Region Sønderjylland Schleswig. Infocenter. Sylvia Witte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sønderjylland Schleswig. Infocenter. Sylvia Witte"

Transkript

1 Region Sønderjylland Schleswig Infocenter Sylvia Witte

2

3 Vereinbarung zur Errichtung der / Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig Erneuerung / Fornyelse Anpassung / Tilpasning Erneuerung / Fornyelse

4 Partner/ Partnere Region Syddanmark Tønder Kommune Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Aabenraa Kommune Kreis Nordfriesland Kreis Schleswig-Flensburg Stadt Flensburg

5

6 Aufgabenspektrum/ Arbejdsområder Steuern / Skat Soziale Sicherung / Social sikring Sprache / Sprog Kultur Arbeitsmarkt / Arbejdsmarked

7 Infocenter Interreg-III-A-Projekt Titel: Infocenter Grænse/Grenze Jetzt Teil des/ I dag del af Regionskontor Sønderjylland-Schleswig

8 Aktivitäten / Aktiviteter Beratung / Vejledning (gratis) Information Untersuchung / Undersøgelse Verweis / Henvisning Aufnahme / Optagelse Netzwerk / Netværk Internetportal

9 Bisherige Ergebnisse / Hidtidige resultater über/ over Beratungen / vejledningsforløb über/ over 75 Netzwerkpartner / netværkspartnere über/ over Menschen zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt informiert / mennesker har fået information omkring det grænseoverskridende arbejdsmarked

10 Anzahl Grenzpendler / Antal pendlere 2003 (D > DK) (D > DK) (D>DK + DK>D) ca (D>DK + DK>D) ca (D>DK + DK>D) ca (D>DK + DK>D) ca (D>DK + DK>D) ca

11 Was muß ein Grenzpendler beachten? / Hvad skal en grænsependler være opmærksom på? (Sonderregelungen für bestimmte Personengruppen / særregler for bestemte persongrupper) Sprache / Sprog Pendler oder Übersiedler / Pendler eller tilflytter Steuer / Skat (DBA / DBO) Sozialversicherung / Social sikring (EU 883/2004) Familienleistungen / Familieydelser (EU 883/2004)

12 Sprache / Sprog Behörden / Myndigheder Kollegen / Kollegaer Arbeitgeber / Arbejdsgiver Arbeitssicherheit / Arbejdssikkerhed

13 Pendler oder Übersiedler? Pendler eller tilflytter? tägl. oder wöchentl. Heimkehr a.d. Lebensmittelpunkt / dagl. eller ugentl. hjemkomst til centret for livsinteresser Staatsangehörigkeit / Statsborgerskab EU-Freizügigkeitsbescheinigung / Registreringsbevis Kraftfahrzeug / Motorkøretøj Soziale Sicherung / Social sikring Steuern / Skat

14 Steuern / Skat Unbeschränkte Steuerpflicht im Wohnland / ubegrænset skattepligt i bopælslandet Welteinkommen / globalindkomst Beschränkte Steuerpflicht im Arbeitsland / begrænset skattepligt i arbejdslandet Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)/ Dobbelbeskatningsoverenskomst (DBO) Besteuerung von Renten und Pensionen / Beskatning af Pensioner

15 Wohnsitz D / Bopæl D Steuern D / Skat D Progressionsvorbehalt / Progressionsforbehold Steuerklassenwahl in Deutschland / Valg af skattetrin i Tyskland Getrennte Veranlagung / Adskilt ligning

16 Wohnsitz D / Bopæl D Steuern DK / Skat DK Kildeskattenummer (CPR-nr.) Steuerkarte und Steuererklärung / Skattekort/Forskudsopgørelse og selvangivelse Beschränkte Steuerpflicht / Begrænset skattepligt 75%-Kriterium Freibeträge / Fradrag - Fahrkosten / Kørsel (Tankquittungen sammeln / sammel tankbilag) - A-kasse - Fagforening (max dkr/år) - Unterhaltszahlungen / Underholdsbidrag - Zinsen auf Kredite / Renter på lån

17 Wohnsitz DK / Bopæl DK Steuern D / Skat D Auf Antrag unbeschränkt / Ubegrænset på ansøgning 90% oder unter deutschem Grundfreibetrag in DK / 90% eller under tysk bundfradrag i DK Zusammenveranlagung möglich / Fællesligning muligt Kein Grundfreibetrag für beschränkt Steuerpflichtige / Ingen bundfradrag for begrænset skattepligtige Steuerfreibeträge in D / Skattefradrag i D

18 Steuern / Skat Deutschland zu versteuerndes Einkommen in Deutschland / indtægter i Tyskland til beskatning Progressionsvorbehalt in Deutschland / Progressionsforbehold i Tyskland Danmark Einkommen in Dänemark=> Steuern in Dänemark/ Indkomst i Danmark => Skat i Danmark % Einkommen Steuern Einkommen Einkommen in D %

19 Principper / Prinzipien Es gilt immer nur das Recht eines Landes / Der gælder altid kun et lands lovgivning Anrechnung von Zeiten / Sammenlægning af perioder Pro Rata Temporis (Teilweise / delvis) Exportabilität / Eksportabilitet

20 Weitere Grundsätze / Flere principper Diskriminierungsverbot / Diskrimineringsforbud Gleichbehandlung / Ligestilling Wohnortklauseln aufgehoben / Bopælsklausuler ophævet Sachleistungen im Wohnland / Naturalydelser i bopælslandet Geldleistungen im Arbeitsland / Kontantydelser i arbejdslandet

21 Arbeiten in DK und in D/ Arbejde i DK og i D 25%-Regel Gilt auch für sogenannte Minijobs / Gælder også for såkaldte Minijobs Entscheidung durch Behörde des Wohnlandes / Afgørelse fra myndigheden i bopælslandet (PD A 1) Zuständige Behörden / Kompetente myndigheder: D: Krankenkasse / DVKA DK: Pensionsstyrelsen Immer betroffen: LKW-Fahrer international / Altid berørt: Eksportchauffører

22 Konsequenzen/Konsekvenser Wohnland D / Bopæl D: Beiträge in D vom Gesamteinkommen, auch vom dän. Arbeitgeber / Bidrag i D fra den samlede indkomst, også fra dansk arbejdsgiver Wohnland DK / Bopæl DK: : Keine Beiträge in D, Differenzbesteuerung in DK / Ingen bidrag i D, differencebeskatning i DK

23 Leistungen bei Krankheit / Ydelser ved Sygdom Versicherung im Arbeitsland / Forsikring i arbejdslandet Sachleistungen im Wohnland aufgrund E 106/PD S1 / Naturalydelser i bopælslandet pga. E 106/PD S1 Krankengeld vom Arbeitsland / Sygedagpenge fra arbejdslandet Im Arbeitsland gilt Recht des Arbeitslandes / I arbejdslandet gælder arbejdslandets lovgivning Im Wohnland gilt Recht des Wohnlandes / I bopælslandet gælder bopælslandets lovgivning Familienversicherung / Familieforsikring

24 Leistungen bei Mutterschaft und Vaterschaft / Ydelser ved moderskab og faderskab Elternzeit / Forældreorlov Barselsorlov Mutterschaftsgeld in D (ikke sammenlignelig med en ydelse i DK) Vaterurlaub in DK / Fædreorlov i DK (har man ikke i D) Elterngeld in DK!!! / Barselsdagpenge DK!!!

25 Leistungen bei Invalidität / Ydelser ved invaliditet Erwerbsminderungsrente / Førtidspension Anteilig aus dem jeweiligen Land nach dessen Rechtsvorschriften / Brøkpensioner iht. national lovgivning Rentenauskunft D und Wartezeit / Rentenauskunft D og anciennitet!! Private Versicherungen empfohlen / Private forsikringer anbefales

26 Leistungen bei Alter / Ydelser ved alderdom Deutsche Rente und dänische Sozialpension / Tysk Rente og dansk social pension ( folkepension ) Rentenansprüche ab 12 Monate / Mindstekrav 12 måneder Unter 12 Monaten, Anrechnung im Wohnland / Mindre end 12 måneder, medregning i bopælslandet D aufgrund eingezahlter Beiträge / D pga. indbetalt bidrag DK 1/40 pro Arbeitsjahr = Wohnjahr DK 1/40 per arbejdsår = bopælsår Antrag im Wohnland löst Anträge in allen Staaten aus / Ansøgning i bopælslandet svarer til ansøgning i alle stater

27 Leistungen bei Alter / Ydelser ved alderdom ATP Betriebsrente / Arbejdsmarkedspension Kapitalpension Riesterrente

28 Leistungen an Hinterbliebene / Ydelser til efterladte Aus D Witwen- und Waisenrente, Anspruch ab Todeszeitpunkt, einkommensabhängig / Efterladtepension i D fra døds dato, afhængig af andre indtægter Witwenrente in DK: Zeiten des Pendlers werden auf die Witwe übertragen, wenn selbst keine Versicherung für den selben Zeitraum bestanden hat / Enkepension i DK: Pendlerens arbejdstider overføres til efterladt ægtefælle, hvis denne ikke selv var forsikret for samme tidsrum. Antrag im Wohnland / Ansøgning i bopælslandet

29 Hinterbliebene / Efterladte Versicherungen bei der Pensionsgesellschaft/Betriebsrente / Arbejdsmarkedspensions forsikringer Todesfallsumme von ATP / Udbetaling ved død fra ATP Partner registrieren / Registrer partner

30 Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten / Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdom DK (Versicherungsland / Sikringslandet) Arbeitsunfall muss sofort ASK gemeldet werden / Arbejdsuheld meldes straks til ASK Behandelnde Ärzte informieren / Informer dine læger Arbeitgeber muss informiert werden / Arbejdsgiveren skal informeres Gewerkschaft einbeziehen / Inddrag din fagforening BG-Verkehr informieren, BG-Verkehr übernimmt alle Sachleistungen / BG-Verkehr står for naturalydelserne i D, informer dem straks.

31 Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten / Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdom D (Versicherungsland / Sikringslandet) Zuständige BG muss informiert werden / Den kompetente BG skal informeres Behandelnde Ärzte informieren / Lægerne bør informeres Bei Behandlung in DK Betreuung durch ASK / Ved lægebehandling i DK naturalydelser via ASK BG Angebote prüfen vor Behandlungswahl / Tjek tilbud af den tyske BG før valget af behandling Bei Schäden Vorsicht vor Abfindungen / Ved skade skal man være forsigtigt med forlig

32 Arbeitslosenversicherung / Arbejdsløshedsforsikring In D Pflichtversicherung / I D pligtforsikring In DK freiwillig / I DK frivillig In / I D Agentur für Arbeit In / I DK A-kasse In DK 8-Wochen-Frist beachten / I DK - læg mærke til 8-ugersfrist

33 Leistungen bei Arbeitslosigkeit / Arbejdsløshedsydelser Vollzeitarbeitslos / fuldt arbejdsløs/ledig Kündigung / Opsigelse PD U 1 von Agentur für Arbeit in D oder A-kasse bzw Pensionsstyrelse in DK / PD U 1 fra Agentur für Arbeit i D eller A-kasse hhv. Pensionsstyrelse i DK Arbeitslosengeld vom Wohnland nach Wohnlandrecht unter Anerkennung der ausländischen Zeiten und des Lohnes / Dagpenge fra bopælslandet, anciennitet fra udlandet samt løn anerkendes Agentur und A-kasse sind laut VO selbst verantwortlich, Bescheinigungen (SED) einzuholen. Der PD U 1 kann vorgelegt werden / A-kasse og Agentur skal selv indhente attestationer (SED) efter FO. PD U 1 kan fremlægges.

34 Leistungen bei Arbeitslosigkeit / Arbejdsløshedsydelser Teilarbeitslos / Delvis arbejdsløs Kurzarbeit / Arbejdsfordeling Heimschicken wegen Arbeits- und/oder Materialmangel / Hjemsendelse pga. arbejds- og/eller materialemangel Schlechtwetter / Vejrligt Betriebsferien im 1. Jahr / Ferielukning i 1. ansættelsesår Leistungen vom Arbeitsland / Ydelser fra arbejdslandet Mitgliedschaft A-kasse / Medlemskab A-kasse Versicherungszeit / Forsikringstid

35 Vorruhestandsleistungen in DK Efterløn Für Grenzgänger aus D möglich / For pendlere fra Tyskland muligt Frühestens 5 Jahre vor Altersrente in DK / Tidligst 5 år inden folkepensionsalderen. Andere Einkünfte werden angerechnet / Alle indtægter modregnes Langjährige Mitgliedschaft und Einzahlungen in die A-Kasse erforderlich / Mange års medlemskab og bidragsbetalinger til A-kassen kræves

36 Vorruhestandsleistungen in D Altersteilzeit Ab Vollendung des 55. Lebensjahres möglich / Muligt fra dit 55. leveår Max. 3 Jahre vor der Altersrente / Max. 3 år inden tysk Rente Blockmodell oder halbierte Arbeitszeit / Blokmodel eller deltid In den letzten 5 Jahren mindestens 1080 Kalendertage Beschäftigung nachweisen (arbeiten in DK zählt auch mit) / Have arbejdet mindst 1080 kalenderdage (arbejde i DK tæller med) Seit 2010 keine Förderung mehr möglich / Siden 2010 ingen tilskudsmulighed mere

37 Familienleistungen / Familieydelser Priorität: Arbeitsland, Differenz: Wohnland / Prioritet: arbejdslandet / difference: bopælslandet Anderer Elternteil Arbeitnehmer im Wohnland, Priorität Wohnland / Anden forældredel arbejdstager i bopælslandet, prioritet bopælsland Behörde muss Antrag weiterleiten bei Prioritätskonflikt / Myndigheden skal videresende ansøgningen ved prioritetskonflikt Prioritätsregeln: Beamter, Arbeitnehmer, Selbständiger, Rentner, ohne Status/ prioritetsregler: tjenestemand, arbejdstager, selvstændig, pensionist, uden status

38 Familienleistungen / Familieydelser Deutsches Elterngeld / Tysk Elterngeld Kindergeld / Børne- og ungeydelse Höhe des Kindergeldes in D abhängig von der Anzahl der Kinder / Udbetalingsbeløb i D afhængig af antal børn Höhe des Kindergeldes in DK abhängig vom Alter des Kindes / Udbetalingsbeløb i DK afhængig af barnets alder Auszahlung in D monatlich, in DK im Quartal + monatlich (ungeydelse) / Udbetaling i D månedsvis, i DK per kvartal + månedlig (ungeydelse) Neue Regelung seit in DK / ny lov i DK siden

39 Urlaubsgeld in DK / Feriepenge i DK Anstellung ab dem XX in Dänemark -Arbeitsgeber zahlt monatlich 12,5% des Bruttolohns zusätzlich in die dänische Urlaubskasse Urlaubsjahr 1. Mai 20XX+1 bis 30.April 20XX+2 1. Januar 31. Dezember 1. Mai 30. April Beginn der Beschäftigung Beginn des Urlaubsjahres Die Arbeitslosenkasse zahlt Ausfallzahlung, wenn der Arbeitnehmer in eine Lücke fällt. eine Ferienschließung der Arbeitsstätte oder Abteilung vorliegt. Die Urlaubskasse zahlt auf Antrag des Arbeitsnehmers Urlaubslohn (feriepenge) aus Im Einzelfall prüfen und mit Arbeitslosenkasse in Verbindung setzen!

40 Verschiedenes / Diverse NemKonto NemID TastSelv E-boks Wegeunfall / Ulykke fra og på vej til arbejdspladsen Kündigung während Krankheit / Opsigelse under sygdom Regeln heute und morgen / Regler i dag og i morgen

41 Region Sønderjylland - Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1, DK-6330 Padborg Tel.: Fax: / /

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel DE / DA Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel.: +45 74 67 05 01 Fax: +45 74 67 05 21 E-mail: infocenter@region.dk www.region.dk / www.region.de

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11.

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. November 2014 RECHTSANWÄLTE l STEUERBERATER l WIRTSCHAFTSPRÜFER SNP

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11.

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11. Padborg, 17.11.2010 Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig I 2008 offentliggjorde Infocentret under Region Sønderjylland-Schleswig to undersøgelser, som rettede fokus mod hindringer af den

Læs mere

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07.

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5 Padborg, 05.07.2011 Principperne i den europæiske sociallovgivning Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts Inddeling: I. Indledning II. Principper 1. Princippet

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

1 Wie sind Ehepartner und Familie eines in Dänemark berufstätigen Deutschen versorgt, wenn dieser stirbt? Aufgrund der unterschiedlichen Sozialsysteme und kulturellen Entwicklungen gibt es in Dänemark

Læs mere

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012 Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt Agrar und Energiewirtschaft.. GRENZWASSER - Gemeinsamer Hochwasserschutz im Zeichen des Klimawandels - GRÆNSEVAND - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014.

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. ARM TROTZ ARBEIT Tyske arbejdsmarked 2000-2014 v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. Alt andet end Working Poor. Ethvert menneske har ret til et anstændigt arbejde. En ret til et arbejde,

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig Infocenter 10 år REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 2004-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Kære læsere! For at I også kan holde jer ajour her i sommerpausen, informerer vi i dette nye nyhedsbrev om den aktuelle udvikling inden for arbejdskraftens fri bevægelighed

Læs mere

En tysk lønseddel / Eine deutsche Lohnabrechnung

En tysk lønseddel / Eine deutsche Lohnabrechnung DA / DE En tysk lønseddel / Eine deutsche Lohnabrechnung Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel.: +45 74 67 05 01 Fax: +45 74 67 05 21 E-mail: infocenter@region.dk www.region.dk / www.region.de

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

In der Anlage übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

In der Anlage übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Deutscher Bundestag 2. Wahlperiode 1953 Drucksache 594 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 7 80 604 901/54 Bonn, den 15. Juni 1954 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages In der Anlage

Læs mere

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Grænsependlere En grænsependler (efterfølgende betegnet som du ) er en EU/EØS borger, der: Arbejder i Danmark Bibeholder sin bolig/folkeregistrering i sit hjemland

Læs mere

Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig

Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland Schleswig Problembeskrivelser og løsninger / Problembeschreibungen und Lösungen 1 af / von 12 Padborg,

Læs mere

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Kære læsere! Indledningsvis vil vi gerne takke alle, der har deltaget i vores seneste undersøgelse, hvor resultaterne, som bliver analyseret i øjeblikket, vil danne grundlag

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen

Netværkstræf / Netzwerktreffen Netværkstræf / Netzwerktreffen Kulturelle aktører i FemernBælt regionen Kultur Akteure der Fehmarnbeltegion 22.01.2014, Scandlines Rödby-Puttgarden Program Programm Kl. 13.45-14.15 Velkomst og introduktion,

Læs mere

Newsletter Nr. 14, 25.09.2012

Newsletter Nr. 14, 25.09.2012 Newsletter Nr. 14, 25.09.2012 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, I den aktuelle udgave beretter vi indledningsvis om forenklingen i ansøgningen om børne- og ungeydelse i Danmark. Hvorfor børne- og

Læs mere

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED Grænseoverskridende pensioner i Region Sønderjylland-Schleswig optjening, udmåling, beregning, sammenlægning, ikke-diskriminering i sagsbehandlingen mv. WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Padborg, 17.11.2011 Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Auslegung der 183-Tage-Regel im Deutsch-Dänischen Doppelbesteuerungsabkommen vom

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE ARBEITSMARKTBERICHT

ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE ARBEITSMARKTBERICHT ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE ARBEITSMARKTBERICHT SØNDERJYLLAND/LANDESTEIL SCHLESWIG NUMMER 17 - DECEMBER/DEZEMBER 2010 Die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung in Sydjylland Im Oktober 2008 lag die Arbeitslosenquote

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

2 Kann ein Grenzpendler, der in Dänemark arbeitet, eine Nebenbeschäftigung in Deutschland aufnehmen? Grundsätzlich steht es jedem EU-Bürger frei, sich

2 Kann ein Grenzpendler, der in Dänemark arbeitet, eine Nebenbeschäftigung in Deutschland aufnehmen? Grundsätzlich steht es jedem EU-Bürger frei, sich 1 Wie werden dänische Arbeitnehmer mit Arbeitsplatz in Deutschland sozialversicherungsrechtlich betrachtet, wenn ihr deutsches Einkommen über der deutschen Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung

Læs mere

Deutschland und andere deutschsprachige Länder

Deutschland und andere deutschsprachige Länder Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Beiträge zur Skandinavistik 20 Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Zeit und Zeitwahrnehmung im skandinavischen Großstadtroman Ende des 19. Jahrhunderts Bearbeitet von Katja Bethke-Prange 1. Auflage 2012.

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Padborg, Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig

Padborg, Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig Padborg, 08.11.2010 Skattemæssige mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland- Schleswig Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig De skattemæssige mobilitetsbarrierer i Region

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Gesundheitsdeklaration

Gesundheitsdeklaration CHR-Hof-nr. 022458 Eigentümer Name des Hofes RØNSHAUGE Hofadresse vej 5 Gesundheitsdeklaration 28.03.3 23:2 Frifeldtvej 3 Stalltelefon E-Mail +457586060 +452427756 +4575860677 GESUNDHEITSSTATUS Bedingter

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Workshop Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der Region Nordfriesland-Syddanmark

Workshop Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der Region Nordfriesland-Syddanmark Workshop 24.5.2011 Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der Region Nordfriesland-Syddanmark Workshop 24.5.2011 Tilpasning af vandforvaltningen vedrørende klimaændring i regionen Nordfriesland-Syddanmark

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2010/12 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk, niveau B Rikke Wagner Jensen HH2s

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Uddannelsespraktik i udlandet De vigtigste spørgsmål før udlandsopholdets begyndelse Ausbildungspraktika im Ausland Die wichtigsten Fragen vor Beginn

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark Grænsependling fra Tyskland til Syddanmark 2008-2012 Torben Dall Schmidt Institut for Grænseregionsforskning Syddansk Universitet Et fælles projekt

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport 2013

Arbejdsmarkedsrapport 2013 Arbejdsmarkedsrapport 2013 1 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland... 3 1.1 Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland... 3 1.2 Arbejdsløshedstal og -procenter... 4 1.3 Erhvervsaktive modtagere af Arbeitslosengeld

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

GRÆNSEPENDLERNES SAMFUNDSMÆSSIGE VÆRDI SAMT INDKOMST I DEN DANSK-TYSKE GRÆNSEREGION

GRÆNSEPENDLERNES SAMFUNDSMÆSSIGE VÆRDI SAMT INDKOMST I DEN DANSK-TYSKE GRÆNSEREGION GRÆNSEPENDLERNES SAMFUNDSMÆSSIGE VÆRDI SAMT INDKOMST I DEN DANSK-TYSKE GRÆNSEREGION Øresundsinstituttets sekretariat Adm. Dir. og chefredaktør: Chefanalytiker: Johan Wessman Britt Andresen Analytiker og

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Newsletter Nr. 23, 17. November 2014

Newsletter Nr. 23, 17. November 2014 Newsletter Nr. 23, 17. November 2014 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, Denne udgave af nyhedsbrevet indleder vi med et tilbageblik på den mobilitetskonference, vi afholdt i København for nylig.

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere