Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn Daginstitutioner for børn Delpension Dødsboer Erstatningsansvar Personlig assistance Plejehjem Retshjælp og fri proces SU Syge- og barselspenge Folkepension Førtidspension efter Førtidspension før Opsat pension Fripladsskala pr. 1. januar 2015 i dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO Efterskoleophold elevstøttesatser 2015/2016

2 Senior, tilskud årligt Ressourceforløbsydelse Personer, der forsørger børn, pr. md. + fyldt 25 år Personer, der ikke forsørger børn, pr. md Personer under 25 år, hjemmeboende, der ikke forsørger børn, pr. md Personer under 25 år, hjemmeboende, m. dokumenteret bidragspligt, max hjælp pr. md Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb), pr. uge Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 %), pr. uge Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger), pr. md Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp, ikke-forsørger, pr. md Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lønindtægtsgrænse, pr. md Fradrag pr. arbejdstime i forb. med tilbud, pr. time 15,73 AKTIV SOCIALPOLITIK ( ) Kontanthjælp Grundydelse til voksne (fyldt 30 år) /mdr. 25, stk. 1, nr.1 (forsørgere) , stk. 2, nr. 2 (ikke-forsørgere) Enlige forsørgere, stk. 3, nr Grundydelse til unge (under 30 år) Hjemmeboende, 25, stk. 3, nr Udeboende, 25, stk. 3, nr Formue, beløb der ses bort fra: Formue, enlig Formue, ægtefæller Fradrag pr. time ved arbejdsindtægt = 25,38 Fast revalideringsydelse /mdr. 52, stk , stk. 2, unge under 25 år Fradrag anden indtægt bortses fra (pr. år) Fleksjob Flekslønstilskud (98 %) pr. uge Flekslønstilskud pr. md Nedsættelse 30 % indtil pr. md Selvstændige/tilskud Ledighedsydelse ny ordning Ledighedsydelse 89 %, pr. uge Forsørgere, pr. måned Ikke forsørgere, pr. måned Nedsættelse 30 % Fleksydelse Fleksydelse (årligt) Fradrag i pensionsbeløb Indtægtsgrænse selvstændige Fleksydelsesbidrag Maksimum ved fleksjob, (gl. ordning) Årsbeløb ,00 Timesats 254,57 Tilskud ved fleksjob til arbejdsgiver årligt, højst (gl. ordning) 1/2 refusion /3 refusion Hjælpemidler (2015) Biler: 114, stk.1 og 3 Rentefrit lån Indkomstgrænse Automatisk gear Midlertidig hjemmehjælp Fradragsbeløb i indkomstgrundlaget Enlige Ægtepar Fradrag pr. barn, enlige Fradrag pr. barn, ægtepar Betaling Beregnet indtægt /time Betaling ved indtægt under efter fradrag 0,00 Betaling ved indtægt efter fradrag 3,00 Forhøjelse af betaling pr indkomst over ,00 Maksimal betaling 127,00 Pasning af nærtstående, 118 Løn pr. mdr. (max 6 måneder) Pasning af døende, 120 Plejevederlag max. pr. time 167,64 Basisbeløb pr. måned ,00 Formidlet familiepleje pr. døgn Plejeløn pr. barn 131,57 Kost og logi samt beklædning 1. og 2. barn i samme familiepleje: Børn under 10 år 171,00 Børn på 10 år og derover 183,00 3. og 4. barn i samme familiepleje 159,00 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING ( )

3 Dagpenge pr. dag pr. uge Maksimal, fuldtid Maksimal, deltid Mindstesats Dimittend, fuldtid Dimittend, deltid Midlertidigt ophør Omregningssats pr. time 220,50 Efterløn maks. beløb pr. dag pr. år Fuldtid (91 % sats) Deltid (91 % sats) Fuldtid (100 % sats) Deltid (100 % sats) Beløbsgrænser, selvstændige Dækningsbidrag I (maks.) Nedre grænse (962 timer) Øvre grænse (962 timer) Grænse indbet. pens Fradrag for arbejde ved efterløn Grænse for arbejdsindtægt Bundfradrag ved pensionsfradrag Skattefri præmie Præmieportion Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse pr. dag Hel godtgørelse 827 Halv godtgørelse 414 Arbejdsløshedsforsikringsbidrag /mdr. Fuldtid 331 Deltid 220 Efterlønsbidrag, fuldtid 482 Efterlønsbidrag, deltid 321 (+ ATP-bidrag, lønmodtagere + adm. bidrag til a-kasse) ARBEJDSSKADEFORSIKRING ( ) Erstatning ved arbejdsskade Briller, Erhvervsevnetab Méngodtgørelse, 100 % 18, stk. 3 og Overgangsbeløb v. dødsfald, 19, stk Årsløn, 24, stk. 5, maksimum Årsløn, 24, stk. 6, minimum Udtalelse, erhvervsevnetab Øvrige udtalelser Kost og logi 24, stk. 2 Pr. dag 85 Årligt BEGRAVELSESHJÆLP ( ) Hjælp Under 18 år år og derover Formuegrænse Regulering Bortfald Uden ægtefælle/børn u. 18 år Med ægtefælle/børn u. 18 år Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 1 26,54 Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 2 46,48 Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 3 74,05 Løntilskud, 63, stk. 2, nr ,55 Løntilskud, 63, stk. 2, nr ,14 Løntilskud, 67 f, 67 c (over 55 år) 115,98 Jobrotationsydelse ( 98 a, stk. 2) (offentlig AG) 178,84 Jobrotationsydelse (privat AG) 178,84 Private arbejdsgivere indtil ,32 Seniorjob (statstilskud) BOLIGSTØTTE ( ) Husstandsindkomst boligydelse Fradrag i barns indkomst, Formuegrænse for formuetillæg, boligydelse, 8a 10 % af formue % af formue Husstandsindkomst boligsikring Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) - 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse BØRN ( ) Børne- og ungeydelse Pr. barn 0-2 år Småbørnsydelse 3-6 år Børneydelse 7-14 år Ungeydelse år Nedsættelse 2% over Børnetilskud mv. Ordinært, Ekstra, Særligt, 4, stk Særligt, 4, stk Særligt, tillæg 4, stk. 5 - tillæg Flerbørnstilskud, 10 a Adoptionsbeløb (engangsbeløb), 10 b Studerende, 10 c Børnebidrag Normalbidrag år, Tillæg normalbidrag DAGINSTITUTIONER FOR BØRN ( ) 43, 63 og 76 Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt år 2015 under : Reduktion for hver 's indtægtsstigning eller derover 0 % 5 % 1 % 100 % LØNTILSKUD ( ) /time

4 For hvert hjemmeboende barn udover ét forhøjes indtægtsgrænsen med Enlige forsørgere: Forhøjelse af indtægtsgrænse Søskendetilskud: Fuld pris for dyreste plads. 50 % tilskud for øvrige pladser. NB: For yderligere fripladsgrænser se tabel bagest i satsoversigten. DELPENSION ( ) Basisbeløb Delpension pr. times nedsættelse Lønmodtager Minimum 4/37 Maksimum 25/ , , Selvstændige Fast 18½ time /3 af basisbeløbet-kravet Nedsættelse i % fra pensionsordning årige ( 4a, stk. 4) (60 %) Løbende arbejdsgiverpension ( 4a, stk. 7) (45 %) Fradrag i beløb fra pension ATP Frivilligt ATP-bidrag DØDSBOER ( ) Boudlæg Ægtefælleudlæg (2015) Bundfradrag ved boafgift 0, ERSTATNINGSANSVAR ( ) Svie og smerte ( 3) - enhedstakst maksimal erstatning Méngodtgørelse, 120 % Højeste erhvervsevnetabserstatning ( 6) Årsløn for børn under 15 år ( 8) Minimum forsørgertabserstatning ( 13) Overgangsbeløb ( 14 a) PERSONLIG ASSISTANCE (fra ) Timeløn til studerende Stedtillæg II III IV V VI 1 109,12 111,28 112,77 114,93 116, ,12 111,28 112,77 114,93 116, ,93 113,14 114,68 116,89 118, ,93 113,14 114,68 116,89 118, ,26 116,59 118,20 120,53 122,14 Der anvendes altid trin 3, stedtillæg sats IV Fra : 114,68 PLEJEHJEM ( ) Plejehjem og beskyttet bolig Betaling for ophold (den indkomstafhængige del af betalingen) - 10 % af indkomst op til % af indkomst over Indkomstgrænse for 25 %-rabatten - 1 procentpoint pr RETSHJÆLP OG FRI PROCES ( ) Indkomstgrundlag Årligt Samlevende Enlige Tillæg pr. barn SU ( ) Stipendium Start før Start efter Ungdomsuddannelse 1/ / Hjemmeboende /mdr. /mdr. - Grundstipendium Forældreindkomstafhængig Maksimum i alt Tillæg til grundsats (hjemmeboende) Uddannelsesstart før 1/ Grænse maks. tillæg Bortfald forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Uddannelsesstart efter 1/ halvår 2. halvår Grænse maks. tillæg Bortfald, forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Udeboende (særlig godkendelse) Grundstipendium Forældreindkomstafhængig Maksimum i alt Tillæg til grundsats (udeboende) Grænse maks. tillæg Bortfald, forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Stipendium 20 år/videregående uddannelse Hjemmeboende Uddannelsesstart før 1/ Uddannelsesstart efter 1/ halvår 2. halvår Grundstipendium Maks. tillæg, forældreindkomst Maksimum i alt Tillæg til grundsats (hjemmeboende) /mdr. Grænse maks. Tillæg Bortfald, forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Udeboende Grundstipendium, /mdr Tillæg SU tillæg enlige forsørger Samlevende forsørgere på SU Handicaptillæg Fribeløb - mdr. med støtte (ungdomsuddannelse) mdr. med støtte (videregående uddannelse) mdr. uden støtte/lån mdr. ikke under uddannelse

5 - tillæg pr. barn pr. år /mdr. SU-lån Supplerende SU-lån til forsørger pr. måned Slutlån Voksenuddannelse /uge SVU VEU SYGE- OG BARSELDAGPENGE ( ) Maksimal pr. uge Maksimal pr. time 111,76 Minimumsydelse (forsi) pr. uge Indkomstgrundlag for medarbejdende ægtefælle højst (2015) Omregningssats pr. time ukendt arbejdstid (2015) Kvindelige lønmodtagere 173,52 Mandlige lønmodtagere 192,14 Forsikrede arbejdsgivere, 55 Grænse for optagelse Udelukkelsesgrænse Bidrag i % af lønudgiften 0,74 % Frivillig sikring, 45 (til ) (fra ) Type 1: 3. fraværsdag 2/3-forsikring /1-forsikring Type 2: 1. fraværsdag 2/3-forsikring /1-forsikring

6 FOLKEPENSION ( ) Reelt enlige /md Andre Grundbeløb Pensionstillæg I alt Supplerende pensionsydelse Højst Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse Formuegrænse Fradrag/bortfald Fradrag Grundbeløb Pensionstillæg: - enlige* reelt enlige samgifte m/pensionist andre gifte *Samlevende tilkendt pension før Pensionstillæg, fradrag ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personlig tillægsprocent, enlige Personlig tillægsprocent, gifte FØRTIDSPENSION EFTER ( ) Ydelse Førtidspension, enlige (100 %) Førtidspension, andre (85 %) Fradragsbeløb Fradrag i indtægt, ægtefælle/samlever, ikke pensionist Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever, ikke pensionist Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever, pensionist Fradrag, enlige Fradrag, gifte/samlevende Minimumsbeløb Min.beløb for udbetalt pension, enlige Min.beløb for udbetalt pension, andre Nedsættelse af indtægtsgrundlag Enlige og ægtefælle/samlever modtager pension 15 % Ægtefælle/samlever modtager ikke pension 30 % Bidrag til ATP og SUPP /mdr. Obligatorisk, ATP-bidrag, pens. andel 90 Obligatorisk, ATP-bidrag, komm. andel 180 Frivilligt SUPP-bidrag, pens. andel 165 Frivilligt SUPP-bidrag, komm. andel 330 Pensionstillæg/personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster Personlig tillægsprocent, nedsættelse: - enlige minus 1 % pr. 481 udover gifte minus 1 % pr. 969 udover Supplerende pensionsydelse: - enlige gifte/samlevende Ydelser årligt Grundbeløb Pensionstillæg, reelt enlige Pensionstillæg, gifte og andre Nedsættelse i % af indtægtsgrundlaget Grundbeløb 30,0 % Pensionstillæg enlig 30,9 % Pensionstillæg, ægtefælle/samlever modtager pension 16,0 % Pensionstillæg, ægtefælle/samlever modtager ej pension 32,0 % Minimumsbeløb - udbetalt pension supplerende pensionsydelse 200

7 FØRTIDSPENSION FØR Oversigt A: Pensionist gift med samlevende Oversigt B: Enlig pensionist Alm. Forh. alm Mellem Højeste Alm. Forh. alm Mellem Højeste Grundbeløb Pensionstillæg Førtidsbeløb Ekstra tillægsyd. Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtig Grundbeløb Pensionstillæg Førtidsbeløb Ekstra tillægsyd. Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtig I alt I alt Invaliditetsydelse Invaliditetsydelse Bistandstillæg Bistandstillæg Plejetillæg Plejetillæg Ydelser, årlig Grundbeløb (alle) Pensionstillæg, reelt enlige Pensionstillæg (gifte og andre) Førtidsbeløb Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtighedsbeløb Ekstra tillægsydelse (forhøjet) Ekstra tillægsydelse (alm. FØP) Minimum for udbetalt pension Nedsættelse i % af indtægtsgrundlag Grundbeløb førtidspension Pensionstillæg enlig Pens.tillæg, ægtefælle/samlever modtager pension Pens.tillæg, ægtefælle/samlever modtager ej pension % 30,9 % 16 % 32 % Regulering af pension Fradrag i den opgjorte indtægt Grundbeløb/førtidspension - enlig - gift Pensionstillæg: -enlig* - reelt enlig - samgifte/samlev. pensionist - andre gifte/samlev., ikke pensionist Fradrag * Samlevende der er tilkendt pension før Indtægtsgrænse, ikke pensionist, højst 50% af Personligt tillæg: - enlig - gift/samlevende Bortfald FOLKEPENSION OPSAT PENSION, MIDDELLEVETIDER TIL BEREGNING AF VENTEPROCENT 1) År/Må ) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder

8 Fripladsgrænser pr. 1. januar 2015 i dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO Beregnet indtægtsgrundlag 2015 Friplads % af egenbetaling Beregnet indtægtsgrundlag 2015 Friplads % af egenbetaling Eller derover 0 8

9 Indkomstgrundlaget Til beregning af fripladstilskuddet anvender kommunen ægtefællernes samlede aktuelle indkomst hermed menes den forventede indkomst. Indtægtsgrundlaget består af summen af følgende indkomster: Personlig indkomst + Positiv kapitalindkomst (renter) + Aktieindkomst over Bemærk at negativ kapitalindkomst (renteudgifter) ikke nedsætter indkomstgrundlaget. Det er dog tilladt at anvende kapitalafkast- eller virksomhedsskatteordningen, hvor renteudgifterne direkte modregnes i virksomhedens overskud. Indtægtsgrundlaget bygger således på et skøn over forældrenes samlede indtægter ved årets begyndelse. Kommenen er dog berettiget til også at foretage et skøn over, hvorvidt rent skattetekniske fradrag kan godkendes og derefter regulere det opgjorte indkomstgrundlag både i op- og nedadgående retning. Denne praksis betyder, at kommunen vil se bort fra følgende: * Afskrivninger udover 10 % for inventar og 2 % for bygninger * Besætningsnedskrivninger * Fremførsel af underskud fra tidligere år Hvad så med negativ personlig indkomst? Her er reglen, at hvis den ene ægtefælle har negativ personlig indkomst og anvender virksomhedsskatteordningen (underskud efter renter) skal negativ indkomst først modregnes i ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst. Derefter modregnes et eventuelt overskydende negativt beløb i ægtefællernes personlige indkomst. Kontrol Når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, vil der ske en genberegning af fripladstilskuddet med udgangspunkt i årsopgørelsen fra SKAT. Er der modtaget for meget fripladstilskud vil der ske efterbetaling. Som noget nyt er der fra 2015 indført regler om, at der kan ske tilbagebetaling, hvis genberegningen viser, der er modtaget for lidt i fripladstilskud. 9

10 Elevstøttetakster 2015/2016 Elevstøttetaksterne for skoleåret er med forbehold for Finanslovens endelige vedtagelse. Indkomstgrundlag 2013 Statsstøtte/uge over

11 Beregningsgrundlaget er forældrenes husstandsindkomst 2 år før skolestart (årsopgørelsen 2013). Det er normalt ikke muligt at anvende aktuelt indkomstgrundlag. Ingen kommunal støtte. Indkomstgrundlaget bliver reduceret med ,- for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole. 11

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv.

Læs mere

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 217 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv. Delpension

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område VEJ nr 9039 af 23/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-4644 Fremsat den 14. august 2012 af social-

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

2008 Udgivet den 13. november 2008

2008 Udgivet den 13. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november 2008 10. november 2008. Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 330 (Alm. del) af 23. august 2012 stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V)

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 330 (Alm. del) af 23. august 2012 stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V) Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 330 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren Den 7. november 2012 Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer d. 10.7.2013 Anne Kristine Høj Lene Kjærsgaard Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer I Dansk Økonomi, forår 2013 anvendes effektive pensionsformuer. Den effektive pensionsformue er

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere