FORSKUDSSKATTEN OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG"

Transkript

1 FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

2 INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke oplysninger ligger til grund for forskudsopgørelsen? 6 Din lønseddel 7 Årsopgørelsen 8 SKAL FORSKUDSOPGØRELSEN ÆNDRES? 9 Sådan ændrer du forskudsopgørelsen 9 INDTÆGTER 11 Løn og pension 11 Skattefri godtgørelser 11 Personalegoder 12 Gaver og gevinster 15 Renteindtægter 15 Lejeindtægt ved sommerhus- og værelsesudlejning 15 Aktieindkomst 16 FRADRAG FOR LØNMODTAGERE 17 Indbetalinger til pensionsordninger 17 Rentefradrag 17 Beskæftigelsesfradrag 18 Befordring (kørselsfradrag) 18 A-kasse, fagligt kontingent og efterlønsordning 21 Fradrag for børnedagplejere 21 Øvrige lønmodtagerudgifter 21 Underholdsbidrag og børnebidrag 22 Gaver til foreninger 23 EJENDOMSVÆRDISKAT 24 ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 25 SÅDAN BEREGNES SKATTEN PÅ DIN FORSKUDSOPGØRELSE 26 SKATTELEKSIKON 33 SKATTESATSER OG BELØBSGRÆNSER 42

3 FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT SKAT består blandt andet af en række skattecentre, som ligger i hele landet. SKAT er én samlet skattemyndighed, som tager sig af alt, der vedrører skat, arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), ejendomsvurdering, moms og afgifter. Borgere og virksomheder kan kontakte SKAT på følgende måder: Læs mere på Find information på skat.dk. Her finder du også TastSelv Borger, hvor du blandt andet kan ændre din forskudsopgørelse og se dine skattepapirer og -oplysninger. Ring til SKAT på telefon Henvend dig hos Borgerservice eller i et skattecenter og få hjælp til skatten også til ændring af forskudsopgørelsen. Se hvilket skattecenter, der er tættest på dig på skat.dk under Kontakt. Forskudsopgørelsen og dine skattekortoplysninger for 2012 er klar 3. november 2011, hvorefter du kan se dem i Skatte map - pen i TastSelv Borger på skat.dk. Forskuds - opgørelsen sendes kun ud med post til de skatteborgere, der har tilvalgt det senest 1. september Læs mere om eskatte - kortet på skat.dk under Borger Årsopgørelse og forskudsopgørelse Forskudsopgørelse og skattekort. Du kan tilvælge den næste forskudsopgørelse (for 2013) senest 1. september 2012: via TastSelv-telefon hvis du har fået forskudsopgørelsen for 2011 på papir, har du også fået en slip, som du kan udfylde og sende til os. 4

4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT Et skatteår svarer tidsmæssigt til et kalenderår. Skatten beregnes af den indkomst, du har haft i løbet af et kalenderår, altså indkomstår. Skatten opkræves i løbet af året ved, at din arbejdsgiver, pensionsudbetaler osv. indeholder en del af lønnen eller pensionen, inden den udbetales. Det indeholdte beløb indbetales til SKAT som en foreløbig skat, også kaldet forskudsskat. Når året er slut, gøres det op, om det indbetalte beløb svarer til den skat, der skal betales for hele året. Hvis du har B-indkomst, og skatten heraf ikke umiddelbart kan rummes i den A-skat, som din arbejdsgiver indeholder, skal du betale B-skat. Mindre B-skatter vil dog ofte være indregnet i trækprocenten ved en automatisk forhøjelse af procenten. Ellers vil du modtage nogle indbetalingskort fra SKAT. Ejendomsværdiskatten indgår i den beregnede forskudsskat. Læs mere i afsnittet Ejendomsværdiskat. Forskudsopgørelsen og eskattekortet I november danner SKAT din forskudsopgørelse og dit eskattekort. Forskudsopgørelsen viser de indkomster og fradrag, vi regner med vil gælde for dig i det følgende år. SKAT har på grundlag af tallene udregnet, hvor stor en del af din bruttoløn, der skal betales i skat, hver gang du skal have udbetalt løn. eskattekortet viser dit skattefri fradrag og din trækprocent, det vil sige de oplysninger, din arbejdsgiver skal bruge, når din skat og din lønudbetaling skal regnes ud. Din arbejdsgiver, pensionsudbetaler osv. sørger for at få dit eskattekort fra SKAT du skal ikke selv gøre noget. Du kan se dine skattekortoplysninger på forreste side af din forskudsopgørelse eller i Skatte - mappen. Hvad er fradrag og trækprocent? Et skattefrit fradrag er et beløb, du ikke skal betale skat af. Det vil sige, beløbet trækkes fra din bruttoløn, inden skatten beregnes. Trækprocenten er den procent, der skal betales i skat, når fradraget er trukket fra lønnen. Bikort og frikort Hvis du har flere arbejdsgivere og dermed flere indkomster, skal en eller flere af dine arbejdsgivere bruge et bikort fra dig. Dit bikort viser den trækprocent, arbejdsgiver - en skal bruge til at beregne din skat og nettoløn. Der er derimod ingen fradrag på dit bikort. 5

5 Du skal selv give din arbejdsgiver besked om, at han/hun skal bruge dit bikort. Din arbejdsgiver sørger derefter selv for at få dit bikort digitalt fra SKAT. Du kan altid se, hvem der har modtaget dit eskattekort og eventuelle bikort, i din skattemappe på skat.dk. Du kan selv se din trækprocent på forreste side af din forskudsopgørelse. Et frikort bruges, hvis dit skattefri fradrag er større end den indtægt, du regner med at få. Du kan se dit frikortbeløb på forreste side af din forskudsopgørelse. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at han/hun skal bruge dit frikort. Arbejds - giveren sørger herefter selv for at få det digitalt fra SKAT. Hvis du har flere arbejdsgivere, vil de alle kunne bruge dit frikort, og frikortbeløbet vil blive nedskrevet automatisk. Du skal betale AM-bidrag, selvom du bruger et frikort. Hvilke oplysninger ligger til grund for forskudsopgørelsen? Forskudsopgørelsen er dannet ud fra de nyeste tal, vi har om din indkomst og dine fradrag. Det er enten regulerede tal fra årsopgørelsen for 2010 eller regulerede tal fra en ændret forskudsopgørelse for 2011, vi benytter. For de flestes vedkommende er tallene rigtige. Men det anbefales alligevel at tjekke dem og ændre de tal, der ikke passer. Læs mere i afsnittet Skal forskudsopgørelsen ændres? Dit første job Skal du begynde i dit første job, og har du endnu ikke et eskattekort/frikort, kan du bestille en TastSelv-kode på skat.dk og herefter logge ind i TastSelv, hvor du kan danne dit frikort. Du kan også henvende dig hos Borgerservice, det nærmeste skattecenter eller ringe til SKAT på telefon og bede om at få det oprettet. Du skal i den sammenhæng fortælle, hvor meget du regner med at komme til at tjene. Herefter skal din arbejdsgiver selv hente oplysningerne om dit frikort hos SKAT. 6

6 Din lønseddel Hver gang du får udbetalt løn, får du en lønseddel. Lønsedlen viser hvor meget, der er indeholdt i fx skat og AM-bidrag. Din lønseddel er dit bevis på, at skatten er betalt. Sådan regnes skatten ud (på en lønseddel) Ferieberettiget løn kr. ATP - 90 kr. 8 pct. AM-bidrag kr. Nettoløn kr. Nettoløn Fradrag ifølge eskattekort Skattegrundlag kr kr kr. 38 pct. skat af kr kr. Løn til udbetaling kr. (Der afrundes efter særlige regler). 7

7 Årsopgørelsen Når et indkomstår er gået, får du en årsopgørelse. Du får årsopgørelsen for 2011 i din skattemappe i TastSelv i marts Årsopgørelsen er en opgørelse over dine indtægter, fradrag og betalte skatter i året, der er gået forud. Du skal tjekke, om det ser rigtigt ud. Hvis tallene er rigtige, be - høver du ikke gøre mere. Hvis de er forkerte, eller der mangler nogle tal, har du pligt til at rette eller tilføje tallene og sende dem til SKAT senest 1. maj Hvis årsopgørelsen viser, at du har betalt for meget i skat, får du pengene tilbage (overskydende skat). De bliver sat ind på din NemKonto. Har du betalt for lidt, skal du betale restskat. Læs mere i skatteleksikonet bagest i vejledningen og i vejledningen Restskat Om frivillig indbetaling, renter og betaling. Udvidet selvangivelse Nogle vil modtage en selvangivelse, inden de kan modtage deres årsopgørelse, nemlig en udvidet selvangivelse. Det er som udgangspunkt personer, der har selvstændig erhvervsvirksomhed, boligudlejning eller visse udenlandske indkomster. Er du en af de personer, der får en udvidet selvangivelse, er der oplysninger, som du er nødt til at give SKAT direkte netop via denne selvangivelse. Du modtager et servicebrev, hvor du kan se de oplysninger, SKAT har modtaget om dine indkomster, fradrag med videre. Du skal selv udfylde eller indtaste denne selvangivelse til SKAT senest 1. juli. Først herefter kan både du og din eventuelle ægtefælle få jeres årsopgørelse. Læs mere om årsopgørelse og selvangivelse i vejledningen Skatten

8 SKAL FORSKUDSOPGØRELSEN ÆNDRES? Den skat, du betaler i løbet af et år, beregnes ud fra den trækprocent og det fradrag, der står på din forskudsopgørelse/eskatte - kort. Hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst eller dine fradrag, kan det betyde, at din forskudsopgørelse skal ændres for at undgå, at du kommer til at betale for meget eller for lidt i skat i årets løb. Men ofte er det ikke nødvendigt. Skatte - træk ket stiger nemlig inden for nogle trin for henholdsvis bundskat og topskat. Hvis din løn fx ikke stiger til mere end kr. om året, som er niveauet for, hvornår du skal begynde at betale topskat, vil det ofte have ingen eller kun lille betydning for, hvor meget mere du skal trækkes i skat. Hvis du derimod har en væsentlig lønændring, som gør, at du skal begynde at betale topskat, kan der være grund til at ændre din forskudsopgørelse (for indkomster, der ikke skal betales AM-bidrag af, er grænsen for topskat kr.) Det er ofte mere vigtigt at få ændret forskudsopgørelsen, hvis der sker ændringer i dine fradrag, i B-indkomst (honorarer med videre) og i følgende situationer: Arbejdsløshed, pensionering eller efterløn. Flytning eller udstationering til udlandet. Flytning, hvor afstanden mellem hjem og arbejde er blevet væsentligt kortere eller længere (ændret befordringsfradrag). Har et rentetilpasningslån. Nyt job med en væsentligt højere eller lavere løn. Køb/salg af hus eller ejerlejlighed, nybygning eller væsentligt forøget ejendomsværdi pga. ombygning. Omlægning eller indfrielse af lån, fx boliglån. Oprettelse/ophør af kapitalpensionsordning. Oprettelse/ophør af ratepensionsordning. Oprettelse/ophør af pensionsordning med løbende udbetaling. Start af selvstændig virksomhed. Ændrede ægteskabelige forhold. Ændringer i renteindtægter og renteudgifter (kapitalindkomst). Hvis du gerne vil undersøge, hvad en eventuel ændring af dine forhold betyder for din skat, kan du bruge SKATs TastSelv-service Beregn skat og skattekort, som du finder på skat.dk. Sådan ændrer du forskudsopgørelsen Hvis du ændrer tallene på forskudsopgørelsen, vil der blive dannet en ny forskudsopgørelse og nye skattekortoplysninger. Du kan ændre tallene flere gange, hvis det er nødvendigt, helt indtil udgangen af

9 Du kan ændre via TastSelv Borger på skat.dk eller via TastSelv-telefon Du kan også få hjælp af SKAT ved at ringe på telefon eller hos Borgerservice. Din arbejdsgiver får automatisk dine nye skattekortoplysninger digitalt. Brug TastSelv Det er enkelt og sikkert at benytte TastSelv på skat.dk, og du kan gøre det, når det passer dig. Hvis du ændrer tallene via TastSelv, kan du bagefter se din nye forskudsopgørelse og skattekortoplysninger med det samme. Forskudsopgørelsen vil blive lagt i din skattemappe. Her kan du altid se alle dine forskuds- og årsopgørelser samt andre personlige oplysninger, og printe det ud, du har brug for. TastSelv kan også benyttes til ændring af forskudsopgørelsen, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende eller har udenlandsk indkomst eller søindkomst. Hvis du vil ændre på papir Du kan også vælge at ændre din forskudsopgørelse på papir ved at udfylde et forskudsskema. Du kan printe det ud fra skat.dk (blanket ), og du skal sende det til eller aflevere det i et skattecenter eller hos Borgerservice. Husk at sætte en underskrift på. Når du retter, så husk at skrive hele beløbet i rubrikken (altså ikke kun ændringen af beløbet). De tal, du ikke retter, overføres automatisk til den nye forskudsopgørelse. Husk derfor at rette de tal, der skal slettes, til nul. Frikort Hvis du har et frikort, ændrer du forskudsopgørelsen på samme måde som beskrevet her. Efterfølgende vil din arbejdsgiver selv sørge for at hente og bruge dit nye frikort. Har SKAT så godkendt? Den nye (rettede) forskudsopgørelse er ikke udtryk for, at SKAT har godkendt dine oplysninger. Dette spørgsmål afgøres først efter udløbet af indkomståret Find TastSelv Borger på skat.dk/tastselv. Du kan få hjælp i vejledningen TastSelv på Log på med NemID SKAT anbefaler, at du logger på med NemID. Du kan bestille et NemID på skat.dk/tastselv. Læs mere på nemid.nu. 10

10 INDTÆGTER Som udgangspunkt er alle dine indtægter skattepligtige både penge og naturalier. Dine indtægter er på forskudsopgørelsen delt op, da de forskellige former for indtægter ikke beskattes ens. Der skelnes mellem personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Personlig indkomst er fx løn, personalegoder, pension, dagpenge og indtægt ved selvstændig virksomhed. Kapitalindkomst er fx renteindtægter og renteudgifter. Aktieindkomst er fx udbytte af aktier, udlodning fra visse investeringsforeninger og gevinst/tab på aktier. Løn og pension Løn, dagpenge, kontanthjælp, SU-stipendium, pension og ATP er personlig indkomst og skal med på forskudsopgørelsen. Hvis du retter beløbet for løn (indkomst) på forskudsopgørelsen, skal du ikke fra - trække AM-bidrag. Derimod skal du fra - trække ATP-bidraget og eventuelle bidrag til pensionsordning, der er oprettet efter aftale med arbejdsgiveren (typisk som led i en overenskomst). Det gælder både eget og arbejdsgiverens bidrag. Det vil sige, at det beløb, der skal stå, skal være beløbet før AM-bidrag fratrækkes, men efter bidraget til arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing og til ATP er trukket fra. Udbetalinger fra en kapitalpension eller supplerende engangsydelse fra en pensions - kasse skal ikke med på forskudsopgørelsen. Skattefri godtgørelser En arbejdsgiver må skattefrit dække den ansattes rejseudgifter til erhvervsmæssig befordring og kost/logi i forbindelse med arbejdet. Godtgørelsen beregnes efter faste satser. Da godtgørelsen er skattefri, skal den ikke med på den ansattes forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Dækker arbejdsgiveren den ansattes rejseudgifter efter regning (mod dokumentation), er beløbet heller ikke skattepligtigt for den ansatte. Erhvervsmæssig befordring Der kan udbetales skattefri godtgørelse til disse former for befordring: befordring mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage (inden for de forudgående 12 måneder) befordring mellem arbejdspladser befordring inden for samme arbejdsplads. Arbejdsgiveren kan udbetale en skattefri befordringsgodtgørelse efter nogle faste satser til at dække de udgifter, som den ansatte har til erhvervsmæssig befordring. 11

11 Betingelsen for at få skattefri befordringsgodtgørelse er, at den ansatte anvender egen bil eller motorcykel, og at der føres et kilometerregnskab. Satserne er for 2011: Kørsel indtil km. årligt: 3,67 kr. pr. km Kørsel ud over km årligt: 2,00 kr. pr. km Læs mere i vejledningen Få godtgørelse eller fradrag for din erhvervsmæssige kørsel på skat.dk. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler skatte fri godtgørelse for udgifterne til erhvervs mæssig befordring, kan du medregne de kilometer, du har kørt erhvervsmæssigt, når du beregner fradraget for befordring mellem hjem og arbejde. Se afsnittet Fradrag for lønmodtagere, under Befordring (kørselsfradrag). Kost og logi Du kan også få skattefri godtgørelse af dine udgifter til kost og logi, som du har haft i forbindelse med dit arbejde. Også det skal gives efter nogle faste satser. Læs mere i vejledningen Få godtgørelse eller fradrag for dine rejseudgifter. Personalegoder Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal beskattes. Derfor skal det med som personlig indkomst på din forskuds - opgørelse og årsopgørelse. Nogle få per - sonalegoder beskattes dog ikke, se sidst i afsnittet. Et personalegode er et gode, som er betalt af din arbejdsgiver, og som du kan bruge privat uden at betale den fulde pris for det. Det gælder uanset, om du har fået godet til ejendom eller kun til låns. Personalegodet beskattes på grundlag af markedsværdien. Det vil sige det beløb, som det vil koste den ansatte at købe/leje godet i almindelig fri handel. For en række personalegoder er der særlige regler for, hvordan værdien gøres op, det gælder fx fri telefon, computer og internetforbindelse (multimedier) og fri sommerbolig. Mindre personalegoder til en ansat fra arbejdsgiveren kan dog modtages skattefrit, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger kr. i et indkomstår. Personalegoder, der har en direkte sammenhæng med den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overskrider en bagatelgrænse på kr. i Overskrides bagatel - grænsen, beskattes hele den samlede værdi. Personalegoder, der ikke har en direkte sammenhæng med den ansattes arbejde, beskattes fuldt ud. Nogle personalegoder skal altid beskattes En række personalegoder beskattes under alle omstændigheder og medregnes ikke ved beregningen af, om bagatelgrænsen er overskredet. Det gælder: 12

12 Fri bil (firmabil), fri telefon, computer og internetforbindelse (multimedier), fri bolig, fri lystbåd, fri kost og logi, fri medielicens, personalelån og personalegoder, der udelukkende eller overvejende opfylder private formål. Hvis du har betalt et beløb til din arbejdsgiver for at have personalegodet til rådighed, skal du trække dette beløb fra i værdien af personalegodet. Dette gælder dog ikke for multimedier. Nogle personalegoder skal der betales AMbidrag af. Det gælder personalegoder, der er A-indkomst, det vil sige værdien af fri bil (firmabil), multimedier og fri kost og logi efter Skatterådets satser. AM-bidraget bliver da opkrævet af arbejdsgiveren. Har du fået medarbejderaktier eller ret til at købe eller tegne aktier, gælder der særlige beskatningsregler. Du skal betale skat af udloddede medarbejderobligationer. Fri bil (firmabil) Stiller din arbejdsgiver en bil til rådighed, som du kan anvende privat, skal du beskattes af værdi af fri bil. Det er selve din rådighed over den fri bil, der beskattes, uanset omfanget af din private kørsel. Det skattepligtige beløb udgør en procentdel af bilens værdi. Det skattepligtige beløb beregnes med 25 pct. op til en værdi af kr. og 20 pct. af resten. Bilens værdi sættes altid til mindst kr. Inden for disse beløbsgrænser fastsættes bilens værdi sådan: Hvis arbejdsgiveren har købt bilen som ny eller inden for de første tre år efter den første indregistrering, sættes bilens værdi til den oprindelige nyvognspris. I det fjerde indkomstår efter indregistreringen nedsættes værdien til 75 pct. af nyvognsprisen. For brugte biler, som arbejdsgiveren har købt senere end tre år efter bilens første indregistrering, sættes bilens værdi til den pris, som arbejdsgiveren har betalt for bilen, inklusive de udgifter til istandsættelse af bilen, som arbejdsgiveren har betalt. Den skattepligtige værdi forhøjes med et miljøtillæg. Miljøtillægget er enten: den årlige ejerafgift den årlige vægtafgift (varebiler samt personbiler, der er indregistreret før 1. juli 1997). Eksempel: Værdiansættelse af bil Arbejdsgiveren købte bilen som ny for kr. i 2008, og den ansatte har den til rådighed hele Bilens værdi ansættes til 75 pct. af kr., det vil sige kr. Beskatning af bilen: 25 pct. af kr. er kr. 13

13 Men skatteværdien af den fri bil sættes til kr., da den altid er mindst 25 pct. af kr. (minimumsgrænsen). Miljøtillægget skal lægges til denne værdi. Hvis det forudsættes, at bilen er benzin - drevet og har et forbrug på mellem 14,3 og 13,3 km pr. liter, er den årlige ejerafgift kr. Skatteværdien af den fri bil vil så blive kr kr. = kr. Hvis bilen kun er til rådighed en del af året, regnes med et forholdsmæssigt beløb. Der regnes kun med hele måneder. Har bilen fx været til rådighed fra den 1. marts til den 15. april, regnes der altså med to måneder, det vil sige 2/12 af værdien for hele året. Hvis din arbejdsgiver har lejet/leaset bilen, beskattes du med udgangspunkt i den pris, som din arbejdsgiver skulle have betalt, hvis bilen var blevet købt. Den skattepligtige værdi af fri bil beskattes ligesom løn og skal stå i samme rubrik som lønindkomst på din forskudsopgørelse. Til årsopgørelsen indberetter din arbejdsgiver beløbet til SKAT. Hvis du har fri bil, kan det ikke betale sig at få befordringsfradrag. Læs mere om dette i afsnittet Befordring (kørselsfradrag). Multimedier fri telefon, pc og internetforbindelse Hvis din arbejdsgiver dækker dine udgifter til telefon, pc eller internet, der også står til rådighed for privat brug, skal du betale multimedieskat. Du bliver beskattet af kr. pr. år, hvis du får stillet én, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Værdien beskattes som A-indkomst. Beløbet kan ikke nedsættes med det, du eller din husstand eventuelt selv betaler for at benytte multimedierne. Der er en rabat for ægtefæller, sådan at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for hver ægtefælle, når begge multimediebeskattes. Beløbet til beskatning skal stå under Lønindkomst mv. på forskudsopgørelsen. Personalegoder, der ikke beskattes Parkeringsplads, som din arbejdsgiver har stillet til rådighed i forbindelse med dit arbejde. Sundhedsudgifter, som din arbejdsgiver afholder til lægefagligt begrundet behandling ved sygdom og ulykke. Behandlingen kan også være forebyggende. Det er en betingelse for skattefriheden, at muligheden er en del af den generelle personale - politik for alle medarbejdere i firmaet, og at der foreligger en lægehenvisning. 14

14 Du kan læse mere i vejledningen Sundhedsydelser når arbejdsgiveren betaler på skat.dk. Uddannelsesudgifter, som din arbejdsgiver betaler for din skolegang, og værdien af lærebøger, som din arbejdsgiver køber og stiller til rådighed for dig under uddannelsen. Gaver og gevinster Gaver er som udgangspunkt personlig indkomst for modtageren. Det gælder dog ikke lejlighedsgaver af mindre værdi og gaver mellem ægtefæller. De er skattefri. Gaver til nært beslægtede (det vil sige børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre) er heller ikke skattepligtige for modtageren, men der skal betales gaveafgift, hvis gaven er over kr. om året (2012). Dette gælder også for gaver til ugifte samboende og plejebørn under visse forudsætninger. Læs mere i vejledningen Gaver på skat.dk. En lang række gevinster, blandt andet fra Danske Spil, Klasselotteriet, Landbrugsog varelotteriet med flere er ikke skattepligtige, fordi de er omfattet af lotteri - afgiftsloven, hvor spiludbyderen betaler afgiften af gevinsten. Andre gevinster ved lotteri og væddemål skal derimod med på forskudsopgørelsen, som personlig indkomst. Renteindtægter Renteudgifter og renteindtægter er kapital - indkomst. Når renteudgifterne (negativ kapitalindkomst) er større end renteindtægterne (po - sitiv kapitalindkomst), er der tale om negativ nettokapitalindkomst. Omvendt er der tale om positiv nettokapitalindkomst, når renteindtægterne er større end renteudgifterne. Du skal betale skat af positiv netto - kapitalindkomst, mens negativ nettokapi - talindkomst kan trækkes fra. Renteindtægter skal med på forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Renter beskattes i det år, hvor de tilskrives, uanset om renterne hæves eller ej. I mange tilfælde vil SKAT automatisk have fået oplysningerne om dine renteindtægter. Renteindtægter fra børneopsparingskonti er skattefri i bindingsperioden. For positiv nettokapitalindkomst er der et bundfradrag (grundbeløb) på kr. pr. person, for indregning i top skatten. Det vil sige, at der ikke betales topskat af de første kr. af din positive nettokapitalindkomst (for ægtefæller er det kr. i alt). 15

15 Lejeindtægt ved sommerhus- og værelsesudlejning Indtægter ved udlejning af fast ejendom er som hovedregel skattepligtige. Du har dog mulighed for at trække nogle udgifter fra eller benytte et bundfradrag. Det beløb, der overstiger fradraget, skal du beskattes af. Hvis du fx udlejer et sommerhus, som du ejer og også bruger privat, har du som udgangspunkt et bundfradrag på kr. (2012) og et fradrag på 40 pct. af den del af lejeindtægten, der overstiger kr. (2012). Udlejer du dit sommerhus gennem et udlejningsbureau, der indberetter indtægten til SKAT, udgør bundfradraget det beløb, udlejningsbureauet indberetter, dog højst kr. i Er det indberettede beløb under kr., er bundfradraget kr. i Udlejer du værelser i din helårsbolig, eller udlejer du hele boligen en del af året, er bundfradraget 1 1/3 pct. af ejendomsværdien dog altid mindst kr. Den del af lejeindtægten, der overstiger dette fradrag, skrives på forskudsopgørelsen som kapital - indkomst. Hvis du udlejer værelser i din lejebolig, eller udlejer du hele boligen en del af året, er bundfradraget 2/3 af den samlede årlige husleje. Den del af lejeindtægten, der overstiger dette fradrag, skrives på forskudsopgørelsen som personlig indkomst. Læs mere i vejledningen Udlejning af bolig, som kan ses på skat.dk under Pjecer og vejledninger. Aktieindkomst Hvis du eller din ægtefælle forventer at få aktieudbytte, som overstiger kr. ( kr. for ægtefæller), skal hele be - løbet med på forskudsopgørelsen. Hvis beløbet er under, behøver det ikke at være med. Hvis du eller din ægtefælle forventer at få en skattepligtig fortjeneste ved salg af aktier, skrives dette beløb også på forskudsopgørelsen. I dette tilfælde skal al aktieudbytte skrives på, også selvom det er under kr. ( kr. for ægtefæller). Skat af aktieindkomst over progressions - grænsen, der udgør kr. i 2012, udgør 42 pct. Skatten under denne grænse er 27 pct. fra og med På skat.dk i TastSelv Borger, kan du få hjælp til at beregne aktieavance ved salg af aktier. Du kan også læse mere i vejledningen Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? 16

16 FRADRAG FOR LØNMODTAGERE Lønmodtagere har fradrag for visse udgifter i forbindelse med arbejdet, fx til transport mellem hjem og arbejde (der overstiger 24 km pr. dag) og til fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse. Indbetalinger til pensionsordninger Bidrag og præmier til pensionsordninger kan trækkes fra i den personlige indkomst. Der skelnes mellem: Privattegnet pensionsordning, hvor du selv foretager indbetalinger. Her kan du trække beløbet fra i din personlige indkomst. Arbejdsgiveradministreret pensionsordning, hvor arbejdsgiveren foretager indbetalingerne som led i ansættelsesforholdet. Når din arbejdsgiver indbetaler, medregnes den samlede indbetaling af dine egne bi - drag og arbejdsgiverens bidrag ikke i din personlige indkomst. Du skal derfor ikke selv trække indbetalingerne fra på for - skuds opgørelsen, da de altså allerede er trukket fra. Hvis du selv ændrer beløbet for indkomst på forskudsopgørelsen, skal du altså huske, at beløbet for indkomst også her skal være efter den samlede indbetaling til pensionsopsparing er trukket fra. Der skelnes desuden mellem: 1) Ratepensionsordninger og ophørende alderspensioner Bidrag og præmier til privattegnede pensionsordninger kan som hovedregel trækkes fra fra 2011 er der et loft på kr. Dette loft omfatter indbetalingerne til alle disse pensionsordninger, altså både for privattegnede ordninger og for ordninger, der er oprettet efter aftale med din arbejds - giver. Livs varige livrenter er derimod ikke omfattet af loftet på kr. 2) Kapitalpensionsordninger og supplerende éngangsydelser fra pensionskasser Dette er ordninger, hvor hele pensionen udbetales på én gang. Her kan bidrag og præmier kun trækkes fra med indtil kr. Denne grænse omfatter alle dine kapitalpensioner også ordninger oprettet efter aftale med arbejdsgiveren. Hvis du fx har en pensionskasseordning, hvor en del af pensionen udbetales som en supplerende éngangsydelse, skal dit bidrag til denne del af pensionskasseordningen regnes med under grænsen på kr. Fradraget for privattegnet pension står under Fradrag i personlig indkomst. Rentefradrag Renteudgifter kan trækkes fra i kapitalindkomsten og skal med på forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. 17

17 Renter kan som hovedregel trækkes fra i det år, hvor de forfalder til betaling. Renter af studielån kan derfor normalt først trækkes fra, når uddannelsen er afsluttet, og du begynder at tilbagebetale studielånet. Hvis renterne er forfaldne, men ikke betalt, er der særlige regler. Spørg SKAT om dette. Beskæftigelsesfradrag Du har automatisk et beskæftigelsesfradrag på 4,40 pct. af din indkomst som fx løn og overskud af virksomhed. Det er altså indregnet i din forskudsopgørelse. Fradraget beregnes af indkomst før AMbidrag fratrækkes, men efter eventuelle bi - drag og præmier til privattegnede pensionsordninger er fratrukket. Beskæftigelses fra - draget kan højst udgøre kr. i Befordring (kørselsfradrag) SKAT skelner imellem: Befordring mellem hjem og arbejde. Erhvervsmæssig befordring, det vil sige befordring mellem arbejdspladser og befordring inden for en arbejdsplads. Desuden kan befordring til samme arbejdsplads de første 60 dage behandles som erhvervsmæssig befordring. Den erhvervsmæssige befordring dækkes ofte direkte af din arbejdsgiver, og betragtes da som en skattefri godtgørelse. Læs mere om dette i afsnittet Skattefri godtgørelser. Befordringsfradraget for handicappede og kronisk syge beregnes efter særlige regler. Der er også særlige regler for handelsrejsende med kundeopsøgende aktiviteter, for flere arbejdsgivere på én gang, visse kunstnere med flere. Kontakt SKAT om dette. Befordring mellem hjem og arbejde Har du langt til arbejde, kan du få befordringsfradrag (også kaldet kørselsfradrag). Det er ikke de faktiske udgifter ved transporten, der kan trækkes fra, men derimod et fradrag beregnet efter faste satser, antal kilometer samt antal arbejdsdage i året. Det er uden betydning, hvilket transportmiddel du bruger, og hvis flere kører i samme bil, har hver enkelt ret til befordringsfradrag. Når du beregner fradraget, skal du regne med den normale transportvej ved bilkørsel, uanset hvilket transportmiddel du rent faktisk bruger. Desuden skal du regne med den sædvanlige bopæl, også hvis du fx i en periode af året bor i sommerhus og derfor har længere til arbejde. Sådan beregnes befordringsfradraget Du får ikke fradrag for de første 24 km (det vil sige 2 x 12 km) om dagen mellem hjem og arbejde. Fradraget opgøres som antallet af arbejdsdage gange et kilometerfradrag pr. arbejdsdag. På et år har en lønmodtager typisk 216 arbejdsdage. Fridage, ferier og sygedage tæller ikke med som arbejdsdage. 18

18 Hvis du er i Tastselv for at ændre din forskudsopgørelse, vil du kunne beregne befordringsfradraget der, under rubrikken Befordring. Fradraget skrives på forskudsopgørelsen under Befordring. I 2011 er grænsen for den høje fradragssats 100 km dagligt, men fra 2012 forhøjes satsen til 120 km dagligt. Satserne for 2012 kommer i december Fradragssatserne for 2011 er: De første 24 km: intet fradrag km: 2,00 kr. pr. km Over 100 km: 1,00 kr. pr. km Over 100 km for visse udkantskommuner 2,00 kr. pr. km Eksempel (2011) En borger kører 130 km mellem hjem og arbejde (65 km hver vej) og arbejder 216 dage i løbet af året. De første 24 km = intet fradrag Fradrag for km (i alt 76 km): 76 x 2 kr. = 152 kr. Fradrag for km (i alt 30 km): 30 x 1 kr. = 30 kr. Kilometerfradrag pr. arbejdsdag: 152,00 kr kr. = 182 kr. Befordringsfradrag i alt: 216 dage à 182 kr. = kr. 19

19 Hvilket arbejde giver ret til fradrag? Arbejdspladsen skal være indtægtsgivende for at give ret til befordringsfradrag. Trans port til et uddannelsessted giver derfor normalt ikke ret til befordringsfradrag. Tilsvarende kan arbejdsløse ikke få fradrag for kørsel til arbejdsformidlingen, og civile værnepligtige kan ikke få fradrag for kørsel til tjenestestedet. Hvis du modtager efteruddannelse som led i arbejdet, kan du dog få fradrag for transport til uddannelsesstedet. Det samme kan lærlinge til deres læreplads. Hvis du har flere arbejdspladser, og udgifterne til transporten mellem dem ikke dækkes efter reglerne om skattefri godtgørelse, kan du medregne denne transport i fradraget for befordring mellem hjem og arbejde. Husk da, at bundfradraget på 24 km kun skal fratrækkes én gang pr. dag. Passage over Storebælt og Øresund Ud over det normale befordringsfradrag kan du få et særligt fradrag for transport over Storebælt og Øresund, samt fradrag for udgifter til færgetransport, der indgår i den normale transportvej mellem hjem og arbejde. Pendlere over Storebæltsbroen har et særligt fradrag på 90 kr. for bilister og 15 kr. for dem, der benytter kollektiv transport pr. passage over broen. Pendlere over Øresundsbron har et særligt fradrag på 50 kr. for bilister og 8 kr. for de, der benytter kollektiv transport pr. passage over broen. Forhøjet befordringsfradrag Der er mulighed for at få forhøjet befordringsfradrag, hvis du bor i en såkaldt ud - kantskommune. Det forhøjede fradrag be - regnes automatisk af SKAT. Se hvilke kommuner, det gælder, på skat.dk/talogsatser. Ekstra befordringsfradrag Personer med en indtægt på højst kr. (i 2012 og før AM-bidrag er trukket fra) får et ekstra befordringsfradrag på 29 pct. af det normale befordringsfradrag. Det ekstra befordringsfradrag beregnes og medtages automatisk, du skal derfor ikke selv gøre noget. Det ekstra befordringsfradrag kan højst være kr. Hvis indtægten er større end kr., nedsættes det ekstra befordringsfradrag gradvist med 135 kr. for hver kr., som indtægten overstiger denne grænse. Fri befordring til arbejde Hvis arbejdsgiveren betaler de transportudgifter, som du har for at komme på arbejde (fri befordring), kan det ikke betale sig at få befordringsfradrag. Fri befordring til arbejde er fx kørsel i arbejdsgiverens bil eller bus, skattefri befordringsgodtgørelse samt frikort til bus og tog. Kørsel i fri bil (firmabil) regnes også som fri befordring, hvorimod kørsel i en kollegas bil ikke gør. 20

20 Hvis du har adgang til fri befordring, derunder også fri bil, og gerne vil have befordringsfradrag, skal du samtidig beskattes af værdien af den fri befordring. Værdien af den fri befordring sættes til et beløb, der svarer til befordringsfradraget. Det giver alt i alt en højere skat, end hvis du lader være med at tage et befordringsfradrag. Hvis du pendler over Storebæltsbroen eller Øresundsbron og får udgiften til brobizz dækket af din arbejdsgiver, skal du kun beskattes af prisen for brobizzen, hvis du også bruger den til anden privat kørsel. A-kasse, fagligt kontingent, efterlønsordning Lønmodtagere, arbejdsløse, efterlønsmodtagere og modtagere af fleksydelse kan fratrække bidrag til A-kasse og kontingenter til fagforening (højst kr.). Fradragene står under Ligningsmæssige fradrag. Lønmodtagere og arbejdsløse kan endvidere trække efterløns- og fleksydelsesbidrag fra. Kontingent til fagforening (højst kr.) kan dog kun trækkes fra, hvis foreningen har til hovedformål at varetage medlemmernes faglige økonomiske interesser. Fradrag for børnedagplejere Børnedagplejere kan vælge at fratrække et standardfradrag på 47 pct. (i 2012) af den skattepligtige del af den løn, de modtager for dagplejen. Standardfradraget beregnes af lønnen efter fradrag af AM-bidrag, bidrag til ATP samt eventuelt bidrag til pensionsordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. I stedet for standardfradraget kan børnedagplejere vælge at trække de dokumenterede udgifter fra efter reglerne om øvrige lønmodtagerudgifter (se dette afsnit). Fradraget for børnedagplejere skrives under Ligningsmæssige fradrag. Øvrige lønmodtagerudgifter Ud over de nævnte fradrag kan du trække øvrige udgifter fra i forbindelse med dit arbejde, når tre betingelser er opfyldt: 1. Der skal være tale om nødvendige udgifter ved arbejdet, det vil sige udgifter som ikke er private, men nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten. 2. De samlede udgifter skal i hvert enkelt tilfælde kunne dokumenteres. 3. Udgifterne skal tilsammen overstige en bundgrænse på kr., det vil sige, at der ikke er fradrag for de første kr. I praksis betyder disse betingelser, at du kun undtagelsesvis kan trække udgifter fra til fx fortæring, beklædning, arbejdsværelse, computer, faglitteratur med videre. Disse udgifter er som hovedregel private, selv om de også har tilknytning til arbejdet. 21

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb. SKATTEKALENDER 205 20 aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen,

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere