Renteprognose Nationalbanken på hold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Nationalbanken på hold"

Transkript

1 Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket har medført et kraftigt fald i de danske renter. Obligationsrenterne i kernelandene er derimod steget. Som forventet er de amerikanske obligationsrenter steget mest, mens de tyske statsrenter fortsat ligger tæt på bunden. Internationalt ECB står foran at skyde sit omfattende opkøbsprogram af statsobligationer i gang. Trods de store opkøb og den store likviditetsindsprøjtning forventer vi kun et mindre fald i renten på tyske statsobligationer og kun for løbetider på indtil fem år. Faktisk forventer vi en gradvis stigning i de 10-årige renter, efterhånden som væksten og inflationsforventningerne stiger, og vi venter en gradvis stejling af euro-swapkurven drevet af den helt lange ende. I USA forventer vi fortsat, at den amerikanske centralbank kommer med den første renteforhøjelse til juni. Dette scenarie er ikke indpriset i pengemarkedskurven, som vi forventer vil stejle. Med hensyn til swapkurven forventer vi primært en opadgående tendens i det 2-/5-årige segment af kurven samt en udfladning af den 5-/30-årige hældning. Skandinavien Hvis apprecieringspresset på kronen fortsætter, forventer vi ikke, at det vil udløse flere rentesænkninger fra Nationalbanken. I stedet vil intervention i valutamarkedet blive det foretrukne værktøj for at afværge en potentiel indstrømning af fremmed valuta. Selvom man ikke helt kan udelukke, at mere ukonventionelle tiltag som f.eks. valutaswapaftaler og obligationsopkøb kan komme på tale, er det efter vores vurdering ikke sandsynligt. Vi mener ikke, at den pæne stigning der netop har været i EUR/DKK betyder at Nationalbanken skal hæve renten i løbet af det næste år. Riksbanken har besluttet at sænke reporenten til -0,10 % og offentliggjort obligationsopkøb. Riksbanken har desuden meldt ud, at medmindre inflationen (og forventningerne) stiger som forventet, vil den være parat til at sænke reporenten yderligere og udvide opkøbsprogrammet. Endvidere kan der, om nødvendigt, fremover måske blive offentliggjort yderligere politiske tiltag når som helst og ikke kun efter de planlagte rentemøder. I vores renteprognose har vi antaget en yderligere rentenedsættelse på 10bp over de næste seks måneder. I Norge venter vi, at markedet fortsat vil indprise yderligere en eller måske to rentenedsættelser efter det pengepolitiske møde i marts, men vi tror, at rentenedsættelsen i marts bliver den sidste i denne omgang, selv om vi klart ser en risiko for, at der kan komme mere. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktør: Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Senioranalytiker Jens Nærvig Pedersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt februar

3 Prognose for euroområdet Vi forventer, at bedringen i euroområdet fortsætter i 2015, idet en række faktorer, der hidtil har trukket i negativ retning for europæisk økonomi, nu aftager. Den lavere oliepris løfter privatforbruget gennem øget reallønsvækst, og eksporten får et løft af den svækkede eurokurs. Erhvervstilliden begyndte at udvise en bedring mod slutningen af 2014, hvilket kunne indikere, at investeringerne er bundet ud nu, hvor den geopolitiske usikkerhed er aftaget. Euroområdet var i deflation i december 2014 for første gang siden finanskrisen i Vi forventer negativ inflation i det meste af 2015, især som følge af det store fald i olieprisen. Kerneinflationen er samtidig historisk lav på 0,6 % kan falde yderligere som følge af andenrundeeffekter. Der er dog fortsat ikke tale om den farlige form for deflation, og forbrugerne bruger fortsat penge. Pengepolitik og pengemarked ECB offentliggjorde på mødet i januar et løbende QE-program med månedlige køb på EUR 60 mia., og opkøbet af statsobligationer ventes indledt i først halvdel af marts måned. Programmet vil udvide ECB's balance til over 3 billioner euro medio 2015 og give en likviditetsindsprøjtning til eurosystemet, men først til sommer. Rentefixingerne på pengemarkedet skal formentlig længere ned som følge af den ventede likviditetsindsprøjtning fra ECB. Vi forventer, at 3-måneders Euribor-renten falder til omkring 0bp og 6-måneders Euribor til omkring 10bp, og at begge renter vil blive på det niveau i mindst tre år. Eurorenterne ud til 5 år ventes derfor også at falde lidt. Vi mener, at de lange renter er kommet for langt ned og venter, at kurven fremover vil stejle fra den helt lange ende. Selvom ECB køber store mængder tyske statspapirer, forventer vi ikke et lavere niveau i det 10-årige segment og længere løbetider, da kraftigere vækst og inflationsforventningerne vil opveje den direkte kurseffekt, som ECB's likviditetsbazooka har. Vi forventer en moderat stigning i de 10-årige renter i det kommende år, og prognosen ligger lidt over forward-markedet. Vores prognose for de 5- årige renter er derimod lidt under forward-markedet. EUR Spot +3m +6m +12m EUR-swapkurve ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig % bp Feb-15 3-måneders Euribor-rente februar

4 Prognose for Danmark Inflationen dykkede ned under nul i januar måned, hvor den udgjorde -0,1 %. Det var dog formentlig en engangsforestilling, som allerede vil være visket ud, når vi får tallene for februar. Det danske forbrugerprisindeks lægger langt mindre vægt på brændstofprisen end det indeks, der anvendes i euroområdet, og det påvirkes ikke i så høj grad af den faldende oliepris. De økonomiske indikatorer peger fortsat mod en pæn fremgang i dansk økonomi. Der er ingen overhængende fare for, at de faldende renter vil skabe en overophedning. Pengepolitik og pengemarked Efter fire rentesænkninger på tre uger på samlet 70bp, så indskudsbevisrenten nu udgør -0,75 %, er Nationalbanken formentlig færdig med at nedsætte renten i denne omgang. Selvom man ikke helt kan udelukke muligheden for yderligere rentenedsættelser, lægger de negative renter pres på banksektoren, og udgør således en trussel mod den finansielle stabilitet, som Nationalbankens også har ansvar for. Til trods for den kraftige stigning i EUR/DKK siden fredag, mener vi fortsat at presset er på nedsiden, og vi forventer, at Nationalbanken vil lægge en bund for EUR/DKK på 7,4440 på 12 måneders sigt. Valutaopkøb vil formentlig være det foretrukne værktøj, men andre mere ukonventionelle tiltag som f.eks. valutaswapaftaler og obligationsopkøb kan også komme på tale. Nationalbankens ophør med udstedelse af statsobligationer vil tilføre likviditet til det danske pengemarked i årets løb, da budgetunderskuddet vil blive finansieret via træk på statens indskud hos Nationalbanken. Vi anslår, at den samlede effekt vil udgøre ca. DKK 70 mia. Hvis der ikke sker yderligere intervention, vil det forøge bankernes nettoposition til ca. DKK 500 mia. ved årets udgang. Den store mængde overskydende likviditet medfører også, at Nationalbanken for at lette presset på bankerne kan forhøje maksimumgrænsen for, hvor meget bankerne må indskyde på foliokonti, hvis presset på EUR/DKK aftager. Den danske kurve er dog stejlet mod EUR-kurven. Vi forventer en udfladning af den danske kurve, hvilket ventes at give negativt eller neutralt spænd helt ud til 10-året. I absolutte tal ligger prognosen for det 5-årige segment under forward-markedet, mens løbetider over 10 år ligger omkring forward-markedet. DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % Statsobligationer bp Ændring, bp (h-akse) 20-Jan Feb-15 3M Cibor-rente februar

5 Prognose for Sverige I de sidste par måneder har vi som ventet oplevet en mindre nedgang i privatforbruget, som var en af de primære drivkræfter i det meste af Efter Riksbankens seneste renteudmelding (se nedenfor) forventer vi nu, at vækstnøgletallene vil være af mindre interesse for markedet, som i stedet vil rette fokus mod inflationen og inflationsforventningerne. Vores inflationsprognose afviger ikke meget fra Riksbankens opdaterede og nedjusterede prognose indtil efter sommeren, hvor Riksbanken forventer en større stigning i inflationen, end vi gør. Prosperas kvartalsvise inflationsundersøgelse vil også være afgørende for pengepolitikken. Den næste undersøgelse kommer den 11. marts. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken lægger stor vægt på ikke at miste kontrollen over inflationsforventningerne. De næste lønforhandlinger indledes til efteråret, og der er faldende lønforventninger blandt såvel arbejdsgiverne som fagforeningerne. Hvis lønforhandlingerne lander på et for lavt niveau, kan det blive svært at opfylde inflationsmålsætningen. Derfor har Riksbanken besluttet at sænke reporenten til -10bp og annonceret obligationsopkøb (op til 5-årige løbetider) for 10 milliarder svenske kroner. Riksbanken har desuden udtalt, at medmindre inflationen (og forventningerne) stiger som forventet, vil den være parat til at sænke reporenten yderligere og udvide opkøbsprogrammet, både målt på volumen og ved at inkludere løbetider op til 10 år. Endvidere kan der, om nødvendigt, fremover måske blive offentliggjort yderligere politiske tiltag når som helst og ikke kun efter de planlagte rentemøder. I vores renteprognose har vi antaget en yderligere rentenedsættelse på 10bp over de næste seks måneder. Vi forventer høj volatilitet i pengemarkedsrenterne i forbindelse med offentliggørelse af forbrugerprisindekset. Swap spændene er kørt langt ud på det seneste, og blev presset yderligere ud efter Riksbankens renteudmelding den 12. februar. Vi forventer en mindre korrektion på den korte bane. Generelt og i lyset af Riksbankens nuværende politik forventer vi, at renterne forbliver lave eller falder endnu mere i de kommende kvartaler. Obligationsrenterne er negative ud til det 5-årige segment, og investorerne bliver således tvunget længere ud af kurven i jagten på afkast. Vi forventer derfor en udfladning af obligations- og swapkurverne. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve Statsobligationer 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 23/01/ /02/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets februar

6 Prognose for Norge Det kraftige fald i olieprisen ventes nu at medføre et større fald i olieinvesteringerne end tidligere antaget, hvilket vil tynge væksten i år. Vi tror dog, at den markant svækkede norske krone i vid udstrækning vil opveje effekten af de lavere oliepriser og investeringer. Ledigheden vil stige, men kun i begrænset omfang på grund af omstillingen i norsk økonomi og landets fleksible arbejdsmarked. Usikkerheden om, hvordan olieprisfaldet vil påvirke tilliden blandt de norske forbrugere, virksomheder og banker m.v., er dog en risikofaktor. Vi venter vækst i fastlands-bnp på 1,8 % i 2015 mod mod 2,6 % i Norsk økonomi voksede hurtigere, end vi havde forventet i 4. kvartal med en BNP-vækst på 0,5 % k/k. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank (NB) nedsatte renten med 0,25bp på mødet i december og varslede samtidig, at der er en fifty-fifty chance for endnu en rentenedsættelse inden sommer. Rentenedsættelsen blev gennemført for at forhindre en væsentlig forværring af den økonomiske situation oven på faldet i olieprisen. Det kan altså tyde på, at udviklingen i olieprisen bliver afgørende for, om Norges Bank sænker renten igen. Selv om olieprisen har genvundet lidt af det tabte og er steget til 62 dollar pr. tønde, bygger NB's prognose fortsat på en pris i 1. kvartal på 70 dollar pr. tønde. Det peger tydeligt i retning af en ny rentenedsættelse i næste måned. Vi venter, at markedet fortsat vil indprise yderligere en eller måske to rentenedsættelser efter det pengepolitiske møde i marts, men givet vores makroøkonomiske prognose er det vores holdning, at rentenedsættelsen til marts bliver den sidste i denne omgang, selv om vi klart ser en risiko for, at der kan komme mere. De norske swaprenter er steget en smule siden rentenedsættelsen i december, og markedet indregner nu omkring to yderligere rentesænkninger i Markedet vil sandsynligvis i de næste seks måneder fortsætte med at indregne mere end to rentenedsættelser i år, men vi venter en korrektion på længere sigt, hvis renten kun bliver nedsat en enkelt gang i år. De 10-årige swaprentespænd er kørt ind i forhold til euroen i de seneste seks måneder. Vi venter, at spændet vil køre yderligere ind på 3-6 måneders sigt. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.4 % bp Ændring, bp (h-akse) 23/01/ /02/ måneders Nibor-rente februar

7 Prognose for USA Forbrugerne har været overraskende forsigtige med at bruge penge til trods for en betydelig stigning i de disponible realindkomster. Det har fået os til at nedjustere vores vækstskøn for 1. kvartal, men vi ser fortsat positivt på udsigterne for amerikansk økonomi i år. Forbrugernes tilbageholdenhed har medført, at husholdningerne samtidig har øget opsparingskvoten, men fremadrettet giver det grundlag for vækst i forbruget. Desuden er det lave renteniveau, der bl.a. skyldes de globale pengepolitiske lempelser, med til at støtte både bolig- og erhvervsbyggeriet. Vi forventer, at BNP-væksten forbliver over trendniveau igennem hele året. Pengepolitik og pengemarked Den amerikanske centralbank skal finde en balance mellem sine to mandater om at maksimere beskæftigelsen og holde inflationen på ca. 2 %. Hvis vores økonomiske prognose for de kommende måneder holder stik, vil ledigheden i juni være tæt på den amerikanske centralbanks skøn for den langsigtede ledighed. Samtidig vil kerneinflationen ligge et godt stykke under de 2 %. Vi forventer, at Fed til den tid vil tro så meget på opsvinget, at vi får den første renteforhøjelse på 25bp til juni. I betragtning af den lave inflation ser vi dog en risiko for, at den første renteforhøjelse udskydes til 3. kvartal Vi venter yderligere to renteforhøjelser fra Feds side i år. Vi venter derfor en betydelig stigning i 3-måneders USD Libor-fixingerne det kommende år. Vores prognose for fixingerne ligger et godt stykke over forward-markedet. Markedet er ikke parat til, at Fed begynder at hæve renten medio Derfor forudser vi markant stigende amerikanske swaprenter langs hele kurven, jo mere vi nærmer os Feds første renteforhøjelse. Vi venter et parallelskift med stigninger langs hele rentekurven i løbet af de kommende måneder. Kurven vil dog flade ud, når Fed begynder at hæve renten, da vi tror på en lidt kraftigere stigning i de 2-5 årige renter end i den lange ende. Vores prognose ligger betydeligt over forward-markedet langs hele kurven. USD Spot +3m +6m +12m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve Statsobligationer 3.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 23-Jan Feb-15 3-måneders USD Libor-rente februar

8 Prognose for Storbritannien De seneste nøgletal fra Storbritannien har generelt været positive. PMI for januar steg mere end forventet og peger fortsat mod solid økonomisk vækst i de kommende kvartaler. Forbrugerne er generelt mere optimistiske, og ikke mindst understøtter den gunstige kombination af lav inflation og stigende lønninger udsigten til forbrugsdrevet økonomisk vækst i Storbritannien. Inflationen er faldet kraftigt i de seneste måneder til blot 0,5% å/å i december, det laveste niveau siden maj Nedgangen i forbrugerpriserne skyldes hovedsageligt de lavere oliepriser, og kan falde yderligere på den korte bane. Pengepolitik og pengemarked Kombinationen af lav inflation på kort sigt og det, at centralbankens medlemmer enstemmigt vedtog at holde renten uændret i januar, indikerer, at højere renter ikke ligger lige om hjørnet. I den seneste inflationsrapport udtrykte Bank of England (BoE) dog større tro på de økonomiske udsigter på mellemlangt sigt med en forventning om, at solid vækst over trend i de kommende kvartaler fortsat vil understøtte beskæftigelsen og lønningerne. (BoE) anslår, at den ledige kapacitet på arbejdsmarkedet er faldet yderligere fra ca. 1 % i november til nu ca. 0,5 % af BNP, og da ledigheden sandsynligvis falder til under BoE s skøn for den naturlige ledighed på 5,5 % (NAIRU) i 2. halvår 2015, tyder dette efter vores mening på, at en rentestigning i 2015 fortsat er meget sandsynlig. Vi tror stadig, at den første renteforhøjelse kommer i august, men understreger, at risikoen nu hælder mod en forhøjelse senere i 3. kvartal eller måske i 4. kvartal. Hvis vi får ret, undervurderer finansmarkederne i høj grad, hvor hurtigt, BoE vil gå frem med renteforhøjelserne (første forhøjelse ventes i 1. kvartal 16). Renteniveauet er steget markant i de seneste måneder, trukket op af stigende amerikanske renter og britiske nøgletal, der var bedre end forventet. Vi tror fortsat, at obligationsrenterne i Storbritannien vil stige i 2015, og fastholder prognoserne på 6 og 12 måneders sigt uændret. Vi forventer, at rentekurven i Storbritannien flader ud med stigende renter primært i de 0-5 årige segmenter. Der er usædvanlig stor usikkerhed om det britiske parlamentsvalg den 7. maj. Hvis det konservative parti genvinder magten, vil markedet hurtigt rette fokus mod folkeafstemning om britisk EU-medlemskab. Politisk usikkerhed vil således give anledning til volatilitet i GBP, hvilket kan lægge låg på en eventuel rentestigning i de næste par måneder. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 23-Jan Feb-15 3-måneders Libor-rente februar

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet februar

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse februar

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere