Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune"

Transkript

1 ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

2 PLAN FOR RISIKOBASERET REDNINGSBEREDSKAB I ROSKILDE KOMMUNE 1. FORMÅL OG BAGGRUND 2 2. RISIKOPROFIL AF ROSKILDE KOMMUNE GENERELLE OPLYSNINGER OM KOMMUNERNE RISIKOPROFIL UD FRA RISIKOIDENTIFIKATION OG RISIKOANALYSE SÆRLIGE RISIKOOBJEKTTYPER OG RISIKOOMRÅDER 7 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR ROSKILDE BRANDVÆSEN PROCESSEN BAG FASTLÆGGELSE AF SERVICENIVEAU MODEL FOR DET FREMTIDIGE SERVICENIVEAU FOR ROSKILDE BRANDVÆSEN ORGANISATION OG VIRKSOMHED RISIKOSTYRING OG FOREBYGGELSESTILTAG DIMENSIONERING OG MATERIEL STYRING OG OPFØLGNING PÅ DEN RISIKOBASEREDE DIMENSIONERING PROCEDURE FOR STYRING OG OPFØLGNING MÅLSÆTNINGER OG MÅLPARAMETRE 26 Vedlagt: 1) Bilag A: Brandfrebyggelsesstrategi fr Rskilde Kmmune 2) Bilag B: Udrykningssammensætninger 3) Delrapprt 1: Risikidentifikatin 4) Delrapprt 2: Risikanalyse 5) Oplæg til serviceniveau 6) Brandslukningsaftale med Lejre Kmmune 7) Retningslinje fr Afløsning af mandskab 1

3 1. Frmål g baggrund Den 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 m risikbaseret kmmunalt redningsberedskab i kraft. De nye regler betyder, at de detaljerede g centralt fastsatte krav til redningsberedskaberne afløses af en dimensinering på grundlag af lkale risikvurderinger. Således er det Byrådet der stadig har det verrdnede ansvar fr, at der kan ydes en frsvarlig indsats md skader på persner, ejendm g miljøet ved ulykker g katastrfer. I henhld til den gældende lvgivning vedrørende brand- g redning, har kmmunerne pligt til at revidere beredskabsplanen fr den risikbaserede dimensinering (RIBD) i det mfang, kmmunen g/eller udviklingen finder det nødvendigt, dg mindst én gang i hver kmmunal valgperide. Den indeværende kmmunale valgperide startede 1. januar 2010 g udløber 31. december Nærværende plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune, har til frmål at beskrive redningsberedskabet i Rskilde Kmmune, sm det kmmer til at se ud efter implementering af den nærværende risikbaserede dimensinering af beredskabet. Hvr Rskilde Brandvæsen i periden fra januar 2006 til maj 2007påbegyndte arbejdet med henhldsvis risikidentifikatin, (læs: krtlægning, dkumentatin g strukturering af risici i Rskilde Kmmune) g risikanalyse (læs: analyse af de risici, der er identificeret i risikidentifikatinen med henblik på at fastlægge mfanget af kmmunens risici samt efterfølgende at fastlægge relevante udrykningssammensætninger g beredskabsniveauer g udpege relevante frebyggelsestiltag), har Rskilde Brandvæsen siden nvember 2012 påbegyndt en revisin af disse. Resultaterne af dette arbejde er dkumenteret i Delrapprt 1: Risikidentifikatin g Delrapprt 2: Risikanalysen. I dette dkument er knklusinerne inddraget, sm danner grundlag fr frslag til frskellige mdeller fr pbygning af det daglige beredskab, sm præsenteres i det følgende. I frslaget til nyt serviceniveau fr redningsberedskabet i Rskilde Kmmune, sm blev vedtaget den XX. Af Byrådet i Rskilde Kmmune, er der lagt vægt på følgende: 1. Risikidentifikatin 2. Risikanalyse 3. Oplæg til serviceniveau 4. Plitisk fastlæggelse af serviceniveau 5. Praktisk implementering af serviceniveau. Det skal bemærkes, at frslaget til nyt serviceniveau er udarbejdet med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens retningslinjer fr risikbaseret dimensinering. 2

4 Sm understreget i bekendtgørelsens 4, stk. 2 skal frslag til serviceniveau indsendes til Beredskabsstyrelsen med henblik på udtalelse, herunder en vurdering af, m det kmmunale redningsberedskab kan yde en frsvarlig indsats, jf. beredskabslvens 12. Således skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, m der i frslaget til plan, jf. beredskabslvens 25, er sikret verensstemmelse mellem risikprfilen g redningsberedskabets rganisatin, virksmhed, dimensinering g materiel, jf. 2. Beredskabsstyrelsen kan i denne frbindelse indhente supplerende plysninger fra byrådet til brug fr udtalelsen. 2. Risikprfil af Rskilde Kmmune 2.1 Generelle plysninger m kmmunerne Rskilde Kmmune har ca indbyggere g et areal på 212 km2. Der er en infrastruktur hvr dele af kmmunen gennemskæres af Hlbækmtrvejen g jernbanefrbindelserne mellem København, Fyn g Jylland. Der findes 1 nrd/syd gående hvedfærdselsårer g 2 øst/vest gående hvedfærdselsåre. Hlbæk mtrvejen er en af de mest trafikerede mtrveje i landet. Her passerer dagligt p md biler i gennemsnit hele året. Stre dele af kmmunen er dmineret af Rskilde Fjrd, sm danner den sydvestlige grænse mellem Rskilde g Lejre kmmuner. På bligmrådet er der adskillige etagebligmråder (bliger ver 3 etager), sm alle er placeret i den mellemste del af kmmunen i Rskilde by. Der findes enkelte bygninger i den sydlige del af kmmunen i Viby. Den resterende bligmasse er tæt lav med mange enfamiliehuse g hbbylandbrug, samt enkelte erhvervsmæssige landbrug med større besætninger. Derudver har kmmunen flere mindre landsbymråder samt større bysamfund i Viby g Jyllinge. På erhvervssiden har kmmunen mange mindre virksmheder, der er samlet i 4 mindre industrimråder g et mråde, hvr de stre virksmheder er samlet. I industrikvarteret mkring Københavnsvej, stre Hede, er stre udvidelser påbegyndt. I Rskilde Kmmune ligger RISØ, sm tidligere frskede i nukleart materiale. De væsentligste aktiviteter er lukket. Indenfr den nuværende g kmmende planperide har der fundet en gradvis udbygning sted af bligmrådet i Trekrner, Hyrdehøj samt den tidligere Unicn grund. I Rskilde by har der været fretaget en udvidelse af R s trv g den tidligere Andels sil. Hertil kmmer en række udbygninger på bligmrådet i mkringliggende bysamfund. Hlbækmtrvejen er blevet udvidet fra 4 til 6 spr, med en frmdet tiltagende trafik. Ligeledes er Frederikssundsmtrvejen undervejs i prjektfasen. Der fregår frtsat vervejelser m, at linieføringen fr en ny tgfrbindelse til Ringsted skal gå gennem knudepunktet i Rskilde. 3

5 Jyllinge Brandstatin Rskilde Brandstatin FIGUR 1 GRUNDKORT AF ROSKILDE KOMMUNE 4

6 2.2 ÆNDRINGER I RISIKOPROFIL UD FRA RISIKOIDENTIFIKATION OG RISIKOANALYSE Revisin af risikidentifikatin g risikanalyse tilbragt følgende ændringer i risikprfil af Rskilde Kmmune: Data er sammenlignet med periden til g der er tilføjet nye statistikker i periden g Strukturering af risici: Med inspiratin g erfaringer fra arbejdet fra andre kmmuner blev der pstillet 13 hvedkategrier med ptil 8 underkategrier hver især, sm blev denne gang ptalt til 14 hvedkategrier. Denne 14 hvedkategri mfatter vejrlig katastrfer (versvømmelser, strm g snestrm). Ud ver det kategri 13 er udvidet med t yderligere underkategri dvs. højderedning g redning i/på vand. Nye risici i Rskilde Kmmune mfatter udvidelsen af shpping center, KARA g pførsel af Bauhaus g nyt verjrdisk gastankanlæg. Indenfr infrastrukturen er mtrvejsbyggeriet færdiggjrt. Alarmniveau: I periden er der I alt 1569 alarmer (svarende til 1,4 alarm pr. døgn, hvrimd I periden er der I alt 1492 alarmer (svarende til 1,3 alarm pr. døgn) til brand, miljø g redningspgaver. Data indikerer, at der er stigning i samlet antallet af alarmer med 4, 9 %, hvilket primært skyldes stigning i antallet af blinde alarmer. Derimd er der fald I antallet af reelle alarmer. Stigningen i antallet af blindalarmer vurderes at kunne hænge sammen med en stigning i antallet af ABA anlæg. Dg skal det bemærkes at stigningen af blinde alarmer er marginal, i frhld til at, antallet af ABA anlæg er frøget med næsten 60 % i periden. Frdeling mellem pgavetype: Frdelingen mellem reelle alarmer til brand, miljø- g redningspgaver i periden indikerer 678 brandpgaver, 138 miljøpgaver g 172 redningspgaver. I frhld til data i er der fald i brandpgaver (fra 722 til 678), hvrimd der er en stigning i miljø (fra 120 til 138)- g redningspgaver (fra 161 til 172). Alarmfrdeling på året, ugen g døgnet: Der er lidt flere hændelser i smmermånederne pga. en stigning miljø- g redningspgaver i (lækage fra køretøj, trafikuheld, redning i/på vand g anden redningspgave), hvrimd der er lidt flere hændelser i pga. en stigning i brandpgaver (markbrande, brande på åbne arealer g bilbrande i det fri). Mht. alarmfrdeling på ugedage, er der flere hændelser i weekenden end hverdage i tidsrummet g der er få hændelser mellem kl i , hvrimd der er flere hændelser i hverdage end weekenden i tidsrummet g der er få hændelser mellem kl i

7 Typiske hændelsestyper: Der sker fleste hændelser indenfr følgende: Bygningsbrand, typisk brand i etagebyggeri g lejligheder alle i Rskilde by med lille vervægt i sydvestlig del Bilbrand i det fri Brand i cntainer i det fri flest i Rskilde bybebyggelse Mindre naturbrand Skrstensbrand fast tag Bygningsbrand institutin næsten alle sammen i Rskilde bybebyggelse Brand i villa/rækkehus Brand på gårde med g uden dyrehld Mindre spild primært i Rskilde bybebyggelse Færdselsuheld med fastklemte Brande på industrivirksmheder syd fr Rskilde by Branddøde g røgfrgiftede: Der er registreret 11 røgfrgiftede g 2 branddøde i periden frdelt på 10 hændelser. De fleste hændelser er sket i bebelse (privat såvel sm institutin). Hvrimd der er registreret i alt 20 røgfrgiftede g tre branddøde i periden frdelt på 16 hændelser. I denne peride skete fleste hændelser i bebelse privat såvel sm institutin. Tilskadekmst, trafikdræbt, persnpåkørsel jernbane g andet: I periden 2012 er der 3 trafikdræbt, 47 trafiktilskadekmst, 2 persn påkørsel dræbt, 1 var druknet i vand g 1 var reddet ved drukne ulykker i fjrden. Udrykninger frdelt på årsager Brandpgaver: I periden bl.a. de andre årsager ligger vægten på frsæt, ufrsigtighed ved brug af åbne ild, el-installatiner, teknisk årsag g ufrsigtighed ved madlavning. Redningspgaver: I frbindelse med disse pgaver er fleste af udrykninger været indenfr redning ifbm. trafikuheld, anden redningspgaver, redning i/på vand, redning ifbm. tg/skib/flyulykker. Miljøpgaver: Her ligger vægten på lækage fra køretøj, trafikuheld g andet. 1 Data fra er ikke til rådighed. 6

8 Udrykninger til diverse pgaver: Der har været kørt 17 gange fra Særlige risikbjekttyper g risikmråder Det fremgår af GIS-krtanalyserne, at: 1. Områder med kncentratiner af udrykninger er Rskilde bybebyggelse, Svgerslev, Vindinge, Jyllinge g Gundsømagle, Viby g Gadstrup. Disse mråder er vist på krt nedenfr med en angivelse af hændelser i det pågældende mråde. 2. Objekter med mange alarmer er primært institutiner sm plejehjem, psykiatrisk hspital, butikscenter, virksmheder. Disse vises i tabel efter krt ver kncentratiner af alarmer. 7

9 Blinde g falske alarmer: grå Miljøpgaver: grøn Diverse blå Rskilde bybebyggelse Brandpgaver: rød Redningspgaver: gul Svgerslev Brande i bebelse Redningspgaver frdeler sig ver hele jævnt med en lille kncentratin mkring bykernen (FUH med fastklemte, arbejdsulykker g elevatralarmer) Drukneulykker med Fjrden Miljøpgaver: Mindre spild mkring Hlbæk mtrvejen g industrimråderne ABA anlæg - Direkte verførelse Brandpgaver:Brand i villa/rækkehus, Bil/knallert brand i det fri Redningspgaver i frbindelse med FUH Miljøpgaver (mindre spild kendt stf) ABA anlæg - Direkte verførelse 8

10 Vindinge Jyllinge g Gundsømagle Brandpgaver:Brand i villa/rækkehus, Bil/knallert brand i det fri Miljøpgaver (mindre spild kendt stf) ABA anlæg - Direkte verførelse Bygningsbrand - villa/rækkehus Bygningsbrand - Gård FUH - Fastklemte bil ABA anlæg - Direkte verførelse Viby Sjælland Gadstrup El installatiner Brand el-anlæg i det fri Brand - Tg, Gdstg Cntainer i det fri-brand Naturbrand - Skråning/Grøft Bygningsbrand - Udhus -fritliggende Str. frurening - Olie udslip Brand - Bil i det fri Bygningsbrand - Villa/Rækkehus ABA anlæg - Direkt verførelse Skrstensbrande, hårdt tag Bygningsbrand Udhus, fritliggende Bil i træ fastklemt Direkte alarmverførelse Naturbrand- Mark Bygningsbrand Villa/Rækkehusbrand ISL eftersyn - røgudvikling i hus efter lynnedslag fra HFI anlæg Brand bil i det fri 9

11 Objekter med mange alarmer er: Objekt Antal alarmer ( ) Plejehjem Margrethekær 2 26 (3 brande, 1 diverse g 22 blinde/falske alarmer) Skt. Hans, Bserupvej 2 27 (7 brande, 19 blinde/falske alarmer g 1 diverse) RO s Trv 16 (15 blinde/falske g 1 miljøalarm) RAS, Køgevej 7 9 (2 brande, 7 blinde/falske alarmer) NUNC, Kamstrupvej (1 brand, 13 blinde/falske alarmer) Dyrskuepladsen (dyrskue, festival, kræmmermarked), Darupvej Chr. Hansen Labratium, Sønder Ringevej 22 Fjrde psykiatrisk hspital, Reginssygehuset Smedgade 10 5 brande 19 (2 brande, 17 blinde/falske alarmer) 2 blinde/falske alarmer Margrethehjemmet, Brchsgade 1 6 (1 brande, 5 blinde/falske alarm) Nycmed, Langebjerg 1 13 (3 brande, 9 blinde/falske, 1 miljø alarm) Risø, Frederiksbrgvej (3 brande, 26 blinde/falske alarmer) Rskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 20 8 (5 redningspgaver, 1 diverse, 2 blinde/falske alarmer) Handelsskle, Bakkesvinget 67 5 (2 brande, 3 blinde/falske alarmer) Lkalcenter Skt. Jørgensbjerg, Møllehusvej 118 Frisklen, Bserup (1 brande, 8 blinde/falske alarmer) 11 (1 brande, 2 diverse g 8 blinde/falske alarmer) KARA, Håndværkevej 70 4 (1 diverse, 3 blinde/falske alarmer) 10

12 Plejehjem Skt. Peders Stræde 7 4 (1 redningspgave, 3 blinde/falske alarmer) Gimle, Helligkrsvej 2 10 (10 blinde/falske alarmer) Plejecenter, Kng Valdemars Vej 79 9 (1 brand, 8 blinde/falske alarmer) Rskilde Biblitek, Drnning Margrethesvej 14 Plejehjem, Drnning Margrethesvej 39 2 redningspgaver 0 Greif, Københavnsvej Stryhns (Vestre Kirkevej 13-19) 4 (2 brande, 2 blinde/falske alarmer) Htel Prindsen (Algade 13) 3 blinde/falske alarmer Hlbækvej Rideskle i Himmelev (Himmelev Bygade 30) Vikingsskibsmuseet (Skt. Claravej) 0 1 blind/falsk alarm Baldersvej 3 Rådhuset (Stændertrvet 1) 3 redningspgaver 9 blinde/falske alarmer Rønnebærparken (2 brande, 22 blinde/falske alarmer) Asterscenteret (Plejehjem, Astersvej 9) 10 blinde/falske alarmer Universitetsvej 2 5 blinde/falske alarmer Sil 1, Maglehøjen (6 brande, 30 blinde/falske alarmer) Slagterisklen (Maglegårdsvej 8) 10 (8 blinde/falske, 2 miljø alarmer) DKI Plast, Erhvervsparken 7, Gadstrup 3 (1 brande, 2 blinde/falske alarmer) 11

13 Ud fra risikidentifikatin g risikanalyse er der udvidet 70 scenarier med yderligere 15 scenarier g pgavesegmentet er blevet udvidet med dykkertjeneste, højderedning/redning samt vejrligkatastrfer. 3. Fremtidigt serviceniveau fr Rskilde Brandvæsen 3.1 Prcessen bag fastlæggelse af serviceniveau På basis af risikidentifikatinen g risikanalysen fik Rskilde Kmmunes beredskabskmmissinen frelagt en række mdeller fr det fremtidige beredskab i Rskilde Kmmune indenfr hvert af følgende elementer: 1. Frebyggelse 2. Statinsplacering, udrykningstider g slukningsmråder 3. Bemandingsniveau 4. Indsatsledervagt 5. Køretøjer g materiel Således blev der pstillet niveauer fr, hvilke af hændelserne i kmmunen, der kan håndteres ptimalt med frskellige niveauer. Af disse niveauer er det følgende, der er relevante i frhld til de bemandingsniveauer (antal mand i første udrykningerne). Prcent andelen er den andel af udrykningerne sm anses fr at kunne klares med mandskabet indikeret sm eks 1+3, hvilket gså blev den valgte mdel (læs: Mdel 1). Statin 1- eller 5- minutter afgangtid Bemandings niveau Statin 1- eller 5- minutter afgangtid Bemandings niveau Rskilde 1-minut ( ) Valgt mdel 1+3 Jyllinge 5-minut Valgt mdel minut ( ) 1+4 Indsatsleder indgår i alle niveauerne. På baggrund af en kapacitetsanalyse, er det vurderingen at en bemanding på henhldsvis 1+3 (1 minut beredskab) g 1+4 (5 minut beredskab) vil være tilstrækkeligt til at håndtere hverdagshændelser. 12

14 3.2 Mdel fr det fremtidige serviceniveau fr Rskilde Brandvæsen Mdellen fr serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, sm beskrives hver fr sig i det følgende: a. Organisatin g virksmhed b. Frebyggelsestiltag c. Dimensinering (indsatsledelse, vagthld, udrykningssammensætninger g udrykningstider) g materiel Organisatin g virksmhed Det nuværende kmmunale redningsberedskab er pbygget i henhld til den hidtidige dimensineringsbekendtgørelse fra Byrådet har valgt, at pgaven vedrørende brandslukning m.m. sm hidtil skal varetages af eget kmmunalt beredskab (læs: Rskilde Brandvæsen). Redningsberedskabets målsætning er, at dette skal fremstå sm en prfessinel rganisatin baseret på effektiv g ptimal udnyttelse af de samlede ressurcer, hurtighed g up t date teknlgi, g sm med sit virke kan sikre brgerne et frsvarligt beredskab. Det kmmunale redningsberedskab hører under byrådet med øknmiudvalget sm fagudvalg, ligesm der er nedsat en beredskabskmmissin i henhld til 9 i Beredskabslven. Beredskabskmmissinen varetager den umiddelbare frvaltning af redningsberedskabet. 13

15 Brandvæsnets rganisatin Udver beredskabschefen består den administrative ledelse, sm vist i nedenstående: FIGUR 2 ORGANISATION DIAGRAM FOR ROSKILDE BRANDVÆSEN Brandvæsnets pgaver Rskilde Brandvæsen varetager den afhjælpende indsats i hele Rskilde Kmmune, g sm entreprenør i dele af Lejre Kmmune i frhld til specifikt brandslukning, redning g miljøindsats.. Brandvæsenet udfører afhjælpende pgaver inden fr følgende mråder: Indsatsledervagt Brandslukning Akut uheld med farlige stffer m.v. Bådberedskab/dykkertjeneste Opgaver i frbindelse med vejrlig katastrfer Opgaver i frbindelse med frsyningssvigt (elektricitet g drikkevand) Frplejning g indkvartering, herunder frplejning af indsatspersnale Servicepgaverne er en vigtig faktr fr en rettidig afsendelse af udrykningerne i dagligdagen, idet det er vanskeligt at skaffe persnale på tilkald indenfr nrmal arbejdstid. 14

16 3.2.2 Risikstyring g frebyggelsestiltag Der har gennem de senere år været str fkus på risikstyring g frebyggelsestiltag i Rskilde kmmune. Risikstyring er at betragte sm en væsentlig del af den verrdnede risikledelse i Rskilde Kmmune. Rskilde Kmmune pririterer sikring frem fr frsikring. Kmmunen ønsker sikker drift, hvrfr risikstyring mfatter alle tænkelige tab, både fr hvilke kmmunen har tegnet frsikring samt de tab, der bæres af kmmunen selv. Rskilde Kmmune afsætter årligt 2,7 mi. kr. til frebyggende arbejde. Sm en del af en målrettet indsats har Rskilde Kmmune indkøbt skadesregistrerings-prgrammet ISAP. Målet er at sikre en lettere tilgang til anmeldelse g administratin af skader. Samtidig giver brugen af ISAP et bedre verblik ver skadesstatistik g hændelser, så risikstyringen i højere grad kan målrettes g effektiveres, samt fremskynde indsatsen af skadesfrebyggende tiltag. Rskilde Kmmunes strategi er at etablere ABA-anlæg på samtlige af kmmunens skler i de kmmende år. Der er pt. etableret ABA-anlæg på 7 skler. Fr 2013 er det planlagt at etablere ABA-anlæg på yderligere 3 skler, brandstatinen g bibliteket. Rskilde Kmmune har ligeledes etableret en del røgmelderanlæg i børnehaverne i de fregående år samt pgraderet tyverianlæggene på sklerne i den nrd- g sydlige del af kmmunen. I et knkret tilfælde på en skle, har alarmeringen medvirket til, at en røgudvikling ikke udviklede sig til en større brandskade. Der er ligeledes ydet tilskud til ABA-anlæg på et plejecenter, til brandsikrede døre på rådhuset, ABA-anlæg på Ågerup Biblitek sm er ubemandet, ABA-anlæg på Kvindekrisecentret, videvervågning på tilettet på Stændertrvet, ABA anlæg Rskilde Biblitek samt på brandstatinen. At alle kmmunale institutiner kbles til Rskilde Brandvæsen både tyveri, vide, ABA, tågekanner g røgmeldere. Alle alarmanlæg bliver serviceret i henhld til serviceaftale. I frbindelse med brandeftersyn på sklerne er der ligeledes fkus på andre typer risici, sm bl.a. tyveri. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde hvrvidt tyverialarm, videvervågning, sikring af bærbare pc ere er tilstrækkelig. Efter en grundig vurdering etableres/rådgives m tyverisikringen så den enkelte skle er sikret bedst muligt, udver vervågning kan dette ligeledes være i frm af tågekann eller gitre. 15

17 Skybrudsplan Teknik- g miljøudvalget vil have klimatilpasningsplan suppleret med en skybrudsplan Idet sidstnævnte er under udarbejdelse, vil denne først kunne finde mtale i den næste statusrapprt. Hvr der har været g frtsat er megen fkus på den rbuste kmmune, har Rskilde Kmmune udvidet fkus til gså at mfatte brgeren med henblik på dels at gøre denne mere selvhjulpen, dels at gøre denne i stand til at bidrage til kmmunens rbusthed. Frmålet med at skabe frudsætningerne til at gøre brgerne i kmmunen mere rbuste, er at gøre beflkningen mere selvhjulpne i frhld til såvel frebyggelsen sm med henblik at kunne hjælpe andre brgere (hjælp til selvhjælp) indtil anden hjælp er fremme, sm eksempelvis nødbehandler, eller brandvæsen. I arbejdet med at skabe den rbuste brger handler det m at man sm menneske g persn bliver gd til at klare livets udfrdringer i strt g småt, herunder håndtere frskellige typer af hændelser sm livreddende førstehjælp, elementær brandbekæmpelse etc., disse udfrdringer skal brgerne øve sig i at være rbuste til. I Rskilde kmmune er rbusthed nget, sm udvikles i frhldet til andre mennesker, g i trygge fællesskaber, g det fællesskab hedder Rskilde Kmmune. Rskilde Brandvæsen har i den sammenhæng en række tiltag at tilbyde i frhld til den rbuste brger, g hvrdan rbustheden pnås. Tiltag sm mtalt i følgende: Brandskle Rskilde Brandvæsen laver i samarbejde med Rskilde Kmmune en brandskle. Trin 1 er fr den ældste årgang i børnehaverne. De intrduceres til alarmering 112 g brandbekæmpelse. Det fregår udenfr g der er indlagt lidt leg. Børnehaveklasserne 0 er på trin 2. Det er en verbygning, hvr de intrduceres til alarmering, førstehjælp g brandbekæmpelse (brandslukning g læren m røg). 3. klasserne er på trin 3. De får plevelsen mkring brandbekæmpelse, førstehjælp g fyrværkeri. Her lægges der meget vægt på børnenes deltagelse. De skal selv prøve flere frskellige ting. Der er ca. 800 elever gennem dette frløb hvert år. Prjektet har kørt siden 2008 Brandkadetter - Baggrund: Erfaringer fra SSP samarbejdet viser, at der er et antal unge, sm ikke benytter de eksisterende tilbud i Rskilde Kmmune. I stedet fr at gå i klub laver de unge hærværk g brandstiftelse. Prjektet er startet p august Med initiativet handler det fr Rskilde Kmmune m at udvikle en frebyggende mdel med at uddanne de unge til brandkadetter med henblik på at sikre børn g unge en rlle sm aktive medbrgere. Det er samtidig Rskilde Kmmunes ønske at skabe en sammenhængende frebyggende indsats fr udsatte børn g unge. 16

18 Prjektet frankres på beredskabsstatinen. De øvrige kmmunale aktører samarbejder tæt således tæt med Rskilde Brandvæsen mkring børn unge g den støtte, disse behøver i deres videre frløb. Uddannelsen til brandkadet skal sikre børn g unge en psitiv indgang til et aktivt medbrgerskab g derigennem kmme på ret kurs uden kriminalitet g md frtsat uddannelse. Prjektet giver mulighed fr at styrke den enkelte unges persnlige netværk på tværs af kmmunens ansatte, frivillige g brandmænd ved Rskilde Brandvæsen g brgerne i Rskilde Kmmune. Hér får de unge reelle udfrdringer g mulighed fr at skabe sig selv en rlle sm aktiv medbrger. Visinen er at yde en tidlig g frebyggende indsats verfr de unge. Børnedagen Børnedagen et nyt prjekt sm frivillige tilknyttet Rskilde Brandvæsen har sat i gang sammen med Rskilde Brandvæsen. Det handler m at gøre børn trygge. Børn i alderen 5 14 år har deltaget i et 6-timers arrangement, hvr børnene har leget/deltaget i bl.a. alarmering, førstehjælp, ambulancer, brandbiler m.m. Fyrværkeri på sklerne Rskilde Brandvæsen deltager i den landsdækkende Fyrværkerikampagne (TrygFnden, Sikkerhedsstyrelsen g Sundhedsstyrelsen), hvr der laves frebyggende indsats fr færre fyrværkeriskader g dette sker i kmmunens 5. klasser. Der blev undervist g demnstreret i fyrværkeri 2 x 45 min. på 21 skler (flkeskler g specialskler) i kmmunen. Red Farmr Vi tænker sikkerhed ud ver de kmmunale institutiner. I prjektet Red Farmr i samarbejde med Brandbevægelsen har vi været med til psætte røgalarmer hs brgere i Rskilde Kmmune. Brgerne er fundet i samarbejde med det udekørende persnale i ældreplejen hvr var behvet størst. Sm det lader sig frstå er styrkelsen af de frebyggende tiltag et vigtigt aspekt i udvikling af det risikbaserede brandvæsen, herunder g ikke mindst bibringelse af et øget fkus på beflkningens selvhjulpethed, dvs. ting, beflkningen selv kan gøre fr at pnå en større sikkerhed g tryghed, herunder hvrdan disse på egen initiativ kan sikre sig md versvømmelser ved skydbrud. 17

19 3.2.3 Dimensinering g materiel Det samlede beredskab i Rskilde Kmmune mfattende beredskabsstatinen i Rskilde by g statinen i Jyllinge, g vil kunne håndtere tre mellemstre hændelser, det være sig ild i villa eller fastklemt ved færdselsuheld samtidigt, ligesm gså større hændelse sm gårdbrand samt mindre hændelser sm bilbrand eller mindre spild af et kendt farligt stf vil kunne varetages. Derudver råder Rskilde Brandvæsen (siden 1. marts 2013) ver eget redningsdykkerberedskab, sm kan varetage persnredning under vand, idet Rskilde fjrd med den stadig stigende færdsel kan frudses at udgøre et risikmråde hvr beredskabet er utilstrækkeligt hvis persnen(erne) ikke ligger i verfladen. I frlængelse heraf skal det nævnes, at redningsdykkerberedskabet gså indsættes på anmdning i andre dele af landet, herunder g i særdeleshed Regin Sjælland. I den frbindelse er der indledt samarbejde med SOK m brug af redningshelikpteren på SARROS med vagt i Rskilde Lufthavn. Udrykningstider Udrykningstidsznerne fr brandmandskabet er sm vist nedenfr: FIGUR 3 UDRYKNINGSZONER FOR BRANDMANDSKABET 18

20 Krtet viser, hvr hurtigt brandvæsnet kan rykke ud til de frskellige mråder af kmmunerne Grøn zne er udrykning indenfr 10 min, gul zne er udrykning indenfr 15 min g rød zne er udrykning indenfr 20 min. Beregninger er fretaget ud fra vejstrukturen i kmmunerne baseret på en fremkmmelighed på 80 % af maksimal kørehastighed svarende til 96 km/t på mtrvej, 80 km/t på hvedvej g 64 km/t på landevej g er inklusiv en afgangstid på henhldsvis 1 minut fr Rskilde g 5 minutter fr Jyllinge (tid fra alarmering til køretøjerne kører fra statinen). Ved afsendelse af 1 minuts udrykningen indkaldes deltidsmandskab i beredskab på statinen, således at 1 minuts beredskabet bevares til afsendelse af næste slukningsenhed. 1 minuts beredskabet er således reetableret inden fr 2-4 minutter. Statistisk anses det fr, at der er en frsvindende lille mulighed fr at tilkald af anden slukningsenhed sker indenfr disse 2-4 minutter. I dagtimerne bemander statinspersnalet de resterende slukningsenheder indenfr 1 minut. Beregningerne viser, at det meste af kmmunen herunder Rskilde by er dækket indenfr 10 minutter, g at hele kmmunen er dækket indenfr 15 minutter. Det skal bemærkes, at hastighederne skønnes realistiske, da Rskilde Kmmune har mange natinale veje med mere end 1 kørebane. Hvr der i de sidste fire år har været målsætningen, at minimum 97 % af udrykningerne verhlder disse udrykningstider på henhldsvis 10 g 15 minutter, har det faktiske tal ligget på 98 %. Således fasthldes den hidtidige målsætning at 97 % af alle udrykninger verhlder en udrykningstid på henhldsvis 10 g 15 minutter. Det svarer til, at der er maksimalt ca. 20 udrykninger pr. år, sm ligger ver disse tider. Hver udrykning ver 20 minutter skal afstedkmme en undersøgelse g beskrivelse af frhldende, med henblik på den fremtidige revidering af risikbaseret dimensinering. Slukningsmråder Hidtil har de t statiner dækket det mråde, sm tilhørte hver deres tidligere kmmune. Der lægges p til at videreføre dette, idet det stemmer fint verens med, hvilken statin der kan dække de pågældende mråder hurtigst. Ydermere er der mellem Rskilde g Lejre Kmmuner indgået aftale m varetagelse af redningsberedskabets pgaver i en nærmere afgrænset del af Lejre Kmmune. Indsatsledelse Indsatslederen er Rskilde Kmmunes repræsentant på skadestedet g har således 19

21 ansvar fr g myndighed til at frvalte den tekniske ledelse på skadestedet. I visse tilfælde kan udrykningen afgå uden indsatslederen, hvrved hldlederen vertager det perative ansvar fr indsatsen. Ifølge kapacitetsanalyserne er der 23 % af alarmerne, hvr indsatsleder ikke behøver at køre med. Således vil hldlederen på statinen i Jyllinge i de fleste tilfælde kunne frestå indsatsledelsen. FIGUR 4 INDSATSLEDER I BÅDE ROSKILDE OG JYLLINGE Rskilde brandvæsen har vurderet at i de situatiner hvr hldlederen alene skal varetage den tekniske ledelse på skadestedet, at disse gennemgår Beredskabsstyrelsens kursus: hldleder sm teknisk leder. Rskilde kmmune vurderer at dette vil være tilstrækkeligt fr at hldleder kan varetage pgaven. FIGUR 5 INDSATSLEDER I JYLLINGE FIGUR 6 INDSATSLEDER I ROSKILDE Hertil kmmer en chefvagt, uden vagtfrpligtigelse, sm afstedkmmer, at enten beredskabschefen, eller i dennes fravær, viceberedskabschefen har til pgave at krdinere indsatsen med plitiet samt kmmunikatinen med det plitiske g administrative i kmmunen, samt pressen. chefvagten bestrides uden vagtfrpligtigelse, men med køretøj stillet til rådighed. Vagthld g udrykningssammensætninger Bemandingsniveauerne afspejler, at de t statiner tænkes sm et samlet beredskab med mindre taktiske enheder. Ideen med de taktiske enheder, sm er mindre end de udrykningshld, sm sendes af sted i dag, er følgende: At gøre det perative beredskab mere fleksibelt i udrykningssammensætningerne 20

22 g øge muligheden fr ved større hændelser at sammensætte udrykninger på tværs af flere statiner. At indføre ny teknlgi i slukningsarbejdet til at sikre virksmheder g brgere et bedre g mere effektivt beredskab baseret på hurtighed g teknlgi frem fr stre mandskabsstyrker. At mindske mandskabsfrbruget ved indsatser, hvr alarmens rdlyd muliggør dette. Erfaringer viser, at der i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt mandskab til at afsende samlet mellem 3 g 4 samtidige udrykninger med frskellig sammensætning. I enkelte situatiner, særligt i ferier g helligdage, har det vist sig vanskeligt at sammensætte udrykninger til de helt stre hændelser eller flere mellemstre hændelser på én gang. Ved at ansætte persnale, der med deres daglige gang på Beredskabsstatinen, er uddannet g til rådighed i dagtimerne er disse hændelser minimeret, men frekmmer 6-8 gange årligt. Behvet fr at supplere med mandskab fra andre kmmuner, støttepunkter, beredskabscentre m.v. pstår mkring 6-8 gange årligt ved særlige stre hændelser hvr beredskabet ikke selv kan klare de større dagligdags hændelser. Det er især når der er behv fr: specialmateriel til afstivning af bygninger vandfrsyning i frbindelse med mfattende bygnings- g naturbrande afløsning i frbindelse med længerevarende bygnings- g naturbrande Rskilde Brandvæsen råder udver 1- g 5.minutberedskabet ver yderligere ressurcer i frm af: 1. En str gruppe af frivillige i beredskabet, bestående af i alt 70 frivillige, heraf 40, sm er i indsatsgruppen, hvraf 1+5 er på frivilligt tilkald. 2. Persnale ansat på beredskabsstatinen, sm er branduddannet g sm kan supplere 1- g 5-minutberedskabet i dagtimerne på hverdage mfatter 1+3 på ( ). 3. Persnale på frivagter ansat i den faste- eller deltidsstyrken, samt dele af ledelsen I perider, hvr der statistisk set er en markant øget udrykningsfrekvens, det være sig i særdeleshed g primært i jul- g nytårsperiden, pnrmeres beredskabet ved indkaldelse af det frivillige beredskab til bemanding af køretøj(er) til øjeblikkelig udrykning. 21

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab 13. august 2013 Plan fr risikbaseret redningsberedskab 1 Indhld 1. Frmål g baggrund... 4 2. Risikprfil af Slagelse Kmmune... 4 2.1 Generelle plysninger m kmmunen... 4 2.2 Risikprfil ud fra risikidentifikatin

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

De ønskede supplerende oplysninger er indarbejdet i den medfølgende opdaterede version af risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed.

De ønskede supplerende oplysninger er indarbejdet i den medfølgende opdaterede version af risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed. TIL: FRA: Randers, Favrskv, Djursland DATO: 20. ktber 2015 VEDR.: Risikbaseret dimensinering fr Sm anmdet i s skrivelse af 12. ktber 2015 fremsendes hermed supplerende plysninger til brug fr s arbejde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Ringsted Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Ringsted Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Ringsted Kmmune Beredskabsstyrelsens udtalelse ver Ringsted Kmmunes frslag til revisin af planen fr den risikbaserede dimensinering af redningsberedskabet Den 1. september 2011 Ringsted Kmmune har med

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010 Bestemmelser fr de kmmunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksmhed Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Den årlige bligatriske vedligehldelsesuddannelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere