ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner"

Transkript

1 ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

2 HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din pensionstilværelse? Har du sikret dig et indtægtsniveau, som svarer til dit behov som pensionist? Kan det betale sig, at bruge en større del af din indkomst til pension? Hvor længe skal dine opsparede midler holde? Hvilke dele af opsparingen kan det bedst betale sig at tage ud først? Hvordan er samspillet med de offentlige ydelser? Hvilke muligheder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet har du?

3 Agenda Skat 2015 Pensionsformer Offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve?

4 Indkomstskat efter AM-bidrag Personfradrag kr. Beskæftigelsesfradrag 8,05 % (maks kr.) INDKOMSTSSKAT 2015 Bundfradrag 459,200 kr. Bundskat 8,08 % Topskat 15 % Maksimalt 51,95 % inkl. kirkeskat Kommuneskat 25,6 % inkl. kirkeskat 0,71 % (landsgennemsnit) 37,68 % hvis der kun betales bundskat Sundhedsbidrag 4,00 % Arbejdsmarkedsbidrag 8 % Indkomst Udligningsskat udgør 5 % af pensionsudbetaling over kr. i Nedsættes med 1 % i årene % fra Bundfradrag på kr. kan forhøjes op til kr. hvis ægtefælle ikke kan udnytte sit bundfradrag.

5 UDLIGNINGSSKAT (SÆRSKAT) Udligningsskatten trådte i kraft fra 1. januar 2011 Udligningsskatten udgør 5 % i 2015, og aftrappes. Beskatningen vedrører pensionsindtægter over kr. (2015 niveau) Op til kr. (2015-niveau) kan overføres mellem ægtefæller Udligningsskat % År

6 SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Fra 1. januar 2015 Der kan anvendes op til kr. til ratepension. Desuden kan der anvendes op til 30% af skattepligtigt overskud til livspension. Salg af virksomhed 2015 Op til kr. af skattepligtigt overskud ved salg af virksomhed kan placeres på rate- eller livspension med fuldt skattefradrag i indbetalingsåret. Pensionen medfører modregning i efterløn En ratepension skal opsættes i mindst 5 år fra tegningstidspunktet

7 Agenda Pensionsformer Offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve?

8 DE OVERORDNEDE PENSIONSTYPER Aldersopsparing Kapitalpension Ratepension (Ophørende udbetaling) Livspension (Livsvarig udbetaling) Maksimal indbetaling kr. årligt Intet fradrag Et beløb udbetales på én gang eller i mindre portioner ad flere gange Ingen indbetaling Intet fradrag Et beløb udbetales på én gang eller i mindre portioner ad flere gange Maksimal indbetaling kr. pr. år Fradrag i marginalskat (op til 51,95 %) Fast udbetaling i en bestemt, afgrænset periode Ubegrænset indbetaling via arbejdsgiver. Fradrag i marginalskat (op til 51,95 %) Så længe der er liv, er der penge Kan ændres

9 SLUT MED INDBETALING TIL KAPITALPENSION FRA 2013 Muligheden for indbetaling til kapitalpension ophørte 1. januar 2013 Hvis du indbetalte til kapitalpension på din pensionsordning hos PFA, vil indbetalingen fremover blive anvendt til opsparing som: Ratepension (op til kr. årligt i 2015) Livspension (ubegrænset) Du beholder din nuværende opsparing som kapitalpension Det betyder at du fortsat opnår skattefradrag for dine indbetalinger

10 MULIGHED FOR LAVERE AFGIFT Skattereformen giver samtidig mulighed for, at du kan betale afgiften af din kapitalpension allerede i Vælger du denne mulighed, skal der betales en afgift til staten på 37,3 % i stedet for de oprindelige 40 %. Muligheden er åben i hele Hvis du betaler afgiften i 2015, vil restbeløbet fortsat blive udbetalt på pensioneringstidspunktet uden afgift. Du mister retten til at konvertere kapitalpensionen til en løbende pension inden udbetalingen.

11 NY OPSPARINGSFORM: ALDERSOPSPARING Som alternativ til kapitalpensionen, er der indført en ny opsparingsform, kaldet Aldersopsparing. Der kan maksimalt indbetales kr. årligt, og beløbet er ikke fradragsberettiget. I modsætning til opsparing af frie midler, skal der ikke betales kapitalindkomstskat af afkastet, men der betales PAL-skat på 15,3 %, som på andre pensionsopsparinger. Beløbet udbetales som engangsbeløb og er skattefrit på udbetalingstidspunktet.

12 KORT OM LIVSPENSION OG RATEPENSION Livspension En forsikring af din alderdom. Der kan tilknyttes garanti og/eller ægtefælledækning. Fordel: Du har pension hele livet, og risikerer ikke at løbe tør. Ulempe: Lavere eller ingen udbetaling til dine børn. Ratepension En opsparing til din alderdom. Fordel: Din opsparing udbetales til dine efterladte. Ulempe: Risiko for, at du overlever din pension, og at du derfor løber tør.

13 STATISTIKKEN TALER SIT TYDELIGE SPROG VI LEVER LÆNGERE OG LÆNGERE Danskerne bliver ældre og ældre, og udviklingen ser ud til at fortsætte Den forlængede levealder betyder, at mange risikerer at løbe tør for pension, hvis de kun har en ratepension Ratepension Alder Mand Gns. levetid 87,1 86,8 86,4 86,0 85,7 85,3 85,1 85,0 Kvinde Gns. levetid 89,2 88,9 88,6 88,3 87,9 87,7 87,5 87, ,1 87, ,4 87, ,0 88, ,0 89, ,6 90,5 Hvis man kombinerer ratepensionen med en livrente, fjerner man risikoen for at løbe tør for penge Baseret på Finanstilsynets levetidsbenchmark fra september 2014.

14 RATEPENSION OG LIVSPENSION MED ÆGTEFÆLLEDÆKNING OG GARANTIPERIODE? Ratepension fra år kombineret med en livspension fra alder 65 med ægtefælledækning og 20 årig garantiperiode fra det 65. år Pensionering Udbetalingen fra ratepensionen og livspension starter Dødsfald Ægtefællen modtager udbetalingen Ægtefællens dødsfald Udbetalingen fortsætter i den resterende garantiperiode til efterladte Garantiperioden udløber Udbetalingen stopper Alder Ratepension Livspension Livspension med ægtefælledækning Garanti periode

15 NYE REGLER FOR UDBETALING AF PENSION Ratepension Det muligt at forlænge udbetalingsperioden efter udbetalingen er påbegyndt Ændringen kan ske med virkning fra 1. januar året efter

16 Agenda Offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve?

17 EFTERLØN (2015) PERSONER MED FOLKEPENSIONSALDER 65 ÅR Pensionsalder 60 år 62 år Krav til timer for at opnå høj efterløn timer Mellem 60 og 62 år Årlig efterløn før modregning (2015) kr kr. Modregning Kapitalpension Private løbende pensioner Løbende pensioner via firma Ja Ja Ja Nej Nej Kun ved udbetaling

18 EFTERLØN SKATTEFRI PRÆMIE Hvornår optjener jeg skattefri præmie? Fra 3 år før, du kan gå på folkepension Optjeningsperiode Hver gang du har arbejdet 481 timer (svarende til tre måneders fuldtidsarbejde), optjener du en præmieportion Hver præmieportion er på kr. Du kan højest få udbetalt kr., hvilket svarer til 12 kvartaler Du kan regne på din efterløn på

19 OVERGANGSREGLER Født Efterlønsalder Folkepension Efterlønsperiode Skattefri præmie fra Modregning 1953: Nej 1953: Nej 1954:1 60,5 65,5 5 62,5 Nej 1954: Nej 1955:1 61,5 66,5 5 63,5 Nej 1955: Nej 1956:1 62,5 67 4,5 64 Ja 1956: Ja 1957: Ja 1957: Ja 1958: Ja 1958: Ja 1959:1 63,5 67 3,5 64 Ja 1959: Ja 1960: Ja Overgangsregler

20 FOLKEPENSION Folkepension 2015 Grundbeløb Pensionstillæg* Gælder for Alle Gifte (Begge med folkepension) Enlige Årlig maksimal sats kr kr kr. Indtægt før modregning kr kr kr. Indtægter der indgår i modregning Kun personlige arbejdsindtægter Begges ekskl. folkepension Alle ekskl. folkepension Modregningssats 30 % 16 % 30,9 % Ydelse bortfalder ved kr kr kr. *Bundfradrag på kr. ved personligt arbejde. Hvis du forlænger din rateudbetaling, får du måske mere i pensionstillæg. Du får også mere i tillæg, hvis du indbetaler til ratepension

21 ATP Hvordan fungerer ATP? Du får udbetalt et beløb hver måned så længe du lever fra folkepensionsalderen Du skal betale indkomstskat af beløbet Du vil få udbetalt cirka kr. om året Hvis du venter med at få pensionen udbetalt, vil beløbet blive højere Der er udbetaling til dine nærmeste ved dit dødsfald. Beløb aftrappes med alderen Ægtefæller Børn under 21 år Samlever, du har delt adresse med i mindst 2 år (Skal registreres hos ATP)

22 LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Indefrosne dyrtidsportioner fra Bliver udbetalt som et engangsbeløb Der betales 40 % i afgift til staten ved udbetaling Kan udbetales, fra du fylder 60 år Kan blive stående, så længe du ønsker det Udbetales til boet ved dødsfald Skatterabat på 2,5 % i 2015 Til alle der d. 31. marts 2015 er fyldt 60 år. Til alle der efter 31. marts 2015 fylder 60 år. LD vil skrive til alle og man skal aktivt fravælge rabatten Efter afgiften er betalt er beløbet en LD-aldersopsparing

23 ANDRE MULIGHEDER INDEFRYSNING AF EJENDOMSKATTER Du har mulighed for at indefryse ejendomsskatter, hvis du: har nået folkepensionsalderen eller modtager efterløn, social pension eller delpension har tilstrækkelig friværdi i din bolig har et pantebrev i boligen Markedsrente som i 2015 udgør 1,64 % Forfalder ved dødsfald eller salg (dog ikke uskiftet bo)

24 Agenda Muligheder i pensionsplanlægningen Hvem skal arve?

25 HVOR GAMMEL FORVENTER DU AT BLIVE? Hvornår skal du bruge flest penge? Skal der være noget tilbage til arvinger? Alderdommen er ikke så slem, hvis man overvejer alternativet. Maurice Chevalier Det kan da godt være, jeg er blevet lidt tynd i toppen, men der er stadig saft i roen. Otto Brandenburg

26 ELEMENTER I PENSIONSPLANLÆGNINGEN. Egne pensionsopsparinger (livrente-, rate- og kapitalpension) Offentlige ydelser (Efterløn, folkepension, ATP osv.) Frie midler Værdipapirer (aktier, obligationer, investeringsbeviser) Friværdi i ejendom

27 HVAD SKAL DU LEVE AF? Gør dig nogle overvejelser Hvilke penge skal jeg bruge først? Hvor længe skal pengene vare? Friværdi Ønsker jeg stor sikkerhed eller fleksibilitet? Skal der være noget tilovers til arvingerne? Indtægt Frie midler Kapitalpension Løn Ratepension Livrente Folkepension og ATP Alder

28 KAPITALPENSION, ALDERSOPSPARING OG FRIE MIDLER Hvor længe skal pengene holde? Kør taxa og lad arvingerne gå! Bankkonto Lavt afkastpotentiale Ingen risiko Stor fleksibilitet Aktier Stort afkastpotentiale Stor risiko Moderat fleksibilitet Obligationer Moderat afkastpotentiale Begrænset risiko Moderat fleksibilitet Livspension Fast indtægt livsvarigt Lav fleksibilitet Ægtefælle kan omfattes

29 HER FÅR DU OVERBLIK SE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER ONLINE mitpfa.dk Se dine personlige oplysninger, forsikringer og opsparing på Mit PFA pensionsinfo.dk Her kan du se alle dine pensionsordninger samlet også LD. Du kan ringe til Dit pensionsselskab Din a-kasse Udbetaling Danmark borger.dk Her kan du regne på din folkepension, dit pensionstillæg og din efterløn

30 Agenda Hvem skal arve?

31 ÆGTEFÆLLES ARVERET Ægtefællens arveret efter loven er 1/2, når der er livsarvinger - ellers arver ægtefællen det hele Ægtefællens arveret omfatter både afdødes boslod (andel af fællesboet) og et eventuelt særeje. Hvis der er livsarvinger, kan ægtefællen vælge uskiftet bo. Særbørn skal give tilladelse. Fuldstændigt særeje Det, der falder i arv Fælleseje M s boslod H s boslod

32 MED ELLER UDEN TESTAMENTE Ugift, ingen børn Ugift, med 3 børn Gift, ingen børn Gift, med 3 børn Uden testamente Forældre Søskende Nevøer/niecer Bedsteforældre Tanter og Onkler Hvert barn arver lige meget Ægtefælle arver Hvert barn arver lige meget Ægtefælle arver Ægtefælle arver Med testamente Fri testationsret Hvert barn arver lige meget Fri testationsret Ægtefælle arver Fri testationsret Hvert barn arver lige meget Fri testationsret

33 PENSIONSORDNING OG LIVSFORSIKRING Andre regler end ved arv Udbetalinger fra pensionsordninger og forsikringer går uden om dødsboet, når der er indsat begunstiget Udbetaling sker normalt hurtigere uden om boet direkte til den begunstigede Nærmeste pårørende får udbetalingerne efter loven 33

34 NÆRMESTE PÅRØRENDE EFTER 1. JANUAR Ægtefælle/registreret partner 2. Samlever: Fælles bopæl (eller institution) og enten ægteskabslignende samliv de sidste to år eller venter/har/har haft fælles barn En samlever kan altså blive berettiget til dine pensioner og forsikringer efter bare to års samliv!!!! 3. Livsarvinger (børn, børnebørn mv.) 4. Arvinger ifølge testamente 5. Øvrige arvinger 34

35 BOAFGIFT Arv mellem ægtefæller er afgiftsfri 15 % boafgift af de efterladte værdier og udbetalinger fra pensionsordninger og forsikringer Afgiftsfri bundgrænse på kr. (2015) i boet 25 % tillægsboafgift for fjernere beslægtede eller andre helt ubeslægtede 35

36 GAVER- AFGIFT ELLER SKAT Bedsteforældre Gratis Gaveafgift 36,25% Forældre Gratis Gaveafgift 15% Svigerforældre Indkomstskat Svoger Indkomstskat Søskende Indkomstskat Giver Ægtefælle Ingen afgift Gaveægtepagt Samlever: < 2 år Indkomstskat Samlever > 2 år Gratis Gaveafg.15% Børnebørn Gratis Gaveafg.15% Børn Gratis Gaveafg.15% Svigerbørn Gratis Gaveafg.15% Stedbørn Gratis Gaveafg.15% Samlevers børn Indkomstskat 36

37 ØKONOMI HVAD SKAL DU GØRE NU HUSK: TJEK-LISTE: Tænk over, hvordan du/i gerne vil leve i den tredje alder Lav et realistisk budgetskema for, når du/i går på pension Få et overblik over dine pensionsordninger og andre midler Skal der være penge til arvingerne? Og hvem skal sikres? Book eventuelt en samtale med en pensionsrådgiver Overvej om du skal spare yderligere op

38 Kontakt Tryghedsordningerne Mød os på standen i centerhallen Telefon Adresse: Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere