Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterkursus 30. oktober 2013"

Transkript

1 Iværksætterkursus 30. oktober 2013

2 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform 5. Det offentliges krav til regnskabsområdet 6. Skat - praktiske problemer

3 Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag Idégrundlag Hvilke produkter skal virksomheden sælge? Hvilke kunder? Hvilken markedsprofil? Hvilke funktioner skal etableres? Hvem skal være med? Firmanavn Logo varemærke registrering Hvad koster det (investeringsbudget)?

4 Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag Målsætninger Hvor mange ansatte (hvem skal ansættes)? Egne arbejdsforhold (hvad er du god til?) Overskuddets størrelse (forrentning af egenkapital) Arbejdets udførelse (kvalitet mv.) Betaling kunder leverandører Leverandører (hvem er bedst?)

5 Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlag Personlige overvejelser: Er du risikovillig? Er du flittig? Er du sparsommelig (privatforbrug)? Hvad er din virksomheds overskud/indtjeningsevne? Hvad siger familien?

6 Budgetter mv. Hvorfor budgetter? Tvinger iværksætter til at tænke den økonomiske side af idéen igennem Er det en god idé at blive selvstændig (indtjeningsmuligheder)? Kan ofte give impuls til at ændre handlingsplaner Afdække kapitalbehov og giver mulighed for i god tid at søge dette afdækket Budgettet anvendes som styringsinstrument Hvor stor skal gennemsnitlig omsætning være? Holder kapacitetsomkostningerne? Holder likviditeten? HUSK! Budgetter bør tilrettes, når der sker skift i forudsætningerne (devaluering, modeskift mv.)

7 Budgetter mv. Et budget er: De forventede økonomiske konsekvenser af dine planer for en given fremtidig periode. Det totale budget består af delbudgetter: Privatbudget Hvad skal du mindst hæve i virksomheden til privatforbrug? Investeringsbudget Hvad skal du anskaffe/investere i for den kommende periode? Resultatbudget Det forventede resultat for den kommende driftsperiode Likviditetsbudget De kontante ind- og udbetalinger i budgetperioden Budgetteret balance De forventede aktiver, gæld og egenkapital på tidspunktet for budgetperiodens afslutning

8 Budgetter mv. Investeringsbudget kr. Maskiner og inventar Debitorer (30 dage) Lager (90 dage) Kassebeholdning Varekreditorer (30 dage)

9 Eksempel på poster i privatbudget Budgetter mv. Udgifter Husleje Varme El/vand Boligforsikring Andre boligomkostninger Telefon TV/radiolicens A-kasse Transportomkostninger Mad, tøj, tobak mv Gaver Uforudsete omkostninger Beregnet skat i alt I alt kr.

10 Hvad kan forventes af revisor Rådgivning, om der overhovedet bør startes selvstændig virksomhed Diskussion af forretningsgrundlag Udarbejdelse af budgetter (nulpunktsbudgetter, resultat-, balance- eller likviditetsbudgetter) Valg af virksomhedsform Personlig virksomhed Selskab Assistance ved afklaring af forhold til finansieringskilder Låneansøgning til bank Orientering om tilskudsmuligheder Orientering om andre finansieringsmuligheder (kreditforening, FIH, leasing mv.)

11 Hvad kan forventes af revisor Afklaring af forhold til offentlige myndigheder Registrering Moms Skat Regnskabsmæssig assistance Instruktion Edb-registrering Instruktion i forståelse af regnskabsmateriale Assistance med at finde regnskabsmæssige nøgletal (budgetkontrol)

12 Hvad kan forventes af revisor Sparringspartner ved løbende spørgsmål Investeringsovervejelser Skattespørgsmål Finansieringsspørgsmål mv. Men vigtigst Revisor interesserer sig for dine problemer Revisor er selv udfarende med fx Skatterådgivning Møder eller andre tiltag, når økonomi udvikler sig anderledes end forventet

13 Valg af virksomhedsform Personlig virksomhed Personlig hæftelse B-skatteyder forskudsregistrering Større mulighed/risiko for afvigelse acontoskat/slutskat Ingen skat, hvis der er underskud i opstartsfasen Virksomhedsordningen: Kræver revisorekspertise Aconto skatteordning 25% Fordel ved svingende indkomst Store renteomkostninger Bruttoindkomst > 458 t.kr. Kapitalafkastordningen Alternativ til virksomhedsordningen Ikke mulighed for opsparing

14 Valg af virksomhedsform Selskab Hæftelse mulighed for risikoafdækning A/S, ApS eller IV-selskab efter samme skatteregler Kapitalkrav 500 t.kr., respektive 80 t.kr. (pr t.kr.) IV-selskaber (1 kr.) Kapitaltab Formalia (store/små bestyrelser mv.) Selskabsskat 25% Løn ca. 56% marginalskat (over 458 t.kr.) Udbytte 27% af kr. respektive kr., derefter 42% Skat af løn uanset underskud i selskab

15 Det offentliges krav til regnskabsområdet Lovgivning Bogføringsloven Krav til registreringsgrundlag Formelle krav Momsloven Registreringspligten Registreringsgrundlaget Momsgrundlaget Skattekontrolloven (Kildeskatteloven) (Årsregnskabsloven)

16 Det offentliges krav til regnskabsområdet Bogføringsloven Bogføring - generelt Registrere alle ind- og udbetalinger i datoorden Udarbejde kasseregnskab med jævnlige/daglige afstemninger Formelle krav Krav til et bilag Sælgers navn og adresse Købers navn og adresse Dato Fakturanummer Beskrivelse af varen Beløbs- samt momsangivelse (moms evt. tekst) CVR-nr.

17 Det offentliges krav til regnskabsområdet Momsloven (merværdiafgiftsloven) Registreringspligten Alle selvstændige erhvervsdrivende der sælger varer og tjenesteydelser når omsætningen/salget > kr. pr. år Fritagelse (sundhedspleje, socialforsorg, undervisning, sport, kultur, forsikring mv.)

18 Det offentliges krav til regnskabsområdet Momsloven (merværdiafgiftsloven) Salgsmoms Udgående moms 25% (salgsmoms, erhvervelsesmoms) Opkræves af indenlandsk salg Medregnes ved faktureringstidspunktet (ej betalingstidspunkt) Ej moms af salg til udlandet Salg udlandet EU-moms (listesystemet) Salg udlandet ej EU-moms Evt. indberetning til Danmarks Statistik

19 Det offentliges krav til regnskabsområdet Momsloven (merværdiafgiftsloven) Købsmoms Indgående moms 25% (købsmoms, erhvervelsesmoms, importmoms) Afløftes af indenlandsk køb Afløftes på dato for fakturaudstedelse Delvist fradrag (private andele, medarbejdertelefoner 50% mv.) Ej fradrag indgående moms Hvidpladebiler og følgeomkostninger (registrering og vedligeholdelse, færger mv.) Forsikringer og vægtafgift Porto, aviser og kontingenter Gaver og repræsentation (delvist momsfradrag) Regulering moms investeringsgoder (driftsmidler/ejendom o/ kr.) Driftsmidler foretages regulering i 5 år Ejendom foretages regulering i 10 år

20 Det offentliges krav til regnskabsområdet Momsloven (merværdiafgiftsloven) Afregning Omsætning Momsperiode Betaling < halvår 1. i 3. måned efter halvåret kvartal 10. i 2. måned efter kvartalet > måned 25. i måneden efter Kredittid på moms ca. 1-6 måneder

21 Det offentliges krav til regnskabsområdet Gode råd Fortløbende fakturaer Fortløbende bilagsnr. Kontoplan Oprettelse af bank-/girokonto, der kun 100% anvendes af virksomheden 1 ansvarlig person for bogføringen/betalinger mv. Foretag kontrol/afstemning af bogføringen Kontakt din revisor tidligt!

22 Skat praktiske problemer Ændre forskudsregistrering A-skatteyder - > B-skatteyder Større muligheder for afgivelse af acontoskat/slutskat (restskat)

23 Skatteregler i store træk Skat praktiske problemer Ej fradrag for rådgivning i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomhed i etableringsåret Fradrag for rådgivning vedrørende virksomhedens normale drift Udgift til knowhow og patentrettigheder kan straksafskrives eller vælges over 7 år Udgifter til undersøgelser af nye markeder med henblik på etablering kan vælges straksafskrevet i etableringsåret eller afskrevet over 5 år Småaktiver, fradragsret for kr. Driftsmiddelsaldo under kr. kan restafskrives Udgifter til edb-software kan stadig straksafskrives

24 Skat praktiske problemer Afskrivninger Driftsmidler 25% Bygninger (ekskl. landbrug, butikshandel, restaurant, hotel mv.) 4% Forlodsafskrivninger forbedring/ombygning Goodwill 14,3% Rettigheder (kutyme) 14,3%

25 Biler Befordringsfradrag Fri bil Minimumsgrænse kr. Skat praktiske problemer Beskatning 25% > kr., 20% af resten. Bilens værdi kr. = kr. (samt 150% af grøn ejerafgift) Ved blandet benyttet bil: Forholdsmæssig fradragsret erhvervsmæssig/privat kørsel, enten faktiske udgifter, herunder afskrivninger eller Statens takster (2013 indtil km: 3,82 kr. pr. km; over km: 2,13 kr. pr. km)

26

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S. Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere