Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS"

Transkript

1 Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Sæt LEDER fagforeningsfrihed på dagsordenen Inden næste blad udkommer, kan der være udskrevet Folketingsvalg. Det kan også være, der er længe til. Men uanset hvornår valget kommer, er der et emne, der optager Danmarks Frie Fagforening, selvom vi altid fremhæver, at vi er en upolitisk fagforening. Det er spørgsmålet om fagforeningsfrihed, som er så utrolig vigtig for vores muligheder for at eksistere. De seneste to valgkampe er der til vores store tilfredshed blevet diskuteret fagforeningsfrihed, og da sidste valg gav flertal til partier, der går ind for fagforeningsfrihed, troede vi, at der endelig ville komme et forbud mod eksklusivaftaler (fagforeningstvang) og en begrænsning af blokaderetten. Men Dansk Folkeparti ville det anderledes. Partiet gik til valg på at afskaffe eksklusivaftalerne, men kort efter valget begyndte partiet at vakle. Det ville beholde eksklusivaftalerne som et værn mod billige østarbejdere, skønt disse to ting intet har med hinanden at gøre. Og da lovforslaget om forbud mod eksklusivaftaler blev fremsat i Folketinget faldt det pga. Dansk Folkepartis kovending. Det er således stadigvæk lovligt at tvinge lønmodtagere ind i bestemte fagforeninger. Venstre og de konservative har også lavet en kovending af dimensioner. Partierne har år efter år fremsat forslag om en begrænsning af blokaderetten, så der ikke kan indgås blokader mod virksomheder, der er omfattet af en overenskomst på niveau med resten af arbejdsmarkedet. Et sådant forbud ville betyde, at det ville være slut med blokader mod virksomheder, der efter de ansattes ønsker indgår overenskomster med fagforeninger udenfor LO, f.eks. DFF. Men efter at LO i en rapport skrev, at der ingen problemer var, mente regeringen pludselig heller ikke, der var nogen problemer. Det eneste parti, der hele vejen igennem har holdt frihedens fane højt, er Kristendemokraterne. Glædeligt er det også at konstatere, at efter at de radikale ikke længere er i regering med Socialdemokraterne, er partiet også begyndt at gå ind for fagforeningsfrihed. Men trods alt lysner det forude. Til Børsen siger Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, at Dansk Folkeparti er åben for en ny drøftelse om afskaffelse af eksklusivbestemmelser. Dog først i 2006 når reglerne om håndtering af østeuropæisk arbejdskraft har virket i to år. Måske er det udsigten til endnu en valgkamp, hvor LO-fagforeningerne vil smide millioner af kroner i annoncer, hvor bl.a. Dansk Folkeparti nedgøres, der har fået partiet til at ændre holdning. Summa summarum. I den kommende valgkamp skal vi hermed opfordre medlemmerne til at bringe spørgsmålet om fagforeningsfrihed ind i valgkampen. Gå politikerne på klingen og afkræv dem garantier for, at de vil stemme for de forskellige forslag i Folketinget, der skal skaffe fagforeningsfriheden til landet. Mangler du eksempler på urimeligheden i de nuværende forhold, kan du blot henvende dig til sekretariatet. Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) Kirkeholtvej 4, Løgten 8541 Skødstrup Tlf. & fax Mobil mail: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf. & fax mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Jørgen Mikkelsen Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Storkammersag Som den første danske sag nogensinde starter Danmarks Frie Fagforenings sag om eksklusivaftaler (fagforeningstvang) direkte for Menneskerettighedsdomstolens Storkammer. Normalt bliver sagerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg afgjort af Kammeret, som består af 7 dommere. Afgørelser herfra kan man søge om at få behandlet ved Storkammeret, bestående af 17 dommere. Men nogle meget få principielle sager går direkte til domstolens Storkammer. DFF s sag om eksklusivaftaler er den første danske sag, der springer Kammeret over. Domstolen skal tage stilling til, om eksklusivaftalerne på det danske arbejdsmarked strider mod den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 11, som er en del af dansk lov. Sagen kort Sagen startede tilbage i 1996, da Morten Sørensen efter endt værnepligt skulle have sig et job. Han havde tidligere arbejdet i den lokale brugs, og uddeleren der opfordrede ham til at søge job på FDB s centrallager i Århus. Det gjorde Morten og fik jobbet. Men jobbet var omfattet af en eksklusivaftale med SiD. Af politiske årsager og p.g.a. nogle konkrete forhold vedr. medlemskabet, som ikke var et rigtigt medlemskab, nægtede Morten at betale. Han blev straks fyret. Herefter lagde DFF på vegne af Morten sag an ved de danske domstole med påstand om, at eksklusivaftalerne overtræder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Eksklusivaftalerne er lovlige ifølge dansk lov, og på den baggrund tabte DFF sagen ved Vestre Landsret november 1998 og i Højesteret juni Nu var alle nationale muligheder brugte, og derfor indbragte DFF sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i oktober Et par tidligere afgørelser giver os håb om, at vi kan vinde sagen. Fra april til september 2001 arbejdede en komite under domstolen med at vurdere, om sagen er egnet til behandling af domstolen. Ni ud af ti sager afvises. Den danske stat og DFF uddybede samtidig deres synspunkter i breve til Menneskerettighedsdomstolen. Staten afviste, at der skulle være en sag overhovedet. Det er en stor bet for den danske stat, der gennem flere år har nægtet, at domstolen kunne afgøre sagen. Denne påstand falder nu helt til jorden, idet domstolen finder sagen meget principiel og lader den starte direkte i Storkammeret, mener formand for Danmarks Frie Fagforening, Jørgen Mikkelsen. Jørgen Mikkelsen mener også, at sagen kan få stor betydning. Hvis vi vinder sagen, vil eksklusivaftaler en gang for alle blive forbudt i Danmark. Eksklusivaftaler betyder, at mindst lønmodtagere er tvunget til at være medlem af en bestemt LO-fagforening og dermed gennem medlemskabet at støtte en bestemt politisk ide. Vælger de i stedet DFF Herefter var der ro om sagen helt frem til 31. marts 2003, hvor domstolen afgjorde, at sagen er egnet til behandling. 1. oktober afgjorde domstolen så, at sagen er så principiel, at den skal begynde direkte i storkammeret. Dette sker meget sjældent. At sagen begynder der, siger dog ikke noget om chancerne for at vinde. Men afgørelsen herfra er endelig. Vi venter nu på, at datoen for den mundtlige høring i sagen offentliggøres. Morten Sørensen bliver de fyret på stedet, hvilket ikke er et demokrati værdigt. Jørgen Mikkelsen påpeger desuden, at eksklusivaftaler har betydning for flere end de mindst lønmodtagere, der er direkte omfattet af en eksklusivaftale. Aftalerne bruges nemlig som løftestang for fagforeningstvang på andre arbejdspladser rundt omkring i Danmark, hvor det er en uskreven regel, at man skal være medlem af en bestemt fagforening, og hvor det kan få konsekvenser ikke at følge denne uskrevne regel. På den måde er det helt normalt, at lønmodtagere tvinges i en bestemt LO-fagforening, der også har en politisk dagsorden. Ifølge Fagbladet/sid.dk vil LO følge sagen meget nøje. Selv om regeringspartierne er modstandere af eksklusivaftaler og har forsøgt at få dem forbudt, er regeringen forpligtet til at forsvare dansk lov. LO har bedt om aktindsigt i sagen, og LO vil ligeledes rejse med til Strasbourg for at overvære domsforhandlingen. Men både LO og SiD har tillid til, at regeringen er loyal overfor dansk lov. De fleste processkrifter er i øvrigt skrevet af den tidligere regering. Stor medieomtale Nyheden om, at sagen skulle begynde direkte i storkammeret, gav genlyd i den danske presse både den skrevne og den elektroniske. Morten Sørensen bor i Løgten ved Århus, så Århus Stiftstidende og JP Århus skrev begge en større artikel om sagen. Også TV2 Østjylland var på pletten. Men også DR Radioavisen, P3 Nyhederne, TV Avisen og TV2 Nyhederne fortalte om DFF s sag. Sidst men ikke mindst fandt nyheden også vej til flere hjemmesider inden for LO-familien. 3

4 Nyt fra sagsmappen af Jørgen Mikkelsen Bagerjomfru gik til makronerne og vandt I forrige nummer af Fagligt Alternativ skrev vi om en sag, hvor en ekspedient i en jysk bagerforretning blev afskediget under sydom med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Efter et langt tovtrækkeri med dels bagerforretningen og efterfølgende med dennes arbejdsgiverforening lykkedes det at opnå et forlig, således at vort medlem fik 3 måneders løn i opsigelsesperioden og derudover en skattefri fratrædelsesgodtgørelse på kr. Arnfred Weber Torben Pihl Jensen De Finder Fidusmagerne i DFF Jeg vil gerne sige Danmarks Frie Fagforening tak for en rar check på kr, jeg har modtaget fra Odense kommune gennem jeres advokat. Som nævnt i forrige nummer blev en sag mod Odense kommune vundet, og jeg har nu modtaget pengene. Jeg har også lyst til at nævne, at I har været i stand til at gøre det, som HK end ikke ville forsøge for et af deres medlemmer. For dem, der ikke læste om sagen før, vil jeg lige ridse op, hvad det drejer sig om. Odense kommune lovede for to år siden en generel fratrædelsesgodtgørelse til alle ansatte, der var fyldt 60 år og som ville holde op med at arbejde for kommunen. Det sagde jeg ja tak til, og kommunen bekræftede, at det kunne jeg få. Så fortrød de, og senere fik jeg igen tilsagnet. Det sidste tilsagn blev så igen trukket tilbage, og nu var det så, jeg henvendte mig til Danmarks Frie Fagforening og bad dem om at hjælpe. Det gjorde de så uden tøven med det resultat, at Odense kommune blev stævnet. I sidste øjeblik gik kommunen dog med til et forlig, selv om det blev dyrere for dem, end det oprindelige fratrædelsesbeløb ville have været. Tak for hjælpen og godt gået! Med venlig hilsen Arnfred Weber Jesper Anhøj er en af foreningens advokater, og han har efterhånden været i sving nogle gange for medlemmerne. Disse er gladere for ham, end arbejdsgiverne er. Han er nu i gang med nedennævnte firma, men det skulle gerne gå som smurt, da sagen er klar og tydelig. Sagen»JK Service & Montage«De fleste arbejdsgivere er hæderlige mennesker; men der findes desværre enkelte, der snyder, hvor der snydes kan, og håber på, at det ikke bliver opdaget. Det oplevede et af vore medlemmer, og sagen er nu endt i retten. Torben Pihl Jensen var ansat hos JK Service & Montage i Gelsted som montør og blev afskediget med øjeblikkeligt varsel grundet ordrenedgang. DFF gjorde opmærksom på, at gældende opsigelsesvarsel ikke var overholdt. Direktør Jens Koch fastholdt, at der her var tale om force majeure (forhold, man ikke selv er herre over), og at Torben derfor godt kunne afskediges med kort varsel. Men den gik ikke, idet der var tale om en ordrenedgang, som firmaet i længere tid havde været bekendt med. Man kunne derfor let have opsagt Torben med overenskomstmæssigt varsel, nemlig 14 dage. I et opfølgende brev forsøgte JK sig med en ny formulering: De må undskylde, hvis jeg har formuleret mig forkert i min opsigelse til Torben Jensen. Da vi kører som underleverandører for et firma, der hedder Egebjerg Maskinfabrik A/S, og de ikke kan levere materialerne, der skal monteres, er der ikke noget montagearbejde for JK Service & Montage. Den seneste begrundelse for opsigelsen, som vi mente var designet til lejligheden, accepterede vi ikke, hvorefter sagen blev forligt med, at JK accepterede at betale Torben løn for 14 dages opsigelse. Nu burde sagen være afslutte, men nej. Der kom en meddelelse fra Feriekonto om, at arbejdsgiver ikke havde indbetalt feriepenge for april kvartal, som Ferieloven foreskriver. Efter et nyt tovtrækkeri med arbejdsgiveren blev pengene indbetalt. Da vi nåede vi frem til næste kvartal, hvor Torben også skulle have feriepenge, blev der igen ikke indbetalt til Feriekonto. Da dette var det absolut sidste mellemværende med JK, og da beløbet kun var på ca kr, troede vi meget - og måske lidt for længe - på, at pengene ville blive betalt. Det skete imidlertid ikke, og derfor er sagen nu endt hos foreningens advokat, Jesper Anhøj, der har indstævnet JK for byretten. Torben udtrykker overfor os, at han er meget tilfreds med den måde, DFF har forvaltet sagen på og oplyser samtidig, at vi ikke er den eneste fagforening, som kræver penge af JK Service. 4

5 Kasserer Marianne Therp kunne på sidste års landsmøde med glæde fortælle, at det stigende medlemstal har betydet, at foreningens økonomi i dag er ganske solid. Som du kan se i næste spalte, behøver vi ikke hæve prisen for det faglige kontingent, og det er vi meget tilfredse med. Nyt fra sekretariatet Som noget nyt er det nu blevet sådan, at man via foreningens hjemmeside kan tilmelde sig Bankernes Betalingsservice (BS) direkte. Vi må opfordre til, at så mange som muligt tilmelder sig, da det er det nemmeste for DFF at administrere, og det sparer samtidig dig for at stå i kø på posthuset, og du slipper for dyre gebyrer ved girobetaling. Kontingentet til arbejdsløshedskasserne stiger en smule i Der sker en justering på det beløb, der skal indbetales til staten, fra det nuværende 256 kr. pr. måned til 262 kr. Ligeledes sker der en justering af indbetaling til ATP fra det nuv. 9 kr. pr. md. til 12 kr. Hertil kommer, at de forskellige a-kasser ved samme lejlighed har justeret en smule på administrationsbidraget. I Danmarks Frie Fagforening passerer disse kontingentstigninger imidlertid ikke uden et nærmere kritisk eftersyn, og derfor er der fra vores side bestræbelser i gang med det mål at opnå arbejdsløshedsforsikring så tæt på prisniveauet for 2004, som det overhovedet er muligt. Vi kan i den forbindelse anbefale, at vores medlemmer holder sig orienteret herom via vores netside Vi kan allerede på nuværende tidspunkt meddele, at der heller ikke i år 2005 sker nogen forhøjelse af fagforeningskontingentet. JM Indbetalinger over netbank De fleste, som betaler over netbank, husker heldigvis at anføre medlemsnummer ved betaling, og hvad der betales for. Hvis betalingen ikke er i dit navn, og du f.eks. får din samlever til at betale, kan vi ikke se, hvem der er betalt for. Husk derfor venligst altid at få anført medlemsnummer, og hvad der betales for - det letter arbejdet for sekretariatet, og du er sikker på, at din betaling bliver registeret rigtigt. Med venlig hilsen Arnfred Weber og Ditte Kaagaard Sekretariatet Hør nu lige efter. Hvis ikke I kan finde ud af at betale for mig, vil jeg aldrig kalde jer for en net bank! Tegn nye medlemmer til Danmarks Frie Fagforening og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel. 5

6 INDKALDELSE Danmarks Frie Fagforenings landsmøde 2005 Lørdag den 19. marts 2005 kl i Odense (nærmere stedangivelse i næste nummer) Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Valg af referent og stemmetællere 3 Formandens beretning 4 Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til godkendelse 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6 Indkomne forslag 7 Valg af formand 8 Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9 Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 10 Eventuelt Bemærk, at formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og er altså på valg hvert andet år. I år er formanden, Jørgen Mikkelsen, på valg. På valg til bestyrelsen er Morten Sørensen, Michael Pedersen og Arnfred Weber. Suppleanterne, Yth Troldvad og Jørgen Therp er ligeledes på valg. Fra vedtægterne: Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet. Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 20 dage før mødets afholdelse - altså 27. februar. Tilmelding kan ske til sekretariatet skriftligt, på eller på telefon Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde en måned før mødets afholdelse. Mød op og gør dig gældende I takt med at medlemstallet stiger, er antallet af mennesker, der vil yde en indsats, faldet. DFF er en forening og ikke en forretning. Det betyder, at det er nødvendigt, at nogle af medlemmerne engagerer sig i foreningsarbejdet. Og der er nok at tage fat på. Vi kan sagtens bruge flere hænder til f.eks. overenskomstudvalget, presseudvalget og til bladet. Derudover står det også ethvert medlem frit for at stille op til hovedbestyrelsen. Arbejdet i udvalgene og hovedbestyrelsen er frivilligt, og der udbetales kun honorarer til kasserer og formand. Men foreningen dækker udgifter til transport m.m., så der ikke er udgifter forbundet med at være aktiv. Det er lidt forstemmende år efter år at konstatere, at kun en forsvindende lille del af medlemsskaren vil bruge en dag på landsmødet. I modsætning til de fleste andre fagforeninger er der intet delegeretsystem i DFF, så alle medlemmer har adgang. Stemmeret er dog betinget af 2 måneders medlemsanciennitet. Landsmødet inkl. forplejning er gratis, og foreningen sørger for transport, så der er ingen undskyldning for ikke at møde op. Alt dette kan du høre mere om, hvis du møder op til landsmødet. Det er helt uforpligtende; det eneste, du risikerer, er at få informationer om din fagforening og indflydelse på dens fremtidige virke. MS Jeg kommer til landsmødet - hvad med dig? Hvis du har plads i din bil, vil jeg måske gerne køre sammen med dig. Altså kun, hvis du kan opføre dig pænt. Suleima. Samkørsel og kørselstilskud Hvis lysten og tiden er der til at deltage, vil det være ærgerligt, hvis du på grund af lang afstand ikke har råd til billetten. Derfor kan du ringe til sekretariatet på , inden du melder dig til. Vi vil så forsøge at arrangere samkørsel, og hvis ikke dette kan lade sig gøre, betaler vi rejsen med offentligt transportmiddel. Forplejning m.m. Mødet begynder kl. 11; men allerede fra kl. 10 kan man få sig en kop morgenkaffe med rundstykker. Kl. 13 får vi frokost og om eftermiddagen kaffe med kringle. Den nævnte forplejning er gratis for medlemmer, hvorimod ledsagere betaler 60 kr. Efter landsmødet er der bestilt bord på en restaurant i nærheden, der udmærker sig ved at servere god mad til lave priser. Denne middag er på egen regning; men af hensyn til bordbestillingen bedes du oplyse ved tilmelding til landsmødet, om du vil deltage i spisningen. 6

7 Faglige Fiduser Frivilligt arbejde Nye Regler Af Arnfred Weber Første december 2004 trådte nye regler i kraft for frivilligt ulønnet arbejde. Arbejdsdirektoratet har udsendt en ny bekendtgørelse om emnet, og vi prøver her at opstille reglerne nogenlunde overskueligt. Der er indført et nyt begreb, der kaldes aktiviteter. Aktiviteter er det, der ikke kan udbydes som arbejde, og som derfor ellers ikke ville blive udført. Det kan være at hjælpe til ved en temadag i børnehaven eller pynte til jul på plejehjemmet. Aktiviteter skal ikke ind- berettes til a-kassen, heller ikke selv om de udføres af en med uddannelse på det pågældende område - i eksemplerne her af en pædagog og en hjemmehjælper. Det, der kan kaldes aktiviteter, må udføres i ubegrænset omfang. Det, der kaldes frivilligt ulønnet arbejde, er arbejde, der kunne have været udført som almindeligt lønarbejde. Det skal fortsat indberettes til a-kassen og medfører fradrag, når det er over 4 timer om ugen, regnet som gennemsnit i en udbetalingsperiode. Her gælder Man kan forsøge at stille det op i skemaform som her: det også, at det må udføres af en faglært på området. En arbejdsløs maler eller tømrer må altså gerne være med til at renovere legepladsen i boligforeningen. Endelig er der den primære drift og vedligeholdelse. Det medfører fortsat fradrag fra første time. Undtaget er arbejde, der altid har været udført som frivilligt arbejde eller arbejde, der i andre lignende organisationer udføres som frivilligt arbejde. Hvis det er tilfældet gælder reglerne for frivilligt ulønnet arbejde. Kategori Maks antal timer Begrænsninger eller lempelser uden fradrag Aktiviteter Ubegrænset Ingen Frivilligt ulønnet arbejde 4 A-kassen oplyses om arbejdets art og varighed Primær drift og vedligeholdelse 0 Der tages hensyn til praksis i egen og andre foreninger. For alle områder gælder naturligvis, at du er aktivt arbejdssøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er i tvivl, så spørg din a-kasse. Kommentar Langfingrethed Af Michael Pedersen Denne artikel var beregnet til tryk før jul. (red.) Ja, så er der igen nisser om grøden, der er parate til at bruge sleven for at rage til sig. Det drejer sig igen om FERIEPENGENES AFKAST. Her står politikerne klar til at kanalisere 100 millioner kroner over i statskassen, dog med løfter om at pengene vil gå til mere politi og sundhed. Uanset hvad pengene går til, så er det andres folks penge, som staten rager til sig med et snuptag. Hvad med skattestoppet? Afkastet kommer fra en fælleskonto for feriepengeindbetalere, som er sat uden for indflydelse. Rettelig burde renterne fordeles til den enkelte indbetaler. I den søde juletid GIVER vi gaver, men det er ikke et ta selv-bord for politikere, så lad os give dem en RØD tud, men ingen juledragt, for det ville ødelægge vores barnetro om godhed. Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring af ferieloven (Renteafkast af FerieKonto) (Lovforslag nr. L 108). Vi kommer nok heller ikke på ferie i år. Med det foreliggende lovforslag ønsker regeringen som led i finansloven for 2005 at udvide ordningen fra indeværende år til også at omfatte årene med hensyn til at overføre op til 100 mio. kr. af renterne af FerieKonto til statskassen. Det betyder, at for hvert af årene skal den del af renteafkastet, som ikke skal dække udgifterne til administration af FerieKonto, indbetales til statskassen. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling. Arbejdsgiver må ikke hæve på din konto Hvis du har fået for meget udbetalt i løn, eller arbejdsgiveren fortryder nogle tillæg, så kan arbejdsgiveren ikke bare hæve pengene på din konto uden din accept. Det fremgår af økonomi- og erhvervsminister Bendtsens svar på et spørgsmål fra Enhedslistens Line Barfod. --- Besvarelse af spørgsmål S 513 stillet af Line Barfoed den 27. oktober Spørgsmål S 513: Har en bank ret til at trække et beløb på en kundes konto, hvis en arbejdsgiver, der har udbetalt en løn via denne bank, siden fortryder og derfor beder om at få beløbet tilbage, og hvis det i visse tilfælde er tilladt, hvilke forudsætninger og betingelser skal så være opfyldt? Svar: Den del af den finansielle lovgivning, der regulerer bankers handlinger overfor kunderne, indeholder ikke bestemmelser, der regulerer denne situation. Svaret på spørgsmålet vil derfor bero på en fortolkning af aftalegrundlaget mellem banken og kunden, og mellem de to kunder indbyrdes. Som udgangspunkt kan en bank ikke overføre penge fra en kundes konto til en anden, medmindre der foreligger en klar aftale mellem parterne herom, eller der foreligger et andet grundlag for at foretage dispositionen. En bank kan derfor heller ikke hæve penge på en kundes konto, fordi kundens arbejdsgiver fortryder at have udbetalt løn, medmindre der foreligger et særligt grundlag til at foretage tilbageførslen. 7

8 Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Vi må finde på noget at leve af fremover! Året, der nu er gået, har det været et stabilt og godt år for DFF. Vi har ikke markedsført foreningen ret meget i Alligevel kan vi notere os en pæn medlemsfremgang. Den bedste markedsføring kommer fra vores medlemmer. Store farvestrålende annoncer, som andre bruger, koster en guldtand og siger alligevel ikke ret meget om indholdet af den fagforening, som man melder sig ind i. Vi har noteret os, at det er blevet mere barskt at været på arbejdsmarkedet. Vi har fået et stigende antal faglige sager, hvor folk bliver presset, kommer i klemme eller er blevet uberettiget afskediget fra deres job. De mange virksomhedslukninger og udflagninger, som især har ramt Nordjylland, påvirker alle, der er tilknyttet arbejdsmarkedet her. Senest har vi set, hvordan frustrationerne har bred sig blandt slagteriarbejderne, fordi de ansatte på Tulip i Ringsted i første omgang accepterede en lønnedgang for at redde deres arbejdsplads. Den stigende internationalisering giver nye udfordringer. Nye konferencer begynder at dukke op med temaet: Hvad skal vi leve af i fremtiden. Et berettiget spørgsmål at stille i en tid, hvor forandringer tager fart. Svarene på dette er ikke få og enkle men komplicerede og mange. Nogle af ledetrådene kunne være at hanke op og investere mere i uddannelser, blive bedre til at omstille til nye jobtyper, sætte mere fart på forskning og udvikling og gøre det lettere at være opfinder og iværksætter. Kort sagt sætte fart på og udvikle de ting, som vi især er kendt for og rigtig gode til i Danmark, f.eks. design og turisme. Hertil kommer, at man burde fremme helt andre utraditionelle erhverv som f.eks. musik. Sverige er et land, hvor musikken blomstrer på en helt anden måde end i Danmark; hvorfor? Inden for filmbranchen har Danmark svunget sig op til noget stort. Den udvikling bør fastholdes og udbygges. Med disse få ord vil jeg blot understrege, at det er berettiget at stille spørgsmålet: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Det er vigtigt, at vi positivt tager de nye udfordringer op og hver især vedkender os vores ansvar for at hjælpe med til at finde svarene på spørgsmålet, og så gøre noget ved det. Hermed ønskes alle et rigtigt godt nytår. Jørgen Mikkelsen Vi er nu blevet vidne til en katastrofe, der overgår enhver menneskelig fantasi eller forstand. Ingen kan være uberørt af de lidelser, som millioner af mennesker må gennemgå i disse dage og i lang tid fremover. Usikkerheden over savnede må næsten være mere uudholdelig end visheden om døden. Vi tænker på forældre, der ser deres børn forsvinde, uden de kan gøre noget mod det, og børn, der nu er forældreløse. Vi er dybt chokerede over katastrofen, der for en gangs skyld ikke var forårsaget af menneskelig ondskab, og vi anbefaler, at enhver yder, hvad man kan i denne tragedie. Bestyrelsen.

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere