e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s"

Transkript

1 e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

2 Indhold 1 Indholdsbeskrivelse e faktura 2.20 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.20 Build e faktura 2.00 Build 24A Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build 24A e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build e faktura 2.00 Build 23B (intern version) Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build 23B e faktura 2.00 Build 23A Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build 23A e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build Continia Software a/s 2/14

3 1 Indholdsbeskrivelse Dette dokument beskriver de ændringer der er lavet i alle versioner af C5 og XAL - med mindre andet er angivet. Der vises også hvilke versioner, der understøttes. Continia Software a/s 3/14

4 2 e faktura 2.20 Build Understøttede versioner C SP1, C5 5.0 SP1 (C52008) og C Ændringer i e faktura 2.20 Build 001 Gateway 2.2 understøttelse E faktura til C Continia Software a/s 4/14

5 3 e faktura 2.00 Build 24A 3.1 Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3, 4.00 SP1 & Ændringer i e faktura 2.00 Build 24A Afhængig af, hvordan rabatten er angivet i OIOXML faktuaer, er der risiko for at rabatten modregnes en ekstra gang ved overførsel til Indkøb. I nogle tilfælde kan der opstå problemer ved modtagelse af flere efaktura er (formatteret i PBS efaktura format) i samme indlæsning. Kun den sidste af de modtagne filer blev indlæst, og alle tidligere filer blev ignoreret). Continia Software a/s 5/14

6 4 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3, 4.00 SP1 & Ændringer i e faktura 2.00 Build Afsendelse af Direct Debit faktura Kode til udlæsning af notat-linjer er flyttet 64k begrænsning i kodeenhed er overskredet, så kode til udlæsning af notat-linje er flyttet Kode til håndtering af automatisk overførsel ved bogføring af faktura Efaktura kode i standard element, som sørger for automatisk overførsel til afsendelse ved fakturabogføring er flyttet fra makro til funktion. Skyldes 64k grænsen i kodeenheder i XAL kernen. Continia Software a/s 6/14

7 5 e faktura 2.00 Build 23B (intern version) 5.1 Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3 & 4.00 SP1 5.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build 23B Mangler betalingsbetingelser ved overførsel til indkøbsordre Hvis efaktura betalingsdatoen og den beregnede betalingsdato stemmer overens, overføres betalingsbetingelsen fra kreditor til indkøbet. Hvis der er uoverenstemmelse, overføres den valgte dato til et nyt felt på indkøbet, Forfaldsdato Gebyr fm o.a. overføres forkert ved flere Alle beløb overføres nu korrekt, også fakturaer Indlæsning af leveringsdato Language-code i Notat giver problemer Punktum-separator i antal giver problemer Indlæsning fejler ved OIOXML og e faktura XML i samme indlæsning Visning af XML faktura fra Indkøb Bagatelgrænse og priskontrol også på varelinjer Problemer med indlæsning af e faktura filer, hvis filerne indlæses i vilkårlig rækkefølge. Overførsel af e faktura XML til indkøb medfører overskrivelse af valutakode. Kombinationen af Kvitteringsfiler og OIO fakturaer i samme indlæsning kan give problemer. ved større samlinger fakturaer. Hvis der er angivet leveringsdatoer på de enkelte linjer i den modtagne faktura, overføres disse til de enkelte indkøbslinjer. Hvis der ikke er leveringsdato på linjerne, overføres dato fra fakturahovedet. Er der slet ingen leveringsdato i fakturaen, sættes alle leveringsdatoer i indkøbet til fakturadatoen. Det er nu muligt at få vist den originale faktura fra et indkøb oprettet på baggrund af en modtaget e faktura. Der kontrolleres nu også på om der skulle være afvigelser på de enkelte linjer i en modtaget faktura. På samme måde vil en eventuelt opsat bagatelgrænse også gælde for afvigelser på de enkelte linjer. Det er nu ligegyldigt i hvilken rækkefølge de modtagne filer er angivet i den tilhørende header-fil, aci-filen. Continia Software a/s 7/14

8 6 e faktura 2.00 Build 23A 6.1 Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3 & 4.00 SP0 6.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build 23A 1262 Kundereference mappes og indlæses ikke korrekt Meddelelsesvindue efter indlæsning angiver forkert/misvisende antal indlæste kvitteringer/fakturaer. Ny importrapport er oprettet, som efter indlæsning skal godkendes af bruger. Her gives alle informationer om indlæste fakturaer og deres status. Det er muligt at udskrive denne 1398 Særskilt linje til linjerabatbeløb ved modtagelse af OIO-fakturaer med linjerabat. Feltet LinjeRabatBeløb udfyldes også med linjerabatten Nyt Modtagelse Arkiv under e faktura/dagligt, som indeholder de fakturaer som er færdigbehandlet og overført til hhv. Indkøb eller finanskladde Fakturanummer konverteres til fra INT til STR for at kunne indeholde flere end 8 tegn og for at kunne modtage alfanumeriske tegn Problemer med indlæsning af enkelte faktuaer med indlejret grafik ( pudsige tegn, HEX kode, i XML-filen gav e faktura problemer med indlæsningen). rapport Advisering til FIK 73 & 75 fejler Nye fejlkoder fra PBS relateret til elektronisk 1+ indbetalingskort. Konverteringskørsel oprettet til eksisterende data. Continia Software a/s 8/14

9 7 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK 7.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build Modtagelse og indlæsning af OIOXML Faneblad til afvigelser ved modtagelse 1276 Mulighed for fast varenummer på e faktura kreditor partner Navnefelt udfyldes med navn fra e faktura kreditor kartotek ved modtagelse af OIOXML med indlejret grafik, da afsender navn ikke er udfyldt i den type faktura. Kun hvis kreditor ikke er oprettet som partner, vil feltet være tomt Nyt faneblad til faktura afsenders adresse, så bruger kan krydstjekke disse oplysninger med dem som er registreret i kartoteket. Hensigtsmæssigt ved førstegangsmodtagelse, hvor kreditor ikke er oprettet i e faktura partner kartoteket Feltet Grafik aktiveres som angivelse af, at der er indlejret grafik (TIFF-dokument typisk) i den modtagne faktura. Så er bruger informeret om, at der er yderligere informationer i denne faktura Tilføjelse af funktionsknap, som aktiverer visning af den indlejrede grafik-fil. Kun hvis feltet Grafik er aktivt, kan Vis Indlejret Grafik aktiveres Sorteret visning af modtagne fakturaer. Menu giver mulighed for sortering på faktura-status Angivelse af om faktura indeholder UserDefinedTags/ExtensibleContent. Nyt felt som udfyldes med UDT, når der er UDT/EC i en faktura Mulighed for opsætning af default OIO stylesheet til brug ved visning af faktura fra e faktura modulet Ved overførsel til finanskladde overføres nu fakturadato til hver linje på finanskladden i stedet for som det er tilfældet i standard at bruge dags dato på de nyoprettede linjer Mulighed for sortering på XML-version i efaktdoctable. Funktionsknap og menu gør bruger i stand til at vælge fra de XMLversioner (eks. UBL 7.0, der er OIO) som er indlæst i systmet. Mere et værktøj til konsulenter/udviklere end til slutbrugere Det er muligt at udvælge faktuaer til debitor, hvis samme debitor er oprettet som e faktura kreditor partner, men IKKE som Continia Software a/s 9/14

10 e faktura debitor partner Massefakturering giver ens "ORDER_NO" på alle linier. Nummer på den enkelte linie skal være samme nummer som på det oprindelige tilbud/følgeseddel e.lign Fejl registreret i notat i modtagelse ifm forsøg på at overføre til finanskladde pga manglende modkonto på kreditor-partner, forsvinder ikke, når modkonto er blevet tilføjet og faktura overført til finanskladde. Hvis Vis Status sættes til Overført til finanskladde, vises den overførte faktura stadig med fejlmeddelelsen i notat-feltet Ved godkendelse og overførsel af faktura til finanskladde vil det være en god ide at overføre den modtagne fakturas fakturadato til posteringsdatoen i finanskladden Det ser ud til, at der kan forekomme tilfælde, hvor der er fejl i BASEPRICE i OIOXML, der kommer fra VANS nettet. Der er tilsyneladende ingen validering på indholdet af felter. Gælder ikke i XAL 2.80 (DKDK/UKDK), da individuelle ordrenummer på enkeltlinjer er ikke understøttet som standard. Implementeret følgende: Vi kontrollerer nu ved indlæsning, om der er sammenhæng mellem antal enheder pr linje, enhedsprisen og linjetotalen. Hvis dette ikke er tilfældet meddeles dette til brugeren, og fakturaen kan herefter ikke viderebehandles i systemet pga. de fejlagtige data. Continia Software a/s 10/14

11 8 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3 & 4.00 SP0 8.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build Linjebeløb stemmer ikke, når der benyttes linjerabat med og uden moms Når der ændres i enhedsangivelsen på en vare FØR afsendelse EFTER bogføring, giver det fejl i beregning af TOTAL_AMOUNT I Tilpasning->Parametre gøres feltet usynligt og sættes til default FIK nummer og Alternativt FIK nummer på Kreditor Partner fjernes, og godkendelse af FIK nummer i modtaget faktura overflødiggøres hermed og slettes Tabel med alternative EAN/modt.nr for hver debitor partner Intern Distribution er udgået og alle referencer hertil fjernes Faste Alternative Afsendere er udgået og alle referencer hertil fjernes Anvendelse af momskode 0 medfører at totalen momspligtig udfyldes forkert Indlæsning af kvitteringer og Hent fra PBS/PI oprettes i Afsendelse i stedet for kun i Modtagelse 1150 Opgradering til Gateway Alle versioner kører fra og med Build 22 på Gateway version Log registrering udvidet med flere felter. Der logges nu også på PBS Brugernavn, PBS/PI Kanal, Filnavn, Arkivsti og Kanal Specifikke informationer Problemer med afrundinger ifm beregninger af totaler baseret på stort antal og lille enhedspris (og eventuelt suppleret med procent-rabat). Antallet af standard decimaler er forøget til 8 for NET_PRICE, CHECKSUM og QUANTITY, så afrundingsfejl for fremtiden ikke giver problemer med validering hos PBS Mulighed for indlæsning af alternative KanalID er. Indlæsning foretages via 1184, 1200, 1207 aktivering under Tilpasning. Kontrol af indlæsning og opsætning af KanalID. Der tillades ikke adgang til Afsendelse og Modtagelse, hvis blot et af disse kriterier ikke er opfyldt: a) KanalID er ikke indlæst fra gateway b) KanalID er ikke valgt under Opsætning c) Password er ikke indlæst under Opsætning 1133 Tydeliggøre status for afsendte fakturaer under Afsendelse. Feltet Status er fjernet, således at det nu kun er FilStatus, der fortæller brugeren status for den enkelte faktura. Derudover er Afsendte ændret til kun at indeholde fakturaer, som har status Kvitteret OK, dvs. at Afsendelse kun indeholder fakturaer, som ikke er Continia Software a/s 11/14

12 færdigbehandlet (endnu ikke afsendt, afsendt men ikke kvitteret eller fejlmeldt) Mulighed for afsendelse af Rentenota(Renteberegninger) 1178 Optimering af afsendelsestid Bagvedliggende beregningsalgoritmer af bl.a. checksum er blevet kraftigt forbedret. Sammen med en generel forbedring af programmets interne procedurer, er behandlingstiden på afsendelse halveret Modtagelse af Direct Debit e fakturaer Feltet Korttype under Betalingsinformationer omdøbes til Betalingsmåde. Med undestøttelse af Direct Debit er der nu to måder at betale opkræve betaling for e faktura. Derfor er Korttype ikke længere retvisende. Continia Software a/s 12/14

13 9 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C & 3.00 SP3 & Ændringer i e faktura 2.00 Build Fejl i linienummerering i varetekst 1 og 2 Rettet ved mere end 10 fakturalinier Fejl ved beregning af momsbeløb <1,00 kroner. Rettet 1027 Moms ved Gebyr, Fragt og Porto beregnes lejlighedsvis forkert. Rettet 1028 Fejl i beregning af liniemoms. Liniemomsberegningen er ændret, så momsbeløbet findes vha. amountinclvatamountexclvat Ikke muligt at overføre rabat på enkelte fakturalinier til e faktura (KUN XAL). Rettet 1030 Valgfri kontrol af Gateway status ved afsendelse, indlæsning af kvitteringer og modtagelse Status ikke opdateret korrekt efter indlæsning af Kreditnota Ny funktion Vis Kvitteringsfil muliggør med et enkelt klik visning af kvitteringsfil for en pågældende faktura Automatisk overførsel af faktura til e faktura afsendelse ved fakturering. Tilføjet som ny funktionalitet i e faktura modulet. Kreditnota får status Kontrolleret OK efter korrekt indlæsning. Funktionen kaldes fra formen til afsendelse, afsendte og loggen. efaktimport indeholder funktionaliteten. Ny funktion oprettet som et markeringsfelt på efakt debitor opsætning Mulighed for at opsætte e faktura modulet til automatisk at hente kvitteringer og fakturaer fra PBS. Funktionen er oprettet og aktiveres under generel/tilpasning/brugerkonfiguration/generelt Valideringsfejl hos PBS pga. manglende opsætning af landekode på debitor og leveringsadresse Tag T_AMOUNT_VAT_FREE mappes ikke korrekt (KUN C5). e faktura pro modulet tilføjer nu virksomhedens landekode (tages fra regnskabets virksomhedsopsætning) til debitor og leveringsadresse, hvis feltet ikke er udfyldt. Doctable.csv er rettet til, så macro efaktimpixp nu mapper indhold til T_AMOUNT_VAT_FREE korrekt. Continia Software a/s 13/14

14 Continia Software a/s 14/14

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere