU-fribeløbet, er det stadig muligt at indbetale til en arbejdsgiver administreret ratepension, så du undgår SUtilbagebetaling. Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen, kan der indbetales op til kr. inkl. AM-bidrag (2015). Beløbet bliver ikke medregnet i den skattepligtige indkomst der videregives til SU. Stipendier/legater Det beløb du har modtaget i SU i løbet af 2014, vil fremgå af årsopgørelsen (rubrik 16). Andre legater er skattepligtige, rejselegater er dog skattefrie, når de anvendes til at rejse. Gaver Det er muligt, at fradrage (rubrik 55) gaver til foreninger, organisationer, institutioner mv., hvis midler anvendes til almenvelgørende formål. Fradragsgrænsen er på kr. i 2014 og på kr. i 2015.

8 8 Fradrag Generelle regler om fradrag i den skattepligtige indkomst. Fradrag på årsopgørelsen er som udgangspunkt betinget af, at de er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten, som det er beskrevet i Statsskattelovens 6, litra a. Det betyder bl.a., at du ikke kan få fradrag for udgifter, du har i forbindelse med dit studium. Til gengæld kan du få fradrag for de udgifter, du har, når du ved siden af studiet har en lønindtægt f.eks. som vagttager for Vagtbureauet eller i et lægevikariat. Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter (rubrik 58) kan kun fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Beløbet skal dog i 2014 overskride en bundgrænse på kr., før der kan blive tale om fradrag dvs. du kan trække fra i skat. Bundgrænsen på kr. i 2014 betyder, at øvrige lønmodtagerudgifter skal overstige kr., før du kan trække dem fra i skat. Denne begrænsning gælder dog ikke for befordringsudgifter (rubrik 51), fagforeningskontingenter (rubrik 50) eller bidrag til A-kasse (rubrik 52). Kontingenter Kontingenter til fagforeninger og andre faglige sammenslutninger kan fradrages (rubrik 50) i den skattepligtige indkomst. Kontingenter til arbejdsløshedskasse er ligeledes fradragsberettiget. Disse oplysninger er fortrykt på din årsopgørelse. Du skal dog være opmærksom på, at du maksimalt kan fratrække kr. i 2014 kr. for fagforeningskontingent (6.000 kr. i 2015). Befordringsfradrag Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat. Det er vigtigt, at du skelner mellem tilfælde hvor du enten: - Selv betaler for transporten - FADL betaler transporten eller yder refusion Såfremt du selv betaler for transporten, kan du få fradrag for dette. Fradraget kaldes befordringsfradrag og beregnes ud fra hvor mange kilometer, du har frem og tilbage og i hvor mange dage om året, det drejer sig om. Satserne for befordringsfradrag i 2014 er følgende: De første 24 km: Intet fradrag km: 2,10 kr./km. Over 120 km: 1,05 kr./km. Over 120 km i visse udkantskommuner: 2,10 kr./km for alle km over 24. Hvis du har en indtægt på mindre end kr. i 2014 ( kr. i 2015), får du et ekstra befordringsfradrag på 33 % af det normale befordringsfradrag. Det ekstra befordringsfradrag kan højst udgøre kr. i 2014 og nedsættes gradvist for

9 9 indkomster over kr. til kr. (2015: kr., nedsættes for indkomster over kr. til kr.) Skat beregner automatisk det ekstra fradrag. Såfremt transport foregår i egen bil, og der ikke er ydet refusion, er taksterne for befordringsfradrag som ovenfor beskrevet. Befordringsfradraget skal du kunne sandsynliggøre/dokumentere via dine lønsedler. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere, at du har tilbagelagt den pågældende strækning over for skattevæsenet. Er der tale om en ekstraordinær lang strækning, eksempelvis i forbindelse med et lægevikariat, er det en god idé også at føre et kørselsregnskab. Det vil sige, at du skal gemme benzinkvitteringer og/eller togbilletter, så du overfor skattemyndighederne yderligere kan sandsynliggøre, at du rent faktisk har kørt x kilometer på x dage. Du kan bag i hæftet se, hvordan du beregner befordringsfradraget (Bilag 1). Såfremt FADL helt eller delvist betaler for din transport, kan dette ske på 3 måder. 1. FADL betaler fuldt ud for din rejse med offentlig transport. Her kan du ikke få befordringsfradrag, idet SKAT ikke giver befordringsfradrag for arbejdsgiverbetalte rejser. 2. FADL betaler din transport med bil efter reglerne om skattefri rejsegodtgørelse. Her kan du heller ikke få befordringsfradrag, idet din arbejdsgiver betaler din rejse. 3. Du betaler selv for rejsen med offentlig transport, men FADL refunderer dine omkostninger. Her kan du fratrække befordringsfradrag. Dette skyldes, at arbejdsgiveren refunderer dine rejseomkostninger, men at dette bliver et supplement til din personlige indkomst, hvorfor du bliver beskattet af beløbet. Du skal være opmærksom på, at beløbet også indgår i dit fribeløb ved siden af SU.

10 10 Bropendlere Bropendlere har et særligt fradrag. Der gives almindeligt kilometerfradrag og derudover - som kompensation for broafgiften - gives: Ekstra fradrag ved Storebælt Hvis du benytter kollektive transportmidler til passage af Storebælt, gives der et fradrag på kr. 15,-/passager (altså tog/ bus). Ved passage i egen bil eller motorcykel er fradraget kr. 90,-/passager. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere udgifterne i form af kvittering for betalt togbillet/ broafgift. Ekstra fradrag ved Øresund Hvis du benytter kollektive transportmidler til passage af Øresund, gives der et fradrag på kr. 8,-/passager (altså tog/bus). Ved passage i egen bil eller motorcykel er fradraget kr. 50,- pr. passage. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere udgifterne i form af kvittering for betalt togbillet/broafgift. Færge Udover det almindelige befordringsfradrag kan du få fradrag for dokumenterede udgifter til færge- eller ruteflytransport, der indgår i den normale transportvej mellem hjem og arbejde. Færge- og ruteflyfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag (se bilag 1, eksempel 3)

11 11 Rejsefradrag, skattefri rejsegodtgørelse eller fradrag for dobbelt husførelse Når man rejser langt for at overtage en midlertidig ansættelse, så kan man opnå kompensation for de ekstra kost- og logi udgifter, som er forbundet med opgaven. Transporten til det midlertidige arbejdssted og arbejdstiden skal samlet set væsentligt vanskeliggøre dine muligheder for at overnatte hjemme (se bilag 2). Kompensationen ydes enten som en skattefri godtgørelse fra arbejdsgiveren, som et skattefradrag for den ansatte eller som fradrag for de faktiske udgifter. Standardtaksterne i ligningslovens 9A, stk. 2 for rejsefradraget og skattefri rejsegodtgørelse fra arbejdsgiveren er (2014): - Ophold/logi: 199 kr./døgn - Fortæring/kost: 464 kr./døgn - Fortæring/kost: 19,33 kr./time (1/24 af døgnfradraget) Både rejsefradrag efter standardtaksterne eller efter de faktiske udgifter(rubrik 53 på årsopgørelsen) kan maksimalt fratrækkesmed kr. i ( kr. i 2015). Rejsefradraget ydes, når arbejdsgiveren ikke yder fuld eller delvis dækning af rejseudgifterne. Fradraget kompenserer dig for de merudgifter, du har i forbindelse med erhvervelsen af din indtægt til hhv. ophold og fortæring ved midlertidig ansættelse. Endvidere er det en betingelsen for at få godkendt fradraget er, at du er væk fra og ikke har mulighed for at benytte din sædvanlige bopæl i mere end 24 timer inklusiv en overnatning. For at kunne dokumentere dit kostfradrag, skal du kunne forevise dine lønsedler. På denne måde kan du nemlig dokumentere, at du har udført arbejdet. Skattefri rejsegodtgørelse Arbejdsgiverens skattefri rejsegodtgørelse kan højst ydes med de nævnte standardsatser, men der er ingen samlet årlig øvre grænse for den skattefri godtgørelse. I bilag 2 finder du eksempler og en nærmere forklaring af rejsefradragsreglerne. Rejsefradraget kan f.eks. være relevant for dig, hvis du ansættes i lægevikariat godt 100 km væk fra din sædvanlige bopæl. Dobbelt husførelse Der kan gives et ugentligt fradrag på 400 kr. eller dækkes faktiske udgifter ved dobbelt husførelse ved ansættelse i en midlertidig stilling, hvor lønmodtageren indlogerer sig i anden bolig og hvor afstanden til bopælen er så lang, at det ikke anses for rimeligt at vedkommende overnatter på bopælen. Endvidere er det en betingelse for fradraget, at lønmodtageren er gift, samlevende (mindst 1 år) eller enlig forsøger. Dobbelt husførelse er et alternativ til rejsefradraget og samlet kan der højst gives fradrag for kr. i 2014 ( kr. i 2015).

12 12 Øvrige lønmodtagerudgifter Rubrik 58/449 på årsopgørelsen/selvangivelsen omfatter andre jobrelaterede udgifter. Det kan være fodtøj, stetoskop, bøger, faglitteratur, håndholdte computere og andet. Fradrag er dog kun relevant, hvis du er kommet op over bundfradraget på kr i 2014 (5.700 kr. i 2016). Dette fradrag inkluderer dog ikke befordringsudgifter (rubrik 51), fagforeningskontingenter (rubrik 50) eller bidrag til A-kasse (rubrik 52). Du skal altid huske på, at det skal være udgifter, der er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten. Det vil sige, at de afholdte udgifter skal være relateret til en indtægt og altså ikke til dit studie. Fradraget kan aldrig overstige indtægten. Yngre Læger har gennem årene ført en del sager vedr. lægers skattefradrag for faglitteratur indkøbt til brug i deres arbejde. Tidligere har det nemlig ikke været muligt at fradrage faglitteratur, men i en dom fra 17. marts 1986 har Østre Landsret udtalt, at der ikke er hjemmel til at nægte fradrag med begrundelse i, at faglitteraturen er tilgængelig på arbejdspladsen. Fradragsmuligheden er særligt relevant for dig, der arbejder som lægevikar, da det ved vagtstart ofte forudsættes, at du selv medbringer stetoskop og reflekshammer samt faglitteratur f.eks. medicinsk og kirurgisk lommekompendium, medicinfortegnelse m.v. Det kan være en god ide, at du eventuelt indhenter en erklæring fra overlægen, som godtgør at anskaffelsen af eksempelvis den foretrukne faglitteratur er nødvendig for varetagelsen af stillingen. Forudsat at du dokumentere samlede lønmodtagerudgifter på over kr. (2014) kan du også fradrage udgifter ved overarbejde. Typiske udgifter til spisning, når overarbejdet er udført uden varsel, sker i tilslutning til normal arbejdsdag og varer mindst 3 timer ud over den normale arbejdstid. Uens praksis Der er imidlertid en meget uens praksis landet over for, hvad der præcist kan fradrages. Kort fortalt handler det om, at nogle skattekontorer er mere large end andre. Hvis du vil være helt sikker, kan du kontakte dit lokale skattekontor og få en forhåndsgodkendelse (bindende ligningssvar) på dine fradrag (se også Bilag 2).

13 13 Hjælp jeg har glemt fradrag i tidligere år! Opdager du, at du har glemt at fratrække fradrag fra tidligere år, kan du nå at rette op på skaden. Du kan sammen med årsopgørelsen eller separat skrive til skattevæsnet, hvor du gør opmærksom på de glemte fradrag (husk selvfølgelig at medsende relevant dokumentation herfor!). Du kan dog kun få rettet din opgørelse med 3 års tilbagevirkende kraft. Forskellige tolkninger lokalt De lokale skattekontorer har forskellig tolkning af rejsegodtgørelse. Der er fortsat en række gråzoner for, hvornår denne fradragsret kan bruges. Alternativt kan der være mulighed for at få fradrag for dobbelt husførelse, enten efter faktiske afholdte udgifter eller en standardsats på 400 kr. pr. uge. Fradragsret for dobbelt husførelse forudsætter bl.a., at du på grund af dit arbejde opretholder dobbelt husførelse, dit arbejde skal være midlertidigt (tidsbegrænset), at du er gift, samlevende eller enlig forsørger, og afstanden mellem boligerne skal være så stor, at det ikke vil være rimeligt at skulle rejse frem og tilbage hver dag. Du skal derfor være opmærksom på dette, når du udfylder din selvangivelse. Du kan læse mere om forskellig praksis ved rejsegodtgørelse bag i hæftet (Bilag 2).

14 14 Forhold for udenlandske studerende Personer uanset nationalitet med bopæl eller ophold i mindst seks måneder i Danmark har fuld skattepligt til Danmark. Hvis du har fuld skattepligt til Danmark, skal du betale skat af dine lønindtægter i forbindelse med vagter i Danmark. Hvis du derimod har bopæl i udlandet f.eks. i Sverige men har vagter og derfor lønindkomst i Danmark, har du igen uanset nationalitet begrænset skattepligt i forhold til Danmark for så vidt angår lønindkomst fra arbejde i Danmark. Undtagelser fra denne regel kan findes i de såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. Som begrænset skattepligtig til Danmark kan du få fradrag for udgifter, der vedrører den indtægt, der er optjent i Danmark. Du har pligt til at opgive dine indtægter fra Danmark på selvangivelsen ( Selvangivelse for begrænset skattepligtige ) til skattevæsenet. Øresundsregionen & grænsegængere Hvis du bor i udlandet (fx Sverige), men har dit faste job i Danmark og jævnligt rejser frem og tilbage, er du grænsegænger. Hvis du som grænsegænger erhverver den største del af din indkomst ved arbejde i Danmark (mere end 75 %), har du mulighed for at få samme adgang til fradrag for udgifter vedrørende personlige og familiemæssige forhold (fx renteudgifter, børnebidrag og kontingent til fagforening og A- kasse) som fuldt skattepligtige personer med bopæl her i landet. Som begrænset skattepligtig til Danmark kan du hvis mindst 75 % af din samlede indkomst stammer fra lønindtægter fra arbejde i Danmark vælge at blive behandlet efter de særlige grænsegængerregler. Det betyder, at du behandles som fuld skattepligtig til Danmark og derved kan få adgang til yderligere fradragsmuligheder i indkomsten fra Danmark. Særlige blanketter til skattevæsenet i forbindelse med til- og fraflytning kan du finde på

15 15 Du skal da udfylde en særlig blanket (04.031) Supplement til selvangivelse for begrænset skattepligtige. Du kan hente blanketten på eller få den hos din kommune. Nyttige oplysninger kan i øvrigt findes under Skat i Øresundsregionen på under Borger eller ved kontakt til skats kontor i København, Sluseholmen 8 b, 2450 København SV, tlf eller Skat i Øresundsregionen er en service til dig, der bor i Sverige og modtager indkomster fra Danmark. De tager sig af din skatteligning og forskudsregistrering. Desuden besvarer Skat spørgsmål om skatteforhold i forbindelse med arbejde i hele Øresundsregionen, så du er velkommen til at henvende dig, hvis du bor i Danmark og overvejer at søge arbejde i Sverige.

16 16 Bilag 1 Praktiske eksempler på beregning af befordringsfradrag og rejsefradrag 1. Befordringsfradrag - udenbys vagt anvist af FADLs Vagtbureau Aarhus eller lægevikar bosiddende i Aarhus: En vagttager dækker i 2014, 3 vagter i træk i Aalborg med overnatning/hvile ind imellem. Mandag kl påbegyndes første vagt. Onsdag kl afsluttes sidste vagt. Beregning: Aarhus Aalborg 120 km 2 = 240 km Befordring 240 km 24 km = 216 km De første 24 km: intet fradrag Fradrag for km (dvs. 96 km): 96 2,10 kr. = 201,60 kr. Fradrag for km (dvs. 120 km): 120 1,05 kr. = 126,00 kr. Samlet befordringsfradrag: 327,60 kr. Dette er ikke omfattet af bundfradraget, men fradrages i rubrik 51 på årsopgørelsen. 2. Rejsefradrag (ophold og fortæring, 2014) Afgang Aarhus mandag kl. 6:00. Hjemkomst Aarhus onsdag kl Ønsker du at medregne rejsefradrag i din årsopgørelse, er det vigtigt du læser Bilag 2. Fradraget er i 2014 på maks kr. Beregning: 2 døgn 464 kr. = 928 kr. 18 timer 19,33 kr. (1/24 af 455) = 347,94 kr. Fradrag, rejsegodtgørelse: 1275,94 kr. Hertil kommer 199 kr. pr. døgn for logi (logigodtgørelsen kan blive begrænset til den faktisk afholdte udgift)

17 17 3. Befordring og rejsefradrag - færge (ophold og fortæring, 2014) Afgang København mandag kl. 6:00. Hjemkomst København onsdag kl Ønsker du at medregne rejsefradrag i din årsopgørelse, er det vigtigt du læser Bilag 2. Beregning - rejse: 2 døgn 464 kr. = 928 kr. 18 timer 19,33 kr. (1/24 af 455) = 347,94 kr. Fradrag, rejsegodtgørelse: 1275,94 kr. Hertil kommer 199 kr. pr. døgn for logi (logigodtgørelsen kan blive begrænset til den faktisk afholdte udgift). Fradraget er på maks kr. Beregning - befordring: København Rønne 93 km 2 = 186 km Befordring 186 km 24 km = 162 km De første 24 km: intet fradrag Fradrag for km (dvs. 96 km): 96 2,10 kr. = 201,60 kr. Fradrag for km (dvs. 66 km): 66 1,05 kr. = 69,30 kr. Færge = kr. 272,00 Samlet befordringsfradrag: 542,90 kr.

18 18 Bilag 2 Forskellig fortolkning af rejsefradrag Skatteankenævnet i Aarhus har i nogle konkrete sager vedr. lægevikariater nægtet skattefradrag for rejseudgifter. Begrundelsen har fra Skatteankenævnet været, at de anser det for muligt at overnatte i den sædvanlige bolig. Skatteankenævnet begrundede sine afgørelser med: at transporttiden skal opgøres ud fra det eller de hurtigste almindelige befordringsmidler, hvilket i praksis vil sige bil og brug af Krak.dk til udregning af køretiden at rejsetiden i bil ikke overstiger 120 minutter (hver vej) mellem den sædvanlige bolig og det midlertidige tjenestested. FADL har været uenig i denne praksis, men Landsskatteretten stadfæstede den 21. februar 2005 skatteankenævnets afgørelse. Til gengæld er der efterfølgende den 23. november 2005 afsagt dom i den såkaldte Metrosag i Østre Landsret. Det er bl.a. herved blevet fastslået, at skatteankenævnets praksis ikke er holdbar i alle tilfælde. Dette gælder især den såkaldte 120- minutters regel, idet Landsretten godkendte fradrag for rejseudgifter, selvom en lønmodtagers transporttid kun udgjorde ca. 1½ time. Selvom afgørelsen fortsat ikke afklarer alle tvivlsspørgsmål, tyder afgørelsen på, at en arbejdstid på 10 timer eller derover dagligt fører til sammen med en transporttid på 1½ time hver vej, at det ikke vil være muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl, og at også du i en sådan situation vil være berettiget til rejsefradrag, hvis du reelt har overnattet et andet sted end den sædvanlige bopæl. En fortolkning der fører til samme resultat består i, at tage udgangspunkt i hviletidsreglen på 11 timer. Hvis transport og arbejdstid forhindrer dig i at være på din sædvanlige bopæl i 11 timer i døgnet, så er du berettiget til rejsefradrag. Ved vurderingen af transporttiden tager skat udgangspunkt i det hurtigste transportmiddel. Fradrag for logi FADL har modtaget en del medlemshenvendelser om I logigodtgørelsen på 199 kr. pr. døgn., fordi de lokale Skattemyndigheder har forskellig praksis. Nogle skattekontorer godkender fuld logigodtgørelsen uden videre, mens andre kun har accepteret en godtgørelse svarende til

19 19 eksempelvis udgiften til et lægevikarvagtværelse (486,36 pr. måned / 20,27 pr. døgn i 2014). Tommelfingerregel En nylig afsagt afgørelse fra Skatteankenævnet ( ) for en lægestuderende vedr. at kunne få fradrag under rejsebegrebet er, at hvis du ikke har mulighed for at kunne overnatte på din bopæl i minimum 11 timer er du berettiget til kostgodtgørelsen på 464 kr. pr. døgn (2014). Tidligere tommefingerregel om, at hvis der er mere end 2 timer i bil mellem din sædvanlige bopæl og dit midlertidige arbejdssted er herved bortfaldet. Den pågældende sag var ved arbejde på Sønderborg Sygehus og bopæl i Aarhus. Det er en videreførelse af Metro-dommen, hvor der var omkring 100 km til arbejdsstedet og 1½ times transport hver vej og lange arbejdsdage. Dette vil sandsynligvis være tilfældet, hvis du har haft en arbejdstid på 10 timer eller derover og rent faktisk har overnattet et andet sted end den sædvanlige bopæl (i nærheden af arbejdsstedet), og hvis du på grund af arbejdstidens længde og transporttiden ikke har mulighed for at være på din bopæl 11 timer i døgnet. På nogle skattekontorer må du dog forvente, at logigodtgørelsen på 199 kr. (2014) bliver begrænset til det, du har betalt for vagtværelset. Hvis du i 2015 får et lægevikariat og er i tvivl om, hvorvidt du kan få skattefri kostog logigodtgørelse, er det en god ide, at bede skattemyndigheden om et såkaldt bindende ligningssvar. Dobbelt husførelse Hvis betingelserne for rejsefradrag ikke er tilstede kan du evt. forespørge, om du kan få fradrag for dobbelt husførelse, hvis dit lægevikariat strækker sig over 13 uger. Her er det dog endvidere en forudsætning, at du er gift, samlevende, herunder samlevende af samme køn eller enlig forsørger. Når du har afklaret mulighederne for rejsefradrag eller fradrag for dobbelt husførelse kan du vurdere, hvorvidt du hellere vil køre frem og tilbage og opnå befordringsfradrag i stedet for at leje bolig/værelse ved arbejdsstedet. Et bindende ligningssvar koster i kr., og giver dig sikkerhed for, at skattemyndigheden er enig i dine dispositioner. Man får gebyret tilbage, hvis anmodningen om forhåndsbesked afvises. Hjælp andre medlemmer! Send dit ligningssvar til FADL Da vi følger skattemyndighedernes praksis tæt, vil vi være meget taknemmelige for en kopi af dit bindende ligningssvar. Send svaret til eller: FADL, Hovedforeningen Blegdamsvej København N

20 20 Bilag 3 Rejsebegrebet At være på rejse omfatter den situation, hvor du har en midlertidig ansættelse direkte på en arbejdsplads, når det medfører, at du derfor ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl i mindst 11 timer. Rejsen fra sædvanlig bopæl skal vare mindst 24 timer og indbefatte en overnatning. Når det herudover konkret skal afgøres, om der foreligger en fradragsberettiget rejse i den situation, hvor lønmodtageren selv har valgt at arbejde på et midlertidigt arbejdssted, skal det bedømmes, om afstanden mellem den pågældende lønmodtagers bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke muliggør, at lønmodtageren kan overnatte på sin sædvanlige bopæl. Denne bedømmelse må ske ud fra en objektiv vurdering af, om lønmodtageren ved hjælp af et eller flere befordringsmidler, for eksempel bil, tog eller bus vil kunne tilbagelægge strækningen mellem sin sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted indenfor et tidsrum, der muliggør, at lønmodtageren kan nå at sove hjemme på bopælen. Særligt vurderingen af, hvornår afstanden mellem sædvanlig bopæl og arbejdsstedet betyder, at overnatning på sædvanlig bopæl ikke har været mulig, giver anledning til en række overvejelser, og der verserer p.t. en række sager til behandling i Landsskatteretten, hvor netop afstanden er problemet. Østre Landsret har i en dom af 23. november 2005, i den såkaldte Metrosag, truffet en afgørelse i to ensartede sager, hvor afstanden var på omkring 100 km og 1½ time hver vej. Det blev fastslået, at denne afstand ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne om at være på rejse, men der blev givet fradrag på de særlige arbejdsdage, hvor arbejdstiden løb op over 10 timer. Der foretages således en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på afstand, transporttid, arbejdstid samt mødetid næste dag. Dette illustreres tillige af en sag, som omhandlede en læge, som pga. tilkaldevagt ikke kunne overnatte på sædvanlig bopæl. Landsskatteretten fastslår i kendelse af 14. oktober 2005, at den pågældende læge, på grund af afstanden mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen, var nødt til at overnatte så tæt på sygehuset, at tilkaldsforpligtelsen i henhold til ansættelsesvilkårene (½ time) kunne opfyldes.

21 21 Der var tale om 24 timers vagter. YLs advokat fremhævede under sagen, at netop arbejdets karakter nødvendiggjorde overnatning i nærheden af arbejdsstedet. I den konkrete sag blev der alene givet fradrag for de døgn, hvor den pågældende havde tilkaldevagt, idet afstanden ikke i øvrigt var tilstrækkelig til generelt at godkende fradraget. Midlertidigt arbejdssted Fradragsretten forudsætter ansættelse ved midlertidigt arbejdssted. Hvornår et arbejdssted kan anses for midlertidigt i relation til rejsebegrebet, må afgøres konkret ud fra en pågældende lønmodtagers ansættelses- og/eller arbejdsforhold. Landsskatteretten har i en kendelse afsagt 24. april 2001 fundet, at ansættelse i turnusstilling må sidestilles med et midlertidigt arbejdssted. Turnuslægen i den pågældende sag var derfor berettiget til at foretage fradrag for kost og logi efter standardsatserne. Kendelsen er afsagt med henvisning til ligningslovens 9, stk. 5, der på det omhandlede tidspunkt var den relevante bestemmelse. Den senere ændring af loven, herunder indsættelsen af 9A, har imidlertid ikke tilsigtet en ændret fortolkning af begrebet midlertidigt arbejdssted. Kendelsen, der er tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen, må således fortsat være rette fortolkning i relation til læger i KBU-stillinger. Med hensyn til hvor lang tid et arbejdssted kan anses for midlertidigt, er reglerne ændret siden Landsskatterettens kendelse. Adgangen til at fradrage udgifter til logi med faktiske udgifter eller efter standardsatserne er ikke underlagt særlige tidsbegrænsninger. Der kan derfor fradrages for udgifter til logi i den tid, den midlertidige stilling varer, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt. Fradrag for udgifter til kost og småfornødenheder med faktisk afholdte (og dokumenterede) udgifter kan fradrages tilsvarende under der midlertidige stilling. Derimod er fradrag for udgifter til kost og småfornødenheder efter standardsatserne begrænset til 12 måneder. jf. 9A, stk. 5 Der kan imidlertid anerkendes fradrag også udover de 12 måneder, såfremt der sker et arbejdsstedsskifte.

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2017 3 FORORD Denne skattevejledning er især skrevet til FADL-medlemmer, der tager FADL-vagter eller har lægevikariater. Vejledningen beskriver de fradragsmuligheder, som den

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Program Skattepligt Særregler Skattepersonnummer Fradrag Forenklet selvangivelse Fuld/begrænset skattepligt og dobbelt domicil Grænsegængerregler Anmodning om skattepersonnummer/skattekort

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der har i mange år været fastsat regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Invalide og kronisk syge har ret til befordringsfradrag efter særlige, lempelige regler om fradrag for

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FADL 2007. Den lille røde for lægevikarer

FADL 2007. Den lille røde for lægevikarer FADL 2007 Den lille røde for lægevikarer Skrevet af Andreas H. Lundh Redigeret af Sofie Amalie Simonsen, Torben Conrad, Bo Christensen og Pedro P.H. Lopez, forår 2007 Layout: Pedro P.H. Lopez Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere