RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor"

Transkript

1 særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige ændringer, som de nye lovinitiativer medfører. Skattereformen omhandler mange forhold, og ikke alle elementer indgår i dette temanummer. Men vi har her udvalgt nogle af de mest centrale emner. Det drejer sig om: Ny skattereform de vigtigste elementer Incitament til nye investeringer Iværksætterskatten ophæves Halvering af fradragsloft for rejseudgifter Ny skat på ulovligt optagne aktionærlån Højere skat på fri bil Dyrere at køre i dieselbil Felter låses på den udvidede selvangivelse Børnecheckens størrelse afhænger af indkomsten Flere penge på lønkontoen Fradrag for kapitalpensionen under afvikling. Hvis du har behov for at gå yderligere i dybden med konsekvenserne af skattereformen, er det en god idé at tage en snak med din revisor. Du kan læse meget mere om det vedtagne lovkatalog på Skatteministeriets hjemmeside Rigtig god læsning.

2 Incitament til nye investeringer Som virksomhedsejer kan du med fordel investere i nye driftsmidler i resten af 2012 og i 2013, da du har mulighed for at få forhøjet afskrivningerne på disse. Konkret kan du øge afskrivningsgrundlaget med 15 procent på nye driftsmidler, der købes i resten af 2012 og Hvis du tænker på at investere i nye driftsmidler inden for de nærmeste år, kan det være en god idé at få anskaffet disse enten i år eller i Muligheden for forhøjede afskrivninger gælder for investeringer, du foretager i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013, og det gælder kun investeringer i fabriksnye driftsmidler. Disse driftsmidler skal du afskrive efter den almindelige saldo- metode, men det skal ske på en særskilt saldo, hvor investeringerne indgår med et beløb svarende til 115 procent af anskaffelsessummen. De forhøjede afskrivninger gives således ikke via forhøjede afskrivningsprocenter, men ved at der kan afskrives på et beløb, der overstiger den faktiske udgift. Den skattemæssige fordel opnås altså over en længere årrække. Den forhøjede afskrivningsmulighed omfatter ikke personbiler, skibe, infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid. Dog kan du bruge de forhøjede afskrivningsregler ved køb af solcelleanlæg. EKSEMPEL Hvis et selskab eller en person, der betaler topskat, investerer en million kroner i fabriksnye driftsmidler, vil man opnå følgende skattebesparelse: Ekstra afskrivnings- Afskrivning (25%) Skattebesparelse Skattebesparelse grundlag af det ekstra beløb selskab (25%) person (56%) År kroner kroner kroner kroner År kroner kroner kroner År kroner kroner kroner År kroner kroner kroner År kroner kroner kroner År kroner kroner kroner År kroner kroner kroner År kroner kroner kroner År kroner 939 kroner kroner År kroner 704 kroner kroner År kroner 528 kroner kroner År kroner 396 kroner 887 kroner Det viste resultat i tabellen forudsætter, at selskabet/personen skattemæssigt afskriver maksimalt i alle årene, og at indkomsten er positiv i alle årene. 2

3 Halvering af fradragsloft for rejseudgifter Det er ikke nødvendigvis alle rejseudgifter, du kan trække fra på selvangivelsen. De seneste par år har kun udgifter op til kroner kunne trækkes fra. I den nye skattereform halveres dette fradragsloft og vil fra indkomståret 2013 være på kroner. Muligheden for fradrag for rejseudgifter gælder, når lønmodtageren midlertidigt arbejder langt fra hjemmet, og arbejdsgiveren ikke ønsker at udbetale skattefrie godtgørelser. Lønmodtagere med fratrukne rejseudgifter For lønmodtagere gælder loftet på kroner både for fradrag med statens takster og fradrag for dokumenterede faktiske rejseudgifter. Det er dog vigtigt at understrege, at fradragsloftet ikke omfatter udbetaling af skattefrie godtgørelser fra arbejdsgiveren til virksomhedens ansatte. Det nye loft gælder fra 1. januar Selvstændigt erhvervsdrivende med fratrukne rejseudgifter Selvstændigt erhvervsdrivende er også omfattet af fradragsloftet, såfremt fradraget opgøres med udgangspunkt i statens takster. Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du dog stadig få fuldt fradrag for dokumenterede faktiske rejseudgifter. Du kan altså som selvstændigt erhvervsdrivende komme uden om fradragsloftet ved at fratrække de faktisk dokumenterede rejseudgifter i stedet for at anvende statens takster. Der er derfor god grund til at sikre, at dokumentationen er på plads i form af bilag, såfremt du som selvstændigt erhvervsdrivende har faktiske rejseudgifter, der overstiger kroner om året. Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at kombinere fradrag efter statens takster og fradrag for faktiske udgifter. Det er kun fradrag efter statens takster der er begrænset af loftet på kr. i Du kan f.eks. fratrække de første kr. efter statens takster og så gå over til fradrag for faktiske udgifter resten af året. Du kan også kombinere fradrag efter statens takster og fradrag for faktiske udgifter, så du fratrækker hotelophold efter bilag, mens mad og drikke fratrækkes efter statens takster. Iværksætterskatten ophæves Har dit selskab investeret i unoterede aktier, skal selskabet ikke længere betale skat af disse. Inden for de seneste par år har det ellers været reglen, at unoterede aktier, som dit selskab har ejet under ti procent af, hvert år skulle opgøres efter lageropgørelsesprincippet. Unoterede aktier er betegnelsen for aktier, som ikke er børsnoterede. Regelændringen gælder fra og med indkomståret 2013 og medfører, at avancer fra selskabers unoterede aktier, hvor der ejes under ti procent, er skattefrie uanset ejertid. Populært har skatten på unoterede aktier været kaldt iværksætterskatten. Reglerne på dette område er ret komplicerede, og det vil være en god idé at tale med din revisor, hvis du er berørt af de nye ændringer. Ulovlige aktionærlån bliver skattepligtige Låner du fra og med den 14. august 2012 midler i dit selskab, vil du fremover blive beskattet af et sådant lån. Som led i skattereformen bliver sådanne ulovlige aktionærlån skattepligtige, enten som løn eller som udbytte for låntageren. Lån optaget før den 14. august 2012 vil ikke blive beskattet. Et selskab må ikke stille midler til rådighed for, til sikkerhed for eller yde lån til aktionærer eller selskabets ledelse. Skattemæssigt har der ikke tidligere været nogen konsekvens vedrørende disse lån ud over et krav om forrentning efter markedsrenten. Som led i skattereformen gøres det nu skattepligtigt for låntageren at modtage et sådant lån. Fremover vil der ske beskatning af sådanne lån enten som udbytte eller løn. Det afgørende for, hvordan beskatningen skal ske, er, om låntageren er aktionær eller ansat i selskabet. Hvis låntager er ansat, vil SKAT som udgangspunkt beskatte lånet som yderligere løn. Hvis låntager alene er aktionær i selskabet, vil lånet fremover blive beskattet som udbytte. Gælder kun for lån optaget fra og med den 14. august 2012 Lån, der optages efter den 14. august 2012, er fremover skattepligtige. Oprindelig var der lagt op til, at alle lån uanset tidspunktet for låneoptagelsen skulle være skattepligtige. Dette blev ændret under behandlingen af lovforslaget, således at det udelukkende er lån, der er optaget fra og med den 14. august 2012, der vil være skattepligtige. Hvis du har et lån i dit selskab eller en løbende mellemregningskonto med dit selskab, er det en god idé at tage dette forhold op med din revisor og få drøftet, hvilken betydning de nye regler på området har for dig. 3

4 Den vedtagne skattereform indeholder to elementer, der medfører en forøget beskatning af din fri bil. Det ene element består i en forhøjelse af miljøtillægget. Det andet skyldes en skærpelse af den såkaldte tre-års-regel, hvor beskatningsgrundlaget af fri bil nedsættes til 75 procent af bilens nyvognspris. Højere skat på fri bil Som en del af den skattemæssige værdi af fri bil skal ejeren medregne et miljøtillæg, som er afhængigt af bilens brændstofforbrug. Skattereformen indeholder en lovbestemmelse om, at miljøtillæg fra og med indkomståret 2013 stiger med 50 procent. I dag bliver beskatningsgrundlaget nedskrevet til 75 procent af bilens nyværdi, når bilen har været indregistreret i tre kalenderår. Det betyder, at hvis du har anskaffet bilen i december 2010, tæller dette år med i tre-års-reglen, og du kan nedbringe beskatningsgrundlaget i januar 2013 til 75 procent af bilens nyvognspris. Reelt bestod tre-års-reglen tidligere af et krav om 25 måneders indregistrering under ovenstående forudsætninger. Nye regler Efter de nye regler skal bilen have været ejet i mindst 36 måneder, før nedskrivningen til de 75 procent af bilens nyvognspris kan finde sted. I ovenstående eksempel vil dette medføre, at nedskrivningen i beskatningsgrundlaget først vil kunne finde sted i december 2013, når bilen reelt har været ejet i 36 måneder. Dette medfører således en forlænget beskatningsperiode på 11 måneder med udgangspunkt i bilens fulde nyvognspris. Reglerne har tilbagevirkende effekt De nye regler gælder fra indkomståret 2013, men de nye regler omfatter også allerede indregistrerede biler. Det betyder med andre ord, at biler anskaffet i 2010, 2011 og 2012 også vil få forlænget beskatningsperioden afhængigt af, hvornår på året bilen er anskaffet. I det føromtalte eksempel med en bil, der er anskaffet i december 2010, viste beregningen, at beskatningsperioden for 100 procent af bilens nypris blev forlænget med 11 måneder i Var bilen eksempelvis anskaffet i juli 2011, ville beskatningsgrundlaget ud fra de gamle regler have været nedsat med 75 procent af bilens nyvognspris fra januar Men de nye regler udskyder tidspunktet for denne nedsættelse til juli Altså en forlængelse af beskatningsperioden til den fulde værdi på 100 procent i yderligere seks måneder. Kører du i ordningen med fri bil, og er denne indregistreret i løbet af 2010 eller senere, er det en god idé at drøfte dette med din revisor, så I sammen kan beregne de skattemæssige konsekvenser af de nye regler. 4

5 Dyrere at køre i dieselbil Udligningsafgiften for dieselbiler stiger markant fra den 1. januar Udligningsafgiften er en tillægsafgift til vægtafgiften og har til formål at skabe en vis ligestilling mellem biler, der anvender benzin som brændstof, og de biler, der anvender diesel. Den afgiftsmæssige fordel for diesel frem for benzin er hermed udjævnet, og de nye regler gælder både dieselbiler, der anvendes privat, og dieselbiler, der anvendes erhvervsmæssigt. I Danmark kører næsten en million biler på diesel. Antallet af dieselvarevogne er næsten lige så stort som antallet af dieseldrevne biler, og begge disse grupper bliver ramt af de nye regler. Personbilerne vil mærke den mindste stigning, da personbiler typisk kører længere på en liter diesel, hvilket sænker afgiften betragteligt. Virksomheder med dieseldrevne varebiler vil omvendt mærke en højere stigning. I de mildeste tilfælde vil stigningen være cirka 80 kroner om året, og den hårdeste afgiftsstigning vil være på cirka kroner årligt. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årskørsel på kilometer vil forhøjelsen udgøre 820 kroner for en bil, der kører 21 kilometer per liter, og kroner for en bil, der kører 17 kilometer på en liter. Dette vil ændre sig, når du fremover skal selvangive til SKAT. De oplysninger, der skal indberettes vedrørende din virksomhed, vil fortsat være undtaget for de kommende feltlåsninger. Felter låses på den udvidede selvangivelse SKAT ønsker at styrke kontrollen med virksomhederne. Dette udmønter sig blandt andet i en feltlåsning på den udvidede selvangivelse. Mange af felterne på selvangivelsen for borgere uden virksomhedsforhold er i dag allerede låst. Borgere kan derfor ikke ændre tallene i en stor del af de felter, der er baseret på indberetninger fra tredjemand. Som selvstændigt erhvervsdrivende er du ikke i samme omfang omfattet af disse feltlåsninger, når dine selvangivelsesoplysninger via den udvidede selvangivelse skal indsendes til SKAT. Derimod vil den private del af selvangivelsen blive omlagt, så den bliver omfattet af de samme feltlåsninger, som i dag gælder for borgere uden erhvervsmæssige indkomster. Du vil således fremover opleve, at felter, som du tidligere kunne rette i, nu er låst. Følgende felter på den udvidede selvangivelse vil blive omfattet af feltlåsningen: 1) Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse m.v. før fradrag af AM-bidrag 2) Hædersgaver 3) Pensioner, dagpenge m.v. og stipendier fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 4) Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension 5) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse m.v. 6) Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse 7) Gaver til almennyttige foreninger 8) Donationer til forskning og gaver til kulturinstitutioner 9) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst, f.eks. fri bil og multimedier før fradrag af AM-bidrag. Ovenstående fastlåsning af felter på den udvidede selvangivelse forventes at indtræde vedrørende selvangivelsen for indkomståret

6 Børnecheckens størrelse afhænger af indkomsten Børne- og ungeydelsen, der blev indført som en indkomstuafhængig ydelse i 1987, bliver indkomstreguleret fra og med indkomståret Ydelsen en nok bedre kendt som børnechecken. Børne- og ungeydelsen er opdelt efter fire aldersgrupper, og i 2013 vil ydelserne udgøre følgende beløb: Babyydelse til 0-2-årige: kroner årligt Småbørnsydelse til 3-6-årige: kroner årligt Børneydelse til 7-14-årige: kroner årligt (2.679 kroner per kvartal) Ungeydelse til årige: kroner årligt (893 kroner per måned). Nye regler i 2014 For enlige forsørgere med en indkomst på over kroner, vil børnechecken blive reduceret med to procent af den del af indkomsten, der overstiger kroner. For ægtepar og samlevende, som i hele indkomståret begge har en indkomst på over kroner, vil ydelsen blive reduceret med to procent af det samlede beløb, som indkomsten overstiger de kroner. Hvis den ene person har en indkomst på over kroner, og den anden person har en indkomst på under kroner, bliver ydelsen reduceret med to procent af det beløb over kroner, som den pågældende person har tjent. Der kan ikke ske modregning, hvis den ene ægtefælles indkomst er over kroner, og den anden ægtefælles indkomst er under kroner. Eksempler på de nye reglers betydning Eksempel 1 En enlig forsørger modtager børneydelse til et barn på 1 år og har en indkomst på kroner. Indkomsten overstiger de kroner med kroner. Ydelsen falder med to procent af kroner, altså kroner. Børnechecken reduceres dermed fra kroner årligt til kroner. (2013-niveau). Eksempel 2 Et ægtepar har et barn på 1 år. Faderen har en indkomst på kroner, og moderen, som modtager børneydelsen, har en indkomst på kroner. Indkomsten for faderen overstiger kroner med kroner. Ydelsen falder med to procent af kroner, altså kroner. Børneydelsen, som modtages af moderen, reduceres dermed fra kroner til kroner (2013-niveau). Eksempel 3 Et ugift samlevende par har et barn på 1 år. Faderen har en indkomst på kroner, og moderen, som modtager børneydelsen, har en indkomst på kroner. Indkomsten for faderen overstiger de kroner med kroner, mens moderen har en indkomst, der overstiger de kroner med kroner. Ydelsen falder med to procent af kroner kroner, altså kroner. Børneydelsen reduceres dermed fra til kroner årligt (2013-niveau). 6

7 Skattereformen indeholder skattelettelser, hvilket primært lønmodtagere har fordel af. Lettelserne består i en forøgelse af topskattegrænsen og i en forøgelse af beskæftigelsesfradraget frem til år Der indføres også fra og med 2014 og frem til 2022 et ekstraordinært beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Flere penge på lønkontoen Skattereformens skattelettelser har størst indvirkning for skatteydere i arbejde, og som betaler topskat. Men den præcise økonomiske gevinst afhænger meget af de individuelle forhold. Hvis du betaler topskat i dag, og du i perioden frem til 2022 har en gennemsnitlig månedsløn på over kr. (2022-niveau), vil du i år 2022, når reformen er fuldt ud indfaset, opnå en samlet årlig gevinst på kroner. Størstedelen af skattereformens lettelser vil du dog allerede kunne mærke i indkomstårene 2013 og 2014, hvor de væsentligste forhøjelser af såvel topskattegrænsen som beskæftigelsesfradraget indtræder. Fra og med år 2014 indfases så også det ekstraordinære beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. I nedenstående tabel kan du se den kommende topskattegrænse og det maksimale beskæftigelsesfradrag for 2013 og I tabellen kan du også se den endelige topskattegrænse og det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2022, når hele skattereformen er fuldt indfaset. Som nævnt gives de største lettelser i indkomstårene 2013 og Herefter vil de resterende lettelser blive indfaset løbende i indkomstårene Hvis du som skatteyder opnår den optimale skattefordel af den hævede topskattegrænse og det forøgede beskæftigelsesfradrag, kan du se frem til en skattelettelse på kroner i 2013 og yderligere kroner i Har du en gennemsnitlig månedsløn mellem og kroner, vil du, når reformen er fuldt indfaset i 2022, få en gevinst på mellem kroner og kroner. Det skal understreges, at ovenstående beregninger er bruttoskattelettelser, som udelukkende er beregnet på de indkomstskattelettelser, der opnås via en forhøjet topskattegrænse og det forøgede beskæftigelsesfradrag. Der er ikke taget hensyn til den negative effekt af eksempelvis aftrapningen af børneog ungeydelsen, reducerede fradrag for rejseudgifter, forhøjede afgifter på vin og øl m.v., højere bilbeskatning samt af den allerede eksisterende nedsættelse af skatteværdien af høje renteudgifter Topskattegrænse kroner kroner kroner kroner Maksimalt beskæftigelsesfradrag kroner kroner kroner kroner Ekstra beskæftigelsesfradrag kroner kroner for enlige forsørgere 7

8 REGISTREREDE REVISORER REVISIONSFIRMAET N. K. MORTENSEN A /S A/S REG.NR REGISTREREDE REVISORER HOVEDVEJEN GLOSTRUP. TELEFN TELEFAX Fradrag for kapitalpensionen under afvikling Skattereformen medfører store ændringer for de op mod en million danskere, som har oprettet en kapitalpension. Fra 2013 vil det ikke længere være muligt at indskyde penge på en kapitalpension med skattemæssigt fradrag. I stedet vil det være muligt at spare op til alderdommen med en ny ordning, hvor du kan indbetale op til kroner med lempelig beskatning af afkastet. Det vil være muligt i løbet af 2013 at få udbetalt sin allerede opsparede kapitalpension, hvis man i øvrigt opfylder betingelserne herunder at man er fyldt 60 år på udbetalingstidspunktet. Afgiften på ophævelse af kapitalpension er i dag 40 procent. I 2013 nedsættes afgiften ekstraordinært til 37,3 procent. Som erstatning for kapitalpensionen vil det være muligt at oprette en ny pensionsordning, hvor du årligt uden fradrag kan indbetale op til kroner. Omvendt skal du ikke betale afgifter og skat af rettidige udbetalinger fra denne ordning. Den store gevinst ved denne ordning er, at du kun skal betale 15,3 procent i skat af det afkast, som ordningen i løbet af årene giver. Der er en sammenhæng i mellem de to nye initiativer på pensionsopsparingsområdet. Det forhold, at fradragsretten for indskud på kapitalpensioner forsvinder, medfører uden tvivl, at interessen for at foretage indskud på en sådan ordning ikke vil være interessant i 2013 og fremadrettet. Af den årsag har man indført den nye pensionsordning. Rabat ved overflytning i 2013 I 2013 vil det være muligt at overføre det indestående, som du har på en eksisterende kapitalpensionsordning, til den nye ordning. Prisen for at overføre sit indestående vil fra og med indkomståret 2014 være en 40 procent afgift af ordningens værdi på overførselstidspunktet. Denne afgift skulle du under alle omstændigheder have afregnet. Men hvis du allerede overfører dit indestående i 2013, vil du kunne opnå en rabat på 2,7 procent og behøver kun at betale 37,3 procent. Rabat ved udbetalinger i 2013 De nuværende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der i 2013 kan udbetales i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, pålægges også kun en afgift på 37,3 procent i stedet for de nuværende 40 procent. Hvis du allerede i 2012 er berettiget til at få udbetalt din kapitalpension, kan det derfor være en god idé at vente til Den nye ordning gælder også arbejdsgiverordninger. Som omtalt i indledningen er der tale om omfattende ændringer på området. Hvis du enten har en privattegnet kapitalpension eller har en kapitalpension via din arbejdsgiver, bør du være opmærksom på disse nye regler og søge rådgivning hos enten din revisor eller hos udbyderen af din pensionsordning, så du kan danne dig et overblik over konsekvenserne af de nye regler. RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 14. september Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Kundeårsmøde

Kundeårsmøde Aktuelt Skat Kundeårsmøde 2013 Revisorbranchens nye ambitiøse organisation 16.01.2013 Titel - Ændre dato og Titel i Indsæt > Hoved/Sidefod Side 1 Agenda: Aktuel Skat Udvalgte nye regler - indkomståret

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 195, endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt J.nr. 12-0173805 Dato: 28-08-2012 Folketinget - Skatteudvalget L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR TBU@DAHLLAW.DK

SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR TBU@DAHLLAW.DK SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR TBU@DAHLLAW.DK 1 OVERBLIK L 192 Afskrivningssats forhøjes for investering i nye driftsmidler L 194 Forhøjelse beskæftigelsesfradrag

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere