førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere"

Transkript

1 førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig?

2

3 Forsidefoto: C-E. Indhold Leder Siden sidst... Så gik der atter et halvt år, så derfor er det tid til at opsummere hvad der er sket siden sidst. Der er fra 1. januar indført en ny førtidspensions og fleksjoblov. Det vil blandt andet få den betydning at unge under 40 år ikke vil kunne tilkendes førtidspension, men i stedet vil komme i ressourceforløb i op til 5 år. Hvis der efter de 5 år ikke er skabt en form for selvforsørgelse, kan der forlænges op til yderligere 5 år. Jeg finder det meget betænkeligt at der kan være så lange forløb, uden at borgeren kan få en afklaring af sin fremtid. For dem over 40 år er det ikke meget bedre, da de først, hvis det skønnes kan komme igennem et rehabiliteringsteam som så kan henvise til et ressourceforløb. Man skal huske at det ikke ifølge lovgivningen drejer sig om hvad speciallægerne udtaler, men udelukkende om hvor meget resterhvervsevne man har tilbage. På fleksjob området er der opstået et par nye ord; mikrofleksjob og minifleksjob, som vi nok kommer til at høre meget mere i fremtiden. De nye betegnelser dækker over at der fremover vil blive tilkendt mange fleksjob, mellem 2 til Kvoter for tilkendelser af førtidspension?...4 Kampen om arbejdspladser...5 Hvem kan arbejde som frivillig?...7 Brev sendt til Socialministeren timer om ugen, desværre findes der ikke ret mange af disse job, men det arbejder jeg på at få forbedret. Husk at det er sidste chance for at søge om overgang til den nye førtidspension for dem som har fået førtidspension før 2003 den 31. december Frivillige søges til vores lokalforeninger, da det kniber med at få besat diverse bestyrelsesposter. Jeg vil byde en ny lokalforening i Holbæk og Ballerup velkommen i landsforeningen. Der gøres opmærksom på at Center for frivilligt socialt arbejde holder mange kurser for frivillige, som i måske kan bruge. I kan finde dem på Vores mangeårige drivkraft og tidligere formand i Odense og Kerteminde Britta Due Petersen døde d. 26. oktober Britta var om nogen en kvinde som trods egen sygdom hjalp mange mennesker i en svær situation, med at komme videre i deres liv, hun var utroligt engageret både lokalt og i landsforeningen. Britta vil blive både husket og savnet. ALLE ØNSKES EN GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR. Carl-Erik Nielsen, landsformand. NÆSTE BLAD udkommer juli 2014 Svar fra Socialministeriet Formandsbesøg i Thy/Mors lokalforening...12 De 4 årstider i naturen Det sker lokalt...15 førtidspensionisten Årgang 11 - Nr. 1/2014 UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, Landsformand Stengade Rønne Tlf REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende ANNONCER: førtidspensionisten Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf LAYOUT: FL Reklame Tlf TRYK: Silkeborg Bogtryk Tlf EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf. ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale De indsendte artikler samt annoncer behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med FØRTIDSPENSIONISTENs opfattelse og holdning HJEMMESIDE: Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: ISSN: førtidspensionisten 1/2014 3

4 Kvoter for tilkendelser af førtidspension? Af C.-E. Nielsen, Landsformand Hvor mange kommuner er der som har lavet kvoter for tilkendelser af førtidspensioner, lige som i Struer kommune. Mig bekendt er det ikke lovligt og jeg vil nødig være kommende handikappet eller ulykkesramt, for tænk om det sker efter kvoten er opbrugt. Efter gældende lovgivning er det helt klart at det skal være individuel sagsbehandling og ikke en eller anden tilfældig kvote som skal afgøre om der skal tilkendes førtidspension. Hvad er det som får nogle kommuner til at overtræde lovgivningen til skade for deres egne borgere? Uanset hvilken begrundelse kommunerene kunne finde på er det stadig ikke lovligt, men desværre findes der ikke de store sanktions muligheder. Jeg opfordrer hermed kommunerne til at følge lovgivningen. Svar på ovenstående fra Struer: Kære redaktør af bladet førtidspensionisten. Jeg har set blad nr 2 juli 2013, hvor du har et indlæg om Struer Kommunes måltal for tildeling af førtidspensioner i 2013 nemlig 32. Jeg skiver til dig fordi jeg kan se på dit indlæg i bladet, at du ikke har den fornødne viden om, hvordan tallene fremkommer. Det er således, at da folketinget vedtog reformen af fleksjob og førtidspension indgik det i budgetforudsætningerne, at antallet af tilkendelser af førtidspension i 2013 skulle falde med ca tilkendelser, fordi der i stedet skulle iværksættes ressourceforløb. Dette fald i tilkendelser fik beskæftigelsesregionerne til opgave at lave beregninger på med udgangspunkt i de enkelte kommuners gennemsnitlige tilkendelser i perioden 2008 til Disse beregninger ligger til grund for måltal, der i september 2012 blev meldt ud til samtlige kommuner. Det er altså derfra Struer har fået et måltal for der ganske rigtig hedder at tilgangen forventes at blive 32. Blot til venlig orientering. Venlig hilsen Alice Brink Arbejdsmarkedschef Tlf Mobil førtidspensionisten 1/2014

5 Kampen om arbejdspladser Efter indførslen af den nye lov om førtidspension og fleksjob vil der fremover skønsmæssigt komme 6 til nye fleksjobbere om året, hvoraf en meget stor del vil være mikro eller minifleksjobbere (2 til 10 timer om ugen), som ikke har nogen større udsigt til at komme i arbejde og de vil dermed være parkeret på en ydelse som svarer til kontanthjælp. Der er iværksat forskellelige projekter og ansat såkaldte ambassadører til at hjælpe fleksjobberne til arbejde. Desværre er der mange som bejler til de samme job. Det drejer sig om aktiveringer af kontanthjælpsmodtagere, frivillige, borgere i arbejdsprøvning og førtidspensionister med løntilskud. Landsforeningen forsøger at lave et projekt, med en kommune, om at skabe job til fleksjobberne og førtidspensionisterne. Hvis projektet lykkes, er der mulighed for at oprette ca.30 jobs til ovennævnte grupper i bare denne ene kommune. Det er oplagt at der skal nytænkning til at få alle i målgruppen i arbejde, men det må være muligt at finde job og reservere disse som passer til målgruppen. Jeg håber at der i starten af det nye år kan komme gang i projektet. C-E førtidspensionisten 1/2014 5

6 Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS Sankt Peders Stræde København K Tlf k.dk

7 Hvem kan arbejde som frivillig? Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde, hvad enten man er i arbejde, under uddannelse eller arbejdsfri. Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge - efterløn - overgangsydelse - seniorydelse - og gerne vil udføre frivilligt socialt arbejde, skal du være opmærksom på reglerne på området. Det er nemlig således, at nogle former for frivilligt arbejde medfører fratræk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. If. loven kan frivilligt arbejde deles op i tre kategorier. Fælles for de tre kategorier er: Du skal altid oplyse din A-kasse om din deltagelse i frivilligt arbejde. Vær særlig opmærksom på at oplyse A-kassen om ændringer i arbejdets karakter. Det er din A-kasse, der tager stilling til, hvilken kategori dit frivillige arbejde indgår i. Kategori 1: Frivillige aktiviteter, der kan udføres uden fradrag. Den første kategori gælder frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde. Eksempler: Besøgsven Arbejde i sociale caféer og væresteder, som vedrører almindelige forfaldende aktiviteter. Tøjsortering, ekspedition i genbrugsbutikker Rådgivning der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse Lettere omsorgsarbejde, f.eks. aflastning af pårørende til syge i eget hjem Særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb Kategori 2: Frivillige aktiviteter, der kan udføres i op til 4 TIMER OM UGEN uden fradrag Denne kategori gælder arbejde, der kan udbydes som lønarbejde. Eksempler: Socialrådgiver i et krisecenter Jurist i retshjælp Rådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse Egentlig pleje af f.eks. ældre, syge eller handicappede i vedkommendes eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre. For ulønnet arbejde i denne kategori gælder, at det kan udføres i op til 4 timer om ugen UDEN FRADRAG taget som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Du skal have din A-kasses godkendelse, og hvis du arbejder i flere timer, vil det medføre et fratræk i dagpenge eller efterløn. Antallet af timer skal påføres dagpengekortet. Kategori 3: Frivilligt arbejde vedrørende primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag. Ved primær drift forstås arbejde, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Det kan f.eks. være personaleadministration og økono- mi- og organisationsstyring. Primær drift er også arbejde, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Det kan for eksempel være udbringning af mad til ældre hjemmeboende. Når du udfører ulønnet arbejde, som er primær drift, vil det ALTID MEDFØRE FRADRAG i dine arbejdsløshedsdagpenge og i din efterløn. UNDTAGELSE: Der er undtagelser og her følger eksempler på primær drift, som IKKE MEDFØRER FRADRAG: Mindre administrative opgaver - Arkivarbejde - Arbejde i omstilling - Receptionistopgaver Mindre koordineringsopgaver - Ved indsamling - Koordination og formidling af frivilligt arbejde - Sammensætning af vagtplaner for frivillige Bogholderi og revision i mindre foreninger Ved vedligeholdelse forstås arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden, f.eks. maling af lokaler og rengøring. Ulønnet arbejde i denne kategori vil ALTID MEDFØRE FRADRAG i arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Her er der også en række undtagelser. Rådighedsforpligtelsen: Når du er på arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Deltagelse i frivilligt arbejde ændrer ikke ved rådighedsforpligtelsen. Når du modtager efterløn, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Reglerne er gældende fra april Modtager du KONTANTHJÆLP: Personer på kontanthjælp efter Bistandsloven har ret til at udføre frivilligt arbejde. Der er ikke de samme begrænsninger som for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og overgangsydelse. Modtager du kontanthjælp, må du gerne gøre en indsats både i offentlig og privat regi. HUSK: Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du har oplysningspligt over for kommunen, derfor skal du oplyse, om du deltager i frivilligt arbejde. Vil du vide mere om dette emne kan du kontakte Center for frivilligt socialt arbejde, Pantheonsgade 5, 3.sal, Postboks 1122, 5100 Odense C eller besøge hjemmesiden: førtidspensionisten 1/2014 7

8 OMPOLSTRING AF MØBLER Trænger dine gamle møbler til et nyt look? Køb møbelstoffer og andre produkter direkte på nettet Klik ind på og find de møbelstoffer du ønsker til dine møbler CONCETTO Rubjergvej Viby J Tlf Støt vore annoncører de støtter os... Støt vore annoncører de støtter os...

9 Brev sendt til Socialministeren Socialt bedrageri? 1. Hvordan kan den enkelte borger vide om de evt. begår en overtrædelse af den sociale lovgivning, når der ikke er helt klare regler om hvad man må eller ikke må. 2. Krænker man ikke borgerenes retssikkerhed, når der er tale om at kommunerne reagerer på anonyme henvendelser, som kan være ubegrundede. Man fratager den anmeldte borger, muligheden for at retsforfølge den anonyme anmelder, for uretmæssig anmeldelse og øvrige forhold vedrørende den borgerlige straffelov. 3. Det er vel også på kant med grundlovens bestemmelser om opdeling af lovgivende, udøvende og dømmende magt, når det er den enkelte kommune, som er både udøvende og dømmende magt. 4. Landsforeningen for Førtidspensionister vil kraftigt opfordre til at der bliver lavet en lovgivning som retter op på ovenstående. Med venlig hilsen Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand Stengade Rønne Tlf førtidspensionisten 1/2014 9

10 Rekonvalescenthjemmet LYSGLIMT i Gilleleje - Pragtfuld beliggenhed direkte til havet. Storslået udsigt. Frisk luft. Naturskønne spadsereture. Et køkken som tilbyder inspirerende varieret kost. 11 døgns ophold. Enkelt- og dobbeltværelser. Godkendt af Sygesikringen Danmark. For tilsendelse af brochure eller værelsesreservation Åbent 23. april - 5. oktober 2012 Kontortid Man. - fre Ring Besøg også vor hjemmeside: PainCare - Tværfagligt Smertecenter v/speciallæge Luana Leonora Jensen tilbyder vurdering og behandling af akutte og kroniske smertetilstande Rygsmerter Nervesmerter Kræftsmerter Piskesmæld Slidgigt Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej sal, Horsens Tlf PainCare Gør en forskel i dit eget liv. Få en socialrådgiver, der tager dig alvorligt! Vi er landsdækkende Havrevej Spentrup Tlf

11 Svar fra Socialministeriet Social- og Integrationsministeriet har modtaget henvendelsen af 14. april 2013 fra Landsforeningen for Førtidspensionister om socialt bedrageri. Først og fremmest beklager vi det sene svar. Det kan oplyses, at Social- og Integrationsministeriet er meget fokuseret på problemstillingen om socialt bedrageri, herunder også borgernes retssikkerhed. Det er vanskeligt at opstille helt faste og objektive kriterier for vurderingen af, om en person er enlig eller samlevende, da faste rammer let kan omgås eller få utilsigtede virkninger. Lovgivningen indeholder derfor et krav om, at myndigheden skal foretage en konkret individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, således at der kan skabes rum til mange forskellige samlivs- og bopælsformer. Det er gennem praksis fra fx Ankestyrelsen, at de nærmere retningslinjer for denne vurdering fastlægges. Ankestyrelsen har senest i februar måned offentliggjort en række nye afgørelser, som præciserer praksis. Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som bl.a. er ved at udarbejde pjecer til borgerne om, hvordan praksis er ift. enlig-begrebet, hvilke forhold myndighederne lægger vægt på, hvad myndighederne må og ikke må, når de undersøger disse sager m.v. Pjecerne skal medvirke til at gøre det mere gen-nemskueligt, hvornår man er enlig, ligesom pjecerne også vil fortælle om, hvor grænserne for myndighedernes kontrol går. Myndighederne har imidlertid pligt til at følge op på alle oplysninger, der indikerer, at en borger muligvis modtager en ydelse på et forkert grundlag, herunder hvis en myndighed modtager en anonym anmeldelse. Ombudsmanden har i en udtalelse fra marts 2013 tilkendegivet, at en anonym anmeldelse kan være anledning til, at en myndighed iværksætter en undersøgelse af en borger, men den kan ikke i sig selv indgå som eneste dokumentation i sagen af, at borgeren modtager en ydelse uretmæssigt. Angående jeres spørgsmål om grundlovens bestemmelser, kan det oplyses, at det i forbindelse med debatten om socialt bedrageri er vigtigt at skelne mellem administrative sager om socialt bedrageri og sager, som ender som straffesager for domstolene. Anmeldelser til myndigheder om, at en borger muligvis modtager en ydelse uretmæssigt kan ikke sidestilles med en falsk anmeldelse til poli-tiet for overtrædelse af straffeloven, idet myndigheder alene behandler sagen administrativt og ikke vurderer om der er tale om overtrædelse af straffeloven. Det er alene domstolene, der kan vurdere om der er sket en egentlig straffeovertrædelse. Der er således heller ikke tale om en sammenblanding af udøvende og dømmende magt. Med venlig hilsen Mikkel Nygaard Nielsen Fuldmægtig I perioden 1. oktober 2012 til 1. marts 2013 har Udbetaling Danmark overtaget kommunernes opgaver med at udbetale en række sociale ydelser. Det gælder fx børnetilskud, boligstøtte og social pension. Det er forventningen, at etableringen af Udbetaling Danmark som landsdækkende myndighed, vil være med til at sikre en mere ensartet praksis og vejledning i forhold til borgerne. I forhold til anonyme anmeldelser, kan det oplyses, at hvis en anonym henvendelse er ubegrundet, kan borgeren ikke blive mødt med et tilbagebetalingskrav. førtidspensionisten 1/

12 Formandsbesøg i Thy/Mors lokalforening Undertegnede og frue var i august måned i Århus og Thy/ Mors lokalforeninger og undertegnede var ind imellem til møde i Københavns kommune, inviteret af handicaprådet og derefter til brugernes bazar i Odense. Besøget hos Thy/Mors var som sædvanlig en oplevelse ud i kagekunsten, hvilket inspirerede mig til at foreslå at der bliver udvekslet opskrifter gennem landsbladet. Efter anbefaling fra en nylig tur som Thy/Mors havde haft til Fur, tog fruen og jeg til Fur og besøgte Herrens mark som er et spisested (med blandt andet pandekager) og et mandemuseum hvor der er begrænset adgang for kvinder, de må dog gerne tale, når de har spurgt om lov af manden. En sjov oplevelse. Carl-Erik Kagekunsten. Som kompensation viser jeg et billede af undertegnedes almindelige sunde aftensmad. Så send gerne jeres egne opskrifter med billede! Færgen til Fur. (3 til 4 minutter). 12 førtidspensionisten 1/2014

13 De 4 årstider i naturen Fotografering i naturen giver mange skønne og dejlige oplevelser, vi har en fantastisk natur i Danmark, så det er bare med at komme ud i det fri og knipse løs, det er en lise for sjælen at følge med i hvad der sker derude (også uden kamera, hvis man ikke har sådan et). Om du er førtidspensionist, arbejdsledig, langtidssyg eller i arbejde, er der ikke noget skønnere end at gå, cykel eller køre i bil, bare en lille tur i det fri og lufte sit kamera, der er så mange motiver at knipse. Intet motiv er for småt eller for stort. En flot solopgang i efteråret Vinterkulden er hård ved fuglene, de har svært ved at finde føde, så det, at fodre fuglene i haven, giver rigtig mange gode og sjove oplevelser. Hvis man fodre fugle i sin have, på altanen eller bare et par sugekopper til mejsekugler på sine vinduer, så får man nogle sjove og søde fugle at se, de virker så livsbekræftende, når de vimser rundt omkring. Hver fugl har sin egen personlighed og charme. Hvem kan stå for sådan en lille fyr? Der arbejdes hårdt i forårs-månederne Når foråret endelig kommer efter en kold vinter, er det skønt at komme ud og se naturen springe ud, sol og varme har både dyr og mennesker gået og længtes efter i flere måneder. Pludselig er der liv over alt og det skal nydes, desuden får man en ny energi af at gå en tur i det fri. En rødhals i vinterkulden En lille familie på svømmetur Dådyr på forårstur i skoven, dagens gåtur bliver ekstra god når man møder dyre-vildt i skoven og de bare står stille og kigger på sig, inden de vender rumpen til og lusker af. førtidspensionisten 1/

14 Arrig svane-mor beskytter sine unger, GÅ VÆK! Rådyr krydser vejen i fuld firspring Stolte forældre med deres søde unger i sommervarmen, spændende at følge ungerne til de bliver store. En sommerdag ved en sø, der kan man gå i lang tid og se på dyrelivet i vandet og se på de smukke blomster ved vandkanten. En kande kaffe og lidt mundgodt i kurven, så kan man godt bænke sig et par timer og nyde omgivelserne ved en sø. Spætmejse nyder november sol Et år kan hurtigt gå og med billeder fra sine ture rundt i naturen, har man nogle skønne billeder at se på og tænke på hvor mange mørke tanker, er blevet byttet til lyse tanker, for man kan ikke være trist når der er så meget at se på derude! En naturglad vendelbo. Danmark er et dejligt land. Iris ved vandkanten Det er ved at være efterår igen, rådyrene er mere fremme i det fri, så har man gode chancer for at få dem i skudlinjen Når det skifter fra sommertid og til normal tid, ser man jo ofte dyrene ved marker og veje, så er der gode muligheder for at se dem på nært hold. Sådan en lille fin gruppe holder man jo gerne tilbage for, mens man nyder synet af de flotte dyr. En flot solnedgang i november 14 førtidspensionisten 1/2014

15 det sker lokalt førtidspensionisten NR. 1 Januar årgang Assens Fungerende formand: Torben L. Damgaard Kirkebjergvej 31, 5620 Glamsbjerg Tlf.: Næstformand: Henrik Lund Bornholm Kontaktperson: Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf Birthe Gotfredsen Bedelundvej Tårs Tlf., Ea V. Jensen Tlf., Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf: Hillerød Vi mødes hver onsdag kl. 10 til i Sund By butikken Åboulevarden 52 til en kop kaffe og en gang om måneden tager vi på tur ud af huset. Holbæk BESTYRELSE: Formand: Pernille Bøgelund Tlf Kasserer: Birgit Eldov Bestyrelsesmedlem: Lis Christensen Bestyrelsesmedlem: Inge Aagaard Bestyrelsesmedlem: Niels Hass Suppleant: Helle Pedersen 4-kløveren Kontaktperson: Formand: Susanne K. Jensen, tlf Kontakt rådgiver: Ea V Jensen, tlf mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvareren, så ringer hun dig op ellersend en Vi er en forening for førtidspensionister, efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl til Vi hygger os sammen med en kop kaffe/ te og rundstykker, pris: 10 kr. Tager på ture og har banko hver måned. Fleksudvalget Næstformand: Hanne Skallebæk Tlf Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf / Mobil (send en ) Åbningstider: Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl og efter aftale. Borgercaféen er åben tirsdag og onsdag, kl og torsdag kl Horsens Formand: Karin Jensen Tlf Kasserer: Solvej Graversen Tlf Sekretær: Hanne Arentoft Tlf Kerteminde Formand: Elisabeth Larsen Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde Foreningens tlf Vi afholder fast Åbent Hus / Hygge- Fredag fra kl i LIGE UGER. Hvor foreningen er vært med te og kaffe. De, der nu har lyst - medbringer mundgodt efter eget ønske. Vi holder til på: MØDESTEDET Strandvejen 10 C., 5300 Kerteminde Aktiviteter i øvrigt: Udover fredagshyggen arrangerer foreningen andre aktiviteter og ture. -se venligst nærmere her om på vores hjemmeside: eller scan QR koden: førtidspensionisten 1/

16 Første Hygge-Fredag i det nye år bliver d. 10 / Mange Vinter hilsner fra Bestyrelsen Vi ønsker Alle Glædelig Jul & Godt Nytår Mindeord Britta Due Petersen døde d. 26. oktober 2013; hvilket selvfølgelig har rørt alle i foreningen LFF Kerteminde, - den forening som hun startede. Britta var et meget varmt og omsorgsfuldt menneske, hos hvem man altid kunne få råd og vejledning til mange af livets problemer. Især bankede hendes hjerte for de svage i samfundet. Manglede man nogen at tale med om noget, enten det var privat eller angående ting i forhold til det offentlige, var der altid kaffe på kanden i køkkenet hos Britta, - også selvom hun måske ikke altid selv var helt på toppen. Men man skulle bare være forberedt på, at der ikke blev lagt fingre imellem hvad angik svar eller holdning. Men netop denne egenskab hos Britta var med til at starte den forening, vi har i dag; hvilket vi er meget glade for og stolte af. Elisabeth Larsen, formand i LFF Kerteminde København Frivillige søges til bestyrelsen. Kontaktperson: Poul Brorson Tlf: Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem Nordfyn BESTYRELSE: Formand: Dorte Sørensen Søndersøvej 411, 5471 Søndersø Tlf Næstformand: Lis Pjengaard Bogmose 24, Skovby Sand 5400 Bogense, tlf Kasserer og landsbestyrelsen: Dorthe Bondesen Svinget 27, 5450 Otterup Tlf Sekretær: Vibeke Rasmussen Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø Tlf Sup. I landsbestyrelsen: Lis Pjengaard Bogmose 24, Skovby Sand 5400 Bogense, tlf Bestyrelsesmedlem: Marianne Sørensen Havrekær 52, 5474 Veflinge Tlf / Suppleant: Jørn Erik Hansen Løkkehøj 2h, st., 5471 Søndersø Tlf Suppleant: Ida Rasmussen Østrupskovsvej 51, 5450 Otterup Tlf Nordjylland Bestyrelsesformand: Lona Nørlev Havklitvej 1A, 9800 Hjørring Tlf Mobil: Kasserer: Birthe Gotfredsen Bedelundvej 39, 9830 Tårs Tlf Sekretær: Lis Olesen Idræts Alle 127 S, 9800 Hjørring Tlf Vi beder om at I viser hensyn til vores privatliv og kontakter os på hverdage og i dagtimerne. Aktiviteter i 2014 Vi har fremmøde i vores lokalforening hver onsdag i lige uger året rundt og hjælper medlemmer med deres problemer med kommune i forbindelse med sager vedr. pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob. Vi har i vores forening ikke nogen fast aktivitetskalender, men stiller op ved særlige lejligheder og interesserede er velkommen til en uforpligtende snak og en kop kaffe. Her er der også muligheder for vores medlemmer at deltage i de aktiviteter / hobbyarbejder som findes i Forsamlingsbygningen og man kan købe mad, kaffe og kage i bygningens kantine. En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi gerne vide det, så I bliver ved med at få bladet tilsendt. Odense På grund af sygdom, beder vi jer om evt. at kontakte Birgit Lindquist tlf , eller Landsforeningen på tlf , Vi efterlyser frivillige til bestyrelsesarbejde. Der vil i løbet af foråret blive indkaldt til et møde for at få valgt bestyrelse. Ringkøbing FFVest Bestyrelse Formand: Edith Nielsen Næstformand: Leif Jepsen Sekretær: Eva Olsen Kasserer: Gerda Thorsted Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen Suppleant: Svend Aage Nøhr Revisor: Frank Jensen Suppleant: Mariane Svendsen Tlf : Foreningens postadresse FFVest Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing FFVest ønsker alle en Glædelig Jul og et godt Nytår. Roskilde BESTYRELSE: Formand: Kate Nelausen Ringparken 40 st.tv Mobil Kassere: Jonna Petersen Støden 26 st. tv., 4000 Roskilde Mobil: førtidspensionisten 1/2014

17 Vores værested er: Kulturhuset Kildegården. Helligkorsvej sal, 4000 Roskilde. Mødedage og tidspunkt: Hver tirsdag kl Pris for medlemskab er 300 kr. pr år. Vi starter gerne med socialt samvær over en kop kaffe eller the samt brød og pålæg Kan købes for kr. 20,- Aktiviteter: Mange spændende foredrag: Banko 2x årligt 2 store udflugter med bus, samt kulturelle mini udflugter. Tøjdemonstration Bowling, Petanque og mange andre ude og indendørs spil Sommerfest Julefrokost Delvis egen betaling ved arrangementer. Vi optager også medlemmer, Som langtidssyge, fleks-og skånejobber, samt efterlønner og folk som venter på at få en førtidspension. HUSK VI ER DER FOR DIG OG VI ER ALLE LIGE STILLEDE Du er velkommen til at komme forbi, og se hvem vi er. Vi giver en kop kaffe. Eller henvende dig til formanden og få tilsendt en aktivitets kalender. Vi holder altid sommerferie i juli og til medio august. Sorø Vi forsøger at starte en lokalforening op i Sorø. Hvis det er noget for dig så kantakt Jesper. Kontaktperson: Jesper Thomsen Peter Damsvej 80, 4180 Sorø Tlf Struer/Thyholm BESTYRELSE: Formand: Bente Stougaard Tlf Kasserer: Rikke Stougaard Bestyrelsesmedl: Henning Nielsen Bestyrelsesmedl: Benny Hørbye. Bestyrelsesmedl: Yvonne Jensen Suppleant: Gitte Sørensen Suppleant: Knud Erik Andersen Revisor: Henning Nielsen Revisorsupp: Benny Hørbye Sekretær: Rikke Stougaard Vi mødes d. 1 og 3 Onsdag i hver måned, til en kop kaffe og brød. Mødested: Aktivitetscenteret, mødelokale 6. Fra kl Derudover har vi diverse udflugter og aktiviteter i løbet af året. Bl.a vores sommertur i hestevogn gennem klosterheden, samt julefrokost og mere. Vi holder sommerferie i Juli måned. Kig forbi, alle er velkomne. Thy/Mors BESTYRELSE: Formand: Pia Correll Mouritsen, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Næstformand: Karin Mikkelsen 7950 Erslev, Tlf Kasserer: Alvilda Nielsen, Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf Sekretær: Lilly Sørensen Bach 7900 Nykøbing Mors, Tlf Aktiv bestyrelsesmedlem: Niels Henning Poulsen 7755 Bedsted, Tlf Suppleant: Dorthe Poulsen 7755 Bedsted, Tlf Suppleant: Birthe Overgaard 7950 Erslev, Tlf Hjemmeside: Arrangementer: Vi afholder et medlemsmøde hver måned, dog ikke maj, juni, juli og august. Program med tid, sted og emne udsendes til vore medlemmer. Åben Rådgivning: Sted: De Frivilliges Mødested Skovparken, Østergade Nykøbing Mors Tid: 2. og 4. tirsdag hver måned kl til Åben Rådgivning og Hyggeklub: De Frivilliges hus Skolegade 9, 7700 Thisted 1. og 3. onsdag hver måned kl til I hyggekluben laver vi det vi har lyst til lige fra ingenting til spil, håndarbejde evt. en udflugt, kort sagt man bestemmer helt selv. Men vi hygger os og får altid en god snak. Hjemmeside: Efterårets arrangementer i Foreningen For Førtidspensionister Thy/Mors Vi er allerede nu godt i gang med arrangementerne i foreningslivet.. I august tog vi rundt på sommerudflugt med bus til Ringkøbing, Hvide Sande, Søndervig og Thorsminde.. Vi havde en super dejlig dag, hvor der blev handlet lidt i den hyggeli ge by Ringkøbing, til marked i Hvide Sande og set sandskulpturer i Søndervig, hvorefter turen hjemad gik via Thorsminde. I Thisted fik vi i august besøg af Landsforenings formanden Carl Erik Nielsen med frue, der er bosiddende på Bornholm. Han fortalte om sit arbejde, hvortil man kunne stille ham spørgsmål. førtidspensionisten 1/

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension?

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension? førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2013 Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM

førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2012 LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2011 Måske ny efterlønsordning og forhøjelse af pensionsalderen. Diagnoser

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Siden sidst - og lidt frem!

Siden sidst - og lidt frem! Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC samt Daghjem for visiterede borgere Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Telefon 5618 2445 Mandag- torsdag kl. 9.00-16.00 - Fredag kl. 9.00-15.00 - lukket lørdag

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere