OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer"

Transkript

1 OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/ <com:id>123456</com:id> <com:issuedate> </com:issuedate> <com:typecode>pie</com:typecode> <main:invoicecurrencycode>dkk</main:invoicecurrencycode> <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> </com:buyersreferenceid> <com:referencedorder> <com:buyersorderid> aaa</com:buyersorderid> <com:sellersorderid>10004</com:sellersorderid> <com:issuedate> </com:issuedate> </com:referencedorder> (a) Langt de fleste oplysninger i begyndelsen af OIOXML faktura er påkrævet. OIOXML fakturaer skal bruge UTF-8 tegnsæt. Invoice-tagget skal indeholde skema-angivelserne som vist. Hvis der er tale om en PCM (d.v.s. kreditnota), skal skema-angivelserne ændres tilsvarende. <com:buyersreferenceid> skal indeholde værdien ' ' for AO Johansen <com:referencedorder> <com:buyersorderid> AO's ordrenummer skal være 7 cifre efterfulgt af køberens initialer Der findes mange dokumenter på internettet med uddybende vejledning f. eks.: eksempler/eksempler-pa-oioxml-elektronisk-regning/?searchterm=none

2 Buyer Party <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:partyname> <com:name>brdr. A. O. Johansen A/S</com:Name> </com:partyname> <com:address> <com:id>fakturering</com:id> <com:street>rørvang 3</com:Street> <com:cityname>albertslund</com:cityname> <com:postalzone>2620</com:postalzone> <com:country> <com:code>dk</com:code> </com:country> </com:address> <com:buyercontact> <com:id>anni</com:id> </com:buyercontact> </com:buyerparty> (b) Køberens navn, adresse og kontaktoplysninger angives i <com:buyerparty> (Læg mærke til, at der bruges UTF-8 - derfor optræder æ, ø og å forvanskede.)

3 Destination Party <com:destinationparty> <com:id schemeid="ean"> </com:id> <com:partyname> <com:name>brdr. A. O. Johansen A/S</com:Name> </com:partyname> <com:contact> <com:id schemeid="n/a">ukendt</com:id> <com:name>david Simonsen</com:Name> <com:phone> </com:Phone> <com:fax> </com:Fax> </com:contact> <com:address> <com:id schemeid="ean"> </com:id> <com:street>rørvang 3</com:Street> <com:cityname>albertslund</com:cityname> <com:postalzone>2620</com:postalzone> <com:country> <com:code>dk</com:code> </com:country> </com:address> </com:destinationparty> (c) Leveringsadressen angives i <com:destinationparty> Som en minimum ønsker AO Johansen at modtage den pågældende postkode i <com:postalzone> Udover det, hvis navnet på en kontaktperson ved leveringsadressen sendes i <com:destinationparty> <com:contact> <com:name>...så vil det blive sendt videre som nyttige oplysninger til Brdr A&O Johansen.

4 Seller Party <com:sellerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:partyname> <com:name>test Mig Nu A/S</com:Name> </com:partyname> <com:address> <com:id>betaling</com:id> <com:street>sellervejen 8</com:Street> <com:cityname>blostrup</com:cityname> <com:postalzone>3100</com:postalzone> <com:country> <com:code>dk</com:code> </com:country> </com:address> <com:partytaxscheme> <com:companytaxid schemeid="cvr"> </com:companytaxid> </com:partytaxscheme> <com:ordercontact> <com:id>thomas</com:id> <com:name>test Mig Nu A/S</com:Name> <com:phone> </com:Phone> <com:fax> </com:Fax> </com:ordercontact> </com:sellerparty> (d) Oplysninger om sælgeren angives her.

5 Payment <com:paymentmeans> <com:typecodeid>null</com:typecodeid> <com:paymentduedate> </com:paymentduedate> <com:paymentchannelcode>kontooverførsel</com:paymentchannelcode> <com:paymentid>0</com:paymentid> <com:jointpaymentid>null</com:jointpaymentid> <com:payeefinancialaccount> <com:id> </com:id> <com:typecode>bank</com:typecode> <com:fibranch> <com:id>4707</com:id> <com:financialinstitution> <com:id>tsbkdkkk</com:id> <com:name>testerbanken</com:name> </com:financialinstitution> </com:fibranch> </com:payeefinancialaccount> </com:paymentmeans> <com:paymentterms> <com:id>specific</com:id> <com:rateamount currencyid="dkk">100</com:rateamount> <com:penaltyperiod> <com:startdatetime> t00:00:00</com:startdatetime> </com:penaltyperiod> </com:paymentterms> (e) Betalingsoplysninger vil typisk være aftalt mellem A&O Johansen og deres leverandører på forhånd, så man behøver strengt taget ikke sende disse oplysninger med hver faktura. Vejledning om forskellige former for betaling i OIOXML kan findes via dette link:-

6 Tax <com:taxtotal> <com:taxtypecode>vat</com:taxtypecode> <com:taxamounts> <com:taxableamount currencyid="dkk"> </com:taxableamount> <com:taxamount currencyid="dkk"> </com:taxamount> </com:taxamounts> <com:categorytotal> <com:ratecategorycodeid>vat</com:ratecategorycodeid> <com:ratepercentnumeric>25</com:ratepercentnumeric> <com:taxamounts> <com:taxableamount currencyid="dkk"> </com:taxableamount> <com:taxamount currencyid="dkk"> </com:taxamount> </com:taxamounts> </com:categorytotal> </com:taxtotal> <com:legaltotals> <com:lineextensiontotalamount currencyid="dkk"> </com:lineextensiontotalamount> <com:tobepaidtotalamount currencyid="dkk"> </com:tobepaidtotalamount> </com:legaltotals> (f) Under <com:taxtotal> angives oplysninger om fakturaens skattepligtig beløb og den skat, der skal betales. com:taxableamount com:taxamount = skattepligtig beløb = MOMS beløb Under <com:categorytotal> angives oplysninger om skattetypen og -beløb com:ratecategorycodeid = skattetypen com:ratepercentnumeric = skattens sats Under <com:legaltotals> angives oplysninger om fakturaens totalbeløb, både uden og med MOMS. com:lineextensiontotalamount = Fakturatotal eks. MOMS com:tobepaidtotalamount = Fakturatotal inkl. MOMS

7 Invoice Line (1. del) <com:invoiceline> <com:id>1</com:id> <--Linienummer <com:invoicedquantity unitcode="stk" unitcodelistagencyid="n/a">1.00</com:invoicedquantity> <--Mængde & Enhedtype <com:lineextensionamount currencyid="dkk"> <--Liniebeløb </com:lineextensionamount> <com:referencedorderline> <com:buyersid> aaa</com:buyersid> <com:sellersid>39025</com:sellersid> <com:item> <com:id schemeid="n/a">220022</com:id> <com:description>probitvendelskiv 71mm M</com:Description> <com:sellersitemidentification> <com:id schemeid="n/a">220022</com:id> <--Vare identnr <com:description>probitvendelskiv 71mm M <--Varebeskrivelse </com:description> </com:sellersitemidentification> <com:tax> <com:ratecategorycodeid>vat</com:ratecategorycodeid> <com:typecode>vat</com:typecode> <com:ratepercentnumeric>25</com:ratepercentnumeric> </com:tax> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk"> </com:priceamount> <com:basequantity unitcode="stk" unitcodelistagencyid="n/a">1.00</com:basequantity> </com:baseprice> </com:item> <com:deliveryrequirement> <com:id>deliverydate</com:id> <com:deliveryschedule> <com:id>2</com:id> <com:requesteddeliverydatetime> </com:requesteddeliverydatetime> </com:deliveryschedule> </com:deliveryrequirement> </com:referencedorderline> (g) Fakturalinie (første del) <com:invoiceline> indeholder oplysninger om de varer, der faktureres. Derfor skal disse felter udfyldes for hver fakturalinie. Sælgerens vare-identnummer og -beskrivelse kan angives her under <com:referencedorderline> eller under <com:invoiceline> (se næste side). Mængder må angives med maks. 3 decimaler Enhedstype: A&O Johansen har brug for oplysninger om antal/mængde så de kan kontrollere det fakturerede beløb. Husk derfor altid at angive 'unitcode' attributtet. <com:lineextensionamount> Linietotal efter rabat -angives som et beløb med maks. 2 decimaler

8 Invoice Line (2. del) <com:allowancecharge> <com:id>rabat</com:id> <--Rabat- eller gebyrtype <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode>5</com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="percent" unitcodelistagencyid="n/a"> <--Rabat/gebyr sats </com:multiplierfactorquantity> <com:allowancechargeamount currencyid="dkk"> </com:allowancechargeamount> <--Rabat/gebyr beløb </com:allowancecharge> (h) Fakturalinie (anden del) <com:allowancecharge> Evt. Rabat procent /enhed skal angives med maks. 2 decimaler. Læg mærke til, at man bruger den engelske betegnelse "percent". Rabatbeløbet skal angives med maks. 2 decimaler Husk at angive 'unitcode' attributtet! Vi anbefaler i øvrigt at man læser denne vejledning fra ITST om beløb, MOMS og procenter:- e-handel/oioxml-elektronisk-regning/bekendtgorelsen-om-oioxml-elektronisk-regning/ Notat_om_belob priser_og_antal_i_elektronisk_regning_v8.pdf

9 Invoice Line (3. del) <com:item> <com:id schemeid="n/a">220022</com:id> <--Vare identnr <com:description>probitvendelskiv 71mm M <--Varebeskrivelse </com:description> <com:sellersitemidentification> <com:id schemeid="n/a">220022</com:id> <com:description>probitvendelskiv 71mm M</com:Description> </com:sellersitemidentification> <com:tax> <com:ratecategorycodeid>vat</com:ratecategorycodeid> <com:typecode>vat</com:typecode> <com:ratepercentnumeric>25</com:ratepercentnumeric> </com:tax> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk"> <--Enhedspris (Brutto) </com:priceamount> <com:basequantity unitcode="stk" unitcodelistagencyid= "n/a">1.00 </com:basequantity> <--Enhedspris (brutto) grundlag </com:baseprice> </com:item> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk"> <--Enhedspris (Netto) </com:priceamount> <com:basequantity unitcode="stk" unitcodelistagencyid= "n/a">1.00</com:basequantity> <--Enhedspris (netto) grundlag </com:baseprice> </com:invoiceline> </Invoice> (i) Fakturalinie (tredie del) Enhedspris angives med maks. 2 decimaler. Nettoprisen skal være lige bruttoprisen minus evt. rabatbeløb. -Husk at angive 'unitcode' attributtet!

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

SIMU-Post Modtag pakker

SIMU-Post Modtag pakker Indhold Nye postpakker... 1 Se kvitterede... 4 Afviste forsendelser, retur fra modtager... 5 Håndtering af varer... 7 Egne varer til videresalg... 7 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 8 Hvor og

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger MINIVEJLEDNING Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs.

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere