No. 1 Maj Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening

2 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag torsdag fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Ansvarshavende redaktør: Morten Sørensen V. Børstingvej 20, 7800 Skive PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Forsidebillede: Jørgen Mikkelsen Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Arbejdspladsens rygerum med tankevækkende loftsmaleri Forsker eller ideolog? Trofaste læsere af Fagligt Alternativ vil måske huske, at vi i april 2003 bragte en leder om Forsker med skønlitterære kvaliteter. Den beskrev, hvorledes arbejdsmarkedsforsker Steen Scheuer, RUC, uden nogensinde at have været i kontakt med Danmarks Frie Fagforening udbredte den ene usandhed efter den anden. F.eks. skrev professoren, at DFF var modstander af kollektive overenskomster. Trods flere rykkere har vi aldrig fået ham til at komme med en eneste kilde, der kan underbygge dette udsagn. Nu har endnu en arbejdsmarkedsforsker vist sig at have svært ved at finde ud af, om han er forsker eller LO-ideolog. Denne gang er det professor på Aalborg Universitet, Flemming Ibsen, der med forskerkasketten på giver sig i kast med at argumentere for LO s sag og give urigtige beskrivelser af bl.a. Danmarks Frie Fagforening. Ibsen har de seneste måneder ført en debat i Nordjyske Stiftstidende om den faglige organisering på arbejdsmarkedet med bl.a. DFF s formand, Jørgen Mikkelsen. I et indlæg 24. april skriver Flemming Ibsen, at de gule fagforeninger (Kristelig Fagforening, Det Faglige Hus og Danmarks Frie Fagforening) nægter medlemmer retten til at forbedre deres løn- og arbejdsvilkår gennem strejker. Konfliktretten tages fra dem, når de melder sig ind hos de gule, hvilket i øvrigt er i strid med både EU-retten og de rettigheder, der er indskrevet i konventionerne i FN s internationale arbejdsorganisation, ILO. En forsker burde nok vide, at Danmarks Frie Fagforening ikke nægter sine medlemmer at strejke. Dette kunne forskeren eller hans assistenter have fundet ud af, hvis de på et eller andet tidspunkt havde kontaktet DFF. Tillige kunne forskningscenteret have fået at vide, at DFF allerede har omfattende materiale med egen udarbejdet og moderne hovedaftale liggende klar til brug den dag, LO-fagforeningerne ikke længere vil/kan blokere for overenskomster indgået af fagforeninger uden for LO. Kristelig Fagforening bliver i samme indlæg beskrevet som en klassisk gul fagforening, som omfatter både arbejdsgivere og lønmodtagere, hvilket får sekretariatschef i KF, Allan Bruhn, til at svare 14. maj i Nordjyske Stiftstidende, at det en skandale, at han for skatteydernes penge kan manipulere med nordjyske avislæsere ved at pakke indiskutabelt forkerte oplysninger ind i en respekteret forskertitel. Det virker som om, at Flemming Ibsen ikke kan finde ud af, om han er ideolog eller forsker. I et indlæg i Nordjyske Tidende 15. marts skriver han: Min holdning er, at den danske arbejdsmarkedsmodel er bevaringsværdig, fordi den har været en stor fordel for både lønmodtagere og virksomheder. Den er beundret i hele verden og jeg bruger gerne forskningsår på at analysere, hvordan modellen kan videreudvikles i fremtiden. Denne fordomsfulde holdning til emnet gør det vanskeligt at betragte Flemming Ibsen som objektiv forsker. Præmissen er fastlagt på forhånd, nemlig at det kun er LOfagbevægelsen, der dur. Dette synspunkt er gennemgående i Ibsens skriverier. F.eks. skriver han i debatindlægget 24. april: Men får de gule for alvor fat, vil Danmark få en helt anden arbejdsmarkedsmodel med færre og dårligere overenskomster end de nugældende og uden grundlæggende lønmodtagerrettigheder. Ønsker danske lønmodtagere en sådan arbejdsmarkedsmodel? Svaret er afgørende for deres egen fremtid, når det gælder løn- og arbejdsvilkår. En objektiv forsker ville opstille en hypotese og afprøve denne, medens ideologen på forhånd har besluttet sig for, hvilken model der er bedst og i forlængelse heraf søger efter argumenter, der kan underbygge det forudbestemte resultat. Dette kommer til udtryk, når Flemming Ibsen skal argumentere for, hvorfor konkurrence på fagforeningsmarkedet ikke er godt. Han skriver i samme debatindlæg: Skal en ny fagforening ind på fagforeningsmarkedet, skal den underbyde de eksisterende overenskomster, før arbejdsgiverne finder den interessant. Flemming Ibsen overser (bevidst?), at lønmodtagerne i de fleste af de kendte konflikter, hvor LO-fagbevægelsen har nægtet andre fagforeninger at indgå overenskomst, ikke har ønsket LO s indblanding. Det har ikke været en grum, kapitalistisk arbejdsgiver med ønske om at underbetale sine medarbejdere, der har hidkaldt en gul fagforening i strid med lønmodtagernes ønsker; men i stedet har det været et gensidigt ønske om at få ordnede forhold. Men lønmodtagerne lider måske af falsk bevidsthed? Ideologen Flemming Ibsen træder også helt tydelig frem, når han i seneste valgkamp i avisannoncer og på nettet opfordrede vælgerne til at stemme på det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Prahn, eller når han skriver indlæg om, hvad socialdemokraterne skal gøre, for igen at få arbejderne til at stemme på partiet. En del af Flemming Ibsens forskning er sponsoreret af LO, og efterhånden har man det indtryk, at den del af arbejdsmarkedsforskningen, der har med organisering på arbejdsmarkedet at gøre, er et skalkeskjul for at give LO s argumenter for enhedsfagbevægelsen videnskabelig autoritet.

3 Arbejdsdeling - eller? Af Arnfred Weber Danfoss ønsker blandt andre at forlænge perioden vedr. arbejdsdeling Det er nok gået op for de fleste, at en økonomisk krise har ramt hele verden, og mange er begyndt at frygte for at miste deres arbejde. Derfor er det ofte let for arbejdsgiveren at få de ansatte til at gå med til en arbejdsdeling. Hvad er arbejdsdeling? Ja, egentlig er det et forkert ord at bruge, da det faktisk er en ledighedsdeling. Et firma har f.eks. 10 ansatte for meget i produktionen, men i stedet for at fyre 10 mennesker, sender de i stedet 20 personer på arbejdsdeling. Ledighedsdeling er et mere nøjagtigt ord. Ordningen indebærer nemlig, at man får dagpenge i den tid, man er ledig. Men for at kunne få dagpenge skal man være arbejdssøgende, og det gælder også de dage eller uger, hvor der arbejdes. Hver arbejdsperiode efterfølges jo af ledighed. Den typiske måde at dele arbejdet på er at arbejde hver anden uge og gå ledig hver anden uge. Men andre måder er også set, som f.eks. arbejde i 2 uger og ledighed i 1 uge eller arbejde 2 dage efterfulgt af 1 dags ledighed. Hvis et firma eksempelvis vil spare et nathold væk, er ordningen med uge måske den bedste. Hvorfor bruges arbejdsdeling? Økonomisk er det jo bedre at have en normal indtægt hver anden uge, end at være på dagpenge hele tiden. Til gengæld er der så dobbelt så mange, der berøres. Men for arbejdsgiverne er der en helt åbenlys fordel. Han beholder hele arbejdsstyrken i nogle måneder, mens firmaet finder ud af, om det går frem eller tilbage. Det kan heller ikke undre, at det er firmaerne, der presser på, for at få den nuværende grænse på 3 måneder med arbejdsdeling udvidet til 6 måneder. Især store firmaer som Danfoss ønsker grænsen sat op. Hvis et firma især producerer højt specialiserede produkter til eksport, er det jo vigtigt at fastholde ekspertisen, da der ellers er større risiko for, at lavtlønsområder i udlandet udkonkurrerer firmaets produkter. Der er en teoretisk mulighed for at forlænge perioden på de 3 måneder med yderligere 3 måneder, men indtil nu er det mig bekendt ikke sket. Der er i øjeblikket mange ansøgninger om en forlænget periode, så det kan jo være sket under bladets tilblivelse. Det er den lokale beskæftigelsesregion, der skal godkende en forlængelse, og der skal være ret klare tegn på, at firmaets ordresituation er i bedring. Desværre går det næsten altid sådan, at der alligevel må afskediges folk, når perioden med arbejdsdeling er overstået. Især i nedgangstider er det altså blot et spørgsmål om at udskyde det ubehagelige. Det positive er så, at de ansatte har fået et forvarsel og kan indstille sig på lavere indtægt eller måske finde et andet arbejde, hvis det er muligt. Nogle arbejdsmarkedsforskere mener, at det er bedre at tage fyringerne nu, så de ledige kan komme i gang med ekstra uddannelse, omskoling eller andet, der kan bringe dem i arbejde igen. På den måde kan det i virkeligheden skade mere, end det gavner, at indføre arbejdsdeling, idet medarbejdere fastholdes i et fagområde, hvor fremtiden måske er udsigtsløs. Som fagforening vil vi derfor råde dig til at tænke dig godt om, hvis du bliver tilbudt arbejdsdeling i stedet for fyring. Har du mulighed for at videreuddanne dig? Kan du skifte branche? Kan du få job et andet sted? Det, at der er krise, behøver ikke at betyde, at alt bliver håbløst, men det kræver måske en ekstraordinær indsats. 3

4 3F som organisation og nogle af dens medlemmer ser ned på Lene, fordi hun har valgt en anden (bedre og friere) basis for sit faglige ståsted. Danmarks Frie Fagforenings advokat, Jesper Anhøj, ser også ned på hende, men det skyldes ikke ideologiske grunde - kun højdeforskellen. Her taler de om sagens forløb i en pause foran retsbygningen. Sag om fagforeningstvang i SAS Ground Services DK behandlet i Københavns Byret Københavns Byret behandlede 2. april sagen, som DFF har anlagt mod SAS Ground Services DK, hvor vort medlem, Lene Rishede Hansen, blev afskediget som flyarbejder. (Sagen har været omtalt i de seneste numre af Fagligt Alternativ.) Efter vores og Lenes opfattelse fordi hun valgte Danmarks Frie Fagforening som sin fagforening i stedet for den i SAS Ground Services DK regerende, 3F. Sagen blev allerede indbragt for Københavns Byret 17. september 2007; men blev altså først behandlet halvandet år efter. Sagen er en opfølgning på den sag, som Danmarks Frie Fagforening i januar efter 10 års kamp - vandt ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor eksklusivaftaler (fagforeningstvang) blev kendt ulovlige i Danmark. Lene havde i en længere periode i sommeren 2006 været ansat som service-løsarbejder; men blev efter et stykke tid fastansat. På et introduktionskursus hos SAS blev hun præsenteret for et krav om indmeldelse i 3F. Det blev bl.a. gjort ved omdeling af et sæt love for Flyarbejderklubben, hvori der stod: Enhver flyarbejder er pligtig til at indtræde som medlem af klubben og 3F Kastrup Afdeling. Nyansatte arbejdere skal senest 14 dage efter at have påbegyndt arbejde indmelde sig i klubben. Lene havde ikke lyst til at være medlem af 3F og blev derfor fyret og fritaget for tjeneste fra den faste stilling, hun netop havde fået. Lene fortalte i retten, at læreren på kurset gjorde opmærksom på fordelene ved fagforeningssammenholdet. Efter et par kursusdage mødte en mand og en kvinde fra 3F op og gav udtryk for, at man skulle melde sig ind i 3F. Herefter spurgte Lene direkte, hvad der ville ske, hvis hun ikke meldte sig ind. Hertil blev der svaret: Du vil blive frosset ud! Du kan ikke bare vælge! Lene fortalte endvidere, at kursusdeltagerne skulle skrive under, ellers kunne man ikke fortsætte på kurset og derved ikke opfylde betingelsen for at fortsætte i jobbet. Under protest skrev jeg under, fortalte Lene i retten. 4 Chikanerier De alvorlige problemer opstod, da Lene efterfølgende skiftede til DFF. Normalt skulle der være to personer i de rengøringsbiler, personalet kørte ud til flyene i. Efter fagforeningsskiftet måtte Lene køre alene, og 3F tillidsmanden begyndte nu at opsøge Lene og optræde aggressivt overfor hende. Lene blev træt af dette chikaneri og bad 3F tillidsmanden om at skrive til hende, hvis han havde noget på hjertet. Chikanerierne fortsatte imidlertid. Dog fik Lene også opbakning blandt kolleger, der ikke forstod de hårdhændede metoder, der blev brugt overfor vort medlem. Disse gik dog stille med dørene for ikke selv at få samme omgang. Lene blev herefter afskediget og fritstillet i sin nye fastansættelse med begrundelsen arbejdsmangel. Mangel på vidner I retten gjorde Lene opmærksom på, at flere, der kunne og gerne ville støtte hende med vidneudsagn til hendes forklaring, ikke turde møde frem i retten, da de stadig er ansat hos SAS Ground Services DK og derfor bange for konsekvenserne. Derfor mødte der kun ét modigt vidne frem og berettede om det fagforeningspres, der havde været på omtalte introduktionskursus. Modparten havde også indkaldt en række vidner, herunder tidligere personaledirektør Jimmy Gørtz, der ikke overraskende afviste, at SAS Ground Services DK havde noget ansvar for det eventuelle fagforeningspres, der måtte have været fra 3F repræsentanter. På et direkte spørgsmål fra vores advokat, Jesper Anhøj, bekræftede personaledirektøren dog, at han allerede tilbage i 1997 fik kendskab til de 3F klubvedtægter, der klart og tydeligt fastslår, at man skal melde sig ind i 3F. Man kan så i sit stille undre sig over, at SAS Ground Services DK er fuldstændig uinteresseret i, hvad der bliver fremstillet og omdelt på et kursus, som SAS Ground Services DK er ansvarlig for, og som 3F repræsentanter har uhindret adgang til.

5 Fyret p.g.a. foreningsforhold Vores advokat, Jesper Anhøj, kom i sine afsluttende bemærkninger ind på, at der ikke var overensstemmelse mellem afskedigelsesbegrundelsen arbejdsmangel og så de kurver, der viste en større aktivitet. Begrundelsen arbejdsmangel dækker reelt over noget andet. Anhøj fremførte, at Loven til Beskyttelse af foreningsforhold var krænket, og at bestemmelsen i loven, der skulle fremme sagens behandling, ikke var fulgt, da sagen havde trukket alt for længe ud. DFF tabte sagen i byretten 30. april 2009 blev dommen afsagt i Københavns Byret. Desværre fandt retten det ikke sandsynliggjort, at afskedigelsen var begrundet i Lene Rishede Hansens foreningsforhold. Bl.a. fordi retten ikke fandt det godtgjort, at SAS Ground Services DK var ansvarlig for regelsættet om fagforeningstvang i Flyarbejdernes Klub. Vi var godt klar over, at det i denne sag var var svært at løfte bevisbyrden, fordi samspillet mellem SAS Ground Services DK og 3F havde været effektivt synkront. Når vi nåede til spørgsmålet om fagforeningstvang, kunne SAS Ground Services DK med lethed påstå, at det ikke var dem; men 3F der havde gjort dette, og at 3F jo naturligvis ikke var arbejdsgiver. Hertil kom, at de vidner, som effektivt kunne støtte vores påstand om, at SAS ikke var så uskyldig, stadig var ansat hos SAS og derfor ikke turde fremføre i retten, hvad de vidste om denne sag. Kort sagt, vi kunne ikke i forhold til juraen løfte denne sag til sejr. Det betyder ikke, at vi er overbevist om, at Lene Rishede Hansen ikke har været udsat for fagforeningstvang! Tværtimod! Men vi kunne ikke på tilstrækkelig vis løfte bevisbyrden; men vi er trods alt glade for, at vi gjorde forsøget for vort medlem. Det er blevet besluttet, at dommen ikke ankes. I december 2006 have DFF en lignende sag, hvor Aalborg Portland blev dømt til at betale to af vores medlemmer en erstatning på i alt kr. JM Krisen kradser, og det mærkes i DFF Vi hjælper for tiden rigtig mange medlemmer med problemer i forbindelse med opsigelse, og det er naturligvis et af Danmarks Frie Fagforenings hovedformål. Men der er mange, der ikke har forstået vigtigheden af et fagforeningsmedlemskab. Således modtag DFF fredag den 22. maj ikke færre end fire henvendelser om faglige sager fra ikke-medlemmer. En af henvendelserne begynder således: Hej. Jeg skriver da jeg er blevet henvist til jer af XXX [organisationens navn anonymiseret, red]. Jeg vil først starte med at sige, at jeg ikke er medlem af jeres fagforening (endnu). Jeg har en sag som jeg ville høre, om i ville kigge på, hvis jeg blev medlem. Akkurat, som man ikke kan købe en brandforsikring dagen efter branden, kan vi i Danmarks Frie Fagforening heller ikke føre sager for ikke-medlemmer. Det ville ikke være rimeligt over for alle de trofaste medlemmer, der hver måned betaler kontingent. Fagligt Alternativ skal hermed opfordre medlemmerne til at viderebringe budskabet om, at man skal melde sig ind i en fagforening, medens alt er godt, således at hjælpen er klar, den dag man får brug for den. MS Udlån af medarbejdere Hvilke regler gælder, hvis en virksomhed udlåner en medarbejder til en anden virksomhed? Det er en ret kompliceret affære, der afhænger af de nærmere omstændigheder. En nylig dom fra Arbejdsretten fastsætter principperne, hvis de to virksomheder er omfattet af samme overenskomst. I det konkrete tilfælde var en elektriker udlånt fra en el-virksomhed til en anden, begge omfattet af elektrikeroverenskomsten. Elektrikeren var dog stadigvæk tilknyttet sin daglige arbejdsgiver m.h.t. fraværsmeldinger, ligesom han anvendte sit arbejdstøj og værktøj herfra og deltog i virksomhedens kurser, personalemøder og sociale arrangementer. Ligeledes blev elektrikeren i udlånsperioden også aflønnet i henhold til lokalaftalen gældende i den virksomhed, hvor han arbejdede til dagligt. I låneperioden blev elektrikerens arbejde udført under instruktion af lånevirksomhedens ansatte. Lånevirksomheden havde en lokalaftale med højere timeløn og en optimeringsbonus, og striden stod så om hvilken lokalaftale, han skulle aflønnes efter. Da elektrikeren havde bevaret sin ansættelsesmæssige tilknytning til den udlånende virksomhed, fandt arbejdsretten, at han ikke havde krav på sammen løn som i lånevirksomheden. Andre regler gælder, hvis der er tale om vikarer. I en sag fra 2006 kom arbejdsretten frem til, at hvis vikarer udførte arbejde omfattet af elektrikeroverenskomsten, så skulle vikarerne også følge overenskomsten og lokalaftalen på lånevirksomheden. MS Regler for optjening og afholdelse af ferie Hvis du er lønmodtager, har du som udgangspunkt ret til ferie efter ferieloven. Ferieloven giver ret til fem ugers ferie om året, hvis du er i et ansættelsesforhold. De fem feriefridage (den 6. ferieuge) er ikke reguleret af ferieloven men overenskomstbestemt, og det er derfor ikke sikkert, du har krav på disse. Afholdelse af ferie Ferien skal som udgangspunkt holdes i det ferieår, der går fra 1. maj til 30. april, som følger efter optjeningsåret, der følger kalenderåret. Tidspunktet for afholdelse af ferie fastsættes ved forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Går denne forhandling i hårdknude, så har arbejdsgiveren i sidste ende den endelige afgørelse, men din arbejdsgiver skal så vidt muligt imødekomme dine ønsker om, hvornår ferien skal holdes. Dog har du ret til mindst 3 ugers sammenhængende sommerferie i perioden 1. maj til 30. september. Ferieloven kræver også, at du skal holde mindst to af de fem ugers ferie i sammenhæng. Træffer arbejdsgiveren beslutningen om din ferie, skal denne give dig mindst tre måneders varsel i forbindelse med de 3 ugers hovedferie. Varslet for resten af ferien er på mindst en måned. I forbindelse med sygdom gælder nogle undtagelsesregler for varslingen. Selvom du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, har du ret til at holde ferie for egen regning eller eventuelt med feriedagpenge fra din a-kasse. Udbetaling af feriepenge Når du har ret til betalt ferie, får du enten feriegodtgørelse eller løn under ferie, når du holder ferie. Som udgangspunkt skal du hæve dine feriepenge i ferieåret, da pengene ellers vil være tabt. I visse tilfælde kan du dog få udbetalt dine feriepenge efter ferieåret, ligesom du i visse tilfælde kan få udbetalt dine feriepenge før tid. I andre tilfælde er det muligt at aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie til næste ferieår. MS 5

6 Af Marianne Therp Landsmødet blev igen i år afholdt i foreningens dejlige, lyse lokaler i Nørre Sundby. Mødet var lidt af et jubilæumsarrangement, da foreningen i efteråret fejrede 25 års jubilæum. Der var gensynsglæde blandt deltagerne, som både omfattede medlemmer med meget lang, mellemlang og kort tid som medlem af Danmarks Frie Fagforening. Mange havde rejst langt, så den kaffe, der stod klar til os, kastede vi os over, mens snakken gik, og vi også fik smagt på brødet. Trofast dirigent Formand Jørgen Mikkelsen bød velkommen til alle og håbede, vi ville få et godt møde, hvorefter han forestod valget af dirigent. Det var ikke overraskende for tidligere deltagere i landsmøder i DFF, at Poul Berg blev valgt. Han har fulgt foreningen gennem mange år og har trofast påtaget sig hvervet som dirigent på landsmøderne. Poul takkede for valget og konstaterede som sin første handling, at landsmødet var lovligt indkaldt. Derefter blev referent og stemmetællere valgt, og formanden fik ordet igen, denne gang for at aflægge formandsberetning for det forgangne år. Formandsberetning Jørgen Mikkelsen glædede sig over den stabilitet, der præger foreningen hele vejen rundt. Han kom blandt andet ind på medlemssituationen, sekretariatet, økonomien, sagsbehandling for medlemmerne og samarbejdet med a-kassen. Her betonede han især foreningens førsteprioritet, som er at hjælpe, støtte og vejlede medlemmerne både i deres daglige arbejdsliv, men selvfølgelig allermest, når de får problemer på jobbet. Et uddrag af formandsberetningen kan læses på bagsiden. Beretningen blev drøftet og siden godkendt af landsmødet. Under debatten blev der udtrykt stor ros til sekretariatet fra landsmødedeltagerne. Regnskab 2008 Det var en glad og tilfreds kasserer, som fremlagde foreningens regnskab for Der var god fremgang, og året slutter med et pænt overskud. Det svarer fint til hovedbestyrelsens forventninger, idet næsten alle indkøb og forbedringer på sekretariatet er gennemført tilfredsstillende, kommunikationsmidlerne er moderniseret, og der har ingen ekstraordinære udgifter været i Hovedbestyrelsen har planer om en større markedsføringskampagne, hvor et overskud i 2008 helt klart vil blive brugt til at gøre kampagnen så effektiv som mulig. Kontingent og budget 2009 Landsmødet skulle nu se på budgettet for 2009, hvor hovedbestyrelsen endnu et år anbefalede uændret kontingent i betragtning af foreningens stabile økonomi. Både kontingent og budget fandt nåde for landsmødet, som vedtog begge dele. Valg til hovedbestyrelse m.v. Herefter var det tid til personvalgene. Jørgen Mikkelsen blev genvalgt som formand, og der var også genvalg af Morten Sørensen og Michael Pedersen til hovedbestyrelsen. Bo Jensen og Jess Klingbech blev valgt til suppleanter. Bente Kellner og Poul Berg blev valgt som revisorer med Lennart Andersen som suppleant. Efter selve landsmødet valgte de fleste deltagere at gå ud i byen og spise en middag sammen, inden vore veje skiltes. Vi håber at se alle - og gerne mange flere - til næste års landsmøde. 6 Referat fra landsmødet 2009 Spørgsmål fra medlemmerne og svar fra DFF Jeg er kontorassistent og har været ansat ved i firmaet siden 1. februar Den 11. marts 2009 er jeg blevet opsagt med fratrædelse 31. juli I min opsigelse står der: I forbindelse med opsigelsen skal du afvikle restferie for optjeningsåret 2007 samt afholde 3 ugers hovedferie for optjeningsåret Den 6. marts 2009 blev der sendt en ferieplan for sommerferien rundt, og jeg var sat til at have ferie uge Mit spørgsmål er, om mit firma kan/må annullere min planlagte ferie i august og tvinge mig til at lægge den i juli i stedet for? Svar: Ja. Når du er opsagt, annulleres tidligere aftaler om ferie, og nye regler gælder. Når du har fire måneders opsigelse kan din arbejdsgiver pålægge dig at afholde restferie og tillige også hovedferien inden for din opsigelsesperiode. Beklager, at vi ikke kan gøre mere for dig i denne sag. Med venlig hilsen Jørgen Mikkelsen Danmarks Frie Fagforening Har jeg ikke automatisk ret til 5 feriefridage? Svar: Nej. Man har ikke pr. automatik ret til 5 feriefridage. De ordinære feriedage er knyttet sammen med Ferieloven og de regler, der ligger her. Feriefridagene er noget andet og kom til veje som en del af et politisk indgreb i forbindelse med konflikten i 1998 og er senere blevet implementeret i overenskomsterne. Er du f.eks. jf. dit ansættelsesbevis underlagt en overenskomst, hvori feriefridage indgår, eller har du fået en personlig tilføjelse om, at du skal have disse feriefridage, ja så gælder denne ret naturligvis også for dig. En gang imellem spørges der til, om vi indgår overenskomster med firmaer? Vores svar til det er ret enslydende: Vi har et par gange haft ørerne i maskinen ved at indgå overenskomster med virksomheder, hvorefter LO-fagbevægelsen med blokader og andre tiltag har bevirket, at det hele endte med, at virksomheden måtte dreje nøglen om. Vi havde sat vores lid til det lovforslag, som Venstre og de konservative i 2003 fremsatte: Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af faglige organisationers konfliktret over for virksomheder med overenskomst. Et lovforslag som DFF i øvrigt ihærdigt havde forsøgt at påvirke politikerne til at fremsætte og som flere gange efterfølgende blev fremsat af Kristendemokraterne. Forslaget blev let og lystig fejet af bordet af daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, netop som vi var under indledende forhandlinger med en større virksomhed. Vi ville ikke være årsag til endnu en virksomhedslukning, og derfor stoppede vi forhandlingerne med firmaet. Vi er nået til den erkendelse, at der ikke er politisk vilje til, at alternative fagforeninger kommer på banen og tager ansvar for overenskomster. Derfor har vi da også måtte afvise mange, som har henvendt sig til os gennem tiden i den tro, at de kunne lave overenskomst med os og så opnå arbejdsfred. Sørgeligt men sandt. Derfor bruger vi ikke meget krudt på dette, men koncentrerer os om medlemshvervning, individuelle aftaler og i øvrigt at servicere de medlemmer, vi har. Men hvis lønmodtagerne og virksomheden er klar over risikoerne for ballade og alligevel ønsker vores hjælp til at indgå en overenskomst, så er vi naturligvis klar.

7 Hovedbestyrelsen, som den ser ud i dag Formand Jørgen Mikkelsen 61 år og medstifter af DFF den 3. september 1983 efter en større batalje med Metal Aalborg, hvor han uberettiget blev slettet af a-kassen. Jørgen har en erhvervsmæssig fortid hos Flyvevåbenet/Grønlandsfly som helikoptertekniker og var inden fuldtidsjobbet i DFF ansat på Aalborg Universitetscenter som tekniker. Har investeret meget af sit liv og sin tid i DFF - ikke mindst under de store konflikter, som DFF har været involveret i. Gift med Lene og bor i Hou i Nordjylland. Næstformand Michael Pedersen 57 år gammel og har været medlem i DFF siden 1988, heraf de sidste 11 år som næstformand. Michael er uddannet laborant og arbejder i dag bl.a. som vagtmand. Meldte sig ind i DFF, da han ikke ønskede at støtte politisk eller religiøst arbejde via fagforeningskontingentet. Privat er han fraskilt med to voksne børn. Kasserer Marianne Therp 60 år og et kendt ansigt blandt gamle medlemmer af foreningen. Hun kom med i et vedtægtsudvalg midt i firserne og blev herefter valgt ind i bestyrelsen, hvor hun i 1988 overtog kassererjobbet. Marianne er folkeskolelærer og har som tjenestemand ikke det store behov for den faglige sikkerhed, en fagforening giver, men støtter tanken om friheden til selv at vælge fagforening uden samtidig at yde politiske tilskud. Hun har aldrig været i tvivl om, at Danmarks Frie Fagforening er det bedste alternativ til de gamle fagforeninger. Redaktør Morten Sørensen 34 år og fysiker i større dansk elektronikvirksomhed. Morten blev medlem af DFF tilbage i 1996, da han havde et sommerferiejob på FDB s Centrallager i Århus. Han ville være medlem af en upolitisk og ikke-religiøs fagforening, og det kostede ham jobbet. Efterfølgende førte DFF sagen til Menneskerettighedsdomstolen, som på den baggrund kendte eksklusivaftaler på det danske arbejdsmarked i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Privat er han gift og har 3 børn Henrik B. Rasmussen 39 år. Medlem af DFF siden de sidste 2 år som bestyrelsesmedlem. Har tidligere været ansat som sagsbehandler i FTF-A og FOA. Desuden som bestyrelsesmedlem af Mytravel Cabin Union DK. Har været selvstændig i flere år og nu ansat i et analysefirma. Har en Diploma in Business Admistration fra Business Institute Aalborg. Arnfred Weber 68 år. Efter at have været selvstændig elektroniktekniker en del år skulle Arnfred Weber for 11 år siden bruge en fagforening, fordi han blev lønmodtager. Han brød sig ikke om et politisk tilhørsforhold og heller ikke religiøse undertoner, så derfor var Danmarks Frie Fagforening et naturligt valg. Er i dag folkepensionist. Yth Troldvad 52 år og bor på Fyn. Yth arbejder som eksportassistent og har været 24 år i samme virksomhed. Privat er Yth mor til 4 børn, som ikke bor hjemme mere. Medlemskabet af DFF var et bevidst valg af Yth, hvilket hun synes er vigtigt. Sidder du med et ønske om at få indflydelse, bliver du nødt til at deltage i vore landsmøder. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Formanden har ordet: Formandens beretning i uddrag Så er der atter gået et år, der har været præget af ro og stabilitet i DFF. Vi kan desværre ikke melde om revolutionerende medlemsfremgang, men dog stabilitet og status quo i medlemstallet. Vi får nye medlemmer, men der er også en naturlig afgang. [ ] Den økonomiske nedtur har vi også kunnet mærke i DFF. Der har igen i året 2008 været sager om afskedigelser, konkurser, betalingsstandsninger og tvister om allerede opnåede goder og fordele, som nu forsøges nedbarberet. Samtidig med dette har vi fået flere henvendelser fra lønmodtagere, der lige havde glemt at melde sig i en a-kasse og fagforening, før de blev fyret og nu var røget ud på vilkår, som de ikke mente, var rigtige. Naturligvis hverken kan eller vil vi påtage os ansvaret for lønmodtagere, der er kommet galt af sted, og som ikke i tide har tegnet medlemskab hos os. Man kan jo heller ikke tegne en brandforsikring for et hus, som allerede er brændt. En sådan lille detalje er ofte svær at bringe de pågældende til at forstå, da det er mit indtryk, at mange opfatter os som en form for offentlig service, som altid er til rådighed for enhver, der måtte henvende sig. Som sagt har vi haft en del sager i 2008 og lad mig lynhurtigt referere et udpluk af sagerne, som er typiske for de mange tvister mellem medlemmer og deres arbejdsgivere, som vi ordner i Danmarks Frie Fagforening. T.S. Rengøring Et medlem blev fyret fra rengøringsfirmaet T.S. Rengøring med beskyldninger om at snakke for meget i stedet for at udføre sit arbejde, at have kørt eget løb og at have været svær at få i tale. Ingen af disse påstande kunne vort medlem genkende; derimod kunne hun berette om, at firmaet end ikke havde gidet udfærdige en skriftlig ansættelsesaftale, som loven foreskriver. Efter seje forhandlinger blev vores advokat, Jesper Anhøj, nødt til at slæbe firmaet i retten i Helsingør, der foreslog forlig i sagen, således at T.S. Rengøring til fuld og endelig afgørelse skulle betale vort medlem kr. [ ] Konkurser Et medlem var ansat ved en kantine i Gentofte, der gik konkurs. Vi bistod med anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond, hvorfra der blev udbetalt kr. Scandichus, Nr. Nebel, havde lejet værktøj af vort medlem, fået vort medlem til at købe et stillads, byggematerialer og brændstof og som finale på det hele holdt firmaet til sidst op med at betale vort medlem løn. Naturligvis måtte det hele ende med konkurs. Lønmodtagernes Garantifond havde noget svært ved at finde ud af, hvilke aftaler der lå bag alle disse udlejninger m.v. Men ved DFF s mellemkomst endte det med, at vort medlem fik kr. fra Lønmodtagernes Garantifond. I forbindelse med en firmalukning og overflytning til et nyt arbejdssted forsøgte et optikerfirma at skille sig af med vort medlem uden at overholde opsigelsesfrister og regler for indbetaling af feriepenge. Feriepengene blev indbetalt, da vi trådte ind i sagen. Ligeledes blev der indgået forlig, således at der blev indbetalt en ekstra månedsløn på kr. til vores medlem. [ ] Det var et lille udpluk af, hvad der er sket på sagsområdet i Her i 2009 er der kommet endnu mere run på os, efter at finanskrisen er ved at sætte sine spor med stigende ledighed. Folk er mange steder klemt, og det svirrer i luften med fyresedler. For tiden vil man kunne se, at vi kører en markedsføringskampagne i Fitnessworld centre over hele landet. Kampagnen har nu kørt en uge og vil være aktiv den næste uge også. - Skal vi fremover gøre os gældende, slipper vi ikke for markedsføring. Vi ved, at de øvrige organisationer bruger rigtig store beløb på dette. Fagforeninger er simpelthen noget af det sværeste at markedsføre, og det er vel fordi, det er et diffust produkt, som er svært at forholde sig til. En fladskærm kan man tage og føle på, men en fagforening er vel for de fleste nærmest et nødvendigt onde, som man ikke rigtig ved, om man får brug for eller helt kan spare væk. I bagklogskabens klare lys må vi vel også konstatere, at det ikke er de store principielle retssager, som giver foreningen nye medlemmer. Det giver mere pote at investere pengene i rigtig markedsføring. [ ] Vi kan fra den platform, vi befinder os på frivilligt eller ufrivilligt, ikke gøre så meget andet, end det vi gør. De tanker og idéer, vi startede foreningen på, har udviket sig anderledes, end vi troede. Det koster at være seriøs. Men vi kunne ikke tænke os at være anderledes. Vi har en effektiv administration i foreningen, og den service, vi yder, er god. Så længe, nogen ønsker at bruge os - og det ser det jo stadig ud til, at der er mange, som ønsker - så er vi her og virker, som det vi er: en reel og god fri fagforening. Jørgen Mikkelsen

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 2013-04-16 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere