Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)...(24) Anvendelse af den digitale favoritliste...(26) Anvendelse af ekstraudstyr Tilslutning af ekstraudstyr...(29) Visning af billeder fra tilsluttet udstyr...(31) Afspilning af Foto/Musik/Video via USB...(39) Anvendelse af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI...(44) 1/82

2 Indholdsfortegnelse Anvendelse af funktionerne under MENU Navigation i menuen TV Home på XMB...(47) Indstillinger Systemopdatering...(50) Betjeningsvejledning...(51) Billede...(52) Lyd...(56) Øko...(60) Skærmstyring...(62) Opsætning...(65) Yderligere oplysninger Fejlsøgning...(79) 2/82

3 Oversigt over fjernbetjeningen 1 TV standby Tænder og slukker tv'et fra standby. Afhængigt af modellen kan der også være en ekstra afbryderknap bag på fjernbetjeningen. 2 Skærmtilstand (20) 3 Digital favoritliste Tryk på denne knap for at åbne den angivne digitale favoritliste (26). 4 / Info/Vis tekst I digital tilstand: Viser korte oplysninger om det program, der ses i øjeblikket. I analog tilstand: Viser oplysninger som det aktuelle kanalnummer og skærmformat. 3/82

4 Oversigt over fjernbetjeningen I Tekst-TV-tilstand (18): Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz). 5 6 OPTIONS (23)(38) Til åbning af diverse valg og ændringer/ justeringer afhængigt af kilde- og skærmformat. 7 HOME (47) 8 Farvede knapper (18)(27) 9 Taltaster I TV-tilstand: Vælger kanaler. Hvis du vil vælge program nr. 10 og derover, skal du angive det andet og tredje tal hurtigt derefter. I Teksttilstand: Indtaster det trecifrede sidetal for at vælge siden. 4/82

5 Oversigt over fjernbetjeningen 10 Undertekst-indstilling Tryk for at skifte sprog på underteksterne (73) (kun i digital tilstand). 11 AUDIO Tryk på denne knap for at skifte til to-kanalslyd (57). 12 PROG +/-/ / I TV-tilstand: Vælger næste (+) eller foregående (-) kanal. I Teksttilstand (18): Vælger næste ( ) eller foregående ( ) side. 13 +/- Lydstyrke 14 Afbrydning af lyden 15 Tekst (18) 5/82

6 Oversigt over fjernbetjeningen 16 RETURN / Vender tilbage til foregående skærmbillede i en vist menu. 17 GUIDE / EPG (Digital Elektronisk Programguide) (24) 18 DIGITAL Digital tilstand (15) ANALOG Analog tilstand (15) 19 SCENE Valg af motiv (18) 20 i-manual Viser betjeningsvejledningens indhold på skærmen. 6/82

7 Oversigt over fjernbetjeningen 21 BRAVIA Sync : Du kan betjene det BRAVIA Sync-kompatible udstyr, der er sluttet til TV-apparatet. SYNC MENU: Viser menuen for det tilsluttede HDMI-udstyr. Mens der vises andre inputskærmbilleder eller TV-programmer, vises Valg af HDMI-enheder, når knappen trykkes. THEATRE: Du kan slå Biograftilstand til eller fra. Når Biograftilstand er slået til, indstilles automatisk til den optimale lydkvalitet (hvis TV-apparatet er tilsluttet med et audiosystem, der benytter HDMI-kabel), og billedkvalitet til filmbaseret indhold indstilles automatisk. 7/82

8 Oversigt over fjernbetjeningen Hvis TV-apparatet slukkes, slås Biograftilstand også fra. Ved ændring af indstillingen Valg af motiv slukkes Biograftilstand automatisk. Kontrol til HDMI (BRAVIA Sync) fås kun med det tilsluttede Sony-udstyr, der har BRAVIA Sync eller BRAVIA Sync-logoet, eller er kompatibelt med Kontrol til HDMI. 8/82

9 Oversigt over fjernbetjeningen 22 Inputvalg I TV-funktion: Tryk for at vise en liste med input. Knapperne 5, PROG + og AUDIO er blindfingermarkeringsknapper. Blindfingermarkeringsknapperne kan benyttes som referencepunkt, når du betjener TVapparatet. 9/82

10 Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer PROG 1 Afbryder Tænder og slukker TVapparatet. Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde TV-apparatet helt. Når du tænder tv'et, blinker afbryderindikatoren grønt. 2 PROG +/-/ / I TV-tilstand: Vælger næste (+) eller foregående (-) kanal. I TV menu: Går op ( ) eller ned ( ) i indstillingerne. 10/82

11 Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer PROG 3 +/-/ / I TV-tilstand: Hæver (+) eller sænker (-) lydstyrken. I TV menu: Går til højre ( ) eller til venstre ( ) i indstillingerne. 4 / Inputvalg / OK I TV-tilstand: Vælger inputkilde blandt det udstyr, der er tilsluttet TV-apparatets stik (31). I TV menu: Vælger menuen eller indstillingen og bekræfter indstillingen. 11/82

12 Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer PROG 5 (47) 6 Lyssensor Tildæk ikke sensoren, da det kan påvirke dens funktion (61). 7 Fjernbetjeningssensor Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen. Læg ikke noget over sensoren, da det kan påvirke dens funktion. 12/82

13 Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer PROG 8 Indikator for Sluk billede / Sleeptimer Lyser grønt, når billedet er slukket (60). Lyser orange, når indikatoren for Sleeptimer er slået til (60). 9 Standby-indikator Lyser rødt, når TV-apparatet er i standby. 10 Indikator for afbryder Lyser grønt, når TV-apparatet er tændt. 13/82

14 Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer PROG Sørg for, at TV-apparatet er helt slukket, før netledningen tages ud af stikkontakten. Hvis netledningen tages ud, mens TV-apparatet er tændt, kan indikatoren fortsætte med at lyse, eller der kan opstå funktionsfejl på tv'et. 14/82

15 Se TV 1 Tryk på på den øverste kant af tv'et for at tænde tv'et. Når tv'et er i standby (indikatoren (standby) på tv'ets frontpanel lyser rødt), skal du trykke på på fjernbetjeningen for at tænde tv'et. 2 Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte mellem digital og analog tilstand. De tilgængelige kanaler afhænger af tilstanden. 15/82

16 Se TV 3 Tryk på nummerknapperne eller på PROG +/- for at vælge en TV-kanal. Hvis du vil vælge program nr. 10 og derover med nummerknapperne, skal du angive det andet og tredje tal hurtigt derefter. For at få yderligere oplysninger om valg af en digital kanal med den digitale elektroniske programguide (EPG) (24). 16/82

17 Se TV I digital tilstand Et oplysningsbanner vises kort. Følgende ikoner optræder på banneret. : Radiotjeneste : Kodet/abonnementstjeneste : Der er flere sprog til rådighed på lydsiden : Undertekster til rådighed : Undertekster er til rådighed for hørehæmmede : Anbefalet mindstealder til det aktuelle program (fra 4 til 18 år) : Børnelås : Lås digitalprogram Andre funktioner Funktion justere lydstyrken, tryk på + (øge)/ (mindske). Funktion gå ind i programindeksoversigten (kun i analog tilstand), tryk på. Vælg en analog kanal ved at trykke på og derefter på. Funktion åbn listen Digitale favoritter (kun i digital tilstand), tryk på. Yderligere oplysninger findes på (26). 17/82

18 Se TV Sådan aktiveres tekst-tv Tryk på. Hver gang du trykker på, skifter visningen som følger: Tekst-TV Tekst over TV-billedet (blandet) Ingen tekst (afslut Tekst-TV-tilstand) Du kan vælge en side ved at trykke på nummerknapperne eller /. Vis skjulte oplysninger ved at trykke på. Når der vises fire farvede elementer i bunden af tekstsiden, er Fastext tilgængelig. Med Fastext kan du nemt og hurtigt gå ind på tekstsiderne. Tryk på den tilsvarende farvede knap for at gå ind på siden. Tilstanden Valg af motiv Når du vælger den ønskede sceneindstilling, indstilles den optimale lyd- og billedkvalitet automatisk for den valgte scene. 1 Tryk på SCENE på fjernbetjeningen. 2 Tryk på for at vælge tilstanden, og tryk derefter på. Biograf: Giver et biografagtigt billede og en biografagtig lyd. Sport: Giver et realistisk billede med surroundsound. Foto: Giver et billede, der gengiver teksturen og farven fra et udskrevet foto. 18/82

19 Se TV Spil: Giver et billede, der er perfekt til spil med det bedste billede og den bedste lydkvalitet. Grafik: Giver billedscener der gør det behageligere at se fjernsyn længere ad gangen og eliminerer trætheden ved at vise klarere, mere detaljerede billeder. General: Aktuelle brugerindstillinger. Auto HDMI: Den optimale lyd- og billedkvalitet indstilles automatisk efter inputkilden, selvom der måske ikke er nogen effekt afhængigt af de tilsluttede enheder. Med undtagelse af Generel kan du ikke vælge Billed-funktion i billedmenuen, hvis der er valgt et motiv - du skal først fravælge dit valg af motiv. Hvis du slår Biograftilstand (7) til, skifter indstillingen Valg af motiv automatisk til Biograf. 19/82

20 Se TV Manuel ændring af skærmformatet, så det passer til udsendelsen Tryk gentagne gange på for at vælge det ønskede skærmformat. Smart* Bred Et billede i 4:3-format strækkes vandret, så det fylder hele 16:9-skærmen. Zoom* Viser udsendelser i almindeligt 4:3-format med imiteret bredskærmseffekt. 4:3-billedet strækkes, så det fylder hele skærmen. 4:3 Viser udsendelser i biografagtigt format (letter boxformat) med de korrekte proportioner. Viser udsendelser i almindeligt 4:3-format (f.eks. ikke bredskærms-tv) med de korrekte proportioner. 20/82

21 Se TV 14:9* Viser udsendelser i 14:9-format med de korrekte proportioner. Der vises sorte bjælker på skærmen. Undertekst* Viser udsendelser i biografagtigt format (letter boxformat) med de korrekte proportioner og undertekster på skærmen. Auto Når Skærmformat indstilles til Auto, tilpasses skærmformatet automatisk til programsignalet. * Dele af billedets top og bund kan blive skåret væk. Ikke alle skærmformater er tilgængelige, afhængigt af signalet. Ikke alle tegn og/eller bogstaver øverst og nederst i billedet er synlige i Smart. 21/82

22 Se TV Vælg Zoom, 14:9 eller Undertekst for at justere den lodrette placering af billedet. Tryk på for at flytte billedet op eller ned (f.eks. for at læse undertekster). 22/82

23 Se TV Anvendelse af menuen Værktøjer Tryk på OPTIONS for at få vist følgende valg under visning af et TV-program. (52) Billede (56) Lyd (58) Højttaler Lås/Lås op (kun i digital tilstand) Lås/Lås op for den markerede kanal. Se Børnelås om PIN-kode (74). (74) Lydsprog (kun i digital tilstand) (73) Undertekst-indstilling (kun i digital tilstand) (60) Sleeptimer (60) Strømsparefunktion Systemoplysninger (kun i digital tilstand) Viser skærmbilledet med systemoplysninger. 23/82

24 Brug af den elektroniske programoversigt (EPG) 1 I digital tilstand, tryk på GUIDE. 2 Udfør den ønskede handling som vist i følgende skema eller vist på skærmen. Digital elektronisk programguide (EPG) Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder. 24/82

25 Brug af den elektroniske programoversigt (EPG) Se et program Tryk på for at vælge programmet, og tryk derefter på. Slå EPG fra Tryk på GUIDE. Hvis der er valgt en aldersbegrænsning for programmer, vises en meddelelse, der beder om PIN-kode, på skærmen. Yderligere oplysninger, se Teknisk opsætning på (74). 25/82

26 Anvendelse af den digitale favoritliste Med funktionen Favoritter kan du angive op til fire lister med dine favoritprogrammer. 1 Tryk på i digital tilstand. 2 Udfør den ønskede handling som vist i følgende skema eller vist på skærmen. Digital favoritliste Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder. 26/82

27 Anvendelse af den digitale favoritliste Oprette favoritliste for første gang 1 Tryk på for at vælge Ja. 2 Tryk på den gule knap for at vælge favoritlisten. 3 Tryk på for at vælge den kanal, som du vil tilføje, og tryk derefter på. Kanaler, der er lagret i favoritlisten, angives med et -symbol. 4 Tryk på RETURN for at afslutte indstillingen. Se en kanal 1 Tryk på den gule knap for at gennemse favoritlisterne. 2 Tryk på for at vælge den kanal, og tryk derefter på. Slå favoritlisten fra Tryk på RETURN. 27/82

28 Anvendelse af den digitale favoritliste Tilføje eller fjerne kanaler i den favoritliste, der redigeres 1 Tryk på den blå knap. 2 Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, der skal redigeres. 3 Tryk på for at vælge den kanal, som du vil tilføje eller slette, og tryk derefter på. Fjerne alle kanaler på den aktuelle favoritliste 1 Tryk på den blå knap. 2 Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, der skal redigeres. 3 Tryk på den blå knap. 4 Tryk på for at vælge Ja, og tryk derefter på for at bekræfte. 28/82

29 Tilslutning af ekstraudstyr Du kan slutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til TV-apparatet. Tilslutningskabler medfølger ikke. (33) (34) (32) (37)(34) (32) (32) (32) (37) 29/82

30 Tilslutning af ekstraudstyr (35) 2 (32) (36) (35) (37) 30/82

31 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Ved en automatisk indstillet video I analog tilstand trykkes på PROG +/- eller nummerknapperne for at vælge videokanalen. Tænd det tilsluttede udstyr, og udfør derefter en af følgende handlinger. Ved andet tilsluttet udstyr Tryk på for at få vist listen over tilsluttet udstyr. Tryk på for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk derefter på. (det fremhævede element vælges, hvis der forløber mere end to sekunder uden brugerhandlinger, efter at du har trykket på.) USB-enhed (39) 31/82

32 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Symbol på skærmen: Component Beskrivelse: For at se det udstyr, der er tilsluttet til (29). Dvd-afspiller med kompositudgang Symbol på skærmen: HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller HDMI4 Beskrivelse: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 eller HDMI IN 4. For at se det udstyr, der er tilsluttet til (29), (29), (29) eller (30). Dvd-afspiller Pc (HDMI-udgang) Blu-ray Disc-afspiller Digitalt videokamera De digitale video- og lydsignaler sendes fra det tilsluttede udstyr. 32/82

33 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Hvis udstyret har et DVI-stik, skal DVI-stikket sluttes til HDMI IN 1-stikket via et DVI-HDMI adapterinterface (medfølger ikke). Derefter skal udstyrets lydudgangsstik sluttes til lydindgangsstikkene via HDMI IN 1- stikkene. Tilslut til HDMI IN 2-stikket for at se fotos eller skærmbilleder fra en PC eller et digitalt videokamera. Symbol på skærmen: AV1 Beskrivelse: Til at se det udstyr, der er sluttet til (29). Videospiludstyr Dvd-afspiller Dekoder 33/82

34 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Symbol på skærmen: AV2 Beskrivelse: Til at se det udstyr, der er sluttet til (29). DVD-optager Video Dekoder Symbol på skærmen: PC Beskrivelse: Til at se det udstyr, der er sluttet til (29). Det anbefales at bruge et pc-kabel med ferritkerner som Kabel, D-sub 15 (nr , fås hos dit Sony servicecenter) eller tilsvarende. 34/82

35 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Symbol på skærmen: USB Beskrivelse: Til at se det udstyr, der er sluttet til (30). Digitalt videokamera Digitalkamera USB-lagringsmedie Du kan bruge foto-/musik-/videofiler på digitalt Sony-kamera til stillbilleder eller en videomaskine (39). Symbol på skærmen: AV3 Beskrivelse: Til at se det udstyr, der er sluttet til (30). Videospiludstyr DVC-videokamera Når der tilsluttes monoudstyr, skal udstyret sluttes til AV3 L-stikket. Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet. Vi anbefaler, at du bruger et Sony-HDMI-kabel. 35/82

36 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Når der er tilsluttet udstyr, der er kompatibelt med HDMI-kontrol, understøttes kommunikationen med det tilsluttede udstyr. Oplysninger om opsætning af denne kommunikation findes i (44). Tilslutning: CAM (Conditional Access Module) betinget adgangsmodul (30) Tryk på: Til anvendelse af Pay Per View-tjenester. Flere oplysninger findes i brugsvejledningen, der følger med dit CAM-modul. Sluk tv'et, før dit CAM sættes i eller tages ud af CAM-stikket. Ikke alle lande/områder understøtter brug af CAM. Spørg en autoriseret forhandler. 36/82

37 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Tilslutning: Hi-Fi-audioudstyr (29) Tryk på: Slut til audioudgangsstikkene for at lytte til lyden fra TV-apparatet på et Hi-Fi-audioanlæg. Lydstyrken på det tilkoblede lydanlæg kan reguleres ved at trykke på lydstyrkeknapperne på fjernbetjeningen. Tilslutning: Hovedtelefoner (30) Tryk på: Tilslut til -stikket for at lytte til lyden fra TVapparatet i hovedtelefoner. Tilslutning: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (29) Tryk på: Anvende et optisk audiokabel. 37/82

38 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Yderligere betjening Funktion: Vende tilbage til normal TV-tilstand Tryk på: Tryk på DIGITAL/ANALOG. (63) Vandret position (kun i PC input-tilstand) (63) Lodret position (kun i PC input-tilstand) (60) Sleeptimer (undtagen i PC input-tilstand) (60) Strømsparefunktion Anvendelse af Værktøjer menuen Tryk på OPTIONS for at få vist følgende valg ved visning af billeder fra tilsluttet udstyr. (52) Billede (56) Lyd (58) Højttaler 38/82

39 Afspilning af Foto/Musik/Video via USB Du kan afspille foto-/musik-video-filer, der er gemt i et digitalt Sony-kamera til stillbilleder, eller et videokamera, via et USB-kabel eller et USB lagringsmedie på TV-apparatet. 1 Tilslut en understøttet USB-enhed til TVapparatet. 2 Tryk på HOME. 3 Tryk på for at vælge Foto, Musik, eller Video. 4 Tryk på for at vælge en USB enhed, og tryk derefter på. Listen med filer eller mapper vises. 5 Tryk på for at vælge en fil eller mappe, og tryk derefter på. Når du vælger en mappe, skal du vælge en fil og derefter trykke på. Afspilningen starter. Du kan registrere den baggrundsmusik, der skal afspilles under et diasshow, med Foto ved at trykke på OPTIONS og derefter vælge Diasshowmusik. Billedkvaliteten kan være grovkornet, når der bruges Foto, fordi billedernes forstørrelse muligvis afhænger af filen. Det kan også ske, at billederne ikke fylder hele skærmen på grund af billedets størrelse og formatforhold. Ikke alle fotofiler vises lige hurtigt, når der bruges Foto. 39/82

40 Afspilning af Foto/Musik/Video via USB Filnavnet og mappenavnet understøtter UTF-8 tegnsættet. Følgende handlinger må ikke udføres, når tv'et indlæser data fra USB-enheden: - Du må ikke slukke for tv'et eller den tilsluttede USB-enhed. - Du må ikke afbryde USB-kablet. - Du må ikke fjerne USB-enheden. Dataene på USB-enheden kan beskadiges. Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller tab af data på optagemediet på grund af en fejl i tilsluttede enheder eller i tv'et. USB-afspilning understøttes af følgende fotofilformater: - JPEG (filer i JPEG-format, der har filtypenavnet.jpg og som er i overensstemmelse med DCF 2.0 eller Exif 2.21) Hvis du tilslutter et Sony digitalt stillbilledkamera, skal kameraets tilstand for USB-tilslutning indstilles til Auto eller Mass Storage. Yderligere oplysninger om tilstanden for USB-tilslutning findes i den vejledning, der fulgte med digitalkameraet. USB-afspilning understøttes af følgende musikfilformater: - MP3 (filer med filtypenavnet.mp3, der ikke er beskyttet af copyright). USB-afspilning understøttes til følgende videofilformat: - MPEG1 (filer med filtypenavnet.mpg ) 40/82

41 Afspilning af Foto/Musik/Video via USB - MP4 (filer med filtypenavnet.mp4 ) - DivX (filer med filtypenavnet.avi ) USB-fotofremviser understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32. BRAVIA TV understøtter DivX Der understøttes op til 300 filer pr. mappe. Ikke alle filer, herunder filer, der er blevet ændret på en pc, kan afspilles, selvom filformatet understøttes. Afspilningen afhænger af specifikationerne for den pågældende fil. Besøg webstedet nedenfor for at finde opdaterede oplysninger om understøttede USBenheder. compatibility/ Sådan vises et foto Billedramme Du kan vise et foto på skærmen i et tidsrum, du selv vælger. Efter denne periode går TV-apparatet automatisk i standby. 1 Vælg et foto. Du kan vælge et foto på den tilsluttede USBenhed. 2 Tryk på OPTIONS på det valgte foto, og vælg derefter Billede til billedramme. 3 Tryk på RETURN gentagne gange for at vende tilbage til menuen Home. 4 Tryk på for at vælge Foto, vælg derefter Billedramme og tryk på. 41/82

42 Afspilning af Foto/Musik/Video via USB TV-apparatet skifter til Billedramme-funktionen, og det valgte foto vises på skærmen. Indstilling af en varighed til visning af et foto Tryk på OPTIONS, vælg derefter Varighed, og tryk på. Vælg derefter varigheden, og tryk på. Tælleren vises på skærmen. Diashow med musik Du kan vælge den baggrundsmusik, der skal spilles under et diasshow. Tryk på OPTIONS, og vælg derefter Føj til liste, og tryk på. Med Fjern fra listen kan du fjerne musikfiler fra listen, og med Diasshowmusik kan du søge eller ændre på musikfilernes rækkefølge. 42/82

43 Afspilning af Foto/Musik/Video via USB For at vende tilbage til XMB Tryk på RETURN. Hvis fotoet vælges fra en USB-enhed, skal den fortsat være sluttet til TV-apparatet. Hvis Sleeptimer er aktiveret går TV-apparatet automatisk i standbytilstand. 43/82

44 Anvendelse af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI Med Kontrol til HDMI-funktionen kan TV-apparatet kommunikere med det tilsluttede udstyr, der er kompatibelt med funktionen, ved hjælp af HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Ved for eksempel at tilslutte et Sony-udstyr, der er kompatibelt med Kontrol til HDMI (med HDMIkabler), kan du styre dem sammen. Kontroller, at udstyret er forbundet korrekt, og foretag de nødvendige indstillinger. Kontrol til HDMI Slukker automatisk det tilsluttede udstyr, hvis du sætter TV-apparatet på standby med fjernbetjeningen. Tænder automatisk TV-apparatet og skifter til det tilsluttede udstyr, når udstyret begynder at afspille. Hvis du tænder et tilsluttet audiosystem, mens TV-apparatet kører, skifter lydudgangen fra TVapparatets højttalere til audiosystemet. Justerer lydstyrken ( +/-) og slår lyden fra ( ) på et tilsluttet audiosystem. Du kan betjene tilsluttet Sony-udstyr, der er mærket med BRAVIA Sync logoet, med TVfjernbetjeningen ved at trykke på: 44/82

45 Anvendelse af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI - for at betjene det tilsluttede udstyr direkte. - SYNC MENU viser menuen for det tilsluttede HDMI-udstyr på skærmen. Efter visning af menuen kan du betjene menuskærmbilledet med,, de farvede knapper og RETURN. - Vælg Enhedsstyring, og vælg derefter den ønskede indstilling til at køre anlægget. - Oplysninger om de tilgængelige styringsmuligheder findes i vejledningen til udstyret. - Vælg Tv-styring for at åbne XMB or menuen med tv-indstillinger. Hvis Kontrol til HDMI på TV-apparatet indstilles til Til, skiftes Kontrol til HDMI på det tilsluttede udstyr også til Til. Sådan forbindes det udstyr, der er kompatibelt med Kontrol til HDMI Forbind det kompatible udstyr og TV-apparatet med et HDMI-kabel. Ved tilslutning af et audiosystem skal du også tilkoble DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) stikket på TV-apparatet og audiosystemet med et optisk audiokabel (29). 45/82

46 Anvendelse af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI Indstilling af Kontrol til HDMI Indstillingen af Kontrol til HDMI skal opsættes både på TV-apparatet og det tilsluttede udstyr. Se HDMIopsætning (67) for TV-side. Oplysning om indstillinger på det tilsluttede udstyr findes i betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr. 46/82

47 Navigation i menuen TV Home på XMB XMB (XrossMediaBar) er en menu med BRAVIA - funktioner og input-kilder, der vises på TVskærmen. XMB er et nemt middel til at vælge programmering og justere indstillinger på BRAVIA TV-apparatet. 1 Tryk på HOME for at vise XMB. 47/82

48 Navigation i menuen TV Home på XMB 2 Tryk på for at vælge kategori. Indstillinger Du kan foretage avancerede indstillinger og justeringer. Foto Du kan afspille fotofiler via USB-enheder (39). Musik Du kan afspille musikfiler via USBenhederne (39). Video Du kan afspille videofiler via USB-enheder (39). Digital Du kan vælge en digital kanal, digital favoritliste (26) og (EPG) Digital Electronic Programme Guide (24). Analog Du kan vælge en analog kanal. Eksterne indgange Du kan vælge udstyr, der er sluttet til TVapparatet. Oplysning om tildeling af et navn til et eksternt input findes under AVindstillinger (66). 48/82

49 Navigation i menuen TV Home på XMB 3 Tryk på for at vælge punktet, og tryk derefter på. 4 Følg vejledningen på skærmen. 5 Tryk på RETURN for at afslutte. De indstillinger, du kan justere, afhænger af situationen. Utilgængelige indstillinger er gråtonet eller vises ikke. 49/82

50 Systemopdatering Du kan opdatere Fjernsynet med en USBhukommelse. Indhent oplysninger fra nedenstående web-sted. 50/82

51 Betjeningsvejledning Viser betjeningsvejledningens indhold på skærmen. Gå gennem skærmbillederne ved hjælp af de farvede knapper. Tryk på for at vælge, og tryk derefter på for at gå til det tilknyttede punkt eller gå til den faktiske funktion. 51/82

52 Billede Billed-funktion Vælger billedfunktionen. Kraftig: Til højeste skarphed og billedkontrast. Standard: Til standardbillede. Anbefalet til hjemmebrug. Billed-funktion indstilles afhængigt af indstillingerne i Valg af motiv. Kraftig og Standard er tilgængelige, når Generel er valgt i Valg af motiv -funktionen. Baggrundslys Justerer baggrundslysets styrke. Hvis du reducerer skærmens lysstyrke, reduceres strømforbruget. Kontrast Øger eller reducerer billedkontrasten. Lys Gør billedet lysere eller mørkere. Farvemætning Øger eller reducerer farveintensiteten. 52/82

53 Billede Farvebalance Øger eller reducerer de grønne og røde farvetoner. Farvebalance kan kun justeres på et NTSC farvesignal (f.eks. USA- videobånd). Skarphed Gør billedet skarpere eller blødere. Farvetemperatur Justerer billedets hvidtone. Kølig: Giver hvide farver et blåt skær. Neutral: Giver hvide farver et neutralt skær. Varm: Giver hvide farver et rødt skær. Varm kan ikke vælges, når du indstiller Billed-funktion til Kraftig. 53/82

54 Billede Støjreduktion Reducerer billedstøjen (sne på billedet) ved et svagt signal. Høj/Mellem/Lav: Ændrer effekten af støjreduktionen. Fra: Slukker funktionen Støjreduktion. MPEG-støjreduktion Reducerer billedstøj i MPEG-komprimerede videoer. Avancerede indstillinger Tilpasser billedfunktionen mere detaljeret. Avanc. kontrastforbedring: Justerer automatisk Baggrundslys og Kontrast til de bedst egnede indstillinger ud fra skærmens lysstyrke. Denne indstilling er særligt effektiv over for scener med mørke billeder og øger kontrastskellet i de mørkere filmscener. Auto Light Limiter: Reducerer blændinger som i scener, hvor hele hele skærmen er hvid. Levende farver: Gør farverne kraftigere. 54/82

55 Billede Normalindstilling Gendanner standardindstillinger for Billede undtagen Billed-funktion. Støjreduktion og MPEG-støjreduktion er ikke tilgængelige, når Billed-funktion sat til Foto Avancerede indstillinger er ikke tilgængelig, når Billed-funktion er indstillet til Kraftig eller til USB-input (foto/musik). 55/82

56 Lyd Lydeffekt Vælger tilstanden for lyd. Dynamisk: Intensiverer lydens klarhed og nærvær og øger tydeligheden og den musikalske realisme. Standard: Forbedrer klarhed, detaljer og nærvær i lyden. Klar vokal: Gør stemmer tydeligere. Surround Vælger surroundtilstand. Surround: Denne indstilling bruges til surroundsound (kun stereoprogrammer). Simuleret stereo: Denne indstilling føjer en surroundlignende effekt til monoprogrammer. Fra: Denne indstilling bruges til normal stereoeller monomodtagelse. Diskant Justerer lyd i det høje område. Bas Justerer lyd i det dybe område. Balance Fremhæver venstre eller højre højttalerbalance. Normalindstilling Gendanner standardindstillingerne for alle indstillinger under Lyd. 56/82

57 Lyd To-kanal lyd Vælger højttalerlyd til stereo- eller tosproget udsendelse. Stereo, Mono: For en udsendelse i stereo. A/B/Mono: Ved en tosproget udsendelse vælges A for lydkanal 1, B for lydkanal 2 eller Mono for en monokanal, hvis de er tilgængelige. Auto lydstyrke Holder en konstant lydstyrke, også når der er store forskelle i lydstyrken (f.eks. når reklamer har et højere lydtryk end programmer). Lydstyrke offset Indstiller en uafhængig lydstyrke for hvert udstyr, der er tilsluttet TV-apparatet. Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til TV-apparatet, skal du indstille To-kanal lyd til Stereo, A eller B. 57/82

58 Lyd Højttaler Tænd/sluk TV-apparatets indbyggede højttalere. TV-højttaler: TV-højttalerne tændes for, at man kan høre TV-lyden gennem TV-apparatets højttalere. Audiosystem: TV-højttalerne deaktiveres, så lyden fra tv'et høres via eksternt lydudstyr, der er sluttet til lydudgangsstikkene. PC-lydindgang Vælger lyden fra det tilsluttede udstyr HDMI 1 (32) (DVI-HDMI) eller PC (34). Avancerede indstillinger Dynamikområde: Kompenserer for forskelle i lydstyrken mellem forskellige kanaler (kun for Dolby Digital audio). Funktionen har måske ingen virkning, eller virkningen kan afhænge af programmet uanset indstillingen i Dynamikområde. 58/82

59 Lyd Optisk udgang: Indstiller det audiosignal, der sendes fra DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)- stikket på tv'et. Indstilles til Auto ved tilslutning af udstyr, der er kompatibelt med Dolby Digital. Indstilles til PCM, ved tilslutning af udstyr, der ikke er kompatibelt med Dolby Digital. Nedmixet tilstand: Indstil nedmixningsmetoden for flere kanaler til tokanalslyd. - Surround: Vælges til at få den bedste surroundlyd eller til brug af eksterne produkter med Pro Logic. - Stereo: Vælges til at få stereolyd. Lydeffekt, Surround, Diskant, Bas, Balance, Normalindstilling og Auto lydstyrke er ikke tilgængelige, når Højttaler er indstillet til Audiosystem. 59/82

60 Øko Strømsparefunktion Vælger strømsparefunktionen, der reducerer TVapparatets strømforbrug. Standard: Standardindstillinger. Reducer: Med denne indstilling kan du reducere tv'ets strømforbrug. Sluk billede: Med denne indstilling kan du slukke for billedet. Du kan høre lyden med slukket billede. Sleeptimer Indstil et tidsrum, hvorefter tv'et automatisk skifter til standby. Når Sleeptimer er aktiveret, lyser indikatoren (Sleeptimer) på tv'ets frontpanel orange. Når du slukker og tænder tv'et, indstilles Sleeptimer til Fra. Der vises en meddelelse på skærmen ét minut før tv'et skifter til standby. Standby for passivt tv Vælger klokkeslæt ( 1 t., 2 t. eller 4 t. ) for at indstille tv'et på standby automatisk, hvis du ikke betjener det inden for et angivet tidsrum. PC Strømstyring Når denne indstilling indstilles til Til, aktiveres standby, hvis der ikke modtages et PC-signal. Kun tilgængelig for PC input. 60/82

61 Øko Lyssensor Optimerer automatisk billedindstillingerne efter det omgivende lys i lokalet. Normalindstilling Gendanner Øko -indstillingerne for alle avancerede indstillinger. Tildæk ikke sensoren, da det kan påvirke dens funktion. Kontroller sensorens position (12). Energieffektivitet reducerer strømforbruget og sparer derved penge gennem en reduceret elregning. 61/82

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Sonos. Opsætningsvejledning

Sonos. Opsætningsvejledning Sonos Opsætningsvejledning DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere