Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie."

Transkript

1 OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage <tag> i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et <tag> kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt informationen anvendes. Øvrige <tag> er kun medtaget hvis de indeholder vigtige informationer for branchen. I alle DB OIOUBL anvendes profilen Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 denne profil er valgt fordi den understøtter OrdreResponse, men parterne som anvender DB OIOUBL anvender ikke samtlige dokumenter i ovenstående profil. Kun følgende dokumenter indgår: Order, OrderResponse, Invoice, CreditNote og ApplicationResponse. I efterfølgende skrift er brugt betegnelsen GLN (Global Location Number) til identifikation af handelsparterne. Bemærk at GLN og EANlokationsnummer er det samme. GLN er blot den nye betegnelse for EAN-lokationsnummer. På tilsvarende måde er der brugt GTIN ( Global Trade Item Number) til identifikation af EAN varenummer. GTIN er på tilsvarende måde den nye betegnelse for EAN varenummer. OBS: BuyerCustomerParty findes ikke i kreditnotaen. Vær derfor opmærksom på at identifikationen af den trælast/tømmerhandel der køber er anderledes end i fakturaen. Leveringsoplysninger er pladeret på linien på kreditnotaen, modsat fakturaen hvor de kan angives på hovedniveau. Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning CreditNote namespace-erklæring <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CreditNote xmlns:sdt="urn:oasis:names:specificati Angiver start på kreditnota Angivelsen af hvilket skema der testes op imod. -1

2 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning on:ubl:schema:xsd:specializeddatatypes -2" xmlns="urn:oasis:names:specification:u bl:schema:xsd:creditnote-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonaggregatecompo nents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponent s-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonextensioncompo nents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:qualifieddatatypes- 2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data: specification:unqualifieddatatypesschemamodule: 2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:docu mentation:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmls chema-instance" xsi:schemalocation="urn:oasis:names:sp ecification:ubl:schema:xsd:creditnote- 2 UBL-Invoice-2.0.xsd"> <?TestInstance?> Procesinstruktioner er instruktioner, som ligger uden for OIOUBL standarden, men som kan anvendes til at styre anden logik på. Her anvendes det til at angive, at dokumen- -2

3 tet er til testformål. En procesinstruktion angives med <?navn...?>. Procesinstruktioner skal angives indenfor dokumentets rodelement. Navnet skal altid være TestInstance. <cbc:ublversionid> UBL version. 2.0 Skal udfyldes. Fast værdi. <cbc:customizationid> OIOUBL-2.01 <cbc:profileid schemedatau- RI="urn:oioubl:id:profileid-1.2"> Identifikation for en specialtilpasset version af UBL Identifikation for en profil af en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt. Procurement-OrdAdvR- BilSim-1.0 Skal udfyldes. Fast værdi. Skal udfyldes. Fast værdi, dog er R frivilligt. R i profilen angiver at der ønskes kvittering. <cbc:id> Kreditnotanummer Skal udfyldes. Max. 35 karakterer <cbc:copyindicator> Orginal eller kopi. Mulige værdier: False Der modtages ikke kopi. <cbc:uuid> <cbc:issuedate> false = orginal true = kopi Entydig reference for kreditnotaen Kreditnotadato CCYY-MM- DD 9756b4d a-e388fe63f Skal udfyldes. -3

4 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning <cbc:note> Fritekst på kreditnotaniveau Kontoret holder ferielukket i næste uge <cbc:documentcurrencycode> Kreditnotavaluta DKK Skal udfyldes. <cbc:taxcurrencycode> <cbc:pricingcurrencycode> Valuta brugt til afgiftsbeløb i kreditnotaen Valuta brugt til priser i kreditnotaen DKK DKK Hvis den medsendes skal den altid være lig kreditnotavaluta. Hvis den medsendes skal den altid være lig kreditnotavaluta. <cbc:paymentcurrencycode> Betalings valuta kode DKK Hvis den medsendes skal den altid være lig kreditno- tavaluta. <cbc:paymentalternativecurrencycode> Alternativ valuta Alternativ valuta som kan bruges til betaling af kreditnotaen. <cbc:accountingcost> Modtagers finanskonto <cac:invoiceperiod> <cbc:startdate> <cbc:enddate> <cbc:description> Fakturaperiode Startdato. Slutdato. Beskrivelse af fakturaperiode InvoicePeriode og de tilhørende <tag> er kun til information. Fordringsforklaring start <cac:discrepancyresponse> Fordrings forklaring til kreditnotaen som helhed. <cbc:referenceid> Referencenummer 1 Skal udfyldes hvis DiscrepancyResponse sendes. <cbc:responsecode> Kode for response: Værdier fra kodelisten -4

5 Billing1 = Dubleret faktura Billing2 = Forkert fakturabeløb Billing3 = Manglende rabat ect. Condition1 = Forkert stand Condition2 = Udløbsdato overskredet Condition3 = Beskadiget vare Condition4 = Ufuldstændig vare Condition5 = Forkert vare Condition6 = Forkert erstatningsvare Delivery1 = Overlevering Delivery2 = Underlevering Delivery3 = Returvare Quality1 = Manglende kvalitet Quality2 = Defect vare ZZZ = Bilateralt defineret <cbc:description> Beskrivelse af responsen Krediteres p.g.a. fejl i leverancen Fordringsforklaring slut Ordrereference start <cac:orderreference> <cbc:id> Købers ordrenummer Um:oioubl:codelist:discrep ancyreponsecode-1.1, Anvendes. -5

6 <cbc:salesorderid> Sælgers ordrenumer <cbc:uuid> Ordrereference slut Computergenereret entydig id. <cbc:issuedate> Ordredato <cac:documentreference> Regningsreference start <cac:billingreference> <cac:invoicedocumentreference> Faktura dokument reference Dette og underliggende Giver mulighed for at oprette reference til en eller flere fakturaer. <cbc:id> Fakturanummer Identifikation til den faktura der refereres til <cbc:uuid> Computergenereret entydig id. <cbc:issuedate> Udstedelsesdato <cbc:xpath> <cac:attachment> <cac:creditnotedocumentreference> Reference til en anden del af den samme dokumentinstans I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt Kreditnota dokument reference Dette og underliggende Giver mulighed for at oprette reference til en eller flere kreditnotaer. <cbc:id> Kreditnotanummer Identifikation til den kre- -6

7 <cbc:uuid> Computergenereret entydig id. ditnota der refereres til <cbc:issuedate> Udstedelsesdato <cbc:xpath> <cac:attachment> Reference til en anden del af den samme dokumentinstans I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt Dette og underliggende <cac:reminderdocumentreference> Rykker dokument reference Giver mulighed for at oprette reference til en eller flere rykkere. <cbc:id> Rykkernummer Identifikation til den rykker der refereres til. <cbc:uuid> Computergenereret entydig id. <cbc:issuedate> Udstedelsesdato <cbc:xpath> <cac:attachment> Regningsreference slut Følgeseddelreference start <cac:despatchdocumentreference> <cbc:id> Reference til en anden del af den samme dokumentinstans I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt Følgeseddelnummer Dette og underliggende -7

8 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning <cbc:uuid> <cbc:issuedate> <cbc:documenttypecode> <cbc:documenttype> <cbc:xpath> <cac:attachment> Følgeseddelreference slut Computergenereret entydig ID Afsendelsesdato for følgeseddel Dokumentets type angivet som kode Dokumentets type angivet som tekst Reference til en anden del af den samme dokumentinstans I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt Dette og underliggende <cac:contractdocumentreference> <cbc:id> <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id> <cac:signature> <cbc:id> Kreditor start Reference til kontrakt Supplerende dokument reference Signatur Information om Leverandør Kan anvendes til reference til indgået rammeaftale. Kan anvendes til reference til byggeplads og/eller kampagnenr. Dette og underliggende <cac:accountingsupplierparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency Skal udfyldes. Indeholder altid dokumentafsenders -8

9 ID="9" schmeid="gln"> identification. Skal være det GLNnummer som afsender er identificeret med på VANS nettet. <cac:partyidentification> <cbc:id schmeagency ID="9" schmeid="gln"> Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer. <cac:partyname> <cbc:name> <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listschmeuri="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.1"> Leverandørnavn Leverandør 1 Mulige værdier: STRUCTURED_DK STRUCTURED_DK Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes. STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, Postal- Zone, CityName og Contry er obligatoriske. <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Vestergade <cbc:additionalstreet Ekstra vejnavn Name> <cbc:buildingnumber> Husnummer 115 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By København Ø <cbc:postalzone> Postnummer

10 <cac:country> <cbc:identification Landekode DK Code> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemename="se"> <cac:taxscheme> <cbc:id schemedatauri ="urn:oioubl:id: taxschemeid-1.1" SE nummer DK Skal udfyldes, hvis PartyTaxScheme sendes. Dansk pligtkode. 63 = moms <cbc:name> Navn på pligtkode Moms <cac:jurisdiction RegionAddress> <cbc:addressfor matcode listuri ="urn:oioubl: codelist:address formatcode-1.1"> STRUCTURED_REGI ON 63 Skal udfyldes hvis PartyTaxScheme sendes. Identification af afgiftsområde. Skal udfyldes En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes. <cac:country> <cbc:identi ficationco de> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" DK Registreringsnavn Leverandør 1 Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister. Registreringsnummer DK Skal udfyldes Registreringsnummer fra - 10

11 schemename="cvr"> det nationale virksomhedsregister. Kreditor slut <cac:contact> <cbc:id> Identification af kontakt 1234 Skal udfyldes, hvis Contact medsendes. <cbc:name> Navn på kontakt Hans Jensen <cbc:telephone> Telefonnummer <cbc:telefax> Telefax <cbc:electronicmail> <cbc:note> Kontaktnote Anvendes ikke af modtager <cac:othercommunication> Anden kommunikation Dette og underliggende Debitor start <cac:accountingcustomerparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency ID="9" schmeid="gln"> <cac:partyidentification> <cbc:id schmeagency ID="9" schmeid="gln"> Modtager af kreditnotaen Debitor Skal udfyldes Ved kreditering af en ind- købsforening, skal indkøbsforeningen optræde i dette <tag>. Dette <tag> medsendes al- tid og skal altid indeholde modtageren af dokumentet Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer. - 11

12 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning <cac:partyname> Navn Indkøbsforeningen <cbc:name> <cac:postaladdress> Mulige værdier: STRUCTURED_DK Skal udfyldes, hvis adres- <cbc:addressformatcode STRUCTURED_DK seoplysningerne medsenlistschmeuri="urn:oioubl: des. codelist:addressformat STRUCTURED_DK er code-1.1"> en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, Postal- Zone, CityName og Contry er obligatoriske. <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Vestergade <cbc:buildingnumber> Husnummer 25 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By Århus <cbc:postalzone> Postnummer 8000 <cac:country> <cbc:identification Landekode DK Code> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemename="se"> <cac:taxscheme> <cbc:id schemedatauri ="urn:oioubl:id: SE nummer Dansk pligtkode. 63 = moms 63-12

13 taxschemeid-1.1" <cbc:name> Navn på pligtkode Moms <cac:jurisdiction RegionAddress> <cbc:addressfor matcode listuri ="urn:oioubl: codelist:address formatcode-1.1"> <cac:country> <cbc:identi ficationco de> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemename="cvr"> <cac:contact> <cbc:id> STRUCTURED_REGI ON DK En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes. Registreringsnavn Indkøbsforeningen Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsre- gister. Registreringsnummer Registreringsnummer fra det nationale virksomheds- register. Identification af kontakt Skal indeholde EANlokationsnummer på den virksomhed som Skyldes at der i denne UBL version ikke er mulighed for at BuyerCustomerParty. <cbc:name> Navn på kontakt Ole Olsen <cbc:telephone> Telefonnummer <cbc:telefax> Telefax - 13

14 <cbc:electronicmail> <cbc:note> Kontaktnote <cac:othercommunication> Anden kommunikation Dette og underliggende Debitor slut Betalingsmodtager start <cac:payeeparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency ID="9" schmeid="gln"> Betalingsmodtager slut Betalingsmodtager skal kun udfyldes hvis det ikke er kreditor som skal modtage betalingen. Kan bruges hvis kreditnotaen er overgivet til et factoring firma. Betalingsmodtager er opbygget på samme måde, som de øvrige <cac:party> Her er valgt ikke at beskrive under <tag>, men hvis det skal bruges udfyldes de på tilsvarende måde. Kurs start <cac:taxexchangerate> Afgifts veksel kurs Dette og underliggende <cac:pricingexchangerate> Pris veksel kurs Dette og underliggende - 14

15 <cac:paymentexchangerate> Betalings veksel kurs Dette og underliggende <cac:paymentalternativeexchangerate> Kurs slut Tillæg/Fradrag start <cac:allowancecharge> <cbc:id> <cbc:chargeindicator> Alternativ betalings veksel kurs Leverandørreference for tillæg/fradrag Angiver om det er tillæg eller fradrag. Værdier: true=tillæg false=fradrag 1 True Dette og underliggende Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes <cbc:allowancechargereasoncode> Tillæg/fradrags årsagskode FC Koderne fra HANCOM D96A 7161 serviceydelse, kodet, kan anvendes. <cbc:allowancechargereason> Tekst vedr fradrag/tillæg. Fragt Angivelse af årsag i fri tekst. <cbc:multiplierfactornumeric> Faktor til beregning af eks. rabat Eksempel: Hvis der gives 20% i rabat skal faktoren angives som <cbc:prepaidindicator> Angiver om tillæg/fradrag er forudbetalt. <cbc:sequencenumeric> Beregningssekvens nummer Hvis der er flere til- - 15

16 læg/fradrag kan rækkefølgen for beregning angives med en fortløbende nummerering. Hvis alle tillæg/fradrag skal beregnes af samme grundlag, skal de alle have sekvensnum- <cbc:amount currencyid="dkk"> Tillæg/fradrags beløb 75 Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes <cbc:baseamount currencyid="dkk"> Beregningsgrundlag Beregnigsgrundlag ved beregning af tillæg/fradrag med <cbc:multiplierfact ornumeric> <cac:taxcategory> <cbc:id schemedatauri="urn: oioubl:id:taxcategoryid-1.1"> Tillæg/Fradrag slut Afgift total start Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. <cbc:percent> Momsprocent 25 <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk"> <cbc:roundingamount currencyid= StandardRated mer 1. Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes Der sendes som minimum en TaxTotal indeholdende momsoplysningerne, men klassen kan forekommedet antal gange det er nødvendig for at specificere afgiftstotal pr. afgiftstype. Det totale afgiftsbeløb Skal udfyldes. Afrundingsbeløb - 16

17 "DKK"> <cac:taxsubtotal> Afgifts sub total Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgifts type. Her standardsats under moms. <cbc:taxableamount currencyid= "DKK"> Afgifts grundlaget 635 Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes <cbc:taxamount currencyid="dkk"> Afgifts beløb Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes <cbc:percent> Afgiftprocent 25 <cac:taxcategory> <cbc:id schemedatauri= "urn:oioubl:id:tax categoryid-1.1"> Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. StandardRated Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes <cbc:percent> Momsprocent 25 Afgiftssatsen for kategorien angivet som procent. <cbc:baseunitmeasure> Den mængde enheder som afgiften beregnes efter, hvis afgiften er pr. enhed. <cbc:perunitamount> <cbc:taxexemptionreasen Code> <cbc:taxexemptionreasen> <cac:taxscheme> <cbc:id schemedatauri= "urn:oioubl:id:taxschem eid-1.1"> Dansk pligtkode 63=moms <cbc:name> Navn på pligtkode Moms <cac:jurisdictionregion Address> 63 STRUCTURED_REGI Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften er en sats pr. enhed. Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som kode. Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som tekst. En struktureret adresse, hvor kun Region, - 17

18 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning <cbc:addressformat Code listuri="urn: oioubl:codelist:add ressformatcode-1.1"> ON District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes. Afgift total slut <cac:country> <cbc:identifica tioncode> Total start <cac:legalmonetarytotal> <cbc:lineextensionamount currency ID ="DKK"> <cbc:taxexclusiveamount currencyid ="DKK"> <cbc:taxinclusiveamount currencyid ="DKK"> <cbc:allowancetotalamount curren cyid ="DKK"> <cbc:chargetotalamount currencyid ="DKK"> <cbc:prepaidamount currencyid ="DKK"> <cbc:payableroundingamount curren cyid ="DKK"> DK Linietotal 560 Skal udfyldes. Momsbeløb Momsgrundlaget 635 Totale fradragsbeløb Indeholder kun rabatter på kreditnotahovedniveau. Rabatter på linien er fratrukket i linietotalen. Totale tillægsbeløb 75 Indeholder kun gebyrer på kreditnotahovedniveau. Gebyrer på linien er medtaget i linietotalen. Forudbetalt beløb Ikke bonusberettiget køb 75 Benyttes normalt til afrundingsbeløb. DB/byg-e har dog valgt at benyttet dette element til ikke bonusberettiget køb Det som i DB-EDI kal- - 18

19 <cbc:payableamount currencyid ="DKK"> Total slut des MOA-113. Beløb til betaling Skal udfyldes. Kreditnotalinie start En eller flere varelinier CreditNoteLine skal udfyldes. <cac:creditnoteline> Sælgers varelinienummer 1 Skal udfyldes. <cbc:id> Kreditnotaen skal indeholde minimum 1 linie. <cbc:note> Kreditnotalinie note Note fra sælger til køber vedrørende kreditnotalinien. <cbc:creditedquantity unitcode= "EA"> <cbc:lineextensionamount curren cyid="dkk"> Krediteret mængde 1000 Skal udfyldes. I dette <tag> sendes den krediterede mænde og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i unitcode skal kunne findes i urn:un:unece:uncefact:cod elist:specification:66 411:2001. Liniebeløb Skal udfyldes. Varelinietotal incl. tillæg/fradrag, men excl. moms. Skal udfyldes. <cbc:accountingcost> Dimensions konto streng Anvendes ikke af modtager Fordringsforklaring start - 19

20 <cac:discrepancyresponse> Referencenummer 1 Skal udfyldes hvis Discre- <cbc:referenceid> pancyresponse sendes. <cbc:responsecode> Kode for response. Værdierne er beskrevet på kreditnota hovedet. <cbc:description> Beskrivelse af responsen Krediteres p.g.a. fejl på varen Fordringsforklaring slut Regningsreference start <cac:billingreference> <cac:invoicedocumentreference> Faktura dokument reference Værdier fra kodelisten Um:oioubl:codelist:discrep ancyreponsecode-1.1, Anvendes. <cbc:id> Fakturanummer Identifikation til den faktura der refereres til <cbc:uuid> Computergenereret entydig id. <cbc:issuedate> Udstedelsesdato <cbc:xpath> <cac:attachment> <cac:creditnotedocumentreference> Reference til en anden del af den samme dokumentinstans I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt Kreditnota dokument reference Dette og underliggende <cbc:id> Kreditnotanummer Identifikation til den kreditnota der refereres til - 20

21 <cbc:uuid> Computergenereret entydig id. <cbc:issuedate> Udstedelsesdato <cbc:xpath> <cac:attachment> <cac:reminderdocumentreference> Reference til en anden del af den samme dokumentinstans I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt Rykker dokument reference Dette og underliggende <cbc:id> Rykkernummer Identifikation til den rykker der refereres til. <cbc:uuid> Computergenereret entydig id. <cbc:issuedate> Udstedelsesdato <cbc:xpath> <cac:attachment> <cac:billingreferenceline> Reference til en anden del af den samme dokumentinstans I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt Afregningslinie reference Dette og underliggende <cbc:id> Linienummer LinieID fra referencelinien <cbc:amount> Beløb i afregningslinien Linietotal for det linienummer der refereres til. Beløbet er inkl. rabat og - 21

22 gebyrer, men ekskl. afgift <cac:allowancecharge> Tillæg/fradrag Anvendes til at specificere tillæg/fradrag i ovenstående afregnede beløb. Anvendes ikke afmodtager Regningsreference slut <cac:documentreference> Dokument reference Dette og underliggende <tag> anvendes ikke af modtager PrisReference start <cac:pricingreference> <cac:alternativeconditionprice> <cbc:priceamount> PrisReference slut <cbc:basequantity> Bruttopris pr. enhed 0.75 Skal udfyldes. Skal indeholde bruttoenhedsprisen. Mængden som bruttoprisen gælder for 1 Angiver den mængde prisen gælder for. Antallet er til information.. <cbc:pricetypecode> Pristype angivet som kode AAB Skal udfyldes med type = AAB (Bruttopris). Leveringsoplysninger start På fakturaen anføres der at leveringsoplysninger ikke kan gives på linien. Leveringsoplysninger skal gives på hovedet. På kreditnotaen er der ikke muligheder for at opgive leveringsoplysninger på hovedet. Derfor er de felter - 22

23 <cac:delivery> <cbc:quantity> <cac:deliverylocation> <cbc:id> <cac:deliveryaddress> <cbc:addressformatcode list SchemeURI="urn:oioubl:code list:addressformatcode-1.1"> <cbc:postbox> <cbc:floor > <cbc:streetname> Leverede mængde Mulige værdier: STRUCTURED_DK Postboks Etage STRUCTURED_DK Østervej <cbc:buildingnumber> 303 <cbc:department> Afdeling <cbc:markattention> Beskrivelse eller navn på le- Byggepladsen veringsstedet <cbc:cityname> Hjørring <cbc:postalzone> 9800 <cac:country> <cbc:identification DK Code> <cac:reguesteddeliveryperiod> Den ønskede leveringsperiode som kræves afløftet beskrevet på linien. Udfyldes med GLNnummer, hvis leveringsadressen har et sådant. Hvis feltet ikke udfyldes skal adressen udfyldes. Leveringsadressen sendes kun som strukturede oplysninger. Dette og underliggende <tag> anvendes hvis der ikke skal medsendes GLN-nummer. Dette og underliggende - 23

24 <cac:deliveryparty> <cac:party> Leveringsoplysninger slut Leveringssted Dette og underliggende <tag> anvendes ikke. DeliveryLocation anvendes altid. (DeliveryParty anvendes kun hvis der er en forretningspart som er ansvarlig for varemodtagelsen og som juridisk overtager ejerskabet for varen, adressen på DeliveryParty behøves ikke at være adressen hvor varen skal leveres). Afgift total start <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid= Det totale afgiftsbeløb 140 Skal udfyldes. "DKK"> <cbc:roundingamount curren cyid="dkk"> Afrundingsbeløb <cac:taxsubtotal> Afgifts sub total Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgifts type. Her standardsats under moms. <cbc:taxableamount currencyid ="DKK"> <cbc:taxamount currencyid= "DKK"> Afgifts grundlaget 560 Skal udfyldes hvis <cac:taxsubtotal> medsendes. Afgifts beløb 140 Skal udfyldes hvis - 24

25 <cac:taxsubtotal> medsendes. <cbc:calculationsequence Numeric> <cbc:transactioncurrencytax Amount> Beregnings rækkefølge Transaktions Valuta afgifts beløb Identificerer den nummeriske rækkefølge, som afgifterne pålægges efter, når der trækkes flere afgifter. Hvis alle afgifter skal beregnes efter sammen afgiftsgrundlag, vil felter være udfyldt med 1 for alle afgifter. Anvendes ikke, da afgiftsvaluta ikke kan være forskellig fra kreditnotavaluta. <cbc:percent> Afgiftprocent 25 <cbc:baseunitmeasure> Basisenhed Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed. <cbc:perunitamount> Per enhed beløb Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed. <cac:taxcategory> <cbc:id schemedata URI="urn:oioubl:id :taxcategoryid-1.1"> Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. StandardRated Skal udfyldes hvis <cac:taxsubtotal> medsendes. <cbc:percent> Momsprocent 25 <cbc:baseunitmeasure> Basisenhed Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, - 25

26 Afgift total slut Vare start <cac:item> <cbc:description> hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed. <cbc:perunitamount> Per enhed beløb Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften på- lægges med en bestemt sats pr. enhed. Varenavn Skruer Tekstfelt til beskrivelse af varen. <cbc:packquantity> Pakke mængde Den forpakning varen findes i og som indeholder antallet af enheder beskrevet i <cbc:packsizenumeri c> <cbc:packsizenumeric> Pakke størrelse Eksempelvis hvis der faktureres i kasse, men hver kasse indeholder 12 stk. <cbc:name> Kort navn på varen Skruer Skal udfyldes. Max. 70 karakterer langt. <cac:buyersitemidentifica tion> <cbc:id> <cbc:extendedid> <cac:sellersitemidentifica tion> Købers varenummer 1440 Skal udfyldes hvis <cac:buyersitemiden tification> sendes. Købers udvidet identification af varen Bruges evt. til at identificere en variant af varen. Sælgers varenummer 4556 Skal udfyldes hvis - 26

27 <cbc:id> <cac:sellersitemide ntification> sendes. <cbc:extendedid> Sælgers udvidet identification af varen Bruges evt. til at identificere en variant af varen. <cac:physicalattribute> <cbc:id> Fysiske Attributter <cbc:description> Beskrivelse af fysisk attribut <cac:measurementdimen sion> <cbc:id> Måle dimensioner Længde Måledimensionerne anvendes til at angive mål på varen. I ID angives hvilken måling der er tale om. I nedenstående <tag> angives værdien. Måle dimenrionerne kan gentages lige så mange gange der er brug for det. <cbc:measure> Måling 2.00 Værdi til ovenstående ID. <cac:standarditemidentifica tion> <cbc:id schemeagencyid ="9" schemeid="gtin"> <cbc:extendedid> GTIN-varenummer (EAN- varenummer) Udvidet standard identification af varen Hvis varen har et GTINnummer, oplyses det her. Husk schemeid= GTIN. Skal udfyldes hvis <cac:standarditemid entification> Sendes. Er ikke relevant under EAN-lokationsnummer. Varianter har eget EANvarenummer. - 27

28 <cac:additionalitemidentifica Supplerende varenummer Hvis varen har et DBtion> numret oplyses det her. <cbc:id schemeid="db"> Husk schemeid= DB. Skal udfyldes hvis <cac:additionalitem Identification> Sendes. <cbc:extendedid> <cac:commodityclassification> <cbc:commoditycode> <cbc:itemclassification Code> <cac:transactionconditions> <cbc:id> Udvidet supplerende varenummer identification af varen Varetypekode Vareklassifikationskode Handelsbetingelser Er ikke relevant under supplerende varenummer. Varianter har eget DB nummer. Skal bruge UN/SPSC som angives i næ- ste tag. Aktuel vareklassificationskode i.h.t. UN/SPSC Ifølge anbefaling fra IT & Telestyrelsen er det denne klasse der kan anvendes til det specielle ikke bonusberettiget beløb. Vær opmærksom på at den er placeret under linien ikke på kreditnotahovedet. Vil kræve en sammentælling fra modtagerens side. Umiddelbart er der ikke - 28

29 <cbc:aktioncode> Aktions kode mulighed for at angive et beløb Der findes 3 tag under klassen Transaction- Conditions. En identifier, en kode og en tekst til beskrivelse af handelsbetingelsen. Brugen af disse felter er under alle omstændigheder afhængig af en aftale mellem afsender og Det kan der- for aftales hvilken identifier der anvendes for ikke bonusberettiget beløb og hvis beløbet ønskes anført skal det angives som tekst <cbc:description> <cac:originaddress> <cbc:identificationcode> <cac:iteminstance> <cbc:producttraceid> Beskrivelse Varens oprindelsesadresse Produktsporings ID Dette og underliggende tag kan indeholde oplysninger om varens oprindelsesadresse. Adressen er op- bygget på samme måde som under eks. køber. En identifikation, der bruges til at spore varen. F.eks. serienummer, EPC- - 29

30 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning nummer m.v. <cbc:manufacturedate> Produktions dato Produktionsdato for varen. <cbc:manufacturetime> Produktionstidspunkt Produktionstidspunkt for varen. <cbc:registrationid> Registreringsnummer Registreringsnummer for varen. <cbc:serialid> Serienummer Serienummer for varen. Vare slut Enhedspris start <cac:price> <cbc:priceamount currencyid= "DKK"> <cbc:basequantity unitcode= "ANN"> <cbc:pricetypecode> <cbc:pricetype> <cbc:orderableunitfactorrate> Pris pr. enhed 0.56 Skal udfyldes. Skal indeholde nettoenhedsprisen. Mængden som prisen gælder for Pris type angivet som kode Pris type angivet som tekst Omregning til bestillingsenhed Angiver den mængde prisen gælder for. Antallet er til information. Den faktor der kan bruges til at omregne basisenhe- den til bestillingsenheden. <cac:validityperiod> Gyldinghedsperiode Dette og underliggende <cac:allowancecharge> Tillæg/fradrag I fakturabeskrivelsen er der angivet at:dette og un- - 30

31 <Tag>betegnelse Dataindhold Eksempel på data Vejledning derliggende <tag>, anvendes ikke af Tillæg/fradrag specificeres direkte på fakturalinien. Tillæg/Fradrag er ikke tilgængelig på kreditnotalinien. Findes kun her under priser. Der er forskel på tillæg/fradrag på linien og under priser på linien. De tillæg/fradrag som findes under priser på linien indgår ikke i nogen beregninger. Er udelukkende til at specificere hvordan man kommer frem til prisen, modsat de tillæg/fradrag som findes på linien. Enhedspris slut Kreditnotalinien slut - 31

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Klarna Online Brugermanual

Klarna Online Brugermanual Klarna Online Brugermanual Velkomen til Klarna! Vi elsker det vi gør! At gøre det nemmere for konsumenterne at handle i din butik. Vi skaber tillid mellem køber og sælger, og øger samtidigt dit salg. Som

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere