ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang Nr

2 ISSN: ASRA NYT,udgivet af ASRA Ålykkevej Herning mail: ASRAs hjemmeside Formand: Steen Jonassen - tlf mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf mail: Redaktion: Jørn Jensen Leo Skaaning Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykt med hjælp fra Metal - Herning Deadline for næste nr.: 1. august 2015 Indhold: Side. 2 Kolofon m.m. Side. 3 Leder ved formanden Side. 4 Ligestilling/kvindernes valgret. Side. 6 Nu skete det så igen! sange om kvindernes valgret. Side. 10 Hvad billedet fortalte. Side. 11 En ægte socialist - Teodor Mikkelsen. Side. 14 Generalforsamlingen i ASRA 2015 Side. 20 Adresseliste og telelfonliste til bestyrelsen. Forsiden af dette nummer er præget af, at det er 100 år siden kvinderne fik valgret i Danmark. Danske kvinder fik stemmeret i Forud var gået årtiers kamp, der mobiliserede tusindvis af kvinder fra slutningen af 1800-tallet og kulminerede med et stort demonstrationsoptog på Amalienborg Slotsplads den 5. juni Her markerede over kvinder, at de med grundlovsændringen endeligt var blevet fuldgyldige borgere i det danske samfund. Ved det første Rigsdagsvalg efter grundlovsændringen i 1918 var 41 ud af 402 opstillede folketingskandidater kvinder. Fire kvinder blev valgt til Folketinget og fem til Landstinget. Blandt dem Nina Bang, som i 1924 blev Danmarks første kvindelige minister - og verdens første kvindelige minister i en parlamentarisk valgt regering. 2

3 Formanden har ordet! Den 26 februar 2015 blev jeg på Den nye formand - Steen Jonassen arkiv foto Den 26 februar 2015 blev jeg på ASRAs Generalforsamling valgt til formand. Jeg vil her takke for valget og den tillid der er vist mig. Hvad er det så for en formand i har valgt til at stå i spidsen for ASRA. Jeg har været faglig og politisk aktiv hele mit voksne liv og her kommer i overskrift nogle af mine tidligere tillidsposter i fagbevægelsen: 12 år formand for Malernes fagforening i Herning, heraf 5 år medlem af Malerforbundets Hovedbestyrelse Kredsformand for Soc. i Herning/Ikast kredsen. Byrådsmedlem i Herning i 2 perioder og 16 år som LO sektionsformand i Herning/Ikast-Brande kommuner. Jeg har noteret mig at der nu er omlagt ca. 80 % af arkivet til Reindex hvis vi ser bort fra bogsamlingen. Det synes jeg er flot og at vores arkivgruppe har udført et rigtigt gedigent stykke arbejde. Tak for dette. 3 Jeg har nu deltaget i flere møder med kommunen hvor vi sammen med andre NGO organisationer i Herning drøfter Historiens Hus. Det er for mig noget kompliceret sag at håndtere. Lokalerne er nu kommet helt på plads og jeg finder at vi i ASRA har fået vores behov for lokaler dækket. Der er en række uafklarede punkter som skal løses i relation til kommunen. Det er f.eks. adgang til bygningen, det er den endelige udflytning af Museet for blot at nævne nogle af udfordringerne. Dertil kommer også at jeg gerne ser at ASRAs lokaler er i en sådan stand at de kan vises frem med stolthed og at brugerne af vore lokaler har nogle gode omgivelser at arbejde i. Husk på det er Bygningsmaler i har som formand. Til trods for de udfordringer vi har for øjeblikket i Historiens Hus mener jeg det vil være et kæmpeløft for ASRA at være et med det hus i et fællesskab med andre. Vi vil få så mange muligheder som vi aldrig har haft i hele ASRAs historie. Som altid i sådanne situationer må vi væbne os med tålmodighed. Nuvel, har vi ikke i ASRA væbnet os med tålmodighed i over 25 år. Steen Jonassen.

4 Ikke alene kvinderne, men også ligestilling mellem mænd da Tyendet fik valgret i 1915 Først var det jordbesidderne i Stænderforsamlingerne (1834), der herskede. Med 1849-Grundloven, blev det patriarken, der som de eneste i deres husstand, havde stemmeret. Med 1915-Grundloven, blev det alle Danske Kvinder og Mænd, der var fyldt 30 år, der tog hånd om demokratiet i Danmark. Med grundloven af 1915, var det ikke alene kvinderne, der fik valgret. Ved samme lejlighed fik også en stor gruppe mænd uden egen bopæl, f. eks. bondekarle og håndværkersvende, der boede hos deres mester, der fik valgret. Grundloven af 1849 havde jo kun givet valgret til alle uberygtede mænd over 30 år, som havde selvstændig husstand og betalte skat. Ved denne første Grundlov, blev valgretten tildelt mænd der var fyldt 30 år, var uberygtede og havde dansk indfødsret. Endvidere måtte vælgeren ikke stå i privat tjenesteforhold uden at have egen husstand, måtte ikke være uden rådighed over eget bo, og måtte ikke have modtaget fattighjælp uden at have betalt den tilbage eller fået den eftergivet. Vælgeren skulle have haft bopæl i valgkredsen i mindst et år. I folkemunde var det De7 F-er, der ikke havde valgret. De 7 F-er : Fruentimmere, Folkehold, Fattige, Fremmede, Fallenter, Fjolser og Forbrydere. Det var altså alene i spørgsmålene om valgret og valgbarhed, der blev skabt lighed mellem kvinder og mænd, med vedtagelsen af Grundloven i 1915 Her 100 år senere, I 2015, er det helt andre ligeretsproblemer, der tager fokus, især er det hensynet til minoriteterne, de religiøse, seksuelle og etniske minoriteter, der skaber overskrifter og ballade i dele af det etablerede flertal. 4

5 Ligeretten? Javel, men hvad med Revselsesretten? I dag forekommer det helt ubegribeligt at man havde en lov, der klart udtrykte at det var i orden at slå andre: Mesteren kunne, med lov i hånd, slå sin lærling, sin kone, og sin tjenestepige og gårdmanden, sin landbrugsmedhjælper. Helt frem til 1921 var det i orden at slå tjenestepigen eller gårdskarlen og først i 1937 kunne mester ikke længere, lovmedholdeligt, slå sin lærling. Lærernes ret til at slå på skoleeleverne, bestod, med undtagelse af i København, frem til 1967, og forældres ret til at slå deres børn, blev først afskaffet i Vi der var børn, nok mest dreng, i halvtredsserne, oplevede vel, i skolen, at have været stillet overfor valget mellem en sveder, eller et par på hovedet. Jeg oplevede dog aldrig at nogen pige i min klasse, blev stillet overfor samme valg. Det var vel udtryk for en vis selvdisciplin og det skal datidens lærere da ikke skoses for. Her 100 år efter ligestillingsgrundloven, som den så smukt er kaldt, er der stadigvæk nok at gøre. Et eller andet sted handler ligestilling vel også om respekt Respekt for hinanden som mennesker I moderne Dansk Lov, betragtes psykisk vold, som skærpende, i forhold til slag og spark. Tænk i 2015, er det nødvendigt at have en lov mod psykisk vold. Er mobning og psykisk vold egentlig ikke det samme? Selv om 1915 Grundloven ikke giver de endegyldige svar på alle ligeretsproblemerne, så var den alligevel et kvantespring i den rigtige retning. Uden 1915-Grundloven, havde Stauning ikke kunnet udpege den første kvindelige minister i Danmark. Uden 1915-Grundloven havde tronfølgeloven i 1953, nok heller ikke kunnet vedtages og uden 1915-Grundloven, havde Ritt Bjerregaard, Bodil Koch og Helle Thorning altså slet ikke været valgbare. Tillykke Danmark med 1915-Grundloven. Jørgen Aarestrup-Nielsen 5

6 Nu skete det så igen: ved Jørgen Aarestrup-Nielsen Det er efterhånden blevet standartoverskriften på den artikel, der følger efter, når jeg har mødt noget helt fantastisk guld i ASRA-arkivets gemmer. Det gjorde jeg faktisk i efteråret Et undseeligt lille godt brugt rødbrunt hæfte på sølle 48 sider. Det er den ældste arbejdersangbog i vores varetægt: SOCIALDEMOKRATIETS SANGBOG, 2.udgave, udgivet på Socialdemokratiets Forlag FREMAD i For den svimlende sum af 35 øre, kunne man i 1920 anskaffe sig denne sangbog. Pludselig sidder jeg altså med en af de allerførste Arbejdersangbøger, der er udgivet i Danmark. Den er udgivet 4 år inden arbejderbevægelsen fik den fremragende ide at stifte A.O.F, som jo lige siden har stået for udgivelsen af De Røde Sangbøger, som vi jo kender så godt. Historisk blev 1920 et begivenhedsrigt år: Påskekrisen, hvor kongen begik statskup ved at afsætte regeringen. Afstemningen i Sønderjylland hvor den nuværende grænseføring, nord om Flensborg og syd om Tønder, blev bestemt. Genforeningen hvor kongen red over grænsen på den hvide hest og til trøst for dem der ikke blev stemt hjem til Danmark, udtalte ordene I skal ikke blive glemt. Hvorfor skriver jeg så først nu om denne lille sangbog? Det er fordi bogen indeholder 2 sange som handler om Grundlovsafstemningen om Kvindernes valgret, i altså 2 sange som, i den grad bør komme frem i lyset her i 100-året for dette demokratiske kvantespring. Her er de.

7 7

8 8

9 De 2 sange er skrevet af hhv. Jeppe Aakjær og A. C. Meyer. Jeppe Aakjær er jo kendt for sin omfattende digtning og forfatterskab om småkårsfolk. A.C. Meyer, derimod er knap så iøjnefaldende, men han har dog skrevet Flyv højt på stærke vinger. og altså også et kvad til brug op til valgretsafstemningen i A. C. Meyer bestred mange, mange tillidsposter i den Socialdemokratiske Arbejderbevægelse og var bl.a. medstifter af DUI, Leg og Virke. Jeg kan anbefale Dig, kære læser, lige at Google A. C. Meyer, så får du et billede af en ildsjæl, Der favnede bredt og tænkte stort. Jeppe Aakjær Adolph Frederik Charles Meyer (11. juni 1858 i København 7. august 1938 i Skodsborg) var en dansk stukkatør, socialdemokrat, journalist, forfatter og politiker. A.C. Meyer var uddannet som maskinarbejder og stukkatør, var sekretær for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening , medstifter af Socialdemokratisk Forbund og medlem af dets hovedbestyrelse. I 1878 var han tillige kortvarigt forretningsfører for samme, og regnes for den 6. partiformand. Fra 1884 var han medarbejder ved Social-Demokraten og han var medlem af Folketinget for Københavns 13. kreds. Han var også stifter af Oplysningsklubben Karl Marx, grundlægger af Børnenes Kontor, i bestyrelsen for Dansk Cyklist-Forbund. Han stiftede i 1889 den første danske atletklub og nogle år senere Arbejdernes Idrætsklub; æresmedlem af Atletunionen. Ydermere stiftede A.C. Meyer sammen Louis Florin organisationen D.U.I (De Unges Idræt), i dag DUI-LEG og VIRKE, d. 10. november 1905 i Folkets Hus på Rømersgade, som i dag huser Arbejdermuseet. Til den internationale socialistkongres i København i 1910 skrev han Flyv højt vor sang på stærke vinger på melodien til Internationale. A.C.Meyer 9

10 Hvad billedet fortalte Ofte skal man være lidt af en detektiv for at finde ud af hvad, og hvem der er på mange af de billeder vi modtager i ASRAs arkiv. ved. Jørn Jensen I forbindelse med at vi registrerer fotos i vores billedkartotek, kommer vi jævnligt i den situation at vi ikke ved hvad begivenheden skildrer, samt hvem personerne er. Vi har gennem flere år haft et foto liggende i skuffen. Et foto, hvor vi godt kunne genkende Hans Hedtoft formand for Socialdemokratiet og statsminister i og igen samt Bodil Koch, der gennem mange år repræsenterede Herningkredsen i Folketinget. Men det var ret tydeligt at det var den 3. person der var hovedpersonen, og anledningen til at der blev taget et foto. Vi kunne bare se at personens navn var Teodor Mikkelsen. Efter at vi gennem flere år uden held havde spurgt os for hos arkivets gæster, foreviste jeg billedet for Svend Eriksen. Svend er blandt meget andet lokalhistoriker og tidligere leder af Gjellerup Lokalarkiv og, hvad der ikke er uvæsentligt i dette tilfælde, tidligere tømrer. Svend var ikke i tvivl. Der er Teodor Mikkelsen fra Hammerum. Jeg kunne høre på Svends begejstrede beskrivelse af Teodor, at han havde været en spændende og karismatisk person, og jeg lokkede derfor Svend til at skrive lidt om ham. Det har resulteret i nedenstående fortælling, som bygger på Svends egne erindringer om Teodor, samt en nekrolog i Amtsbladet d. 3. november Teodor Mikkelsen - Hans Hedtoft. Bodil Koch 10

11 En ægte socialist Henrik Teodor Martin Mikkelsen oplevede på et valgmøde som 12 årig sammen med sin far, hvordan de velhavende tvang de fattige til at stemme på et parti, der modarbejder arbejdernes rettigheder Helt nøjagtig var han døbt Henrik Teodor Martin Mikkelsen den 15. september 1867 i Serup, der ligger mellem Silkeborg og Kjellerup. Han havde en streng barndom som hjorddreng for egnens bønder, og om sommeren måtte han op før kl. 4 om morgenen og arbejdede til længe efter solens nedgang. elskede at være ude i sit lille værksted bag ved huset og arbejde med et stykke træ og lave det fineste ting, og med stolthed viste det frem til besøgende. Han kom senere i tømrerlære, og fik den første vinter efter sin læretid 25 kr. plus kosten. Kom så senere til Herning, hvor lønnen var 12 kr. om ugen, i Herning arbejdede han efterhånden næsten hos alle byens tømrermestre, og ofte tog han til andre egne for at arbejde. Han kunne altid få arbejde, for han var en meget dygtig håndværker, der kunne sit fag som få. Selv op i hans høje alder lavede han de fineste høvle, vaterpasser og andre værktøjsgenstande, som han solgte til isenkræmmere og andre kollegaer, der værdsate hans arbejde. Når han havde lavet et stykke værktøj, og vedkommende der skulle have det kom efter det, var han svar som regel, den er lavet under meget svig og banden! Teodor var glad ved sit fag, han 11 Gamle høvle, godt værktøj arkiv foto Mange store socialdemokratiske ministre har gæstet ham når de besøgte Herning, altid skulle de ind på besøg hos Teodor, mange har siddet og sludret med ham på høvlebænken ude i det lille værksted. Ved sin død i 1956 var Teodor Hammerum herreds ældste fagforenings og partipioner. Han blev indmeldt i Tømrernes fagforening i 1894, således havde han været aktiv medlem i 62 år. Indtil få år før sin død var han med til fagforeningens generalforsamlinger i Herning, ligesom han var til alle stiftelsesfester, og

12 han glædede sig som et barn når han fik besøg af kammeraterne fra købstaden. Det gjorde han ofte, og så kunne han sidde i timevis og fortælle om de kampe, han havde ført til gavn for arbejderbevægelsen i dette land. Han var socialist af den gamle skole, og selv påstod han, at han havde været det siden han var 12 år gammel. Han havde da været med sin far i Kjellerup for at deltage i et politisk valg, og da så han hvorledes de velhavende tvang de fattige til at møde op og stemme på et parti, som kæmpede mod dem. Da lovede han sig selv, at han ville vie sit liv til kamp for de små i samfundet, og han holdt sit løfte. Teodor Mikkelsen døde den anden november 1956 i Hammerum. Henrik Teodor Martin Mikkelsen Svend Eriksen Hans Hedtoft og Teodor Mikkelsen - Hammerum 12

13 Da jeg havde konstateret at Teodor Mikkelsen havde boet i Hammerum, kontaktede jeg et af ASRA s medlemmer Halvor Pedersen. Halvor er min mangeårige tidligere nabo, og han er født og har haft sin barndom og ungdom I Hammerum. Halvor havde kendt Teodor helt fra sin barndom og var jævnligt kommet hos Teodor og hans hustru Karen. Halvor kunne fortælle at Bodil Koch var en flittig gæst hos familien Mikkelsen, og når hun kom på besøg gik der ofte bud til Halvors mor, om hun kunne komme og lave kaffe og hjælpe lidt til, sådan at Karen kunne deltage i den gode snak med Bodil Koch. Karen var for øvrigt direktrice på tekstilvirksomheden Jacob Jensen & Co. i Hammerum. Det senere Hammerthor. Halvor kom også som avisbud hos familien, og Teodor var flink til at invitere indenfor i værkstedet til en snak. Teodor var en underfundig og lun fyr, der gerne ville fortælle. Han var meget hjulbenet, så i daglig omtale af ham kom jævnligt den kommentar, at han da ikke kunne fange grise. Halvor kunne i øvrigt fortælle, at den avis han bragte var Silkeborg Avis. Det var jo lidt usædvanligt og det undrede ham noget. Forklaringen kom så her mange år senere, hvor det af nekrologen fremgår at Teodor var født i Serup ved Silkeborg. I 1996 kunne Tømrernes Fagforening i Herning fejre 100 års jubilæum. I den forbindelse blev der lavet et jubilæumsskrift Uldjydske Træmænd. Det fremgår af jubilæumsskriftet, at Teodor Mikkelsen var med til den stiftende generalforsamling d. 29. august 1896 (altså ikke 1894 som der står i nekrologen) og blev registreret som medlem nr. 10. Jo, med hjælp fra gode venner kan der mange gange komme en god historie ud af et foto af en ellers anonym person. Jørn Jensen 13

14 Generalforsamling i ASRA den 25 februar F Birk Henry Hygum indledte aftenen med at fortælle om sit liv og opvækst, som han havde skrevet en bog om for ca. 2 år siden. Han betegner sig selv som elektrikeren fra Vinderup. Bogen har titlen Episoder fra mit liv. Henry Hygum gav et spændende oplæg ud fra bogen krydret med billeder. Alle syntes at Henry Hygum havde skrevet en spændende bog. Formanden Andreas Iversen fik ros for sin beretning. Der var et enkelt spørgsmål vedrørende lokaler på Museet, om hvordan det går. Der har været møde i torsdags. Der er 5 lokaler, som 4 foreninger skal dele. Vi får 190 m2. Der hvor den strander er, at vi gerne ville have 3 rum, men får 2 rum, som Kommunen forlanger, at der skal være gennemgang imellem. Vi vil gerne sætte os på 2 lokaler, som skal kan aflåses. Brandmyndighederne skal høres først. Beretning vedlagt. Formanden byder velkommen foto Leo Skaaning 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/britt Ulrich. Britt gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Regnskab vedlagt. 5. Forelæggelse af budget. Britt gennemgik budgettet. Budget vedlagt. 1. Velkomst. Formanden bød de fremmødte velkommen. 2. Valg af dirigent. Vagn Olesen. Valg af referent Elin Krage lund. 3. Formandens beretning Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen indstiller følgende kontingentsatser til generalforsamlingens godkendelse. Private medlemmer kr. 125,00 vedtaget Partiforeninger/AOF kr. 125,00 blev vedtaget skal stige til kr. 175,00

15 Andre foreninger kr. 200,00 blev vedtaget skal stige til kr. 250,00 Faglige organisationer kr. 800,00 forhøjes til kr ,00 vedtaget. 7. Vedtægter. Ingen forslag. 8. Indkomne forslag. Ingen forslag. 9. Valg. a. Valg af formand for 2 år. På valg er Andreas Iversen, modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslog en ny formand, nemlig Steen Jonassen Valgt Steen Jonassen. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlem mer for 2 år. På valg er Elin Kragelund, modtager genvalg Jørgen Iversen, modtager ikke genvalg Ingrid P. Andreasen, modtager ikke genvalg Elin Kragelund blev genvalgt og bestyrelsen kører vakant i et år og tager det op på næste generalforsamling. c. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år. På valg er Martin Hunnerup, modtager ikke genvalg Hans Agerup, modtager ikke genvalg Valgt blev: Villy Sørensen - Aulum Niels Rasmussen - Tarm d.valg af to revisorer. På valg er Villy Grøn - Vildbjerg Erik Christensen - Herning Villy Grøn og Erik Christensen blev genvalgt. e. Valg af revisor suppleant. På valg er Jens Erik Sørensen Jens Erik Sørensen blev genvalgt. 10. Eventuelt. Elly Madsen ønskede ikke mere at arbejde i ASRA og holdt en tale over hendes virke i ASRA gennem 33 år. Elly sagde tak til ASRA og alle hun er kommet til at kende i arbejdet for ASRA. Elly gav en gennemgang af, hvad der er sket og hvordan det var i starten og med tanker på turen, som ASRA var med på til Sverige sammen med arkiv folk fra Århus. Hvordan vil fremtiden se ud, hvad sker der lad os se, hvad ASRA kan blive til. Andreas sagde tak for tiden i ASRA og velkommen til den nye formand. Der er allerede opgaver, som den nyvalgte formand kan arbejde videre med f. eks. museet og nye lokaler. Andreas takkede af efter 7 års arbejde 15

16 i ASRA først som medlem og senere formand. Andreas tilbød Steen at hjælpe med at få nye lokaler på muset. Jørgen Aa. Nielsen sagde tak til alle som har valgt at stoppe. Jørgen Iversen takkede for tiden han har siddet i bestyrelsen. Jørgen vil gerne fortsætte med at sidde i flytteudvalget. Steen Jonassen takkede for valget og tog imod Andreas Iversens tilbud om hjælp til de videre forhandlinger med museet. Husk at besøge vores nye hjemmeside: Masser af viden om ar - bejderhistorie. Følg os når vi skal flytte, du kan følge flytningen på hjemmesiden. Referent: Elin Kragelund Dirigent: Vagn Olesen Dirigent Vagn Olesen leder generalforsamlingen foto: Leo Skaaning 16

17 Elly Madsen bad om ordet foto: Leo Skaaning Kære ASRA venner tak for mange år, - nu stopper jeg som aktiv i ASRA - foto Leo Skaaning 17

18 Kære Andreas - tak for din tid som formand! foto Leo Skaaning Tak for tilliden og valget som formand, jeg tager handsken op, og vil gøre mig umage for at udfylde posten foto Leo Skaaning 18

19 Jeg synes vi skal rette en stor tak for mangeårig indsats, til dem der forlader bestyrelsen, sagde Jørgen Aarestrup-Nielsen. foto: Leo Skaaning Kære ASRA, tak for mange gode og spændende år, tak for fremmødet og tak til dirigenten, Mødet er hævet! foto Leo Skaaning 19

20 Adresse og telefonliste på bestyrelsen i ASRA Formand: Steen Jonassen Berberisvej Herning Tlf Mobil: Kasserer: Britt Ulrich Mail: Bredgade Videbæk Tlf: Mobil: Sekretær: Elin Kragelund Mail: Finlandsgade 28. 2v 7430 Ikast Tlf: Best. medl. Jens Brun Pedersen Mail: Toldstedparken th Herning Tlf: Best.medl. Leo Skaaning Mail: Straussvej Herning Tlf: suppl. Villy Sørensen Mail: Boghvedevej Aulum Tlf: suppl. Niels Rasmussen Mail: dk Svinget Tarm Tlf: ARKIVET: Jørgen Aarestrup-Nielsen Mail: Sønderagervej 10. st.tv Herning Tlf: Jørgen Markmøller Mail: Gl. Skolevej Herning Tlf: Jørn Jensen Mail: Thrigesvej Herning Tlf: Henry Ammitzbøll Lindevej 41. Asp 7600 Struer Mail: Tlf. ASRA Ålykkevej Herning Mail: Flytter ultimo 2015 til Historiens hus Museumegade 7400 Herning

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr. 1 2015 ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere