Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?"

Transkript

1 Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger med dansk arbejdskraft. Nogen har måske tidligere selv været i udlandet for at arbejde og har derfor kendskab til, hvad det vil sige at arbejde i et andet land, men for de fleste er det en ny situation. Det er derfor vigtigt, at man gør sig nogle tanker om konsekvenserne og forbereder sig på situationen, så det kan blive så god en oplevelse som muligt både for virksomheden og de kommende udenlandske medarbejdere. Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Først og fremmest bør man nok gøre sig nogle tanker om, hvad der er relevant. Er der tale om en forbigående spidsbelastningssituation, så vil det måske være mere relevant at leje en vikar eller to for en begrænset periode i stedet for at rykke en udenlandsk medarbejder op med rode fra sit hjemland og så relativt hurtigt afskedige ham igen. Er der tale om en klart definerbar opgave, vil det måske være mest relevant at finde en udenlandsk underentreprenør som kan byde på opgaven i stedet for selv at ansætte nogle nye medarbejdere. Er der tale om en længerevarende udvidelse eller fastholdelse af den faste bemanding, så vil det nok være mest relevant at bruge nogle kræfter på at få ansat nogle nye gode medarbejdere og kan de ikke findes i Danmark, ja så vil det jo være oplagt at kikke ud over grænserne for at finde nogle kvalificerede personer med lyst til at arbejde her. Uanset hvilken metode der passer bedst til situationen, vil der opstå en række spørgsmål og tanker. I det efterfølgende opridses nogle at de spørgsmål, der ofte dukker frem i den forbindelse. Er der nogen i virksomheden der kan tale udenlandsk? I praksis har det vist sig, at sprogproblemerne håndværker til håndværker ikke er det helt store problem, så længe man står med en tegning og har murstenen eller brædderne liggende foran sig, men skal der forklares lidt mere komplekse opgaver, gives sikkerheds- eller miljøinstrukser eller bare sikres et vist socialt liv på arbejdspladsen, er det ganske praktisk, hvis der kan tilknyttes en sprogkyndig medarbejder til de udenlandske medarbejdere. Har man ikke sprogkyndige medarbejdere, vil det være en god ide at få tilknyttet en tolk, der enten kan ringes til eller som kan deltage i regelmæssige møder på arbejdspladsen, hvor uafklarede spørgsmål kan afklares. Man behøver absolut ikke at være verdensmester i udenlandsk for at ansætte og få en god oplevelse ud af at ansætte udenlandske medarbejdere, men det er nødvendigt, at man på forhånd har gjort sig nogle tanker om, hvordan man vil takle situationen, så alle får det bedste ud af situationen. For længerevarende ansættelsesforhold anbefales det ligeledes, at de udenlandske medarbejdere får danskundervisning. Alle der får et dansk CPR-nummer har ret til danskundervisning. Tilbudet gives fra ca. 75 sprogcentre og afdelinger spredt ud over Danmark, og der tilbydes undervisning i både dag- og aftentimerne. Det er kommunerne, der har pligt til at sørge for danskundervisningen, og det kan være forbundet med et gebyr på op til 1000 kr. pr modul.

2 Hvordan og hvor skal de udenlandske medarbejdere bo? De danske overenskomster giver ikke arbejdsgiveren forpligtelser med hensyn til, hvordan medarbejderne bor uden for arbejdstiden, med mindre det sker i forbindelse med en udstationering eller aftalt arbejdsopgave. Omvendt er det vel klart for de fleste, at har medarbejderen ikke mulighed for at sove, spise og blive vasket på en anstændig måde, har man heller ikke en oplagt og tilfreds medarbejder, der kan yde den forventede præstation, så både af hensyn til effektiviteten og et mere etisk synspunkt, vil det være nødvendigt at hjælpe de udenlandske medarbejdere til at få en passende bolig til en fornuftig pris, så lønnen ikke bliver spist op af opholds- og transportudgifter. På større byggepladser af længere varighed vil det være muligt at opføre camps af beboelsescontainere. Virksomheder, der har sine opgaver inden for en bestemt geografisk radius kan med fordel opbygge en centralliggende camp, således at eventuelt flere udenlandske medarbejdere kan få et socialt liv sammen efter fyraften, men ofte vil situationen være, at man kun har få udenlandske medarbejdere ansat. Her kunne der være en god ide at tale med andre byggevirksomheder i lokalområdet måske har de også en eller to udenlandske medarbejdere ansat fra samme land, og så kunne man måske i fællesskab finde en løsning på boligspørgsmålet til fælles gavn. Hvordan sikrer vi os at de udenlandske medarbejdere også har et anstændigt liv uden for arbejdstiden? Nu er det naturligvis meget forskelligt, hvilke krav og behov det individuelle menneske har, men generelt vil en udenlandsk medarbejder, der ikke forstår det danske sprog og som er mere eller mindre alene på arbejdspladsen, være en ensom person uden for arbejdstiden. Han, det er som regel en mand, er væk fra familien og sine venner, forstår ikke hvad der bliver sagt i radioen eller fjernsynet, hvis der ikke er udenlandske kanaler og så kan en mørk vinteraften naturligvis blive lang. En god måde kunne være at forsøge at ansætte to eller flere medarbejdere fra samme land, som på forhånd kender hinanden. Ofte har en potentiel ansøger en eller to makkere, som også gerne vil have et job, og som de gerne vil arbejde sammen med. Dels kan de så rejse sammen frem og tilbage og spare nogle penge, og dels har de hinanden at støtte sig til i fritiden, og gevinsten for virksomheden er gladere medarbejdere og en højere effektivitet på byggepladsen. Kan det ikke lade sig gøre, så undersøg om der ikke i nabolaget skulle være andre byggevirksomheder med tilsvarende udenlandske medarbejdere. Det er naturligvis ikke sikkert, at de udenlandske medarbejdere har interesse i at snakke med andre, men så har de fået tilbudet. Endelig kan man også selv eller ens danske medarbejdere forsøge at få nærmere kontakt med de udenlandske medarbejdere uden for arbejdstiden. Det vil dels fremme den fælles forståelse og lette på den kulturelle kløft, og den største risiko er vel, at man kan risikere at lære noget af hinanden og fremme forståelsen folkeslagene imellem, og det er vel heller ikke så ringe endda. Under alle omstændigheder kan man se, at hvor den danske virksomhed bare gider tage lidt hånd om de udenlandske medarbejderes sociale liv, så bliver det til en vindersituation for begge parter. Hvordan takler vi de kulturelle forskelle? Det kan anbefales, at man, inden arbejdsforholdet påbegyndes, tager en grundig snak med de udenlandske medarbejdere om, hvad virksomheden står for, hvilke ledelsesmetoder der anvendes, og hvad der forventes af medarbejderen, samt hvilke pligter og rettigheder han / hun har. Der er meget stor forskel på ledelseskulturerne fra land til land og de samfund, vi er vokset op i. I Danmark har vi gennem årtier indarbejdet en meget flad ledelsesstruktur, giver hellere opgaver end ordrer og lader ofte medarbejderen selv finde ud af, hvordan de vil løse en bestemt opgave frihed under ansvar og ikke mere kontrol end absolut nødvendigt. Vi kan ligeledes som danskere godt lide at løse tingene i konsensus og bryder os ikke om at få en lodret ordre på en given opgave.

3 I mange andre lande har man en mere hierarkisk ledelsesstruktur, hvor der udstedes ordrer, og hvor det ikke forventes at medarbejderen viser initiativ til at gå ud over ordrens omfang, uden at det på forhånd er godkendt af en leder. Generelt sagt er en tysk medarbejder vant til, at arbejdet skal udføres efter en bestemt DIN-norm, hvor der nøjagtig står beskrevet, hvordan arbejdet skal udføres, samt at det kontrolleres og godkendes, før han går videre med den næste opgave, og så kan det måske godt være svært at forstå en tildelt opgave fra en dansk mester, eller den lempeligere kontrol kan blive opfattet som manglende interesse fra mesters side. En polsk medarbejder er ligeledes vant til en meget hierarkisk ledelsesform og mange bureaukratiske regelsæt, som skal følges men har ofte i sin dagligdag oplevet, at man kan bestikke sig fra at følge reglerne, og så kan han måske godt have vanskeligheder med at forstå den danske ledelsesform eller alvoren i, at reglerne faktisk skal følges. Det er klart, at begge parter ikke på forhånd kan være eksperter i hinandens forskellige baggrunde, men hvis man på forhånd gør sig klart, at der er disse til tider meget store forskelle på, hvordan handlinger og opgaver forstås og begge er indstillet på at løse de konflikter der vil opstå, så er man allerede nået et langt stykke hen ad vejen. Dansk Byggeri deltager gerne i en indledende snak sammen med de kommende medarbejdere og virksomheden, hvor en medarbejder der har arbejdet i mange år i både Tyskland og Polen kan bidrage til en bedre forståelse af de kulturelle forskelle. Hvilke ansættelsesforhold kan vi tilbyde de udenlandske medarbejdere? De udenlandske medarbejdere bør ansættes på samme vilkår som de danske medarbejdere, alt efter hvilke kvalifikationer de har. De fleste ville kunne forstå en prøveperiode til en lidt lavere løn, men viser den udenlandske medarbejder, at han kan præstere det samme som sine danske kolleger, bør han også have samme løn alt andet vil bare give gnidninger og problemer de ansatte imellem. Mange udenlandske medarbejdere vil være interesseret i at arbejde så mange timer som muligt de er ikke kommet til Danmark for at side og kikke fjernsyn i en beboelsescontainer, men for at tjene penge. Nogle vil gerne have en fire dags uge, andre vil hellere arbejde 3 uger i træk og så have fri lidt længere tid ad gangen. Her må man tage bestik af virksomhedens situation, arbejdsopgavernes karakter og den gældende overenskomsts regler for arbejdstiden og aflønningsregler, således at man, inden arbejdet påbegyndes, har en klar skriftlig aftale om arbejdstiden og dens konsekvenser med hver enkelt medarbejder. Er man i tvivl, så kontakt den relevante faglige organisation og få fortolket reglerne, inden aftalen underskrives, så begge parter ikke ender i en ulykkelig situation, der kunne have været undgået. Hvordan finder vi de udenlandske medarbejdere? Er du helt på bar bund, så kontakt din Arbejdsgiverorganisation. Den kan enten hjælpe dig direkte eller sætte dig i forbindelse med en relevant medarbejder hos Arbejdsformidlingen, der har et internationalt samarbejde med kollegaer i andre lande. Disse ydelser vil normalt være uden omkostninger. Man kan også henvende sig direkte til de danske ambassader med sine behov og ønsker, der så vil give et tilbud på at løse opgaven. En tredje metode vil være at henvende sig til de internationale vikar- og rekrutteringsbureauer, der ligeledes vil kunne give et tilbud på opgaven. Har du på forhånd en udenlandsk medarbejder som du er glad for, vil det være oplagt at forelægge sagen for ham. Dels for at imødekomme en uberettiget frygt hos medarbejderen om, at han er på vej til at blive fyret og dels for at finde ud af, om han ikke har en tidligere kollega, som også gerne vil have arbejde i Danmark, og som han gerne vil arbejde sammen med.

4 Det vil for de fleste være en stor mundfuld selv at rekruttere medarbejdere i udlandet. Dels er der store omkostninger forbundet med opgaven, og dels bliver markedet i øjeblikket bombarderet med annoncer fra useriøse vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder, der søger folk til bl.a. Holland, Irland, England og naturligvis også Danmark, og det rygtes hurtigt blandt håndværkere, at her skal man tage sig i agt. Mange er endt med at blive snydt for både løn og opholdsomkostninger af useriøse arbejdsformidlere, og derfor er der ofte en vis sund skepsis blandt de udenlandske potentielle medarbejdere til stillingsannoncerne. Skal de udenlandske medarbejdere være medlem af en fagforening og en A-kasse? For mange udenlandske medarbejdere vil det ikke være naturligt at blive medlem af en fagforening. I Tyskland har medlemsflugten fra fagforeningerne været massiv over en årrække, og organisationsgraden er under 30 %. I Polen og de baltiske lande ligger organisationsgraden langt under 10 %. Det er der mange årsager til, som ikke skal nævnes her, men resultatet er, at mange udenlandske medarbejdere ikke umiddelbart vil finde det relevant at blive medlem af en fagforening. Det spørgsmål bør man derfor tage op i virksomheden inden ansættelsen af den udenlandske medarbejder. I mange tilfælde vil det være relevant, at den nye medarbejder bliver medlem af den samme fagforening som de øvrige medarbejdere, i andre tilfælde vil en anden løsning være mere relevant, men under alle omstændigheder vil det være godt at have en holdning til emnet inden ansættelsen. De udenlandske medarbejdere bør som udgangspunkt være medlem af en dansk A-kasse. Dels for at sikre vedkommende understøttelse ved delvis eller periodisk arbejdsløshed, idet det er beskæftigelseslandets arbejdsløshedsforsikringer, der skal dække disse forhold og dels for at sikre vedkommende understøttelse i bopælslandet, hvis han bliver fuldtidsarbejdsløs og igen skal overføres til sin hjemlands arbejdsløshedskasse. Alt for ofte opleves det, at den udenlandske medarbejder ikke melder sig ind i en dansk A-kasse for at spare penge og melder sig ud af sit hjemlands A-kasse, og på den måde kan medarbejderen ende i en meget ulykkelig situation. For grænsependlere, som den udenlandske medarbejdere i første omgang normalt vil være, gælder, at beskæftigelseslandets A-kasse (i dette tilfælde Danmark) kan udbetale dagpenge ved hjemsendelse på grund af vejrlig, på grund af arbejdsfordeling, på grund af materialemangel eller feriepenge ved kollektiv lukning under det første ansættelsesår. Hvis medarbejderen må fyres og bliver fuldtidsarbejdsløs, er det hjemlandets A-kasse der skal udbetale arbejdsløshedsunderstøttelse, men for begge forhold gælder naturligvis, at man skal opfylde betingelserne for at være berettiget til understøttelse. Skal de udenlandske medarbejdere være syge- og socialforsikret i Danmark? Ja, her gælder EF-direktivet 1408/71, der regulerer vandrende arbejdstagers syge- og socialforsikringsforhold inden for EU. Som udgangspunkt skal man være social- og sygeforsikret der, hvor ens arbejdsgiver bor. For personer der emigrerer til Danmark gælder fuldstændig samme regler som for alle andre danskere, for grænsependlere gælder, at de også skal social- og sygeforsikres i arbejdsgiverens hjemland, altså i dette tilfælde arbejdsgiverens kommune. Skal de udenlandske medarbejdere betale skat i Danmark? Ja, her gælder som hovedregel den aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning, som Danmark har indgået med medarbejderens hjemland.

5 Medarbejderen bliver forsynet med et dansk CPR-nr. og et dansk skattekort. Så længe centeret for hans livsindhold er i hjemlandet (normalt der hvor kone og børn opholder sig) bevarer hjemlandet den globale beskatningsret, men lønskatten skal betales i Danmark. For grænsependlere betyder det normalt begrænset skattepligt til Danmark, således at skattepligten kun omfatter den danske lønindkomst med fradrag af udgifter, som knytter sig til denne lønindkomst, dvs. - grænsependlerfradrag for gifte grænsependlere - udgifter til befordring mellem hjem og arbejde - faglige kontingenter men ikke bidrag til A-kassen Har grænsependleren mindst 75 % af sin indkomst i Danmark, har vedkommende mulighed for at blive beskattet som om man havde bopæl i Danmark. Det betyder, at grænsependlerfradraget bortfalder, men at f.eks. renteudgifter i hjemlandet, bidrag til A-kassen, personfradrag fra hustru med ingen eller lav indkomst m.v. kan fratrækkes og vil i nogle tilfælde kunne betale sig for medarbejderen. Dette må undersøges individuelt for den enkelte. Har den udenlandske medarbejder ikke et skattekort skal arbejdsgiveren trække 60 % af lønnen uden fradrag. Skal der indbetales arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge og pensionsbidrag for de udenlandske medarbejdere? Ja, der skal indbetales som for de danske medarbejdere. De overenskomstmæssigt aftalte pensionsordninger træder først i kraft efter 6 måneders beskæftigelse under en dansk overenskomst. Kan den udenlandske medarbejder få udbetalt feriepenge ved udrejse af Danmark? Ja, i forbindelse med at medarbejderen fratræder ansættelsesforholdet og dermed ikke længere er omfattet af ferieloven og herefter udrejser fra Danmark, kan feriepengene udbetales på en gang. Har medarbejderen opholdt sig i Danmark mere end 3 måneder og er blevet tilmeldt folkeregisteret, skal lønmodtageren være frameldt folkeregisteret. Har medarbejderen været grænsependler eller opholdt sig under 3 måneder i Danmark, skal vedkommende ikke frameldes ved udrejsen. Arbejdsgiveren kan udbetale feriegodtgørelsen kontant. Er feriegodtgørelsen indbetalt til FerieKonto, skal FerieKonto kontaktes med henblik på udbetalingen. Skal de udenlandske medarbejdere følge de danske sikkerheds- og miljøregler? Ja, de skal følge de samme regler som de danske medarbejdere. På arbejdstilsynets hjemmeside kan findes en række vejledninger på forskellige sprog. Med hensyn til stilladsarbejde skal de udenlandske medarbejdere have en uddannelse, der svarer til den danske 3-ugers uddannelse i systemstilladser. Skal der arbejdes med stilladskonstruktioner, der går ud over standardopstillinger, skal de have en yderligere uddannelse på ca. 2 uger, svarende til ERFA I uddannelsen i Danmark. Må udenlandske medarbejdere føre et motordrevet køretøj i Danmark? Ja, personer der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, kan føre motordrevet køretøj her, hvis de er i besiddelse af et kørekort udstedt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, der efter aftale med EF har gennemført Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort. Kørekortet giver indehaveren ret til at føre køretøjer af samme kategori i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet. Må udenlandske medarbejdere føre et dansk indregistreret motordrevet køretøj i hjemlandet? Dette spørgsmål må afgøres af hjemlandets myndigheder i det enkelte tilfælde.

6 Beskatning af benyttelse af firmabil. Udgangspunktet er, at kørsel mellem en arbejdsplads og sædvanlig bopæl er privat efter 60 dage indenfor 2 år. Har den pågældende medarbejder derfor tilbagelagt strækningen mellem arbejdsplads og sædvanlig bopæl mere end 60 gange indenfor 2 år, vil brug af firmabil til at køre denne strækning anses som privat kørsel og dermed udløse beskatning. Der findes dog en række undtagelser fra denne hovedregel og en række betingelser, der skal være opfyldt for den pågældende, der medbringer firmabilen til sin bopæl, før der kan undgås beskatning. Der skal bl.a. føres et fuldstændigt kilometerregnskab for den pågældende bil, så skattemyndighederne er i stand til at kontrollere, at bilen ikke anvendes til privat kørsel. Det kan derfor generelt anbefales, at arbejdsgivere, der er i tvivl om reglerne, retter henvendelse til den lokale arbejdsgiverkontrolmyndighed og får vejledning. En anden mulighed er at anmode om bindende svar for en påtænkt ordning og mod betaling af det lovfastsatte gebyr på forhånd sikre sig de skattemæssige virkninger af ordningen.

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere