Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS"

Transkript

1 Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Sæt LEDER fagforeningsfrihed på dagsordenen Inden næste blad udkommer, kan der være udskrevet Folketingsvalg. Det kan også være, der er længe til. Men uanset hvornår valget kommer, er der et emne, der optager Danmarks Frie Fagforening, selvom vi altid fremhæver, at vi er en upolitisk fagforening. Det er spørgsmålet om fagforeningsfrihed, som er så utrolig vigtig for vores muligheder for at eksistere. De seneste to valgkampe er der til vores store tilfredshed blevet diskuteret fagforeningsfrihed, og da sidste valg gav flertal til partier, der går ind for fagforeningsfrihed, troede vi, at der endelig ville komme et forbud mod eksklusivaftaler (fagforeningstvang) og en begrænsning af blokaderetten. Men Dansk Folkeparti ville det anderledes. Partiet gik til valg på at afskaffe eksklusivaftalerne, men kort efter valget begyndte partiet at vakle. Det ville beholde eksklusivaftalerne som et værn mod billige østarbejdere, skønt disse to ting intet har med hinanden at gøre. Og da lovforslaget om forbud mod eksklusivaftaler blev fremsat i Folketinget faldt det pga. Dansk Folkepartis kovending. Det er således stadigvæk lovligt at tvinge lønmodtagere ind i bestemte fagforeninger. Venstre og de konservative har også lavet en kovending af dimensioner. Partierne har år efter år fremsat forslag om en begrænsning af blokaderetten, så der ikke kan indgås blokader mod virksomheder, der er omfattet af en overenskomst på niveau med resten af arbejdsmarkedet. Et sådant forbud ville betyde, at det ville være slut med blokader mod virksomheder, der efter de ansattes ønsker indgår overenskomster med fagforeninger udenfor LO, f.eks. DFF. Men efter at LO i en rapport skrev, at der ingen problemer var, mente regeringen pludselig heller ikke, der var nogen problemer. Det eneste parti, der hele vejen igennem har holdt frihedens fane højt, er Kristendemokraterne. Glædeligt er det også at konstatere, at efter at de radikale ikke længere er i regering med Socialdemokraterne, er partiet også begyndt at gå ind for fagforeningsfrihed. Men trods alt lysner det forude. Til Børsen siger Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, at Dansk Folkeparti er åben for en ny drøftelse om afskaffelse af eksklusivbestemmelser. Dog først i 2006 når reglerne om håndtering af østeuropæisk arbejdskraft har virket i to år. Måske er det udsigten til endnu en valgkamp, hvor LO-fagforeningerne vil smide millioner af kroner i annoncer, hvor bl.a. Dansk Folkeparti nedgøres, der har fået partiet til at ændre holdning. Summa summarum. I den kommende valgkamp skal vi hermed opfordre medlemmerne til at bringe spørgsmålet om fagforeningsfrihed ind i valgkampen. Gå politikerne på klingen og afkræv dem garantier for, at de vil stemme for de forskellige forslag i Folketinget, der skal skaffe fagforeningsfriheden til landet. Mangler du eksempler på urimeligheden i de nuværende forhold, kan du blot henvende dig til sekretariatet. Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) Kirkeholtvej 4, Løgten 8541 Skødstrup Tlf. & fax Mobil mail: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf. & fax mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Jørgen Mikkelsen Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Storkammersag Som den første danske sag nogensinde starter Danmarks Frie Fagforenings sag om eksklusivaftaler (fagforeningstvang) direkte for Menneskerettighedsdomstolens Storkammer. Normalt bliver sagerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg afgjort af Kammeret, som består af 7 dommere. Afgørelser herfra kan man søge om at få behandlet ved Storkammeret, bestående af 17 dommere. Men nogle meget få principielle sager går direkte til domstolens Storkammer. DFF s sag om eksklusivaftaler er den første danske sag, der springer Kammeret over. Domstolen skal tage stilling til, om eksklusivaftalerne på det danske arbejdsmarked strider mod den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 11, som er en del af dansk lov. Sagen kort Sagen startede tilbage i 1996, da Morten Sørensen efter endt værnepligt skulle have sig et job. Han havde tidligere arbejdet i den lokale brugs, og uddeleren der opfordrede ham til at søge job på FDB s centrallager i Århus. Det gjorde Morten og fik jobbet. Men jobbet var omfattet af en eksklusivaftale med SiD. Af politiske årsager og p.g.a. nogle konkrete forhold vedr. medlemskabet, som ikke var et rigtigt medlemskab, nægtede Morten at betale. Han blev straks fyret. Herefter lagde DFF på vegne af Morten sag an ved de danske domstole med påstand om, at eksklusivaftalerne overtræder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Eksklusivaftalerne er lovlige ifølge dansk lov, og på den baggrund tabte DFF sagen ved Vestre Landsret november 1998 og i Højesteret juni Nu var alle nationale muligheder brugte, og derfor indbragte DFF sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i oktober Et par tidligere afgørelser giver os håb om, at vi kan vinde sagen. Fra april til september 2001 arbejdede en komite under domstolen med at vurdere, om sagen er egnet til behandling af domstolen. Ni ud af ti sager afvises. Den danske stat og DFF uddybede samtidig deres synspunkter i breve til Menneskerettighedsdomstolen. Staten afviste, at der skulle være en sag overhovedet. Det er en stor bet for den danske stat, der gennem flere år har nægtet, at domstolen kunne afgøre sagen. Denne påstand falder nu helt til jorden, idet domstolen finder sagen meget principiel og lader den starte direkte i Storkammeret, mener formand for Danmarks Frie Fagforening, Jørgen Mikkelsen. Jørgen Mikkelsen mener også, at sagen kan få stor betydning. Hvis vi vinder sagen, vil eksklusivaftaler en gang for alle blive forbudt i Danmark. Eksklusivaftaler betyder, at mindst lønmodtagere er tvunget til at være medlem af en bestemt LO-fagforening og dermed gennem medlemskabet at støtte en bestemt politisk ide. Vælger de i stedet DFF Herefter var der ro om sagen helt frem til 31. marts 2003, hvor domstolen afgjorde, at sagen er egnet til behandling. 1. oktober afgjorde domstolen så, at sagen er så principiel, at den skal begynde direkte i storkammeret. Dette sker meget sjældent. At sagen begynder der, siger dog ikke noget om chancerne for at vinde. Men afgørelsen herfra er endelig. Vi venter nu på, at datoen for den mundtlige høring i sagen offentliggøres. Morten Sørensen bliver de fyret på stedet, hvilket ikke er et demokrati værdigt. Jørgen Mikkelsen påpeger desuden, at eksklusivaftaler har betydning for flere end de mindst lønmodtagere, der er direkte omfattet af en eksklusivaftale. Aftalerne bruges nemlig som løftestang for fagforeningstvang på andre arbejdspladser rundt omkring i Danmark, hvor det er en uskreven regel, at man skal være medlem af en bestemt fagforening, og hvor det kan få konsekvenser ikke at følge denne uskrevne regel. På den måde er det helt normalt, at lønmodtagere tvinges i en bestemt LO-fagforening, der også har en politisk dagsorden. Ifølge Fagbladet/sid.dk vil LO følge sagen meget nøje. Selv om regeringspartierne er modstandere af eksklusivaftaler og har forsøgt at få dem forbudt, er regeringen forpligtet til at forsvare dansk lov. LO har bedt om aktindsigt i sagen, og LO vil ligeledes rejse med til Strasbourg for at overvære domsforhandlingen. Men både LO og SiD har tillid til, at regeringen er loyal overfor dansk lov. De fleste processkrifter er i øvrigt skrevet af den tidligere regering. Stor medieomtale Nyheden om, at sagen skulle begynde direkte i storkammeret, gav genlyd i den danske presse både den skrevne og den elektroniske. Morten Sørensen bor i Løgten ved Århus, så Århus Stiftstidende og JP Århus skrev begge en større artikel om sagen. Også TV2 Østjylland var på pletten. Men også DR Radioavisen, P3 Nyhederne, TV Avisen og TV2 Nyhederne fortalte om DFF s sag. Sidst men ikke mindst fandt nyheden også vej til flere hjemmesider inden for LO-familien. 3

4 Nyt fra sagsmappen af Jørgen Mikkelsen Bagerjomfru gik til makronerne og vandt I forrige nummer af Fagligt Alternativ skrev vi om en sag, hvor en ekspedient i en jysk bagerforretning blev afskediget under sydom med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Efter et langt tovtrækkeri med dels bagerforretningen og efterfølgende med dennes arbejdsgiverforening lykkedes det at opnå et forlig, således at vort medlem fik 3 måneders løn i opsigelsesperioden og derudover en skattefri fratrædelsesgodtgørelse på kr. Arnfred Weber Torben Pihl Jensen De Finder Fidusmagerne i DFF Jeg vil gerne sige Danmarks Frie Fagforening tak for en rar check på kr, jeg har modtaget fra Odense kommune gennem jeres advokat. Som nævnt i forrige nummer blev en sag mod Odense kommune vundet, og jeg har nu modtaget pengene. Jeg har også lyst til at nævne, at I har været i stand til at gøre det, som HK end ikke ville forsøge for et af deres medlemmer. For dem, der ikke læste om sagen før, vil jeg lige ridse op, hvad det drejer sig om. Odense kommune lovede for to år siden en generel fratrædelsesgodtgørelse til alle ansatte, der var fyldt 60 år og som ville holde op med at arbejde for kommunen. Det sagde jeg ja tak til, og kommunen bekræftede, at det kunne jeg få. Så fortrød de, og senere fik jeg igen tilsagnet. Det sidste tilsagn blev så igen trukket tilbage, og nu var det så, jeg henvendte mig til Danmarks Frie Fagforening og bad dem om at hjælpe. Det gjorde de så uden tøven med det resultat, at Odense kommune blev stævnet. I sidste øjeblik gik kommunen dog med til et forlig, selv om det blev dyrere for dem, end det oprindelige fratrædelsesbeløb ville have været. Tak for hjælpen og godt gået! Med venlig hilsen Arnfred Weber Jesper Anhøj er en af foreningens advokater, og han har efterhånden været i sving nogle gange for medlemmerne. Disse er gladere for ham, end arbejdsgiverne er. Han er nu i gang med nedennævnte firma, men det skulle gerne gå som smurt, da sagen er klar og tydelig. Sagen»JK Service & Montage«De fleste arbejdsgivere er hæderlige mennesker; men der findes desværre enkelte, der snyder, hvor der snydes kan, og håber på, at det ikke bliver opdaget. Det oplevede et af vore medlemmer, og sagen er nu endt i retten. Torben Pihl Jensen var ansat hos JK Service & Montage i Gelsted som montør og blev afskediget med øjeblikkeligt varsel grundet ordrenedgang. DFF gjorde opmærksom på, at gældende opsigelsesvarsel ikke var overholdt. Direktør Jens Koch fastholdt, at der her var tale om force majeure (forhold, man ikke selv er herre over), og at Torben derfor godt kunne afskediges med kort varsel. Men den gik ikke, idet der var tale om en ordrenedgang, som firmaet i længere tid havde været bekendt med. Man kunne derfor let have opsagt Torben med overenskomstmæssigt varsel, nemlig 14 dage. I et opfølgende brev forsøgte JK sig med en ny formulering: De må undskylde, hvis jeg har formuleret mig forkert i min opsigelse til Torben Jensen. Da vi kører som underleverandører for et firma, der hedder Egebjerg Maskinfabrik A/S, og de ikke kan levere materialerne, der skal monteres, er der ikke noget montagearbejde for JK Service & Montage. Den seneste begrundelse for opsigelsen, som vi mente var designet til lejligheden, accepterede vi ikke, hvorefter sagen blev forligt med, at JK accepterede at betale Torben løn for 14 dages opsigelse. Nu burde sagen være afslutte, men nej. Der kom en meddelelse fra Feriekonto om, at arbejdsgiver ikke havde indbetalt feriepenge for april kvartal, som Ferieloven foreskriver. Efter et nyt tovtrækkeri med arbejdsgiveren blev pengene indbetalt. Da vi nåede vi frem til næste kvartal, hvor Torben også skulle have feriepenge, blev der igen ikke indbetalt til Feriekonto. Da dette var det absolut sidste mellemværende med JK, og da beløbet kun var på ca kr, troede vi meget - og måske lidt for længe - på, at pengene ville blive betalt. Det skete imidlertid ikke, og derfor er sagen nu endt hos foreningens advokat, Jesper Anhøj, der har indstævnet JK for byretten. Torben udtrykker overfor os, at han er meget tilfreds med den måde, DFF har forvaltet sagen på og oplyser samtidig, at vi ikke er den eneste fagforening, som kræver penge af JK Service. 4

5 Kasserer Marianne Therp kunne på sidste års landsmøde med glæde fortælle, at det stigende medlemstal har betydet, at foreningens økonomi i dag er ganske solid. Som du kan se i næste spalte, behøver vi ikke hæve prisen for det faglige kontingent, og det er vi meget tilfredse med. Nyt fra sekretariatet Som noget nyt er det nu blevet sådan, at man via foreningens hjemmeside kan tilmelde sig Bankernes Betalingsservice (BS) direkte. Vi må opfordre til, at så mange som muligt tilmelder sig, da det er det nemmeste for DFF at administrere, og det sparer samtidig dig for at stå i kø på posthuset, og du slipper for dyre gebyrer ved girobetaling. Kontingentet til arbejdsløshedskasserne stiger en smule i Der sker en justering på det beløb, der skal indbetales til staten, fra det nuværende 256 kr. pr. måned til 262 kr. Ligeledes sker der en justering af indbetaling til ATP fra det nuv. 9 kr. pr. md. til 12 kr. Hertil kommer, at de forskellige a-kasser ved samme lejlighed har justeret en smule på administrationsbidraget. I Danmarks Frie Fagforening passerer disse kontingentstigninger imidlertid ikke uden et nærmere kritisk eftersyn, og derfor er der fra vores side bestræbelser i gang med det mål at opnå arbejdsløshedsforsikring så tæt på prisniveauet for 2004, som det overhovedet er muligt. Vi kan i den forbindelse anbefale, at vores medlemmer holder sig orienteret herom via vores netside Vi kan allerede på nuværende tidspunkt meddele, at der heller ikke i år 2005 sker nogen forhøjelse af fagforeningskontingentet. JM Indbetalinger over netbank De fleste, som betaler over netbank, husker heldigvis at anføre medlemsnummer ved betaling, og hvad der betales for. Hvis betalingen ikke er i dit navn, og du f.eks. får din samlever til at betale, kan vi ikke se, hvem der er betalt for. Husk derfor venligst altid at få anført medlemsnummer, og hvad der betales for - det letter arbejdet for sekretariatet, og du er sikker på, at din betaling bliver registeret rigtigt. Med venlig hilsen Arnfred Weber og Ditte Kaagaard Sekretariatet Hør nu lige efter. Hvis ikke I kan finde ud af at betale for mig, vil jeg aldrig kalde jer for en net bank! Tegn nye medlemmer til Danmarks Frie Fagforening og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel. 5

6 INDKALDELSE Danmarks Frie Fagforenings landsmøde 2005 Lørdag den 19. marts 2005 kl i Odense (nærmere stedangivelse i næste nummer) Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Valg af referent og stemmetællere 3 Formandens beretning 4 Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til godkendelse 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6 Indkomne forslag 7 Valg af formand 8 Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9 Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 10 Eventuelt Bemærk, at formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og er altså på valg hvert andet år. I år er formanden, Jørgen Mikkelsen, på valg. På valg til bestyrelsen er Morten Sørensen, Michael Pedersen og Arnfred Weber. Suppleanterne, Yth Troldvad og Jørgen Therp er ligeledes på valg. Fra vedtægterne: Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet. Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 20 dage før mødets afholdelse - altså 27. februar. Tilmelding kan ske til sekretariatet skriftligt, på eller på telefon Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde en måned før mødets afholdelse. Mød op og gør dig gældende I takt med at medlemstallet stiger, er antallet af mennesker, der vil yde en indsats, faldet. DFF er en forening og ikke en forretning. Det betyder, at det er nødvendigt, at nogle af medlemmerne engagerer sig i foreningsarbejdet. Og der er nok at tage fat på. Vi kan sagtens bruge flere hænder til f.eks. overenskomstudvalget, presseudvalget og til bladet. Derudover står det også ethvert medlem frit for at stille op til hovedbestyrelsen. Arbejdet i udvalgene og hovedbestyrelsen er frivilligt, og der udbetales kun honorarer til kasserer og formand. Men foreningen dækker udgifter til transport m.m., så der ikke er udgifter forbundet med at være aktiv. Det er lidt forstemmende år efter år at konstatere, at kun en forsvindende lille del af medlemsskaren vil bruge en dag på landsmødet. I modsætning til de fleste andre fagforeninger er der intet delegeretsystem i DFF, så alle medlemmer har adgang. Stemmeret er dog betinget af 2 måneders medlemsanciennitet. Landsmødet inkl. forplejning er gratis, og foreningen sørger for transport, så der er ingen undskyldning for ikke at møde op. Alt dette kan du høre mere om, hvis du møder op til landsmødet. Det er helt uforpligtende; det eneste, du risikerer, er at få informationer om din fagforening og indflydelse på dens fremtidige virke. MS Jeg kommer til landsmødet - hvad med dig? Hvis du har plads i din bil, vil jeg måske gerne køre sammen med dig. Altså kun, hvis du kan opføre dig pænt. Suleima. Samkørsel og kørselstilskud Hvis lysten og tiden er der til at deltage, vil det være ærgerligt, hvis du på grund af lang afstand ikke har råd til billetten. Derfor kan du ringe til sekretariatet på , inden du melder dig til. Vi vil så forsøge at arrangere samkørsel, og hvis ikke dette kan lade sig gøre, betaler vi rejsen med offentligt transportmiddel. Forplejning m.m. Mødet begynder kl. 11; men allerede fra kl. 10 kan man få sig en kop morgenkaffe med rundstykker. Kl. 13 får vi frokost og om eftermiddagen kaffe med kringle. Den nævnte forplejning er gratis for medlemmer, hvorimod ledsagere betaler 60 kr. Efter landsmødet er der bestilt bord på en restaurant i nærheden, der udmærker sig ved at servere god mad til lave priser. Denne middag er på egen regning; men af hensyn til bordbestillingen bedes du oplyse ved tilmelding til landsmødet, om du vil deltage i spisningen. 6

7 Faglige Fiduser Frivilligt arbejde Nye Regler Af Arnfred Weber Første december 2004 trådte nye regler i kraft for frivilligt ulønnet arbejde. Arbejdsdirektoratet har udsendt en ny bekendtgørelse om emnet, og vi prøver her at opstille reglerne nogenlunde overskueligt. Der er indført et nyt begreb, der kaldes aktiviteter. Aktiviteter er det, der ikke kan udbydes som arbejde, og som derfor ellers ikke ville blive udført. Det kan være at hjælpe til ved en temadag i børnehaven eller pynte til jul på plejehjemmet. Aktiviteter skal ikke ind- berettes til a-kassen, heller ikke selv om de udføres af en med uddannelse på det pågældende område - i eksemplerne her af en pædagog og en hjemmehjælper. Det, der kan kaldes aktiviteter, må udføres i ubegrænset omfang. Det, der kaldes frivilligt ulønnet arbejde, er arbejde, der kunne have været udført som almindeligt lønarbejde. Det skal fortsat indberettes til a-kassen og medfører fradrag, når det er over 4 timer om ugen, regnet som gennemsnit i en udbetalingsperiode. Her gælder Man kan forsøge at stille det op i skemaform som her: det også, at det må udføres af en faglært på området. En arbejdsløs maler eller tømrer må altså gerne være med til at renovere legepladsen i boligforeningen. Endelig er der den primære drift og vedligeholdelse. Det medfører fortsat fradrag fra første time. Undtaget er arbejde, der altid har været udført som frivilligt arbejde eller arbejde, der i andre lignende organisationer udføres som frivilligt arbejde. Hvis det er tilfældet gælder reglerne for frivilligt ulønnet arbejde. Kategori Maks antal timer Begrænsninger eller lempelser uden fradrag Aktiviteter Ubegrænset Ingen Frivilligt ulønnet arbejde 4 A-kassen oplyses om arbejdets art og varighed Primær drift og vedligeholdelse 0 Der tages hensyn til praksis i egen og andre foreninger. For alle områder gælder naturligvis, at du er aktivt arbejdssøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er i tvivl, så spørg din a-kasse. Kommentar Langfingrethed Af Michael Pedersen Denne artikel var beregnet til tryk før jul. (red.) Ja, så er der igen nisser om grøden, der er parate til at bruge sleven for at rage til sig. Det drejer sig igen om FERIEPENGENES AFKAST. Her står politikerne klar til at kanalisere 100 millioner kroner over i statskassen, dog med løfter om at pengene vil gå til mere politi og sundhed. Uanset hvad pengene går til, så er det andres folks penge, som staten rager til sig med et snuptag. Hvad med skattestoppet? Afkastet kommer fra en fælleskonto for feriepengeindbetalere, som er sat uden for indflydelse. Rettelig burde renterne fordeles til den enkelte indbetaler. I den søde juletid GIVER vi gaver, men det er ikke et ta selv-bord for politikere, så lad os give dem en RØD tud, men ingen juledragt, for det ville ødelægge vores barnetro om godhed. Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring af ferieloven (Renteafkast af FerieKonto) (Lovforslag nr. L 108). Vi kommer nok heller ikke på ferie i år. Med det foreliggende lovforslag ønsker regeringen som led i finansloven for 2005 at udvide ordningen fra indeværende år til også at omfatte årene med hensyn til at overføre op til 100 mio. kr. af renterne af FerieKonto til statskassen. Det betyder, at for hvert af årene skal den del af renteafkastet, som ikke skal dække udgifterne til administration af FerieKonto, indbetales til statskassen. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling. Arbejdsgiver må ikke hæve på din konto Hvis du har fået for meget udbetalt i løn, eller arbejdsgiveren fortryder nogle tillæg, så kan arbejdsgiveren ikke bare hæve pengene på din konto uden din accept. Det fremgår af økonomi- og erhvervsminister Bendtsens svar på et spørgsmål fra Enhedslistens Line Barfod. --- Besvarelse af spørgsmål S 513 stillet af Line Barfoed den 27. oktober Spørgsmål S 513: Har en bank ret til at trække et beløb på en kundes konto, hvis en arbejdsgiver, der har udbetalt en løn via denne bank, siden fortryder og derfor beder om at få beløbet tilbage, og hvis det i visse tilfælde er tilladt, hvilke forudsætninger og betingelser skal så være opfyldt? Svar: Den del af den finansielle lovgivning, der regulerer bankers handlinger overfor kunderne, indeholder ikke bestemmelser, der regulerer denne situation. Svaret på spørgsmålet vil derfor bero på en fortolkning af aftalegrundlaget mellem banken og kunden, og mellem de to kunder indbyrdes. Som udgangspunkt kan en bank ikke overføre penge fra en kundes konto til en anden, medmindre der foreligger en klar aftale mellem parterne herom, eller der foreligger et andet grundlag for at foretage dispositionen. En bank kan derfor heller ikke hæve penge på en kundes konto, fordi kundens arbejdsgiver fortryder at have udbetalt løn, medmindre der foreligger et særligt grundlag til at foretage tilbageførslen. 7

8 Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Vi må finde på noget at leve af fremover! Året, der nu er gået, har det været et stabilt og godt år for DFF. Vi har ikke markedsført foreningen ret meget i Alligevel kan vi notere os en pæn medlemsfremgang. Den bedste markedsføring kommer fra vores medlemmer. Store farvestrålende annoncer, som andre bruger, koster en guldtand og siger alligevel ikke ret meget om indholdet af den fagforening, som man melder sig ind i. Vi har noteret os, at det er blevet mere barskt at været på arbejdsmarkedet. Vi har fået et stigende antal faglige sager, hvor folk bliver presset, kommer i klemme eller er blevet uberettiget afskediget fra deres job. De mange virksomhedslukninger og udflagninger, som især har ramt Nordjylland, påvirker alle, der er tilknyttet arbejdsmarkedet her. Senest har vi set, hvordan frustrationerne har bred sig blandt slagteriarbejderne, fordi de ansatte på Tulip i Ringsted i første omgang accepterede en lønnedgang for at redde deres arbejdsplads. Den stigende internationalisering giver nye udfordringer. Nye konferencer begynder at dukke op med temaet: Hvad skal vi leve af i fremtiden. Et berettiget spørgsmål at stille i en tid, hvor forandringer tager fart. Svarene på dette er ikke få og enkle men komplicerede og mange. Nogle af ledetrådene kunne være at hanke op og investere mere i uddannelser, blive bedre til at omstille til nye jobtyper, sætte mere fart på forskning og udvikling og gøre det lettere at være opfinder og iværksætter. Kort sagt sætte fart på og udvikle de ting, som vi især er kendt for og rigtig gode til i Danmark, f.eks. design og turisme. Hertil kommer, at man burde fremme helt andre utraditionelle erhverv som f.eks. musik. Sverige er et land, hvor musikken blomstrer på en helt anden måde end i Danmark; hvorfor? Inden for filmbranchen har Danmark svunget sig op til noget stort. Den udvikling bør fastholdes og udbygges. Med disse få ord vil jeg blot understrege, at det er berettiget at stille spørgsmålet: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Det er vigtigt, at vi positivt tager de nye udfordringer op og hver især vedkender os vores ansvar for at hjælpe med til at finde svarene på spørgsmålet, og så gøre noget ved det. Hermed ønskes alle et rigtigt godt nytår. Jørgen Mikkelsen Vi er nu blevet vidne til en katastrofe, der overgår enhver menneskelig fantasi eller forstand. Ingen kan være uberørt af de lidelser, som millioner af mennesker må gennemgå i disse dage og i lang tid fremover. Usikkerheden over savnede må næsten være mere uudholdelig end visheden om døden. Vi tænker på forældre, der ser deres børn forsvinde, uden de kan gøre noget mod det, og børn, der nu er forældreløse. Vi er dybt chokerede over katastrofen, der for en gangs skyld ikke var forårsaget af menneskelig ondskab, og vi anbefaler, at enhver yder, hvad man kan i denne tragedie. Bestyrelsen.

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

No. 2 Marts 2005. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Marts 2005. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Marts 2005 Alternativ Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006)

SORTBOG (Lov nr. 359 af 26. april 2006) "SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006) Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) Lovforslag nr. L 153 (Folketingsåret

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 Nr. 5/2011 12. marts 2011 Protokol over Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 1. Årsmødet afholdtes den 7. marts på Frederiksberg Slot. Der var tilmeldt 28 medlemmer. Umiddelbart

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere