INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken"

Transkript

1 RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt.

2 BESTYRELSEN Formand /Jacob Svendsen Næstformand /Torkild Hansen Kasserer /Kurt Sjøholm Bestyrelsesmedlem /Birger Olsen Bestyrelsesmedlem /Hans-Jørn Krogh Hansen Bestyrelsesmedlem /Roar B. Schou Bestyrelsesmedlem /Hans-Aage Steenberg Sekretær /Birgit Zoffmann Schou Adresse /Strandvejen 23, 3700 Rønne Hjemmeside /www.roennehif.dk Version 02//2013 Udgivet af Rønne håndværker- og industriforening Layout Steenbergs tegnestue aps / niveau2 Tryk niveau2

3 INDHOLD /03 Formanden har ordet /04 Generalforsamling /05 Årets lærling /05 Folkemødet 2013 /06-07 Vækstplan DK /08-09 Campus Bornholm /10-11 Energilån /13 Arkiv /14

4 04/ FORMANDEN HAR ORDET /Af Jacob Svendsen, Direrktør - Flemming Svendsens VVS ApS Hermed sidste nyt fra Rønne håndværk og industriforening. Først og fremmest tak til den afgåede formand, som blandt andet var med til at tage initiativet til medlemsbladet og foreningens andre tiltag. Og tak for valget som formand for denne traditionsrige forening. Samtidig tak for den store opbakning på generalforsamlingen. Det er en fornøjelse at se så mange af foreningens medlemmer bakker op. Af bestyrelsens arbejde i perioden kan blandt andet nævnes, at der har været afholdt møde med Varelotteriudvalget, som gæstede Bornholm for at inspirere kollektørerne til mersalg til gavn for foreningen. Det er også lykkedes bestyrelsen ved deltagelse i HIS-udvalgets generalforsamling, at bibeholde næstformandsposten i Region Hovedstaden og derved også medlemskab i Håndværksrådets Repræsentantskab. Det forventes på sigt at ville give gode muligheder for indflydelse i håndværksrådet. I DETTE BLAD/ I dette medlemsblad kan du blandt andet læse om den afholdte generalforsamling, Håndværksrådets deltagelse ved Folkemøde 2013, lidt fra foreningens arkiver samt aktuelle indlæg fra foreningens medlemmer.

5 GENERALFORSAMLING /05 /Af Torkild Hansen, Direktør - Bilhuset Mogens Elmer Rønne Håndværker- og Industriforening afholdt fredag den 5. april foreningens årlige generalforsamling på hotel Griffen. Omkring 100 medlemmer var mødt frem. Bestyrelsen blev i sin helhed genvalgt, dog med enkelte rokader. Bestyrelsen består således af: Formand Jacob Svendsen, direktør for Flemming Svendsens VVS, næstformand Torkild Hansen; direktør for Bilhuset Mogens Elmer A/S, kasserer Kurt Sjøholm fra Knudsker-El, Hans Åge Steenberg direktør for Steenbergs Tegnestue, Hans-Jørn Krogh Hansen direktør for KH maskinværksted, Birger Olsen; direktør for Bornholms Byggeforretning samt Roar Schou; bestyrelsesformand i Young Enterprise. I forbindelse med generalforsamlingen var Østkraft forbi og holdt oplæg om deres EcoGrid-projekt og dettes betydning for Bornholm. Herudover kunne Rønne Håndværker- og Industriforening denne aften løfte sløret for en medlemstur til Berlin i efteråret, og der blev trukket lod om fine kunstpræmier samt lodsedler til varelotterriet blandet medlemmerne. Aftenen blev på tradtionel vis afsluttet med gule ærter. Jakob Kofod får her, af foreningens tidligere formand Birger Olsen, overragt præmien - en check på kr ,-. ÅRETS LÆRLING/ Som noget nyt på Rønne Håndværker- og Industriforenings generalforsamling var der i år kåring af året lærling. Forud for generalforsamlingen har foreningens medlemmer kunne indstille en lærling til titlen. Valget faldt på Jacob Kofod, som blev hædret med en præmie på kr ,-. Jakob Kofod vandt tidligere på året også danmarksmesterskabet DM i Skills 2013, som er en konkurrence for landets dygtigste lærlinge og elever, for sit malerarbejde. Og den juli deltog han ligeledes som én af tre udvalgte deltagere fra Danmark ved konkurrencen World Skills i Leipzig, Tyskland.

6 06/ FOLKEMØDET 2013 /Af Jacob Svendsen, Direrktør - Flemming Svendsens VVS ApS Håndværksrådet deltog i årets folkemøde og præsenterede deltagerne for Det levende værksted. Sammen med Campus Bornholm havde de lejet sig ind i lokaler på tankstationen Statoil. Formålet var at vise håndværksfagene frem og herved skabe fornyet interesse og opmærksomhed. Campus Bornholm stillede med biler og mekanikerlærlinge med opstilling i tankstationens værksted, samt tømrerlærlinge på forpladsen. Eleverne fra Campus Bornholm byggede et lille hus på Håndværksrådets stand for at skabe opmærksomhed omkring byggefagene. Flere andre faggrupper var også repræsenteret. Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere, dofk, tilbød for eksempel klipning og en snak om frisørfagets udfordringer på Håndværksrådets stand. Her var debatten omkring ligestilling på herre- og dameklip blandt andet oppe og vende. Den bornholmske Danmarksmester, bygningsmaleren Jakob Kofod, gav en prøve på sin ekspertise med et tredimensionelt vægbillede på Håndværksrådets stand forud for Håndværksrådets velbesøgte konference Talenter i erhvervsuddannelsen, som ligeledes blev afholdt i autoværkstedet på servicestationen ved cirkuspladsen. Håndværksrådet havde også en Go Global om Danidas og Eksportrådets tilbud til SMV er med appetit på vækstmarkeder. Her var omdrejningspunktet, hvordan små og mellemstore virksomheder kan komme ud i verden med deres produkter og skabe eksportsucces. I debatten deltog blandt andre den radikale udviklingsminister Christian Friis Bach samt en repræsentant fra keramikeren Anne Black`s virksomhed. En virksomhed som via rådgivning fra Eksportrådet har formået at opstarte 60 arbejdspladser hos en virksomhed i Vietnam. Læs mere på Både politikere, organisationsfolk og pressen prøvede kræfter med håndværksfagene og mødte i løbet af Folkemødet 2013 repræsentanter for Håndværksrådets 82 medlemsorganisationer og knapt medlemsvirksomheder.

7 Fotos: Håndværksrådet FOLKEMØDET 2013 /07

8 08/ VÆKSTPLAN DK /Af Henrik Westh Thorsen, statsautoriseret revisor hos Bornholms Revision Danmark har siden 2008 været ramt af den internationale økonomiske krise. Under overskriften Stærke virksomheder, flere job har regeringen præsenteret Vækstplan DK. En central del af Vækstplanen er at give bedre vilkår for danske virksomheder, bl.a. gennem lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Regeringen har fremsat 4 lovforslag på skatte- og afgiftsområdet, som skal udmønte aftalen om vækstplanen: Nedsættelse af selskabsskatten m.m. 01/ 02/ Genindførelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Den nuværende selskabsskattesats på 25 pct. nedsættes gradvist til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i Den reducerede selskabsskattesats får tilsvarende betydning for personlige virksomheder, der anvender den såkaldte virksomhedsordning, da den aconto skat der betales af opsparede overskud nedsættes tilsvarende. I Regeringens oprindelige vækstplan var der lagt op til en forhøjelse af beskatning af aktieindkomst fra 42% til 43%. Denne del er dog ikke en del af den endelige aftale. Reduktion af selskabsskatten uden samtidig forhøjelse af beskatningen af aktieindkomst medfører en forskel i forhold til personbeskatningen, hvilket øger mulighederne/incitamentet til optimering af forholdet mellem løn og udbytte for hovedaktionærer. Endelig foreslås det, at selvstændige og medarbejdende ægtefæller får mulighed for at fradrage præmiebetalinger til sygeog arbejdsskadeforsikringer som et ligningsmæssigt fradrag i lighed med det, der gælder for selvstændiges indbetalinger til personligt medlemskab af en A-kasse, fagligt kontingent m.v. BoligJobordningen eller det såkaldte håndværkerfradrag, som ophørte med udgangen af 2012, er genindført i 2013 og 2014 i uændret form. Samtidig foreslås det at udvide ordningen, så der fra den 22. april 2013 til udgangen af 2014 også kan opnås fradrag vedrørende sommerhuse m.m., dog kun sommerhuse, der helt eller delvist bruges privat. Efter forslaget kan der i alt opnås fradrag på op til kr. årligt pr. person for fradragsberettigede ydelser i hjemmet og/ eller i en fritidsbolig. Fra indkomståret 2012 blev indført en ordning om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvilket betyder, at virksomhederne kan få udbetalt skatteværdien af underskud, der relaterer sig til forsknings- og udviklingsaktiviteter. I 2012 var loftet skatteværdien af 5 mio. kr., svarende til en udbetaling på 1,25 mio. kr. Ordningen foreslås udvidet fra 2015, så loftet over den årlige udbetaling af skattekredit til den enkelte virksomhed forhøjes til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr. fra disse aktiviteter.

9 VÆKSTPLAN DK /09 Sænkelse af afgifterne på øl og soda- 03/ 04/ vand, højere momsfradrag for hotelovernatninger m.m. Ændringer af energiafgifter og udvidelse af kredittid for momsangivelser. For at øge indsatsen mod grænsehandel reduceres sodavandsafgiften samt ølafgiften fra 1. juli 2013, og den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra 1. januar Herudover øges momsfradrag for hotelovernatninger fra de nuværende 50% til 75% gældende fra 1. januar 2014 Forslaget sigter mod at sænke virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi mv. til EU s minimumskrav. Dette indebærer såvel lavere energiafgifter på brændsler og el, afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgiften) på el samt eldistributionsbidraget. For at øge indsatsen mod grænsehandel reduceres sodavandsafgiften samt ølafgiften fra 1. juli 2013, og den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra 1. januar Herudover øges momsfradrag for hotelovernatninger fra de nuværende 50% til 75% gældende fra 1. januar 2014 Forslaget sigter mod at sænke virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi mv. til EU s minimumskrav. Dette indebærer såvel lavere energiafgifter på brændsler og el, afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgiften) på el samt eldistributionsbidraget. Udover ovenstående indeholder vækstplanen en række konkrete initiativer indenfor erhvervsuddannelser og efteruddannelse samt offentlige investeringer i yderområder ved bygningsfornyelse, kystbeskyttelse og ikke mindst bedre bredbånd på Bornholm.

10 10/ CAMPUS BORNHOLM /Af Roar B. Schou, næstformand HIS-udvalget I 2008 ønskede det daværende undervisningsministerium at indlede en møderække med henblik på at skabe et campus på Bornholm. Dette campus skulle bestå af STX (det almene gymnasium), VUC, HTX (det tekniske gymnasium) og Erhvervsskolen. Andre uddannelsesinstitutioner skulle også have mulighed for adresse samme sted, dog uden at være medlem af Campus. Der gælder andre love og regler for disse institutioner, derfor kan de ikke være med i Campus men godt have til huse i de samme bygninger. Når alt dette kommer op, er det fordi, som alle sikkert ved at der er et faldende befolkningstal på Bornholm. Man mener derfor på Christiansborg, at der ikke er basis for 3 institutioner på øen. Den 23. juni 2010 forelå der fra ministeriet en sammenlægningsredegørelse klar til underskrift. Det var helt klart en bunden opgave, som det ikke var muligt at sige nej til. Der har været afholdt arkitektkonkurrencer og firmaet Cubo vandt denne konkurrence. Falder finansieringen på plads, skulle et fælles campus være en realitet og stå færdigt RHIs opgave bliver nu at medvirke til, at licitationerne bliver af en sådan konstruktion, at de lokale håndværkere kan byde ind. Alt andet vil være helt til grin. Projekt Campus har af mange forskellige grunde delt vandene i vores lille samfund. Foto: Cubo Arkitekter

11 Projektet består hovedsagligt af nybyggeri, som bygges på og omkring eksisterende værksteds- og teoribygninger, hvorved der dannes et kompakt uddannelsescenter med stor mulighed for kontakt og udveksling mellem de forskellige studieretninger. Foto: Cubo Arkitekter CAMPUS BORNHOLM /11

12 Tjen kolde kontanter på varmeregningen Få et DiBa EnergiLån Udgifter til varme og el er en stor post i budgettet. Og den stiger. Derfor kan der være sund fornuft i at investere i energiforbedringer, der reducerer udgifterne. Samtidig kan du forbedre indeklimaet. Stærke og lokale kræfter. DiBa bank for hele Bornholm! Måske kan du oven i købet gøre det, uden at det øger dine samlede boligudgifter. DiBa tilbyder nemlig et særligt EnergiLån på Bornholm, hvor du kan låne op til kr. på meget favorable vilkår. Kig ind i DiBa og få mere information om DiBa EnergiLån. DiBa EnergiLån vilkår: Rente 3,50 % p.a., variabel rente Årlige omkostninger i % (ÅOP) udgør 3,55 % *) Lån op til kr. Løbetid op til 10 år 0 kr. i etableringsomkostninger 0 kr. i offentlige afgifter Almindelig kreditvurdering Kræver helkundeforhold i DiBa Ydes kun til energiforbedringer på ejendomme på Bornholm *) ÅOP er beregnet på baggrund af: Kreditbeløb på kr. med rente på 3,50 % p.a. Variabel rente med kvartårlig rentetilskrivning. Annuitetslån med løbetid på 10 år. Ingen sikkerhedsstillelse. Månedlig ydelse udgør kr. Renter i lånets løbetid er kr. Lille Torv Rønne Tlf Aasen Nexø Tlf

13 ENERGILÅN /13 /Af Nikolaj Nexø Grønnegaard, Privatkundechef - DiBa Bornholm DiBa EnergiLån på meget favorable vilkår DiBa på Bornholm tilbyder nu som den eneste bank et energilån på yderst favorable vilkår. DiBa EnergiLån er målrettet de mange bornholmske husejere, som overvejer at energiforbedre deres huse. Bornholm går på mange måder forrest i forhold til grøn-energi tanken. Vi ønsker som en lokal engageret bank at støtte op ved at tilbyde finansiering af det gode formål. Samtidig håber vi også, at DiBa EnergiLån kan være med til sikre og øge beskæftigelsen hos de bornholmske håndværkere. Nikolaj Nexø Grønnegaard Privatkundechef Tlf DiBa EnergiLån på meget favorable vilkår DiBa på Bornholm tilbyder nu som den eneste bank et energilån på

14 14/ ARKIV /Af Kurt Sjøholm, Seniorkonsulent - Knudsker-El VIDSTE DU, AT/ Rønne Håndværker- og Industriforenings arkiv rummer rigtig mange spændende dokumenter. Se for eksempel dette testamente fra Karen Kirstine Govertz, født Pihl, år 1801 i Poulsker sogn. Enke efter Snedkermester Didrick Rasmussen Govertz, Damgade matr. nr. 205 i Rønne - født den 1/5 år 1784 i København og død 22/9 år Her testamenteres Rønne Håndværker forening et stort beløb den 28. juli 1870, og flere navne nævnes i testamentet. Dokumentet er ikke skrevet af Karen Kirstine selv. Hun har kun underskrevet - endda med ført hånd. Foreningen er i besiddelse af originalt testamente med segl. Jeg vil fortsat dykke ned i arkivet og løbende give flere eksempler på disse meget gamle dokumenter. Så glæd jer til flere spændende indlæg i RHI`s medlemsblad.

15 MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon Bornholms Byggeforretning ApS Tlf

16 RHI ØNSKER ALLE/ GOD SOMMER

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer Erhvervsjord sælges Middelfart-området har landets mest attraktive erhvervsjord - Middelfart-området har noget af Danmarks mest attraktive erhvervsjord. Eksempelvis det nye, 250.000 kvm. store erhvervsområde

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere