OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold."

Transkript

1 OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved: Regler ved fakturering til en indkøbsforening: BuyersReferenceID. Skal indeholde indkøbsforeningens hovednummer. Indkøbsforeningen skal optræde igen under BuyerParty med com:id Fakturering. Den endelige køber (tømmerhandel/trælast) skal ligeledes optræde under BuyerParty med com:id Juridisk. Både indkøbsforening og den endelige køber skal identificeres ved et EAN-lokationsnummer DestinationParty udfyldes normalt kun hvis leveringsstedet er forskellig fra køber. Eksempelvis hvis varen skal leveres direkte på en byggeplads. Der er ingen krav om EAN-lokationsnummer på DestinationParty. Sælgeridentifikation. Sellerparty. com:id schemeid= EAN. Sælger skal identificeres ved et EANlokationsnummer. Type af tillæg/fradrag. Angives i MultiplierReasonCode under AllowanceCharge. Se mulige værdier i Tabel 1 i vedlagte beskrivelse. Føleseddelnummer. Hvis følgeseddelnummer skal angives, placeres det i ExtensibleContent. Varelinier: Enhedsbetegnelse. Angives i InvoicedQuantity unitcode. Husk at den skal udfyldes iht. byg-e enhedsbetegnelser. Se Tabel 2 i vedlagte beskrivelse. Type af tillæg/fradrag. Angives i MultiplierReasonCode under AllowanceCharge. Se mulige værdier i Tabel 1 i vedlagte beskrivelse. TUNnummer. Angives i SellerItemIdentification, under Item. com:id schemeid= TUN. EANnummer. Angives i StandardItemIdentification, under Item. com:id schemeid= EAN-13 Brutto- og nettoenhedsprisen. Både brutto- og nettoenhedsprisen skal angives. Bruttoenhedsprisen angives i den BasePrice som er placeret under Item. Nettoenhedsprisen angives i det BasePrice tag der er placeret direkte på varelinien. Som bilag til denne beskrivelse findes dokumentet "oio2byge_dokumentation.xml", som er det tilhørende xml-dokument. Denne beskrivelse har til formål at forklare de egentlige transaktionsdata. Hvor dokumentationen mere teknisk forklarer, hvilke felter data flyttes til. Generelt skal der gøres opmærksom på at de kvalifikatorer der anvendes, eksempelvis enhedsbetegnelsen, er case-sensitive. Det vil sige at brugen af store og små bogstaver ikke er ligegyldig. OBS. Rettelser i forhold til tidligere version af dokumentet er markeret med blåt

2 <Tag>betegnelse Beskrivelse af indhold Eksempel på data Kommentarer Invoice namespace-erklæring <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schem as/0p71/pie/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/s chemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/ schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmls chema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ ubl/xml/schemas/0p71/pie/http://rep.oi o.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/piestric t.xsd"> Angiver start på faktura I angivelsen af hvilket skema der testes op imod angives samtidig om det er en faktura, en kreditnota, testfaktura eller testkredditnota. Husk anvendelse af anden namespace ved test. Invoice Start Fakturanummer Skal udfyldes <com:issuedate> Fakturadato CCYY-MM-DD Skal udfyldes <com:typecode> Fakturatype. Mulige værdier: PIE = Faktura PCM = Kreditnota PIE Skal udfyldes. Husk der skal altid være sammenhæng til namespace-erklæringen. PIETEST=Testfaktura PCMTEST=Testkreditnota <main:invoicecurrencycode> Fakturavaluta DKK Skal udfyldes. <com:note> Fritekst på fakturaniveau Vedrører den aftalte sag nr. XXXX udskiftning af vinduer <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> Regningsmodtagers EAN lokationsnummer Ved konvertering til EDI konverteres max. 25 linier af 70 karakterer Skal udfyldes. Hvis faktureringen sker til - 2 -

3 ReferencedOrder Start Referencer på fakturaen. en indkøbsforening skal det altid være indkøbsforenignens hovednummer som er anført, ellers forretningens nummer. <com:referencedorder> Købers ordrenummer Skal udfyldes. <com:buyersorderid> <com:sellersorderid> Sælgers ordrenumer <com:issuedate> Ordredato ReferencedOrder Slut BuyerParty Start <com:buyerparty> <com:id schemeid="ean"> Information om køber/indkøbsforening Anvendes på følgende måde: I taget com:id under com:address angives typen Fakturering eller Juridisk. Fakturering anvendes til indkøbsforeningen (BillToParty). Juridisk anvendes til den kunde som har købt varen (BuyerParty). Hvis der kun angives en oplysningerne om køber bliver det altid oversat til BuyerParty, uanset værdien i kvalifikatoren, da BuyerParty skal findes Skal udfyldes - 3 -

4 <com:accountcode/> Dimensionskontostreng Udfyldes ved fakturering af offentlig myndighed, hvis dimensionskontostreng er oplyst af fakturamodtager. <com:partyname> <com:name> </com:partyname> <com:address> Kundenavn Indkøbsforening X Knytter sig til nedenstående adressetype Mulige værdier I com:id: Fakturering Juridisk Fakturering Oversættes til BillToParty <com:street> Vejnavn Østergade <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 115 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml. <com:inhous Etage, afdeling e.lign 3.sal Anvendes ikke <com:cityname> By Esbjerg <com:postalzone> Postnummer 6700 <com:country> <com:code> Landekode DK <com:buyercontact> Nederste felt i gruppen taget com:role fortæller hvordan dataene behandles. Com:Role=Rekvirent. Oplysningerne lægges i <OrderContact> Com:Role=Indkøbsansva rlig. Oplysningerne læg

5 ges i <ReceivingContact> Com:Role=Bogholder og Com:Role=Budgetansvarl ig oversættes ikke. Kundereference Identifikation af kundens referenceperson. <com:name> Kontaktnavn Peter P. Navn på kontaktperson <com:phone> Telefonnummer <com:fax> Faxnummer <com: > adresse <com:role> Oplysningstypen Indkøbsansvarlig Oversættes ikke selvstændigt. Se forklaring under BuyerContact. <com:buyerparty> Skal udfyldes <com:id schemeid="ean"> <com:accountcode/> Dimensionskontostreng Udfyldes ved fakturering af offentlig myndighed, hvis dimensionskontostreng er oplyst af fakturamodtager. <com:partyname> <com:name> </com:partyname> <com:address> Kundenavn Byggemarked X Knytter sig til nedenstående adressetype Mulige værdier i com:id: Fakturering Juridisk Juridisk Oversættes til BuyerParty <com:street> Vejnavn Nørregade <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 11 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml

6 <com:inhous Etage, afdeling e.lign 3.sal Anvendes ikke <com:cityname> By Esbjerg <com:postalzone> Postnummer 6700 <com:country> <com:code> Landekode DK <com:buyercontact> Se beskrivelse af reglerne for konvertering under BuyerContact under indkøbsforeningen Kundereference Identifikation af kundens referenceperson. <com:name> Kontaktnavn Peter P. Navn på kontaktperson <com:phone> Telefonnummer <com:fax> Faxnummer <com: > adresse <com:role> Oplysningstypen Rekvirent Oversættes ikke selvstændigt. Se forklaring under BuyerContact. BuyerParty Slut DestinationParty Start Leveringsadresse Leveringsadresse er valgfrit. Leveringsadresse udfyldes normalt kun hvis leveringsadresse er forskellig fra købers adresse <com:destinationparty> <com:id schemeid="ean"> Oversættes til ShipToParty i Byg-e xml. EAN-nummer er valgfri på leveringsadressen. <com:partyname> Navn på leveringsadressen Jensens Byggefirma <com:name> +<com:contact> Gruppen anvendes ikke +<com:language> Anvendes ikke - 6 -

7 <com:address> Anvendes ikke. <com:street> Vejnavn Nybyggervej <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 15 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml. <com:inhous Etage, afdeling e.lign Anvendes ikke <com:cityname> By Landsbyen <com:postalzone> Postnummer 6765 <com:country> <com:code> Landekode DK DestinationParty Slut SellerParty Start Information om leverandøren Anvendes på følgende måde: I taget com:id under com:address angives typen Betaling eller Vareafsendelse. Betaling anvendes til sælger (SellerParty). Vareafsendelse anvendes hvis der ønskes angivet hvorfra varen er afsendt (ShipFromParty). Hvis der kun angives en oplysningerne om sælger bliver det altid oversat til SellerParty, uanset værdien i kvalifikatoren, da - 7 -

8 <com:sellerparty> <com:id schemeid="ean"> <com:buyersid> <com:partyname> <com:name> <com:address> Leverandørens kreditornummer i købers kreditorarkiv Navn på fakturaudsteder Leverandør Henriksen Mulige værdier i com:id Betaling Vareafsendelse SellerParty skal findes Skal udfyldes. Leverandøren skal identificeres ved et EANlokationsnummer ved fakturering via Byg-e. Anvendes ikke Betaling Betaling oversættes til SellerParty i Byg-e xml og Vareafsendelse oversættes til ShipFrom- Party. Hvis der kun sendes en adresse bliver det altid oversat til SellerParty uanset kvalifikatoren <com:street> Vejnavn Jernbanegade <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 875 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml. <com:inhous Etage, afdeling e.lign Anvendes ikke <com:cityname> By Roskilde <com:postalzone> Postnummer 4000 <com:country> <com:code> Landekode DK - 8 -

9 <com:partytaxscheme> <com:companytaxid schemeid ="CVR"> Leverandørens CVR nummer Skal udfyldes <com:ordercontact> Leverandørreference Identifikation af leverandørens referenceperson. <com:name> Kontaktnavn Peter P. Navn på kontaktperson <com:phone> Telefonnummer <com:fax> Faxnummer <com: > adresse SellerParty Slut PaymentMeans Start <com:paymentmeans> Betalings oplysningern er frivillige. Ikke alle oplysningerne kan videresendes i EDI formatet. Hvis typen er INDBETALINGSKORT udfyldes PaymentMeanReference/Reference/RefNum på følgende vis: '+com:typecodeid<com :PaymentID+com:JointPa ymentid<' Eksempel: +71< < <com:typecodeid> Kortartstype. Mulige værdier: Null Udfyldes med den aktuelle kortart hvis det er et indbetalingskort. Indgår i PaymentMean- Reference/Reference/ RefNum. Se ovenstående

10 Værdien null bruges ved kontooverførsel eller direct debet. <com:paymentduedate> Betalingsdato <com:paymentchannelcode> Betalingstype. Mulige værdier: INDBETALINGSKORT KONTOOVERFØRSEL INDBETALINGSKORT NATIONAL CLEARING DIRECT DEBET <com:paymentid> BetalingsID Indgår i PaymentMean- Reference/Reference/ RefNum. Se ovenstående <com:jointpaymentid> Kreditornummer Indgår i PaymentMean- Reference/Reference/ RefNum. Se ovenstående <com:payeefinancialaccount> Sælgers kontonummer <com:typecode> Sælgers kontotype. Mulige BANK værdier: BANK GIRO FIK BANKGIROT POSTGIROT IBAN null <com:fibranch> AfdelingsID. I Danmark er det bankfilialens registreringsnummer <com:financialinstitution> BankID. Sælgers banks SWIFT adresse DABADKKK

11 <com:name> Navn på sælgers bank Andelsbanken +<oio:paymentadvice> Gruppen betalingsadvisering Anvendes ikke +<oio:extensiblecontent> Anvendes ikke PaymentMeans Slut PaymentTerms Start <com:paymentterms> <com:rateamount currencyid="dkk"> Betalingbetingelser. Mulige værdier: CONTRACT SPECIFIC. SPECIFIC CONTRACT betyder at betaling sker jfr. rammekontrakt. SPECIFIC betyder at betalingsbetingelserne er specificeret i nedenstående tag. Toldkursen. Toldkursen i den valgte valuta. <com:settlementdiscountrate- Numeric> <com:penaltysurchargerate- Numeric> <com:settlementperiod> <com:enddatetimedate Kontantrabatsats 40 Rabat-0/00 (heltal), der fratrækkes ved betaling inden kontantrabatdato. Opregnes til procent ved konvertering til Byg-e xml. Strafrentesats Anvendes ikke. Kontantrabatdato Betales fakturaen inden denne dato fratrækkes kontantrabat. +<com:penaltyperiod> Gruppen strafrentedato Anvendes ikke PaymentTerms Slut AllowanceCharge Start Denne gruppe kan gentages det antal gange det er nødvendigt. <com:allowancecharge> Tillæg/fradrags kategori. Rabat Anvendelse af Allowan

12 <com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcode ListAgencyID="n/a"> Mulige værdier: Rabat Gebyr Fragt Afgift Moms indikering på tillæg/fradragskategori. Mulige værdier: true false Mulige værdier er afhængig af ovenstående Tillæg/fradragskategori. Se tabel 1 sidst i dette skrift Tillæg/fradragskategori kvantitet true QD cecharge er valgfri. Rabat er fradrag. Øvrige typer er tillæg. true betyder at beløbet er momspligtig. false betyder at beløbet ikke er momspligtig. Anvender typen af tillæg/fradrag ved konvertering af data til EDI. Hvis feltet ikke er udfyldt bliver de enkelte tillæg/fradragskategorier automatisk oversat til følgende koder. Rabat = DI, Gebyr=HD, Fragt=FC. 40 Værdien i unitcode er afgørende for hvordan værdien behandles. Hvis unitcode er promille eller procent, omregnes værdien til procent og tillæg/fradraget overføres som procent. Hvis værdien af unitcode er kvantum, overføres tillæg/fradrag som et tillæg/fradrag pr. enhed. Ved øvrige værdier betragtes tillæg/fradraget som et beløb. <com:allowancechargeamount> Tillæg/fradragskategoritotal Det totale beløb der opkræves for til-

13 <com:buyersreferenceid> Tillæg/fradragskategori finanskonto læg/fradragskategorien Finanskonto i købers økonomisystem. AllowanceCharge Slut TaxTotal Start TaxTotal kan max forekomme 2 gange.hvis begge typer varer indgår i den samme faktura. <com:taxtotal> <com:taxtypecode> <com:taxamounts> <com:taxableamount curren cyid="dkk"> <com:taxamount curren cyid="dkk"> <com:categorytotal> <com:ratecategorycodeid> Momstotaltype. Mulige værdier: VAT ZERO-RATED <com:ratepercentnumeric> Gældende momsprocent 25 +<com:taxamounts> Gruppen indeholder momsgrundlag og momsbeløb TaxTotal Slut LegalTotals Start <com:legaltotals> <com:lineextensiontotalamount currencyid="dkk"> <com:tobepaidtotalamount cur rencyid="dkk"> LegalTotals Slut VAT VAT anvendes ved momspligtige varer og ZERO-RATED ved momsfritaget varer. Momsgrundlag Momsgrundlag hænger sammen med ovenstående type. Momsbeløb Momsbeløb til ovenstående momstype. Momstotaltype VAT Konverteres ikke I Byg-e xml. Anvender TaxType- Code Anvendes ikke ved konvertering til Byg-e xml. Beløbene tages fra ovenstående TaxAmount Fakturalinietotal Summen af alle varelinier excl. moms Fakturatotal Det totale fakturabeløb incl tillæg/fradrag og incl. moms

14 InvoiceLine Start En eller flere varelinier InvoíceLine skal udfyldes <com:invoiceline> Sælgers varelinienummer 1 <com:invoicedquantity unit Code="PCE" unitcodelistagencyid="n/a"> Antal fakturerende enheder 1000 I dette tag sendes antal fakturerede enheder og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i unitcode skal udfyldes iht. Byg-e enhedsbeteglnelser. Enhedsbetegnelserne er anført i Bilag 2 <com:lineextensionamount curren cyid="dkk"> sidst i denne beskrivelse. Liniebeløb Varelinietotal excl. moms skal udfyldes. <com:note> Fakturalinie note Speciellakering efter aftale Note fra sælger til køber vedrørende fakturalinien ReferencedOrderLine Start I OIOXML anvendes ReferencedOrderLine til at tilføje en lang række referencer direkte til den enkelte varelinie. Ved konvertering til Byg-e xml anvendes kun købers og sælgers reference. Et par af de øvrige felter kan dog anvendes hvis ikke oplysningen er lagt direkte under varen. Se i nedenstående hvilke felter det gælder. <com:referencedorderline> <com:buyersid> Købers ordrenummer Valgfri. Reference til købers ordrenummer direkte på

15 varelinien. <com:sellersid> Sælgers ordrenummer Valgfri. Reference til sælgers ordrenummer direkte på varelinien. +<com:destinationparty> <com:item> Gruppe indeholdende leveringsadresse oplysninger Anvendes ikke. Leveringsadresse angives i fakturahovedet. Varenummer Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien. <com:description> Varenavn Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien. +<com:buyersitemidentification> +<com:sellersitemidentification> Anvendes kun såfremt oplysningerne ikke findes direkte på varelinien. Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien. Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra +<com:manufacturersitem- Identification> +<com:standarditemidentification> +<com:catalogueitemidenti fication> Gruppen indeholder kundens vareoplysninger Gruppen indeholder sælgers vareoplysninger Gruppen indeholder fabrikantens vareoplysninger Gruppen indeholder standard vareoplysninger Gruppen indeholder katalog vareoplysninger

16 com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes kun såfremt oplysningerne ikke findes under com:item. +<com:referencedcatalogue> +<com:commodityclassification> +<com:tax> +<com:baseprice> Gruppen indeholder henvisning til katalog Gruppen indeholder vareklassification Gruppen indeholder momsoplysninger om linien Gruppen kan indeholde bruttoenhedsprisen DeliveryRequirement Start Leverancekrav Leverancekravene videresendes kun hvis der er tale om leveringsdatoer type 1 eller 2. Se nedenstående felter for en nærmere forklaring. <com:deliveryrequirement> <com:deliveryschedule> Type af leveringsdato. Mulige værdier i OIOXML: Deliverydate Period Leveringsdatotype. Mulige værdier: 1 = leveringsdato specificeret af køber Deliverydate Efterfølgende leveringsdato behandles kun i Byg-e xml hvis værdien af dette felt er Deliverydate 2 Taget kan komme op til 4 gange i OIOXML. Kun første forekomst behandles, og kun hvis værdien af

17 2 = faktiske leveringsdato dette felt er 1 eller 2. <com:requesteddeliverydatetime> Leveringsdato DeliveryRequirement Slut ReferencedOrderLine Slut AllowanceCharge Start Denne gruppe kan gentages det antal gange det er nødvendigt. <com:allowancecharge> Rabat <com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcode ListAgencyID="n/a"> Tillæg/fradrags kategori. Mulige værdier: Rabat Gebyr Fragt Afgift Moms indikering på tillæg/fradragskategori. Mulige værdier: true false Mulige værdier er afhængig af ovenstående Tillæg/fradragskategori. Se tabel 1 sidst i dette skrift Tillæg/fradragskategori kvantitet true Anvendelse af AllowanceCharge er valgfri. Rabat er fradrag. Øvrige typer er tillæg. true betyder at beløbet er momspligtig. false betyder at beløbet ikke er momspligtig. QD Anvender typen af tillæg/fradrag ved konvertering af data til EDI. Hvis feltet ikke er udfyldt bliver de enkelte tillæg/fradragskategorier automatisk oversat til følgende koder. Rabat = DI, Gebyr=HD, Fragt=FC. 34 Værdien i unitcode er afgørende for hvordan værdien behandles. Hvis unitcode er promille eller procent, omregnes værdien til pro-

18 cent og tillæg/fradraget overføres som procent. Hvis værdien af unitcode er kvantum, overføres tillæg/fradrag som et tillæg/fradrag pr. enhed. Ved øvrige værdier betragtes tillæg/fradraget som et beløb. <com:allowancechargeamount> Tillæg/fradragskategoritotal 300 Det totale beløb der opkræves for tillæg/fradragskategorien <com:buyersreferenceid> AllowanceCharge Slut Item Start <com:item> Tillæg/fradragskategori finanskonto Finanskonto i købers økonomisystem Skal udfyldes.sælgers eget varenummer Leverandørens varenummer <com:description> Varenavn Blyanter kasse m. Skal udfyldes. 10 stk <com:buyersitemidentification> Købers varenummer Valgfrit. <com:id schemeid="n/a"> <com:description> Købers varebeskrivelse 100 stk - blå Valgfrit. <com:sellersitemidentification> <com:id schemeid="tun"> <com:description> +<com:manufacturersitemidentification> TUNnummer Hvis TUNnumret skal oplyses på varen placeres det her. Husk schemeid= TUN. Leverandørens varebeskrivelse Anvendes ikke. Fabrikantens vareoplysninger Gruppen anvendes ikke <com:standarditemidentifica- Standard varenummer Hvis EANnumret skal op

19 tion> <com:id schemeid="ean- 13"> lyses på varen placeres det her. Husk schemeid= EAN-13. <com:description> Standard varebeskrivelse Anvendes ikke. <com:catalogueitemidentification> Katalog varenummer Valgfrit Typen af varenummer <com:id schemeid="n/a"> oversættes alt efter hvad der udfyldes I schemeid. <com:description> Katalog varebeskrivelse 50+50, blå Valgfrit Katalog varebeskrivelse konverteres til Byg-e xml. Videresendes ikke til EDI. <com:referencedcatalogue> <com:catalogueid> +<com:commodityclassification> <com:tax> <com:ratecategorycodeid <com:typecode> Henvisning til katalog vedr. POSTORDRE Valgfrit. ovenstående to felter Vareklassifikation Anvendes ikke. Moms kategori.mulige værdier: VAT ZERO-RATED Moms kode. Mulige værdier: VAT ZERO-RATED VAT Valgfrit. Anvendes til at give momsoplsyninger til den enkelte linie. <com:ratepercentnumeric> Momsprocent 25 <com:baseprice> Bruttoenhedspris Anvendes til at angive varens enhedsbruttopris. Konverteres til EDI pristype AAB <com:priceamount> Enhedspris. Brutto Bruttoenhedsprisen er excl. tillæg/fradrag og moms VAT

20 <com:basequantity unit Code="Stk" unitcodelist- AgencyID="n/a"> Enhedsstørrelse Valgfrit. Udfyldes hvis prisen dækker en hvis mængde af varen Item Slut BasePrice Start <com:baseprice Nettoenhedspris <com:priceamount> Enhedspris. Netto 100 Nettoenhedsprisen er incl. tillæg/fradrag, men excl moms Konverteres til EDI pristype AAA. <com:basequantity unitcode ="Stk" unitcodelistagencyid= "n/a"> Enhedsstørrelse. Valgfrit. Udfyldes hvis prisen dækker en hvis mængde af varen BasePrice Slut +<com:extensiblecontent> Anvendes ikke InvoiceLine Slut +<com:validatedsignature> Gruppen anvendes ikke. ExtensibleContent Start <com:extensiblecontent> <DeliveryNoteNumber> ExtensibleContent Slut Invoice Slut Følgeseddelnummer

21 Tabel 1. MultiplierReasonCode til angivelse af typen af tillæg/fradrag Rabat typer: (Rabat i ID) DI IS PI QD RAA RAE Tekst Rabat Gns. Faktura rabat Afhentnings godtgørelse Mængde rabat Ekstra rabat Rabat Gebyr typer (Gebyr i ID) HD IN SH MAC MD PAB PC Ekspeditions gebyr Forsikring Speciel håndtering Minimum tillæg Afgift WEEE Porto Anbrud Fragt typer (Fragt i ID) FC Fragt

22 Tabel 2. Byg-e enhedsliste. OBS! Enhedsbetegnelserne fra kolonnen Enhed EDI/OIOXML skal anvendes i OIOXML faktura Beskrivelse Enhed TUN Enhed EDI /OIOXML 100 kilo %KG %KG HK 100 meter %M HMT HMT 100 styk %STK %ST CNP 1000 styk 1000 TUS T3 Ark ARK ST ST Big Bag BB BB 43 Bundt BDT BDT BE Blok BLOK BLK D64 Boks (BOKS) BX BX Brev BREV * * Bæger BÆG BEG CU Bøtte BØT BOT 2W Bånd BÅND * * Centimeter CM CMT CMT Container (CH) CH CH Dag (DAG) DAY DAY Display DISP DIS DS Deciliter (DL) DLT DLT Decimeter DM DMT DMT Dunk DUNK DK CA Enhed XML

23 Beskrivelse Enhed TUN Enhed EDI /OIOXML Dåse DÅSE DS TN Flaske FL FL BO Gram G GRM GRM GROS (144 stk) GROS GRO GRO Hektoliter HL HLT HLT Karton KART KAR CT Kasse KAS KS Z2 Kilo KG KGM KGM Kortophæng KORT * * Kubikcentimeter (CM3) CMQ CMQ Kubikmeter M3 MTQ MTQ Kvadratcentimeter (CM2) CMK CMK Kvadratmeter M2 MTK MTK Længde LGD LGD LN Liter LT LTR LTR Læs (LÆS) LES NL Meter M MTR MTR Milliliter (ML) MLT MLT Millimeter (MM) MMT MMT Pakke PAK PAK PK Palle PAL PF PF Palleboks (PB) PB BB Pap PAP * * Par PAR PAR PR Patron PATR PAT CQ Plade PL PL PG Pose POSE PS BG Ramme RAM ** ** Enhed XML

24 Beskrivelse Enhed TUN Enhed EDI /OIOXML Ring RING RIN RG Rulle RL NRL RO Rondel ROND * * Rør RØR ROR TU Selvbetjeningspakning SB * * Spand SP SP BJ Spole SPO SPO SO Styk STK PCE C62 Sæk SÆK SAK SA Sæt SÆT SET SET Time TIME HUR HUR Ton TON TNE TNE Tromle TR TR DR Tube TUBE TB (TB) Tønde (TND) 001 B4 Æske ÆSKE ASK CS Enhed XML * Enhedsbetegnelsen for styk anvendes. ** Enhedsbetegnelsen for pakke anvendes

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 OMKOSTNINGSFAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Omkostningsakturafil...4 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Fakturatotaler...11 Momsinformation

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter EDI light Invoice Fona Page 1 of 5 Indhold Denne Guide Line beskriver formatet for fakturaer til i EDI Light format. Formatet anvendes til faktureringer, krediteringer samt positive og negative reguleringer.

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen PDF fakturaguide til -koncernen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm A/S Implementation Guide 2 (6) Kære Leverandør til Orifarm A/S, Orifarm A/S har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestil varer via fritekst-bestillinger

Bestil varer via fritekst-bestillinger Bestil varer via fritekst-bestillinger Hvad Kommentar Tast Bestil varer som fritekstbestillinger Når du vil købe varer, som ikke findes på markedspladsen (enten via i et punchout eller i et varekatalog),

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Excel e-katalog specifikation

Excel e-katalog specifikation Feltnavn Tegn Bemærkning Eksempel Fane 1: Vareoplysninger 2.0 Handling 6 Beskriv om varen skal oprettes, opdateres eller slettes. UPDATE Benyt ADD, UPDATE eller DELETE i Handlings feltet 2.1 Varenummer

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere