Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS"

Transkript

1 Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter 0-1 Arbejdsdokumentation MHS Hvis modtager ikke findes i WebEDI kan OIO-fakturaupload-filen MHS ikke afvises, s. Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS OIO-faktura, s. 8 Upload af informationer om betalingsmåde (info vedrørende bank/indbetaling) BWU MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 1

2 Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Upload Offentlig faktura... 1 Moms i OIO-faktura... 2 Forskel på OIO-faktura og OIO-kreditnota... 2 Opbygning af Offentlig fakturafil... 3 Fakturahoved... 4 Købers kundekontakt... 6 Referencer... 7 Fradrag/Tillæg... 8 Fakturalinier... 9 Afgiftsinformation, fakturalinie Fakturatotaler Afgiftsinformation, fakturatotal Momsinformation pr. momssats, fakturatotal Afstemning MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 2

3 Upload Offentlig faktura I WebEDI er det muligt at uploade en eller flere offentlige fakturaer (herefter OIO-faktura) af gangen, fra fil på egen PC til WebEDI via oversigtsbilledet: Offentlig fakturakladder. Afsendelsen af OIO-fakturaen kan foregå automatisk eller manuel, efter eget valg. Har man valgt automatisk videresending, vil den uploaded OIO-faktura få status Sendt. Det vil sige, at WebEDI sørger for, at videresende OIO-fakturaen efter succesfuld upload. Ved automatisk videresending skal man være opmærksom på, at WebEDI ikke foretager nogle beregninger, men udelukkende fungerer som en slags transportvej. Har man valgt manuel videresending, vil den uploaded OIO-faktura få status som Fakturakladde. Det vil sige den egentlige afsendelse af OIO-fakturaen skal foretages af brugeren fra WedEDI systemet i fakturabilledet. Den uploadede OIO-faktura vil efterfølgende kunne ses og vælges i oversigtsbilledet: Offentlig fakturakladder. Det er brugerens ansvar, at nødvendige stamdata (lokationsnummer for leverandør og EAN/UPC varenumre) er vedligeholdt i såvel eget lokalt system, som i WebEDI systemet. Hvis der mangler oplysninger i WebEDI, vil indholdet i en uploaded OIO-faktura så vidt muligt blive videresendt eller gemt i en fakturakladde. I det følgende beskrives snitfladerne mellem WebEDI og lokale systemer. For upload gælder generelt: Den uploadede fil valideres jf. nedennævnte beskrivelse. Hvis der findes fejl i en eller flere omk-fakturaer, så gemmes så mange oplysninger som muligt i en fakturakladde, der efterfølgende kan viderebehandles fra oversigtsbilledet afsendte fakturaer. Efter endt upload vises fejlene i et meddelelsesvindue. En upload fil afvises helt, hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: hvis der er fejl i afstemningsrecord hvis filtypen på upload filen er forkert (skal være.txt eller.text) hvis fakturatypen ikke er gyldig (skal være PIE eller PCM) hvis krævede felter ikke er udfyldte hvis felter af typen lokationsnummer ikke er udfyldt med gyldigt EAN lokationsnr. hvis fakturalinie ikke indeholder varenr. og varebeskrivelse hvis feltlængder ikke overholdes hvis der findes alfanumeriske værdier i numeriske felter hvis der findes ugyldige datoer i datofelter (eks.: , 2005FA22) hvis uploadede enhedsbetegnelser ikke er gyldige (skal være: KGM, LTR, MTQ, MTR eller STK) hvis uploadede landekoder ikke er gyldige (skal være DE, DK, FO, GL, NO, PL, SE eller UK) hvis betalingsmåde ikke er korrekt udfyldt hvis løbenr. ikke er udfyldt følgende tegn accepteres ikke i tekstfelter: + :? (plus, kolon, spørgsmålstegn og apostrof). Dette skyldes, at disse tegn er styrekarakterer i den efterfølgende forsendelse i EDIFACT-format Formateret: Punktopstilling Fejltekster dannes som følger: Fejl i xxxyyzzz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hvor xxx er lig Recordnavn for fejlen yy er lig Løbenummer faktura for fejlen zzz er lig Fakturalinienr faktura for fejlen i fakturalinierecords aaa er feltnavn MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 1

4 Moms i OIO-faktura I en almindelig LEAN faktura er det muligt, at specificere én moms på fakturaniveau og en afvigende moms på fakturalinieniveau. Dette er ikke muligt i en OIO-faktura. I en OIO-faktura er det muligt at specificere 2 forsk. typer moms 00 eller 25 begge på fakturaniveau. Således kan man eksempelvis, i en OIO-faktura, have 5 fakturalinier hvor momsen er 25 og 5 fakturalinier hvor momsen er 0. I det følgende beskrives snitfladerne mellem WebEDI og lokale systemer. Den uploadede fil valideres jf. nedennævnte beskrivelse. Forskel på OIO-faktura og OIO-kreditnota Der findes 2 forskelle: 1. Angivelse af koder i Fakturatype: PIE (faktura) eller PCM (kreditnota) 2. På kreditnota mindsker en positiv fakturatotal saldo i fakturaudsteders favør. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 2

5 Opbygning af Offentlig fakturafil Recordnavn Løbenummer Fakturalinienr. Beregnings-art. Opbygning faktura F Start første faktura. Altid medsendt FA Købers kundekontakt, første faktura. Altid medsendt F Referencer til første faktura. Kan være medsendt. F Fradrag og tillæg til første faktura. Kan være medsendt. F Første faktura første fakturalinie. Altid medsendt. F Første beregningsart Første faktura første fakturalinie første afgiftsspecifikationslinie. Kan være medsendt. F Anden beregningsart Første faktura første fakturalinie anden afgiftsspecifikationslinie. Kan være medsendt. F Osv. F Første faktura anden fakturalinie. Kan være medsendt. F osv. F Kan være medsendt. F Første beregningsart Første faktura første beregningsart sumbeløb. Kan være medsendt. F Anden beregningsart Første faktura anden beregningsart sumbeløb. Kan være medsendt. F osv. F Første momssats Første faktura første momssats sumbeløb. Kan være medsendt. F Start anden faktura. Kan være medsendt hvis mere end en faktura. FA Købers kundekontakt, anden faktura. Skal være medsendt. F Referencer til anden faktura. Kan være medsendt. F Fradrag og tillæg til anden faktura. Kan være medsendt. F Anden faktura første fakturalinie. Skal være medsendt. F osv. F Start tredje faktura. Kan være medsendt. F09 Antal records i upload/download Formateret tabel Felter adskilles med ; (semikolon). Recordslut markeres med Carriage return line feed. Hvor der i nedenstående beskrivelser angives format for et felt, er det dels feltets type (alfanumerisk/numerisk) og feltets maksimale længde, der er angivet. Up- og download sker fra/til fil i ASCII-formatet, charset iso Filtype skal være txt eller text. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 3

6 Fakturahoved Recordnavn 1 a3 = F01 Skal være udfyldt med F01 faktura. Ordreident, system 3 Anvendes ikke i OIO-faktura Afsender 4 n13 Afsender (sælger) lokationsnr. Skal være udfyldt Modtager 5 n13 Modtagers (købers) lokationsnr. Skal være udfyldt Forsendelsesreference 6 Anvendes ikke i OIO-faktura Testkode 7 a1 = 1 ved test ellers blank Kan være udfyldt med 1 Fakturatype 8 a3 PIE = Faktura Skal være udfyldt med valid værdi PCM = Kreditnota Fakturanummer 9 a35 Skal være udfyldt Fakturadato 10 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Leveringsdato 11 Anvendes ikke i OIO-faktura Køber 12 n13 Køber lokationsnr. Skal være udfyldt Leveringssted 13 n13 Leveringssted lokationsnr. Kan være udfyldt Fakturamodtager 14 Anvendes ikke i OIO-faktura Leverandør 15 n13 Leverandør lokationsnr. Kan være udfyldt Momssats 16 n3 Generel momssats Kan være udfyldt med generel momssats for fakturaen (evt. nul). Momsfritaget, kode 17 a1 = E ved momsfri handel Kan være udfyldt med E hvis fakturaen er helt momsfritaget Afgift, kode 18 a1 Anvendes ikke i OIO-faktura Betalingsdato 19 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Betalingsklok 20 Anvendes ikke i OIO-faktura Valutakode 21 a3 International valutakode. Kan være udfyldt. Køber CVRnr 22 Anvendes ikke i OIO-faktura Leverandør CVRnr 23 Anvendes ikke i OIO-faktura Leveringssted CVRnr 24 Anvendes ikke i OIO-faktura Fakturamodtager CVRnr 25 Anvendes ikke i OIO-faktura Navn, Køber 26 a35 Navn Kan være udfyldt Adresse 1, Køber 27 a35 Adresse 1 Kan være udfyldt Adresse 2, Køber 28 a35 Adresse 2 Kan være udfyldt Postnr., Køber 29 a9 Postnr. Kan være udfyldt Postby, Køber 30 a35 By Kan være udfyldt Landekode, Køber 31 a2 DK = Danmark DE = Tyskland FO = Færøerne GL = Grønland NO = Norge PL = Polen SE = Sverige Kan være udfyldt med én af de nævnte værdier. UK = United Kingdom Navn, Leveringssted 32 a35 Navn Kan være udfyldt Adresse 1, Leveringssted 33 a35 Adresse 1 Kan være udfyldt MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 4

7 Adresse 2, Leveringssted 34 a35 Adresse 2 Kan være udfyldt Postnr., Leveringssted 35 a9 Postnr. Kan være udfyldt Postby, Leveringssted 36 a35 By Kan være udfyldt Landekode, Leveringssted 37 a2 DK, DE, FO, GL, NO, PL, SE eller UK Dimensionskontostreng 38 a35 Kan være udfyldt Bank reg.nr. 39 a4 Sælgers reg.nr. Se nedenfor Bank kontonr. 40 a10 Sælgers kontonr. Se nedenfor Kortartskode 41 a2 Sælgers indbetalingskortart BetalingsID 42 a16 Sælgers indbetalingsbetalingsident Kreditornr 43 a8 Sælger indbetalingskreditornr Kan være udfyldt med én af de nævnte værdier. Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Felterne: 3, 6, 11, 14, 18, 20 samt anvendes ikke i OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Felt 4: Afsender lokationsnummer skal være pålogget brugers (overordnede) lokationsnummer. Felt 15: Leverandør skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. Felt 21: Valutakode sættes til 'DKK' på fakturaen hvis feltet er blankt. Felt 39-43: Felt anvendes hvis køber skal betale via bank. Felt anvendes, hvis køber skal betale via indbetalingskort. Oplysninger om bank eller indbetalingskort skal være udfyldt, hvis betalingsdato er udfyldt. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 5

8 Købers kundekontakt Recordnavn 1 a3 = FA1 Skal være udfyldt med FA1 faktura.. Rolle 3 a16 = Indkøbsansvarlig, Bogholder, Budgetansvarlig, Rekvirent Skal være udfyldt med én ad de nævnte værdier. KundereferenceID 4 a35 ID af kundereference Skal være udfyldt Navn 5 a35 Kontakt navn Telefon 6 a20 Kontakt telefon Fax 7 20 Kontakt fax Kontakt Købers kundekontakt skal som min. medsendes én gang og kan medsendes op til 4 gange. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 6

9 Referencer Recordnavn 1 a3 = F02 Skal være udfyldt med F02 faktura.. Følgeseddelnr. 3 Anvendes ikke i OIO-faktura Dato for følgeseddel 4 Anvendes ikke i OIO-faktura Fakturanr. ved kreditnota 5 Anvendes ikke i OIO-faktura Dato for faktura ved kreditnota. 6 Anvendes ikke i OIO-faktura Købers ordrenr. 7 a35 Ref. til køberordrenr. Skal være udfyldt Dato for køberordre 8 Anvendes ikke i OIO-faktura Leverandørs ordrenr 9 a35 Ref. til leverandørordre Kan være udfyldt Dato for leverandørordre 10 Anvendes ikke i OIO-faktura Dato ordrenummer 11 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Felterne: 3-6, 8 og 10 anvendes ikke i OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 7

10 Fradrag/Tillæg Recordnavn 1 a3 = F03 Skal være udfyldt med F03 faktura.. Fradrag, fragtgebyr. 3 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fradrag, andre ydelser 5 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, fragtgebyr 7 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, andre ydelser 9 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Valideres efter ovennævnte regler. Fortegn er normalt + i alle situationer, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at moms på fradrag og tillæg beregnes udfra den generelle momssats. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 8

11 Fakturalinier Recordnavn 1 a3 = F04 Skal være udfyldt med F04. faktura. Fakturalinienr 3 n3 = Skal være fortløbende fra 001 pr. faktura.. Varenummer 4 a14 Varenummer. Skal være udfyldt. Varenummertype 5 a3 EN = EAN nummer UP = UPC nummer Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Faktureret kvantum 6 n15 Faktureret kvantum De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Skal være udfyldt. Fortegn 7 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedsbetegnelse, pris 8 a3 KGM = Kilogram LTR = Liter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter STK = Styk Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Leveret kvantum 9 Anvendes ikke i OIO-faktura Fortegn 10 Anvendes ikke i OIO-faktura Enhedsbetegnelse, vare 11 Anvendes ikke i OIO-faktura Varer uden beregning 12 n15 Varer uden beregning Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 13 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedsbetegnelse, vare 14 a3 KGM, LTR, MTQ, MTR, STK Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier, hvis varer uden beregning kvantum er udfyldt. Pris 15 n15 Pris pr. Faktureret enhed De sidste 4 cifre er decimaler, komma medsendes Skal være udfyldt. Enhedsbetegnelse, pris 16 a3 KGM, LTR, MTQ, Skal være udfyldt. MTR, STK Fakturalinie, beløb 17 n18 Vareliniebeløb Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 18 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Momssats, linie 19 n3 Liniens momssats Kan være udfyldt ved afvigende momssats for linien. Husk at 0 (nul) angiver ingen moms på linie. Omregningsfaktor 20 n9 Fakturaliniens omregningsfaktor. Kan være udfyldt. Downloades ikke hvis 1. Varebeskrivelse 21 a35 Varebeskrivelse. Skal være udfyldt. Felterne 9, 10 og 11 anvendes ikke i en OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Felt 19: Der må ikke være angivet afvigende liniemomssats, hvis kode momsfritaget er angivet som E i fakturahoved. Felt 20: Sættes til 1 på fakturalinien hvis feltet er mindre end 1 eller ikke er numerisk. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 9

12 Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at en uploaded faktura får status afsendt, ved valg af automatisk videresending eller status fakturakladde, ved valg af manuel videresending. Ved valg af manuel videresending SKAL alle beregninger af liniebeløb og fakturatotaler foretages i WebEDI inden den egentlige forsendelse. Ved valg af automatisk videresending uploades liniebeløb og fakturatotaler ingen beregninger foretages i WebEDI. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 10

13 Afgiftsinformation, fakturalinie Recordnavn 1 a3 = F05 Skal være udfyldt med F05 hvis der skal angives afgifter. faktura. Fakturalinienr 3 n3 = Skal være fortløbende fra 001 pr. faktura.. Beregningsart 4 n4 Afgiftsidentifikation Skal udfyldes med beregningsart. Beskatningsgrundlag 5 Anvendes ikke i OIO-faktura Afgiftsbeløb 6 n18 Specificeret afgift i beløb. Skal være udfyldt De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 7 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Felt 4: Pr. fakturalinie kan samme beregningsart kun medsendes én gang.. Felt 5: anvendes ikke i en OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved valg af manuel videresending, så medsendes afgifter kun som information jf. krav fra Told & Skat. Evt. afgifter indgår i priserne og dermed fakturabeløb. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 11

14 Fakturatotaler Recordnavn 1 a3 = F06 Skal være udfyldt med F06. faktura. Total vareliniebeløb 3 n18 Varelinier sumbeløb Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Total fradrag og tillæg 5 n18 Sum af fradrag og tillæg Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftspligtigt beløb 7 n18 Momspligtigt beløb Kan være udfyldt ved. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftsbeløb 9 n18 Momsbeløb i alt Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fakturatotal beløb 11 n18 Fakturabeløb i alt incl. moms. Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 12 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - F06 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F06 Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 12

15 Afgiftsinformation, fakturatotal Recordnavn 1 a3 = F07 Skal være udfyldt med F07. faktura. Beregningsart 3 n4 Afgiftsidentifikation Skal udfyldes med beregningsart. Beskatningsgrundlag 4 Anvendes ikke i en OIO-faktura Afgiftsbeløb 5 n18 Specificeret afgift i beløb opsummeret pr. beregningsart. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - F07 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F07 Felt 4: Anvendes ikke i en OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved valg af manuel videresending, så medsendes afgiftstotaler kun som information. Afgifter kan opsummeres pr. beregningsart. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 13

16 Momsinformation pr. momssats, fakturatotal Recordnavn 1 a3 = F08 Skal være udfyldt med F08. faktura. Momssats 3 n3 Sats der opgøres for Udfyldt med den momssats der opgøres for. Kan være nul. Specificeret skat/afgift i beløb 4 n18 Momsbeløb i alt for momssats. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 5 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Skatte- og afgiftspligtigt 6 n18 Momspligtigt beløb i alt De 2 sidste cifre er decimaler, komma beløb for momssats. medsendes Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Upload: F08 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F08 Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk i en OIO-faktura kan man maks. specificere 2 momssatser ( 25 eller 00 ) pr. faktura. Ved momsfritagelse foretages ikke summation af moms. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 14

17 Afstemning Recordnavn 1 a3 = F09 Skal være udfyldt med F09. Antal records i upload eller download 2 n5 Antal records incl. F09 recorden Skal være udfyldt med antal records i up- eller download. F09 skal være medsendt og antal skal stemme - ellers afvises hele upload'en.. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 OMKOSTNINGSFAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Omkostningsakturafil...4 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Fakturatotaler...11 Momsinformation

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter EDI light Invoice Fona Page 1 of 5 Indhold Denne Guide Line beskriver formatet for fakturaer til i EDI Light format. Formatet anvendes til faktureringer, krediteringer samt positive og negative reguleringer.

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver

Læs mere

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen PDF fakturaguide til -koncernen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Analyse af fakturadata

Analyse af fakturadata Analyse af fakturadata Det er muligt at analysere de data, der befinder sig blandt betalte fakturaer. For at komme til betalte fakturaer klikkes på i hovedmenuen I det øverste felt befinder sig Filtersektionen

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere