Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn Daginstitutioner for børn Delpension Dødsboer Erstatningsansvar Personlig assistance Plejehjem Retshjælp og fri proces SU Syge- og barselspenge Folkepension Førtidspension efter Førtidspension før Opsat pension Fripladsskala pr. 1. januar 2015 i dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO Efterskoleophold elevstøttesatser 2015/2016

2 Senior, tilskud årligt Ressourceforløbsydelse Personer, der forsørger børn, pr. md. + fyldt 25 år Personer, der ikke forsørger børn, pr. md Personer under 25 år, hjemmeboende, der ikke forsørger børn, pr. md Personer under 25 år, hjemmeboende, m. dokumenteret bidragspligt, max hjælp pr. md Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb), pr. uge Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 %), pr. uge Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger), pr. md Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp, ikke-forsørger, pr. md Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lønindtægtsgrænse, pr. md Fradrag pr. arbejdstime i forb. med tilbud, pr. time 15,73 AKTIV SOCIALPOLITIK ( ) Kontanthjælp Grundydelse til voksne (fyldt 30 år) /mdr. 25, stk. 1, nr.1 (forsørgere) , stk. 2, nr. 2 (ikke-forsørgere) Enlige forsørgere, stk. 3, nr Grundydelse til unge (under 30 år) Hjemmeboende, 25, stk. 3, nr Udeboende, 25, stk. 3, nr Formue, beløb der ses bort fra: Formue, enlig Formue, ægtefæller Fradrag pr. time ved arbejdsindtægt = 25,38 Fast revalideringsydelse /mdr. 52, stk , stk. 2, unge under 25 år Fradrag anden indtægt bortses fra (pr. år) Fleksjob Flekslønstilskud (98 %) pr. uge Flekslønstilskud pr. md Nedsættelse 30 % indtil pr. md Selvstændige/tilskud Ledighedsydelse ny ordning Ledighedsydelse 89 %, pr. uge Forsørgere, pr. måned Ikke forsørgere, pr. måned Nedsættelse 30 % Fleksydelse Fleksydelse (årligt) Fradrag i pensionsbeløb Indtægtsgrænse selvstændige Fleksydelsesbidrag Maksimum ved fleksjob, (gl. ordning) Årsbeløb ,00 Timesats 254,57 Tilskud ved fleksjob til arbejdsgiver årligt, højst (gl. ordning) 1/2 refusion /3 refusion Hjælpemidler (2015) Biler: 114, stk.1 og 3 Rentefrit lån Indkomstgrænse Automatisk gear Midlertidig hjemmehjælp Fradragsbeløb i indkomstgrundlaget Enlige Ægtepar Fradrag pr. barn, enlige Fradrag pr. barn, ægtepar Betaling Beregnet indtægt /time Betaling ved indtægt under efter fradrag 0,00 Betaling ved indtægt efter fradrag 3,00 Forhøjelse af betaling pr indkomst over ,00 Maksimal betaling 127,00 Pasning af nærtstående, 118 Løn pr. mdr. (max 6 måneder) Pasning af døende, 120 Plejevederlag max. pr. time 167,64 Basisbeløb pr. måned ,00 Formidlet familiepleje pr. døgn Plejeløn pr. barn 131,57 Kost og logi samt beklædning 1. og 2. barn i samme familiepleje: Børn under 10 år 171,00 Børn på 10 år og derover 183,00 3. og 4. barn i samme familiepleje 159,00 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING ( )

3 Dagpenge pr. dag pr. uge Maksimal, fuldtid Maksimal, deltid Mindstesats Dimittend, fuldtid Dimittend, deltid Midlertidigt ophør Omregningssats pr. time 220,50 Efterløn maks. beløb pr. dag pr. år Fuldtid (91 % sats) Deltid (91 % sats) Fuldtid (100 % sats) Deltid (100 % sats) Beløbsgrænser, selvstændige Dækningsbidrag I (maks.) Nedre grænse (962 timer) Øvre grænse (962 timer) Grænse indbet. pens Fradrag for arbejde ved efterløn Grænse for arbejdsindtægt Bundfradrag ved pensionsfradrag Skattefri præmie Præmieportion Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse pr. dag Hel godtgørelse 827 Halv godtgørelse 414 Arbejdsløshedsforsikringsbidrag /mdr. Fuldtid 331 Deltid 220 Efterlønsbidrag, fuldtid 482 Efterlønsbidrag, deltid 321 (+ ATP-bidrag, lønmodtagere + adm. bidrag til a-kasse) ARBEJDSSKADEFORSIKRING ( ) Erstatning ved arbejdsskade Briller, Erhvervsevnetab Méngodtgørelse, 100 % 18, stk. 3 og Overgangsbeløb v. dødsfald, 19, stk Årsløn, 24, stk. 5, maksimum Årsløn, 24, stk. 6, minimum Udtalelse, erhvervsevnetab Øvrige udtalelser Kost og logi 24, stk. 2 Pr. dag 85 Årligt BEGRAVELSESHJÆLP ( ) Hjælp Under 18 år år og derover Formuegrænse Regulering Bortfald Uden ægtefælle/børn u. 18 år Med ægtefælle/børn u. 18 år Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 1 26,54 Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 2 46,48 Løntilskud, 63, stk. 2, nr. 3 74,05 Løntilskud, 63, stk. 2, nr ,55 Løntilskud, 63, stk. 2, nr ,14 Løntilskud, 67 f, 67 c (over 55 år) 115,98 Jobrotationsydelse ( 98 a, stk. 2) (offentlig AG) 178,84 Jobrotationsydelse (privat AG) 178,84 Private arbejdsgivere indtil ,32 Seniorjob (statstilskud) BOLIGSTØTTE ( ) Husstandsindkomst boligydelse Fradrag i barns indkomst, Formuegrænse for formuetillæg, boligydelse, 8a 10 % af formue % af formue Husstandsindkomst boligsikring Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) - 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse BØRN ( ) Børne- og ungeydelse Pr. barn 0-2 år Småbørnsydelse 3-6 år Børneydelse 7-14 år Ungeydelse år Nedsættelse 2% over Børnetilskud mv. Ordinært, Ekstra, Særligt, 4, stk Særligt, 4, stk Særligt, tillæg 4, stk. 5 - tillæg Flerbørnstilskud, 10 a Adoptionsbeløb (engangsbeløb), 10 b Studerende, 10 c Børnebidrag Normalbidrag år, Tillæg normalbidrag DAGINSTITUTIONER FOR BØRN ( ) 43, 63 og 76 Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt år 2015 under : Reduktion for hver 's indtægtsstigning eller derover 0 % 5 % 1 % 100 % LØNTILSKUD ( ) /time

4 For hvert hjemmeboende barn udover ét forhøjes indtægtsgrænsen med Enlige forsørgere: Forhøjelse af indtægtsgrænse Søskendetilskud: Fuld pris for dyreste plads. 50 % tilskud for øvrige pladser. NB: For yderligere fripladsgrænser se tabel bagest i satsoversigten. DELPENSION ( ) Basisbeløb Delpension pr. times nedsættelse Lønmodtager Minimum 4/37 Maksimum 25/ , , Selvstændige Fast 18½ time /3 af basisbeløbet-kravet Nedsættelse i % fra pensionsordning årige ( 4a, stk. 4) (60 %) Løbende arbejdsgiverpension ( 4a, stk. 7) (45 %) Fradrag i beløb fra pension ATP Frivilligt ATP-bidrag DØDSBOER ( ) Boudlæg Ægtefælleudlæg (2015) Bundfradrag ved boafgift 0, ERSTATNINGSANSVAR ( ) Svie og smerte ( 3) - enhedstakst maksimal erstatning Méngodtgørelse, 120 % Højeste erhvervsevnetabserstatning ( 6) Årsløn for børn under 15 år ( 8) Minimum forsørgertabserstatning ( 13) Overgangsbeløb ( 14 a) PERSONLIG ASSISTANCE (fra ) Timeløn til studerende Stedtillæg II III IV V VI 1 109,12 111,28 112,77 114,93 116, ,12 111,28 112,77 114,93 116, ,93 113,14 114,68 116,89 118, ,93 113,14 114,68 116,89 118, ,26 116,59 118,20 120,53 122,14 Der anvendes altid trin 3, stedtillæg sats IV Fra : 114,68 PLEJEHJEM ( ) Plejehjem og beskyttet bolig Betaling for ophold (den indkomstafhængige del af betalingen) - 10 % af indkomst op til % af indkomst over Indkomstgrænse for 25 %-rabatten - 1 procentpoint pr RETSHJÆLP OG FRI PROCES ( ) Indkomstgrundlag Årligt Samlevende Enlige Tillæg pr. barn SU ( ) Stipendium Start før Start efter Ungdomsuddannelse 1/ / Hjemmeboende /mdr. /mdr. - Grundstipendium Forældreindkomstafhængig Maksimum i alt Tillæg til grundsats (hjemmeboende) Uddannelsesstart før 1/ Grænse maks. tillæg Bortfald forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Uddannelsesstart efter 1/ halvår 2. halvår Grænse maks. tillæg Bortfald, forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Udeboende (særlig godkendelse) Grundstipendium Forældreindkomstafhængig Maksimum i alt Tillæg til grundsats (udeboende) Grænse maks. tillæg Bortfald, forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Stipendium 20 år/videregående uddannelse Hjemmeboende Uddannelsesstart før 1/ Uddannelsesstart efter 1/ halvår 2. halvår Grundstipendium Maks. tillæg, forældreindkomst Maksimum i alt Tillæg til grundsats (hjemmeboende) /mdr. Grænse maks. Tillæg Bortfald, forældreindkomst Tillæg pr. søskende u. 18 år Udeboende Grundstipendium, /mdr Tillæg SU tillæg enlige forsørger Samlevende forsørgere på SU Handicaptillæg Fribeløb - mdr. med støtte (ungdomsuddannelse) mdr. med støtte (videregående uddannelse) mdr. uden støtte/lån mdr. ikke under uddannelse

5 - tillæg pr. barn pr. år /mdr. SU-lån Supplerende SU-lån til forsørger pr. måned Slutlån Voksenuddannelse /uge SVU VEU SYGE- OG BARSELDAGPENGE ( ) Maksimal pr. uge Maksimal pr. time 111,76 Minimumsydelse (forsi) pr. uge Indkomstgrundlag for medarbejdende ægtefælle højst (2015) Omregningssats pr. time ukendt arbejdstid (2015) Kvindelige lønmodtagere 173,52 Mandlige lønmodtagere 192,14 Forsikrede arbejdsgivere, 55 Grænse for optagelse Udelukkelsesgrænse Bidrag i % af lønudgiften 0,74 % Frivillig sikring, 45 (til ) (fra ) Type 1: 3. fraværsdag 2/3-forsikring /1-forsikring Type 2: 1. fraværsdag 2/3-forsikring /1-forsikring

6 FOLKEPENSION ( ) Reelt enlige /md Andre Grundbeløb Pensionstillæg I alt Supplerende pensionsydelse Højst Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse Formuegrænse Fradrag/bortfald Fradrag Grundbeløb Pensionstillæg: - enlige* reelt enlige samgifte m/pensionist andre gifte *Samlevende tilkendt pension før Pensionstillæg, fradrag ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personlig tillægsprocent, enlige Personlig tillægsprocent, gifte FØRTIDSPENSION EFTER ( ) Ydelse Førtidspension, enlige (100 %) Førtidspension, andre (85 %) Fradragsbeløb Fradrag i indtægt, ægtefælle/samlever, ikke pensionist Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever, ikke pensionist Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever, pensionist Fradrag, enlige Fradrag, gifte/samlevende Minimumsbeløb Min.beløb for udbetalt pension, enlige Min.beløb for udbetalt pension, andre Nedsættelse af indtægtsgrundlag Enlige og ægtefælle/samlever modtager pension 15 % Ægtefælle/samlever modtager ikke pension 30 % Bidrag til ATP og SUPP /mdr. Obligatorisk, ATP-bidrag, pens. andel 90 Obligatorisk, ATP-bidrag, komm. andel 180 Frivilligt SUPP-bidrag, pens. andel 165 Frivilligt SUPP-bidrag, komm. andel 330 Pensionstillæg/personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster Personlig tillægsprocent, nedsættelse: - enlige minus 1 % pr. 481 udover gifte minus 1 % pr. 969 udover Supplerende pensionsydelse: - enlige gifte/samlevende Ydelser årligt Grundbeløb Pensionstillæg, reelt enlige Pensionstillæg, gifte og andre Nedsættelse i % af indtægtsgrundlaget Grundbeløb 30,0 % Pensionstillæg enlig 30,9 % Pensionstillæg, ægtefælle/samlever modtager pension 16,0 % Pensionstillæg, ægtefælle/samlever modtager ej pension 32,0 % Minimumsbeløb - udbetalt pension supplerende pensionsydelse 200

7 FØRTIDSPENSION FØR Oversigt A: Pensionist gift med samlevende Oversigt B: Enlig pensionist Alm. Forh. alm Mellem Højeste Alm. Forh. alm Mellem Højeste Grundbeløb Pensionstillæg Førtidsbeløb Ekstra tillægsyd. Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtig Grundbeløb Pensionstillæg Førtidsbeløb Ekstra tillægsyd. Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtig I alt I alt Invaliditetsydelse Invaliditetsydelse Bistandstillæg Bistandstillæg Plejetillæg Plejetillæg Ydelser, årlig Grundbeløb (alle) Pensionstillæg, reelt enlige Pensionstillæg (gifte og andre) Førtidsbeløb Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtighedsbeløb Ekstra tillægsydelse (forhøjet) Ekstra tillægsydelse (alm. FØP) Minimum for udbetalt pension Nedsættelse i % af indtægtsgrundlag Grundbeløb førtidspension Pensionstillæg enlig Pens.tillæg, ægtefælle/samlever modtager pension Pens.tillæg, ægtefælle/samlever modtager ej pension % 30,9 % 16 % 32 % Regulering af pension Fradrag i den opgjorte indtægt Grundbeløb/førtidspension - enlig - gift Pensionstillæg: -enlig* - reelt enlig - samgifte/samlev. pensionist - andre gifte/samlev., ikke pensionist Fradrag * Samlevende der er tilkendt pension før Indtægtsgrænse, ikke pensionist, højst 50% af Personligt tillæg: - enlig - gift/samlevende Bortfald FOLKEPENSION OPSAT PENSION, MIDDELLEVETIDER TIL BEREGNING AF VENTEPROCENT 1) År/Må ) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder

8 Fripladsgrænser pr. 1. januar 2015 i dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO Beregnet indtægtsgrundlag 2015 Friplads % af egenbetaling Beregnet indtægtsgrundlag 2015 Friplads % af egenbetaling Eller derover 0 8

9 Indkomstgrundlaget Til beregning af fripladstilskuddet anvender kommunen ægtefællernes samlede aktuelle indkomst hermed menes den forventede indkomst. Indtægtsgrundlaget består af summen af følgende indkomster: Personlig indkomst + Positiv kapitalindkomst (renter) + Aktieindkomst over Bemærk at negativ kapitalindkomst (renteudgifter) ikke nedsætter indkomstgrundlaget. Det er dog tilladt at anvende kapitalafkast- eller virksomhedsskatteordningen, hvor renteudgifterne direkte modregnes i virksomhedens overskud. Indtægtsgrundlaget bygger således på et skøn over forældrenes samlede indtægter ved årets begyndelse. Kommenen er dog berettiget til også at foretage et skøn over, hvorvidt rent skattetekniske fradrag kan godkendes og derefter regulere det opgjorte indkomstgrundlag både i op- og nedadgående retning. Denne praksis betyder, at kommunen vil se bort fra følgende: * Afskrivninger udover 10 % for inventar og 2 % for bygninger * Besætningsnedskrivninger * Fremførsel af underskud fra tidligere år Hvad så med negativ personlig indkomst? Her er reglen, at hvis den ene ægtefælle har negativ personlig indkomst og anvender virksomhedsskatteordningen (underskud efter renter) skal negativ indkomst først modregnes i ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst. Derefter modregnes et eventuelt overskydende negativt beløb i ægtefællernes personlige indkomst. Kontrol Når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, vil der ske en genberegning af fripladstilskuddet med udgangspunkt i årsopgørelsen fra SKAT. Er der modtaget for meget fripladstilskud vil der ske efterbetaling. Som noget nyt er der fra 2015 indført regler om, at der kan ske tilbagebetaling, hvis genberegningen viser, der er modtaget for lidt i fripladstilskud. 9

10 Elevstøttetakster 2015/2016 Elevstøttetaksterne for skoleåret er med forbehold for Finanslovens endelige vedtagelse. Indkomstgrundlag 2013 Statsstøtte/uge over

11 Beregningsgrundlaget er forældrenes husstandsindkomst 2 år før skolestart (årsopgørelsen 2013). Det er normalt ikke muligt at anvende aktuelt indkomstgrundlag. Ingen kommunal støtte. Indkomstgrundlaget bliver reduceret med ,- for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole. 11

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere