OS Afdeling BEBOERBLADET. 36. årgang nr. 2 - marts/april Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a...nyt om gårdmænd...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OS Afdeling BEBOERBLADET. 36. årgang nr. 2 - marts/april 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a...nyt om gårdmænd..."

Transkript

1 OS Afdeling BEBOERBLADET årgang nr. 2 - marts/april 2007 Læs denne gang Nyt fra afdelingen bl.a....nyt om gårdmænd...køkkenudskiftning Aktivitetskalender Sidste afsnit af Beboerklubbens historie Svineri i vaskehus Nyt reng.firma Fester og farver Åbningstider... og meget andet

2 OS Bladet udsendes af afdelingens bestyrelse og Beboerklubben. Redaktør: Palle Norman tlf Kasserer: Erna Christiansen tlf Redaktionsmedlem: Jette Kragh tlf Deadline næste blad: 20. april 2007 Forsiden:...og så var der pludselig sne alle steder i afdelingen. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 uddeles til samtlige husstande i AAB afdeling 46, bibliotekerne i Ballerup, Måløv og Skovlunde - Lokalhistorisk arkiv, lokalpressen, Radio Ballerup, kommunalbestyrelsen, hovedkontoret samt Boligselskabernes Landsforening. Artikler fremsættes for forfatternes eget ansvar og giver ikke udtryk for redaktionens mening. Annonyme indlæg optages ikke i bladet. Gengivelse af bladets indhold er tilladt, men kilden skal opgives. Bladet udkommer i alle årets ulige måneder. Oplag: 650 eksemplarer Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen træffes på kontoret Baltorpvej 38, st.th. hver tirsdag mellem kl og og på telefon Formand: Jette Kragh Telefon Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting Telefon Erik Christiansen Telefon Marianne Bach Hansen Telefon Ejendomsfunktionærerne Jesper Munch-Madsen Ledende ejendomsfunktionær Lars Molin Blok 21 og 22, vaskehus 1 (ud for nr. 54) Henning Bokelund Blok 31 og 32, vaskehus 3 (ud for nr. 100) Jesper B. Hansen Blok 13 og 23, vaskehus 2 (ud for nr. 82) 2

3 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Ejendomsfunktionærerne Der har desværre været en del sygdom hos én af vore ejendomsfunktionærer samtidig med, at der også var én, der holdt op. Det har naturligvis givet noget turbulens, nu hvor der er færre hænder til at tage sig af det forefaldende arbejde i afdelingen. Vi har derfor i samarbejde med ejendomsfunktionærerne tilrettelagt et stramt program for på den måde at nå hele vejen rundt uden at glemme noget. Denne stramme arbejdsplan af ejendomsfunktionærernes arbejde betyder samtidig, at vi har måttet lægge helt faste tider for, hvornår vore ejendomsfunktionærer kan udføre beboerservice hos beboerne. Fremover vil det være sådan, at beboerne kan rekvirere et arbejde som hidtil, nemlig ved at rette henvendelse til ejendomsfunktionærernes kontor i Maskinhuset dagligt mellem kl og 9.30, eller man kan lægge en besked på deres telefonsvarer (tlf ). Ønsket om en eller anden form for beboerservice vil blive registreret, og forskellen er herefter den, at disse beboerserviceopgaver kun vil blive udført om mandagen eller tirsdagen. Dette er naturligvis ikke gjort for at genere nogen, men det er simpelthen for dyrt at have håndværkere til at komme og gå hele tiden, ligesom det for vore ejendomsfunktioner er rart at have faste tider, således at det er mere overskueligt at tilrettelægge det øvrige arbejde i afdelingen. Vi håber, at vore beboere har forståelse for den foretagne ændring i arbejdsgangen. Der kan dog være en enkelte undtagelse og det er, hvis det drejer sig om an akut opstået situation (sprængt vandrør eller lign.), så vil ejendomsfunktionærerne naturligvis straks tage aktion på situationen. Vi skal dog ikke undlade i denne forbindelse at gøre opmærksom på, at en tilstoppet køkken- og/eller badeværelsesafløb ikke henhører under akut opstået situation. I sådanne tilfælde får man som regel en eller anden form for varsel et stykke tid i forvejen. Vi håber på denne måde, at de forefaldne arbejder i vor afdeling fremover bliver udført til alles tilfredshed. Afdelingsbestyrelsen Er det en håndværker, der skal op og udføre et stykke arbejde i Deres lejlighed, vil denne stadig skulle rekvireres som ovenfor nævnt, og håndværksmæssige arbejdsopgaver vil KUN blive udført om torsdagen eller fredagen. 3

4 Beboerklubbens historie I sidste nr. af OS (nr. 1, 2007) bragte vi del 3 af Beboerklubbens historie, skrevet af Per Zafnes. Der er stadig enkelte eksemplarer af de tidligere nr. af OS, som kan rekvireres ved at kontakte redaktøren pr. eller telefon Nu bringer vi det sidste afsnit i beretningen om Beboerklubben. Redaktøren Vi giver ordet til Per Zafnes Når man kigger tilbage på udviklingen igennem snart 40 år, er det oplagt at de forskellige tidsepoker har haft hver sine aktivitetsmuligheder. Og selvom vi f. eks. har holdt fastelavns-, Juletræs- og Sankt Hans fester igennem alle årene, er det også tydeligt at se, hvilke ændringer i beboersammensætningen, der har været igennem tiderne. Der kommer kun en sjettedel børn til juletræs- og fastelavnsfesterne i dag, i forhold til i begyndelsen - og mindst en tredjedel af disse, er børnebørn. Vi har fået stadig flere pensionister og efterlønsmodtagere og færre børn, men efter min overbevisning er vigtigt, er at vi hele tiden har været omstillingsparate, så vi kan imødekomme nye ønsker og behov for nye aktiviteter, og stadig være opmærksomme på, at det er meget vigtig, at gøre noget for børnefamilierne. En anden aktivitet, der stadig er lige så populær, som for mange år siden, er billard. Da Beboerklubben lige var etableret, havde vi også et bordtennisbord, og vi var faktisk langt dygtigere til at spille bordtennis, end til billard. Men interessen for bordtennis forsvandt efter 4-5 år. Billardklubben har igennem alle årene holdt løbende mesterskaber i fortsat og skomagerpot, og der har været afholdt enormt mange makkerturneringer og 3 kampe. De sidstnævnte er en turnering, hvor man dyster i flere discipliner på en gang, oftest i billard, pilekast og rafling. Det har altid været rigtig hyggeligt at deltage i disse arrangementer. Igennem de seneste år har vi tillige spillet årlige venskabsturneringer imod afdeling 42 i Skovlunde, for både mænd og kvinder, og i den samme periode er interessen for billard steget meget for kvinder. Kvinderne mødes da også hver mandag eftermiddag og spiller billard. Vi har også uddelt julekurve til pensionister, igennem mange år. Udviklingen har derfor også betydet, at der i dag er langt flere pensionister og efterlønsmodtagere, end tidligere, som er aktive. Det gælder ikke mindst på billardområdet, men ses også klart når vi holder de månedlige kulturelle arrangementer, hyggebanko og når man går til juletræs- eller fastelavnsfest med sine børnebørn. 4

5 Beboerklubbens historie... fortsat Det længe ventede baby boom er stadig ikke brudt ud, i hvert fald ikke i vores afdeling. Pensionisterne mødes hver onsdag og spiller billard det meste af dagen, hvor man har rigtig mange turneringer, der skal afvikles - og nogle mødes også mandag aften. Desværre er der ikke længere, som for nogle år siden, kvinder imellem de besøgende. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Der afholdes også afslutningsfester for alle medlemmer af billardklubben og julefrokoster for billardklubbens pensionister. Jeg har i et tidligere indlæg nævnt de forskellige kontaktpersoner for pensionist klubben, vi har haft ind til i dag, men jeg skal da også nævne at der igennem årene har været månedlige arrangementer for pensionisterne, der meget ligner de arrangementer, Beboerklubben laver under deres månedlige kulturelle aktiviteter. Igennem alle årene har der været en person som i det daglige gik og lavede alt forefaldende arbejde i beboerklublokalerne - lige fra støvsugning, til at tage imod varer og meget andet. To af disse legendariske beboere fik da også titlen af inspektør. Den første var Egon Hansen, som senere afløstes af nu afdøde Poul Kofoed. Begge bestred dette arbejde i mere end 10 år. Ingen kan være i tvivl om, hvor meget disse mennesker betød for beboerklubbens virke, idet de altid havde check på, hvor ting og remedier befandt sig hvad og hvornår der skulle bestilles varer m.v. samt vedligeholdelsen af lokalerne. I dag har vi ikke længere en inspektør, men mange af de samme funktioner varetages i dag af Allan Johansen. Der har i tidernes løb været afholdt to jubilæer, i henholdsvis 1984 og Det første jubilæum markerede Beboerklubbens 15 års jubilæum. Det blev markeret over en hel uge - specielt finansieret af bankopenge. Der var krotur for pensionisterne til Bromølle Kro, koncert for de unge i Baltoppen og Cirkus Arli på græsset samt mange andre ting. I hele den ene weekend havde vi Cirkus Arli's cirkustelt til rådighed. Ved jubilæet i 1994 fejredes tre jubilæer på en gang: Det var afdelingens 30 år, Beboerklubbens 25 år og Bankoforeningens 20 år. Det blev også markeret på festlig maner, idet vi også ved denne lejlighed havde hyret Cirkus Arli til en forestilling og til at låne deres telt den resterende del af en weekend. Her blev der holdt fest i teltet med underholdning af både et jazzband og Vat 69, som mange af beboerne kender fra mange af vores aktiviteter. Weekenden efter, markeredes jubilæerne også ved et stort festarrangement i Baltoppen, med deltagelse af borgmesteren, boligforeningsfolk og andre honoratiores. Ved den lejlighed havde vi hyret Birthe 5

6 BENNY JOHANSEN & SØNNER VVS & VENTILATION Benny Johansen & Sønner A/S - Kirkevej 8 - Ledøje Smørum Telefon: fax: Hovedstadens El-Teknik A/S El-anlæg Valby Langgade Valby

7 Beboerklubbens historie... fortsat Kjær, og denne gang var meget af arrangementet igen finansieret af bankoforeningen. Siden hen har afdelingen jo som bekendt haft 40 års jubilæum, og mon ikke der venter beboerne et lignende arrangement at se frem til, når beboerklubben om 2-3 år har 40 års jubilæum. Per Zafnes Beboerklubbens fortsatte historie Først en varm tak til Per Zafnes, for det store arbejde, han har lagt i beskrivelsen af Beboerklubbens historie. På sin vis, er tilblivelsen af Per Zafnes's artikel ret identisk med tilblivelsen af selve klubben. Artiklen startede som en god idé, født af Poul Erik. Ide'en samles op, drøftes - og bliver derpå udført af en frivillig. Og det dér med "udført af en frivillig", er den bærende idé, som driver klubben og diverse aktiviteter. Arbejdet, udført af de "frivillige", udføres uden nogen form vederlag eller gratis billetter. I dag er der ca. 30 frivillige hjælpere i Beboer- og Bankoklubben. Nogle har faste opgaver, hvor andre bliver tilkaldt til hjælp, i begge klubber, efter behov. Desuden er der altid hjælp fra deltagerne, ved afrydning af diverse arrangementer. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de mange hjælpere. Uden Jer, var der ingen Beboer- eller Bankoklub. Som beskrevet i Per Zafnes's artikel, har der engang været omkring 400 børn i vor afdeling. Da afdelingen ændrede sig i sammensætning af beboere, omstillede klubben sig til det. Beboer- og Bankoklubben skal fortsat være klar til at omstille sig, til de kommende ønsker og behov, der måtte komme fra beboerne. I dag ser vi en forøgelse i mængden af pensionister i vor afdeling, men det vil jo ændre sig på et tidspunkt. Spørgsmålet er så, om vi i klubbens bestyrelse vil opdage, at der er nye ønsker og behov. Alle beboere i afd. 46 har mulighed for at præge fremtidens aktiviteter i klubben. Hvis du har ønsker om det fremtidige klubarbejde og/eller har gode idéer til kommende arrangementer, er du meget velkommen til at komme ned i klubben og få en snak med os. Beboerne skal til gengæld være indstillet på, at der fortsat skal være "frivillige" til nogle af de faste opgaver (og faste ansvar), som får det hele til at køre. Den slags tager naturligvis tid, men det er spændende. Og når et arrangement lykkes - og deltagerne går hjem efter en god dag, er det arbejdet værd. Formand for Beboerklubben og redaktør af OS Palle Norman 7

8 Læserbreve Vedr.: OS Beboerbladet nr. 6, 2006 Kære Hr. Redaktør godt nytår. Hos vore gode venner Ingrid og Orla Volkdal - de stakkels mennesker (stakkels fordi de kender os) får vi undertiden lejlighed til at læse i det udmærkede OS Beboerblad og jeg har med stor interesse læst Per Zafnes' artikel om Beboerklubbens historie i nr. 35. Den er meget interessant. Imidlertid mener jeg, at Per Zafnes springer noget over, når han nævner: Vi startede med månedligt bankospil i filmsalen på gymnasiet. Jeg, der senere sammen med Holger Thomsen blev revisor for bankoklubben, mener dog at erindre, at det startede nede i beboerklubbens lokaler ved nr. 144 under beskedne former, men dog så succesfyldt, at det efter et par gange var nødvendigt at flytte arrangementet til filmsalen på gymnasiet. Hvorfor jeg er så sikker? Jo, det er den eneste gang jeg har vundet noget i spil, men så har jeg til gengæld held i kærlighed. Med venlig hilsen Alice Weye Amagerbrogade 29 København Tak for dine kommentarer og din interesse. Det er dejligt, at vort blad, "helt af sig selv", kan sprede sig til Amager. Fortsat held og lykke med kærligheden. Redaktøren Svar fra Per Zafnes Alice har for så vidt ret i at der havde været afholdt bankospil i beboerklubben 3-4 gange ca. 3 år før vi startede vores banko op i Filmsalen. Men det har for så vidt ikke noget med hinanden at gøre, eftersom det ikke var meningen med disse bankospil, at tjene penge fremover og dermed blive kommercielle. Man holdt da heller ikke flere spil, end de nævnte, da de ikke kunne løbe rundt. Historien bag vores bankospil er derimod den: Jeg var sammen med 2 andre beboere en aften græsenkemænd, hvorfor vi gik til bankospil på gymnasiet. Da jeg så hvor mange mennesker der var fik jeg ideen til vores bankospil i den form vi kender dem idag. Venlig hilsen Per Zafnes Sommerhus HUSK: Sidste frist for ansøgning om leje af Beboerklubbens sommerhus i perioden 1/6..31/8 er den 31. marts 2007 Prisen for denne periode er kr. + el. 250 kr. pr. uge. Ansøgningen afleveres til Solveig og Bjarne Lehmann, nr. 60, 2.th. Det er også muligt at leje sommerhuset uden for denne periode. Nærmere oplysning hos ovennævnte. 8

9 Læserbrev Jeg vil give Kurt Haastrup ret i, at det er den lette løsning man har valgt, da man lukkede skakterne, det blev lagt over på os lejere, at have affaldet med, men skal vel også tage hensyn til os, man kunne vel have købt et par lifts, eller hvad det nu hedder til, at trække affaldssækkene op af trapperne med i de blokke hvor de står i kældrerne, det ikke er værre end at trække en barnevogn op af kælderen, og så kan ejensdomsfunktionærerne vel skiftes, der er jo 4 blokke hvor sækkene står i gadeplan, mht. bakterier, kan man bruge masker, det må man gøre inden for mange andre fag. Jeg mindes ikke at det blev besluttet på 2 beboermøder, at skakterne og garagerne skulle lukkes, men det er jo også ca. 3 år siden, så det skal nok passe, men at der blev lagt forslag frem til en anden løsning, husker jeg ikke, så der har ikke været nogen debat, det var konsekvent, skakterne og garagerne skal lukkes. Vi er mange ældre beboere og bliver flere fremover, alle er heller ikke ved så godt helbred mere, så det er absolut en belastning for os og en dum beslutning. Vi fik en stor huslejestigning sidste gang, så der må være penge til at løse dette problem på en bedre måde. Edith Mathiesen, 144 Afdelingsbestyrelsen har ikke yderligere kommentarer, end de, der allerede er fremkommet I et tidligere svar til Kurt Haastrup. Afdelingsbestyrelsen Svineri i vaskehus 3 (ud for nr. 100) Se venligst på billedet - jo, det er en eller anden form for afføring, fra menneske eller et dyr. Hvornår det er sket vides ikke, men det blev fundet mandag d. 12. februar kl Hele vaskehuset stank af denne efterladenskab. Sikke noget svineri!!! Om det er en beboer eller tilfældig forbipasserende, der er den skyldige, vides ikke. Vi har dog det håb, at det ikke er nogle af vore beboere, der kan finde på noget sådan. HUSK AT LÅSE DØREN TIL VASKERIET. Venlig hilsen Ejendomsfunktionærerne 9

10 Din lokale vinduespudser Caspersen Kvalitet til tiden Kl Markaryd Der bliver desværre ikke nogen tur til Markaryd i år. Som skrevet i sidste nr. af OS, kunne man tilmelde sig, som interesseret i denne tur. Vi skrev også, at det muligvis var sidste gang, denne tur kunne arrangeres. Desværre var der kun tilmelding af 4 voksne og 6 børn - og det er jo alt for få deltagere, til et så omfattende arrangement. Beboerklubben Foto's: Jette P. CONSUL HAIR v/erdal Çakici Baltorpvej Ballerup Tlf Åbningstider: Mandag - torsdag: Fredag: / Lørdag:

11 Dagsorden: Generalforsamling Beboerklubben & bankoklubben afholder ordinær generalforsamling Onsdag d. 25. april 2007 kl i beboerklubbens lokaler, Baltorpvej 144, kld. 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Bankoberetning 4. Regnskab 5. Bankoregnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg (beboerklub) a. Kasserer Erna genopstiller ikke b. 3 bestyrelsesmedlemmer Kunno genopstiller ikke c. 2 supleanter d. 2 revisorer e. 1 revisorsuppleant 8. Valg (banko) a. Kasserer b. 1 bestyrelsesmedlem c. 2 suppleanter 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Palle Norman, 52 1.th. i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelserne 11

12 Telefonlisten Links til internet AAB Havnegade Ballerup Apotek Ballerup bibliotek Ballerup bio Ballerup Centret Ballerup Museum Ballerup politi (Gladsaxe) Ballerup Rådhus Falck Kabel TV fejlservice samt Kriminalpolitiet Lægevagten Maler John Petersen Murer Brdr. Thiesen NESA kundeservice Psykiatrisk hjælp Vestkirken B E B O E R M Ø D E Afdelingens ordinære beboermøde finder sted: TIRSDAG DEN 24. APRIL 2007 KL i Teatersalen, Baltoppen. Indkaldelse vil blive udsendt i henhold til foreningens vedtægter. Afdelingsbestyrelsen 12

13 Marts Søndag d. 11. Fisketur med Skjold kl Vi sejler denne gang fra Helsingør p.g.a. årstiden. Lørdag d. 17. Billardturnering i Skovlunde kl Søndag d. 18. Søndags Café i Beboerklubben Tirsdag d. 27. Pensionistklubben på tur til Post & Telegraf April Torsdag d. 12. Til Forårs Cabaret på Røde Kro Teater Tirsdag d. 24. Pensionistklubben holder banko kl Tirsdag d. 24. Afdelingens årlige beboermøde i Baltoppen kl Onsdag d. 25. Beboer- og Bankoklubbens generalforsamling kl I Beboerklubben Lørdag d. 28 Billardafslutning kl Maj Til opslagstavlen med kommende aktiviteter i AAB afdeling 46 Beboerklubben, Bankoklubben og Afdelingsbestyrelsen Tirsdag d. 22. Aften-fisketur fra Vedbæk med Skjold Tirsdag d. 29. Pensionistklubbens årlige skovtur. August Torsdag d. 30. Aften-fisketur fra Vedbæk med Skjold Oktober Søndag d. 21. Eftermiddags-fisketur fra Vedbæk med Skjold December Lørdag d. 8. Juletræ på Tapeten Se også vor hjemmeside hvor aktivitetslisten løbende bliver opdateret. 13

14 Nyt rengøringsselskab pr. 1. marts Da utilfredsheden med rengøringen af vore trapper og vaskerier kun er blevet større med tiden, har vi i afdelingsbestyrelsen valgt at opsige aftalen med rengøringsfirmaet Team Racoon. Firmaet, der overtager rengøringen pr , er RENON Rengøring A/S. kommer til at betyde, at vore trapper og vaskerier fremover bliver holdt rene og pæne (med både fejning og vask af alle etager på samtlige trapper), således at klager over rengøringen er en saga blot...suk!! Afdelingsbestyrelsen Aftalen er, at der fortsat skal gøres rent på trapperne på samme faste ugedage, og med samme interval som tidligere. Dvs.1 gang pr. uge i vinterhalvåret og 1 gang hver anden uge i sommerhalvåret. Vi håber og tror på, at valget af RENON Rengøring A/S vil blive det skift, der Vidste du det? Beboerne i AAB afd. 46 får 15% rabat ved køb af malervarer tapet kunstnerartikler o.s.v. Hos Flügger Farver Centrumgaden 20 Tlf

15 Musik og sang hos pensionisterne Tirsdag d. 30. januar var der musik og sang, hos medlemmer af Pensionist-klubben. Samtidig bød vi velkojmmen til Iris og Åge Johansen, som er de nye ledere af pensionistklubben. Vi sang os bl.a. gennem nyhavn, i selskab med Katinka og Søren, på tur gennem de små haver i Pileallé og op til det dejlige Kronborg, når solen går ned. Mozart (Erik) spillede på keyboard og Leif var forsanger. Mozart (Erik) spiller... Man kan ikke høre på Leif, at han har rundet de 80 år. Det kunne heller ikke høres, at deltagerne bestod af pensionister. Der var virkelig glad sang og stemning i lokalet. Efter en times tid, holdt vi pause, så vore stemmebånd kunne blive skyllet - og så tog vi fat på det næste sanghæfte. Tak til musiker, sanger og deltagere for en hyggelig eftermiddag. Palle...og Leif synger for 15

16 Tøndeslagning hos pensionisterne Tirsdag d. 27. februar, var det pensionisternes tur til at afholde tødeslagning. Vi startede kl med kaffe og fastelavnsboller. Desværre havde vi overset, at der ikke var fløde til kaffen - men den skaffede Charlotte. Derefter gik vi i gang med at smadre to tønder. Vi startede med et par ret små køller, men det var ikke godt nok til de sejlivede tønder. Vi gik derfor over til nogle kraftigere køller - og så skete der noget med tønderne. Efterhånden blev de ganske ødelagt. Tak til Iris og Åge for et godt arrangement og til deltagerne for en hyggelig eftermiddag. Her ses kong Robert, dronning Verner, Kong Rolf og dronning Mogens, Palle 16

17 Køkkenudskiftninger Så er der endelig kommet gang i de tidligere omtalte køkkenudskiftninger i vor afdeling. Vi har sendt tilbudsmateriale m.m. ud til de første ca. 20 beboere, der har givet udtryk for, at ed meget gerne ville have et nyt køkken. Vi har, som loven kræver det, indhentet tilbud fra 2 køkkenfirmaer (Vordingborg køkken og HTH), men vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at vore beboere ikke er bundet af disse tilbud. Man kan selv rette henvendelse til lige nøjagtig det køkkenfirma, man ønsker blot skal de kravs-specifikationer, som også er udsendt, overholdes. Vi ønsker de beboere, som på nuværende tidspunkt er ved at være i gang held og lykke med deres projekt, og er der nogen, der er i tvivl om noget, er de naturligvis velkomne til at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen, som jo har træffetid hver tirsdag mellem kl og Der kan jo også være beboere, som ikke i første omgang meldte sig til en køkkenudskiftning, men som senere har fået lyst til at skifte deres køkken. Til dem kan vi sige, at de skal rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen medd deres ønske, så vil De blive skrevet op til nyt køkken, og er der budgetmæssig plads, vil de kunne gå i gang med dette samme. Da vi kun har tilladelse til at skifte 25 køkkener om året, kan man godt komme ud for, at der er nogen ventetid. Men jo hurtigere man melder sig, jo hurtigere kan man komme i gang. Afdelingsbestyrelsen Åbningstider i beboerklubben, fra d. 1. januar 2007 Som nogle måske vil huske, havde vi en stemmeseddel i OS nr. 3, 2006, vedrørende åbningstider i klubben. Man kunne stemme, om vi fortsat skulle have åbent onsdag og torsdag aften samt søndag eftermiddag, eller forsøge at holde åbent tirsdag og torsdag aften samt søndag eftermiddag. Mængden af stemmesedler var meget begrænset, men de få afleverede stemmer, havde absolut overvægt for at have åbent tirsdag aften, i stedet for onsdag. Åbningstider: Tirsdag og torsdag aften for alle beboere kl til Søndag eftermiddag for alle beboere: Kl til Der ændres ikke noget i forhold til øvrige åbningstider i klubben. Beboerklubben 17

18 Koncert i Glassalen Onsdag d. 28. Februar var 30 medlemmer til koncert i Glassalen. Vi startede på Chinese Corner, hvor vi fik lækker mad. Kl blev vi hentet af Otto s Turistbus og kørt til Tivoli s hovedindgang. Herfra var den en kort spadseretur til Glassalen. Forestillingen var meget imponerende. Både sang og dans var helt i top - og der blev sunget sange, som de fleste af os nok troede, at vi havde glemt. Efter forestillingen blev vi kørt hjem igen, hvor en mindre flok fik en enkelt godnatdrink, inden hjemturen. Tak til alle for en god oplevelse. Palle DEMENTI af Christian Høgsbro, Byggeteknisk chef AAB Det var med stor undren, at jeg tirsdag den 23. januar 2007 i Ballerup Bladet kunne læse, at AAB afdeling 46's nybyggeriprojekt på Baltorpvej var aflyst. Ophavsmanden til denne oplysning var formanden for socialudvalget i Ballerup Kommune, Ulrik Falk- Sørensen. Min undren skyldes, at hverken administrationen eller afdelingsbestyrelsen har taget beslutning om at droppe nybyggeriet, og da vi forhørte os i Ballerup Kommune fik vi oplyst, at det var en udtalelse, der må stå for socialudvalgsformandens egen regning. Det vil sige, at hverken AAB eller Ballerup Kommune en har besluttet at skrinlægge nybyggeriet på Baltorpvej 37A. Ballerup Bladet har dog ret i én ting: byggeriet har været sendt i licitation, og vi fik kun én bydende entreprenør. Ikke nok med det, så var buddet ca. 70 procent over budgettet. Det er klart, at med en så voldsom overskridelse tegner fremtidsperspektiverne for byggeriet sig meget dystre. Derfor er afdelingsbestyrelsen og administration i øjeblikket i dialog med Ballerup Kommune om alternative løsninger. Vi vil naturligvis orientere grundigt om sagen på det næstkommende medlemsmøde. Og uanset hvad der måtte stå i Ballerup Bladet, så er det beboerne i AAB afdeling 46, der har det sidste ord at skulle have sagt i denne sag. 18

19 Fastelavn på VUC Søndag d. 18. februar afholdt vi årets tøndeslagning på VUC. Der var ca. 100 deltagere, som bankede på tønderne. Vindere: 0-4 år: Dronning Rasmus, 60 Konge Mia, år: Dronning Konge 9-15 år: Dronning Konge Voksne: Dronning Konge Dronning Konge Andres, 36 Tobias, 36 Maja Steffen, 80 Jørgen Finn Ulf Bente Bedste udklædning: Mette, Simone og Oliver. Ikke alle var tilstede, da der skulle fotograferes - så der mangler desværre et par billeder. Tak til deltagerne for et hyggeligt samvær. Palle 19

20 Vore vaskerier De enkelte vasketure reserveres ved at sætte husstandens hængelås på et ledigt klokkeslet. Kun den store lås kan bruges til storvask og kun den lille lås kan bruges til klatvask. Der må kun reserveres 2 vasketure pr. hustand pr. uge. Storvasketurene er på 2 timer med 4 maskiner. Klatvasketurene er på 1 time med 4 maskiner. Efter selve vasken er der normalt brug af centrifuge, tørretumblere og strygerulle 1/2 time efter maskinvaskens afslutning. Vasketider: Storvask: Tur 1: Kl. 7-9 Tur 2: Kl Tur 3: Kl Tur 4: Kl Tur 5: Kl Tur 6: Kl Klatvask: Tur 1: Kl Tur 2: Kl Tur 3: Kl Tur 4: Kl Overtagelse af turer, der ikke benyttes (chancevask): Følgende ventetider for ubenyttede vasketider skal overholdes:» En klatvask må overtages efter 10 minutters forløb.» En storvask må overtages efter 15 minutters forløb. Denne form for chancevask er kun tilladt, hvis den enkelte husstand ikke har brugt 2 vasketure i ugen. Kl. 6-7 kan ikke reserveres, men kan anvendes af den beboer, der kommer først. Som ved alm. chancevask, skal vasken naturligvis være overstået inden næste vask starter, kl. 7. Iøvrigt opfordres alle til at fjerne hængelåsen, hvis vasken ikke benyttes. Så går det hele nemmere. Rengøring af vaskerierne: Vaskerierne rengøres følgende dage: Vaskehus 1 (ud for nr. 54): Mandag kl. 7-9 Vaskehus 2 (ud for nr. 82): Tirsdag kl. 7-9 Vaskehus 3 (ud for nr. 98): Onsdag kl. 7-9 Vaskehus 4 (ud for 134): Torsdag kl Vi gør opmærksom på, at beboerne ikke kan benytte vaskehusene på disse tider. 20

21 Information fra gårdmændene Telefontid: Ejendomsfunktionærerne træffes hver dag på kontoret nr. 54A kl samt på tlf Udenfor åbningstid kan gives besked på vores telefonsvarer. KUN i nødstilfælde kan ejendomsfunktionærerne kontaktes udenfor normal arbejdstid på mobil Har man smækket sig ude: Hvis man har afleveret en kopi af sin nøgle til gårdmændene, kan indlukning ske gratis, men kun i arbejdstiden kl og (fredag til kl ) - mod legitimation. Køkkenaffald: Skal afleveres i de affaldscontainerere, der er opsat på området. Diverse brændbart affald: Hér skal de blå containere anvendes, dog kun med max 1 x 1 meter. Nøgle til vaskehus skal anvendes. Større affald (f.eks. cykler og møbler): Skal afleveres i maskinhuset i arbejdstiden. Sidste torsdag i måneden dog også kl til Vogn til affald kan lånes. Papir- og glascontainere: Er anbragt følgende steder:» Ved Aldi (overfor grillen)» Ved Baltorpvej 38» Ud for Baltorpvej 58» Ved Baltorpvej 102» Ved vaskepladsen bag vaskehus 2 (ud for nr. 82)» Ved maskinhuset» Ved Baltorpvej 144 Startservice: Kan ydes i arbejdstiden kl til (fredag til kl ). Dette er gratis. Banke- og boretider: Må kun foretages Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage Ingen boring Boreservice: Efter aftale på tlf kommer vi gerne og er behjælpelige med dette. Priser: For et hul: kr For 2-5 huller: kr pr. hul Derudover kr pr. hul Borde og stole: Kan gratis lånes ved henvendelse på afdelingskontoret om tirsdagen kl til Rensning af afløb fra vask og badeværelse: Dette er normalt gratis, med mindre der er sket groft misbrug. Henvendelse sker i vor kontor- og telefontid. Rengøring af trapper Blok 21 og 22 (nr ): Torsdag Blok 13 og 23 (nr ): Onsdag Blok 31 og 32 (nr ): Torsdag Blok 11 og 12 (nr ): Onsdag Vinter: Hver uge. Sommer: Hver anden lige uge. Husk venligst at tage måtten ind. 21

22 Sommerhus Rådyrvej 97, Høve, 4550 Asnæs I perioden: 1/1-31/5 og 1/9-31/12 undtagen påske, pinse, jul og skolernes efterårsferie pr. uge kr. 750,00 For ovennævnte periode betales et depositum på Kr. 250,00 I sommerferieperioden: 1/6-31/8, samt påske, pinse, jul og i skolernes efterårsferie pr. uge kr ,00 For sommerperioden betales et depositum på kr. 250,00 Weekender hele året, dog undtagen "forlængede" weekender i forbindelse med helligdage pr. weekend kr. 250,00 For weekender betales et depositum på kr. 500,00 På grund af stigende omkostninger til el, har vi besluttet, at der foruden ovennævnte beløb tillige opkræves et beløb for el, som følger: I perioden 1/1-31/5 og 1/9-31/12 pr. uge kr. 250,00 I sommerperioden 1/6-31/8 pr. uge kr. 100,00 for weekender kr. 75,00 (En uge regnes fra fredag kl til næste fredag kl en weekend fra fredag kl til søndag kl ) Depositum tilbagebetales først, når det er konstateret, at der er rengjort og at der ikke er sket skader/mangler af nogen art. Solveig og Bjarne Lehmann Baltorpvej 60, 2.th. Tlf

23 Klubbestyrelsen Formand Palle Norman Tlf Kasserer Erna Christiansen Tlf Sekretær Poul Westh Tlf Bestyrelsesmedlemmer Allan Johansen Kunno Nielsen Henning Bokelund Charlotte Lehmann Konstitueret medhjælp Finn Nielsen Klub-aktiviteter Aktivister Birte Nielsen Tlf Hobbyklub Birgit Jensen Tlf Billard Mogens Jensen Tlf Billard for damer Bente Jensen Tlf Lystfiskerklub Kunno Nielsen Tlf Flagdame Camilla Boysen Tlf Computerklubben Camilla Boysen Tlf Vinklub Leif Christensen Tlf Pensionister Iris og Aage Johansen Tlf Åbningstider i beboerklubben Kælderen v/nr. 144 (fra 1. januar 2007 nye åbningstider) I sommerperioden fra 1. maj til 30. september holdes åbent hver torsdag mellem kl Resten af året (i vintersæsonen) holdes åbent som nedenfor. Mandag Damebillard... Kl Onsdag Folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere... Kl Tirsdag, torsdag For alle beboerne... Kl Søndag For alle beboerne... Kl Kælderen v/nr kun i vintersæsonen Tirsdag: Aktivister... Kl Tirsdag Computerklubben... Kl Torsdag Hobbyklub Kl

24 Besøg Beboerklubbens bankospil på "TAPETEN" Magleparken 5 (bus 156 lige til døren) Hver mandag kl

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008. Læs denne gang. Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand.

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008. Læs denne gang. Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008 Læs denne gang Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand Åbningstider Aktivitetskalender Tur til Planetariet Bill.turnering mod

Læs mere

BEBOERBLADET Afdeling 46. Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon 44973382

BEBOERBLADET Afdeling 46. Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon 44973382 OS Afdeling BEBOERBLADET 46 35. årgang nr. 1 - januar/februar 2006 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Nyt fra afd.bestyrelsen Læserbreve Onsdagsmøder på biblioteket... og meget andet Alle beboere

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ny børneinstitution Salg af vore boliger? Fastelavn Turen til Markaryd Julefesten på Tapeten...

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider.

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Nyt fra Havnegade Nye køleskabe Familietur til Markaryd Makkerturnering

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Baltorpvej 37 A.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Baltorpvej 37 A. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Baltorpvej 37 A Tøndeslagning Læserbreve Støtte til Asien Nyt fra Ratna... og meget andet

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Nyt fra afdelingen Åbningstider Beboermøder Da det hele startede... Nyt fadderskab

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Turneringer og arrangementer

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Turneringer og arrangementer OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Turneringer og arrangementer Nyt fra Ratna Besøg af Mette Frederiksen Generalforsamling i Beboerklubben...

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A.

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 4 - juli/august 2007 Læs denne gang Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A Åbningstider Aktivitetskalender Modeljernbane? Skovtur hos pensionisterne Tur

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider.

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Glimt fra 40 år 40 års fest i Baltoppen Generalforsamling i Boboer- og Bankoklub

Læs mere

40 år BEBOERBLADET. i afdeling 46. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender.

40 år BEBOERBLADET. i afdeling 46. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Gode råd om indeklima. Gå roligt ud om aftenen. Nyt blad og ny redaktør

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007. Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007. Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007 Læs denne gang Beboermøde Generalforsamling Åbningstider Aktivitetskalender Billardturnering Billardafslutning Tur m. pensionisterne Nyt fra

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007 Læs denne gang Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A Aktivitetskalender Åbningstider Læserbreve Billard mod

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Sommerture. Afstemning om åbning

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Sommerture. Afstemning om åbning OS BEBOERBLADET Afdeling 46 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Sommerture Afstemning om åbning Læserbrev Sct. Hans Billardafslutning... og meget andet OS

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender.

BEBOERBLADET. Afdeling 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. OS BEBOERBLADET Afdeling 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Beboermøde i afdelingen Glimt fra 40 år i afdeling 46 Sidste nyt om nye

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk

TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk Generalforsamling på Tavlhøjcentret Torsdag den 13. november 2014 kl. 13,30 Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

November/December 2014

November/December 2014 November/December 2014 Værestedet liv ønsker alle en god jul samt et godt nytår. Mortensaften Mandag d 10. november holder vi mortensaften i værestedet liv. Der vil blive serveret and med hvad der hører

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 3 - maj/juni Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Beboermøde i Baltoppen

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 3 - maj/juni Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Beboermøde i Baltoppen OS BEBOERBLADET Afdeling 46 35. årgang nr. 3 - maj/juni 2006 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Beboermøde i Baltoppen Generalforsamling i Beboerklubben Billardturnering mod Skovlunde 3-kamp

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere