Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn."

Transkript

1 Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn - herunder reglerne om fradrag for pensioner, arbejdstimer mv. Det er umuligt kort at beskrive alle de regler, der gælder for efterlønsordningen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din Metal be~jeningsafdelingfor at få konkret vejledning om din situation, før du træffer endelige beslutninger om din efterløn. Hvornår kan du få efterlønsbevis? Du kan få et efterlønsbevis, når du opfylder følgende betingelser: 1. Du skal have nået efterlønsalderen (som i øjeblikket er 60 år). 2. Du skal opfylde kravet om anciennitet og betaling af efterlønsbidrag. 3. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet og dagpengeberettiget.det betyder bl.a., at du ikke kan gå på efterløn, hvis du er sygemeldt. 4. Du skal have fået opgjort værdien af din(e) pensionsordninger. 5. Du skal have bopæl i Danmark eller et andet EØS-land. Overgang inden 2 år efter udstedelse af efterlønsbevis Hvis du går på efterløn inden 2 år efter du har fået udstedet efterlønsbevis, får du udbetalt efterløn med 91 % af den maksimale dagpengesats (eller 91 % af beregnet sats, hvis denne er lavere end den maksimale dagpengesats) er satsen 640 kr. om dagen for fuldtidsforsikrede og 427 kr. om dagen for deltidsforsikrede. Alle pensioner, uanset om pensionen kommer til udbetaling eller ej, medfører fradrag i din efterløn, hvis du går på efterløn før 2-års-kravet er opfyldt. Arbejde medfører også fradrag i efterlønnen. Overgang tidlh!:st2 år efter udstedelse af efterlønsbevis Hvis du venter med at gå på efterløntil tidligst 2 år efter du har fået dit efterlønsbevis - og du har haft mindst arbejdstimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret) - opnår du en række fordele, herunder en højere sats.

2 Du får den maksimale dagpengesats (eller den fulde beregnede sats, hvis denne er lavere end den maksimale dagpengesats) er satsen 703 kr. om dagen for fuldtidsforsikrede og 469 kr. om dagen for deltidsforsikrede. Hvis du opfylder 2-års-kravet, er det kun løbende udbetaling af pension, der er oprettet som led i et tidligere ansættelsesforhold, der medfører fradrag i din efterløn. Andre pensioner medfører ikke fradrag. Arbejde medfører fradrag i efterlønnen. Jeg får udbetalt pension - hvad betyder det for min efterløn? Som nævnt ovenfor er det afhængigt af, hvornår du går på efterløn. Opfylder ikke 2-års-kravet Beregningen af fradraget for pension, hvis du går på efterløn inden du opfylder 2-års-kravet, er teknisk svær. Du er altid velkommen til at spørge til din konkrete situation i din Metal betj eningsafdeling. Løbende livsvarige pensioner, der både kan være led i et tidligere ansættelsesforhold eller privattegnede. Der tages udgangspunkt i den beregnede ydelse ved 60 år, og som er indberettet til a-kassen. Til beregningen af fradraget tages 80 % af det årlige tilsagn. Pensioner opgjort som depot (fx kapitalpension og ratepension) Til beregningen af fradraget tages 5 % af depotet opgjort ved 60 år. Fra summen af disse to beregninger trækkes et bundfradrag.bundfradraget er indexreguleret og udgør i kr. Det endeligepensionsfradrag udgør 60 % af ovenstående beregning. Tilsagn løbende livsvarige pensioner: Depotværdi øvrige pensioner: I alt: Bundfradrag Beregningsgrundlag Pensionsfradrag pr. år Pensionsfradrag pr. time: kr. 80 % heraf: kr. 5 % heraf: 60 % af : = kr kr kr kr kr kr. 36,61 kr. Der vil således blive fradraget 36,61 kr. pr. time eller kr. i en uge med fuld efterløn.

3 Har du løbende udbetaling af pension oprettet som led i et ansættelsesforhold, skal den fradrages med 50 % i efterlønnen uden bundfradrag fra det tidspunkt, hvor pensionen kommer til udbetaling. Pensionsfradraget er fastsat til 60 % af beregningsgrundlaget. Du går på efterløn som 60-årig og får udbetalt kr. om måneden i livsvarig pension. Pensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Det årlige pensionsbeløb udgør 12 x = kr. Fradraget er på 50 % af det årligt udbetalte beløb, dvs kr. Fradraget pr. uge findesved at divideredet årligefradragmed 52- dvs.at fradragetpr. uge bliver kr. Har pensionen indgået i beregningen på side 3, vil den udgå af den beregning, så der ikke sker dobbelt fradrag. Opfylder 2-års-kravet Hvis du opfylder 2-års-kravet, skal der alene ske fradrag for løbende udbetalt pension, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Fradraget vil ske med 55 % af den udbetalte pension. Du overgår til efterløn som 63-årig og du opfylder 2-års-kravet. Du har løbende udbetalinger fra en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold.den årlige udbetaling udgør kr. Fradraget i efterlønnen udgør 55 % af det udbetalte beløb, dvs kr. årligt. Fradraget pr. uge udgør : 52 eller 1.269kr. Må jeg arbejde, når jeg er på efterløn? Ja, det må du gerne. Hvis du har lønarbejde, kan du have dette uden nogen begrænsningerdog medfører arbejdet fradrag i din efterløn. Som udgangspunkt sker der fradrag for det faktiske antal timer, du har arbejdet. Du har i en uge 4 arbejdstimer, i næste uge 6 arbejdstimer. Der skal ske fradrag for de timer, du har arbejdet i ugerne, dvs. 4 timer den første uge og 6 timer den næste uge. Fradraget sker med den aktuelle "time-efterlønssats", som du har.

4 Lempet fradrag Lempet fradrag er et særlig lavt fradrag for arbejde, hvor timelønnen er lavere end den såkaldte omregningssats (185,94 kr.). Det lempede fradrag sker, indtil der er tjent i alt kr. (2008). Det er en betingelse, at arbejdet er kontrollabelt. Er timelønnen mindre end højeste dagpengesatspå timebasis, sættes timelønnen til højeste dagpenge på timebasis (95,00 kr. i 2008). Du har arbejde med en timeløn på 160 kr. Da timelønnen er lavere end omregningssatsen, kan du få lempet fradrag. Fradraget beregnes ved at dividere timelønnen med omregningssatsen (160 : 185,94).Det timetal, der fremkommer ved beregningen, medfører fradrag i efterlønnen. I eksemplet vil fradraget udgøre 0,86 timer. Når indtægtsgrænsen på kr. (2008) er nået, sker fradraget efter de almindelige regler - uanset timelønnens størrelse. Ukontrollabelt arbejde Hvis arbejdstiden ikke kan kontrolleres af din arbejdsgiver, medfører arbejdet fradrag ved, at indtægten omregnes til timer. Dette sker ved, at indtægten divideres med omregningssatsen (185,94 kr. i 2008). Det timetal, der fremkommer herved, medfører fradrag i efterlønnen. Som eksempel på ukontrollabelt arbejde kan nævnes arbejde, der alene aflønnes med provision. Du har ukontrollabelt arbejde. Lønnen for en given uge udgør kr. Fradraget beregnes ved at dividere din lønindtægt med omregningssatsen (1.875 : 185,94). Det betyder, at fradraget bliver på 10,08 timer for den pågældende uge. Selvstændig virksomhed Hvis du driver selvstændig virksomhed, gælder der særlige regler. I alle tilfælde gælder, at du altid skal have tilladelse til at drive selvstændig virksomhed, når du er på efterløn. Spørg din Metal betjeningsafdeling, hvilke regler der gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed.

5 Nyttige links Dansk Metals hjemmeside med infonnationer om faglige og a- kassemæssige forhold samt oversigt over alle Metal afdelinger. Jobnets hjemmeside Det er her, du skal lægge dit CV ind, hvis du bliver ledig. Her kan du finde opslåede stillinger inden for forskelligebrancher. Arbejdsdirektoratets hjemmeside med blanketter, pjecer og regler.

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere