FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR"

Transkript

1 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg ( ) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014 Finanslovsaftalen for 2014 øger det generelle jobfradrag med op til kr. om året og jobfradraget for enlige forsørgere med op til kr. Derudover forhøjes bundfradraget i forbindelse med modregning i en med knap 10 kr. pr. arbejdstime. Den samlede virkning på forskelsbeløbet i 2014 i forhold til et lavtlønsjob er 22 kr. pr. måned for enlige ikkeforsørgere og 180 kr. om måneden for enlige forsørgere. For et spar uden børn øges forskelsbeløbet med ca. 600 kr. om måneden i For spar med børn er gevinsten ca kr. om måneden (som følge af øget jobfradrag + øget bundfradrag for modregning). Da forhøjelsen af jobfradragene reelt er en fremrykning af allerede vedtagne stigninger, har det ingen langsigtet effekt på forskelsbeløbene. Det er alene forhøjelsen af bundfradraget i forbindelse med modregning, som medfører varige incitamentsændringer. For et spar øges jobgevinsten med ca kr. om måneden, når skattereformen er fuldt indfaset. Det betyder, at det økonomiske incitament til at tage et lavtlønsjob for mange smodtagere over 30 år med børn fortsat er meget beskedent. I 2014 er gevinsten ved tage et job for en enlig smodtager med 1 eller 2 børn fortsat under 1000 kr. om måneden eller ca. 50 kr. pr. arbejdsdag. I 2023 er jobgevinsten vokset lidt til godt kr. (55-70 kr. om dagen). Det svarer til en nettokompensationsgrad på ca. 90 pct. For spar med børn er der en gevinst på under 900 kr. om måneden ved, at den ene tager et job. I 2023 er incitamenterne ikke mærkbart forbedret. Nettokompensationsgraden for et spar ligger i 2023 på mellem 94 og 96 pct. i forhold til et lavtlønsjob. Tiltag på Finansloven som påvirker forskelsbeløb Finanslovsaftalen for 2014 indeholder 3 tiltag, som direkte påvirker smodtageres gevinst ved at tage et lavtlønsjob. 1. Det generelle beskæftigelsesfradrag forhøjes fra med 0,4 pct. point fra 7,25 pct. til 7,65 pct. samtidig med, at loftet hæves fra kr. til kr. 2. Beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere forhøjes med 2,8 pct. point fra 2,6 til 5,4 pct. samtidig med, at loftet hæves med kr. fra kr. til kr. 3. Bundfradraget i forbindelses med modregning i en forhøjes med knap 10 kr. pr. arbejdstime fra 15,50 kr. til 25,00 kr. Effekten af aftalen Forhøjelsen af det generelle jobfradrag og jobfradraget for enlige forsørgere har ingen varig virkning, da der er tale om en fremrykning af allerede vedtagne stigninger. På lang sigt er det således kun forhøjelsen af bundfradraget i forbindelse med modregningen i en, som påvirker forskelsbeløbet. Forhøjelsen af det generelle beskæftigelsesfradrag giver i 2014 en årlig gevinst på 270 kr. (22 kr. om måneden) for en fuldtidsbeskæftiget i et lavtlønsjob til 115 kr. i timen. Dette er en midlertidig forbedring af jobincitamentet, jf. ovenstående. Forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere giver i 2014 en årlig gevinst på kr. om året (158 kr. om måneden) for en enlig forsørger, som er fuldtidsbeskæftiget i et lavtlønsjob til 115 kr. i timen. Hertil kommer effekten af forhøjelen af jobfradraget for alle beskæftigede, svarende til 22 kr. om måneden. Dermed bliver den samlede jobgevinst for den enlige smodtager med børn 180 kr.( kr.) om måneden i Dette er en midlertidig forbedring af jobincitamentet, jf. ovenstående. CEPOS Landgreven 3, København K

2 For et par på betyder forhøjelsen af bundfradraget, at såfremt den ene tager et lavtlønsjob, vil partneren kunne beholde en større del af sin. For et spar uden børn øges gevinsten i 2014 ved et lavtlønsjob med 580 kr. om måneden i 2014, når der tages højde for aftrapning af boligsikring. Hertil kommer det øgede jobfradrag på 22 kr. om måneden således, at den samlede gevinst bliver på ca. 600 kr. om måneden. Tilsvarende er gevinsten for et spar med børn ca kr. om måneden. Forskelsbeløb i 2014 og 2023 Forskelsbeløbene i 2023 er højere end i 2014 som følge af skattereformen, som udvider beskæftigelsesfradragene og afdæmper væksten i overførselsindkomster. I modsat retning trækker dog, at skatteværdien af beskæftigelsesfradragene mindskes som følge af, at sundhedsbidraget erstattes med en højere bundskat, hvilket mindsker skatteværdien af jobfradragene. Enlige Det er først og fremmest smodtagere med børn, som har små forskelsbeløb i forhold til et lavtlønsjob. I 2014 er gevinsten ved tage et job for en enlig smodtager med 1 eller 2 børn fortsat under 1000 kr. om måneden eller ca. 50 kr. pr. arbejdsdag. Skattereformen har en vis positiv effekt på forskelsbeløbene I 2023 er jobgevinsten derfor vokset lidt til godt kr. (55-70 kr. om dagen). Det svarer til en nettokompensationsgrad på ca. 90 pct. Der er i beregningerne i tabel 1 og 2 lagt til grund, at smodtageren betaler A-kasse- og fagforeningskontingent, når vedkommende kommer i job. Desuden er der antaget transportomkostninger for 600 kr. om måneden, hvilket er lavere end de 900 kr., som er den gennemsnitlige transportudgift for en beskæftiget (ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet), jf. boks bagerst i analysen. Tabel 1. for enlige smodtagere over 30 år ift. lavtlønsjob til 115 kr./time, 2014 niveau Enlig, 2014-regler Enlig, 2023-regler 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn Forskelsbeløb, før FL Ændring sfa. FL Forskelsbeløb, efter FL Kilde: Egne beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. Par For spar med børn er der i 2014 en gevinst på under 900 kr. om måneden ved, at den ene tager et job. I 2023 er incitamenterne ikke mærkbart forbedret. I 2023 udgør gevinsten for et spar med børn ca kr. om måneden. Nettokompensationsgraden for smodtagere ligger på mellem 94 og 96 pct. i forhold til et lavtlønsjob. Tabel 2. for spar over 30 år ift. lavtlønsjob til 115 kr./time, 2014 niveau Par hvor den ene tager et job, 2014-regler Par hvor den ene tager et job, 2023-regler 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn Forskelsbeløb, før FL Ændring sfa. FL Forskelsbeløb, efter FL Kilde: Egne beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. 2

3 Boks 1. Beregningsantagelser Beregningerne viser, hvor stor en gevinst en smodtager opnår ved at gå fra til et fuldtidsjob til 115 kr. i timen. Størrelsen på gevinsten afhænger af en række forhold, som det er nødvendigt at lave antagelser om: Transportudgifter: Det er antaget, at transportudgifterne til og fra arbejde beløber sig til 600 kr. om måneden. Til sammenligning kan oplyses, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har estimeret, at de gennemsnitlige transportomkostninger for en fuldtidsbeskæftiget er ca. 900 kr. om måneden. A-kasse og fagforeningskontingent: Det er antaget, at smodtageren ved overgang til beskæftigelse melder sig ind i en fagforening og en A-kasse. Udgifterne til fagforening og A-kasse på ca. 740 kr. om måneden efter skat er hentet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. Denne antagelse er i overensstemmelse med tidligere beregninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Daginstitution: Udgifterne til daginstitution er hentet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. Alderen på eventuelle børn påvirker forskelsbeløbet for par med børn via udgifter til daginstitution. Jo yngre børnene er, desto større bliver udgifterne til daginstitution. Da en smodtager i et parforhold typisk betaler en mindre andel af udgifterne til daginstitution end en fuldtidsbeskæftiget i et parforhold, vil forskelsbeløbet blive mindre, desto større udgifterne til daginstitution er. Det er antaget, at det første barn er i børnehave, det andet barn i SFO og det tredje barn i vuggestue. Boligudgifter: Da smodtagere typisk får en større andel af deres boligudgifter dækket via boligsikring og særlig støtte, vil forskelsbeløbet alt andet lige blive mindre, desto større boligudgifterne er. De specifikke antagelser om boligudgifter kan aflæses i bilagstabellerne. Bilagstabeller Tabel B1. Rådighedsbeløb for en enlig på eller i lavtlønsjob, 2014-regler Fuldtidsarbejdhjælarbejde Kontant-hjælp Fuldtids- Kontant- Fuldtids- Kontant-hjælp arbejde Kontant-hjælp Indkomst i alt Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Rådighedsbeløb ekskl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl særlig støtte Nettokompensationsgrad ekskl. særlig støtte 0,69 0,91 0,92 0,92 3

4 Tabel B2. Rådighedsbeløb for en enlig på eller i lavtlønsjob, 2023-regler Indkomst i alt Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Rådighedsbeløb ekskl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl særlig støtte Nettokompensationsgrad ekskl. særlig støtte 0,66 0,89 0,89 0,90 Tabel B3. Rådighedsbeløb for et par på eller et par hvor en er på og en er i lavtlønsjob, 2014-regler 1 på 1 på 1 på kon-tanthjælp Indkomst i alt Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Rådighedsbeløb ekskl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl. særlig støtte Nettokompensationsgrad ekskl. særlig støtte 0,90 0,93 0,95 0,96 4

5 Tabel B4. Rådighedsbeløb for et par på eller et par hvor en er på og en er i lavtlønsjob, 2023-regler Indkomst i alt Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Rådighedsbeløb ekskl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl. særlig støtte Nettokompensationsgrad ekskl. særlig støtte Ingen børn 1 barn ,88 0,94 2 børn 3 børn ,95 0,96 5

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere