Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS"

Transkript

1 Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter 0-1 Arbejdsdokumentation MHS Hvis modtager ikke findes i WebEDI kan OIO-fakturaupload-filen MHS ikke afvises, s. Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS OIO-faktura, s. 8 Upload af informationer om betalingsmåde (info vedrørende bank/indbetaling) BWU MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 1

2 Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Upload Offentlig faktura... 1 Moms i OIO-faktura... 2 Forskel på OIO-faktura og OIO-kreditnota... 2 Opbygning af Offentlig fakturafil... 3 Fakturahoved... 4 Købers kundekontakt... 6 Referencer... 7 Fradrag/Tillæg... 8 Fakturalinier... 9 Afgiftsinformation, fakturalinie Fakturatotaler Afgiftsinformation, fakturatotal Momsinformation pr. momssats, fakturatotal Afstemning MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 2

3 Upload Offentlig faktura I WebEDI er det muligt at uploade en eller flere offentlige fakturaer (herefter OIO-faktura) af gangen, fra fil på egen PC til WebEDI via oversigtsbilledet: Offentlig fakturakladder. Afsendelsen af OIO-fakturaen kan foregå automatisk eller manuel, efter eget valg. Har man valgt automatisk videresending, vil den uploaded OIO-faktura få status Sendt. Det vil sige, at WebEDI sørger for, at videresende OIO-fakturaen efter succesfuld upload. Ved automatisk videresending skal man være opmærksom på, at WebEDI ikke foretager nogle beregninger, men udelukkende fungerer som en slags transportvej. Har man valgt manuel videresending, vil den uploaded OIO-faktura få status som Fakturakladde. Det vil sige den egentlige afsendelse af OIO-fakturaen skal foretages af brugeren fra WedEDI systemet i fakturabilledet. Den uploadede OIO-faktura vil efterfølgende kunne ses og vælges i oversigtsbilledet: Offentlig fakturakladder. Det er brugerens ansvar, at nødvendige stamdata (lokationsnummer for leverandør og EAN/UPC varenumre) er vedligeholdt i såvel eget lokalt system, som i WebEDI systemet. Hvis der mangler oplysninger i WebEDI, vil indholdet i en uploaded OIO-faktura så vidt muligt blive videresendt eller gemt i en fakturakladde. I det følgende beskrives snitfladerne mellem WebEDI og lokale systemer. For upload gælder generelt: Den uploadede fil valideres jf. nedennævnte beskrivelse. Hvis der findes fejl i en eller flere omk-fakturaer, så gemmes så mange oplysninger som muligt i en fakturakladde, der efterfølgende kan viderebehandles fra oversigtsbilledet afsendte fakturaer. Efter endt upload vises fejlene i et meddelelsesvindue. En upload fil afvises helt, hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: hvis der er fejl i afstemningsrecord hvis filtypen på upload filen er forkert (skal være.txt eller.text) hvis fakturatypen ikke er gyldig (skal være PIE eller PCM) hvis krævede felter ikke er udfyldte hvis felter af typen lokationsnummer ikke er udfyldt med gyldigt EAN lokationsnr. hvis fakturalinie ikke indeholder varenr. og varebeskrivelse hvis feltlængder ikke overholdes hvis der findes alfanumeriske værdier i numeriske felter hvis der findes ugyldige datoer i datofelter (eks.: , 2005FA22) hvis uploadede enhedsbetegnelser ikke er gyldige (skal være: KGM, LTR, MTQ, MTR eller STK) hvis uploadede landekoder ikke er gyldige (skal være DE, DK, FO, GL, NO, PL, SE eller UK) hvis betalingsmåde ikke er korrekt udfyldt hvis løbenr. ikke er udfyldt følgende tegn accepteres ikke i tekstfelter: + :? (plus, kolon, spørgsmålstegn og apostrof). Dette skyldes, at disse tegn er styrekarakterer i den efterfølgende forsendelse i EDIFACT-format Formateret: Punktopstilling Fejltekster dannes som følger: Fejl i xxxyyzzz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hvor xxx er lig Recordnavn for fejlen yy er lig Løbenummer faktura for fejlen zzz er lig Fakturalinienr faktura for fejlen i fakturalinierecords aaa er feltnavn MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 1

4 Moms i OIO-faktura I en almindelig LEAN faktura er det muligt, at specificere én moms på fakturaniveau og en afvigende moms på fakturalinieniveau. Dette er ikke muligt i en OIO-faktura. I en OIO-faktura er det muligt at specificere 2 forsk. typer moms 00 eller 25 begge på fakturaniveau. Således kan man eksempelvis, i en OIO-faktura, have 5 fakturalinier hvor momsen er 25 og 5 fakturalinier hvor momsen er 0. I det følgende beskrives snitfladerne mellem WebEDI og lokale systemer. Den uploadede fil valideres jf. nedennævnte beskrivelse. Forskel på OIO-faktura og OIO-kreditnota Der findes 2 forskelle: 1. Angivelse af koder i Fakturatype: PIE (faktura) eller PCM (kreditnota) 2. På kreditnota mindsker en positiv fakturatotal saldo i fakturaudsteders favør. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 2

5 Opbygning af Offentlig fakturafil Recordnavn Løbenummer Fakturalinienr. Beregnings-art. Opbygning faktura F Start første faktura. Altid medsendt FA Købers kundekontakt, første faktura. Altid medsendt F Referencer til første faktura. Kan være medsendt. F Fradrag og tillæg til første faktura. Kan være medsendt. F Første faktura første fakturalinie. Altid medsendt. F Første beregningsart Første faktura første fakturalinie første afgiftsspecifikationslinie. Kan være medsendt. F Anden beregningsart Første faktura første fakturalinie anden afgiftsspecifikationslinie. Kan være medsendt. F Osv. F Første faktura anden fakturalinie. Kan være medsendt. F osv. F Kan være medsendt. F Første beregningsart Første faktura første beregningsart sumbeløb. Kan være medsendt. F Anden beregningsart Første faktura anden beregningsart sumbeløb. Kan være medsendt. F osv. F Første momssats Første faktura første momssats sumbeløb. Kan være medsendt. F Start anden faktura. Kan være medsendt hvis mere end en faktura. FA Købers kundekontakt, anden faktura. Skal være medsendt. F Referencer til anden faktura. Kan være medsendt. F Fradrag og tillæg til anden faktura. Kan være medsendt. F Anden faktura første fakturalinie. Skal være medsendt. F osv. F Start tredje faktura. Kan være medsendt. F09 Antal records i upload/download Formateret tabel Felter adskilles med ; (semikolon). Recordslut markeres med Carriage return line feed. Hvor der i nedenstående beskrivelser angives format for et felt, er det dels feltets type (alfanumerisk/numerisk) og feltets maksimale længde, der er angivet. Up- og download sker fra/til fil i ASCII-formatet, charset iso Filtype skal være txt eller text. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 3

6 Fakturahoved Recordnavn 1 a3 = F01 Skal være udfyldt med F01 faktura. Ordreident, system 3 Anvendes ikke i OIO-faktura Afsender 4 n13 Afsender (sælger) lokationsnr. Skal være udfyldt Modtager 5 n13 Modtagers (købers) lokationsnr. Skal være udfyldt Forsendelsesreference 6 Anvendes ikke i OIO-faktura Testkode 7 a1 = 1 ved test ellers blank Kan være udfyldt med 1 Fakturatype 8 a3 PIE = Faktura Skal være udfyldt med valid værdi PCM = Kreditnota Fakturanummer 9 a35 Skal være udfyldt Fakturadato 10 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Leveringsdato 11 Anvendes ikke i OIO-faktura Køber 12 n13 Køber lokationsnr. Skal være udfyldt Leveringssted 13 n13 Leveringssted lokationsnr. Kan være udfyldt Fakturamodtager 14 Anvendes ikke i OIO-faktura Leverandør 15 n13 Leverandør lokationsnr. Kan være udfyldt Momssats 16 n3 Generel momssats Kan være udfyldt med generel momssats for fakturaen (evt. nul). Momsfritaget, kode 17 a1 = E ved momsfri handel Kan være udfyldt med E hvis fakturaen er helt momsfritaget Afgift, kode 18 a1 Anvendes ikke i OIO-faktura Betalingsdato 19 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Betalingsklok 20 Anvendes ikke i OIO-faktura Valutakode 21 a3 International valutakode. Kan være udfyldt. Køber CVRnr 22 Anvendes ikke i OIO-faktura Leverandør CVRnr 23 Anvendes ikke i OIO-faktura Leveringssted CVRnr 24 Anvendes ikke i OIO-faktura Fakturamodtager CVRnr 25 Anvendes ikke i OIO-faktura Navn, Køber 26 a35 Navn Kan være udfyldt Adresse 1, Køber 27 a35 Adresse 1 Kan være udfyldt Adresse 2, Køber 28 a35 Adresse 2 Kan være udfyldt Postnr., Køber 29 a9 Postnr. Kan være udfyldt Postby, Køber 30 a35 By Kan være udfyldt Landekode, Køber 31 a2 DK = Danmark DE = Tyskland FO = Færøerne GL = Grønland NO = Norge PL = Polen SE = Sverige Kan være udfyldt med én af de nævnte værdier. UK = United Kingdom Navn, Leveringssted 32 a35 Navn Kan være udfyldt Adresse 1, Leveringssted 33 a35 Adresse 1 Kan være udfyldt MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 4

7 Adresse 2, Leveringssted 34 a35 Adresse 2 Kan være udfyldt Postnr., Leveringssted 35 a9 Postnr. Kan være udfyldt Postby, Leveringssted 36 a35 By Kan være udfyldt Landekode, Leveringssted 37 a2 DK, DE, FO, GL, NO, PL, SE eller UK Dimensionskontostreng 38 a35 Kan være udfyldt Bank reg.nr. 39 a4 Sælgers reg.nr. Se nedenfor Bank kontonr. 40 a10 Sælgers kontonr. Se nedenfor Kortartskode 41 a2 Sælgers indbetalingskortart BetalingsID 42 a16 Sælgers indbetalingsbetalingsident Kreditornr 43 a8 Sælger indbetalingskreditornr Kan være udfyldt med én af de nævnte værdier. Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Felterne: 3, 6, 11, 14, 18, 20 samt anvendes ikke i OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Felt 4: Afsender lokationsnummer skal være pålogget brugers (overordnede) lokationsnummer. Felt 15: Leverandør skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. Felt 21: Valutakode sættes til 'DKK' på fakturaen hvis feltet er blankt. Felt 39-43: Felt anvendes hvis køber skal betale via bank. Felt anvendes, hvis køber skal betale via indbetalingskort. Oplysninger om bank eller indbetalingskort skal være udfyldt, hvis betalingsdato er udfyldt. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 5

8 Købers kundekontakt Recordnavn 1 a3 = FA1 Skal være udfyldt med FA1 faktura.. Rolle 3 a16 = Indkøbsansvarlig, Bogholder, Budgetansvarlig, Rekvirent Skal være udfyldt med én ad de nævnte værdier. KundereferenceID 4 a35 ID af kundereference Skal være udfyldt Navn 5 a35 Kontakt navn Telefon 6 a20 Kontakt telefon Fax 7 20 Kontakt fax Kontakt Købers kundekontakt skal som min. medsendes én gang og kan medsendes op til 4 gange. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 6

9 Referencer Recordnavn 1 a3 = F02 Skal være udfyldt med F02 faktura.. Følgeseddelnr. 3 Anvendes ikke i OIO-faktura Dato for følgeseddel 4 Anvendes ikke i OIO-faktura Fakturanr. ved kreditnota 5 Anvendes ikke i OIO-faktura Dato for faktura ved kreditnota. 6 Anvendes ikke i OIO-faktura Købers ordrenr. 7 a35 Ref. til køberordrenr. Skal være udfyldt Dato for køberordre 8 Anvendes ikke i OIO-faktura Leverandørs ordrenr 9 a35 Ref. til leverandørordre Kan være udfyldt Dato for leverandørordre 10 Anvendes ikke i OIO-faktura Dato ordrenummer 11 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Felterne: 3-6, 8 og 10 anvendes ikke i OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 7

10 Fradrag/Tillæg Recordnavn 1 a3 = F03 Skal være udfyldt med F03 faktura.. Fradrag, fragtgebyr. 3 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fradrag, andre ydelser 5 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, fragtgebyr 7 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, andre ydelser 9 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Valideres efter ovennævnte regler. Fortegn er normalt + i alle situationer, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at moms på fradrag og tillæg beregnes udfra den generelle momssats. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 8

11 Fakturalinier Recordnavn 1 a3 = F04 Skal være udfyldt med F04. faktura. Fakturalinienr 3 n3 = Skal være fortløbende fra 001 pr. faktura.. Varenummer 4 a14 Varenummer. Skal være udfyldt. Varenummertype 5 a3 EN = EAN nummer UP = UPC nummer Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Faktureret kvantum 6 n15 Faktureret kvantum De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Skal være udfyldt. Fortegn 7 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedsbetegnelse, pris 8 a3 KGM = Kilogram LTR = Liter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter STK = Styk Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Leveret kvantum 9 Anvendes ikke i OIO-faktura Fortegn 10 Anvendes ikke i OIO-faktura Enhedsbetegnelse, vare 11 Anvendes ikke i OIO-faktura Varer uden beregning 12 n15 Varer uden beregning Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 13 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedsbetegnelse, vare 14 a3 KGM, LTR, MTQ, MTR, STK Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier, hvis varer uden beregning kvantum er udfyldt. Pris 15 n15 Pris pr. Faktureret enhed De sidste 4 cifre er decimaler, komma medsendes Skal være udfyldt. Enhedsbetegnelse, pris 16 a3 KGM, LTR, MTQ, Skal være udfyldt. MTR, STK Fakturalinie, beløb 17 n18 Vareliniebeløb Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 18 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Momssats, linie 19 n3 Liniens momssats Kan være udfyldt ved afvigende momssats for linien. Husk at 0 (nul) angiver ingen moms på linie. Omregningsfaktor 20 n9 Fakturaliniens omregningsfaktor. Kan være udfyldt. Downloades ikke hvis 1. Varebeskrivelse 21 a35 Varebeskrivelse. Skal være udfyldt. Felterne 9, 10 og 11 anvendes ikke i en OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Felt 19: Der må ikke være angivet afvigende liniemomssats, hvis kode momsfritaget er angivet som E i fakturahoved. Felt 20: Sættes til 1 på fakturalinien hvis feltet er mindre end 1 eller ikke er numerisk. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 9

12 Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at en uploaded faktura får status afsendt, ved valg af automatisk videresending eller status fakturakladde, ved valg af manuel videresending. Ved valg af manuel videresending SKAL alle beregninger af liniebeløb og fakturatotaler foretages i WebEDI inden den egentlige forsendelse. Ved valg af automatisk videresending uploades liniebeløb og fakturatotaler ingen beregninger foretages i WebEDI. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 10

13 Afgiftsinformation, fakturalinie Recordnavn 1 a3 = F05 Skal være udfyldt med F05 hvis der skal angives afgifter. faktura. Fakturalinienr 3 n3 = Skal være fortløbende fra 001 pr. faktura.. Beregningsart 4 n4 Afgiftsidentifikation Skal udfyldes med beregningsart. Beskatningsgrundlag 5 Anvendes ikke i OIO-faktura Afgiftsbeløb 6 n18 Specificeret afgift i beløb. Skal være udfyldt De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 7 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Felt 4: Pr. fakturalinie kan samme beregningsart kun medsendes én gang.. Felt 5: anvendes ikke i en OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved valg af manuel videresending, så medsendes afgifter kun som information jf. krav fra Told & Skat. Evt. afgifter indgår i priserne og dermed fakturabeløb. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 11

14 Fakturatotaler Recordnavn 1 a3 = F06 Skal være udfyldt med F06. faktura. Total vareliniebeløb 3 n18 Varelinier sumbeløb Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Total fradrag og tillæg 5 n18 Sum af fradrag og tillæg Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftspligtigt beløb 7 n18 Momspligtigt beløb Kan være udfyldt ved. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftsbeløb 9 n18 Momsbeløb i alt Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fakturatotal beløb 11 n18 Fakturabeløb i alt incl. moms. Kan være udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 12 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - F06 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F06 Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 12

15 Afgiftsinformation, fakturatotal Recordnavn 1 a3 = F07 Skal være udfyldt med F07. faktura. Beregningsart 3 n4 Afgiftsidentifikation Skal udfyldes med beregningsart. Beskatningsgrundlag 4 Anvendes ikke i en OIO-faktura Afgiftsbeløb 5 n18 Specificeret afgift i beløb opsummeret pr. beregningsart. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - F07 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F07 Felt 4: Anvendes ikke i en OIO-faktura/kreditnota, men skal medsendes som ; (semikolon). Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved valg af manuel videresending, så medsendes afgiftstotaler kun som information. Afgifter kan opsummeres pr. beregningsart. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 13

16 Momsinformation pr. momssats, fakturatotal Recordnavn 1 a3 = F08 Skal være udfyldt med F08. faktura. Momssats 3 n3 Sats der opgøres for Udfyldt med den momssats der opgøres for. Kan være nul. Specificeret skat/afgift i beløb 4 n18 Momsbeløb i alt for momssats. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes Fortegn 5 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Skatte- og afgiftspligtigt 6 n18 Momspligtigt beløb i alt De 2 sidste cifre er decimaler, komma beløb for momssats. medsendes Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Upload: F08 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F08 Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk i en OIO-faktura kan man maks. specificere 2 momssatser ( 25 eller 00 ) pr. faktura. Ved momsfritagelse foretages ikke summation af moms. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 14

17 Afstemning Recordnavn 1 a3 = F09 Skal være udfyldt med F09. Antal records i upload eller download 2 n5 Antal records incl. F09 recorden Skal være udfyldt med antal records i up- eller download. F09 skal være medsendt og antal skal stemme - ellers afvises hele upload'en.. MHS - Kap17 Upload offentlig faktura.doc Side 15

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Klarna Online Brugermanual

Klarna Online Brugermanual Klarna Online Brugermanual Velkomen til Klarna! Vi elsker det vi gør! At gøre det nemmere for konsumenterne at handle i din butik. Vi skaber tillid mellem køber og sælger, og øger samtidigt dit salg. Som

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere