pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater"

Transkript

1 iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag kom et dampskib til Aalesund med 00 maa!. fra Storholmen og til Stoksund indkom fra feltet nordost til nord av Halten driver med fangst 50 maal. Tirsdag da veiret blev godt var der almindelig utseiling til de vanlige fangstfelter. nsdag indkom til Valdersund driver fra Haltenhavet med 0'0 maal, pris 32 kr. pr. maal og til Titran 2 drivere fra feltet 23 mil vest Titran med 2 og 00 maal, pris 33. Likeledes indkom der til Aalesund 70 drivere fra drivning Svinøhavet Storholmen med en gjennemsnitsfangst av 22 maal, størrelse 570' stk. i maa!let, pris 22 og til Søndre Søndmør fra Svinøhavet motorbaater med 2050, igjennemsnit 60 maal. Til Kristiansund indkom onsdag 4 drivere fra Griphavet uten nævneværdig fangst, men der var gode utsigter med hval og fugl. Her var da tilstede 36 fiskedampskibe, 44 motorbaater, 4 isedampskihe, 6 saltefartøier, 8 landsaltere. og isere, 0'64 mand. nsdag aften bra veir og almindelig utseiling paa hele strækningen og der blev opfisket adskillig sild nat til torsdag. Der indkom til Titran fra feltet 23 mil vest Titran ialt 65 drivere med 5 50' igjennemsnit 60 maal, middelpris 20'. Til Valdersund fra Haltenhavet 25 drivere 38260' maal, pris 227. Til Kristiansund fra strækningen BaksboUenSletringen l' dampskibe og 28 motorbaater fra ', middelfangst 8 maal, størrelse ', pris 24 /2 kr. pr. maal og til Stoksund indkom torsdag 40 motorbaater med maal og 7 dampskibe med fra 20250, middelfangst 0'0 maal, pris Her var onsdag tilstede 30 dampskibe, 62 motorbaater, 23 kjøpefartøier, 2 landkjøpere og 400 mand. Til Romsdalsværene indkom torsdag fra nahavet 9 motorbaater med 80 maal som middelfangst, pris 20; til Aalesund 0 drivere fra Svinøenna med igjennemsnit 46 maal, pris 22 20, og til Søndre Søndmør 5 motorbaater med 5 maal som middelfangst. Torsdag eftermiddag blev veiret igjen urolig med sydvestkuling og snetykke. Endel drivere reiste ut, men der blev mest vendereise. De som hadde garnene ute kom ind med gode fangster da der var megen sild paa feltet. Lørdag var der mest landligge for uveir sær lig paa Søndmøre, derimot kom der endel drivere ind til Kristiansund og Stoksund med bra fangster. Uagtet man saaledes kun hadde etpar gode sjøveirsdage blev der fisket ganske godt i sidste uke idet ukefangsten blev maal, hvorav til Aalesund 9560, Stoksund 9098, Kristiansund 5560, Titran 5200, Valdersund 3380, Lysesund 865, Valsfjorden 635, Romsdalsværeneo 0 og til Søndre Søndmør 000 maal. Fra Halten mangler opgave for sidste uke. Til 29 januar er der ialt anmeldt opfisket 40' 997 maal storsild mot ifjor, i 99, 8490 i 98, i 97 og maal i 96. Der er iaar saltet maal mot ifjor, i 99, i 98, i 97 og maal i 96. set er iaar 3475 maal mot 8846 ifjor og 7847 i 99. V ærdien av ukens storsildfangst nordenfor Stat er efter de daglig meddelte priser beregnet til ca. 7800'00 kroner mot ifjor i samme uke.6 million og i mill kr. og værdien av sæsongens hele storsildfangst kan antagelig sættes til 95 50'0 kroner mot 4.5 mill. i 920, 20'.3 i 99, 5.8 i 98 og 22.0 mill. kr. i 9:7 til omtrent samme tid. V a a l' s i l d fis k e t har hittil været smaat for vedvarende uveir, saa der kun er gjort enkelte fiskeforsøk. Nat til torsdag hadde 0 drivere for Blomvaag og Korsfjord fra 2 til 20 maal og nogen farkoster hadde etpar maal paa Utsirehavet. J 920 var der ialt opfisket 0'00 maal og i maal til samme tid. Fet s i l d fis k e t. sidste uke blev der i Bø i Vesteraalen sat 7 stæng i Jørgenfjord og disse stæng opgives at indeholde maal og herav blev der optat i uken l' 000' maal til fabrikvare, pris 35 kr., og med snurpenot blev optat 50'0 maal fabrikvare og med garn 250' maal, der blev saltet til 375 tdr., pris garnsild 25 kr. pr. maal. Her er tilstede 0 notbruk, 5 snurpemotorbaater, 20 srnaabaater og 2 kjøpefartøier. Siden nytaar er i Bø opfisket maal, hvorav saltet 555 tdr. og solgt til sildoljefabrikker 3 000' maal. Brønnøy er ogsaa opfisket 270 maal til agn. alt er i denne sæsong opfisket maal fetsild, hvorav solgt til sildoljefabrikker maal og saltet til handelsvare tdr. Sk' e i fis k e r i e r n e. psynet i L o fot e n blev sat 27de januar, men faa fiskere er ankommet til Lofotværene da langvarig uveir og snestorm har hindret fremkomsten. Enkelte forsøkstrækninger er foretat fra de fleste vær med gode resultater og man hadde gjennemgaaende pene fangster. Prisen

2 L J_ 32 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 februar 92 var for usløiet fisk 8000 øre pr. stk., kilovis 20 øre, lever 4050 og rogn 3035 øre pr. liter. Paa yttersiden er der opfisket for Bø stk. og for Øksnes stk., tilsammen paa Yttersiden stk., hvorav hængt versigf over vindforholdene ved den norske kyst i uken januar 92. (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Geofysisk institut B) Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra 02. ',._ Station 23 jan.! 24 januar 25 januar [ 26 januar, 27 januar i 28 januar 29 januar 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. og 8000 saltet. Paa Helgeland er ksø fyr... NNW 3 W 2 Stille SE 3NW 3iNNE WNW 3 Lister fyr... NNW 6 NW 6 N l ESE 4NNW 4 S 4WNW 5 opfisket stk., hvorav hængt Utsire fyr... N 5 N 7 SW 2 SE 7 N 5 S 5W stk. resten iset og eksportert. Bulandet... Stille N 7 NNW 2 SE, 5 N 6 S 6N 5 Runde NNW 3 WNW 8 W l ESE 3 NE 5 S 4NW 4 Btrttningtr. Hustad... SW 2 NNW 7 W 4 ENE NNW 4 WSW 4NNW 5 S<reifisket. Titran... NW 4 E 2 NNW 6 E 2 N 2 SW 6.NW 6 Lensmanden i Lebesby telegraferer 27/ Fra l/l til 26/ opfisket distriktet 4:0000 torsk, hvorav hængt 5000, iset :5, resten saltet hyse, hvorav set 2000, resten hængt. 3 tønder damptran. ftis: torsk 0/25, hyse 0/5, lever 0/ baater, 46 mand. ngen kjøpefartøier. Fisket slet. Stormende veil'. Smaasild tilstede fjorden. F etsildfi sket. Fylkesmanden i Bodø telegraferer 26/: Lensmanden i Bø telegraferer: :»] uken f'r i Jørgenfjord sat 3 sildestæng, hvorav cptat til sikloljefabriker 500 maal. Garnfiskere paa strækningen SvinøyGuvaag har faat fra 26 maal prima fetsild, størnese 24 streks; posere faat flere laster anvendt i Hadsel, pris notsild 5 kroner; garnsild 20, nu 6 kroner pr. maal, tilstede 3 notbruk; 3 posere, 30 smaabaatel' og 2 kjøpefartøier. Sild i mængdevis, mangel paa kjøpere, hvorfor liten tilslutning fisket. Clpfisket iland bragt parti 20 maal, hvorav snltet til handelsvare 90 tønder, r'esten matsild. Sørgjæsl.gerne NNW 5 NE l NNW 4 Stille E 2 SE 5NNW 5 Brønnøy... SE l SE 2 S 3 Myken... Stille WNW 8 N 6 N 2 S SE 7wNW 9 Røst... W 2NW 8NNW 9NW 5E S inw 8 Andenes... NW 5 NE 4 N 6 N 4 NNE 7S 3S 5 Gjesvær..,... SE 2 SE 2 N 7 N 6 NE 6 N 4SE 4 Vardø... SW lin 5 WSW 7N 5 Stille N 5\WSW 4 Spitsbergen... Stille NE 6 N 5, Stille Stille SE 2NE 2 Søndre Søndmør onsdag fra Svinøhavet motorbaater maal. Utrygt, men utseiling. pslag 5. 27/: Storsildfisket Til Stoksund idag dampskibe rraal, 25 motorbaater 5'20020maal frø 38 kvartmil nordvestnord Halten,,pris 2325, motorbaat mistet lænken for sildetyngde. Til Krisitansund idag fra Sto' bl'aaen 4 drivere 050 maal, pris 24: 28. pslag 5. 28/. Storsildfisket. Til Titran idag 38 drivere maal, pris 2 20, sydlig kuling, landligge sandsynlig. Til Stoksund idag 0 dampskibe 50250, 70 maal, 9 motorbaater l!aal) Fylkesmanden i Bodø telegraferer 29/: pris 202. Fleste vendereise, syc Brønnøy: Ukefangst 50 maa, smaasild veststorm. Til Aalesund idag 50 drivere al.vendt til agn. alt opfisket 270 maa, ah maal, pris 86, lan0.ligge. er anvendt agn; kvantum 22/ feilagtig Eomsdalsværene idag 5 motorbaater fra Bø: uken 7 stæng Jørgenfjord paa tilsammen maal og optat 0000 maal nahavet maal, pris 520 hmdligge. fabrikvare til pris 35 kroner, poset 500 pslag 5. 28/: Storsildfisket. Til Timaal fabrikvare, garnsild 250 maal, saltet tran torsdag fra 23 mil vest Titran 65 til handelsvare med 375 tønder, pris garn drivere maal, pris 82420, sild 2/5. Tilstede 5 motorbaater posere, delvis utseiling, utrygt veil'. Valdersund 0 notbruk, 20 smaabaater, 2 kjøpefartøier onsdag fra Haltenhavet 25 drivere alt opfisket i maal fetsild, maal, pris 227. Kjøpermangel. Kristihvorav saltet handelsvare 555 tønder\ solgt ansund torsdag fra strækningen Baksbotsildoljefabrik 3000 maal, resten hjemme tensletringen 38 drivere, hvorav 0 ferbruk og agn. clampskibe, 28 motorbater, maal, størrelse , pris !, sne tj kke, endel ute, men sandsynlig vendereise. Romsdalsværene torsdag fra naha Cdtgrammtr. vet 9 motorl.tater maal, pris Storsildfisket.?', utrygt, faa utreist. Til Aalesund torsdag 0 drivere fra SvinGenna 0350 pslag 5. 26/: Storsildfisket. TU Aa46 maal, pris Liten kjøpelyst. ksund tirsdag et dampskib fra Storholmen (jndre Søndmør torsdag fra Svinuhavet maal. Driverne ute. Til Stoksund tirs 0 motorbaaater 7205 maa], pris 7 ((ag fra feltet nordostnord Halten 50 maal 8, landligge,. nordveststorm, snetykke. Nordvest snebyger utrygt. HaltenSulen Stoksund tilstede 30 fiskedampskibe, 62 moukefangst 30 maal. h:rbaater, 23 kjopefartøier, 2 land kjøpere, pslag 5. 27/. Storsildfisket. Til Val 400 mand. ndkom torsdag ialt 40 motordersund onsdag fra Haltenhavet driver baater maal, 7 dampskibe 00 maal, pris 32. Tilstede 2 dampskibe, maa, pris motorbaater, 8 kjøpefartøier, 7 land pslag 5. 29/: Storsildfisket. Til K ri },jøpere, 264 mand. Til Titran onsdag 2 stiansund fredag fra BaksbottenSletrinc!rivere fra 23 mil vest Titran 200 gen 8 dampskibe, 9 motorbaater 0300stlandsfisket. ger. Tilstede 30 fiskedampskibe, 55 otorbaate, 23 kjøpefartøier, 2 landkjøpere. lti50 mand. Til Kristiansund lørdag fra LaksbottenSletringen Gdampskibe, 5 motorbaater maal, pris j Snestorm. Samlet ukefangst maal, hvorav til Aalesund 9560, Stoksund 9 098, Kristiansund 5 560, Titran 5 200, Val de'rsund 3380, Lysesund 865, VaslJjorden 635, Romsdalsværene 0, Søndre Sønd rnør 000 maal. Halten mangler sidste u}.;:jj. rj otalkvantum til 29 januar maal horav iset 3475 maal, saltet maal og hjemmeforbruk 268 maal. pslag 5. Bl!l: Storsildfisket. Til Tiban mandag 8 drivere maa] pris.72. Godveir. Til Stoksund mandag en motorbaat 200 maal. Godveir utseiling. Kristiansund mandag fra Titranhavet 2 dampskibe 5 motorbaater 000,37 maal, pris gaar,'endel'eise, idag godveir utseiling. Til Bjørn sundværene lørdag fra nahavet 2 motorbaater 8030 maal, pris 78. Aale Slind mest vendereise, indkom manjag 4 campskibe ialt 750 maal, pris 8!' Al mindelig utseiling. HaltenSulen ukefangst 825 maal pslag 5. 2/2: torsildfisket. Til Kri stiansund tirsdag fra Griphavet 8 damp skibe, 60 motorbater maal, stør rese , pris 205%. God veir, driverne ute. Til Nordre Søndmo tirsdag fra nahavetstorholmen 45 mo torbaater, dampskib med gode fangster optil 200 maal men ingen kjøpere, hvorfor alle driverne reiste til Aalesund for salg Ul smaa priser, endel usolgt. pslag 8. Trondhjem 29/: Halten 24/: Fra Halten til Sauøy fra Frohavet 2 Hal tenhavet 527 maal, ialt opfisket 75 maal, derav saltet 867 tønder, landligge, uveir. Titran 29/: uken opfisket 5200 maal, solgt fersk 400, saltet 72no tønder pris 20 pr. maal. maal, pris 33. Driverne ute. Til Kri,stian 06 maal, pris Uveir, landligge srmd onsdag fra Griphavet 4 drivere uten :andsynlig. Til Valdersund fredag 25 dri. pslag 7. 27/: Østlandske fiskerisel nævneværdig fangst men gode utsigter vere 6090 maal, pris 202. Lan(lligge. skap telegraferer: Forsøksskøiten onsdag Tilstede 36 dampskibe, 44 motorbaater, 4 Ukefangst 3380 maal. [) kasser østlandssild fra 2 mil av ksa isedampskibe, 6 saltefartøier, 8 landsaltne og isere mand. Godveil', alm in pslag 5. 30/: Storsildfisket. Til Stok pslag.7. 28/: 0stlandsHsket. Til Kri delig utseiling. Til Aalesund onsdag fra sund lørdag 5 dampskibe stiansancl idag baat med 3 kas80r sild SvinøhavetStol'holmen 70 drivere, maal, 4 motorbaater maal fra pns ,..22 maa, størrelse 570, pris 22. Til Haltenhavet, pris 820. Nordvest ;neby _...

3 i 2 februar 92 UKENTLiGE MEDDELELSERf R NRSK fiskerlbedrft fra fskerdrektøren 33 Fetsildfisket. pslag 50. Vadsø 3/: Kvantum som 2/l et mindre sildestæng Rogmmnd, kvalitet blanding paa garn l:l2 maal. Silde tyngde Rognsund. Fylkesmand en. Vaarsildfisket. pslag 9. Haugesund 3/: Søndre vaarsilddistrikt. psynet tiltraadt.rjg fisket Slnaat begyndt. Utenfor,Jærens rev Fedje i forløpende uke optat med drivgarn etpar hundrede maal smaafaldende sild og nogen tusen sei, alt til torvs. pslag 2. Haugesund 25/: Bf mil utenfor Korsfjordmundingen driver 5 p;aal inat. pslag 2. Fedje 27/: nat 0 drivere Elomvaag og Korsfjord 220 maal, ruskev(,ir. pslag 2. Haugesund 27/: Utenfor Korsfjordmundingen etpar drivere ganske g(,de fangster inat, paa Utsirehavet 6 far mster 02 maal. pslag 2. Haugesund 28/: 5 drivere etpar 20 maal sild og tilsammen 000 sei paa Utsirehavet inat, alt til torvs. Skreifisket. pslag 29. Bodø 3/: Yttersiden. Bø: pfisket ialt stykker torsk, hvorav hængt 29500, iset 4: 500, damptran 268 hl. rogn 80. Helgeland opfisket ialt stykker torsk, hvorav hængt 34600, iset 5000, damptran 54 hl., rogn 22. pslag 30. Balstad 29/: Faa fiskere anknmmet til Lofotstederne, langvarig uveir og snestorm har hindret fremkomsten. Enkelte forsøkstrækninger foretat for de fleste vær med gode resultater. Tirsd.ag gjenllpmsnitlig garn, Svolvær 30Henningsvær cukel trækning 30 liner, Svolvær opdl 250 dypsagn, Henningsvær garn, Brettesnes 40, Svolvær 520, Kabelvaag 200, Skroven en ingsvær 300, Stamsund 450 liner, Brettes Ees 80, Svolvær 300, Henningsvær 00, Stamsund 250, Værøy 30 dypsagn, Kabelvvag 80, Henningsvær 60, Skroven 350, torsdag garn, Brettesnes 60, Svolvær 270, 0kroven 40, Kabelvaag 280, Kalle Reine enkelt baat 700, Henningsvær 400, Stamsund 230, Sørvaagen 60, Røst enkelt baat 000, Yttersiden liner, Svolvær 300, Kabel \'ilag 40, Hopen 00, Henningsvær 200, Stamsund 60, Balstad 70, Sørvaagen, V ær (;' 20 dypsagn, Brettesnes 50, Sla'oven 40, Kabelvaag 60; fredag garn, Svolvær 320) Skroven 20, Kabelvaag 200, Hennings,.Tær 300, liner, Brettesnes 200, Svolvær 300, Kclbelvaag R, Henningsvær 240, dyrs:lgn, Skroven 60, Henningsvær 00, fisk nsløiet 00/00 kilovis 20, lever 40/50, rogn 30/3f) idag nordlig frisk sne. ', plag 3. Tromsø 28/: Hillesøy opfis\.et sirlen sidste indberetning torsk, hvorav saltet 25000, iset 3200 Q' hængt R'Q kg'., rtamptran :i5 og lever hi. pris fisk /20, lever /40, fiskevegt 350, tranprocent 50, stormhindring sid ste ;lalv,le] av uken. Karlsøy opfiske( inrhil nn 360no torsk) hvorav saltet l,g res.p,n hængt hyse 0;)0, alt hænqt, pris torsk 2(i/2. hyse /0. lever 30/40, damnlran 33 L. fiskevegt 30, leverholdighet 950, tranrd ocent 53, tilstede 5 skøiter, uveir, fylhpts pe;rti 6200 torsk, hvorav saltet 76000, Fetsildfisket 9202 til 29 januar. t t t &;gtgt Distrikt a op a set sildoljehermetik Saltet i maal maal fabrik fabrik tdr. maal maal l Finmark fylke [ Troms fylke..., Nordland fylke Namdalen S. Trøndelag fylke Møre fylke , Sogn og Fjordane..._.. =: Tilsammen \ Mot i i 98/ i 97/ i 96/ l Storsildfisl<et 9202 til 29. januar. Distrikt Stoksund.... Valdersund.... Lysesund.... Valsfjorden.... HaltenSulen.... Titran....,,' Ukefangst maal Derav _ Totalfangst maal set maal 600 l l l Derav Saltet Hjemmebrukt maal maal t 5400 og hængt 24800, daraptran,. 0?slag 36. ø i V steraalen 29/:. Sidn )\) og lever 23 hl., hyse 0000 ) alt fwtlge beretmng e og 2 delvse sjollængt. \drsdage 27 nætters garn. Hovden 250 pslag 32. Vads0 29/: Meltefjord liner l;til 500 torsk. Taborshavn garn liller (!ptil 300, Hasvik garn 400/700, liner 00/ 38!)' Hammerfest smaubaater garn 200, dypsagn i. pslag 36. Breistrand 28/: Øksnes: Belæg forandret opfisket lik s,jttorsk hvorav stykker saltet) tængt, iset, kveite iset 3 3:)0 srnaafisk 2700, dampmedidntr:m 49 bl., rogn iset 43 hl., saltet 7, udampe't lever 2 hl. fiskevegt 290/300, level'holdigbet 700/900, tranprocent 50/60, priser: torsk U/25, lever 25/50, hyse smaafisk 5/20, kveite 2/30, rogn 20/30, sjøveirsdage, l hel 2 delvis garnfangster 900/2400/500.) line motorer 70/650/300, smaabaater 25/90. fisket stormhindret.. Lensmand en , Nykvaag , Aasanfjord , Straumsjø , Skarsvaag , Svinøy pisket parti 3e! 000 stlu., hvorav iset 4500, hængt stkl'. Damphan 268 hl., rogn 80 hl. Priser torsk 20/25, lever 40/50, rogn 40. Tranprocent 48, fiskevogt 300. Belæg uforandret. Lensmanden. Uken 2329 januar. Det svenske sildefiske for Bohuslen var smaat i uken for stormende veir. Der blev i uken opfisket 4698 hl. notsild, hvorav

4 ,... _... L._,..' 34 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 februar hl. ilandbragt Skagen. Fangstfeltet var paa slrækningen nordost Skagen Maaseskjær Hamneskjær.,Middelprisen var i Gøteborg kr pr. hl.' alt er til 29 januar opfisket hl notsild, 66 hl. trawlsild og 8635 vaer garnsild (l val = 80 stk.). fjor var der til samme tid opfisket hl. notsild og 5055 vaer garnsild. aar er saltet 503 hl. mot 2 55 ifjor. Det sko t s k e s i de f i 's k e var ifølge meddelelse fra fiskeriagenten meget rikt i første halvdel av uken. Prisen var for god kvalitet fra 2040 shilling og for sekunda vare 65 shillings pr. cran. ( cran = ca. 70 liter). tdgrammr. Sildefisket Bohuslen. pslag 4. 3/: Sildefisket i Bohuslen: Ukefangst 4698 hl. notsild, derav 2495 hl. til Skagen, 22 hl. trawlsild. Middelpris Gøteborg 29 kroner, ingen saltning. Totalfangst 4G 64 hl. notsild 66 hl. trmvlsild, t0talsaltning 503 hl. Det skotske sildefiske..pslag 4. 28/: Fiskeriagent Johnsen; H ull, telegraferer 28 januar: Sild0fisket kotland rikt denne uke, priser g( kvabtet 2040, seeunda 65 sh. pr. eran. Vegtenheter ved prisnoteringer for dipfisk. Følgende vegtenheter benyttes ved prisnoteringerne for klipfisk paa de forskjellige markeder: Spanien: Bilbao pr. kvintal..... Santander Barcelona Cartagena Malaga Tarragona Portugal: Lissabon porto talien Havana pr. helkasse... Rio de Janeiro Buenos Aires a Utenlandsk mynt Val utaoversigt. Pari kurs Kroner Kroner Kroner London ( pund sterling)... Berlin (00 reichsmark),.... Paris (00 francs)... ; New York ( dollar) Stockholm (00 kroner) <3 Kjøbenhavn (00 kroner) Z Amsterdam (00 gylden) Antwerpen (00 francs) Rom (00 lire)...' Madrid (00 pesetas).... Helsingfors (00 mark) Pence Pence Pence Portugal ( escudo) /5 6 Argentina ( peso) /2 50 / /4 Brasilien ( milreis) ho 9 9 /6 0 /6 Østerrike pr. :E {østerrk.. kroner Polen... pr. :E { poliske mark. Mindre sorter Esc til og for engelsk fisk: Storfisk førsteklasses Esc Middel Esc Fra generalkonsulatet i L iss a Smaafisk Esc D o n, dat. 20 januar 92: alt pr. quintal it 60 kilo fortoldet. LiSf;abon: D/S:> rma«er ankommet med 485 tons gammel norsk fisk, hvis losning dog endnu ikke Fra legationen i H a v a T a, dat. er paabegyndt. Der lagres endnu 20 desember 920: ca. 300 tons, som paa grund av den Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8 november høie pris den staar i, finder et meget langsomt salg til Esc meddeles følgende: pr. 60 fortoldet for første sort. Av nyfundlandsfisk er der tilført ndførseen androg til 700 kasser. Beholdningen pr. 9 november var 500 tons god vare som betinger anslaat til: 4470 kasser fisk ialt, Esc hvorav 2400 kasser norsk fisk, 70 Portugisisk vare sælges efterhvert skotsk og 2000 kanadisk. som den blir færdig til Esc. 30 il 45. Priserne var ifølge»revista ficial:< for kanadisk og Alaska $ P o l' to: Siden sidste rapport er Norsk fisk noteres med $ følgende dampskibe ankommet fra Norge med klipfisk: Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: DS :>Santiago«(5/) med 7547 London 60 div. $ 3.40 pr.. bundter fisk vægtig 443 tons. Paris 3 div. $ 0.30 pr. 5 fr. DS :>Nordborg«(5/)rned 354 bundter U. S. A. 3 div. 0.. fisk vægtig 2 tons og øs fisk 503 tons. Fra legationen i H a van a, dat. Beholdningen av klipfisk an 20 desember 920: slaaes pr. 5 januar 92 til: 200 tons ilrsk og 3630 fons engelsk klipfisk; priserne noteres for tiden for norsk fisk som følger: Stor middel klasses Esc Angaaende, klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 729 november meddeles følgende: ndførselen androg til 4588 kasser og 200 tabaler.

5 ._ 2 februar 92 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 35 Beholdningen pr. 26 november var anslaat til: 4870 kasser fisk ialt, hvorav 800 kasser norsk fisk, 70 skotsk og 3000 kanadisk. Priserne var ifølge» Revista ficial< for kanadisk og Alaska $ 2.00'. Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div. $ 3.54 pr. ;t. Paris 3 div. $ pr. 5 fr. U. 8. A. 3 div. 02'2. Fra legationen i H a v a T a, dat. 20 desember 920.: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 29 november' 8 desember meddeles følgende: ndførselen androg til kas De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) December 920 Januardecember 920 x Cwts. Æ Skate & Rokke ser. Beholdningen pr. 0 desember var Skalfisk: Stk. Stk. anslaat til: 6670 kasser fisk ialt, Hummer hvorav 80.0 kasser norsk fisk, 70. Krabbe... l østers skotsk og 4800 kanadisk. Cwt. Priserne var ifølge»revista ficial«for kanadisk og Alaska $ CwL Blaaskjæl... \!?j,,_e_:_._.._. _ , Norsk fisk noteres med $ samme tidsrum [ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: pgave London 60 div $ 3.55 pr. ;t. over varer avsendt fra Trondhjem til Sverige over Storlien desember Paris 3 div. $ 0.32 pr. 5 fr. maaned 920. U. S. A. 3 div. 02j2. Fra legationen i H a van a, dat. 3 desember 920: Angaaende klipfiskmarkedet i Vognlaster l Havana, i tidsrummet 82 desem!yk_._. ber meddeles følgende: ndførselen androg til 724 kas!3',er. Beholdningen pr. 7 desember var anslaat til: 9720 kasser fisk ialt, hvorav kasser norsk fisk, Alaska og 5000 kanadisk. Priserne var ifølge»revista ficiak for kanadisk og Alaska $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. s. Cy: London 60 div. $ 3.5 pr. :to Paris 3 div. $ 0.30.% pr. 5 fr. U S. A. 3 div. 02/2. Cwts. For alle sorter tils _._ Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makrei Torsk Lange Sei ;!67 Hyse !i039 Hvitting Flyndre Kveite Sl c_ld Saltfisk Tørfisk Vegt fragt Vegt fragt ;t ; 2_500 22_7_.6_0_: 320 3i_[ ' 0_8.::..; 0:...;.0...!..._...:.5..:.9.:..;52:..;...::...:5:...L_...:3::.:2:..::.0'.::: ndførselen androg til 4605 kas \ Til' dato er ingen japansk fisk anser og 00 tabaler. kommet hertil; den vilde forøvrig Beholdningen pr. 30 desember neppe tilfredsstille konsumenterne var anslaat til: l. 300 kasser flsk i Venetien, der er vandt at forbruke ialt, hvorav 4300 kasser norsk fisk, den bedst assorterede fisk. 00 Alaska og 5900 kanadisk. Markedets situation er uforandret. Priserne var ifølge»revista ficial < for kanadisk og Alaska $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div. $ 3.60 pr. :to Paris 3 div. $ pr. 5 fr. U. S. A 3 div. 0/2. Fra konsulatet i V e T edi g, dat. Fra legationen i H a van a, dat. januar 92: 3 desember 920: desember maaned ankom hertil Angaaende klipfiskmarkedet i med Thoresen's linien Havana i tidstummet 727 desem tørfisk, ber meddeles følgende: 000» tran. Fra konsulatet i M ess i n a, dat. januar 92: mport av stokf'isk og klipfisk til Messina i desember 920: Stokfisk pr. norsk damper )'>San Miguel«77 20 Klipfisk: ngen import. Regjeringens detaljpriser: Stokfisk primario Lire 9.54 pr. Stokfisk Mercantile Lire 6.45 pr. Klipfisk lste kvalitet Lire 6.25 pr.

6 36 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK fskerbedrft fra fskerdrektøren 2 februar 92 Fra konsulatet i Bar c e lon a? dat. 26 januar 92: Herved har jeg den ære at indberette følgende om fiskemarkedet inden dette konsulatdistrikt i henhold til :»Revista Mercantil «og indberetning fra vicekonsulerne i Malaga og Tarragona. Bar c e lon a: mporten i desember og januar opgives at utgjøre: islandsk, 4500 engelsk og norsk fisk. Beholdningen anslaaes til islandsk og norsk fisk. Priserne opgives at være pr. kv. a 40 Prima i_slandsk Ptas. 055, og engelsk Ptas Den norske fisk er endnu ikke kommet paa markedet hvorfor endnu ingen pris er sat. M a l aga. desember maaned importert Beholdninrgen anslaaes til ca pr. desember f. a. som omsæues til Ptas. 000'5 pr. kv. il 50 T a l' ra g ' li a. Av islandsk klipfisk er der i januar maaned importert Beholdningen anslaaes til islandsfisk som omsættes til Ptas. 982 pr. kv. a 40 Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. Hamburg 27 januar 92: uken fra 7 til 22 ds. ankom til St. Pauli fiskemarked pund fersk fisk og sild, derav pund med tyske fiskedampere, pund smaasild med tyske seilfartøier og pund pr. jernbane fra Danmark. Prisen for dansk fisk var: Torsk L ,542,05 pr. pund.... 2,55,87 samme uke ankom til Cuxhaven fiskemarked 8 Nordsjødampere med tilsammen pund fersk fisk. Paa grund av de smaa tilførsler og det stormende veil' holdt priserne sig høie. 6 seil og kystfartøier bragte pund Elbsild, kvaliteten var blandet. Forts_ side 37. Norges utførsel av fiskeprodul<ter i november 920. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsætmngen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i november 920 saaledes: November Januarnovember Varemes navn M!e 2;r9992:99 Hermetik : Røkt brisling (sar Riteaiid'(l'iP i pered herrings) Vaarsild i TomaL Anden sildehermetik Fiskehermetik forøvrig _... _.. _...._ Laks, fersk _ Makrei, fersk... _ Kveite, fersk_.. _.. _ : A.al, fersk.... _... _ Sild, fersk.. _ Anden fisk, fersk Rundfisk... _..._._ Rotskjær Sei._... _ {) Hyse _ Brosme f) Lange.... _ o ) Klipfisk _.. _.. _ Fetsild og skjæresild Vaarsild... _... _ Brisling... _ _.. _ Nordsjøsild Slosild (storsild, 0stlandssild).. _... _.. _ islandssild.. _... _ Makrei, saltet i tdr ,556 Anden salt fisk i tønder og kasser Do. i fartøi... _.. Do. fisk (ikke ha a fisk) _... Sild, kryddersaltel uo. røkt Ansjos, (kryddersaltet brisling) Hummer... _. Ræker.. _... _... _.. Sæl og kobbeskind Hvalbarder... _. Rogn _... Fiskeguano..... Benmel... _... Hvalguano... _. Levermel..... _... Sildemel, fiskemel og hvalkjøtmel Tran, dampmedicin raamedicin _,o. blank..... _,o_ brun blank.. brun _.. _... _ av sæl av hval(olje) sildetran.... anden _.... Trangrakse stk. hl ! ' E ' &

7 febrkar 92 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERBEDRFT FRA ESKERDREKT0REN 37 Priserne var: Hyse J[.... J!64,705,75 pr. pund l 3,304,89 Torsk fl... 3,203,86 K... 2,53,3 Rødspætter.. 4,704,95 Sei... 2,43,00 Kveite... 9,600,50 Pigvar... 0,00,60 Elbsild... 0,30,26 Fersksildtilførslerne til Hamburg Altona i samme uke var, naar undtages Travemlindesilden, ikke store grundet det stormende veir. Tilførslerne fra Sverige var smaa og opnaadde den svenske sild derfor gode priser fra Jfl 3.20 til.il 3.50 pr. pund. Fra Stornoway ankom ca. 000'00 pund, som blev betalt med./lil 3.50 pr. pund, og fra Anstruther 600. kasser, som blev solgt til.il pr. pund. For Travemlindesild, hvorav tilførslerne var ganske betydelige, opnaaddes.;/l 2.20 til.it 2.60' pr. pund og for Elbsild 20 til 35 Pf. pr. pund.. Utsigterne for fersk storsild maa betegnes som gode og saafremt tilførslerne ikke skulde bli for store, vil man antagelig kunne regne med en pris av.;/l 2.50 til.;/l 3.00 pr. pund. Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. Hamburg 28 januar 92: Siden min sidste indberetning om saltsildmarkedet av 2 ds. har saltsildtilførslerne til Hamburg været 'store og er der fra Norge ankommet ca. 30' 000 tdr. hvorav formodentlig størsteparten storsild. Disse rikelige tilførsler har ikke paa langt. De skotsl<e fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) For alle sorter tils. Specifisert for følgende sorter: Sild.... Brisling.... Makrei. '.... 'forsk.... Lange.... Sei.... Hyse.... Hvitting.... Flyndre.... Kveite.... Skate & Rokke.... Skalfisk : Hummer.... Krabbe.... østers... '.... Desember 920 Januardesember 920.: Cwts. Q Cwts l : l Hundreder Hundreder : Cwts. Cwts. Blaaskjæl Diverse ; samme tidsrum En kort oversigt over fisket i maaneden. Mesteparten av trawlerne som fisket ved Færøerne dækket ikke omkostningerne og en av de største trawlere var oplagt. Paa Shetlandsfeltene var der litet av fisk. Fiskerbanken ga ikke utbytte nok til at gi nogensomhelst fortjeneste for rederne, hvori mot baater som fisket paa det nordlige areal av Nordsjøen hadde god fangst. almindelighet var fortjenesten for rederne og mandskap mindre end i november. Fisket for de mindre trawlere hindredes av storm, idet kun en ukes støt fiske var mulig. Fangsten bestod av smaafaldende hyse, hvitting ogsmaatorsk som ikke fandt lønnende avsætning. De fleste damplinebaater var oplagt. Kveite solgtes til høi pris. Dragnotfisket og smaalinebaatfisket ophørte. p g a ve nær staat i forhold til efterspørg over avsendt fersk fisk fra Trondhjems ilgodsavdeling i uken 7/ '2 20 G h 2. selen og avsætningen og har priser Til Sverige over Storlien stykgods ne derfor været faldende, isærde Chr.berg leshet for storsild, som i de sidste norske stationer., dage har været solgt saa lavt som til.jt pr. td. Vaarsildpriserne har holdt sig bedre. Kjøperne er fremdeles meget reserveret, idet de fremdeles regner med lavere priser. Da størsteparten av den norske sild er sendt i konsignation og da silden i mange tilfælder er forskuderet, er indehaverne villig til at sælge og det saa meget mere som silden som Forts. side 38. Sum over avsendt fe r s k sil d i samme tidsrum: Til Sverige over Storlien.... Chr.berg.... Til Tyskland over Kornsjø.... norske stationer stykgods vogn l stykgods = 32 vognl stykgods = 6 vogn. Sum

8 43, UKENTLlGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERlREKT0REN 2 februar l 2 Rapport nr. om skriflskt stk. Derav sløiet torsk Lever til _ vegt i : 92 Damp overs til Torsk leverholl 000 stk. hængt saltet dighet stk. tran i h.l transorler til 29 januar medicin andre 000 stie 000 stie lever i hl. i hl. Finmark Vinterfiske... Troms fylke Lofotens opsynsdistrikt (herunder Værøy og Røst) Yttersiden.... l HelgelandSalten... N.TrøndelagVikten S.TrøndelagFosen. Nordmøre fogderi... f Romsdals fogderi... Søndinøre fogderi... Sogn og Fjordane fylke Søndenfor.... Mot i 920 til Tilsammen Lofoten i 920 til / /2 2/2 3/'2 5/2 /2 7/2 /2 ) 9 28 i_ ntet fiske i Rogn i hl. i Priser for l Tilstede lever sløiet kjøpe baater pr. hl. torsk far pr. rogn tøier fisker e pr. hl i øre p øre pr. 40, l ) 6200 omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker.

9 Toldsteder Fetsild Vaarsild lg skaaretl Storsild tdr. sild tdr. tdr. lorgts utf0rs au fisktørodllkttr fra l januar til 22 januar 92 og ukn som tndt 22 januar. Klipfisk, islandsk etc. Nordsjasild tdr. sild norsk Brisling slands Klipfisk, tdr. tdr. Rot Rundfisk skjær Sei Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haarund tarfisk Rogn tran tran Blank blank Brun kjærr. k g. k g. tdr. td r. td r. tde. td r. tdr. td t.,j..., ro er ;3 <.Cl l''... Kristiania ' 60 6 Sandefjord.... Kristiansand.. 75, Egersund Stavan&eL Kopervk Haugesund Bergen , Florø Aa.lesund \ Kristiansund Trondhjem Bodø \ Svolvær Narvik : Tromsø (\ 50!! Hammerfest _ Xm: :::::Lt.25445! 5 o :62 l = 9L l : uken Fisk, Hærdet Hval Sæl Bottle Sild, Makrei, Makrei. Laks, Levende Anden Sildelran Sild, fersk Hummer saltet Toldsteder hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. ks. stk. i farlai tdr. tdr. tdr. tdr. tdr., Fisk, Fiske. SHdemel saltet guano i tdr. Sælsklnd Hermetik Kristiania..., Sandefjord. Kristiansand Egersund... Stavanger Kopervik... 9i=) Haugesund Bergen Florø... ', 372 Aalesund l 350 Kristiansund Trondhjem ' 3035 Bodø... Svolvær..... ;... NarYik;';..... J ! Tromsø'...'.., ' 95 3 Hammerfest., 8 Vardø......:... ' Vadsø ,. 80 ' Andre..., : alt ,539 luken = l c:: A..., r C s: C'i Cl Cl rr r C'i r Cf) l ;::e Z Cl) A l (j)?:; C'i ;a Cd ;:tl ::xi..., l ;:tl ;;t>o l (j) A C'i ;::o 8 ;a C A e.v co l,

10 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 februar 92 Kunstig tørring av klipfisk. Almindelig beskrivelse av fisketør ved den ved intim berøring med til det samlede anlæg og følger derkonsentreret svovelsyre er befridd for ikke med i leveringen. ringsanlægget xstedt, Cuxhaven. for fugtighet, optar herved fiskens En 40 kw. dynamo tjener som re.xstedt fisketørringsanlæg blev fugtighet og tørrer varen til den for serve. Dynamoens og samtlige moindrettet i 93 av firmaet Si e ønskede tørhetsgrad. torers spænding er 220 volt. men s & H a l s k e, W er n e r zon blir utvundet i sterk konsen Til centralregulering av hele anw er k, Si e men sta d t ved B e f trert foxm i særlig dertil opstilte lægget tjener en schaltetavle av l in, efter en særlig metode og i de apparater, og blandet med den an marmor,hvorpaa de nødvendige infølgende aar gjennem hensigtsmæs vendte tørreluft.. ved speeielle ind strumenter og schalteindretninger sige utvidelser bragt til fuldkom retninger. Til konsentration av den montert. menhet. Det bestaar væsentlig av nødvendige svovelsyre tjener et, i Til rengjøring og forberedelse av 6 stk. ca. 25 m. lange, 2 m. høie og et særlig rum anbragt konsentra varen tjener 23 stk. vaskekar av 2 m. brede tørrekamre med indbyg tionsanlæg, komplet med kvartsglas pitchpine, likesaa 26 stk presselaag gede luftkanaler for en rask gjen skaaler i smiejernsopsatser, samt av ca. /2 m. diameter samt pressenemluftning. Gulvet i kamrene er lige samle, avløps og forbindelses stene fra /2 til ton, hvilke sidste forsynt med skinner til bekvem ind ledninger er av bly; gastilførsels er anbragt i trinseverk, ophængt i og utkjørsel av specialtørrevogner, ledninger er av normale gasrør. løpekatter for at kunne haandteres der tjener til ophængning av den bekvemmere. ti d ligere 'lb d Den til konsentrationen og opkok t ere te vare. 42 stk. s;>ecialtørrevogner med Selve kamrene er dobbeltvæg ningen nødvendige gas fremstillet i 6000 stk. lægter paa hvilke fisken ge. d e av 30 mm. ster k e, h øv l e d e og et gasgeneratoranlæg som leverer hænges, tjener til transport av va 300 kbm. i timen. pløiede furubord og isolert med ren; 0 kassetransportvogner og 2 k()rkplater. En dør som er forsynt Samtlige kar som kommer i di flatevogner med tilsammen ca. med en motvegt og som kan aapnes rekte berøring med syren er indlagt 450 ill. skinnegang, 500 mm. sporvertikalt, tjener til lukning (Schiits). og loddet med ca. 4 mm. sterke bly vidde. Til at blaase luft gjennem hvert plater. Likeledes er alle til og av En centisimalvegt paa 2000 kammer er der i dettes ene ende løpsrør for syren av bly. bæreevne med skinnetilslutning beanbragt en ventilator, som er di Lysanlægget og de nødvendige stemmer bekvemt vegten paa raa og rekte tilkoblet en ca. 6.5 hk. like elektriske maskiner som: ventila tørret vare. strømsmotor, hvorved der trykkes tor er, kompressorer, vandpumper og Det nødvendige vaske og skyllesterk ozonholdig luft gjennem kam ozonanlægget, forsynes med strøm vand faaes gjennem en rørledning meret og saaledes bestryker den i fra en 44 kw. likestrømsdynamo, fra en vandbeholder paa 2 kbm., til kamrene ophængte 'fisk. som med friktionskobling og rem hvilken den nødvendige vandmæng Luften, som har passert et særlig overføring er forbundet med en de pumpes op ved hjælp aven elekkonstruert taarnagtig kammer, hvor dampmaskin. Denne hører dog ikke trisk centrifugalpumpe. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw. Fisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torsk) fisket (Cod Fishery), januarjuni mil. st. (pieses) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... o hl. B. :,sildefiskerierne (Herring Fisheries): _ n. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ) tdr., salted, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked).,3, Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... '... maal a 50 liter A. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North Sea) (Barreis, salted, seapacked 5. slandssild indkommet til norske havne..., tdr.. salted, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) q., Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Amerika) Kvantum Totalfor uken til kvantum til 29/ 92 29/ \ ) A sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not inc\uded). : 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. inice or salted for the Scandinavian market, is not inc\uded). Ved eftertryk_ al' :disse meddelelser inaa Fiskets Gang angives som kilde AlS John Griegs Boktrykkeri og N. Nilssen & Søn.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere