Nr. 1 - februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 - februar 2015"

Transkript

1 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Overenskomstforhandlingerne inden for det offentlige område (stat, region og kommuner) skal her i foråret fornys. For nuværende er forhandlingerne ikke afsluttet, men der kommer forlig hjem i første omgang inden for staten, dernæst kommunerne og sidst regionerne. Ligesom udviklingen på det private arbejdsmarked er det ikke en stor økonomisk ramme, der udløses. For at følge trit med det private arbejdsmarked vil det blive overenskomstfornyelser, som dækker 3 år frem. Af Tom Elnes Christensen, Konflikten mod Letz Sushi - et år efter Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2015: 27. april 10. august 7. oktober (beretning) 16. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Claus K. Hertz Katja Knudsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Alle vores medlemmer, som arbejder inden for det offentlige, vil kunne stemme om resultatet, når det foreligger. Det danske samfund er opbygget over, at vi har en tradition for, at vi afgør vores forskellige interesser og synspunkter gennem forhandling, som er gældende for de områder, som forhandlingerne drejer sig om. Vi har i Danmark en udvidet tradition for, at vi bekender os til demokrati, og det er den vedtagne Grundlov, der fastlægger vores rettigheder i samfundet. Det drejer sig både om, hvordan vi i fælleskab fordeler vores goder og nok især, hvordan vi beskytter de svageste. Vi har også en ytringsfrihed, som fastslår, at vi har lov til at sige og skrive det, vi mener. Ytringsfriheden er kun begrænset i det danske samfund af injurielovgivning, som fastlægger, at man ikke må komme med urigtige og forkerte oplysninger om personer eller foreninger. Hvis vi er uenige i dette, så er det vores domstole, der træffer afgørelse om, hvem der har ret og ikke bomber eller håndvåben, hvis nogen føler sig trådt over tæerne. Vi skal i 2015 have et folketingsvalg, hvor det tegner til, at det bliver et valg mellem 2 blokke, der hver især bekender sig til forskellige løsninger i vores samfund vedrørende fordelingspolitikken. Ved fordelingspolitik er det vigtigt, at vi har for øje, at vi ikke skal fordele efter, at dem der har nok, skal have mere, men netop at vi i Danmark indretter os på en solidarisk og respektfuld måde over for vores medborgere. Ved at skabe et samfund med al for stor ulighed, vil vi samtidig lægge kimen til, at grupper føler sig kaldet til at blive så radikaliseret, at de bruger våben og terror, som deres svar på samfundsproblemer, hvilken løsning aldrig kan bruges. Vi må ligeledes forvente, at valget fuldkommen vil gøre op med den forfejlede dagpengepolitik, som VKO støttet af de radikale vedtog før end den nuværende regering kom til magten. De stramninger, der blev gennemført på dagpengeområdet, var tiltænkt under en højkonjunktur, hvor ledigheden var historisk lav. Begrænsningen på 2 års dagspengeret samt at optjeningsretten (den periode, man skal arbejde, hvis man er faldet ud af dagpengesystemet, før end man kan få dagpenge igen) blev hævet fra et ½ til et helt år, har haft som resultat, at mennesker har mistet retten til dagpenge. I de fleste tilfælde er de henvist til at blive forsørget af kontanthjælp, hvis de ikke var i en situation, at de kunne forsørges af deres ægtefælle. Vi forventer, at der efter valget vil være en klar vilje til at ændre denne historiske fejltagelse, således at genoptjeningsretten bliver kortere end for nuværende, og at retten til dagpenge er af en passende længde, så folk der uforskyldt mister deres arbejde har et forsikringsmæssigt grundlagt at blive forsørget for, indtil de igen får et arbejde. Når du sidder og læser denne artikel, har konflikten mod Letz Sushi været i gang i over et år. Det har været et år med hektisk aktivitet og mange, mange demonstrationer. Vi er blevet taget godt imod af de Københavnske borgere og har fået hjælp fra alle dele af landet og mange forskellige faggrupper. Det vil jeg gerne på afdelingens vegne sige mange tak for. I har været en uvurderlig hjælp. Nægter aftale Er vi kommet nærmere en overenskomst på Letz Sushi? Svaret er nej. Arbejdsgiveren nægter at forhandle med os, på trods af flere henvendelser til virksomheden. Som det seneste nægter de overhovedet, at have skrevet under på et udkast til en overenskomst. Ejeren, Louise Ertmann Baunsgaard, holder fast i, at hun kun vil indgå en økonomisk bæredygtig overenskomst. Dagbladet Arbejderen har bedt om at få en forklaring på, hvad den skal indeholde. Det har vi i 3F også. Ingen af os kan få at vide, hvad det betyder. JYSK er tavse Lars Larsen (som står bag Jysk Holding, der bl.a. ejer JYSK butikkerne) ejer halvdelen af aktierne i Letz Sushi. Dagbladet Arbejderen har også prøvet at få Jysk Holding til at forholde sig til konflikten. De henviser til Louise Ertmann Baunsgaard. Vi forhandler gerne Hos 3F København vil vi gerne forhandle. Vi mener, at første skridt må være, at man sætter sig og snakker sammen. Ellers kommer vi ikke videre. Enhver anden reaktion leder tankerne hen på et trodsigt barn, der ikke må få en Kulde og mørke stopper ikke solidariteten og kampen for ordnede forhold på Letz Sushi. Her fra en markering 12. februar 2015 i anledning af 1 års dagen for konfliktens start. is. Vi opfordrer STADIG Letz Sushi til at komme ud af busken og møde op til en forhandling. Desværre kan vi konstatere, at Letz Sushi og deres arbejdsgiverforening aflyste 5 ud af 7 møder i Kan det betale sig? Hjælper det så noget, tænker du måske. Og ja, det gør det. Alle de mange positive oplevelser gør, at det føles helt rigtigt at stå i frostvejr eller regn foran Letz Sushi og kæmpe for, at virksomheden dækkes af overenskomst. Vi får hver dag sat fokus på forholdene i restaurationsbranchen. Vi hører gang på gang fra helt almindelige mennesker på gaden i København, at det er godt, vi gør noget. Afdelingen får henvendelser, både fra ansatte og arbejdsgivere, der vil høre meget mere om, hvad det vil sige, at have en overenskomst. Andre vil have overenskomst Helt konkret er der indgået overenskomst på tre virksomheder, herunder en kæde af caféer, alene på baggrund af konflikten og den opmærksomhed, vi har fået. Der er i øjeblikket flere positive forhandlinger med virksomheder i gang om at indgå overenskomst. Vi er blevet kontaktet af folkeskolelærere, der har bedt os om at komme og undervise i samfundsfag i arbejdsmarkedsforhold. Medlemmer henvender sig med direkte henvisning til konflikten, og spørger hvordan de kan hjælpe. Fritidsjobbere (og deres forældre) henvender sig for at sikre deres rettigheder også i deres fritidsjob. Vi har fået sat 3F København på Danmarkskortet. Sidst men ikke mindst, har vi fået fagbevægelsen på tværs til at deltage i konflikten og vise, at sammenhold gør stærk.

3 Nyt fra a-kassen Af Søren Becher, a-kasseleder Dagpengekommissionen: Syltekrukke Der er ingen tvivl om, at regeringen stadig er stærkt presset på dagpengespørgsmålet. Den kendsgerning, at mere end ledige har mistet deres dagpengepengeret på grund af den tidligere regerings markante dagpengeforringelser i 2010 har demonstreret, at vi har fået et dagpengesystem, der har skabt massiv utryghed langt ind i arbejderklassens rækker. Det politiske modpres kan oversættes til én enkel og klar forventning: Et dagpengesystem, der giver kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når man mister sit arbejde! Lappeløsninger Regeringens svar på presset var i første omgang en stribe defensive lappeløsninger, som udelukkende blev gennemført på grund af fagbevægelsens aktivitet og Enhedslistens politiske krav på Christiansborg. I forlængelse af lappeløsningerne nedsatte regeringen så en dagpengekommission den 27. juni 2014 fordi lappeløsningerne ikke fjernede kritikken og det politiske pres, men også fordi folketingsvalget nærmer sig. Dagpengekommissionen skulle inddæmme kritikken og udstikke en forventning om en ny og forkromet dagpengeløsning. I første omgang blev kommissionen bedt om at levere et resultat ved årsskiftet 2015/2016. Regeringen har imidlertid fremrykket deadline til umiddelbart efter sommeren Det vil sige på et tidspunkt, hvor det hele risikerer at drukne i folketingsvalg. Bunden opgave Kommissionen er sat på en bunden opgave. Grundlaget for dets arbejde kan formuleres i følgende overskrifter: En fortsat attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed Tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked Forenklet og afbureaukratiseret Robust nok i forhold til et mere integreret europæisk arbejdsmarked. Det lyder jo fint og forkromet. Det skal imidlertid holdes op imod følgende kryptiske formulering i kommissionens grundlag: Det er en central betingelse, at anbefalingerne ikke må indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel ledighed, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed. Det betyder oversat til dansk, at et kommende dagpengesystem ikke må koste mere end det vi har i dag eller at en forbedring i den ene ende af dagpengesystemet skal modsvares af en besparelse i den anden ende! Hvis vi f.eks. skal have halveret genoptjeningsretten, vil en forventet merudgift hertil f.eks. medføre en kortere dagpengeperiode. Regeringen ønsker med andre ord, et nyt og attraktivt dagpengesystem uden forbedringer og uden imødekommelse af de afgørende krav, der er rejst siden den borgerlige regering gennemførte de markante dagpengeforringelser. Skjult dagsorden? Måske er der i kommissionens forkromede målsætninger en skjult dagsorden, der på afgørende punkter sigter imod et dagpengesystem, der fjerner sig fra aftaler og overenskomsterne på arbejdsmarkedet i Danmark for at dreje det i retning af vilkårene på EU s arbejdsmarked for at gøre det robust i EU. I så fald står fagbevægelsen overfor en ny og alvorlig udfordring. I 3F København er vi parate til at fastholde presset for et solidarisk og arbejdsmarkedspolitisk dagpengesystem, der giver tryghed og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder blandt andet, at vi holder fokus på en hævelse af dagpengesatserne, en halvering af genoptjeningsretten og en fordobling af dagpengeperioden før, under og efter det kommende folketingsvalg. Dagpengekommisionens resultater risikerer at blive druknet i folketingsvalget i CV- og jobværksted i a-kassen Et af vores medlemmer, Lone, havde hørt, at a-kassen var startet med et CV- og jobværksted. Hun var lige blevet ledig efter mange års ansættelse og havde derfor ikke den store erfaring med jobsøgning. Lone valgte derfor hurtigt, at deltage i et møde i CV- og jobværkstedet. Efter nogle møder, blev hendes CV pudset af og der blev sendt ansøgninger af sted. Lone kom ret hurtigt til den første jobsamtale, der dog ikke endte i job, men allerede ved den næste jobsamtale, var der et positivt resultat. Efter en opfølgende samtale, fik Lone jobbet og er nu i arbejde igen. Af Jan Unold, sagsbehandler Er du også ledig og har brug for lidt hjælp til, at komme videre? Hver onsdag kl er arbejdsløse medlemmer velkomne i CVog jobværkstedet i a-kassen. Skal dit CV forbedres? Har du aldrig skrevet en ansøgning før? Er der gode tips til jobsamtalen? Der vil hver gang være et kort oplæg fra en a-kassemed-arbejder, som vil være til stede fra kl

4 Møde med polsk tolk Spotkanie z polskim tłumaczem Af Rasmus Kruse, Torsdag den kl i 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV Snus til gulvet! Polsk tolk Løbende livsvarig alderspension Opsparing til ratepension Forsikring: Førtidspension Visse kritiske sygdomme Til efterladte ved dødsfald Inden pensionsalderen Begunstigelse til efterladte Saml din pension Hvis jeg forlader Danmark Feriekontoret Lodtrækningen på postens ferieboliger for ugerne blev afsluttet medio februar måned, men der er stadig mulighed for, at leje en feriebolig. På hjemmesiden kan du følge med i, hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på Ledige uger som ligger øverst på siden den bliver som hovedregel opdateret hver dag. Uger som er markeret med sort, kan lejes af alle medlemmer af 3F dette gælder også for hotel og restaurations boliger. Bieżące emerytury całe życie Oszczędności w emerytalnego renty Ubezpieczenie: Wcześniejsze emerytury Niektóre choroby krytyczne Na utrzymaniu na śmierć Przed przejściem na emeryturę uprzywilejowanych, którzy przeżyli odebrać emeryturę Jeśli zostawię Dania Rejestracja/Tilmelding: senest den Henrik Brandt Chefkonsulent for Lønmodtagerorganisationer indenfor transport og søfart, boligforeninger, frisører, Privat service, Hotel & restauration Phraiwan har arbejdet som stuepige siden Saifon siden De har stor erfaring som stuepiger og er egentlig begge glade for jobbet. Dog fik en dagligdag med chikane, dårlige arbejdsforhold, manglende pension samt forkert aflønning Phraiwan og Saifon (der begge stammer fra Thailand), til at henvende sig til 3F København. En henvendelse, der resulterede i en samlet erstatning på kr ,- for stuepigerne, der er ansatte på et stort københavnsk hotel. Ingen hjælp fra Krifa Saifon havde gennem en længere årrække været medlem af Kristelig Fagbevægelse (Krifa) og henvendte sig derfor først hos dem for, at få den hjælp, hun troede hun var berettiget til. En henvendelse, der dog ikke gav noget resultat. Hun havde sin kollega Phraiwan med sig samt Phraiwans mand, der kunne oversætte. I receptionen fik Saifon besked på, at hun kunne tale med en medarbejder i telefonen og at personlige møder kun kunne afholdes, hvis hun tog til Brøndby eller Århus. Derudover var beskeden, at de ikke mente Saifon havde noget at komme efter og at de derfor ikke kunne hjælpe hende. Adskillige krav fra 3F København Efter den forgæves henvendelse til Krifa taler Saifon med sin kollega Phraiwan der anbefaler, at Saifon melder sig ind i 3F (hvor Phraiwan allerede er medlem) da det kun er 3F, der kan rejse en sag for hende. I 3F København konstaterer vi, efter en gennemgang af lønsedler og timesedler, at det desværre ikke kun er Saifon, der bliver snydt og dårligt behandlet - også andre stuepiger bliver ikke aflønnet korrekt. Vi vælger derfor at rejse en sag for alle stuepigerne. Stuepigerne er, efter fagforeningens vurdering, blevet underbetalt gennem længere tid og har ikke fået korrekt pension. Vi mener også, at stuepigerne får for få friweekender og fridage. Derudover kræver vi, at hotellet ophører med at chikanere og forfølge stuepigerne. Daglig chikane Phraiwan og Saifon er i dag begge sygemeldt på grund af en erhvervsrelateret stresslidelse. Stress, der med al tydelighed skyldes de arbejdsforhold, de begge blev udsat for gennem en længere periode. Et eksempel: Efter at have rengjort et badeværelse, bliver Phraiwan tilkaldt af sin General Manager, der ligger med hovedet nede ved gulvet på badeværelset og råber, at hun skal snuse til gulvet og så vurdere, om hun selv synes at det er ordenligt rengjort. Samme dag havde Phraiwans supervisor endevendt sengene på et værelse, efter det var blevet rengjort. Imellem sengene, under topmadrasserne, finder supervisoren et hår samt en svag plet på madrassen. Forseelsen vurderes til at være så alvorlig, at den både skal fotograferes samt afføde en skriftlig advarsel til Phraiwan, for ikke at gøre ordentlig rent. Forlig indgået Sagen er endt med et forlig med hotellet for de 5 stuepiger på i alt kr ,- for manglende friweekender/fridage, for sen pensionsindbetaling samt manglende anciennitetstillæg. Et resultat vi, i 3F København, er meget tilfredse med - og et resultat, de berørte stuepiger også er rigtig glade for. Postens ferieboliger kan du se på og hotel og restaurations på der ligger et link til højre på siden. Hvis du ønsker at leje en feriebolig, skal du ringe til Feriekontoret på tlf og tale med Katja eller Lisbeth. 6 7

5 Af Caja Bruhn, Befordringsfradrag for arbejde på cykel Vejledning om cykelbudes befordringsfradrag (uddrag) 3F København har en række medlemmer, der arbejder med distribution, hvor de bruger deres egen cykel til at udføre arbejdet. Det giver et slid på cyklen, som man selv betaler og vedligeholder. Der har derfor været en række konkrete afgørelser i Landsskatteretten tilbage i 1990 eren om dette og afgørelserne blev, at bude der bruger egne befordringsmidler til at udføre arbejdet, kan trække alle kørte kilometer (i forbindelse med udførslen af arbejdet) fra i SKAT efter reglerne om befordringsfradrag mellem hjem og arbejde (Ligningslovens 9C). Forkert beregning Afgørelserne gælder også for cykelbudene i 3F København. Cykelbudene har gennem mange år oplyst befordringsfradrag, men der har udviklet sig en vis systematik og nogle bude regnede ikke altid de kørte kilometer konkret op, men lavede et gennemsnit o.s.v. Det blev heller ikke nemmere, da et af firmarene lavede om på lønsystemet, så man kørte efter zonesystem i stedet for konkrete kilometer. SKAT prøver at hjælpe SKAT har lavet et projekt om netop befordringsfradrag, da der tilsyneladende er mange måder at gøre fradraget op på i det ganske land: det samme fradrag bliver brugt i håndværksbranchen, blandt idrætsdommere, cykelbude o.s.v. Det betød, at SKAT kontaktede 3F København, da de kunne se, at netop cykelbudene opgjorde kilometer forkert. SKAT valgte at se fremad, for målet var, at cykelbudene skulle gøre det rigtigt. Vejledning udarbejdet 3F København har derfor (i samarbejde med SKAT) lavet en vejledning specielt til cykelbudene (uddrag næste side). Måden at gøre fradraget op på gælder al kørsel på egne cykler, biler, knallerter o.s.v i forbindelse med udførelse af arbejde og dækker derfor også andre brancher. Da der nu stilles større krav til dokumentation, er det bedst altid at køre med cykelcomputer, huske at lave daglige kørebøger og gemme sine turlister. Bemærk; stiller arbejdsgiveren cykel til rådighed, har du ikke ret til et befordringsfradrag. Du kan altid kontakte faglige sekretærer Karsten Kristensen og Caja Bruhn i fagforeningen, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp. Vejledningen har til formål at fungere som en praktisk guide til opgørelse af cykelbudes befordringsfradrag. Indledning: Cykelbude der er ansatte som lønmodtagere, kan foretage fradrag for deres befordring for kørsel mellem hjem og arbejde, samt for kørsel mellem arbejdspladser/kunder når de selv ejer den cykel der anvendes, på samme måde som andre lønmodtagere. Der gælder ingen særlige regler for cykelbude. Praktisk håndtering i hverdagen: Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler skattefri godtgørelse for cykelbuddets kørsel til- og fra kunderne, er dagens samlede kørsel fradragsberettiget efter ligningslovens 9 C. Se nærmere om opgørelsen af fradraget nedenfor. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fradraget skal opgøres på grundlag den samlede kørsel for den enkelte dag. SKAT godkender ikke faste, daglige fradrag baseret på en skønnet, gennemsnitlig kørsel pr. dag. I den samlede, fradragsberettigede kørsel indgår: Kørsel fra hjem til arbejdsplads/mødested om morgenen (arbejdsgivers adresse/mødested eller første kunde, hvis der køres direkte til kunden). Kørsel til/fra kunder med leverance i løbet af arbejdsdagen. Kørsel retur fra kunder ( tom kørsel) eller mellem kunder, hvis man har flere leverancer med. Kørsel fra arbejdsgivers adresse/mødested (eller dagens sidste kunde, hvis man slutter der) hjem til bopælen. Bemærk at ærinder på vejen mellem hjem og arbejdsplads, fx til børnehave eller indkøb, ikke indgår i den samlede, fradragsberettigede kørsel. Det er altså vigtigt at holde styr på, hvor langt man kører i arbejdsmæssig sammenhæng den enkelte dag. Det kan lettest gøres ved hjælp af fx en cykelcomputer eller lignende, som registrerer dagens samlede kørsel. Brug evt. kalender eller kørebog. Se nedenfor. Dagens samlede kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng noteres ned for den enkelte arbejdsdag, og fungerer som grundlag for beregning af fradraget. Vær opmærksom på, at SKAT kan bede dig dokumentere eller sandsynliggøre det fradrag du har foretaget. Vi anbefaler derfor, at du gemmer en kopi af dine køresedler for den enkelte dag, så du på den måde kan underbygge din opgørelse af fradrag, hvis du bliver bedt om det. Hvis du ikke har mulighed for at gemme en kopi af køresedlerne, anbefaler vi, at du noterer dagens arbejdssteder (adresser) ned i din kalender, eller fører en kørebog. Det vil kunne være med til at sandsynliggøre det beregnede fradrag. Beregningen af fradraget: Km satsen reguleres typisk for hvert indkomstår. Du kan altid finde den aktuelle sats på skat.dk Der gælder følgende satser for indkomståret km, inklusive: Intet fradrag km, inklusive: 2,10 kr. pr. km (2,05 kr. for 2015) Over 120 km: 1,05 kr. pr. km (1,03 kr. for 2015) Eksempler beregnet med satsen for 2014: Eksempel 1: Den daglige arbejdsmæssige kørsel er for en arbejdsdag talt op til 46 km. Fradrages beregnes sådan: 46 km minus 24 km = 22 km. Dagens fradrag udgør herefter 22x2,10 kr. = 46,20 kr. Eksempel 2: Hvis den daglige arbejdsmæssige kørsel for en arbejdsdag udgør mere end 120 km, nedsættes fradraget for befordringen udover 120 km med 50 pct. Udgør den daglige befordring 128 km, beregnes fradraget sådan: 120 km minus 24 km = 96 km á 2,10 kr. = 201,60 kr. 128 km minus 120 km = 8 km à 1,05 kr. = 8,40 kr. Dagens fradrag udgør dermed 210,00 kr. 8 9

6 Af John Ekebjærg-Jakobsen, formand for stilladsarbejderne Af Jens Kristian Jensen, Medlemmer bygger fællesskaber Fagforeningens styrke afhænger af, hvor stærkt vi er organiserede på vore arbejdspladser. Derfor gik 3F København sidste år i gang med at uddanne medlemmer i, hvordan man kan opbygge stærke fællesskaber med sine kolleger. Stilladsarbejdere i aktion mod social dumping Anledningen til aktionen var, at LO s daglige ledelse på et møde den 13. januar 2014 havde spørgsmålet om bekæmpelse af social dumping på dagsordenen. Konkret skulle et fællesudspil fra Dansk Industri og fagforbundene i CO-Industri diskuteres og det var byggefagene ikke trygge ved, at de helt kunne klare selv. i dagligdagen oplever i forbindelse med, at sætte dagsorden. Med udenlandske kolleger og udstationeret arbejdskraft. Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at der indledes forhandlinger om indførelse af et helt og dækkende kædeansvar. Under aktionen dukkede Harald Børsting op og han modtog udtalelsen fra de aktionerende. Han sagde, at han var glad for, at der blev holdt øje med, hvad LO går og laver. Det er der også god grund til. (Fotos: Mads Bruun Pedersen/Byggefagenes Samvirke) En god blanding Den 26. januar 2015 startede det andet hold af organiseringsuddannelsen i 3F København. Uddannelsen forløber over 4 moduler, som afvikles over de næste 5 måneder. De 16 deltagere kommer fra flere forskellige arbejdspladser og er en blanding af både tillidsvalgte og medlemmer, som er fagligt interesserede. På hvert modul lærer og træner deltagerne forskellige metoder, som skal bruges, når de kommer tilbage til deres arbejdspladser. I første omgang skal de i kontakt med alle deres kolleger, for at undersøge hvad de hver især oplever som vigtige problemer på deres arbejdsplads. Deltagerne i organiserinsuddannelsen i fagforeningen Arbejdspladsen kortlægges Det kan for nogle deltagere være en stor opgave, som kræver, at arbejdspladsen bliver kortlagt, så man ved, hvilke kolleger man har haft kontakt med, så det er muligt at planlægge den næste kontakt og finde ud af, hvem der kan inddrages i organiseringsarbejdet. Når kursisterne mødes igen i marts måned, vil der blive bygget videre på hjemmearbejdet. De problemer, der er blevet samlet sammen blandt kollegerne, vil blive sat i centrum for en række akti- viteter, der bliver foldet ud på de næste moduler. I sidste ende er målet, at flere giver deres mening til kende blandt kollegerne på arbejdspladsen og at flere deltager aktivt i det faglige arbejde der, hvor de har deres daglige gang. Nye frontkæmpere Hvis du (og et par af dine kolleger), vil være med til styrke fællesskabet på jeres arbejdsplads, så kontakt 3F København, så vi allerede nu kan samle det næste hold af frontkæmpere for fælleskabet! Stilladsarbejdere fra 3F København var derfor sammen med andre byggefagsfolk mødt op for at sætte en anden dagsorden. 3F Københavns første elev udlært Udtalelse fra de aktionerende Vi anerkender, at CO-Industri sikkert i bedste mening og i forlængelse af implementeringen af Håndhævelsesdirektivet (fra EU, red.) har forsøgt, at sikre udstationeret arbejdskraft ordnede forhold igennem den foreslåede fond, hed det i en udtalelse, som formand for Byggefagenes Samvirke, Per Olsen, læste op. Men den skitserede model løser langt fra de mange problemer, vi Ditte Villadsen har været serviceassistentelev hos os siden 2. september 2013 og blev udlært den 20. januar Den 7. november 2014 bød Roskilde Slagteriskole på brunch, der blev holdt taler og uddelt eksamensbeviser, nåle, gaver og blomster. Ditte var glad og stolt og havde inviteret sine forældre samt kæresten med til den store dag. To repræsentanter fra 3F København var selvfølgelig også til stede, b.la. Pia Christensen, som er elevansvarlig i Serviceafdelingen. Ditte fik tilbudt et 3 måneders vikariat i afdelingen, men fast arbejde kunne desværre ikke tilbydes. 3F København ønsker Ditte held og lykke i det fremtidige arbejdsliv

7 Følg med på: 3fok15.dk Af Caja Bruhn, OABN HUSK at vi kan indkalde til hurtige møder i 3F København både i forhold til de enkelte forhandlinger i De Offentlige ansattes Netværk i 3F København (OABN). Offentlig OK15 Tjek og din mailboks. Det første forlig blev indgået på Statens område Efter flere ugers stilhed, begynder der nu at ske noget på overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Det Centrale Forhandlingsudvalg (CFU) indgik fredag den 6. februar 2015 det første forlig med Statens arbejdsgivere (Moderniseringsstyrelsen). Dette forlig vil smitte af på de øvrige forlig som indgås de næste uger: Det er en 3-årig aftale 4,5 % i lønstigning herudover reguleringsordningen. Der skal sikres mere pension til de lavestlønnede, hvilket også har betydning for 3F og 3F Københavns egne overenskomster på universiteter, ministerier og Det Kongelige Teater En uges ekstra fædreorlov Et særligt udrykningskorps i forhold til det psykiske arbejdsmiljø Bredt smil! Det var overskrifterne i nyhedsmedierne, hvor Finansminister Bjarne Corydon smilede bredt, for han fik et smalt og ikke dyrt forlig. Det er drønærgerligt, at det lavtlønsværn, som var aftalt mellem de faglige organisationer ikke blev gennemført. Der gisnes i øjeblikket på, om lønstigningerne reelt vil sikre reallønnen for de statsansatte. Man har samtidig ændret på reguleringsordningen (små reguleringer i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked) således, at skal den reguleres ned, er det med 100 % gennemslag og op er det med 80 % gennemslag!! Det forlyder, at det var en af årsagerne til finansministerens brede smil. Forhandlingslederen fra fagforeningerne, Flemming Vinter siger vi har accepteret nogle ting, som vi hellere havde været foruden men det har vores modpart også. 3f er dybt skuffet over at det ikke lykkes at sikre et lavtlønsværn udgiften ville have svaret til 0,01%. Men det var for dyrt sagde Bjarne Corydon. 3F og 3F København skal i de kommende uger i konkrete forhandlinger på de enkelte organisationsaftaler på Statens område. Det kommunale indgået 16/2-15 Det forlig havde den knast at lærerene skulle have noget hjem på at kunne lokalt forhandle på arbejdstidsområdet. Da det lykkes kom det overordnede forlig hjem. Ændringer på arbejdstidsaftalerne og sammenskrivninger af overenskomster er de kommunale arbejdsgivers store krav. De kommunale arbejdsgivers krav er helt i tråd med krav fra EU og i tråd med Produktivitetskommissionens forslag. Fagforeningerne i Forhandlings Fællesskabet har på den anden side krævet reallønssikring, kompetenceudvikling og tryghed i ansættelsen. Det overordnede forlig på det kommunale område har bl. a. givet følgende: Det er en 3-årig aftale 4,81 % i lønstigning herudover reguleringsordningen. Lavtlønsværn til uddannelse til ufaglært til faglært En uges ekstra fædreorlov Et særligt rejsehold i forhold til det psykiske arbejdsmiljø 0,4 % til forhandling ved de enkelte overenskomster Værn mod social dumping adgang til lønoplysninger fra fx vikarbureauer KL kræver, 3F Københavns overenskomst skal bortfalde Meget er forsat i spil og ingen søm er endnu slået i på de enkelte overenskomster trods mange verserende rygter om sammenskrivninger på en række overenskomster på bl.a. områder som sosu og pædagogmedhjælpere. Tillidsfolk i 3F København frygter, at sammenskrivninger vil betyde laveste fællesnævnere f.eks. på grundlønnen osv. Vi ved, at Kommunernes Landsforening (KL) kræver vores lokale driftsassistentoverenskomst nedlagt og, at de har stillet krav om, at alle specialarbejderoverenskomsterne skal sammenskrives. KL har udelukkende stillet krav om bortfald på driftsassistenterne, hvor vi har stillet helt vanlige krav til KL på overenskomsten. I forhold til de fagretlige regler betyder det, at vi har konfliktret, hvis KL fastholder deres krav om bortfald men foreløbig afsøger vi muligheder og forhandlingerne forsætter med KL. Kommer der konflikt? Med tankerne på overenskomsten 2013 og den store lærerkonflikt, så Generalforsamling i Hovedstadens Reservetjener Fond Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 18. marts 2015 kl på Peter Ipsens Allé 27, 2. sal i Biblioteket. Dagsorden i.h.t. lovene Vel mødt! Lis Cubbin, formand kan det kommunale område som helhed igen blive meget vanskeligt, at få forhandlet på plads her i Om det betyder et besøg i forligsinstitutionen og konflikt for nogen områder, er endnu for tidligt at spå om. Det regionale område er også i forhandlinger men der er ingen krav om sammenskrivninger og Ansøgning om ledige konfirmationslegater For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn som skal konfirmeres i foråret eller i efteråret 2015, er der et antal legater, som kan søges af medlemmer. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: her skal det overordnede falde på plads i weekenden den februar. Alt skal være færdigforhandlet den 28. februar 2015 Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer og navnet på konfirmanden samt cpr.nr., konfirmationens sted og dato. Henvendelsen skal ske skriftligt og være os i hænde senest den 15. april Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring den 15. maj Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg 12 13

8 Af Tom Elnes Christensen, Af Karen Levy & Seyit Yildirim, faglige sekretærer DM i Skills 2015 I dagene januar mødtes 300 unge til DM i Skills. Skills er en konkurrence for unge indenfor håndværksfagene. I løbet af de tre dage var der ligeledes besøgende på messen i Bella Center. Vi er dit fag Som sædvanligt havde 3F Danmark en stand med under overskriften Vi er dit fag. Formålet var, at snakke fagforening og vores holdning til og indflydelse på erhvervsuddannelserne i Danmark. I alt dækker vi næsten 60 håndværksmæssige uddannelser og en del af dem var også repræsenteret på Skills. Anlægsstruktør Automatiktekniker Bager Blomsterdekoratør Brolægger Bygningsmaler Bygningssnedker Bygningsstruktør Cater Detailhandel Detailslagter Elektriker Ernæringsassistenter Flisemurer Frisør Glarmester Grafisk tekniker Gulvlægger Industrislagter Industritekniker Klejnsmed Kok Konditor Kosmetiker Lager Landbrug Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Møbelpolstrer Møbelsnedker Personvognsmekaniker Pædagogisk assistent Receptionist Redder uddannelsen Serviceassistent Skiltetekniker Smørrebrødsjomfru Social- og sundhedsassistent Tagdækker Teknisk Designer Teknisk isolatør Tjener Tømrer Vejgodstransport VVS og blikkenslager VVS- og energispecialist Væksthus- og produktionsgartner Fra 3F København deltog vi tre fra faglig afdeling. Indenfor 3F s organiseringsområde var bl.a. tjenere, kokke, catere, tømrere, smørrebrødsjomfruer og møbelpolstrere repræsenteret. Stor koncentration Deltagerne var virkelig dygtige. Der blev lavet mad og kager, valgt vine og betrukket stole. Fremstillet tjenerborde og blomsterdekorationer. De forskellige deltagere havde opbakning med i form af forældre, kolleger og venner. Koncentrationen var stor for alle deltagerne og i det hele taget var der en god stemning. Samtidig havde masser af unge og deres forældre mulighed for at komme og få en smagsprøve på, hvad de forskellige fag indeholder og på den måde blive mere afklarede på, i hvilken retning fremtiden på arbejdsmarkedet skal gå. Præmier på højkant Standen var voldsomt præget af byggefagene og derfor besluttede vi at lave en konkurrence med fokus på gastronomfagene. Det blev til en smagekonkurrence med blindtest. Der var præmier til dem, der havde flest rigtige. Der var en ipad mini og et Tivolikort på højkant hver dag. Den eneste, der gættede samtlige rigtigt og i øvrigt vandt en IPad, var 15-årige Laura, der fortalte, at hun var god til det der med mad, fordi hun lavede mad med sin morfar hver uge. Ud over æren og de flotte resultater, vinder deltagerne i de enkelte fag muligheden for blandt andet at kæmpe om en plads til World Skills 2015 i Sao Paolo. Foto: Skovdal.dk Ja, det kan betale sig at være medlem i 3F København Grundet omlægning af arbejdet på KUA (Københavns Universitet Amager), skulle ALLIANCE+ af med nogle medarbejdere det endte op i, at 11 medarbejdere blev opsagt. Sammen med ALLIANCE+ gik 3F København ind og lavede en uddannelsesplan for disse medlemmer - de skulle alle uddannes som rengøringsteknikere. Opsigelsesperioden blev forlænget ca. 1 år hvilket betød, at de opsagte medlemmer ville få deres fulde løn under uddannelsen. 6 medlemmer startede med intensiv danskundervisning, hvorefter de startede på TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) de vil være færdige som rengøringsteknikere den 6. marts De 5 andre medlemmer afsluttede deres rengøringsteknikeruddannelse den 19. december 2014 og i den anledning, var Karen M. Levy og Seyit Yildirim fra afdelingen på skolen for at ønske dem tillykke og overrække dem deres gaver. To medlemmer fra KUA, som afsluttede deres rengøringsteknikeruddannelse, vil ydereligere gennemføre serviceassistentuddannelsen i perioden 5. januar maj 2015 på Roskilde Tekniske Skole. De 6 medlemmer (som færdiggør rengøringsteknikeruddannelsen den 6. marts 2015) oplyste os herefter om, at de også meget gerne ville De glade nyudklækkede rengøringsteknikere fik diplomer og gaver. starte på serviceassistentuddannelsen. 3F København kontaktede derfor ALLIANCE+ og på et møde den 22. december 2014 blev det aftalt, at deres ansættelsesperiode også blev forlænget og at de kan starte på uddannelsen den 3. august Der blev samtidig lavet en uddannelsesaftale for 2 andre medlemmer (fra DGI Byen og fra Københavns Kommune), som er ansat hos ALLIANCE+. Stor succes Det er en kæmpe succes for vores medlemmer, de er meget mere åbne, lyttende og glade for, at de endelig turde tage springet ud i en uddannelse. Dette var nok ikke sket, hvis de ikke havde været i en opsigelsesperiode. Afdelingen kan kun anbefale vores medlemmer til at komme i gang med en uddannelse. Det er med stolthed, at vores medlemmer får bevis på deres kunnen. Vi vil hermed gerne takke ALLIANCE+ for deres gode samarbejdsvilje, i forhold til at uddanne vores medlemmer

9 Af Kai Sielemann, Af Jan Mathisen, Ændringer til lov om arbejdsmiljø Folketinget vedtog den 22. januar 2015 lovændringer, som er gældende pr. 1. februar Ændringerne blev vedtaget med 100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), 5 stemmer imod (LA) og 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Frivilligt arbejde er ikke længere omfattet af pligten til en skriftlig arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation Dette gælder for frivilligt arbejde, der udføres i en almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som formål. Der tænkes eksempelvis på den frivillige træner i en sportsklub og bemanding af en bod og opstilling af en scene på kræmmermarked. Frivilligt arbejde er fortsat omfattet af lovens øvrige bestemmelser. Foreningerne har stadig pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til loven, men i en mindre bureaukratisk form i forhold til det frivillige arbejde. Lovændringen gælder ikke for ansatte, der har ordinært hoved- eller bibeskæftigelse i foreningen. Lovændringen gælder heller ikke frivilligt arbejde i almindelige virksomheder og selskaber og heller ikke frivilligt arbejde i foreninger, der ikke er almennyttige og har fortjeneste som formål. Arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid Arbejdsgiver skal nu også planlægge og tilrettelægge arbejdet således, at medarbejderne ikke udsættes for arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for arbejdstiden. Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold m.m. uden for arbejdstiden, skal arbejdsgiveren vurdere risikoen i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, for at forebygge risikoen. Endvidere skal der fastsættes regler om retningslinjer og vejledning til ansatte om håndtering af vold, trusler og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne episoder. Denne ændring skal vurderes igen senest i folketingsåret 2019/2020. Målrettet indsats Arbejdstilsynet indsats mod dårligt arbejdsmiljø skal i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet. Ligesom Arbejdstilsynets fortsatte indsats mod social dumping i relation til arbejdsmiljø skal styrkes. Denne ændring betyder, at Arbejdstilsynet får adgang til at indhente en række yderligere data om ansattes cpr-numre, ansættelsessted, ansættelsesperiode og timetal, oplysninger om sygedagpenge mv., statsborgerskab, og indrejsedato. Arbejdstilsynet vil også kunne fastsætte en frist for efterkommelse af påbud. Digital offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for risikovirksomheder Alle relevante oplysninger, som Arbejdstilsynet er i besiddelse af, kan indgå i en samlet digital offentliggørelse af oplysninger om virksomhedernes sikkerhedsforanstaltninger ved risiko for større uheld med farlige stoffer. Arbejdstilsynet indsats mod dårligt arbejdsmiljø skal i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet. (Arkivfoto) Onsdag den 21. januar 2015 var aktionsdag for opsætning af den orange OK mærkat på Københavnske restauranter, cafeer, kantiner og spisesteder. Næsten 500 mærkater på overenskomstdækkede spisesteder blev sat op. Alle restauranter og spisesteder, der har overenskomst med 3F, skulle besøges for at opsætte OK 2015 mærkaten. Faglige sekretærer fra faglig afdeling, arbejdsmiljøafdelingen og flere bestyrelsesmedlemmer deltog i aktionsdagen, som var en rigtig positiv oplevelse. Spis med god samvittighed Langt de fleste steder blev 3F København modtaget positivt og mærkaten blev straks sat op i døren. Den orange mærkat er en rigtig god forbrugervejledning, når du og din familie går i byen for at spise. Så kan I nemlig spise med god samvittighed vidende om, at der er ordnede forhold for personalet. Restaurationsansatte har også ret til ordnede forhold. Vi mærkede, at kampen imod social dumping har medført en øget interesse for at reklamere med overenskomstforholdet. Kun få fravalgte Søger du job? 3F Kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv, uanset om du er ledig eller i job Nu kan du via Mit3F få adgang til 3F Jobformidling. Her får du adgang til Danmarks største jobdatabase. Du får også adgang til ledige job 3F får direkte fra virksomheder og tillidsrepræsentanter. Du har mulighed for at matche dit CV med de ledige jobs. at opsætte OK 2015 mærkaten og det var som regel fordi, at forretningen slet ikke opsætter mærkater af nogen art på deres dør. Intet kommer af sig selv Kampen imod social dumping er også, hvilke valg vi træffer i dagligdagen - også når vi går ud i forlystelseslivet. Vi skal derfor opfordre dig til, at vælge de restauranter og spisesteder, der har overenskomst med 3F. Vi vil også gerne opfordre dig til, at gøre de restauratører og ejere, som ikke har en overenskomst, opmærksomme på, at du har fravalgt dem, fordi de ikke er overenskomstdækket. 3F forhandler gerne Lægger du pres på arbejdsgiverne, så tager 3F København gerne forhandlingen om den konkrete overenskomst. I a-kassen kan du få hjælp til: Finpudsning af CV Inspiration til jobsøgning Gode råd til ansøgninger Tips og tricks til jobsamtalen Hjælp til at finde de kurser, der kan føre til dit drømmejob 16 17

10 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Tirsdag d. 3/ kl Afdelingssekretær Henrik Forchhammer fortæller om 3F København. Tirsdag d. 10/ Skibsfartsmuseet på Helsingør Skibsværft og derefter spisning. Mødested på Københavns Hovedbanegård oplyses ved tilmelding. Pris kr. 100,00. Gruppebillet fra KBH H. kan købes ved tilmelding kr. 88,00. Tirsdag d. 17/ kl Professor, emeritus Niels Krabbe fortæller om Musikklenodier i Det kongelige Bibliotek. Tilmelding til ølsmagning. Tirsdag d. 24/ kl Ølsmagning med Jan Erik Ingvadsen som fortæller om øl og vi smager 5 slags. Pris kr. 75,00. Tirsdag d. 31/ kl En chef fra Det Kgl. Teater kommer og fortæller om sit arbejde. Tilmelding til arrangementet i Køge Miniby. Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og pris. Tirsdag d. 7/ kl Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen fortæller om sit liv som chauffør for forskellige ministre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles med Posten og HR i store sal. Tirsdag d. 14/ kl Køge Miniby, Strandvejen 101, 4600 Køge. Fra Køge S. kører bus 108 0g 109 lige til døren eller gå 15 min. Beklædning & Tekstilarbejdernes Seniorklub København Onsdag d. 4/ kl Keglespil i Grøndalscentret. 3 stk. smørrebrød og 1 snaps, 1 øl/vand og kaffe med småkager. Pris kr. 150,00. Hvis vi er under 20 personer, er prisen kr. 170,00. Tirsdag d. 10/ kl Vi fejrer fastelavn med et hyggeligt morgenbord og slutter af med en pølse og brød. Pris kr. 30,00. Tirsdag d. 17/3 eller 14/ Besøg på kolleskolen, Halmtorvet. Endelig besked om den korrekte dato kommer senere. Tirsdag d. 24/ kl Så er der musik på programmet, med harmonika og sav. Se huse bygget 1:10 i tro kopi af eksisterende huse i Køge. Vi vil sørge for kaffe og kage. Pris kr. 50,00. Tirsdag d. 21/ kl Generalforsamling. Vi serverer ostemad. Tirsdag d. 28/ kl Banko. Tilmelding til skovturen og besøget i haveforeningen. Fredag d. 1/ maj arrangement i huset. Tirsdag d. 5/ kl Hardy/Rie, haveforeningen Mozart. Haveforeningens formand Flemming Nørgaard fortæller om haveforeningens historie. Hardy laver rundvisning for dem med gode ben. Vi sørger for 3 stk. smørrebrød. Pris kr. 50,00. Tirsdag d. 12/ kl Overraskelse. Tirsdag d. 19/ Skovtur, pris kr. 150,00. Tirsdag d. 26/ kl God sommer. Hvis man ønsker at tage en partner/ven med til arrangementerne, koster de dobbelt pris. Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og pris. Tirsdag d. 7/ kl Hyggemøde. Vi hygger sammen, får lidt god mad og synger lidt fra sangbogen. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 21/ kl Banko. 10 spil. Familie og venner er velkomne. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 5/ Skovtur er ikke fastlagt endnu. Pris kr. 100,00. Tirsdag d. 19/ kl Afslutning. Vi hygger og får lidt godt at spise og drikke og ønsker hinanden en god sommer (klubben giver). Torsdag d. 12. marts 2015 kl Generalforsamling. Torsdag d. 26. marts 2015 kl Vi skal på guidet tur i Odd Fellow Palæet i Bredgade 28. Vi mødes foran kl Pris kr. 60,00 til Gerda. Tirsdag d. 7. april 2015 kl Fællesarrangement - Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen fortæller om sit liv som chauffør for forskellige ministre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles med E&P Klubben og Postseniorerne i store sal. Torsdag d. 9. april 2015 kl Summemøde banko. Torsdag d. 23. april 2015 kl Vi ser på glaskunst af Ingmar Thornhammer i Cisternerne, som er et f.h.v. vandreservoir. Vi mødes foran ZOO kl Pris kr. 50,00 til Gerda. Postseniorerne Fredag d. 20/ kl ca Syng med eftermiddag. Det bliver en rigtig festlig eftermiddag med Spirit of New Orleans. Kom og syng med på Mariehønen, Bjørnen, Perleporten o.m.a. og hør på rigtig god musik. Husk sangbogen. Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl/vand og kaffe pr. deltager. Deltagerbetaling er kr. 125,00 kr. for medlemmer og kr. 150,00 kr. for ledsager, der ikke er medlem. Arrangementet foregår i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Billetterne sælges torsdag den 19. februar 2015 kl på Peter Ipsens Allé 27, 2400 NV (store sal). Tirsdag d. 7/ kl Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen fortæller om sit liv som chauffør for forskellige ministre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles med E&P Klubben og HR i store sal. Torsdag d. 23/ kl Herved indkaldes Københavns Postseniorers medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl i store sal, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Torsdag d. 7. maj 2015 kl Bemærk dato. Hans Peter Tams kommer og fortæller om sin flugt i 1940 med sin familie på 6 personer fra Polen til Danmark. Onsdag d. 27. maj kl Fællesarrangement på Bakken. Pris kr. 190,00. Beløbet indbetales på vores konto senest den 7. maj 2015, men kan også betales kontant til kasserer Flemming Hansen på summemødet den 7. maj Torsdag den 14. juni 2015 Madpakketur - nærmere besked senere. Bemærk. Gerdas nye nummer tlf Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 9. april 2015 kl enten pr. brev eller på mail til Søndag d. 26/ kl Jazz på Bakken. Tag med til gallafest med spisning og dans i Restaurant Hvide Hest på Dyrehavsbakken. Hvide Hest er blevet restaureret og er nu med scene, balkon og smukt dekorerede vægge. Musik, mad, 3 genstande til maden, kaffe med en cognac eller en Irish kaffe koster kun kr. 290,00 (specielt tilbud til os). Tilmelding til Jacob Christiansen tlf eller på mail senest den 1. april

11 Af Henrik Lund, Når virkeligheden overstiger fantasien...eller historien om, hvordan staten kan fuppe de svageste en ekstra gang Kom og vær med til at festligholde 8. marts i fagforeningen her i 100-året for den grundlovsændring der gav Fruentimmere og Folkehold stemmeret. Vi mødes i fagforeningens store sal kl Vi får besøg af: Yildiz Akdogan (MF-S) Peter Ipsens Allé København NV Sara Özlem Cekic (MF-SF) Ninna Hedeager Olsen (Kbh. borgerrepræsentation-enl.) Britta Thomsen (MEP-S ) De vil give deres bud på kønspolitiske problemstillinger i Danmark anno 2015 med forskellige vinkler som f.eks. Nydansk kvinde i dansk politik, Historisk perspektiv, Transkvinders oplevelser af/med fagforeninger og arbejdsmarkedet. Linda Thor Petersen (Transpolitisk talsperson for LGBT Danmark) Tilmelding til arrangementet er nødvendig og skal ske til til Betina Lund på tlf.: eller mail: - skriv gerne "8. marts 2015" i emnelinjen senest d. 7/3-15. Jeg fik for nylig en sag ind af døren. En ung pige havde efter lang tids ledighed mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge og ligeledes retten til arbejdsmarkedsydelse (ARMY). Hun søgte derfor kontanthjælp fra den dag, hvor hun ikke længere havde ret til arbejdsmarkedsydelse, hvilket forekommer ganske naturligt, thi hvilket andet forsørgelsesgrundlag skulle man ellers have? Modregning af beløb Nu faldt det imidlertid således, at retten til ARMY stoppede midt i en måned, men pengene blev først udbetalt (vanen tro) den sidste torsdag i måneden. Umiddelbart tænker den fornuftige læser, at dette vel ingen forskel gør; man får jo blot sin kontanthjælp for resten af perioden. Men nej, regeringen har indrettet reglerne så viseligt, at man ved beregning af kontanthjælp, skal modregne beløb udbetalt i ansøgningsperioden, uagtet optjeningen ligger forud for ansøgningstidspunktet! Og vupti, således sørger man for, at folk der mister retten til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse midt i en måned, skal leve for halv forsørgelse i den måned som om, det hele ikke var trist nok i forvejen. Helt urimeligt! I vores verden er dette en helt urimelig situation. Et voksent menneske med en almindelig økonomi har i forvejen overordentligt svært ved at få enderne til at nå sammen på arbejdsmarkedsydelse (svarer i kroner til kontanthjælp). Og når man er på den ydelse, er det adskillige år siden, man sidst havde en lønindtægt, så der er næppe heller meget på kistebunden. Hvordan skal nogen som helst kunne overleve på halv kontanthjælp? Den unge kvinde modtog for perioden kr. 192,20 før skat i kontanthjælp Regnestykket ser således ud: ARMY for 1. november november, brutto kr ,00 Kontanthjælp for 17. november november, brutto kr ,20 Udbetalt ARMY 25. november, brutto kr ,00 Halv kontanthjælp Vi spørger, indigneret og forundret; er det virkelig de ansvarlige politikers mening, at man ved overgang fra arbejdsmarkedsydelse til kontanthjælp, alene skal kunne leve, betale husleje, regninger o.s.v. for en ydelse svarende til halv kontanthjælp? Vi finder, at man i hvert fald hvad angår overførselsindkomster, må skele til optjeningsperioden i stedet for udbetalingstidspunktet, når man vurderer og beregner kontanthjælpen; vel ikke noget urimeligt krav? Når det går den anden vej, så har samfundet ikke noget problem med at kalde det dobbeltforsørgelse, hvis du i en periode arbejder med løn og samtidig modtager kontanthjælp, selvom lønnen måske er 1½ måned forsinket. Så skal der nok komme en opkrævning for uretmæssigt udbetalt kontanthjælp. Her tjener samfundet på både gyngerne og karrusellerne og det er de allersvageste, der betaler gildet. Vi spørger afslutningsvis: Er det rimeligt? Kontanthjælp til udbetaling (kr ,20 - kr ,00) = kr. 192,20 Det skal bemærkes, at tallene er fakta og dokumenterbare

12 FAMILIEFERIE Fra søndag 5. juli til fredag 10. juli 2015 Tag børnene med - både store og små - på en aktiv ferie med udfordringer for både krop og sjæl. Vi lover udflugter, udfordringer, indtryk, oplevelser, sang, musik og samvær - for hele familien. Stedet er Laugesens Have, som ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. Familierne bor på værelser med eget bad og toilet. Centret sørger for sengetøj, håndklæder og al forplejning. Der er tilknyttet en ledergruppe til at lede legene og løjerne. For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Søren Elbæk på Laugesens Have på tlf Tilmelding ved henvendelse i din egen 3F-afdeling. FIU-nummer: Vækst og arbejdspladser eller trussel mod overenskomster, arbejdsmiljø og demokrati? Arbejdsgiverne elsker TTIP. Hvad gør vi? Møde om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) Tirsdag den 24. marts 2015 kl i 3F København, store sal TTIP er en planlagt handelsaftale mellem USA og EU. Den skal fjerne handelshindringer, som kan være regler om løn, arbejdsmiljø og miljø. I Egypten har et firma anlagt sag mod Egypten, fordi de fastsatte en mindsteløn for arbejderne. En ekstraudgift som firmaet ville have erstattet. Det kaldes ISDS (Investeringsbeskyttelse) og er en del af systemet i den planlagte aftale. Det handler om din hverdag! Mød Nikolaj Villumsen (MF Enhedslisten) og Jens Jonatan Steen (Analysechef i Cevea) Størstedelen af den europæiske fagbevægelse protesterer. I Danmark er der stille. Tilmelding er nødvendig på eller , da der vil være mad. Priser: Voksne: kr ,- Børn 3-17 år: kr ,- Børn 0-2 år: gratis Social dumping koster kassen. Dit lokalsamfund betaler prisen! Mange kommuner tillader brug af underbetalte østarbejdere, når de offentlige opgaver skal løses - imens står danske håndværkere uden job. Vi bliver ikke rigere af et lønræs mod bunden. Ordentlige løn- og arbejdsforhold er afgørende for, at vi kan levere det gode arbejde, Danmark skal leve af! Pengene betales ved ankomsten, og der udbetales ikke rejsepenge. Sidste tilmeldingsfrist er 15. marts Knivsbækvej Videbæk Tlf

13 1MAJ 3F København og 3F Sømændene festligholder 1. maj i fagforeningen og i Fælledparken. Tag kolleger, familie og venner med til en festlig faglig dag i fagforeningen. Vi starter kl med morgenmad, taler og musik på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. Kl afgår demonstrationen til Fælledparken, hvor fagforeningen også i år har opstillet et telt, vi kan samles i. Vi glæder os til at se dig.

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Stenhusvej 35 4300 Holbæk

Stenhusvej 35 4300 Holbæk Nr. 1 Oktober 2012 15. årgang Stenhusvej 35 4300 Holbæk 2 Redaktionsadresse: FOA - Fag og Arbejde Stenhusvej 35, 4300 Holbæk FOA NYT udgives og trykkes i ca. 2.600 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere