Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, tlf Ivan Leth, formand for AMU i Hjørring Kommune, deltager i punkt 1. Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V) Carsten Sørensen (DF)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering - Hjørring Kommunes investeringsstrategi for rehabiliteringsindsats Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Udarbejdelse af politik til intensiveret kontaktforløb Kvotefordeling på integrationsområdet Analyse på efterlønsområdet Orientering - Pilotprojekt med 3F omkring samtaler med a-kasserne Orientering - Virksomhedsrettede initiativer, februar Orientering - Statistik Eventuelt...18 Underskrifter: Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 2 af 19

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Hjørring Kommunes investeringsstrategi.pdf /15 Åben Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune /15 Åben Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-idanmark.pdf /15 Åben Politik til intensiveret kontaktforløb med flere samtaler og fællessamtaler med a-kassen /15 Åben Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i Bilag til borgmesterbrev - finansiering af integrationsområdet /15 Åben Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i Foreløbige kommunekvoter /15 Åben Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i /15 Åben Analyse på efterlønsområdet. Bilag til mødet i AMU februar pdf /15 Åben Statistik AMU. Februar 2015.pdf Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 3 af 19

4 1. Orientering - Hjørring Kommunes investeringsstrategi for rehabiliteringsindsats Sagsfremstilling Hjørring Kommune har lavet en strategi for en udvidet rehabiliteringsindsats. Strategien præsenterer de overordnede linjer i forslagene til forbedringer af driften og strategien bag investeringerne. Fokus er på sammenhængen mellem de omstillinger, der sker i driften og intentionerne i investeringsstrategien. Redskaberne til at opnå det økonomiske rationale er en investering i en udvidet rehabiliteringsindsats mod at opnå en økonomisk besparelse som følge af en forkortet periode på offentlig forsørgelse Åben sag Sagsnr: 15/4471 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Investeringen har overordnet to mål: at forebygge og nedbringe den tid, hvor ledige og sygemeldte modtager kontanthjælp og sygedagpenge at sikre, at de ledige og sygemeldte bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, så den fremtidige arbejdsstyrke øges. Det er aftalt med Ivan Leth, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, at han deltager i Frederikshavn Kommunes Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 9. februar Ivan Leth har et oplæg af en ½ times varighed, hvor han fortæller om kommunens investerings og indsatsstrategi for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder hvilke borgere der investeres i? Hvordan investeres der? Hvad er tidshorisonten for investeringen? Hvad er afkastet? Hvordan følges der op på, at indsatserne lykkes? Hvilke indsatser satses der på? Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Bilag Hjørring Kommunes investeringsstrategi.pdf (dok.nr.17260/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 4 af 19

5 2. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Åben sag Sagsnr: 15/1563 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ SOU/SUU/ØU/BR Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune. Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. De grundlæggende principper for politikken er baseret på: Jobskabelse og vækstmuligheder Synlighed og rummelighed Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes: Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder Målrettet rådgivning til offentligt ansatte Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk Etablering af mentorordning Én indgang til kommune Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 5 af 19

6 Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og udvalgs mødedatoer. Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende: Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar Handicaprådet - den 23. februar Socialudvalget - den 4. marts Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts Teknisk Udvalg - den 9. marts Sundhedsudvalget - den 10. marts Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts Distriktsudvalget - den 17. marts Økonomiudvalget den 18. marts Ældrerådet - den 30. marts Integrationsrådet - den 31. marts Byrådet - den 29. april Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at politikken Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune drøftes med henblik på godkendelse. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Bilag Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune (dok.nr.7479/15) Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 6 af 19

7 3. Udarbejdelse af politik til intensiveret kontaktforløb Sagsfremstilling Som følge af 16 a og 16 b i Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) tilbydes de ledige et intensiveret kontaktforløb i a- kassen og jobcentret. Åben sag Sagsnr: 15/4548 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Det betyder, at der skal afholdes flere samtaler med de ledige, og at nogle af samtalerne skal afholdes i fællesskab med jobcentret og a-kassen. Det intensiverede kontaktforløb træder i kraft den 1. juli 2015, dog med enkelte undtagelser, som først træder i kraft 1. juli Center for Arbejdsmarked har udarbejdet et kort udkast til en politik på området. Udkastet er vedlagt i bilag. Essensen af denne politik er: Kvalitet i samtalerne i jobcentret. Samtalerne skal være meningsfulde og retningsgivende i forhold til de lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Understøtte, at de ledige tager ansvar for deres egen situation. Dem, der kan selv, skal selv. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet er individuel og findes i tæt dialog med den enkelte ledige. Fokus på opkvalificering. Flere ufaglærte skal tage en faglært uddannelse eller deltage i anden jobrettet opkvalificering. Udbygning af eksterne samarbejdsrelationer. Afvikling af kampagner på tværs af kommunegrænser og udbygning af samarbejdet med a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til politik til et intensiveret kontaktforløb drøftes med henblik på fastlægning af en politik på området. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Bilag Politik til intensiveret kontaktforløb med flere samtaler og fællessamtaler med a- kassen (dok.nr.20559/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 7 af 19

8 4. Kvotefordeling på integrationsområdet Sagsfremstilling Kommunerne har de seneste år haft til opgave at integrere langt flere flygtning end tidligere bl.a. på grund af borgerkrigen i Syrien. Også i 2015 står kommunerne over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte end tidligere antaget. Åben sag Sagsnr: 15/4481 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU Derfor har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) drøftet rammerne for kommunernes integrationsindsats. En integrationsindsats, som først og fremmest løses i kommunerne som en integreret del af den ordinære indsats på bl.a. uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Der er enighed om, at den ekstraordinære situation kan skabe særlige økonomiske udfordringer for kommunernes arbejde med at modtage og boligplacere nye borgere i Der er bl.a. ekstraordinære udgifter forbundet med boligplacering af de mange flygtninge (bl.a. til at finde egnede boliger, til indretning og eventuelt opbygning af midlertidig indkvartering). Normalt er det Kommune Kontaktråd (KKR) der indgår aftale om fordelingen af flygtninge mellem kommunerne inden for regionen. På grund af stigningen de seneste år, er der enighed mellem regeringen og KL om at suspendere ordningen i I stedet tildeles kommunerne direkte en kvote af Udlændingestyrelsen. I 2015 var den oprindelige kvote på 83 flygtninge (landsplan 4.000), men denne er blevet opnormeret til 204 (landsplan ). I 2014 modtog kommunen 143. Samlet set er forventningen, at kommunerne skal modtage og boligplacere flygtninge i Regeringen og KL ønsker dog at tilskynde kommunerne til at modtage flere flygtningen end den beregnede kvote. Kommuner som vælger at modtagere et større antal, kan se frem til en ekstraordinær økonomisk kompensation. Integreringen af flygtningen under integrationsprogrammet i Frederikshavn Kommune, har på trods af stigningen i antallet samlet set forløbet tilfredsstillende. Når en flygtning under Integrationsprogrammet bliver visiteret til kommunen, påbegyndes et kontaktforløb samtidigt med, at personen eller familien boligplaceres. Boligplaceringen sker i Frederikshavn, Skagen, Sæby osv. med henblik på at sikre en demografisk spredning og undgå ghettodannelse, så flygtningen kommer så tæt på en normal dansk hverdag som muligt. Herefter påbegynder flygtningene danskuddannelse hos AOF Nord i Frederikshavn. I takt med at de erhverver sproglige kompetencer, påbegyndes sideløbende et forløb i Projektafdelingen. Her deltager de f.eks. i Godt i gang, som er et undervisningsforløb med fokus på samfundsfag og det danske arbejdsmarked, eller de deltager i et værkstedforløb med henblik på at afklare faglige kompetencer. Der er dog også mulighed for at deltage i virksomhedspraktik på vejen hen mod beskæftigelse. Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 8 af 19

9 Kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer og kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne kompenseres for deres nettoudgifter under ét. Herudover bidrager det generelle udligningssystem og den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere til, at kommuner, der har et højt udgiftsniveau, tilgodeses ved omfordeling mellem kommunerne. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de samlede nettoudgifter. Men på grund af den kraftige stigning i antallet af flygtninge de seneste år, er der i 2015 afsat ekstra ressourcer til integrationsindsatsen. De ekstra ressourcer udmøntes som et investeringstilskud og et ekstraordinært integrationstilskud. Samlet set udmøntes der 325 mio. kr. ekstra i Investeringstilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den oprindelige udmeldte kvote, som for Frederikshavn Kommune var på 83. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation. Modtager Frederikshavn Kommune hele kvoten på 204 flygtninge udbetales et ekstra økonomisk tillæg på ca. 1,9 mio. kr. Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april Frederikshavn Kommunes kvote var i 2014 på 143 flygtninge mens der var 51 personer som blev familiesammenført. I 2015 er kvoten indtil videre på 204, hvilket betyder, i alt 398 personer indgår i beregningen. Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen kr. pr. flygtning. For Frederikshavn Kommune svarer beløbet til ca. 3,2 mio. kr. Samlet set forventes en merindtægt på integrationsområdet på i alt 5,1 mio. kr. med henblik på at kvalificere indsatsen yderligere. Der er dog mulighed for at kommunen kan modtage flere flygtninge end kvoten. For hver ekstra flygtning kan der påregnes yderligere en indtægt på i alt kr. Hvis kommunen f.eks. ønsker at modtage yderligere 20 flygtninge øges den samlede indtægten med ca kr. Den samlede indtægt kan dog blive højere, da der ikke er taget højde for tallet af familiesammenførte, som først kendes ved årets udgang. Det er Center for Arbejdsmarkeds vurdering, at der er mulighed for at integrere flere end det antal, vi har fået kvote udmeldt. Det skal ses i sammenhæng med, at integrationsindsatsen er under omstrukturering, hvor der fremadrettet vil være et større virksomhedsrettet perspektiv med f.eks. virksomhedspraktikker som supplement til forløbene i Projekt Afdelingen. Samtidig skal det bemærkes at Frederikshavn Kommuner, er en af de kommuner, som er gode til at integrere flygtninge. I 1. kvartal 2014 var selvforsørgelsesgraden for flygtninge der deltog i aktivering på 10 % mens landsgennemsnittet var på 8 % og for Brønderslev og Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 9 af 19

10 Hjørring Kommuner på henholdsvis 9 % og 4 %. Ses der alene på virksomhedspraktik, var selvforsørgelsesgraden på hele 16 %. Resultaterne viser, at effekten af integrationsindsatsen er positiv og at mange flygtninge, er blevet et aktiv på arbejdsmarked i Frederikshavn. Et arbejdsmarked hvor der de kommende år vil blive mangel på arbejdskraft specielt indenfor vækst sporerne, hvormed flygtningene udgør en vigtig arbejdskraftreserve. Såfremt kommunen ønsker at modtage flere flygtninge end kvoten, skal det oplyses til KL inden 1. marts Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender den udmeldte kvote. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Jytte Høyrup og Helle Madsen forlod mødet kl Bilag Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i Bilag til borgmesterbrev - finansiering af integrationsområdet. (dok.nr.17360/15) Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i Foreløbige kommunekvoter (dok.nr.17358/15) Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015 (dok.nr.17357/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 10 af 19

11 5. Analyse på efterlønsområdet Sagsfremstilling I 2011 vedtog folketinget en reform af efterlønsordningen. Den betyder, at efterlønsalderen gradvis forhøjes for alle født efter Indfasningen sker frem til 2023, hvorefter personer med et efterlønsbevis tidligst kan gå på efterløn som 64- årig. Derudover bliver efterlønsperioden gradvist forkortet fra 5 til 3 år, ligesom fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger bliver skærpet. Det betyder, at det økonomiske incitament til at indbetale til efterlønsordningen reduceres. Åben sag Sagsnr: 13/12754 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU/LBR Siden 2004 har der i Frederikshavn Kommune samlet set været et fald i antallet af personer på efterløn. I 2004 var der ca efterlønsmodtagere, mens der i 2013 var ca svarende til et fald på 43 %. Frem mod 2020 forventes et yderligere fald på ca personer hvilket betyder, at der vil være ca personer på efterløn i Ses der på tilgangen til efterløn, har denne været aftagende i perioden 2006 til og med 2010, hvorefter udviklingen har været stabil. Ca. 400 personer påbegynder et forløb med efterløn hvert år i Frederikshavn Kommune. Tilgangen skal dog ses i sammenhæng med afgangen til folkepension (og dødsfald). Afgangen har siden 2007 været på ca. 600 personer frem til og med Herefter knækker kurven, så der i 2013 var en afgang på ca. 500 personer. Meget tyder dog på, at afgangen vil stagnere omkring 400 årligt efter 2015, hvilket skal ses i sammenhæng med, at tilgangen i perioden 2011 og frem har været på de overfornævnte 400. (Disse begynder at overgå til folkepension efter 2015). Ses der på den demografiske sammensætning, viser en befolkningsfremskrivning, at antallet af borgere i alderen år vil stige med ca. 100 personer frem mod Det betyder, at befolkningen bliver ældre, og at målgruppen for personer i efterlønsalderen vil stige svagt. Det er dog vurderingen, at det ikke vil påvirke tilgang til efterløn. Økonomiske beregninger viser, at mange forventes at udskyde efterlønsalderen, eller vælger ikke at gøre brug af efterlønsbeviset, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der er et økonomisk incitament til at blive på arbejdsmarkedet. Den samlede vurdering er, at antallet af personer som vil overgå til efterløn vil være på ca. 400 personer om året frem mod Dette skal ses i sammenhæng med, at 500 personer om året forventes at overgå til folkepension, hvilket betyder, at det samlede antal reduceres til omkring i I alt forventes lønmodtagere at overgå til efterløn i perioden 2015 til og med I 2013 påbegyndte 419 personer et forløb på efterløn. Heraf var 85 personer - svarende til ca. 25 % -medlemmer af 3F a-kasse. Herefter følger HK med 57, FOA med 52 og Dansk Metal med 38. Tilgangen til efterløn er dermed størst inden for det private arbejdsmarked med vægt på bygge/anlæg og industriproduktion inden for metalfagene. Det forventes, at en lignende tilgang fordelt på a-kasser kan Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 11 af 19

12 forventes frem mod Med henblik på at kvalificere de kommende års afgang til efterløn yderligere, vil CAM sammen med Erhvervshus Nord tage kontakt til en række virksomheder med henblik på at vurdere den fremadrettede efterspørgsel på kompetencer. Ses der på befolkningsfremskrivningen for personer i alderen år frem mod 2020, tyder meget på, at det nuværende antal på ca borgere vil fastholdes men med en svag tendens til et fald. Målgruppen er interessant, da det er denne, som hovedsagelig er under uddannelse og dermed udgør den primære arbejdskraftreserve til fremtiden. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen for lønmodtagere bosat i Frederikshavn Kommune har ligget på et stabilt niveau på omkring personer siden Med en forventet afgang til efterløn på ca personer frem mod 2020, er der risiko for, at der kan opstå flaksehalse for virksomheder i rekrutteringsprocessen, da afgangen til efterløn ikke modsvares af en stigning i antallet af unge mellem år. Denne udvikling kan dog imødekommes ved at reducere ledigheden, øge ind pendlingen fra nabokommuner, skabe flere arbejdspladser på det rummelige arbejdsmarked og ved en aktiv bosætningspolitik. Særligt på pendlingsområdet er der de senere år sket en positiv udvikling. Ses der på personer, som pendler til en arbejdsplads i Frederikshavn Kommune med en afstand på over 30 km. fra bopælen, har der fundet en stigning sted siden Stigningen er markant, især for personer som pendler mere end 50 km. til en arbejdsplads i Frederikshavn Kommune. Fra ca i 2006, til ca i 2010, en stigning på 700 personer. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes idet samarbejdet med Erhvervshus Nord fortsættes. Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen. Bilag Analyse på efterlønsområdet. Bilag til mødet i AMU februar pdf (dok.nr.14946/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 12 af 19

13 6. Orientering - Pilotprojekt med 3F omkring samtaler med a-kasserne Sagsfremstilling Som følge af 16 a og 16 b i Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) tilbydes de ledige et intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcentret. Åben sag Sagsnr: 15/3648 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Det betyder, at der skal afholdes flere samtaler med de ledige, og at nogle af samtalerne skal afholdes i fællesskab med jobcentret og a-kassen. Formålet er at sikre, at de lediges kontakt med beskæftigelsessystemet bliver koordineret og sammenhængende, og at der bliver gjort bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes kompetencer. Kontaktforløbets opbygning Det intensivererede kontaktforløb iværksættes i de første seks måneder af ledighedsforløbet. Jobcentret får ansvar for afholdelse af seks samtaler i de første seks måneder. Det er fire yderligere samtaler sammenlignet med i dag. Det intensiverede kontaktforløb kan skitseres således: Måned ½ Jobcenter Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale A-kasse A-kasse CVsamtale Rådighedssamtale Rådighedssamtale Fælles samtaler med a-kassen A-kassen deltager i følgende samtaler i jobcentret: Den første samtale, hvis a-kassen ud fra en helhedsvurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcentret eller personen anmoder herom. I perioden 1. juli 2015 til 1. juli 2016 deltager a-kassen ikke i den første samtale. En samtale, der tidligst afholdes, når personen har været ledig i sammenlagt i fire måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt seks måneder. En samtale, der afholdes senest efter 16 måneders ledighed. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 13 af 19

14 I praksis kræver de fælles samtaler med a-kassen et større koordineringsarbejde, og jobcentret og a-kassen skal finde en fælles form for gennemførelsen af dem. De fælles samtaler skal være iværksat senest den 1. juli Pilotprojektet Jobcenter Frederikshavn og 3F ønsker at være på forkant og at gøre sig nogle erfaringer med fælles samtaler, inden loven træder i kraft, og de har derfor igangsat et pilotprojekt med henblik på gensidig læring. Planen er, at jobcentret fra slutningen af februar 2015 begynder at holde fælles samtaler med 3F, når de ledige har henholdsvis 4-6 og 16 måneders ledighed. Hvis den ledige på det tidspunkt, hvor samtalen skal afholdes, er i et tilbud, udskydes samtalen, indtil aktiviteten er slut. Pilotprojektet omfatter både ledige under og over 30 år. Alle samtaler afholdes om onsdagen i 3F s lokaler i Frederikshavn. Jobcentret laver indkaldelserne og sender en deltagerliste til 3F. Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte borger og varer som udgangspunkt 45 minutter. Der er afsat tid til, at jobcentret og 3F i fællesskab kan forberede sig til samtalerne. Pilotprojektet forudsætter, at der sker en omfordeling af sagerne internt blandt jobkonsulenterne i jobcentret. Det er planen, at jobkonsulenterne fremadrettet fordeler sagerne ud fra de lediges tilhørsforhold til a-kassen fremfor ud fra cpr-nummer, som der er tilfældet i dag. I øjeblikket har Jobcenter Frederikshavn godt 400 ledige, som er tilmeldt hos 3F, og som har en sammenlagt ledighed på mindst 12 uger. Antallet indbefatter også ledige på arbejdsmarkedsydelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 14 af 19

15 7. Orientering - Virksomhedsrettede initiativer, februar 2015 Sagsfremstilling Karstensens Skibsværft Karstensens Skibsværft oplever i øjeblikket en midlertidig nedgang i arbejdsmængden, fordi et skrog er forsinket. Det berører primært den gruppe medarbejdere på værftet, som varetager arbejdsopgaver, der hører ind under 3F s område. Åben sag Sagsnr: 14/18404 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Den midlertidige nedgang i arbejdsmængden påvirker ikke det opkvalificeringsforløb, som er igangsat af Karstensens Skibsværft og Jobcenter Frederikshavn i fællesskab. Første hold med 10 ledige blev igangsat 26. januar 2015, og deltagerne er stadig garanterede ordinær ansættelse efterfølgende, såfremt de gennemfører opkvalificeringsforløbet. Deltagerne på opkvalificeringsforløbet er primært organiserede hos Dansk Metal, og de har således andre kvalifikationer og arbejdsopgaver end de personer, som er berørte af den midlertidige nedgang i arbejdsmængden. Jobcenter Frederikshavn vil dog gå i dialog med Karstensens Skibsværft om situationen inden opstarten på det andet opkvalificeringsforløb for at sikre, at arbejdskraftbehovet stadigt er til stede. Samarbejde med Frederikshavn Havn Jobcenter Frederikshavn ønsker at indgå et samarbejde med Frederikshavn Havn. Formålet er at kortlægge hvilket arbejdskraftbehov, der vil opstå under havneudvidelsen. Samtidig vil Jobcenter Frederikshavn skabe overblik over hvilke kompetencer, der vil blive brug for i de virksomheder, der etablerer sig på havnen, når havneudvidelsen er færdig. Jobcenter Frederikshavn har haft et indledende møde med projektdirektør Torben Gregersen ved Frederikshavn Havn om kompetencebehovet. Det er planen, at parterne fremadrettet skal være i løbende dialog, og at samarbejdet udvides i takt med, at havneudvidelsen skrider fremad, og arbejdskraftbehovet bliver mere konkret. Hovedentreprenøren for havneudvidelsen findes i maj 2015, og det første spadestik forventes taget kort tid her efter. Udvidelsen tager formodentlig ca. tre år. Når havnen er færdigudvidet, kan den bl.a. tilbyde maritim service, miljø- og genvindingsindustri, konventionel havnevirksomhed, stor kapacitet på færgegods til Norge og Sverige samt HUB-setup (hub er en hovedhavn (knudepunkt), hvor der sker mange omstigninger/omlastninger) for bulkgods (upakket dvs. løst og ofte af samme type). Der vil endvidere være mulighed for styrkelse af forretningsområder inden for offshore, havvindmøller og miljørigtig ophugning af skibe og borerigge. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 15 af 19

16 Tværkommunalt samarbejde omkring den virksomhedsrettede indsats I første halvår af 2014 etablerede Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune et Vendsyssel-netværk om virksomhedsservice. Netværket viste sig at være værdifuldt i forbindelse med afviklingen af den tværkommunale kampagne Byg fremtiden. I dag består netværket af afdelingslederne for den virksomhedsrettede indsats i de tre kommuner samt relevante nøglemedarbejdere, som indkaldes ad hoc, når det er relevant i forhold til dagsordenen. Netværket mødes ca. en gang i kvartalet. Formålet med netværket er at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har behov for. Samtidig skaber jobcentrene synergi i deres indsats, fordi de sætter fokus på de samme ting. Det er planen, at flere nordjyske kommuner på sigt inviteres ind i netværket. Tiltrækning af private servicecentre Center for Arbejdsmarked er sammen med Udvikling og Erhverv formelle samarbejdspartnere i projekt Tiltrækning af private servicecentre, som blev lanceret af Erhvervshus Nord i begyndelsen af Projektet afdækker mulighederne for at tiltrække private servicecentre og dermed arbejdspladser ved at opsøge og gå i konkret dialog med virksomheder. Formålet med at tiltrække flere private servicevirksomheder er at skabe jobs til gruppen af kvalificerede ledige HK ere samt at sikre jobs til begge ægtefæller i forhold til bosætning. Erhvervshus Nord igangsatte projektet, fordi de mente, at der var et uforløst potentiale for tiltrækning af virksomheder til kommunen. Frederikshavn Kommune har f.eks. en geografisk god placering for hele Skandinavien, et attraktivt lønniveau set fra virksomhedernes side samt en tilgængelig, stabil og kvalificeret arbejdskraft. Projektet er netop lykkedes med at tiltrække den første virksomhed. Det drejer sig om Nordic Business Center, som tilbyder e-shopping mv. for virksomheder. Virksomheden etablerer en afdeling Kattegat Silo, og den vil i første omgang ansætte 2-3 sælgere. Herudover er projektet i realitetsforhandlinger med flere andre spændende virksomheder. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 16 af 19

17 8. Orientering - Statistik Sagsfremstilling Den virksomhedsvendte indsats har samlet set de seneste par måneder været udsat for et svagt fald, men er på niveau med månederne omkring årsskiftet Det er primært virksomhedspraktik og løntilskud, som har gennemgået et fald ultimo Antallet af personer i virksomhedspraktik er i januar måned 2015 på det laveste niveau siden juli Faldet for de 2 aktiviteter modsvares dog af en svag stigning på voksenlærlinge området. At antallet af voksenlærlinge stiger er positivt, da indsatsen er en vigtig indsats i forhold til at løfte fra ufaglært til faglært. Åben sag Sagsnr: 12/11504 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU Antallet af personer der er ansat som jobrotationsvikarer, ligger på et stabilt niveau over 200. I januar måned 2015 var der 240 personer ansat som rotationsvikarer, hvilket er på niveau med samme måned året før, hvor der var 226 personer ansat. På trods af at lovgrundlaget for jobrotation er blevet ændret med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft hen over årsskiftet, er det Center for Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering, at der fortsat vil være tilgang til ordningen. I 2015 forventes der igangsat 90 nye jobrotationsforløb. Ses der på den samlede aktivitetsfordelingen i CAM, er ca. 42 % af tilbuddene virksomhedsrettede, mens 43 % er vejledning og uddannelse, og de resterede ca. 15 % udgøres af jobrotation. Det er forventningen, at andelen af virksomhedsrettede tilbud vil blive højere i de følgende måneder. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen. Bilag Statistik AMU. Februar 2015.pdf (dok.nr.21374/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 17 af 19

18 9. Eventuelt Sagsfremstilling Intet. Åben sag Sagsnr: 14/1057 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: AMU Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 18 af 19

19 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: John Karlsson Erik Kyed Trolle Jytte Høyrup Helle Madsen Carsten Sørensen Arbejdsmarkedsudvalget - Referat februar 2015 Side 19 af 19

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 12. januar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Jytte Høyrup, Helle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere