pengenyt tag på ferie, hvor valutaen er billig Så blev skatten reformeret hvordan stiller det dig? næsten 50 procent mere i pension for de samme penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pengenyt tag på ferie, hvor valutaen er billig Så blev skatten reformeret hvordan stiller det dig? næsten 50 procent mere i pension for de samme penge"

Transkript

1 2 pengenyt 2009 Så blev skatten reformeret hvordan stiller det dig? næsten 50 procent mere i pension for de samme penge Billige lån og klar besked dit pengeinstitut er i fokus 17 oversete perler i Danmark Få mere ud af feriekronerne tag på ferie, hvor valutaen er billig Få rabat med dit MasterCard læs mere og VIND

2 kr. forsvundet i krisens dybe hul milliarder dollars vil krisen komme til at koste, fra den startede i 2007 og frem til Hvis vi løseligt anslår det til at være tre år, betyder det, at krisen har kostet 15 millioner kr. i minuttet over de tre år. Så skynd dig at blive færdig med siden her. For mens du læser den, er verden blevet 15 millioner kr. fattigere. Foto: istockphoto For et år siden skrev vi i Pengenyt (nr. 2, 2008), at tabene på subprimekrisen i USA var opgjort til 232 milliarder dollars. Og tallet kan vise sig at blive mange gange større, tilføjede vi. Det har desværre vist sig at være en profeti med hold i. Siden da har subprimekrisen udviklet sig over en generel finanskrise til nu at være en verdensomspændende økonomisk krise. Og tabene er tilsvarende vokset. I april i år opjusterede Den Internationale Valutafond (IMF) således sit skøn over, hvad krisen vil komme til at koste frem til 2010 til milliarder dollars eller ,5 milliarder kr. med en dollarkurs på 5,75 kr. For et år siden omregnede vi tabene til, at det svarede til, at 45 Storebæltsbroer var faldet sammen. Skal vi omregne det nye tabstal på samme måde, svarer det til, at 933 Storebæltsbroer er styrtet i havet. Og så begynder der altså at blive trangt i farvandet ude ved Sprogø. Faktisk svarer det til, at man kunne have bygget en Storebæltsbro mere end en halv gang rundt om jorden for alle de penge, der er tabt under krisen. Dankortet fejrer 10 års-fødselsdag på nettet I april var det ti år siden, at den første handel blev gennemført på nettet ved hjælp af et Dankort. Siden er Dankortet blevet brugt til mere end 125 millioner nethandler, og dermed har Dankortet spillet en afgørende rolle for udviklingen af nethandel i Danmark. I dag er Danmark en af de førende nationer i verden, når det gælder nethandel, og dette er ikke mindst Dankortets fortjeneste. 1,5 milliarder kr. trukket af selvrisikoen pr. efterkrav Sidste år vedtog Folketinget den såkaldte Bankpakke 1, der garanterede for indskud i de pengeinstitutter i Danmark, der var med i ordningen. For dette skulle de deltagende pengeinstitutter først stille med en selvrisiko på 10 milliarder kr., herefter betale en præmie Foto: istockphoto Pakker og pakker er mange ting, og ser man Bankpakke 1, som en pakke, der er sendt til pengeinstitutterne, skal man huske på, at den er sendt pr. efterkrav. Og at det var en ret så betragtelig pris, at pengeinstitutterne skulle betale ved mod tagelsen. på 7,5 milliarder kr. om året i de to år, ordningen løber, og derefter stille med ekstra 10 milliarder kr., hvis der blev brug for det. Først derefter ville ordningen koste staten penge. Som det ser ud nu, er der trukket 1,5 milliarder kr. af de første 10 milliarder kr. i selvrisiko. Der skal altså trækkes 8,5 milliarder kr. mere, før der begynder at blive trukket på den præmie, som pengeinstitutterne skal betale til staten under alle omstændigheder. Og hele 33,5 milliarder kr. mere, før ordningen vil koste staten og dermed skatteyderne en eneste krone. Kort sagt ser det ud til, at ordningen vil blive lidt af en succes for staten, idet den tilsyneladende vil få 15 milliarder kr. ekstra i statskassen over de næste to år som følge af ordningen. Nogenlunde svarende til et års topskat for danskerne. Forsidefoto: istockphoto 2 Pengenyt 2/2009

3 Pengenyt Indhold Er det antallet af hoveder eller høveder, der skal bestemme? Side 7 Kort eller kontanter? Begge dele, tak Side 14 Så blev skatten reformeret hvordan stiller det dig? Side 4 Få mere ud af feriekronerne tag på ferie, hvor valutaen er billig Side 10 Nu også med rabat En ny rabatordning gør det endnu mere fordelagtigt at have et MasterCard fra dit lokale pengeinstitut. Få nyheder om rabataftaler og Side 20 VIND 17 oversete perler i Danmark Side 15 Restauranter, forretninger, kultur og rejser altsammen med rabat Side 22 Fokus på lån, priser og rådgivning Side 24 S k e m a Side s i d e r n e Med skattekalender. Side 31 Pengenyt udgives af Lokale Pengeinstitutter, foreningen for lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark Ansvarshavende redaktør: Morten Egholm Andersen Redaktionen afsluttet den 6. maj 2009 Tilrettelæggelse: MONTAGEbureauet ApS Produktion: Formula A/S Tryk: Color Print A/S Oplag: stk. ISSN Eftertryk kun tilladt efter aftale med redaktionen Redaktionen kan ikke påtage sig ansvaret for mulige konsekvenser, der måtte følge af dispositioner foretaget på grundlag af oplysninger i bladet. 3

4 Så blev skatten hvordan stiller det dig? Foto: Getty Images Fra næste år er reglerne på skatteområdet ændret på væsentlige punkter. Det bør man tage højde for gennem de økonomiske valg, man træffer i år. Blandt andet kan det være en god idé med ekstra indbetalinger til pensionen. > Af kontorchef Niels Lautrup-Nielsen, Lokale Pengeinstitutter Som det vist er gået op for de fleste, har vi fået en skattereform, og fra næste år gælder der på mange områder nogle helt andre regler end tidligere med hensyn til, hvordan vores skat bliver beregnet. Det kan vi glæde os over. Eller synes er forkert. Men der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Andet end at sætte vores kryds efter, hvad vi synes er rigtigt ved næste folketingsvalg. Stadigvæk er der imidlertid nogle skruer, som vi selv kan skrue på, når det gælder spørgsmålet om, hvor meget vi skal betale i skat fremover. Blandt andet kan man fortsat få nedsat sin skat ved at betale ind på en pensionsordning. Det sker efter nogle andre regler end tidligere, men muligheden er der stadigvæk. Samtidig er i år det sidste år, hvor man kan betale ind på sin pension efter de gamle regler. Derfor bør man overveje at betale så meget som muligt til pensionen i år. Endelig ligger det i aftalen om skattereformen, at man kan få de midler, man har indbetalt til den Særlige Pensionsopsparing, udbetalt allerede i år. Det kan man også udnytte til at få øget sin pension. Hvis man da ikke vælger simpelthen at bruge pengene i stedet. Vi har set nærmere på nogle af aspekterne ved skattereformen specielt med hensyn til pensionsopsparing. 4 Pengenyt 2/2009

5 reformeret Hvordan er det lige, at et billede af en skattereform ser ud? Vi ved det ikke. Så her bringer vi i stedet et billede af en anden slags skat, der er ved at blive reformeret. Loft over ratepensioner kr. til en ratepension om året. Det må være nok. Sådan synes holdningen at være hos politikerne bag skattereformen. I hvert fald har de indført et loft, så man fra næste år kun kan sætte kr. om året ind på en ratepension med skattefradrag. Hensigten er, at reglerne for, at man kan få fradrag for indbetalinger til pension, skal være sådan, at de tilskynder til reel indbetaling til pensionen og ikke til en decideret opbygning af formue. Og det mener man, at det vil være, hvis man indbetaler mere end kr. om året til sin pension. På den anden side kan man spørge, hvad man skal bruge den formue til, som man får bygget op, hvis det ikke er til at sikre sin pension i en eller anden forstand. Og dermed må enhver indbetaling til en ratepension vel være led i en reel pensionsopsparing. Men politikerne på Christiansborg ser åbenbart anderledes på det. Derfor det pågældende loft. Loftet gælder alle former for ratepensioner. Både arbejdsgiverordninger og private. Og er samlet for alle ens ratepensioner, hvis man har mere end en. Ønsker man at sætte mere end kr. ind, skal det være på en livrente. Og vel at mærke ikke en ophørende livrente, men en livrente, der varer livet ud. Ser man på, hvor stor skatteværdien af indbetalinger til en ratepension bliver fra næste år, så afhænger det af, om man betaler topskat, eller om man kun betaler bundskat. For topskatteydere falder fradragsværdien fra 59 procent i dag til 51,5 procent næste år (svarende til, at skatten er sænket tilsvarende for en topskatteyder). Betaler man kun bundskat, vil skatteværdien af indbetalinger på en ratepension fra næste år være på 37,5 procent i en gennemsnitskommune. Udbetalingen beskattes efter de samme grænser. Man betaler topskatteprocenten, hvis man som pensionist kommer op på en samlet årlig indtægt, der ligger over topskattegrænsen, og ellers betaler man kun bundskatteprocenten. Som det ses, er der altså fortsat klare fordele, hvis man kan trække indbetalinger til en ratepension fra i topskatten og kan nøjes med at betale bundskat ved udbetalingen. Betal mest muligt ind i år Hvis man når op på en pensionsudbetaling af en vis størrelse, skal man dog være opmærksom på, at der i aftalen om skattereformen ligger, at der indføres en særskat på pensionsudbetalinger over en vis grænse på 6 procent oveni den øvrige skat, man skal betale af pensionsudbetalingerne. Hvad grænsen for, hvornår man skal betale særskatten, bliver, og hvordan særskatten konkret bliver udformet, ligger dog endnu ikke fast, og man vil derfor først kunne tage helt præcist højde for den, når alle detaljer om den bliver kendt til efteråret. Hvis den da i det hele taget bliver til noget. Konklusionen på alt dette må blive, at det også fremover vil være en god løsning for mange at betale ind på en ratepension. Men fra næste år vil det altså kun kunne lade sig gøre op til grænsen på kr. om året. Derfor er det absolut en tanke værd at betale så meget som muligt ind på en ratepension i år. Måske ligefrem, så man betaler ekstra ind i år og lidt mindre ind næste år, hvis man har mulighed for at rykke rundt på sit rådighedsbeløb på denne måde. n De vigtigste aspekter af skattereformen er: z Mellemskatten afskaffes fra 2010 z Indkomstgrænsen for topskat forhøjes med i 2010 og med yderligere kr. i 2011 z Bundskatten sættes ned med 1,5 procent i 2010 z Skatteværdien af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag nedsættes med 1 procentpoint om året fra 2012 til 2019, så fradragsværdien over denne periode reduceres fra 33,5 procent til 25,5 procent i gennemsnit z Herudover indeholder skattereformen en række mere detaljerede regler på forskellige områder 5

6 Kapitalpensionen rører fortsat på sig Nu må kapitalpensionen da være endeligt slået ihjel, lød de første kommentarer, efter at det var kommet frem, hvordan skattereformen ville komme til at se ud. Med de lavere skattesatser har en kapitalpension efter årsskiftet kun en trækkraft på 37,5 procent mod fra 39 til 45 procent tidligere, alt efter om man betalte mellemskat eller kun bundskat. Og da man fortsat skal betale 40 procent, når man får en kapitalpension udbetalt, lyder det som en rigtig dårlig forretning. Stadigvæk kan der dog være grund til at tænke en ekstra gang over, om der måske alligevel er fordele ved at betale ind på en kapitalpension. En kapitalpension har den egenskab i forhold til en ratepension, at den udbetales på én gang. Det betyder, at den ikke får samme indflydelse som en ratepension på de tillæg, man får som pensionist. Tilsvarende vil man heller ikke skulle betale den særskat på 6 procent af udbetalingerne fra ratepensioner af en vis størrelse, som er på lovgivernes tegnebræt. Kun 15 procent i skat af afkastet I forhold til opsparing for frie midler er der den fordel ved en kapitalpension, at man kun skal betale 15 procent i skat af afkastet. Dette er betydeligt lavere end den skat, man skal betale for afkastet fra frie midler. Og tager man dette i betragtning, er det måske trods alt ikke helt tosset at betale ind på en kapitalpension. Loftet for indbetalinger på en kapitalpension er i år på kr., og det vil det også være fremover med den normale regulering for inflationen. Dette loft er uafhængigt af loftet på kr. for indbetalinger på en ratepension. Slår igennem efter en årrække Når man overvejer at betale ind på en kapitalpension, skal man være opmærksom på, at fordelen ved den lave afkastskat på pensionsmidler først slår igennem efter en årrække. Større eller mindre afhængigt af, hvor stort et afkast, man opnår. Men løseligt anslået fra 5-10 år. Man skal altså have pengene stående i mindst denne periode, for at en kapitalpension kan betale sig i forhold til blot at spare op i frie midler. Og det kan slet ikke betale sig at betale ind på en kapitalpension, hvis man hæver den, før man bliver pensioneret. Så skal man nemlig betale 60 procent i afgift, og det er en meget dårlig forretning i forhold til de 37,5 procent, man får i skattefradrag ved indbetalinger på en kapitalpension. Hæv SP-ordningen og få næsten 50 procent mere i pension for de samme penge Med skattereformen er det blevet muligt at få sin Særlige Pensionsopsparing (SP-ordningen) udbetalt. I givet fald skal den udbetales i år, og man skal have alle pengene udbetalt på en gang. Det vil mange gøre og få lidt sjov for pengene. Eventuelt tage på ferie. Andre vil imidlertid lade den stå, fordi de mener, den er god at have, når man går på pension. Vil man bruge pengene til pensionsforhold, er det imidlertid ikke særlig klogt at lade dem stå. Betaler man topskat, kan man tværtimod få næsten 50 procent mere pension for pengene ved at trække dem ud og sætte dem ind på en ratepension i sit pengeinstitut. Regnestyket ser sådan her ud, hvis man for eksempel har kr. på SP-kontoen: SP-midler: kr. Afgift: kr. (35 procent af de første kr. og 50 procent af resten) Efter afgift: kr. Indbetalt på ratepension: kr. Skattefradrag (59 procent i 2009): kr. Egenbetaling: kr. Egenbetaling minus SP-midler efter afgift = 0 kr. Resultat: kr. eller 43,5 procent ekstra i pension, uden at det har kostet en krone. Kort sagt "money for nothing", som den legendariske britiske rock-gruppe Dire Straits engang udtrykte det. Både opsparing og forbrug Man kan selvfølgelig også nøjes med at sætte det samme beløb ind på en pensionsordning, som man havde i sin SP-opsparing, altså kr. i dette tilfælde. Det giver et skattefradrag på kr., hvilket betyder, at man selv skal betale kr. Det tager man af de kr., man får udbetalt fra SP-ordningen, og de sidste kr. kan man så tage på ferie for. Så har man fortsat en pensionsopsparing, der er lige så stor som før, men har altså fået en uges ferie eller deromkring oven i hatten. n I dit lokale pengeinstitut kan du få mere at vide om mulighederne for at lave din SP-ordning om til en ratepension. I det hele taget er det en god idé at tale med dit pengeinstitut om, hvordan du er stillet pensionsmæssigt efter skattereformen. 6 Pengenyt 2/2009

7 Fra andelsbevægelsen har princippet om, at vi alle har en stemme og kun en stemme uanset hvor meget kvæg eller andre rigdomme, vi har bredt sig til resten af samfundet. Fotos: istockphoto Er det antallet af hoveder eller høveder, der skal bestemme? Det diskuteres ofte, om stemmeretsbegrænsninger og/eller ejerlofter hæmmer udviklingen i pengeinstitutter og andre selskaber. Sådanne værn kan imidlertid føres tilbage til en mere end 100 år gammel skillelinje i den danske demokratidebat. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt man skal stemme efter hoveder eller høveder som personer eller efter økonomisk magt. på landet. Samtidig med at der er dejligt, er det imidlertid også her, at størstedelen af vores fødevarer produceres. Der har derfor altid været store økonomiske interesser i, hvilke veje man har valgt at gå ude på landet, og det har fra tid til anden naturligt nok givet anledning til store diskussioner. Derfor har man måttet finde en måde, hvorpå stridsspørgsmål har kunnet afklares. > Af redaktør Morten Egholm Andersen Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder. Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer; jo, der var rigtignok dejligt derude på landet. Sådan indledte H.C. Andersen som bekendt eventyret om den grimme ælling, og selvfølgelig er der dejligt ude Et hovede en stemme Et af resultaterne af udviklingen på landet har været fremkomsten af andelsbevægelsen i slutningen af 1800-tallet. Med dens mejerier og slagterier har andelsbevægelsen haft stor betydning for dansk landbrug og for den sags skyld for hele det danske demokrati. En vigtig del af andelstanken var nemlig, at man, når der var ting, der skulle afklares, stemte efter hoveder og ikke høveder, som kvæg hedder med en gammel betegnelse. Hver enkelt person hovede havde altså en stemme og kun en stemme, uanset hvor stor en gård og dermed hvor mange dyr høveder han havde. 7

8 Indrømmet. Den ser sød ud. Men derfor er det alligevel ikke rimeligt, at man får flere stemmer, selv om man har flere køer. Foto: Helle Kastrupsen Dette princip har bredt sig til mange andre områder i samfundet, og i sidste ende er det vel også det, der er bærende i vort demokrati, når der for eksempel er valg til Folketinget eller kommunalbestyrelser. Her har vi alle også kun en stemme uanset hvor store værdier, vi ejer, og hvor meget vi tjener og betaler i skat. Gælder også i mange aktieselskaber Det anføres ofte, at princippet for andelsselskaber står i modsætning til princippet i aktieselskaber, hvor man som grundregel stemmer efter, hvor mange aktier man har i selskabet, og hvor man derfor som udgangspunkt kan købe sig til magten over et selskab. Dette billede er imidlertid ikke entydigt. I lighed med hvad der gælder i andelsselskaberne, har man i mange aktieselskaber på fuld demokratisk vis vedtaget, at der skal gælde stemmeretsbegrænsninger eller ejerlofter, som på linje med principperne i andelsselskaberne begrænser muligheden for at købe sig til indflydelse i selskabet. Det gælder i nogle af landets største selskaber, som A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk, men også i mange mindre selskaber som for eksempel de fleste af landets mindre og mellemstore pengeinstitutter. Uden for aktieselskabernes kreds gælder princippet også i garantsparekasser, hvor stemmeretsbegrænsninger ligefrem er et lovkrav, der er så vidtrækkende, at det også gælder, at hvis en garantsparekasse omdannes til et aktieselskab, skal stemmeretsbegrænsningerne bevares de første fem år efter omdannelsen. Ofte under beskydning Der kan være forskellige grunde til, at aktionærerne i et aktieselskab har valgt at indføre stemmeretsbegrænsninger, ejerlofter eller andre former for værn i deres bestemmelser, men i de fleste tilfælde er formålet det samme, som gælder i andelsselskaberne. Nemlig at hindre, at man kan købe sig til afgørende indflydelse i selskaberne, og at det dermed er rå kapitalmagt, der bestemmer over de mindre aktionærer. Værnene er som nævnt vedtaget på demokratisk vis på selskabernes generalforsamlinger, og som det er nu, er det helt op til selskaberne selv, om de ønsker at bevare deres forskellige værn. Fra tid til anden lyder der imidlertid røster, der taler for, at værnene generelt skal afskaffes, og at demokratiet i selskaberne dermed skal sættes til side. Begrundelsen er ofte, at værnene hindrer, at selskaberne udvikler sig bedst muligt. Således har det under den igangværende finanskrise været fremme, at værnene bør afskaffes i pengeinstitutter ud fra en tanke om, at man derved kunne sikre, at pengeinstitutterne klarer sig bedre. Intet videnskabeligt belæg Fra videnskabeligt hold er der imidlertid intet belæg for at sige, at virksomheder uden stemmeværn klarer sig bedre end virksomheder med stemmeværn. Således skrev professor Caspar Rose fra Copenhagen Business School den 13. februar i år i et blogindlæg på Borsen.dk: Der er lavet utallige videnskabelige undersøgelser af sammenhængen mellem anvendelsen af one share one vote og performance, senest opsummeret i en omfattende undersøgelse af Institutional Shareholder Service udarbejdet af European Corporate Governance Institute. Konklusionen er, at der ikke er nogen markant statistisk sammenhæng. Han slår endvidere fast, at ejer- og stemmeretsbegrænsninger på ingen måde hindrer virksomheder i at udvikle sig, som aktionærerne ønsker. Det har været gjort gældende, at overtagelsesværn, herunder A- og B-aktier samt ejer/stemmelofter, isolerer ledelsen og gør selskabet umuligt at overtage. Intet er mere forkert. Aktionærerne kan frit ændre deres vedtægter og afskaffe et værn, mener Caspar Rose og konkluderer: Ejer og stemmelofter har primært til formål at beskytte de små aktionærer mod en storaktionær, som kunne blive fristet til at forfølge sine egne målsætninger på de øvrige aktionærers bekostning. Brud på aftalefriheden Der er altså intet, der tyder på, at en tvangsfjernelse af stemme- og ejerværn vil gavne noget som helst. Derimod står det fast, at det vil være et klart brud på den aftalefrihed, vi har herhjemme. n 8 Pengenyt 2/2009

9 Eksperter i......realkredit til professionelle Landbrug og gartneri, privat boligudlejning og andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme. er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk 2435DLR-ann-170x244.indd 1 28/02/06 11:21:13 9

10 Tyrkiet Scor kassen. Lirakassen, altså. Ikke mindst på grund af sin billige valuta spås Tyrkiet at blive sommerens feriehit i år. Foto: Helle Kastrupsen Få mere ud af feriekronerne tag på ferie, hvor valutaen Det gode gamle udtryk mere valuta for pengene er mere aktuelt end nogensinde, her hvor sommerferien står for døren, og de fleste danskere vil ud at rejse. For med valutakursernes rutsjen op og ned kan der virkelig være noget at hente på ferierejsen, hvis man går efter et sted, hvor den lokale valuta er billig i forhold til danske kroner. > Af journalist Anette Olsen Sol, blæst, sand og vand det er noget af det, der står højt på mange danskeres ønskeseddel, når de planlægger årets sommerferie. Andre har planer om en storbyferie, og for andre igen trækker naturoplevelser. Uanset hvad, kan der være penge at spare på ferien, hvis man tager valutakursernes op- og nedture med i betragtning, når man overvejer, hvor turen skal gå hen. Er det strandlivets (eller swimmingpoolens) glæder, der trækker, så er disse fem lande gode bud på en ferie, hvor man får fornøjelse af en lav valutakurs: Bulgarien, Ungarn, Tyrkiet, Egypten og Kroatien. Er du til storbyferie, er London oplagt, nu hvor det engelske pund ligger på under ti kroner. Og gælder det naturoplevelser, så er det absolut værd at overveje vores naboland Sverige eller måske Island, hvor man kan kombinere storbyrejse med natur og fjeldvandringer. I forhold til tidligere, hvor Island var et dyrt feriemål, har krisen på vulkanøen gjort alting omkring 50 procent billigere. Du kan læse nærmere om nogle af de nævnte rejsemål på siderne her. 10 Pengenyt 2/2009 Foto: Helle Kastrupsen Tyrkiet Tyrkiet spås at blive sommerens hit. Det kan være på en traditionel charterrejse med fly og hotel inkluderet. Eller en mere omfattende charterrejse, hvor også mad og drikkevarer er inkluderet. Men man kan også selv leje en villa i Tyrkiet og selv bestille flybilletterne. På Google eller en anden søgemaskine på internettet kan man for eksempel søge på Ferieboliger Tyrkiet (eller Holiday rental Turkey, hvis man er frisk på lidt engelsk). Så skulle det være muligt at finde en villa med egen pool eller en ferielejlighed med en pool, man deler med få andre. Tilsvarende kan man selv booke flybilletter på nettet og finde en udlejningsbil, så man får 14 dage ved kysten i Tyrkiet i egen villa med udlejningsbil for et forholdsvis beskedent beløb. Den tyrkiske møntfod hedder lira. 1 lira svingede i begyndelsen af maj omkring 3,50 kroner. Ungarn Landet har ingen kystlinje, men Balatonsøen giver gode muligheder for badeferie. Ungarn er et billigt ferieland, og inflationen har gjort, at man nu får ca HUF (ungarske forinter) for 1 dansk krone, hvilket er ca. 25 procent mere end for et år siden. Ungarske hoteller og restauranter mangler især vestlige gæster i øjeblikket, og de fleste har derfor endnu ikke tilpasset deres priser til inflationen. Det betyder, at det kan være en god idé at besøge Ungarn lige nu (og eventuelt få tandbehandling, skønhedsoperation eller billige mærkevarer med i købet, hvis man er til den slags).

11 Sverige Hvorfor ikke tage på sommerferie i vores naboland? Den svenske krone er historisk lav, så der er mange oplevelser at få for færre penge. Hytter kan lejes billigt, og mad, benzin og andre dagligvarer er generelt billigere i Sverige. Prisniveauet på restauranter er krone til krone som i Danmark, men med den lave kurs bliver en aften i byen alligevel billigere. Især gourmet-mad er til at komme i nærheden af i den svenske udgave. Foto: istockphoto er billig Foto: istockphoto Foto: istockphoto Egypten Island Man kommer langt på feriebudgettet i Egypten. Hotellerne er af høj kvalitet, og det er billigt at spise ude. Vin, øl og alkohol koster dog det samme som i Danmark. Mønt - foden i Egypten er pund. Er man til dramatiske landskaber, fjeldvandring og varme kilder, så er Island sagen. Siden den islandske krones styrtdyk er priserne (for turister!) blevet halveret. Der er ofte tilbud på lavprisflyvninger til Island, og kan man rejse på skæve tidspunkter, er der også noget at spare. Vær opmærksom på, at vekselkursen af den islandske krone ikke længere figurerer i de almindelige valutaomregnere. Der skal man ind på den islandske Central Banks hjemmeside eller her: Først i maj kostede 100 islandske kroner ca. 4,5 danske kroner (kurs 22,55). Man kan spare på prisen for overnatning ved at vælge de ganske udmærkede Bed & Breakfasts i stedet for hotelovernatninger. n Sparetips! Udnyt de lave valutakurser i for eksempel ikke-eurolande og rejs, mens kurserne er lave. Sammensæt din ferie selv. Det er tidskrævende at sammenligne priser på billetter og hoteller eller andre former for ferieboliger, men der kan være penge at spare. En god fidus kan også være at booke sin billet via et svensk rejsebureau, fordi man her får fordelen af den lave svenske kurs. Et hurtigt tjek viser, at der kan være et par tusind kroner at spare (alt efter standard), hvis man booker en charterrejse på et af de nordiske rejsebureauers svenske hjemmesider. Køb en All inclusive ferierejse, der inkluderer både hotel, fly, måltider, drikkevarer og de fleste aktiviteter. Det er dyrere, men så har du styr på feriebudgettet og undgår overraskelser. Rejs til lande, hvor leveomkostningerne er lave, for eksempel Egypten, Ungarn eller Indien, men vær opmærksom på, at flyrejsen til oversøiske destinationer alene kan sluge hele besparelsen. Top-5 listen over danskernes traditionelle rejsemål: 1 Danmark 2 Tyskland 3 Spanien 4 Sverige 5 Italien 11

12 dard, Over 50 procent af skandinaverne vil ifølge en rejseundersøgelse fra Kairos Future ændre deres rejseadfærd til dels som følge af den økonomiske nedgang. Ændringerne betyder ikke, at folk sparer sommerferien væk, men at de venter og ser, hvad der sker. 14 procent af danskerne svarer, at de vil rejse på kortere rejser, lidt færre rejser og vælge lidt lavere stanfor eksempel hoteller med færre stjerner. Du er ikke den eneste, der vil spare på ferien De fleste danskere vil ud at rejse til sommer på trods af den megen krisesnak. Nogle har allerede udnyttet valutakursernes bungy-jump, mens andre afventer de gode tilbud. Ferie vil vi ikke undvære, heller ikke selvom vi er mere eller mindre mærket af tidens krisetegn. Det økonomiske uvejr har ikke fået bugt med rejselysten, for ferien er for mange et basalt behov, og det er de færreste, der vælger helt at blive hjemme, viser undersøgelser. Men nedgangstiderne har alligevel en vis psykologisk effekt, der giver sig udtryk i, at folk vælger billigere ferierejser og venter og ser, hvad der sker, inden de booker ferierejsen. Den tendens har man observeret i det internationale forsknings- og konsulentfirma Kairos Future, der netop har foretaget en undersøgelse af lavkonjunkturens indflydelse på skandinavernes rejsemønster. Svarene fra knap skandinaver afslører en afventende holdning, som dels skyldes, at folk vil være sikre på, at privatøkonomien ikke bliver udsat for ubehagelige overraskelser, dels nogle taktiske overvejelser. Mange afventer, fordi de går ud fra, at der vil udbryde priskrig på rejsemarkedet. Vekselkursen gør nogle rejsemål - for eksempel Bulgarien og Tyrkiet - til attraktive rejsemål, så rejsearrangørerne har kunnet holde stand, men nogle vil jo nok forsøge at presse priserne, siger Johanna Danielsson, direktør for Travel & Tourism på Kairos Future. Hun kan se en trend i, at folk vælger ferierejser efter back-to-basic-devisen og slækker lidt på kravene om luksus og bekvemmelighed til fordel for enklere rejser og rejser til destinationer, der er tættere på. Man vælger hellere at downgrade end slet ikke at rejse. I stedet for at rejse til Thailand, rejser man måske til Mallorca. Det første man sparer på, er stjernerne på hotellet, men det sidste man sparer, er selve oplevelsen, fortæller Danielsson, der også ser en anden tendens i øjeblikket. Man satser på de kendte steder, for man vil ikke gamble med ferien, som er den vigtigste tid på året, tilføjer hun. Den afventende holdning og det sikre valg kan man også nikke genkendende til hos Dansk Rejsebureauforening. Der er en bevægelse i retning af, at man køber billigere rejser og går efter de mere sikre rejsemål, hvor man er garanteret sol og god kvalitet. Man prøver ikke så mange eksotiske rejsemål som tidligere, siger Lars Thykier, direktør i Dansk Rejsebureauforening. De gode gamle solsikre rejsemål, folk vælger, er stadig Mallorca, Tyrkiet eller Sortehavskysten. Til gengæld er der Lave priser i høj kurs Hvis man vil have mere ferie for pengene, kan der også være fordele ved at lade vinterferien gå til lande uden for euro-zonen, for eksempel Bulgarien. Det var, hvad de to københavnere Charlotte Andreasen og Nils Dige Vinther gjorde, da de tog på skiferie til det kendte skisportssted Borovets i de bulgarske Rilabjerge. I forhold til de noget dyrere skirejser til Alperne, kostede en uges ophold i Bulgarien kr. pr. næse, inklusive fly, uspecificeret hotel med morgenmad, transport, liftkort, skiskole og leje af ski, og det gjorde udslaget for Charlotte Andreasen og Nils Dige Vinther. Hotellet viste sig oven i købet at være 4-stjernet med middagen med i prisen. Fotos: istockphoto 12 Pengenyt 2/2009

13 Fotos: Helle Kastrupsen Man kan finde mange spændende spisesteder i Antalya i Tyrkiet. Som her, hvor bordene er sat ud på den gamle fæstningsmur. ikke den store lyst i øjeblikket til at udforske nyere destinationer som for eksempel Rusland. Danskerne klapper hesten Det store salg af rejser foregår mellem påskeferien og sommerferien, men folk booker deres rejse senere end førhen. Den afventende holdning hos feriegæsterne tolker Lars Thykier ikke kun som et krisetegn, men også som udtryk for, at folks købsmønster har ændret sig. Danskerne ved mere om de forskellige rejsemål, så de behøver ikke købe flere måneder i forvejen. Charterferie er langt fra den eneste mulighed; masser af mennesker tager af sted individuelt med fly eller på bilrejse og finder så et sted at bo, når de når frem. Salgsmæssigt forventer man i Dansk Rejsebureauforening en nedgang på procent i forhold til sidste års rekordsalg på 1,2 millioner charterrejser, men det er ikke alarmerende, mener Lars Thykier. Vi oplever mere en afventen end en aflysning. Folk skal nok komme på ferie, spørgsmålet er, hvad de vil betale for det, siger han. Mere ferie for færre penge Også han anbefaler, at man slår til, mens kursen er lav. Faldet i dollarkursen kan godt give en besparelse på 8-9 procent på en almindelig ferierejse. Mange steder afregnes jo i dollars, ikke kun i USA, men også i en vis udstrækning i for eksempel Tyrkiet og på visse hoteller, så dollarkursen har kæmpestor betydning for, hvilke priser du køber til. Valutaudsving har helt klart en indflydelse på rejsens pris, vurderer Lars Thykier. Men selvom man kan spare penge på at købe en rejse, mens kursen er lav, kan der nå at ske meget, hvis afrejsedatoen ligger længere ude i fremtiden, advarer Thykier. Har man for eksempel købt en rejse til et ikke-euroland, hvor kursen i øjeblikket er lav, kan den nå at ændre sig, inden man når at afholde ferien, og så er besparelsen måske gået fløjten. Der kan være en kursfordel, men også en risiko, hvis man skal betale for mad og drikke og andre ting på selve feriemålet. Det kan man til gengæld slippe for ved at købe en pakkerejse, hvor alt er betalt forud hos et bureau, siger Thykier. n Vi ville gerne et nyt sted hen, og vi havde nogle referencer fra sommerrejser i Bulgarien. Vi havde undersøgt stedet og set webcam derfra på rejsebureauets hjemmeside, så vi tænkte hvorfor ikke Bulgarien?, fortæller Nils. Tjekkiet havde også været på tale, men løjperne i Borovets viste sig at ligge højere med større chancer for sne. Og sne kom der, så det var bare at skrue skiene på og kaste sig ud på de 40 km lange pister i 2400 meters høje mellem tårnhøje fyrretræer. Ferien fik humøret til at stige Vejret er jo alfa og omega på en skirejse, og vi var meget heldige. Det sneede i tre dage, og der var også solskinsdage, så det var skønt at være ude i al den smukke natur. Rejsen oversteg faktisk vores forventninger, siger Charlotte, der nød at lægge tankerne om privatøkonomien bag sig. Ligesom mange andre danskere, der har mistet større eller mindre beløb under den igangværende krise, har hun også tabt penge på sine aktieinvesteringer og bolig opsparing. Vinterferien gav dog lige humøret et hak opad, og Charlotte og Nils er enige om, at feriebudgettet blev overholdt, og at de fik value for money. Vi brugte næsten ingen penge, mens vi var dernede. Vi gik ud at spise et par aftener, og det var meget fornuftige priser. Ca. 300 kroner for et måltid for to og god lokal vin til meget rimelig pris, fortæller Nils. Udover flakoner med bulgarsk rosenvand, nogle skønne traditionelle strikvarer og en flaske bulgarsk Rakia-brændevin, brugte de ikke penge på at købe ting og sager med hjem. Men oplevelsen satte for alvor Bulgarien på ferielandkortet også som en mulighed til sommerferien. n 13

14 Kort eller kontanter? Begge dele, tak Foto: Montagebureauet Kort og kontanter har hver sine fordele, når det gælder spørgsmålet om, hvad der er bedst at have med på ferien. Derfor er svaret fortsat, at det er en god idé at have et Visa/Dankort med suppleret med et MasterCard fra ens lokale pengeinstitut. Og et mindre beløb i rejsevaluta. > Af kortchef Rasmus Poulsen, LP-MasterCard Der er to vigtige fordele ved at have et internationalt betalingskort med, når man er på ferierejse: 1 Et betalingskort er nemt og sikkert. Med et betalingskort slipper man for at veksle store beløb. Derved begrænser man sine tab, hvis man er ude for et tyveri. 2 Man opnår tit en bedre vekselkurs ved at betale med et betalingskort end ved at veksle til fremmede kontanter. De tre mest almindelige betalingskort blandt danskere, der er ude at rejse, er Visa/Dankort, MasterCard og Visa Electron. De har hver sine egenskaber og dermed hver sine fordele. Visa/Dankort: Bruges i Danmark præcist som et almindeligt Dankort, og er samtidig et internationalt betalings- og hævekort. MasterCard: 1 Er godt at have, hvis der opstår situationer, hvor det er rart med et ekstra kort i baghånden. For eksempel skal man tænke på, at der er et loft på kr. for, hvor stort et forbrug man kan have på sit Visa/Dankort i udlandet i en løbende 30-dages periode. 2 Giver kredit. De betalinger, man foretager med kortet, bliver ikke ligesom for Visa/Dankortets vedkommende trukket på ens konto med det samme, men bliver samlet og betalt en gang om måneden. 3 Der er en række forsikringer og rabatmuligheder knyttet til et MasterCard fra ens lokale pengeinstitut. Visa Electron: Har saldokontrol. Det vil sige, at man ikke kan hæve mere på kortet eller betale større beløb med det, end der står på kontoen. Kontanter Selv om der er mange fordele ved at have et betalingskort med på rejsen, bør man ikke helt lade være med at veksle til fremmed valuta. Hvis man har et mindre beløb med sig i udenlandsk valuta, kan man betale taxichaufføren, parkeringsafgift, drikkepenge eller andet, uden at man skal lede efter et pengeinstitut eller en pengeautomat, straks man kommer frem til sit rejsemål. Man kan købe udenlandsk valuta i sit pengeinstitut. Euro kan ofte købes med det samme, mens de fleste andre valutaer kan skaffes fra dag til dag. For at være på den sikre side bør man dog specielt i ferietiden bestille sin udenlandske valuta en lille uge, før man skal bruge den. Ved rejse til visse eksotiske lande skal man være opmærksom på, at det i stedet for den lokale valuta ofte kan være mere hensigtsmæssigt at tage for eksempel euro eller amerikanske dollars med og så veksle til den lokale valuta, når man er i landet. God rejse. GODE KORTREGLER MISTEDE KORT Et betalingskort er lige så vigtigt som pas og billetter, og man skal derfor passe lige så godt på det. Man skal helst lære Pin-koden udenad og må i hvert fald ikke opbevare den sammen med kortet og aldrig give den til andre. Når man betaler med kortet, skal man altid kontrollere beløbet, før man skriver under, og man skal sørge for at få kortet tilbage, så snart man har betalt med det. Det er i øvrigt en god idé at checke kortets udløbsdato, før man tager ud at rejse, så man er sikker på, at kortet er gyldigt under hele rejsen. Og når man kommer hjem fra udlandet, bør man tjekke posteringerne på sin konto via kontoudskriften, net-bank eller andet. Hvis man har to kort med på rejsen, er det en god idé at opbevare dem to forskellige steder, så man altid har det ene i reserve. Mister man et betalingskort, eller har man mistanke om, at det er blevet misbrugt, skal man STRAKS kontakte sit pengeinstitut eller PBS, som har døgnvagt. Visa/Dankort og Visa Electron spærres på telefonnummer: MasterCard spærres på: Pengenyt 2/2009

15 1 3 2 På skinnecykel fra Nr. Nebel til Nymindegab. Foto: Foto: istockphoto 17 oversete perler i Danmark En nyudsprungen bøgeskov i Danmark. Så kan resten af verden godt gå hjem og lægge sig. Men også når bøgen ikke lige er sprunget ud, rummer Danmark masser af steder, der er en rejse værd. Eller som gør, at man lige så godt kan lægge sin ferie herhjemme som at rejse verden tynd. Vi har samlet 17 steder, som man normalt ikke tænker på som nogle af de første, når talen falder på seværdigheder i Danmark. Men som alligevel er værd at lægge vejen forbi. > Af redaktør Morten Egholm Andersen Rejs hen, hvor valutaen er billig, foreslår vi på de foregående sider. Men man kan jo også blive herhjemme i Danmark. Så behøver man slet ikke veksle valuta. Og man behøver ikke bruge penge og CO 2 på transport. Omvendt er der selvfølgelig også ting, der taler imod at holde ferie i Danmark. Vejret kan for eksempel gøre det. Eller prisniveauet. Og sådan kan der siges meget både for og imod at holde ferie herhjemme i stedet for at tage til udlandet. Vi skal ikke blande os i, hvad den enkelte familie beslutter. Men til dem, der vælger at blive i Danmark, har vi fundet 17 steder, som kan give en minderig dag. Steder, hvoraf mange normalt er lidt oversete, når man taler om turistattraktioner i Danmark. Men som alligevel er steder af den slags, der giver stof til oplevelser. Vi har fundet frem til dem med hjælp fra de lokale pengeinstitutter herhjemme, og derfor ligger de spredt ud over landet. Som en regn af konfetti over Danmarkskortet. 15

16 1 Limfjordsøen Egholm Fem minutter med færge fra Aalborg, og så er man på den flade ø Egholm, der ligger i Limfjorden ud for storbyen. Øens højeste punkt er halvanden meter over havets overflade, men udbyggede diger gør, at øen ikke oversvømmes, når det er stormvejr. Her er et rigt dyre- og planteliv. Blandt andet lever der spættede sæler på øens nordside, og et stisystem på øen gør, at man let kan gå rundt til alle øens udsigtspunkter. Der er ingen grund til at tage bilen med, da der ikke er meget vej på øen. Til gengæld er der en restaurant, som især er kendt for sine stegte ål. Foto: Scanpix 2 Danmarks Saltcenter Gennem oplevelser og aktiviteter kan man i Danmarks Saltcenter få ny viden om salt. Centeret ligger ned til Mariager Fjord og er et oplevelsescenter for salt og alt, hvad der har med salt at gøre. Her kan man få en multimedietur gennem verdens største saltminer, opleve, hvordan det er at bade i vand med temperatur og saltindhold som Det Døde Hav, se hvordan man sydede salt i middelalderen og besøge centerets store udstilling om salt gennem tiderne. Centeret har også en cafe og en saltbutik. 4 Ravningbroen Foto: Ole Malling 3 Bramslev Bakker Efter sigende er udsigten over Mariager Fjord fra parkeringspladsen ved Bramslev Bakker en af de mest imponerende i Nordjylland, idet stejle skrænter brat afbryder det mere jævne landbrugsland, der omgiver fjorden. Bramslev Bakker er et privat, fredet område ned til fjorden. Der er offentlig adgang ad afmærkede stier, og man kan blandt andet lade sig imponere af enebærkrat med træer op til 10 meters højde. Enebærrene klarer sig så godt her, fordi får græsser på området. Det kan enebærrene tåle, men ikke de træer, der andre steder vokser op og skygger for enebærrene. I 979 anlagde Harald Blåtand en bro over Vejle Ådal 10 km syd for Jelling. Det lyder måske ikke som noget særligt, men broen var 760 meter lang og fem en halv meter bred og kunne bære 5-6 tons. Den bestod af bærende stolper og 800 skråstivere foruden tømmer til kørebanen. Det var Danmarks længste bygningsværk, indtil den gamle Lillebæltsbro åbnede i 1935, og der har været tale om et imponerende syn og et usædvanligt stykke ingeniørarbejde. I dag er dele af broen rekonstrueret, foruden at man kan se en udstilling om broen og fundet af broen i den gamle stationsbygning til Ravning Station. 16 Pengenyt 2/ Økolariet Frederikshåb Plantage Et helt fantastisk naturskønt område. Sådan beskrives Frederikshåb Plantage af de lokale, der bor i nærheden. Plantagen er blevet anlagt på en del af Randbøl Hede, der blev fredet i Det var dengang den største landskabsfredning i Danmark, og formålet var at bevare de åbne lyngklædte vidder. I plantagen kan fortsat ses indlandsklitter, og på de åbne områder kan man få et godt indtryk af, hvordan sandflugten har formet landskabet. Foto: Danmarks Saltcenter Økolariet er et videns- og oplevelsescenter om natur, miljø og energi. Det er centralt placeret i Vejle tæt ved Vejles banegård. Her er mange interaktive udstillinger, og gennem de faste udstillinger formidles viden om naturens tilstand, vandets kredsløb, klima og resurser, energi, bolig og forbrug, teknologi og innovation, arkitektur, by- og landskabsplanlægning. Alt sammen både lokalt og globalt. Der er gratis adgang.

17 7 På skinnecykler fra Nr. Nebel til Nymindegab På den nedlagte jernbane mellem Nr. Nebel og Nymindegab kan man i dag tage en tur på skinnecykler. Turen går gennem et naturskønt område, og der er flere rastepladser langs banen, så man kan tage en madkurv med og få en familieoplevelse ud af det. Der er plads til to voksne og et barn eller en voksen og to børn på hver cykel. I øvrigt kan man også køre på skinnecykler andre steder i landet for eksempel på den nedlagte Assensbane på Vestfyn og fra Allingåbro ved Randers oversete perler i Danmark Foto: Polfoto 8 Kanotur på Skjern Å En kanotur på Skjern Å giver naturoplevelser for hele familien. Det er den å i Danmark, der strømmer mest vand igennem, idet den i perioder afvander et område på størrelse med Fyn. Åen er 94 km lang, og man kan sejle i kano på 70 km af dem. Mange steder løber åen gennem fredede områder, og åens mange hårnålesving og smukke søer giver en afvekslende rute. Man kan leje kanoer flere steder langs åen. Både pr. time, pr. dag, for en weekend og for længere tid. Overnatning kan finde sted på rastepladser, der er indrettet dertil. Man må sejle på åen fra 16. juni til 30. september. 9 Ribe by Ribe er Danmarks ældste by, idet de tidligste spor af Ribe kan dateres til 710. Det betyder, at byen holder 1300 års-jubilæum næste år. I dag tiltrækker byen besøgende med sin atmosfære, de historiske gader og mange museer og seværdigheder. Herunder domkirken, der er byens vartegn og Museet Ribes Vikinger og Ribe Vikingecenter samt Vadehavscenteret. Der er også mulighed for at følge byens vægter, når han i sommerhalvåret går sin traditionelle tur gennem Ribes gader. 11 Afgrunden syd for Vissenbjerg Foto: Henrik Lange, Highways.dk Fyns svar på Grand Canyon. Det er den populære betegnelse for den 16 meter dybe kløft Afgrunden, der ligger syd for Vissenbjerg nogenlunde midt på Fyn. Kløften er en smeltevandsslugt, der er skabt, da isen smeltede efter sidste istid, og smeltevandet skar dybe kløfter i undergrunden. Det er ikke ret mange steder i Danmark, hvor en smeltevandskløft er bevaret så markant som her. Man kan gå rundt på kanten af Afgrunden ad en lille natursti. I øvrigt vil rygter vide, at en røverbande under ledelse af Jens Langkniv tidligere holdt til i området. 10 Foto: Erik Johansen Naturlegepladsen på Fanø Rundt omkring i landet er der etableret en del skov- eller naturlegepladser, som måske ikke er noget for teenagere, men som kan give mindre børn mange timers leg og oplevelser. En af dem er naturlegepladsen på Fanø, som er anlagt i et naturskønt område ved Pælebjerg. Der er lagt stor vægt på at udnytte området uden indgreb i den eksisterende bevoksning. Der er da også for størstedelens vedkommende brugt materialer fra Fanø Klitplantage. Eneste undtagelse er pladsens skulpturer, som er udført i eg. Der er en grill-/bålplads på pladsen Dammestenen Danmarks største sten ligger på Fyn. Det er Dammestenen eller Hesselagerstenen, som den også kaldes, da den ligger i Hesselager på Østfyn. Den er 46 meter i omkreds og 12 meter høj. Det anslås, at den vejer omkring tons. Er man til store sten, kan man også besøge Tirslundstenen, der er Jyllands største sten. Den ligger i Tirslund plantage vest for Brørup. Med sine kun 16 meter i omkreds og 3,5 meter i højden lader den dog Dammestenen noget efter. Fjordsejlads ved Skælskør Mange steder i landet kan man komme på fjordsejlads. Det gælder på mange af de jyske fjorde Horsens Fjord, Vejle Fjord, Kolding Fjord med videre. Men det gælder også på Sjælland, hvor der er fjordsejlads med båden Skjelskør V i farvandet ud for Skælskør og Korsør. Man kan for eksempel se nogle af øerne i farvandet eller komme helt tæt på Storebæltsbroen. Der er også specielle arrangementer som Pinsetur, Sct. Hans sejlads eller musiksejlads. 17

18 14 Vandreture på Agersø og Omø Foto: Ole Malling Agersø og Omø er to naturskønne øer ud for Vestsjællands kyst på skillelinjen mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. Begge øer har dejlige badestrande, men man kan også opleve mere af øerne på guidede vandreture. Det kan være ture, hvor man hører om, hvordan det er at bo på en lille ø, eller naturvandringer, hvor man fokuserer på øernes dyre- og planteliv. Man kan selvfølgelig også opleve øerne gennem vandreture på egen hånd eller på cykelture på lejede cykler. 15 Valby Bakke Foto: Montagebureauet Fra gammel tid taler man meget om øst og vest for Valby Bakke forstået på den måde, at rigtige københavnere er dem, der bor øst for Valby Bakke, mens alle andre er provinsboere. I vore dage har bakken imidlertid mistet sin gamle rolle som indgangsport til hovedstaden, men derfor kan den stadig være et besøg værd. Både for at få en forståelse af det gamle udtryk og dermed for et stykke af landets historie, og fordi Frederiksberg Slot og Københavns Zoo ligger på toppen. I Søndermarken over for Zoo kan man i kunstmuseet Cisternerne se moderne glaskunst. 16 Kastellet Når man besøger København, gælder det, ligesom når man besøger resten af landet, at det kan være spændende nogle gange at bevæge sig uden for de sædvanlige turist-stier og se noget andet end det, turisterne normalt går efter. Man kan for eksempel besøge Kastellet ved Langelinie. Det er et af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg og samtidig et grønt åndehul. En anden mulighed er at besøge Nationalbanken, hvor der er en permanent udstilling af en guldbarre fra landets guldreserve. Den er 12,5 kilo tung, og man kan både se og røre den. 17 Rådhuspladsen i København På Rådhuspladsen i København står en nul kilometersten, og det er herfra, at alle afstande fra København måles. Dermed er pladsen Københavns midte, og som en af de travleste pladser i København er den da også en slags omdrejningspunkt for byen. Der er ofte store arrangementer på pladsen som koncerter eller storskærmstransmissioner af for eksempel fodboldkampe. Arkitektonisk er pladsen inspireret af pladserne i italienske byer, især torvet i Siena i Toscana. Indholdsmæssigt kan man sige, at pladsen har samme funktion som for eksempel Piccadilly Cirkus i London eller Times Square i New York, nemlig at være byens centrum. Bor man i København, er pladsen nok lidt kedelig i al sin travlhed, men kommer man til byen udefra, bør man ikke snyde sig selv for at lægge vejen forbi pladsen en gang eller to. Foto: Montagebureauet 18 Pengenyt 2/2009

19 FIND PENGE DU IKKE VIDSTE DU HAVDE PRØV MILJØBEREGNEREN PÅ TOTALKREDIT.DK Kunne du tænke dig lidt ekstra luft i budgettet? Så prøv Miljøberegneren på totalkredit.dk og se med det samme, hvor mange penge du kan finde ved at miljøforbedre din bolig. Hele 30 % af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning af boliger, så der er virkelig noget at komme efter. Hvor mange penge kan du finde?

20 - Du, hvorfor går din hund i grunden altid i siden af vejen? - Der er rabat, men hvorfor går du altid midt på vejen? - Jeg har et LP-MasterCard, så jeg får rabat nok! 20 Pengenyt 2/2009

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få mest ferie for. pengene. Guide til en billig sommerferie

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få mest ferie for. pengene. Guide til en billig sommerferie Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få mest ferie for pengene Guide til en billig sommerferie 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Du er totalkunde i banken og Du ejer Max Bank aktier

Du er totalkunde i banken og Du ejer Max Bank aktier Max Fordele 1 Hvis du ud over at være aktionær også er privatkunde i banken, vil du med Max Fordele opnå ekstra attraktive vilkår på en lang række områder. Jo flere aktier du ejer, desto flere fordele

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge...

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Island 2015 Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Tidsforskel... Mobiltelefon... Krav til udstyr... Pris

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Danmarks billigste kør-selv skirejser

Danmarks billigste kør-selv skirejser vinter 2009/2010 Danmarks billigste kør-selv skirejser Vi tilbyder følgende destinationer: Berchtesgaden, Tauplitz, Schladming, Wagrain, Gerlos og Dachstein West hygge, glæde og masser af sne! Åbent alle

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Tænk Penge udkommer fire gange årligt. Her kan du se de væsentligste artikler i vores 2009-udgivelser.

Tænk Penge udkommer fire gange årligt. Her kan du se de væsentligste artikler i vores 2009-udgivelser. Tænk Penge Forbrugerrådet begyndte udgivelsen af Tænk Penge i 2009, fordi vi mener, at der er brug for et uafhængigt magasin og netsted om økonomi for almindelige mennesker. Tænk Penge kæmper for gennemskuelighed,

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

OFFICIEL SPONSOR AF SKISÆSONEN 2009/2010. www.langley.eu

OFFICIEL SPONSOR AF SKISÆSONEN 2009/2010. www.langley.eu OFFICIEL SPONSOR AF SKISÆSONEN 2009/2010 VENTETIDEN ER OVRE. NU ER SKISÆSONEN HER SNART! Nu er der ikke lang tid til det første snefald i Alperne. Og forhåbentlig fortsætter sneen med at falde til langt

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Maldiverne aire em L ili : F to Fo

Maldiverne aire em L ili : F to Fo Foto: Fili Lemaire Maldi verne på budget Hvis man er rygsækrejsende og gerne vil opleve Maldiverne for billige penge, er det muligt at indlogere sig i små guesthouses i landsbyerne rundt omkring på de

Læs mere

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Klub: Frederikssund tennis klub Art: Jesper Friese Tlf: +45 40452574 Mail: bane@frederikssund-tennis.dk Hermed fremsendes et tilbud på rejse til Tyrkiet. Tilbuddet

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære,

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære, Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Guide: Spar en månedsløn hvert år

Guide: Spar en månedsløn hvert år Guide: Spar en månedsløn hvert år Danskernes rod i økonomien kan for en stor del undgås, hvis vi bliver bedre til at lægge budget og leve efter det. PLUS guider dig til et bedre økonomisk overblik og giver

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Spies guidernes «tipsguide»

Spies guidernes «tipsguide» Spies guidernes «tipsguide» Spanien/De Kanariske Øer Ca. 5 euro (37,25 kr.) pr. uge. Ca. 1 euro (7,45 kr.) pr. stk. bagage. Se kommentarer. 1 euro. Man giver færre og færre drikkepenge i Spanien de lokale

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Rejse og livsstilstrends

Rejse og livsstilstrends Rejse og livsstilstrends Turisme i 2012 6 trillioner dollars 9% af verdens bruttonationalprodukt Beskæftiger 3-4% af verdens befolkning Der er nok at gøre!! Det store spørgsmål: Er Norge et aktuelt og

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere