Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp"

Transkript

1 Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at være på kontanthjælp. Sammenligninger af kontanthjælpsmodtagers disponible indkomst med den typiske startløn for en butiksansat viser, at det kan betale sig at arbejde. Ser man på indkomster svarende til den laveste indkomstkvartil for henholdsvis en faglært og en ufaglært, så er der relativt stor forskel på en kontanthjælp og en typisk lavindkomst i Danmark. af senioranalytiker Lars Foldspang 19. april 2014 Analysens hovedkonklusioner Sammenligninger af kontanthjælpsmodtagers disponible indkomst med den typiske startløn for en butiksansat viser, at det kan betale sig at arbejde. Forskellen på den typiske startløn for en butiksansat det første år sammenlignet med en kontanthjælp er på mellem kr. årligt efter skat afhængig om vedkommende har børn eller ej. Ser man på forskellen i disponibel indkomst mellem en kontanthjælpsmodtager og en faglært, der har en relativ lav indkomst, så varierer forskellen mellem kr. årligt, afhængig af om vedkommende har børn eller ej. Ser man på en ufaglært uden børn med en relativt lav indkomst, er gevinsten ved at arbejde sammenholdt med kontanthjælp på ca kr. årligt, hvilket svarer til lidt under kr. pr. måned. Hvis begge har et barn i børnehave, er gevinsten ved arbejde omkring kr. årligt. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Sammenligning af kontanthjælpsmodtagere og beskæftigede I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at være på kontanthjælp. For at vise gevinsten ved at arbejde sammenlignet med at modtage kontanthjælp, er der i det følgende set på forskellige eksempler. Regneeksemplerne er udarbejdet ved hjælp af Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. Pæn forskel i den typiske startløn for en kassemedarbejder og kontanthjælpen Ser man på en kassemedarbejders startløn det første år, så oplyser HK, at den udgør ca kr. om året ekskl. pension Det har været fremme i debatten, at der for et lille antal personer ikke er en gevinst ved at tage et arbejde. Finansministeriet kalder selv de personer, som har en meget lille gevinst ved at arbejde for et hypotetisk øjebliksbillede 1. Det er et øjebliksbillede og tager ikke højde for, at det ofte er en investering i at få en fod ind på arbejdsmarkedet, sikre en fast tilknytning og øge sin mulighed for kompetence- og lønløft. Derfor er det også vigtigt at pointere, at der er forskel på startlønnen og mindstelønnen. Udover mindstelønnen, har man nemlig eksempelvis som nyansat butiksassistent krav på en række tillæg, hvis man arbejder om aftenen og i weekenderne. Og det vil man typisk gøre som nystartet. Derfor vil en sammenligning mellem kontanthjælp og mindstelønnen som udgangspunkt for vurderingen af, om det betaler sig at arbejde være en hypotetisk beregning, som ikke afspejler de virkelige forhold. HK oplyser således, at den typiske startløn for butiksansatte det første år er på ca kr. uden pension. Butiksassistentens løn og de forskellige familietyperne er forklaret nærmere i boks 1. Boks 1. Bag beregningerne Der er taget udgangspunkt i, at de sammenlignede bor i en 70 kvm. Lejlighed. I børnetilfældet er der regnet med en enlig forsørger med et barn i børnehave. I eksemplerne med en butiksassistents startløn sammenlignet med en kontanthjælpsmodtager er der taget udgangspunkt i en bruttoløn på ca kr. om året, eksklusive pension. Lønnen er sammensat af en månedsløn på kr., plus nogle tillæg for bl.a. aftenarbejde. Den årlige løn på kr. er oplyst af HK som den typiske startløn det første år. Hertil kommer pensionsindbetalinger, som ikke spiller ind på det umiddelbare disponible beløb. I de resterende regneeksempler er der taget udgangspunkt i den 25. procentfraktil for fuldtidsbeskæftigede. Dette er gjort for at vise en relativt lavtlønnedes gevinst ved at arbejde. For sammenlignelighedens skyld er det antaget, at ingen af dem er medlem af fagforening eller A-kasse. Fsv. angår forskelsbeløbet er dette identisk med en antagelse om, at begge er medlem af A-kasse og fagforening. I tabel 1 er der set nærmere på en butiksassistents startløn i forhold til en kontanthjælpsmodtager. I sammenligningen har ingen af de to børn. Som det fremgår af tabel 1, så er der en forskel på butiksassistents startløn og kontanthjælpsmodtagerens indkomst på kr. årligt. Medregner man de forskellige ydelser, som de to har ret til, så er der en forskel i den disponible indkomst på ca kr. om året. Det svarer til en månedlig forskel på ca kr. efter skat. 1 2

3 Tabel 1. Butiksassistents startløn og en kontanthjælpsmodtager uden børn Lønindkomst (ekskl. ATP og arb.markedspension) el. kth inkl særlig støtte Butiksassistent startløn Kontanthjælp Forskel Kr Børnetilskud og normalbidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte Overførselsindkomst (skattefri) Samlet indkomst (inkl. ATP) Indkomstskat Arbejdsmarkedsbidrag ATP, fagforening, mv Disponibel indkomst Anm: Der er taget udgangspunkt i eksempler, hvor begge bor i en 70 kvm. lejlighed. I tabel 2 er der set på en kontanthjælpsmodtager og en butiksassistents startløn, hvor begge har børn. Her er der en forskel efter diverse ydelser er indregnet på knap kr. årligt. Det svarer til lidt over kr. om måneden. Tabel 2. Butiksassistents startløn og en kontanthjælpsmodtager med børn Lønindkomst (ekskl. ATP og arb.markedspension) el. kth inkl særlig støtte Butiksassistent startløn Kontanthjælp Forskel Børnetilskud og normalbidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte Overførselsindkomst (skattefri) Samlet indkomst (inkl. ATP) Indkomstskat Arbejdsmarkedsbidrag ATP, fagforening, mv Disponibel indkomst Anm:. Der er taget udgangspunkt i eksempler, hvor begge bor i en 70 kvm. lejlighed. I eksemplet med børn har begge familier et barn i børnehave. Ovenstående sammenligninger tager udgangspunkt i en butiksassistents startløn. Sammenligningen tager således ikke højde for, at det ofte er en investering i at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. 3

4 Derfor er der i det følgende set nærmere på ufaglærte og faglærte i beskæftigelse med relativt lav indkomst sammenlignet med kontanthjælp. Pæne gevinster for lavtlønnede ufaglærte og faglærte ved arbejde Der er i den følgende sammenligning taget udgangspunkt i en ufaglært/faglært, der ligger i gruppen af de 25 pct. lavest lønnede (25 pct.-fraktilen for fuldtidsbeskæftigede ufaglærte/faglærte). Det betyder, at den ufaglærte har en indkomst på ca kr. før fradrag af ATP, og den faglærte har en indkomst på ca kr. før fradrag af ATP. I eksemplet med en fuldtidsbeskæftiget faglært uden børn og med en indkomst svarende til 25 procents-fraktilen blandt fuldtidsbeskæftigede faglærte, er der en gevinst ved at arbejde sammenholdt med kontanthjælp på ca kr. årligt, svarende til omkring kr. pr. måned. Det fremgår af tabel 3. Tabel 3. Lavtlønnet faglært sammenlignet med kontanthjælpsmodtager uden børn Faglært Kontanthjælp Forskel Kr Lønindkomst (ekskl. ATP og arb.markedspension) el. kth inkl særlig støtte Børnetilskud og normalbidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte Overførselsindkomst (skattefri) Samlet indkomst (inkl. ATP) Indkomstskat Arbejdsmarkedsbidrag Disponibel indkomst hvor begge bor i en 70 kvm. lejlighed. Hvis både den fuldtidsbeskæftigede og kontanthjælpsmodtageren har et barn i børnehavealderen og dermed er enlige forsørgere, er gevinsten ved arbejdet på omkring kr. årligt, svarende til omtrent kr. pr. måned. Det fremgår af tabel 4. 4

5 Tabel 4. Lavtlønnet faglært sammenlignet med kontanthjælpsmodtager med børn Faglært Kontanthjælp Forskel Kr Lønindkomst (ekskl. ATP og arb.markedspension) el. kth inkl særlig støtte Børnetilskud og normalbidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte Overførselsindkomst (skattefri) Samlet indkomst (inkl. ATP) Indkomstskat Arbejdsmarkedsbidrag Daginstitution Disponibel indkomst hvor begge bor i en 70 kvm. lejlighed. I eksemplet med børn har begge familier et barn i børnehave. I eksemplet med en fuldtidsbeskæftiget ufaglært med en indkomst svarende til 25 procents-fraktilen for fuldtidsbeskæftigede ufaglærte, er gevinsten ved at arbejde sammenholdt med kontanthjælp på ca kr. årligt, svarende til lidt under kr. pr. måned uden børn. Det fremgår af tabel 5. Tabel 5. Lavtlønnet ufaglært sammenlignet med kontanthjælpsmodtager uden børn Ufaglært Kontanthjælp Forskel Lønindkomst (ekskl. ATP og arb.markedspension) el. kth inkl særlig støtte Børnetilskud og normalbidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte Overførselsindkomst (skattefri) Samlet indkomst (inkl. ATP) Indkomstskat Arbejdsmarkedsbidrag Disponibel indkomst hvor begge bor i en 70 kvm. lejlighed. kr. 5

6 Hvis begge har et barn i børnehave, er gevinsten ved arbejde omkring kr., svarende til ca kr., jf. tabel 6. Tabel 6. Lavtlønnet ufaglært sammenlignet med kontanthjælpsmodtager uden børn Ufaglært Kontanthjælp Forskel Lønindkomst (ekskl. ATP og arb.markedspension) el. kth inkl særlig støtte Børnetilskud og normalbidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte Overførselsindkomst (skattefri) Samlet indkomst (inkl. ATP) Indkomstskat Arbejdsmarkedsbidrag Daginstitution Disponibel indkomst hvor begge bor i en 70 kvm. stor lejlighed. I eksemplet med børn har begge familier et barn i børnehave. kr. 6

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere