Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?"

Transkript

1 Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger med dansk arbejdskraft. Nogen har måske tidligere selv været i udlandet for at arbejde og har derfor kendskab til, hvad det vil sige at arbejde i et andet land, men for de fleste er det en ny situation. Det er derfor vigtigt, at man gør sig nogle tanker om konsekvenserne og forbereder sig på situationen, så det kan blive så god en oplevelse som muligt både for virksomheden og de kommende udenlandske medarbejdere. Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Først og fremmest bør man nok gøre sig nogle tanker om, hvad der er relevant. Er der tale om en forbigående spidsbelastningssituation, så vil det måske være mere relevant at leje en vikar eller to for en begrænset periode i stedet for at rykke en udenlandsk medarbejder op med rode fra sit hjemland og så relativt hurtigt afskedige ham igen. Er der tale om en klart definerbar opgave, vil det måske være mest relevant at finde en udenlandsk underentreprenør som kan byde på opgaven i stedet for selv at ansætte nogle nye medarbejdere. Er der tale om en længerevarende udvidelse eller fastholdelse af den faste bemanding, så vil det nok være mest relevant at bruge nogle kræfter på at få ansat nogle nye gode medarbejdere og kan de ikke findes i Danmark, ja så vil det jo være oplagt at kikke ud over grænserne for at finde nogle kvalificerede personer med lyst til at arbejde her. Uanset hvilken metode der passer bedst til situationen, vil der opstå en række spørgsmål og tanker. I det efterfølgende opridses nogle at de spørgsmål, der ofte dukker frem i den forbindelse. Er der nogen i virksomheden der kan tale udenlandsk? I praksis har det vist sig, at sprogproblemerne håndværker til håndværker ikke er det helt store problem, så længe man står med en tegning og har murstenen eller brædderne liggende foran sig, men skal der forklares lidt mere komplekse opgaver, gives sikkerheds- eller miljøinstrukser eller bare sikres et vist socialt liv på arbejdspladsen, er det ganske praktisk, hvis der kan tilknyttes en sprogkyndig medarbejder til de udenlandske medarbejdere. Har man ikke sprogkyndige medarbejdere, vil det være en god ide at få tilknyttet en tolk, der enten kan ringes til eller som kan deltage i regelmæssige møder på arbejdspladsen, hvor uafklarede spørgsmål kan afklares. Man behøver absolut ikke at være verdensmester i udenlandsk for at ansætte og få en god oplevelse ud af at ansætte udenlandske medarbejdere, men det er nødvendigt, at man på forhånd har gjort sig nogle tanker om, hvordan man vil takle situationen, så alle får det bedste ud af situationen. For længerevarende ansættelsesforhold anbefales det ligeledes, at de udenlandske medarbejdere får danskundervisning. Alle der får et dansk CPR-nummer har ret til danskundervisning. Tilbudet gives fra ca. 75 sprogcentre og afdelinger spredt ud over Danmark, og der tilbydes undervisning i både dag- og aftentimerne. Det er kommunerne, der har pligt til at sørge for danskundervisningen, og det kan være forbundet med et gebyr på op til 1000 kr. pr modul.

2 Hvordan og hvor skal de udenlandske medarbejdere bo? De danske overenskomster giver ikke arbejdsgiveren forpligtelser med hensyn til, hvordan medarbejderne bor uden for arbejdstiden, med mindre det sker i forbindelse med en udstationering eller aftalt arbejdsopgave. Omvendt er det vel klart for de fleste, at har medarbejderen ikke mulighed for at sove, spise og blive vasket på en anstændig måde, har man heller ikke en oplagt og tilfreds medarbejder, der kan yde den forventede præstation, så både af hensyn til effektiviteten og et mere etisk synspunkt, vil det være nødvendigt at hjælpe de udenlandske medarbejdere til at få en passende bolig til en fornuftig pris, så lønnen ikke bliver spist op af opholds- og transportudgifter. På større byggepladser af længere varighed vil det være muligt at opføre camps af beboelsescontainere. Virksomheder, der har sine opgaver inden for en bestemt geografisk radius kan med fordel opbygge en centralliggende camp, således at eventuelt flere udenlandske medarbejdere kan få et socialt liv sammen efter fyraften, men ofte vil situationen være, at man kun har få udenlandske medarbejdere ansat. Her kunne der være en god ide at tale med andre byggevirksomheder i lokalområdet måske har de også en eller to udenlandske medarbejdere ansat fra samme land, og så kunne man måske i fællesskab finde en løsning på boligspørgsmålet til fælles gavn. Hvordan sikrer vi os at de udenlandske medarbejdere også har et anstændigt liv uden for arbejdstiden? Nu er det naturligvis meget forskelligt, hvilke krav og behov det individuelle menneske har, men generelt vil en udenlandsk medarbejder, der ikke forstår det danske sprog og som er mere eller mindre alene på arbejdspladsen, være en ensom person uden for arbejdstiden. Han, det er som regel en mand, er væk fra familien og sine venner, forstår ikke hvad der bliver sagt i radioen eller fjernsynet, hvis der ikke er udenlandske kanaler og så kan en mørk vinteraften naturligvis blive lang. En god måde kunne være at forsøge at ansætte to eller flere medarbejdere fra samme land, som på forhånd kender hinanden. Ofte har en potentiel ansøger en eller to makkere, som også gerne vil have et job, og som de gerne vil arbejde sammen med. Dels kan de så rejse sammen frem og tilbage og spare nogle penge, og dels har de hinanden at støtte sig til i fritiden, og gevinsten for virksomheden er gladere medarbejdere og en højere effektivitet på byggepladsen. Kan det ikke lade sig gøre, så undersøg om der ikke i nabolaget skulle være andre byggevirksomheder med tilsvarende udenlandske medarbejdere. Det er naturligvis ikke sikkert, at de udenlandske medarbejdere har interesse i at snakke med andre, men så har de fået tilbudet. Endelig kan man også selv eller ens danske medarbejdere forsøge at få nærmere kontakt med de udenlandske medarbejdere uden for arbejdstiden. Det vil dels fremme den fælles forståelse og lette på den kulturelle kløft, og den største risiko er vel, at man kan risikere at lære noget af hinanden og fremme forståelsen folkeslagene imellem, og det er vel heller ikke så ringe endda. Under alle omstændigheder kan man se, at hvor den danske virksomhed bare gider tage lidt hånd om de udenlandske medarbejderes sociale liv, så bliver det til en vindersituation for begge parter. Hvordan takler vi de kulturelle forskelle? Det kan anbefales, at man, inden arbejdsforholdet påbegyndes, tager en grundig snak med de udenlandske medarbejdere om, hvad virksomheden står for, hvilke ledelsesmetoder der anvendes, og hvad der forventes af medarbejderen, samt hvilke pligter og rettigheder han / hun har. Der er meget stor forskel på ledelseskulturerne fra land til land og de samfund, vi er vokset op i. I Danmark har vi gennem årtier indarbejdet en meget flad ledelsesstruktur, giver hellere opgaver end ordrer og lader ofte medarbejderen selv finde ud af, hvordan de vil løse en bestemt opgave frihed under ansvar og ikke mere kontrol end absolut nødvendigt. Vi kan ligeledes som danskere godt lide at løse tingene i konsensus og bryder os ikke om at få en lodret ordre på en given opgave.

3 I mange andre lande har man en mere hierarkisk ledelsesstruktur, hvor der udstedes ordrer, og hvor det ikke forventes at medarbejderen viser initiativ til at gå ud over ordrens omfang, uden at det på forhånd er godkendt af en leder. Generelt sagt er en tysk medarbejder vant til, at arbejdet skal udføres efter en bestemt DIN-norm, hvor der nøjagtig står beskrevet, hvordan arbejdet skal udføres, samt at det kontrolleres og godkendes, før han går videre med den næste opgave, og så kan det måske godt være svært at forstå en tildelt opgave fra en dansk mester, eller den lempeligere kontrol kan blive opfattet som manglende interesse fra mesters side. En polsk medarbejder er ligeledes vant til en meget hierarkisk ledelsesform og mange bureaukratiske regelsæt, som skal følges men har ofte i sin dagligdag oplevet, at man kan bestikke sig fra at følge reglerne, og så kan han måske godt have vanskeligheder med at forstå den danske ledelsesform eller alvoren i, at reglerne faktisk skal følges. Det er klart, at begge parter ikke på forhånd kan være eksperter i hinandens forskellige baggrunde, men hvis man på forhånd gør sig klart, at der er disse til tider meget store forskelle på, hvordan handlinger og opgaver forstås og begge er indstillet på at løse de konflikter der vil opstå, så er man allerede nået et langt stykke hen ad vejen. Dansk Byggeri deltager gerne i en indledende snak sammen med de kommende medarbejdere og virksomheden, hvor en medarbejder der har arbejdet i mange år i både Tyskland og Polen kan bidrage til en bedre forståelse af de kulturelle forskelle. Hvilke ansættelsesforhold kan vi tilbyde de udenlandske medarbejdere? De udenlandske medarbejdere bør ansættes på samme vilkår som de danske medarbejdere, alt efter hvilke kvalifikationer de har. De fleste ville kunne forstå en prøveperiode til en lidt lavere løn, men viser den udenlandske medarbejder, at han kan præstere det samme som sine danske kolleger, bør han også have samme løn alt andet vil bare give gnidninger og problemer de ansatte imellem. Mange udenlandske medarbejdere vil være interesseret i at arbejde så mange timer som muligt de er ikke kommet til Danmark for at side og kikke fjernsyn i en beboelsescontainer, men for at tjene penge. Nogle vil gerne have en fire dags uge, andre vil hellere arbejde 3 uger i træk og så have fri lidt længere tid ad gangen. Her må man tage bestik af virksomhedens situation, arbejdsopgavernes karakter og den gældende overenskomsts regler for arbejdstiden og aflønningsregler, således at man, inden arbejdet påbegyndes, har en klar skriftlig aftale om arbejdstiden og dens konsekvenser med hver enkelt medarbejder. Er man i tvivl, så kontakt den relevante faglige organisation og få fortolket reglerne, inden aftalen underskrives, så begge parter ikke ender i en ulykkelig situation, der kunne have været undgået. Hvordan finder vi de udenlandske medarbejdere? Er du helt på bar bund, så kontakt din Arbejdsgiverorganisation. Den kan enten hjælpe dig direkte eller sætte dig i forbindelse med en relevant medarbejder hos Arbejdsformidlingen, der har et internationalt samarbejde med kollegaer i andre lande. Disse ydelser vil normalt være uden omkostninger. Man kan også henvende sig direkte til de danske ambassader med sine behov og ønsker, der så vil give et tilbud på at løse opgaven. En tredje metode vil være at henvende sig til de internationale vikar- og rekrutteringsbureauer, der ligeledes vil kunne give et tilbud på opgaven. Har du på forhånd en udenlandsk medarbejder som du er glad for, vil det være oplagt at forelægge sagen for ham. Dels for at imødekomme en uberettiget frygt hos medarbejderen om, at han er på vej til at blive fyret og dels for at finde ud af, om han ikke har en tidligere kollega, som også gerne vil have arbejde i Danmark, og som han gerne vil arbejde sammen med.

4 Det vil for de fleste være en stor mundfuld selv at rekruttere medarbejdere i udlandet. Dels er der store omkostninger forbundet med opgaven, og dels bliver markedet i øjeblikket bombarderet med annoncer fra useriøse vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder, der søger folk til bl.a. Holland, Irland, England og naturligvis også Danmark, og det rygtes hurtigt blandt håndværkere, at her skal man tage sig i agt. Mange er endt med at blive snydt for både løn og opholdsomkostninger af useriøse arbejdsformidlere, og derfor er der ofte en vis sund skepsis blandt de udenlandske potentielle medarbejdere til stillingsannoncerne. Skal de udenlandske medarbejdere være medlem af en fagforening og en A-kasse? For mange udenlandske medarbejdere vil det ikke være naturligt at blive medlem af en fagforening. I Tyskland har medlemsflugten fra fagforeningerne været massiv over en årrække, og organisationsgraden er under 30 %. I Polen og de baltiske lande ligger organisationsgraden langt under 10 %. Det er der mange årsager til, som ikke skal nævnes her, men resultatet er, at mange udenlandske medarbejdere ikke umiddelbart vil finde det relevant at blive medlem af en fagforening. Det spørgsmål bør man derfor tage op i virksomheden inden ansættelsen af den udenlandske medarbejder. I mange tilfælde vil det være relevant, at den nye medarbejder bliver medlem af den samme fagforening som de øvrige medarbejdere, i andre tilfælde vil en anden løsning være mere relevant, men under alle omstændigheder vil det være godt at have en holdning til emnet inden ansættelsen. De udenlandske medarbejdere bør som udgangspunkt være medlem af en dansk A-kasse. Dels for at sikre vedkommende understøttelse ved delvis eller periodisk arbejdsløshed, idet det er beskæftigelseslandets arbejdsløshedsforsikringer, der skal dække disse forhold og dels for at sikre vedkommende understøttelse i bopælslandet, hvis han bliver fuldtidsarbejdsløs og igen skal overføres til sin hjemlands arbejdsløshedskasse. Alt for ofte opleves det, at den udenlandske medarbejder ikke melder sig ind i en dansk A-kasse for at spare penge og melder sig ud af sit hjemlands A-kasse, og på den måde kan medarbejderen ende i en meget ulykkelig situation. For grænsependlere, som den udenlandske medarbejdere i første omgang normalt vil være, gælder, at beskæftigelseslandets A-kasse (i dette tilfælde Danmark) kan udbetale dagpenge ved hjemsendelse på grund af vejrlig, på grund af arbejdsfordeling, på grund af materialemangel eller feriepenge ved kollektiv lukning under det første ansættelsesår. Hvis medarbejderen må fyres og bliver fuldtidsarbejdsløs, er det hjemlandets A-kasse der skal udbetale arbejdsløshedsunderstøttelse, men for begge forhold gælder naturligvis, at man skal opfylde betingelserne for at være berettiget til understøttelse. Skal de udenlandske medarbejdere være syge- og socialforsikret i Danmark? Ja, her gælder EF-direktivet 1408/71, der regulerer vandrende arbejdstagers syge- og socialforsikringsforhold inden for EU. Som udgangspunkt skal man være social- og sygeforsikret der, hvor ens arbejdsgiver bor. For personer der emigrerer til Danmark gælder fuldstændig samme regler som for alle andre danskere, for grænsependlere gælder, at de også skal social- og sygeforsikres i arbejdsgiverens hjemland, altså i dette tilfælde arbejdsgiverens kommune. Skal de udenlandske medarbejdere betale skat i Danmark? Ja, her gælder som hovedregel den aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning, som Danmark har indgået med medarbejderens hjemland.

5 Medarbejderen bliver forsynet med et dansk CPR-nr. og et dansk skattekort. Så længe centeret for hans livsindhold er i hjemlandet (normalt der hvor kone og børn opholder sig) bevarer hjemlandet den globale beskatningsret, men lønskatten skal betales i Danmark. For grænsependlere betyder det normalt begrænset skattepligt til Danmark, således at skattepligten kun omfatter den danske lønindkomst med fradrag af udgifter, som knytter sig til denne lønindkomst, dvs. - grænsependlerfradrag for gifte grænsependlere - udgifter til befordring mellem hjem og arbejde - faglige kontingenter men ikke bidrag til A-kassen Har grænsependleren mindst 75 % af sin indkomst i Danmark, har vedkommende mulighed for at blive beskattet som om man havde bopæl i Danmark. Det betyder, at grænsependlerfradraget bortfalder, men at f.eks. renteudgifter i hjemlandet, bidrag til A-kassen, personfradrag fra hustru med ingen eller lav indkomst m.v. kan fratrækkes og vil i nogle tilfælde kunne betale sig for medarbejderen. Dette må undersøges individuelt for den enkelte. Har den udenlandske medarbejder ikke et skattekort skal arbejdsgiveren trække 60 % af lønnen uden fradrag. Skal der indbetales arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge og pensionsbidrag for de udenlandske medarbejdere? Ja, der skal indbetales som for de danske medarbejdere. De overenskomstmæssigt aftalte pensionsordninger træder først i kraft efter 6 måneders beskæftigelse under en dansk overenskomst. Kan den udenlandske medarbejder få udbetalt feriepenge ved udrejse af Danmark? Ja, i forbindelse med at medarbejderen fratræder ansættelsesforholdet og dermed ikke længere er omfattet af ferieloven og herefter udrejser fra Danmark, kan feriepengene udbetales på en gang. Har medarbejderen opholdt sig i Danmark mere end 3 måneder og er blevet tilmeldt folkeregisteret, skal lønmodtageren være frameldt folkeregisteret. Har medarbejderen været grænsependler eller opholdt sig under 3 måneder i Danmark, skal vedkommende ikke frameldes ved udrejsen. Arbejdsgiveren kan udbetale feriegodtgørelsen kontant. Er feriegodtgørelsen indbetalt til FerieKonto, skal FerieKonto kontaktes med henblik på udbetalingen. Skal de udenlandske medarbejdere følge de danske sikkerheds- og miljøregler? Ja, de skal følge de samme regler som de danske medarbejdere. På arbejdstilsynets hjemmeside kan findes en række vejledninger på forskellige sprog. Med hensyn til stilladsarbejde skal de udenlandske medarbejdere have en uddannelse, der svarer til den danske 3-ugers uddannelse i systemstilladser. Skal der arbejdes med stilladskonstruktioner, der går ud over standardopstillinger, skal de have en yderligere uddannelse på ca. 2 uger, svarende til ERFA I uddannelsen i Danmark. Må udenlandske medarbejdere føre et motordrevet køretøj i Danmark? Ja, personer der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, kan føre motordrevet køretøj her, hvis de er i besiddelse af et kørekort udstedt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, der efter aftale med EF har gennemført Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort. Kørekortet giver indehaveren ret til at føre køretøjer af samme kategori i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet. Må udenlandske medarbejdere føre et dansk indregistreret motordrevet køretøj i hjemlandet? Dette spørgsmål må afgøres af hjemlandets myndigheder i det enkelte tilfælde.

6 Beskatning af benyttelse af firmabil. Udgangspunktet er, at kørsel mellem en arbejdsplads og sædvanlig bopæl er privat efter 60 dage indenfor 2 år. Har den pågældende medarbejder derfor tilbagelagt strækningen mellem arbejdsplads og sædvanlig bopæl mere end 60 gange indenfor 2 år, vil brug af firmabil til at køre denne strækning anses som privat kørsel og dermed udløse beskatning. Der findes dog en række undtagelser fra denne hovedregel og en række betingelser, der skal være opfyldt for den pågældende, der medbringer firmabilen til sin bopæl, før der kan undgås beskatning. Der skal bl.a. føres et fuldstændigt kilometerregnskab for den pågældende bil, så skattemyndighederne er i stand til at kontrollere, at bilen ikke anvendes til privat kørsel. Det kan derfor generelt anbefales, at arbejdsgivere, der er i tvivl om reglerne, retter henvendelse til den lokale arbejdsgiverkontrolmyndighed og får vejledning. En anden mulighed er at anmode om bindende svar for en påtænkt ordning og mod betaling af det lovfastsatte gebyr på forhånd sikre sig de skattemæssige virkninger af ordningen.

Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder

Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først når man har konstateret at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Grænsependlere En grænsependler (efterfølgende betegnet som du ) er en EU/EØS borger, der: Arbejder i Danmark Bibeholder sin bolig/folkeregistrering i sit hjemland

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere