Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)"

Transkript

1 Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

2 Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende er baseret på anvendelsen af vedvarende energi og som knytter sig til en husstand og ikke har et erhvervsmæssigt formål. A Afgiftsmæssige regler (nettoafregning) Privatpersoner, der investerer i VE-anlæg, omfattes af reglerne om nettoafregning, når følgende betingelser er opfyldt: Anlægget har en nominel effekt på højst 6kW Anlægget er tilsluttet kollektiv elforsyningsnet Anlægget er ejet (eller lejet) af elforbrugeren Anlægget er placeret på forbrugsstedet og tilsluttet egen forbrugsinstallation Anlægget forsyner bolig (herunder sommerhus) eller anden ikke-erhvervsmæssig bygning med energi. Reglerne om nettoafregning betyder, at der ikke skal betales elafgift af den el, der produceres på VE-anlægget, og at elmåleren må løbe baglæns, når der produceres mere el, end man bruger, så man kun afregner nettoforbruget med elværket. A Blandede ejendomme (privat/erhverv) Reglerne kan også anvendes på blandede ejendomme. Den del af den VE-producerede el, der anvendes i erhvervsdelen, er dog ikke fritaget for elafgift. A Andre ikke-erhvervsmæssige ejendomme Reglerne om nettoafregning kan også anvendes af skoler, idrætshaller og lignende. I disse bygninger kan der tilsluttes anlæg på højst 6 kw pr. 100 kvm bygning. Boligforeninger kan opsætte store fællesanlæg, hvis der er en fælles elmåler. Alternativt kan der opsættes mindre anlæg, der tilsluttes i hver lejlighed. B Skattemæssige regler Ejere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) skal være opmærksomme på, at deres investering kan være omfattet af nogle skattemæssige regler, og at de tilmed har flere muligheder for opgørelse af den skattepligtige indkomst. Hvorvidt man bliver omfattet af de skattemæssige regler beror på, om man har sit VE-anlæg tilsluttet nettet, eller om man udelukkende producerer til eget forbrug. 2 Revision Limfjord Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Forbehold for ændringer - september 2012.

3 B VE-anlæg som ikke er tilsluttet nettet Såfremt man ikke er tilsluttet nettet, er man ikke omfattet af skattepligt af den producerede energi. Med andre ord betyder det, at produktion af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til anskaffelse og drift ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. B VE-anlæg som er tilsluttet nettet Er VE-anlægget tilsluttet nettet, er produktionen af energi som udgangspunkt indkomstskattepligtig. Fysiske personer har 2 muligheder for opgørelse af den skattemæssige indkomst. Enten den skematiske ordning (LL 8P, stk 2 og 3) eller opgørelse efter skattelovens almindelige regler for opgørelse af erhvervsmæssig indkomst (LL 8P, stk. 5) B Den skematiske ordning Fysiske personer, der ejer et VE-anlæg, kan vælge at opgøre den skattepligtige indkomst ved at medregne 60% af den del af bruttoindkomsten fra driften af skatteyderens VE-anlæg, der overstiger kr. til den skattepligtige indkomst. Det betyder, at hvis den samlede bruttoindkomst fra anlægget ikke overstiger kr. årligt, medregnes den ikke ved ejerens indkomstopgørelse. De 40% af den indkomst, som overstiger kr., er således skattefri og anses for et standardiseret fradrag, der skal dække samtlige udgifter, der er forbundet med driften af anlægget. Med den skematiske ordning kan der således ikke opnås særskilt fradrag ved indkomstopgørelsen for de udgifter, der er forbundet med driften af VE-anlægget, herunder også afskrivninger. Værdi af eget forbrug medregnes ikke i bruttoindkomsten. 6 kw husstandsmølle Tilbagebetalingstid Opsparing efter 20 år Skematisk metode 14,5 år Regnskabsmæssig metode 10 år Forudsætning for økonomiberegning: Investering: Kr incl. moms Finansiering: Banklån, rente 5% Produktion pr. år: kwh Forbrug pr. år: kwh Elpris: Kr. 2,00 pr. kwh Driftsudgifter: Kr pr. år Inflation elpris: 3% Inflation driftsudgifter: 2% Kr År Skematisk metode Regnskabsmæssig metode 3

4 6 kw solcelleanlæg Har man en gang valgt den skematiske metode, har man valgt denne for hele ejerperioden. Såfremt en skatteyder ejer flere anlæg, skal alle anlæg indgå i den skematiske ordning. Det gælder også, hvis man kun ejer andele af et anlæg. Er man gift, kan ægtefæller dog vælge ordning uafhængigt af hinanden. 4 Revision Limfjord Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Forbehold for ændringer - september 2012.

5 B Opgørelse efter skatteordningens almindelige regler Som tidligere nævnt har ejere af VE-anlæg også mulighed for at opgøre indkomsten ved salget efter de almindelige skatteregler. Hvis ejeren vælger denne mulighed, anses VE-anlægget for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, og det har ingen betydning, om der sker et nettosalg af el til nettet eller ej. Ordningen betyder, at alle indtægter fra anlægget skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder også værdien af eget forbrug direkte fra anlægget. Eget forbrug medregnes til 60 øre/kwh i de første 10 år. Herefter er satsen 60 øre /kwh for vindmøller og 40 øre /kwh for solcelleanlæg. Samtidig kan der dog ske fradrag for udgifter til drift, vedligeholdelse og afskrivninger efter de almindelige regler herom. Hvis VE-anlægget er et solcelleanlæg, har Skatterådet bekræftet, at et anlæg, som er monteret på henholdsvis landjorden eller på stativer på en bygning, kan afskrives som driftsmidler, hvilket er ensbetydende med op til 25% årlig saldoafskrivning. Er solcelleanlægget derimod integreret i bygningens bestanddele, og anvendes den producerede el som strømforsyning for bygningen, anses solcelleanlægget for en installation, som ikke kan afskrives i en- og tofamilieshuse. Driften af anlægget betragtes som nævnt for at være erhvervsmæssig, og overskuddet/underskuddet bliver beskattet på samme måde som ved andre former for erhvervsmæssig virksomhed. Efter gældende praksis kan man også vælge at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Dette er især en fordel, hvis ejeren betaler topskat, da renteudgifter hermed kan fratrækkes i personlig indkomst. Hvis ejeren af VE-anlægget samtidig driver anden virksomhed, som beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, skal VE-anlægget ligeledes placeres i virksomhedsskatteordningen. Hvis ejeren af et VE-anlæg, som hidtil har været beskattet efter de almindelige regler, vælger at overgå til at bruge den skematiske ordning, anses anlægget som afstået, og avanceopgørelse skal foretages. Hvis en ejendom med VE-anlæg sælges, skal der aftales en pris for VE-anlægget, og eventuel fortjeneste vil være skattepligtig. 5

6 B Blandede ejendomme (privat/erhverv) Hvis ejendommen er en blandet ejendom med både private og erhvervsmæssige formål, er anlæggets størrelse og placering afgørende. Hvis anlægget er dimensioneret ud over husstandens forbrug, eller hvis anlægget er placeret på erhvervsdelen, kan man ikke anvende de skematiske regler jf. ovenstående, men kan kun benytte de erhvervsmæssige regler. B Varmepumper Skatterådet har i flere afgørelser slået fast, at varmepumper kun er omfattet af skattereglerne om VE-anlæg, hvis de udelukkende drives af VE-produceret el og de kan levere den producerede varme til et kollektivt net (fjernvarme). B Håndværkerfradrag Hvis man anvender den skematiske ordning, vil det være relevant at fratrække monteringsudgifter vedr. solceller og husstandsvindmøller som håndværkerfradrag. Ordningen gælder kun i Håndværkerfradraget kan ikke benyttes, hvis man anvender den regnskabsmæssige metode. C Moms Der er ikke pligt til at være momsregistreret, da den årlige omsætning på disse anlæg vil være under kr. Derfor skal man heller ikke have et CVR-nummer. Skatterådet har i juni 2012 ændret praksis, så det ikke længere er muligt at blive frivillig momsregistreret med et solcelleanlæg. Det er ikke afklaret, om denne ændring også gælder husstandsvindmøller, eller disse fortsat kan momsregistreres. Med en momsregistrering kan ejeren få tilbagebetalt momsen af såvel investeringen som driftsudgifterne. Til gengæld skal der betales moms af værdien af eget forbrug. Denne moms opgøres efter specielle regler. D Dagpenge og efterløn Investering i et VE-anlæg vil normalt ikke påvirke retten til dagpenge og efterløn. Vi anbefaler, at man altid kontakter sin egen A-kasse inden investering i VE-anlæg. E Beregningsprogram På vores hjemmeside er der adgang til et beregnings-program, hvor man kan beregne økonomien ved investering i et solcelleanlæg. 6 Revision Limfjord Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Forbehold for ændringer - september 2012.

7 F For yderligere assistance: Kontakt Henrik Ifversen eller Jørgen Møller. De vil være behjælpelige med at rådgive om netop dine muligheder. Henrik Ifversen Tlf Mail: Jørgen Møller Tlf Mail: Notater: 7

8 Revision Limfjord er Danmarks største registrerede revisionsselskab med omkring 110 medarbejdere. Vi har kontorer i Hanstholm, Hurup, Nykøbing Mors, Skive, Struer og Thisted. Vi er i øjenhøjde med vores kunder, og vort hovedformål er at sikre kunderne fagligt korrekt betjening. Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt. Læs mere på: Hanstholm Hurup Nykøbing Mors Skive Struer Thisted Revision Limfjord Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Forbehold for ændringer - september 2012.

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere