førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere"

Transkript

1 førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig?

2

3 Forsidefoto: C-E. Indhold Leder Siden sidst... Så gik der atter et halvt år, så derfor er det tid til at opsummere hvad der er sket siden sidst. Der er fra 1. januar indført en ny førtidspensions og fleksjoblov. Det vil blandt andet få den betydning at unge under 40 år ikke vil kunne tilkendes førtidspension, men i stedet vil komme i ressourceforløb i op til 5 år. Hvis der efter de 5 år ikke er skabt en form for selvforsørgelse, kan der forlænges op til yderligere 5 år. Jeg finder det meget betænkeligt at der kan være så lange forløb, uden at borgeren kan få en afklaring af sin fremtid. For dem over 40 år er det ikke meget bedre, da de først, hvis det skønnes kan komme igennem et rehabiliteringsteam som så kan henvise til et ressourceforløb. Man skal huske at det ikke ifølge lovgivningen drejer sig om hvad speciallægerne udtaler, men udelukkende om hvor meget resterhvervsevne man har tilbage. På fleksjob området er der opstået et par nye ord; mikrofleksjob og minifleksjob, som vi nok kommer til at høre meget mere i fremtiden. De nye betegnelser dækker over at der fremover vil blive tilkendt mange fleksjob, mellem 2 til Kvoter for tilkendelser af førtidspension?...4 Kampen om arbejdspladser...5 Hvem kan arbejde som frivillig?...7 Brev sendt til Socialministeren timer om ugen, desværre findes der ikke ret mange af disse job, men det arbejder jeg på at få forbedret. Husk at det er sidste chance for at søge om overgang til den nye førtidspension for dem som har fået førtidspension før 2003 den 31. december Frivillige søges til vores lokalforeninger, da det kniber med at få besat diverse bestyrelsesposter. Jeg vil byde en ny lokalforening i Holbæk og Ballerup velkommen i landsforeningen. Der gøres opmærksom på at Center for frivilligt socialt arbejde holder mange kurser for frivillige, som i måske kan bruge. I kan finde dem på Vores mangeårige drivkraft og tidligere formand i Odense og Kerteminde Britta Due Petersen døde d. 26. oktober Britta var om nogen en kvinde som trods egen sygdom hjalp mange mennesker i en svær situation, med at komme videre i deres liv, hun var utroligt engageret både lokalt og i landsforeningen. Britta vil blive både husket og savnet. ALLE ØNSKES EN GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR. Carl-Erik Nielsen, landsformand. NÆSTE BLAD udkommer juli 2014 Svar fra Socialministeriet Formandsbesøg i Thy/Mors lokalforening...12 De 4 årstider i naturen Det sker lokalt...15 førtidspensionisten Årgang 11 - Nr. 1/2014 UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, Landsformand Stengade Rønne Tlf REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende ANNONCER: førtidspensionisten Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf LAYOUT: FL Reklame Tlf TRYK: Silkeborg Bogtryk Tlf EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf. ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale De indsendte artikler samt annoncer behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med FØRTIDSPENSIONISTENs opfattelse og holdning HJEMMESIDE: Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: ISSN: førtidspensionisten 1/2014 3

4 Kvoter for tilkendelser af førtidspension? Af C.-E. Nielsen, Landsformand Hvor mange kommuner er der som har lavet kvoter for tilkendelser af førtidspensioner, lige som i Struer kommune. Mig bekendt er det ikke lovligt og jeg vil nødig være kommende handikappet eller ulykkesramt, for tænk om det sker efter kvoten er opbrugt. Efter gældende lovgivning er det helt klart at det skal være individuel sagsbehandling og ikke en eller anden tilfældig kvote som skal afgøre om der skal tilkendes førtidspension. Hvad er det som får nogle kommuner til at overtræde lovgivningen til skade for deres egne borgere? Uanset hvilken begrundelse kommunerene kunne finde på er det stadig ikke lovligt, men desværre findes der ikke de store sanktions muligheder. Jeg opfordrer hermed kommunerne til at følge lovgivningen. Svar på ovenstående fra Struer: Kære redaktør af bladet førtidspensionisten. Jeg har set blad nr 2 juli 2013, hvor du har et indlæg om Struer Kommunes måltal for tildeling af førtidspensioner i 2013 nemlig 32. Jeg skiver til dig fordi jeg kan se på dit indlæg i bladet, at du ikke har den fornødne viden om, hvordan tallene fremkommer. Det er således, at da folketinget vedtog reformen af fleksjob og førtidspension indgik det i budgetforudsætningerne, at antallet af tilkendelser af førtidspension i 2013 skulle falde med ca tilkendelser, fordi der i stedet skulle iværksættes ressourceforløb. Dette fald i tilkendelser fik beskæftigelsesregionerne til opgave at lave beregninger på med udgangspunkt i de enkelte kommuners gennemsnitlige tilkendelser i perioden 2008 til Disse beregninger ligger til grund for måltal, der i september 2012 blev meldt ud til samtlige kommuner. Det er altså derfra Struer har fået et måltal for der ganske rigtig hedder at tilgangen forventes at blive 32. Blot til venlig orientering. Venlig hilsen Alice Brink Arbejdsmarkedschef Tlf Mobil førtidspensionisten 1/2014

5 Kampen om arbejdspladser Efter indførslen af den nye lov om førtidspension og fleksjob vil der fremover skønsmæssigt komme 6 til nye fleksjobbere om året, hvoraf en meget stor del vil være mikro eller minifleksjobbere (2 til 10 timer om ugen), som ikke har nogen større udsigt til at komme i arbejde og de vil dermed være parkeret på en ydelse som svarer til kontanthjælp. Der er iværksat forskellelige projekter og ansat såkaldte ambassadører til at hjælpe fleksjobberne til arbejde. Desværre er der mange som bejler til de samme job. Det drejer sig om aktiveringer af kontanthjælpsmodtagere, frivillige, borgere i arbejdsprøvning og førtidspensionister med løntilskud. Landsforeningen forsøger at lave et projekt, med en kommune, om at skabe job til fleksjobberne og førtidspensionisterne. Hvis projektet lykkes, er der mulighed for at oprette ca.30 jobs til ovennævnte grupper i bare denne ene kommune. Det er oplagt at der skal nytænkning til at få alle i målgruppen i arbejde, men det må være muligt at finde job og reservere disse som passer til målgruppen. Jeg håber at der i starten af det nye år kan komme gang i projektet. C-E førtidspensionisten 1/2014 5

6 Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS Sankt Peders Stræde København K Tlf k.dk

7 Hvem kan arbejde som frivillig? Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde, hvad enten man er i arbejde, under uddannelse eller arbejdsfri. Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge - efterløn - overgangsydelse - seniorydelse - og gerne vil udføre frivilligt socialt arbejde, skal du være opmærksom på reglerne på området. Det er nemlig således, at nogle former for frivilligt arbejde medfører fratræk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. If. loven kan frivilligt arbejde deles op i tre kategorier. Fælles for de tre kategorier er: Du skal altid oplyse din A-kasse om din deltagelse i frivilligt arbejde. Vær særlig opmærksom på at oplyse A-kassen om ændringer i arbejdets karakter. Det er din A-kasse, der tager stilling til, hvilken kategori dit frivillige arbejde indgår i. Kategori 1: Frivillige aktiviteter, der kan udføres uden fradrag. Den første kategori gælder frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde. Eksempler: Besøgsven Arbejde i sociale caféer og væresteder, som vedrører almindelige forfaldende aktiviteter. Tøjsortering, ekspedition i genbrugsbutikker Rådgivning der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse Lettere omsorgsarbejde, f.eks. aflastning af pårørende til syge i eget hjem Særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb Kategori 2: Frivillige aktiviteter, der kan udføres i op til 4 TIMER OM UGEN uden fradrag Denne kategori gælder arbejde, der kan udbydes som lønarbejde. Eksempler: Socialrådgiver i et krisecenter Jurist i retshjælp Rådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse Egentlig pleje af f.eks. ældre, syge eller handicappede i vedkommendes eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre. For ulønnet arbejde i denne kategori gælder, at det kan udføres i op til 4 timer om ugen UDEN FRADRAG taget som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Du skal have din A-kasses godkendelse, og hvis du arbejder i flere timer, vil det medføre et fratræk i dagpenge eller efterløn. Antallet af timer skal påføres dagpengekortet. Kategori 3: Frivilligt arbejde vedrørende primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag. Ved primær drift forstås arbejde, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Det kan f.eks. være personaleadministration og økono- mi- og organisationsstyring. Primær drift er også arbejde, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Det kan for eksempel være udbringning af mad til ældre hjemmeboende. Når du udfører ulønnet arbejde, som er primær drift, vil det ALTID MEDFØRE FRADRAG i dine arbejdsløshedsdagpenge og i din efterløn. UNDTAGELSE: Der er undtagelser og her følger eksempler på primær drift, som IKKE MEDFØRER FRADRAG: Mindre administrative opgaver - Arkivarbejde - Arbejde i omstilling - Receptionistopgaver Mindre koordineringsopgaver - Ved indsamling - Koordination og formidling af frivilligt arbejde - Sammensætning af vagtplaner for frivillige Bogholderi og revision i mindre foreninger Ved vedligeholdelse forstås arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden, f.eks. maling af lokaler og rengøring. Ulønnet arbejde i denne kategori vil ALTID MEDFØRE FRADRAG i arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Her er der også en række undtagelser. Rådighedsforpligtelsen: Når du er på arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Deltagelse i frivilligt arbejde ændrer ikke ved rådighedsforpligtelsen. Når du modtager efterløn, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Reglerne er gældende fra april Modtager du KONTANTHJÆLP: Personer på kontanthjælp efter Bistandsloven har ret til at udføre frivilligt arbejde. Der er ikke de samme begrænsninger som for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og overgangsydelse. Modtager du kontanthjælp, må du gerne gøre en indsats både i offentlig og privat regi. HUSK: Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du har oplysningspligt over for kommunen, derfor skal du oplyse, om du deltager i frivilligt arbejde. Vil du vide mere om dette emne kan du kontakte Center for frivilligt socialt arbejde, Pantheonsgade 5, 3.sal, Postboks 1122, 5100 Odense C eller besøge hjemmesiden: førtidspensionisten 1/2014 7

8 OMPOLSTRING AF MØBLER Trænger dine gamle møbler til et nyt look? Køb møbelstoffer og andre produkter direkte på nettet Klik ind på og find de møbelstoffer du ønsker til dine møbler CONCETTO Rubjergvej Viby J Tlf Støt vore annoncører de støtter os... Støt vore annoncører de støtter os...

9 Brev sendt til Socialministeren Socialt bedrageri? 1. Hvordan kan den enkelte borger vide om de evt. begår en overtrædelse af den sociale lovgivning, når der ikke er helt klare regler om hvad man må eller ikke må. 2. Krænker man ikke borgerenes retssikkerhed, når der er tale om at kommunerne reagerer på anonyme henvendelser, som kan være ubegrundede. Man fratager den anmeldte borger, muligheden for at retsforfølge den anonyme anmelder, for uretmæssig anmeldelse og øvrige forhold vedrørende den borgerlige straffelov. 3. Det er vel også på kant med grundlovens bestemmelser om opdeling af lovgivende, udøvende og dømmende magt, når det er den enkelte kommune, som er både udøvende og dømmende magt. 4. Landsforeningen for Førtidspensionister vil kraftigt opfordre til at der bliver lavet en lovgivning som retter op på ovenstående. Med venlig hilsen Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand Stengade Rønne Tlf førtidspensionisten 1/2014 9

10 Rekonvalescenthjemmet LYSGLIMT i Gilleleje - Pragtfuld beliggenhed direkte til havet. Storslået udsigt. Frisk luft. Naturskønne spadsereture. Et køkken som tilbyder inspirerende varieret kost. 11 døgns ophold. Enkelt- og dobbeltværelser. Godkendt af Sygesikringen Danmark. For tilsendelse af brochure eller værelsesreservation Åbent 23. april - 5. oktober 2012 Kontortid Man. - fre Ring Besøg også vor hjemmeside: PainCare - Tværfagligt Smertecenter v/speciallæge Luana Leonora Jensen tilbyder vurdering og behandling af akutte og kroniske smertetilstande Rygsmerter Nervesmerter Kræftsmerter Piskesmæld Slidgigt Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej sal, Horsens Tlf PainCare Gør en forskel i dit eget liv. Få en socialrådgiver, der tager dig alvorligt! Vi er landsdækkende Havrevej Spentrup Tlf

11 Svar fra Socialministeriet Social- og Integrationsministeriet har modtaget henvendelsen af 14. april 2013 fra Landsforeningen for Førtidspensionister om socialt bedrageri. Først og fremmest beklager vi det sene svar. Det kan oplyses, at Social- og Integrationsministeriet er meget fokuseret på problemstillingen om socialt bedrageri, herunder også borgernes retssikkerhed. Det er vanskeligt at opstille helt faste og objektive kriterier for vurderingen af, om en person er enlig eller samlevende, da faste rammer let kan omgås eller få utilsigtede virkninger. Lovgivningen indeholder derfor et krav om, at myndigheden skal foretage en konkret individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, således at der kan skabes rum til mange forskellige samlivs- og bopælsformer. Det er gennem praksis fra fx Ankestyrelsen, at de nærmere retningslinjer for denne vurdering fastlægges. Ankestyrelsen har senest i februar måned offentliggjort en række nye afgørelser, som præciserer praksis. Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som bl.a. er ved at udarbejde pjecer til borgerne om, hvordan praksis er ift. enlig-begrebet, hvilke forhold myndighederne lægger vægt på, hvad myndighederne må og ikke må, når de undersøger disse sager m.v. Pjecerne skal medvirke til at gøre det mere gen-nemskueligt, hvornår man er enlig, ligesom pjecerne også vil fortælle om, hvor grænserne for myndighedernes kontrol går. Myndighederne har imidlertid pligt til at følge op på alle oplysninger, der indikerer, at en borger muligvis modtager en ydelse på et forkert grundlag, herunder hvis en myndighed modtager en anonym anmeldelse. Ombudsmanden har i en udtalelse fra marts 2013 tilkendegivet, at en anonym anmeldelse kan være anledning til, at en myndighed iværksætter en undersøgelse af en borger, men den kan ikke i sig selv indgå som eneste dokumentation i sagen af, at borgeren modtager en ydelse uretmæssigt. Angående jeres spørgsmål om grundlovens bestemmelser, kan det oplyses, at det i forbindelse med debatten om socialt bedrageri er vigtigt at skelne mellem administrative sager om socialt bedrageri og sager, som ender som straffesager for domstolene. Anmeldelser til myndigheder om, at en borger muligvis modtager en ydelse uretmæssigt kan ikke sidestilles med en falsk anmeldelse til poli-tiet for overtrædelse af straffeloven, idet myndigheder alene behandler sagen administrativt og ikke vurderer om der er tale om overtrædelse af straffeloven. Det er alene domstolene, der kan vurdere om der er sket en egentlig straffeovertrædelse. Der er således heller ikke tale om en sammenblanding af udøvende og dømmende magt. Med venlig hilsen Mikkel Nygaard Nielsen Fuldmægtig I perioden 1. oktober 2012 til 1. marts 2013 har Udbetaling Danmark overtaget kommunernes opgaver med at udbetale en række sociale ydelser. Det gælder fx børnetilskud, boligstøtte og social pension. Det er forventningen, at etableringen af Udbetaling Danmark som landsdækkende myndighed, vil være med til at sikre en mere ensartet praksis og vejledning i forhold til borgerne. I forhold til anonyme anmeldelser, kan det oplyses, at hvis en anonym henvendelse er ubegrundet, kan borgeren ikke blive mødt med et tilbagebetalingskrav. førtidspensionisten 1/

12 Formandsbesøg i Thy/Mors lokalforening Undertegnede og frue var i august måned i Århus og Thy/ Mors lokalforeninger og undertegnede var ind imellem til møde i Københavns kommune, inviteret af handicaprådet og derefter til brugernes bazar i Odense. Besøget hos Thy/Mors var som sædvanlig en oplevelse ud i kagekunsten, hvilket inspirerede mig til at foreslå at der bliver udvekslet opskrifter gennem landsbladet. Efter anbefaling fra en nylig tur som Thy/Mors havde haft til Fur, tog fruen og jeg til Fur og besøgte Herrens mark som er et spisested (med blandt andet pandekager) og et mandemuseum hvor der er begrænset adgang for kvinder, de må dog gerne tale, når de har spurgt om lov af manden. En sjov oplevelse. Carl-Erik Kagekunsten. Som kompensation viser jeg et billede af undertegnedes almindelige sunde aftensmad. Så send gerne jeres egne opskrifter med billede! Færgen til Fur. (3 til 4 minutter). 12 førtidspensionisten 1/2014

13 De 4 årstider i naturen Fotografering i naturen giver mange skønne og dejlige oplevelser, vi har en fantastisk natur i Danmark, så det er bare med at komme ud i det fri og knipse løs, det er en lise for sjælen at følge med i hvad der sker derude (også uden kamera, hvis man ikke har sådan et). Om du er førtidspensionist, arbejdsledig, langtidssyg eller i arbejde, er der ikke noget skønnere end at gå, cykel eller køre i bil, bare en lille tur i det fri og lufte sit kamera, der er så mange motiver at knipse. Intet motiv er for småt eller for stort. En flot solopgang i efteråret Vinterkulden er hård ved fuglene, de har svært ved at finde føde, så det, at fodre fuglene i haven, giver rigtig mange gode og sjove oplevelser. Hvis man fodre fugle i sin have, på altanen eller bare et par sugekopper til mejsekugler på sine vinduer, så får man nogle sjove og søde fugle at se, de virker så livsbekræftende, når de vimser rundt omkring. Hver fugl har sin egen personlighed og charme. Hvem kan stå for sådan en lille fyr? Der arbejdes hårdt i forårs-månederne Når foråret endelig kommer efter en kold vinter, er det skønt at komme ud og se naturen springe ud, sol og varme har både dyr og mennesker gået og længtes efter i flere måneder. Pludselig er der liv over alt og det skal nydes, desuden får man en ny energi af at gå en tur i det fri. En rødhals i vinterkulden En lille familie på svømmetur Dådyr på forårstur i skoven, dagens gåtur bliver ekstra god når man møder dyre-vildt i skoven og de bare står stille og kigger på sig, inden de vender rumpen til og lusker af. førtidspensionisten 1/

14 Arrig svane-mor beskytter sine unger, GÅ VÆK! Rådyr krydser vejen i fuld firspring Stolte forældre med deres søde unger i sommervarmen, spændende at følge ungerne til de bliver store. En sommerdag ved en sø, der kan man gå i lang tid og se på dyrelivet i vandet og se på de smukke blomster ved vandkanten. En kande kaffe og lidt mundgodt i kurven, så kan man godt bænke sig et par timer og nyde omgivelserne ved en sø. Spætmejse nyder november sol Et år kan hurtigt gå og med billeder fra sine ture rundt i naturen, har man nogle skønne billeder at se på og tænke på hvor mange mørke tanker, er blevet byttet til lyse tanker, for man kan ikke være trist når der er så meget at se på derude! En naturglad vendelbo. Danmark er et dejligt land. Iris ved vandkanten Det er ved at være efterår igen, rådyrene er mere fremme i det fri, så har man gode chancer for at få dem i skudlinjen Når det skifter fra sommertid og til normal tid, ser man jo ofte dyrene ved marker og veje, så er der gode muligheder for at se dem på nært hold. Sådan en lille fin gruppe holder man jo gerne tilbage for, mens man nyder synet af de flotte dyr. En flot solnedgang i november 14 førtidspensionisten 1/2014

15 det sker lokalt førtidspensionisten NR. 1 Januar årgang Assens Fungerende formand: Torben L. Damgaard Kirkebjergvej 31, 5620 Glamsbjerg Tlf.: Næstformand: Henrik Lund Bornholm Kontaktperson: Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf Birthe Gotfredsen Bedelundvej Tårs Tlf., Ea V. Jensen Tlf., Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf: Hillerød Vi mødes hver onsdag kl. 10 til i Sund By butikken Åboulevarden 52 til en kop kaffe og en gang om måneden tager vi på tur ud af huset. Holbæk BESTYRELSE: Formand: Pernille Bøgelund Tlf Kasserer: Birgit Eldov Bestyrelsesmedlem: Lis Christensen Bestyrelsesmedlem: Inge Aagaard Bestyrelsesmedlem: Niels Hass Suppleant: Helle Pedersen 4-kløveren Kontaktperson: Formand: Susanne K. Jensen, tlf Kontakt rådgiver: Ea V Jensen, tlf mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvareren, så ringer hun dig op ellersend en Vi er en forening for førtidspensionister, efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl til Vi hygger os sammen med en kop kaffe/ te og rundstykker, pris: 10 kr. Tager på ture og har banko hver måned. Fleksudvalget Næstformand: Hanne Skallebæk Tlf Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf / Mobil (send en ) Åbningstider: Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl og efter aftale. Borgercaféen er åben tirsdag og onsdag, kl og torsdag kl Horsens Formand: Karin Jensen Tlf Kasserer: Solvej Graversen Tlf Sekretær: Hanne Arentoft Tlf Kerteminde Formand: Elisabeth Larsen Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde Foreningens tlf Vi afholder fast Åbent Hus / Hygge- Fredag fra kl i LIGE UGER. Hvor foreningen er vært med te og kaffe. De, der nu har lyst - medbringer mundgodt efter eget ønske. Vi holder til på: MØDESTEDET Strandvejen 10 C., 5300 Kerteminde Aktiviteter i øvrigt: Udover fredagshyggen arrangerer foreningen andre aktiviteter og ture. -se venligst nærmere her om på vores hjemmeside: eller scan QR koden: førtidspensionisten 1/

16 Første Hygge-Fredag i det nye år bliver d. 10 / Mange Vinter hilsner fra Bestyrelsen Vi ønsker Alle Glædelig Jul & Godt Nytår Mindeord Britta Due Petersen døde d. 26. oktober 2013; hvilket selvfølgelig har rørt alle i foreningen LFF Kerteminde, - den forening som hun startede. Britta var et meget varmt og omsorgsfuldt menneske, hos hvem man altid kunne få råd og vejledning til mange af livets problemer. Især bankede hendes hjerte for de svage i samfundet. Manglede man nogen at tale med om noget, enten det var privat eller angående ting i forhold til det offentlige, var der altid kaffe på kanden i køkkenet hos Britta, - også selvom hun måske ikke altid selv var helt på toppen. Men man skulle bare være forberedt på, at der ikke blev lagt fingre imellem hvad angik svar eller holdning. Men netop denne egenskab hos Britta var med til at starte den forening, vi har i dag; hvilket vi er meget glade for og stolte af. Elisabeth Larsen, formand i LFF Kerteminde København Frivillige søges til bestyrelsen. Kontaktperson: Poul Brorson Tlf: Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem Nordfyn BESTYRELSE: Formand: Dorte Sørensen Søndersøvej 411, 5471 Søndersø Tlf Næstformand: Lis Pjengaard Bogmose 24, Skovby Sand 5400 Bogense, tlf Kasserer og landsbestyrelsen: Dorthe Bondesen Svinget 27, 5450 Otterup Tlf Sekretær: Vibeke Rasmussen Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø Tlf Sup. I landsbestyrelsen: Lis Pjengaard Bogmose 24, Skovby Sand 5400 Bogense, tlf Bestyrelsesmedlem: Marianne Sørensen Havrekær 52, 5474 Veflinge Tlf / Suppleant: Jørn Erik Hansen Løkkehøj 2h, st., 5471 Søndersø Tlf Suppleant: Ida Rasmussen Østrupskovsvej 51, 5450 Otterup Tlf Nordjylland Bestyrelsesformand: Lona Nørlev Havklitvej 1A, 9800 Hjørring Tlf Mobil: Kasserer: Birthe Gotfredsen Bedelundvej 39, 9830 Tårs Tlf Sekretær: Lis Olesen Idræts Alle 127 S, 9800 Hjørring Tlf Vi beder om at I viser hensyn til vores privatliv og kontakter os på hverdage og i dagtimerne. Aktiviteter i 2014 Vi har fremmøde i vores lokalforening hver onsdag i lige uger året rundt og hjælper medlemmer med deres problemer med kommune i forbindelse med sager vedr. pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob. Vi har i vores forening ikke nogen fast aktivitetskalender, men stiller op ved særlige lejligheder og interesserede er velkommen til en uforpligtende snak og en kop kaffe. Her er der også muligheder for vores medlemmer at deltage i de aktiviteter / hobbyarbejder som findes i Forsamlingsbygningen og man kan købe mad, kaffe og kage i bygningens kantine. En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi gerne vide det, så I bliver ved med at få bladet tilsendt. Odense På grund af sygdom, beder vi jer om evt. at kontakte Birgit Lindquist tlf , eller Landsforeningen på tlf , Vi efterlyser frivillige til bestyrelsesarbejde. Der vil i løbet af foråret blive indkaldt til et møde for at få valgt bestyrelse. Ringkøbing FFVest Bestyrelse Formand: Edith Nielsen Næstformand: Leif Jepsen Sekretær: Eva Olsen Kasserer: Gerda Thorsted Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen Suppleant: Svend Aage Nøhr Revisor: Frank Jensen Suppleant: Mariane Svendsen Tlf : Foreningens postadresse FFVest Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing FFVest ønsker alle en Glædelig Jul og et godt Nytår. Roskilde BESTYRELSE: Formand: Kate Nelausen Ringparken 40 st.tv Mobil Kassere: Jonna Petersen Støden 26 st. tv., 4000 Roskilde Mobil: førtidspensionisten 1/2014

17 Vores værested er: Kulturhuset Kildegården. Helligkorsvej sal, 4000 Roskilde. Mødedage og tidspunkt: Hver tirsdag kl Pris for medlemskab er 300 kr. pr år. Vi starter gerne med socialt samvær over en kop kaffe eller the samt brød og pålæg Kan købes for kr. 20,- Aktiviteter: Mange spændende foredrag: Banko 2x årligt 2 store udflugter med bus, samt kulturelle mini udflugter. Tøjdemonstration Bowling, Petanque og mange andre ude og indendørs spil Sommerfest Julefrokost Delvis egen betaling ved arrangementer. Vi optager også medlemmer, Som langtidssyge, fleks-og skånejobber, samt efterlønner og folk som venter på at få en førtidspension. HUSK VI ER DER FOR DIG OG VI ER ALLE LIGE STILLEDE Du er velkommen til at komme forbi, og se hvem vi er. Vi giver en kop kaffe. Eller henvende dig til formanden og få tilsendt en aktivitets kalender. Vi holder altid sommerferie i juli og til medio august. Sorø Vi forsøger at starte en lokalforening op i Sorø. Hvis det er noget for dig så kantakt Jesper. Kontaktperson: Jesper Thomsen Peter Damsvej 80, 4180 Sorø Tlf Struer/Thyholm BESTYRELSE: Formand: Bente Stougaard Tlf Kasserer: Rikke Stougaard Bestyrelsesmedl: Henning Nielsen Bestyrelsesmedl: Benny Hørbye. Bestyrelsesmedl: Yvonne Jensen Suppleant: Gitte Sørensen Suppleant: Knud Erik Andersen Revisor: Henning Nielsen Revisorsupp: Benny Hørbye Sekretær: Rikke Stougaard Vi mødes d. 1 og 3 Onsdag i hver måned, til en kop kaffe og brød. Mødested: Aktivitetscenteret, mødelokale 6. Fra kl Derudover har vi diverse udflugter og aktiviteter i løbet af året. Bl.a vores sommertur i hestevogn gennem klosterheden, samt julefrokost og mere. Vi holder sommerferie i Juli måned. Kig forbi, alle er velkomne. Thy/Mors BESTYRELSE: Formand: Pia Correll Mouritsen, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Næstformand: Karin Mikkelsen 7950 Erslev, Tlf Kasserer: Alvilda Nielsen, Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf Sekretær: Lilly Sørensen Bach 7900 Nykøbing Mors, Tlf Aktiv bestyrelsesmedlem: Niels Henning Poulsen 7755 Bedsted, Tlf Suppleant: Dorthe Poulsen 7755 Bedsted, Tlf Suppleant: Birthe Overgaard 7950 Erslev, Tlf Hjemmeside: Arrangementer: Vi afholder et medlemsmøde hver måned, dog ikke maj, juni, juli og august. Program med tid, sted og emne udsendes til vore medlemmer. Åben Rådgivning: Sted: De Frivilliges Mødested Skovparken, Østergade Nykøbing Mors Tid: 2. og 4. tirsdag hver måned kl til Åben Rådgivning og Hyggeklub: De Frivilliges hus Skolegade 9, 7700 Thisted 1. og 3. onsdag hver måned kl til I hyggekluben laver vi det vi har lyst til lige fra ingenting til spil, håndarbejde evt. en udflugt, kort sagt man bestemmer helt selv. Men vi hygger os og får altid en god snak. Hjemmeside: Efterårets arrangementer i Foreningen For Førtidspensionister Thy/Mors Vi er allerede nu godt i gang med arrangementerne i foreningslivet.. I august tog vi rundt på sommerudflugt med bus til Ringkøbing, Hvide Sande, Søndervig og Thorsminde.. Vi havde en super dejlig dag, hvor der blev handlet lidt i den hyggeli ge by Ringkøbing, til marked i Hvide Sande og set sandskulpturer i Søndervig, hvorefter turen hjemad gik via Thorsminde. I Thisted fik vi i august besøg af Landsforenings formanden Carl Erik Nielsen med frue, der er bosiddende på Bornholm. Han fortalte om sit arbejde, hvortil man kunne stille ham spørgsmål. førtidspensionisten 1/

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister 1 Januar 2013

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister 1 Januar 2013 udgives af Landsforeningen for førtidspensionister 1 Januar 2013 Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere NR. førtidspensionisten Forsidefoto: C-E. Indhold Leder Siden sidst... Som det fremgår af

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension?

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension? førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2013 Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM

førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2012 LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde)

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2000 Denne pjece beskriver kort, hvad du

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Hestevognstur. August nr. 8

Hestevognstur. August nr. 8 August nr. 8 Hestevognstur Vi havde en helt fantastisk tur i Gråsten med hestevogn. Alle var glade og i godt humør, og kusken vidste en masse om lokalområdet, som han gladeligt fortalte en masse spændende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/8-31/12 2016 DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere