Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets:"

Transkript

1 Nyt i SkoleIntra 5.2 Generelt Brugerfladeforbedringer Pop-up vinduer er erstattet af indlejrede vinduer, der bliver ikke fanget af pop-up-blokkere, og som virker bedre på mobile enheder. Ny dialogboks til udpegning af billeder og dokumenter Udvælgelse af billeder og dokumenter sker nu ved hjælp af en ny dialogboks, der giver mulighed for at vælge filer fra forskellige kilder. I LærerIntra kan der udpeges billeder fra den mappe, der hører til den aktuelle side, samt fra billedarkiv og fotoalbum og fra egen computer. I ElevIntra kan der hentes billeder fra den aktuelle mappe, fra klassens billedarkiv, fra fotoalbum, som klassen har adgang til og fra egen computer. I Skolebestyrelsens redigeringsdel benyttes den nye dialogboks til billedudpegning også. Her er der kun mulighed for at vælge fra den aktuelle mappe eller at uploade fra egen computer. Dokumenter kan hentes fra den mappe, der hører til den aktuelle side samt fra brugerens transportmappe, dokumentarkivet og fra egen computer. Filer og mapper vises altid sorteret efter titel i den nye dialogboks. Der er automatisk preview af billeder, når man lader markøren hvile på filnavnet. Hent billeder og dokumenter fra skyen I version 5.2 bliver det muligt at kopiere filer fra skyen til SkoleIntra. I første omgang laver vi en integration til Dropbox, men det er tanken, at der senere skal kunne tilbydes integration til andre cloud-tjenester. For at kunne hente filer fra Dropbox kræves naturligvis, at brugeren først opretter en konto hos Dropbox. Dernæst skal brugeren give tilladelse til, at SkoleIntra kan få adgang til Dropbox. Det gøres under Admin > Mine indstillinger > Adgang til filer i skyen i LærerIntra. I ElevIntra er der en tilsvarende mulighed under Eleven > Mine indstillinger > Adgang til filer i skyen. Forældrene skal benytte menupunktet Indstillinger > Adgang til skyen i ForældreIntra. Når brugeren har godkendt integrationen, vil Dropbox automatisk dukke op som en valgmulighed, hvor man vælger filer, fx i fotoalbum og i dialogbokse til valg af billeder, dokumenter samt ved udpegning af bilag til beskeder, dagbøger, ugeplaner, årsplaner og elevplaner. Upload til Dropbox Upload til Dropbox er implementeret i dokumentarkivet og billedarkivet i LærerIntra, ElevIntra og Forældreintra. Desuden kan der uploades til Dropbox fra samlemapper i LærerIntra og ElevIntra. Upload til Dropbox findes under ikonet "Flyt eller kopier". For at kunne uploade til Dropbox skal brugeren have givet SkoleIntra adgang til sin Dropbox-konto. Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets: Layoutet er justeret, hvor visningen på tablets ikke var optimal. Picklister erstattes af selectbokse på tablets. Der benyttes en alternativ dialogboks til udpegning af modtagere af beskeder og SMS er på mobile enheder. Pop-up vinduer er erstattet af indlejrede vinduer. Filudveksling ved hjælp af Dropbox Ny version af editoren SkoleIntra 5.2 benytter den nyeste version af CKeditor (version 3.6.5). På editorens hjemmeside kan man se en changelog over forbedringer og fejlrettelser i de forskellige versioner af editoren. Sikkerhedsforbedringer Der er foretaget en række ændringer i alle moduler, som øger sikkerheden og modvirker forsøg på misbrug, ulovlig indtrængen og hackerangreb.

2 LærerIntra Adgang til beskyttede elevdata I SkoleIntra 5.2 forbedres sikkerheden omkring beskyttede elevdata i klasselog, elevplaner og kontaktbøger Tidligere blev oplysninger i klasseloggen fx. beskyttet med et kodeord. Det er nu ændret, så adgang til følsomme elevdata styres ved hjælp af et særligt rettighedssystem. Administrator finder rettighedsstyringen under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata. Her er der mulighed for at give medarbejdere og eksterne brugere læse- og skriveadgang, kun læseadgang eller ingen adgang til en given elevs data. Adgang kan gives til klasser, hold eller enkeltelever. Der kan oprettes undtagelser, hvis en medarbejder ikke må få adgang til oplysninger om enkelte elever. Undtagelser overtrumfer evt. læse- eller skriveadgang. Ved databaseopdateringen i forbindelse med installation af SkoleIntra 5.2 tildeles automatisk adgang til beskyttede elevdata på grundlag af følgende: 1. Medarbejdere, som har skrevet i en klasselog i indeværende skoleår, får læse- og skriveadgang til beskyttede elevdata for klassens elever. 2. Medarbejdere som har adgang til at skrive i klassens kontaktbøger får læse- og skriveadgang til beskyttede elevdata for klassens elever. 3. Medarbejdere som har læse- og skriveadgang til elevplaner for indeværende skoleår, får tilsvarende rettigheder til beskyttede elevdata i den nye rettighedsstyring. Medarbejdere som kun har læseadgang, får kun læseadgang til beskyttede elevdata, med mindre punkt 1 eller 2 giver skriveadgang. Da ovennævnte er en automatiseret proces, som er afhængig af de eksisterende data, bør den SkoleIntraansvarlige umiddelbart efter oprulning til SkoleIntra 5.2 lave en kritisk gennemgang til rettighederne ved at gå til Admin > Beskyttede elevdata. Manglende adgang bør tilføjes manuelt, og overflødige rettigheder bør fjernes. I forbindelse med skift til nyt skoleår bliver klassebetegnelser automatisk oprullet, så en medarbejder, som før sommerferien havde adgang til 2B nu har adgang til 3B. Når der sker lærerskift, bør administrator opdatere listen over adgang til beskyttede elevdata. Det vil være en god idé, at skolen under alle omstændigheder reviderer listen mindst én gang om året. Revideret klasselog Klasselogbogen under Samarbejde > Klasselog har fået en grundig overhaling. Adgang til eksisterende såvel som nye klasselognoter styres nu også af de nye regler for beskyttede elevdata. Man kan ikke længere bruge et fælles kodeord til at skaffe sig adgang til den enkelte klasses klasselog. Man skal i stedet gentage det personlige kodeord/uni-login, som man brugte ved indlogningen til LærerIntra. Skolen kan bestemme, at der kræves brug af UNI-login ved at vælge dette under Admin > Tilpasning > Tilpasning af Klasselog. Brugen af dette ekstra kodeord er med til at højne sikkerheden omkring følsomme elevdata - og lever op til Datatilsynets regler. I klasseloggen kan man nu kun se noter om de klasser og elever, som man har fået læse- eller skriveadgang til. Det er administrator, der styrer adgangen til beskyttede elevdata via Admin > Adgang > Beskyttede elevdata. Selve visningen af klasseloggen er også blevet ændret. Man skal nu i et filter vælge en synsvinkel: Klasse/Hold/Elev. Hvis man vælger Klasse, kan man nu se noter om elever i de klasser man har adgang til. Hvis man vælger Hold, kan man se noter for de hold man har adgang til - og hvis man vælger elev, kan man vælge mellem hver enkelt elev, man har adgang til at læse eller skrive om. I elevsynsvinklen kan man nu se samtlige noter om eleven, uanset om noten er skrevet i klasse- eller hold- synsvinklen. Elevens kort Man kan nu få et samlet overblik over elevens data. Via Databaser > Elever > Elevkartotek > Ikonet Elevens kort kan man se elevens kort. Her kan man nemt skifte mellem oplysningerne stamdata, elevens individuelle skema, elevens hold, klasseloggen, elevplaner, elevens

3 præsentationsmapper, læsekontrakter, Bogkassen, elevens personlige logbøger, links til portfolioer i elevintra, elevens tracking i EI. Man kan kun se klasselog og elevplaner for den valgte elev, hvis man har adgang til disse data via den nye adgangsstyring til beskyttede elevdata. Større sikkerhed omkring elevplaner Adgang til eksisterende såvel som nye elevplaner styres nu også af de nye regler for beskyttede elevdata. Den enkelte bruger kan se, hvilke elevplaner vedkommende har adgang til, under linket Adgang til elevplaner i elevplan-værkstedet. Administrator kan ændre adgangsreglerne under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata. Den nye adgangsstyring giver en øget sikkerhed mod misbrug og er nemmere at administrere. For at få adgang til klasselognoter i elevplan-værkstedet, skal man genindtaste sin personlige adgangkode/uni-login på samme måde som i selve klasseloggen. Ændringen medfører, at man ikke længere skal angive læse- og skriveadgang ved oprettelse af elevplaner, og at man skal ikke benytte en fælles klasselogkode for at få adgang til klasselognoter. Ændret adgang til elevernes kontaktbøger Medarbejdernes adgang til kontaktbøger er nu også underlagt den udvidede beskyttelse af elevdata. Det betyder, at man ikke længere inde i kontaktbogsmodulet skal markere, hvem der må skrive i en klasses kontaktbøger, men at adgangen styres centralt under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata. Mødeplanlægger LærerIntra har fået et nyt værktøj, som kan benyttes til at finde tidspunkter, hvor en gruppe medarbejdere kan mødes. Initiativtageren til mødet opretter en række mulige mødetidspunkter under Værktøj > Mødeplanlægger og sender en besked til deltagerne om mødeforespørgslen. Deltagerne markerer derefter de tidsrum, hvor de har mulighed for at deltage. Når alle har svaret, kan initiativtageren vælge det tidspunkt, der passer deltagerne bedst. Det er nemt at lægge mødet ind i aktivitetskalenderen og give deltagerne besked om den endelige mødedato. Besked om ændrede kontaktoplysninger Skolesekretæren kan via indstillinger under Admin > Indstillinger > Ændrede kontaktoplysninger få tilsendt besked om manuelt ændrede telefonnumre og adresser. Man kan nu selv bestemme detaljeringsgraden, idet man kan til- og fravælge, om beskeden skal indeholde ændringer for medarbejdere, elever og/eller forældre. Eksterne brugere Nu kan man under Admin > Tilpasning > Eksterne brugere tilføje oplysninger om funktion til eksterne brugere, så det er lettere at overskue, hvem de forskellige eksterne brugere er. Eksempler på funktioner kan fx være vikar, praktikant, sundhedsplejerske. Beskyttede samlemapper Når en bruger opretter en gruppemappe under Arkiv > Samlemapper, kan vedkommende vælge at beskytte mappen, så det kun er ejeren selv, der kan tilføje/fjerne deltagere eller slette samlemappen. Ud over ejeren vil administrator have adgang til at ændre og slette en beskyttet samlemappe. Kaldenavne for medarbejdere Personalet kan indtaste et kaldenavn i personalekartoteket. Hvis der findes et kaldenavn, vises dette i stedet for fornavn og mellemnavne mange steder i SkoleIntra. Forespørgsler til forældre og elever - samt eksport til regneark Man kan nu også oprette forespørgsler til elever og forældre. Det sker via LærerIntra > Værktøj > Forespørgsler. Målgruppen kan adviseres om forespørgslen via en besked. Eleverne besvarer forespørgsler i ElevIntra > Eleven > Forespørgsler mens forældrene besvarer forespørgsler i ForældreIntra via Dialog > Forespørgsler - eller via en advisering med rødt flag på forsiden af ForældreIntra Man kan nu også eksportere data/besvarelser fra en forespørgsel til et regneark via XLS-download ikonet i

4 administrationsoversigten over forespørgsler. Advisering om kontaktbogsnoter Under Admin > Tilpasning > Kontaktbøger kan skolen nu vælge imellem, om alle med adgang til en klasses kontaktbøger skal adviseres om nye kontaktbogsnoter, eller om det skal være forældrenes vurdering af, hvem noten er relevant for, der bestemmer, hvem der bliver adviseret. Adviseringen sker vha. påmindelsesdialogen, som popper op ved indlogning i LærerIntra. Flytte ekstern bruger til personalekartotek Nu kan man via et ikon i oversigten over eksterne brugere under Admin > Tilpasning > Eksterne brugere ændre status for en ekstern bruger til at være almindelig bruger. Det kan fx være ønskeligt, hvis en løs vikar bliver ansat som fast medarbejder. Når den eksterne medarbejder flyttes til personalekartoteket, skal der indtastes nogle supplerende oplysninger, fx cpr-nummer. Forbedringer i vikarmodulet 1. Bilag til vikarsedler. Man kan som fraværende lærer eller vikarpåsætter skrive noter/vikarseddel til de vikarer, der skal læse ens time, mens man er fraværende. Nu er det også muligt at uploade bilag til en vikarsedlerne. Bilagene bliver bl.a. vist på de sider, som vikaren tilgår for at se sit vikarskema. Det er således muligt at lægge filer til brug i undervisningen direkte til vikaren - uden at skulle sende ekstra beskeder eller mails. 2. Respons fra vikar Vikaren kan nu også give en respons til den fraværende lærer. Ud for hver lektion i vikarskemaet er det nu muligt at tilføje en kommentar om, hvordan vikartimen er gået, hvor meget der blev nået, og hvilke aftaler om fx. lektier, der er indgået. Responsen tilføjes nedenunder lærerens egne noter og er markeret med en svag gul baggrund. 3. Masseopdatering af skematekster i vikarskemaet Hvis man laver vikarskemaer ud i fremtiden og derefter ændrer det almindelige skoleskema, er der ikke altid overensstemmelse mellem skemateksterne i ugeskemaet og i vikarskemaerne. Dette har hidtil kunnet synkroniseres for hvert enkelt skema med et lille genbrugsikon - men nu kan vikarpåsætteren gøre det for alle skemaer fra den valgte dato og frem ved at vælge Opdater skematekster Import af skemaer fra Tabulex Skemaservice Tabulex Trio og Trio Flex har samlet en skemaservice, der kan levere skemadata online til SkoleIntra uden download og upload af filer. Denne service er kun tilgængelig for kunder, der har data hostede hos Tabulex. Den nye importmulighed findes under Admin > Import/Eksport > Import af skemaer > Importer skemaer fra Tabulex Skemaservice. Import af fravær og vikarskemaer fra Tabulex Skemaservice Tabulex Trio og Trio Flex har samlet en skemaservice, der kan levere skemadata online til SkoleIntra uden download og upload af filer. Denne service er kun tilgængelig for kunder, der har data hostede hos Tabulex. Man kan importere vikarskemaer lagt i TRIO Flex. Den nye importmulighed findes under Admin > Import/Eksport > Import af vikaroplysninger > Import af vikaroplysninger fra Tabulex Skemaservice. Import af skemaperioder fra KMD Matrix/Ariane er ændret Vi har ændret i importen af skemaer fra KMD Matrix og Ariane. Tidligere forsøgte programmet at finde og bruge de skemaperioder, som var indeholdt i datamaterialet. Det kunne være meget forskellige skemaperioder. Det har også jævnligt givet problemer bl.a. i forhold til skemaperioder omkring årsskiftet. Nu oprettes i stedet en række skemaperioder af en uges varighed. Ved import af skemadata for et helt skoleår kan der således blive oprettet 40 skemaperioder. Denne måde at importere skemaer på har altid været brugt i forhold til Tabulex skemaer - og nu har vi valgt at justere importen fra KMD Matrix og Ariane, så der bruges samme metode for alle skemaimporter, der er datobaserede. MUS-samtaler

5 Under Koordination > MUS-samtaler finder man et nyt værktøj til administration af medarbejderudviklingssamtaler. Her kan lederen oprette MUS-samtaler og definere mulige samtaletidspunkter. Systemet kan automatisk sende besked om, at der er åbent for tilmelding. Når alle deltagerne har booket en tid efter først-til-mølle -princippet, kan lederen udskrive en oversigt og oprette samtalerne i aktivitetskalenderen. Masseoprettelse af aktiviteter med samtidig reservation af lokaler Man kan under Koordination > Kalender vælge at masseoprette aktiviteter og fra og med version 5.2 kan man nu også reservere lokaler til aktiviteten i samme hug. Efter oprettelsen af aktiviteten ledes man til en ny formular, hvor man vælger et lokale samt de lektioner det skal bookes i. Man kan massereservere flere lokaler til samme aktivitet. Hvis man sletter en masseoprettet aktivitet, vil man i samme omgang kunne få slettet evt. reservationer. Standardindstilling for visning af aktiviteter i Infokiosk Nu kan skolen selv vælge, om der automatisk skal være flueben i feltet Infokiosk ved oprettelse af aktiviteter. Indstillingen foretages under Admin > Tilpasning > Aktivitetskalender. Medarbejdernes arbejdstelefoner Det er nu muligt for en medarbejder at indtaste et evt. arbejdstelefonnummer i personalekartoteket under Databaser > Personale > Personalekartotek. Samme sted kan medarbejderen vælge hvilke af disse telefonnumre, der skal vises i ElevIntra, Forældreintra og Skoleporten. Fotoalbum for hold og SFO Nu kan man oprette fotoalbum, hvor målgruppen er hold eller SFO-afdelinger. Man ser alle fotoalbum, som eleven har adgang til, hvis man går ind under Skolen > Fotoalbum i ElevIntra eller Information > Fotoalbum i ForældreIntra. På SFO-forsiden ses kun de fotoalbum, der er tilknyttet elevens SFO-afdeling. På holdforsiden ses kun fotoalbum, hvor holdet er i målgruppen. Formularer i samlemapper Ved oprettelsen af et dokument i en samlemappe, kan man nu også vælge blandt formularskabelonerne og oprette et dokument, der er baseret på en formular. Man udfylder formularen og dens indhold gemmes som en html-tekst og kan ses som sådan. Hvis man vil redigere dokumentet, åbnes formularen igen og man kan ændre på sine data og gemme ændringerne. Når man kopierer et dokument fra samlemappen til andre mapper, så er det kun html-udgaven, der kopieres til den nye mappe. Dog kopieres 'formularen' også med, hvis der kopieres til en anden samlemappe eller faneblad i LærerIntra. Skjult medlem i skolebestyrelsen Nu kan man oprette skjulte medlemmer af skolebestyrelsen under Databaser > Skolebestyrelsen > Medlemmer af skolebestyrelsen. Skjulte medlemmer bliver ikke vist i lister over skolebestyrelsesmedlemmer andre steder i SkoleIntra. Ideen med at tilføje et skjult medlem kan være at give fx en skolesekretær adgang til at lægge dokumenter i skolebestyrelsens dokumentarkiv i skolebestyrelsens redigeringsdel. Skifte mellem at være administrator og almindelig bruger Hvis LærerIntra er indstillet til at bruge lodret menu, vises brugerens navn i sidehovedet. Det er nu lavet sådan, at en nøgle foran brugerens navn angiver, at vedkommende er logget ind med administratorrettigheder. Når man klikker på navnet, kommer man til en side med personaleoplysninger. Hvis brugeren har adgang til at logge på som administrator, kan vedkommende nu skifte mellem at være administrator og almindelig bruger ved at klikke på et link på denne side. For at skifte fra almindelig bruger til administrator skal man indtaste sikkerhedskoden. I LærerIntras vandrette menu symboliserer en hvid nøgle til højre i menulinjen, at brugeren har administratorrettigheder. En grå nøgle symbiliserer, at man er almindelig bruger. Klikker man på nøglen, kan man skifte mellem at være alm. bruger og bruger med administratorrettigheder.

6 Ændringer i kursusmodulet Når man opretter et kursus, skrives beskrivelsen af kurset nu i en lille editor, der giver lidt flere muligheder end et simpelt tekstfelt. Man kan via kursusmodulets administrative del oprette en aktivitet i kalenderen, når et kursus er slået op. Man kan nu vælge om aktiviteten også skal vises på Skoleporten i aktivitetskalenderen, idet nogle fællesnet bruger Skoleporten til at offentliggøre kurser. Der er også lavet en ændring i programmet, der vedrører kurser, hvor der ER oprettet en tilknytning til aktivitetskalenderen. Hvis administrator tilmelder eller sletter en kursist på et kursus, så revideres aktivitetskalenderen med de nye oplysninger om kursusdeltagerne, samtidig med at kursusdeltagerne bliver gemt. Udveksling af elevdata mellem skoler Under Admin > Import/eksport > Udveksling af elevdata mellem skoler finder man et nyt værktøj til at udveksle elevdata i forbindelse med en elevs skoleskift. Kopieringen af data sker, ved at man på den afgivende skole eksporterer elevens data til en central server hos UNI-C. Den modtagende skole kan efterfølgende importere elevens data, når eleven er lagt ind i elevkartoteket på den nye skole. Tidligere var der en tilsvarende mulighed for udveksling vha. zip-filer. Denne mulighed er udfaset, da den var både belastende for systemet og medførte risiko for, at data kunne havne i de forkerte hænder. Modtagere i beskedsystemet Der er tilføjet endnu en gruppe, som man kan vælge som modtagere af beskeder, nemlig medlemmer af klasseråd/forældreråd. Forudsætningen er, at skolen har lagt medlemmerne ind i SkoleIntras database. Det gøres i LærerIntra under Databaser > Forældre > Klasse- eller forældreråd. Forbedret filtrering af opslag Når man klikker på bjælken Opslagstavlen på forsiden af LærerIntra, kommer man til en oversigt over opslag. Oversigten kan vise både aktuelle, kommende og tidligere viste opslag. Oversigten kan desuden vise opslag fra de forskellige moduler LærerIntra, ElevIntra, ForældreIntra og Skoleporten. Da mængden af opslag kan være overvældende, er der tilføjet en ny og mere brugervenlig filtreringsmulighed, hvor man vælger aktualitet, modul og målgruppe. Samhørende noter i vagtbog Når man opretter fælles noter i vagtbogen under Koordination > Vagtbog, kan man indsætte den samme note på flere datoer. Sådanne samhørende noter kan man nu ændre og slette i én arbejdsgang. Eksport af oplysninger fra vagtbog Under Koordination > Vagtbog > Vis/udskriv lister kan man lave forskellige udtræk af oplysninger fra vagtbogen. Der er tilføjet en knap til siden ved navn Gem som regneark. Klikke man her, gemmes oplysningerne som regneark i Excel-format på brugerens computer. Private svar på tilmelding Når man opretter tilmeldingsblanketter for elever eller medarbejdere under Koordination > Tilmelding, kan man markere, som deltagernes svar skal være private. Private svar kan kun ses af den person, som har oprettet tilmeldingsblanketten. Elevplanen baseret på formularer kan nu ses i formularformat eller i tabelformat Læreren kan nu se en færdig formularbaseret elevplan på to måder: Den normale formularvisning - og en noget mere komprimeret tabelvisning. Læreren kan skifte mellem de to visninger ved at vælge at gennemse elevplan og her vælge visningsformat. Oversættelse af ordet Elevråd Der er nu mulighed for at få oversat ordet elevrådet til ungerådet. Indstillingen foretages under Admin > Indstillinger > Oversættelse af udvalgte termer. Hvis oversættelsen også skal gælde i ElevIntra, skal samme ændring foretages samme sted i ElevIntra.

7 Adgang til dagbøger Tidligere kunne man kun give personalet adgang til dagbøger ved at markere de enkelte medarbejdere. Der er nu tilføjet en mulighed for også kan give adgang på team-basis. Det gør det nemmere at håndtere adgang til dagbøger i forbindelse med skift til nyt skoleår. Hvornår er internetkalenderen sidst blevet synkronisereret? Under Koordination> Kalender > Eksport/Import > Internetkalendere... kan man finde nu finde en dato og et klokkeslet for, hvornår der sidst er sket en synkronsering med SkoleIntras kalender - forudsat man har valgt at abonnere på internetkalenderen via fx. Google Kalender, MS Outlook eller mobile enheder Det er desværre pt. ikke muligt at få anført, hvilken enhed, der har synkroniseret kalender. Adgang til at tilmelde sig til samtaler og arrangementer Nu kan skolen fratage en given forælder adgang til at tilmelde sig til skole-hjem-samtaler og arrangementer i ForældreIntra. Det kan være nyttigt i forhold, hvor forældrene ikke er på talefod, og hvor skolen gerne vil forbeholde rettet til at tilmelde sig til den forælder, der normalt har kontakten til skolen. Forældres adgang til tilmelding styres fra forældrekartoteket under Databaser > Forældre > Forældre og andre kontaktpersoner. Filtrering på afdelinger Vi har udvidet rækken af steder i LærerIntra, hvor man kan indsnævre visningen til en enkelt afdeling eller et enkelt afdelingsteam. Det er en fordel på store skoler med flere afdelinger. Filtreringsmuligheden er indført følgende steder: Ved udpegning af medarbejdere som modtagere af beskeder I personalekartoteket og i personalelister i værktøjskassen Ved udpegning af medarbejdere til MUS-samtaler I oversigten over årsplaner I oversigten over lærernes blogs Forbedringer på afdelingsforsider Der er tilføjet et nyt element på afdelingsforsider, nemlig skiftende billeder. Desuden er det blevet muligt at begrænse antallet af aktivitetskalenderen på afdelingsforsiden. Ændret udpegning af medarbejdere ved tilpasning af beskedsystemet Når man udpeger, hvem elever og forældre må sende beskeder til, har man nu mulighed for at vælge alle skolens medarbejdere eller klassens lærere/pædagoger, og som noget nyt kan man nu supplere med udvalgte brugere fra en liste over medarbejdere, eksterne brugere og team. Det betyder, at man fx kan give adgang til en klasses elever og forældre til at skrive til klassens lærere + til en vikar eller en støttepædagog, der er oprettet som ekstern bruger. Ved at klikke på linket Vis valgte får man et totalt overblik over, hvem klassens elever eller forældre må sende beskeder til. ElevIntra Debatrum for grupper Debatforum for grupper er udvidet, så elever også kan deltage. Gruppedebatter kan fortsat kun oprettes af medarbejdere og skolebestyrelsesmedlemmer. Når man opretter gruppedebatter, kan man nu også vælge elever som deltagere. I ElevIntra kan eleverne deltage i gruppedebatter under Mødestedet > Debatforum. Besked til hold og sfo Hvis en elev kan vælge elever og forældre fra en eller flere klasser som beskedmodtagere, kan der nu også automatisk vælges elever og forældre fra de hold, som eleven går på. Hvis eleven går i skolefritidsordningen, kan der også sendes beskeder til elever og forældre i den SFO-afdeling, som eleven er tilmeldt.

8 Besked til kontaktlærer til elevrådet Elevrådsmedlemmer kan nu vælge elevrådskontaktlæreren som modtager af beskeder i ElevIntras beskedsystem. Hvis et elevrådsmedlem markerer Elevrådet i modtagerdialogen, vil kontaktlæreren stå nederst i listen under elevrepræsentanterne. Forespørgsler Personalet kan nu også oprette forespørgsler til elever. Det sker via LærerIntra > Værktøj > Forespørgsler. Målgruppen kan adviseres om forespørgslen via en besked. Eleverne besvarer forespørgsler i ElevIntra > Eleven > Forespørgsler. Beskeder til medarbejdere Man fastlægger hvem eleverne må sende beskeder til under menupunktet ElevIntra > Admin > Tilpasning > Klassens beskedsystem > Hvem må klassen sende beskeder til? Nu er der under medarbejdere også mulighed for at udpege et eller flere lærerteam som modtagere. Historik i anmeldelser Nu registrerer ElevIntra, hvem der læser, kommenterer og ændrer anmeldelser. Historikken bruges til at vise røde flag ved nye og ændrede anmeldelser samt ved anmeldelser, hvor der er tilføjet respons. Læreren kan således via røde flag se, når der er nye ulæste anmeldelser, og eleven kan se, om læreren har skrevet en respons til anmeldelsen. Udvalg af links fra linksamlingen Man kan nu som lærer vælge en delmængde af links fra linksamlingen - et udvalg af de links der allerede ligger i samlingen. Man kan på den måde forberede en lille stak links, der kan indgå i et undervisningsforløb - og eleverne får præsenteret de relevante links i en lille samlet oversigt - og skal ikke selv lede efter dem. Når eleverne tilgår linksamligen via fx. Eleven > Links vil de under fanebladet Udvalgte links finde lærernes udvalgte links - og læreren vil under samme faneblad finde adgangen til at redigere udvalget. ForældreIntra Forespørgsler Man kan nu også oprette forespørgsler til forældre. Det sker via LærerIntra > Værktøj > Forespørgsler. Målgruppen kan adviseres om forespørgslen via en besked. Forældrene besvarer forespørgsler i ForældreIntra via Dialog > Forespørgsler - eller via en advisering med rødt flag på forsiden af ForældreIntra Profilbilleder Forældre kan nu upload et profilbillede til ForældreIntra under Indstillinger > Personoplysninger. Profilbilleder vises mange steder i ForældreIntra som links eller thumbnails. Brugerstyret advisering Systemet kan udsende adviseringsmails til forældre, når der er noget nyt i ForældreIntra. Der indgår op til 15 forskellige emner i adviseringerne. Forældrene kan nu selv styre, hvad de vil adviseres om. Til- og fravalg foretages i Forældreintra under Indstillinger > Advisering. Fotoalbum Udvælgelsen af billeder er forbedret. Ud over masseupload af billeder fra egen computer er der nu også mulighed for at tilføje billeder fra billedarkivet og fra de andre mapper i fotoalbummet. Hold og SFO som modtagere i beskedsystemet Hvis forældre må sende beskeder til elever og forældre fra en eller flere klasser, kan de nu også vælge elever og forældre fra de hold, som eleven går på, som beskedmodtagere. Hvis eleven går i skolefritidsordningen, kan der desuden også sendes beskeder til elever og forældre i den SFO-afdeling, som eleven er tilmeldt.

9 Besked til medlemmer af klasseråd Forældre kan nu også vælge medlemmer af klassens forældreråd som modtagere af beskeder i ForældreIntras beskedsystem. Upload af elevfotos Hvis skolen ønsker at give forældre mulighed for selv at lægge portrætbilleder af deres børn ind i SkoleIntra, kan der åbnes for muligheden under Admin > ForældreIntra > Elevfotos. Hvis der åbnes for forældreadgang til at uploade elevfotos, får forældrene automatisk adgang til menupunktet Indstillinger > Elevfotos i ForældreIntra. Forældrenes billeder overskriver eksisterende elevportrætter, og evt. nye portrætfotos vil blive benyttet overalt i SkoleIntra, hvor der vises elevfotos. MobilIntra Antal ulæste vises i menu Hvis der er ny information i MobilIntra, som brugeren endnu ikke har læst, vises antallet af ulæste i en lille badge ovenpå ikonet i MobilIntras menu. Den lille badge vises kun ved de emner, hvor systemet registrerer, hvad brugeren har læst, dvs. beskeder, ugeplaner, kontaktbogsnoter, dokumenter mm. Marker beskeder som ulæste Når man har læst en besked i MobilIntra, får man nu mulighed for at markere den som ulæst via et link under beskeden. Det kan være nyttigt, hvis beskeden indeholder information, som man skal huske, og som man derfor gerne vil påmindes om senere. Udgive ugeplaner Nu kan medarbejderne inde fra MobilIntra offentliggøre ugeplaner i ElevIntra, ForældreIntra og Skoleporten. Infokiosk Beskedoversigt for afdelingsteam Nu kan man tilføje en parameter som fx Afdeling=4 til de to sider, der viser initialerne på de brugere, som har ulæste beskeder og derved begrænse visningen til medlemmer af et afdelingsteam. Dagens elevfravær ifølge vagtbogen Infokiosken har fået en ny side, der kan vise noter fra vagtbogen, som er oprettet under fanebladet Fravær. Noter for den aktuelle dato medtages i oversigten, og de vises sorteret efter kategori. Ugeplan for SFO Nu kan man vælge at få vist den aktuelle ugeplan for SFO (eller en SFO-afdeling) på Infokiosken. I weekenden vises ugeplanen for den kommende uge. Fællesnet Forespørgsler Brugerfladen ved oprettelse af forespørgsler er blevet forbedret på Fællesnettet. Nu kan man filtre potentielle deltagere efter skole - og derefter vælge deltagere. Advisering af interessegrupper når et dokument oprettes Man kan nu også kan advisere medlemmer af Fællesnettes interessegrupper med en besked, når man uploader et nyt dokument til dokumentarkivet. Tidligere kunne man kun advisere enkelte brugere, teams eller personalegrupper Spørgeskemaer kan udsendes til interessegrupper Man kan nu oprette spørgeskemaer, som kan udsendes til medlemmerne af en eller flere interessegrupper

10 Ændringer i kursusmodulet Når man opretter et kursus skrives beskrivelsen af kurset nu i en lille editor, der giver lidt flere muligheder end et simpelt tekstfelt. Man kan via kursusmodulets administrative del oprette en aktivitet i kalenderen, når et kursus er slået op. Man kan nu vælge om aktiviteten også skal vises på Skoleporten i aktivitetskalenderen, idet nogle fællesnet bruger Skoleporten til at offentliggøre kurser. Der er også lavet en ændring i programmet, der vedrører kurser, hvor der ER oprettet en tilknytning til aktivitetskalenderen. Hvis administrator tilmelder eller sletter en kursist på et kursus, så revideres aktivitetskalenderen samtidig med at kursusdeltagerne bliver gemt. Skolebestyrelsens redigeringsdel Advisering Der afsendes nu adviseringsmails en gang i døgnet til skolebestyrelsesmedlemmer, hvis der er nyt i skolebestyrelsens redigeringsdel. Der benyttes samme teknik som ved advisering om nyt i ForældreIntra. Skolebestyrelsesmedlemmer adviseres om: Nye beskeder sendt til indbakken i skolebestyrelsens redigeringsdel Nye indlæg i debatforum for skolebestyrelsesmedlemmer Nye indlæg i debatrum for grupper, hvor medlemmet er deltager Nye dokumenter i skolebestyrelsens åbne dokumentarkiv Nye dokumenter i skolebestyrtelsens lukkede dokumentarkiv Nye dokumenter i kontaktforældrenes dokumentarkiv

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4.

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4. Nyt i SkoleIntra 5.4 Sidst ændret den 24-08-2013 Generelt Ny editor SkoleIntra benytter nu en ny og forbedret udgave af CKeditor, nemlig CKeditor version 4.1.2. Den nye editor kendes på en værktøjslinje

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013 Nyt i SkoleIntra 5.3 Sidst ændret den 10-03-2013 Generelt Obligatorisk logning Tidligere kunne skolerne selv fravælge logning af brugernes adgang til LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Det er ændret

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014 Nyt i SkoleIntra 5.6 Sidst ændret den 29-06-2014 PersonaleIntra Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra Administrator-funktionerne under menupunkterne Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 4.9.5

Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Opdateret pr. 9/9-2010 LærerIntra Påmindelser Nu kan brugere selv vælge, hvad der skal vises i påmindelses-dialogen, og hvornår påmindelsesdialogen skal vises. Det sker under Admin

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 4.9.5

Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Opdateret pr. 11/10-2010 LærerIntra Flere aktivitetstyper i kalenderen Skolen kan nu tilføje egne aktivitetstyper som supplement til de 4 standard-aktivitetstyper: Skoleaktiviteter,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 21-10-2015 Indhold Ny loginside... 1 Ny version af editor... 3 Oprettelse af hold... 3 Kopier dokumenter til SkolePorten... 3 Fra medarbejder til ekstern bruger...

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

Skolebestyrelsen i SkoleIntra

Skolebestyrelsen i SkoleIntra Skolebestyrelsen i SkoleIntra Hvordan er det nu lige...?? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen og SkoleIntra...4 Det administrative arbejde...4 Opret et skolebestyrelsesmedlem...4

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1 Vejledning til ForældreIntra Version 4.2.1 April 2006 1 Om ForældreIntra...3 1.1 Adgang til ForældreIntra...3 1.2 Startsiden...4 1.3 ForældreIntra-menuen...4 2 ForældreIntras forside...5 3 Klassens billeder

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.13

Nyt i SkoleIntra 5.13 Nyt i SkoleIntra 5.13 Sidst ændret den 15 04 2016 Oplysninger om abonnement på itslearnings SMS tjeneste Itslearning tilbyder en SMS tjeneste, der giver mulighed for at sende sms er fra SkoleIntra. Under

Læs mere

Tips og Tricks i SkoleIntra

Tips og Tricks i SkoleIntra Tips og Tricks i SkoleIntra SkoleIntraTræf 2016 Hanne Voldborg Andersen, ViaVoldborg.dk, konsulent, folkeskolelærer, ph.d studerende, ølbrygger og mor :-) Indhold 1. Layout - bredden, det nye layout, favicon

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.1. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 28-01-2012

Nyt i SkoleIntra 5.1. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 28-01-2012 Nyt i SkoleIntra 5.1 Sidst ændret den 28-01-2012 Generelt Debatforum for gruppe Det er nu muligt at oprette debatrum for grupper af brugere. Det kan være tværgående grupper, idet deltagere kan være forældre

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

ForældreIntra. Vedligeholdelse

ForældreIntra. Vedligeholdelse ForældreIntra ForældreIntra er en valgfri udvidelse af Skoleporten. I modsætning til de øvrige dele af Skoleporten, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 3.7.0

Nyt i SkoleIntra 3.7.0 Nyt i SkoleIntra 3.7.0 LærerIntra Generelt Nyt installationsprogram Fra og med version 3.7.0 benytter leveres SkoleIntra med et nyt og mere moderne installationsprogram. Ved installation af nye intranet

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Fra LærerIntra til BrugerIntra

Fra LærerIntra til BrugerIntra Fra LærerIntra til BrugerIntra Malte von Sehested Intranettet henvender sig til mange flere brugere end kun skolens lærere. Se, hvordan systemet giver mulighed for at lade servicemedarbejdere, tandlæger,

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager Jeres vært Signe Sloth Account Manager Spørgsmål kan stilles undervejs Den gamle SkolePort udfases Ny loginside Nem adgang til Nyt SkoleIntra og retur Kopier dokumenter til SkolePorten Forbedringer af

Læs mere

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 Indhold 1 Samlemapper... 2 1.1 Oprette en individuel samlemappe... 3 1.2 Oprette faneblade i en samlemappe... 3 1.3 Sende filer...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.14

Nyt i SkoleIntra 5.14 Nyt i SkoleIntra 5.14 Sidst ændret den 13 06 2016 Import af skemaer fra flere afdelinger/skoler via Tabulex Skemaservice Det er nu muligt at importere skemaer fra flere afdelinger (skoler) på en gang,

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 ForældreIntra Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Før man går i gang...4 Kommunikation mellem skole og hjem sedler m.m...4 Email/beskeder i ForældreIntra...4

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Vejledning til LærerIntra version 4.1.5. Brugervejledning til LærerIntra. Version 4.1.5

Vejledning til LærerIntra version 4.1.5. Brugervejledning til LærerIntra. Version 4.1.5 Brugervejledning til LærerIntra Version 4.1.5 December 2005 1 1 Brugervejledning til LærerIntra...9 2 LærerIntras forside...12 2.1.1 Skolens forside...12 2.1.2 Min forside...14 2.2 Nyt fra......15 2.3

Læs mere

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Skolen skal give eleverne en vurdering af elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal sendes videre til

Læs mere

Årsplaner i SkoleIntra

Årsplaner i SkoleIntra Årsplaner i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Årsplaner i SkoleIntra...4 Årsplaner via årsplanmodulet i SkoleIntra...4 HUSK!...4 Formular med faste felter...5

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12)

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev

Læs mere

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012 ElevIntras værktøjer En gennemgang af udvalgte værktøjer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Værktøjer i ElevIntra...4 Læsekontrakt...4 Motionskontrakt...7 Faglig læsning...10 Tip en tekst...12 Gæt

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Releasedato: 3. august 2016 SkoleIntra version 1.11.0 Nyheder Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Brugergrænsefladen Classic for ForældreIntra vil ikke længere være tilgængelig for

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder Side 1 af 26 Indhold 1. Ændringer i webdelen version 2.14... 3 1.1 Responsivt

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet ForældreIntra Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Byrådet har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som

Læs mere

SFO og SkoleIntra. SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SFO og SkoleIntra. SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SFO og SkoleIntra SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SFO og SkoleIntra...5 Hjælpen er nær...5 Terminologi...6 Highlights...7 Hvad skal være på plads inden brug?...7

Læs mere

FællesNettet som ressource

FællesNettet som ressource FællesNettet som ressource Brug jeres FællesNet som kommunal ressource Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 FællesNettet som kommunal ressource!...4 Facts om Tønder Kommunes

Læs mere

SkoleIntra release 2 August 2015

SkoleIntra release 2 August 2015 SkoleIntra release 2 August 2015 I juli og august 2015 udrulles næste version af SkoleIntra. Mest bemærkelsesværdige ændring for brugerne er en ny loginside som vil fungere som indgangsside til alle dele

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk ForældreIntra Vejledning til ForældreIntra på let dansk Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ Nyt i SkoleIntra Ole Windeløv Ivar Sund Vores Vision At skabe et SkoleIntra der er brugervenligt og en fornøjelse at anvende. der gør hverdagen lettere for både lærere, administratorer, forældre og elever.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere