Kom godt i gang med Fakturering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Fakturering"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere er det muligt at sende en efaktura introduktionen hertil er i dette hæfte. Hæftet indeholder mange skærmbilleder - og uddrag af skærmbilleder - for at illustrere programmets vigtigste funktioner. For at komme i gang med fakturering vælges det lodrette faneblad Registrering. Dernæst vælges det vandrette faneblad Fakturering. Udgivet September 2006 Redaktør Tryk Udgiver Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug, Økonomi Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oprettelse af kunde... 5 Standardbetalingsbetingelser... 7 Opret produkter... 8 Indtast faktura Udskriv faktura Send efaktura Genveje m.m Summering Saldo Tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel, kreditnota, afregning Opsætning Taster Funktionstaster Genvejstaster Offentlige krav til efakturaer Hvad er en elektronisk faktura? Hvem er omfattet af kravet om elektronisk faktura? Hvilke nye tiltag er der til fakturaen? EAN-nummer (den elektroniske postadresse) Hvilke forskellige muligheder er der?

4

5 Oprettelse af kunde Oprettelse af kunde Du opretter en kunde ved at vælge Rediger og Rediger/opret kunder, eller brug o i feltet Kundenummer og klik på knappen Ny. Du kan også taste det kundenummer du vil bruge til den nye kunde i feltet Kundenummer og tast e. Så får du en dialogboks, hvor du kan vælge mellem Opret, Vis kunder og Annullér. Som kundenummer kan du eksempelvis bruge kundens telefonnummer. Figur 1: Opret/rediger kunde I 3. linie i adresse kan du udfylde enten postnummer eller bynavn. Ikke udfyldt felt påsættes automatisk. Du kan udfylde CVR nr. med 8 cifre. (Det kan også bruges til momsnummer, hvis dette skulle være anderledes end dit CVR nr.) EAN nr. er begrænset til 13 cifre, og skal kun bruges, hvis du skal sende en efaktura. Du bliver bedt om at gentage EAN nr. Du vil opleve, at der er mange check på, om EAN nr. er det rigtige. Grunden til dette er, at EAN nr. er den elektronisk post adr. på kunden er EAN forkert, vil en anden eller ingen modtage fakturaen. 5

6 Oprettelse af kunde Momsnummeret er til udenlandsk handel. Du har også mulighed for at bruge feltet til CHR nr. ved handel med dyr. Dette felt skal ikke bruges til dit danske moms nr. Du har mulighed for at sætte et kryds i Elektronisk faktura, hvis du ønsker at lave elektroniske faktura til denne kunde. Der er dog nogle krav/check på om denne kunde kan være elektronisk: Udfyldt EAN nr. på kunden Udfyldt CVR nr. på kunden (valgfrit) Udfyldt Bank/Giro under fanebladet Ejendom Medlemsoplysninger Udfyldt CVR nr. på medlem i MENU/administration rediger/opret medlem I kontonummer skrives kontonummer fra kasseregistrering, hvorpå ind- og udbetalinger fra kunden skal registreres. Brug o til at se hvilke konti der allerede er i brug. Når du vælger et nyt kontonummer, skal du svare JA til at tilvælge dette på ejendomsniveau. Herefter bliver der spurgt, om kontoteksten skal rettes til navnet på kunden. Svar JA, og kontoteksten får kundens navn, som står i 1. linie i faktureringsnavn. Husk derfor altid at udfylde Faktureringsnavn inden du vælger kontonummer. Leveringsnavn og adresse kan anvendes på Følgesedler. Feltet udfyldes kun, hvis adressen skal afvige fra faktureringsadressen. Det er muligt at få udskrevet leveringsnavn og -adresse på faktura, afregning eller kreditnota. Vær opmærksom på rudekuverten ved brug af leveringsnavn og adresse. Hvis betalingsbetingelser udfyldes, vil disse oplysninger automatisk blive påsat fakturaen. Du kan vælge en af dine standardbetalingsbetingelser. Oplysninger om betalingsbetingelser kan altid rettes på den enkelte faktura. Se oprettelse af standardbetalingsbetingelser. Saldo og Vælg STEF-periode udfyldes kun, hvis der findes en saldo på kunden ved oprettelse. 6

7 Standardbetalingsbetingelser Standardbetalingsbetingelser Du kan oprette 9 standardbetalingsbetingelser via Rediger Rediger/opret standardbetalingsbetingelser. Retter du senere i oplysningerne, vil denne rettelse slå igennem hos alle de kunder, som anvender denne standardbetalingsbetingelse. Figur 2: Opret/rediger standardbetalingsbetingelser I betalingsdage skriver du antal kreditdage fra fakturadato/løbende måned. I tekstfelterne kan skrives information om betalingsbetingelserne. Denne tekst vil stå nederst på fakturaen sammen med rentesatsen. Bemærk: Betalingsbetingelserne er alene en information til kunden. Programmet kan ikke beregne rente på de udestående fordringer 7

8 Opret produkter Opret produkter Du opretter et produkt ved at vælge Rediger og Rediger/opret produkter, eller tast o i feltet produkt. Klik på Ny og tast produktets nummer. I feltet konto skriver du det kontonummer som produktet skal bogføres på i kasseregistrering, o viser din kontoplan. Klik på søjlen Tekst. Nu sorteres listen i alfabetisk orden. Der kan sorteres på alle søjler. Klik her for at skjule/slette produkter. Genvejstaster virker også her! Klik her for søgning i produkterne Figur 3: Opret/rediger produkt Når du skal overføre et eller flere produkter til fakturaen skal markering sættes i Vælg ud for de produkter, du skal bruge. Tryk OK. Herefter overføres oplysningerne til fakturaen. Du kan efterfølgende ændre i tekst, enhed eller pris, hvis du ønsker det. I Produktoversigten kan du også redigere, søge efter produkter, slette og skjule produkter. I skjul produkter kan du få vist produktnumre, der ikke har været anvendt siden en valgt dato. 8

9 Opret produkter Det er muligt at søge på alle fire ting! Figur 4: Søg i produkter Skjulte produkter vises med kursiv skrift ved tryk på t. t skifter mellem vis udvalgte og vis alle. 9

10 Indtast faktura Indtast faktura Når du står i kundenummer, tryk på o, så vises en oversigt over alle kunderne. Marker kunden og klik OK. Brug derefter q, så springer markøren til produkt, som også kan vælges via o. Udfyld antal og ret eventuelt i tekst/pris - og gå videre til næste linie. Når du er færdig med fakturaen, skal denne lukkes. Brug igen q. Markøren står nu i Fakturadato. Default udfyldes datofeltet med datoen for sidst lukkede faktura. Ønskes datoen ændret, tast da ny dato. Klik på Luk. Figur 5: Faktura hovedbilledet Når fakturaen er lukket, bliver posteringerne overført til kasseregistrering, og fakturaen kan udskrives. Der kan ikke ændres i en lukket faktura. Der er lagt en forsendelsesstatus ind oppe i højre hjørne (punkt nr. 4), i dette tilfælles er fakturaen Ikke sendt. Du vil se, at der vil være følgende muligheder for status på forsendelse: Åben Ikke udskrevet (fakturaen IKKE elektronisk) Udskrevet (fakturaen IKKE elektronisk) Ikke sendt (fakturaen elektronisk) Sendt (fakturaen elektronisk) 10

11 Indtast faktura Endvidere har du mulighed for at skrive en personreference (punkt nr.1) og et ordre nr. (punkt nr. 2) med på faktura disse vil ses på udskriften. Du vil også kunne udfylde med Kundens konto (punkt nr. 3), dette kan være et krav til en efaktura. Ønsker du at se fakturaen, inden den lukkes, tryk på printer ikonet. I udskriftsbilledet nederst til højre sætter du markering i Åbne. Vælg den faktura du vil se og klik på Udskriv eller Vis udskrift. Her vælger du om produkt nr. og kundens moms nr. skal med på udskriften. Her vælger du mellem lukkede/åbne fakturaer. Figur 6: Udskriv faktura Der kan laves et følgebrev til fakturaen med b + T. Dette skal laves inden fakturaen lukkes. Du kan også skrive eventuel information i Tekst-kolonnen. Dækker fakturaen en periode, kan denne skrives i felterne Periode. Du kan også skrive dato ud for hver enkelt fakturalinie. M står for momskode. Er koden 1 (salg) eller 2 (køb) lægges der 25% moms til beløbet. 0 betyder ingen moms af beløbet på den linie. Under Funktioner kan du starte ny nummerering af faktura. Du vælger selv det fakturanummer, programmet skal starte med. Har du en engangskunde som du ikke ønsker at oprette i kundelisten, kan du skrive 0 i Kundenr. Så åbnes felterne til faktureringsnavn og adresse på fakturaen. Engangskunder er altid tilknyttet konto

12 Indtast faktura Brug frit kunde 0 Figur 7: Faktura for engangskunder Du har mulighed for at se status på din faktura Rediger Vælg lukket faktura. Mulighed for at få status på den enkelte faktura. Figur 8: Vælg lukket faktura Her kan du se om dine fakturaer er sendte, udskrevne eller om de er skjulte. 12

13 Udskriv faktura Udskriv faktura Klik på printeren og de fakturaer, som ikke er udskrevet endnu vises. Marker den/de fakturaer, du ønsker at udskrive. Vælg herefter under Formular hvilken type formular, du vil udskrive med. Det er muligt at skjule en faktura fra udskriftbestillingsbilledet. Eksempelvis her hvor der er både en faktura og en kreditnota vil du nu have mulighed for at skjule dem. Figur 9: Rediger udskrifter Markering i Fortrykt formular (punkt 1) betyder, at du udskriver på brevpapir eller formular, hvor der er fortrykte felter. Når du vælger Fortrykt formular, kan du vælge mellem forskellige indbetalingskorttyper nederst i billedet. Du har nu mulighed for at få udskrevet en faktura med hele OCR linie (punkt 3), den nederste linie på et Girokort eller kun midterste del (punkt 2). Begge muligheder er til en kortart +71. Hvis du også markerer i Fortrykt hoved (punkt 4), bliver dit navn, adresse, tlf. nr., fax nr. og -adresse ikke skrevet øverst på fakturaen. Tlf. nr., fax nr., CVR-nr. og -adresse hentes fra Hovedmenu Administration Medlemmer Rediger. Bank/giro nr. kommer fra fanen Ejendom Medlemsoplysninger i økonomiprogrammet. Du kan indsætte logo (punkt 5) på udskriften. I udskriftsbilledet under fanen Formular skal du vælge Udskriftsegenskaber Logo definition. Du udpeger det ønskede logo under Søg efter logo. 13

14 Udskriv faktura Logoet skal være i fil-formatet bitmap (bmp). Programmerne Paint og Microsoft Photo Editor kan gemme billeder i dette format. Der kan ændres på logoets størrelse og placering ved at angive/ændre værdier i højde-, bredde- og margenfelterne. Ved at trykke på udskriftsegenskaber kommer denne dialog frem. Figur 10: Indstillinger for logo Du har mulighed for at udskrive, så udskriften tager højde for en rudekuvert. Vælg Udskriv til rudekuvert. Der er muligt at skrive leveringsadresse med ud på faktura. Du skal bare være opmærksom på, at du ikke både kan udskrive leveringsadresse og tage højde for rudekuvert. Under Udskriftsegenskaber kan du også flytte på placering af data på indbetalingskort, hvis din printer ikke skriver korrekt i felterne. 14

15 Send efaktura Send efaktura Ændringerne her er primært, at der er kommet en helt ny udskrift nemlig Elektronisk faktura (punkt 1). Du vil hurtigt finde ud af, at denne udskriftstype er sat op på samme måde som Alm. faktura. Figur 11: Send efaktura Ideen er, at du kun skal have vist de elektroniske fakturaer, når du først har valgt elektronisk faktura til venstre i figur 11. Du kan stadig vælge mellem lukkede og åbne. Med Send knappen (punkt 2), kan du sende din elektroniske faktura. Når du trykker på denne knap, skal du være HELT sikker på, at EAN nr. er det rigtige check heller en gang for meget. For at du kan sende en efaktura, skal du have anskaffet dig en epostkasse. Programmet kaldes Ec Web Client, der bruges til forsendelse af elektroniske fakturaer. Bestil via dit lokale kontor eller på Ved bestilling af epostkasse får du mulighed for at sende elektroniske fakturaer. Uden ekstra omkostninger kan dette program også bruges til kommunikation mellem DLBR Bogføring og DLBR Ø90 Online, og dermed kan du frit transportere data. Hvis ikke du har lyst til at sende elektroniske fakturaer, og fortsat bruger Læs Ind Bureau, er dette også muligt. Du kan udskrive en Papir udgave af en elektronisk faktura, som nu indeholder de rigtige oplysninger (punkt 3). Det er også her, du kan udskrive en kopi til eget brug. 15

16 Send efaktura Figur 12: Eksempel på faktura 16

17 Genveje m.m. Genveje m.m. Hvis du lige har lukket en faktura giver b+ N mulighed for at vælge blandt ikke lukkede fakturaer på alle kunder. Klik på Annuller, hvis du vil have en ny tom faktura på samme kunde. b+ F viser alle fakturaer på den valgte kunde. I dette billede kan du sætte markering i Vis alle kunder. Så vises alle fakturaer. Du kan sortere data i billedet ved at klikke på kolonnernes overskrift. Vil du se en faktura - marker denne - og klik OK. Der er en række søgefunktioner i kunde- og produktdialogen. Ved at klikke på knappen Søg fremkommer en række felter, hvor det er muligt at indtaste søgeværdier. På kunder kan der søges i felterne: Kundenr., kundenavn og kontonr. For produkter er søgefelterne: Produktnr., tekst, pris og kontonr. Summering Normalt overføres alle fakturalinierne enkeltvis til kasseregistrering. Vælges Summering under Funktioner, bliver posteringer summeret pr. kontonummer. Dvs. alle produkter, som hører til samme kontonummer, overføres til en linie i kasseregistrering. Teksten i kasseregistrering vil være kontoens tekst og ikke produktteksten. Husk at fravælge summering igen, hvis ikke du vil anvende summering på næste faktura. Summering skal vælges/fravælges inden fakturaen lukkes. 17

18 Genveje m.m. Saldo Du kan få vist saldooversigt på kunden ved at taste b + U, se nedenstående. Figur 13: Vis saldooversigt for kunde 18

19 Tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel, kreditnota, afregning Tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel, kreditnota, afregning Du har mulighed for at laves tilbud. Denne funktion kan genanvendes, når du skal lave en ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura. Tilsvarende kan en ordrebekræftelse ophøjes til følgeseddel/faktura og følgeseddel til faktura. Når du vælger en kunde, hvorpå der findes et tilbud, ordrebekræftelse eller følgeseddel, fremkommer der en boks med disse, som du kan vælge fra. Hvis et fakturabeløb bliver negativt, vil der automatisk blive skrevet kreditnota på udskriften. Er fakturabeløbet negativt, fordi du har købt noget hos en kunde, kan du sætte markering i feltet Afregning, så vil udskriften få teksten Afregning. Marker her for Afregning Figur 14: Afregning Husk. Selvom der er valgt afregning, skal beløbene indtastes med minus foran, hvis det er et køb. 19

20 Tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel, kreditnota, afregning Tilbud/ordrebekræftelse/følgeseddel kan slettes, hvis du ikke ønsker at anvende denne til en faktura. Vælg blankettypen i boksen og vælg derefter Rediger Slet. Tilbud/ordrebekræftelse/følgeseddel bliver automatisk slettet, hvis den er anvendt til f.eks. faktura. Figur 15: Slet tilbud 20

21 Opsætning Opsætning Under Opsætning kan du vælge mellem forskellige opsætninger af skærmbilledet. Du kan også lave din egen opsætning ved at vælge Opsætning Rediger. Disse felter vises ikke i skærmbilledet Disse pile bruges til at flytte det markerede felt >>og<< flytter alle felter Marker og tryk på Pil, hvis rækkefølge skal ændres Hvis kolonnen skal overspringes i indtastning, marker her Figur 16: Opsætning af felterne Når du har tilrettet opsætningen af skærmbilledet, er det vigtigt at du gemmer den. Vælg Opsætning Gem som, og indtast et navn på opsætningen. En anden opsætning med felter placeret i en anden rækkefølge kan give et bedre overblik, og er der felter du normalt ikke bruger, kan de fjernes helt fra skærmbilledet. 21

22 Taster Taster Musen kan bruges overalt, men du kan også bruge tastaturet alene. Funktionaliteten er i det store hele Windows-standard med enkelte specielle tilretninger, som gælder for DLBR ØkonomiIT. Funktionstaster Markøren er enten en lodret streg, der blinker i feltet, eller en stiplet firkant omkring en knap, et faneblad eller et felt. Enter (numerisk) springer videre til næste felt. f opdaterer, men bliver stående i feltet. v springer mellem alle felter. Hvis du bliver ved med at tabulere, bevæger markøren sig ud på de vandrette og lodrette faneblade. q -tasten springer mellem kundenr., produktnr. og fakturadato. o, vis muligheder. Kan bl.a. bruges i Kundenr. og Produkt, hvorefter de oprettede kunder/produkter vises. I kontonr. felter vil du få vist de anvendte konti. l er brugervejledningen. t skifter mellem Viser alle/viser udvalgte i kundelisten og produktlisten. 22

23 Taster Genvejstaster Generelle... b + Slet... D Udskriv... P Fortryd... Z Rediger/opret konto... R Periode... H Bemærkninger, følgebrev... T Klip... X Kopier... C Indsæt... V Faktura... b + Kopier fra følgeseddel mv.... K Kopier faktura... A Åben ny, tom faktura mv.... N Rediger/opret kunde... O Rediger/opret produkt... G Kundesaldo... U Vælg lukket faktura... F Indsæt linie... I a + det understregede bogstav, der er vist i menuerne, kan bruges som genvej. 23

24 Offentlige krav til efakturaer Offentlige krav til efakturaer Dette bilag kan du læse, for at få en bedre forståelse for Elektroniske fakturaer. Fra 1. feb modtager det offentlige kun elektroniske regninger. Hvad er en elektronisk faktura? En elektronisk faktura er en regning, som er omformet til et bestemt dataformat, så det kan indlæses direkte i de offentlige økonomisystemer. Dermed er den gamle papir faktura blevet omdannet til en elektronisk faktura. Kravet om elektronisk fakturering dækker over alle former for regninger, f.eks. fakturaer, kreditnotaer og betalingsanmodninger. Det format, som alle offentlige institutioner skal kunne modtage i, hedder OIOXML elektronisk regning. Hvem er omfattet af kravet om elektronisk faktura? Da elektronisk fakturering blev indført den 1. februar 2005, kunne alle offentlige institutioner udelukkende modtage regninger i elektronisk format. Dvs. institutioner i stat, amt og kommune, såsom ministerier, sygehuse, skoler eller renovationsdepoter mv. Det berører alle leverandører til det offentlige. Det offentlige har mulighed for at tilbageholde det tilgodehavende, som leverandøren måtte have til det offentlige, indtil der er leveret en elektronisk faktura. Hvilke nye tiltag er der til fakturaen? Det offentlige kræver, at der pr. 1. feb er kommet følgende nye oplysninger på fakturaen, hvis der skal handles med det offentlige: EAN nummer (den elektroniske postadresse). Alle offentlige myndigheder har et EAN-nummer. Det er et 13 cifret nummer, som entydigt identificerer en enhed (fx en institution). Ordre- eller rekvisitionsnummer. Person- eller anden reference. Internt konteringsnummer. (Skal kun med, hvis kunden oplyser det ved ordreafgivelse). 24

25 Offentlige krav til efakturaer Hvilke forskellige muligheder er der? Der findes ikke et bestemt system, som skal bruges for at lave en elektronisk regning. Der kan frit vælges mellem 3 måder at sende en elektronisk regning på: Læs Ind-bureau Fakturaportal Elektronisk fakturasystem Ligegyldigt hvilke af disse der vælges, skal den elektronisk faktura forbi et såkaldt VANS-netværk (et elektronisk posthus). VANS netværket er grundstenen i hele ideen omkring elektronisk fakturering, da netværket står for at modtage disse elektroniske regninger og sørger for at sende regningerne videre til rette offentlige myndigheder. Grunden til at dette netværk skal virke som mellemled er, at de offentlige institutioner ikke har samme sende/modtage-moduler. Men ved hjælp af VANS-netværket konverteres OIOXML-filen til et format, som den pågældende offentlige myndighed kan modtage. 25

26

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Team Planner. Fakturering

Team Planner. Fakturering Fakturering Indhold: Faktureringsmuligheder...5.2 Regler for faktureing...5.2 Oprettelse af faktura...5.3 Fakturering af forbrug...5.3 Delfakturering...5.3 Fakturering efter budget...5.4 Kreditnota...5.4

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere