OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1"

Transkript

1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage <tag> i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et <tag> kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt informationen anvendes. Øvrige <tag> er kun medtaget hvis de indeholder vigtige informationer for branchen. I alle DB OIOUBL anvendes profilen Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 denne profil er valgt fordi den understøtter OrdreResponse, men parterne som anvender DB OIOUBL anvender ikke samtlige dokumenter i ovenstående profil. Kun følgende dokumenter indgår: Order, OrderResponse, Invoice, CreditNote og ApplicationResponse. I efterfølgende skrift er brugt betegnelsen GLN (Global Location Number) til identifikation af handelsparterne. Bemærk at GLN og EANlokationsnummer er det samme. GLN er blot den nye betegnelse for EAN-lokationsnummer. På tilsvarende måde er der brugt GTIN ( Global Trade Item Number) til identifikation af EAN varenummer. GTIN er på tilsvarende måde den nye betegnelse for EAN varenummer. Invoice namespace-erklæring <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Invoice xmlns:sdt="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:specializeddatatypes -2" xmlns="urn:oasis:names:specification:u bl:schema:xsd:invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonaggregatecompo nents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponent Angiver start på faktura Angivelsen af hvilket skema der testes op imod. - 1

2 s-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:commonextensioncompo nents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specificati on:ubl:schema:xsd:qualifieddatatypes- 2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data: specification:unqualifieddatatypesschemamodule: 2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:docu mentation:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmls chema-instance" xsi:schemalocation="urn:oasis:names:sp ecification:ubl:schema:xsd:invoice-2 UBL-Invoice-2.0.xsd"> <?TestInstance?> Procesinstruktioner er instruktioner, som ligger uden for OIOUBL standarden, men som kan anvendes til at styre anden logik på. Her anvendes det til at angive, at dokumentet er til testformål. En procesinstruktion angives med <?navn...?>. Procesinstruktioner skal angives indenfor dokumentets rodelement. - 2

3 Navnet skal altid være TestInstance. <cbc:ublversionid> UBL version. 2.0 Skal udfyldes. Fast værdi. <cbc:customizationid> OIOUBL-2.02 <cbc:profileid schemedatau- RI="urn:oioubl:id:profileid-1.2"> Identifikation for en specialtilpasset version af UBL Identifikation for en profil af en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt. Procurement-OrdAdvR- BilSim-1.0 Skal udfyldes. Fast værdi. Skal udfyldes. Fast værdi, dog er R frivilligt. R i profilen angiver at der ønskes kvittering. Fakturanummer Skal udfyldes. Max. 35 karakterer <cbc:copyindicator> False <cbc:uuid> Orginal eller kopi. Mulige værdier: false = orginal true = kopi Entydig reference for fakturaen 9756b4d a-e388fe63f399 Skal udfyldes. Der modtages ikke kopi. <cbc:issuedate> Fakturadato CCYY-MM-DD Skal udfyldes. <cbc:invoicetypecode listuri="urn:oioubl:codelist:invoi cetypecode-1.1"> Fakturatype. Mulige værdier: 380 = Faktura 325 = Proforma 393 = Faktura - Factoring 380 Skal udfyldes. - 3

4 <cbc:note> Fritekst på fakturaniveau Kontoret holder ferielukket i næste uge <cbc:documentcurrencycode> Fakturavaluta DKK Skal udfyldes. <cbc:taxcurrencycode> <cbc:pricingcurrencycode> Valuta brugt til afgiftsbeløb i fakturaen Valuta brugt til priser i fakturaen DKK DKK Hvis den medsendes skal den altid være lig fakturavaluta. Hvis den medsendes skal den altid være lig faktura- <cbc:paymentcurrencycode> Betalings valuta kode DKK Hvis den medsendes skal den altid være lig fakturavaluta. <cbc:paymentalternativecurrencycode> Alternativ valuta Alternativ valuta som kan bruges til betaling af fakturaen. <cbc:accountingcost> Modtagers finanskonto <cac:invoiceperiod> <cbc:startdate> <cbc:enddate> <cbc:description> Ordrereference start <cac:orderreference> Faktura periode Startdato. Slutdato. Beskrivelse af fakturaperiode valuta. InvoicePeriode og de tilhørende <tag> er kun til information. Købers ordrenummer Skal udfyldes. <cbc:salesorderid> Sælgers ordrenumer

5 <cbc:uuid> Computergenereret entydig Anvendes ikke af modtaid. ger. Ordrereference slut <cbc:issuedate> Ordredato <cac:documentreference> Regningsreference start <cac:billingreference> <cbc:invoicedocumentreference> Regningsreference slut Følgeseddelreference start <cac:despatchdocumentreference> <cbc:uuid> <cbc:issuedate> <cbc:documenttypecode> <cbc:documenttype> <cbc:xpath> Faktura document reference Følgeseddelnummer Computergenereret entydig ID Afsendelsesdato for følgeseddel Dokumentets type angivet som kode Dokumentets type angivet som tekst Reference til en anden del af den samme dokumentinstans Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Denne og underliggende dokumentreferencer anvendes ikke af modtager. Anvendes ikke af modtager. Anvendes ikke aft mortgager. Anvendes ikke af modtager. Anvendes ikke af modtager. Anvendes ikke af modtager. <cac:attachment> I dette og underliggende Dette og underliggende - 5

6 Følgeseddelreference slut <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt <tag>, anvendes ikke af modtager. <cac:contractdocumentreference> <cac:additionaldocumentreference> <cac:signature> Kreditor start Reference til kontrakt Supplerende dokument reference Signatur Information om Leverandør Kan anvendes til reference til indgået rammeaftale. Kan anvendes til reference til byggeplads og/eller kampagnenr. Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. <cac:accountingsupplierparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency ID="9" schmeid="gln"> <cac:partyidentification> <cbc:id schmeagency ID="9" schmeid="gln"> Skal udfyldes. Indeholder altid dokumentafsenders identification. Skal være det GLN- nummer som afsender er identificeret med på VANS nettet Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer. <cac:partyname> <cbc:name> Leverandørnavn Leverandør 1-6

7 <cac:postaladdress> Mulige værdier: STRUCTURED_DK Skal udfyldes, hvis adres- <cbc:addressformatcode STRUCTURED_DK seoplysningerne medsenlistschmeuri="urn:oioubl: des. codelist:addressformat STRUCTURED_DK er code-1.1"> en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, Postal- Zone, CityName og Contry er obligatoriske. <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Vestergade <cbc:buildingnumber> Husnummer 115 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By København Ø <cbc:postalzone> Postnummer 6700 <cac:country> <cbc:identification Landekode DK Code> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemename="se"> <cac:taxscheme> <cbc:id schemedatauri ="urn:oioubl:id: taxschemeid-1.1" SE nummer DK Skal udfyldes, hvis PartyTaxScheme sendes. Dansk pligtkode. 63 = moms Skal udfyldes hvis PartyTaxScheme sendes. Identification af afgiftsom-

8 <cbc:name> Navn på pligtkode Moms <cbc:taxtypecode lis turi="urn:oioubl:code Afgiftstype kode VAT list:taxtypecode- 1.1"> <cac:jurisdiction RegionAddress> <cbc:addressfor matcode listuri ="urn:oioubl: codelist:address formatcode-1.1"> STRUCTURED_REGI ON <cac:country> <cbc:identi ficationco de> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemename="cvr"> DK råde. Skal udfyldes En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes. Registreringsnavn Leverandør 1 Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister. Registreringsnummer DK Skal udfyldes Registreringsnummer fra det nationale virksomhedsregister. <cac:contact> Identification af kontakt 1234 Skal udfyldes. <cbc:name> Navn på kontakt Hans Jensen <cbc:telephone> Telefonnummer <cbc:telefax> Telefax

9 <cbc:electronicmail> Kreditor slut <cbc:note> Kontaktnote Anvendes ikke af modtager <cac:othercommunication> Anden kommunikation Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Debitor start <cac:accountingcustomerparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency ID="9" schmeid="gln"> <cac:partyidentification> <cbc:id schmeagency ID="9" schmeid="gln"> <cac:partyname> <cbc:name> <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listschmeuri="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.1"> Modtager af faktura Debitor Skal udfyldes Ved fakturering til en indkøbsforening, skal indkøbsforeningen optræde i dette <tag>. Navn Mulige værdier: STRUCTURED_DK Dette <tag> medsendes altid og skal altid indeholde modtageren af dokumentet Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer. Indkøbsforeningen STRUCTURED_DK Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes. STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, - 9

10 BuildingNumber, Postal- Zone, CityName og Contry er obligatoriske. <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Vestergade <cbc:buildingnumber> Husnummer 25 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By Århus <cbc:postalzone> Postnummer 8000 <cac:country> <cbc:identification Landekode DK Code> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemename="se"> <cac:taxscheme> <cbc:id schemedatauri ="urn:oioubl:id: taxschemeid-1.1" SE nummer Dansk pligtkode. 63 = moms <cbc:name> Navn på pligtkode Moms <cbc:taxtypecode lis turi="urn:oioubl:code list:taxtypecode- 1.1"> Afgiftstype kode VAT 63-10

11 <cac:jurisdiction RegionAddress> <cbc:addressfor STRUCTURED_REGI ON matcode listuri ="urn:oioubl: codelist:address formatcode-1.1"> Debitor slut <cac:country> <cbc:identi ficationco de> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname> <cbc:companyid schemedata URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemename="cvr"> <cac:contact> DK En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes. Skal udfyldes. Registreringsnavn Indkøbsforeningen Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister. Registreringsnummer Registreringsnummer fra det nationale virksomhedsregister. Identification af kontakt 1 Skal udfyldes. <cbc:name> Navn på kontakt Ole Olsen <cbc:telephone> Telefonnummer <cbc:telefax> Telefax <cbc:electronicmail> <cbc:note> Kontaktnote Anvendes ikke af modtager. <cac:othercommunication> Anden kommunikation Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. - 11

12 Betalingsmodtager start <cac:payeeparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency ID="9" schmeid="gln"> Betalingsmodtager slut Køber start <cac:buyercustomerparty> <cac:party> <cbc:endpointid schmeagency ID="9" schmeid="gln"> Betalingsmodtager skal kun udfyldes hvis det ikke er kreditor som skal modtage betalingen. Kan bruges hvis fakturaen er overgivet til et factoring firma. Betalingsmodtager er opbygget på samme måde, som de øvrige <cac:party> Her er valgt ikke at beskrive under <tag>, men hvis det skal bruges udfyl- des de på tilsvarende måde. Køber Hvis der faktureres til en indkøbsforeningen skal dette <tag> indeholde køberen. Den trælast/byggemarked som modtager varen. <cac:partyidentification> <cbc:id schmeagency ID="9" schmeid="gln"> Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydi- - 12

13 ge GLN-nummer. <cac:partyname> <cbc:name> <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listschmeuri="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.1"> Navn Mulige værdier: STRUCTURED_DK Trælasten STRUCTURED_DK Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes. STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, Postal- Zone, CityName og Contry er obligatoriske. <cbc:postbox> Postboks <cbc:floor > Etage <cbc:streetname> Vejnavn Vestergade <cbc:buildingnumber> Husnummer 25 <cbc:department> Afdeling <cbc:cityname> By Århus <cbc:postalzone> Postnummer 8000 <cac:country> <cbc:identification Landekode DK Code> Køber slut Sælger start <cac:sellersupplierparty> Dette og underliggende - 13

14 Sælger slut Leveringsoplysninger start <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydate> <cac:deliverylocation> <cac:deliveryaddress> <cbc:addressformatcode list SchemeURI="urn:oioubl:code list:addressformatcode-1.1"> <cbc:postbox> <cbc:floor > <cbc:streetname> Faktiske leverings dato Mulige værdier: STRUCTURED_DK Postboks Etage STRUCTURED_DK Østervej <cbc:buildingnumber> 303 <cbc:department> Afdeling <cbc:markattention> Beskrivelse eller navn på le- Byggepladsen veringsstedet <cbc:cityname> Hjørring <tag>, anvendes ikke af modtager. Sælger tages altid fra <cac:accountingsupp lierparty> Udfyldes med GLNnummer, hvis leveringsadressen har et sådant. Hvis feltet ikke udfyldes skal adressen udfyldes. Leveringsadressen sendes kun som strukturede oplysninger. Dette og under- liggende <tag> anvendes hvis der ikke skal medsendes GLN-nummer. - 14

15 <cbc:postalzone> 9800 <cac:country> <cbc:identification Code> DK <cac:reguesteddeliveryperiod> <cac:deliveryparty> <cac:party> Leveringsoplysninger slut Leveringsbetingelser start <cac:deliveryterms> Den ønskede leveringsperiode Leveringssted Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Dette og underliggende <tag> anvendes ikke. DeliveryLocation anvendes altid. (DeliveryParty anvendes kun hvis der er en forretningspart som er ansvarlig for varemodtagelsen og som juridisk overtager ejerskabet for varen, adressen på DeliveryParty behøves ikke at være adressen hvor varen skal leveres). INCOTERMS FOB Hvis muligt angives INCOTERMS. Alternativt angives betingelserne ne- denfor i klar tekst. - 15

16 <cbc:specialterms> Specialbetingelser Leveret med kran Tekstfelt til beskrivelse af særlige forhold vedr. leveringsbetingelser. <cac:deliverylocation> Leveringslokation Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Oplysninger om leveringssted angives i DeliveryLo- Leveringsbetingelser slut Betalingsmåde start <cac:paymentmeans> cation/deliveryadress. Hvorvidt oplysningerne om betalingsmåde anvendes vil være afhængig af modtageren. Visse modtagere anvender altid leverandørens standard betingelser, uanset hvilke oplysninger der sendes i efterfølgende tag. 1 Skal udfyldes hvis betalingsmåde medsendes. Identification af de for- skellige betalingsmåder. Anbefales at der bruges fortløbende nummerering. Hvis der sendes flere skal der være sammenhæng til - 16

17 <cbc:paymentmeanscode> Betalingsmåde kode. Mulige værdier: 10= Kontant 20= Check 30= Udenlandsk kontoovf. 42= Indenlandsk kontoovf. 50= Giroindbetalingskort betalingsbetingelsen. 42 Skal udfyldes hvis betalingsmåde medsendes. 93= Fælles indbetalingskort <cbc:paymentduedate> Betalingsdato Forfaldsdato for betalingsmåden. <cbc:instructionid> Betalingsinstruktions ID Hvis <cbc:paymentid> er 04, 15 el. 75 skal værdien være 16 nummerisk. Hvis <cbc:paymentid> er 71, skal værdien være 15 numerisk. Ved alle andre værdier, skal værdien være max. 60 alfanumme- <cbc:instructionnote> Lang advisering Hvis <cbc:paymentid> er 01, 73 el. 75, kan <cbc:paymentid schemedatauri= urn :oioubl:id:paymentid-1.1 > Kortartskode risk. værdien højst være 1470 alfa tegn. Angiver kortarts kode. Hvis - 17

18 <cbc:paymentmeansco <cac:payerfinancialaccount> <cbc:accounttypecode> <cbc:currencycode> <cbc:paymentnote> <cac:financialinstitutionbranch> <cbc:name> <cac:payeefinancialaccount> <cbc:accounttypecode> Købers bankkontonummer Kontotype Mulige værdier: BANK GIRO IBAN Valutakode Kort advisering Registreringsnummer på bankafdeling Navn på bank afdeling Sælgers bankkontonummer Kontotype Mulige værdier: BANK GIRO IBAN BANK de> er 50, kan kort- artskoden være 01, 04 el. 15. Hvis <cbc:paymentmeansco de> er 93, kan kortarts- koden være 71, 73 el

19 <cbc:currencycode> Valutakode DKK Betalingsmåde slut <cbc:paymentnote> Kort advisering A95650 <cac:financialinstitution Registreringsnummer på 9947 Branch> bankafdeling <cbc:name> Navn på bank afdeling Finansbank afd. 15 Betalingsbetingelser start <cac:paymentterms> <cbc:paymentmeansid> <cbc:prepaidpaymentreferenceid> <cbc:note> Identifikation af betalingsbetingelse Idetifikation af betalingsmåde Identifikation for forudbetaling Fritekst vedr. betalingsbetingelse Hvorvidt oplysningerne om betalingsbetingelser anvendes vil være af- hængig af modtageren. Visse modtagere anvender altid leverandørens standard betingelser, uanset hvilke oplysninger der sendes i efterfølgende tag. Skal udfyldes hvis betalingsbetingelse medsendes. Skal udfyldes hvis betalingsbetingelse medsendes. Skal have samme værdi som den tilhørende <Pay- mentmeans>. - 19

20 <cbc:referenceeventcode> Milepælkode Milepæl, hvorefter betingelserne gælder i en periode, der angives med en standardkode <cbc:settelmentdiscountpercent> Afregningsrabatsats Den rabatprocentsats der tilbydes ved betaling i løbet af afregningsperioden. <cac:settlementperi od> <cbc:penaltysurchargepercent> Strafrentesats Straf procentsats der opkræves ved for sen betaling. <cbc:amount currencyid="dkk"> Det skyldige beløb for betalingsbetingelsen <cac:settlementperiod> Kontantrabatperiode <cbc:startdate> Startdato kontantrabat <cbc:enddate> Slutdato kontantrabat <cbc:description> Beskrivelse af periode <cac:penaltyperiod> Strafrenteperiode <cbc:startdate> Startdato strafrente <cbc:enddate> <cbc:description> Betalingsbetingelser slut Forudbetaling start <cac:prepaidpayment> 1 Slutdato strafrente Beskrivelse af periode Identifikation af forudbetalt beløb Der forudbetales ikke. - 20

21 <cbc:paidamount> Betalt beløb <cbc:receiveddate> Modtaget dato <cbc:paiddate> Betalt dato <cbc:paidtime> Betalt tid <cbc:instructionid> Identifikation af betalingsinstruktion Forudbetaling slut Tillæg/Fradrag start <cac:allowancecharge> <cbc:chargeindicator> Leverandørreference for tillæg/fradrag Angiver om det er tillæg eller fradrag. Værdier: true=tillæg false=fradrag 1 True Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes <cbc:allowancechargereasoncode> Tillæg/fradrags årsagskode FC Koderne fra HANCOM D96A 7161 serviceydelse, kodet, kan anvendes. <cbc:allowancechargereason> Tekst vedr fradrag/tillæg. Fragt Angivelse af årsag i fri tekst. <cbc:multiplierfactornumeric> Faktor til beregning af eks. rabat Eksempel: Hvis der gives 20% i rabat skal faktoren angives som <cbc:prepaidindicator> Angiver om tillæg/fradrag er forudbetalt. <cbc:sequencenumeric> Beregningssekvens nummer Hvis der er flere til- - 21

22 læg/fradrag kan rækkefølgen for beregning angives med en fortløbende nummerering. Hvis alle til- læg/fradrag skal beregnes af samme grundlag, skal de alle have sekvensnummer 1. <cbc:amount currencyid="dkk"> Tillæg/fradrags beløb 75 Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes <cbc:baseamount currencyid="dkk"> Beregningsgrundlag Beregnigsgrundlag ved beregning af tillæg/fradrag med <cbc:multiplierfact ornumeric> <cac:taxcategory> <cbc:id schemedatauri="urn: oioubl:id:taxcategoryid-1.1"> Tillæg/Fradrag slut Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. <cbc:percent> Momsprocent 25 StandardRated Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes Kurs start <cac:taxexchangerate> Afgifts veksel kurs Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. <cac:pricingexchangerate> Pris veksel kurs Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. <cac:paymentexchangerate> Betalings veksel kurs Dette og underliggende - 22

23 <cac:paymentalternativeexchangerate> Kurs slut Alternativ betalings veksel kurs <tag>, anvendes ikke af modtager. Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Afgift total start Der sendes som minimum en TaxTotal indeholdende momsoplysningerne, men klassen kan forekommedet antal gange det er nødvendig for at specificere afgiftstotal pr. afgiftstype. <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk"> Det totale afgiftsbeløb Skal udfyldes. <cbc:roundingamount currencyid= "DKK"> Afrundingsbeløb <cac:taxsubtotal> Afgifts sub total Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgifts type. Her standardsats under moms. <cbc:taxableamount currencyid= "DKK"> Afgifts grundlaget 635 Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes <cbc:taxamount currencyid="dkk"> Afgifts beløb Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes <cbc:percent> Afgiftprocent 25 <cac:taxcategory> <cbc:id schemedatauri= "urn:oioubl:id:tax categoryid-1.1"> Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. StandardRated Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes <cbc:percent> Momsprocent 25 Afgiftssatsen for kategori- - 23

24 <cbc:baseunitmeasure> <cbc:perunitamount> <cbc:taxexemptionreasen Code> <cbc:taxexemptionreasen> <cac:taxscheme> <cbc:id schemedatauri= "urn:oioubl:id:taxschem eid-1.1"> Dansk pligtkode 63=moms <cbc:name> Navn på pligtkode Moms <cac:jurisdictionregion Address> <cbc:addressformat Code listuri="urn: oioubl:codelist:add ressformatcode-1.1"> 63 STRUCTURED_REGI ON en angivet som procent. Den mængde enheder som afgiften beregnes efter, hvis afgiften er pr. enhed. Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften er en sats pr. enhed. Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som kode. Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som tekst. En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes. Afgift total slut <cac:country> <cbc:identifica tioncode> Total start <cac:legalmonetarytotal> <cbc:lineextensionamount currency ID ="DKK"> DK Linietotal 560 Skal udfyldes. - 24

25 <cbc:taxexclusiveamount currencyid ="DKK"> Momsbeløb <cbc:taxinclusiveamount currencyid Linietotal incl. fradrag/tillæg ="DKK"> og moms <cbc:allowancetotalamount curren cyid ="DKK"> <cbc:chargetotalamount currencyid ="DKK"> <cbc:prepaidamount currencyid ="DKK"> <cbc:payableroundingamount curren cyid ="DKK"> <cbc:payableamount currencyid ="DKK"> Total slut Totale fradragsbeløb Indeholder kun rabatter på fakturahovedniveau. Rabatter på linien er fratrukket i linietotalen. Totale tillægsbeløb 75 Indeholder kun gebyrer på fakturahovedniveau. Gebyrer på linien er medtaget i linietotalen. Forudbetalt beløb Ikke bonusberettiget køb 75 Benyttes normalt til afrundingsbeløb. DB/byg-e har dog valgt at benyttet dette element til ikke bonusberettiget køb Det som i DB-EDI kaldes MOA-113. Beløb til betaling Skal udfyldes. Fakturalinie start En eller flere varelinier InvoíceLine skal udfyldes. <cac:invoiceline> Sælgers varelinienummer 1 Skal udfyldes. Fakturaen skal indeholde minimum 1 linie. <cbc:note> Fakturalinie note Note fra sælger til køber vedrørende fakturalinien. - 25

26 <cbc:invoicedquantity unitcode= Antal fakturerende enheder 1000 Skal udfyldes. "EA"> I dette <tag> sendes antal fakturerede enheder og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i unitcode skal kunne findes i urn:un:unece:uncefact:cod elist:specification:66 411:2001. <cbc:lineextensionamount curren cyid="dkk"> <cbc:freeofchangeindicator> Ordrelinie reference start <cac:orderlinereference> <cbc:lineid> <cac:orderreference> Liniebeløb Skal udfyldes. Varelinietotal incl. tillæg/fradrag, men excl. moms. Skal udfyldes. Gratisindikator. Værdier: false= ikke gratis true= gratis Købers ordrelinienummer Købers ordrenummer False Hvis dette <tag> er udfyldt med true, angiver det at fakturalinien er uden be- regning. Skal udfyldes hvis ordreliniereference sendes. Reference til købers ordrelinienummer. Dette <tag> skal indeholde købers ordrenummer hvis ordrenumret på varelinien er forskellig fra det ordre- - 26

27 Ordrelinie reference slut PrisReference start <cac:pricingreference> <cac:alternativeconditionprice> <cbc:priceamount> <cbc:basequantity> nummer der er angivet på fakturahovedet. Bruttopris pr. enhed 0.75 Skal udfyldes. Skal indeholde bruttoenhedsprisen. Mængden som bruttoprisen gælder for 1 Angiver den mængde prisen gælder for. Antallet er til information.. <cbc:pricetypecode> Pristype angivet som kode AAB Skal udfyldes med type = AAB (Bruttopris). PrisReference slut <cac:delivery> Leveringsoplysninger Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Leveringsoplysninger skal angives på fakturahovedet. Linie tillæg/fradrag start <cac:allowancecharge> <cbc:chargeindicator> Leverandørreference for tillæg/fradrag Angiver om det er tillæg eller fradrag. Værdier: true=tillæg false=fradrag 1 False Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes. - 27

28 <cbc:allowancechargereason Tillæg/fradrags årsagskode DI Koderne fra HANCOM Code> D96A 7161 serviceydelse, kodet, kan anvendes. <cbc:allowancechargereason> <cbc:multiplierfactornumeric> Årsagskode/tekst vedr fradrag/tillæg. Faktor til beregning af eks. rabat Rabat Rabat/gebyr angivet som tekst Eksempel: Hvis der gives 20% i rabat skal faktoren angives som <cbc:sequencenumeric> Beregningssekvens nummer Hvis der er flere tillæg/fradrag kan rækkefølgen for beregning angives med en fortløbende nummerering. Hvis alle til- læg/fradrag skal beregnes af samme grundlag, skal de alle have sekvensnummer 1. <cbc:amount currencyid="dkk"> Tillæg/fradrags beløb Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes. <cbc:baseamount currencyid= "DKK"> <cac:taxcategory> <cbc:id schemedatauri= "urn:oioubl:id:taxcate Beregningsgrundlag Oplysning vedr. beskatning af ovenstående til- StandardRated Beregningsgrundlag ved beregning af tillæg/fradrag med <cbc:multiplierfact ornumeric> Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes. - 28

29 goryid-1.1"> læg/fradrag. <cbc:percent> Momsprocent 25 Linie tillæg/fradrag slut Linie afgifts total start <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid= Det totale afgiftsbeløb 140 Skal udfyldes. "DKK"> <cbc:roundingamount curren cyid="dkk"> Afrundingsbeløb <cac:taxsubtotal> Afgifts sub total Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgifts type. Her standardsats under moms. <cbc:taxableamount currencyid ="DKK"> <cbc:taxamount currencyid= "DKK"> <cbc:calculationsequence Numeric> <cbc:transactioncurrencytax Amount> Afgifts grundlaget 560 Skal udfyldes hvis <cac:taxsubtotal> medsendes. Afgifts beløb 140 Skal udfyldes hvis <cac:taxsubtotal> medsendes. Beregnings rækkefølge Identificerer den nummeriske rækkefølge, som afgifterne pålægges efter, når der trækkes flere afgifter. Hvis alle afgifter skal beregnes efter sammen afgiftsgrundlag, vil felter være udfyldt med 1 for alle afgifter. Transaktions Valuta afgifts beløb Anvendes ikke, da afgiftsvaluta ikke kan være forskellig fra fakturavaluta. - 29

30 <cbc:percent> Afgiftprocent 25 Afgift total slut <cbc:baseunitmeasure> Basisenhed Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed. <cbc:perunitamount> Per enhed beløb Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften på- <cac:taxcategory> <cbc:id schemedata URI="urn:oioubl:id :taxcategoryid-1.1"> Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. StandardRated lægges med en bestemt sats pr. enhed. Skal udfyldes hvis <cac:taxsubtotal> medsendes. <cbc:percent> Momsprocent 25 <cbc:baseunitmeasure> Basisenhed Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed. <cbc:perunitamount> Per enhed beløb Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed. Vare start <cac:item> Varenavn Skruer Tekstfelt til beskrivelse af <cbc:description> varen. <cbc:packquantity> Pakke mængde Den forpakning varen fin- - 30

31 des i og som indeholder antallet af enheder beskrevet i <cbc:packsizenumeri c> <cbc:packsizenumeric> Pakke størrelse Eksempelvis hvis der faktureres i kasse, men hver kasse indeholder 12 stk. <cbc:name> Kort navn på varen Skruer Skal udfyldes. Max. 70 karakterer langt. <cac:buyersitemidentifica tion> <cbc:extendedid> <cac:sellersitemidentifica tion> <cbc:extendedid> <cac:physicalattribute> <cbc:description> <cac:measurementdimen sion> Købers varenummer 1440 Skal udfyldes hvis <cac:buyersitemiden tification> sendes. Købers udvidet identification af varen Bruges evt. til at identificere en variant af varen. Sælgers varenummer 4556 Skal udfyldes hvis <cac:sellersitemide ntification> sendes. Sælgers udvidet identification af varen Fysiske Attributter Beskrivelse af fysisk attribut Bruges evt. til at identificere en variant af varen. Måle dimensioner Længde Måledimensionerne anvendes til at angive mål på varen. I ID angives hvil- - 31

32 ken måling der er tale om. I nedenstående <tag> angives værdien. Måle dimenrionerne kan gentages lige så mange gange der er brug for det. <cbc:measure> Måling 2.00 Værdi til ovenstående ID. <cac:standarditemidentifica tion> <cbc:id schemeagencyid ="9" schemeid="gtin"> <cbc:extendedid> <cac:additionalitemidentifica tion> <cbc:id schemeid="db"> <cbc:extendedid> GTIN-varenummer (EAN- varenummer) Udvidet standard identification af varen Hvis varen har et GTIN nummer, oplyses det her. Husk schemeid= GTIN. Skal udfyldes hvis <cac:standarditemid entification> sendes. Er ikke relevant under GTIN-nummer. Varianter har eget GTINvarenummer. Supplerende varenummer Hvis varen har et DBnumer oplyses det her. Husk schemeid= DB. Skal udfyldes hvis <cac:additionalitem Identification> Sendes. Udvidet supplerende varenummer identification af varen Er ikke relevant under supplerende varenummer. Varianter har eget DB - 32

33 <cac:commodityclassification> <cbc:commoditycode> <cbc:itemclassification Code> <cac:transactionconditions> Varetypekode Vareklassifikationskode Handelsbetingelser nummer. Anvendes ikke af modtager. Skal bruge UN/SPSC som angives i næste tag. Aktuel vareklassificationskode i.h.t. UN/SPSC Ifølge anbefaling fra IT & Telestyrelsen er det denne klasse der kan anvendes til det specielle ikke bonusberettiget beløb. Vær opmærksom på at den er placeret under linien ikke på fakturahovedet. Vil kræve en sammentælling fra modtagerens side. Umiddelbart er der ikke mulighed for at angive et beløb Der findes 3 tag under klassen Transaction- Conditions. En identifier, en kode og en tekst til beskrivelse af handelsbetingelsen. Brugen af disse felter er under alle om- - 33

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere