FAQ OIOXML elektronisk regning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ OIOXML elektronisk regning"

Transkript

1 Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål og svar er hentet på den tidligere It- og telestyrelses nedlagte hjemmeside. Denne FAQ er videreført for at sikre at det forsat er muligt at finde information om 'OIOXML elektronisk regning'. OIOXML elektronisk regning er ikke længere en obligatorisk standard og standarden bliver ikke længere supporteret af Digitaliseringsstyrelsen. Derfor er denne FAQ ikke opdateret og vil ikke blive udvidet i fremtiden. Skal du sende elektroniske fakturaer til det offentlige, kan du ikke længere benytte OIOXML, men skal i stedet bruge OIOUBL-formatet i NemHandel. Opbygning af FAQ Spørgsmålene er inddelt i en række emneområder med henblik på, at gøre det lettere at finde et bestemt spørgsmål/svar. Hver emne indeholder en række spørgsmål og en kortfattet besvarelse. En uddybelse af svarene findes ved at klikke på det tilhørende spørgsmål. Tryk på de enkelte links for at springe til en oversigt over spørgsmålene under de enkelte emneområder: Generelt Formatet Adresser Beløb og totaler Betalingsinformation Læs ind-meddelelser Applikationsudvikling Transport af meddelelser Kreditnotaer Andet

2 Side 2 af 24 2 Spørgsmål og svar Generelt Hvad er OIOXML elektronisk regning? OIOXML elektronisk regning er et XML-baseret regningsformat udviklet på baggrund af den internationale standard, Universal Business Language (UBL), under standardiseringsorganisationen OASIS. Er der en engelsk oversættelse af bilaget til bekendtgørelsen? Ja - den engelske oversættelse er nu tilgængelig i Word format. Hvordan håndteres sikkerhed i OIOXML? OIOXML elektronisk faktura skal naturligvis overholde gældende lovgivning deriblandt Lov om behandling af personoplysninger. Har OIOXML elektronisk regning noget med e faktura fra PBS at gøre? Nej OIOXML elektronisk regning har ikke noget med e faktura fra PBS at gøre. Hvad er forskellen mellem et CVR-nummer og et SE-nummer? Ved udstedelse af fakturaer skal en virksomhed ifølge momsreglerne anføre det SE- eller CVR-nummer, som virksomheden er momsregistreret på. Lempelser og præciseringer af bekendtgørelsen Siden februar 2005, hvor bekendtgørelsen har været gældende, er der blevet truffet nogle afgørelser for at undgå uhensigtsmæssigheder og konflikter med anden lovgivning. De nærmere lempelser og præciseringer er angivet i tabelform. Formatet Hvorfor har jeg problemer med tegnene "<" og "&"? Måske, fordi de eneste to tegn, der skal "escapes" i XML, er "&" og "<". Må man benytte æøå i filnavne? Det kan ikke anbefales at benytte æøå i filnavnet på en elektronisk regning.

3 Side 3 af 24 Hvordan skal "aftalte felter" fortolkes? Felter, der står anført med kategorien "Aftales", er felter, som to parter kan aftale at udveksle med hinanden, før en udveksling finder sted. Skal vi understøtte meddelelsestyperne PIETEST, PIPTEST mv.? Meddelelser med endelsen "TEST" er frivillige meddelelser, som spejler de øvrige meddelelser. Hvordan skal DEFAULT-værdierne forstås for Læs Indmeddelelser? Default-værdien er en fast tekst, som elementet skal indeholde i Læs Ind- meddelelser, felterne skal optræde, men ikke benyttes. Hvorfor bruge null i stedet for en tom streng som værdi i udfaldsrum? Dette er valgt for at tydeliggøre, at der er tale om en bevidst handling, der skal håndteres som beskrevet i dokumentationen. Hvad er det myndighederne kan kræve kommer med i en regning? De nye krav stillet af Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning er RegningsModtagerID, KøbsOrdreNummer, DimensionsKontoStreng og KundeReferenceID. Hvad er forskellen mellem KundeIdentifikation (Invoice/BuyerParty/ID) og RegningsModtagerID (Invoice/BuyersReferenceID)? Hvorfor kan den første være et CVR nummer eller EAN lokationsnummer, mens den anden kun må være et EAN Lokationsnummer? RegningsModtagerID bruges til at få regningen sendt til det rigtige sted. Den fungerer som nøglen inden for VANS netværket. Derfor må det kun være ét EAN lokationsnummer. Hvorfor kræver online-validatoren, at Sellerparty.OrderContact.ID er udfyldt, når den er anført som aftalefelt i bekendtgørelsen? Der er tale om en fejl i bekendtgørelsen - feltet Sellerparty.OrderContact.ID skal være udfyldt.

4 Side 4 af 24 Adresser Hvad er forskellen på en juridisk-adresse og en faktureringsadresse? Ved fakturering af en vare, sker der juridisk set et ejerskifte; et ejerskifte fra sælger til køber. Hvorfor er strukturen af adresser i DestinationParty forskellig fra strukturen i BuyerParty? Det er korrekt at adresse ikke står placeret i samme rækkefølge i de forskellige Party-objekter. HouseNumber er obligatorisk i adressen under BuyerParty. Jeg kan ikke fiske husnummer ud fra mine adresselinier. Hvad gør jeg generelt med HouseNumber? Det er ikke en kritisk fejl, hvis HouseNumber ikke er udfyldt og husnummeret og evt. etage optræder som en del af Street. Hvordan angiver jeg en specifik lokation inden for et givent husnummer? Her er svaret det samme som ovenstående svar. Hvordan angiver man landekode efter strukturreformen? Efter strukturreformen er ISO i en periode ikke gyldig for Danmark. Beløb og totaler Findes der en samlet oversigt over beløb og totaler? Vi har fået mange henvendelser omkring elektronisk regning vedrørende anvendelse af priser, beløb og antal. Derfor har vi forfattet et samlet notat, der beskriver dette. Hvordan skal AllowanceChargeAmount på headerniveau håndteres? Summen af AllowanceChargeAmount på headerniveau (GebyrKategoriTotal) skal tillægges LineExtensionTotalAmount (FakturaLinieTotal). Hvordan skal AllowanceCharge på fakturalinie-niveau håndteres? AllowanceCharge på fakturalinie-niveau (FakturaUdstederGebyrKategoriBeløb) er af informativ karakter.

5 Side 5 af 24 Skal Invoice à InvoiceLine à Item à Tax altid angives? Nej, hvis elementet ikke er til stede, skal linjen pålægges den gældende momssats. Hvordan angiver jeg den oprindelige pris på en vare, hvis denne er i en anden valuta? Hvis regningen er i en valuta, f.eks. danske kroner, men priserne er beregnet ud fra en anden valuta f.eks. Britiske pund, kan denne pris angives som en bruttopris i den respektive valuta i invoiceline->item->baseprice. Må en faktura være negativ? Må en kreditnota være negativ? Nej, en faktura skal altid være positiv, således at den øger saldoen i fakturaudestederens favør. Tilsvarende skal en kreditnota også altid være positiv, således at den mindsker saldo i kreditnotaudsteders favør. Individuelle linjer i henholdsvis en faktura og en kreditnota kan være negative, men totalen skal altid være positiv. Hvordan angiver man sygesikringsandel og lign på en faktura? En andel på en faktura, betalt af trediepart, kan angives som en negativ faktura linie(negativ enhedspris) Betalingsinformation Brug af kortartkoder 01 og 15. Brug af kortartkoderne 01 og 15 anvendes hyppigt af leverandører, som sender regninger via Læs Ind bureauer. Læs Ind-meddelelser Hvordan skal et Læs Ind-bureau identificere sig? Læs Ind Bureauer skal identificere sig med et EANlokationsnummer indsat i attributten AgencyID under elementet EncodedDocument. FakturaTIFF kan kun forekomme en gang, hvordan håndterer man en faktura på flere sider? Dette skal håndteres med den indbyggede facilitet i TIFF formatet, således at alle sider er indeholdt i samme fil. Hvis jeg vil scanne i farver, hvilken opløsning skal jeg så benytte? Læs Ind-bureauer skal foretage indscanning til Multi-TIFF G4 format i minimum 200 dpi sort-hvid med efterfølgende kontrol af læsbarhed.

6 Side 6 af 24 Applikationsudvikling Er der lavet løsninger (freeware) der fra en database, flad fil eller lignende også danner OIOXML-formatet? Nej, det er der desværre ikke. Skulle nogen ønske at stille deres kode til rådighed for andre, vil vi gøre opmærksom på dette. Er der lavet eksempler på programmering der danner OIOXML formatet, som udviklere kan benytte? Nej, det er der desværre ikke. Skulle nogen ønske at stille deres kode til rådighed for andre, vil vi gøre opmærksom på det. Skal udvikleren bruge flere informationer end der findes på Nej, det bør ikke være nødvendigt. En forudsætning for implementering er dog et godt kendskab til faktureringssystemer og regler omkring fakturering. Transport af meddelelser Hvordan skal fakturaen sendes til modtageren (ved mail, ftp eller lignende)? Der er stillet krav om at alle offentlige myndigheder skal indgå en aftale med en VANS-operatør. Når en faktura skal den anden vej - fra offentlig myndighed til en privat virksomhed - hvordan og med hvad finder den vej til rette person? Er det også et EAN-lokationsnummer? En offentlig myndighed kan sende en regning på 3 måder. Kreditnotaer Hvordan relaterer jeg min kreditnota til en tidligere fremsendt faktura? Faktura og kreditnota relateres via ordrenummer (BuyersOrderID). Andet Hvordan identificerer jeg en juridisk enhed med andet end CVR eller SE-nummer? En juridisk enhed kan identificeres med andre identifikationsnøgler end CVR og SE-nummer. F.eks. kan

7 Side 7 af 24 P-nummer og EAN-lokationsnummer eller anden kode ligeledes benyttes. Hvordan angiver jeg ydelsesmodtager for den faktura jeg skal sende til kommunen? En ydelsesmodtager kan f.eks. være en person som får bevilliget et hjælpemiddel af kommunen, men som selv laver aftale om tilpasning osv. med en leverandør. Leverandøren fremsender faktura direkte til kommunen, som derefter kan afslutte bevillingssagen ud fra CPRnummeret. Hvordan overdrager jeg en fordring til 3. mand (f.eks. ved factoring)? FakturaNote på hovedniveau benyttes til at oplyse om, at fordringen er overdraget til 3. mand. Hvorfor er der to 2x TaxAmounts? Dette er en arv fra den internationale del af UBL. Grunden er at mange lande har differentierede momssatser. Feltet ID i SellerParty har formatet 8 numeriske cifre. Ifølge forklaringen til feltet kan EAN kode Dette felt er 13 cifre?? Dette er en fejl i definitionen af feltformatet. Det korrekte format er Frit format. Hvornår skal valgfrie attributter angives med værdi i instansdokumentet? Attributter er metadata til at vise hvilket udfaldsrum elementets data skal ligge indenfor. Om attributterne skal medtages, er derfor afhængig af, om der er flere mulige udfaldsrum (f.eks. forskellige kodelister). Hvorfor er fakturanote kun på én linje? Fakturanote kan godt indeholde flere linjer. Hvordan angiver man WEEE afgift? Til angivelse af WEEE afgift anbefales det, at afgiften håndteres på linjeniveau vha. AllowanceCharge og MultiplierReasonCode på den linie afgiften vedrører. Hvordan angiver man, at en elektronisk regning er en apotekerafregning? Fra 1. september 2006 skal afregningen mellem apoteker og offentlige myndigheder ske med OIO elektronisk regning. Apotekerafregninger indeholder personfølsomme

8 oplysninger og skal derfor behandles med en højere grad af sikkerhed end normale elektroniske regninger. Side 8 af 24

9 Side 9 af 24 3 Uddybende svar Generelt Hvad er OIOXML elektronisk regning? OIOXML elektronisk regning er et XML-baseret regningsformat udviklet på baggrund af den internationale standard, Universal Business Language (UBL), under standardiseringsorganisationen OASIS. XML er et tekst-format udviklet af World Wide Web konsortiet i Med XML kan der defineres standarder for dataudveksling, hvor struktur og indhold kan beskrives med en grammatik. OIOXML elektronisk regning er defineret med en grammatik (et skema) udtrykt i sproget W3C XML Schema. Indholdet i en elektronisk regning kan ved hjælp af skemaet valideres (tjekkes for fejl) med et "parser-program". For OIOXML elektronisk regning er der udarbejdet en bekendtgørelse, som nærmere beskriver struktur og indhold i en elektronisk regning. Det tilhørende skema kan checke om en regning udarbejdet efter bekendtgørelsen, overholder den specificerede struktur (obligatoriske felter, felter med beløb, felter med tekster mv.). Er der en engelsk oversættelse af bilaget til bekendtgørelsen? Ja - den engelske oversættelse er nu tilgængelig i Word format. Engelsk version af bekendtgørelsen - "Statute on information in the OIOXML Electronic Invoice for use with invoicing of public sector organisations". Hvordan håndteres sikkerhed i OIOXML? OIOXML elektronisk faktura skal naturligvis overholde gældende lovgivning deriblandt Lov om behandling af personoplysninger. Det er afsenders ansvar at overholde persondataloven, specielt i forbindelse med at sende oplysninger om personers sundhedsmæssige forhold, herunder at medsende en persons cpr-nr. OIOXML i sig selv håndterer ikke sikkerhedsproblematikken, men er en definition af hvordan data skal formateres.

10 Side 10 af 24 Har OIOXML elektronisk regning noget med e faktura fra PBS at gøre? Nej OIOXML elektronisk regning har ikke noget med e faktura fra PBS at gøre. IT- og Telestyrelsen er dog i tæt dialog med PBS om mapningen mellem e faktura og OIOXML elektronisk regning. Hvad er forskellen mellem et CVR-nummer og et SE-nummer? Ved udstedelse af fakturaer skal en virksomhed ifølge momsreglerne anføre det SE- eller CVR-nummer, som virksomheden er momsregistreret på. Se mere på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside og i notat fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Lempelser og præciseringer af bekendtgørelsen Siden februar 2005, hvor bekendtgørelsen har været gældende, er der blevet truffet nogle afgørelser for at undgå uhensigtsmæssigheder og konflikter med anden lovgivning. De nærmere lempelser og præciseringer er angivet i tabelform. Felt Alle beløbsfelter, undtagen AfgiftKategoriMomsB eløb og FakturaTotal Alle antal-felter Beskrivelse Alle beløb angives med højest to cifre Alle beløb angives med højest to cifre Lempelse/ præcisering Der angives det antal cifre, der er nødvendige Der angives det antal cifre, der er nødvendige KreditorNummer Skal være 8 cifre Skal være 8 cifre eller 0 Begrundelse For forbrugsafregning er det gældende, at der skal angives 4 decimaler, i momsbekendtgørelsen står der, at man ikke må afrunde før der er beregnet moms. Der må ikke afrundes før momsen er beregnet. Feltet er obligatorisk i følge UBL 0.7,

11 Side 11 af 24 Afgift kategori procent FakturaUdstederCVR Nummer Betegnelsen "Frit format Husnummer Skal være "25" eller "00" Attributten SchemeID kan antage værdierne CVR for et CVR-nummer og SE for et SE-nummer Ingen forklaring Obligatorisk ifølge bekendtgørelsen Alle strenge, der numerisk svarer til 25 eller 0 accepteres, dvs, både "025",, "25", "000", "00", og "0" er valide. Den kan nu også antage CPR for et CPR nummer og P for P- nummer. Ved angivelse af CPR nummer i en faktura, skal man sikre, at forsendelsen sker krypteret. Hvis et felt er angivet som frit format og er obligatorisk, fortolkes det som mindst ét synligt tegn. Ikke længere obligatorisk, kan være udfyldt med blank. men der er tilfælde, hvor det ikke findes. 0 er derfor valgt som værdi for, at det ikke er angivet. Værdier er numerisk og skal derfor valideres som sådan og ikke som en streng. Feltet er angivet til at være afhængigt af NEMKONTO og listen til denne er udvidet. At angive et obligatorisk felt som blank eller tab, anses for en omgåelse af reglerne.

12 Side 12 af 24 Formatet Hvorfor har jeg problemer med tegnene "<" og "&"? Måske, fordi de eneste to tegn, der skal "escapes" i XML, er "&" og "<". Årsagen er hhv. at &-tegnet indikerer overfor XML-processoren, at her starter en såkaldt tegn-entitet som skal afsluttes af et ";" (semikolon). Tilsvarende forventer XML-processoren, at <-tegnet betyder at der kommer et XML-element (tag), som umiddelbart vil blive efterfulgt af et elementnavn eller et namespace prefix og endelig vil blive afsluttet med "/>" eller et ">". De to tegn skal derfor kodes på følgende måde: Må man benytte æøå i filnavne? Det kan ikke anbefales at benytte æøå i filnavnet på en elektronisk regning. Filnavne forvanskes ofte i transporten mellem forskellige systemer. Undgå derfor at benytte æøå eller andre specialtegn i filnavne. Hvordan skal "aftalte felter" fortolkes? Felter, der står anført med kategorien "Aftales", er felter, som to parter kan aftale at udveksle med hinanden, før en udveksling finder sted. Med andre ord vil det bero på et aftaleforhold, om informationen i disse felter skal indgå i en sagsbehandling hos modtageren og dermed være synlige i det fagsystem, der modtager fakturaen. En minimal implementering af OIOXML elektronisk faktura behøver ikke indeholde felter, der står anført med kategorien "Aftales". Skal vi understøtte meddelelsestyperne PIETEST, PIPTEST mv.? Meddelelser med endelsen "TEST" er frivillige meddelelser, som spejler de øvrige meddelelser. Som navnet indikerer bør denne meddelelsestype anvendes til at teste de egentlige meddelelser. Ved eksplicit at "mærke" testmeddelelserne på denne måde risikerer man ikke at bogføre meddelelser, som kun er

13 Side 13 af 24 beregnet på test. Det kan aftales parter imellem at gennemføre testforløb, hvor disse meddelelser benyttes. Hvordan skal DEFAULT-værdierne forstås for Læs Ind-meddelelser? Default-værdien er en fast tekst, som elementet skal indeholde i Læs Indmeddelelser, felterne skal optræde, men ikke benyttes. Hvorfor bruge null i stedet for en tom streng som værdi i udfaldsrum? Dette er valgt for at tydeliggøre, at der er tale om en bevidst handling, der skal håndteres som beskrevet i dokumentationen. Hvad er det myndighederne kan kræve kommer med i en regning? De nye krav stillet af Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning er RegningsModtagerID, KøbsOrdreNummer, DimensionsKontoStreng og KundeReferenceID. Fælles for alle disse oplysninger er at de skal angives af kunden ved afgivelse af en ordre. Hvis de er angivet, men ikke bliver inkluderet i regningen, er kunden berettiget til at tilbageholde betaling. RegningsModtagerID (BuyersReferenceID) RegningsModtagerID er kundens EAN lokationsnummer, som kunden skal angive ved afgivelse af en ordre. Et EAN nummer er tretten cifre i længde, uden bindestreg eller mellemrum, og kan tjekkes med en kontrolfunktion. RegningsModtagerID bruges til entydigt at identificere købers faktureringsadresse, den fungerer som en nøgle i VANS systemet. RegningsModtagerID skal placeres i elementet Invoice/BuyersReferenceID. Se Bekendtgørelsen 5.1 Invoice. KøbsOrdreNummer (BuyersOrderID) KøbsOrdreNummer er kundens oplyste ordrenummer, som kunden skal angive ved afgivelse af en ordre. Nummeret bruges i kundens bogføringssystemer til at matche regningen med den ordre de har angivet. KøbsOrdreNummer skal placeres i Invoice/ReferencedOrder/BuyersOrderID, medmindre der håndteres flere KøbsOrdreNumre pr. regning (samlefaktura). Hvis regningen er en samlefaktura, skal indholdet af Invoice/ReferencedOrder/BuyersOrderID være sat til Linjespecificeret og KøbsOrdreNumre skal placeres hver for sig i

14 Side 14 af 24 de forskellige Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/BuyersID. Modtagelse af samlefaktura skal aftales med myndigheden på forhånd. Se Bekendtgørelsen 5.2 Invoice - ReferencedOrder og 5.40 Invoice - InvoiceLine ReferencedOrderLine. DimensionsKontoStreng (AccountCode) DimensionsKontoStreng er kundens interne kontokode, som kunden skal angive ved afgivelse af en ordre. Nummeret bruges i kundens bogføringssystemer til at identificere hvilken af deres konti betaling skal debiteres. Skal indgå i Invoice/BuyerParty/AccountCode, medmindre der håndteres flere DimensionsKontoStreng pr. regning (f.eks. i en samlefaktura). Hvis der er flere DimensionsKontoStreng pr. regning, skal indholdet af Invoice/BuyerParty/AccountCode være sat til Linjespecificeret og DimensionsKontoStreng skal placeres hver for sig i de forskellige Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Acco untcode. Modtagelse af samlefaktura skal aftales med myndigheden på forhånd. Se Bekendtgørelsen 5.3 Invoice BuyerParty og 5.41 Invoice - InvoiceLine - ReferencedOrderLine DestinationParty KundeReferenceID (ID under BuyerContact) KundeReferenceID er den identifikation af en kundekontaktperson, som kunden skal angive ved afgivelse af en ordre. KundeReferenceID er den eneste obligatoriske del af BuyerContact, som også indeholder navn, telefon, , fax og rolle-oplysning om kundens referenceperson. KundeReferenceID skal placeres i Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ID. Se Bekendtgørelsen 5.7 Invoice - BuyerParty BuyerContact. Hvad er forskellen mellem KundeIdentifikation (Invoice/BuyerParty/ID) og RegningsModtagerID (Invoice/BuyersReferenceID)? Hvorfor kan den første være et CVR nummer eller EAN lokationsnummer, mens den anden kun må være et EAN Lokationsnummer? RegningsModtagerID bruges til at få regningen sendt til det rigtige sted. Den fungerer som nøglen inden for VANS netværket. Derfor må det kun være ét EAN lokationsnummer. KundeIdentifikation bruges til at identificere den juridiske enhed, som skal betale regningen. Da EAN lokationsnummer er udelt i forskellige mode af forskellige myndigheder kan KundeIdentifikation ikke mappes direkte til EAN lokationsnummeret. Et EAN Lokationsnummer kunne rumme flere CVR numre, eller et CVR nummer kunne rumme flere EAN Lokationsnummere.

15 Side 15 af 24 Hvorfor kræver online-validatoren, at Sellerparty.OrderContact.ID er udfyldt, når den er anført som aftalefelt i bekendtgørelsen? Der er tale om en fejl i bekendtgørelsen - feltet Sellerparty.OrderContact.ID skal være udfyldt. Det forholder sig således at bekendtgørelsen fejlagtigt har anført at Sellerparty.OrderContact.ID som et "aftalefelt". Feltet skal dog være udfyldt som onlinevalidatorens XSD fil(piestrict XSD) kræver. Adresser Hvad er forskellen på en juridisk-adresse og en fakturerings-adresse? Ved fakturering af en vare, sker der juridisk set et ejerskifte; et ejerskifte fra sælger til køber. Ejerskiftet er uafhængigt af om varen er betalt eller ej. Fakturaen bør indeholde information om hvilken fysisk eller juridisk person ejerskiftet sker til. Det er ikke altid tilfældet at den fysiske eller juridiske person bag faktureringsadressen er lig den fysiske eller juridiske person for ejerskabet. Det kan f.eks. være tilfældet ved fakturering af en selvejende institution (den juridiske person Børnehuset Tjørnegården), hvor fakturering sker til et selvstændigt administrationsselskabs adresse (Gentofte Børnevenners Institutionsservice). Hvorfor er strukturen af adresser i DestinationParty forskellig fra strukturen i BuyerParty? Det er korrekt at adresse ikke står placeret i samme rækkefølge i de forskellige Party-objekter. Det er ikke hensigtsmæssigt, men bør ikke skabe problemer. HouseNumber er obligatorisk i adressen under BuyerParty. Jeg kan ikke fiske husnummer ud fra mine adresselinier. Hvad gør jeg generelt med HouseNumber? Det er ikke en kritisk fejl, hvis HouseNumber ikke er udfyldt og husnummeret og evt. etage optræder som en del af Street. Det bør ikke give anledning til at en regning ikke kan anvises. Hvordan angiver jeg en specifik lokation inden for et givent husnummer? Her er svaret det samme som ovenstående svar.

16 Side 16 af 24 Det er anbefalet at placere dette efter husnummer, uagtet om dette er placeret i Street eller HouseNumber. Hvordan angiver man landekode efter strukturreformen? Efter strukturreformen er ISO i en periode ikke gyldig for Danmark. Det anbefales derfor, kun at angive landekode, f.eks. "DK" for Danmarks vedkommende. Beløb og totaler Findes der en samlet oversigt over beløb og totaler? Vi har fået mange henvendelser omkring elektronisk regning vedrørende anvendelse af priser, beløb og antal. Derfor har vi forfattet et samlet notat, der beskriver dette. Se Notat om beløb, priser og antal i OIOXML elektronisk regning. Sammenhæng mellem de forskellige beløb, priser og antal i en OIOXML er følgende, taget fra "bunden": Invoice.InvoiceLine.AllowanceCharge.AllowanceChargeAmount ("FakturaUdstederGebyrKategoriBeløb") - er et tillæg eller et fradrag på faktura-linje, som er indregnet i EnhedsPrisen på pågældende linje, eksklusiv moms. Tillægget eller fradraget skal være af samme momskategori som linjebeløbet. Invoice.InvoiceLine.BasePrice.PriceAmount ("EnhedsPris") - er prisen for en enhed eller for mængden angivet i Invoice.InvoiceLine.BasePrice.BaseQuantity ("EnhedsStørrelse") på pågældende linje, inklusiv alle linjens tillæg/fradrag, men eksklusiv moms. Invoice.InvoiceLine.InvoicedQuantity ("AntalEnhederFaktureret") - er det fakturerede antal på pågældende linje. Invoice.InvoiceLine.LineExtensionAmount ("LinjeBeløb") - er linjens beløb beregnet som EnhedsPris gange AntalEnhederFaktureret, eksklusiv moms. Invoice.AllowanceCharge.AllowanceChargeAmount ("GebyrKategoriTotal") - er et tillæg eller et fradrag på fakturaniveau, eksklusiv moms. Invoice.TaxTotals.TaxableAmount ("AfgiftsKategoriMomsGrundlag") er: For hver momspligtig

17 Side 17 af 24 InvoiceLine beregnes AntalEnhederFaktureret [Invoice -> invoiceline -> InvoicedQuantity] gange EnhedsPris [Invoice -> InvoiceLine -> Item -> BasePrice] minus summen af alle fradrag på faktura-niveau, fordelt/optalt efter hhv. alle momspligtige beløb og alle momsfritagne beløb, som angivet i Invoice.TaxTotals.TaxTypeCode ("AfgiftsKategoriKode") med hhv. værdierne "VAT" og "ZERO-RATED" men alle momspligtige beløb er eksklusiv moms. Invoice.LegalTotals.LineExtensionTotalAmount ("FakturaLinjeTotal") - er summen af alle LinjeBeløb, men eksklusiv moms. Invoice.LegalTotals.ToBePaidTotalAmount ("FakturaTotal") er: FakturaLinjeTotal plus summen af alle tillæg på faktura-niveau minus summen af alle fradrag på faktura-niveau plus moms på alle momspligtige beløb. Hvordan skal AllowanceChargeAmount på headerniveau håndteres? Summen af AllowanceChargeAmount på headerniveau (GebyrKategoriTotal) skal tillægges LineExtensionTotalAmount (FakturaLinieTotal). Hertil skal tillægges moms, hvis der skal moms på, for henholdsvis fakturalinie-niveau og AllowanceCharge på headerniveau. Dette giver tilsammen ToBePaidTotalAmount (FakturaTotal). AllowanceChargeAmount er altid et positivt beløb. GebyrKategori bestemmer om det skal tillægges eller fratrækkes. Hvordan skal AllowanceCharge på fakturalinie-niveau håndteres? AllowanceCharge på fakturalinie-niveau (FakturaUdstederGebyrKategoriBeløb) er af informativ karakter. Beløb herunder er indregnet i BasePrice -> PriceAmount (EnhedsPris). Skal Invoice à InvoiceLine à Item à Tax altid angives? Nej, hvis elementet ikke er til stede, skal linjen pålægges den gældende momssats.

18 Side 18 af 24 Hvordan angiver jeg den oprindelige pris på en vare, hvis denne er i en anden valuta? Hvis regningen er i en valuta, f.eks. danske kroner, men priserne er beregnet ud fra en anden valuta f.eks. Britiske pund, kan denne pris angives som en bruttopris i den respektive valuta i invoiceline->item- >BasePrice. Må en faktura være negativ? Må en kreditnota være negativ? Nej, en faktura skal altid være positiv, således at den øger saldoen i fakturaudestederens favør. Tilsvarende skal en kreditnota også altid være positiv, således at den mindsker saldo i kreditnotaudsteders favør. Individuelle linjer i henholdsvis en faktura og en kreditnota kan være negative, men totalen skal altid være positiv. Hvordan angiver man sygesikringsandel og lign på en faktura? En andel på en faktura, betalt af trediepart, kan angives som en negativ faktura linie(negativ enhedspris) En andel på en faktura, betalt af tredjepart, f.eks. en andel betalt af den offentlige sygesikring på en tandlægeregning, kan angives som en negativ fakturalinje (negativ enhedspris). I praksis anføres først en fakturalinje med det faktiske beløb, efterfulgt af en varelinje med andelen til det offentlige. Summen af varelinjerne skal dog altid være positiv. Betalingsinformation Brug af kortartkoder 01 og 15. Brug af kortartkoderne 01 og 15 anvendes hyppigt af leverandører, som sender regninger via Læs Ind bureauer. Disse kortartkoder er kendetegnet ved at være udstedt af kunder i Danske Bank. Disse to typer fremgår af forskellige årsager ikke af bekendtgørelsen. De fleste offentlige myndigheder er tilsvarende i stand til at anvise regninger uden problemer med netop disse kortarter. De XML skemaer som anvendes som fundament til bekendtgørelsen tillader brugen af de 2 kortarter og IT- og Telestyrelsen henstiller til at regninger, der anvender de to kortartkoder ikke afvises af denne grund, samt at de valgte kortarter gøres synlige for brugerne i den modtagende institution.

19 Side 19 af 24 Læs Ind-meddelelser Hvordan skal et Læs Ind-bureau identificere sig? Læs Ind Bureauer skal identificere sig med et EAN-lokationsnummer indsat i attributten AgencyID under elementet EncodedDocument. FakturaTIFF kan kun forekomme en gang, hvordan håndterer man en faktura på flere sider? Dette skal håndteres med den indbyggede facilitet i TIFF formatet, således at alle sider er indeholdt i samme fil. Hvis jeg vil scanne i farver, hvilken opløsning skal jeg så benytte? Læs Ind-bureauer skal foretage indscanning til Multi-TIFF G4 format i minimum 200 dpi sort-hvid med efterfølgende kontrol af læsbarhed. Applikationsudvikling Er der lavet løsninger (freeware) der fra en database, flad fil eller lignende også danner OIOXML-formatet? Nej, det er der desværre ikke. Skulle nogen ønske at stille deres kode til rådighed for andre, vil vi gøre opmærksom på dette. Er der lavet eksempler på programmering der danner OIOXML formatet, som udviklere kan benytte? Nej, det er der desværre ikke. Skulle nogen ønske at stille deres kode til rådighed for andre, vil vi gøre opmærksom på det. Skal udvikleren bruge flere informationer end der findes på Nej, det bør ikke være nødvendigt. En forudsætning for implementering er dog et godt kendskab til faktureringssystemer og regler omkring fakturering.

20 Side 20 af 24 Transport af meddelelser Hvordan skal fakturaen sendes til modtageren (ved mail, ftp eller lignende)? Der er stillet krav om at alle offentlige myndigheder skal indgå en aftale med en VANS-operatør. IBIZ-center har oprettet en oversigt over VANS-leverandører, som findes på Der er stillet krav om at alle offentlige myndigheder skal indgå en aftale med en VANS-operatør. En stor andel af de udvekslede meddelelser vil blive distribueret af VANS-operatører. EAN-lokationsnummeret er afgørende for hvor meddelelserne bliver afleveret. Som hovedregel vil en leverandør med et vist volumen af regninger til den offentlige sektor, skulle indgå en aftale med en VANS-operatør om distribution af virksomhedens regninger. Hvordan leverandøren skal aflevere sine regninger til VANS-operatøren aftales mellem leverandøren og VANSoperatøren. Myndigheder kan vælge at tilbyde en "åben løsning", hvor regninger kan sendes f.eks. via mail i signeret og evt. krypteret form. Når en faktura skal den anden vej - fra offentlig myndighed til en privat virksomhed - hvordan og med hvad finder den vej til rette person? Er det også et EAN-lokationsnummer? En offentlig myndighed kan sende en regning på 3 måder. IBIZ-center har oprettet en oversigt over VANS-leverandører, som findes på En offentlig myndighed kan sende en regning på 3 måder: 1. Myndigheden kan sende en papirfaktura på normal vis. 2. Myndigheden kan sende fakturaen via et Læs ind bureau, som udskriver og kuverterer fakturaen. 3. Hvis regningsmodtageren har et EAN-lokationsnummer og i øvrigt understøtter modtagelse af OIOXML elektronisk regning, kan regningen sendes via den VANS-operatør som myndigheden har en aftale med. Kreditnotaer Hvordan relaterer jeg min kreditnota til en tidligere fremsendt faktura? Faktura og kreditnota relateres via ordrenummer (BuyersOrderID).

21 Side 21 af 24 Andet Hvis ordren er afgivet uden ordrenummer (værdien "n/a"), så udfyldes BuyersOrderID med "n/a". Hvordan identificerer jeg en juridisk enhed med andet end CVR eller SE-nummer? En juridisk enhed kan identificeres med andre identifikationsnøgler end CVR og SE-nummer. F.eks. kan P-nummer og EAN-lokationsnummer eller anden kode ligeledes benyttes. I disse tilfælde skal schemeid-attributten udfyldes med værdierne hhv. "P", "EAN" eller entydig identifikation af den anvendte nøgle. Andre koder kunne være "DUNS" eller "Telefonnr". Ved lokale (systemafhængige nøgler) kan ejeren af nøglen identificeres med et domænenavn (f.eks. itst.dk/xx) eller anden entydig identifikation. Hvordan angiver jeg ydelsesmodtager for den faktura jeg skal sende til kommunen? En ydelsesmodtager kan f.eks. være en person som får bevilliget et hjælpemiddel af kommunen, men som selv laver aftale om tilpasning osv. med en leverandør. Leverandøren fremsender faktura direkte til kommunen, som derefter kan afslutte bevillingssagen ud fra CPRnummeret. DestinationParty under ReferencedOrderLine benyttes til at angive ydelsesmodtager på linieniveau. Elementet ID udfyldes med ydelsesmodtagerens CPR-nummer og schemeid sættes til "CPR". Hvis ydelsesmodtageren gælder for hele regningen, kan DestinationParty på dokumentniveau benyttes, forudsat regningen ikke skal indeholde en fysisk leveringsadresse (kun plads til een DestinationParty på dokumentniveau). Bemærk, at OIO elektroniske regninger indeholdende CPR-numre skal afsendes krypteret. Hvordan overdrager jeg en fordring til 3. mand (f.eks. ved factoring)? FakturaNote på hovedniveau benyttes til at oplyse om, at fordringen er overdraget til 3. mand. PaymentMeans objektet skal udfyldes med betalingsoplysningerne for den juridiske enhed, som fordringen er overdraget til. Det kan f.eks. være et factoring-selskabs betalingsoplysninger.

22 Side 22 af 24 Hvorfor er der to 2x TaxAmounts? Dette er en arv fra den internationale del af UBL. Grunden er at mange lande har differentierede momssatser. Da dette ikke er tilfældet i Danmark for nuværende er der tale om redundant data nødvendig for at overholde UBL-standarden. Feltet ID i SellerParty har formatet 8 numeriske cifre. Ifølge forklaringen til feltet kan EAN kode Dette felt er 13 cifre?? Dette er en fejl i definitionen af feltformatet. Det korrekte format er Frit format. Hvornår skal valgfrie attributter angives med værdi i instansdokumentet? Attributter er metadata til at vise hvilket udfaldsrum elementets data skal ligge indenfor. Om attributterne skal medtages, er derfor afhængig af, om der er flere mulige udfaldsrum (f.eks. forskellige kodelister). Såfremt en attribut kun har en mulig værdi er det derfor ikke nødvendigt at angive en attributværdi da denne implicit er angivet. Hvorfor er fakturanote kun på én linje? Fakturanote kan godt indeholde flere linjer. Dette gøres ved hjælp af CDATA-konstruktionen som i følgende eksempel: Base64Binary I tilfælde hvor en faktura har et EncodedDocument-felt (FakturaTiff) kan det frembringe en valideringsfejl i processer, som er baseret på.net Validating Reader.

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere