Korttursstyrmandsmappen - Nyborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korttursstyrmandsmappen - Nyborg"

Transkript

1 2017 Korttursstyrmandsmappen - Nyborg Roklub Nyborg Roklub

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrmandens ansvar og forpligtigelser 2 40 min Styreteknik (med kommandoer) 3 Fortøjning 5 20 min Kommandoer 7 45 min Søvejsregler 8 60 min Farvandsafmærkninger 10 Lokalt farvand min Vind og vejr min Løfte- og bæreteknik min (inrigger- og outriggermateriel) Knob og stik min Nødhjælp min Eksempel på praktisk prøve 22 Bevis 22 Kæntringsøvelse 22 Roklubbens hjemmeside: Klubbens love Klubbens reglement 45 min Betegnelse for en båd 1

3 STYRMANDENS ANSVAR OG FORPLIGTIGELSER Enhver roer der får overdraget ansvaret, som styrmand må gøre sig det klart, at vedkommende også påtager sig et stort ansvar og en del pligter. Dette skal ikke afskrække nogen, da der også er en del glæde ved at påtage sig styrmandsretten. Ved uheld kan styrmanden drages til ansvar og blive retsforfulgt efter søloven og straffeloven, som enhver anden skibsfører. Der findes flere sager, hvor roere er blevet dømt efter straffelov/sølov. Ansvaret er defineret i søfartslovene, DFfR s love og klubbens love. Styrmandens pligter: - At kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse, og sikre sig at mandskabets kvalifikationer er i orden til den aftalte tur. - At indskrive turen i rokort, og derved overtage ansvaret for båd og mandskab, samt at sørge for, at roningen finder sted i henhold til de til enhver tid gældende regler. - At være orienteret om vind og vejrforhold, og være fortrolige med søvejsregler og styreteknik. - At sørge for at mandskabet opfører sig ordentligt på hele turen, også på land. - At materiellet bliver rengjort og lagt på plads efter turen. Dvs. rengøre båd, bådvogn, tørre årer af og hænge redningsveste på plads. - At udfylde rokort korrekt. - At meddele forsinket hjemkomst til klub og evt. pårørende. - At tage vare på, at en oplagt båd hjembringes hurtigst muligt. Undervejs på turen må der ikke herske tvivl om hvem der er leder på turen (styrmand) da denne har det afgørende ord mht. turens afvikling. Denne skal til gengæld lede turen ud fra den svageste roers formåen. Såfremt der har været forsømmelser fra mandskabets side på turen, som styrmanden ikke selv har kunnet klare, har styrmanden ret (pligt) til selv at indberette dette til bestyrelsen, som så må tage affære efter klubbens eller DFfR s love. 2

4 STYRETEKNIK Roret kontra årerne Både roret og årerne kan bruges til at ændre kursen på en robåd. For roerne er det bedre at bruge kommandoer og årerne, da det ikke nedsætter hastigheden væsentligt. Hvis man bruger roret nedsætter man samtidig bådens fart. Hvis man skal bruge roret, skal man bruge det med så lille et træk som muligt. Brug kommandoer først herefter roret Bølger Når man skal ro i bølger, skal man for at få den bedste sejlads igennem vandet holde sig på en kurs, der er 45 igennem bølgerne. Hvis man ror på tværs af bølger, vil båden enten være i bølgedalen eller på bølgetoppen. I bølgedalen, vil roerne have svært ved at få deres årer op af vandet. Når robåden er på bølgetoppen vil roerne have besvær med at få årerne ned i vandet. 3

5 Indsejling til havn Når man skal ind i en havn skal man tage højde for, at ikke alle både kan se ud over bolværket, så man skal styre i en stor bue ud omkring bolværkshovedet. Robåde er sjældent højere end 1,5m over vandoverfladen, og de fleste bolværker er højere end 1,5m. Når man skal ind i en havn skal man holde sig i styrbords side, selvom man bliver vinket over i bagbords side. Bliv i styrbords side. Når man skal ud af havnen skal man igen holde sig i styrbords side. Når man sidder som styrmand og skal give kommandoer ved tillægning, fralægning eller man skal ind eller ud af havnen er der en grundlæggende rutine, som man skal have indøvet: - Overvej hvad du vil gøre - Forklar dine roere det - Giv kommandoer - Ro langsomt ind / ud ANKOMST Nyborg Når du kommer til NR s bro skal du være opmærksom på, at kajakkerne samtidig kan gå ud og ind fra den lille bro ved siden af. Når du kommer ind, skal du vide, hvor strømmen kommer fra og hvordan det vil påvirke din båd. 4

6 FORTØJNING Når du skal fortøje din båd er der forskellige måder du kan gøre det på. Der er ikke nogen fast regel om hvilke knob man skal bruge, når man skal fortøje sin båd. Det der er vigtigt er at overveje, hvor lang tid ens båd skal ligge ved broen. Fx er råbåndsknob sværere at få op, når det først er blevet vådt i forhold til dobbelt halvstik. Pælestik eller dobbelt halvstik er godt, hvis man skal bindes fast til en pæl. Her kommer nogle forslag til hvordan du kan gøre det: Bro - fortøjning med for og agter trosse. Bro - fortøjning med for og agter spring. Når der lægges til ved bolværk / piller ude i vandet skal man tænke på om der er ebbe eller flod (lav- eller højvande). Hvis der er flod må man ikke binde linerne for stramt, så vil båden komme til at hænge i linerne, når det bliver ebbe. I Nyborg Fjord skal man altid have så meget fri line at båden kan bevæge sig ½ til 1 m frem og tilbage, så er der nok tov fri til evt. ebbe. Der er ca. ½m mellem flod og ebbe i Nyborg Fjord. Når du lægger til ved broer og bolværk skal du samtidig overveje - hvor mange dønninger (bølger) kommer der - påvirker det min båd 5

7 Derfor skal du altid have fendere med ud hvis du skal på tur, som kan sættes mellem båden og broen/bolværket. Fenderne ligger i for- eller agterrum. Næsten landgang med kaffe KOMMANDOER Her er de mest brugte kommandoer, hvad de betyder og hvad hensigten er med dem. Som styrmand skal man kunne dem. Kommando Manøvrens udførelse Hensigt S/B Styrbord er grøn side / (styrbord/bagbord) bagbord er rød side ifht. Sejlretningen 1 og 2 (3 og 4) om bord 1 og 2 (3 og 4) fra borde Balance / Åren på rælingen Til roning klar Ro væk Den fod der er nærmest båden sættes på midterlangremmen, en hånd på hver kant af båden, og den anden fod sættes ved siden af den første. Roerne sætter sig roligt på sædet og anbringer fødderne i spændholdet. Roerne kører frem på sædet, anbringer fødderne på midterlangremmen eller kølsvinet, tager fat i kanten af båden, rejser sig op og sætter nærmeste fod på broen først. Roerne sidder i vel roet stilling. Styrmanden skaber balance ved at flytte sig på styrmandssædet. Roerne kører frem på sædet og vender åren lodret, så den er klar til at blive sat i vandet. Roerne sætter åren i vandet og roningen påbegyndes. Roningen fortsætter indtil anden kommando afbryder den. Det er vel /vel roet Roning eller den kommando der udføres stoppes. Roerne indtager vel roet stilling, strakte arme og strakte ben. Roerne skal i båden samtidig Roerne skal op af båden samtidig. Der skabes ligevægt i båden. Udgangsstilling Udførelseskomman do Roning eller manøvre skal ophøre. Småt roning Åren føres let igennem vandet Langsom fart Lige træk Alle roerne ror med almindelig styrke 6

8 Hårdt træk i stb/bb side Kvart åren Åren ud Se til åren De roere der får kommandoen hårdt træk, trækker hårdt igennem vandet. Åren forbliver i åregangen og trækkes ind til roeren har fat på hver side af årelæderet. Roning i langsomt tempo. Åren skubbes ud på plads Roerne ser til egen åre og er klar til ny kommando At få mere fart på båden. Bruges tit i samarbejde med småt roning til at dreje båden. Passe på ved forhindringer Ved tillægning til broer og passage af snævre passager. Åren langs Til skodning klar Skod væk Sb / Bb fald i Bagbord til skodning klar, styrbord til roning klar. Rejs åren Åren slippes med den udvendige hånd og kroppen lænes så langt tilbage at åren kan føres hen over hovedet. Årehåndtaget trækkes op til brystet. Den hule side af årebladet vendes mod stævnen. Åren stikkes i vandet. Armene strækkes og roeren kører frem på sædet Den nævnte side falder i rytmen (roning/skodning) Bagbordsroerne indtager til skodning klar stilling, styrbordsroerne kører med tilbage uden at starte skodtaget. Bagbord skodder og når vel roet passeres kører styrbord med frem og tager et rotag (Når bagbord er helt færdig med skodtaget) Åren skal fra velroet stilling svinges op i lodret stilling. Håndtaget stilles på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. Den hule side vendes agterud. Når der fanges ugler, ved skift og igennem snævre passager. Båden skal ro baglæns Udførelseskomando Båden skal vendes Ved anløb af højt bolværk og ved hilsen med åren. Lad falde Åren svinges ned i åregaflen og roeren sidder derefter i vel roet -stilling. Åren på vandet Årebladet lægges på vandet Hvilestilling Sæt i (efter vel roet) Sæt hårdt i (efter sæt i) Roeren lægger årebladet ned på vandoverfladen med en vinkel på 30 til vandoverfladen. Årebladets hule side vendes mod stævnen Bremse bådens fart Standse båden helt 7

9 SØVEJSREGLER I pjecen Lov og ret på vandet kan du læse om de regler, som har betydning for roere, når de færdes på vandet. Herunder er nævnt de vigtigste regler i rækkefølge. Regel 1 Anvendelse Disse regler finder anvendelse på alle skibe i rum sø og i alle dermed i forbindelse stående farvande, der kan besejles af søgående skibe. Dette er ikke en hindring for at nationale myndigheder kan lave særlove gældende for forskellige områder i Danmark. Det kan være specielle regler for åer eller søer, der umiddelbart ikke står i forbindelse med havet. Regel 2 - Ansvar (a) Intet i disse regler skal frigøre noget skib eller dets reder, fører eller mandskab for følgerne af nogen forsømmelse med at overholde disse regler eller for forsømmelse af nogen forsigtighedsregel, som almindeligt sømandskab eller tilfældets særegne omstændigheder måtte tilsige. (b) Ved fortolkningen og overholdelsen af disse regler skal der tages behørigt hensyn til alle farer ved sejladsen og for sammenstød samt til enhver særlig omstændighed - herunder de pågældende skibes begrænsede manøvremuligheder - der måtte gøre en afvigelse fra disse regler nødvendig for at undgå overhængende fare. (Reder = Bestyrelsen) (Fører = Styrmanden) (Mandskab = Roerne) Regel 5 - Udkig Man skal altid holde udkig med de forhåndenværende midler. Det vil sige, i en robåd skal man hold øje med sine øjne og ører. Regel 9 Snævre løb Når man sidder i en robåd og skal passere et snævert løb, må man ikke genere skibe, der kun kan sejle i de snævre løb. Dvs. når en robåd krydser en sejlrende, skal den sørge for, ikke at genere andre, der kun kan sejle i det snævre løb. Regel 13 Overhaling Man er et overhalende skib, hvis man sejler hurtigere end det andet skib. Det skib der overhaler må selv bestemme hvilken side der overhales på, men bagefter må det overhalende skib ikke genere det overhalte skib, ved at krydse ind foran eller bremse op. 8

10 Regel 14 Skibe på modsatte kurser To skibe der sejler direkte mod hinanden, skal altid dreje til styrbord, så de passerer hinanden på bagbords side. Regel 15 Skibe på skærende kurser Når to skibe fx robåde styrer hver sin kurs, således at der er fare for sammenstød, skal det skib der har det andet på sin styrbords side gå af vejen. Man skal samtidig undgå, at gå foran for det andet skib. Regel 17 Forholdsregler for det skib, der skal holde kurs og fart Når man er det skib der bliver overhalet eller det andet skib skal vige for en selv, skal man holde sin kurs og fart. Dvs. at man ikke pludselig må begynde at ændre kurs eller sætte farten ned, mens man bliver overhalet. Regel 18 Skibes forpligtigelser overfor hinanden Maskindrevne skibe viger for: - Sejlbåde - Skibe der beskæftiger sig med fiskeri - Skibe der er begrænset i sin evne til at manøvrere - Skibe der ikke er under kommando - Robåde Sejlskibe skal vige for: - Robåde - Skibe ikke under kommando - Skibe, der er begrænset i deres evne til at manøvrere - Skibe beskæftiget med fiskeri Skibe der er hæmmet af deres dybgang - Alle skibe skal så vidt muligt og efter godt sømandskab gå af vejen for skibe, der er hæmmet af deres dybgang. I denne regel bliver mange sejlere overrasket. De tror fejlagtigt, at alle skal vige for sejlbåde. Dette er forkert, da sejlbåde skal vige for robåde, men som sagt er der mange, der ikke kender reglen og vi skal som robåd også tænke lidt på os selv og andre (godt sømandskab) og at det er os det går mest ud over, hvis vi bliver sejlet ned. Hvis du vil læse mere kan man låne søvejsreglerne på biblioteket eller på hjemmesiderne: og 9

11 FARVANDSAFMÆRKNINGER I Nyborg Fjord har vi fire forskellige former for bøjer, som er vigtige for os. De to første der er vist herunder er sideafmærkningerne: - Styrbord = grøn - Bagbord = rød De viser sejlrenden for større skibe. Den næste form for bøje er Kompasafmærkningen. Den findes der fire af og de har alle samme betydning: Man skal passere på den rigtige side af dem: N = passere nord om bøjen S = passere syd om bøjen 10

12 Ø = passere øst om bøjen V = passere vest om bøjen 11

13 Den sidste af de bøjer, som vi har i Nyborg Fjord er Isoleret fareafmærkning. Den markerer steder, hvor der er en fare forbundet ved at sejle henover stedet. Fareafmærkningen står enten ovenpå faren eller i nærheden af den. Derfor skal man holde en afstand på ca. 25m til bøjen. Isoleret fareafmærkning kan fx stå i nærheden af: betonklodser, skibsvrag, gamle træstammer der ligger under overfladen eller store sten. Isoleret fareafmærkning (betonklods under vandet) 12

14 LOKALT FARVAND Mod syd - til Bøsøre Campingplads Ingen roning under broen ind til åudløbet Mod øst - til fyrtårnet 13

15 14

16 VIND & VEJR Formålet er at give et elementært kendskab til vind og vejr, samt hvad vind og vejr kan indebære for et rohold der er, eller skal på rotur. Når man skal vurdere om man kan gå ud, skal man tage hensyn til vindstyrken og bølgerne. Hvilken vej skal man vælge og hvis man roer i medvind ud skal man også hjem, men dette foregår i modvind. Hvis man er i tvivl om vejret de følgende dage er det en god ide at følge med i vejrudsigterne på tv, tekst-tv, radioen eller på internettet (dmi.dk, yr.no eller byvejr på app) Solskin: Når det er solskin skal man være opmærksom på om der kommer skyer ind og hvis det er cumulus nimbus skyer (armbolt skyer) vil det i løbet af dagen give regn. Man skal være opmærksom på, at orientere roerne om, at de skal drikke mere vand for at holde deres væskebalance i orden. Tordenvejr: I tordenvejr skal man være meget opmærksom på de meget kraftige tordenbyger, som trækker voldsomme og uberegnelige faldvinde med sig ned fra skyerne. Disse vinde er kraftige, kommer med stor hastighed og springer temmelig uberegneligt når de rammer vandoverfladen. De første varsler vil være, at vinden lægger sig helt, store skyer kommer hastigt nærmere, det tordner i det fjerne, regnen begynder og man kan se faldvinde ruske op i havets overflade. Så skal man straks søge læ eller land. Vindstyrken: Når vindstyrken er høj vil bølgerne være tilsvarende høje, og man skal så overveje om ens roere er stærke nok til at ro op i mod bølgerne/vinden. Normalt er der mindre vind om morgenen, så hvis man skal ud på en længere tur kan det betale sig at tage af sted om morgenen. Vinden tager så til op ad formiddagen, men lægger sig hen under aften igen. Strøm: Når strøm og vind går i hver sin retning vil bølgerne blive mere krappe og de har en tendens til at knække mere end normalt. Hvis vind og strøm kommer fra samme retning vil bølgerne blive større, men de krapper ikke så meget over. I Svendborg Sund er der op til ½m tidevand. Det skal der tages hensyn til hvis man lægger op på en strand og skal spise frokost eller blive der i længere tid. Hvis man lægger til når det er ebbe, skal båden være længere oppe end en halv meter i højden, for at undgå at den glider fri ved flod. I Svendborg er der 6 timer mellem flod og ebbe. 15

17 Natteroning: Natteroning må man så vidt kun ro, hvis der er stille og når man har gennemgået ruten, som man skal sejle i et søkort alle skal have gennemgået den. Husk at sætte alle ind i lys, afmærkninger og ruser på ruten. Det kan kun anbefales at ro natteroning med en meget erfaren styrmand. LØFTE- & BÆRE TEKNIK Formålet er at indlære korrekt løfte og bære teknik, da roning ofte indebærer tunge løft af både i ukendte omgivelser foruden almindelig håndtering af udstyr og bagage. Som roer skal man være opmærksom på at løfte og bære rigtigt, da vi ofte bærer den tunge båd under set fra ryggens synspunkt uheldige forhold. Det er hovedsageligt benene der skal udføre løftearbejdet. Benene kan tåle store belastninger fordi de består af tre solide led hofteled, knæled og fodled og kraftige muskelgrupper. 16

18 Ved instruktion af andre, skal man være særlig opmærksom på, at mange personer er uvante med at bruge hoftebøjningen. Vær derfor opmærksom på, at løfteskader lettest opstår ved mangelfuld opvarmning, træthed og dårlig træningstilstand. Løft af båd Hvordan skal man bære en båd rigtigt? Det er et af de svære spørgsmål, her kommer et forslag hvordan man kan gøre dette. Det er nødvendigvis ikke den måde der passer dig bedst, men det er et forslag. Inrigger: Styrmanden tager fat i spidsen, og roerne fordeler sig på begge sider, således at de højeste står bagerst i begge sider, derefter kommer de andre. Sørg altid for at de roere der står overfor hinanden er lige høje så de får et lige løft. Styrmanden/personen der står i spidsen har kommandoen over båden, hvornår den skal løftes, hvornår den skal sættes og hvis man skal gå, så hvorhen. Roerne står hvor der er markeret med pile. Husk altid, at når man går med en båd skal den være tømt for bagage, årer og ror. Det skal den være for ikke, at belaste roernes rygge mere end nødvendigt. Hvis der er to både af sted kan det være en fordel, at hjælpe hinanden med at få bådene op og i vandet, så man er dobbelt så mange folk, til det samme arbejde. Her er det vigtigt at huske på, at det stadigvæk er spidsen af båden, der har ansvaret for hvor båden skal hen og hvornår. 17

19 KNOB OG STIK Råbåndsknobet bruges til at sammenføje to tovender af samme tykkelse og materiale. Det færdige knob skal være helt symmetrisk, eller er det blot en uduelig "kællingeknude". Råbåndsknob Dobbelt halvstik Bruges ofte til fastgøring af båd ved bro eller bolværk. Dobbelt halvstik med rundtørn 18

20 Rundtørn med dobbelt halvstik om egen part Pælestik Pælestikket er det mest pålidelige knob til fastgørelse med fast øje. Det er ideelt til fortøjninger, men er noget svært at lære. Se fig. a-b-c. (a) (b) (c) 19

21 Flagknob Flagknob bruges til sammenføjning af to tovværk af forskellig tykkelse eller materialer, eller hvis knobet udsættes for et stort træk. Det er et virkeligt stærkt knob, der er let at løsne. Dobbelt flagknob bruges ved stor forskel på tovværkets tykkelse eller ved meget stort træk. (enkelt flagknob) (dobbelt flagknob) 20

22 NØDHJÆLP Formålet er, at give et elementært kendskab til den nødvendige førstehjælp, som skønnes nødvendig for roere, samt at give forståelse for hvorledes mange skader kan forebygges. Medbring altid tøj til enhver lejlighed dvs. til al slags vejr, noget varmt og vind/vandtæt, skader opstår nemmere når man er kold og våd. Sørg også for at informere dine medroere om faren ved at have for lidt tøj med. Kroppen skal ånde det er vigtigt at du har tøj på så kroppen kan ånde, dvs. at man kan svede og det tøj, som man har på kan opsuge sveden så kroppen hele tiden er tør. Det er også vigtigt at man når solen skinner har noget tøj over sig der dækker skuldre, ryg og bryst, da det er de steder der bliver hurtigst forbrændt. Smør en solfaktor på der er tilstrækkelig høj, dvs. du skal op over 8 for, at den er tilstrækkelig når du sidder ude på vandet. Hvis du har været i vandet eller det er et stykke tid siden du har smurt dig ind sidst, så husk at smøre dig ind igen, da solcremen løber af når du sveder. Hvis skaden er sket kan du drysse talkum på eller smøre dig ind i aloe vera. En rohat er også en god ide at medbringe, den kan beskytte dit hoved mod solens stråler og kan gøres våd engang imellem, så du kan køle dit hoved. Hvis der er en roer der får det dårligt (solstik) kan det afhjælpes ved at køle personen, søge ind til land og lade personen sætte sig i vandet hvor der er skygge, eller holde personens håndled nede i vandet, så pulsårerne bliver kølet af. Hvis det ikke bliver bedre så ring 112 og forklar: Hvad der er sket Hvor I er område/position Hvor mange der er kommet til skade om der er nogen i livsfare og hvor mange der behøver ambulance Hvorfra der ringes opgiv tlf. Afkøling Mest almindelig for roere om foråret og efteråret er snigende afkøling, som er særlig farlig, da den ofte ikke rigtig mærkes og som skyldes utilstrækkelig påklædning eller stilstand i længere tid. Det kan ses ved at blodet trækker sig tilbage fra fødder og fingre så de bliver hvide. Det går også ud over reaktionsevne, handlekraft, muskelstyrke og koordinationsevne. Stik og bid Stik og bid kan være svære at undgå i sommerhalvåret. Styrmanden må derfor være klar over at nogle mennesker ikke tåler disse, men kan blive meget syge og derfor behøver lægehjælp. Stik i mund og hals kræver altid lægehjælp. Hvis du er i tvivl så ring 112 og spørg dem. 21

23 I vand kan man være så uheldig at træde på en fjæsing, hvis det sker så søg læge. Det kan hæve meget kraftigt. Det er også vigtigt at styrmanden ved hvor førstehjælpskassen står i klubben. Hvis en eller flere af mandskabet er afhængig af medicin, er styrmanden forpligtet til at være orienteret herom, og om hvad man skal gøre, hvis der opstår en nødsituation. I Svendborg Roklub ligger der en førstehjælpstaske i gangen på første sal, udenfor køkkenet. EKSEMPEL PÅ PRAKTISK PRØVE Uden brug af hjælpemidler skal kunne gennemføre: - give og gennemføre samtlige kommandoer - lægge til i havn og ved bolværk / broer - vurdere vind, vejr og strømforhold (se plan fra bestyrelsen for korttursstyrmandsprøve) BEVIS Der bliver ikke udstedt noget bevis, men efter at du har gennemgået teorien på kursuset, skal du ud på en praktisk prøve (se ovenstående). KÆNTRINGSØVELSE Har du aldrig prøvet at kæntre i en inrigger!! Så kom og prøv næste gang der er kæntringsøvelse i Nyborg Roklub det er bedre at vide, hvad man skal gøre før det sker for alvor, frem for ikke at vide, hvad DU skal gøre når du først ligger i vandet, sammen med 2 der ikke ved hvad De skal gøre, og det er DIG, der har ansvaret. 22

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide 1 af 13 Behandling af rosportsmateriel, manøvrering m.m. Denne vejledning for roere og styrmænd i Fredericia Roklub, som er skrevet af Danske Studenters Roklub DSR og derefter

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Inrigger Revideret april 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BÅDTYPER... 4 2.1 INRIGGER... 4 2.2 GIG...

Læs mere

Vejledning i kæntringsøvelse

Vejledning i kæntringsøvelse Vejledning i kæntringsøvelse Denne vejledning er lavet ud fra de erfaringer, jeg har fra Rungsted Roklub og de steder, jeg har været med til at gennemføre en kæntringsøvelse suppleret med den viden jeg

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012 KKKK, Sikkerhedskursus Juni 2012 Dagens program 1. Sikkerhed før tur 2. Kuldepåvirkning 3. Søfartsregler 4. Vind og bølger 5. På vandet 1. Makkerredning 1 og 2 2. Selvredning 3. Svømning med kajak 4. Bugsering

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL KANIN MANUAL Denne manual indeholder lidt om de forskellige ting, man skal vide som roer. Du kan læse om roklubben, bådene, ro kommandoer, sikkerhed, dagligt ro-farvand og hvad der ellers er godt at vide.

Læs mere

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold:

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold: Outriggerret Forudsætninger: Aflagt 300 meter svømmeprøve indenfor de sidste 2 år Kan ro 2000 meter i ergometer på 10 minutter for herre og 11 minutter for damer. Omfang: Ved træning 1-2 gange/uge må det

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter. Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Kursusmateriale for. havne- og lokalstyrmænd. i Københavns Roklub

Kursusmateriale for. havne- og lokalstyrmænd. i Københavns Roklub Kursusmateriale for havne- og lokalstyrmænd i Københavns Roklub Senest revideret 20. marts 2014 af Tora Jorn Københavns Roklub Havnestyrmandskursus Side 2 af 33 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK HUSKE-SEDDEL FOR KANINER På de følgende sider kan du læse lidt om roning - og roklubben. Du kan opfriske kommandoerne, læse lidt om materiellet (hvad er det

Læs mere

Yachtskippereksamen af 3. grad

Yachtskippereksamen af 3. grad NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Aarhus Studenter Roklub

Aarhus Studenter Roklub Aarhus Studenter Roklub Instruktionsmappe til Korttursstyrmandskursus Side2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. STYRMANDENS ANSVAR, PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 3. RIGTIG PÅKLÆDNING... 4 4. KOMMANDOER...

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Instruktør Kapitel 8.5

Instruktør Kapitel 8.5 Paddlefloatredning Denne redningsteknik er beregnet på at roeren selv skal kunne komme op i kajakken efter at være kæntret og have foretaget wet exit. Teknikken diskuteres ofte i litteraturen som sidste

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Som Søvejsregler beskriver, er det vigtigt at du også tager ansvar for, at din roning om natten overholder søvejsreglerne.

Som Søvejsregler beskriver, er det vigtigt at du også tager ansvar for, at din roning om natten overholder søvejsreglerne. Natroning i kajak Vi har lys for at blive set Lys for at se Lys for at kunne se andre Nattesyn Vind vejr og bølger Navigation om natten Der er to grunde til at ro kajak om natten. Den ene er fordi du skal.

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide Danske Studenters Roklub, april 2005 1 Formål. Denne vejledning for roere og styrmænd i DSR er udarbejdet med det formål at præcisere forhold af sikkerhedsmæssig karakter i relation

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Indhold 0 Skal læses... 3 1 Alment om Bolværkerne... 4 1.1 Dybdeforhold... 4 1.2 Besejlingsforhold... 4 1.3 Placering af strøm- og vandudtag...

Læs mere

HÅNDBOG FOR INSTRUKTØRER

HÅNDBOG FOR INSTRUKTØRER HÅNDBOG FOR INSTRUKTØRER 1 Håndbog for Instruktører 4. udgave 2014 Aarhus Studenter Roklub, revideret Januar 2015. Indhold Indhold INDLEDNING... 3 INSTRUKTØR I ASR... 3 INDMELDELSE... 3 INSTRUKTION I ASR...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROKURSUS

VELKOMMEN TIL ROKURSUS VELKOMMEN TIL ROKURSUS OK.KOM I (;IlNC,! --~..f. '\./: j/i K'OMMEI? /A/t:;EN J/ECN f't4 PEIV Mf?PE! SAD/I}( Jt

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Gør dette. Eksperimenter med

Gør dette. Eksperimenter med Version 2010 Kom ned i kajakken. Du må gerne få hjælp. Hold balancen i kajakken uden at holde fast i noget. Se om du samtidig kan holde en bold eller pagaj. Ro fremad. At styre kajakken. At ro fremad i

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Din guide til paddle-surfing

Din guide til paddle-surfing Din guide til paddle-surfing Stand up-paddlesurfing er den nyeste trend og hurtigst voksende sport i surfverdenen. Man kan sejle på en å, i kanalerne i København eller bare mod solnedgangen og nyde roen

Læs mere

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2 Opdateret 30. marts 2015 Kære Kanin Velkommen til Hellerup Roklub. Vores eget billede i Hellerup Roklub er, at vi står for god romotion på vandet, kombineret med naturoplevelser og rart socialt samvær.

Læs mere

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Strandparksvej 42 2900 Hellerup www.hdr.dk Opdateret december 2013 Kære kanin, Hjertelig velkommen til Hellerup Dameroklub. For at hjælpe dig godt i

Læs mere

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar 19.11.2016 Dansk Forening for Rosport Hvem er jeg? Anna Karina Gravad - Aktiv roer gennem 29 år - Aktiv sejler - Udviklingskonsulent Hvilke love,

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk.

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk. Side 1/6 Et enkelt lille program Træning med elastik er godt til at starte med - for dig som måske ikke har trænet styrketræning før eller skal igang efter lang tids pause. Vi vil foreslå at du vælger

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET

FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET Det understreges at udførelsen af alle øvelser til den fysiske prøve er på ansøgerens eget ansvar. Programmet gennemføres inden for ca. 2 timer, hvor alle ansøgerens

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

HÅNDBOG FOR KANINER 2015

HÅNDBOG FOR KANINER 2015 HÅNDBOG FOR KANINER 2015 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Om Aarhus Studenter Roklub... 5 Om roning... 5 Kaninbanken..6 Om det at være roer... 6 Kalender. 7 Frivillighed..8 Hvordan bliver du medlem...

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere