1. Introduktion Forholdet mellem kunde og kandidat Grundlæggende regler... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2"

Transkript

1 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste regler og bestemmelser, som skal overholdes, når du tjener penge via AHANDYHAND, især angående arbejdstidsregler, skat, moms og forsikringsforhold. Vi bestræber os på at holde denne guide ajour og gengive de til enhver tid gældende regler, dog kan vi ikke garantere, at alt er med. Der sker løbende ændringer i den danske lovgivning, som kan resultere i, at guiden ikke er opdateret. Reglerne for, hvor meget du må arbejde og tjene, afhænger af din aktuelle situation. Derfor er det altid klogt at kontakte din a-kasse, dit lokale jobcenter, SU eller Pensionsstyrelsen for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem AHANDYHAND. Er du i fast job, kan det være hensigtsmæssigt at tjekke din ansættelseskontrakt eller spørge din arbejdsgiver. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem AHANDY- HAND. Indhold 1. Introduktion Forholdet mellem kunde og kandidat Grundlæggende regler AHANDYHAND for dig, som er under uddannelse og modtager SU AHANDYHAND for dig, som er ledig og modtager dagpenge AHANDYHAND for dig, som modtager efterløn AHANDYHAND for dig, som modtager førtidspension AHANDYHAND for dig, som er folkepensionist Skat Beregning af B-skat Hold styr på din indtægt via AHANDYHAND Opkrævning af B-skat Moms Hvis kandidaten er momsregistreret Indberetning af moms AM-bidrag Andre arbejdsmarkedsregler Feriepenge ATP Forsikringsforhold Kundens indbo og ejendom Eget, lejet eller lånt udstyr Arbejdsskader

2 1. Introduktion AHANDYHAND hjælper vores to slags brugere med at finde hinanden: På den ene sider er der alle dem, der ønsker hjælp i forbindelse med opgaver omkring hus og have, fester, indkøb, børnepasning, hjemmelektronik eller hvad det ellers kunne være for praktiske opgaver vi kalder dem kunderne. På den anden side er der dem, der gerne vil arbejde og løse netop disse opgaver nemlig kandidaterne. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat Når en kunde og en kandidat indgår en aftale via AHANDYHAND, så handler det ikke om et tjenesteforhold, hvor den ene part er arbejdsgiver og den anden er arbejdstager i en klassisk forstand men derimod er der tale om et forhold, hvor kandidaten er leverandør af en ydelse til kunden. Den løn, som kunden betaler efter udført arbejde, er derfor kategoriseret som et honorar, der betales for at gengælde kandidatens ydelse. I enkelte tilfælde vælger kunde og kandidat at formalisere deres arbejdsforhold gennem en regulær ansættelse, især hvor kunden er en virksomhed, og kandidaten har udmærket sig gennem særlige kompetencer, som virksomheden regelmæssigt har brug for. 1.2 Grundlæggende regler Der er altså ikke noget i vejen med at gi en hånd og tjene lidt penge ved siden af, når man nu en gang har tid og lyst til det. Der er dog nogle enkle grundregler, som alle skal følge, og dem har vi sammenfattet i denne guide. De vigtigste er: Du skal have et dansk CPR-nr. Du skal betale skat og AM-bidrag af dit honorar. Hvis du er i en fast ansættelse, skal din arbejdsgiver give tilladelse til (eller ikke have forbudt), at du arbejder ved siden af. Hvis du modtager SU, dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, efterløn eller pension, kan dine honorarindtægter have indflydelse på disse offentlige ydelser, og i nogle tilfælde gælder der visse arbejdstidsgrænser. Hvis din samlede omsætning overstiger kr. om året, skal du momsregistreres og have et CVR-nr. Vi anbefaler, at du læser mere om de særlige regler, der gør sig gældende for netop din gruppe, på de følgende sider. 2. AHANDYHAND for dig, som er under uddannelse og modtager SU Som studerende må du højst tjene et vist beløb (dit fribeløb) ved siden af din SU. Dit fribeløb regnes ud på årsbasis (fra januar til december). Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage. Fra og med 2009 er satsen for laveste fribeløb forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser. De gældende fribeløbssatser kan du se på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside. Vi anbefaler, at du besøger for at læse om, hvordan du beregner dit fribeløb, og hvilke regler som gælder for netop dig. 3. AHANDYHAND for dig, som er ledig og modtager dagpenge Selv om du modtager dagpenge, må du gerne arbejde. Din lønindtægt modregnes blot i dine dagpengeudbetalinger, og du får udbetalt supplerende dagpenge for den del af ugen, hvor du ikke arbejder. Modregningen sker time for time ikke krone for krone og der er derfor også god økonomi i at arbejde ved siden af dagpengene. Reglerne for, hvor meget du må arbejde og tjene, afhænger af din aktuelle situation. Derfor er det altid klogt at kontakte din a-kasse og dit lokale jobcenter for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem AHANDY- HAND. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem AHANDYHAND.

3 4. AHANDYHAND for dig, som modtager efterløn Som efterlønner kan du mod fradrag i efterlønnen have arbejde uden begrænsning. Reglerne for, hvor meget du må arbejde og tjene, afhænger af din aktuelle situation. Derfor er det altid klogt at kontakte din a-kasse for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem AHANDYHAND. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem AHANDYHAND. Husk, at du skal betale B-skat og AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener via AHANDYHAND læs derfor afsnit 9, 10 og AHANDYHAND for dig, som modtager førtidspension Du må gerne arbejde i et vist omfang, når du får førtidspension under ny ordning, men du bør kontakte din kommune for at høre om eventuelle konsekvenser for din førtidspension, hvis du overvejer at udføre arbejde via AHANDYHAND. Reglerne for, hvor meget du må arbejde og tjene, afhænger af din aktuelle situation. Derfor er det altid klogt at kontakte din kommune for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem AHANDYHAND. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem AHANDYHAND. Husk, at du skal betale B-skat og AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener via AHANDYHAND læs derfor afsnit 9, 10 og AHANDYHAND for dig, som er folkepensionist Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg for de dårligt stillede pensionister. Som folkepensionist kan du have arbejde uden tidsbegrænsning. Hvis du har årlige indtægter ved personligt arbejde over en vis størrelse, bliver grundbeløbet og pensionstillægget reguleret. Reglerne for, hvor meget du må arbejde og tjene, afhænger af din aktuelle situation. Derfor er det altid klogt at kontakte Pensionsstyrelsen for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem AHANDYHAND. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem AHANDYHAND. 7. AHANDYHAND for dig, som er fastansat i en privat eller offentlig virksomhed Som fastansat med fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse skal du være opmærksom på, om der ifølge din ansættelseskontrakt er noget til hinder for, at du udfører arbejde via AHANDYHAND ved siden af dit almindelige arbejde. Dette gælder uanset, om du er ansat som funktionær eller timelønnet. 8. AHANDYHAND for dig, som er freelancer Der gælder ingen særlige begrænsninger i arbejdstids- eller indtægtsforhold, medmindre du har anden form for beskæftigelse, pension eller lignende ved siden af. I så fald bør du læse de relevante afsnit i denne guide. Som freelancer har du som udgangspunkt egen virksomhed med CVR-nr., du opkræver og betaler moms, og du betaler skat af din indtægt. Husk, at den timepris, du oplyser på AHANDYHAND, skal indeholde 25 % moms.

4 9. Skat Indkomstskat til staten betales i løbet af året med foreløbige beløb, enten som A-skat eller ved betaling af B-skat. Som kandidat vil du få udbetalt hele honoraret for arbejde formidlet via AHANDYHAND, uden at der er indeholdt skat heri. Du skal altså selv sørge for at indbetale skatten heraf, såkaldt B-skat. 9.1 Beregning af B-skat Den foreløbige B-skat beregnes af den forventede B-indkomst nedsat med de fradrag, der må forventes at tilkomme kandidaten ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende indkomstår. For at opkræve en foreløbig skat i løbet af året, der så vidt muligt svarer til slutskatten, skal der ske en forskudsregistrering af kandidaters forventede indkomstforhold. Udgangspunktet er, at SKAT automatisk laver en forskudsopgørelse på basis af kandidatens årsopgørelse for det næstsidste år før indkomståret eller på basis af en ændret forskudsopgørelse for året før indkomståret. Hvis der ikke tidligere er foretaget ligning eller forskudsregistrering for kandidaten, skal kandidaten indsende et forskudsskema, hvor der oplyses om de forventede indkomstforhold. Når du begynder at udføre arbejde, formidlet af AHANDYHAND, skal du derfor ændre din forskudsregistrering således, at SKAT kan beregne B-skatterater af din forventede indkomst. Du kan rette og tilføje i din forskudsopgørelse løbende igennem året; dvs. fra den er klar i Skattemappen i november før indkomståret og frem til slutningen af selve indkomståret. Du behøver ikke at ændre forskudsopgørelsen, hvis der er tale om mindre ændringer. Der skal som regel være større ændringer i din indkomst eller dine fradrag, før at det har en væsentlig betydning på dit skattetræk. Hvis du skal ændre din forskudsopgørelse, kan det gøres på følgende måder: I TastSelvBorger på Efter du har tilføjet ændringerne, kan du se den nye forskudsopgørelse. Du findet TastSelv på Du skal logge på med digital signatur eller en TastSelv-kode. Du kan ændre forskudsopgørelsen via TastSelv-telefon på telefon Du kan henvende dig til kommunens borgerservice eller ringe til SKAT på telefon Du kan udfylde et forskudsskema (blanket ) og sende det til SKAT. 9.2 Hold styr på din indtægt via AHANDYHAND AHANDYHAND tilbyder et praktisk hjælpemiddel, så du til enhver tid kan holde øje med din B-indkomst og dermed styr på indberetning og opdatering af din B-skat. Under Dine sider ligger der en elektronisk arbejdsseddel, hvor du selv kan taste ind, hvor meget du har tjent for de opgaver, du har udført via AHANDYHAND. Du kan bruge denne arbejdsseddel til at opdatere din forskudsopgørelse hos SKAT. 9.3 Opkrævning af B-skat Hvis du som kandidat skal betale foreløbig skat af B-indkomst, men ikke af A-indkomst, opkræves den foreløbige skat som B-skat i 10 rater den 1. i hver af månederne januar til november, bortset fra juni. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i måneden. B-skatten indbetales på disse tidspunkter, uanset hvornår B-indkomsten erhverves i løbet af året. Hvis du som kandidat skal betale foreløbig skat af såvel A-indkomst som af B-indkomst, opkræves den del af den foreløbige skat, der ikke kan indeholdes i A-indkomsten, som B-skat. Indberetnings- og betalingsfrister for skat B-skatterater skal indbetales den 20. i hver måned, undtagen i juni og december Selvangivelse 1. juli i året efter indkomståret

5 10. Moms Udgangspunktet er, at der opkræves 25 % moms af stort set alle varer og ydelser, der sælges i Danmark. Arbejde udført efter formidling via AHANDYHAND er en ydelse. Du skal momsregistreres, hvis din omsætning er mere end kr. om året. Momsregistrering skal ske, så snart du regner med at sælge for mere end kr. inden for en 12-måneders periode. Du må altså ikke vente, til du har solgt (arbejdet) for kr. Det er din omsætning, dvs. hvor meget du sælger for og ikke din fortjeneste, som afgør, hvornår du skal momsregistreres Hvis kandidaten er momsregistreret Hvis du som kandidat arbejder og/eller sælger ydelser for mere end kr. om året, skal du opkræve 25 % moms. Din timepris skal derfor inkludere 25 % moms (salgsmoms). Når du køber varer eller ydelser til brug for arbejdet, betaler du 25 % moms (købsmoms). Når du er momsregistreret, kan du trække købsmomsen fra. Den moms, du skal betale til SKAT, er forskellen mellem købsmomsen og salgsmomsen Indberetning af moms Pr. 1. januar 2009 er der indført obligatorisk elektronisk angivelse og betaling af moms. Hvis du er momsregistreret, får du et CVR-nr., som blandt andet bruges til elektronisk indberetning af moms via TastSelvErhverv. Du kan indberette på TastSelvErhverv, når det passer ind i dine arbejdsgange. Systemet er åbent 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Du tilmelder dig på SKATs hjemmeside Indberetnings- og betalingsfrister for moms Moms på omsætning < 1 mio. kr. halvårligt, angivelse og betaling 1. marts og 1. september Moms på omsætning > 1 mio. kr. < 15 mio. kr. kvartalsvis, angivelse og betaling senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb 11. AM-bidrag Alle lønmodtagere betaler et AM-bidrag på 8 %. Siden 2005 anvendes denne regel generelt på alle B-indkomster. Som kandidat skal du altså betale á conto AM-bidrag af dine honorarer. AM-bidraget opkræves i 10 rater sammen med raterne vedrørende B-skat. Se nærmere under afsnit 9.3 Opkrævning af B-skat. 12. Andre arbejdsmarkedsregler 12.1 Feriepenge Du er ikke ansat i et tjenesteforhold (lønmodtager), hverken i forhold til AHANDYHAND eller hos kunden, og har derfor ikke krav på feriepenge efter ferieloven ATP Du er ikke ansat i et tjenesteforhold (lønmodtager), hverken i forhold til AHANDYHAND eller hos kunden, og er derfor ikke omfattet af reglerne om indbetaling af ATP.

6 13. Forsikringsforhold 13.1 Kundens indbo og ejendom Som kandidat er du ikke omfattet af kundens indbo- og ansvarsforsikring og må derfor selv sørge for at tegne en forsikring, som dækker skade på kundens ejendom og indbo, som forvoldes af dig under arbejdets udførelse (ansvarsforsikring). Kandidatens egen indbo- og ansvarsforsikring dækker ikke skader, som du laver under udførelse af arbejde for andre Eget, lejet eller lånt udstyr Skader på kandidatens eget udstyr samt på lejet og lånt udstyr, som medbringes for at kunne løse opgaven, dækkes ikke af kundens forsikring. Som kandidat må du derfor selv sørge for forsikring Arbejdsskader Arbejdsskader dækkes efter arbejdsskadeforsikringsloven, når man er antaget til at udføre et stykke arbejde. Kunden har ikke pligt til at tegne forsikring for en medhjælp i arbejde i en privat husholdning, når arbejdet udgør mindre end 400 timer pr. kalenderår. Udgifter ved ulykkestilfælde eller skadelige påvirkninger, der overgår en sådan medhjælp, betales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsskadeforsikringer. Udgifter ved pludselige løfteskader eller erhvervssygdomme, der overgår sådan medhjælp, betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Skader, der opstår på vej til og fra de enkelte opgaver, er ikke dækket af arbejdsskadeloven.

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere