_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD"

Transkript

1 _FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD

2 _FOL 21/10/03 10:40 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år... 6 Unge omfattet af undervisningspligt forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver... 7 Erhvervspraktikanter... 7 Arbejdstid... 7 Underretning til forældre og kommune... 8 ANDEN DEL Unge på 15, 16 og 17 år, som har opfyldt deres undervisningspligt... 9 Maskiner og tekniske hjælpemidler forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver Arbejdsgiverens egne børn (familievirksomheder) Traktorkørsel Stoffer og materialer Fysiske belastninger Unge under uddannelse Arbejdstid Henvisninger til love, bekendtgørelser, AT meddelelser mv Skema, arbejds- og hviletid

3 _FOL 21/10/03 10:40 Side 3 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord er et råd bestående af arbejdsmarkedets parter. Rådet er oprettet i henhold til arbejdsmiljøloven og godkendt af Arbejdsministeren. Branchearbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at udarbejde branchevejledninger om arbejdsmiljøspørgsmål inden for jordbruget. Denne branchevejledning er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget er nedsat af Branchearbejdsmiljørådet og medlemmerne repræsenterer: Specialarbejderforbundet i Danmark, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Dansk Funktionærforbund, HK Industri, Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug, Ledernes Hovedorganisation, Skovog Naturstyrelsen, Danske Anlægsgartnermestre, Landog Skovbrugets Arbejdsgivere og Gartneribrugets Arbejdsgiverforening. Vejledningen har været forelagt til udtalelse i Arbejdstilsynet og godkendt af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i september Vejledningen er udarbejdet på baggrund af de love og bestemmelser, som findes inden for området. Vejledningen indeholder desuden gode råd fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg til virksomheder og medarbejdere inden for jordbrugsområdet. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Karl Mikkelsen formand Johnny Ulff Larsen næstformand 5. udgave oktober

4 _FOL 21/10/03 10:40 Side 4 INDLEDNING Vejledningen er opdelt i 2 dele. Første del om unge under 15 år, samt unge, der ikke har opfyldt undervisningspligten, og anden del om årige, der har opfyldt undervisningspligten, som udfører arbejde i jordbruget. Vejledningen indeholder for de enkelte aldersgrupper eksempler på arbejdsopgaver, som de må udføre, eksempler på farligt arbejde som de ikke må udføre samt arbejds- og hviletidsbestemmelser. De røde og grønne lister viser henholdsvis forbudte og tilladte arbejdsopgaver. Listerne er ikke udtømmende. Vejledningen er en hjælp til at forstå reglerne om unges arbejde. 4

5 _FOL 21/10/03 10:40 Side 5 FØRSTE DEL Vejledningens første del gælder for børn og unge under 15 år, samt unge, der stadig er omfattet af undervisningspligten. Dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses eksamen. I henhold til arbejdsmiljøloven er det hovedreglen, at unge mennesker skal være fyldt 15 år og have opfyldt undervisningspligten for at have erhvervsmæssigt arbejde. Det er dog tilladt at beskæftige 13 og 14-årige ved nogle former for hjælpearbejde. For alle unge gælder, at de skal have grundig oplæring og instruktion i arbejdet. Reglerne vedrører beskæftigelse af unge for en arbejdsgiver, herunder også arbejde i arbejdsgiverens private husholdning samt arbejde, der udelukkende udføres af medlemmer i arbejdsgivers familie, og som hører til husstanden. Reglerne finder ikke anvendelse på lejlighedsvist og kortvarigt arbejde, hvis det er ufarligt for den unge. 5

6 _FOL 21/10/03 10:40 Side 6 BØRN UNDER 13 ÅR Børn under 13 år må generelt ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde. Det skal normalt ikke opfattes sådan, at børn ikke må hjælpe en far eller mor med et eller andet "stykke arbejde", sålænge der ikke er tale om erhvervsmæssigt arbejde. Særlige regler Politiet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle aktiviteter, som f.eks. sportsaktiviteter, teaterforestillinger, koncerter, cirkus, radio og TV eller ved optagelse af film. Tilladelsen gives af politimesteren i den politikreds, hvor aktiviteten skal finde sted. UNGE PÅ 13 OG 14 ÅR, SAMT UNGE OMFATTET AF UNDERVISNINGSPLIGTEN Hovedreglen er, at unge på år samt unge omfattet af undervisningspligten ikke må udføre arbejde. Børn, der er fyldt 13 år må dog udføre lette arbejdsopgaver under fornuftig hensyntagen til deres fysiske formåen. Reglerne gælder også for unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt. 6

7 _FOL 21/10/03 10:40 Side 7 Tabel 1 Tabel 2 Forbudte arbejdsopgaver. Farligt arbejde, som årige og undervisningspligtige unge ikke må arbejde med: arbejde med maskiner, herunder traktorer, motorredskaber, motorplæneklipper og havefræser arbejde i siloer, gylle- og ajlebeholdere håndtering af tunge byrder betjening af mekaniske anlæg arbejde i farlig nærhed af maskiner og mekaniske anlæg arbejde i lokaler, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer arbejde med farlige stoffer og materialer, herunder rengørings- desinfektions- og bekæmpelsesmidler bekæmpelse af ukrudt med ukrudtsbrænder, damp og lign. Tilladte arbejdsopgaver. Som eksempel på arbejdsopgaver kan nævnes følgende: lettere fodrings- og rensningsarbejde i landbruget pasning af mindre husdyr (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr f.eks. mink) lugning og hakning kartoffelopsamling bær- og frugtplukning plantning, opbinding og lignende arbejde lettere arbejde med specialafgrøder, f.eks. plukning af tulipanhoveder, optagning af løg og lignende kogleopsamling malearbejde med maling med MAL-kode 00-1 eller 0-1 eller maling, som indeholder mindre end 0,5% organiske opløsningsmidler, dog ikke sprøjtemaling. ERHVERVSPRAKTIKANTER Unge, der er fyldt 13 år må under kortvarig erhvervspraktik udføre andre lignende former for arbejde end dem, der er nævnt i tabel 2. ARBEJDSTID Arbejdstiden ved lettere arbejde må højst udgøre følgende: 2 timer på skoledage 7 timer på skolefridage 12 timer om ugen, i uger med skoledage den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end 35 timer i andre uger end skoleuger Hviletid/fritid de skal have mindst 2 sammenhængende fridøgn pr. uge de skal have mindst 14 timers sammenhængende hvile hver dag. Der må ikke arbejdes mellem kl. 20 og kl. 6. 7

8 _FOL 21/10/03 10:40 Side 8 UNDERRETNING TIL FORÆLDRE OG KOMMUNE Underretning af forældrene om ansættelse af unge under 15 år (Underretning af forældremyndigheden skal ske, når medarbejderen er under 15 år eller i den undervisningspligtige alder). Den ansatte Navn: Adresse: Underretningspligt til forældre Arbejdsgiveren skal underrette forældrene ved ansættelse af unge under 15 år eller unge, som fortsat er undervisningspligtige. Denne underretning skal angive arbejdstidens længde, mulige ulykkes- og sygdomsfarer samt de trufne sikkerhedsforanstaltninger på virksomheden. Fødselsdato: er pr. ansat hos (dato) Arbejdsgiver Navn: Adresse: Oplysninger om ansættelsesforholdet Arbejdstidens længde er: Arbejdet kan medføre følgende ulykkes- eller sygdomsfarer: Der er truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger: (arbejdsgivers stempel/underskrift) Underretningspligt til kommunen Arbejdsgiveren skal underrette kommunen ved ansættelse af unge under 18 år, hvis arbejdet varer i mindst 3 sammenhængende måneder og udgør mindst 37 timer om ugen. Kommunerne skal ikke underrettes, hvis ansættelsen indgår i en uddannelsesaftale. Underretning af kommunen om ansættelse af unge under 18 år (Underretning af kommunen skal ske, når medarbejderen har arbejdet mindst 37 timer om ugen i mindst 3 sammenhængende måneder. Underretning kan undlades, hvis ansættelsen indgår som et led i en uddannelse). Den ansatte Navn: Adresse: Fødselsdato: har været ansat fra Arbejdsgiver Navn: Adresse: (dato) hos Eksempler på 2 blanketter, som kan anvendes til underretning af henholdsvis forældre og kommune. (arbejdsgivers stempel/underskrift) 8

9 _FOL 21/10/03 10:40 Side 9 ANDEN DEL UNGE PÅ 15,16 OG 17 ÅR, SOM HAR OPFYLDT UNDERVISNINGSPLIGTEN Vejledningens anden del gælder for erhvervsmæssig beskæftigelse af unge på 15, 16 og 17 år, som har opfyldt undervisningspligten. Vær dog opmærksom på at unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt, dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses afgangseksamen, skal følge reglerne for årige. Generelt gælder der for beskæftigelse af unge under 18 år, at arbejdsgiveren skal være omhyggelig med oplæring og instruktion, under behørig hensyntagen til, at der ofte vil være tale om uerfaren arbejdskraft. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en voksen. 9

10 _FOL 21/10/03 10:40 Side 10 MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Der findes en række arbejdsopgaver, der betragtes som farligt arbejde og derfor ikke må udføres af personer under 18 år. Som udgangspunkt er det således forbudt unge under 18 år at arbejde med hurtigtgående skærende værktøj og maskiner med stempellignende bevægelser. Kun hvor disse tekniske hjælpemidler er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, er det tilladt unge årige at arbejde med sådanne tekniske hjælpemidler. Inden for jordbruget findes en række maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler, som unge under 18 år ikke må beskæftiges med. I tabel 3 er nævnt nogle af disse. Listen er ikke udtømmende, men eksemplerne skal give en idé om, hvilke typer maskiner og redskaber, der tænkes på. 10 Forbudte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner som unge under 18 år ikke må beskæftige sig med: motorkædesave motorhækklippere kratryddere traktorer, som er forsynet med spil traktorer, som er forsynet med frontlæssere traktorer, som er forsynet med graveaggregat traktorer, som er forsynet med palleløftere selvkørende mejetærskere rendegravere gaffeltrucks slåmaskiner finsnittere sneslynger brændekløvere flishuggere skovningsmaskiner håndførte haveredskaber, f.eks. havefræsere arbejde med slagboremaskiner og rystepudsere udover 30 min. pr. dag smøring, rengøring og vedligeholdelse af motorer og maskiner, hvor de bevægelige dele kan forårsage personskade el- og gassvejsning damp- og gasbrændere og lign. søm- og boltpistoler Tabel 3

11 _FOL 21/10/03 10:40 Side 11 Tabel årige Inden for jordbrugsområdet er aldersgrænsen for arbejde med visse maskiner og redskaber nedsat fra 18 år til 16 år. Tilladte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner, som unge på 16 og 17 år må beskæftige sig med fremgår af tabel 4. fodervogne, som drives med forbrændnings- eller elektromotor selvkørende mejetærsker, hvis den unge har traktorkørekort traktormonteret fræser, hvis den unge har traktorkørekort motorplæneklipper mekanisk drevne fejemaskiner højtryksrensere med et arbejdstryk på 70 bar (7 MPa) roe tør- og vådvaskere roeskærere og raspere traktorer med frontlæssere, hvis den unge har traktorkørekort motorkædesave, hvis den unge har gennemgået en uddannelse, som Arbejdstilsynet har anerkendt gaffelstablere, der ikke er selvkørende Tabel 5 ARBEJDSGIVERENS EGNE BØRN (FAMILIEVIRKSOMHEDER) Det er endvidere tilladt unge årige i familievirksomheder at beskæftige sig med de arbejdsopgaver, som fremgår af tabel 5. Ved arbejde i familievirksomheder forstås arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden. En familievirksomhed er f.eks. en landbrugsbedrift, hvor der ikke beskæftiges fremmed arbejdskraft. traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring traktorer med frontlæssere til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer motorplæneklippere, hvor operatøren går bag plæneklipperen, og hvor plæneklipperen kører på hjul, til kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med betjeningsgreb med dødemandsfunktion. motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet, og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet. 11

12 _FOL 21/10/03 10:40 Side 12 TRAKTORKØRSEL For traktorkørsel gælder forskellige regler afhængig af om det er arbejdsgiverens egne børn, som samtidig hører til husstanden, eller det er andre unge. Tabel 6 viser reglerne for unges traktorkørsel. Reglerne gælder også for kørsel med motorredskab, f.eks. selvkørende mejetærsker. Passagerer må kun medtages på traktorer og motorredskaber såfremt de kan anvises en sikker plads i form af et sæde, og kun i det omfang de skal medvirke ved traktorens eller motorredskabets arbejde. regler for unges traktorkørsel Tabel 6 Alder Unge, som hører til Andre unge arbejdsgiverens familie og husstand 15 årige Må køre traktor udenfor Ikke tilladt vej med offentlig færdsel 16 og 17 Må køre traktor udenfor Hvis traktorkørekort årige vej med offentlig færdsel haves: Hvis traktorkørekort haves: Traktorkørekort på vej Traktorkørsel på vej med offentlig færdsel med offentlig færdsel (se dog tabel 3) (se dog tabel 3) 12

13 _FOL 21/10/03 10:40 Side 13 STOFFER OG MATERIALER Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for en række farlige stoffer og materialer, her tænkes bl.a. på rengørings-, desinfektions- og bekæmpelsesmidler. Stoffer og materialer betragtes som farlige, hvis de er mærket med et af symbolerne i tabel 7, eller hvis de er optaget på en af følgende lister: arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende jf. AT anvisningen om grænseværdier for stoffer og materialer, som indeholder mere end 0,1 vægtprocent af disse stoffer. arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler jf. AT anvisningen om grænseværdier for stoffer og materialer, som indeholder mere end 0,5 vægtprocent af disse organiske opløsningsmidler. biologiske agenser i gr. 3 og 4 jf. bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljøet. Xi + R43. Symboler og risikosætninger skal fremgå af midlets etikette (se tabel 7). Personer, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler, skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat, som dokumenterer, at vedkommende har modtaget undervisning i miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler. Dette gælder dog ikke for elever, der under deres uddannelse arbejder med kemiske bekæmpelsesmidler. 13

14 _FOL 21/10/03 10:40 Side 14 Stoffer og materialer som unge der er fyldt 15 år må arbejde med. Inden for jordbrugsområdet findes nogle undtagelsesbestemmelser for arbejde med stoffer og materialer. Unge, som er fyldt 15 år må således arbejde med følgende: desinfektion af koyvere og lignende med milde desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til formålet af Veterinærdirektoratet. lejlighedsvis malearbejder med malinger, hvor kodenummeret er 00 og 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen. brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter. Tx T Xn C E Tabel 7 Meget giftig Giftig Sundheds- Ætsende Eksplosiv Skadelig 1 Tx, T, C, E herunder stoffer og materialer, der er forsynet med en eller flere af følgende risikosætninger: R39 fare for varig skade på helbred R45 kan fremkalde kræft R46 kan forårsage arvelige genetiske skader R60 kan skade forplantningsevnen R61 kan skade foster under graviditet 2 Xn i kombination med: R40 mulighed for varig skade på helbred R42 kan give allergi ved kontakt med huden R48 alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R62 mulighed for skade for forplantningsevnen R63 mulighed for skade på foster under graviditet 3 R12 yderst brandfarlig 14

15 _FOL 21/10/03 10:40 Side 15 FYSISKE BELASTNINGER Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, som på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling. Det skal i videst mulig omfang undgås, at unge under 18 år løfter eller bærer byrder, som vejer over 12 kg. Hvis arbejdet foregår under ergonomisk rigtige forhold, kan det dog tillades, at unge løfter tungere byrder, dog max op til 25 kg. Ved fysisk krævende arbejde skal der tages hensyn til den unges alder, fysiske udvikling, indsigt og arbejdsevne. Hvis unge udfører arbejde, som kræver luftforsynet åndedrætsværn, må dette arbejde ikke overstige 4 timer pr. arbejdsdag og aldrig i farlig atmosfære, som kan medføre kvælningsfare. UNGE UNDER UDDANNELSE For unge under 18 år, som er i gang med en af uddannelserne inden for jordbruget af mindst 2 års varighed gælder, at arbejde, der er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse samt for at opnå praktisk erfaring er tilladt elever at udføre, selv om arbejdet som udgangspunkt, er forbudt unge under 18 år. Arbejde, der er tilladt for elever under 18 år: arbejde med tekniske hjælpemidler og maskiner jf. tabellerne 3 og 4 arbejde med stoffer og materialer jf. tabel 7 arbejde, hvor der benyttes friskluftsforsynet åndedrætsværn udover 4 timer pr. dag Det er en betingelse at arbejdsopgaverne skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og har fornøden indsigt i arbejdets art. Arbejde, der altid er forbudt for elever under 18 år er: kørsel med certifikatkrævende gaffeltruck og kraner arbejde med udsættelse for sundhedsskadelige fysiske belastninger 15

16 _FOL 21/10/03 10:40 Side 16 ARBEJDSTID Arbejdstiden må højst udgøre følgende: 8 timer om dagen den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end den sædvanlige arbejdstid for voksne i branchen. Endvidere må arbejdstiden ikke overstige 40 timer Undtagelse I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt pga. arbejdets karakter, kan max. overskrides. Dog må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overskride 48 timer inden for en 4 måneders referenceperiode. Hviletid/fritid Den samlede hvileperiode skal udgøre mindst 12 timer. Den unge må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl og kl Ved staldarbejde skal hvileperioden omfatte tidsrummet mellem kl og kl

17 _FOL 21/10/03 10:40 Side 17 I de tilfælde, hvor den daglige arbejdstid overstiger 4 1 /2 time, skal der gives en pause på mindst 30 minutter. Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis arbejdstiden er 8 timer eller derover. majeure, men så skal der gives kompenserende frihed inden for 3 uger. Da der ikke er grænser for, hvor lang pausen må være, kan unge deltage i både morgen- og aftenmalkning samme dag, blot middagspausen er lang nok. Fridøgn Inden for hver periode på 7 døgn, skal der gives 2 sammenhængende fridøgn. Undtagelse Disse fridøgn kan dog udskydes ved arbejde inden for landbrug og lignende. Endvidere kan det ene af de 2 ugentlige fridøgn omlægges permanent ved landbrugsarbejde. Det ugentlige fridøgn kan omlægges ved rådighedstjeneste i landbruget. I så fald skal det omlagte fridøgn dog lægges i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Endelig gælder undtagelse ved force 17

18 _FOL 21/10/03 10:40 Side 18 HENVISNINGER TIL LOVE, BEKENDTGØRELSER, AT MEDDELELSER MV. Lovbekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998 jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995 om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler m.v. med senere ændringer. AT anvisning nr december 1996 om grænseværdier for stoffer og materialer. AT meddelelse nr om unges arbejde. Traktorfører 1997 Færdselsregler og Arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler. Bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljøet. 18

19 _FOL 21/10/03 10:40 Side 19 Reglerne om unges arbejds- og hviletid Kategorier Daglig arbejdstid Ugentlig arbejdstid Daglig Fridøgn i Aften- og af unge Uger med hvile- hver 7 dages Natarbejde Pauser Ferie Skoledage Andre dage Skoledage Andre uger periode periode årige Max. 7 timer Max. 35 timer Max. 2 timer Max. 12 timer Undervisningspligtige årige årige, der opfylder undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse eller bekræftigelse Ikke undervisningspligtige årige årige i butikker og lagre årige i landbruget og lignende erhverv årige med staldarbejde Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Min. 14 timer Min. 12 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag. Det ene eller begge fridøgn kan udskydes. Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06. Forbudt fra et kvarter efter lukketid - og altid mellem kl. 22 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 19 og kl. 04 Min. 30 minutter hvis arbejdsdagen er over 4 1 /2 timer. Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet, hvis den er 8 timer eller derover Såvidt muligt en arbejdsfri periode i skolesommerferien (intet krav til periodens længde) Intet krav om arbejdsfri periode Reglerne om daglig og ugentlig arbejdstid, natarbejde og pauser gælder ikke ved force majeure. Reglerne om natarbejde kan i et vist omfang fraviges inden for butik, lager, hotel, restaurant, kontor og dagbladsudbringning. For kulturelle aktiviteter gælder særlige regler. 19

20 _FOL 21/10/03 10:40 Side 20 Sekretariatsadresse: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Tlf: Arbejdsgiverorganisationer Torsøvej Risskov Tlf: Arbejdstagerorganisationer Kampmannsgade København V Tlf: Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf ISBN Varenr Djurs Gruppen Grafisk Support, Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf:

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

Undervisningspligtige unges arbejde

Undervisningspligtige unges arbejde Erstattet At-vejledning E.0.1 af marts 2007 Undervisningspligtige unges arbejde Indhold 1. Kort om vejledningen 2. Hvilke unge gælder reglerne for? 3. Hvad må børn og unge arbejde med? 3.1. Det gælder

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer,

Læs mere

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Hvornår gælder arbejdsmiljøloven for elver i praktik? AT-vejledninger - At-meddelelse 4.01.6-1 - 1. februar 1998 Opdateret november 2018

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om unges arbejde 1) Bekendtgørelse om unges arbejde 1) I medfør af 17, stk. 3, 39, 46, 60, stk. 3, 60, stk. 4, 60, stk. 5, 60, stk. 6, 61, stk. 5, 62, stk. 3, 62 a samt 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regler for unges arbejde

Regler for unges arbejde 5.7 1. Regler for unges arbejde For elever er den ugentlige arbejdstid den samme som for de mejerister, som er ansat i virksomheden, ligesom placeringen af arbejdstiden og fridage følger, hvad der er gældende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.1 Undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland I medfør af 13, stk. 3, 33, 37, 46, stk. 3-6, 47, stk. 5, 48, stk. 3, 48 a samt 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges abejdsmiljø.

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.2 Ikke undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der ikke er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. 18 år

RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. 18 år RÅDGIVNING Gode råd om ansættelse af elever unge under 18 år Indhold Lovgivning 3 Risikovurdering 4 Oplæring og instruktion 4 Tilsyn 5 APV for unge 5 Underretningspligt 5 Arbejdsopgaver 6 Maskiner og tekniske

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Henvisninger Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter.

Henvisninger Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter. Henvisninger Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998 om kemiske bekæmpelsesmidler. Miljøministeriets

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 En sikker arbejdsplads - også for unge medarbejdere unges arbejdsmiljø GIV UNGE MEDARBEJDERE EN SIKKER START Unges arbejdsmiljø (13-25 år) September 2015 Arbejdsmiljø 3 unges arbejdsmiljø

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Inden for detailhandelen beskæftiges en del unge i fritidsjob både af mere permanent karakter eller som sommerferiejob. Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om arbejdsmiljøet

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN Dette fakta-ark er målrettet arbejdsgivere og omhandler unge, der er fyldt 15 år og gået ud af 9. klasse og som er beskæftiget i restaurations- og forlystelsesbranchen.

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn

Oplæring, instruktion og tilsyn P r æ s e n t a t i Muralee Bala Flemming Lindegaard 03. maj 2018 Oplæring, instruktion og tilsyn med udgangspunkt i AT-vejledning 1.7.1-1 Oplæg i ExForum den 3. maj 2018 Hvorfor er instruktion, oplæring

Læs mere

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Forord Denne branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN Sikkerhedsinstruk.: SI 37 Udgave-Dato 00-12.07.99 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. NEH/994 Godkendt

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Denne DCUM-vejledning handler om arbejdsmiljølovens udvidede område. en beskriver, hvad arbejdsmiljølovens udvidede område betyder

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1) LBK nr 1072 af 07/09/2010 Gældende (Arbejdsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 18-09-2010 Beskæftigelsesministeriet S enere ændringer til forskriften LOV nr 1538 af 21/12/2010 LOV nr 597 af 14/06/2011 LOV

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Herved bekendtgøres lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, med de ændringer, der følger af lov nr. 300 af 19. april

Læs mere

der bør tages hensyn til Den Internationale Arbejdsorganisations

der bør tages hensyn til Den Internationale Arbejdsorganisations Nr. L 216/12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 20. 8. 94 RÅDETS DIREKTIV 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET Design: www.specialproduction.dk Tryk: Hafnia Tryk A/S Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf 33 63 20 00 Fax 33 63 21 00 www.danskmetal.dk metal@danskmetal.dk HVILETIDS-

Læs mere

Ikke undervisningspligtige unges arbejde

Ikke undervisningspligtige unges arbejde Ikke undervisningspligtige unges arbejde At-vejledning E.0.2-2 Marts 2007 - Opdateret: Juni 2018 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 1. Område, definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2004 J.nr. APV2112-128236 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser,

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Side 1 af 31 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

R-sætninger (Risikoangivelser) 1

R-sætninger (Risikoangivelser) 1 R-sætninger (Risikoangivelser) 1 De R-sætninger, der i medfør af 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg. Kombineres flere sætninger skal det ske på den

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1) LBK nr 1072 af 07/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090009655 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere