Nr. 1 - februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 - februar 2015"

Transkript

1 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Overenskomstforhandlingerne inden for det offentlige område (stat, region og kommuner) skal her i foråret fornys. For nuværende er forhandlingerne ikke afsluttet, men der kommer forlig hjem i første omgang inden for staten, dernæst kommunerne og sidst regionerne. Ligesom udviklingen på det private arbejdsmarked er det ikke en stor økonomisk ramme, der udløses. For at følge trit med det private arbejdsmarked vil det blive overenskomstfornyelser, som dækker 3 år frem. Af Tom Elnes Christensen, Konflikten mod Letz Sushi - et år efter Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2015: 27. april 10. august 7. oktober (beretning) 16. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Claus K. Hertz Katja Knudsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Alle vores medlemmer, som arbejder inden for det offentlige, vil kunne stemme om resultatet, når det foreligger. Det danske samfund er opbygget over, at vi har en tradition for, at vi afgør vores forskellige interesser og synspunkter gennem forhandling, som er gældende for de områder, som forhandlingerne drejer sig om. Vi har i Danmark en udvidet tradition for, at vi bekender os til demokrati, og det er den vedtagne Grundlov, der fastlægger vores rettigheder i samfundet. Det drejer sig både om, hvordan vi i fælleskab fordeler vores goder og nok især, hvordan vi beskytter de svageste. Vi har også en ytringsfrihed, som fastslår, at vi har lov til at sige og skrive det, vi mener. Ytringsfriheden er kun begrænset i det danske samfund af injurielovgivning, som fastlægger, at man ikke må komme med urigtige og forkerte oplysninger om personer eller foreninger. Hvis vi er uenige i dette, så er det vores domstole, der træffer afgørelse om, hvem der har ret og ikke bomber eller håndvåben, hvis nogen føler sig trådt over tæerne. Vi skal i 2015 have et folketingsvalg, hvor det tegner til, at det bliver et valg mellem 2 blokke, der hver især bekender sig til forskellige løsninger i vores samfund vedrørende fordelingspolitikken. Ved fordelingspolitik er det vigtigt, at vi har for øje, at vi ikke skal fordele efter, at dem der har nok, skal have mere, men netop at vi i Danmark indretter os på en solidarisk og respektfuld måde over for vores medborgere. Ved at skabe et samfund med al for stor ulighed, vil vi samtidig lægge kimen til, at grupper føler sig kaldet til at blive så radikaliseret, at de bruger våben og terror, som deres svar på samfundsproblemer, hvilken løsning aldrig kan bruges. Vi må ligeledes forvente, at valget fuldkommen vil gøre op med den forfejlede dagpengepolitik, som VKO støttet af de radikale vedtog før end den nuværende regering kom til magten. De stramninger, der blev gennemført på dagpengeområdet, var tiltænkt under en højkonjunktur, hvor ledigheden var historisk lav. Begrænsningen på 2 års dagspengeret samt at optjeningsretten (den periode, man skal arbejde, hvis man er faldet ud af dagpengesystemet, før end man kan få dagpenge igen) blev hævet fra et ½ til et helt år, har haft som resultat, at mennesker har mistet retten til dagpenge. I de fleste tilfælde er de henvist til at blive forsørget af kontanthjælp, hvis de ikke var i en situation, at de kunne forsørges af deres ægtefælle. Vi forventer, at der efter valget vil være en klar vilje til at ændre denne historiske fejltagelse, således at genoptjeningsretten bliver kortere end for nuværende, og at retten til dagpenge er af en passende længde, så folk der uforskyldt mister deres arbejde har et forsikringsmæssigt grundlagt at blive forsørget for, indtil de igen får et arbejde. Når du sidder og læser denne artikel, har konflikten mod Letz Sushi været i gang i over et år. Det har været et år med hektisk aktivitet og mange, mange demonstrationer. Vi er blevet taget godt imod af de Københavnske borgere og har fået hjælp fra alle dele af landet og mange forskellige faggrupper. Det vil jeg gerne på afdelingens vegne sige mange tak for. I har været en uvurderlig hjælp. Nægter aftale Er vi kommet nærmere en overenskomst på Letz Sushi? Svaret er nej. Arbejdsgiveren nægter at forhandle med os, på trods af flere henvendelser til virksomheden. Som det seneste nægter de overhovedet, at have skrevet under på et udkast til en overenskomst. Ejeren, Louise Ertmann Baunsgaard, holder fast i, at hun kun vil indgå en økonomisk bæredygtig overenskomst. Dagbladet Arbejderen har bedt om at få en forklaring på, hvad den skal indeholde. Det har vi i 3F også. Ingen af os kan få at vide, hvad det betyder. JYSK er tavse Lars Larsen (som står bag Jysk Holding, der bl.a. ejer JYSK butikkerne) ejer halvdelen af aktierne i Letz Sushi. Dagbladet Arbejderen har også prøvet at få Jysk Holding til at forholde sig til konflikten. De henviser til Louise Ertmann Baunsgaard. Vi forhandler gerne Hos 3F København vil vi gerne forhandle. Vi mener, at første skridt må være, at man sætter sig og snakker sammen. Ellers kommer vi ikke videre. Enhver anden reaktion leder tankerne hen på et trodsigt barn, der ikke må få en Kulde og mørke stopper ikke solidariteten og kampen for ordnede forhold på Letz Sushi. Her fra en markering 12. februar 2015 i anledning af 1 års dagen for konfliktens start. is. Vi opfordrer STADIG Letz Sushi til at komme ud af busken og møde op til en forhandling. Desværre kan vi konstatere, at Letz Sushi og deres arbejdsgiverforening aflyste 5 ud af 7 møder i Kan det betale sig? Hjælper det så noget, tænker du måske. Og ja, det gør det. Alle de mange positive oplevelser gør, at det føles helt rigtigt at stå i frostvejr eller regn foran Letz Sushi og kæmpe for, at virksomheden dækkes af overenskomst. Vi får hver dag sat fokus på forholdene i restaurationsbranchen. Vi hører gang på gang fra helt almindelige mennesker på gaden i København, at det er godt, vi gør noget. Afdelingen får henvendelser, både fra ansatte og arbejdsgivere, der vil høre meget mere om, hvad det vil sige, at have en overenskomst. Andre vil have overenskomst Helt konkret er der indgået overenskomst på tre virksomheder, herunder en kæde af caféer, alene på baggrund af konflikten og den opmærksomhed, vi har fået. Der er i øjeblikket flere positive forhandlinger med virksomheder i gang om at indgå overenskomst. Vi er blevet kontaktet af folkeskolelærere, der har bedt os om at komme og undervise i samfundsfag i arbejdsmarkedsforhold. Medlemmer henvender sig med direkte henvisning til konflikten, og spørger hvordan de kan hjælpe. Fritidsjobbere (og deres forældre) henvender sig for at sikre deres rettigheder også i deres fritidsjob. Vi har fået sat 3F København på Danmarkskortet. Sidst men ikke mindst, har vi fået fagbevægelsen på tværs til at deltage i konflikten og vise, at sammenhold gør stærk.

3 Nyt fra a-kassen Af Søren Becher, a-kasseleder Dagpengekommissionen: Syltekrukke Der er ingen tvivl om, at regeringen stadig er stærkt presset på dagpengespørgsmålet. Den kendsgerning, at mere end ledige har mistet deres dagpengepengeret på grund af den tidligere regerings markante dagpengeforringelser i 2010 har demonstreret, at vi har fået et dagpengesystem, der har skabt massiv utryghed langt ind i arbejderklassens rækker. Det politiske modpres kan oversættes til én enkel og klar forventning: Et dagpengesystem, der giver kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når man mister sit arbejde! Lappeløsninger Regeringens svar på presset var i første omgang en stribe defensive lappeløsninger, som udelukkende blev gennemført på grund af fagbevægelsens aktivitet og Enhedslistens politiske krav på Christiansborg. I forlængelse af lappeløsningerne nedsatte regeringen så en dagpengekommission den 27. juni 2014 fordi lappeløsningerne ikke fjernede kritikken og det politiske pres, men også fordi folketingsvalget nærmer sig. Dagpengekommissionen skulle inddæmme kritikken og udstikke en forventning om en ny og forkromet dagpengeløsning. I første omgang blev kommissionen bedt om at levere et resultat ved årsskiftet 2015/2016. Regeringen har imidlertid fremrykket deadline til umiddelbart efter sommeren Det vil sige på et tidspunkt, hvor det hele risikerer at drukne i folketingsvalg. Bunden opgave Kommissionen er sat på en bunden opgave. Grundlaget for dets arbejde kan formuleres i følgende overskrifter: En fortsat attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed Tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked Forenklet og afbureaukratiseret Robust nok i forhold til et mere integreret europæisk arbejdsmarked. Det lyder jo fint og forkromet. Det skal imidlertid holdes op imod følgende kryptiske formulering i kommissionens grundlag: Det er en central betingelse, at anbefalingerne ikke må indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel ledighed, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed. Det betyder oversat til dansk, at et kommende dagpengesystem ikke må koste mere end det vi har i dag eller at en forbedring i den ene ende af dagpengesystemet skal modsvares af en besparelse i den anden ende! Hvis vi f.eks. skal have halveret genoptjeningsretten, vil en forventet merudgift hertil f.eks. medføre en kortere dagpengeperiode. Regeringen ønsker med andre ord, et nyt og attraktivt dagpengesystem uden forbedringer og uden imødekommelse af de afgørende krav, der er rejst siden den borgerlige regering gennemførte de markante dagpengeforringelser. Skjult dagsorden? Måske er der i kommissionens forkromede målsætninger en skjult dagsorden, der på afgørende punkter sigter imod et dagpengesystem, der fjerner sig fra aftaler og overenskomsterne på arbejdsmarkedet i Danmark for at dreje det i retning af vilkårene på EU s arbejdsmarked for at gøre det robust i EU. I så fald står fagbevægelsen overfor en ny og alvorlig udfordring. I 3F København er vi parate til at fastholde presset for et solidarisk og arbejdsmarkedspolitisk dagpengesystem, der giver tryghed og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder blandt andet, at vi holder fokus på en hævelse af dagpengesatserne, en halvering af genoptjeningsretten og en fordobling af dagpengeperioden før, under og efter det kommende folketingsvalg. Dagpengekommisionens resultater risikerer at blive druknet i folketingsvalget i CV- og jobværksted i a-kassen Et af vores medlemmer, Lone, havde hørt, at a-kassen var startet med et CV- og jobværksted. Hun var lige blevet ledig efter mange års ansættelse og havde derfor ikke den store erfaring med jobsøgning. Lone valgte derfor hurtigt, at deltage i et møde i CV- og jobværkstedet. Efter nogle møder, blev hendes CV pudset af og der blev sendt ansøgninger af sted. Lone kom ret hurtigt til den første jobsamtale, der dog ikke endte i job, men allerede ved den næste jobsamtale, var der et positivt resultat. Efter en opfølgende samtale, fik Lone jobbet og er nu i arbejde igen. Af Jan Unold, sagsbehandler Er du også ledig og har brug for lidt hjælp til, at komme videre? Hver onsdag kl er arbejdsløse medlemmer velkomne i CVog jobværkstedet i a-kassen. Skal dit CV forbedres? Har du aldrig skrevet en ansøgning før? Er der gode tips til jobsamtalen? Der vil hver gang være et kort oplæg fra en a-kassemed-arbejder, som vil være til stede fra kl

4 Møde med polsk tolk Spotkanie z polskim tłumaczem Af Rasmus Kruse, Torsdag den kl i 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV Snus til gulvet! Polsk tolk Løbende livsvarig alderspension Opsparing til ratepension Forsikring: Førtidspension Visse kritiske sygdomme Til efterladte ved dødsfald Inden pensionsalderen Begunstigelse til efterladte Saml din pension Hvis jeg forlader Danmark Feriekontoret Lodtrækningen på postens ferieboliger for ugerne blev afsluttet medio februar måned, men der er stadig mulighed for, at leje en feriebolig. På hjemmesiden kan du følge med i, hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på Ledige uger som ligger øverst på siden den bliver som hovedregel opdateret hver dag. Uger som er markeret med sort, kan lejes af alle medlemmer af 3F dette gælder også for hotel og restaurations boliger. Bieżące emerytury całe życie Oszczędności w emerytalnego renty Ubezpieczenie: Wcześniejsze emerytury Niektóre choroby krytyczne Na utrzymaniu na śmierć Przed przejściem na emeryturę uprzywilejowanych, którzy przeżyli odebrać emeryturę Jeśli zostawię Dania Rejestracja/Tilmelding: senest den Henrik Brandt Chefkonsulent for Lønmodtagerorganisationer indenfor transport og søfart, boligforeninger, frisører, Privat service, Hotel & restauration Phraiwan har arbejdet som stuepige siden Saifon siden De har stor erfaring som stuepiger og er egentlig begge glade for jobbet. Dog fik en dagligdag med chikane, dårlige arbejdsforhold, manglende pension samt forkert aflønning Phraiwan og Saifon (der begge stammer fra Thailand), til at henvende sig til 3F København. En henvendelse, der resulterede i en samlet erstatning på kr ,- for stuepigerne, der er ansatte på et stort københavnsk hotel. Ingen hjælp fra Krifa Saifon havde gennem en længere årrække været medlem af Kristelig Fagbevægelse (Krifa) og henvendte sig derfor først hos dem for, at få den hjælp, hun troede hun var berettiget til. En henvendelse, der dog ikke gav noget resultat. Hun havde sin kollega Phraiwan med sig samt Phraiwans mand, der kunne oversætte. I receptionen fik Saifon besked på, at hun kunne tale med en medarbejder i telefonen og at personlige møder kun kunne afholdes, hvis hun tog til Brøndby eller Århus. Derudover var beskeden, at de ikke mente Saifon havde noget at komme efter og at de derfor ikke kunne hjælpe hende. Adskillige krav fra 3F København Efter den forgæves henvendelse til Krifa taler Saifon med sin kollega Phraiwan der anbefaler, at Saifon melder sig ind i 3F (hvor Phraiwan allerede er medlem) da det kun er 3F, der kan rejse en sag for hende. I 3F København konstaterer vi, efter en gennemgang af lønsedler og timesedler, at det desværre ikke kun er Saifon, der bliver snydt og dårligt behandlet - også andre stuepiger bliver ikke aflønnet korrekt. Vi vælger derfor at rejse en sag for alle stuepigerne. Stuepigerne er, efter fagforeningens vurdering, blevet underbetalt gennem længere tid og har ikke fået korrekt pension. Vi mener også, at stuepigerne får for få friweekender og fridage. Derudover kræver vi, at hotellet ophører med at chikanere og forfølge stuepigerne. Daglig chikane Phraiwan og Saifon er i dag begge sygemeldt på grund af en erhvervsrelateret stresslidelse. Stress, der med al tydelighed skyldes de arbejdsforhold, de begge blev udsat for gennem en længere periode. Et eksempel: Efter at have rengjort et badeværelse, bliver Phraiwan tilkaldt af sin General Manager, der ligger med hovedet nede ved gulvet på badeværelset og råber, at hun skal snuse til gulvet og så vurdere, om hun selv synes at det er ordenligt rengjort. Samme dag havde Phraiwans supervisor endevendt sengene på et værelse, efter det var blevet rengjort. Imellem sengene, under topmadrasserne, finder supervisoren et hår samt en svag plet på madrassen. Forseelsen vurderes til at være så alvorlig, at den både skal fotograferes samt afføde en skriftlig advarsel til Phraiwan, for ikke at gøre ordentlig rent. Forlig indgået Sagen er endt med et forlig med hotellet for de 5 stuepiger på i alt kr ,- for manglende friweekender/fridage, for sen pensionsindbetaling samt manglende anciennitetstillæg. Et resultat vi, i 3F København, er meget tilfredse med - og et resultat, de berørte stuepiger også er rigtig glade for. Postens ferieboliger kan du se på og hotel og restaurations på der ligger et link til højre på siden. Hvis du ønsker at leje en feriebolig, skal du ringe til Feriekontoret på tlf og tale med Katja eller Lisbeth. 6 7

5 Af Caja Bruhn, Befordringsfradrag for arbejde på cykel Vejledning om cykelbudes befordringsfradrag (uddrag) 3F København har en række medlemmer, der arbejder med distribution, hvor de bruger deres egen cykel til at udføre arbejdet. Det giver et slid på cyklen, som man selv betaler og vedligeholder. Der har derfor været en række konkrete afgørelser i Landsskatteretten tilbage i 1990 eren om dette og afgørelserne blev, at bude der bruger egne befordringsmidler til at udføre arbejdet, kan trække alle kørte kilometer (i forbindelse med udførslen af arbejdet) fra i SKAT efter reglerne om befordringsfradrag mellem hjem og arbejde (Ligningslovens 9C). Forkert beregning Afgørelserne gælder også for cykelbudene i 3F København. Cykelbudene har gennem mange år oplyst befordringsfradrag, men der har udviklet sig en vis systematik og nogle bude regnede ikke altid de kørte kilometer konkret op, men lavede et gennemsnit o.s.v. Det blev heller ikke nemmere, da et af firmarene lavede om på lønsystemet, så man kørte efter zonesystem i stedet for konkrete kilometer. SKAT prøver at hjælpe SKAT har lavet et projekt om netop befordringsfradrag, da der tilsyneladende er mange måder at gøre fradraget op på i det ganske land: det samme fradrag bliver brugt i håndværksbranchen, blandt idrætsdommere, cykelbude o.s.v. Det betød, at SKAT kontaktede 3F København, da de kunne se, at netop cykelbudene opgjorde kilometer forkert. SKAT valgte at se fremad, for målet var, at cykelbudene skulle gøre det rigtigt. Vejledning udarbejdet 3F København har derfor (i samarbejde med SKAT) lavet en vejledning specielt til cykelbudene (uddrag næste side). Måden at gøre fradraget op på gælder al kørsel på egne cykler, biler, knallerter o.s.v i forbindelse med udførelse af arbejde og dækker derfor også andre brancher. Da der nu stilles større krav til dokumentation, er det bedst altid at køre med cykelcomputer, huske at lave daglige kørebøger og gemme sine turlister. Bemærk; stiller arbejdsgiveren cykel til rådighed, har du ikke ret til et befordringsfradrag. Du kan altid kontakte faglige sekretærer Karsten Kristensen og Caja Bruhn i fagforeningen, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp. Vejledningen har til formål at fungere som en praktisk guide til opgørelse af cykelbudes befordringsfradrag. Indledning: Cykelbude der er ansatte som lønmodtagere, kan foretage fradrag for deres befordring for kørsel mellem hjem og arbejde, samt for kørsel mellem arbejdspladser/kunder når de selv ejer den cykel der anvendes, på samme måde som andre lønmodtagere. Der gælder ingen særlige regler for cykelbude. Praktisk håndtering i hverdagen: Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler skattefri godtgørelse for cykelbuddets kørsel til- og fra kunderne, er dagens samlede kørsel fradragsberettiget efter ligningslovens 9 C. Se nærmere om opgørelsen af fradraget nedenfor. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fradraget skal opgøres på grundlag den samlede kørsel for den enkelte dag. SKAT godkender ikke faste, daglige fradrag baseret på en skønnet, gennemsnitlig kørsel pr. dag. I den samlede, fradragsberettigede kørsel indgår: Kørsel fra hjem til arbejdsplads/mødested om morgenen (arbejdsgivers adresse/mødested eller første kunde, hvis der køres direkte til kunden). Kørsel til/fra kunder med leverance i løbet af arbejdsdagen. Kørsel retur fra kunder ( tom kørsel) eller mellem kunder, hvis man har flere leverancer med. Kørsel fra arbejdsgivers adresse/mødested (eller dagens sidste kunde, hvis man slutter der) hjem til bopælen. Bemærk at ærinder på vejen mellem hjem og arbejdsplads, fx til børnehave eller indkøb, ikke indgår i den samlede, fradragsberettigede kørsel. Det er altså vigtigt at holde styr på, hvor langt man kører i arbejdsmæssig sammenhæng den enkelte dag. Det kan lettest gøres ved hjælp af fx en cykelcomputer eller lignende, som registrerer dagens samlede kørsel. Brug evt. kalender eller kørebog. Se nedenfor. Dagens samlede kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng noteres ned for den enkelte arbejdsdag, og fungerer som grundlag for beregning af fradraget. Vær opmærksom på, at SKAT kan bede dig dokumentere eller sandsynliggøre det fradrag du har foretaget. Vi anbefaler derfor, at du gemmer en kopi af dine køresedler for den enkelte dag, så du på den måde kan underbygge din opgørelse af fradrag, hvis du bliver bedt om det. Hvis du ikke har mulighed for at gemme en kopi af køresedlerne, anbefaler vi, at du noterer dagens arbejdssteder (adresser) ned i din kalender, eller fører en kørebog. Det vil kunne være med til at sandsynliggøre det beregnede fradrag. Beregningen af fradraget: Km satsen reguleres typisk for hvert indkomstår. Du kan altid finde den aktuelle sats på skat.dk Der gælder følgende satser for indkomståret km, inklusive: Intet fradrag km, inklusive: 2,10 kr. pr. km (2,05 kr. for 2015) Over 120 km: 1,05 kr. pr. km (1,03 kr. for 2015) Eksempler beregnet med satsen for 2014: Eksempel 1: Den daglige arbejdsmæssige kørsel er for en arbejdsdag talt op til 46 km. Fradrages beregnes sådan: 46 km minus 24 km = 22 km. Dagens fradrag udgør herefter 22x2,10 kr. = 46,20 kr. Eksempel 2: Hvis den daglige arbejdsmæssige kørsel for en arbejdsdag udgør mere end 120 km, nedsættes fradraget for befordringen udover 120 km med 50 pct. Udgør den daglige befordring 128 km, beregnes fradraget sådan: 120 km minus 24 km = 96 km á 2,10 kr. = 201,60 kr. 128 km minus 120 km = 8 km à 1,05 kr. = 8,40 kr. Dagens fradrag udgør dermed 210,00 kr. 8 9

6 Af John Ekebjærg-Jakobsen, formand for stilladsarbejderne Af Jens Kristian Jensen, Medlemmer bygger fællesskaber Fagforeningens styrke afhænger af, hvor stærkt vi er organiserede på vore arbejdspladser. Derfor gik 3F København sidste år i gang med at uddanne medlemmer i, hvordan man kan opbygge stærke fællesskaber med sine kolleger. Stilladsarbejdere i aktion mod social dumping Anledningen til aktionen var, at LO s daglige ledelse på et møde den 13. januar 2014 havde spørgsmålet om bekæmpelse af social dumping på dagsordenen. Konkret skulle et fællesudspil fra Dansk Industri og fagforbundene i CO-Industri diskuteres og det var byggefagene ikke trygge ved, at de helt kunne klare selv. i dagligdagen oplever i forbindelse med, at sætte dagsorden. Med udenlandske kolleger og udstationeret arbejdskraft. Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at der indledes forhandlinger om indførelse af et helt og dækkende kædeansvar. Under aktionen dukkede Harald Børsting op og han modtog udtalelsen fra de aktionerende. Han sagde, at han var glad for, at der blev holdt øje med, hvad LO går og laver. Det er der også god grund til. (Fotos: Mads Bruun Pedersen/Byggefagenes Samvirke) En god blanding Den 26. januar 2015 startede det andet hold af organiseringsuddannelsen i 3F København. Uddannelsen forløber over 4 moduler, som afvikles over de næste 5 måneder. De 16 deltagere kommer fra flere forskellige arbejdspladser og er en blanding af både tillidsvalgte og medlemmer, som er fagligt interesserede. På hvert modul lærer og træner deltagerne forskellige metoder, som skal bruges, når de kommer tilbage til deres arbejdspladser. I første omgang skal de i kontakt med alle deres kolleger, for at undersøge hvad de hver især oplever som vigtige problemer på deres arbejdsplads. Deltagerne i organiserinsuddannelsen i fagforeningen Arbejdspladsen kortlægges Det kan for nogle deltagere være en stor opgave, som kræver, at arbejdspladsen bliver kortlagt, så man ved, hvilke kolleger man har haft kontakt med, så det er muligt at planlægge den næste kontakt og finde ud af, hvem der kan inddrages i organiseringsarbejdet. Når kursisterne mødes igen i marts måned, vil der blive bygget videre på hjemmearbejdet. De problemer, der er blevet samlet sammen blandt kollegerne, vil blive sat i centrum for en række akti- viteter, der bliver foldet ud på de næste moduler. I sidste ende er målet, at flere giver deres mening til kende blandt kollegerne på arbejdspladsen og at flere deltager aktivt i det faglige arbejde der, hvor de har deres daglige gang. Nye frontkæmpere Hvis du (og et par af dine kolleger), vil være med til styrke fællesskabet på jeres arbejdsplads, så kontakt 3F København, så vi allerede nu kan samle det næste hold af frontkæmpere for fælleskabet! Stilladsarbejdere fra 3F København var derfor sammen med andre byggefagsfolk mødt op for at sætte en anden dagsorden. 3F Københavns første elev udlært Udtalelse fra de aktionerende Vi anerkender, at CO-Industri sikkert i bedste mening og i forlængelse af implementeringen af Håndhævelsesdirektivet (fra EU, red.) har forsøgt, at sikre udstationeret arbejdskraft ordnede forhold igennem den foreslåede fond, hed det i en udtalelse, som formand for Byggefagenes Samvirke, Per Olsen, læste op. Men den skitserede model løser langt fra de mange problemer, vi Ditte Villadsen har været serviceassistentelev hos os siden 2. september 2013 og blev udlært den 20. januar Den 7. november 2014 bød Roskilde Slagteriskole på brunch, der blev holdt taler og uddelt eksamensbeviser, nåle, gaver og blomster. Ditte var glad og stolt og havde inviteret sine forældre samt kæresten med til den store dag. To repræsentanter fra 3F København var selvfølgelig også til stede, b.la. Pia Christensen, som er elevansvarlig i Serviceafdelingen. Ditte fik tilbudt et 3 måneders vikariat i afdelingen, men fast arbejde kunne desværre ikke tilbydes. 3F København ønsker Ditte held og lykke i det fremtidige arbejdsliv

7 Følg med på: 3fok15.dk Af Caja Bruhn, OABN HUSK at vi kan indkalde til hurtige møder i 3F København både i forhold til de enkelte forhandlinger i De Offentlige ansattes Netværk i 3F København (OABN). Offentlig OK15 Tjek og din mailboks. Det første forlig blev indgået på Statens område Efter flere ugers stilhed, begynder der nu at ske noget på overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Det Centrale Forhandlingsudvalg (CFU) indgik fredag den 6. februar 2015 det første forlig med Statens arbejdsgivere (Moderniseringsstyrelsen). Dette forlig vil smitte af på de øvrige forlig som indgås de næste uger: Det er en 3-årig aftale 4,5 % i lønstigning herudover reguleringsordningen. Der skal sikres mere pension til de lavestlønnede, hvilket også har betydning for 3F og 3F Københavns egne overenskomster på universiteter, ministerier og Det Kongelige Teater En uges ekstra fædreorlov Et særligt udrykningskorps i forhold til det psykiske arbejdsmiljø Bredt smil! Det var overskrifterne i nyhedsmedierne, hvor Finansminister Bjarne Corydon smilede bredt, for han fik et smalt og ikke dyrt forlig. Det er drønærgerligt, at det lavtlønsværn, som var aftalt mellem de faglige organisationer ikke blev gennemført. Der gisnes i øjeblikket på, om lønstigningerne reelt vil sikre reallønnen for de statsansatte. Man har samtidig ændret på reguleringsordningen (små reguleringer i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked) således, at skal den reguleres ned, er det med 100 % gennemslag og op er det med 80 % gennemslag!! Det forlyder, at det var en af årsagerne til finansministerens brede smil. Forhandlingslederen fra fagforeningerne, Flemming Vinter siger vi har accepteret nogle ting, som vi hellere havde været foruden men det har vores modpart også. 3f er dybt skuffet over at det ikke lykkes at sikre et lavtlønsværn udgiften ville have svaret til 0,01%. Men det var for dyrt sagde Bjarne Corydon. 3F og 3F København skal i de kommende uger i konkrete forhandlinger på de enkelte organisationsaftaler på Statens område. Det kommunale indgået 16/2-15 Det forlig havde den knast at lærerene skulle have noget hjem på at kunne lokalt forhandle på arbejdstidsområdet. Da det lykkes kom det overordnede forlig hjem. Ændringer på arbejdstidsaftalerne og sammenskrivninger af overenskomster er de kommunale arbejdsgivers store krav. De kommunale arbejdsgivers krav er helt i tråd med krav fra EU og i tråd med Produktivitetskommissionens forslag. Fagforeningerne i Forhandlings Fællesskabet har på den anden side krævet reallønssikring, kompetenceudvikling og tryghed i ansættelsen. Det overordnede forlig på det kommunale område har bl. a. givet følgende: Det er en 3-årig aftale 4,81 % i lønstigning herudover reguleringsordningen. Lavtlønsværn til uddannelse til ufaglært til faglært En uges ekstra fædreorlov Et særligt rejsehold i forhold til det psykiske arbejdsmiljø 0,4 % til forhandling ved de enkelte overenskomster Værn mod social dumping adgang til lønoplysninger fra fx vikarbureauer KL kræver, 3F Københavns overenskomst skal bortfalde Meget er forsat i spil og ingen søm er endnu slået i på de enkelte overenskomster trods mange verserende rygter om sammenskrivninger på en række overenskomster på bl.a. områder som sosu og pædagogmedhjælpere. Tillidsfolk i 3F København frygter, at sammenskrivninger vil betyde laveste fællesnævnere f.eks. på grundlønnen osv. Vi ved, at Kommunernes Landsforening (KL) kræver vores lokale driftsassistentoverenskomst nedlagt og, at de har stillet krav om, at alle specialarbejderoverenskomsterne skal sammenskrives. KL har udelukkende stillet krav om bortfald på driftsassistenterne, hvor vi har stillet helt vanlige krav til KL på overenskomsten. I forhold til de fagretlige regler betyder det, at vi har konfliktret, hvis KL fastholder deres krav om bortfald men foreløbig afsøger vi muligheder og forhandlingerne forsætter med KL. Kommer der konflikt? Med tankerne på overenskomsten 2013 og den store lærerkonflikt, så Generalforsamling i Hovedstadens Reservetjener Fond Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 18. marts 2015 kl på Peter Ipsens Allé 27, 2. sal i Biblioteket. Dagsorden i.h.t. lovene Vel mødt! Lis Cubbin, formand kan det kommunale område som helhed igen blive meget vanskeligt, at få forhandlet på plads her i Om det betyder et besøg i forligsinstitutionen og konflikt for nogen områder, er endnu for tidligt at spå om. Det regionale område er også i forhandlinger men der er ingen krav om sammenskrivninger og Ansøgning om ledige konfirmationslegater For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn som skal konfirmeres i foråret eller i efteråret 2015, er der et antal legater, som kan søges af medlemmer. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: her skal det overordnede falde på plads i weekenden den februar. Alt skal være færdigforhandlet den 28. februar 2015 Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer og navnet på konfirmanden samt cpr.nr., konfirmationens sted og dato. Henvendelsen skal ske skriftligt og være os i hænde senest den 15. april Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring den 15. maj Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg 12 13

8 Af Tom Elnes Christensen, Af Karen Levy & Seyit Yildirim, faglige sekretærer DM i Skills 2015 I dagene januar mødtes 300 unge til DM i Skills. Skills er en konkurrence for unge indenfor håndværksfagene. I løbet af de tre dage var der ligeledes besøgende på messen i Bella Center. Vi er dit fag Som sædvanligt havde 3F Danmark en stand med under overskriften Vi er dit fag. Formålet var, at snakke fagforening og vores holdning til og indflydelse på erhvervsuddannelserne i Danmark. I alt dækker vi næsten 60 håndværksmæssige uddannelser og en del af dem var også repræsenteret på Skills. Anlægsstruktør Automatiktekniker Bager Blomsterdekoratør Brolægger Bygningsmaler Bygningssnedker Bygningsstruktør Cater Detailhandel Detailslagter Elektriker Ernæringsassistenter Flisemurer Frisør Glarmester Grafisk tekniker Gulvlægger Industrislagter Industritekniker Klejnsmed Kok Konditor Kosmetiker Lager Landbrug Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Møbelpolstrer Møbelsnedker Personvognsmekaniker Pædagogisk assistent Receptionist Redder uddannelsen Serviceassistent Skiltetekniker Smørrebrødsjomfru Social- og sundhedsassistent Tagdækker Teknisk Designer Teknisk isolatør Tjener Tømrer Vejgodstransport VVS og blikkenslager VVS- og energispecialist Væksthus- og produktionsgartner Fra 3F København deltog vi tre fra faglig afdeling. Indenfor 3F s organiseringsområde var bl.a. tjenere, kokke, catere, tømrere, smørrebrødsjomfruer og møbelpolstrere repræsenteret. Stor koncentration Deltagerne var virkelig dygtige. Der blev lavet mad og kager, valgt vine og betrukket stole. Fremstillet tjenerborde og blomsterdekorationer. De forskellige deltagere havde opbakning med i form af forældre, kolleger og venner. Koncentrationen var stor for alle deltagerne og i det hele taget var der en god stemning. Samtidig havde masser af unge og deres forældre mulighed for at komme og få en smagsprøve på, hvad de forskellige fag indeholder og på den måde blive mere afklarede på, i hvilken retning fremtiden på arbejdsmarkedet skal gå. Præmier på højkant Standen var voldsomt præget af byggefagene og derfor besluttede vi at lave en konkurrence med fokus på gastronomfagene. Det blev til en smagekonkurrence med blindtest. Der var præmier til dem, der havde flest rigtige. Der var en ipad mini og et Tivolikort på højkant hver dag. Den eneste, der gættede samtlige rigtigt og i øvrigt vandt en IPad, var 15-årige Laura, der fortalte, at hun var god til det der med mad, fordi hun lavede mad med sin morfar hver uge. Ud over æren og de flotte resultater, vinder deltagerne i de enkelte fag muligheden for blandt andet at kæmpe om en plads til World Skills 2015 i Sao Paolo. Foto: Skovdal.dk Ja, det kan betale sig at være medlem i 3F København Grundet omlægning af arbejdet på KUA (Københavns Universitet Amager), skulle ALLIANCE+ af med nogle medarbejdere det endte op i, at 11 medarbejdere blev opsagt. Sammen med ALLIANCE+ gik 3F København ind og lavede en uddannelsesplan for disse medlemmer - de skulle alle uddannes som rengøringsteknikere. Opsigelsesperioden blev forlænget ca. 1 år hvilket betød, at de opsagte medlemmer ville få deres fulde løn under uddannelsen. 6 medlemmer startede med intensiv danskundervisning, hvorefter de startede på TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) de vil være færdige som rengøringsteknikere den 6. marts De 5 andre medlemmer afsluttede deres rengøringsteknikeruddannelse den 19. december 2014 og i den anledning, var Karen M. Levy og Seyit Yildirim fra afdelingen på skolen for at ønske dem tillykke og overrække dem deres gaver. To medlemmer fra KUA, som afsluttede deres rengøringsteknikeruddannelse, vil ydereligere gennemføre serviceassistentuddannelsen i perioden 5. januar maj 2015 på Roskilde Tekniske Skole. De 6 medlemmer (som færdiggør rengøringsteknikeruddannelsen den 6. marts 2015) oplyste os herefter om, at de også meget gerne ville De glade nyudklækkede rengøringsteknikere fik diplomer og gaver. starte på serviceassistentuddannelsen. 3F København kontaktede derfor ALLIANCE+ og på et møde den 22. december 2014 blev det aftalt, at deres ansættelsesperiode også blev forlænget og at de kan starte på uddannelsen den 3. august Der blev samtidig lavet en uddannelsesaftale for 2 andre medlemmer (fra DGI Byen og fra Københavns Kommune), som er ansat hos ALLIANCE+. Stor succes Det er en kæmpe succes for vores medlemmer, de er meget mere åbne, lyttende og glade for, at de endelig turde tage springet ud i en uddannelse. Dette var nok ikke sket, hvis de ikke havde været i en opsigelsesperiode. Afdelingen kan kun anbefale vores medlemmer til at komme i gang med en uddannelse. Det er med stolthed, at vores medlemmer får bevis på deres kunnen. Vi vil hermed gerne takke ALLIANCE+ for deres gode samarbejdsvilje, i forhold til at uddanne vores medlemmer

9 Af Kai Sielemann, Af Jan Mathisen, Ændringer til lov om arbejdsmiljø Folketinget vedtog den 22. januar 2015 lovændringer, som er gældende pr. 1. februar Ændringerne blev vedtaget med 100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), 5 stemmer imod (LA) og 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Frivilligt arbejde er ikke længere omfattet af pligten til en skriftlig arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation Dette gælder for frivilligt arbejde, der udføres i en almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som formål. Der tænkes eksempelvis på den frivillige træner i en sportsklub og bemanding af en bod og opstilling af en scene på kræmmermarked. Frivilligt arbejde er fortsat omfattet af lovens øvrige bestemmelser. Foreningerne har stadig pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til loven, men i en mindre bureaukratisk form i forhold til det frivillige arbejde. Lovændringen gælder ikke for ansatte, der har ordinært hoved- eller bibeskæftigelse i foreningen. Lovændringen gælder heller ikke frivilligt arbejde i almindelige virksomheder og selskaber og heller ikke frivilligt arbejde i foreninger, der ikke er almennyttige og har fortjeneste som formål. Arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid Arbejdsgiver skal nu også planlægge og tilrettelægge arbejdet således, at medarbejderne ikke udsættes for arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for arbejdstiden. Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold m.m. uden for arbejdstiden, skal arbejdsgiveren vurdere risikoen i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, for at forebygge risikoen. Endvidere skal der fastsættes regler om retningslinjer og vejledning til ansatte om håndtering af vold, trusler og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne episoder. Denne ændring skal vurderes igen senest i folketingsåret 2019/2020. Målrettet indsats Arbejdstilsynet indsats mod dårligt arbejdsmiljø skal i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet. Ligesom Arbejdstilsynets fortsatte indsats mod social dumping i relation til arbejdsmiljø skal styrkes. Denne ændring betyder, at Arbejdstilsynet får adgang til at indhente en række yderligere data om ansattes cpr-numre, ansættelsessted, ansættelsesperiode og timetal, oplysninger om sygedagpenge mv., statsborgerskab, og indrejsedato. Arbejdstilsynet vil også kunne fastsætte en frist for efterkommelse af påbud. Digital offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for risikovirksomheder Alle relevante oplysninger, som Arbejdstilsynet er i besiddelse af, kan indgå i en samlet digital offentliggørelse af oplysninger om virksomhedernes sikkerhedsforanstaltninger ved risiko for større uheld med farlige stoffer. Arbejdstilsynet indsats mod dårligt arbejdsmiljø skal i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet. (Arkivfoto) Onsdag den 21. januar 2015 var aktionsdag for opsætning af den orange OK mærkat på Københavnske restauranter, cafeer, kantiner og spisesteder. Næsten 500 mærkater på overenskomstdækkede spisesteder blev sat op. Alle restauranter og spisesteder, der har overenskomst med 3F, skulle besøges for at opsætte OK 2015 mærkaten. Faglige sekretærer fra faglig afdeling, arbejdsmiljøafdelingen og flere bestyrelsesmedlemmer deltog i aktionsdagen, som var en rigtig positiv oplevelse. Spis med god samvittighed Langt de fleste steder blev 3F København modtaget positivt og mærkaten blev straks sat op i døren. Den orange mærkat er en rigtig god forbrugervejledning, når du og din familie går i byen for at spise. Så kan I nemlig spise med god samvittighed vidende om, at der er ordnede forhold for personalet. Restaurationsansatte har også ret til ordnede forhold. Vi mærkede, at kampen imod social dumping har medført en øget interesse for at reklamere med overenskomstforholdet. Kun få fravalgte Søger du job? 3F Kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv, uanset om du er ledig eller i job Nu kan du via Mit3F få adgang til 3F Jobformidling. Her får du adgang til Danmarks største jobdatabase. Du får også adgang til ledige job 3F får direkte fra virksomheder og tillidsrepræsentanter. Du har mulighed for at matche dit CV med de ledige jobs. at opsætte OK 2015 mærkaten og det var som regel fordi, at forretningen slet ikke opsætter mærkater af nogen art på deres dør. Intet kommer af sig selv Kampen imod social dumping er også, hvilke valg vi træffer i dagligdagen - også når vi går ud i forlystelseslivet. Vi skal derfor opfordre dig til, at vælge de restauranter og spisesteder, der har overenskomst med 3F. Vi vil også gerne opfordre dig til, at gøre de restauratører og ejere, som ikke har en overenskomst, opmærksomme på, at du har fravalgt dem, fordi de ikke er overenskomstdækket. 3F forhandler gerne Lægger du pres på arbejdsgiverne, så tager 3F København gerne forhandlingen om den konkrete overenskomst. I a-kassen kan du få hjælp til: Finpudsning af CV Inspiration til jobsøgning Gode råd til ansøgninger Tips og tricks til jobsamtalen Hjælp til at finde de kurser, der kan føre til dit drømmejob 16 17

10 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Tirsdag d. 3/ kl Afdelingssekretær Henrik Forchhammer fortæller om 3F København. Tirsdag d. 10/ Skibsfartsmuseet på Helsingør Skibsværft og derefter spisning. Mødested på Københavns Hovedbanegård oplyses ved tilmelding. Pris kr. 100,00. Gruppebillet fra KBH H. kan købes ved tilmelding kr. 88,00. Tirsdag d. 17/ kl Professor, emeritus Niels Krabbe fortæller om Musikklenodier i Det kongelige Bibliotek. Tilmelding til ølsmagning. Tirsdag d. 24/ kl Ølsmagning med Jan Erik Ingvadsen som fortæller om øl og vi smager 5 slags. Pris kr. 75,00. Tirsdag d. 31/ kl En chef fra Det Kgl. Teater kommer og fortæller om sit arbejde. Tilmelding til arrangementet i Køge Miniby. Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og pris. Tirsdag d. 7/ kl Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen fortæller om sit liv som chauffør for forskellige ministre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles med Posten og HR i store sal. Tirsdag d. 14/ kl Køge Miniby, Strandvejen 101, 4600 Køge. Fra Køge S. kører bus 108 0g 109 lige til døren eller gå 15 min. Beklædning & Tekstilarbejdernes Seniorklub København Onsdag d. 4/ kl Keglespil i Grøndalscentret. 3 stk. smørrebrød og 1 snaps, 1 øl/vand og kaffe med småkager. Pris kr. 150,00. Hvis vi er under 20 personer, er prisen kr. 170,00. Tirsdag d. 10/ kl Vi fejrer fastelavn med et hyggeligt morgenbord og slutter af med en pølse og brød. Pris kr. 30,00. Tirsdag d. 17/3 eller 14/ Besøg på kolleskolen, Halmtorvet. Endelig besked om den korrekte dato kommer senere. Tirsdag d. 24/ kl Så er der musik på programmet, med harmonika og sav. Se huse bygget 1:10 i tro kopi af eksisterende huse i Køge. Vi vil sørge for kaffe og kage. Pris kr. 50,00. Tirsdag d. 21/ kl Generalforsamling. Vi serverer ostemad. Tirsdag d. 28/ kl Banko. Tilmelding til skovturen og besøget i haveforeningen. Fredag d. 1/ maj arrangement i huset. Tirsdag d. 5/ kl Hardy/Rie, haveforeningen Mozart. Haveforeningens formand Flemming Nørgaard fortæller om haveforeningens historie. Hardy laver rundvisning for dem med gode ben. Vi sørger for 3 stk. smørrebrød. Pris kr. 50,00. Tirsdag d. 12/ kl Overraskelse. Tirsdag d. 19/ Skovtur, pris kr. 150,00. Tirsdag d. 26/ kl God sommer. Hvis man ønsker at tage en partner/ven med til arrangementerne, koster de dobbelt pris. Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og pris. Tirsdag d. 7/ kl Hyggemøde. Vi hygger sammen, får lidt god mad og synger lidt fra sangbogen. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 21/ kl Banko. 10 spil. Familie og venner er velkomne. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 5/ Skovtur er ikke fastlagt endnu. Pris kr. 100,00. Tirsdag d. 19/ kl Afslutning. Vi hygger og får lidt godt at spise og drikke og ønsker hinanden en god sommer (klubben giver). Torsdag d. 12. marts 2015 kl Generalforsamling. Torsdag d. 26. marts 2015 kl Vi skal på guidet tur i Odd Fellow Palæet i Bredgade 28. Vi mødes foran kl Pris kr. 60,00 til Gerda. Tirsdag d. 7. april 2015 kl Fællesarrangement - Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen fortæller om sit liv som chauffør for forskellige ministre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles med E&P Klubben og Postseniorerne i store sal. Torsdag d. 9. april 2015 kl Summemøde banko. Torsdag d. 23. april 2015 kl Vi ser på glaskunst af Ingmar Thornhammer i Cisternerne, som er et f.h.v. vandreservoir. Vi mødes foran ZOO kl Pris kr. 50,00 til Gerda. Postseniorerne Fredag d. 20/ kl ca Syng med eftermiddag. Det bliver en rigtig festlig eftermiddag med Spirit of New Orleans. Kom og syng med på Mariehønen, Bjørnen, Perleporten o.m.a. og hør på rigtig god musik. Husk sangbogen. Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl/vand og kaffe pr. deltager. Deltagerbetaling er kr. 125,00 kr. for medlemmer og kr. 150,00 kr. for ledsager, der ikke er medlem. Arrangementet foregår i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Billetterne sælges torsdag den 19. februar 2015 kl på Peter Ipsens Allé 27, 2400 NV (store sal). Tirsdag d. 7/ kl Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen fortæller om sit liv som chauffør for forskellige ministre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles med E&P Klubben og HR i store sal. Torsdag d. 23/ kl Herved indkaldes Københavns Postseniorers medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl i store sal, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Torsdag d. 7. maj 2015 kl Bemærk dato. Hans Peter Tams kommer og fortæller om sin flugt i 1940 med sin familie på 6 personer fra Polen til Danmark. Onsdag d. 27. maj kl Fællesarrangement på Bakken. Pris kr. 190,00. Beløbet indbetales på vores konto senest den 7. maj 2015, men kan også betales kontant til kasserer Flemming Hansen på summemødet den 7. maj Torsdag den 14. juni 2015 Madpakketur - nærmere besked senere. Bemærk. Gerdas nye nummer tlf Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 9. april 2015 kl enten pr. brev eller på mail til Søndag d. 26/ kl Jazz på Bakken. Tag med til gallafest med spisning og dans i Restaurant Hvide Hest på Dyrehavsbakken. Hvide Hest er blevet restaureret og er nu med scene, balkon og smukt dekorerede vægge. Musik, mad, 3 genstande til maden, kaffe med en cognac eller en Irish kaffe koster kun kr. 290,00 (specielt tilbud til os). Tilmelding til Jacob Christiansen tlf eller på mail senest den 1. april

11 Af Henrik Lund, Når virkeligheden overstiger fantasien...eller historien om, hvordan staten kan fuppe de svageste en ekstra gang Kom og vær med til at festligholde 8. marts i fagforeningen her i 100-året for den grundlovsændring der gav Fruentimmere og Folkehold stemmeret. Vi mødes i fagforeningens store sal kl Vi får besøg af: Yildiz Akdogan (MF-S) Peter Ipsens Allé København NV Sara Özlem Cekic (MF-SF) Ninna Hedeager Olsen (Kbh. borgerrepræsentation-enl.) Britta Thomsen (MEP-S ) De vil give deres bud på kønspolitiske problemstillinger i Danmark anno 2015 med forskellige vinkler som f.eks. Nydansk kvinde i dansk politik, Historisk perspektiv, Transkvinders oplevelser af/med fagforeninger og arbejdsmarkedet. Linda Thor Petersen (Transpolitisk talsperson for LGBT Danmark) Tilmelding til arrangementet er nødvendig og skal ske til til Betina Lund på tlf.: eller mail: - skriv gerne "8. marts 2015" i emnelinjen senest d. 7/3-15. Jeg fik for nylig en sag ind af døren. En ung pige havde efter lang tids ledighed mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge og ligeledes retten til arbejdsmarkedsydelse (ARMY). Hun søgte derfor kontanthjælp fra den dag, hvor hun ikke længere havde ret til arbejdsmarkedsydelse, hvilket forekommer ganske naturligt, thi hvilket andet forsørgelsesgrundlag skulle man ellers have? Modregning af beløb Nu faldt det imidlertid således, at retten til ARMY stoppede midt i en måned, men pengene blev først udbetalt (vanen tro) den sidste torsdag i måneden. Umiddelbart tænker den fornuftige læser, at dette vel ingen forskel gør; man får jo blot sin kontanthjælp for resten af perioden. Men nej, regeringen har indrettet reglerne så viseligt, at man ved beregning af kontanthjælp, skal modregne beløb udbetalt i ansøgningsperioden, uagtet optjeningen ligger forud for ansøgningstidspunktet! Og vupti, således sørger man for, at folk der mister retten til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse midt i en måned, skal leve for halv forsørgelse i den måned som om, det hele ikke var trist nok i forvejen. Helt urimeligt! I vores verden er dette en helt urimelig situation. Et voksent menneske med en almindelig økonomi har i forvejen overordentligt svært ved at få enderne til at nå sammen på arbejdsmarkedsydelse (svarer i kroner til kontanthjælp). Og når man er på den ydelse, er det adskillige år siden, man sidst havde en lønindtægt, så der er næppe heller meget på kistebunden. Hvordan skal nogen som helst kunne overleve på halv kontanthjælp? Den unge kvinde modtog for perioden kr. 192,20 før skat i kontanthjælp Regnestykket ser således ud: ARMY for 1. november november, brutto kr ,00 Kontanthjælp for 17. november november, brutto kr ,20 Udbetalt ARMY 25. november, brutto kr ,00 Halv kontanthjælp Vi spørger, indigneret og forundret; er det virkelig de ansvarlige politikers mening, at man ved overgang fra arbejdsmarkedsydelse til kontanthjælp, alene skal kunne leve, betale husleje, regninger o.s.v. for en ydelse svarende til halv kontanthjælp? Vi finder, at man i hvert fald hvad angår overførselsindkomster, må skele til optjeningsperioden i stedet for udbetalingstidspunktet, når man vurderer og beregner kontanthjælpen; vel ikke noget urimeligt krav? Når det går den anden vej, så har samfundet ikke noget problem med at kalde det dobbeltforsørgelse, hvis du i en periode arbejder med løn og samtidig modtager kontanthjælp, selvom lønnen måske er 1½ måned forsinket. Så skal der nok komme en opkrævning for uretmæssigt udbetalt kontanthjælp. Her tjener samfundet på både gyngerne og karrusellerne og det er de allersvageste, der betaler gildet. Vi spørger afslutningsvis: Er det rimeligt? Kontanthjælp til udbetaling (kr ,20 - kr ,00) = kr. 192,20 Det skal bemærkes, at tallene er fakta og dokumenterbare

12 FAMILIEFERIE Fra søndag 5. juli til fredag 10. juli 2015 Tag børnene med - både store og små - på en aktiv ferie med udfordringer for både krop og sjæl. Vi lover udflugter, udfordringer, indtryk, oplevelser, sang, musik og samvær - for hele familien. Stedet er Laugesens Have, som ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. Familierne bor på værelser med eget bad og toilet. Centret sørger for sengetøj, håndklæder og al forplejning. Der er tilknyttet en ledergruppe til at lede legene og løjerne. For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Søren Elbæk på Laugesens Have på tlf Tilmelding ved henvendelse i din egen 3F-afdeling. FIU-nummer: Vækst og arbejdspladser eller trussel mod overenskomster, arbejdsmiljø og demokrati? Arbejdsgiverne elsker TTIP. Hvad gør vi? Møde om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) Tirsdag den 24. marts 2015 kl i 3F København, store sal TTIP er en planlagt handelsaftale mellem USA og EU. Den skal fjerne handelshindringer, som kan være regler om løn, arbejdsmiljø og miljø. I Egypten har et firma anlagt sag mod Egypten, fordi de fastsatte en mindsteløn for arbejderne. En ekstraudgift som firmaet ville have erstattet. Det kaldes ISDS (Investeringsbeskyttelse) og er en del af systemet i den planlagte aftale. Det handler om din hverdag! Mød Nikolaj Villumsen (MF Enhedslisten) og Jens Jonatan Steen (Analysechef i Cevea) Størstedelen af den europæiske fagbevægelse protesterer. I Danmark er der stille. Tilmelding er nødvendig på eller , da der vil være mad. Priser: Voksne: kr ,- Børn 3-17 år: kr ,- Børn 0-2 år: gratis Social dumping koster kassen. Dit lokalsamfund betaler prisen! Mange kommuner tillader brug af underbetalte østarbejdere, når de offentlige opgaver skal løses - imens står danske håndværkere uden job. Vi bliver ikke rigere af et lønræs mod bunden. Ordentlige løn- og arbejdsforhold er afgørende for, at vi kan levere det gode arbejde, Danmark skal leve af! Pengene betales ved ankomsten, og der udbetales ikke rejsepenge. Sidste tilmeldingsfrist er 15. marts Knivsbækvej Videbæk Tlf

13 1MAJ 3F København og 3F Sømændene festligholder 1. maj i fagforeningen og i Fælledparken. Tag kolleger, familie og venner med til en festlig faglig dag i fagforeningen. Vi starter kl med morgenmad, taler og musik på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. Kl afgår demonstrationen til Fælledparken, hvor fagforeningen også i år har opstillet et telt, vi kan samles i. Vi glæder os til at se dig.

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Erfaringer fra SkillsDenmark

Erfaringer fra SkillsDenmark Erfaringer fra SkillsDenmark v/ Sekretariatschef Ulla Groth SkillsDenmark Ny Kongensgade 15, 1. 1472 København K Mail: ug@skillsdenmark.dk Tlf: +45 4087 3374 Web: www.skillsdenmark.dk Facebook: SkillsDenmark

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Underskriftindsamling

Underskriftindsamling ONLINE /20071 Nyhedsbrev nr. 6/2009 September Underskriftindsamling > Højere dagpenge NU - underskriftindsamling > Kontingentreduktion > Satsændringer på værnefodtøj rettelse > Ny pjece om trivsel på regionale

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere