ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang Nr

2 ISSN: ASRA NYT,udgivet af ASRA Ålykkevej Herning mail: ASRAs hjemmeside Formand: Steen Jonassen - tlf mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf mail: Redaktion: Jørn Jensen Leo Skaaning Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykt med hjælp fra Metal - Herning Deadline for næste nr.: 1. august 2015 Indhold: Side. 2 Kolofon m.m. Side. 3 Leder ved formanden Side. 4 Ligestilling/kvindernes valgret. Side. 6 Nu skete det så igen! sange om kvindernes valgret. Side. 10 Hvad billedet fortalte. Side. 11 En ægte socialist - Teodor Mikkelsen. Side. 14 Generalforsamlingen i ASRA 2015 Side. 20 Adresseliste og telelfonliste til bestyrelsen. Forsiden af dette nummer er præget af, at det er 100 år siden kvinderne fik valgret i Danmark. Danske kvinder fik stemmeret i Forud var gået årtiers kamp, der mobiliserede tusindvis af kvinder fra slutningen af 1800-tallet og kulminerede med et stort demonstrationsoptog på Amalienborg Slotsplads den 5. juni Her markerede over kvinder, at de med grundlovsændringen endeligt var blevet fuldgyldige borgere i det danske samfund. Ved det første Rigsdagsvalg efter grundlovsændringen i 1918 var 41 ud af 402 opstillede folketingskandidater kvinder. Fire kvinder blev valgt til Folketinget og fem til Landstinget. Blandt dem Nina Bang, som i 1924 blev Danmarks første kvindelige minister - og verdens første kvindelige minister i en parlamentarisk valgt regering. 2

3 Formanden har ordet! Den 26 februar 2015 blev jeg på Den nye formand - Steen Jonassen arkiv foto Den 26 februar 2015 blev jeg på ASRAs Generalforsamling valgt til formand. Jeg vil her takke for valget og den tillid der er vist mig. Hvad er det så for en formand i har valgt til at stå i spidsen for ASRA. Jeg har været faglig og politisk aktiv hele mit voksne liv og her kommer i overskrift nogle af mine tidligere tillidsposter i fagbevægelsen: 12 år formand for Malernes fagforening i Herning, heraf 5 år medlem af Malerforbundets Hovedbestyrelse Kredsformand for Soc. i Herning/Ikast kredsen. Byrådsmedlem i Herning i 2 perioder og 16 år som LO sektionsformand i Herning/Ikast-Brande kommuner. Jeg har noteret mig at der nu er omlagt ca. 80 % af arkivet til Reindex hvis vi ser bort fra bogsamlingen. Det synes jeg er flot og at vores arkivgruppe har udført et rigtigt gedigent stykke arbejde. Tak for dette. 3 Jeg har nu deltaget i flere møder med kommunen hvor vi sammen med andre NGO organisationer i Herning drøfter Historiens Hus. Det er for mig noget kompliceret sag at håndtere. Lokalerne er nu kommet helt på plads og jeg finder at vi i ASRA har fået vores behov for lokaler dækket. Der er en række uafklarede punkter som skal løses i relation til kommunen. Det er f.eks. adgang til bygningen, det er den endelige udflytning af Museet for blot at nævne nogle af udfordringerne. Dertil kommer også at jeg gerne ser at ASRAs lokaler er i en sådan stand at de kan vises frem med stolthed og at brugerne af vore lokaler har nogle gode omgivelser at arbejde i. Husk på det er Bygningsmaler i har som formand. Til trods for de udfordringer vi har for øjeblikket i Historiens Hus mener jeg det vil være et kæmpeløft for ASRA at være et med det hus i et fællesskab med andre. Vi vil få så mange muligheder som vi aldrig har haft i hele ASRAs historie. Som altid i sådanne situationer må vi væbne os med tålmodighed. Nuvel, har vi ikke i ASRA væbnet os med tålmodighed i over 25 år. Steen Jonassen.

4 Ikke alene kvinderne, men også ligestilling mellem mænd da Tyendet fik valgret i 1915 Først var det jordbesidderne i Stænderforsamlingerne (1834), der herskede. Med 1849-Grundloven, blev det patriarken, der som de eneste i deres husstand, havde stemmeret. Med 1915-Grundloven, blev det alle Danske Kvinder og Mænd, der var fyldt 30 år, der tog hånd om demokratiet i Danmark. Med grundloven af 1915, var det ikke alene kvinderne, der fik valgret. Ved samme lejlighed fik også en stor gruppe mænd uden egen bopæl, f. eks. bondekarle og håndværkersvende, der boede hos deres mester, der fik valgret. Grundloven af 1849 havde jo kun givet valgret til alle uberygtede mænd over 30 år, som havde selvstændig husstand og betalte skat. Ved denne første Grundlov, blev valgretten tildelt mænd der var fyldt 30 år, var uberygtede og havde dansk indfødsret. Endvidere måtte vælgeren ikke stå i privat tjenesteforhold uden at have egen husstand, måtte ikke være uden rådighed over eget bo, og måtte ikke have modtaget fattighjælp uden at have betalt den tilbage eller fået den eftergivet. Vælgeren skulle have haft bopæl i valgkredsen i mindst et år. I folkemunde var det De7 F-er, der ikke havde valgret. De 7 F-er : Fruentimmere, Folkehold, Fattige, Fremmede, Fallenter, Fjolser og Forbrydere. Det var altså alene i spørgsmålene om valgret og valgbarhed, der blev skabt lighed mellem kvinder og mænd, med vedtagelsen af Grundloven i 1915 Her 100 år senere, I 2015, er det helt andre ligeretsproblemer, der tager fokus, især er det hensynet til minoriteterne, de religiøse, seksuelle og etniske minoriteter, der skaber overskrifter og ballade i dele af det etablerede flertal. 4

5 Ligeretten? Javel, men hvad med Revselsesretten? I dag forekommer det helt ubegribeligt at man havde en lov, der klart udtrykte at det var i orden at slå andre: Mesteren kunne, med lov i hånd, slå sin lærling, sin kone, og sin tjenestepige og gårdmanden, sin landbrugsmedhjælper. Helt frem til 1921 var det i orden at slå tjenestepigen eller gårdskarlen og først i 1937 kunne mester ikke længere, lovmedholdeligt, slå sin lærling. Lærernes ret til at slå på skoleeleverne, bestod, med undtagelse af i København, frem til 1967, og forældres ret til at slå deres børn, blev først afskaffet i Vi der var børn, nok mest dreng, i halvtredsserne, oplevede vel, i skolen, at have været stillet overfor valget mellem en sveder, eller et par på hovedet. Jeg oplevede dog aldrig at nogen pige i min klasse, blev stillet overfor samme valg. Det var vel udtryk for en vis selvdisciplin og det skal datidens lærere da ikke skoses for. Her 100 år efter ligestillingsgrundloven, som den så smukt er kaldt, er der stadigvæk nok at gøre. Et eller andet sted handler ligestilling vel også om respekt Respekt for hinanden som mennesker I moderne Dansk Lov, betragtes psykisk vold, som skærpende, i forhold til slag og spark. Tænk i 2015, er det nødvendigt at have en lov mod psykisk vold. Er mobning og psykisk vold egentlig ikke det samme? Selv om 1915 Grundloven ikke giver de endegyldige svar på alle ligeretsproblemerne, så var den alligevel et kvantespring i den rigtige retning. Uden 1915-Grundloven, havde Stauning ikke kunnet udpege den første kvindelige minister i Danmark. Uden 1915-Grundloven havde tronfølgeloven i 1953, nok heller ikke kunnet vedtages og uden 1915-Grundloven, havde Ritt Bjerregaard, Bodil Koch og Helle Thorning altså slet ikke været valgbare. Tillykke Danmark med 1915-Grundloven. Jørgen Aarestrup-Nielsen 5

6 Nu skete det så igen: ved Jørgen Aarestrup-Nielsen Det er efterhånden blevet standartoverskriften på den artikel, der følger efter, når jeg har mødt noget helt fantastisk guld i ASRA-arkivets gemmer. Det gjorde jeg faktisk i efteråret Et undseeligt lille godt brugt rødbrunt hæfte på sølle 48 sider. Det er den ældste arbejdersangbog i vores varetægt: SOCIALDEMOKRATIETS SANGBOG, 2.udgave, udgivet på Socialdemokratiets Forlag FREMAD i For den svimlende sum af 35 øre, kunne man i 1920 anskaffe sig denne sangbog. Pludselig sidder jeg altså med en af de allerførste Arbejdersangbøger, der er udgivet i Danmark. Den er udgivet 4 år inden arbejderbevægelsen fik den fremragende ide at stifte A.O.F, som jo lige siden har stået for udgivelsen af De Røde Sangbøger, som vi jo kender så godt. Historisk blev 1920 et begivenhedsrigt år: Påskekrisen, hvor kongen begik statskup ved at afsætte regeringen. Afstemningen i Sønderjylland hvor den nuværende grænseføring, nord om Flensborg og syd om Tønder, blev bestemt. Genforeningen hvor kongen red over grænsen på den hvide hest og til trøst for dem der ikke blev stemt hjem til Danmark, udtalte ordene I skal ikke blive glemt. Hvorfor skriver jeg så først nu om denne lille sangbog? Det er fordi bogen indeholder 2 sange som handler om Grundlovsafstemningen om Kvindernes valgret, i altså 2 sange som, i den grad bør komme frem i lyset her i 100-året for dette demokratiske kvantespring. Her er de.

7 7

8 8

9 De 2 sange er skrevet af hhv. Jeppe Aakjær og A. C. Meyer. Jeppe Aakjær er jo kendt for sin omfattende digtning og forfatterskab om småkårsfolk. A.C. Meyer, derimod er knap så iøjnefaldende, men han har dog skrevet Flyv højt på stærke vinger. og altså også et kvad til brug op til valgretsafstemningen i A. C. Meyer bestred mange, mange tillidsposter i den Socialdemokratiske Arbejderbevægelse og var bl.a. medstifter af DUI, Leg og Virke. Jeg kan anbefale Dig, kære læser, lige at Google A. C. Meyer, så får du et billede af en ildsjæl, Der favnede bredt og tænkte stort. Jeppe Aakjær Adolph Frederik Charles Meyer (11. juni 1858 i København 7. august 1938 i Skodsborg) var en dansk stukkatør, socialdemokrat, journalist, forfatter og politiker. A.C. Meyer var uddannet som maskinarbejder og stukkatør, var sekretær for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening , medstifter af Socialdemokratisk Forbund og medlem af dets hovedbestyrelse. I 1878 var han tillige kortvarigt forretningsfører for samme, og regnes for den 6. partiformand. Fra 1884 var han medarbejder ved Social-Demokraten og han var medlem af Folketinget for Københavns 13. kreds. Han var også stifter af Oplysningsklubben Karl Marx, grundlægger af Børnenes Kontor, i bestyrelsen for Dansk Cyklist-Forbund. Han stiftede i 1889 den første danske atletklub og nogle år senere Arbejdernes Idrætsklub; æresmedlem af Atletunionen. Ydermere stiftede A.C. Meyer sammen Louis Florin organisationen D.U.I (De Unges Idræt), i dag DUI-LEG og VIRKE, d. 10. november 1905 i Folkets Hus på Rømersgade, som i dag huser Arbejdermuseet. Til den internationale socialistkongres i København i 1910 skrev han Flyv højt vor sang på stærke vinger på melodien til Internationale. A.C.Meyer 9

10 Hvad billedet fortalte Ofte skal man være lidt af en detektiv for at finde ud af hvad, og hvem der er på mange af de billeder vi modtager i ASRAs arkiv. ved. Jørn Jensen I forbindelse med at vi registrerer fotos i vores billedkartotek, kommer vi jævnligt i den situation at vi ikke ved hvad begivenheden skildrer, samt hvem personerne er. Vi har gennem flere år haft et foto liggende i skuffen. Et foto, hvor vi godt kunne genkende Hans Hedtoft formand for Socialdemokratiet og statsminister i og igen samt Bodil Koch, der gennem mange år repræsenterede Herningkredsen i Folketinget. Men det var ret tydeligt at det var den 3. person der var hovedpersonen, og anledningen til at der blev taget et foto. Vi kunne bare se at personens navn var Teodor Mikkelsen. Efter at vi gennem flere år uden held havde spurgt os for hos arkivets gæster, foreviste jeg billedet for Svend Eriksen. Svend er blandt meget andet lokalhistoriker og tidligere leder af Gjellerup Lokalarkiv og, hvad der ikke er uvæsentligt i dette tilfælde, tidligere tømrer. Svend var ikke i tvivl. Der er Teodor Mikkelsen fra Hammerum. Jeg kunne høre på Svends begejstrede beskrivelse af Teodor, at han havde været en spændende og karismatisk person, og jeg lokkede derfor Svend til at skrive lidt om ham. Det har resulteret i nedenstående fortælling, som bygger på Svends egne erindringer om Teodor, samt en nekrolog i Amtsbladet d. 3. november Teodor Mikkelsen - Hans Hedtoft. Bodil Koch 10

11 En ægte socialist Henrik Teodor Martin Mikkelsen oplevede på et valgmøde som 12 årig sammen med sin far, hvordan de velhavende tvang de fattige til at stemme på et parti, der modarbejder arbejdernes rettigheder Helt nøjagtig var han døbt Henrik Teodor Martin Mikkelsen den 15. september 1867 i Serup, der ligger mellem Silkeborg og Kjellerup. Han havde en streng barndom som hjorddreng for egnens bønder, og om sommeren måtte han op før kl. 4 om morgenen og arbejdede til længe efter solens nedgang. elskede at være ude i sit lille værksted bag ved huset og arbejde med et stykke træ og lave det fineste ting, og med stolthed viste det frem til besøgende. Han kom senere i tømrerlære, og fik den første vinter efter sin læretid 25 kr. plus kosten. Kom så senere til Herning, hvor lønnen var 12 kr. om ugen, i Herning arbejdede han efterhånden næsten hos alle byens tømrermestre, og ofte tog han til andre egne for at arbejde. Han kunne altid få arbejde, for han var en meget dygtig håndværker, der kunne sit fag som få. Selv op i hans høje alder lavede han de fineste høvle, vaterpasser og andre værktøjsgenstande, som han solgte til isenkræmmere og andre kollegaer, der værdsate hans arbejde. Når han havde lavet et stykke værktøj, og vedkommende der skulle have det kom efter det, var han svar som regel, den er lavet under meget svig og banden! Teodor var glad ved sit fag, han 11 Gamle høvle, godt værktøj arkiv foto Mange store socialdemokratiske ministre har gæstet ham når de besøgte Herning, altid skulle de ind på besøg hos Teodor, mange har siddet og sludret med ham på høvlebænken ude i det lille værksted. Ved sin død i 1956 var Teodor Hammerum herreds ældste fagforenings og partipioner. Han blev indmeldt i Tømrernes fagforening i 1894, således havde han været aktiv medlem i 62 år. Indtil få år før sin død var han med til fagforeningens generalforsamlinger i Herning, ligesom han var til alle stiftelsesfester, og

12 han glædede sig som et barn når han fik besøg af kammeraterne fra købstaden. Det gjorde han ofte, og så kunne han sidde i timevis og fortælle om de kampe, han havde ført til gavn for arbejderbevægelsen i dette land. Han var socialist af den gamle skole, og selv påstod han, at han havde været det siden han var 12 år gammel. Han havde da været med sin far i Kjellerup for at deltage i et politisk valg, og da så han hvorledes de velhavende tvang de fattige til at møde op og stemme på et parti, som kæmpede mod dem. Da lovede han sig selv, at han ville vie sit liv til kamp for de små i samfundet, og han holdt sit løfte. Teodor Mikkelsen døde den anden november 1956 i Hammerum. Henrik Teodor Martin Mikkelsen Svend Eriksen Hans Hedtoft og Teodor Mikkelsen - Hammerum 12

13 Da jeg havde konstateret at Teodor Mikkelsen havde boet i Hammerum, kontaktede jeg et af ASRA s medlemmer Halvor Pedersen. Halvor er min mangeårige tidligere nabo, og han er født og har haft sin barndom og ungdom I Hammerum. Halvor havde kendt Teodor helt fra sin barndom og var jævnligt kommet hos Teodor og hans hustru Karen. Halvor kunne fortælle at Bodil Koch var en flittig gæst hos familien Mikkelsen, og når hun kom på besøg gik der ofte bud til Halvors mor, om hun kunne komme og lave kaffe og hjælpe lidt til, sådan at Karen kunne deltage i den gode snak med Bodil Koch. Karen var for øvrigt direktrice på tekstilvirksomheden Jacob Jensen & Co. i Hammerum. Det senere Hammerthor. Halvor kom også som avisbud hos familien, og Teodor var flink til at invitere indenfor i værkstedet til en snak. Teodor var en underfundig og lun fyr, der gerne ville fortælle. Han var meget hjulbenet, så i daglig omtale af ham kom jævnligt den kommentar, at han da ikke kunne fange grise. Halvor kunne i øvrigt fortælle, at den avis han bragte var Silkeborg Avis. Det var jo lidt usædvanligt og det undrede ham noget. Forklaringen kom så her mange år senere, hvor det af nekrologen fremgår at Teodor var født i Serup ved Silkeborg. I 1996 kunne Tømrernes Fagforening i Herning fejre 100 års jubilæum. I den forbindelse blev der lavet et jubilæumsskrift Uldjydske Træmænd. Det fremgår af jubilæumsskriftet, at Teodor Mikkelsen var med til den stiftende generalforsamling d. 29. august 1896 (altså ikke 1894 som der står i nekrologen) og blev registreret som medlem nr. 10. Jo, med hjælp fra gode venner kan der mange gange komme en god historie ud af et foto af en ellers anonym person. Jørn Jensen 13

14 Generalforsamling i ASRA den 25 februar F Birk Henry Hygum indledte aftenen med at fortælle om sit liv og opvækst, som han havde skrevet en bog om for ca. 2 år siden. Han betegner sig selv som elektrikeren fra Vinderup. Bogen har titlen Episoder fra mit liv. Henry Hygum gav et spændende oplæg ud fra bogen krydret med billeder. Alle syntes at Henry Hygum havde skrevet en spændende bog. Formanden Andreas Iversen fik ros for sin beretning. Der var et enkelt spørgsmål vedrørende lokaler på Museet, om hvordan det går. Der har været møde i torsdags. Der er 5 lokaler, som 4 foreninger skal dele. Vi får 190 m2. Der hvor den strander er, at vi gerne ville have 3 rum, men får 2 rum, som Kommunen forlanger, at der skal være gennemgang imellem. Vi vil gerne sætte os på 2 lokaler, som skal kan aflåses. Brandmyndighederne skal høres først. Beretning vedlagt. Formanden byder velkommen foto Leo Skaaning 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/britt Ulrich. Britt gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Regnskab vedlagt. 5. Forelæggelse af budget. Britt gennemgik budgettet. Budget vedlagt. 1. Velkomst. Formanden bød de fremmødte velkommen. 2. Valg af dirigent. Vagn Olesen. Valg af referent Elin Krage lund. 3. Formandens beretning Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen indstiller følgende kontingentsatser til generalforsamlingens godkendelse. Private medlemmer kr. 125,00 vedtaget Partiforeninger/AOF kr. 125,00 blev vedtaget skal stige til kr. 175,00

15 Andre foreninger kr. 200,00 blev vedtaget skal stige til kr. 250,00 Faglige organisationer kr. 800,00 forhøjes til kr ,00 vedtaget. 7. Vedtægter. Ingen forslag. 8. Indkomne forslag. Ingen forslag. 9. Valg. a. Valg af formand for 2 år. På valg er Andreas Iversen, modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslog en ny formand, nemlig Steen Jonassen Valgt Steen Jonassen. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlem mer for 2 år. På valg er Elin Kragelund, modtager genvalg Jørgen Iversen, modtager ikke genvalg Ingrid P. Andreasen, modtager ikke genvalg Elin Kragelund blev genvalgt og bestyrelsen kører vakant i et år og tager det op på næste generalforsamling. c. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år. På valg er Martin Hunnerup, modtager ikke genvalg Hans Agerup, modtager ikke genvalg Valgt blev: Villy Sørensen - Aulum Niels Rasmussen - Tarm d.valg af to revisorer. På valg er Villy Grøn - Vildbjerg Erik Christensen - Herning Villy Grøn og Erik Christensen blev genvalgt. e. Valg af revisor suppleant. På valg er Jens Erik Sørensen Jens Erik Sørensen blev genvalgt. 10. Eventuelt. Elly Madsen ønskede ikke mere at arbejde i ASRA og holdt en tale over hendes virke i ASRA gennem 33 år. Elly sagde tak til ASRA og alle hun er kommet til at kende i arbejdet for ASRA. Elly gav en gennemgang af, hvad der er sket og hvordan det var i starten og med tanker på turen, som ASRA var med på til Sverige sammen med arkiv folk fra Århus. Hvordan vil fremtiden se ud, hvad sker der lad os se, hvad ASRA kan blive til. Andreas sagde tak for tiden i ASRA og velkommen til den nye formand. Der er allerede opgaver, som den nyvalgte formand kan arbejde videre med f. eks. museet og nye lokaler. Andreas takkede af efter 7 års arbejde 15

16 i ASRA først som medlem og senere formand. Andreas tilbød Steen at hjælpe med at få nye lokaler på muset. Jørgen Aa. Nielsen sagde tak til alle som har valgt at stoppe. Jørgen Iversen takkede for tiden han har siddet i bestyrelsen. Jørgen vil gerne fortsætte med at sidde i flytteudvalget. Steen Jonassen takkede for valget og tog imod Andreas Iversens tilbud om hjælp til de videre forhandlinger med museet. Husk at besøge vores nye hjemmeside: Masser af viden om ar - bejderhistorie. Følg os når vi skal flytte, du kan følge flytningen på hjemmesiden. Referent: Elin Kragelund Dirigent: Vagn Olesen Dirigent Vagn Olesen leder generalforsamlingen foto: Leo Skaaning 16

17 Elly Madsen bad om ordet foto: Leo Skaaning Kære ASRA venner tak for mange år, - nu stopper jeg som aktiv i ASRA - foto Leo Skaaning 17

18 Kære Andreas - tak for din tid som formand! foto Leo Skaaning Tak for tilliden og valget som formand, jeg tager handsken op, og vil gøre mig umage for at udfylde posten foto Leo Skaaning 18

19 Jeg synes vi skal rette en stor tak for mangeårig indsats, til dem der forlader bestyrelsen, sagde Jørgen Aarestrup-Nielsen. foto: Leo Skaaning Kære ASRA, tak for mange gode og spændende år, tak for fremmødet og tak til dirigenten, Mødet er hævet! foto Leo Skaaning 19

20 Adresse og telefonliste på bestyrelsen i ASRA Formand: Steen Jonassen Berberisvej Herning Tlf Mobil: Kasserer: Britt Ulrich Mail: Bredgade Videbæk Tlf: Mobil: Sekretær: Elin Kragelund Mail: Finlandsgade 28. 2v 7430 Ikast Tlf: Best. medl. Jens Brun Pedersen Mail: Toldstedparken th Herning Tlf: Best.medl. Leo Skaaning Mail: Straussvej Herning Tlf: suppl. Villy Sørensen Mail: Boghvedevej Aulum Tlf: suppl. Niels Rasmussen Mail: dk Svinget Tarm Tlf: ARKIVET: Jørgen Aarestrup-Nielsen Mail: Sønderagervej 10. st.tv Herning Tlf: Jørgen Markmøller Mail: Gl. Skolevej Herning Tlf: Jørn Jensen Mail: Thrigesvej Herning Tlf: Henry Ammitzbøll Lindevej 41. Asp 7600 Struer Mail: Tlf. ASRA Ålykkevej Herning Mail: Flytter ultimo 2015 til Historiens hus Museumegade 7400 Herning

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere