for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009"

Transkript

1 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August

2 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever pr. klassetrin 6 Klassekvotienter 7 Fraværsprocent ALLE 8 Fraværsprocent klassetrin 9 Fraværsprocent klassetrin 10 Fraværsprocent klassetrin 11 Fraværsprocent 10. klassetrin 12 Antal lærere fordelt på køn 13 Alderssammensætning af skolens lærere 14 Procentdel af skolens undervisning der varetages af vikarer 15 Lærerressourcer 17 Efter- og videreuddannelse 18 Andel af skolens ressourcer der benyttes på efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere 18 Udgifter 19 Udgiftsoversigt - budget, andel af ledelse, rammebevilling etc. 19 Udgiftsoversigt for tosprogede elever - budget, andel af ledelse, rammebevilling etc 20 Udgifter til lejrskole IT ressourcer 22 ns IT ressourcer.. 22 Elever 23 Elever som modtager specialpædagogisk bistand.. 23 ns tosprogsprocent. 24 Antal elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 25 Elevtotaler 26 rnes principper 27 Trivsel af personalets arbejdsmiljø (APV). 27 ns principper for undervisning i dansk som andetsprog ns principper for pædagogiske processer og udvikling ns principper for forældresamarbejdet ns principper for elevernes inddragelse i undervisningen 29 ns principper for specialpædagogisk bistand. 30 ns principper for evalueringsindsats 30 Evaluering af elevernes faglige udvikling.. 31 Elevplaner 32 Andel af eleverne der er udarbejdet elevplaner for. 32 Vejledere 33 Antal uddannede kvalitetsvejledere, læsevejledere og AKT-vejledere 33 Vidensdeling 34 rnes anvendelse af vidensdelingssystem I hvilken grad benyttes Intra Side 2 af 98 sider

3 Undervisning og prøver 36 Fritagelse fra deltagelse i folkeskolens afsluttende prøver Undervisning uden for klassen Procentdel af planlagte lektioner som er gennemført Planlagte undervisningstimer 41 Årlige planlagte timer 0. klassetrin Årlige planlagte timer 1. klassetrin Årlige planlagte timer 2. klassetrin Årlige planlagte timer 3. klassetrin Årlige planlagte timer 4. klassetrin Årlige planlagte timer 5. klassetrin Årlige planlagte timer 6. klassetrin Årlige planlagte timer 7. klassetrin Årlige planlagte timer 8. klassetrin Årlige planlagte timer 9. klassetrin Årlige planlagte timer 10. klassetrin Undervisernes kvalifikationer og kompetencer 52 Undervisernes IT-mæssige kvalifikationer Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer klassetrin 53 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer klassetrin 58 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer klassetrin 63 Specialpædagogisk bistand/undervisning 75 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer specialpædagogisk bistand.. 75 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer specialpædagogisk undervisning i dansk som andetsprog. 76 SFO 77 Antal elever der benytter SFO 0. og 1. klassetrin 77 Antal elever der benytter SFO 2. og 3. klassetrin 78 Tosprogsprocent i SFO Personalesammensætning i SFO 80 Antal uddannede og ikke uddannede pædagoger.. 80 Alderssammensætning for uddannede og ikke uddannede pædagoger. 81 Resultater 82 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin.. 82 Folkeskolens afgangsprøver 10. klassetrin.. 86 Folkeskolens afgangsprøver for tosprogede 9. klassetrin Folkeskolens afgangsprøver for tosprogede 10. klassetrin Overgangsfrekvens 92 Overgangsfrekvens Note: Vedr. gennemsnitsberegninger skal det gøres opmærksom på, at i sidste kvalitetsrapport var der 13 normalskoler i denne er der kun 12, da Greve Tiendeklasseskole ikke længere eksisterer Side 3 af 98 sider

4 Rammebetingelser - Antal elever i alt pr. skole 5. september : elever alle* Elev-lærer ratio med bhklasse** Damagerskolen 589 9,1 Gersagerskolen 279 5,9 Hedelyskolen ,1 Holmeagerskolen ,4 Hundigeskolen 137 6,8 Karlslunde ,7 Krogårdskolen ,3 Lundegårdskolen ,5 Mosedeskolen ,1 Strandskolen ,3 Tjørnelyskolen ,6 Tune , Gennemsnit ,8 Gennemsnit ,8 Gennemsnit ,1 elever alle* Elev-lærer ratio med bhklasse** Bugtskolen 35 - De Unges Hus Notgangen 13 - Familiehusenes 18 - Kirkemosegård Gennemsnit 22 - Gennemsnit 21 - Gennemsnit - - * Definition: Antallet af elever for den enkelte institution er opgjort som antallet af elever i børnehaveklasse samt klasse. Elevtallet dækker samtlige elever i normalklasser (fuldt årgangsdelte), normalklasser (ikke fuldt årgangsdelte), specialklasser, samt klasser for ældretosprogede elever. ** Definition: I beregning af elev-lærer ratio er specialklasseelever og lærernes tid til specialundervisning ikke inkluderet. I elevtallet indgår alle elever fra børnehaveklasser til 10. klasse eksklusiv elever i specialklasser. Hvis skolen har færre klassetrin er elevtallet baseret på det. Antallet af lærerårsværk er beregnet ud fra det samlede ressourceforbrug for lærerne og børnehaveklasselederne samt den del af ledernes arbejdstid, der anvendes til undervisning. Herfra er trukket den tid der anvendes til specialundervisning i specialklasser, da specialklasseelever ikke indgår i elevtallet. Den samlede tid deles derefter med et standard årsværk (1924 timer). Herved fås antallet af fuldtidsansatte. Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 4 af 98 sider

5 Antal spor pr. klassetrin normal-/specialområdet - 5. september : Klassetrin Damagerskolen 2/0 3/0 3/2 3/0 3/0 3/1 3/1 2/1 2/0 3/1-27/6 29/12 30/13 Gersagerskolen 2/0 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/ /6 17/0 18/0 Hedelyskolen 3/0 4/0 4/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/1 3/1 3/2 0/1 31/5 31/6 29/4 Holmeagerskolen 1/1 3/1 3/1 3/1 3/1 2/1 3/1 3/0 3/0 3/0-27/7 28/8 27/7 Hundigeskolen /0 2/0 2/0 2/0 8/0 15/9 15/7 Karlslunde 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 0/1 20/1 19/2 19/4 Krogårdskolen 2/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 2/0 0/0 28/0 28/2 27/0 Lundegårdskolen 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/ /0 12/0 12/0 Mosedeskolen 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 0/0 30/0 30/1 30/4 Strandskolen 3/0 3/0 3/0 3/1 3/0 3/0 3/2 3/0 3/0 3/0-30/3 31/7 31/4 Tjørnelyskolen 2/0 2/1 2/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/1 3/0 3/0-26/2 26/0 27/0 Tune 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 4/0 4/0 4/0 3/0-27/0 27/0 26/0 24/1 29/3 29/4 27/3 29/2 28/3 29/5 28/3 28/1 27/3 2/2 280/ /2 30/5 29/5 32/5 30/5 29/6 30/5 31/5 28/4 26/3 5/2-297/47-30/2 29/5 30/4 30/3 29/4 30/3 31/7 28/4 26/4 28/5 4/ /43 Gennemsnit 2,2/0,1 2,6/0,3 2,6/0,4 2,5/0,3 2,6/0,2 2,5/0,3 2,9/0,5 2,8/0,3 2,8/0,1 2,7/0,3 0,4/0,4 23,3/2,5 - - Gennemsnit 2,3/0,2 2,5/0,4 2,4/0,4 2,7/0,4 2,5/0,4 2,4/0,5 2,7/0,5 2,8/0,5 2,5/0,4 2,4/0,3 1/0,4-22,8/3,6 - Gennemsnit 2,5/0,2 2,4/0,4 2,5/0,3 2,5/0,3 2,4/0,3 2,5/0,3 2,8/0,6 2,5/0,4 2,4/0,4 2,5/0,5 0,8/0, ,7/3,3 Klassetrin Bugtskolen 0/1 0/2 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/7 0/11 - De Unges Hus Notgangen /1 0/1-0/2 0/8 - Familiehusenes 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/ /9 - - Kirkemosegård /0 1/0 1/0 1/0 1/0-5/ /2 0/3 0/2 0/2 0/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 0/0 5/ /1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1-0/ Gennemsnit 0/1 0/1,5 0/1 0/1 0/0,5 0,3/0,3 0,3/0,3 0,3/0,7 0,3/0,5 0,3/0,7 0/0 1,3/4,5 - - Gennemsnit 0/0,5 0/1,5 0/1 0/0 0/0 0/0,5 0/1 0/1 0/1 0/2 0/1-0/9,5 - Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 5 af 98 sider

6 Antal elever pr. klassetrin normal-/specialområdet - 5. september : Klassetrin Damagerskolen 47/0 55/0 62/16 63/0 67/0 60/6 58/4 52/7 46/0 44/2-554/35 566/26 604/32 Gersagerskolen 43/0 28/1 29/5 38/5 39/6 31/5 43/ /28 246/0 312/0 Hedelyskolen 62/0 61/0 64/0 41/0 57/0 60/0 67/0 71/5 52/12 57/8 0/10 592/35 601/37 626/34 Holmeagerskolen 71/7 66/3 69/6 68/4 67/4 52/3 69/3 73/0 60/0 64/0-659/30 648/30 614/32 Hundigeskolen /0 37/0 36/0 29/0 137/0 169/33 207/28 Karlslunde 44/0 38/0 48/0 44/0 40/0 44/0 44/0 42/0 40/0 41/0 0/11 425/11 406/5 409/5 Krogårdskolen 48/0 68/0 71/0 68/0 65/0 72/0 74/0 77/0 76/0 50/0 0/0 669/0 640/2 605/0 Lundegårdskolen 33/0 37/0 39/0 43/0 30/0 33/ /0 232/0 250/0 Mosedeskolen 68/0 62/0 79/0 68/0 76/0 65/0 73/0 80/0 66/0 62/0 0/0 699/0 700/5 712/4 Strandskolen 68/0 61/0 79/0 67/8 62/0 68/0 60/13 76/0 71/0 51/0-663/21 600/20 651/10 Tjørnelyskolen 50/0 41/3 38/0 48/0 55/0 56/0 48/0 62/7 54/0 51/0-503/10 507/0 515/0 Tune 44/0 46/0 52/0 43/0 35/0 49/0 81/0 85/0 70/0 62/0-567/0 565/0 542/0 578/7 563/7 630/27 591/17 593/10 590/14 617/26 653/19 572/12 518/10 29/ / /4 640/15 600/21 598/15 591/13 619/20 647/15 607/22 569/14 504/12 61/7-5999/ /9 603/15 596/16 612/12 630/12 659/11 617/15 601/11 559/15 509/15 61/ /145 Gennemsnit 53/1 51/1 57/2 54/2 54/1 54/1 62/3 65/2 57/1 52/1 6/4 495/ Gennemsnit 47/0 53/1 50/2 50/1 49/1 52/2 59/1 55/2 52/1 46/1 12/1-461/12 - Gennemsnit 55/1 50/1 50/1 51/1 53/1 55/1 56/1 55/1 51/1 46/1 12/ /11 Klassetrin Bugtskolen 0/3 0/11 0/3 0/5 0/0 0/0 0/0 0/5 0/0 0/8 0/0 0/35 0/32 - De Unges Hus Notgangen /6 0/7-0/13 0/10 - Familiehusenes 0/1 0/2 0/4 0/3 0/1 0/1 0/1 0/4 0/ / Kirkemosegård /0 2/0 5/0 7/0 7/0-23/ /4 0/13 0/7 0/8 0/1 2/1 2/1 5/9 7/7 7/15 0/0 23/ /3 0/5 0/8 0/0 0/0 0/1 0/9 0/2 0/5 0/7 0/1-0/ Gennemsnit 0/2 0/7 0/4 0/4 0/1 1/0 1/0 2/3 2/2 2/5 0/0 6/ Gennemsnit 0/2 0/3 0/4 0/0 0/0 0/1 0/5 0/1 0/3 0/4 0/1-0/21 - Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 6 af 98 sider

7 Klassekvotient normalområdet - 5. september : Klassetrin Gns. Gns. Gns. Damagerskolen 23,5 18,3 20,7 21,0 22,3 20,0 19,3 26,0 23,0 14,7-20,9 19,8 20,3 Gersagerskolen 21,5 14,0 14,5 19,0 19,5 15,5 21, ,9 15,2 18,2 Hedelyskolen 20,7 15,3 16,0 20,5 19,0 20,0 22,3 23,7 17,3 19,0-19,4 19,8 21,6 Holmeagerskolen 71,0 22,0 23,0 22,7 22,3 26,0 23,0 24,3 20,0 21,3-27,6 23,3 22,9 Hundigeskolen ,5 18,5 18,0 14,5 17,1 11,8 14,2 Karlslunde 22,0 19,0 24,0 22,0 20,0 22,0 22,0 21,0 20,0 20,5-21,3 21,0 21,6 Krogårdskolen 24,0 22,7 23,7 22,7 21,7 24,0 24,7 25,7 25,3 25,0-23,9 22,9 22,5 Lundegårdskolen 16,5 18,5 19,5 21,5 15,0 16, ,9 19,3 20,8 Mosedeskolen 22,7 20,7 26,3 22,7 25,3 21,7 24,3 26,7 22,0 20,7-23,3 23,3 23,7 Strandskolen 22,7 20,3 26,3 22,3 20,7 22,7 20,0 25,3 23,7 17,0-22,1 21,4 21,1 Tjørnelyskolen 25,0 20,5 19,0 24,0 18,3 18,7 16,0 20,7 18,0 17,0-19,7 19,7 19,4 Tune 22,0 23,0 26,0 21,5 17,5 24,5 20,3 21,3 17,5 20,7-21,4 21,4 21,1 Gennemsnit 26,5 19,5 21,7 21,8 20,2 21,0 21,3 23,2 20,5 19,4 14,5 21,5 - - Gennemsnit 20,4 21,0 20,4 18,2 19,5 21,2 20,9 19,4 20,2 18,8 8,4-19,8 - Gennemsnit 21,7 20,7 19,3 20,3 21,8 21,5 19,7 21,6 21,0 18,3 15, ,2 Klassetrin Gns. Gns. Gns. Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes Kirkemosegård ,0 2,0 5,0 7,0 7,0-4,6 - - Gennemsnit ,0 2,0 5,0 7,0 7,0-4,6 - - Gennemsnit Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 7 af 98 sider

8 Fraværsprocent - ALLE, gennemsnit pr. elev, uanset årsag - året -: Klassetrin Gns. Gns. Gns. Damagerskolen 6,2% 4,5% 5,2% 3,8% 8,0% 5,9% 3,2% 9,7% 10,1% 7,9% - 6,4% 6,2% 6,0% Gersagerskolen 10,4% 7,4% 10,5% 9,2% 11,6% 9,6% 9,5% ,8% 9,1% 8,7% Hedelyskolen 3,6% 2,4% 8,2% 0,4% 4,9% 4,0% 4,6% 4,1% 4,6% 5,3% 11,5% 4,9% 6,5% 8,3% Holmeagerskolen 4,8% 5,3% 5,9% 5,5% 4,7% 5,1% 4,8% 6,1% 7,1% 6,6% - 5,6% 6,5% 2,1% Hundigeskolen ,2% 9,9% 7,2% 10,7% 9,3% 9,1% 7,5% Karlslunde 5,4% 4,6% 5,1% 8,0% 4,8% 3,9% 6,7% 5,2% 7,4% 10,5% 3,7% 5,9% 6,0% 6,1% Krogårdskolen 6,5% 6,7% 5,6% 6,0% 6,7% 8,2% 5,9% 9,1% 8,3% 11,5% - 7,4% 7,0% 6,6% Lundegårdskolen 4,3% 3,7% 7,1% 5,9% 4,8% 6,0% ,3% 5,4% 5,5% Mosedeskolen 4,4% 5,3% 5,8% 4,9% 5,8% 4,9% 3,0% 5,4% 6,3% 5,9% - 5,2% 5,0% 4,7% Strandskolen 4,0% 5,5% 5,5% 5,4% 5,3% 6,0% 6,0% 7,4% 8,0% 8,7% - 6,2% 5,4% 5,8% Tjørnelyskolen 6,7% 7,1% 6,9% 7,5% 3,8% 6,4% 3,4% 5,5% 8,6% 2,8% - 5,9% 6,3% 6,0% Tune 4,4% 4,6% 4,8% 5,7% 6,3% 5,9% 6,9% 8,8% 8,7% 7,7% - 6,4% 5,3% 6,2% Gennemsnit 5,5% 5,2% 6,4% 5,7% 6,1% 6,0% 5,4% 7,0% 7,9% 7,4% 8,6% 6,3% - - Gennemsnit 5,5% 5,7% 5,4% 5,5% 5,4% 6,3% 6,5% 8,1% 8,8% 7,8% 10,8% - 6,5% - Gennemsnit 5,1% 5,3% 5,1% 5,3% 5,5% 6,1% 6,5% 7,1% 7,5% 7,3% 9,2% - - 6,1% Klassetrin Gns. Gns. Gns. Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes Kirkemosegård ,9% 21,3% 11,1% 11,4% 11,0% - 16,7% 8,3% - Gennemsnit ,9% 21,3% 11,1% 11,4% 11,0% - 16,7% - - Gennemsnit ,0% 4,0% 12,3% 16,5% 11,4% 10,1% 0,0% - 8,3% - Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 8 af 98 sider

9 Fraværsprocent klassetrin, gennemsnit pr. elev, med årsagsangivelse - året -: Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Damagerskolen 3,3% 0,4% 1,1% 4,8% 4,9% 4,6% Gersagerskolen 5,5% 1,7% 2,3% 9,5% 6,7% 7,0% Hedelyskolen 2,8% 0,0% 1,1% 3,9% 5,6% 5,8% Holmeagerskolen 2,8% 0,6% 2,0% 5,4% 6,0% 2,1% Hundigeskolen ,0% 6,5% Karlslunde 3,5% 0,6% 1,7% 5,7% 5,1% 5,3% Krogårdskolen 4,4% 0,5% 1,3% 6,2% 5,8% 5,7% Lundegårdskolen 3,1% 0,0% 2,2% 5,3% 5,2% 5,0% Mosedeskolen 3,1% 0,3% 1,8% 5,2% 4,7% 4,5% Strandskolen 3,1% 0,1% 2,0% 5,1% 4,8% 4,8% Tjørnelyskolen 4,6% 0,6% 1,8% 7,0% 4,8% 5,3% Tune 3,3% 0,2% 1,4% 4,9% 4,7% 5,1% Gennemsnit 3,6% 0,5% 1,7% 5,7% - - Gennemsnit 3,4% 0,4% 1,7% - 5,5% - Gennemsnit 3,2% 0,4% 1,5% - - 5,1% Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes 4,0% 0,6% 0,8% 5,4% - - Kirkemosegård Gennemsnit 4,0% 0,6% 0,8% 5,4% - - Gennemsnit Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 9 af 98 sider

10 Fraværsprocent klassetrin, gennemsnit pr. elev, med årsagsangivelse - året -: Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Damagerskolen 4,2% 0,4% 1,1% 5,8% 6,3% 6,0% Gersagerskolen 5,6% 3,0% 1,6% 10,2% 6,7% 9,2% Hedelyskolen 3,1% 0,2% 1,2% 4,5% 5,0% 6,8% Holmeagerskolen 2,4% 0,4% 2,0% 4,9% 6,1% 2,1% Hundigeskolen ,5% 8,0% Karlslunde 3,5% 0,2% 1,4% 5,1% 6,0% 5,9% Krogårdskolen 4,6% 0,8% 1,5% 6,9% 7,3% 6,3% Lundegårdskolen* 3,6% 0,0% 1,8% 5,4% 5,9% 6,4% Mosedeskolen 3,2% 0,0% 1,4% 4,6% 4,6% 4,8% Strandskolen 3,6% 0,3% 1,9% 5,8% 5,0% 5,9% Tjørnelyskolen 3,2% 0,3% 1,1% 4,6% 5,5% 5,7% Tune 4,3% 0,9% 1,3% 6,4% 5,6% 5,7% Gennemsnit 3,8% 0,6% 1,5% 5,8% - - Gennemsnit 3,8% 0,7% 1,5% - 6,0% - Gennemsnit 4,0% 0,7% 1,4% - - 6,1% Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes 2,2% 0,0% 2,9% 5,1% - - Kirkemosegård 8,3% 9,5% 6,1% 23,9% 9,5% - Gennemsnit 5,2% 4,7% 4,5% 14,5% - - Gennemsnit 4,3% 3,4% 1,8% - 9,5% - Gennemsnit *Udbyder ikke 6. klasse Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 10 af 98 sider

11 Fraværsprocent klassetrin, gennemsnit pr. elev, med årsagsangivelse - året -: Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Damagerskolen 5,2% 2,8% 1,3% 9,3% 8,2% 7,8% Gersagerskolen ,4% 10,6% Hedelyskolen 2,6% 1,0% 1,1% 4,6% 7,7% 8,9% Holmeagerskolen 3,8% 1,0% 1,8% 6,6% 8,0% 2,3% Hundigeskolen 3,9% 3,2% 1,6% 8,7% 8,0% 8,2% Karlslunde 3,9% 2,3% 1,5% 7,6% 7,5% 6,9% Krogårdskolen 5,8% 1,5% 2,0% 9,4% 8,5% 8,2% Lundegårdskolen Mosedeskolen 4,4% 0,2% 1,2% 5,8% 5,7% 5,3% Strandskolen 4,9% 1,3% 1,8% 8,0% 6,6% 6,7% Tjørnelyskolen 4,2% 0,6% 0,8% 5,6% 8,7% 7,3% Tune 5,3% 1,7% 1,4% 8,4% 6,2% 7,8% Gennemsnit 4,4% 1,6% 1,5% 7,4% - - Gennemsnit 5,2% 1,5% 1,4% - 8,1% - Gennemsnit 4,4% 1,4% 1,4% - - 7,3% Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes 7,0% 5,5% 2,5% 15,0% - - Kirkemosegård 4,6% 5,4% 1,2% 11,2% 12,5% - Gennemsnit 5,8% 5,4% 1,9% 13,1% - - Gennemsnit 4,8% 5,8% 1,9% - 12,5% - Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 11 af 98 sider

12 Fraværsprocent klassetrin, gennemsnit pr. elev, med årsagsangivelse - året -: Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Damagerskolen Gersagerskolen Hedelyskolen 6,7% 1,2% 3,6% 11,5% 11,5% 20,0% Holmeagerskolen Hundigeskolen 2,0% 7,6% 1,1% 10,7% 14,8% 7,6% Karlslunde 2,3% 0,0% 1,5% 3,7% - - Krogårdskolen Lundegårdskolen Mosedeskolen ,2% Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Gennemsnit 3,7% 2,9% 2,0% 8,6% - - Gennemsnit 5,5% 3,3% 2,0% - 10,8% - Gennemsnit 4,4% 3,4% 1,4% - - 9,2% Årsag til fravær Sygdom Ulovligt fravær Lovligt fravær Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 12 af 98 sider

13 Antal lærere fordelt på køn opgjort i fuldtidsstillinger - pr. 8. juli : Antal lærere Procentdel mænd Procentdel kvinder Damagerskolen 63 33,3% 66,7% Gersagerskolen 33 30,3% 69,7% Hedelyskolen 62 35,5% 64,5% Holmeagerskolen 55 25,5% 74,5% Hundigeskolen 23 43,5% 56,5% Karlslunde 42 26,2% 73,8% Krogårdskolen 44 27,3% 72,7% Lundegårdskolen 16 18,8% 81,3% Mosedeskolen 48 31,3% 68,8% Strandskolen 53 20,8% 79,2% Tjørnelyskolen 45 35,6% 64,4% Tune 65 27,7% 72,3% /Gennemsnit ,6% 70,4% /Gennemsnit ,2% 68,8% /Gennemsnit ,0% 71,0% Antal lærere Procentdel mænd Procentdel kvinder Bugtskolen 14 14,3% 85,7% De Unges Hus Notgangen 7 57,1% 42,9% Familiehusenes 10 30,0% 70,0% Kirkemosegård 9 44,4% 55,6% /Gennemsnit 40 36,5% 63,5% /Gennemsnit 33 35,9% 64,1% /Gennemsnit Kilde: Side 13 af 98 sider

14 Alderssammensætningen af skolens lærere - pr. 8. juli : Damagerskolen 3,2% 17,5% 23,8% 27,0% 28,6% Gersagerskolen 0,0% 20,0% 25,0% 30,0% 25,0% Hedelyskolen 3,4% 31,0% 20,7% 19,0% 25,9% Holmeagerskolen * Hundigeskolen * Karlslunde 2,6% 23,7% 39,5% 18,4% 15,8% Krogårdskolen 4,8% 26,2% 35,7% 19,0% 14,3% Lundegårdskolen 0,0% 27,8% 16,7% 16,7% 38,9% Mosedeskolen 2,1% 29,2% 18,8% 8,3% 41,7% Strandskolen 7,5% 22,6% 17,0% 28,3% 24,5% Tjørnelyskolen 4,5% 27,3% 6,8% 6,8% 54,5% Tune 10,7% 33,9% 28,6% 8,9% 17,9% Gennemsnit 3,9% 25,9% 23,2% 18,2% 28,7% Gennemsnit 1,9% 27,8% 19,8% 25,4% 25,1% Gennemsnit 1,0% 29,0% 20,0% 27,0% 23,0% Bugtskolen * De Unges Hus Notgangen * Familiehusenes 0,0% 30,0% 40,0% 20,0% 10,0% Kirkemosegård 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% Gennemsnit 0,0% 31,7% 36,7% 26,7% 5,0% Gennemsnit 0,0% 38,2% 35,7% 23,6% 2,6% Gennemsnit * Data ikke tilgængelige via kilde. Kilde: Side 14 af 98 sider

15 Procentdel af skolens undervisning efter 3., 6. og 9. klassetrin der varetages af vikarer: Procentdel af skolen undervisning der varetages af vikarer 3. klassetrin 6. klassetrin 9. klassetrin Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Damagerskolen 0,0% 20,0% 0,0% 6,7% 8,7% 6,0% Gersagerskolen 25,0% 0,0% - 12,5% 0,0% 9,3% Hedelyskolen 7,0% 17,0% 4,0% 9,3% 9,8% 17,3% Holmeagerskolen 9,5% 11,7% 9,3% 10,2% 4,7% 11,3% Hundigeskolen - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Karlslunde 7,0% 15,0% 8,0% 10,0% 4,5% 6,2% Krogårdskolen 3,0% 31,0% 0,0% 11,3% 10,7% 7,7% Lundegårdskolen 0,0% - - 0,0% 0,0% 7,0% Mosedeskolen 2,0% 0,0% 2,0% 1,3% 3,0% 4,0% Strandskolen 8,8% 4,5% 4,4% 5,9% 5,5% 13,9% Tjørnelyskolen 0,0% 8,0% 3,0% 3,7% 4,3% 4,3% Tune 17,0% 0,0% 0,0% 5,7% 3,2% 6,0% Gennemsnit 7,2% 10,7% 3,1% 7,0% - - Gennemsnit 5,8% 6,1% 2,4% - 4,8% - Gennemsnit 9,2% 8,9% 5,2% - - 7,8% Procentdel af skolen undervisning der varetages af vikarer 3. klassetrin 6. klassetrin 9. klassetrin Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Bugtskolen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% - De Unges Hus Notgangen - - 0,0% 0,0% 0,0% - Familiehusenes 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - Kirkemosegård - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - Gennemsnit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - Gennemsnit 0,5% 0,3% 0,3% - 0,3% - Gennemsnit Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni Side 15 af 98 sider

16 Kommentar til anvendelse af vikarer: Damagerskolen Kommentar afgivet af skoleleder vedr. anvendelse af vikarer: Vi har brugt ikke uddannede vikarer i forbindelse med lærers sygdom, kurser, ekskutrsioner, hytteture/lejrskoler. / På 6.årgang har vi ansat lærere, som går på 4. årgang,hvor de mangler et fag inden de bliver færdiguddannede. Gersagerskolen - Hedelyskolen - Holmeagerskolen - Hundigeskolen Karlslunde Krogårdskolen vi har udelukkende elever fra klassetrin n har i forbindelse med årsplanlægningen ansat 2 ikke læreruddannede. I løbet af året er der derudover ansat 2 barselsvikarer, som ikke er uddannede lærere. / 2 af de 4 ikke uddannede lærere er lærerstuderende med liniefagsuddannelse i et eller fler af de fag, som der undervises i. Vi har været nødt til at lade uuddannede varetage hjemkundskab og sløjd på 6. klassetrin.dog har der på trods været kvalitet i undervisningen. Lundegårdskolen - Mosedeskolen - Strandskolen Forøgelsen på 9. klassetrin skyldes opsigelser fra overbygningslærere i okt - nov Tjørnelyskolen Tune Lærer fik nyt job midt i året. Kunne ikke få uddannet personale på det tidspunkt. På 3. klassetrin opsagde en lærer sin stilling som klasselærer den 1. marts. Da vi havde flere dygtige vikarer gående, valgte vi en af dem, som hendes afløser for resten af skoleåret. Og det er da også gået rigtig godt med ros fra såvel forældre som kollegaer og børnene var ligeledes rigtig glade for vikaren. Ved nærlæsning af procentsatsen har jeg ændret fra 33% til 17%. Jeg opdagede en logisk regnefejl. Kommentar afgivet af skoleleder vedr. anvendelse af vikarer: Bugtskolen - De Unges Hus Notgangen Vi anvender slet ikke vikarer Familiehusenes Vikarer bruges kun lejlighedsvis ved sygdom og andet fravær. Uuddannede vikarer underviser ikke, idet der altid vil være fastansat personale til stede i gruppen. Kirkemosegård to-læresystem i alle klasser på skolen Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni Side 16 af 98 sider

17 Lærerressourcer - totalopgørelse pr. skole: Lærernes arbejdstid - andel anvendt på undervisning Lærernes undervisningstid Lærernes arbejdstid fordelt på tidstyper Lærernes ikke undervisningstid Lærernes individueltid Lærernes ledelsestid Lærernes ferietid Damagerskolen 35,9% Gersagerskolen 38,7% Hedelyskolen 37,7% Holmeagerskolen 37,8% Hundigeskolen 34,8% Karlslunde 38,2% Krogårdskolen 40,4% Lundegårdskolen 35,5% Mosedeskolen 33,6% Strandskolen 35,7% Tjørnelyskolen 36,4% Tune 35,1% Gennemsnit 36,7% Gennemsnit 35,6% Gennemsnit 35,0% Lærernes arbejdstid - andel anvendt på undervisning Lærernes undervisningstid Lærernes arbejdstid fordelt på tidstyper Lærernes ikke undervisningstid Lærernes individueltid Lærernes ledelsestid Lærernes ferietid Bugtskolen De Unges Hus Notgangen 38,0% Familiehusenes 37,4% Kirkemosegård 38,4% Gennemsnit 37,9% Gennemsnit Gennemsnit Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 17 af 98 sider

18 Efter- og videreuddannelse Andel af skolens egne ressourcer der benyttes på efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere: Antal kursus undervisnings timer Antal kursus transport timer Timesats kr. Kursus undervisning Kursus afgift og transport i kr. kr. Samlet kursusudgift (undervisning + transport + afgift) kr. Antal lærere Udgift pr. lærer Udgift pr. lærer Udgift pr. lærer Damagerskolen Gersagerskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Hundigeskolen Karlslunde Krogårdskolen Lundegårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum Antal kursus undervisnings timer Antal kursus transport timer Timesats kr. Kursus undervisning Kursus afgift og transport i kr. kr. Samlet kursusudgift (undervisning + transport + afgift) kr. Antal lærere Udgift pr. lærer Udgift pr. lærer Udgift pr. lærer Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes Kirkemosegård Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni og Side 18 af 98 sider

19 Udgifter Udgiftsoversigt i priser: Udgiftsniveau pr. elev (normal, almindelig specialundervisning, specialklasse (20.1), modtagerklasse samt tosprogede) i skoleåret 08/09. Antal elever (Sept. ) Udmeldt budget / Andel af ledelse, konsulenter Rammebevilling Andel uden for rammen Gns. udgift pr. elev / Gns. udgift pr. elev / Gns. udgift pr. elev 2006/ Damagerskolen Gersagerskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Hundigeskolen Karlslunde Krogårdskolen Lundegårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Antal elever (Sept. ) Udmeldt budget / Andel af ledelse, konsulenter Rammebevilling Andel uden for rammen Gns. udgift pr. elev / Gns. udgift pr. elev / Gns. udgift pr. elev 2006/ Bugtskolen De Unges Hus Notgangen * Familiehusenes Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Tallene baserer sig på skoleåret, hvilket dækker to finansår og vil derfor indeholde en mindre difference i forhold til en opgørelse i regnskabstal for et finansår. * De Unges Hus Notgangen er en takstbelagt skole, og vores budget er ikke optaget på kommunens budget. Som en specialskole i Greve Kommune er vores økonomi derfor både forbundet med kommunens økonomi og adskilt fra den. I vores virksomhed indtjener vi et overhæng, som indbetales til kommunen for at dække betaling af de mangeartede servicefunktioner, som kommunen yder til os: administrative funktioner på kommunen, bygningsvedligeholdelse, PPR-funktion og meget mere. Kilde: Center for r Side 19 af 98 sider

20 Udgiftsoversigt for tosprogede elever i priser: Antal elever (Sept. ) Antal tosprogede elever (Sept. ) Toprogsressourcer iflg. ressourceark / Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev / Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev / Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2006/ Damagerskolen Gersagerskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Hundigeskolen Karlslunde Krogårdskolen Lundegårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Antal elever (Sept. ) Antal tosprogede elever (Sept. ) Toprogsressourcer iflg. ressourceark / Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev / Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev / Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2006/ Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Tallene baserer sig på skoleåret, hvilket dækker to finansår og vil derfor indeholde en mindre difference i forhold til en opgørelse i regnskabstal for et finansår. Kilde: Center for r Side 20 af 98 sider

21 Udgifter til lejrskole: Gennemsnitlig udgift til lejrskole pr. elev kroner, priser klasse klasse klasse Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Damagerskolen Gersagerskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Hundigeskolen Karlslunde Krogårdskolen Lundegårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnitlig udgift til lejrskole pr. elev kroner, priser klasse klasse klasse Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni Side 21 af 98 sider

22 IT ressourcer rnes IT ressourcer: Antal undervisningscomputere Antal elever pr undervisningscomputere* Antal computere under 5 år Procentdel af computere under 5 år Damagerskolen 155 3, % Gersagerskolen 128 2, % Hedelyskolen 224 2, % Holmeagerskolen 170 4, % Hundigeskolen 70 2, % Karlslunde 171 2, % Krogårdskolen 181 3, % Lundegårdskolen 92 2, % Mosedeskolen 196 3, % Strandskolen 195 3, % Tjørnelyskolen 152 3, % Tune 136 4, % Gennemsnit 156 3, % Gennemsnit 133 3, % Gennemsnit 112 4, % Antal undervisningscomputere Antal elever pr undervisningscomputere* Antal computere under 5 år Procentdel af computere under 5 år Bugtskolen 31 1, % De Unges Hus Notgangen 8 1, % Familiehusenes 6 3,0 0 0% Kirkemosegård 26 0, % Gennemsnit 18 1, % Gennemsnit 36 0, % Gennemsnit Kilde: Center for IT og Digitalisering Side 22 af 98 sider

23 Elever Elever som modtager specialpædagogisk bistand: Klassetrin Gns. Gns. Gns. Damagerskolen 5,0% 4,0% 6,0% 6,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% - 3,6% 4,0% 3,6% Gersagerskolen 5,0% 20,0% 15,0% 10,0% 15,0% 15,0% 10,0% ,9% 16,0% 12,6% Hedelyskolen 0,0% 32,0% 10,0% 7,0% 3,0% 5,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,5% 4,2% 0,8% Holmeagerskolen 6,0% 7,0% 8,0% 6,0% 6,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% - 4,3% 5,2% 4,0% Hundigeskolen ,0% 21,0% 17,0% 0,0% 17,0% 10,8% 23,0% Karlslunde 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,8% 0,3% 0,3% - 0,4% 8,4% 8,8% Krogårdskolen 0,0% 0,0% 1,3% 3,6% 3,4% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 3,4% 3,2% Lundegårdskolen 1,0% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0% ,9% 0,8% 14,2% Mosedeskolen 0,0% 2,0% 5,0% 15,0% 10,0% 5,0% 4,0% 7,0% 5,0% 0,0% 0,0% 4,8% 3,8% 2,8% Strandskolen 0,0% 6,8% 9,2% 8,6% 9,8% 8,3% 1,4% 3,8% 1,9% 0,0% - 5,0% 4,9% 5,6% Tjørnelyskolen 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 0,0% 5,0% 5,0% 4,0% - 2,3% 4,9% 9,6% Tune 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% - 0,9% 5,1% 5,5% Gennemsnit 1,5% 6,8% 5,5% 5,6% 5,1% 4,4% 2,6% 5,5% 3,7% 2,3% 0,0% 4,2% - - Gennemsnit 1,8% 10,4% 11,0% 9,2% 7,5% 8,4% 5,3% 3,3% 3,7% 1,6% 0,0% - 6,1% - Gennemsnit 2,3% 12,0% 10,7% 10,3% 10,4% 8,5% 6,4% 6,2% 5,4% 3,3% 0,0% - - 6,9% Klassetrin Gns. Gns. Gns. Bugtskolen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - De Unges Hus Notgangen ,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - Familiehusenes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 100,0% - Kirkemosegård ,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 71,4% - Gennemsnit 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - - Gennemsnit 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% - 93,9% - Gennemsnit Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni Side 23 af 98 sider

24 ns tosprogsprocent: Tosprogsprocent Damagerskolen 13,0% Gersagerskolen 63,0% Hedelyskolen 14,0% Holmeagerskolen 4,0% Hundigeskolen 63,0% Karlslunde 6,0% Krogårdskolen 18,0% Lundegårdskolen 0,0% Mosedeskolen 5,4% Strandskolen 0,6% Tjørnelyskolen 32,0% Tune 1,0% Gennemsnit * 13,3% Gennemsnit * 14,3% Gennemsnit * 14,1% Tosprogsprocent Bugtskolen 0,0% De Unges Hus Notgangen 25,0% Familiehusenes 8,0% Kirkemosegård 11,0% Gennemsnit * 8,1% Gennemsnit * 15,4% Gennemsnit * - * Gennemsnit er vægtet med antal elever fra side 4. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni Side 24 af 98 sider

25 Antal elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog: Ved at der tilknyttes en ekstra lærer i undervisningen? (på klasse-, årgangsniveau e.l. eller som holddannelse) Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for den almindelige undervisningstid? Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog i den almindelige undervisningstid? I hvilken grad organiseres undervisningen i dansk som andetsprog som en integreret del af den almindelige undervisning (en dimension i faget)? Damagerskolen I høj grad Gersagerskolen I nogen grad Hedelyskolen I høj grad Holmeagerskolen I nogen grad Hundigeskolen I høj grad Karlslunde I nogen grad Krogårdskolen I mindre grad Lundegårdskolen Slet ikke Mosedeskolen I mindre grad Strandskolen Slet ikke Tjørnelyskolen I nogen grad Tune I nogen grad Gennemsnit Gennemsnit Ved at der tilknyttes en ekstra lærer i undervisningen? (på klasse-, årgangsniveau e.l. eller som holddannelse) Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for den almindelige undervisningstid? Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog i den almindelige undervisningstid? I hvilken grad organiseres undervisningen i dansk som andetsprog som en integreret del af den almindelige undervisning (en dimension i faget)? Bugtskolen Slet ikke De Unges Hus Notgangen I høj grad Familiehusenes I høj grad Kirkemosegård Slet ikke Gennemsnit Gennemsnit Note: Der blev ikke foretaget en opgørelse i Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni Side 25 af 98 sider

26 Elevtotaler : Årsværk med bhklsledere* elever med bhklselever* Elev lærer ratio med bhklasse* antal elever Damagerskolen 57, ,6 589 Gersagerskolen 38, ,6 279 Hedelyskolen 54, ,8 627 Holmeagerskolen 49, ,3 689 Hundigeskolen 20, ,8 137 Karlslunde 34, ,5 436 Krogårdskolen 50, ,3 669 Lundegårdskolen 14, ,0 215 Mosedeskolen 43, ,0 699 Strandskolen 51, ,9 684 Tjørnelyskolen 43, ,5 513 Tune 43, ,0 567 Gennemsnit 41, ,8 509 Gennemsnit 38, ,7 474 Gennemsnit 41, ,1 482 Årsværk med bhklsledere* elever med bhklselever* Elev lærer ratio med bhklasse* antal elever Bugtskolen De Unges Hus Notgangen Familiehusenes Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit *I disse tal indgår ikke specialklasseelever og/eller specialklasseundervisning Kilde: UNI-C statistik & Analyse, juni Side 26 af 98 sider

27 ns principper I det følgende behandles hvorvidt skolen har udarbejdet principper for forskellige områder. For at kunne svare Ja til hvorvidt APV og principper er offentlige tilgængelige gælder det, at det skulle være tilgængeligt på skolens hjemmeside senest den Trivsel af personalets arbejdsmiljø, Arbejds Plads Vurdering (APV): Har skolen foretaget en APV? Årstal for gennemførsel af APV Er APV'en gjort offentlig tilgængelig Damagerskolen Ja Ja Gersagerskolen Ja Nej Hedelyskolen Ja Nej Holmeagerskolen Nej - - Hundigeskolen Ja Nej Karlslunde Ja Ja Krogårdskolen Ja Ja Lundegårdskolen Ja Ja Mosedeskolen Ja Ja Strandskolen Ja Nej Tjørnelyskolen Ja Nej Tune Ja Ja Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i 92% - 55% 100% - 77% 100% - 54% Har skolen foretaget en APV? Årstal for gennemførsel af APV Er APV'en gjort offentlig tilgængelig Bugtskolen Ja Ja De Unges Hus Notgangen Nej - - Familiehusenes Ja Ja Kirkemosegård Ja Nej Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni. 75% - 67% 75% - 33% Side 27 af 98 sider

28 ns principper - undervisning i dansk som andetsprog og pædagogiske processer: Undervisning i dansk som andetsprog Har skolen principper for undervisning i dansk som andetsprog Er principperne for undervisning i dansk som andetsprog gjort offentlig tilgængelige Principper for pædagogiske processer og udvikling Har skolen principper for pædagogiske processer og udvikling Er principperne for pædagogiske processer og uvikling gjort offentlig tilgængelige Damagerskolen Ja Nej Ja Ja Gersagerskolen Ja Nej Ja Ja Hedelyskolen Ja Ja Ja Ja Holmeagerskolen Nej - Ja Ja Hundigeskolen Nej - Ja Ja Karlslunde Nej - Ja Ja Krogårdskolen Ja Ja Ja Ja Lundegårdskolen Nej - Nej - Mosedeskolen Nej - Ja Ja Strandskolen Nej - Ja Ja Tjørnelyskolen Ja Nej Ja Nej Tune Nej - Ja Ja Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i 42% 40% 92% 91% 46% 50% 92% 100% 31% 50% 92% 92% Undervisning i dansk som andetsprog Har skolen principper for undervisning i dansk som andetsprog Er principperne for undervisning i dansk som andetsprog gjort offentlig tilgængelige Principper for pædagogiske processer og udvikling Har skolen principper for pædagogiske processer og udvikling Er principperne for pædagogiske processer og uvikling gjort offentlig tilgængelige Bugtskolen Nej - Nej - De Unges Hus Notgangen Nej - Ja Ja Familiehusenes Ja Ja Ja Ja Kirkemosegård Nej - Ja Ja Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni. 25% 100% 75% 100% 0% - 100% 75% Side 28 af 98 sider

29 ns principper - forældresamarbejde og elevernes inddragelse i undervisningen: Har skolen principper for forældresamarbejdet Forældresamarbejdet Er principperne for forældresamarbejdet gjort offentlig tilgængelige Elevernes inddragelse i undervisningen Har skolen principper for elevernes inddragelse i undervisningen Er principperne for elevernes inddragelse i undervisningen gjort offentlig tilgængelige Damagerskolen Ja Ja Ja Ja Gersagerskolen Ja Ja Nej - Hedelyskolen Ja Ja Ja Ja Holmeagerskolen Ja Ja Ja Ja Hundigeskolen Ja Ja Nej - Karlslunde Ja Ja Ja Ja Krogårdskolen Ja Ja Ja Ja Lundegårdskolen Ja Ja Ja Ja Mosedeskolen Ja Ja Ja Nej Strandskolen Ja Ja Ja Ja Tjørnelyskolen Ja Ja Nej - Tune Ja Ja Ja Ja Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i 100% 100% 75% 89% 100% 100% 69% 89% 100% 93% 54% 86% Har skolen principper for forældresamarbejdet Forældresamarbejdet Er principperne for forældresamarbejdet gjort offentlig tilgængelige Elevernes inddragelse i undervisningen Har skolen principper for elevernes inddragelse i undervisningen Er principperne for elevernes inddragelse i undervisningen gjort offentlig tilgængelige Bugtskolen Ja Nej Nej - De Unges Hus Notgangen Ja Ja Ja Ja Familiehusenes Ja Ja Ja Ja Kirkemosegård Ja Ja Ja Ja Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni. 100% 75% 75% 100% 100% 75% 75% 67% Side 29 af 98 sider

30 ns principper - specialpædagogisk bistand og evalueringsindsats: Specialpædagogisk bistand Har skolen principper for specialpædagogisk bistand Er principperne for specialpædagogisk bistand gjort offentlig tilgængelige Har skolen principper for evalueringsindsats Evalueringsindsats Er principperne for evalueringsindsats gjort offentlig tilgængelige Har skolen udarbejdet retningsliner for årsplaners indhold vedrørende evaluering? Damagerskolen Ja Ja Ja Ja Nej Gersagerskolen Ja Nej Ja Nej Nej Hedelyskolen Ja Nej Ja Ja Ja Holmeagerskolen Ja Nej Nej - Nej Hundigeskolen Nej - Ja Nej Ja Karlslunde Ja Ja Nej - Ja Krogårdskolen Ja Ja Ja Ja Ja Lundegårdskolen Ja Nej Ja Ja Nej Mosedeskolen Ja Ja Nej - Ja Strandskolen Ja Ja Ja Ja Ja Tjørnelyskolen Ja Nej Nej - Ja Tune Ja Ja Ja Ja Nej Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i 92% 55% 67% 75% 58% 92% 75% 85% 82% 69% 85% 55% 69% 67% 54% Specialpædagogisk bistand Har skolen principper for specialpædagogisk bistand Er principperne for specialpædagogisk bistand gjort offentlig tilgængelige Har skolen principper for evalueringsindsats Evalueringsindsats Er principperne for evalueringsindsats gjort offentlig tilgængelige Har skolen udarbejdet retningsliner for årsplaners indhold vedrørende evaluering? Bugtskolen Ja Nej Ja Nej Nej De Unges Hus Notgangen Nej - Ja Ja Ja Familiehusenes Ja Ja Ja Ja Ja Kirkemosegård Ja Ja Ja Ja Ja Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni. 75% 67% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 100% Side 30 af 98 sider

31 Evaluering af elevernes faglige udvikling: I hvilken grad anvendes følgende redskaber, som grundlag for evaluering af elevernes faglige udvikling? Test Systematiske iagttagelser/ registreringsark Logbog Elevsamtale/ elev konference Portfolio Andet Gns. Gns. Gns. Damagerskolen ,5 3,5 2,7 Gersagerskolen ,8 3,2 3,5 Hedelyskolen ,3 3,2 3,3 Holmeagerskolen ,7 3,2 3,2 Hundigeskolen ,8 3,0 2,5 Karlslunde ,3 3,3 3,3 Krogårdskolen ,5 3,5 3,0 Lundegårdskolen ,0 3,0 3,0 Mosedeskolen ,8 3,3 3,7 Strandskolen ,3 2,8 2,5 Tjørnelyskolen ,0 3,0 2,8 Tune ,2 3,5 3,2 Gennemsnit 3,4 3,3 2,8 3,9 2,8 2,4 3,1 - - Gennemsnit 3,6 3,1 2,8 3,8 2,8 2,8-3,2 - Gennemsnit 3,7 2,8 2,5 3,8 2,8 2, ,0 I hvilken grad anvendes følgende redskaber, som grundlag for evaluering af elevernes faglige udvikling? Test Systematiske iagttagelser/ registreringsark Logbog Elevsamtale/ elev konference Portfolio Andet Gns. Gns. Gns. Bugtskolen ,5 3,0 - De Unges Hus Notgangen ,0 2,7 - Familiehusenes ,3 3,0 - Kirkemosegård ,8 2,7 - Gennemsnit 2,8 2,5 2,0 3,3 2,0 3,5 2,7 - - Gennemsnit 2,5 2,8 2,8 3,8 2,3 3,0-2,8 - Gennemsnit Forklaring: 4 = I høj grad, 3 = I nogen grad, 2 = I mindre grad, 1 = Slet ikke. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni Side 31 af 98 sider

32 Elevplaner Elevplaner: Har skolen udarbejdet principper for arbejdet med og udformning af elevplaner? Er principperne gjort offentligt tilgængelige? Hvor stor en procentdel af eleverne er der udarbejdet elevplaner for? Damagerskolen Ja Ja 100% Gersagerskolen Ja Nej 95% Hedelyskolen Ja Ja 100% Holmeagerskolen Ja Nej 90% Hundigeskolen Ja Nej 98% Karlslunde Ja Nej 91% Krogårdskolen Ja Ja 100% Lundegårdskolen Ja Ja 100% Mosedeskolen Nej - 100% Strandskolen Ja Ja 100% Tjørnelyskolen Ja Ja 98% Tune Ja Ja 100% Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i 92% 64% 98% 100% 46% 100% 77% 40% 97% Har skolen udarbejdet principper for arbejdet med og udformning af elevplaner? Er principperne gjort offentligt tilgængelige? Hvor stor en procentdel af eleverne er der udarbejdet elevplaner for? Bugtskolen Ja Nej 100% De Unges Hus Notgangen Ja Nej 100% Familiehusenes Ja Ja 100% Kirkemosegård Ja Ja 100% Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni. 100% 50% 100% 75% 67% 97% Side 32 af 98 sider

33 Vejledere Antal uddannede kvalitetsvejledere, læsevejledere og AKT-vejledere ansat i skoleåret /09: Antal vejledere pr. skole Har skolen en funktionsbeskrivelse for hvordan vejlederen skal bruges? Læsevejledere AKT-vejledere Læsevejledere Kvalitetsvejledere Matematikvejledere Kvalitetsvejledere Matematikvejledere AKT-vejledere Damagerskolen Ja Ja Ja Ja Gersagerskolen Ja Ja Nej Ja Hedelyskolen Ja Ja Nej Ja Holmeagerskolen Nej Ja Nej Ja Hundigeskolen Nej Ja Nej Ja Karlslunde Ja Ja Nej Ja Krogårdskolen Ja Ja Ja Ja Lundegårdskolen Ja Ja Nej Ja Mosedeskolen Ja Ja Ja Ja Strandskolen Ja Ja Ja Ja Tjørnelyskolen Nej Ja Nej Ja Tune Ja Ja Ja Ja Gennemsnit / Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Gennemsnit / Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Gennemsnit / Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i 1,8 1,7 0,8 2,6 75% 100% 42% 100% 2,0 1,4 0,9 2,3 77% 92% 46% 92% 1,2 1,5-1,8 77% 85% - 92% Antal vejledere pr. skole Har skolen en funktionsbeskrivelse for hvordan vejlederen skal bruges? Læsevejledere AKT-vejledere Læsevejledere Kvalitetsvejledere Matematikvejledere Kvalitetsvejledere Matematikvejledere AKT-vejledere Bugtskolen Nej Nej Nej Nej De Unges Hus Notgangen Nej Nej Nej Nej Familiehusenes Nej Ja Ja Nej Kirkemosegård Nej Ja Ja Nej Gennemsnit / Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Gennemsnit / Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Gennemsnit / Benchmark - procentdel af kommunens skoler = JA i Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder april-juni. 0,3 0,8 0,8 0,3 0% 50% 50% 0% 0,3 0,8 0,0 0,3 0% 25% 0% 0% Side 33 af 98 sider

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Datamateriale Kvalitetsrapport for Greve kommune

Datamateriale Kvalitetsrapport for Greve kommune Datamateriale Kvalitetsrapport for Greve kommune 2006-2007 Datamaterialet er indsamlet juni-august 2007. Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole. 4 Elev-lærer ratio.. 4 Antal

Læs mere

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune?

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Strategi, samarbejde og erfaringer fra en kommunal konsulent Vinie Hansen, pædagogisk og administrativ konsulent i Greve Kommune siden 2001 Folkeskolelærer siden

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport for Greve Kommune

Kvalitetsrapport for Greve Kommune Kvalitetsrapport for Greve Kommune 2006-2007 September 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Baggrund... 3 Baggrund... 4 Tidsplan... 5 Læsevejledning...6 Fokusområder fra skoleåret

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

0 kl. 3 1 kl. 2 2 kl. 2 3 kl. 2 4 kl. 2 5 kl. 2 6 kl. 2 7 kl. 2 8 kl. 2 9 kl. 2 10 kl. 0

0 kl. 3 1 kl. 2 2 kl. 2 3 kl. 2 4 kl. 2 5 kl. 2 6 kl. 2 7 kl. 2 8 kl. 2 9 kl. 2 10 kl. 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Frisholm Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 0

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 I Faxe Kommune arbejder vi med - afprøvning af nye ideer... 5 Handleplaner kommende år evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærerstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes undervisningstid

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Greve Kommune skolevæsen

Kvalitetsrapport. Greve Kommune skolevæsen Kvalitetsrapport Greve Kommune skolevæsen 2010-2011 Oktober 2011 Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 De globale krav 4 Rejseholdets anbefalinger i korte træk 4 Hvordan matcher Greve Kommune anbefalingerne?

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Nim Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Personaletal...5... Budget 2008...5 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse...5...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

UNI C Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014

UNI C Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 UNI C Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Grauballe Skole. 0 kl. 1 1 kl. 1 2 kl. 1 3 kl. 1 4 kl. 1 5 kl. 1 6 kl. 1 7 kl. 1 8 kl. 0 9 kl kl. 0

Grauballe Skole. 0 kl. 1 1 kl. 1 2 kl. 1 3 kl. 1 4 kl. 1 5 kl. 1 6 kl. 1 7 kl. 1 8 kl. 0 9 kl kl. 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2008 Spørgeskema (Rammebetingelser) Skolestruktur Skole: Grauballe Skole Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016 1. november 216 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau NOTAT Udviklingen af folkeskolens serviceniveau 31. maj 2011 Danmarks Lærerforening har i perioden 17. 30. maj gennemført en undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau fra skoleåret 2010/2011

Læs mere

Arenaskolen Køkken - 13-14. Arenaskolen Håndarbejde - 13-14. Arenaskolen Sløjd - 13-14. Arenaskolen Musik - 13-14. Arenaskolen Kantine - 13-14

Arenaskolen Køkken - 13-14. Arenaskolen Håndarbejde - 13-14. Arenaskolen Sløjd - 13-14. Arenaskolen Musik - 13-14. Arenaskolen Kantine - 13-14 Arenaskolen Køkken - 13-14 16.00-17.00 Ungdomsskolen 17.00-18.00 Ungdomsskolen 18.00-22.00 Ungdomsskolen Ungdomsskolen Arenaskolen Håndarbejde - 13-14 18.00-22.00 Ungdomsskolen Ungdomsskolen Arenaskolen

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017 1. november 217 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Side af 58 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Præsentation af UUV: Organisering Samarbejdspartnere Vejledningsopgaver i grundskolen Generelt om vejledning Tiltag for

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Guldborgsund kommunes skolevæsen

Guldborgsund kommunes skolevæsen SAKSKØBING SKOLE 8. OKTOBER 2007 Guldborgsund kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2007 del 1. Skole: Sakskøbing Skole Skoleåret 2006/07 danner grundlag for rapporten. 1. Klassetrin og Spor Antal normalklasser

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

VEJLEDNING. GRUNDSKOLEINDBERETNING 2018 Folkeskoler Trio

VEJLEDNING. GRUNDSKOLEINDBERETNING 2018 Folkeskoler Trio VEJLEDNING GRUNDSKOLEINDBERETNING 2018 Folkeskoler Trio Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2018 vha. Trio version 2.14. STIL har fastsat opgørelsesdatoen til 5. september 2018. Det

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring Hvilke

Læs mere