OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold."

Transkript

1 OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved: Regler ved fakturering til en indkøbsforening: BuyersReferenceID. Skal indeholde indkøbsforeningens hovednummer. Indkøbsforeningen skal optræde igen under BuyerParty med com:id Fakturering. Den endelige køber (tømmerhandel/trælast) skal ligeledes optræde under BuyerParty med com:id Juridisk. Både indkøbsforening og den endelige køber skal identificeres ved et EAN-lokationsnummer DestinationParty udfyldes normalt kun hvis leveringsstedet er forskellig fra køber. Eksempelvis hvis varen skal leveres direkte på en byggeplads. Der er ingen krav om EAN-lokationsnummer på DestinationParty. Sælgeridentifikation. Sellerparty. com:id schemeid= EAN. Sælger skal identificeres ved et EANlokationsnummer. Type af tillæg/fradrag. Angives i MultiplierReasonCode under AllowanceCharge. Se mulige værdier i Tabel 1 i vedlagte beskrivelse. Føleseddelnummer. Hvis følgeseddelnummer skal angives, placeres det i ExtensibleContent. Varelinier: Enhedsbetegnelse. Angives i InvoicedQuantity unitcode. Husk at den skal udfyldes iht. byg-e enhedsbetegnelser. Se Tabel 2 i vedlagte beskrivelse. Type af tillæg/fradrag. Angives i MultiplierReasonCode under AllowanceCharge. Se mulige værdier i Tabel 1 i vedlagte beskrivelse. TUNnummer. Angives i SellerItemIdentification, under Item. com:id schemeid= TUN. EANnummer. Angives i StandardItemIdentification, under Item. com:id schemeid= EAN-13 Brutto- og nettoenhedsprisen. Både brutto- og nettoenhedsprisen skal angives. Bruttoenhedsprisen angives i den BasePrice som er placeret under Item. Nettoenhedsprisen angives i det BasePrice tag der er placeret direkte på varelinien. Som bilag til denne beskrivelse findes dokumentet "oio2byge_dokumentation.xml", som er det tilhørende xml-dokument. Denne beskrivelse har til formål at forklare de egentlige transaktionsdata. Hvor dokumentationen mere teknisk forklarer, hvilke felter data flyttes til. Generelt skal der gøres opmærksom på at de kvalifikatorer der anvendes, eksempelvis enhedsbetegnelsen, er case-sensitive. Det vil sige at brugen af store og små bogstaver ikke er ligegyldig. OBS. Rettelser i forhold til tidligere version af dokumentet er markeret med blåt

2 <Tag>betegnelse Beskrivelse af indhold Eksempel på data Kommentarer Invoice namespace-erklæring <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schem as/0p71/pie/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/s chemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/ schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmls chema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ ubl/xml/schemas/0p71/pie/http://rep.oi o.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/piestric t.xsd"> Angiver start på faktura I angivelsen af hvilket skema der testes op imod angives samtidig om det er en faktura, en kreditnota, testfaktura eller testkredditnota. Husk anvendelse af anden namespace ved test. Invoice Start Fakturanummer Skal udfyldes <com:issuedate> Fakturadato CCYY-MM-DD Skal udfyldes <com:typecode> Fakturatype. Mulige værdier: PIE = Faktura PCM = Kreditnota PIE Skal udfyldes. Husk der skal altid være sammenhæng til namespace-erklæringen. PIETEST=Testfaktura PCMTEST=Testkreditnota <main:invoicecurrencycode> Fakturavaluta DKK Skal udfyldes. <com:note> Fritekst på fakturaniveau Vedrører den aftalte sag nr. XXXX udskiftning af vinduer <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> Regningsmodtagers EAN lokationsnummer Ved konvertering til EDI konverteres max. 25 linier af 70 karakterer Skal udfyldes. Hvis faktureringen sker til - 2 -

3 ReferencedOrder Start Referencer på fakturaen. en indkøbsforening skal det altid være indkøbsforenignens hovednummer som er anført, ellers forretningens nummer. <com:referencedorder> Købers ordrenummer Skal udfyldes. <com:buyersorderid> <com:sellersorderid> Sælgers ordrenumer <com:issuedate> Ordredato ReferencedOrder Slut BuyerParty Start <com:buyerparty> <com:id schemeid="ean"> Information om køber/indkøbsforening Anvendes på følgende måde: I taget com:id under com:address angives typen Fakturering eller Juridisk. Fakturering anvendes til indkøbsforeningen (BillToParty). Juridisk anvendes til den kunde som har købt varen (BuyerParty). Hvis der kun angives en oplysningerne om køber bliver det altid oversat til BuyerParty, uanset værdien i kvalifikatoren, da BuyerParty skal findes Skal udfyldes - 3 -

4 <com:accountcode/> Dimensionskontostreng Udfyldes ved fakturering af offentlig myndighed, hvis dimensionskontostreng er oplyst af fakturamodtager. <com:partyname> <com:name> </com:partyname> <com:address> Kundenavn Indkøbsforening X Knytter sig til nedenstående adressetype Mulige værdier I com:id: Fakturering Juridisk Fakturering Oversættes til BillToParty <com:street> Vejnavn Østergade <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 115 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml. <com:inhous Etage, afdeling e.lign 3.sal Anvendes ikke <com:cityname> By Esbjerg <com:postalzone> Postnummer 6700 <com:country> <com:code> Landekode DK <com:buyercontact> Nederste felt i gruppen taget com:role fortæller hvordan dataene behandles. Com:Role=Rekvirent. Oplysningerne lægges i <OrderContact> Com:Role=Indkøbsansva rlig. Oplysningerne læg

5 ges i <ReceivingContact> Com:Role=Bogholder og Com:Role=Budgetansvarl ig oversættes ikke. Kundereference Identifikation af kundens referenceperson. <com:name> Kontaktnavn Peter P. Navn på kontaktperson <com:phone> Telefonnummer <com:fax> Faxnummer <com: > adresse <com:role> Oplysningstypen Indkøbsansvarlig Oversættes ikke selvstændigt. Se forklaring under BuyerContact. <com:buyerparty> Skal udfyldes <com:id schemeid="ean"> <com:accountcode/> Dimensionskontostreng Udfyldes ved fakturering af offentlig myndighed, hvis dimensionskontostreng er oplyst af fakturamodtager. <com:partyname> <com:name> </com:partyname> <com:address> Kundenavn Byggemarked X Knytter sig til nedenstående adressetype Mulige værdier i com:id: Fakturering Juridisk Juridisk Oversættes til BuyerParty <com:street> Vejnavn Nørregade <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 11 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml

6 <com:inhous Etage, afdeling e.lign 3.sal Anvendes ikke <com:cityname> By Esbjerg <com:postalzone> Postnummer 6700 <com:country> <com:code> Landekode DK <com:buyercontact> Se beskrivelse af reglerne for konvertering under BuyerContact under indkøbsforeningen Kundereference Identifikation af kundens referenceperson. <com:name> Kontaktnavn Peter P. Navn på kontaktperson <com:phone> Telefonnummer <com:fax> Faxnummer <com: > adresse <com:role> Oplysningstypen Rekvirent Oversættes ikke selvstændigt. Se forklaring under BuyerContact. BuyerParty Slut DestinationParty Start Leveringsadresse Leveringsadresse er valgfrit. Leveringsadresse udfyldes normalt kun hvis leveringsadresse er forskellig fra købers adresse <com:destinationparty> <com:id schemeid="ean"> Oversættes til ShipToParty i Byg-e xml. EAN-nummer er valgfri på leveringsadressen. <com:partyname> Navn på leveringsadressen Jensens Byggefirma <com:name> +<com:contact> Gruppen anvendes ikke +<com:language> Anvendes ikke - 6 -

7 <com:address> Anvendes ikke. <com:street> Vejnavn Nybyggervej <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 15 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml. <com:inhous Etage, afdeling e.lign Anvendes ikke <com:cityname> By Landsbyen <com:postalzone> Postnummer 6765 <com:country> <com:code> Landekode DK DestinationParty Slut SellerParty Start Information om leverandøren Anvendes på følgende måde: I taget com:id under com:address angives typen Betaling eller Vareafsendelse. Betaling anvendes til sælger (SellerParty). Vareafsendelse anvendes hvis der ønskes angivet hvorfra varen er afsendt (ShipFromParty). Hvis der kun angives en oplysningerne om sælger bliver det altid oversat til SellerParty, uanset værdien i kvalifikatoren, da - 7 -

8 <com:sellerparty> <com:id schemeid="ean"> <com:buyersid> <com:partyname> <com:name> <com:address> Leverandørens kreditornummer i købers kreditorarkiv Navn på fakturaudsteder Leverandør Henriksen Mulige værdier i com:id Betaling Vareafsendelse SellerParty skal findes Skal udfyldes. Leverandøren skal identificeres ved et EANlokationsnummer ved fakturering via Byg-e. Anvendes ikke Betaling Betaling oversættes til SellerParty i Byg-e xml og Vareafsendelse oversættes til ShipFrom- Party. Hvis der kun sendes en adresse bliver det altid oversat til SellerParty uanset kvalifikatoren <com:street> Vejnavn Jernbanegade <com:additionalstreet> Ekstra vejnavn Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml <com:housenumber/> Husnummer 875 Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml. <com:inhous Etage, afdeling e.lign Anvendes ikke <com:cityname> By Roskilde <com:postalzone> Postnummer 4000 <com:country> <com:code> Landekode DK - 8 -

9 <com:partytaxscheme> <com:companytaxid schemeid ="CVR"> Leverandørens CVR nummer Skal udfyldes <com:ordercontact> Leverandørreference Identifikation af leverandørens referenceperson. <com:name> Kontaktnavn Peter P. Navn på kontaktperson <com:phone> Telefonnummer <com:fax> Faxnummer <com: > adresse SellerParty Slut PaymentMeans Start <com:paymentmeans> Betalings oplysningern er frivillige. Ikke alle oplysningerne kan videresendes i EDI formatet. Hvis typen er INDBETALINGSKORT udfyldes PaymentMeanReference/Reference/RefNum på følgende vis: '+com:typecodeid<com :PaymentID+com:JointPa ymentid<' Eksempel: +71< < <com:typecodeid> Kortartstype. Mulige værdier: Null Udfyldes med den aktuelle kortart hvis det er et indbetalingskort. Indgår i PaymentMean- Reference/Reference/ RefNum. Se ovenstående

10 Værdien null bruges ved kontooverførsel eller direct debet. <com:paymentduedate> Betalingsdato <com:paymentchannelcode> Betalingstype. Mulige værdier: INDBETALINGSKORT KONTOOVERFØRSEL INDBETALINGSKORT NATIONAL CLEARING DIRECT DEBET <com:paymentid> BetalingsID Indgår i PaymentMean- Reference/Reference/ RefNum. Se ovenstående <com:jointpaymentid> Kreditornummer Indgår i PaymentMean- Reference/Reference/ RefNum. Se ovenstående <com:payeefinancialaccount> Sælgers kontonummer <com:typecode> Sælgers kontotype. Mulige BANK værdier: BANK GIRO FIK BANKGIROT POSTGIROT IBAN null <com:fibranch> AfdelingsID. I Danmark er det bankfilialens registreringsnummer <com:financialinstitution> BankID. Sælgers banks SWIFT adresse DABADKKK

11 <com:name> Navn på sælgers bank Andelsbanken +<oio:paymentadvice> Gruppen betalingsadvisering Anvendes ikke +<oio:extensiblecontent> Anvendes ikke PaymentMeans Slut PaymentTerms Start <com:paymentterms> <com:rateamount currencyid="dkk"> Betalingbetingelser. Mulige værdier: CONTRACT SPECIFIC. SPECIFIC CONTRACT betyder at betaling sker jfr. rammekontrakt. SPECIFIC betyder at betalingsbetingelserne er specificeret i nedenstående tag. Toldkursen. Toldkursen i den valgte valuta. <com:settlementdiscountrate- Numeric> <com:penaltysurchargerate- Numeric> <com:settlementperiod> <com:enddatetimedate Kontantrabatsats 40 Rabat-0/00 (heltal), der fratrækkes ved betaling inden kontantrabatdato. Opregnes til procent ved konvertering til Byg-e xml. Strafrentesats Anvendes ikke. Kontantrabatdato Betales fakturaen inden denne dato fratrækkes kontantrabat. +<com:penaltyperiod> Gruppen strafrentedato Anvendes ikke PaymentTerms Slut AllowanceCharge Start Denne gruppe kan gentages det antal gange det er nødvendigt. <com:allowancecharge> Tillæg/fradrags kategori. Rabat Anvendelse af Allowan

12 <com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcode ListAgencyID="n/a"> Mulige værdier: Rabat Gebyr Fragt Afgift Moms indikering på tillæg/fradragskategori. Mulige værdier: true false Mulige værdier er afhængig af ovenstående Tillæg/fradragskategori. Se tabel 1 sidst i dette skrift Tillæg/fradragskategori kvantitet true QD cecharge er valgfri. Rabat er fradrag. Øvrige typer er tillæg. true betyder at beløbet er momspligtig. false betyder at beløbet ikke er momspligtig. Anvender typen af tillæg/fradrag ved konvertering af data til EDI. Hvis feltet ikke er udfyldt bliver de enkelte tillæg/fradragskategorier automatisk oversat til følgende koder. Rabat = DI, Gebyr=HD, Fragt=FC. 40 Værdien i unitcode er afgørende for hvordan værdien behandles. Hvis unitcode er promille eller procent, omregnes værdien til procent og tillæg/fradraget overføres som procent. Hvis værdien af unitcode er kvantum, overføres tillæg/fradrag som et tillæg/fradrag pr. enhed. Ved øvrige værdier betragtes tillæg/fradraget som et beløb. <com:allowancechargeamount> Tillæg/fradragskategoritotal Det totale beløb der opkræves for til-

13 <com:buyersreferenceid> Tillæg/fradragskategori finanskonto læg/fradragskategorien Finanskonto i købers økonomisystem. AllowanceCharge Slut TaxTotal Start TaxTotal kan max forekomme 2 gange.hvis begge typer varer indgår i den samme faktura. <com:taxtotal> <com:taxtypecode> <com:taxamounts> <com:taxableamount curren cyid="dkk"> <com:taxamount curren cyid="dkk"> <com:categorytotal> <com:ratecategorycodeid> Momstotaltype. Mulige værdier: VAT ZERO-RATED <com:ratepercentnumeric> Gældende momsprocent 25 +<com:taxamounts> Gruppen indeholder momsgrundlag og momsbeløb TaxTotal Slut LegalTotals Start <com:legaltotals> <com:lineextensiontotalamount currencyid="dkk"> <com:tobepaidtotalamount cur rencyid="dkk"> LegalTotals Slut VAT VAT anvendes ved momspligtige varer og ZERO-RATED ved momsfritaget varer. Momsgrundlag Momsgrundlag hænger sammen med ovenstående type. Momsbeløb Momsbeløb til ovenstående momstype. Momstotaltype VAT Konverteres ikke I Byg-e xml. Anvender TaxType- Code Anvendes ikke ved konvertering til Byg-e xml. Beløbene tages fra ovenstående TaxAmount Fakturalinietotal Summen af alle varelinier excl. moms Fakturatotal Det totale fakturabeløb incl tillæg/fradrag og incl. moms

14 InvoiceLine Start En eller flere varelinier InvoíceLine skal udfyldes <com:invoiceline> Sælgers varelinienummer 1 <com:invoicedquantity unit Code="PCE" unitcodelistagencyid="n/a"> Antal fakturerende enheder 1000 I dette tag sendes antal fakturerede enheder og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i unitcode skal udfyldes iht. Byg-e enhedsbeteglnelser. Enhedsbetegnelserne er anført i Bilag 2 <com:lineextensionamount curren cyid="dkk"> sidst i denne beskrivelse. Liniebeløb Varelinietotal excl. moms skal udfyldes. <com:note> Fakturalinie note Speciellakering efter aftale Note fra sælger til køber vedrørende fakturalinien ReferencedOrderLine Start I OIOXML anvendes ReferencedOrderLine til at tilføje en lang række referencer direkte til den enkelte varelinie. Ved konvertering til Byg-e xml anvendes kun købers og sælgers reference. Et par af de øvrige felter kan dog anvendes hvis ikke oplysningen er lagt direkte under varen. Se i nedenstående hvilke felter det gælder. <com:referencedorderline> <com:buyersid> Købers ordrenummer Valgfri. Reference til købers ordrenummer direkte på

15 varelinien. <com:sellersid> Sælgers ordrenummer Valgfri. Reference til sælgers ordrenummer direkte på varelinien. +<com:destinationparty> <com:item> Gruppe indeholdende leveringsadresse oplysninger Anvendes ikke. Leveringsadresse angives i fakturahovedet. Varenummer Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien. <com:description> Varenavn Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien. +<com:buyersitemidentification> +<com:sellersitemidentification> Anvendes kun såfremt oplysningerne ikke findes direkte på varelinien. Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien. Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra +<com:manufacturersitem- Identification> +<com:standarditemidentification> +<com:catalogueitemidenti fication> Gruppen indeholder kundens vareoplysninger Gruppen indeholder sælgers vareoplysninger Gruppen indeholder fabrikantens vareoplysninger Gruppen indeholder standard vareoplysninger Gruppen indeholder katalog vareoplysninger

16 com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:item direkte på varelinien Anvendes kun såfremt oplysningerne ikke findes under com:item. +<com:referencedcatalogue> +<com:commodityclassification> +<com:tax> +<com:baseprice> Gruppen indeholder henvisning til katalog Gruppen indeholder vareklassification Gruppen indeholder momsoplysninger om linien Gruppen kan indeholde bruttoenhedsprisen DeliveryRequirement Start Leverancekrav Leverancekravene videresendes kun hvis der er tale om leveringsdatoer type 1 eller 2. Se nedenstående felter for en nærmere forklaring. <com:deliveryrequirement> <com:deliveryschedule> Type af leveringsdato. Mulige værdier i OIOXML: Deliverydate Period Leveringsdatotype. Mulige værdier: 1 = leveringsdato specificeret af køber Deliverydate Efterfølgende leveringsdato behandles kun i Byg-e xml hvis værdien af dette felt er Deliverydate 2 Taget kan komme op til 4 gange i OIOXML. Kun første forekomst behandles, og kun hvis værdien af

17 2 = faktiske leveringsdato dette felt er 1 eller 2. <com:requesteddeliverydatetime> Leveringsdato DeliveryRequirement Slut ReferencedOrderLine Slut AllowanceCharge Start Denne gruppe kan gentages det antal gange det er nødvendigt. <com:allowancecharge> Rabat <com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcode ListAgencyID="n/a"> Tillæg/fradrags kategori. Mulige værdier: Rabat Gebyr Fragt Afgift Moms indikering på tillæg/fradragskategori. Mulige værdier: true false Mulige værdier er afhængig af ovenstående Tillæg/fradragskategori. Se tabel 1 sidst i dette skrift Tillæg/fradragskategori kvantitet true Anvendelse af AllowanceCharge er valgfri. Rabat er fradrag. Øvrige typer er tillæg. true betyder at beløbet er momspligtig. false betyder at beløbet ikke er momspligtig. QD Anvender typen af tillæg/fradrag ved konvertering af data til EDI. Hvis feltet ikke er udfyldt bliver de enkelte tillæg/fradragskategorier automatisk oversat til følgende koder. Rabat = DI, Gebyr=HD, Fragt=FC. 34 Værdien i unitcode er afgørende for hvordan værdien behandles. Hvis unitcode er promille eller procent, omregnes værdien til pro-

18 cent og tillæg/fradraget overføres som procent. Hvis værdien af unitcode er kvantum, overføres tillæg/fradrag som et tillæg/fradrag pr. enhed. Ved øvrige værdier betragtes tillæg/fradraget som et beløb. <com:allowancechargeamount> Tillæg/fradragskategoritotal 300 Det totale beløb der opkræves for tillæg/fradragskategorien <com:buyersreferenceid> AllowanceCharge Slut Item Start <com:item> Tillæg/fradragskategori finanskonto Finanskonto i købers økonomisystem Skal udfyldes.sælgers eget varenummer Leverandørens varenummer <com:description> Varenavn Blyanter kasse m. Skal udfyldes. 10 stk <com:buyersitemidentification> Købers varenummer Valgfrit. <com:id schemeid="n/a"> <com:description> Købers varebeskrivelse 100 stk - blå Valgfrit. <com:sellersitemidentification> <com:id schemeid="tun"> <com:description> +<com:manufacturersitemidentification> TUNnummer Hvis TUNnumret skal oplyses på varen placeres det her. Husk schemeid= TUN. Leverandørens varebeskrivelse Anvendes ikke. Fabrikantens vareoplysninger Gruppen anvendes ikke <com:standarditemidentifica- Standard varenummer Hvis EANnumret skal op

19 tion> <com:id schemeid="ean- 13"> lyses på varen placeres det her. Husk schemeid= EAN-13. <com:description> Standard varebeskrivelse Anvendes ikke. <com:catalogueitemidentification> Katalog varenummer Valgfrit Typen af varenummer <com:id schemeid="n/a"> oversættes alt efter hvad der udfyldes I schemeid. <com:description> Katalog varebeskrivelse 50+50, blå Valgfrit Katalog varebeskrivelse konverteres til Byg-e xml. Videresendes ikke til EDI. <com:referencedcatalogue> <com:catalogueid> +<com:commodityclassification> <com:tax> <com:ratecategorycodeid <com:typecode> Henvisning til katalog vedr. POSTORDRE Valgfrit. ovenstående to felter Vareklassifikation Anvendes ikke. Moms kategori.mulige værdier: VAT ZERO-RATED Moms kode. Mulige værdier: VAT ZERO-RATED VAT Valgfrit. Anvendes til at give momsoplsyninger til den enkelte linie. <com:ratepercentnumeric> Momsprocent 25 <com:baseprice> Bruttoenhedspris Anvendes til at angive varens enhedsbruttopris. Konverteres til EDI pristype AAB <com:priceamount> Enhedspris. Brutto Bruttoenhedsprisen er excl. tillæg/fradrag og moms VAT

20 <com:basequantity unit Code="Stk" unitcodelist- AgencyID="n/a"> Enhedsstørrelse Valgfrit. Udfyldes hvis prisen dækker en hvis mængde af varen Item Slut BasePrice Start <com:baseprice Nettoenhedspris <com:priceamount> Enhedspris. Netto 100 Nettoenhedsprisen er incl. tillæg/fradrag, men excl moms Konverteres til EDI pristype AAA. <com:basequantity unitcode ="Stk" unitcodelistagencyid= "n/a"> Enhedsstørrelse. Valgfrit. Udfyldes hvis prisen dækker en hvis mængde af varen BasePrice Slut +<com:extensiblecontent> Anvendes ikke InvoiceLine Slut +<com:validatedsignature> Gruppen anvendes ikke. ExtensibleContent Start <com:extensiblecontent> <DeliveryNoteNumber> ExtensibleContent Slut Invoice Slut Følgeseddelnummer

21 Tabel 1. MultiplierReasonCode til angivelse af typen af tillæg/fradrag Rabat typer: (Rabat i ID) DI IS PI QD RAA RAE Tekst Rabat Gns. Faktura rabat Afhentnings godtgørelse Mængde rabat Ekstra rabat Rabat Gebyr typer (Gebyr i ID) HD IN SH MAC MD PAB PC Ekspeditions gebyr Forsikring Speciel håndtering Minimum tillæg Afgift WEEE Porto Anbrud Fragt typer (Fragt i ID) FC Fragt

22 Tabel 2. Byg-e enhedsliste. OBS! Enhedsbetegnelserne fra kolonnen Enhed EDI/OIOXML skal anvendes i OIOXML faktura Beskrivelse Enhed TUN Enhed EDI /OIOXML 100 kilo %KG %KG HK 100 meter %M HMT HMT 100 styk %STK %ST CNP 1000 styk 1000 TUS T3 Ark ARK ST ST Big Bag BB BB 43 Bundt BDT BDT BE Blok BLOK BLK D64 Boks (BOKS) BX BX Brev BREV * * Bæger BÆG BEG CU Bøtte BØT BOT 2W Bånd BÅND * * Centimeter CM CMT CMT Container (CH) CH CH Dag (DAG) DAY DAY Display DISP DIS DS Deciliter (DL) DLT DLT Decimeter DM DMT DMT Dunk DUNK DK CA Enhed XML

23 Beskrivelse Enhed TUN Enhed EDI /OIOXML Dåse DÅSE DS TN Flaske FL FL BO Gram G GRM GRM GROS (144 stk) GROS GRO GRO Hektoliter HL HLT HLT Karton KART KAR CT Kasse KAS KS Z2 Kilo KG KGM KGM Kortophæng KORT * * Kubikcentimeter (CM3) CMQ CMQ Kubikmeter M3 MTQ MTQ Kvadratcentimeter (CM2) CMK CMK Kvadratmeter M2 MTK MTK Længde LGD LGD LN Liter LT LTR LTR Læs (LÆS) LES NL Meter M MTR MTR Milliliter (ML) MLT MLT Millimeter (MM) MMT MMT Pakke PAK PAK PK Palle PAL PF PF Palleboks (PB) PB BB Pap PAP * * Par PAR PAR PR Patron PATR PAT CQ Plade PL PL PG Pose POSE PS BG Ramme RAM ** ** Enhed XML

24 Beskrivelse Enhed TUN Enhed EDI /OIOXML Ring RING RIN RG Rulle RL NRL RO Rondel ROND * * Rør RØR ROR TU Selvbetjeningspakning SB * * Spand SP SP BJ Spole SPO SPO SO Styk STK PCE C62 Sæk SÆK SAK SA Sæt SÆT SET SET Time TIME HUR HUR Ton TON TNE TNE Tromle TR TR DR Tube TUBE TB (TB) Tønde (TND) 001 B4 Æske ÆSKE ASK CS Enhed XML * Enhedsbetegnelsen for styk anvendes. ** Enhedsbetegnelsen for pakke anvendes

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Klarna Online Brugermanual

Klarna Online Brugermanual Klarna Online Brugermanual Velkomen til Klarna! Vi elsker det vi gør! At gøre det nemmere for konsumenterne at handle i din butik. Vi skaber tillid mellem køber og sælger, og øger samtidigt dit salg. Som

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere